Advertentie

Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog..


Maarten Oversier is getrouwd en vader van 4 kinderen en sinds 1995 werkzaam als regressie/reïncarnatietherapeut. Hij werd geboren in 1962 en voelt veel verwantschap met het sjamanisme, is actief in uitwisselingsprogramma’s met de Irokezen, de Canadese ‘indianen’. Hierover schreef hij een artikel voor Frontier Magazine, dat je HIER als .pdf vindt. Zijn therapie richt zich op het gebied van traumaverwerking en/of ‘stamboomheling’. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen over deze onderwerpen. Artikelen van zijn hand zijn o.a: ‘De tranen van de voorouders’ en ‘Het Medicijnwiel als levenskompas’. En dus ook over de 400 jarimaartenhandtekeningge historische band die wij, Nederlanders, hebben met de genoemde Irokezen.

Maarten neemt je in dit artikel, vanuit zijn vakgebied als reïncarnatie-therapeut, mee in zijn levenservaringen rondom de heftig-traumatische oorlogswonden, die zijn cliënten meenemen naar zijn praktijk. Oorlogservaringen dus van andere levens, zoals de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogen waarin mensen tot hun meest primitieve behoeften en reflexen lijken te worden terug geworpen. Een fascinerend verhaal van deze ervaren therapeut, dat je opnieuw een glimp geeft van de grootsheid van onze Zielewereld. Indringend, maar wel een verhaal met reflectie en diepte over een van de grootste mysteries van ons leven op Aarde: de reïncarnatie. Mooi, in deze dagen van mijmering en reflectie..
x
x
x

* * *

x

De zaaddragers voor het Nieuwe Rijk..
x

Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog

2012 © Maarten Oversier/deze versie © WantToKnow.nl/be

 

Maarten Oversier
Maarten Oversier

Duitse soldaten waren gedurende de tweede wereld oorlog in vele opzichten indrukwekkende verschijningen. De doorgaans goed gebouwde, atletische blonde jongemannen boezemden niet alleen ontzag in bij de vijand, maar waren voor veel vrouwen buitengewoon aantrekkelijk. De uniformen werden ontworpen door niemand minder dan couturier Hugo Boss en zaten als gegoten. Fierheid straalde van hen af en zij zagen er met hun frisse en keurig gekapte gezichten onberispelijk, wel doorvoed en gevaarlijk sexy uit. Het nationaal socialisme en het totalitaire fascistische regime verhieven het jonge mannenlichaam tot symbool van vitaliteit en vruchtbaarheid. De zaaddragers voor het ‘Nieuwe Rijk’.

Hun uitstraling, hypnotisch synchroon paraderend door de straten van de ingenomen steden was verleidelijk, onoverwinnelijk en charismatisch. En misschien vooral omdat het not done was om als pattriotisch en kerkelijk opgevoede vrouw van een bezet land openlijk gevolg te geven aan deze sensuele prikkelingen, werd de aantrekkingskracht nog onweerstaanbaarder. Maar de vrouwen die heulden met de vijand werden kaalgeschoren en met een geklad hakenkruis op het voorhoofd op een kar voortgetrokken en aan het honende volk getoond.

Burgers gaven met afgrijzen op hun gelaat hun verachting te kennen, zodat de vrouwen zich tot op het bot verstoten voelden. Van normale deelname aan de eens zo vertrouwde samenleving kwam voorgoed een einde. Veruit iedere seksuele relatie met een Duitse militair en een niet-Duitse vrouw had verstrekkende gevolgen. Voor hen ging de oorlog verder terwijl hij voor and eren was afgelopen.

Aanvankelijk met nog enige onschuld kwam het voor dat de plattelandsdochter zich liet verleiden door de charmes van een jonge militair die zich de ernst en omvang van wat er allemaal nog komen ging niet echt besefte. De jonge meid, geprikkeld door haar natuurlijke nieuwsgierigheid en verlangend om de dagelijks sleur van het boerengezin eens te doorbreken, valt naïef dromend in de armen van de ‘ver-van-huis’ soldaat die die dag een controle klus moet klaren in het dorp.

officier oorlogOpvlammende jeugdliefdes en gewetensvolle ontmaagdingen zijn aan de orde van de dag. Menig vrouw voelt zich weerloos verleid, verward meegezogen in onomkeerbare processen of ernstig misbruikt en ontdaan van eigenwaarde. Vele vaders zijn woest en machteloos. Echtgenoten, vriendjes of broers voelen zich verraden, jaloers of in de steek gelaten. Gezinnen en relaties raken gespleten.

Wie doodt krijgt voortplantingsdrang..
Het leger is een mannen wereld en de behoeften kwadrateren naarmate de tijd verstrijkt en de zegevieringen binnen worden gehaald. Terwijl het geweld dramatisch toeneemt, wordt seks de ultieme vlucht voor de sterfelijkheid. De dood koppelt zich aan het orgasme. Geilheid aan waanzin. Wie doodt, krijgt volgens natuurwetten voortplantingsdrang. Voortplantingsdrang met buitensporig machtsvertoon. Romantiek, zachtheid en gelijkwaardigheid maken plaats voor een ongekende duivelse dwang vol perversiteit en agressieve onderdrukking.

Het hek is van de dam.
Hand in hand met de fles verdooft iedere moraal, en worden verkrachten en doden dagelijkse bezigheden. Als enig nuchter besef om de hoek komt kijken, wordt het direct de nek omgedraaid. De ernst van de daden hebben immers een zodanige omvang aangenomen dat niemand daar nog bij wil en kan stilstaan. Gevoelens en emoties worden radicaal geëlimineerd even als de oorzaken die daar een appél op doen, zoals jammerende slachtoffers of kinderen met lege, natte ogen en grote vraagtekens op hun gezichten.

Zodra de alcohol gaat uitwerken en de adrenaline productie, die door de oorlogsmachine voortdurend wordt aangewakkerd, ook maar heel even tot bedaren komt, kruipen gevoelens van schuld, schande en schaamte direct omhoog. Maar listig gevangen door propaganda en massahypnose, waaruit een donkere stem je vertelt hoe onoverwinnelijk en geweldig je bent door je zo voor je vaderland in te zetten, wordt iedere wandaad rechtvaardigt. Toekomstige borderliners worden zo massaal geboren.

Amateuristisch aborteren is aan de orde van de dag en als kinderen wel geboren worden dan staat hun leven in het teken van afkeuring omdat vader een Duitse soldaat is. Zwangere meisjes worden door haar ouders voor eeuwig buitengesloten of vervloekt in het bijzijn van alle familieleden. En zo worden talloze jonge vrouwen psychisch gehavend aan hun lot overgelaten. Onze polaire wereld bevindt zich tussen wel zeer extreme uitersten in ’40-’45.

soldaat oprukkendOorlog in de praktijk van een reïncarnatietherapeut..
Bovengenoemde uiteenzetting schetst de realiteit waarin miljoenen mensen ervaringen ondergingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is een realistische schets van de vele verhalen waarmee reïncarnatietherapeuten met wekelijkse regelmaat te maken krijgen. Weinigen beseffen zich dat al deze gebeurtenissen een fikse doorwerking hebben dóór de generaties heen, naar het nu. De natte oorlogsdeken ligt nog steeds over een groot deel van de Europese bevolking, in een energetische vorm.

Het mag van mij best aan de grote klok dat ontelbare zielen die tijdens deze donkere periode onuitwisbare indrukken hebben opgedaan, opnieuw geïncarneerd zijn en in grote getale onder ons zijn. De kans, volgens mijn inschattingen, is groot dat jij daar ook bij hoort, maar de kans dat dat herkend wordt is tegelijk vrij klein omdat we niet zijn grootgebracht met deze samenhangen. En al helemaal niet met de mogelijkheden om oud zeer op dit niveau op te kunnen lossen.

Zelfs mensen die thuis zijn in esoterie, energetisch werk doen, meditatie of reiki beoefenen, positief hebben leren denken, filosoof zijn of op andere manieren het leven uitvoerig bestudeerd hebben, kunnen verstoken blijven van de invloeden van deze ‘verse’ vorige levens. Deze lagen sluimeren diep in iemands bewustzijn, en de ervaringen die daar liggen opgeslagen zijn dermate weerzinwekkend dat het slot erop een duidelijk doel dient: “nooit meer pijn”. Het is een lastig bereikbaar oord.

reincarnation2Naarmate het begrip over reïncarnatie en oorzaak-gevolg samenhangen echter toe zal nemen, groeit het vermogen om onszelf en anderen te (h)erkennen en te leren vergeven. Ik geloof dat deze wereld zich dan meer en meer zal openen zodat de opgesloten pijn er uit kan in plaats van dat het zich blijft uitspelen onder de gordel van het begrip. Overigens tot groot genoegen van de farmaceutische industrie die rijk wordt van mensen die hun pijn willen reguleren met behulp van chemicaliën. Maar ook dure regulerende therapievormen schaatsen dikwijls over het ijs waaronder het werkzame gebied ligt.

Een macabere reis door pakweg 13.000 jaar mensengeschiedenis
Vanuit een veel groter perspectief gezien zou je kunnen zeggen dat deze grote oorlog, maar ook de die van ’14-’18 nog in de voorgaande eeuw moesten plaatsvinden. Hoe bizar de gemanipuleerde geschiedenis ook is en hoe enorm het volk door een handjevol psychopaten ook om de tuin geleid werd en verstoken is gebleven van de werkelijke aanleidingen die deze oorlogen hebben doen ontstaan, toch hebben deze omvangrijke gebeurtenissen om veel redenen bestaansrecht en voeding gekregen.

Karmisch gezien bestond er nog een veel te hoog strijdgehalte onder de grote stroom in- en ex-carnerende zielen waarvan er veel verstrengeld en gehecht zijn geraakt aan de hardnekkige krachten van het Vissen tijdperk. Vele energetische wonden in de aura van Moeder Aarde zijn hierdoor open gebleven. Wonden die ontstonden rond de eindtijd van Atlantis, zo’n 13000 jaar geleden.

Tijdens talloze oorlogen, slavernij, de stelselmatige onderdrukking en afslachting van volkeren en bevolkingsgroepen, epidemieën, de excessen van veel wereld religies enzovoorts, zijn deze wonden steeds weer volgegooid met zout waardoor werkelijke genezing onmogelijk kon plaatsvinden. Een macabere reis door 13000 jaar mensengeschiedenis waarin de lava van het onverwerkte zich pijnlijk dóór de generaties heen verplaatst en steeds weer opnieuw ontstak in een andere gedaante, maar wel met dezelfde onderliggende thema’s. Enorme uitspattingen van al deze opgekropte ladingen hebben zich gemanifesteerd tijdens pakweg 500 jaar Romeinse onderdrukking.

Het is niet moeilijk om de overeenkomsten te zien tussen het Romeinse leger en het Duitse leger. Naast een nagenoeg feilloos strakke, uniforme organisatie eigenden beide mogendheden zich de kracht van de -voor inheemse volkeren zo heilige- Adelaar toe als machtssymbool. Een gigantisch gevoel van heerszucht en superioriteit maakt zich meester van beide machten en alles wat in hun visies niet thuishoorde moest worden vernietigd.

De prachtige leerschool van het leven; reïncarnatie als Scholing-voor-de-Ziel
De leerschool van het leven; reïncarnatie als Scholing-voor-de-Ziel

Al hetgeen ooit niet kon worden beslecht zoekt altijd een geschikt gesternte om het alsnog te doen. Op individueel niveau én op groepsniveau. Zo worden ook mega gebeurtenissen, zoals oorlogen, energetisch georkestreerd door betrokkenen die het op een bepaald niveau nodig hebben om het mee te maken. Wie ooit intens vernederd en vertrapt werd kan een behoefte creëren om tijdens een strijd als winnaar uit de bus te komen waardoor hij aangetrokken wordt om te incarneren in tijdperken oorlogen op til zijn.

Wie levens-lang in onderdrukking en minderwaardigheid heeft bestaan, heeft een onweerstaanbare behoefte om te ervaren hoe het is om superieur te zijn en over het leven van anderen te kunnen beschikken. Een opkomende oorlog is dan een buitenkans. Oorlogen kunnen ontstaan, met behulp van welke manipulaties dan ook, indien er voldoende voorwaarden voor zijn. In theorie hoeft niemand een helm op te zetten of orders op te volgen.

Is het niet een prachtige uitspraak van Loesje, “Stel er breekt oorlog uit en niemand gaat er heen.?” In de 20e eeuw braken de ‘moeders van alle oorlogen’ uit, waar alles ging etteren wat zich gedurende vele eeuwen had opgehoopt. Nagenoeg iedereen was erbij betrokken in welke rol dan ook. “Er was geen ontkomen aan” klopt slechts ten dele want niemand werd gedwongen om te incarneren in die tijd.

Een ontdekkingstocht in je eigen onderwereld
Een klein groepje machtswellustelingen voerde de door hen reeds gecontroleerde olie aan om op de eveneens door henzelf gecreëerde politieke vuurtjes te gooien. Zo ontwierp men menig oorlog, waaronder WO1 en WO2. Hierbij gebruik makend van de vergetelheid van vele mensen aangaande hun vorige levens. Sluimerend heerst in die vergetelheid veel onverwerkte oorlogsellende, zoals extreem slachtofferschap maar ook machtswellust, agressie en allerlei extremiteiten tot aan psychopatisch gedrag aan toe.

Loesje oorlog vredeDe duizenden cliënten die ik door de jaren heen mocht begeleiden hebben me laten zien dat het in de basis inderdaad zo zwart-wit gesteld mag worden. Talloze oorlogsslachtoffers uit WO2 ontmoetten in de Duitse overheerser dát deel van zichzelf wat ooit voor eeuwig verbannen moest worden. Bijvoorbeeld een meedogenloze Romeinse centurion die ooit besloot voor altijd onaantastbaar te worden. Of een schijnheilige priester die mensen bekeerde terwijl hij zich vergreep aan kinderen.

Dat maakt ‘je schaduwkant’, waarover zoveel geschreven wordt, wel even heel concreet! En het maakt ook duidelijk waarom veel mensen, ondanks menig verwoede poging, het zo lastig vinden zichzelf volledig te accepteren. In de huidige tijd, waarin men vreest voor een derde wereldoorlog, en niemand écht weet welke kant het op gaat, is een gerichte ontdekkingstocht in je eigen onderwereld best zinvol. Welke schitterende helingsvormen er gelukkig ook zijn, aan je eigen karma -die je namelijk zelf creëert- ontkom je niet.

Zeker niet door je alleen maar op ‘het Hogere’ te richten terwijl ‘het Lagere’ nog bomvol zit met afgewezen deelpersoonlijkheden. Iedereen die werkelijk geneest van welke ziekte of stoornis dan ook, heeft ergens ontdekt dat niets menselijks hem vreemd is. En hoe enorm confronterend die ontdekking is. Maar dáár ligt wel een wezenlijk omslagpunt waarna je je gaat onttrekken van aantrekkingskracht tot welk strijdtoneel ook. Oordelen neutraliseren en de verloren gewaande Liefde voor jezelf ontwaakt.

Voorwaarden voor een ‘goede soldaat’
Kenmerkend voor de gemiddelde Duitse soldaat, maar ook voor de militairen van andere landen is dat ze kritiek arm zijn en erg ontvankelijk voor de bevelen van autoriteiten. Zij voelen zich sterk zolang zij in een hiërarchisch gestructureerde, medaillegevoelige groep kunnen functioneren, waar rangen en standen, duidelijk geformuleerde regels en normen en waarden de dienst uitmaken. Individualiteit is ondergeschikt aan het collectief. Met elkaar ben je iemand. Het idee iets voor de wereld te kunnen betekenen, en dus ‘goed te doen’ speelt een grote rol.

Het merendeel van deze soldaten werd van huis uit al geprezen door dominante vaders voor mannelijke prestaties, terwijl moeder een ondergeschikte rol speelde en derhalve de ontwikkeling van de vrouwelijke intuïtie ver onder de maat bleef. Eigenwaarde wordt afgemeten aan prestatie en het succes van gewenst gedrag, hetgeen betekent dat de oorspronkelijke zelfwaardering, die voldoende hoort te zijn, al de nodige deuken heeft opgelopen in voorgaande levens. Deze wereldoorlogen ‘moesten’ wel vóór 2012 plaatsvinden. De liefde en het nieuwe bewustzijn dat met het intreden van het Aquariustijdperk in toenemende mate binnenstroomt rond de Aarde en onder de mensen, maakt dat oorlog voeren steeds lastiger gaat worden.

Wie er over enige decennia nog voor uit komt oorlogszuchtig te zijn is tegen die tijd een bezienswaardigheid. Wie dan nog teveel haat uitzendt krijgt het niet meer op maat teruggezonden.Dan zijn de mensen zo vergevingsgezind dat de persoon in kwestie ofwel naar een andere planeet moet om zijn karmische meuk uit te werken of ook naar zichzelf lief moet worden.

En dat laatste, zo blijkt in ieder geval uit vele therapeutische processen, lijkt het moeilijkst te zijn! De meest hardnekkige processen gaan over lief zijn voor jezelf. Vandaar dat in de decennia na ‘40-’45, met een nadruk op de 60- en 70er jaren nog heel veel zielen uit de oorlog zijn teruggekomen en inmiddels deel uitmaken van wat sommigen de overbevolking noemen. Wat kan er nog worden ervaren, uitgewerkt, rechtgetrokken, herbeleefd, afgemaakt of uitgespit, nu er nog voldoende oorlog energie aanwezig is onder de levende generaties?

Ons lichaam is de huidige verblijfplaats van onze 'Oneindige Ziel, of de zetel van ons 'Infinite Consciousness'
Ons lichaam is de huidige verblijfplaats van onze ‘Oneindige Ziel, of de zetel van ons ‘Infinite Consciousness’

Ik durf te zeggen dat een groot gehalte van ernstige ziekten, kwalen en psychische stoornissen voortkomen uit grote verinnerlijkte schuld-, schaamte- en schande complexen die tijdens de oorlog zijn ontstaan. Aangevuld met onrecht, haat, zelfhaat en enorme angsten. Maar vooral het doden en vernederen van anderen vormt voeding voor het zichzelf ontnemen van levensgeluk in een nieuw leven. Hierop is -heel letterlijk- de wijsheid gebaseerd dat wat je een ander aandoet je ook jezelf aandoet.

Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds meer bekend over de waanzinnige praktijken van machtskartels, die mensen bewust vergiftigen door ziek gemanipuleerd en chemisch voedsel, chemtrails, vaccinaties, electrosmog enzovoorts, maar de kiem voor verandering ligt altijd nog in het zelf. Oók al hebben buitenaardsen ooit met ons DNA geknoeid, we zullen het toch zelf moeten herstellen. Nee, ook hier geldt ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

Archetypen uit de oorlog in de praktijk: de dader en het slachtoffer.
Ik zou dit betoog willen vervolgen met een uiteenzetting van de archetypen uit de tweede wereld oorlog, die in min of meer gelijke verhoudingen mijn praktijk bezochten. Een ruime meerderheid van deze cliënten is van hun klachten afgekomen, waarmee ik geen erkenning voor mijn therapeutschap zoek maar des te meer voor de mogelijkheden die reïncarnatietherapie te bieden heeft tijdens de huidige intense fase van transformaties. De ‘2012-tijd”.

Allereerst zijn dat ‘de dader en het slachtoffer’ die elkaar steeds weer opzoeken en een onlosmakend verbond blijken te hebben zolang er nog geen vergeving heeft plaatsgevonden. Als je ooit een dader was dan was je het slachtoffer in een voorgaande keer, opmerkelijk vaak verbonden aan dezelfde zielen. Je kunt ze herkennen aan degenen die je een buitensporige onrust bezorgen, het meest haat of afkeer van hebt met inbegrip van Geert Wilders, koningin Elizabeth, Marc Dutroux of Anders Breivik.

Het zijn simplistisch uitgedrukte samenhangen met een gouden kern. Samenhangen die we wellicht kennen uit verschillende esoterische stromingen. Maar ook binnen deze stromingen woekeren de menselijk interpretaties. Volgens sommige religies reïncarneren mensen in honden of varkens als ze een leven verprutst hebben. Mocht het zo zijn dan heeft de bio-industrie misschien toch een zinvolle functie, maar ik ben deze samenhangen nooit tegengekomen terwijl ik voldoende regressies heb begeleid van mensen die vinden dat ze in een bepaald leven de beest hebben uitgehangen.

De vele duizenden cliënten die in de loop der jaren alleen in Nederland al een reïncarnatietherapeutische praktijk bezochten herbeleven deze verhalen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar met intense kwetsbaarheid. In veel gevallen komen er zelfs verifieerbare feiten naar de oppervlakte, die, ook al zijn ze ondergeschikt aan het therapeutisch belang, toch uiterst opmerkelijk zijn.

Het zijn diepgaande processen waar ik geen fantasie maar menselijke puurheid proef. Sommigen beweren dat dergelijke ervaringen wel op fantasie berusten. Een bijzondere bijkomstigheid is dan wel dat het fantasieën betreffen die tot genezing leiden. Ik beschouw deze moedige mensen als zeer authentieke leermeesters die onwetende rationalisten werkelijk inzicht kunnen geven in deze waardevolle samenhangen.

jeugdsoldaatDe persoonlijkheden die in de vorm van een vorig leven de oorlog hebben meegemaakt bevinden zich onder ons. Ze bestaan als ‘oude persoonlijkheden’ in een nieuwe hoofdpersoon. Ze zijn zoals jij en ik. Sommigen ervaren Duitse soldaten te zijn, of een andere militair waarbij te denken aan piloten, strategen of (kind)soldaten in verschillende rangen en standen.
Of concentratiekampslachtoffers, slachtoffers van sexueel misbruik of medische experimenten, verzetsstrijders, NSB-ers, boeren en boerinnen met onderduikers of die een kind verloren door een ontplofte granaat. Betekenisloze individuen uit een grote grijze massa bij wie de angst, de onveiligheid, de honger en de kou diep zijn ingegegrift. Of mensen die op afstand getuige waren van executies, geheime transacties, verkrachtingen of bominslagen.

De Duitse soldaten hebben nu meestal grote hoeveelheden diep weggestopte verinnerlijkte schuld die als een grauwsluier over de vrolijkheid ligt. Hun bestaansrecht is veelal grondig aangetast en derhalve zoeken zij nu, door middel van buitensporige prestaties of pleasergedrag voldoende waardering bij anderen om te leven. Zij aanvaarden dikwijls nog steeds een autoriteit waarachter ze zich kunnen verschuilen in de vorm van een overheersende vader, partner, manager, leider of goeroe.

Velen van hen zijn nog steeds graag actief in een collectief, maar nu liefst met “witte” doelstellingen. Hoe witter hoe beter en zo worden soms zelfs met blinde dwangmatigheid goede doelen in het leven geroepen ter compensatie van wat er ooit vernietigd werd. Maar toen-aanhangers van het nazi regime kunnen zich in een nieuw leven ook hergroeperen in agressieve vechtclubs met overeenkomstige overtuigingen en racistische uitlatingen. Het is ook een manier om in de oorlog te blijven hangen en geen moment bij jezelf te hoeven stilstaan.

De (ex)slachtoffers uit de kampen hebben, indien vergast, zonder uitzondering ademhalingsproblemen in de vorm van astma, bronchitis of andere longaandoeningen. Het zijn bijvoorbeeld mensen die in hun huidige kindertijd enorme angsten moesten doorstaan op zomerkamp of tijdens een medische keuring. Mensen die hun gezicht het liefst voortdurend zouden willen bedekken in openbare gelegenheden of hun ditmaal superblauwe ogen zó open hebben staan dat ze er moe van worden. Het zijn mensen met boulimia of anorexia wiens dwangmatig in stand gehouden honger ze aan hun kinderen-van-toen blijft verbinden. Onder hen zijn autoriteitsconflicten onmiskenbaar aanwezig en tegelijk de onzekerheid over hun identiteitswaarde die ze te makkelijk door anderen laten bepalen.

Vooral in de Oosterse culturen is reïncarnatie een essentieel onderdeel van de levensvisie.
Vooral in de Oosterse culturen is reïncarnatie, in in de zin van het pad van de Ziel, een essentieel onderdeel van de levensvisie.

In opvallend veel gevallen komen zij uit traditionele welgestelde families, soms weer Joods, maar in ieder geval met sterke banden. En, wellicht nog opmerkelijker, ontdekte ik dat veel toen-Joodsen zich in het huidig leven in de echt verbonden met toen-Duitse soldaten. Op onbewust niveau natuurlijk, maar met zeer overeenkomstige, begrijpelijke patronen. De toen-dader ontfermt zich ditmaal over zijn toen-slachtoffer om zijn schuldgevoel te bedekken terwijl het toen-slachtoffer zich beschermd voelt door de aanwezigheid van de toen-soldaat. Omdat veel mensen in die levens, zoals eerder in dit artikel aangegeven, met buitensporige seksualiteit te maken hebben gehad, zijn de gevolgen daarvan nog aanwezig in ditzelfde gebied. Denk daarbij aan verstoorde machtsverhoudingen in relaties en seksuele excessen.

Veel baarmoeder klachten, variërend van vleesbomen, zeer pijnlijke menstruaties tot aan ernstigere aandoeningen, kwamen tot bedaren toen men doorleefde dat daar nog een energetisch kindje zat als gevolg van een verkrachting. Of de agressie van seksueel misbruik zich daar nog energetisch ophoopte. Vrouwen werden eindelijk zwanger nadat zij pijnlijk herbeleefden hoe zij tijdens de oorlog met behulp van breinaalden de foetus, die het gevolg van een verkrachting was, bloedend verwijderde.

Afkeuring op vrouwelijke rondingen zoals billen en borsten neutraliseerde tijdens sessies zodra men zich ging beseffen dat het niet ‘de schuld’ was van deze lichaamsdelen dat ze ooit ‘uitgekozen’ werden. Verzetsstrijders die nog steeds aan geheimhouding deden, waardoor zij opnieuw in een emotioneel isolement verkeerden, konden niet geloven dat de oorlog écht voorbij was. Voor hen ging ‘het prijsgeven van informatie of namen’, ofwel ‘jezelf uitspreken’ samen met marteling en had de dood tot gevolg. Bovendien bevindt zich in het openen van deze trauma’s het uiterst pijnlijk besef dat anderen hierdoor wellicht gedood werden.

De ziel kent alleen heelheid en trekt aan wat werd afgesplitst
Deze herinneringen en nog vele anderen zijn ingegrift op de harde schijf van zielen die opnieuw leven in een ander jasje. De ziel incarneert namelijk voort, zoekend naar mogelijkheden om weer verbindingen aan te gaan. In de ziel wordt alleen maar heelheid gekend en is iedere vorm van afsplitsing per definitie een onafwendbare uitdaging om het afgesplitste weer aan te trekken. Onder al deze mensen leeft de geschiedenis nog voort. Het is begrijpelijk waarom het Grote Mysterie het geheugen veelal heeft versluierd bij aanvang van een nieuw leven.

Herinneringen die niet in een bepaald perspectief staan, kunnen namelijk te overweldigend zijn terwijl de ziel alweer een nieuwe stap heeft gemaakt naar heelwording. Het is ook begrijpelijk waarom we nog steeds zo veel oorlogsfilms en documentaires kijken, oorlogsboeken lezen, waarom grote sport manifestaties meer hebben van een strijd op leven en dood dan van een spel, inclusief de toen-leuzen en toen-symbolen. Ook is het begrijpelijk waarom wereldwijd oorlogsmonumenten systematisch gerestaureerd en opgepoetst worden.

Het is begrijpelijk dat herdenkingen en kransen leggen een ingeburgerd deel uitmaken van de samenleving en dat veel mensen een onaangename leegte voelen opborrelen als de kastanjeboom in de tuin van het huis van Anne Frank het dreigt te begeven. Maar tegelijkertijd houden we ons hiermee gevangen in hetgeen waarvan we ook verlost willen worden: oorlog. De oorlog is onder ons, we hebben ons er in verloren en veel zielsdelen zwerven daar nog rond, waardoor we het onmogelijk écht kunnen loslaten. We koesteren en onderhouden die tijd met onze ingekleurde kijk op het leven, onze vooroordelen, politieke voorkeur of overlevingsstrategieën.

Bram Vermeulen was in de ban van Zecharia Sitchin.
Bram Vermeulen was in de ban van Zecharia Sitchin. (klik voor artikel)

Onze angst voor herhaling wordt onbewust gevoed door de duizend bommen en granaten die via de media dagelijks onze huiskamers binnenvallen. “Ik was erbij”, is de indringende boodschap van Bram Vermeulen uit zijn briljante film ‘In den beginne’. Een uitspraak die moedig onthult dat hij de verantwoordelijkheden die hij eens liet liggen -tijdens WO1- in zijn huidig leven wel nam. Overigens kort voordat hij (weer) overleed. Ik was er inderdaad ook bij en ben gaandeweg gaan ontdekken wat maakt dat ‘in het NU zijn’ zo lastig is.

Gelukkig kunnen we nu dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben. Een vrijheid die veel van onze voorouders-die-we-soms-ook-zelf-waren moesten ontberen. Een vrijheid die ditmaal een mogelijkheid verschaft om jezelf te zoeken en hervinden. Want waarom zou je jezelf zoeken als je daarvan niks kwijt bent geraakt? In een of andere oorlog bijvoorbeeld. Spoorloos in het rad van wedergeboorte die we uiteindelijk in een grotere samenhang zullen leren waarnemen waardoor we er geen speelbal meer van hoeven zijn.

Reïncarnatietherapie en 2012
Reïncarnatietherapie is een ambitieuze en supermoderne manier om aan jezelf te werken en heelwording te bewerkstelligen. De waarde van deze therapievorm heeft zichzelf inmiddels bewezen. Er is een gehalte moed voor nodig om het aan te gaan, maar je kunt jezelf troosten dat je je huidige leven al bent aangegaan. De pioniersfase is achter de rug en de uiterst goede resultaten moedigen veel therapeuten aan om dit werkgebied te blijven exploreren.

Kunnen we de kracht van vergeving ook praktisch aanwenden in dynamische therapeutische settings? Yes, we can! Het zijn de saboterende duistere krachten om ons heen én in onszelf die willen voorkomen dat we ons gaan beseffen dat we hiertoe in staat zijn. Ik pleit ervoor dat we een groter deel van de enorme inzet die er is om onthullend nieuws te maken voor onszelf van toepassing laten zijn. En wie zich een lichtwerker durft te noemen, moet misschien -dit keer- het goede voorbeeld geven!

Maarten Oversier,

reïncarnatietherapeut te Roden

MaartenOversier.nl

reincarnatie cartoon

* * *

 

179 gedachten over “Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog..

  1. Zo te lezen ben je ook op een stevige kern terecht gekomen bij jezelf Monika; sterkte. Wat een boosheid/verzuring in 2 zinnen… (En gewoon’ tussen de woorden/regels door) Om de brei heendraaien brengt je ook niet veel verder.
   Een ‘simpel’ verhaal hoe in een menselijke Ziel een beul een slachtoffer moet worden, om de karma te compenseren. Een simpel verhaal over menselijke instincten, die zich in deze 3D-wereld, fysiek manifesteren. Enfin, kijk in de spiegel en geef die in ieder geval niet de schuld, om jezelf niet voor de gek te houden..! En besef dat élk oordeel jezelf een spiegel voor houdt.

  2. Guido, je denken in dit geval is volkomen misplaatst !
   Dit schrijven heeft niet direct te maken met Monika, maar met ons allemaal, en in het bijzonder zij, die hier misschien, van die wonder mooie soldaten een staartje hebben mee gekregen.
   Soldaten zijn niet zo zeer aan de Duitsers te plakken, als wel aan al die volkeren die graag oorlog voerden, en dan de psychopaten, die in tijd van oorlog tot Hero’s verheven worden, terwijl het maar gewone criminele moordenaars zijn.
   Mijn eigen Zwager uit de Duitse werkeloosheid geboren beroeps marine man geworden, knappe vent met zijn mooie officiers pet een beetje schuin op zijn hoofd, ja een Duitse Corto Maltese, geen wonder dat mijn zuster door haar knieën ging tijdens een vloot bezoek in 1939 te Amsterdam.
   Maar uit de geschiedenis is gebleken, hij stond aan de verkeerde kant, maar goed.
   Ik vind dat er toch een diepe kern van waarheid aanwezig is in de opmerkingen van Monika, en misschien zou jij de gene kunnen of moeten zijn die in de spiegel kijkt, groet Jenne

  3. Als je praat over ‘zieke gedachtes’ en ‘spoort niet’..?? Oordeel lekker verder Jenne..! Wat Piet zegt over Jan, zegt meer over Piet dan over Jenne, eh Jan.

  4. Guido, neem me niet kwalijk hoor…
   maar ik hou jou een spiegel voor! Zie je het verschil?
   Jij hebt het over karma, ik wil het graag over oorzaak een gevolg, in het NU hebben. Zuur zijn jouw vooroordelen over de mensen die hier reageren en soms ben je vet onredelijk.
   Jij blijft blijkbaar graag dezelfde ‘nazi-haat-oorlogs’ rondjes lopen, daarmee blijf je dan ook in dezelfde mindset hangen, dat is niet stoer. Het veranderd niets. En is zoo mainstream.
   Of je hebt de moed er helemaal voor te gaan, en dan graag met alle feiten, dat uit halve waarheden hele worden, of je houdt rekening ermee dat er mensen reageren die er dus eventueel meer weten dan jij je het kunt voorstellen, en die zijn niet allemaal per se fout. Net zo dat de door jou aangeprezen ‘goeroes’ niet alles weten. Bij een betere wereld beste Guido, horen zuivere gedachtes, en geen verdeeldheid zaaien, tussen landen en volkeren, tussen mannen en vrouwen, tussen Ajax en PSV etc. als vaak gebeurt, social engineering a la Tavistok, weet je wel… en net zo als in deze artikel. Daarom mijn kritiek. Misschien kan je dankbaar ervoor zijn? Is een optie, toch?
   Wat is jouw doel? Liefdevolle energie onder de mensen strooien?
   Ik vind het een respectloze artikel, tegenover de vrouwen en mannen die toen oprecht liefde voelden, zonder rare gedachtes, die ene ’therapeut’ nu vanuit zijn luie stoel claimt. Die kan blijkbaar niet het verschil zien tussen een ‘zondagsfoto’ en de alledaagse mensen. Bijzonder liefdeloos in mijn ogen, net voor kerst…pfffff.
   Jouw verantwoordelijkheid zijn de artikelen, maar je bent niet god, en jij bepaalt ook niet mijn mening. Ik kan hier ook niets meer aan toe voegen, anders heb ik het gevoel dat ik ook rondjes aan het lopen ben, kan ik niet tegen…geen zingeving.
   Eerst is er een gedachte, daarop volgt het woord en dan komt de daad….

  5. Beste Jouke, helaas kan ik je pseudoniem niet schrijven, een hele mooie diep gaande réactie mijn jouw beste jongen, mooie dagen nog, blijft een probleem om je door dit jaargetij al etende en zuipend heen te worstelen, met alle zich op één gestapelde herinneringen, die je onherroepelijk tot zich roepen, al die lieve aardige mensen die je gekend heb, groeten en welterusten Jenne

  6. Jenne, ik kwam nog een jeugdvriendinnetje van je tegen op joepjoep 😉 https://www.youtube.com/watch?v=YIfT4mgsHcI
   Christmas is just a twist in my sobriety, geen vreet- en zuipfeest hier, sowieso al heel lang geen druppel alcohol op en ook geen gebakken kadavers op mijn bord.
   De volgende docu geeft enig inzicht in de traditionele shamanisme https://www.youtube.com/watch?v=-JPKkV8cCf0
   My cup of tea is het echter niet, ik heb wat van die knakkers meegemaakt die zich sjamaan noemen, pfffff… Beetje hocus pocus en daarna een briefje met gebrabbel verbranden.( en ff flink cashen ) Naar mijn ervaring is het allemaal gerommel in het astrale veld, wat uiteindelijk de doos van Pandora is, er blijven steeds weer nieuwe zaken zich manifesteren. Zie het maar als een doos met tissues, als je er één uittrekt komt de volgende mee, kan je weer terug naar meneer hocus pocus die er weer een mooi lulverhaal van maakt en het begint weer opnieuw. Ze hebben alleen kracht als jij het ze geeft, zo werkt dat in het astrale gebied, een onuitputtelijke bron van drama, trauma, onverwerkte zaken en kleffe entiteiten die hun vlammetje kwijt zijn. Nogmaals, not my cup of tea, misschien dat anderen er wel baat bij hebben.

  7. Mooie Jouke, bedankt ! prachtige vrouw met een prachtige stem, ja maar …. hele grote familie hier, dus bij deze Iphone lieden hoef je geen gezondheids capriolen uit te halen, en als zo vaak in mijn leven laat ik het dan maar gebeuren, ach ik krijg er veel liefde en genegenheid voor terug, en bovendien mijn zoon heeft een fameuse Cave A Vin, mooiste wijnen, al was het maar om te proberen, maar na de feesten vallen wij weer terug in een karigger bestaan, wat eten betreft dan, drink op tijd mijn nu 12 jaar oude Rum, Cartagena de indias – Columbia, geeft me het gevoel dat ik toch nog wat voor de Indianen doe, en past goed in het beeld van naturelle genees middelen ha ha !
   Voor de rest ja, ik heb het allemaal meegemaakt, en zo als je zegt als een doos tissus, het plakt, hier zeggen ze, ze kollen, mijn ouders hadden wel wat met Blavatsky, maar ja ik vind het meer het gebied van Umberto Eco, en het is natuurlijk het vakgebied van de Charlatans, en dat zijn er vele, ben bang dat ik zelf er ook iets van in me draag, ach Jouke het moet toch heerlijk zijn om wonderen te kunnen doen, van avond hebben we een bijeenkomst met wat alleen staande mensen, leuk maaltijdje a la de Franc Maçon, die moeten ook altijd maar eten, hier is eten het summum van gezelligheid, met veel Cointreau on the roc’s, ik wens je nog het één en andere goeds, en we spreken elkaar nog beste jonge, Jenne

  8. top artikel.

   er zijn indianen. er bestaat een Maarten.
   er was eens een oorlog met über hippe Hugo Boss design uniformen.
   Nederlandse helmen waren suffer dan een pispot.
   dutch pispot design;
   http://www.warrelics.eu/forum/attachments/world-steel-helmets/406580d1349453589-pre-war-dutch-helmet-005.jpg

   het medicijnwiel kruis is het oudste symbool ter wereld.
   ‘Are You Well’ ? is de question (komt er nog wat uit je hole lately?);

   God’s Icon by Marko Rodin & Friends December 21st, 2014 Part One of Three
   https://www.youtube.com/watch?v=xYRAXSNcj68&list=PLr6U3JfQRaDTWpu-GCm44HyiklPfxwmOR

   de meer (doods)angsten de meer drang (Waar!!!!, vraag het maar aan echte war klantjes die het nog kunnen navertellen)
   onuitwisbare indrukken, yesz….. 4 ever and ever dat je het nog met je mee draagt.
   opgeteld met hedendaagse vaders en moeders en de onuitgesproken schaduwkanten; dynamite onder het tapijt.
   ‘everything is connected together’ (Marko Rodin).. met z’n infinity lazy eight symbol..

   ’the nine is the axis’
   zonder een As kom je niet ver, lazy is niet erg, dumb (deep underground) well.

   Marko gebruikt zo te zien omdat ie na 25 jaar nog niet verder gekomen is met Ons dan les 1, wij gebruiken meer uit Dumbness en zo is het cirkeltje rond, in de jonge dynamische vorm van vroeger was Marko kennelijk te bedreigend.

   datapoints
   propositions

   “Often propositions are related to closed sentences to distinguish them from what is expressed by an open sentence. In this sense, propositions are “statements” that are truth-bearers. This conception of a proposition was supported by the philosophical school of logical positivism. ”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Proposition
   feiten (higher than high probablity 0.98 chance) https://en.wikipedia.org/wiki/Probability

  9. Hyper 1,9
   Propositions out, sentences in, or even bether statement , ja mijn beste Hyper dit heet Fylosoferen, daar moet je voor in de wieg zijn gelegt.

 1. Ja het moet wel heerlijk zijn als je door zo’n goed geklede athletische germaanse god wordt afgemaakt met een nek schot.
  Op deze site weten wij, toch al heel lang dat uiterlijke schoonheid, niets met innelijke schoonheid van doen heeft.
  En het plaatsen van dit artikel juist voor de feestdagen, die of je gelooft of niet, toch een hele diep menselijke tendens in zich draagt !
  Voor de rest sluit ik mij aan bij het commentaar van Monika.

  En dan al deze top van de top Therapeuten, die onderwijl zwammend hun hele samenleving laten afslachten, door het onverstand, vanmorgen gebeld met familie in Nederland, ’t is een chaos aan het worden, mensen oude, zijn bang, jonge mensen réageren agresief, en de overheid geeft niet thuis, nou pas op jullie zelf, geloof nooit een therapeut, zijn allemaal charlatans !!!

  Verder is mijn visie op het mens zijn, iets anders als toch een volkomen réincarnatie.
  Voor mijn gevoel zijn wij de levenden, de levende spits van onze DNA ketting, de laatste gene, wij geven met onze geestelijke vingertippen, alles door wat wij zien, voelen, ruiken met onze organen, met ons zijn de anderen aanwezig in ons en kijken als het ware met ons mee, niet van over je schouder, nee met jouw, door jouw oogen, dit gevoel ken ik mijn hele leven al, van dat ik nooit alleen ben, en dat enorme weten, wat ik niet altijd kan bereiken, maar via mijn intuïtie tot mij komt.
  Het zit in de gedachte nuances, je voelt, je kent niet, het zijn als vluchtige kussen die langs je wang streelt, die als een lichte bries je haar bespelen, het is nooit tastbaar, maar net als de étheré toch aanwezig !
  En de spelregels van deze site, ja toch ligtelijk éducatief, de minachting voor onze ouders onderstrepend, als of wij de menselijke respect regels niet hebben onderwezen gekregen, ik bedoel maar, over respect gesproken, en dan houden zij het recht voor je als een goedgeklede jonge soldaat je plotsklaps monddood te maken, dood voor je mede mensen, en maak er ( klootzak dat zijn wij ) er een respectvol samenzijn van, ahum welkom ! ja juist, jenne

  1. Beste Guido, neem toch niet alles zo woordelijk op, er zit hier bij vele WTK altijd een groot stuk sentiment bij, waar ik persoonlijk ook bij hoor, je weet wel het vaak romantische naïve gevoelsmatige réageren, tegen beter weten in, toch je persoonlijke intuïtie laten zegevieren.
   Voor mij is 1 en 1 = niet altijd 2 mag het een ietsje meer of minder zijn zegt mijn slager dan altijd !

 2. Wel lekker veilig: het was het leven TOEN en niet het leven NU. En ja, slachtoffer hé.
  Alle schuldcomplexen zijn niet aangepraat door de hersenspoelende schizofrene media NU nee hoor. Het ligt allemaal aan een VROEGHA leven.

  Het heeft ook helemaal niets te maken met al het zinloze geweld wat we NU allemaal voorgeschoteld krijgen. Zijn het niet de talloze oorlogen die ons NU door de strot gewurgd worden, dan zijn het wel de fantaaastische vidioclips.
  Giften van goedbedoelende mensen die in de zakken van graaiers terecht blijken te zijn gekomen.
  En, verrassing, dat is van alle tijden.

  Verkrachten, vrouwen van je vijand op een gemene manier vernielen is een veel gepropageerde manier van oorlogvoeren.
  Soldaten romantiseren als zijnde stuk voor stuk mooie jongens (!?) en roemen over voortplantingsdrang is in deze context naar mijn idee nogal smakeloos.
  De farmacie zwart maken, maar mensen intussen wel op een dwaalspoor brengen vind ik, is volgens mij nogal psychopathisch gedrag. Sorry.

  Ieder kind heeft de helft van zijn DNA aan zijn ouders te danken. En die ouder heeft weer zijn/haar DNA…
  Het schijnt dat via het erfelijke materiaal (onder andere DNA) alle levenservaring op dat moment aanwezig doorgegeven wordt. Is die ouder vroeg wees geworden, had die een tiran als vader, werd die oneerlijk behandeld, was er hongersnood….

  Mijn beide ouders ben ik pas na hun dood beter gaan begrijpen (beter laat dan nooit zeggen ze dan). Niet dat ze zulke lieverdjes waren, maar hun heldhaftige strijd om met alle hun ter beschikking staande middelen iedere keer toch maar weer het beste van hun leven te maken, daar heb ik nu diep respect voor.
  Voor mij, heb ik daar veel meer aan dan bovenstaand geneuzel van lulhannes primitivo.

  Ach, ik denk wel eens, volgens mij ben ik in een vorig leven verbrand als heks. Dat zou mijn felheid kunnen verklaren om toch mijn eigen mening te mogen uiten. Neuh, in mijn familie zaten geen tirannen (M/V), neuh.

  1. Je stelt het zwart/wit en daarmee kijk je met jouw ogen in de spiegel, giet je een/jouw sausje over het verhaal; het is én/én Koekje..!! Het KAN een excuus zijn, maar het KAN ook een ‘middel’ zijn voor de geest om af te rekenen met deze energetische shit.

   Daarnaast weet je niet welke invloed de mind-control-super-intelligentia op deze planeet met dit verhaal doen; luister naar het relaas van Martijn van Staveren bijv.

  2. Fijn Guido dat je in ieder geval ook mijn kant wil meenemen.
   Jammer dat je ervan uitgaat (proef ik) dat ik het artikel niet zorgvuldig en niet met een open mind heb gelezen. Jammer ook dat je een zeer persoonlijke ervaring van mij die ik graag wil delen hier, afdoet met “een eigen sausje erover heen gieten”.
   Jammer dat mensen die de moeite nemen om zich kritisch over het artikel uit te laten, die zelfs proberen om lacunes in het verhaal aan te te vullen gedemoniseerd worden. Naar mijn smaak een gemiste kans. 🙁
   Maarten Oversier stelt:
   “Maar voor wie zich nog comfortabel voelt bij het idee dat onze ellende alleen maar van buitenaf veroorzaakt wordt door een machtselite is het misschien even slikken dat er ook een eigen stuk verantwoordelijkheid is.”
   GuidoJ. stelt:
   Daarnaast weet je niet welke invloed de mind-control-super-intelligentia op deze planeet met dit verhaal doen; luister naar het relaas van Martijn van Staveren bijv.
   Tja, hier haak ik af. ❓ ❓ ❓

   Van mij iedereen prettige feestdagen en een heel voorspoedig nieuwjaar toegewenst 🙂

 3. Beste Guido, ik hoop niet dat ik hier de indruk wek, dat ik deze toch bijzondere man Maarten Oversier wil afbranden, verre van dat, hij heeft hele mooie en belangrijke dingen geschreven in het verleden.
  Die je misschien ook nog wel eens gaat plaatsen, ik persoonlijk vindt, dit een beetje uit zijn contexst gehaald of misschien gevallen.

  1. Kijk Jenne, nu zeg je wat je er persoonlijk van vindt..! Een energetisch-giga-wereld van verschil imo. Dankjewel!

  2. Toch even op terug komen, jouw manier van mij beoordelen als lezer en réactisch plaatsen op jouw site, mijn réactisch worden opgeroepen door jouw min of meer interessante artikelen, en alles wat ik schrijf op de WTK site, komt voort uit mijn brein, en is dus een hoogstpersoonlijke gedachte conclusie die, ook mijn exlibris dragen onverbrekelijk verbonden zijn met mijn persoon, van waar dan jouw verwondering, en mijn verwondering, het woord energetisch komt in mijn woordenboek niet voor, maar desalniettemin, en dan met de even geen held meer zijnde Jan Pieterszoon Coen, historiese leuse dispereert niet, alles komt goed !

  3. Beste Jenne,

   Heb je mijn eerdere reactie gelezen, waarin ik de vraag naar voren breng hoe het mogelijk is dat mensen diepe herinneringen in zich dragen die verwijzen naar het bestaan van vorige levens? Daaruit kun je opmaken dat ik, als therapeut, niemand ‘overtuig’ over het al dan niet bestaan van reïncarnatie. Ik neem slechts die opkomende verhalen serieus en behandel ze therapeutisch en ben steeds weer verwonderd en enthousiast over de resultaten die dat oplevert. De inhoud van het artikel is opgebouwd uit de informatie die duizenden sessies hebben opgeleverd.

   Daarnaast zijn er natuurlijk talloze visies en interpretaties over het bestaan van- en over hoe reïncarnatie dan zou werken. Van non-believers tot adepten, en daartussen in een heel scala van zienswijzen die vaak gebaseerd is op aannames en ideeën. Maar het in trance werken met mensen geeft naar mijn idee het beste beeld, en ook een beter beeld dan wat wie dan ook er over meent te kunnen zeggen, inclusief Blavatsky, die zich er niet proefondervindelijk in verdiept heeft. Als je dat niet zelf hebt meegemaakt of er nooit getuige van geweest bent, dan blijft het speculeren. Ook in wereldreligies zoals het Boeddhisme die, evenals het Christendom, ook doorspekt is van manipulaties, interpretaties, weglatingen en verdraaïngen. Veel monniken-van-nu zijn seksmaniakken en agressors geweest in voorgaande levens. Het nu-monnik zijn bijvoorbeeld, geeft ze een mogelijkheid om zich af te wenden van hun eigen schaduwkanten om weer een nieuw groeiproces mogelijk te maken. Niks verkeerd aan natuurlijk want soms is dat voor de zielsontwikkeling (tijdelijk) nodig. Dat zijn diepe keuzes. Maar dan is het natuurlijk not-done om reïncarnatie in een dergelijk (zwart-wit) perspectief te duiden. Dat zou te confronterend zijn. Kortom, dan moet reïncarnatie zodanig geïnterpreteerd worden dat deze schaduwkanten alsnog niet zichtbaar worden, of een persoonlijk appél doen op zelfreflectie.

   Als je je serieus verdiept in dit onderwerp zul je merken dat er enorm veel ‘bewijs; bestaat voor het bestaan van reïncarnatie. Alleen de gevestigde wetenschappelijke orde kent geen afdoende meetmateriaal om reïncarnatie aan te tonen omdat zij alleen vanuit de ratio kunnen waarnemen. Net zoals zij het fenomeen ‘hersendood’ als ‘dood genoeg’ zien om organen uit een lichaam te gaan halen. Een zeer beperkte visie dus op het bestaan van de zielenwereld. Wanneer je belangstelling hebt kan ik je zo een hele lijst literatuur aanreiken die je zal inspireren een diepere kijk te ontwikkelen op dit onderwerp én de gouden mogelijkheden die ermee samen gaan.

   En tot slot nog een reactie op wat ‘lezer’ schrijft dat ‘het verleden met rust gelaten moet worden’. Het gaat meer om de vraag of ‘het verleden’ jou met rust laat. Op zielsniveau zoekt iedere ‘onaffe’ ervaring uit het verleden, hoe we die ook definiëren, altijd een mogelijkheid om iets af te maken. Op die wijze zal ‘het verleden’ nooit rusten totdat wat daar was, begrepen en geïntegreerd kan worden. Dan komt er zielenrust.

   Maarten

  4. Maarten Oversier, bedankt voor de mooie en uitgebreide uitleg.
   In mijn jonge Hippie jaren India en Nepal bereist, veel Amerikanen wat Duitsers, een tijdje kost en inwoning bij een Lama, heel intiem bezig geweest met Mediteren, en de nodige wijze lessen in réincarnatie gehad, boeiend en leerzaam, maar ik ben teveel een zoon van Beowolf, om mij volledig te kunnen storten in een diepe trauma atmosphere, natuurlijk geloof ik incarnatie, maar ik houd dit voor mij zelf, net als een mooie vrouw haar charme met jou deeld, dat zijn intieme gevoelens niet voor de discussie.
   Wat ik al tijd jammer vind bij dit soort niet tastbare onderwerpen, de lading charlatans die zich te goed doen aan het bloed van de onwetenden.
   Heb ook persoonlijk contact gehad met de Hopi indians, maar wat ik al geschreven heb, je gulzige weten, wordt niet echt gevoed, het tikt je aan zo van dat vingertoppen gedoe, maar goed zij hebben hun lesje wel geleerd, ach toen wij daar op Woodstock stonden en luisterden naar Janus Joplin dear God give me an Mercedes Benz, waren dat voor ons ook chamanen, en ik heb soms nog dat gevoel, misschien herinneringen of toch meer.
   Graag Uw boeken titels over dit onderwerp, heb veel boeken, maar je moet blijven zoeken, groet Jenne

 4. Als tijd niet een feitelijk concept is doch slechts een ‘uitvinding’ van de mens,lijkt mij de hier weergegeven chronologische volgorde van incarnaties( van de eerste naar de tweede wereldoorlog bv)een feitelijke verkeerde weergave. Ik heb herinneringen aan andere levens van mijzelf, en noem dat bewust andere levens en niet vorige levens. In mijn beleving leef je al die levens tegelijkertijd ,in vele tijdszettingen , dimenties , en plaatsen(niet noodzakelijkerwijze alleen op aarde).
  Ik kan wel meegaan in het idee dat zaken uit andere levens dit leven beinvloeden en hier uitgewerkt kunnen worden ( geheeld)Ook dat heb ik zelf ervaren.Het is echter imo niet de bedoeling je slachtoffer van zaken uit andere levens te blijven voelen in het huidige leven. Niet als je herinnerd dat je beul was of slachtoffer, het hoorde thuis in dat andere leven wanneer dan ook geleefd.

  1. Wie nou écht gefundeerd en kritisch wil reageren, voordat allerlei primaire rationele en emotioneel geladen reacties vrij spel gaan krijgen, zou zich eerstens de vraag moeten stellen hoe het mogelijk is dat honderdduizenden mensen, die zich vaak nooit in reïncarnatie verdiept hebben, wereldwijd kennelijk (veelal) traumatische verhalen in zich dragen die zij niet kunnen herkennen uit het tijdsbestek van hun huidige leven. (ook niet door een ‘collectief bewustzijnsveld’ of onbewust binnengebrachte informatie door boekjes of films).
   Reïncarnatietherapeuten noemen dat simpelweg ‘vorige levens’, maar ‘andere levens’ is natuurlijk ook prima zolang wel duidelijk is dat het om levenservaringen gaat die persoons- of beter nog, zielsgebonden zijn.

   In therapie komen deze verhalen met behulp van de klachten die nog steeds -in het huidig bestaan- hun aandacht opeisen, onder begeleiding naar de oppervlakte. Voor de duidelijkheid worden deze opkomende verhalen geenszins door de therapeut ‘gecreëerd’ of geïnterpreteerd of bekritiseerd. Het betreft authentieke informatie die ongefilterd uit de cliënt komt. Vervolgens worden deze verinnerlijkte gebeurtenissen zowel emotioneel, fysiek als mentaal herbeleefd en verwerkt met inbegrip van alle pijnlijke excessen en feiten die ‘meekomen’. Het (alsnog) verwerken heeft tot gevolg dat diepgewortelde, ernstige klachten in opmerkelijk veel gevallen verdwijnen en er heel veel waardevolle inzichten ontstaan over jezelf en je leefomgeving.

   Dat hierdoor een hele filosofie en logica ontstaan is over hoe reïncarnatie gezien kan worden, en hoe zielen in familieconstellaties op basis van thematieken incarneren, door de enorm uitgebreide ervaringen van dit vakgebied zou volgens mij omarmd moeten worden. Maar voor wie zich nog comfortabel voelt bij het idee dat onze ellende alleen maar van buitenaf veroorzaakt wordt door een machtselite is het misschien even slikken dat er ook een eigen stuk verantwoordelijkheid is. Waarmee ik niet wil ontkennen dat die elite er is overigens, maar dat is in het artikel ook te vinden.

   Misschien goed om je er wat meer in te verdiepen. Mijn ervaring, voor wat dat iemand waard is, heeft me geleerd dat de mensen die reïncarnatie het krachtigst verwerpen en of bekritiseren, het meest te verbergen hebben. Dat laatste kan rationeel gezien natuurlijk alleen maar ontkend worden. Het is maar een tip, doe er je kerst-voordeel mee. Fijne dagen gewenst,

   Maarten

  2. Beste Maarten Oversier, wat te zeggen van al die mensen die zeggen dat dat hele verhaal afkomstig van de Bhudisten over réincarnatie je reinste flauwekul is, vergroot en opgeblazen tot een quasie bijna religeus denken,
   want let wel, er is weinig bewijs voor, buiten de grote charlatan wereld.
   En veel mensen die zich met deze materie of denkwijze bezig houden, therapeuten dus, komen niet echt over als de Chamannen en Lama’s die ik heb gekend, ik hen zij mij waarschijnlijk niet, want zo werkt dat in die geesten wereld, soms wordt je even aangetipt, maar goed dat is weer iets anders.

   Madam Helena Petrovna Blavatsky , wat zij schrijft ; men only seek to assure each other that they are not themselves mad.

   Wat ik dus graag wil weten is, hoe overtuigd U mensen, of is het een basis van vollontarisme, mijn persoonlijke ervaring is dat er iets is, wat met mee kijkt, niet altijd maar heel soms, sporadisch dus, maar het gevoel van een zwalkende geest ken ik niet, het is bij mij, althans in mijn gevoel iets van voorouders, nu ja uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal verwant !

   Als U de moeite zou willen nemen, mij te antwoorden, zou ik dat ten zeerste op prijs stellen, Jenne 79 Jaar !

  3. Marcel, ik heb toch sterk het vermoeden, dat waar jij het hier over spreekt/schrijft, toch niet de normale menselijke belevings wereld is.
   Dit lijkt sterk op schizophrenie, of een gespeten persoonlijkheid, storingen in de patronen, hoor je ook al vreemden praten in talen die jij niet beheerst, zo als plat Grëunings, grapje, maar je moet oppassen het zijn duidelijk symptonen, die wijzen op een geestelijke onbelans, vreemd dat Guido je daarom roemd, groet Jenne
   En is het woord imo in de mode, of een onderschijdings teken, Guido gebruikte het ook al, imo !, zal eindigen in Latyn, Id est. Mens sana in corpore sano, Bene quiesce, Vale!

  4. Beste jenne , nee ik ben geheel niet in onbalans,heb alleen mijn denken verbreed en daarmee mijn waarnemingen.Imo betekent in mijn ogen, en typt gewoon lekker weg. Ik ben niet schyzofreen, hoor alleen af en toe stemmen in de supermarkt “kassa bijdraaien “,”flessen gevallen in pad 5″dat soort ongein .Wel heb ik verschillende ervaringen van andere levens die ik lijd, deze zijn gedeeltelijk door derde bevestigt, zelfs zonder dat ik ze vertelde wat er in mij omging.En niet over één ander leven maar over meerdere, en dat alles zonder drugs te gebruiken of zat te zijn!

 5. Ben verwonderd door de vele negatieve reacties. Het artikel spreekt mij juist erg aan. Het bevestigt vele zaken die ik zelf ook ontdekte, maar dan van uit een totaal andere hoek. Als kind vroeg ik mij af, waarom volwassenen zich totaal anders gedragen, dan de opvoeding en moraal die ze een kind meegaven. Ik ben kind gebleven in mijn denken. Waarom ben je pas volwassen als je kunt liegen en bedriegen, oordelen over anderen, roddels vertellen achter de rug van anderen ? En als je die vragen stelt, krijg je vaak het antwoord: “Wordt eens volwassen en stap in de realiteit.

  En mijn conclusie is dat mensen die in hun kindertijd (vooral de eerste 9 jaar) op een of andere manier beschadigd zijn, door fysisch, psychisch of sexueel geweld, zich anders gedragen, splitsen in meerder persoonlijkheden en door het feit dat ze tot zwijgen worden verplicht door hun afhankelijke positie, vaak met onverwerkte jeugdtrauma’s blijven verder lopen. Ik heb ouders en grootouders gehad, die of WO II of beide oorlogen meegemaakt hebben. Hun jeugd viel wel samen met één van beide oorlogen. En ik voelde dat er dingen verzwegen werden, waarover niet werd gepraat, maar die wel degelijk van invloed waren op hun gedrag.

  En ik geloof ook in reïncarnatie, want dat maakt ons leven zinvol. Steeds bijleren tot we (opnieuw) leren samenleven zonder geweld. Een zoektocht kan niet voorbijgaan aan de duistere aspecten, waarbij de oorlogen die nog altijd verheerlijkt worden en waarin de slachtoffers steevast als helden worden voorgesteld, duidelijk een hoofdrol spelen. In dat heldenverhaal worden de uitwassen (verkrachtingen inbegrepen, die er mee gepaard gaan) steeds verzwegen. Maar ze zijn er nog altijd in deze zogenaamd beschaafde tijden. Kijk naar Abu Graib, Guantanamo, ISIS. En Jenne, in oorlogstijden zijn er geen goede of verkeerde kanten. Wat de officiële geschiedenis ook verteld; alle kanten zijn verkeerd.

 6. Ik vind de link naar het artikel over de Irokezen, ook wel waardevol. Bevat veel wijsheid.
  En ter aanvulling aan mijn vorige reactie: mensen die andere mensen doden (en men mag nooit een volk als oorlogstoker vermelden, want het zijn de leiders die hun bevolking verplicht om mee te vechten; dat of het vuurpeleton) zijn geen helden, maar ook slachtoffers. Kijk maar in de VS of UK hoeveel oorlogsveteranen met post traumatisch stress syndroom rondlopen. En hoeveel van hen daardoor daklozen zijn geworden als dank voor hun zogenaamde vaderlandsliefde en meer nog, hoevelen van hen (na het overleven van hun oorlogsdeelname), naderhand zelfmoord hebben gepleegd. http://tapnewswire.com/2014/04/us-military-suicides-22000-year-heres/

 7. Ik vind het een prettig artikel. Herken enorm veel. Was dit bij iedereen gesneden koek: reincarnatie zoals meneer Oversier beschrijft, dan zouden we het zoveel beter hebben met zijn allen. Stel je voor dat iedereen zou begrijpen waar zijn of haar gedrag vandaan komt, of angsten, voorkeuren enz., wat heerlijk zou dat zijn. Wat een vrijheid van spreken zou ik dan hebben. Wat een vooruitgang zouden we dan hebben als we eindelijk naar de oorzaken gaan.
  Het concept is niet voor niets uit de Bijbel gehaald. We moeten niet denken dat we zoveel vrijheid en zelfsturing hebben natuurlijk.
  Ik wens innig dat dit reincarnatiebegrip spoedig zeer algemeen gangbaar is. Wat heerlijk ook voor de kinderen. Wat een zingeving. Wat een begrip. Wat meer liefde zal er gemanifesteerd worden.
  Bedankt voor het artikel!

  1. Ja Floortje, wie weet wat Guido in een ander leven van ons was, hoeveel zou dat niet van zijn gedrag verklaren 😉

  2. Haha Koekje, dank je wel…die gedachte alleen al, relativeert ongemeen. 😀
   Alleen heb ik de reïncarnatiegedachte al lang los gelaten…veroorzaakt alleen ellende, want iedereen verklaart dan zijn gedrag van nu met het verleden, en niets is vast, alles is in beweging, ook het dna.
   Alleen als je het steeds met het oude ‘belast’, blijft alles ook bij het oude…

  3. Zo heeft iedereen zijn stokpaardjes, ik ook.
   Sorry ik ben digibeet op mijn mobiel.

   Yt: It Starts Now (Alan Watts).

   Maw laat het verleden voor wat het is.
   Het verleden heeft ons meer kwaad gedaan dan goed.
   Nieuwe generaties opzadelen met verleden is nooit eerlijk of rechtvaardig.
   Dat betekent dat zij nooit hun leven kunnen leven omdat ze eerst de troep van de vorige generaties behoren op te lossen. Hun levenlang? Tot dat je weer bij Adam en Eva komt?
   En dat tot in de eeuwigheid? Het moet niet gekker worden. Wat een waanzinnig spel. Dus kappen ermee.

  4. @ monika
   Wat een negatieve kijk op reïncarnatie heb jij, zegt wel wat over je instelling toch? Je kunt toch ook kijken naar reïncarnatie op een meer positieve manier ? In de trant van ik ben in een ander leven een vrouw geweest , een moslimman, een neger, een vul zelf maar in ,en vandaar uit concluderen dat rasisme en discriminatie zaken zijn die totaal belachelijk zijn om te bezigen. Immers je veroordeeld dan jezelf in een ander leven. Door te erkennen dat je vele mensen /wezens bent geweest kun je makkelijker tot het besef komen dat we allen één zijn, en je angsten voor anderen los laten.

  5. De ‘ongemeen zich gerelativeerd voelende Monika’ heeft de reïncarnatie-gedachte los gelaten. Vandaar dat ze er zo door geraakt wordt?? Ik voel me overigens niet aangesproken met een ‘iedereen’-stickertje op het voorhoofd Monika. Wie zegt dat ‘je’ het steeds zo belast.. Lees de tekst van Marcel eens goed, als je mij niet meer kunt neutraliseren in je spiegelbeeld. 😉

  6. Guido, dit sluit hier prima aan.
   Wat is er nu? Heeft de holocaust plaats gevonden, ja of nee? Zijn de boze Duitsers allemaal slechter dan een Engelse/Franse/Russische of Amerikaanse soldaat?? Waarom steeds deze oorlog gebruiken en steeds hetzelfde volk, als we toch NU weten hoe de ware toedracht was?
   Hou het algemener, lijkt me. En nee ik heb geen trauma of wat dan ook, dat heb ik me mooi afgeleerd. Wat me raakt is de hypocrisie, in deze tot in alle eeuwigheid durende ‘melkkoe’ (holocaust, Duitsers..bladibla), blijkbaar ook onder de spirituelen. That’s it.
   En goede leerkracht gaat ook prijzen, en dan alle! leerlingen. Want er valt over iedereen iets goeds te vertellen. Groetjes.

  7. 1,5 jaar over een reactie nagedacht.. 😉
   Waarom iemand dwingen tussen welles/nietes. Kan ie hebben plaats gevonden, maar dan anders dan hij wordt opgedist..? Ook nog een mogelijkheid toch..? Redelijk ongenuanceerde dwang om te ‘moeten’ kiezen.
   Wat jij als een ‘eeuwigdurende melkkoe’ ziet, is voor Maarten een heftig proces bij velene 10.000-den die hij al heeft geholpen. Ken je die gevallen.. Melkkoe.. De ongenuanceerdheid spat van het scherm imo. Geen trauma..? Hoe weet je dat; hoe weet je hoe diep trauma’s zitten en welke ‘spelletjes’ je mind uithaalt om het e.e.a. te verzachten…. Enfin, de pot verwijt de ketel dattie zwart ziet, niewaar?

  8. Guido.J.

   hoe komt het dat jij dit dan allemaal wel kunt beoordelen, en zelfs oordelen, en anderen niet !
   Mogen wij geen andere mening hebben, of anders concluderen ?
   Jenne

  9. Ik zal het een keer uitleggen Jenne, wellicht komt er een lichtpuntje. Ik doe niets anders dan vanuit mijn positie kijken naar wat op MIJN bordje komt. IK WEET NIETS, want ook gebruik zoveel mogelijk ‘naar mijn idee’, ‘in mijn opinie/ogen’.. etc.
   Hoe dingen zijn, dat valt ALTIJD te bezien, door ieders ogen idd anders. DUS DIENT OOK IEDEREEN TE ZEGGEN DAT HET DOOR DIENS OGEN IS BEKEKEN.. Toch, want anders staat er absolute waarheid, waar ik of een ander het wellicht niet mee eens is. Maar tegenspreken heeft geen zin, want het IS immers al absolute waarheid verklaart.. En let wel: precies DAT doen politici continue. Het is een energetisch proces en uiterst geraffineerd..

  10. Guido, ik heb eerder de indruk dat je niet begrijpt, dat de gehele ‘waarheid’ omtrent ww2 een MINDCONTROL programmering is. Wil je vrede?
   En als je oprecht in mij als mens geïnteresseerd bent, dan kan je met me praten..ik zal al je vragen beantwoorden. Men hoeft niet erover te praten voor hoeveel mensen men iets betekent. De meesten die echt iets bewegen, die praten er niet eens over, die doen gewoon, zonder dat men zich bij Guido de ‘goedkeuring’ mag halen. Je kent me amper, beetje lullige reactie weer. Waarom doe je dat bij mij? Zat anderen die je zou kunnen ‘uitdagen’ toch? Als je echte kennis met mij wilt maken, van harte welkom, dat aanbod geldt voor iedereen trouwens!! Groetjes.

  11. Waarom het allemaal zo persoonlijk opnemen MC. Let it be. Het is goed. Als je niet wilt lezen, doe het niet. Als je reageert, verwacht een respectvolle reactie. Als je me kent, wat je doet, dan weet je dat het niet nodig is, me te vragen met respect te reageren. Zeg anders gewoon dat je het niet begrijpt, wat mijn conclusie is, als ik je reacties lees.. Maar nogmaals: laat maar. Dit te moeten uitleggen gaat al ver voorbij van alles. Adieu.

  12. Beste Guido.J.

   Met alle achting, maar ik ga er van uit, dat wanner ik hier iets schrijf, dit op dat moment mijn waarheid is, voort gekomen uit mijn denken via mijn intuïtie, en daar gerijpt.
   En op dit punt verschillen we dus van mening, het woord is, zou voor jouw doorslaggevend zijn, voor mij absoluut niet, ook wat ik hier in volle overgave schrijf als mijn waarheid, is en blijft discutable, anders zou het hier vertoefen, wel heel onaangenaam worden.
   Nou weet, of liever voel ik dat ook jij sterk tegen autoritarisme bent,
   en de meeste WTK hebben zo’n zelfde levens beschouwing.
   Verder heb ik het grootste respect voor je werk hier, en kun je bij mij de nodige potjes breken.
   Vriendelijke groet Jenne

  13. MC 8.6
   Je vraagt waarom steeds deze oorlog en hetzelfde volk erbij halen?
   Juist door veel over deze oorlog te schrijven/praten/lezen heb ikzelf veel opgestoken en heb ik een ander beeld gekregen dan wat ze ons willen doen geloven.Volgens de boekjes waren de Duitsers slecht en de rest waren de goeden en daar ben ik niet van overtuigd.
   Veel dingen zijn het gevolg van die periode en zelfs de methoden van toen die volgens de boekjes werden toegepast door de Duitsers worden steeds vaker nu door de EU toegepast.
   Wanneer we dan over die oorlog of dat Duitse volk niet mogen praten doe je eigenlijk hetzelfde als diegenen die ons de mond proberen te snoeren wanneer het over het joodse volk of de holocaust gaat.
   Mijn mening over het Duitse volk is veel positiever geworden omdat de geschiedenisboekjes (door de overwinnaars geschreven) een eenzijdig beeld geven en de waarheid niet vertellen.
   Hiermee bedoel ik niet dat de Duitsers niets misdaan hebben want in de meeste oorlogen worden misdaden door alle partijen gepleegd dus ook door de geallieerden en Russen bijvoorbeeld.
   Walter Hallstein bv was medeoprichter van de EU maar heeft ook een grote rol in de tweede wereld oorlog gespeeld en werd in 1957 zelfs de eerste president van de Europese commissie dus het één is vaak verbonden met het ander.

  14. Hoi Arnold, natuurlijk mag je erover schrijven, praten… als het kan niet het ‘schoolboek’ verhaal want dat kennen we ondertussen wel. Ik stoorde me toen en gisteren ook weer aan de inhoud (opzet)van het artikel. Maarten geeft als bron deze rabbi aan,:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Yonassan_Gershom
   De antroposofen stellen, dat een mens alle fases (epochen, tijden) die de aarde ontwikkelingstechnisch doorleeft heeft, ook in de mens zit..dus de oude filosofen net zo als de bourgondische tijd en het stenen tijdperk en dat dat ook in de ontwikkeling van de mens te vinden is.
   De geest, voor mij dan, is de matrix van de materie en heeft dus invloed op wat we zien en meemaken. Dus gedachtes die we in de ether achterlaten, hebben invloed op de materie, immers wordt er uit de ether ‘gevist’, de ‘grote geest’…v.b. synchroniciteit.
   In mijn belevenis hebben we niet meerdere levens, alleen één, dat zich door de ‘dood’ (energetisch op=andere trillingsfrequentie) in stukjes opdeelt. De mens krijgt daardoor steeds weer de kans om ‘opnieuw’ te beginnen. Dus NU in dit leven. En als het de (goddelijke) bedoeling zou zijn nooit iets te vergeten en alles wat je ooit hebt meegemaakt, je aangedaan is of een ander hebt aangedaan (vorige deellevens) bewust van te worden in details te herinneren, dat zal in mijn ogen waanzin zijn, en lijkt me niet de bedoeling.
   Als ik Maarten aanhoud dan zijn de 5 jaar ‘bezetting’ niet meer of minder dan een karmische noodzaak voor 300 jaar bezetting van Indonesië….? of zijn het gewoon boeven die steeds weer de ruimte nemen (krijgen) in het NU? Ik denk wel het laatste.
   Onder 1.4 en 18.6 heb ik ook al mijn ‘mening’ hierover gegeven, en ook vragen gesteld, misschien helpt dat om mijn gedachtes omtrent dit onderwerp te kunnen volgen. En ja het zijn gedachtes in het NU… 😉
   En nu moet ik ‘let it beën’ 🙂

  15. mc,

   het bloed vergieten en moorden, helaas is inherent aan de mens, als je de geschiedenis van de mensheid bestudeer, is dit een steeds opnieuw terug kerend fenomeen.
   Maar om het ééne gebeurde begane feit, te willen verbloemen, door een andere begane misdaad tegen de mensheid aan te Voeren, is een onjuiste benadering, en geeft een onnauwkeurige belichting van het geheel.
   Gedane zaken nemen geen keer, hoe schaamtevol de daden ook waren, van alle deelnemers.
   We moeten strijden voor vrede, en tegen oorlog, mijn beste mc, en voor jouw zoon en mijn kleinkinderen, maar we blijven maar zo verdeeld, en velen zijn niet eens geintereseerd in hun toekomst lijkt wel.
   Groet Jenne

 8. doet me denken aan het boek van Rabbi Yonassan-Gershom ” Onmogelijke Herinneringen” Deze rabbi heeft onderzoek gedaan naar hetzelfde fenomeen. Er lopen inderdaad veel mensen rond op deze aarde welk hun ziel gevormd is door de verschrikkingen van de holocaust.
  Een aantal voorbeelden zijn: Mensen niet meteen kunnen vertrouwen, kat uit de boom kijken, angst voelen voor mensen, angst voelen voor mensen die een beroep uitoefenen als agent, geen narcose willen door middel van een kapje op je mond, het overmatig controleren van gaspitten en gaslekkages, altijd op je hoede zijn maar ook allergies zijn voor mensen zonder eigen mening die als schapen hun bestuurlijk beroep uitoefenen en gewetenloos orders opvolgen, mensen die bewust niet als jood willen worden geboren, die niet in israel willen worden geboren, die zich wel heel sterk verbonden voelen met het joodse volk. Je moet het zelf ervaren, een ziel die diep beschadigd is, ontroostbaar, die beschadigd is door het onrecht wat hem is aangedaan.
  Dus ik ben het zeker met de schrijver eens dat dit fenomeen bestaat.

  1. Beste Merel, in deze dicussie is het moeilijk om ûberhaupt het over Joden of Holocaust te hebben, wij hebben het over mensen, of dacht je dat Jawhé er een apparte doos met Joodse zielen op na houd, om te réincarneren, dat geloof je toch niet, het is daar aan deze grens van het leven, ik ben de Alfa en de Omega!!! dat onze religies en stammen cq volkeren ophouden te bestaan, wij zijn één !!!

 9. geloof ook wel in reïncarnatie maar er zitten ook hiaten in de verhalen. niemand herinnert zich bijvoorbeeld waar hij ooit eens in een vorig leven een schat heeft begraven. de geniale duck tekenaar carl barks heeft hier eens een prachtig stripverhaal aan gewijd

  1. Volgens Martijn van Staveren is de laag waarin wij de ‘vorige levens’ beleven, ook gemanipuleerd. Doet niets af aan jouw beleving als mens, echter een paar duizend Napoleons op de wereld, zouden je al genoeg bedenkingen moeten geven.. Neem het vooral niet te serieus zou ik willen adviseren. En dat doe ik dan ook.. 😉

 10. Even een klein oorlogs verhaaltje van een kleine Hollands jongetje van 8 jaar, in ons dorp, was op de dijk een grote luchtafweer batterij gezet, met enorme zoeklichten, het liep tegen het einde van de oorlog, mijn vader hoorde dat op zijn cristal ontvanger, en ook mijn Duitse zwager zei het tegen mijn ouders als hij thuis kwam, Suze en Clair woonden op zolder, deze Joodse damen en haar dochter woonde op zolder, mijn zwager sprak ook wel eens met Suze.
  S’avonds bij heldere nachten, stond het halve dorp op zijn balcon naar de hemel te staren, als de beelden op Paaseiland, de lucht was vol gebrom van de hoog overvliegende vliegtuigen, op weg naar Duitsland om de boel plat te gooien, het was indruk wekkend, en dan het moment dat de zoeklichten aangingen, de mensen reageerden hierop, en dan begon het schieten, als er een gevangen was gingen meerdere zoeklichten zijn kant uit en werd het schieten intenser en op dat ééne vliegtuig, en dan vaak een vonk en dan een klein vlammetje, en ieder één réageerde daar op, zo van godverdomme ze hebben hem, dan begon het toestel hoogte te verliezen en de vlammen namen toe hij gleed uit de formatie dat moet een verschrikkelijk moment zijn geweest voor die jonge mannen in dat vliegtuig, en dan zag je de kleine parachutes open gaan, en hingen ze daar in de lucht, en meestal gingen de mensen dan naar binnen, als of zij verslagen waren, ik huilde dan, en mocht naast me moeder slapen, ja dit was onze oorlog, vreemd onbestendig gevoel, als we op de dijk speelden kregen we vaak een plak worst of een stuk cake van de Duitsers, die altijd een beetje muf stonken, heel veel later toen ik soldaat was herkende ik die lucht, dat is de lucht die aan soldaten kleeft zonder bloed aan hun handen, groet Jenne

  1. En speaking of which: zo ging deze jongen een keer naar beneden. Van zo’n 8 km hoogte.. Zoeklicht in een vorig leven..

  2. Hallo Jenne,

   Hierbij, zoals beloofd, wat literartuursuggesties ten aanzien van het onderwerp reïncarnatie(therapie) die volgens mij écht de moeten waard zijn.

   Josef Rulof-Kringloop der ziel
   Roger Woolger-Herinnering
   Dr. Ronald vd Maesen-Terugkeer van de ziel
   Dr. Ronald vd Maesen- Ontmoeting met reïncarnatietherapie
   Carol Bowman-Wie was mijn kind
   Yonassan Gershom-Onmogelijke herinneringen aan de Holocaust
   Dr.vd Maesen/Drs.Rob Bontenbal-Handboek reïncarnatietherapie

   Veel succes!

   Maarten

  3. Hallo Jenne (en andere mogelijk geïnteresseerden),

   Hierbij, zoals beloofd, een aantal literatuursuggesties die écht het lezen waard zijn en helpen een bredere visie te krijgen op het omvangrijk spectrum van reïncarnatie(therapie):

   – Jozef Rulof-Kringloop der ziel
   – Dr. Ronald vd Maesen-Terugkeer der ziel
   – Dr. Roger Woolger- Herinnering
   – Dr. Ronald vd Maesen- Ontmoeting met reïncarnatietherapie
   – Yonassan Gershom- Onmogelijke herinneringen aan de Holocaust
   – Carol Bowman- Wie was mijn kind
   – Dr. vd Maesen/Drs. Bontenbal- Handboek reïncarnatietherapie
   – Dr. Morris Netherton- Past Lives Therapy

   Veel succes!
   Maarten

 11. Toch wel opvallend dat de therapeut en de wannabe therapeut(en) zo ongemeen fel reageren. Waanzinnig op hun pikkie getrapt lijkt het wel en verschrikkelijk bang, voor wat? Au, au au. Het lijkt verdorie wel een heksenjacht, maar dan in omgekeerde volgorde.

  Als iets is zoals het is, dan is het zo en het maakt niet uit wat anderen daarover beweren.
  Gewoon vast houden aan jouw eigen waarheid diep van binnen is echt meer dan genoeg.
  Alleen als je diep van binnen twijfelt tja…
  En houden wij niet allen elkaar een spiegel voor?
  Dit laatste voor het geval dat iemand alweer zo bijdehand gaat zijn om te schrijven: wat je zegt ben je zeluf, nana na nana 😉

  1. Dag koekje,

   Je zou een mooie spreekbuis zijn voor de duizenden cliënten die jaarlijks, in Nederland alleen al, een reïncarnatietherapeutische praktijk bezoeken. Mensen, uit het leven gegrepen met serieuze klachten waarvan zij de oorzaak willen doorgronden, verwerken en beter willen worden.

   Lever, in plaats van simplistisch galgespuug, nou een gefundeerde bijdrage in je reacties, daar hebben we allemaal wat aan.

   Maarten

  2. Maarten, vooral in mijn jonge jaren heb ik uitgebreid reincarnatie, en daarmee ervaringen van anderen hiermee bestudeerd.
   Ik heb ze persoonlijk zelf niet gehad op die manier, maar heb wel mijn ervaringen toch een beetje in die context kunnen plaatsen.
   Wat ik heb ondervonden zijn sterke voorkeuren en daarmee intuitief gevoelde mogelijke relaties met eventuele vorige levens.
   Als ik eerder geleefd heb ben ik onder andere monnik in Italie, geisha in Japan, ‘kok’of huisvrouw in India geweest.
   De redenen waarom zijn te sterk, omdat ze zeker niet vanuit het gezin verklaard kunnen worden.
   Vanuit trauma en heling gezien, vind ik familieopstellingen een benadering die voor mijn gevoel klopt als een bus.
   Patronen worden van generatie op generatie doorgegeven, inclusief de bijhorende trauma’s.
   Ben eigenlijk wel benieuwd wat je van deze inzichten vind.
   http://www.hellingerinstituut.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=103

  3. Ach maarten oversier.
   Hoe erg is het als als je niet meer in je eigen therapie gelooft.

   Men zegt dat onder dominees het grootste percentage atheïsten zit.
   Oncologen die zelf nooit een chemo zouden nemen, en meer van die dingen.
   Men zegt ook dat goede wijn geen krans behoeft.

   Sterkte.

  4. Graag gedaan Maarten.
   Je vindt het vast niet erg als ik je er nog even op wijs dat dit een antwoord was op 27.25

   Voor het geval dat lezers zich afvragen waar je antwoord op slaat.

 12. Beatrix en Willem-Alexander zijn echte Nazi’s!

  Door hun daden zullen ze gekend worden…kijk zelf eerste link en link 2 Willem en de chemtrails,

  Oranje STANK voor Dank!

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10160:keek-adolf-hitler-toe-tijdens-kersttoespraak-willem-alexander&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Willem-Alexander is veraantwoordelijk voor chemtrails!!!!

  http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=7462

 13. Hartelijk dank, Maarten voor je bericht, dit artikel.
  Met name het ‘oorlogsgerichte gegeven ” dat we continue tegenkomen, zowel om ons heen als ook toch in jezelf, ook al willen we dat laatste niet weten, het is raak beschreven en herkenbaar!
  Er mee aan de slag, het durven aan te gaan…mooi en moedig!

  1. Hallo Wiek,

   Dank voor je opbeurende reactie. Ik ben blij te horen dat er herkenning is en je de inhoud op waarde kunt schatten. Altijd ondersteunend, niet alleen voor jezelf maar ook voor je directe omgeving, als je naar dit soort pittige informatie met open vizier kunt kijken. Veel goeds gewenst.

   Maarten

 14. Goede morgen, quo us que tan’dem ; quoe no’cent do’cent ; quand mê’me ; quant â moi ; quatum theorie ; to much indians ; not enough soules ; stelling real incarnation impossible ; or with clones, die zouden dan soulless zijn ; van daar misschien al het gedegenereerde kwaad ; its going via the tress of gene’s ; the famelie tree ; dat is mijn overtuiging, groet Jenne

  1. zelfs een indiaanse bezopen leraar kan quantum theorie doceren? losse vertaling uit de vaste polder pols. Het gaat via de genen van de kerstboom, de ziel zit in de versiering met glimmende ballen, zo komen we nog eens ergens. cut the cold christ-massacre turkey morning crap Jenne. je haalt zo de posters er uit die geen notie (willen) hebben van wat ze zelf beleven diep van binnen. nog even en ik klink als Christina.

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/massacre

   Jethro Tull-Teacher with lyrics
   https://www.youtube.com/watch?v=Esp_hOlFqiM

  2. Ja Hyper dat doceren zal wel gaan, maar als hij zelf niet beseft dat dat gene wat hij doceerd zelf niet begrijpt, ja dan, en dat is wat er plaats vind op onze planeet zielloze zielen proberen anderen sombies uit te leggen wat zielloos inhoud, onbegonnen werk natuurlijk.
   En bij een bezopen Indiaan kom je terecht bij Johny Cash, zijn Allahé een drunken Indian, heb ooit de Hopi’s bezocht, maar wel een echte prostituerende club, alles kost geld, so what toch.
   Nog effe en we zijn in het nieuwe blinkende nieuwe jaar aan geland, tijd geleden gingen wij dan op bezoek in El Andalouz, maar met al dat Arabische geweld hebben wij daar even geen behoefte aan, misschien Venetië, oude vrienden wonen, maar volkomen broke, groot oud koud en tochtig gebouw, op elke gang verwacht je een Dogen tegen te komen, het ernaast gelegen pand was ooit van de Polo famille, van Marco Polo hij die de Spagetti mee nam uit China.
   Moeilijke tijden voor de boeg, ouder worden en zo, veel vrienden en vriendinnen verliezen, ach als je nu wist waar ze réincarneerden, was het een makkie ! ging je ze gewoon opzoeken en proberen te addopteren, the cider house rule is hier niks bij.
   Ga lekker naar films van Jim Jarmusch kijken, liefst met Depp, echt goed en mooi gek, een dubbele réincarnatie half indian en german, ja dat was Winnetou en old shatterhand ook, Hitler met een veren tooi !
   Hitler had maar een bal, hij heeft er één verspeeld, om dat hij te hard en wild op een bed met spiraal ging zitten zijn zak kwam klem te zitten tussen het bed en de spiraal, donnerwetter daar geet mijn bal, nach weiter maggen mit eine bal dan maar, zo zie je maar dat die genoemde ballen van jou, toch niet zo very special important zijn, groet Jenne

  1. Tja, alles waar je aandacht aan schenkt wordt groter zeggen ze. Dus ik heb niks gezegd 😉

 15. oorlogsdenken is overal in onze maatschappij, ook in hoe we omgaan met ziekte.
  Zoals de strijd tegen kanker waar miljoenen voor wordt opgehaald, om maar te kunnen overwinnen, de kwaadaardige cellen uit te roeien en een moedige strijd te kunnen voeren. Als dat geen oorlogsdenken is..

  1. Hallo Bettha,

   Dank voor je reactie. Het klopt wat je schrijft. Mijn praktijkervaring leert dat veel (ernstige) ziekten zeker oorlog gerelateerd zijn. De mensen vertellen het zelf als ze daarvoor de juiste afstemming hebben gekregen. Het zijn fysieke manifestaties van schaamte, schande en schuldcomplexen die geïsoleerd zijn geraakt in (vorige) -veelal WW2-levens. Best confronterend dit te ontdekken, maar ook mooi en onthullend want met deze verinnerlijkte veroordelingen is therapeutisch goed te werken voor wie zich daarvoor kan en wil openen.

   Maarten

  2. Misschien ontdek je op een dag waar je fascinatie voor WW2 werkelijk vandaan komt, Maarten.
   Het schijnt dat verreweg de meeste therapeuten in feite juist in de leer zijn bij hun patiënten. Dat ze net zo lang een bepaald type patiënt aantrekken totdat ze genoeg hebben geleerd. Waarna zich opeens weer een ander type patiënt aandient…

   Kerstmis, het feest van het licht.

  3. Koekje is de spel(l)breker. De toverfee die de ban opheft.
   En dat wordt niet in dank afgenomen. Koekje ziet dat je een spel niet moet verwarren met het echte leven.
   Want ‘i put an spell on you’ betekent in oud Nederlands ‘ik speel een spel met jou’.
   Dat je ‘spell’ als ‘betovering’ gaat vertalen is pure mindcontrol.
   Dus een reden om je op het verkeerde been te zetten.
   Over mythen, sagen en sprookjes gesproken dat is van alle tijden.
   Ook mythen hebben wij in onze huidige tijd al zullen velen dat ontkennen.
   Een spel(l) houdt de boel instand en daar kunnen ‘hele’ mensen niet (meer) meeleven.

 16. Ben benieuwd hoe de réincarnatie er uit gaat zien naar de WWIII, ontzettend veel zielen zonder lichaam, en het is opnieuw Duitsland Mutti Merkel die hier op aan stuurd, via haar vriendschap voor de Khazaren kliek, komt dit dik in orde, Rusland zijn geduld komt ooit een einde aan, het pesten en plagen kent geen grenzen, de gemaakte afspraken lappen ze aan hun laarsen, de troepen van de NATO -Nazis staan aan zijn grenzen, ik hoop dat we nog oud en nieuw kunnen vieren, dit is de réaliteit beste mensen, groet Jenne

  1. Helemaal niet nodig om je zorgen over te maken, jenne.
   Mensen kunnen nog altijd even ascenderen. Geen lichaam meer nodig.

   Ascenderende degeneratie
   Ascenderende paralyse van Landry
   Ascenderende flebotrombose
   We zijn soevereine wezens…ascenderende meesters
   Tja…

   Stel, een moeder is waanzinnig jaloers op haar dochter. Het sneeuwwitje drama en zo. In de oorspronkelijke eerste versie schijnt het niet de stiefmoeder te betreffen, maar de echte moeder.
   Deze moeder, is zo dapper om het probleem niet voor haarzelf weg te liegen, maar hulp te gaan gaan zoeken.
   Zij komt, o wonder, een fantastische reïncarnatie therapeut tegen.
   ‘Heel toevallig’ ontdekken ze dat de dochter in een vorig leven de beste vriendin van de moeder was, die de vriend van de moeder (in dat vorige leven dus) aftroggelde.
   Deze dochter is in haar huidige leven haar moeder voorgoed kwijt, de moeder is haar dochter en waarschijnlijk ook haar man kwijt.

   Misschien was de moeder in haar huidige leven erg onzeker over zichzelf en had ze een duwtje in de goede richting nodig. Misschien was de moeder zich niet bewust van het feit dat haar dochter haar ondanks nogal wat branie, heel erg nodig had.
   Misschien was het een hufterstreek om een dappere moeder die hulp zocht, zo hulpeloos te maken en het bos in te sturen.
   [persoonlijk zou ik zoiets associëren met de boze wolf van roodkapje]

   Stel een jongen wordt stelselmatig door zijn oom verkracht. Niemand gelooft ‘m. Toch is de familie erg ruimdenkend en de jongen wordt naar een bevriende reïncarnatie therapeut gestuurd.
   Etc, etc.

   Ofschoon maarten oversier mij nog nooit gesproken heeft, kan hij vast wel het een en ander over mij vertellen. Misschien herinnert hij zich wel een vorig leven met mij 😉

  2. Hallo Jenne,

   Er zijn vanuit WO1 enorm veel zielen opnieuw gereïncarneerd naar WO2. Bedenk dat alle na oorloogde (1914-1918)-jongens-babies, per definitie geassocieerd werden met doodgeschoten familieleden.

   Wat mannenlevens betreft uit WO1, meestal vanuit de slachtofferkant, zoals de ‘nietszeggende’ soldaatjes die onder erbarmelijke omstandigheden stierven in- of rond de loopgraven, naar een nieuwe oorlog waar zij zich aansloten bij de (aanvankelijk) overheerser van WO2. Maar ook ongelofelijk veel vrouwen levens die hun mannen, zonen, liefdes nooit meer terug hebben gezien en enorme innerlijke leegte en depressies en angst-voor-verlies dragen. Dat zijn wezenlijke reïncarnatietendensen. Veel van die zielen zijn, inmiddels gereïncarneerd, weer onder de mensen. En inderdaad, zoals je juist opmerkt, vaak ontvankelijk voor nieuwe oorlogsenergie. Ik geloof dat er heel veel opnieuw geïncarneerde soldaten uit WO2, nu in de oorlogsgebieden actief zijn, omdat zij op essentiële niveaus nog niet zijn losgekomen van een militair systeem.

  3. @ koekje
   Zo leuke reacties als je eerst wel neerpende , zo afgekauwd en zo niet to the point zijn ze nu.Jammer , als je niet in reïncarnatie geloofd is dat prima ,maar moet je dan met geheel verzonnen niet ter zake doende aannames en verhaaltjes , de mensen die reïncarnatie als gegeven zien zo te kakken zetten? Erg kinderlijk en onvolwassen als je het mij vraagt. Eigenlijk niet eens een corrigerende reactie als deze waard, want ik denk niet dat je hier ook maar iets mee doet. Overigens als je ergens werkelijk humoristisch bent,heb je geen smilies nodig. Die gebruik je alleen als je zo onzeker bent over het humoristisch gehalte dat je dat wilt benadrukken.

  4. Marcel, volgens mij escendeer je niet genoeg, wat dat dan ook zijn moge.
   Zij, Koekje is soms heel verfrissend vind ik, jij zit een beetje achter het opgeplakte etiket van Wijsheid, wijs te doen, kom op geef ieder één de ruimte, om zich op zijn of haar manier te uiten, groet Jenne

  5. Marcel, wat hebben deze baby’s, die maximaal één week oud mogen zijn, in een vorig leven gedaan? En wat voor een rol hadden die volwassenen, om dit gedrag te verantwoorden? En denk je dat dat goed is, en met een reïncarnatie therapie te behandelen? Hetzelfde met het dierenleid (ritueel slachten), wat bezielt mensen, en waarom is er een geloof in zoiets? En waar komt die vandaan? Ik zou zeggen, stoppen met die ongein, en laat je als je het per se wilt als volwassenen ‘behandelen’. Ik noem dit vampirisme, satanisme en lage energie. Maar ja, jij vindt dat blijkbaar normaal of tenminste acceptabel onder het dekmantel van reïncarnatie? En dit is maar een voorbeeld, het gaat om alle mensen, die lijden onder ‘wantoestanden’ die in het NU spelen, en in het NU kunnen opgelost worden, maar niemand doet iets! Die stomme Rothschild ook al niet…zou die niet maar een keer in therapie kunnen bij Maarten? vanaf 20 minuten
   https://www.youtube.com/watch?v=BHfUUage4eQ

   En lees ook een keer Jean Liedloff ’the continuum concept’, dat zou Maarten ook moeten doen!!

   Trouwens je hoeft er niet langs te gaan Marcel, is veel te duur voor jou…misschien moet je in dit leven beter je best doen, dan mag je in het volgende ook reïncarnatietherapeut worden, of Maarten doet het voor minder dan dit…? 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   Algemene voorwaarden
   Het eerste consult (intake gesprek) duurt ongeveer 2 uur en heeft een vast tarief van 165 euro. De volgende consulten hebben een tarief van 150 euro en duren tussen de 1,5 en 2 uur. Bij overschrijding daarvan wordt extra tijd in rekening gebracht, met een minimum van 15 minuten. Ook is het mogelijk om “INTENSIVES” te doen, waarbij er twee consulten op één dag plaatsvinden. Er is gelegenheid om te eten en te overnachten. Sommige verzekeraars vergoeden de therapie op basis van een (aanvullende) ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor de website van de NVRT http://www.reincarnatietherapie.nl. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht tenzij sprake is van overmacht. Betaling graag contant of binnen 14 dagen op rekeningnummer 693855878.

  6. @ monika
   Ik had je intelligenter ingeschat,een veel dommer vertaling van mijn post is bijna niet mogelijk, maar met jou weet je dat natuurlijk nooit.

  7. @ jenne
   Als je niet begrijpt wat ik zeg moet je niet gaan piepen maar gewoon vragen wat ik bedoel en dan leg ik het op een andere manier uit .

  8. en monika als je iets niet begrijpt wil het nog niet zeggen dat het daarom niet bestaat.Lees eens een goed boek over reïncarnatie in plaats van gelijk te schoppen tegen iets dat je verstand schijnbaar te boven gaat.Bovendien zeg ik in geen van mijn comments iets over dat alles met regressietherapie te verhelpen is , maar ook dat zal je wel ontgaan zijn.

  9. Ach weet je Marcel, misschien zijn wij met al onze inspanningen en soms pijnlijke verhalen (schattige schrijfseltjes :roll:) gewoon clickbait (https://en.wikipedia.org/wiki/Clickbait) voor Guido.

   Hoe kom je erbij dat ik hier schrijf om in de smaak te vallen bij jou. En een veredelde clickbait generator is van tijd tot tijd ook wel eens grappig.

   😆 😆 😆 😆 😆

  10. Wat is er aan de hand Moon? Boos, boos..
   En waak je voor ‘intelligente’ cookies in de komende periode..

  11. @ koekje
   Gelukkig maar dat het me geen ene moer kan schelen wat een ander mens denkt,anders moest ik je helaas uit je euforie dat ik een trouwe fan zou zijn ,moeten halen . Nee hoor vaak vind ik je reacties de moeite waard , nu even niet en dat zeg ik dan ook doe ermee wat je wilt !Nogmaals het zal me aan me reet roesten.

  12. 😆 Geweldig Marcel. Hoe je je soms uit je tent laat lokken 😆
   Wees zuinig op je reetje 🙄

  13. Koekje , helaas weer een volkomen verkeerde interpretatie van wat ik zeg. Nouja studeer er nog maar even op lieverd 18.12.

  14. Marcel 18,9 Wat bedoel je met een goedboek, Maarten heeft een hele rij literatuur gegeven, daar ga ik zeker iets uit zoeken, ga eerst nog eens de boeken van mijn ouders langs, want weet je het is natuurlijk niet een echt jong en onberoerd denken, maar ik heb vaak dat als veel ga lezen, ik van mijn reeds gevormde idée af wordt gebracht, verwarrend tot en met !

  15. @ jenne
   wat dacht je van de bardo thödol( het tibetaans dodenboek) als je over reïncarnatie wilt weten ( of eigenlijk hoe dat te voorkomen!!! ) is dat dé literatuur.

  16. Ach, het Tibethaanse dodenboek, of wat er voor door gaat ?!, lang lang geleden gelezen was in 60 iger ook een hot item !
   Blijft moeilijk voor een Amsterdammer om dooie mensen in eetbare reepjes te zien snijden, zo dat de gieren het makkelijker verorberen !
   Nou op mijn leeftijd speelt er iets anders, we gaan en wanneer en zo, allemaal aanvaardbaar !
   Het punt hoe ga je, in paniek angst huilend biddend om uitstel, of in alle dignité, dat is wat mij bezig houdt, als je naar een lang en goedleven, afscheid kunt nemen, met een zekere waardigheid en devotie naar het leven en je geliefden toe, ik zou zeggen maak het je gemakkelijk, ga naar de hemel, naar al die genen die je zijn voor gegaan, en wacht op je réincarnatie, zo met een getrokken nummertje in je hand, wachten tot je geroepen wordt !
   maar O mijn God ik de grote twijfelaar, denk dan aan Jeroen Bosch, helaas ik kan het jullie ter zijner tijd niet mee delen, zoek het zelf maar uit Ciau !

  17. Geeft niets hoor Marcel. Ik heb je allang vergeven. Ja, ik ben mij ervan bewust dat ook ik via via (whatever), vele levens in me meedraag. Alleen vind ik dat alle energie naar dit leven NU verdient te gaan. Dit is het leven waar ik verantwoording voor kan dragen en de rest is …. history, an other world. Denk ook aan gespleten zaken, false informatie, energieslurpers die onder het mom van…
   Stemmen horen niet in je hoofd te zitten, en heen en weer flitsen tussen levens lijkt mij uiterst vermoeiend. Alsof de huidige wereld al niet genoeg indrukken te verwerken geeft.
   Kijk hier https://codex.wordpress.org/Using_Smilies kun je de emoticons die WTK ondersteunt vinden.
   😉 🙁 🙄 😆 😳 😉 enzovoorts.
   Je moet wel een spatie voor en na de characters zetten, anders lukt het niet.Aangezien wij elkaar niet kunnen zien, noch horen, vind ik het soms handig om een extra emoticon (emotie) mee te geven.

  18. @ Jenne
   je hebt wel gelezen maar niet begrepen. geeft niks je krijgt nog kansen genoeg.

  19. @ mijn lieve natte biquitje
   Je neemt aan dat ik een complete digibeet ben door mij de handleiding voor smilies aan te rijken. Je verwerpt de mogelijkheid van vele levens niet , en toch maak je mensen die dat een belangrijk item vinden tot zotten. Je bent imo het padje volledig kwijt omdat je hebt geproeft van de positieve reacties op jouw posts, idd ego strelend. Maar verlies je niet in deze valkuil mijn beste. Ego is slechts een werktuig in deze dichtheid niets meer en niets minder. Als of je je gestreeld voelt door mensen die je hamer zo mooi vinden, in het geval je timmermens bent.Nee koekje begin eens met je werkelijke naam en giegel op het net te zetten naast je comments , zoals ik. Daar heb ik respect voor , dan ben je werkelijk voorbij de schaamte , en sta je voor wat je zegt!
   En dan over vergeven heb ik al zo het een en ander gepost hier, zal je ook wel zijn ontgaan vandaar even een korte replay……
   Vergeven is een daad naar jezelf in eerste instantie en pas een heel eind daarna een daad naar de ander! dat zegt wat over jouw vergeving van mij nietwaar! Overigens zie ik geen daad van mij die vergeving behoeft, als je doceert( lesgeeft) en daarbij aangeeft niet de waarheid in pacht te hebben valt er niets te vergeven behalve zij die gaan volgen en vergeten zelf te denken ! Ben jij dan een van hen? Ik benijd je niet in dat geval. Nee koekje je gaat voorbij jezelf door je ego strelende reacties op je humor en vergeet de diepgang die je ook hebt . Dat is heel jammer , maar vooral voor jezelf daar ik niets van je verwacht, ik neem slechts waar, en geef dat terug doe ermee wat je wilt .

  20. Een klein stukje uit het Tibetaanse dodenboek; Het mensenrijk

   Het mensenrijk voorziet in een ander soort situatie, die niet helemaal dezelfde is als die van het dierenrijk van leven en overleven. Het mensenrijk is gebaseerd op begeerte, de neiging om te onderzoeken en te genieten; het is het terrein van onderzoek en ontwikkeling, het voortdurend trachten te verrijken. Men kan zeggen dat het mensenrijk psychologisch dichter staat bij de kwaliteit van streven naar iets, die men vindt in het rijk van de hongerige geesten. Er is echter ook een element van het dierenrijk aanwezig: alles op een voorspelbare manier in gang zetten. En dan is er nog iets anders verbonden met het mensenrijk, een heel vreemd soort wantrouwen, voortvloeiend uit begeerte, dat menselijke wezens listiger, stiekemer en gladder maakt. Zij kunnen allerlei middelen uitvinden en deze op vernuftige wijze aanwenden om een andere gewiekste persoon te pakken te nemen, terwijl die andere gewiekste persoon weer zijn of haar eigen repertoire van tegenmiddelen ontwikkelt. Op die manier bouwen we onze wereld op met reusachtig succes en resultaat. Maar deze opeenstapeling van ontwikkeling van middelen en tegenmiddelen gaat voortdurend verder en brengt nieuwe bronnen van begeerte en intriges met zich mee. Uiteindelijk zijn we niet meer in staat een dergelijk omvangrijke onderneming tot een goed einde te brengen. We zijn onderworpen aan geboorte en dood. De ervaring kan geboren worden, maar kan ook sterven; onze ontdekkingen zijn misschien maar vergankelijk en tijdelijk.

  21. Beste Marcel, volkomen gelijk heb het niet begrepen, hoe kan het ook, ik ben noord Europeaan, een man van het licht, het leven, zij zijn de Tibethanen, het is voor mij ook niet interessant, ik ben een man van het levende wereld, de dood heeft mij nooit geboeid, een dood mens te zien, zielloos heb ik altijd verfoeid, en maakt me in en in triest, zo’n weggesmeten lappepop, het zelfde voor een dier, een vogel of een vlinder, vreselijk om te zien, bij de dood van mijn moeder, voelde ik mij vreselijk verlaten, en vroeg mij af waar zij waren, maar ze hebben me eigenlijk nooit echt verlaten merkte ik later, ze zijn gewoon bij mij, leven in mij, dat is wat ik voel, maar ik wil niet langer op het randje van het dodenrijk verblijven, dus ik stop op dit onderwerp te lezen of te schrijven, vriendelijke groet Jenne

  22. Jenne
   het tibetaans dodenboek heeft als hoofdthema hoe goed te sterven/ te overlijden( over het lijden ). Kijk naar de waarheden van het budhisme en kijk dan naar die laatste zin.
   Dood zijn is een staat van zijn die meer “tijd”in neemt dan leven , het is thuiszijn .Vanwaar dan die angst? Ik ben thuis nooit bang maar voel me daar op mijn gemak en heel van de ‘boze buitenwereld’.
   Angst voor sterven is een mindfuck en het idee van incarneren wordt verguist , vraag je eens af waarom dat is? De antwoorden zouden je kunnen verbazen en de angst om te leven kunnen wegnemen.

  23. Reincarnatie gaat dus ook vooral om doodgaan. De Westerse cultuur eert het leven, de Oosterse cultuur de vergankelijkheid. Hoe dan ook, Westerse mensen willen de dood niet onder ogen zien, willen direct door naar een ander leven, als ze in reincarnatie geloven, en anders gelijk in de hemel aanbelanden. Men wil het liefst de dood als fase overslaan. De dood is in onze Westerse cultuur niet geintegreerd, in dat opzicht kunnen we veel leren van onze Oosterburen. En vice versa natuurlijk.
   Mijn leven lang heb ik het absurd gevonden dat de dood zo uit de weg wordt gegaan. Onze cultuur heeft dan ook niet echt een antwoord op dit fenomeen. Ik zou zo graag willen dat de dood die plek krijgt die het verdient. Een natuurlijke fase in ons eeuwige bestaan. Er zou dus niets engs aan moeten zijn, integendeel, iets vanzelfsprekends, wat bij leven al geeerd zou moeten worden om welke angst dan ook weg te nemen. Het Tibetaanse Dodenboek staat bij mij al jaren in de boekenkast en vind het bijna verplichte kost omdat het Westen hierin nog steeds in gebreke blijft.

  24. Tja, Marcel
   Wie ben jij om over mijn ego te oordelen. Sneu. Wie ben jij om mij uit te leggen wat vergeven is. Sneu. Zegt vooral iets over jezelf. Kwam ik te dichtbij? Wees zuinig op je reetje 🙄

  25. geen reet van aantrekken KoekkieWijffie, onze huiszeikbromsnor bral reutel broddelbroeder en toch houden we van hum, maarrrr euh Jenne van dat je moeder in jou zit en zo, Dolores Cannon refereert naar een ‘Dingus” oversoul die of dat alles weet, procedureel wetenschappelijk benaderbaar en bevraagbaar mits met de goede intenties. Een belangrijk sleutelwoord laat ze vallen; somnabulistic (Anna let op, minuutje 10), das wat dieper dan een lichte hypnose, daar waar no one dares to go maar zij wel en haar leerlingen, time travel en vooral genezing onder hand bereik voor velen.

   ‘what is my purpose, what am I doing here’

   ‘sabotaging yourself, what you are supposed to do’

   ‘you don’t give a baby a steak and a 3 course meal, spoon feed it little by little’

   ‘digest this’

   ’the human mind can not handle the totality of truth’

   ‘simultaneous time’, alles gebeurt tegelijkertijd en bestaat tegelijkertijd (wat Marseparsie al zei en zo)

   ‘Dolores wil onze arme hersentjes niet steeds opblazen’ dusz houdt ze zich in voor haar publiek.

   ‘Quantum Healing Hypnosis because it is way beyond past life regression’

   Dolores Cannon Communicating with the Subconcious Mind
   https://www.youtube.com/watch?v=dWac_vtlMWg

   Mono – Silent Flight, Sleeping Dawn
   https://www.youtube.com/watch?v=t8JzbrduVXU

  26. @koekje
   Blijft lastig hè ,begrijpend lezen? Niet bij de pakken neerzitten lieverd gewoon blijven oefenen. Ik ga niet eens uitleggen waar en hoe je mijn post allemaal verkeerd interpreteert , onbegonnen werk.

  27. Hoi Koekje, Ik krijg de indruk dat jij en Marcel een beetje langs elkaar heen praten. Misschien begrijp je het zo dit ‘dodenboek’ is eigenlijk als, nou ja, ‘geboorteboek’ geschreven.
   Er lijkt zich een fundamenteel probleem voor te doen als we het hebben over het onderwerp van Het Tibetaans Dodenboek. Wanneer we dit boek met Het Egyptisch Dodenboek vergelijken in termen van mythologie en overlevering ten aanzien van de dode, lijkt deze benadering aan de hoofdzaak voorbij te gaan, te weten het fundamentele principe van geboorte en dood dat zich in dit leven telkens opnieuw herhaalt. Men zou naar dit boek kunnen verwijzen als “Het Tibetaans Geboorteboek”. Het boek is niet gebaseerd op de dood als zodanig, maar op een volledig afwijkende notie van dood. Het is een “Ruimteboek”. Ruimte omvat geboorte en dood; ruimte schept de omgeving waarin men functioneert, ademt en handelt – ruimte is de fundamentele omgeving die de inspiratie voor dit boek geeft.
   http://www.uitgeverij-juwelenschip.nl/index/boek-het-tibetaans-dodenboek-3e-druk.html?page=38&id=23&frag_id=28
   En wat dat achterste betreft 😉 het zal me een aars oxideren, tja…

  28. @ odette
   Ik zie geen verwarring ,langs elkaar heen praten .Ik zie enkel het wensen/zoeken van conflikt, van strijd iets dat ik verfoei,ik moet erkennen dat een inhoudelijke dialoog zo goed als onmogelijk lijkt.
   Het heeft geen zin over dit soort dingen te praten in termen van schuld,dus als het aan mij ligt dat de boodschap onduidelijk is prima , vraag dan om verduidelijking .Doet iemand dat dan niet heeft het geen zin die verduidelijking te geven .Immers het is slecht hazen vangen met onwillige honden .

  29. Odette, juist ja, maar niet te ligt denken over je Anus, is de intelligenste darm in je lichaam, kent verschil tussen vaste massa (drol) en gas (scheet) het één laat hij na enige overdenking zonder meer passeren, terwijl hij over het andere eerst ruggespraak houdt, wel of niet passeren met de eigenaar van de hier besproken anus, groet Jenne

 17. Wat een verschillende reacties zeg, wat veel nare oordelen over anderen…wat mij betreft totaal niet nodig. Iedereen is toch vrij in het voelen in zichzelf wat resoneert en wat niet?! Pik uit het artikel wat voor jou goed voelt, kijk wat je ermee kan, en laat de rest links liggen. Laat niet je ego ermee op de loop gaan. Juist als je zoveel nare gevoelens ergens bij hebt, zit er een grote lading onder (en die is interessant). Ik weet zelf nog steeds niet of ik iets bij reïncarnatie voel, ik voel een grote lading in mezelf, veel angsten, ik kan mij zó goed inleven in allerlei rampen/oorlogen dat het voelt alsof ik het ook allemaal heb meegemaakt. In ieder geval is het een bijzonder iets. Waar je iets mee kan, en dan natuurlijk op een positieve manier. Als reïncarnatietherapie voor jou iets kan betekenen, iets ‘oplossen’…iets ‘ont-wikkelen’ dan is dat zo mooi…zo bijzonder… dan kun je daar eenvoudigweg van genieten…Dan maakt het verder niet uit wat echt is gebeurd, of wat je voelt, of wat je bedenkt… Het maakt uit wat het voor gevolg heeft voor jou NU. Ik bedenk me altijd wel, dat je niet te veel met het verleden (voor sommigen je vorige levens) bezig moet zijn, dan ben je niet in dit leven, dan leef je niet in het hier&nu, dan mis je te veel…in alles een evenwicht zoeken 🙂 Ik wens iedereen een gezond, gelukkig nieuw jaar toe.

 18. Beste Maarten Oversier, gister tijdens het avond maal met de famille, bracht ik het gesprek op réincarnatie, mijn kinderen zeiden dat na het lezen van Herman Hesse zijn boeken, hun spirituele wereld dicht was geklapt, van wege de niet meer aanwezige geestelijke rust, we waren van Wales verhuist naar de midi in Frankrijk.
  Mijn kleinkinderen van om en nabij de 20 jaar, vinden het vreemd dat al die volwassen mensen met gezinnen, zich bezig houden met wat ja, een soort ontastbare zinsbegoocheling, van geloven in, en dat dit vaak wordt uitgedragen door zich athéist noemende mensen, terwijl er een vreselijke situatie heerst op onze planeet, er een wereld oorlog drijgt, die ons allemaal in de vernieteging kan storten.
  Nu zij vinden het vreemd dat de burgers – Citoyen zich niet sterk maken, om dit tij te keren, maar gewoon door gaan met hun hobby’s als of er niets aan de hand is, zijn doen er wel iets aan, zijn verenigd demonstreren, etc !
  Er is duidelijk opnieuw een generatie breuk, van de bezitters van schulden, en de schuldenvrije mensen, om over spirituele belevingen maar te zwijgen, of het volkomen onbegrip hier voor, Christus beelden als huiskamer decoratie bijvoorbeeld.
  Dit zijn ook zo’n beetje mijn gevoelens, famille DNA misschien.
  Geen persoonlijke kritiek op U, maar vragen veel vragen, groet Jenne

  1. Hier gaat er weer één, van die keiharde réincarnatisch, Motörhead zanger Lemmy Kilmister, I aint no nice guy, and God was never on your side, de music donderd door our house, en dan Karel de Grote die de Friezen tot vrij volk verklaarde zolang er vogels vliegen en wolken langs de hemel gaan, kom op mensen Lynard Skynyrd FREEBIRD dat zijn ze al die geréincarneerde Friezen hoog in de lucht FREE AS A BIRD, als Interstellar is dat onze toekomst ?!

 19. Dag Anna,

  Wat reïncarnatietherapeutisch onderzoek wereldwijd (Nederland neemt daarin een voorname rol in!) duidelijk maakt is dat alle onverwerkte, traumatische ervaringen uit voorgaande levens als ‘onaf materiaal’ aan de ziel verbonden blijft in een energetische vorm.

  Nieuwe incarnaties moeten de mogelijkheid met zich meebrengen om een nieuwe stap naar heelwording te kunnen bewerkstelligen. Vandaar dat de nieuwe familieconstellaties, thematisch, de ingrediënten dienen te dragen die de nieuw geïncarneerde weer in verbinding brengt met het onaffe materiaal. Dus, als vorige levens zware thema’s hadden ten aanzien van ‘verlies’, ‘geweld’, ‘spirituele overheersing (kerk)’ of ‘autoriteitsconflicten’ of ‘bestaansrecht’ of ‘onveiligheid’, om maar wat voorbeelden te noemen, dan moeten deze zaken energetisch in een bepaald gehalte aanwezig zijn in een nieuwe familie.

  Vandaar ook dat een reïncarnatietherapie zich zeker niet alleen maar met vorige levens bezighoudt, maar vooral ook met gebeurtenissen uit het huidig leven, voorouderlijk werk, geboorte en zwangerschap.

  Familieconstellaties is een hele mooie vorm om inzicht te krijgen in die patronen. Het hangt of staat wel met het bewustzijn van de begeleider. Persoonlijk vind ik dat er vaak wel inzicht ontstaat maar er vervolgens te weinig gebeurt op procesmatig gebied.

  Het klopt dat je, als je daar gevoelig genoeg voor bent en/óf onderzoek naar gedaan hebt, herinneringen kunt dragen naar vorige levens/tijdsbeelden. Sommige daarvan voelen heel aantrekkelijk, maar in een therapeutische praktijk krijg je meestal te maken met dié levens die juiste weerstand oproepen….

  Maarten

  1. Maarten, bedankt voor je uitgebreide reactie.
   Ik zelf ben nog steeds niet overtuigd van reincarnatie in de zin hoe jij het uitlegt inzake trauma’s, daarom ook mijn suggestie richting familieopstellingen waar ik me meer bij thuis voel.
   Maar goed, ze kunnen misschien ook heel goed samengaan.
   Daarnaast denk ik dat geloofsovertuigingen feitelijk creaties zijn.
   Dus wat je denkt zoals het is, manifesteert zich conform.
   Maar daar is het voor mij nog niet klaar.
   Want als meerdere (geloofs)overtuigingen, hun eigen werkelijkheid manifesteren, zegt dit feitelijk nog niets over hóe dit dan gebeurd.
   Dat hoe is iig een fascinatie van mij.
   Misschien wil ik daar nog wel liever een antwoord op.
   Waar ik vervolgens erg benieuwd naar ben is een follow up, met meerdere ijkpunten in de jaren erna. Dit uiteraard niet alleen voor reincarnatie therapie.

 20. Monika, 18,6 ,

  Lemmy Motörhead , God is dead, jawol so ist es, kijk het nieuws, er kan geen God bestaan, en wanner is Jezus geréintegreerd, of Jenne de Dooper.
  Monika, over prijzen kun je discusseren, maar is niet ter zake doende, alles heeft zijn prijs !
  Dit zijn zulke enorme moeilijke onderwerpen, want het gaat om geloven in, en niet in het ander, en helaas dat werkt niet.
  Ik geef ook altijd aan dat ik twijfel, en ik vind dat geen zwakte bod, maar ik blijf wel overal voor open staan, aan Machiavalli denkende je weet maar nooit, lees madam Blavatsky, begrijp je er helemaal niets meer van, to much te groot die wereld, groet Jenne

 21. inderdaad, als oorlogskind geboren in het midden van WO2, houd ik niet van ‘vredevolle, goede-en gelijkmatige burgerlijke-stijl’
  er blijft diep in mij een soort waardering en aantrekkingskracht voor diegenen die de maatschappij ‘vijanden’ noemde/noemt
  een verstaan van de oorzaken en aanleidingen
  van de menselijke ‘oorlogs’-relaties
  die in vredestijd raar blijken

 22. Nog even dit ! de hemel is helder blauw met wat wolkjes, het is nog steeds warm en er zijn nog steeds vlinders, grote mooie vlinders, verwonderlijk op 30 december, er bloeien bloemetjes, geeft de illusie van het voorjaar o heerlijk om dit te mogen zien en voelen.
  Ja de dood is net als staar op je ogen, als je het niet goed behandeld, groeit het, gaat het je leven overheersen, en dat wil ik niet !
  Ik ben niet bang voor de dood, maar ik sta ook niet te juichen, het komt, en dan zie ik het wel, en wat die Tibethanen er mee hebben, nou fijn voor ze, ik hoor liever de klokjes van een carrilion klingelen, of een straat orgel/pierement zijn muziek, of de lach van een kind, met het blijde gezichtje wat daar bij hoort.
  Maar goed het ging over réincarnatie, tja misschien bestaat het, of misschien niet, ja ik ben meer de jongens van de Bontekoe toe gedaan, de werkelijkheid, luister naar het Ketel Binkie van Frans van Schaik, ik heb de zee en de wind in mijn bloed, bergen met sneeuw bedekt is aan mij niet besteed, een gewone hollandse jongen, uit het lage land bij de zee, zekerheid zoekende in hun kleine huusjes achter het duin, met een gouden ringetje in het oor, om bij een ontijdelijke dood, hun onder de grond stoppen te betalen, een ongeschreven wet onder de zeevarenden.
  Ja dat zit in mij, ik voel dat dagelijks, van daar ons groeiende verlangen naar dit beeld van kleine huisjes achter het duin, heb U even mijn gedachten laten zien, een klein stukje dan, op één van laatste dagen van het jaar 2015, vriendelijke groet Jenne en Carla, chercheur de beauté !

  1. @jenne
   Bedankt voor dat kleine inkijkje in je leven ,mooi hoor. Heb vroeger ook een paar jaar op zee gezeten, daar leer je als nergens anders de beperktheid van het leven kennen, de afhankelijkheid van de natuur. Een maal bijna afgeborreld en met zware slagzij en een compleet vernielde deklast kreupel een haventje in kunnen lopen .
   Nu op een mooi klein stukje land aan de rand van een klein gronings dorpje ,vier ik het leven in harmonie met de natuur. Ben een earthship aan het bouwen als vervanging voor het door de aardbevingen vernielde huisje uit 1780 dat ik nu bewoon.
   Maar wel in de wetenschap dat alles in dit leven geleende energie is, zelfs je lichaam moet je weer inleveren bij de natuur. Niks engs aan , ik zou zeggen vier het leven en aanvaard het sterven als de geboorte naar een andere staat van zijn , die het is. De beste wensen jenne dat je nog maar lang mag genieten van de natuur en het leven met je vrouw ,groet marcel.

 23. Hallo Anna,

  Vooropgesteld dat ik geenszins behoefte heb om je te ‘overtuigen’ van reïncarnatie, hier nog even een korte reactie: Het klopt helemaal dat geloofsovertuigingen creaties zijn, dit is de basis van deze therapievorm. Wat blijkt is dat geloofsovertuigingen voor een heel bepalend deel ontstaan aan de hand van levenservaringen. Zowel in prettige als in pijnlijke zin. Wie sterft onder ellendige omstandigheden, zoals bijv. in WO2, heeft meestal een behoorlijk scala aan beperkende, pijnlijke geloofsovertuigingen die aan deze persoon blijven kleven, en mede de blauwdruk vormen voor een nieuwe incarnatie. Kortom, je bent wat je denkt, zelfs je DNA schikt zich naar deze inprentende overtuigingen.

  Het is niet zo dat zielen die re-incarneren tussen twee levens in geheel ontdaan worden van oude patronen en overtuigingen. Zo bezien komt een nieuwgeborene dus inderdaad niet geheel blanco naar de aarde. Samengevat, wie bijvoorbeeld denkt, tijdens een sterfmoment ‘het is hier niet veilig’ of ‘het lukt me nooit’ of ‘ik zie hem nooit meer terug’ of ‘ik word nooit meer beter’ of ik doe er niet toe’ of ‘ik kan dit nooit meer goedmaken’, trekt een gelijksoortige geloofsovertuiging aan in een nieuwe incarnatie. Dat gebeurt omdat de ziel er ditmaal anders mee om wil (leren) gaan door nieuwe levenservaringen aan te gaan.

  Maarten

  1. Maarten, ik denk dat het ook niet nodig is om elkaar te overtuigen.
   Zoals ik zei, overtuigingen creeeren de werkelijkheid.
   Daar ben jij het ook mee eens.
   Daarom is mijn volgende, maar feitelijk ook onderhuids eerder gestelde vraag, wat betekent reincarnatie(therapie) vanuit deze overtuigingen.
   Daarom stelde ik ook de follow up vraag, want wat doet de therapie met mensen de nodige tijdseenheden later?
   Als mensen ten einde raad zijn, zijn ze bereid alles te geloven, als het maar tot verbetering leidt van de klachten namelijk.
   Ik ben daarom erg benieuwd wat jouw ervaringen daarmee zijn.
   Ik hoop op eerlijkheid Maarten, want ben door meer dan genoeg therapeuten voor dit dilemma geplaatst namelijk.
   Velen zijn wel oprecht, maar ook niet, wie is wiens therapeut?
   Belangrijk is dat mensen zich geholpen voelen, maar mijn ervaring is dat mensen op de lange termijn exact tegen dezelfde zaken oplopen.
   Dus nogmaals, mijn follow up vraag vind ik wel een belangrijke.

  2. Daarnaast moet me ook even van het hart, dat tarieven voor menigeen een onoverkomelijk bezwaar zijn.
   Verzekeringen vergoeden de tarieven niet zoals jij ze stelt helaas…
   Een gemiddelde verzekering vergoed zo’n 40 euro per alternatief consult.
   Te weinig om mensen te helpen die al door omstandigheden aan de financieele afgrond zitten.
   En die het nog wel kunnen betalen, mooi…
   Maar misschien kun je daarin wat meer nuance aanbrengen.
   Iedereen heeft recht op deskundige hulp, als jij denkt dat je dat kan bieden, moet je ook daar een invulling aan geven.
   Daarnaast Maarten, als jij 1 uur werkt, moet ik 5 uur werken, wat is daar heilzaam aan?
   Ik ben net zo getalenteerd als jou en vele anderen met mij, die kennelijk in een onderbetaalde minimale modus moeten verkeren om nog een oprecht mens met behoeften te kunnen zijn.
   En karma bestaat niet, dus…

  3. Even snel: 5 uur werken t.o.v. 1 uur ?

   Dit is eenbekend argument maar helaas wordt hierbij vaak vergeten dat ZZP-ers of mensen met een juridisch andersoortig bedrijf(je) dat uurtarief niet in hun zak steken…

   Daar gaat alles vanaf: pensioenopbouw, belastingafdrachten, de kosten van de pen waarmee geschreven wordt, de inkt uit de printer, na- en bijscholingen, de verwarming van de praktijk, de stoel waarop gezeten wordt.

   En dan ook nog: Geen werk, geen centen – dus: ben je ziek dan heb je hopelijk een goede verzekering ter overbrugging. En vakantie: dat wordt vooruitsparen voor die broodnodige trip, wat inhoudt dat er zowel geld voor de reis moet komen als het geld om de gemiste werkdagen op te vangen, omdat huur en lasten gewoon doorgaan.

   Kun je er goed van leven? Ja, mits je genoeg cliënten hebt.

   Is een ziektekostenverzekering ‘eerlijk’? We kunnen zien dat zo’n systeem vooral gericht is op de farmaceutische en ziekenhuistechnologische manier van genezen. Slechts door ‘marktwerking’ zit alternatieve geneeskunde in het pakket en dat zal er nooit echt uitgaan, al vindt menig lid van de kwakzalverijclub dat tenenkrommend. Als de markt een grotere vraag naar alternatief afdwingt, gaan de deuren verder open – zo simpel is het.

   Gegroet en happy new year! Robert

  4. Dag Maarten, ik reageer maar even op dit draadje mbt jouw reactie op 27, feitelijk ook omdat jouw reactie 27 hier thuishoort als respons toch?
   Allereerst nog de beste en gezondste wensen voor 2016.
   Gezondheid is een zeer belangrijke basis om een optimaal leven te kunnen leven.
   Laat ik even voorop stellen dat ik je deskundigheid na 20 jaar echt niet betwijfel, dus dat is het punt niet.
   Ik heb daarnaast aangegeven dat overtuigingen een eigen werkelijkheid creeeren, en ben benieuwd in meerdere opzichten hoe jij dat ervaart in je eigen praktijk.
   De vragen die ik graag beantwoord had gezien heb je niet beantwoord, maar misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest.
   Daarnaast heb ik het woord charlatans niet in mijn reactie genoemd en zou ik het zo ook niet willen benoemen.
   Met kaf onder het koren, zowel regulier als alternatief, bedoel ik in beginsel te weinig bijgespijkerde kennis, te weinig open naar buiten de gevestigde orde willen denken, te weinig doen aan follow up, te weinig doen aan zelfreflectie, enzovoort.
   Het kaf onder het koren van de regulieren worden echter wel betaald, even met inachtneming van de achterlijke hoge eigen bijdrage.
   In krap een paar jaar tijd van 150 naar 400 euro nu, waanzin, want de zieken die al gedupeerd zijn, ook qua inkomen, moeten het gelag van het zorgstelstel betalen, terwijl het vangnet nu juist hun zou moeten ondersteunen…
   De alternatieven komen er bekaaid af, aanvullende verzekeringen zijn duur, maar worden veelal ook niet volledig vergoed en slechts tot aan een vaak redelijk beperkt maximum.
   Dus de mensen die beroep willen doen op alternatieve hulp moeten een fors deel zelf betalen.
   Zoals ik al aangaf is het juist deze groep die het feitelijk niet kan betalen, de chronisch zieken en de onderbetaalde tijdelijke zieke.
   Dát is mijn punt.
   Ik ken meerdere artsen en therapeuten die in deze gevallen de tariefstructuur aanpassen.
   Uit eigenbelang en/of uit medemenselijkheid, maar ik mag hopen op het laatste 😉

  5. Robert, die vlieger zoals jij het voorstelt gaat helaas niet op…
   Tenzij je als ZZPer met ziekte te maken krijgt, ik weet er namelijk alles van…
   In beginsel is een gezonde ZZPer inkomenstechnisch vele malen beter uit dan de persoon die dezelfde werkzaamheden uitvoert in (loon)dienstverband.
   Indien nodig volgen hier een heleboel fiscale links, maar mensen kunnen ook zelf googelen.
   Dus voorlopig houd ik het even hierbij 😉

 24. Dag Anna,

  Je vragen dagen me uit me te profileren binnen een therapeutische netwerk van integere en minder integere hulpverleners. Bijzonder hoe makkelijk associaties gemaakt worden met charlatans en (reïncarnatie)therapeuten. Ieder vakgebied kent zo zijn uitersten veronderstel ik, en zowel enthousiasme als teleurstellingen ten aanzien van de resultaten.
  Laat ik me beperken door te zeggen dat het niet mogelijk is dit werk twintig jaar fulltime te doen als ik geen gegrond werk lever, met blijvende resultaten.

  Vergelijk voorts mijn uurtarief eens met dat van een fietsenmaker, coach of psychiater (over duurzame behandelingen gesproken…), en bedenk dat ik per dag maar een beperkt aantal fietsen kan repareren. Dat verzekeraars slecht vergoeden komt omdat deze therapievorm té ‘alternatief’ is. Een nadeel zowel voor cliënten als voor mij.

  Maarten

  1. te ‘alternatief’ is, dat valt nog te bezien, het is en het blijft iets ongrijpbaars, heel iets anders als een fiets met twee handvatten toch !
   Heeft U een universitaire opleiding gevolgt, of autodidact wat natuurlijk heel goed kan, binnen dit soort materies, heb hele bijzondere mensen mee gemaakt met allemaal hun eigen wijze, Engeland was een land waar het verfijnd werd, de inspiratie zat daar gewoon in de lucht, vreselijk spiritueel land, met zijn oude bewoningen, en romantische natuur.
   Mijn schoondochter een Fylosoof’e benoemd aan de universiteit van Paris, de Sorbonne, heeft mij prachtige dingen verteld, zo als het scheiden van het hoofd van zijn lichaam, van de Fylosoof René Descartez, door de Deense Jezuïten, zijn hoofd is nog steeds zoek meen ik, maar zo als zo veel hele belangrijke zaken is hetwaar het op aan komt, nee of ja, geloven of niet geloven, groet Jenne

  2. zonder gekheid op een stokje, Maarten is ongetwijfeld kundig, iemand die ik ken zou hiermee mogelijkerwijs omgetransformed kunnen worden van chronisch wrak tot vamp, dat is serious sjitttt, dat uur tarief is peanuts vergeleken met gederfde inkomsten en andere collateral bijkomende schade damage wat het leven als kreukel met zich mee brengt, ga er maar vanuit dat er inmiddels honderd duizenden euro’s zijn verdwenen in de zakken van diegenen die niet zo kundig waren, ik ken er zelfs meer dan 1, dan zit je al tegen een miljoen schade aan, conservatief ingeschat. dit alles nog los van mijzelf, om daar maar nog niet van te spreken, soms heeft een afwijking hebben zo z’n voordelen, ik bedoel de peppers en zo

   nog een keer met een reden;

   Patti Smith – Nine
   https://www.youtube.com/watch?v=dD3rk1PKcT8

   Red Hot Chili Peppers – Nozems-a-gogo (full show) (subtitulos en español)
   https://www.youtube.com/watch?v=uiOT8NK_Hto

   http://www.encyclo.nl/begrip/collateral

  3. haaaah jaaah CozzyWozzie jij ook bij deze voor 2016 and beyond hieh haaah, dat veelzeggende zwaar gebombardeer buiten met illegale militaire nitraatvlinder granaten via post.nl verkregen buiten tezamen met de roverheids ddr regeltjes van dat het niet meer mag maakt me vandaag zalig over de rooien toppie, tijd geleden, het heeft wel iets.. wel duidelijk dat onze ‘vluchtelingen’ niet echt uit oorlogsgebieden kunnen komen want die lopen er massaal ogenschijnlijk doodgemoedereerd langs alsof er niets aan de hand is, mijn wo2 ouders kruipen nog steeds zowat onder de bank van ellende en worden zwart ptst ‘nasty’ smerig onder de gordel als resultaat.

  4. Ach Maarten dat spreekt toch voor zich, dat men je betaalt. Hoe komt Anna er op dat jij dat gratis of voor een habbekrats zou moeten doen. Ze kijkt niet verder dan haar neus lang is. Men moet overal voor betalen, dat is nu eenmaal het systeem Anna, waar we inzitten. We betalen zelfs voor gebakken lucht zoals reclames, tussen programma’s waar bijv. Geer en Goor waanzinnig verdienen, dat geld wordt weggehaald waar? Precies, bij die hulpbehoevende oude mensen waar ze spraakmakende televisie programma’s maken, om ons te laten zien hoe ze kreperen. Lache joh! Heel tokkie Nederland ligt dubbel. Het is zo krom als wat. Dat geld zit duidelijk op de verkeerde plaats maar gaan we nu Maarten om uitleg vragen? Die peperdure onderbroeken televisie daar hoor je een Anna, Monica en nog wat mensen niet over. Onze ‘sterren’ mogen rijk zijn en Maarten hoort arm zijn. Zijn werk hoort liefdadigheids werk te zijn. Iets anders kan ik er niet uit halen. Correct me if ‘m wrong. Het is het verhaal van de kleuters in een gymnasiumklas.
   Zien ze dan zelf niet hoe oneerlijk het is? In wat een leugen ze leven? Reclames waar miljoenen in omgaan, een en al leugen. Mooi ook Maarten dat je aanhaalt dat mensen die het meest te verbergen hebben, bang zijn voor reincarnatie. Of hun denkvermogen houdt domweg op bij de aardkorst. Hun denkvermogen houdt op bij wat ze niet meer met hun twee ogen waar kunnen nemen. Een van de mooiste voorbeelden dat ik dat intens besefte was in de ochtendspits per trein rond 07.00 terug van Amsterdam een avondje stappen dat bizar was, achteraf een grote soap/trip leek, het leek in een andere dimensie door gebracht. Toen in de trein, een uur lang pakken, nette jassen, haartjes in de plooi, aktentassen, uitgestreken smoelen, bloedserieus de kranten lezend. De hele rit had ik de slappe lach met mijn vriendin, we konden serieus niet meer stoppen. het deed zelfs lichamelijk pijn, dat konden we dan nog net onder het gieren en snikken van de lach aan elkaar kenbaar maken maar we bleven maar lachen. Dat was een gouden ervaring. Daarna heb ik me nooit meer zo druk gemaakt om al die sheeple, wat ze denken, hoe ze leven of dat ze zoals hier de strijd met vrij denkers aan denken te gaan. Of al aangegaan zijn, geen idee. Loslaten is zo heerlijk.

  5. Hoi Christina,
   dat wat je hier opschrijft is gelukkig ook alleen maar jouw mening.
   En anderen hebben niet per se angst, maar gewoon een andere mening.
   Je omhelst dus het systeem, en ik b.v. zet me liever in voor nieuwe denkkaders, een nieuw paradigma om eindelijk deze ‘gebedsmolen’ te verlaten…nieuwjaarsgroet van een vrijgeest.

  6. Wat ik precies denk, leg ik je graag een keer uit, voordat jouw vooroordelen je in je verdere leven zullen inhalen…een ding weet ik zeker dat arrogantie niets met liefde en begrip te maken heeft, en dat is wat ik tussen jouw regels lees, hoe je lacht over je medemens. Ergens heb ik de indruk dat je niets hebt begrepen, en of Maarten je daarin kan helpen, betwijfel ik, ook betaal je duizenden euro’s voor je ‘welzijn’, het is zo simpel en heeft absoluut niets met geld te maken. Inzicht en liefde in je leven zijn gratis.

  7. aah joh Chrissie is Woppaaah wambam, genieten, zou me niets verbazen dat ze van de nieuwe generatie is en geniet er van, I Love It, voor hetzelfde geld had het je dochter geweest Moon, de ontbrekende schakel, met 1 Zoon…. het 1 doet niets af aan het ander, en het 1 sluit het ander niet uit, En En, met veel frisse winden hopelijk, anders wordt wtk zo’n ouwe lullengat… moeten we niet willen.

  8. Maarten is geen heler, zo als er hier verscheidene in de buurt wonen, aardige eenvoudig soort mens, en die je onder geen beding mag betalen, je mag ze wel bedanken, met wat verse groente uit je tuin, of een flesje wijn.
   En je hebt ze soms nodig, bij verbranding, of een zona, de laatste maal bij een zona in mijn middel, zenuwpijn in je huid, stuurde mijn huis Doktor me zelf naar hem toe, ga maar zitten met je broek naar beneden, gaat voor je zitten, maakt met zijn duim verschillene kruisjes op je huid waar het pijn doet, murmeld een beetje, ca va handje groetjes, weinig woorden s’avonds trok de pijn weg, dag er op flesje wijn gebracht, kon er een lachje af.
   Mijn hand lelijk verbrand bij het open vuur, stukje verder op woont een nog jonge vrouw, zij pakte mijn hand, voelde goed, duurde even, toen ging ze heel zachtjes over de brandwond blazen, duurde een paar minuten, je voelt gewoon de brand uit je hand trekken, en na een poosje was de pijn weg, het heelde ook vrij snel, ja daarom ben ik altijd heel voorzichtig in mijn uitspraken, ze zeggen dat als je er niet in geloofd, ben je één van de duivel en niet te genezen, ja nou en, een andere ouwe chaman, bij een bezoek, zij hij ja ik ga naar huis, niet nu toch zeiden de anderen, met al die wolven, je hoort ze hurlen, mij doen ze niks, mijn laarsen zijn van wolven huid gemaakt, ze denken dat ik één van hen ben, misschien iets voor Maarten, de fijne kneepjes van elk vak, groet Jenne

  9. Ik wantrouw mensen met hoeden altijd, vooral als het weer droog is, wat voor nut heeft zo’n stuk vilt dan, of houdt zijn hoofd op net boven zijn wenkbrouwen, allllllians zijn onder ons, zal je Guido weer horen vloeken, zo van weer die vervelende ouwe lul of topic, waar is mijn colt en hoed, gooing to shoot him, you never know Guido, let your guns at home, zo als in the old song!

  10. Hyper, 27,8

   Wat heb jij tegen ouwe lullengaten, weetje het één sluit het ander niet uit, er lopen genoeg kerels rond, die constant ouwe wijfen taal uit braken, en waarom moeten jouw ouders uit angst onder de bank kruipen, en te begrijpen hun mening staat je ook niet aan, nou zo te zien is jouw leven een aardig rommel zooitje, lijkt sterk op een doos met familie foto’s die van de kast is gevallen, ik zou om je kunnen lachen, als ik me niet zo bedroeft voelde, aan het eind van alweer één jaar, van al mijn voornemens zijn er maar bar weinig uitgekomen, dus ik neem me niets meer voor, ik wacht af, groet woorden menner, Jenne

  11. Allemaal een goed 2016. @Hyper, ik ben een starseed, ik hoor hier niet. Vandaar dat ik de betrekkelijkheid van zaken vaak ineens zie. Waar een ander van in de stress schiet, moet ik om lachen. @ Anna, het was geen mening maar een bizarre ervaring. Die avond hadden we weinig geld op een retourtje Amsterdam en wat geld voor entree en drank na. We waren arme uitkeringsgerechtigden maar jong en mooi. En creatief, we maakten de mooiste creaties dus konden we ons makkelijk eens voordoen, voor de gelegenheid, zoals de rijken dat ook doen. Liegen. Ik gebruikte mijn voorname voornaam en de achternaam van een bekende Amsterdamse dealer van Bentley en Rolls Royces. Deuren gingen open die normaal gesloten bleven. Champagne, de duurste wijnen, het duurste eten. Weet ik het waar we allemaal uithingen en met de taxi mee konden. Toen we weg wilden, zei ik nog tegen mijn vriendin, dat we het maar moesten zeggen dat we een uitkering hadden en dat het maar een geintje was. Nee zei ze, dat kan niet, we kunnen nu niet meer terug. Dat was een shocking moment. Toen zeiden we dat we weg moesten omdat we een afspraak met Axl Rose hadden. Axl was in town die tijd, op wereld tournee. Het klonk dus ook weer niet echt gek. Nou die taxi zgn. naar Axl werd zelfs ook nog betaald. Ik bedoel maar. Mag ik dan de slappe lach krijgen in de trein ’s morgens om 7 uur.

  12. Beste Cris,
   Als jij een starseed bent, dan moeten er legio mensen zijn die een sterrenzaadje zijn.
   Misschien krijgen die ook de slappe lach van jou als ze je verhalen lezen 😉
   Men zegt dat verreweg de meeste mensen/starseeds bij hun geboorte vergeten welke taak ze hier speciaal op aarde meegekregen hebben. Die taak kan van alles zijn.
   Sommigen komen er nooit achter, sommigen bij hun sterven en sommigen halverwege.
   Als dit verhaal klopt, dan is ‘hier niet horen’ eh, iets om de slappe lach over te krijgen?

  13. Beste koekje, er zijn idd. miljoenen starseeds die hier verdwaasd rondlopen in deze wereld waar ze moeite hebben mee te komen omdat niets klopt. Liegen en bedriegen wordt beloond, men ziet de mensheid langzaam gedebiliseerd worden, in de plooi geperst en je hoort er aan mee te doen anders val je buiten de boot. Daar wil je niet bij horen temeer omdat alle starseeds een sterk gevoel hebben hoe het wel zou moeten zijn. Wat ik hier doe heb ik me dan idd. lange tijd afgevraagd hoewel het prima voelt om buiten de boot gevallen te zijn. Toch een stukje vrijheid wat je vergaart. Gelukkig weet ik sinds een paar jaar wel wat ik hier doe, er staan eindelijk grote veranderingen voor de deur en gaan we het Nieuwe Tijdperk in. Het duister is uitgespeeld. Die enorme ommekeer is geweldig om mee te maken Alle starseeds zitten alvast front row! Hier was het wachten op!

  14. Waar we wel even tussen door stil van vielen was de conducteur, een oom agent die in de trein iedereen checkt of je wel betaald hebt. Dat retourtje was verlopen bedachten we ineens. Om 7 uur ’s morgens is de nieuwe dag ingegaan en hadden we een nieuw kaartje moeten kopen. Dat kon makkelijk van dat taxi geld maar we stonden er geen moment bij stil. Zo’n overmacht van ellende kun je niet gebruiken na zo’n avond en we zeiden dat oom agent ons vast wel over zou slaan. Het idee, een 3D gesprek, een bonnenboekje, een boete. Dan vergaat het lachen je wel even. Mooi dat hij ons idd. oversloeg. Hij liep ons gewoon straal voorbij, alsof hij ons niet zag! Op zo’n moment weet je weer even zeker dat je voor de lol op aarde bent.

  15. Christina, mooi verhaal 😉
   De slappe lach is iets wat ik in mijn bejaarde leven ontzettend mis.
   Met mijn moeder van 77 kan ik dit niveau nog af en toe eens bereiken.
   Bijzondere vrouw die het lachen nooit vergaan is, haar grote kracht.
   Ik ben evenwel een ander geval haha.
   Maar nogmaals, slappe lach is een mooi en ultiem gevoel over de werkelijkheid die eigenlijk een nep werkelijkheid is.
   Bedankt voor het delen van je verhaal, het maakt iig dat ik je beter begrijp.
   Beste wensen voor dit aankomende jaar Christina, en hoop dat je, ondanks de onterechte ban van Elise , en misschien kun jij daar ook nog iets rechtzetten, want vind dát echt niet leuk, het een wtk jaar wordt, waarin mensen zoals jij en ik, hier ook een plezierige plek kunnen creeeren.
   Mijn goede wensen aan dus aan starseedje C 😉

  16. @ Anna, geef je me nu niet een beetje teveel eer met te stellen dat Elize een ban zou hebben en dat ik dat zou kunnen herstellen? Heeft ze wel een ban gekregen? En zo ja, zou dat dan misschien haar eigen schuld kunnen zijn? Maar is ze niet gewoon andere dingen aan het doen dan hier rond hangen? Geen idee. Jij zegt het.

   Nu moet ik zeggen dat ik haar lappen tekst met haar telkens terug kerende doom and gloom, haar zwartgallige kijk op de realiteit nog niet gemist heb. Het leek regelrecht van Xandernieuws, hun Geloofs cafe (je gelooft het niet), de Telegraaf en Geenstijl te komen, alleen maar msm shit en telkens weer de bijbel gezien vanuit haar perspectief, of uit het geloofscafe geplukt, waar je op een alternatieve site niet op zit te wachten.

   Het lijkt mij dat Guido mans genoeg is om te beoordelen wanneer de maat vol is. Vertrouw hem maar, dat laat hij mij heus niet doen.

  17. Ik vind xander, de televaag en geenstijl soms best interessant 🙂
   Alsof WTK altijd zo juichend positief is 🙄

   Ben heel benieuwd van 2016 gaat brengen 😎

  18. @ Koekje, vanuit geschiedenisboekjesmakers-ogen zal de Televaag, Geenstijl, Xandernieuws best interessant zijn, maar mijn informatie kanalen zijn het niet. Je weet van te voren dat ze je een bepaalde kant op willen laten denken, de oude machthebbers en oplichters. Ze vergeten voor het gemak maar dat mensen ook een intuitie hebben en aan kunnen voelen of er bewust angst gezaaid wordt, dat het zeg maar kwade opzet is wat ze verspreiden. Af en toe heel meelevend en voor het volk, voor de buhne en om de geloofwaardigheid op te vijzelen, Geenstijl zie je af en toe veinzend strijden voor het goede. Dat heet mensen op het verkeerde been zetten. De liefdadidgheidsshows op de televisie hebben daar ook een handje van. Maar spannend is het zeker. In Zwitserland staat de Moeder Aller Banken en daar is nu van bekend dat 90% van al het geld in circulatie electronisch is. Dat is dus niet echt, d.w.z. geen baar geld. Banken zullen niet meer in staat zijn om geld voor zichzelf bij te drukken. Ze kunnen alleen nog geld lenen van spaarders en of van andere banken. Ben benieuwd wanneer de Teletoeter, Geenstijl, Pownews en Xandernieuws hier kond van gaan doen.

  19. Hallo Anna,

   Ik heb in een eerdere reactie uitgelegd hoe overtuigingen ontstaan. Die zijn gebaseerd op levenservaringen, en creëren inderdaad een werkelijkheid. Als iemand in een bepaald leven door diverse mannen onderdrukt en/of misbruikt wordt, kan haar overtuiging worden ‘alle mannen willen maar een ding’, of ‘mannen domineren altijd’. Tengevolge zal ze dergelijke mannen steeds naar zich toetrekken waarmee haar ‘zie je wel’-overtuiging (voor haar) werkelijkheid wordt.

   Deze therapie is er voor bedoeld om deze overtuigingen te ontkrachten door te laten inzien, met behulp van het laten herbeleven van oude ervaringen, dat ze gebaseerd zijn op (pijnlijke) situaties die voorbij zijn. De praktijk toont aan dat dat werkt. Een gewaardeerd collega, Dr. Ronald vd Maesen, is gepromoveerd op reïncarnatietherapie.
   Hij deed een satisfactieonderzoek bij mensen die ‘Gilles de la Tourette syndroom’ (stemmenhoorders) hadden en reïncarnatietherapie ondergingen. Er kan en mag natuurlijk over gediscussieerd worden, maar de resultaten van het onderzoek spreken voor zich.

   En wat de tarieven betreft, ik ben verder in alle redelijkheid gewoon zakelijk.

   Vriendelijke groet,
   Maarten

  20. Het antwoord van Maarten is te lezen op 12.5
   Geen idee waarom en hoe het daar terecht is gekomen 🙄 . Maar voor nieuwsgierigen voilà.

 25. 01 – 01 – 2016,

  I am sitting in my TINCAN, high above the EARTH, dat is wat ik voel op dit moment, very lonely, all the old friends gone !
  Ik wens alle mensen die denken mijn vrienden te kunnen zijn een voorspoedig nieuwjaar, en ik hoop van ganser harte een jaar vol Vrede en vriendschap,
  That the fors ( GUIDO ) may be with you, en om niet of Topic te geraken, een eventuele réincarnatie naar wens, Groet Jenne

  1. Waarom wachten op een reïncarnatie Jenne? Het leven elke mens is een blijvende zoektocht naar warmte en oprechte liefde. Wat blijft er nog over van het menselijke aspect wanneer deze reis enkel leidt naar afkeuring en ontmoediging. Wat gebeurt er met onze unieke menselijke capaciteiten wanneer deze op geen enkele erkenning kunnen rekenen? Ze vervagen en schikken zich naar de manier om toch dat goedkeurend knikje in jouw richting op te kunnen vangen. Tenminste, dit zal gebeuren indien jij als persoon meegaat in het idee dat jouw persoon op zich niet waardevol genoeg is. Om een afkeurende blik te krijgen als reactie op het blootgeven van jouw kwetsbaarheden, is een zware dobber om te verwerken. Het voelt aan alsof je in de hand van de oordelende persoon vermorzeld wordt tot niet meer dan stof, nietszeggend stof. Toch zou het geen rol mogen spelen in de verdere uitbouw van jouw leven. Wie is een ander om te oordelen over jouw goedbedoelende persoon en vervolgens zelfs de durf te koesteren om deze af te keuren. De afkeuring die de persoon in kwestie uit, slaat volledig terug op zichzelf. Het wijst namelijk enkel en alleen op onbegrip en onwil om zich te bewegen in jouw leefwereld. Het is wel degelijk mogelijk om afkeuring van jouw eigenheid geen plaats te geven in je leven en deze al zeker geen invloed uit te laten oefenen. Hoe? Door het idee dat jij als persoon waardevol bent hoog in het vaandel te dragen. Hierbij spreek ik niet in termen van de vergelijkende trap. Hou je vast aan je eigen normen en bouw deze uit Jenne… Het is nog lang! geen tijd
   http://media.bridgesandballoons.com/Images/2012/07/AGoodTraveller.jpg

  2. precies Odie, mijn zeer zeer zeer (autsch) éénzame pa 2 jaar jonger dan Jenne kwam vandaag met een revelatie; zijn grefo mega frust high intellie pa keurde elke idee en initiatief af als bijvoorbaat minderwaardig, behalve ‘academische’ studie, z’n broer pikte het niet en ging z’n eigen weg en koos z’n vrienden, een garage houder die graag aan rally rijden deed bijvoorbeeld, de kroonprins is mijn pa en ik ben de bottleneck zwanenprotestzanger après la lettre and war die er welhaast in moest verstikken verdrinken, wat jezelf niet doet uit ‘lievigheid’ opruimt moet je kleine opruimen uiteindelijk, in goede zin en kwade zin als het maar opruimt. Lebensraum, so Moon ik was al vrienden maar je geloofde het niet, that’s the fokking problem, dusz geef jezelf de herkansing(en) zolang er nog leven is er hoop, ik ben de beroerdste niet, heb ik mijn fokking ouwe moer vandaag al uitgelegd, en dat ruimde wel degelijk op. Maar je bent niet mijn politie agent, pas daar mee op.

   Hardwell – Sally feat. Harrison (LYRICS)
   http://www.yourepeat.com/watch/?v=6y6RM7sLkjo

  3. Lieve Odette, want beste is hier niet op zijn plaats, prachtig en ik kan er in geloven wat je schrijft, op een openbare site, is het iets heel anders om hier een antwoord op te geven, als in een persoonlijk gesprek van twee mensen, weet je wat Odette ik om arm je in gedachten, en laat je mijn menselijke warmte voelen, en o je hebt zo gelijk, wat zoeken we, dat stukje erkenning, dat wat je als mens zo blij maakt, dat kleine aardige teken dat je zegt, dat je als mens, die je bent gewaardeerd wordt, en wat bezaten die Chinese Fylosofen grote waarheid, de spijker op zijn kop,
   bedankt, Groeten Odette, Jenne

  4. Anna zegt vaak ‘uiteindelijk zijn we allemaal in essentie hetzelfde en op zoek naar hetzelfde’ ….. spieker op de kop, al probeerde ik er vaak genoeg tegen in te gaan, waarheid komt als een gloeiend kacheltje dwars door de betonnen muren van de computer schermen heen…. en dat presteren Wij Wtk’ers van het Eerste Uur toch maar weer….. tekortkomingen en minderwaardigheidscomplexen zijn niet zo belangrijk als dat we denken, de crux number 9 houdt het boeltje bij elkaar. een goede gastvrouw, daar moet je op z’n minst al geisha en monnik in Italië voor geweest zijn, daar voel ik mij vanaf dag 1 op mijn gemak, mijn pa heeft dat ook weet ik zeker, dat is wat we missen in dit koude Calvijn gedeelte van de universe, Japanners hebben stijl en inzichten en laten dat niet zomaar vermacdonaldsen… gastvrijeid in stijl is een vak, kwaliteitsleer vonden ze wel interessant die Japanners, om te importeren en serieus uit te voeren, vandaar dat zelfs de zwitsers lately moesten toegeven dat arro Tag ungeheur veuls Te Duur voor een interessant deel uit made in Japan bestaat!!!!!!! wat ik al dacht ergens…

   http://logodatabases.com/wp-content/uploads/2012/03/tag-heuer-watch-logo.jpg

   oh jah als 2 druppels water;

   Patti Smith – Nine
   https://www.youtube.com/watch?v=dD3rk1PKcT8

  1. Soms zou ik willen bij machte te zijn om jou Guido te verwijderen, gelukkig nieuwjaar nog , Jenne

  2. Haha, baas boven baas Jenne…
   Maar gelukkig heeft Guido jou iig niet gedelete.
   Liefs dan maar en ook aan Guido, want je bent er nog <3

  3. Beste Guido, bij nader in zien, heb jij volkomen gelijk, mijn niet ter zake doende kritiek op een mede lezer, te verwijderen !
   Verzoek je hier bij, no. 29 en 29,1 indien mogelijk te verwijderen, Jenne

 26. Ten eerste wens ik iedereen die het goede voorheeft met de medemens en daar ook naar handelt een gezond en voorspoedig 2016 toe.
  Waar ik in het verhaal van Maarten moeite mee heb is de foto van de jeugdige soldaat want zoals velen weten werd toen op scholen geleerd wat het Nazi regime wilde dat je leerde.
  Zoals ook heden ten dage de jeugd wederom/nog steeds geleerd wordt wat overheden willen ten bate van zichzelf.
  Kortom hersenspoeling/misleiding was de grote oorzaak wat ervoor gezorgd heeft dat veel Hitler jeugd fanatiek tot aan het laatste aan toe gevochten hebben veelal met de dood tot gevolg.
  Dat houd in dat zij net als vele anderen misbruikt zijn door het systeem.
  Wat betreft de uniformen,Hugo Boss heeft voornamelijk de uniformen van de SS ontworpen die er in hun meestal zwarte uniformen angstaanjagend uitzagen wat ook de bedoeling was.
  De gewone soldaat kreeg over het algemeen standaard uniformen die al bestonden.
  Daarom vind ik het niet kloppen om de Duitse soldaat over een kam te scheren en te schrijven dat zij er fier,sexy en gevaarlijk sexy uitzagen.
  Eenheid van teneu is in de meeste legers normaal en er verzorgd uitzien ook.
  Ook in het toenmalige leger zaten mensen die er niet gevaarlijk sexy uitzagen maar er gewoon net als de doorsnee burger er gewoon uitzag.
  Wat betreft de dames en de relaties die zij hadden met deze Duitse soldaten ook dat is niet uitzonderlijk omdat sommige mensen nu eenmaal een zwak voor uniformen hebben want is het niet zo dat velen ook een relatie hebben gehad met geallieerde militairen vaak met nageslacht tot gevolg?
  Een voorbeeld hiervan is de serie de zomer van 45 waarin dit duidelijk naar voren komt.
  Liefde staat naar ik meen los van afkomst of nationaliteit en is een uiting van de aantrekkingskracht die men op elkaar heeft.

  1. Oorzaak en gevolg.
   Als zou kloppen wat u schrijft zou dat betekenen dat dader en slachtoffer bekend zouden moeten zijn,want als dat niet zo is dan kan (indien men hierin geloofd) ook anders dan de tweede wereld oorlog de oorzaak zijn van het leed.
   Als de naam van de dader niet bekend is kan het ook uit een andere periode voortkomen bv de slag bij Waterloo.
   Hoe weet u zo zeker dat het met de tweede wereldoorlog te maken heeft?
   Graag uw antwoord bij voorbaat dank u.

  2. Hallo Arnold,

   Regressanten associëren hun innerlijke belevenissen zelf met WO2, meestal door de vele details over het tijdsbeeld en\of essenties uit hun eigen -toenmalig- bestaan en sterven in welke rol dan ook. Maar meestal bestaat er in het huidig leven al óf een een enorme fascinatie of magnetische aantrekkingskracht naar WO2, óf een uitgesproken aversie. Beide reacties duiden op verwantschap met WO2 via vorige levens. Wat ook kenmerkend is is de mate waarin het huidige gezin van iemand te maken heeft gehad, of beter nog, aangetast werd door WO2, eveneens in welke vorm dan ook. Daarbij is het altijd belangrijk te bedenken dat er over héél veel zaken niet werd gesproken uit angst, pijn, schaamte of schuld. Die verhalen werden verdrongen en waren derhalve krachtig werkzaam vanuit onvrije opvoedpatronen die vervolgens de vorming van de nieuwe generaties in belangrijke mate bepaalden.

   Dat de unfinished business uit de ene oorlog, voer vormt voor de volgende, is de strekking van het artikel. Het kan inderdaad ook verbonden zijn aan de slag bij Waterloo of ander strijdtoneel uit de geschiedenis, want iets uitsluiten doen ik niet zo snel, maar kenmerkend is dat veel zielen ‘haastig en snel’ reïncarneren als oorlog het geval was. Zo lopen WO1 en WO2 naadloos in elkaar over, en daarmee de thema’s. Ook heb ik gemerkt dat vele zielen in dezelfde familielijnen, of die van hun slachtoffers incarneren. Daar zit een ongelooflijk diepe logica achter. Lees anders deel2 van ‘Reïncarnatie en de Tweede wereldoorlog’ (www.maartenoversier.nl) eens, daar ga ik dieper op deze materie in.

   En wat de foto betreft. We vonden de wanhoop op het gezicht van dit argeloze mannetje in zijn militaire pak juist zo sprekend. Maar misschien kijk jij er anders naar.

   Vriendelijke groet, Maarten

  3. Maarten dank voor uw antwoord.
   Wat betreft het jongetje op de foto hij heeft een uitdrukking op zijn gezicht dat boekdelen spreekt angst en het niet begrijpen hij komt bij mij over als volkomen radeloos.
   Velen kwamen pas na gevangenneming erachter dat ze misbruikt zijn door misleiding en zagen toen pas dat wat hen verteld was niet klopte en dat het heel anders was.
   Ook zij waren bedrogen.

  1. Kennelijk wel waardevol genoeg om je mening erbij te zetten.. Wat is de zin daarvan, als ik vragen mag..??
   Misschien inhoudelijk wat meer delen..?

  2. Lees anders nog even al mijn reacties terug, je zit toch aan de bron 😉

  3. Ken je het piramide spelletje of het spel balletje balletje.
   Zo werkt het reïncarnatiespel ook. Als je er mee begint kom je er nooit meer vanaf. (Geldt ook helaas voor het Wtk spel moet ik eerlijk bekennen.)
   Her (re)incarnatiespel is uitgevonden door een stel goochemerds die het dualistenspel (de spel van de tegenstellingen) nog spannender wilden maken door een extra speelelement in te bouwen.
   ‘Slim spelen’ heet dat. Dat is cryptisch denkwerkers taal gebruik voor: liegen en bedriegen is toegestaan.
   Zolang de spelers het niet door hebben is dat geoorloofd. Voor oude bekenden ingeburgerd als ’trickster'(je weet wel die boom over loki en in sprookjes de leprechaun).
   Want hoe vals kun je niet zijn dat alle ellende(lett. uit buitenland afkomstig) die troep die je gemaakt hebt door schuift naar volgende generaties zo dat zij jouw troep moeten opruimen.
   Iedere generatie behoort toch met een schone lei te beginnen.
   En is reïncarnatie, als erfelijkheid niet veel meer als plagiaat waar als om begon die ‘erfzonde’?
   Doorbreekt dat dualistisch denken nu eens dan heb je van de erfzonde en alles wat daar mee samenhangt verder geen last van. Wie wordt er nu niet moe van dat eeuwige zinloze (schuldgevoel)doorschuifsysteem? Gewoon je eigen troep in je eigen leven opruimen. Dat laat de natuur namelijk ook ons zien. Dat zij instaat is haar eigen troep op te ruimen en letterlijk geen spoor meer achterlaat.
   Hopelijk haal ik met mijn mening de therapeut de brood uit de mond.
   Want waarheden en feiten bestaan niet in het dualisme en daarom noem ik dat in ons cryptologisch taal gebruik het maar mening. Want dat is de je juiste benaming. Want taal maakt ook deel uit van het tricksterspelsysteem daar kan ik ook niets aan doen.
   Natuur is niet in taal uit te drukken dat kun je alleen ervaren door er naar te leven.
   Dus laat je door taal niet betoveren. Wie dat door heeft kan net als onze vriend Spock emotieloos door het leven en dat is alleen maar goed voor je eigen gemoedsrust.
   Okidoki.

  4. Dat bedoel ik juist: taal is een waardeloze communicatie middel .
   Er moest staan: hopelijk haal ik door mijn mening de therapeut niet de brood uit de mond.
   Ook hier sloeg de trickster weer toe.

  5. Lezer, soms denk ik dat men de echte wijsheid niet wil toelaten in dit systeem… het ‘kastensysteem’ is een perfect voorbeeld.

  6. Zo is het Monica niets anders dan hiërarchie: het spel van de knikkers en wie slaaf of baas is.
   Ik ben steeds minder gaan lezen en me meer op de natuur gaan richten en dat is wat ik iedereen kan aanraden. Wat een informatie geef die natuur meer dat je ook in boeken terug kan vinden.
   Misschien is dat wel de bedoeling van internet is dat alle kennis van onze beschaving(nepwereld) daarin terecht komt en dat de boel uit elkaar klapt en iedere mens nu eindelijk met een schone lei kan beginnen en zich alleen op zijn natuur kan beroepen.
   Want alles wat je vasthoudt is ballast ook (aangeleerde)kennis. Je hebt er gewoon niets aan.
   En het is toch niet van jezelf en wat niet van mezelf is hoef ik ook niet te verdedigen of te bewaren.
   En het belemmert je leven dat geploeter en gezwoeg in je bovenkamer.
   En daar pas ik voor. Je weet wel een soort van betovering (in de ban van de ring) waar je niet meer uitkomt of ervan afkomt. Alleen is er niemand die die banvloek opheft. En de enige die dat kan doen ben jezelf.
   Het ga je goed.

  7. Lezer,

   jammer dat je de echte aanwezigheid van de mens op deze planeet niet begrijpt, je geest verrijken is daar één van, liefde delen een andere,
   met de natuur in balans leven een andere, toen de mens de rede kreeg toebedeeld, begon de lange moeizame weg, van om van dier mens te worden, en dat ging en gaat met horten en stoten, is al millioenen jaren aan de gang, steeds opnieuw uit de as herrijzend, we zijn één onze planeet en wij.
   Jenne

  8. Lezer, ja het is zeker belangrijk de balans te houden. Kennis is niet verkeerd zolang je het voor je leven weet te gebruiken. Echter kennis alleen als een instrument voor macht en status, heeft niets met wijsheid te maken. De natuur is en blijft mijn healer en leermeester, altijd zo geweest. Alle goeds en dank je wel!

  9. Lezer, ja het is zeker belangrijk de balans te houden. Kennis is niet verkeerd zolang je het voor je leven weet te gebruiken. Echter kennis alleen als een instrument voor macht en status, heeft niets met wijsheid te maken. De natuur is en blijft mijn healer en leermeester, altijd zo geweest. Alle goeds en dank je wel!

  10. Om niet te verwarren, de andere mc ben ik ook, maar heb per ongeluk een verkeerde emailadres ingevoerd. Ik heb gisteren ontdekt dat mijn outlook is ‘gehackt’ want ik kan geen emails versturen op dit moment, alleen ontvangen. Had gisteren meteen contact met mijn provider maar die moeten het uitzoeken, en dat kan paar dagen duren. Heeft iemand soort gelijke problemen?

 27. Waarom neemt men alles als waar aan, als het geschreven staat, zwart op wit dus, is dit dan niet een bedenksel van een ander mens, er is zo ontzettend veel geschreven over echt ongrijpbare fantasiën, je zou het ook leugens kunnen noemen, maar nee de mens wil bedrogen zijn, en gaat er dan een dogmaatje van maken, esothérische sprookjes lenen zich hier uitstekend voor, en dan komen de high priests om de hoek, die op allerlei manieren van de onwetendheid weten te profiteren, en uit het niets dan komen de therapeuten, de zich zelf benoemde healers, die het over iets gaan hebben, wat naar grote waarschijnlijkheid niet bestaat zo als er over geredeneerd wort.
  In de mensen een welbehagen, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.