Advertentie

Verplichte vaccinaties..??


Een hoofdartikel waard, zo leek ons. De ontwikkeling die zich afspeelt achter de schermen, in met name de VS, maar ook in andere landen, lijkt erop te duiden dat overheden korte metten willen maken met de twijfels rondom vaccinaties. Overheden willen niets weten van mogelijke vaccinatiegevaren en worden steeds rigoureuzer ten aanzien van het toedienen van vaccinaties. Verplichte vaccinaties zijn in sommige staten van de VS al min of meer de gewoonste zaak van de wereld.. Allemaal onder het motto van: ‘Wie niet gevaccineerd is, is een gevaar voor de volksgezondheid’..

Het is ongetwijfeld de lobby van Big Pharma, dat met de verdiende miljardenwinsten van haar eerdere campagnes, die achter deze smerige politiek zit, om mensen monddood te maken, mensen hun primaire recht op lichaamsbeschikking af te nemen, in het kader van NOG MEER vaccinaties verkopen.. Of heb jij wellicht de indruk dat men WERKELIJK probeert om op deze agressief-naïeve wijze de volksgezondheid te dienen..? Lees hieronder het hele verhaal in een samenvatting van Ellen Vader en Cathalijne Zoete.
X

Een artikel in een Ierse krant, waarbij het verplichten van vaccinaties onderwerp is. De knuppel wordt regelrecht in het hoenderhok gesmeten. Angst getriggerd, zodat de lezer eigenlijk niet meer het tegenovergestelde durft te beweren. (noch wellicht durft te denken...!)

x

Het verplicht vaccineren van kinderen 

-zonder toestemming of medeweten van ouders-

zou spoedig de norm kunnen worden over de hele wereld…

 X

 © februari 2012, Chris Roubis,

©  vertaling en samenvatting: Cathalijne Zoete en Ellen Vader

x

Gezondheidswerkers in de Verenigde Staten, Engeland, Australië en over de hele wereld gaan sinds kort een grens over waarbij ze in het territorium komen waar ouders normaliter beslissen over vaccinaties voor hun kinderen. Gezondheidsinstanties blijven nogal eens in gebreke – expres of per ongeluk – in het informeren van het publiek over hun rechten om vaccinaties te weigeren, zowel op scholen als in de werksituatie. Maar men werkt nu aan een strategie om vaccinatieprotocollen in te voeren waarbij kinderen zonder enige vorm van ouderlijke toestemming kunnen worden ingeënt.

Een jaar geleden heeft de farmaceutische industrie in samenwerking met de Centers for Disease Control (CDC), afdeling Gezondheid en Preventie, miljoenen dollars opzij gezet om speciale vaccinatieklinieken te installeren in openbare scholen. The Rand Corporation, een door Sanofi Pasteur betaald bedrijf, had precies beschreven hoe dit plan tot stand zou moeten komen waarbij vaccinatieklinieken hun intrede doen in de openbare scholen. Critici zeggen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het vergiftigen van kinderen met multi-dosis vaccins.

De volgende stap is natuurlijk dat je een gevaar bent voor collega's, wanneer je niet gevaccineerd bent.. Als je de boodschap maar lang genoeg in pompt bij burgers, zullen 'we the sheeple' erin gelóven dat ongevaccineerde mensen daadwerkelijk een bedreiging vormen..

Het volgende rapport “Are we Making the Grade with Our Children”  is een mooi overzicht van de doelstellingen van deze vaccinatieklinieken op scholen. En Australië wil de HPV-vaccinaties in het vaccinatieprogramma invoeren.

Natuurgeneeskundig arts en vaccinatie-onderzoeker, Dave Mihalovic, beweert dat de Publieke Gezondheidszorg instanties deze Centra erdoor drukken onder het mom van ‘Preventieve Geneeskunde’…. Deze centra bieden volgens hem een opening voor de farmaceutische giganten om toegang te krijgen tot studenten, tot hun zorgdossiers en ook om gevaarlijke (experimentele) behandelingen te gaan geven zoals ongeteste medicijnen en vaccinaties zonder de volledige “informed consent” van de ouders.  De toestemmingsformulieren voor ouders zijn een éénmalige handeling wat betekent dat ouders niet meer dan één keer schriftelijk toestemming hoeven te geven, onafhankelijk van hoe vaak men daarna het kind gaat vaccineren op school.

“Dit is werkelijk een ongelooflijke fortuinlijke positie voor Big Farma” zegt Mihalovic, Bij elke ouder zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen want een beleid dat erop gericht is dat ouders niet meer voor elke afzonderlijke injectie of medicinale behandeling worden geïnformeerd, is  voor de (negatieve) effecten”.

De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry stelde terloops voor om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen EN TOE TE LATEN DIENEN, ZÖNDER TOESTEMMING VAN OUDERS..

De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry kwam al eens behoorlijk onder vuur te liggen vanwege zijn voorstel om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen zonder ‘informed consent’ en zonder toestemming van de ouders. (Update : Maar vanaf dit voorjaar zullen alle studenten in openbare en privéscholen verplicht ingeënt worden tegen hersenvliesontsteking. Dankzij gouverneur Rick Perry zal het wetsartikel S.B. 1107 binnenkort in werking treden. Zie de laatste alinea van dit artikel).

SaneVax Inc. heeft kortgeleden de FDA geïnformeerd dat in sommige van de flesjes met het HPV-vaccin dat op de markt gekomen is, er een besmetting zou zijn met een recombinant HPV DNA (rDNA). Dit is een tot nu toe onbekende contaminatie die mogelijk heeft geleid tot (wetenschappelijk) bevestigde berichten dat Gardasil geïnduceerde auto-immuun-gebaseerde ontstekingen reacties veroorzaakt in diverse weefsels , ook in de gewrichten en in het centrale zenuwstelsel.
SaneVax heeft een onafhankelijk laboratorium gevraagd om deze contaminatie te bevestigen en heeft inderdaad HPV-recombinant (rDNA) gevonden in 13 vaccinatieflesjes. De verschillende lotnummers kwamen uit Nieuw-Zeeland, Australië,  Spanje, Polen, Frankrijk en de VS. 100% van deze materialen testten positief op de aanwezigheid van  de betreffende genetisch gemodificeerde HPV DNA !

De staat Californië heeft het wetsvoorstel  nr. AB 499 (pdf) ingevoerd, waarbij kinderen van 12 jaar kunnen worden gevaccineerd met vaccins zoals Gardasil, zónder dat de ouders hiervan weten of zelfs toestemming voor hebben gegeven.

Het is zelfs zover gekomen het afgelopen jaar, dat er een zogenaamd vaccinatie-demonstratieproject is gelanceerd door PATH International, in samenwerking met de Indiase overheden en gesponsord door Bill en Melinda Gates Foundation, maar dit project is wegens ‘onethisch gedrag’ gestopt.
Maar ook in Canada worden ouders vaak onder druk gezet om hun kinderen te laten vaccineren met het dreigement dat hun kind anders niet op school kan worden toegelaten.. En dit nota bene terwijl de meeste provincies helemaal géén wetgevende regels hebben over verplichte vaccinatie! Ouders wordt zelden verteld dat er ook uitzonderingen mogelijk zijn, op grond van geweten of religie.

Hoewel er geen wet is in British Columbia, die regels stelt voor vaccinatie als voorwaarde voor toelating tot de scholen, bestaat er wel een zgn. ‘Infant’s Act’ die gezondheidswerkers in feite een ‘carte blanche’ geeft om medische handelingen op kinderen toe te passen zonder medeweten en toestemming van de ouders. Het Vaccine Risk Awareness Network(VRAN) is al verschillende keren door ouders benaderd, vanwege het feit dat hun kinderen door verpleegkundigen van de scholen waren meegesleept en tegen hun wil waren gevaccineerd.

Een moeder uit Burnaby in British Columbia was een van de ouders die boos was dat haar 13-jarige dochter gevaccineerd is met het HPV vaccin zonder ouderlijke toestemming. Rosemary Reid : “ Ik had er absoluut geen idee van dat dit gaande was” en “Ik denk dat het nog steeds aan de ouders moet zijn om de beslissing te maken”.

Maar volgens de woordvoerder van ‘Fraser Health Authority’, kunnen kinderen zelfs het bezwaar van de ouders verwerpen als ze door de verpleegkundige geacht worden volwassen genoeg te zijn (opm. : dit geldt dus OOK voor België en Nederland !).  De simpele vraag is of 12-, 13-, of 14-jarigen wel ‘volwassen’ genoeg zijn om de voordelen versus de nadelen van vaccins (of welke medische behandeling dan ook) af te kunnen wegen of de alternatieven te (her)kennen??

Robina Siddique beweert dat haar zoontje Mohammed Raees Ali, tegen haar wensen vaccinaties kreeg in Birmingham.

De situatie met betrekking tot het vaccineren die studenten verpleegkunde, studenten op lerarenopleidingen, tandtechniekers, werkers in de gezondheids-zorg is eveneens behoorlijk grimmig. Deze mensen worden vaak gedreigd met uitsluiting van de opleiding of verlies van hun baan als ze weigeren zich te onderwerpen aan hepatitis B vaccinatie, testen op tuberculose of griepprikken.

Gezondheidswerkers die de griepprik geweigerd hebben, kregen soms ontslag in verpleeghuizen of geen uitbetaling van loon. Van degenen die wél instemmen met de griepprik, wordt geëist dat ze een papier ondertekenen dat het instituut, de vakbond en het farmaceutisch bedrijf vrijwaart van alle aansprakelijkheid in geval van schade aan de gezondheid of gezondheidsklachten als reactie op het vaccin.

In Engeland negeren verpleegsters regelmatig de wensen van ouders. Het Britse ministerie van Gezondheid ontkent niet dat instemming van de ouders wenselijk is, maar vindt het niet essentieel.  Norman Wells, directeur van ‘Family en Youth Concern’ zegt: “Jonge meisjes vaccineren zonder toestemming van hun ouders is onethisch. Toch hoeven artsen en verpleegkundigen deze toestemming niet te hebben alvorens over te gaan tot vaccinatie.

Dokters in Engeland hebben gerapporteerd dat meisjes van net 12 en 13 jaar lijden aan verlammingen, stuiptrekkingen, en gezichtsproblemen nadat ze het HPV vaccin gekregen hebben. Huisartsen zijn ervan beschuldigd de BMR prik (bof mazelen rode hond) heimelijk toegediend te hebben aan kinderen die in hun praktijk komen voor andere vaccins. En het BMJ (British Medical Journal)  publiceerde in 2009 een onderzoek dat claimde dat het kon aantonen dat werkers in de gezondheidszorg de plicht hebben om ‘zorg te dragen voor’ meisjes voor wie geen toestemming van de ouders gegeven is voor het HPV vaccin.

De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.

Het British Journal of Cancer publiceerde een klinische studie over HPV vaccinatie onder etnische minderheden in Engeland’. Er is niet bewezen, op welke wetenschappelijke gronden dan ook, dat vaccineren een primair middel is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het recht op volledige informatie als men een medische procedure – welke dan ook – overweegt, is een fundamenteel mensenrecht en een uiterst belangrijk medisch ethisch gegeven dat de medische wetten in bijna elk land bepaald. Deze ethiek is ontstaan vanuit de Neurenberg processen na de Tweede Wereldoorlog. Het verbiedt experimenten op mensen en het gebruik van dwang of intimidatie in medische procedures.

De instituten die deze dwingende tactieken gebruiken handelen in strijd met fundamentele medische ethische regels en moeten daar krachtig op aangesproken worden, willen wij wat overblijft van onze vrijheid met betrekking tot gezondheid voor de mensheid in stand houden. De vakbonden die samengespannen hebben met de verschillende instituten om vaccinatie af te dwingen moeten ook ter verantwoording geroepen worden voor het feit dat ze falen bij het waarborgen van de rechten die kinderen en arbeiders beschermen tegen medische dwang en verlies van individualiteit.

Op het hoogtepunt van het verdedigen van onze vrijheden met betrekking tot onze gezondheid, moeten we zoveel mogelijk krachten verzamelen; een meerderheid creëren die de vrijheid van gezondheidskeuzen en bescherming tégen gedwongen medische handelingen ten alle tijde zal garanderen.

* * *

Texas vereist meningitis-vaccinatie voordat studenten worden toegelaten..!

 Bron: Natural News HIER

Voormalig presidentskandidaat en gouverneur van Texas, Rick Perry, heeft een wet getekend, waarbij college studenten verplicht worden zich te laten vaccineren, of gevaccineerd dienen te zijn tegen meningitis (hersenvliesontsteking). Dit geldt niet alleen voor alle studenten die op de campus van een universiteit verblijven, maar ook voor studenten die daarbuiten wonen…

De nieuwe wetgeving, die door beide kampen (Republikeinen en Democraten) werd gesteund, verplicht het studenten onder de leeftijd van 30 jaar, om een bewijs te tonen van meningitis-vaccinatie of een getekende professionele verklaring te overleggen, waarin duidelijk is dat de betreffende persoon geen vaccinatie mag ontvangen, voordat de studenten hun lessen mogen volgen..!

De maatregel is effectief vanaf het voorjaar van 2012, of het lente-semester en geldt voor ALLE studenten in Texas, in zowel publieke als privé-scholen. Deze wet komt in de plaats van een mandaat dat al gold vanaf 2009 en alleen van toepassing was voor studenten die op campus woonden. En hoewel studenten nog steeds de mogelijkheid krijgen o.b.v. hun geloofsovertuiging of op basis van hun geweten te weigeren, wordt hen dit niet verteld en lopen de meeste studenten mee in de grijze massa, die zich laat vaccineren, vóór zij aan college beginnen.

Het voorkomen van meningitis op colleges is feitelijk nonsens, omdat hersenvliesontsteking gewoon bijna NOOIT voorkomt op scholen, ondanks het feit dat studenten er over het algemeen überhaupt al niet tegen gevaccineerd zijn..!! het lijkt een hele poppenkast, waarachter de uiterst dubieuze inzet van gouverneur Perry schuilgaat. Hij was ook de man die in 2007 een zogenaamde ‘executive order’ uitvaardigde die het mogelijk diende te maken dat ALLE schoolmeisjes in Texas een gevaccineerd dienden te worden met het Gardasil-HPV-vaccin.   (zie hierboven bij de foto van Rick Perry)

Later werd deze maatregel gelukkig terug geschroeft, maar het toont de feitelijke houding en verborgen agenda van deze Rick Perry aan, die met een aantal van zijn vaccin-pusher-maatjes bezig lijkt om het vieze werk op te knappen voor Big Pharma, dat alle jonge mensen in Texas met chemische injecties wil bestoken.

128 gedachten over “Verplichte vaccinaties..??

 1. Zoals USA vele technieken en methodes van Nazi Duitsland heeft overgenomen( zonder von Braun waren ze niet op de maan gekomen) dus its all starting over again, andere landen huppelen vrolijk mee. Het is en wordt een krankzinnige wereld, vooral een misdadige wereld.

  1. maar dat is was in nederland toch al 60 jaar zo!!? de vraag moet zijn ~wat vind u van de houding van de politiek. de kerk. uw ons geweten . van mensen als roel cothino . als je dit aan het volk vraagt dan zeggen ze geef mij maar een kilo heroine en hou je kop . neeeee de overheid daar moeten we zijn dus
   normen en waarden .of was het nou zwaarden kroetjes kekke kerrit

  2. deze inentingen daar moeten toch mensen achter zitten met een strategie die is van plan zijn met de wereldbevolking

 2. Prachtige samenvatting van die Dames. Wat ik nog steeds niet begrijp is , dat als iemand ongevraagd (uiteraard), een dunne stiletto in je lijf steekt, dan kan je die persoon aanklagen voor moordaanslag.
  Als een schoolarts ongevraagd, een metalen naald in je kind steekt, daarenboven er nog iets spuit dan is zo’n handeling wettelijk toegestaan als zijnde bevordelijk voor de gezondheid van de bevolking!

  1. Klopt Joris, op religieuze gronden en/of gewetensbezwaren heeft men het ALTIJD het recht om vaccinatie te weigeren, alleen WORDT JE DIT NIET VERTELD en vrijwel NIEMAND IS HIER DUS VAN OP DE HOOGTE ! En idd, ook dit gaat tégen alle grondwetten in… Wij éisen recht op informatie !

 3. Het (DE)POPULATIE programma van GEORGIA GUIDESTONE is dus aangepast, van 5 miljard naar 500 miljoen bewoners.(je leest het goed).
  Het ELITE Bankster programma is aangepast, Er WORDEN er teveel, te snel WAKKER.
  In de vorm van RICK PERRY heeft de ELITE ingegrepen.
  We komen vanzelf aan de beurt.

  Wat de NAZI”s in het derde REICH deden, was slechts een oefening. Het is een gegeven dat de Banksters de BRUINHEMDEN sponserden.
  TROUWENS de ROOTS van de BANKSTERS ligt ook in BANKFURT. Immmers het is altijd de overwinnaar die de GESCHIEDENIS DICTEERT.

 4. Sinds het ontstaan van het vaccin, werden wij met zachte drang ertoe gebracht onze kinderen te laten vaccineren tegen die vreselijke ziektes als pokken, polio etc.
  De sociale controle maakte dat je als een ontaarde ouder zou worden bekeken mocht je je kind niet laten vaccineren. Vaccins werden touwens als levenreddend voorgesteld. Wetenschappelijke uitleg of verantwoording waren slechts de ‘ingewijden’ voorbehouden. Wisten wij veel over de schadelijke bijstoffen en neveneffecten. Wij wilden slechts onze kinderen beschermen en hun levenskwaliteit verbeteren.
  Het gaat trouwens met alle nieuwe zaken zo : slechts na een bepaalde termijn, kan het volledige plaatje gezien worden. Tegenwoordig studeren massa’s jongeren geneeskunde of een aanverwant vak. Daardoor is er meer openheid gekomen en wordt de bevolking breder geïnformeerd.
  Het grootste probleem ligt bij de enorme geld- en hebzucht van de farmaceutische wereld. Zij willen een status quo, meer nog : groei! Een daarvoor zijn alle middelen goed. Dat zij tegelijkertijd de hidden agenda van de Illuminati dienen, is de laatste van hun zorgen. Hun nieuwste truuk : verplichte vaccinatie. Toch heb ik goede hoop dat het zover niet zal komen. De publieke opinie wordt steeds machtiger.

 5. Ik vraag mij af waar die Amerikanen mee bezig zijn..? Eerst het fluoride schandaal en dan nu dit. En dan niet te spreken over de troep dat wordt toegevoegd aan verzorgingsproducten en ons eten. Het wordt tijd dat die mensen eens worden aangepakt. En vooral de farmaceutische wereld. Het bevalt mij niets dat de Amerikaanse overheid zo machtig is, want goede ideeën hebben ze niet!

  1. Lis, het zijn allemaal tekenen van het totale verval van de VS. De krachten achter de schermen, manipuleren er op los. Het interesseert ze werkelijk geen ene zier, wie lijdt, wie onderdrukt wordt. Etc.

   Kijk eens goed naar artikelen over de VS, wie zit er ACHTER het 2-partijensysteem..? Luister naar Dwight Eisenhower en John Kennedy, die op niet mis te verstane wijze hiervoor hebben gewaarschuwd.
   En het is tegenwoordig niet alleen meer het militaire-industriële complex dat de macht heeft overgenomen.. Het gaat om 100% manipulatie van de ‘many’ door de ‘few’..! (kijk naar de inleiding van DIT artikel (en lees evt. het artikel verder door, voor een nog diepere gang in het rabbit hole! Je zult dan zien wat de krachten achter de schermen werkelijk aan het uithalen zijn.))

   Verdiep je erin Lis en je vindt de antwoorden.. Luister naar de ge-emotioneerde stem van Kennedy die de pers om hulp vraagt om de democratie in stand te houden. Lees de verhalen over zijn strijd tegen de FED, de bankiers die de dollar van de Amerikanen hebben gestolen.. HIER

   Obama is niets anders dan een puppet. De media zijn niets anders dan de propagandamachines-van-Josef-Gubbels-uit-de-Tweede-Wereldoorlog-in-het-kwadraat..! De medische INDUSTRIE is niets anders dan een ondergravingsmachine, waar fraude en manipulatie aan de orde van de dag zijn. Alle goede mensen die in deze industrieën werken, worden voor de gek gehouden. De wetenschap is gemanipuleerd..

   Heb je de e-book gelezen, het hoofdstuk wat ik geschreven heb daarin? Het gaat over het ONTKRACHTEN van mensen, in alles.. Voedsel, geldslaven, medicijnen, water, behuizing, vergiftigde lucht, belasting, vrijheidsbeperking (O.a. via 9/11), etc. etc. Dit verhaal is niets anders dan een KLEIN teken aan de wand..!

   De kriebels krijg je als je het werkelijke spel zou zien. En toch gaat dit gebeuren, veel is al zichtbaar en bevestigd, op nog indringender wijze dan gedacht, de visie zoals in manipulatie-scenario’s naar voren komt..!!! Kortom: welkom op WantToKnow..!! 🙄

  2. Wel, hier zijn ze mee bezig: Een advocaat die strijdt voor vrijheid van vaccinatie wordt momenteel verdacht gemaakt:

   http://www.infowars.com/vaccination-rights-attorney-patricia-finn-threatened-with-criminal-charges-new-york-state-demands-she-surrender-names-of-all-clients/

   Maar ik heb het gevoel dat het een achterhoede gevecht is. Dat er een gigantisch stuwmeer van transparante informatie doorbreekt straks.

   Anonymous breekt nu ook in bij de Griekse overheid, de Chinese internet firewall was down, Geithner is verhoord door de New York Police en de Grieken plannen coup tegen de Troika. Allemaal nog niet in de gewone media, maar er is geen houden meer aan. En met de muziek van I don’t pay wordt ik er zelfs vrolijk van!
   http://occupythenetherlands.nl/2012/02/24/i-dont-pay-movement-is-spreading-across-europe/

  3. Dat heb ik allemaal nooit geweten..het wordt steeds erger. Even makkelijk gezegd is alles dus in handen van de banken? Pff dit moet ik even verwerken en steeds meer wordt mij duidelijk. Er iets tegen beginnen lijkt mij een onmogelijke kwestie.

   Waarom wordt de ster Orion eigenlijk afgeschermd op Google Sky? Heb je je daar weleens in verdiept? Ik ben erg nieuwsgierig wat dat betreft.

  4. ‘hou je haaks’ Lis met het mooie oog, dat zei m’n opa altijd tegen mij vroeger.
   dit soort openbaringen kunnen er diep inhakken.
   Orion is druk bevolkt, dat weet ik wel.

  5. Dank je HyperAlert!

   Ik bedoelde natuurlijk Sirius, erg vreemd dat deze ster niet zichtbaar is in GoogleSky. Wat houden ze toch voor ons achter en waarom? Is het zo erg?

  6. de beveiliging slaat weer eens op tilt, maar even wat sleutel woorden met sterretjes bedekken..

  7. Op voorwaarde dat ik je niet deprie maak Lis, dat zou pas het gemeenste en kwalijkste zijn, want dat is vaak het uiteindelijke doel, jouw en mijn Levenskracht ontnemen Lis, en dat mag niet, vin ik, er lopen nogal wat beroeps V*mpiers rond, jah het is mij helaas niet geheel vreemd dat (overlevings)-mechanisme..

  8. Nou ik zal je eerlijk zeggen dat wat ik er van begrepen heb tot nu toe, dat het een grote dierentuin in de HeelAl is, met een heleboel soorten intelligente mensachtige levensvormen, net als op aarde, maar ook wel andere voor ons meer bizarre verschijningsvormen (octopus achtigen, kever / insect achtigen, vis achtigen, slang achtigen, kat achtigen, beer achtigen, leeuw achtigen, en dat ze vaak ruzie maken, en het erge is dat die zogenaamde lelijkerds er vaak ook niets aan kunnen doen omdat ze wel Energie moeten afpakken omdat ze in een donker gedeelte van het HeelAl zitten waar niet genoeg over is om te kunnen overleven, dusz ze bedoelen het niet persoonlijk naar ons goedgelovige (gullible) aardse mensjes toe.

  9. En van wat ik begrepen heb zijn de verschillende r**sen en stammen op aarde genetisch verwant aan hun kosmische broeders en daarmee is bijvoorbeeld het bl*nke r*s geneigd om zich te voegen naar de agenda van bepaalde buitenaardsen die proberen om de aarde ‘op te eten’, te verzwelgen, een soort planetair biljart en poker spel op grote schaal, om zo energie stromen op gang te brengen zodat hunnie weer een tijdje in het donkere gedeelte kunnen overleven..

  10. Ik kom ook van elders. Ik kan alleen die plek niet met woorden benoemen. Niemand kan ons kwaad doen of ze verzwelgen voor eeuwig in een diepe dorre put. Daar waar het altijd licht is, zonder zon, ster of maan. Geheel voldaan maken wij keuzes om voor de gein weer eens ondergedompeld te worden elders. Om vervolgens ons te herinneren vanwaar we ook alweer kwamen. Leuk spel hoor. Soms word je zelfs boos of intens kwaad omdat je het grote geheel vergeten bent. Dat dan weer doorzien is als thuiskomen. Echt, ik weet niet waar jullie vandaan komen maar mijn thuis is prachtig.

  11. Jij komt van een plek met meer Levenskracht en dusz licht dan waar ik vandaan kom Martijn (al is er ook genoeg vals licht), daar ben ik van overtuigd, misschien dat jij van Alcyone bent, pure power daar in het centrum van de melkweg, ik ben meer zo’n Orion typje, beetje sodemieteren met het half om half ‘wegzappen´ van 3d materie in de lagere astrale wereld en dat dan Technologisch een leuk spelletje vinden, zo kan je ruimteschepen maken die aan de binnenkant groter zijn dan aan de buitenkant, maar ondertussen natuurlijk mega negatieve bijwerkingen op langere termijn, en natuurlijk het sodemieteren met genetica, kruisen van paarden en mensen en dat soort perversiteiten en dat dan heeeeel interessant vinden en niet goed het leed kunnen overzien dat je daarmee aanricht voor de betrokken arme zielen die in zo’n vloekend mismaakt lichaam moeten leven, heel wreed en kil allemaal

  12. Vals licht, boek wel gelezen van Joost Zwagerman. Een gozer die een relatie krijgt met een prostituee. Hoop gedoe, was een leuk boek destijds. Was 17 toen ik het las, leuk hoor, literatuur lezen voor de Havo. Dan lees je ineens dingen joh. Turks Fruit was mijn eerste. Prachtig, veel mooier dan de film…

  13. sjeeh als ik iemand echt aardig vin dan blijkt het vaak een prostituee te zijn geweest..
   feit is dat ze iets extra’s hebben meestal, iets wat ik nodig denk te hebben..
   degelijke vrouwen vind ik niet aardig en ik snap ze ook niet..

  14. Martijn echt een top wijffie die Xaviera Hollander, helemaal mijn type..

   Quote:

   ” Hollander was born June 15, 1943 Xaviera de Vries in Soerabaja, Dutch East Indies (now Indonesia), to a Dutch Jewish father and a French-German mother. She spent the first two years of her life in a Japanese internment camp.

   Xaviera-as-a-childwhere her father, a psychiatrist, was head of a hospital.The family returned to Holland after the war and the young Xaviera showed literary acumen, by not only writing but also editing the school magazine. After taking a secretarial course, she won a contest organized by Manpower Agency and was hailed as “Miss Tick”, Holland’s Best Secretary.

   In her early 20s, she left Amsterdam for Johannesburg, South Africa, where her stepsister lived. There she met and became engaged to John Weber , an American economist. When the engagement was broken off, she left South Africa for New York. ”

   http://www.xavierahollander.com/hooker

  15. En in de paartijd komen ze naar Aarde ?
   Behalve Geer & Gor dan , die zijn op zoek naar Ur-anus .

  16. Sorry hoor maar ik heb jaren met een ex prostituee samengewoond, en ik herken helemaal niets van de geromantiseerde hoerepraatboeken. Ik ken de verhalen vanuit haar en enkele lotnoten en geen romantiek daar. En ik wordt een beetje misselijk van al dat vakjesgelul het zijn zielen die in een bepaalde rol zitten( in extreem ,hun keuze)en geen hoeren,punt. Zelfs geen lekkere wijffies,vrouwtjes of welk verkleinwoordje ook, dat getuigt volgens mij niet van enige respect naar die andere ziel.
   En als je denkt dat ik boos ben …….. welnee dan heb je me nog nooit boos mee gemaakt . Ik ben hier alleen stellig, beetje meer respekt naar elkaar.

  17. @Marcel, Xaviera Hollander was heel apart. Zij werd op een gegeven moment betaald door mannen, zonder dat ze daar om vroeg. Ze was verslaafd aan sex, het één en ander paste dus goed. Daarom werd zij ook een hele grote speler in die business. Natuurlijk is dat één en al romantisch gemaakt. Het geeft je wel een kijk in hoe hele grote zakenmensen voornamelijk, de raarste fantasieën hebben. Een wereld die er ook is en alleen maar groter wordt. Het is een verschrikking als je leest dat er weet ik het hoeveel kinderen alleen al over de hele wereld in die shit terechtkomen. Dat is toch weer heel anders dan dat dames 1500 dollar krijgen om over een rijke zakenman z’n kop te zeiken toch?

  18. Alpha Ophiuchi, waar ligt dat precies, hebben we toch nog die ingewikkelde sterrenkaarten van Ashayana Deane nodig Martijn..
   dusz ook weer een Binair Sterren Systeem, laatst las ik ergens dat de wetenschap nog moet gaan ontdekken dat feitelijk alle sterren een bijbehorende Tweeling Ster hebben..
   Zou mij niets verbazen dat Ashayana en haar knappe hulp hex direct uit haar hoofd precies weet waar Alpha Ophiuchi precies ligt..

   Sirius schijnt de Tweeling Ster van onze Sol te zijn.. Ze maken een langdurig dansje in de vorm van een Acht..

   die planeet waar Lis vandaan komt, dat is pas een fijne groen roze planeet, daar wonen voornamelijk knappe vrouwen, mannen hebben ze daar afgeschaft.. en dan komen ze om de zoveel tijd hier op aarde de boel afstruinen.

  19. Ophiuchus ligt tussen schorpioen en boogschutter in. Het 13e sterrenbeeld.

 6. Ik wil een dringende OPROEP doen voor zowel de site wanttoknow, als alle ander site`s als wordwakkerwereld, niburu,ufowijzer,earthmatters,earthwatchers,om dit naar buiten te brengen, en als het ware van de daken te schreeuwen, wat er aan de hand is. laten wij met zijn alle, de onafhankelijke site`s de handen ineen slaan, en dit zoveel mogelijk aan de mede nederlanders bekent te maken.
  DIT MAG NIET GEBEUREN LIEVE MENSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Tja Arnoud, het zal toch op argumenten ‘gewonnen’ moeten worden..! Net zomin als verplichte vaccinaties een optie zijn, zo zul je aan moeten tonen, dát het onnodig is, dat vaccinaties niet (meer) deugen. Duidelijk aantonen, dát er krachten achter de schermen bezig zijn met dit proces van massale vaccinaties, een kracht waarvan velen nog niet eens op de hoogte zijn..! Zorg dat meer mensen het wéten..!
   En vooral:
   Gewoon je EIGEN ‘dingetje’ blijven doen Arnoud. Het collectieve veld verandert, als je het positieve bekrachtigt, niet het negatieve afwijst..!!

 7. Om kippevel te krijgen !
  Ze zijn (Fharma mafia) ons en onze kinderen aan het uitroeien ! Ik blijf steeds mijn best doen om collega’s te waarschuwen ook die meisjes van 15 en 16 jaar hebben om niet die HPV te geven maar velen denken dat de industrie het goede met ons voor heeft en zeggen gewoon dat je gek bent ! Alles is bedoeld om ons (het volk) te behoeden voor ziekte ja……. dan stopt het een beetje.
  Een gynaecoloog bij mij op de afdeling heeft een dochter van 15 en die ferme meid weigerde de injectie te halen vertelde hij maar……. hij was ervoor snap je dat nu ??? Een collega van mij heeft een nichtje die ook die injectie heeft gehad enkele weken daarna zat ze in een inrichting was helemaal in de war kon niet meer lopen en dat is nu een dik jaar geleden en het kind is nog steeds ziek dus…….
  groetjes
  Pietje

  groetjes
  Pietje

 8. Arnoud persoonlijk denk ik dat mens en dier gelijk zijn dus moeten we ons druk maken om alletwee ! Er staat ergens in de bijbel (kweeniewaar) dat God de mens en dier gelijkwaardig schat ! Dat doe ik ook daarom ben ik ook tegen vivisectie etc. om medicijnen te proberen mijn mening waarom gebruiken we niet gestrafte pedofielen i.p.v. onschuldige diertjes. Dat lijkt mij een heeeeeeeel goede keus ! Wij profiteren van dieren en dat is een schande ! Het zijn onschuldige creaturen die zich van geen kwaad bewust zijn dus……. Denk eens na !! Overigens ben ook vegetarier uiteraard sinds ik een paar maanden geleden zag dat ik alleen maar kadavers at bah ! Maar ieder zijn keus dit is mijn keus.

  groetjes

 9. Het volk is DRINGEND toe aan meer mondigheid en assertiviteit!
  Gaan wij zo maar alles blijven slikken wat ons opgedrongen wordt?
  Laten we eens beginnen met al diegenen die dit willen doordrukken onder de loep te nemen.

  Ik ben het meer dan beu: Big Pharma, Big Food, Big Energy, Big Finance,…

 10. Open brief aan kamer- en parlementsleden (+ pers) :

  Geachte Kamer- Senaats- en Parlementsleden van Nederland en België,

  Eén vraag :
  Waarom (en wanneer) is de wet op “minderjarigheid” (bij medische zaken vallen kinderen tot 16 jaar onder het gezag van de ouders) stilzwijgend en zonder voorafgaande kritische vragen van kamer- senaats- en parlementsleden veranderd ? Alléén in het geval van vaccinaties is er blijkbaar een uitzondering gemaakt en heeft men de wet- en regelgeving ten gunste van de farmaceutische industrie aangepast (in België en Nederland). Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor kinderen om ZELF en eventueel ZONDER toestemming van hun ouders een medische beslissing over inentingen te nemen (in Nederland vanaf 12 jr en in België géén criteria qua leeftijdsgrens).

  Dringende vraag : WIE heeft er zoveel invloed op wetswijzigingprocedures ????

  Definitie “minderjarig” : Jong – Niet aansprakelijk – Niet volwassen – Nog niet tot volle wasdom gekomen- Onmondig

  Hoe kunnen kinderen (!) op die leeftijd een keuze maken tussen het wel of niet vaccineren, als zij volgens de Patiëntenwet van 2002 (B), de WGBO richtlijnen (Ndl) en de “Rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg cfr kinderrechtencoalitie”, het basisrecht hebben op uitgebreide informatie alvorens tot welke vaccinatie dan ook over te gaan ? Deze essentiële informatie krijgen zij niet van de arts of verpleegkundige, noch van de overheid.

  Bij voorbaat spreek ik mijn hartelijke dank uit voor uw welkome inzet in het ophelderen van dit democratisch (on)recht op informatie.

  Met vriendelijke groet,
  Ellen Vader

 11. @ Guido: ik ben het 100% eens met stukjes uit je reactie 6.1: “het zal toch op argumenten ‘gewonnen’ moeten worden..!” en “Duidelijk aantonen, dát …” Dus geen leugens of misinformatie verspreiden, wel goede argumenten! En wat zijn leugens en misinformatie? Veel van de zaken die op wanttoknow.nl staan over vaccinatie, zijn leugens en misinformatie. Op het eerste zicht klinkt het allemaal geloofwaardig, maar als je met kennis van zaken, een critische blik, en zonder kokervisie naar alle beschikbare informatie durft kijken, dan stel je vast dat wat er op wanttoknow staat allemaal niet klopt. Dan ga je concluderen: zo goed als alle vaccins zijn uiterst veilig, ze voorkomen gevaarlijke ziektes, de overheid heeft het beste voor met de gezondheid van de bevolking, maar er zijn veel mensen die –zonder kennis van zaken- daar leugens en misinformatie over verspreiden.
  Om maar enkele leugens op wantoknow op te noemen: kijk nog eens naar mijn reactie 4 op http://www.wanttoknow.nl/overige/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers/, waar ik duidelijk 2 leugens ontmasker. Je reageert erop, doet irrelevante persoonlijke aanvallen, draait rond de pot, maar je kunt niet onkennen wat ik daar schrijf.

  Of de leugen “Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!” http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband/ . Kijk nog eens naar mijn reactie 9 (vanaf paragraaf 3), waar ik argumenten aanhaal dat dit één grote leugen is. En de reacties die op mijn bericht volgden konden mijn argumenten ook niet ontkrachten. Voor velen zijn mijn argumenten blijkbaar eigenlijk te ingewikkeld om te volgen (bvb reactie 5.5 op http://www.wanttoknow.nl/overige/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers/). Daarom, hier is een simpele video-samenvatting in verband met de frauduleuze Wakefield: http://www.youtube.com/watch?v=l1t0MdSLfWs&feature=relmfu.

  Waarom zijn er dan peuters die autisme vertonen nadat ze gevaccineerd zijn? Er is geen enkele indicatie dat dit meer dan toeval is. Veel zaken veranderen in de eerste levensjaren. Om zomaar iets te zeggen: bij vele peuters worden de symptomen van autisme duidelijk nadat ze vast voedsel eten, of nadat ze beginnen hun tanden te poetsen, of eens ze vaker voor de TV worden geplaatst (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1549331,00.html) . Kan dat meer dan toeval zijn? Een chronologisch verband is nog geen oorzakelijk verband. Je kunt een oorzakelijk verband enkel aantonen in grote studies. Er zijn er verschillenden gedaan, maar die vonden dus nooit een verband tussen vaccinatie en autisme.

  Om het heel duidelijk te maken: ik ben dus ook tegen een verplichte vaccinatie, en heb ook bedenkingen bij de marketing strategie rond sommige vaccins. Ik ben tegen het verspreiden van leugens, en probeer correcte informatie te verspreiden. Ik heb ook geen commerciele banden met de “big pharma” of “de overheid”. En ik moet concluderen dat –alhoewel je graag alles ‘duidelijk wil aantonen’- wanttoknow onbetrouwbare, leugenachtige informatie verspreidt.

  1. Koen hoe kun je hier als vertegenwoordiger van de Belgische overheid dit soort dingen beweren man. Je bent zelf door en door gebrainwashed en verdiep je daadwerkelijk eens in de feiten man. Kom eens naar voren met je feitelijk functie, dan zien mensen waar je je PR-verhaaltjes hier op baseert, maar dat doe je dus kennelijk niet. Wat heb je feitelijk te verbergen..?
   Een maatje van Marina Conijn van het RIVM in Nederland, die hier op de site beweert dat hij degene is die neutraal, objectief en onbevooroordeeld reageert. Ga heen man-waarvan-de-argumenten-fier-overend-blijven-staan. Deelnemer en scheidsrechter, hoe voelt dat..? Laten we het oordeel niet meer over aan de lezers meneer Koen..
   En als je wilt opmerken dat ik niet meer op je inhoudelijk verhaal inga, dan klopt dat. Eén groot PR-pro-vaccinatieverhaal hang je hier op en nog erger: NIET ÉÉN bevestiging van jouw kant, van de ernstige bijwerkingen die vaccinaties veroorzaken kunnen, van verlammingen tot de dood toe. Over leugenachtigheid gesproken meneer Koen..
   Als overheden en Big Pharma al zover zijn dat ze advocaten bedreigen die vaccinatieslachtoffers verdedigen, dan wordt het tijd om wakker te worden, ome Koen. Dag hoor. En STOP MET JE VACCINATIEPROPAGANDA!

  2. @ Koen, ik nodig je uit om de leugens te ontdekken in mijn artikelen (bijvoorbeeld het drieluik ‘De Leugen Regeert’ hier op WTK, misschien in dit verband wel een leuke…)die ik sinds 2008 scrijf over vaccinaties.

   Vaccianties zijn overduidelijk ineffectief, niet veilig en potentieel levensgevaarlijk. je vindt de artikelen hier op WTK of anders op mijn site (kik op mijn naam, begin onderaan de lijst voor een goed beeld).

  3. Koen steekt hier, als maatje van RIVM-vaccinatie-manager Marina Conijn, zijn beste beentje voorwaarts, ws. als vrijwilliger of betaalde PR-man. En waarom ze daar een Belg voor vragen..? Beats me..!

  4. @ Guido: Weerom een fallicante leugen van jou die eenvoudig te doorprikken is! Je beweert dat ik een “vertegenwoordiger van de Belgische overheid” ben. Waar haal je dat vandaan? Ik vertegenwoordig enkel mijzelf, niet een of andere overheid. Dus weerom een fallicante leugen, die je zomaar uit de lucht hebt gegrepen: Kijk gewoon even terug naar mijn reactie juist boven die van jou: “Ik heb ook geen commerciele banden met de “big pharma” of “de overheid””. En doe niet alsof ik je nooit heb laten weten waar ik werk: ik heb je enkele weken geleden al geschreven dat ik in een medisch labo werk. Als je blijkbaar toch niet gelooft wat ik schrijf, hoef ik niks verder over mezelf te laten weten. Het doet er trouwens niet toe wie ik ben of wat ik doe: je moet op de bal spelen, niet op de man! En waar haal je dat ik een Belg ben? En waarom vind je dat zo belangrijk om te vermelden? Vind je nationaliteit een goede manier om iemand in diskrediet te brengen? Zo goedkoop! Mensen die dat als argument aanvaarden, zijn zeer kortzichting.

   Je verwijt me: “NIET ÉÉN bevestiging van jouw kant, van de ernstige bijwerkingen die vaccinaties veroorzaken kunnen, van verlammingen tot de dood toe”. Ik heb nooit ontkent dat er geen bijwerkingen zijn, en heb bevestigd dat Pandemrix heel occasioneel nacrolepsie kan veroorzaken (lieg dus niet!). Maar bijwerkingen zijn zeer zeldzaam, en wegen niet op tegen de voordelen. En als je nu eens écht zou kijken naar mijn argumenten, dan zul je moeten vaststellen dat bvb autisme geen bijwerking is, maar dat dit enkel een bewering is van de anti-vaccinatie lobby, waarvoor er géén énkel bewijs is.

   Je schrijft in reactie 15.2: “Een vaccin hoort VOLLEDIG schadevrij te zijn”. Dat is nonsens, niets is volledig schadevrij. Vermijd jij alles dat niet volledig schadevrij is? Van eten kun je voedselvergiftiging krijgen, en sterven. Stop jij dus maar met eten!

   Je excuus waarom je niet op mijn beschuldiging van leugens ingaat, is ook heel mager: je zou veel overtuigender overkomen als je mijn beweringen dat je liegt onderuithaalt, en ik zal dan natuurlijk ook mijn mening moeten veranderen. Maar blijkbaar lukt je dat niet. Dus: mijn bechuldigingen dat je liegt blijken waar te zijn.

  5. @John: zoals je vroeg, heb ik je teksten van “de leugen regeert” (een tijdje geleden al) gelezen. Het rammelt langs alle kanten, je misinterpreteert resultaten, toont een gebrek aan wetenschappelijk inzicht, … Maar ik heb er toen niet op gereageerd omdat ze al meer dan 2 jaar oud waren. Wel interessant vond ik Reactie 105 op deel 1 van Verontruste risicogroeper: “[…dat] eenzijdige berichtgeving, namenlijk de zogenaamde anti-vaccinberichten, nu alleen nog maar geduld wordt. Het lijkt erop dat een site als deze zich dus inhoudt met dezelfde praktijken als wat wordt beweerd over de media: namenlijk censuur. Mensen zoals Gait en fransiscus001 en anderen die een kritische noot voeren over de antivaccin berichten worden respectloos behandeld.” Exact dezelfde ervaring als wat ik 2 jaar later ook ondervind. (NB En jou antwoord op Verontruste risicogroeper is ook een inhoudloze tirade met ongesubstantieerde beschuldigingen).

  6. @ Koen: wat IK nu interessant vindt Koen is dat jij geen enkele van mijn feiten of bemerkingen falsifieert, dit is op zich al hoogst onwetenschappelijk (als mijn gegevens volgens jou niet juist zijn) en opmerkelijk en ‘ongesubstantieerd’. Wel wil ik je danken dat je het artikel gelezen hebt 😉

 12. Het gaat niet alleen meer over het verplicht stellen van vaccinaties, maar inmiddels is er ook aan de ‘andere kant’ van het vaccinatiespel, een stroming te zien, waarbij alles in het werk gesteld wordt om de zaak te manipuleren.

  In Amerika wordt een advocate die zich specialiseert in het juridisch begeleiden van jonge ouders van kinderen met vaccinatieschade, bedreigt door de overheid nota bene. Ze kan haar licentie kwijtraken.. Hoe Big Pharma haar miljardenwinsten aan het inzetten is om overheden te manipuleren..! Lees hier het hele verhaal.

  1. Guido, dit is niet Amerika en zal het ook niet worden.

   Op zich ben ik geen tegenstander van vaccineren. We zijn daar jaren geleden mee begonnen en daarom zijn een aantal dodelijke ziekten vrijwel verdwenen. Natuurlijk zijn er mensen die daar wat lichte bijwerkingen van gehad hebben, maar over het algemeen heeft 99% van de vaccinaties geen gevolgen.
   Voor griep vaccineren, ik heb er mij twijfels over, net als een deel van de bevolking. Doe ik dus niet. En het NL en Europese volk zal nooit verplichte vaccinatie accepteren. Zeker omdat wij nog kritische media hebben, iets wat in Amerika vrijwel niet meer bestaat. Ik ben dus niet bang voor dit soort zaken. Laat ze lekker in Amerika, vroeg of laat komt de bevolking in opstand en stort de boel in. Hoe eerder hoe beter.

  2. QM ook jij kletst m.i. uit je nek m.b.t. de ‘lichte bijwerkingen’..! Slaap zacht zou ik bijna willen zeggen! Want waar haal je deze bewering vandaan: “Natuurlijk zijn er mensen die daar wat lichte bijwerkingen van gehad hebben, maar over het algemeen heeft 99% van de vaccinaties geen gevolgen.”..??
   Ik raad je aan het staatje bovenaan dit artikel te bekijken, en als je er toch zit, lees het even helemaal..!! Kindersterfte is het hoogst in die landen waar het MEEST WORDT GEVACCINEERD..!! Over 99% gesproken. Neem van mij aan QM dat er een heel gore plak rotzooi onder het tapijt ligt, daaronder geveegd door RIVM, overheden en Big Pharma. Het heilige huisje mag niet bezoedeld worden. De angst mag alleen gelden voor die mensen die NIET vaccineren. Het vaccineren zélf, blijf als gods-wonder overeind. Clean schoon, zonder doden en gewonden.. Allelujah!
   Een vaccin hoort VOLLEDIG schadevrij te zijn en niet in een testfase ingespoten te worden, zoals bij het HPV-vaccin..! Schandalig. Topwetenschappers als Professor Dr. Floor Van Leeuwen, Professor Dr. Luc Bonneux, epidemioloog en Professor Huub Schellekens, viroloog, hoogleraar medische biotechnologie zijn toppers, erudiete mensen die weten waar ze over spreken. Zij vinden het in één woord belachelijk wat het RIVM presteert door de HPV op te nemen in het RVP. Dat we hierover überhaupt moeten spreken is m.i. volledig van de pot gerukt..!
   Een middel hoort niet gevaarlijk te zijn, als de eerste signalen doorkomen van ernstige schade, hoor je dit niet te bagatelliseren, maar ernstig te nemen, door in ieder geval het vaccinatieprogramma tot nader order uit te stellen..! Over de lijken, letterlijk in het geval van Freek, wordt er lustig verder geprikt..!

   Maar waarom wordt er dan WEL gevaccineeerd…? Kijk het antwoord ligt in dit stukje verborgen. In aantallen en Euro’s..
   ‘Het aantal mensen dat jaarlijks aan het influenzavirus in Nederland overlijdt, blijkt gebaseerd te zijn op een grove schatting. Het RIVM stelt op haar site dat er jaarlijks tussen de 1000 en 2000 influenzadoden zijn. Als er tijdens de winter meer mensen doodgaan dan normaal en als men weet dat het influenzavirus in het land is, noteert het RIVM alle extra doden als influenzadoden. Schellekens stelt dat er waarschijnlijk veel minder doden vallen door influenza omdat er in de wintermaanden ook mensen doodgaan aan allerlei andere virussen waartegen het vaccin niet helpt. Hij kijkt liever naar de cijfers van het CBS, die per winter gemiddeld aan niet meer dan 200 influenzadoden komen.

   Toch blijven griepdeskundigen volhouden dat influenza een groot gevaar is dat jaarlijks bestreden moet worden met het wintergriepvaccin. In 2007 werd de leeftijd waarop mensen gratis een griepprik kunnen halen zelfs verlaagd van 65 naar 60 jaar. Daarmee kwamen er weer bijna 1.000.000 vaccinaties bij. Nederland heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De kosten van de afgelopen wintergriepcampagne bedroegen € 55.000.000′
   Ik raad je aan de calculatie te maken als de griepprik in slechts 2% van de gevallen werkzaam is.. Op 200 doden..

  3. Kindersterfte is het hoogst in landen waar gevaccineerd wordt? Heb je daar een bron van? En dan bedoel ik niet een zelf verzonnen verhaal hier op wanttoknow maar een wetenschappelijke studie.

   Ik vind het jammer dat kritiek op deze site totaal niet getolereerd wordt. Met veel uitroeptekens word je duidelijk gemaakt dat wat hier staat de waarheid is. Het is maar waar je in gelooft. Geloof je de wetenschap, die met allerlei peer-reviewed studies laat zien dat vaccineren werkt, of geloof je het verhaal van enkele personen die uit principe tegen alles zijn.
   Het is inmiddels duidelijk dat de farmaceutische industrie op allelei slinkse manieren hun waar aan de man brengt. Maar dat is eigenlijk pas iets van de laatste 10 jaar. Met het opdrogen van de ‘makkelijke’ ziektes hebben ze nieuwe doelen nodig om geld te verdienen. En ja, de griep niet-epidemie was een grote blunder waar ze zich lelijk mee in de eigen voeten hebben geschoten. Het draagvlak voor nieuwe types vaccinaties zie je dan ook snel verminderen.

  4. @ questionmarc : “En het NL en Europese volk zal nooit verplichte vaccinatie accepteren”?

   Wordt wakker ajb, want dit is al lang aan de gang, ook dicht bij je bed hoor ! In België worden maar liefst 8 inentingen verplicht gesteld voordat je kind in de crèche toegelaten wordt (enige alternatief daar : “gewoon” je baan opzeggen en thuisblijven)!

  5. Ik vraag je of je naar het artikel wilt kijken en je doet het niet..? Daar staan je tabellen en leads. Natuurlijk ben je hier welkom om je geluid te laten horen, maar wees dan ook reëel..
   Op de man spelen zoals je nu zelf ook doet heeft idd niet zoveel zin, zonder onderbouwing..!

  6. Dan hier maar even de tabel neergezet, als jullie niet willen kijken.. Komt ie, je kunt nu je ogen nog sluiten..
   tabel kindersterfte

  7. @ Door Frankema: Gorski is misschien geen onafhankelijke bron, maar ben jij dat wel? Jij werkt voor Wanttoknow, wat dus zoveel betekent als dat jij ‘officieel’ tegen vaccins moet zijn? Je moet proberen een beetje verder te kijken dan wie wat beweert: probeer ook eens de inhoud van de argumenten te begrijpen. Dat is iets moeilijker, want je moet je kokervisie afzetten en bereid zijn om veel bij te leren, en eventueel van mening te veranderen. Dat was waarom ik oorspronkelijk naar wanttoknow kwam: om nieuwe visies te horen, en mijn inzichten te verbreden. Alleen heb ik tot nu toe vastgesteld dat hier niet met argumenten wordt gediscussieerd, maar met karaktermoord, misinformatie, leugens, buikgevoel, negeren van bergen data,… Zoals questionmarc schreef: “Ik vind het jammer dat kritiek op deze site totaal niet getolereerd wordt. Met veel uitroeptekens word je duidelijk gemaakt dat wat hier staat de waarheid is.”
   @Door en @Guido: Het is natuurlijk heel gemakkelijk om zo’n tabel te tonen. Maar om ze correct te interpreteren is een stuk moeilijker. Als je zo overtuigd bent van je gelijk, laat dan eens weten waar Gorski in de fout gaat in zijn argumentatie.

  8. @ koen
   tijd voor een welbekend en o zo waar zinnetje . Wat pietje(koen) over klaasje( door) zegt , zegt meer over pietje dan over klaasje.

  9. @ koen
   Overigens vind ik het wel heel vreemd voor iemand die zegt zijn blik te willen verruimen ,dat ie alle info die wordt aangedragen door “anders denkenden”direkt probeert te weerleggen. En helemaal als dat ook nog wordt gelardeerd met een beter weten sausje . Komt op mij toch niet helemaal over als open minded.

  10. Volgens mij maakt het niet veel uit of je je laat vaccineren of niet, dat je dood gaat als wezen zijnde is algemeen bekend. De keuze is reuze maar niemand die er beter van wordt. Ben je bang om dood te gaan? Neem het vaccin, ben je niet bang? doe je het lekker niet. Ik kan de keuze niet maken in ieder geval. Onze dochter heeft d’r vaccinaties gehad, kan niet zeggen dat ze eronder geleden heeft. Ikzelf misschien wel maar dat is moeilijk om te achterhalen. Volgens mij is eten gevaarlijker dan vaccineren op dit moment. Moet je eens zien wat voor rotzooi iedereen slikt. Dan maakt zo’n spuitje weinig meer uit. Medicijnen, vaccinaties, slechte voeding, zeer slechte desinfo, films en series waar je misselijk van wordt. Het journaal wat er overal gebeurt elke dag op de hele wereld. Waarom willen we dit? Zijn we verslaafd aan ellende of zo?

  11. @ questionmarc

   Hoeveel soorten vaccins wordt er elk jaar op de markt gebracht voor allerlei ziekten kwalen, hoop dat jij een indicatie kan geven hoeveel verschillende dat wel niet zijn, misschien heb jij een tabeltje voor me?! Iemand van jou ‘KALIBER’ moet dat wel technisch kunnen ondersteunen met een linkje of tabelletje???????! Zeg geef me eens hoop in deze bange dagen…

  12. @Ellen: die scheduler toont inderdaad dat –met uitzondering van hepatitis B- alle vaccinaties pas toegediend worden bij babies ouder dan 2 maand. “Grote boosdoener” MMR zelfs pas na 12 maand. En zoals Questionmarc aangeeft: de meeste babies sterven voor ze twee maand oud zijn. Dus: Guido’s tabel toont dan wel dat er een verband is tussen vaccinatie en kindersterfte, maar de eerste kan niet de oorzaak zijn van de tweede. Zoals ik al schreef: “Het is natuurlijk heel gemakkelijk om zo’n tabel te tonen. Maar om ze correct te interpreteren is een stuk moeilijker.”

 13. Koen denk eens na zoveel mensen hebben iets tegen vaccineren en jij gaat nog eens een beetje in de verdediging ! Misschien heb je geen belangen in die vieze industrie maar duidelijk ben je wel gehersenspoeld door iets of iemand ! jammer hoor ! Drs. John ik geloof helemaal in je en ook in je goede bedoelingen ! Die industrie is gewoon een vies maffia zooitje want de helft van de mensheid moet uitgeroeid worden zoals op de hoe heten zo ook al weer de stenen in amerika de gloria guide stones ???? kweeniemeer ! Werk zelf in de gezondheidszorg ( als je het nog zo wil noemen) Ik niet meer !

  Groetjes welterusten
  Pietje

  1. @Pietje: “zoveel mensen hebben iets tegen vaccineren”. Om te beginnen: hoeveel zijn dat er? Ja, ze groepen samen op deze website, dus enkele tientallen of honderden misschien, maar in het algemeen zijn de meeste mensen toch overtuigd dat ze werkzaam en veilig zijn. Je moet je trouwens niet afvragen hoeveel het er zijn die voor of tegen zijn, maar of ze wel voldoende kennis en inzicht hebben om hierover te oordelen. Ik hecht meer waarde aan 1 persoon die met inzicht en kennis tot een conclusie komt dan aan 100 personen die leugens, redeneerfouten, en buikgevoel gebruiken om hun visies te ondersteunen. Waar haal je trouwens dat “Die industrie is gewoon een vies maffia zooitje want de helft van de mensheid moet uitgeroeid worden”? Kennis? Inzicht? Buikgevoel?

  2. De grap is nou Koen, als ik je tekst zo lees, dat er nergens een mening geponeerd wordt van jouw kant, maar dat het allemaal ‘waarheden’ zijn, die jij poneert..! Het zijn JOUW waarheden goede Belgische wetenschapper, dát moet je NOOIT vergeten. Je ratelt vanuit jouw waarheden alles bij elkaar, wat klopt, wat niet en ‘waar het allemaal om gaat’.. Gewoon een paar keer de tekst erbij (die wetenschappelijk volledig verantwoord is trouwens..!) “Ik vind”, of “naar mijn idee”. Maar ook de tekst “Volgens mij”, doet het altijd goed om je onafhankelijke rol te benadrukken.. Dat je het NIET doet, betekent naar mijn mening dat het precies OMGEKEERD is..! 🙄

 14. Ik vind het al sowieso onbegrijpelijk dat er een grote vaccinatie campagne wordt gestart in landen waar de mensen niet eens fatsoenlijk drinkwater hebben of goede voeding en behuizing, hygiëne, infrastructuur, onderwijs, werk en een fatsoenlijk salaris, dat geld zou beter daarvoor kunnen worden gebruikt, om een menswaardig leven te kunnen realiseren,zonder uitbuiting,kinderarbeid enz. maar al deze zaken zijn al vele jaren een item en daar veranderd weinig of niets aan, ik noem dat hele vaccinatie gebeuren daar`het paard achter de wagen spannen`dus moet er een andere reden zijn waarom dat prioriteit krijgt voor alle andere veel belangrijker zaken, Kijk alleen maar naar landen die het met goedkope medicijnen moeten doen, ze zijn voor de mensen niet te betalen, eenvoudige pijnstillers, aidsremmers, mensen kunnen ze niet betalen tweede hands medicatie, vaak over de datum worden naar Afrika verscheept. dus weldoeners?up yours!

 15. Strijd tegen de verplichte zorgverzekeringswet? Executie van je spullen als je weigert je premie te betalen een ramp?

  Welnee, volgens Dr. Johan Oldenkamp een uitstekende kans om de zorgfraude (ja, inclusief de ongewenste, ineffectieve, gevaarlijke en zorgpremie verhogende vaccinaties…) aan het licht te brengen en een feest te vieren als de spullen geveild worden…

  Zie hier alvast ons videoverslag met Johan en…komt allen 16 maart!

  http://www.youtube.com/watch?v=UrJIKXZuq3c

  1. @Mascotte: Ik heb je tekst gelezen. Het gaat over een rapport over griep-doden van de American Lung Association. Enerzijds twijfelt het over het jaarlijks aantal doden. Zelfs als ze gelijk hebben, en het zijn er ‘maar’ 1000 per jaar in de USA in plaats van 36000, dan nog zijn dat er 1000 te veel.

   Dan gaat dat artikel over de vermeende gevaren van de griepprik. Maar wat zegt diezelfde American Lung Association zelf op haar website? “The best way to prevent the influenza is to get a flu vaccine every year.” Vertaald “De beste manier om je te beschermen tegen griep is de griepprik.” (http://www.lung.org/lung-disease/influenza/preventing-influenza.html) en: “Influenza vaccines have been found to be both safe and effective for children.” “Het is bewezen dat de griepprik veilig en doeltreffend is” (http://www.lung.org/associations/charters/midland-states/program-information/influenza/) .

   Tot slot heeft dat artikel een interview van samenzwering-journalist John Rappoport met de mysterieuze “Dr Mark Randall”. Dat is niks nieuws. Staat al jaren op het internet (in het Engels). En staat vol met psuedowetenschap en leugens (ik ga daar nit op in om mijn reactie niet te lang te maken). Bestaat deze “Dr” echt? Dan is hij duidelijk incompetent. Of is dit interview gewoon uit iemands duim gezogen?

  2. @ mascotte
   In zo’n lab zijn natuurlijk ook schoonmakers , een heel nobel beroep maar soms vinden de werkers in die sector dat zelf niet en denken zij zich anders te moeten profileren om een vorm van eigenwaarde te ervaren. Kortom roepen dat je in een medisch lab werkt zegt mij helemaal niets. Het geeft geen enkele meerwaarde aan de argumentatie die iemand hanteerd. Bovendien hier onder even een staaltje van medisch geschoold denken, mijn broek zakt er van af.
   http://www.earthwatcher.nl/bewustzijn/kinderen/3650-journal-medische-ethiek-sta-abortus-na-geboorte-toe-babys-zijn-geen-mensen.html

  3. Koen is 5e jaars student in het Radboud, wil graag neuroloog worden, gek op apps en de nieuwe DSM…. en nu bezig met een coschap gynaecologie of niet dan Koen?

  4. Ja Hyper…heb het net ook gezien….en verder de president en executive chief van het American Lung bla, is een PR en communicatie mannetje, opgeleid bij de Dilenschneider Group en ex Navy Captain….
   http://www.lung.org/press-room/our-experts/charles-dean-connor.html

   Ik denk dat we wel weten hoe laat het is 😉
   De vrijwilligers van deze organisatie moeten waarschijnlijk ook geld aan de deuren inzamelen, om de salarissen van hun bazen te betalen, of zouden ze direct hun geld van de bigPharma krijgen….

  1. Komt op mij over als een mooie filosofische discussie.

   Een baby doden lijkt afschuwelijk, maar wat als je kon tijdreizen en je wist hitler in de kiem te smoren.

  1. Dit is Lex uit Tex op z’n best Paul! Lis deze moet je zien, echt lachen en toch zeer illustratief..

 16. De eerste vaccinatie die je krijgt is een klap op je reet zodra je op de wereld komt . Daarna krijg je melk uit een namaakborst terwijl mamma en pappa naar Idols zitten te kijken , ze leggen je in een wiegje met namaak kutmuziek uit een mechanische doos . Na een paar weken komt er een naald in je lijf die vanalles naar binnen spuit , in de tussentijd heb je nog geen stom woord kunnen zeggen .
  Tijd vervliegd , , meer prikken , tijd voor peuterschool , eind van de dag rijst de vraag ; wie zijn die Yuppen die mij ontvoeren en zeggen dat ze mama en papa zijn ?
  Thuis van peuterspeelzahl komen de tele hypno tubbies en als eten een fucking potje van Nutricia , je moet het label godverdomme lezen om uit te vinden wat voor smaak het is , opgewarmd in de magnetron .
  Jullie zijn de vaccinatie , de vaccinatie begint in je stomme harses , in je schaapachtige luisteren naar wat goed voor je is . In het niet luisteren naar jezelf , in het verkrachten van je natuur , in het weggeven van je verantwoordelijkheid voor jezelf . En ja daar ligt het , helaas is dat al generaties aan de gang , zodat we het niet meer echt naar onszelf kunnen wijten .
  Steeds een stukje meer gaven onze ouders en voorouders hun stomme vertrouwen aan de alwetende dokter , die als puntje bij paaltje komt niet eens de clitoris van zijn vrouw wist te vinden .,
  Het eindspel is begonnen..stomme text eigenlijk…. Marcel Messing , je lult uit je nek , dude . Van Barneveld : game on… het spel is begonnen bij de eerste zet , eindspel klinkt als een bewijzende macho die de laatste poging doet om zijn vrouw een orgasme te geven .
  Even terug naar de fysieke vaccinaties ; ZEG GVD NEE , simpel stelletje slachtoffer schapen , begin met de tv uit te zetten , eet normmaal eten zonder M , anyway de hele fucking rest . De eerste vaccinatie zit tussen je oren , angst .

  1. Zit nu onder de tafel te beven met een pan op me hoofd, God erh Cozmic sprak… dat kwam hier binnen als een ongezouten vaccin achtige uitspraak zonder eerst verdooft te zijn. Zou je vader maar wezen, wijze woorden raken je dieper dan een glaasje ‘prik’ met inhoud…

  2. mij ook van de fan-ughe zijn Monika, zo smullen dit soort compleet uit je dak gaan ranting sessies, heerlijk hoorrrr…. en niemand die kan zeggen dat deze heethoofdige nachtelijke overdenkingen, analyses, op onzin zijn gebaseerd, dit is voor de hardcore ’troeffers’ (truthers), wat dat ook mogen betekenen, truthers, toe tell joe de trut zeiden we dan in de br-ugh-klas en een lol dat we daarom konden hebben, dat is de waarheid, dat we dat toen zo leuk vonden, en ik kan het nu nog steeds leuk vinden, in die zin ben ik in ieder geval mijn jeugdigheid nog lang niet verloren.

   http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth_movement

  3. ooooh Yes South park, das weer een hele tijd geleden dat ik er 1 bekeken heb, steeds als ik er naar kijk als Cozmic er over begint dan is het dubbel zo leuk omdat ik per scene in schat waar Cozmic z’n koffie het ergst over de tafel heen proest, de humor van m’n eigen is al erg genoeg maar gedeelde pret is driedubbele pret, zouden vrouwen South Park grappig kunnen vinden? Of is dat typisch iets voor kerels? Monika goeie vraag aan jou..

  4. 404 is een Code

   na deze aflevering gezien te hebben snap ik beter waarom de meeste interessante horeca gelegenheden in Nederland failliet zijn gegaan.. De jeugd luistert het liefst samen met hun ouders op de bank naar Phil Collins..

   of ze komen met hun braafste complete commie drugged out door gevaxineerde Ritalin I-pothead koppies en de roze Aguilera monstertjes in hun oortjes de sfeer volledig verpesten in de voormalige koele klubs van de droog gelegde binnensteden..

   zonder bejaarden geen feest meer.., zonder bejaarden niemand meer die kan uitleggen aan de jeugd wat jeugd is.

   Quote:

   ” The 404 or Not Found error message is a HTTP standard response code indicating that the client was able to communicate with the server, but the server could not find what was requested.

   The web site hosting server will typically generate “404 – Not Found” web page, when users attempts to follow a broken or dead link, hence the 404 error is one of the most recognizable errors users can find on the web.

   A 404 error should not be confused with “server not found” or similar errors, in which a connection to the destination server could not be made at all. A 404 error indicates that the requested resource may be available again in the future; however, the fact does not guarantee the same content. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404

  5. Quote:

   ” Dj Isis gaat ‘inkakken’ uitgaansleven tegen
   13-01-11 14:22 uur

   ANP AMSTERDAM – Dj Isis, de nachtburgemeester van Amsterdam, gaat het nachtleven in de hoofdstad weer op de kaart zetten. Zij liet donderdag weten dat het uitgaansleven steeds verder aan het ‘inkakken’ is.

   Om deze verloedering tegen te gaan, roept zij op tot het invullen van de Amsterdamse Nachtmonitor. Een grootschalig onderzoek naar de status van de Amsterdamse nacht. Mensen kunnen onder meer hun mening geven over de huidige openingstijden, het rookverbod en de prijs van toegangskaarten en drank.

   Voor de eerste keer is er een wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van feestvierders. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in het Nachtrapport 2010 en aangeboden aan burgemeester Eberhard van der Laan. (ANP) ”

   http://www.parool.nl/parool/nl/984/SHOWNIEUWS/article/detail/1824153/2011/01/13/Dj-Isis-gaat-inkakken-uitgaansleven-tegen.dhtml

  6. @ hyper dat was dus 13-1-2011 nu een jaar later. Heeft het wat geholpen? enzo ja , so what? wat heeft het verder hier mee te maken? Kan zijn dat ik de link niet leg maarreh, die is dan ook niet duidelijk imo

  7. Ja dacht dat ze jou die Hieperdepiep-drive van een baan hadden aangeboden Hyper. Zitten we nog steeds opgescheept met lui die er geen ruk van terecht brengen sinds 2011, wordt eens tijd dat JIJ de boel gaat overnemen als “AMSTERDAM POSSE ALERT”

  8. Hyper ,
   Southpark is voor mij een lifesaver , de ultieme botte en superscherpe humor en het op de schop nemen van ieder heilighuisje… I <3 it .
   Zoals Aardappel ( en alle andere nics die hij gebruikt ) ook aangeeft , humor en zelfspot werkt relativerend .
   Aardappel post op arguseye als Beschouwer , lachuh : een paar weken terug bood hij Jenne een tedere liefdevolle beurt aan , volgens mij is Jenne een bejaarde man die ergens in zuid Frankrijk zit te pensioneren . 🙂 foutje , bedankt !

  9. @ cozmic
   Misschien dat aardappel ouwe gepensioneerde mannetjes juist wel lekker vind, in welk geval het dan weer een schot in de roos was . Je weet het soms niet…..

  10. Heb toch liever een kruimig Bintje over de vloer in de schil, dan een doorsnee aardappel die voor vette Friet door moet gaan. Enne geen interesse in afkokers!

  11. @ Hyper…ik heb Southpark nooit gevolgd maar vanaf het moment dat mijn zoon daarover begon mocht ik me in verdiepen. Het is aan de pols van de tijd…en de hints zijn natuurlijk vrijblijvend…als je niet kritisch of informiert bent dan heeft het andere impact.
   Ik heb een leerlinge die heet Isis. Ik zei laatst, de mooiste naam, en toen zei een ander meisje…dus u vindt onze namen niet mooi, u discrimineerd ons….lach…ik zei de mooiste, dus jullie namen zijn ook mooi….kan je meteen de trappen van vergelijking uitleggen 🙂

  12. @ monika
   Je bent heel wel te lezen hoor , en af en toe ein bisschen deutz , was soll das nah?

  13. Geachte Monika ,
   bij dezen kan ik u vermelden dat uw Nederlandse schrijfwijze van een dusdanig hoog nivo is dat menigeen zich er aan zou kunnen spiegelen om een dergelijk goede grammaticale vaardigheid te verkrijgen in een relatief kort aantal jaren . Laat u niet ontmoedigen door een minore schrijffout , het is u direct vergeven . ly

  14. Geachte meneer Cozmic, dat ik zulke bemoedigende woorden uit uw monde nou veer, dan toch wel vingers mag vernemen…ehm…it makes my day…echter komt de lat voor mij wel hoog te liggen 🙂 lyt

  15. @ Marcel…ik ben heel blij dat je me kunt ‘begrijpen’ 🙂
   Trouwens Rammstein maakt goede muziek…ja ze hebben heftige teksten en zijn een en al drama en provo. Heb ze per toeval jaren geleden in het Goffertpark in Nijmegen gezien, daarvoor nooit me bezig geweest. Het was echt indrukwekkend en niet vunzig, meer met vuur en technische effecten. Beats met rockmuziek, zegmaar. Ze zijn allen al midden tot eind veertig, komen uit voormalig Oost-Duitsland.

 17. Dan neem je toch geen kinderen. Hoe men hier met elkaar om gaat en de valsheid van de maatschappij en mensen onderling is een goed voorbehoedsmiddel. Oefenen om kinderen te maken is en blijft leuk. We hebben wel het voordeel dat je veel gemeenschap kan hebben zonder dat een vrouw iedere keer zwanger wordt.

  @ Cozmic: mensen die liggen te slapen zijn toch niet wakker te krijgen. Dat heb ik al enige tijd geleden opgegeven en heb er geen zin meer om aan jasjes te trekken. Men vindt je dan vervelend en zapt weer verder naar idols of zo.

  LANG LEVE DE LOL IS MIJN MOTTO !!

  1. @@rd@ppel , over vooral veel LOL maken krijg je van mij helemaal gelijk . Vooral ook jezelf niet te serieus nemen om mee te beginnen .
   En wakker schudden , tja , als je het niet als doel ziet kan het ook nog leuk zijn .

  2. Ik ben een eigenheimer, als we het dan toch over aardappels e.d. hebben.

  3. De Ierse bevolking stak de rotmoord vanwege aardappelmoeheid , daarom is het afgeraden om opeenvolgernde jaren arepeluh op hetzelfde perceel te kweken . Maarrrrrrrr misschien heeft kOEN er een vaccin voor .

  4. @ cozmic
   Zal het hem even vragen .
   Koen heb jij een vaccin tegen aardappelmoeheid? en dan met name de ierse variant? zonder adjuvants graag die smaken niet echt lekker, beetje metalig en zwaar op de maag.

  5. @ cozmic
   was dit niet dat concert in brussel met hoe heet dat manneke ook alweer……..
   Evenzogoed wel even lekker hoor rammstein

  6. @ cozmic
   was dat het eerste dat je opviel aan dat optreden? hm vreemd haha

 18. Stelletje kneuzen hierboven met jullie stomme geschrijf over vaccinatie

  Concentreer je eens op de ziektes voor een vaccinatie, deze bestaan niet eens.

  DE ZIEKTES BESTAAN NIET

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.