Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!


Het uitvoeren van een wereldwijd vaccinatieplan, is onderdeel van een veel groter plan om de mensheid ‘in te tomen’/te controleren..! Nieuwsmedia zijn verlengstukken van de figuren die achter deze agenda zitten. En berichten dus niet of nauwelijks over verplichte vaccinaties.. Vaccinaties zijn niet alleen een uiterst dubieus middel om ‘officieel’ ziekten te voorkomen, maar denk je eens in.. Het baant de weg tot toegang tot ELK LICHAAM van burgers in je land..! Om controle en manipulatie toe te passen, om de meest ingenieuze manier.. ‘Onderhuids’.. Gaan we in je ogen té ver met deze intro..? Dat kan natuurlijk. Sla dan gewoon een paar alinea’s over en vervolg het verhaal van de ‘verplichte vaccinaties’..!

Bijzonder dat de wereldelite zich in het verleden uitsprak tegen de wereldbevolking op een manier, waarbij zij zichzelf als ‘Übermenschen’ zien. Het zjin dezelfde krachten die achter zogenaamde ‘filantropische instellingen’ zitten, die de mensheid alle goeds toewenst.. Toe LIJKT te wensen.. Klik voor info over deze elite en hun opvattingen over ‘overbevolking’ en hoe deze ‘op te lossen’…

Met de huidige stand van de nano-technieken, is het simpel om via deze VERPLICHT OPENSTAANDE TOEGANG tot het lichaam, elk micro-electronisch middel in te brengen, wat ‘krachten-achter-de-schermen’ wensen in te brengen..! Of denk je dat elk flesje vaccin getest wordt door onze ‘gezondheidsbewakers’..? Dus is verplicht vaccineren, één van de manieren waarop de wereldbevolking wordt aangepakt. Niks geen autoriteit over je eigen lichaam, weg met de Universele Wetten, die een dergelijk ingreep verbieden..!

In Italië is het nu zover.. VERPLICHTE VACCINATIE..
Veel Italianen zijn fel tegen een nieuwe wet die vaccinaties verplichten gaat. Mensen gaan massaal de straat op en deze informatie wordt gemeden door NOS en RTL. Voor de zoveelste keer wordt jou essentiële informatie onthouden..! Waarom? Omdat de media een verlengstuk zijn van de kracchten achter de schermen, en in handen van een kleine groep, zéér machtigen..

In mei kondigde de Italiaanse overheid aan dat kinderen pas naar school mogen als ze zijn ingeënt tegen onder meer mazelen, waterpokken, bof, hepatitis B, tetanus en polio. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen naar school sturen riskeren een fikse boete en deze ouders -let wel-.. kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Mensen demonstreren al meer dan een maand en langzaam maar zeker lijkt het er nu op dat hun stem wordt gehoord. De Italiaanse senaat wenst deze geplande wet af te zwakken. Dat betekent nog niets.. Want het aantal geplande-verplichte vaccinaties gaat van 12 naar 10 en ook worden de boetes lager. Daarnaast hoeven ouders die weigeren niet langer te worden aangegeven bij de autoriteiten.De maximale hoogte van de boete die kinderen kunnen krijgen die al naar school gaan, maar nog niet zijn gevaccineerd gaat omlaag van € 7500 euro naar € 2500 euro. Hoewel dit een verbetering lijkt, zijn de meeste Italianen niet blij met de wet. Sommigen beschuldigen de Italiaanse overheid ervan onder één hoedje te spelen met vaccinmaker GlaxoSmithKline. En dat vaccins lang niet altijd even veilig zijn, soms zelfs levens kosten, hoeven we jou hier niet te vertellen.

Maar in Italië wordt veel verwezen naar een situatie in 2014, toen in Italië 13 mensen overleden nadat zij een griepvaccin toegediend hadden gekregen, ontwikkeld door farmareus Novartis. Partijen van het griepvaccin ‘Fluad’, werden uit veiligheidsoverwegingen uit de handel gehaald. Veel Italianen geloven dat de BMR-prik tot autisme kan leiden. De Italiaanse politieke partij ‘Vijfsterrenbeweging’ van politicus Beppe Grillo heeft openlijk vraagtekens gezet (HIER) bij de werkzaamheid van vaccinaties.

In 2014 diende deze jonge politieke partij een wetsvoorstel in, inzake betere informatie over vaccinaties. In hun commentaar op het wetsvoorstel stond: “Recente studies hebben de link tussen vaccinaties en bepaalde ziektes aan het licht gebracht, waaronder leukemie, ontsteking, immunodepressie, genetische mutaties, kanker, autisme en allergieën.”

Frankrijk is al geknipt en geschoren..
Onlangs is een soortgelijke wet  aangenomen in Frankrijk, waar kinderen verplicht moeten worden ingeënt tegen 11 ziektes. Vanaf 2018 zullen Franse ouders verplicht zijn hun kinderen te laten vaccineren, zo heeft de regering Macron aangekondigd. “Want”, zo verkondigde de Franse minister Édouard Philippe populistisch-chauvinistisch (HIER): “Het is onacceptabel dat kinderen nog steeds sterven aan mazelen, in een land waar de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van vaccins.” 

Met zijn woorden, die het vaccinatiebeleid dienen te verdedigen, verwijst de nieuwe premier van Frankrijk, naar Louis Pasteur, de franse bioloog, die zo’n honderd jaar geleden, voor doorbraken gezorgd zou hebben, op het gebied van de eerste vaccin tegen hondsdolheid en antrax.. Hij zei dat alle vaccins, die door ‘gezondheidsautoriteiten overal ter wereld’ worden aanbevolen (11 in totaal), verplicht zullen gaan worden. In Frankrijk waren al 3 kindervaccinaties verplicht. Voor difterie, tetanus en polio. Andere vaccins, zoals tegen kinkhoest en hepatitis, worden ‘aanbevolen’.

x

* * *

X

‘VaccinVrij’-oprichter, Door Frankema:
x

Lees het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?’..
X

x

Door Frankema, oprichter van de site ‘VaccinVrij’.

Waarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië? Enige tijd geleden besteedden alle grote kranten, radio, – en tv-stations aandacht aan het wetsvoorstel om vaccins verplicht te stellen in onder andere Italië. Nu er al wekenlang bijna dagelijks geprotesteerd wordt in alle grote steden door miljoenen mensen in Italië horen we hier geen woord over. Hoe is dat mogelijk?

Ik ontving het onderstaande bericht van Italiaanse ouders, die zich steeds beter organiseren. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie niet in de Nederlandse media verschenen is. Of toch niet? Het volgende is mij duidelijk geworden. Journalisten baseren hun krantenartikelen op persberichten. Als er geen persberichten komen, komt er kennelijk ook niets in de krant. Maar waarom komen er geen persberichten? Omdat die geschreven worden door beleidsmakers en bedrijven? En beleidsmakers en bedrijven kennelijk niet willen dat de burger geïnformeerd wordt over de volksopstand die gaande is in Italië? Het zou maar het idee geven dat er iets aan de hand is met die vaccins?

Journalisten, alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië! Het onderstaande alarmerende bericht is een van de vele die ouders in Nederland bereiken:

Aan alle verenigingen voor de vrije keuze van vaccinaties: Italiaanse mensen vragen om uw hulp. Lees alstublieft dit bericht. Italië werd in 2014 gekozen door Washington en door grote farmaceutische bedrijven als ‘testland’ in Europa voor hun wereldwijde vaccinatiebeleid:1

Op dit moment, in 2017, wil de Italiaanse regering met minister van gezondheid Lorenzin, een nieuw wetsvoorstel nr. 73/2017 goedkeuren. Het betreft het besluit om onze kinderen en adolescenten (0 – 16 jaar) verplicht te vaccineren met 10 vaccins (plus vier aanbevolen vaccins). Zo niet, dan hebben zij geen toegang tot scholen.

Veel goed geïnformeerde ouders zijn ervan op de hoogte zijn dat vaccins ongewenste neveneffecten hebben. Zij protesteren al sinds mei 2017 over dit nieuwe wetsvoorstel waarmee voor 6 augustus de wet aangepast zou moeten zijn. Wij zijn het eerste land dat gebruikt wordt als proefdier voor de acceptatie van het verplichten van 10 + 4 vaccins in Europa! We zijn ons ervan bewust dat als dit wetsvoorstel een wet zal worden er vele andere wettelijke vrijheden ook afgenomen zullen worden.

We zijn in feite een dictatuur. Dit is de 4e overheid die niet gekozen wordt door de bevolking, maar de meeste Italianen hebben dit nog niet goed in de gaten. We beseffen ook dat als we dit vaccinatiebeleid niet kunnen tegenhouden – nu – in Italië, er vele Europese landen hetzelfde te wachten staat. Dit beleid wordt ingegeven door Washington. Het probleem betreft ook u en uw kind. Niet alleen de ouders in Italië. Dus alstublieft verdiep u in onze situatie. Onze media onthouden ons van de juiste informatie over vaccins.

We vragen vrijheid van keuze. De Italiaanse minister van gezondheid Lorenzin en andere leden van de Italiaanse overheid, vertellen in de media veel onwaarheden over vaccins en zogenaamde mazelen epidemieën.
De Italiaanse regering heeft angst gecreëerd in de media. Hierdoor worden niet goed geïnformeerde ouders overtuigd van een gevaar dat er niet is. De voordelen van dit criminele besluit zijn voor de gevestigde orde, en de gezondheidsproblemen voor de kinderen. Kijk naar de volgende video om te weten wat er sinds maanden in onze steden gebeurt:

Download deze bovenstaande video, en deel deze op andere videozenders dan alleen YouTube, die het mogelijkerwijs zal verbieden. De Italiaanse televisie zendt niets over deze manifestatie uit. We bestaan niet voor de rest van de wereld… We waren met meer dan 40.000 mensen in Pesaro op 8 juli 2017, maar geen enkel tv-station heeft het evenement getoond!!  Deel de video alsjeblieft en help ons om dit criminele project te stoppen! Informeer al de Europese/ wereldbewoners over wat er gebeurt in Italië, en help ons dit wetsvoorstel tegen te houden.

Italiaanse mensen vragen ook om jouw hulp!

 

Het vaccinatiebesluit nr. 73/2017 is niet volgens de grondwet en schendt Internationale wetten. Elke onvrijwillige of gedwongen medische behandeling is een schending van:

 1. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;
 2.  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 3. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
 4. Verdrag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en bio-geneeskunde;
 5. Europees Handvest inzake de rechten van de zieken;
 6. Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten;
 7. de code van Neurenberg

Help ons alstublieft met deze strijd voor de rechten van de burger! Want dit is een rare situatie. De burger informeert nu de burger. Journalisten, wordt wakker en zie wat hier gebeurt: het is toch niet aan de ouders om uit te moeten zoeken hoe de vork in de steel zit? Help jij dit op te pakken? Dat deze youtube van een ex-medewerkster van een groot farmaceutisch bedrijf mag bijdragen aan begrip voor de tegenstand tegen vaccinaties. TEGEN het klakkeloos accepteren van vaccins als wondermiddel tegen ziektes. En het gaat nog verder: volgens deze Brandy Vaughan is vaccineren voor winst, niet voor gezondheid..!

Vaccineren voor winst niet voor gezondheid

Bronnen:

(1) http://www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

x

x

x

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië,
x
tegen de beslissing om vaccins te verplichten –
X
En de media? Die zwijgen in alle talen..!

x
X

Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..!

2016 © WantToKnow.nl/be – Door Frankema/Ellen Vader

x

Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen. Zullen we je eerst even een overzicht aanreiken?

 • 11 Juli: Torino
 • 12 Juli: Trasta (GE), Cuneo
 • 13 Juli: Genova, Firenze
 • 14 Juli: Matera, Cesenatico, Pescara, Varese
 • 15 Juli: Assisi, Pordenone, Novara
 • 16 Juli: Lecco, Salerno, Intra
 • 17 Juli: Borgnano di Cormons, Follonica, Brescia, Cicagna
 • 18 Juli: Roma, Ravenna, Empoli
 • 19 Juli: Modena, Saluzzo, Florence
 • 20 Juli: Marina di Massa, Lucca
 • 21 Juli: Vicenza
 • 22 Juli: Milano, Rome
 • 23 Juli: Como
 • 24 Juli: Roma
 • 25 Juli: Prato
 • 26 Juli: Castano Primo (MI), Lavagna
 • 27 Juli: Florence
 • 28 Juli: Pavia, Bolzano
 • 29 Juli: Trieste1

De lijst is lang en de aantallen zijn groot. Er wordt al weken bijna elke dag gedemonstreerd tegen de beslissing om 12 vaccins te verplichten. Het gaat de Italianen niet alleen om vaccins, het gaat de Italianen om het principe van behoud van keuzevrijheid. En om het tegen gaan van corruptie. Het onderstaande filmpje geeft een impressie. (Want als de reguliere media het niet doen, zullen wij je informeren!)

 

De Italianen zijn boos op farmaceut GSK; waarom..?
In 2015 heeft farma-gigant GlaxoSmithKline besloten om meer dan € 1 miljard te investeren in Italië. Omdat, zoals Daniele Finocchiaro, directeur van GlaxoSmithKline Italia het verwoordde: ‘.. we op zoek zijn naar groeimogelijkheden.’2 Maar de laatste jaren groeit de kennis over bijwerkingen van vaccins zeer snel. En daarmee daalt de bereidheid van ouders om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller voor de farmaceutische industrie, die haar investering graag wil terugverdienen.

Eén ziekte is de aanleiding om 12 vaccins te verplichten..!
Is het toeval dat de uitbraak van 1 ziekte aangegrepen wordt om 12 vaccins verplicht te stellen kort nadat de producent van een groot aantal van die 12 vaccins € 1 miljard heeft geïnvesteerd? Op 19 mei jongstleden, bericht het NOS-journaal dat: ‘De Italiaanse regering het inenten van kinderen tegen twaalf besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld heeft.’3

Er worden jaarlijks gemiddeld 500.000 kinderen geboren in Italië. Minder dan 2500 kinderen hebben mazelen gekregen. Dat is dus 0,5% van 500.000. Als we ervan uitgaan dat 1 op de duizend van de kinderen die de ziekte krijgt eraan overlijdt, was het risico om te overlijden aan complicaties van de mazelen in de ‘epidemie’ in 2017: 0,0005%. Waar hebben we het dan eigenlijk over? De kans is zo klein… Het is niet eens gebeurd, en toch is het ‘gevaar’ van de mazelen de aanleiding om geweest om vaccins tegen 12 ziektes te verplichten.4

Deze bizarre rekenmethodes ook in ons Nederland..!
Kijk eens naar dit bericht met commentaar over de krankzinnige redenaties die hier in Nederland, op dezelfde wijze worden gehanteerd. Er worden dus, op advies van de ‘Gezondheidsraad’ 1,8 miljoen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest, terwijl het gaat om het ‘redden’ van 5 baby’s over een periode van 10 jaar..!!

Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?
Ongevaccineerde kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een hoge boete.3 Recidivisten kunnen zelfs in de gevangenis komen.5 En het allerergste: zij kunnen aangemeld worden bij de kinderbescherming en uit de ouderlijke macht ontzegd worden. Geen wonder dat de Italianen de straat opgaan om hun woede kenbaar te maken. Deze beslissing gaat in tegen de meest elementaire grondwettelijke vrijheden, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen van welke medische handeling we gebruik willen maken, en de vrijheid om zelf te bepalen wat er met ons lichaam gebeurt.6

Artikel 11: Ontastbaarheid lichaam
In internationaal overeenkomende wetsartikelen staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam beschreven. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. In de praktijk wordt er weinig tot geen informatie gegeven over wat we er precies wordt ingespoten en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

De media zwijgen..?!?!
Een grimmige en tegelijkertijd bizarre situatie. Er is geen sprake van een ‘plotseling-groot-gevaar’, maar wel van een groeiend bewustzijn over de schaduwkanten van vaccineren. En de media hebben kennelijk de kant van het bedrijfsleven gekozen. Alle grote kranten, radio, – en tv-stations hebben uitgebreid aandacht besteed aan het informeren van de burger over  de verplichting en de straf die staat op het overtreden van de wet. Maar ze zwijgen in alle talen over de miljoenen ouders die nu al wekenlang bijna dagelijks de straat op gaan in Italië. Letterlijk.

Ook in het buitenland worden de demonstrerende ouders totaal genegeerd in de media. Uiteraard roept dit de vraag op in hoeverre deze media nog gezien kunnen worden als onafhankelijke en betrouwbare bronnen van informatie. Als zelfs demonstraties bij de tv-studio’s van RAI (Radiotelevisione Italiana) niet geresulteerd hebben in enige media aandacht, wie gelooft er dan nog in objectieve journalistiek?

Vaxxed
In het bovenstaande filmpje over de demonstraties in Italië komen ook de film ‘Vaxxed’ en de Engelse arts Andy Wakefield voorbij. (0.25) De Italiaanse burgers zijn ook boos over het feit dat deze film door de media geboycot wordt en over de nog steeds voortdurende negatieve informatie omtrent Andrew Wakefield.

De film Vaxxed gaat niet over ouders of artsen die waarschuwen voor de gevaren van vaccins. Maar over een hooggeplaatste wetenschapper van het Amerikaanse CDC (Centres of disease Control) – een toonaangevend instituut wat betreft het wereldwijde vaccinatiebeleid – die bekent dat hij en zijn team gefraudeerd hebben. De verhoogde kans op autisme bij gevaccineerde kinderen is al decennia lang bekend. Men weet het. Maar in plaats van de ouders hierover te informeren wordt er getracht om het onderzoek dat de burger aan het denken zal zetten over de risico’s van vaccineren uit beeld te houden.

Wat we niet mogen weten over Wakefield..!!
De meeste mensen zijn er niet van op de hoogte dat de ‘Wakefield-studie’, waaruit naar voren kwam dat vaccins (en met name het BMR-vaccin) autisme kunnen veroorzaken, het resultaat van een team was. Dokter Andrew Wakefield was wel de ‘senior wetenschappelijk onderzoeker’ van het onderzoek, maar slechts één van de drie voornaamste auteurs. Er waren 10 medeauteurs en de studie was het eindproduct van een groep hoogopgeleide en gerenommeerde wetenschappers, die allemaal de resultaten van het onderzoek onderschreven. Wie waren al deze mensen?

 1. John Walker-Smith, FRCP (medeauteur)
 2. Simon Harry Burch, MD (medeauteur)
 3. A. Anthony, MB (medeauteur)
 4. J. Linnell, PhD (medeauteur)
 5. D.M. Casson, MRCP (medeauteur)
 6. M. Malik, MRCP (medeauteur)
 7. M. Berelowitz, FRCPsych (medeauteur)
 8. A.P. Dhillon, MRCPath (medeauteur)
 9. M.A. Thomson, FRCP (medeauteur)
 10. P. Harvey, FRCP (medeauteur)
 11. A. Valentine, FRCR (medeauteur)
 12. S.E. Davies, MRCPath (medeauteur)

Het is dus niet iets dat zomaar door één persoon gedaan. Dus waarom horen we alleen over Andy Wakefield? Waarom is hij de zondebok? Nadat het stuk in ‘The Lancet’ was gepubliceerd, werd hij in het openbaar gevraagd of hij verder gebruik van het BMR-vaccin (mazelen, de bof, rodehond) nog zou aanraden. Dr. Wakefield antwoordde dat hij dat niet zou doen, maar dat hij het gebruik van het enkelvoudige dosis mazelen vaccin (dus niet de gecombineerde versie) daarvoor in plaats zou aanraden.

De ‘familie’ GSK
Dit antwoord maakte hem onmiddellijk tot prooi van het reusachtige farmaceutische bedrijf ‘SmithKline Beecham’ (nu ‘GlaxoSmithKline’), die het BMR-vaccin in het Verenigd Koninkrijk produceerde en verkocht. Mediagigant Rupert Murdoch (eigenaar van de roddelkrant: ‘The Sunday Times of London’) en zijn familie hadden op dat moment een financieel belang in GSK. Eén van de zonen van Ruppert Murdoch, James, zat zelfs in de raad van bestuur. 6

Een van de vele, vele ‘smoking guns’, hier in Nederland, onder onze neuzen..! Op basis waarvan we mogen concluderen, dat er sprake is van een ‘enge’ band tussen overheidsinstanties enerzijds, die er zijn voor onze gezondheid en veiligheid en de farmaceutische industrie anderzijds. Een volkomen verworden relatie, zo simpel is het. Edith Schippers denkt er niet aan om het effect van de griepprik te laten onderzoeken en zo in ieder geval €60 miljoen belastinggeld te besparen. Nog niet gesproken over het vermijden van al de bijwerkingen (tot zelfs de dood) van deze vaccinatie.

De redacteur van ‘The Sunday Times’ was Paul Nuki, de zoon van prof. George Nuki. Deze laatste was belast met het verlenen van vaccinlicenties (toestemming om het vaccin op de markt te brengen) in het Verenigd Koninkrijk – in de tijd dat het BMR-vaccin eind jaren tachtig geïntroduceerd werd in Engeland.7 Voor de mensen die zich verdiept hebben in het hele drama rond de persoon Wakefield is duidelijk dat hij het mikpunt is geworden van een lastercampagne.

Het onderzoek van Wakefield, en zijn conclusie dat het beter was om vaccins gescheiden te geven, was de eerste keer in de geschiedenis dat ouders er bij stil stonden dat een mogelijke bijwerking van het vaccin – autisme – vele malen erger is dan de ziektes die het vaccins zou moeten voorkomen. Het was de eerste keer dat de vaccinatiegraad daalde. En dus heeft de familie GSK er alles aan gedaan om dit te verbloemen.

Journalisten, tv-commentatoren, artsen, verpleegkundigen, volksgezondheids-ambtenaren, wetgevers, enz. hebben jarenlang de mantra van de ‘ontkrachte studie’ van de ‘dokter die de zaak bedriegt’ geloofd en herhaald. Maar de hoeveelheden mensen die in Italië op de been zijn, laten zien dat de burger het spel van Big Farma doorziet, en zich er met hand en tand tegen verzet. Moge datgene wat er in Italië gebeurt de ogen van de rest van Europa openen.

Laatste nieuws: Op dit moment lijkt het erop dat onder de druk van de massa-protesten, het aantal verplichte vaccins teruggebracht zal worden naar 10 in plaats van 12. Niet meer dan een handgebaar naar de burgers van Italië, een schoffering van burgerrechten..!

Bronnen:

 • Callous Disregard: Autism and Vaccines: The Truth Behind a Tragedy ~ Andrew J. Wakefield

 

 

Advertentie

154 thoughts on “Verplichte vaccinaties? Kom in opstand..! DENK NA!

 1. Heel opmerkelijk

  Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?

  Zo, recidieve ouders die weigeren hun kinderen te vaccineren worden gestraft , tot zelf in de gevangenis gestoken?

  Wanneer gaan ze eens recidieve artsen welke weigeren hun klienten te genezen straffen?

  Wordt het niet eens tijd dat we hen met gelijke munt gaan betalen? Een myte en fakegezondheidssysteem in stand houden wordt blijkbaar niet aanzien als misdaad!

  1. 28 minners die peter een lelijke naam vinden en of een untermensch en voor staatsdwang of hoe moet ik dit interpreteren?

  2. Je hebt helemaal gelijk. Dat gehele duimpje slaat nergens op. Waarom is dat überhaupt zo? Heb het maar in ‘ere’ hersteld…voor zo lang het duurt. Wellicht is de commentaarfunctie voor Guido helemaal niet meer belangrijk omdat het niemand (meer) leest, behalve wij dan..?
   We zullen zien, ik ga voorlopig met mijn dagboek verder… 😉

 2. Als overheden ons dan toch als hun slaaf aanzien en zij geen rekening houden met onze mening, waarom zou ik dan nog enig rekening houden met de verordeningen van het systeem???,

  1. De overheid knijpt haar burgers op zoveel mogelijk manieren uit. Ze verzinnen de belastingen waar je bij staat om eigen inkomen veilig te stellen. Nou, ze willen calculerende burgers en dan zullen ze die krijgen ook! Niks moraal het is geld wat telt.

  2. Van Hecke Peter 1 :
   De vaccinaties zijn maar een tussenstap, in afwachting van de inplanting van een RFID(=chip), die een volledige controle zal toelaten over geest en lichaam, en alle documenten, dossiers enz.. zal vervangen, dit dan in samenhang met een volledig elektronisch betalingsverkeer. Een dergelijk chip zal ook toelaten om vanop afstand de persoon te sturen..Het USA leger is momenteel volop bezig met een dergelijk systeem, waarbij men dan ook een “open boek” is.
   http://beginningandend.com/u-s-military-developing-rfid-microchip-implants-for-soldiers/
   met citaat :
   “In a progression that Beginning and End has been following closely, the U.S. military wants to implant RFID microchips in soldiers to provide health updates and locate them easier….”
   Het uiteindelijke doel is een volledige controle van het individu.. dat dan ook kan uitgeschakeld worden vanop afstand. Een soort “burgerlijke dood…” waardoor men op papier niet meer bestaat. Het is dan ook van belang dat de verborgen agenda’s die achter de inplanting van de chips schuil gaan, ontmaskerd worden. Dit dient evenzeer in verband gezien te worden met de evoluties in het domein van de artificiële intelligentie en de robotisering. Een zeer onrustwekkende evolutie !!!!

 3. Er is nog nooit enig bewijs geleverd dat de griep-prik helpt,behalve dat het de huisarts helpt die krijgen voor elke prik betaald ! ( ja wel) en wat er in zit…..?

 4. In ieder geval zal ik dit jaar geen griepprik meer halen. Mijn huisarts weet dat al. Ik heb overgewicht en de laatste paar jaren werd ik telkens ziek door een griep die niet in de cocktail zat. Dit jaar was het hevig genoeg… in februari een week flink ziek en net toen het beter ging in maart een zware verkoudheid. Daardoor zijn mijn lever en gal, maar ook mijn maag (reflux die ik al had) erger geworden. Gele ogen en nagels. Schijnt een van symptomen te zijn voor reflux. Dit is niet meer overgegaan en ik heb het nog steeds. Het deed me besluiten geen griepprik meer te halen en te vertrouwen op mijn lichaam om de griep aan te vallen. Bovendien gezonder eten met veel meer groenten en zorgen dat ik rond de 1000 cal per dag blijf. Ook dat is beter dan die 2000 van het Voedingsinstituut.

 5. TEKEN DE PETITIE
  Ze nemen onze vrijhi-eid af !

  Mensen ga naar Petitioning European Parliament and 2 others Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe
  Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) London, United Kingdom
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe
  Ik heb alvast getekend !!

  Vaccineren is om ons ziek te maken: de bevolking te verminderen: onvruchtbaar te maken en vooral om ons zoet te houden, zop houden ze ons onder hun duim: want door vaccinatie’s worden we lammetjes.

  Ze nemen onze vrijhi-eid af !

  Mensen ga naar Petitioning European Parliament and 2 others
  Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

  Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) London, United Kingdom
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

  Ik heb alvast getekend !!
  Gr Ingrid

  1. Getekend. Dit doet me denken aan de Georgia Guidestones. De eerste regel is m.i. de belangrijkste:

   – Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
   – Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.
   – Unite humanity with a living new language.
   – Rule passion — faith — tradition — and all things with tempered reason.
   – Protect people and nations with fair laws and just courts.
   – Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
   – Avoid petty laws and useless officials.
   – Balance personal rights with social duties.
   – Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the infinite.
   – Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature.

 6. De video van Dr Waekefild is gisteravond niet meer beschikbaar !!

  Is er iemand die hem gedownload heeft om terug te zetten

  Gr Ingrid

  1. De video wordt af en toe door mensen integraal ge-uploaded. Er zit natuurlijk auteursrecht op de documentaire. Dus als ie terecht weg wordt gehaald, zélf gewoon even kijken op Google en ‘video’ of ie wellicht weer is neergezet door anderen. Of gewoon bij Amazon oid de film zelf kopen..! En met een kleine club in ‘huiselijke kring’ bekijken en over spreken..!!

  2. Zoek op “VAXXED – VACCINES CAUSE AUTISM”
   Vaak is de video daar maar beperkte tijd te zien.
   Na het bekijken, voor mijn part downloaden op je harde schijf, kun je alsnog besluiten dat je het belangrijk genoeg vindt om de DVD zelf aan te schaffen, kado te doen, uit te lenen… In ieder geval om zoveel mogelijk mensen zich bewust te maken van het feit een ‘even’ een prikje halen niet altijd ‘even’ is.
   Ik denk dat ook pesticiden, glyfosaat bijvoorbeeld een rol spelen.
   Of een kind paracetamol geven, dat de pijn en de ontsteking remt, maar ook de ontgifting in de lever, van alle extra rommel die het ongevraagd mee krijgt. Vroeger koelde men af met natte niet te koude lappen, en lauwe douche. De lever heeft het op dat moment veel te druk om de paracetamol te ontgiften.
   Glyfosaat schijnt onder andere de rol van de beschermende bloed hersen bariere te minimaliseren. Fungeert als drager om bepaalde stofjes de hersenen toch in te krijgen. Misschien zit er ook glyfosaat in sommige vaccins zelf.
   Timerosal, ethyl kwik heeft overigens geen bloed hersen bariere nodig. ‘T passeert moeiteloos alle barieres. Vetoplosbare vitamine C zou misschien kunnen helpen. Een vitamine C infuus is helaas in Nederland verboten.

  3. Evert, de wetenschap doet hetzelfde, dezelfde kokervisie…
   In kader 9/11 zijn het wat mij betreft juist de nodige wetenschapper die een kokervisie hebben, velen hebben zich al uitgesproken tégen de officieele versie. Voor jou niet van belang?

 7. Hoogbegeleiden mensen vaccineren meestl noet. Wat als we nou met zn alle weg immigreren, de hard werkers, zodra het word ingevoerd (waar ik niet op hoop), dn komt Nederland helemaal in de problemen. Misschien dat ze het dan opheffen? Uiteraard na het vechten tegen die wet en alles op alles gezet te hebben. Als we er van af konen met een boete is dat ook nog wel een reden om te blijven maar vind het echt belachelijk. Dit gaat tegen alle mensen recht en de westerse wereld word meer en meer een dictatuur. En dan durven ze wat te zeggen over een ander land. Nee de wet mag niet ingaan. Dat gaat tegen alle geloven en levensstijlen in. Wat dus tegen de wet is!

  1. [ Hoogbegeleiden mensen vaccineren meestl noet.]
   Dat klopt niet, wel is het zo dat mensen die niet willen vaccineren vaker hoogopgeleid zijn maar veruit de meeste hoogopgeleiden vaccineren gewoon.

  2. Verplegend personeel en artsen vaccineerden zich in 17% en 50% van de gevallen tegen de griep, met als gevolg:
   “Niet alleen zijn ziekenhuispatiënten bevattelijker voor griepinfecties, maar het is gebleken dat 27% van de personen die H1N1 in het ziekenhuis opliepen daaraan ook dood gegaan zijn.”
   “Het lijkt wel alsof vijf zesde van het verplegend personeel het recht eist om anderen te besmetten en zo zieke oudjes te doden.”

   https://www.skepsis.nl/blog/2012/09/de-griepprik-veertien-domme-redenen-om-hem-niet-te-halen/

  3. Frans, gezien de reacties denk ik niet dat reageerders hier veel kennis hebben van kansberekening. In bewijsvoering speelt de regel van Bayes een cruciale rol. Deze is gebaseerd op voorwaardelijke kansen. Daarbij is het goed zich te realiseren dat bijv. de kans P(niet gevaccineerd|hoog opgeleid) niet gelijk is aan P(hoog opgeleid|niet gevaccineerd), waarbij symbool | betekent ‘gegeven’ of ‘onder de voorwaarde dat’. Uitgaande dat 25% hoger opgeleid is, een vaccinatiegraad van 95% en dat van de hoger opgeleiden 90% hun kinderen laat vaccineren, kun je berekenen dat als men hun kinderen niet heeft laten vaccineren, de kans dat men hoger dan wel niet-hoger is opgeleid gelijk is en wel 50%.
   Het kunnen maken van dergelijke kansberekeningen is cruciaal in bewijsvoering in bijvoorbeeld rechtszaken om de waarschijnlijkheid te kwantificeren dat een verdachte de daadwerkelijke dader is. Dergelijke berekeningen zouden ook moeten worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van scenario’s inzake 9/11, MH17, enz., enz. te kwantificeren. Slechts weinigen zijn daartoe voldoende geëquipeerd, maar beseffen dat niet en juist dat is de grootste valstrik!

  4. -minkukelarij verwijderd-
   Kansberekening is natuurlijk heel lastig voor heel veel mensen. Maar zelfs dan zou men moeten beseffen dat het raar is als je in de afgelopen 10 jaar één persoon vindt die een jaar na een vaccinatie is overleden en dat indrukwekkender acht dan de 1-3 mazelendoden bij de 12-jaarlijkse mazelenepidemie van 20-30.000 zieken.

  5. Frans, statistiek is niet het leven helaas… Misschien een welkome aanvulling om grip te krijgen op wat het mysterieuze wonder inhoudt dat jij bestaat en ik besta. Statistiek is een middel, maar niet de waarheid. Feitelijk is het een controlemiddel om grip te krijgen op wat waar zou kunnen zijn.

  6. Evert, het hele leven is er een van intenties, wat wil je met je leven op een bepaald moment, welke keuzes maak je, en welke consequenties die keuzes hebben blijkt vaak pas vele jaren later…
   Met kansberekening heeft dit helemaal niets van doen…

  7. Annelinde, met je goedbedoelde reacties op ‘Frans’ en ‘Evert’ heb je kennelijk niet door dat ‘ze’ ws. dezelfde persoon zijn. En geen enkele intentie hebben, hier iets structureel opbouwends te brengen.

  8. Ik denk Evert dat het nét andersom ligt…
   We kunnen hier niet even alle complotten gaan bespreken, maar de intuitie die voelt wat wel en niet goed is, is echt wel een belangrijke om nader te onderzoeken in kader wat wel en niet waar is.
   Hoe gaan we deze problemen oplossen en hoe komen we nader tot elkaar.
   Ik zie al jaren alleen maar gekissebis, dat schiet dus niet op…
   Hoe denk jij dat het wel zou kunnen om nader tot elkaar te komen?

  9. Ben ik het gedeeltelijk mee eens Annelinde. Het feit dat jij hier bent is 1 realisatie uit vele miljoenen mogelijkheden (zaadcellen). Puur toeval. Of welke intentie lag daaraan ten grondslag? Gegeven het feit dat je er bent, bepalen intenties en keuzes de weg die je bewandelt (regel van Bayes: voorwaardelijke kansen/ gebeurtenissen). Overigens zijn de ontmoetingen in je leven ook weer gebaseerd op puur toeval. Imo is toeval de belangrijkste component in de evolutie van de wereld. Intenties en keuzes zijn daarin van ondergeschikt belang.
   En ook, de wereld met het leven zoals het nu is, is 1 realisatie uit een schier oneindig aantal mogelijkheden. Met dezelfde kans had de wereld er heel anders uitgezien.

  10. En maar minkukelen en vertellen ‘zoals het zit’.. In plaats van netjes eens de woorden te gebruiken, vanuit het subject ‘Evert’: ‘Zoals ik het zie’ en/of ‘naar mijn idee’.. Het is god zelf die spreekt en vertelt hoe het allemaal zit.
   Gebruikt het woord ‘toeval’, terwijl de beste man TOTAAL niet op de hoogte blijkt van de magische dynamiek van synchroniciteit, intenties die eráchter zitten. Enne.. dat ‘vind ik’ niet alleen, maar blijkt keihard uit de gebruikte context, in relatie tot ‘het toeval’..

  11. 47.12 was voor 47.9
   @47.11. Jouw intuïtie is niet de mijne en die is weer niet die van een andere reageerder, etc. Als we de eigen intuïtie als dominant beschouwen in de meningsvorming, dan komen we niet verder en leidt dat tot gekissebis en uiteindelijk tot niets. Dat is idd de huidige status van discussies hier.
   Mijn oplossing. Vergeet intuïtie, ga af op feiten. Leg meerdere theorieën naast elkaar en weeg de bewijzen. Probeer op die manier de waarschijnlijkheid van theorieën te kwantificeren. Let wel, een theorie valt niet om als een of meerdere feiten niet kunnen worden verklaard. Het maakt de theorie slechts (iets) minder waarschijnlijk, maar wellicht nog altijd veel waarschijnlijker dan de alternatieven.

  12. @Guido, hoe vaak gebruik ik “imo” in dit draadje. Gewoon even tellen. Begin eens met je blauwe balkje. En welke naam staat er boven de reacties? Wie ik vind, vindt Evert. Dat lijkt me toch wel duidelijk?

  13. Guido, het is absoluut mijn bedoeling niet om wie dan ook maar te minkukelen, dus ook en zeker Evert niet. Hij is een van de weinigen die vanuit zijn professie, maar vooral als mens met zijn intenties een bijdrage te leveren vanuit zijn professionele wetenschappelijke context. Ik vind dit bewonderenswaardig. Het gaat erom hoe we elkaar kunnen ontmoeten in alle aspecten, ook om van elkaar te leren, en zeker elkaar te waarderen.
   Maar het mag niet betekenen dat welke wetenschapper dan ook niet kritisch ondervraagd mag worden op én de professie én op het mens zijn.

  14. Nog een keer dan het failliet van je voorgestelde ‘rationele’ werkwijze..

   – het aantal factoren dat je kunt wegen is schier eindeloos, wat ook betekent dat de uiteindelijke ‘lijst met van invloed-zijnde-factoren’ subjectief is. Terwijl ze ALLEMAAL -alle factoren- hun ‘inbreng’ in het eindresultaat hebben. Ook de niet gedachte factoren.
   – de weging van het aantal ‘gebruikte’ factorendie wél op je lijste komen, onderling.. Die is PUUR SUBJECTIEF en afhankelijk van de persoonlijk voorkeur/afkeur/beoogde doelen van de persoon/personen die menen te kunnen wegen..! Elke puntensysteem of/en weging geschiedt op subjectieve beoordeling. En kan dus de volgende keer weer andere resultaten opleveren, in de zin van ‘interpretatie’ van de ‘resultaten’ (van de niet volledige wegingslijst!!)
   Dus..
   Het lijstje te wegen factoren is niet te bepalen, only your ‘best guess’. Noch de onderlinge weging van ervan. Ergo: ELKE BESLISSING WORDT EMOTIONEEL GENOMEN.. Adieu.

  15. En Evert, één ding, jij gelooft in toeval, ik niet…
   Ik wéét dat het niet zo is. Maar goed, hoe moet ik je overtuigen 😉

  16. Niet in mijn ogen Evert, vanuit mijn ervaring…
   Toeval bestaat niet, mensen creeeren meestal onbewust met hun intenties en denken dan dat het toevallig is dat hun wensen worden vervuld. Mijn ervaring is dat alle wensen worden vervuld… Echter dat ik er blij mee ben is weer wat anders haha. Als ik had geweten hoe het werkte had ik het wel anders gedaan 😉

  17. Guido, ik denk dat Evert genoeg heeft in te brengen hier, maar het is dat we van elkaar moeten leren en elkaar moeten vertrouwen. Wat mij hevig stoort in onze maatschappij is juist het wantrouwen. Ik ben blij met een Evert die vanuit wetenschappelijke hoek zijn ervaringen deelt en ik vind dat die niet zomaar terzijde geschoven mag worden. Het zijn allemaal aspecten van de waarheid.

  18. Ik heb zojuist het verhaal van het failliet van de Evert-methode aangetoond en zit met respect op diens weerlegging van mijn stelling te wachten. Misschien is ie even de hond uitlaten. Ik blijf uitkijken naar zijn rangeerstrategie in dezen, die hij -in jouw herhaalde woorden gesproken- HIER GAAT INBRENGEN…
   Dus:
   – factoren die gewogen dienen te worden, zijn subjectief in een lijstje te zetten, maar het is NOOIT een compleet lijstje..
   – vervolgens ga je dat incomplete lijstje onderling wegen.. Nadat je dus subjectieve waarden toe hebt gekend aan elk van de wegingsfactoren..

  19. Guido, je hebt niets aangetoond; neem elkaar serieus please, betekent niet dat je geloof aan elkaar moet hechten. Vertrouw elkaar om te beginnen.
   En kijk dan hoe een en ander nader moet worden ingelost…
   Je hoeft het met elkaar niet eens te zijn, feitelijk moet je elkaar overtuigen met argumenten. Zie elkaars goede wil. Of je dan nader komt is nog maar de vraag. Mij gaat het erom elkaar te vinden in menselijk opzicht in zoeken naar de waarheid. Ik denk dat we dat gezamenlijk echt wel gemeen hebben.

  20. Ja Juf, sorry Juf. Lekker slapen Juf. En morgen gezond weer op Juf.
   Maarre.. Juff.. Begrijpt u wel goed wat ik heb neergeschreven..? Ik heb écht m’n best gedaan Juf!!
   Mag ik wel vragen of u het zélf wel begrijpt Juf? Sorry! Truste Juf.

  21. Guido @47.24, de hond heeft zijn plasje gedaan, nu is het weer mijn beurt om een plas te doen :-).
   Guido @47.21, is winnen zo belangrijk voor je? Imo is het moeilijk discussiëren als reacties subjectief en eenzijdig worden gegumd (47.8, 47.9). Discussies zijn ook niet slechts bedoeld voor de discussiërende partijen, maar vooral voor de toehoorder. Ik vind het merkwaardig dat een webmaster de discussie probeert te sturen door reacties te verwijderen. De lezer is volwassen genoeg zelf diens mening te vormen op basis wat hem of haar wordt aangereikt, netjes volgens de huisregels. Imo komen 47.21 en 47.26 juist minkukelend over, maar dat laat ik over aan de lezer.

   De hoofdvraag is hoe je gaat bepalen welke theorie het meest waarschijnlijk is, wanneer er meerderen worden geponeerd? Hoe bepaalt een rechter of verdachte schuldig is? Bijvoorbeeld ook als er meerdere verdachten zijn. Op subjectieve gronden? Dat mag ik toch hopen van niet! Je aanname dat factoren subjectief worden gekozen is jouw subjectieve mening en bepaalt imo in hoge mate hoe jij de wereld beschouwt. Je hebt maar weinig vertrouwen in mensen, maar op die grond kan een rechter of onderzoekscommissie haar werk niet doen. Hoe het wel kan werken heb ik de lezer met een paar voorbeelden proberen uit te leggen in (47.8 en 47.9), maar die zijn verwijderd.
   Met jouw uitleg (47.18, 47.24) kunnen we dus imo eigenlijk nooit tot een uitspraak komen omdat het “aantal factoren schier eindeloos” is en we ze niet allemaal kennen. Dat klopt, en toch moet een onderzoekscommissie of rechter een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid van een (complot)theorie of schuld van de verdachte. En juist daar geeft de regel van Bayes uitsluitsel. Hoe kom jij met de Guido-methode tot een uitspraak?

  22. Je draait de hele boel om. Ik zeg dat je methodiek net zo armlastig is als elk andere gekozen methodiek.
   De rechter interpreteert de wet, waarbij hij door een advocaat/officier van justitie wordt gewezen op de overtreding in relatie tot een VASTSTAAND wetsartikel. Maar dan NOG, houdt de rechter zijn vrijheid van interpretatie. YES, volledig subjectief dus. Je doet het voorkomen alsof jouw minkukelarij van mensen die niet gestudeerd hebben, tekenend is voor het ‘foutief’ interpreteren van bepaalde methodieken. En die heb jij natuurlijk als academicus en gepromoveerde bolleboos allemaal uit het hoofd geleerd én vooral WEL paraat..
   Mijn advies, blijf gewoon mens en besef dat synchroniciteit/toeval, de dynamiek van het leven tonen, zonder dat de ‘metenschap’ in staat is, op basis van oude paradigma’s, dit fenomeen te duiden. Ik ga het verder niet uitleggen, maar door mensen te minkukelen door ze hier de les te gaan lezen, kom je niet veel verder. Daarenboven is er bij jou en je clubje trollen geen enkele intentie imo, om in de kern deelnemer te worden van datgene wat mensen hier aandragen, in het ondersteunen van stellingen, die jou/jullie niet welgevallig zijn.
   En natuurlijk kun je ALTIJD tot een uitspraak komen. Zie de rechters in dit land, die zijn aangesteld, om hun subjectiviteit ten dienste te stellen van rechtspraak.

   Zaken die verwijderd worden, commentaar op mensen ‘die het niet snappen’ of ‘nog veel te leren hebben’, beschouwen wij als ‘minkukelarij’.. Zeker vanuit de trollenpositie van waaruit je meent je anonieme werk te ‘moeten doen’. In naam van vaderland en vooral de wetenschap. Hou je bij je ‘metenschap’, die is prima, mits onbezoedeld. Deze methode van meten en rekenen, is niet of nauwelijks dienstbaar, in gevallen waarbij The Powers That Be de dienst menen te mogen uitmaken. Kijk naar de frauduleuze manier waarop het instorten van WTC7 wordt verklaard. Schandalig. Een rapport uitbrengen en voorin zetten, dat dit materiaal NIET in een rechtszaak gebruikt mag worden.. Enz. enz. En precies tegen deze vorm van wetenschap staan mensen op.
   Een wetenschapper zou imo deze uitspraak van Einstein, uitvergroot boven zijn bed dienen te hangen. Maar wat is er gebeurd? Het ‘grotere’ is gekleineerd en de ‘wetenschapper’ gelooft dattie god geworden is met zijn ‘methode-van-meten=weten’. En zolang we deze ‘spirit’ niet kunnen ‘om-vatten’ (wat per definitie niet kan), is minkukelarij voor het leven, de hooghartigheid van de metenschapper.

  23. Als ik een reactie plaats ga ik aftellen hoe lang het duurt voordat ik er van beschuldigd wordt te reageren onder verschillende namen. Deze keer ben ik ook al “Evert” en ik was al “Peter” en nog zo een paar.
   En alleen kritische geesten moeten hier overal imo voorzetten en 100% on-topic blijven.

  24. Kijk Evert, dit is feitelijk wat naar mijn idee ook Annelinde bedoelt.. De wetenschap is niet nederig meer, maar de ‘metenschapper’ minkukelt de gewone sterveling, die mogelijk méér intrinsiek respect voor de schepping heeft, dan deze ‘metenschapper’ zich kan voorstellen..

   De instellingen, de begrippen, de sociale ideeën die de mensen vandaag de dag vormen, zijn abstract en rauw, zijn plomp ten opzichte van wat aan gecompliceerde omstandigheden opkomt. En omdat de mensen niet in staat zijn om wat in de werkelijkheid is, met hun begrippen, met hun voorstellingen te omvatten, komen ze steeds meer en meer in een chaos terecht, zoals de huidige oorlogstoestanden immers voldoende laten zien.
   * * *
   Deze chaos komt juist doordat de realiteit een andere is, een rijkere is dan wat de mensen kunnen bedenken, wat de mensen kunnen vormen in hun hoofden. En men zal moeten beseffen dat men voor de keuze gesteld is: Ofwel – omdat men niet weet hoe orde te brengen in de wereld -, door te gaan met het vernietigen, met het huidige op elkaar schieten, ofwel te beginnen met het ontwikkelen van zodanige begrippen en ideeën die tegen de ingewikkelde omstandigheden opgewassen zijn. Er moet een geestelijke stroming in de mensheid zijn, die ervan uitgaat begrippen te vormen die tegen de feitelijke omstandigheden opgewassen zijn.

   Bron: Rudolf Steiner

   En spreken we over ‘toeval’, spreken we over ‘onbegrepen dynamiek’, die m.i. in dit citaat perfect wordt verwoord. Overgave, loslaten en bewonderen.

   Alleen als u de geestelijke wereld leert kennen, kunt u ook de materiële wereld begrijpen. Geesteswetenschap is niet iets voor zonderlingen, maar juist iets voor de meest praktischen onder de practici. Alle bestaan is geest. Zo waar als ijs water is, zo waar is ook de materie geest. Of mineraal, of plant, of dier, of mens, ze zijn geest in verdichte vorm.

   Bron: Rudolf Steiner

  25. We zijn het iig eens dat toeval de dynamiek van het leven bepaalt. Waarom dan toeval niet meenemen in beslisprocessen? Volgens Einstein dobbelt God niet. Maar, Einstein was niet het eindstation van menselijke kennisverwerving. “We” zijn alweer een stap verder. De hele kwantumfysica is geïnspireerd op kansen. Helaas voor Albert, God dobbelt wel.
   Ik heb nog steeds geen antwoord op de Guido-methode hoe de beste theorie te kiezen uit een verzameling van mogelijkheden, gegeven dat niet alle feiten/factoren bekend zijn (de lijst is schier eindeloos immers).
   Ik heb moeite met websites die zich beperken tot het schieten van gaten in bestaande theorieën en hun eigen theorie als feilloos beschouwen. Ieder gat dat daarin wordt geschoten wordt subjectief bestempeld als trollengedrag. Waarom? Is men dan werkelijk geïnteresseerd in waarheidsvinding of hanteert men een dubbele agenda? Over een ding kunnen we het wel eens zijn, denk ik. Een theorie die het volledige verhaal (MH17, 9/11, vaccinaties, ….) voor 100% dekt en alle te bedenken vragen feilloos kan beantwoorden bestaat niet. IEDERE theorie heeft gaten, simpelweg omdat niet alle feiten bekend zijn. De kracht van een site als WTK is het schieten van gaten in bestaande theorieën. Prima! Maar het zou nog krachtiger zijn als WTK ruimte geeft om te schieten op theorieën die men zelf presenteert. Op die wijze worden van alle bestudeerde theorieën de sterke en zwakke kanten belicht en kan men uiteindelijk een uitspraak doen welke van de theorieën het meest waarschijnlijk is. Meer kunnen we niet doen. Streven naar het vinden van die absoluut enige mogelijke theorie die boven alle twijfel verheven is, is een utopie, imo. Dus waarom niet samen op zoek naar de meest waarschijnlijke theorie? Is dat ook niet wat Steiner zou wensen? Annelinde wel, als ik haar goed begrepen heb? Maar dan nog zie ik niet in hoe Steiner vragen oplost en onzekerheden wegneemt over de toedracht van MH17 en 9/11? Misschien kun je daar ook je licht over laten schijnen?

  26. Evert, niet in kansen (dubbelsteen) maar in mogelijkheden, dat is al een groot verschil, en heeft met toeval niets te maken. Je waarneming bepaalt, snap je, dingen bestaan pas als je ze waarneemt…en dat heeft weerom met je bewustzijn te maken. Als je bepaalde dingen niet kunt waarnemen, dan bestaan ze dus ook niet voor jou. Nu snap ik je valkuil (beperktheid)…helaas goed voor big-pharma maar slecht voor de mensheid.

  27. Dank voor de bijval in begrip MC.
   Vanuit de ivoren toren van ‘know-it-all’ is het moeilijk je onder de aardse mensen te mengen. Het verhaal is meer mentaal/spiritueel dan ‘Evert’ bereid is, in te zien. Never mind.
   Als ik praat over toeval, spreek ik in ‘bewondering’.. Spreekt de wetenschapper hierover, dan is het als een ‘te onderzoeken fenomeen’.. Afstand en dus geen intrinsieke ‘verbinding’..

  28. @mc, Guido, en zo eindigt de discussie dus toch weer in persoonlijke aanvalletjes: “beperktheid”, “ivoren toren van know-it-all”? Spiritualiteit is prachtig, vooral mee doorgaan, maar de nabestaanden van MH17 en 9/11 krijgen er hun langverwachte antwoorden niet mee. Dat vereist toch echt een andere aanpak. En ook de vaccinatie discussie komt er geen stap verder mee. Misschien dat WTK ooit de brug kan slaan van spiritualiteit naar pragmatisme, maar die afstand is nu nog erg groot, imo. En verder laten we het maar aan de lezer wat-ie-ervan-vindt. Adieu.

  29. Evert, ja adieu, vergeet niet het licht uit te doen, en Frans en Skanq mee te nemen, wil je? 😀

  30. Bij deze mc. KNIP. Mijn licht heeft jullie niet kunnen verlichten, dus laat ik jullie weer dolend achter in het duister ;-).

  31. Mooi artikel, ook de verwijzing naar prof. dr. Yvo Smulders, hier aan tafel bij Pauw en Witteman: https://www.youtube.com/watch?v=AVULyB5j4nU
   En vervolgens hier mooi in actie: https://www.youtube.com/watch?v=19mkUgqV6hs
   => 39:50-43:47; Regel van Bayes; voorwaardelijke kansen.
   Zie ook http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/verplichte-vaccinaties-kom-in-opstand-denk-na/comment-page-2/#comment-608895
   Yvo Smulders heeft meer ruimte het hier uit te leggen dan ik. Misschien is het nu duidelijker?

 8. onze oudste kinderen(tweeling) hebben vaccinatieschade, hersenbeschadiging. twee uur na bmr&menC vaccins. bijwerkingen horen er bij maar hoe er mee om word gegaan is een reden om helemaal niet meer naar het consultatiebureau te gaan.
  het was maar een fase en kwam zeker niet door het vaccin. niks opgeschreven. Zelfs de koorts bij eerdere entingen had niks met vaccin te maken. Zoon had na elk vaccin 3 dagen koorts, vrij normale bijwerking maar volgens consultatiebureau kon dat niet.
  De jongste niet laten vaccineren. De oudste kinderen ook niet meer na 14 maanden. Voor ons geen spuiten en bezoekjes aan het consultatiebureau meer.

  Als ze het gaan verplichten heb je misschien wel een poot om op te staan als het mis gaat. als ze geen bijwerkingen opschrijven dan klopt er toch ook helemaal niks van wat het RIVM ons wijs maakt.
  Dus een goede waakhond en een afhankelijke groep die bijwerkigen wel serieus nemen en er ook werk van maken.
  Kijk naar de kinderen en op scholen waar de leraren het niet meer aankunnen. Alsof het normaal is dat in een klas van 21 kinderen er 12 een rugzakje hebben. Er gaat iets behoorlijk mis.
  Verplicht vaccineren komt in Italie door de vluchtelingen of niet?

 9. Ik ben bang dat die wet er gewoon doorgedrukt zal worden, de demonstraties ten spijt. Demonstraties interesseert ze weinig, kijk maar naar Griekenland, daar werd ook volop gedemonstreerd tegen de bezuinigingen.
  Ik denk dat de beste methode hier tegen is het zoveel mogelijk informeren van mensen over het schadelijke effect van vaccinaties, en dat ze gebruikt worden om de bevolking ziek en zwakt te maken en te manipuleren. Dan kan je het draagvlak onder de bevolking om tegen vaccinaties te zijn vergroten, als het draagvlak groot genoeg is heb je helemaal geen demonstraties meer nodig, dan weigeren de mensen simpelweg.
  Waar ze bang voor zijn is dat mensen zich er bewust van worden dat ze onderdrukt worden, voor hun is het van belang dat de bevolking in de veronderstelling is dat ze ”vrij” zijn en ”democratie” hebben, dat leid er namelijk toe dat de mensen naïef worden en niet meer kritisch nadenken. Maar goed, je zult nu maar net een kind gekregen hebben en te horen krijgen dat je die verplicht moet laten vaccineren, vreselijk.

 10. I am the light to be seen, al meer als 35 jaar draag in de mogelijkheden van de Homeopathiese middelen uit, met de daar bij behorend leefwijze, het wordt steeds moeilijker, alhoewel er hier steeds meer homepathiese artsen en healers bij komen, maar er behoord een positief denken bij, In een tijdsduur van +/- 8 maanden tot één jaar kun je leren hoe en waar en wanneer homeopathiese middelen te gebruiken, maar er komt meer bij natuurlijk, ieder mens is uniek, dus vraagt om een individuele tegemoet treding, hier noemd men dat het temperement van de mensen, prachtig onderwerp.
  Onze huisdokter een prima vrouw, maar gevangen in haar Eigen gesponnen web, we hebben het er vaak over, maar de richtlijnen die zij krijgen, zijn niet mals, veel Artsen hebben hier volgens haat schijt aan, maar toch het beter maken, het genezen dus wordt moeilijker, maar de begeleiding is goed ook de mogelijkheden, het is niet allemaal negatief, het hangt er sterk van af hoe er mee wordt om gegaan.
  Je kunt hier nog steeds voor gratis en niemendal, een maand een kuur doen, prachtige grote en mooie kuur oorden, voor verschillende geneeswijzes, nee hier is niet alles zo negatief, for the moment, groet Jenne

 11. Medical science has made such tremendous progress that there is hardly a healthy human left.”

  Modern medicine is a negation of health. It isn’t organised to serve human health, but only to serve itself as an institution. It makes more people sick than it heals. Drug companies do not look for ‘cause.’ The drug company business model is based on ‘sustainability.’ Rather than find a cause and cure, patients are simply sustained. There is not a single prescription drug that offers a ‘cure’ to any ailment. Curing a disease versus treating its symptoms does not make ‘business sense’ to drug companies.

  — _Medical Nemesis –_

  …Be The Light You Wish To See on Earth…

 12. Niemand heeft het recht om mensen iets te verplichten. Alleen de mens zelf beslist of hij al dan niet een medicament of vaccinatie wil laten toedienen. Wanneer iemand tegen zijn wil in iets wordt toegediend dan is dat crimineel gedrag en is de toediener en zijn eventuele opdrachtgever(s)op zijn (hun) plaats voor de rechter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *