Advertentie

Weet je dat jij een officiële ‘stroman’ hebt..!?!


X
Je bent een MENS (M/V)
En je hebt een ‘persoon’..?

J. Vercoullie (1925),
Beknopt etymologisch woordenboek
der Nederlandsche taal
, Den Haag / Gent

persoon m., uit Lat. personam (-a) =
1. verkleeding, masker van een tooneelspeler,
2. rol van een tooneelspeler,
3. rol van den mensch in het leven,
4. de mensch in zijn levensrol.
Persona is gevormd met Lat. per (z. per) en Gr. zṓnē = gordel, verwant met zugón (z. juk).

* * *


* * *
X

Weet jij dat jij ook een officiële ‘stroman’ hebt..!?!

Ontmoet je stroman!

2021 © vertaling WantToKnow.nl / origineel HIER
met dank aan de mensen van OpenSource
x

Als niemand je heeft verteld dat je ‘een stroman hebt’, dan kan dat een zeer interessante ervaring zijn. Jouw stroman is gemaakt toen je heel jong was, veel te jong om er iets van te weten. Maar dat was ook de bedoeling, want hij is bedoeld om je te bedriegen, en sinds zijn creatie is hij daar heel effectief voor gebruikt. Misschien wordt het tijd dat je leert over jouw stroman en hoe je kunt voorkomen dat deze tégen je wordt gebruikt. JAZEKER, dát gebeurt volop.. Dus is jezelf ervan op de hoogte stellen de belangrijkste eerste stap. Je moet op een ontdekkingsreis gaan, maar wees bereid voor datgene wat je te weten komt; dat wat je gaat ontdekken is niet erg prettig is.

Maar als u besluit te handelen naar wat u leert, kan het uw leven ten goede veranderen. Als u denkt dat u in de schulden zit, dan kunt u daar uit komen als u bereid bent om voor uw rechten op te komen en weigert om nog langer opgelicht te worden. Geïnteresseerd? Zo ja, laten we dan bij het begin beginnen en uitzoeken waar uw stroman vandaan komt en waarom u zich er druk over zou moeten maken.

Het begon allemaal toen je ouders een gelukkige gebeurtenis hadden en jij op de wereld kwam. Je weet niet precies wanneer dat was, want je was je niet bewust van de dagen van de week, de maanden van het jaar of zelfs welk jaar het was. Zelfs toen er enkele maanden voorbij waren, was je je nog steeds niet bewust van deze dingen, maar tegen die tijd was je stroman al gecreëerd en werd hij gebruikt om enkele zeer gewetenloze mensen rijk te maken. Niets van dit alles was jouw
schuld.

Het gebeurde omdat je ouders voor de gek werden gehouden door te denken dat ze je geboorte moesten laten registreren en een geboorteakte voor je moesten aanvragen. Dus vroegen ze een geboorteakte aan, niet wetende wat er zou gebeuren als ze dat deden. Nou, wat gebeurde er dan? Volgens de lokale overheid:

 1. Zij verloren het eigendom van hun baby (dat ben jij dus).
 2. Zij stonden feitelijk toe dat er een stroman werd gecreëerd.

Dit is niet iets wat hen kan worden verweten natuurlijk, aangezien niemand hen vertelde dat het zou gebeuren, of zelfs zou kunnen gebeuren. Hoe konden ze dit weten, als dit één van de grootste geheimen is, in ons bestaan als mensen in een staat. Evenmin heeft iemand hen verteld, wat deze stroman is, of hoe die tegen hun baby kan worden gebruikt. In feite is de ‘registratie’ een contract en in werkelijkheid is het nietig en ongeldig, omdat er geen volledige openheid van zaken is gegeven door de plaatselijke autoriteit, en is er dus sprake van ernstige MISLEIDING.

Noch was er ‘intentie tot contract’ van de kant van de ouders, om via deze registratie van de geboorte van hun baby, in feite de ‘eigendom’ van de baby over te dragen op de plaatselijke autoriteit en dat, en dat alleen, het personeel van de plaatselijke autoriteit in staat stelt, dit kind bij de ouders weg te halen als zij dat ooit willen doen..! Dit geldt totdat het kind de ‘volwassenleeftijd’ heeft bereikt, die in de huidige wettelijke statuten is vastgelegd. Dat is niet ‘wettig’, maar nadat de geboorte is geregistreerd, is het ‘LEGAL’ en er is een wereld van verschil tussen die twee termen ‘wettig’ en ‘legal’, een verschil waarvan het zeer belangrijk is dat u het duidelijk gaat begrijpen.

Dus, wat is nou precies een stroman?
Een stroman is een fictieve ‘LEGAL’ rechtspersoon, die in het leven wordt geroepen in de hoop dat, wanneer het kind opgroeit, het voor de gek wordt gehouden dat het de stroman is (wat het zeer zeker niet is) en allerlei denkbeeldige kosten en aansprakelijkheden moet betalen die door oplichters aan de stroman worden verbonden. Hoe wordt deze stroman dan gecreëerd? Het mechanisme is dat overbodige geboortecertificaat waarvan de ouders zich inbeelden dat het over hun baby gaat en bij hem hoort, in werkelijkheid geen van beide waar is.

Als de baby James heet en de familienaam is Martin, dan zou je verwachten dat op de geboorteakte de naam James Martin staat. Als dat erop staat, dan is alles in orde en is het een echte geboorteakte. Als er echter een andere naam op staat, dan is het document geen geboorteakte, maar een creatie van een stroman die zich voordoet als James Martin.

Deze alternatieve vermeldingen kunnen een van de volgende voorbeelden zijn:

‘JAMES MARTIN’,
‘Mr James Martin’,
‘Martin, Mr James’ of iets anders dat niet precies ‘James Martin’ is en niets anders.

Waarom wordt een stroman gecreëerd? 
Het antwoord is “om de stroman denkbeeldige kosten en boetes in rekening te brengen en de menselijke James Martin te dwingen deze bedragen te betalen”. Deze denkbeeldige kosten ken je vast.. Ze omvatten ‘Inkomstenbelasting’, ‘Raadsbelasting’, ‘Successierechten’, ‘Vermogenswinstbelasting’, ‘Wegenbelasting’, ‘Importbelasting’, ‘Belasting toegevoegde waarde’ (BTW), ‘Brandstofheffing’, ‘Rente op leningen’, ‘Bankkosten’ en al het andere dat full-time professionals kunnen bedenken en er zeker van zijn dat jij niet zult merken dat je er nooit mee heeft ingestemd te betalen en dat je deze ook niet hoeft te betalen.

Juridisch jargon is een soort geheimtaal, uitgevonden om vooral te misleiden. Het gebruikt Engelse woorden maar verbindt geheime betekenissen aan die woorden, met de enige bedoeling je te laten stoppen met het geloven, dat wat zij tegen je zeggen, helemaal niets te maken heeft met de normale betekenis in de Engelse taal. Hun doel is je te bedriegen en te bestelen..! We doen ons best hier in de Nederlandse taal, het duidelijk te maken, waar de Engelse uitdrukkingen een ‘dubbele bodem’ hebben.

Bijvoorbeeld, ze zullen tegen je zeggen “Begrijp je het?”. In het Engels betekent dat “Begrijpt u wat ik tegen u zeg?” en het automatische antwoord zou “Ja” zijn, wat betekent “Ik begrijp wat u tegen mij zegt”. Maar deze gluiperige, achterbakse mensen hebben de betekenis in het Legalese veranderd in “Sta je onder mij?”, wat betekent “Geef je mij autoriteit over jou, zodat je moet gehoorzamen wat ik je zeg te doen?”.  Wat het nog erger maakt, is het feit dat zij u nooit zullen vertellen dat zij van het Engels gluiperig op het Legalese zijn overgestapt. Uiterst oneerlijk, achterbaks en gewetenloos dus! 

Als je de vraag beantwoordt in de  overtuiging dat er Engels wordt gesproken, dan doen zij alsof u met hen een contract sluit om aan hen ondergeschikt te worden. Of dat werkelijk zo is, valt te betwisten, want dat is in feite een mondeling contract tussen u en hen, en om een contract geldig te laten zijn, moeten alle voorwaarden van het contract volledig en openlijk worden bekendgemaakt, en vervolgens door beide partijen zonder voorbehoud worden aanvaard, en in deze gevallen is dat zeker niet gebeurd.

Maar een stap verder: wat is het nut van dit alles?
Nou, deze manoeuvre is bedoeld om jou te verleiden in te stemmen met het vertegenwoordigen van jouw stroman. Waarom? Een goede vraag, maar om die te beantwoorden is een beetje uitleg nodig, en je moet de algemene situatie begrijpen: alle mensen worden gelijk geboren, met volledige vrijheid van keuze en handelen. Als je in dezelfde plaats woont als veel andere mensen, dan zijn er een paar beperkingen die in de loop van de tijd, met algemene instemming, zijn ontstaan.

Deze beperkingen zijn er voor uw bescherming en de bescherming van de andere mensen die in uw buurt wonen. Deze beperkingen worden ‘de wet’ genoemd (of
nauwkeuriger: vastgelegd ‘gewoonterecht’). Deze regels zijn gering in aantal en zeer gemakkelijk te begrijpen, omdat zij feitelijk voortkomen uit deze 3 basisprincipes van samen-leven:

 • Je mag niemand verwonden of doden.
 • Je mag geen dingen stelen of beschadigen die van iemand anders zijn.
 • Je moet eerlijk zijn in je handelen en niemand bedriegen.

Deze zijn het resultaat van honderden jaren van geschillen die zijn opgelost door gebruik te maken van het gezond verstand en de mening van gewone mensen. Zij zijn de enige beperkingen die u zijn opgelegd, en als u zich er niet aan wilt houden, dan moet je naar een afgelegen plaats gaan en uit de buurt van andere mensen blijven. Veel mensen denken dat er honderden andere wetten zijn waaraan zij zich moeten houden (en om de andere dag nieuwe), maar dat is niet zo.

Die andere dingen worden ‘statuten’ genoemd en het naleven ervan is optioneel voor jou, de mens, MAAR ze zijn niet optioneel voor je fictieve stroman, en dat is waarom de mensen die van die dingen profiteren je willen overhalen om je stroman te vertegenwoordigen en zo onderworpen te worden aan al hun verzonnen
beperkingen en lasten. Als je wist dat ze optioneel waren, zou je er dan mee instemmen om:

 • Het grootste deel van uw inkomen weg te geven aan belastingen en soortgelijke heffingen?
 • Betalen om een voertuig te bezitten?
 • Betalen om een televisietoestel te bezitten?
 • Te betalen om over wegen te rijden die met uw geld zijn aangelegd?
 • Gedwongen worden om zich aan te sluiten bij gewapende diensten als men dat van u vraagt?
 • Een leger, dat geacht wordt u te vertegenwoordigen, naar een ander land sturen om daar onschuldige mensen te vermoorden?

Is jou ooit verteld dat deze dingen optioneel zijn? Als u ermee instemt uw stroman te vertegenwoordigen, dan worden deze dingen bindend voor u. Dit zijn enkele van destatuten’ die ‘politici’ blijven uitvinden om u arm te maken, hen en hun vrienden rijk, en u in een positie te houden waarin u alles moet doen wat zij zeggen, hoezeer dat u ook schaadt en afdoet aan uw natuurlijke rechten en vrijheid. Maar, zegt iemand, we kiezen een regering om ons te vertegenwoordigen en dus moeten we doen wat ze zeggen, per slot van rekening hebben ze het beste met ons voor, nietwaar?

Nou, dat is een mooie gedachte, maar is het ook echt waar? Nee, dat is het niet. Je denkt dat jij politici kiest om je te vertegenwoordigen in ‘jouw’ regering, maar dat is niet wat je in werkelijkheid doet. Dat is onderdeel van een zeer zorgvuldig gekoesterde illusie, bedoeld om je op je plaats te houden en het grootste deel van jouw inkomen weg te geven (meestal 80% van alles wat je ooit verdient).

EN JIJ GELOOFT DAT HET ‘EEN VERHAALTJE’ IS? CHECK THIS!
Een deel van het geheim is dat dátgene wat verondersteld wordt jouw ‘regering’ te zijn, in feite een particuliere onderneming met winstoogmerk is! En het enige wat je doet wanneer je je stem uitbrengt, is de ‘dienstdoende functionarissen binnen die onderneming’ helpen kiezen.

Het zal nooit het geringste verschil maken voor wat er in de toekomst gebeurt, aangezien het beleid en de acties van het bedrijf worden gecontroleerd door de eigenaars van het bedrijf en zij op geen enkele manier worden beïnvloed door wat jij wilt. En… Als jij nu mocht denken, dat dat hele verhaal vér gezocht is? Controleer het dan via Dun & Bradstreet of een van de andere plaatsen waar de oprichting en de prestaties van de 160.000.000 commerciële bedrijven in de wereld worden geregistreerd!!

Als je dat doet, zul je ontdekken dat bijvoorbeeld het House of Commons (Verenigd Koninkrijk) een commercieel bedrijf is, en.. jazeker, MET winstoogmerk. Te vinden onder (nummer UC2279443, de Labour Party een commercieel bedrijf dat handelt onder de naam ‘Allister Darling MP’, het House of Lords, het hoogste
gerechtshof van het land, een particulier bedrijf is, de United Kingdom Corporation Ltd., voorheen bekend als ‘United Kingdom plc’, die nooit heeft voldaan aan de wet die vereist dat het zijn financiële gegevens deponeert, ook een particulier bedrijf is.

Het ministerie van Justitie D-U-N-S Nummer 22-549-8526, directeuren: Lord Falconer of Thoroton, is een particuliere onderneming, opgericht in 1600. De Bank of England is een particuliere onderneming, net als elke rechtbank en elk politiekorps, en zelfs de Staatssecretaris voor Handel en Industrie is een
onderneming en geen persoon. Het wordt nog belachelijker als je ontdekt dat de politie van Devon en Cornwall een bedrijf is dat is overgenomen door een bedrijf dat eigendom is van IBM en dat een jaarlijks budget van £256.800.000 krijgt dat van de burgers wordt afgenomen.

De toneelschrijvers Gilbert en Sullivan zouden deze realiteit prachtig hebben gevonden als script voor een van hun komedies. Lancashire County Council werd in 2002 opgericht als een vennootschap (IP00666C). De statutaire zetel was ‘3rd Floor, Christ Church Precinct, County Hall, Preston’ en de vennootschap werd volledig ontbonden op 25 januari 2008 en al haar activa en passiva werden op 12 november 2007 overgedragen aan een andere vennootschap, ‘The Blues and Twos Credit Union Ltd.’, met als statutair adres Lancashire Police Headquarters, PO Box 77, Hutton, Preston..!!

Toevallig het gevoel dat je hier stevig in de maling wordt genomen..?
Voor het geval u het niet beseft: het doel van elke commerciële onderneming of vennootschap met winstoogmerk is geld te verdienen voor haar eigenaars (en
aandeelhouders, als die er zijn). De mensen die u als ‘de regering’ beschouwt, doen niets waarmee zij geld verdienen – in plaats daarvan nemen zij geld van u aan en
hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat u niet beseft dat zij zich in dezelfde positie bevinden als IBM, dat elk jaar een koel bedrag van 256 miljoen pond van uw geld afpakt. (Lees ook dit gerelateerde artikel HIER)

Waarom dan al die schijn dat er een echte regering is die jij kiest en jouw dient? Zij willen niet dat je begrijpt dat zij slechts een bedrijf runnen dat niets van waarde produceert – zoiets als een wedkantoor, waar bijna elke klant geld verliest – en dat je wakker wordt en beseft dat, in tegenstelling tot wat je je hele leven is verteld, dit allemaal optioneel is en dat u hun oplichtersspel niet langer hoeft mee te spelen, tenzij u dat wilt. Ze willen dat u zo bezwaard bent met het betalen van hun geld en zo hard en zo lang werkt, dat u geen tijd, geld of energie hebt om te stoppen en na te denken over wat er met u en uw gezin gebeurt.

Ze zijn wanhopig om te voorkomen dat je gewoon wegloopt van hun zwendel, en dus doen ze er alles aan om je in contact te brengen met de fictie die je stroman is, omdat fictieve entiteiten zoals commerciële bedrijven geen zaken kunnen doen met een echte man of een echte vrouw – ze kunnen alleen zaken doen met een andere fictie zoals je stroman, en het is essentieel dat ze je voor de gek houden door je te laten geloven dat je moet handelen namens je stroman – wat je niet doet.

Natuurlijk wordt het hele verhaal stevig gecamoufleerd en onder de pet gehouden..!
Zij hebben een aantal beproefde methoden om je af te leiden en je ervan te weerhouden erachter te komen. Zij willen dat je veel amusement ziet, niet omdat er
iets mis is met amusement, maar terwijl je ernaar kijkt, zul je geen lastige vragen stellen. Afleiding is the name of the game. Ze letten er ook op dat het meeste amusement hún fantasiewereld versterkt en het gaat lijken alsof dat ‘de echte wereld’ is, waar iedereen onder ‘de regering’ valt, politieagenten de wet handhaven, belastingen essentieel zijn om dingen draaiende te houden en dingen waarvan gezegd wordt dat ze slecht voor je zijn, zwaar worden belast (niet om geld te verdienen), maar zogenaamd om je aan te moedigen die dingen te vermijden.

Ze hebben ook een andere zeer effectieve techniek, en dat is angst. Ze willen dat je bang bent. Bang voor denkbeeldige terroristen. Bang voor rampen. Bang voor
nieuwe ziekten. Bang voor het buitenland. Bang dat ‘de economie’ het slecht doet en de inflatie stijgt. Als je hieraan twijfelt, kijk dan eens naar het nieuws en tel het aantal positieve, opbeurende nieuwsberichten, en het aantal negatieve of deprimerende nieuwsberichten. Er is niet veel onderzoek nodig om te zien dat het nieuws zeer negatief is. Nooit over nagedacht? Afleiding en angst-zaaierij gaan hand in hand.

De reden hierachter is om je het gevoel te geven dat je een regering en een leger nodig hebt om je te beschermen tegen deze vermeende gevaren. Het is gemakkelijk om de nieuwsberichten op die manier bevooroordeeld te houden, omdat alle grote nieuwsagentschappen en mediakanalen in de wereld in
handen zijn van slechts vijf of zes particuliere commerciële bedrijven. Dus om je zogenaamd in verband te brengen met de stroman die zij voor je creëerden toen jouw geboorte werd geregistreerd, gebruiken zij de juridische techniek om jou op te lichten met de naam van de stroman..!

Als je zo onverstandig bent om als beschuldigde naar een rechtbank te gaan (die een bedrijfszetel is), zal je gevraagd worden je naam te bevestigen, met vermelding van de volledige naam die op jouw geboorteakte staat, die de WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID is. Titels als Mr, Dr, Lord, PC, QC, of wat dan ook worden niet gevraagd, omdat zij niet vereist zijn. De ‘beklaagde’ is in feite de WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID en dat is de naam op de geboorteakte, dus als ze naar de NAAM van de persoon vragen, hebben ze het tegen de WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID en niet tegen de mens.

Dit komt omdat een mens niet kan bestaan in de juridische wereld – alleen stukken papier kunnen dat, en dat is iets waarmee ze heel voorzichtig zijn, en het je niet vertellen. Dit is een heel belangrijk punt. Natuurrecht en gewoonterecht zijn de enige wetten die op mensen van toepassing zijn en zij hebben alleen betrekking op het schaden van andere mensen of het veroorzaken van schade, en buiten deze beperkingen heeft een mens het vrije en onbeperkte recht om alles te doen wat hij kiest en dat in overeenstemming is met deze beginselen.

Het financieel-juridische circus..
Daarentegen zijn de wetten van het Parlement, de ‘Statuten’ en de Statutaire Instrumenten ‘Contracten’ niet van toepassing op de mens, maar alleen op het stuk papier dat de WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID is en dat geen werkelijkheid heeft. Aangezien de juridische fictie van de WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID is gecreëerd door de onderneming ‘The United Kingdom Corporation’, is het die onderneming die mag zeggen wat de rechten en plichten zijn van dat stuk papier.
Wanneer een persoon in Groot-Brittannië wordt geboren, dienen de moeder en de vader een registratieformulier voor het geboortecertificaat in, dat een stuk papier is.

Het gewoonterecht vereist niet dat dit gebeurt. Wanneer een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht, is er altijd een certificaat van registratie nodig om de rechtspersoonlijkheid te creëren en dat is ook een stuk papier. Op een Brits geboortecertificaat staat heel duidelijk dat het geen bewijs van
identiteit is, dat wil zeggen dat het niets met een mens te maken heeft. Er staat ‘Crown Copyright’ op, wat duidelijk aangeeft dat het niet aan een individu toebehoort en dat het door de kroon is gemaakt. De registratie van een kind maakt dat kind tot een ‘voogd van de rechtbank’ en het kind kan op elk moment bij de ouders weggehaald worden.

De juridische definities van woorden die alledaags klinken, zijn te vinden in Black’s Law Dictionary en de huidige editie is de achtste. Een andere truc die zij met u proberen uit te halen is te suggereren dat een dagvaarding iets is waaraan u MOET gehoorzamen, terwijl het in feite slechts een uitnodiging is om naar hun kantoor te komen. Zij nodigen u, de man, NIET uit, maar in plaats daarvan nodigen zij een WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID uit in hun zaak, en let wel, er is een KEUZE aangezien het slechts een uitnodiging is.

De WETTELIJKE PERSOONLIJKHEID is slechts een stuk papier, een BIRTH CERTIFICATE /geboortebewijs, gemaakt door het commerciële bedrijf genaamd ‘The United Kingdom Corporation’ en het is niet de mens. Je kunt niet gedwongen worden tot een contract, dus moeten ze je misleiden om er een aan te gaan zonder te begrijpen wat je doet. Zij maken gebruik van misleiding, aangezien elk Magistrates Court een handelsnaam is van het commerciële bedrijf ‘The Ministry of Justice’ D-U-N-S Nummer 22-549-8526, dat geen moedermaatschappij heeft, hetgeen betekent dat het zelf een moedermaatschappij is.

Juridisch onderlegde mensen die deze bedrijfsregistratie te zien kregen, reageerden door te zeggen dat als deze informatie echt is (wat het geval is), het VK al meer dan 400 jaar rechteloos is omdat het hele rechtssysteem wordt afgehandeld door een commercieel bedrijf. Naar de rechter stappen in verband met een civiele vordering is een zeer slecht idee, omdat de enige functie van een rechtbank is recht te spreken tussen twee partijen die het oneens zijn en vervolgens de verliezer te straffen.

Het kan de rechtbank feitelijk niet schelen wie wint of verliest, en het doel van de rechtbank is winst te maken voor haar eigenaars, aangezien het een commerciële onderneming is en het doel is geld te verwerven van iedereen die dwaas genoeg is om de zaak bij te wonen. Als u de dagvaarding (die eigenlijk een uitnodiging is) om naar de rechtbank te komen bekijkt, zult u zien dat deze niet op uw naam staat, maar op de naam van de stroman die zij hopen u voor de gek te houden.

Omgaan met ‘schuld’…
Omdat een zeer hoog percentage van het verdiende geld wordt afgenomen van de gemiddelde persoon, is het niet ongebruikelijk dat mensen eindigen met wat lijkt op ‘schuld’. De meeste mensen besteden hun tijd aan het piekeren over de afrekening van wat ze tegoed hebben, en maken eindeloze berekeningen om te zien of ze het eens zijn met de cijfers die ze hebben gekregen. Ook dit is het soort misleiding dat goochelaars gebruiken om hun publiek voor de gek te houden, door hun aandacht af te leiden van waar de actie werkelijk plaatsvindt..!

Hier is de vraag niet “Hoeveel is er verschuldigd?” maar “Is er eigenlijk wel iets verschuldigd?”. Je moet onthouden dat elke financiële instelling een juridische fictie is en niet echt bestaat. Als gevolg hiervan kan zij alleen zaken doen met andere juridische ficties (in wezen andere stukken papier) en kan zij geen zaken doen met een man of een vrouw, aangezien dit geen juridische ficties zijn.Het lijkt allemaal abacadabra wellicht, maar het is de daadwerkelijk situatie.

Het is ook belangrijk te begrijpen wat tegenwoordig voor geld doorgaat. Laten we zeggen dat onze trouwe vriend James Martin op zoek gaat naar een lening en hij vult een aanvraagformulier in bij de Swindle Bank Limited voor £10.000. Interessant is dat op het formulier dat hij moet ondertekenen, staat dat hij de 10.000 pond reeds heeft ontvangen, hoewel de lening nog niet is goedgekeurd. De volgende dag wordt de lening goedgekeurd en krijgt James een cheque overhandigd die hij moet ondertekenen en op zijn rekening bij de bank moet storten.

Wij zullen nu niet verder ingaan op deze zeer interessante procedure, maar vergeet niet dat hij nu twee handtekeningen heeft gezet voor £10,000 in de stroman naam, en alles wat hij heeft gekregen is een 1 en vier nullen op de rekeningen van de Swindle Bank Limited..! Alles gaat goed gedurende enkele maanden totdat James zijn baan verliest en er niet in slaagt een andere te krijgen. Dit zijn financiële problemen waar hij niet mee weet om te gaan. De tijd gaat voorbij en James heeft niet genoeg geld om betalingen te doen voor zijn lening bij de Swindle Bank Limited.

Misschien maak je al een grote stap, door bij jezelf te raden te gaan, wat je verwachtte van dit artikel vóórdat je eraan begon..?!

Hij begint brieven van de bank te krijgen waarin staat dat hij de achterstallige bedragen onmiddellijk moet betalen en in de toekomst moet blijven betalen. Er is niet de minste kans dat dit gebeurt, want James heeft het geld gewoon niet en hij weet niet wat hij moet doen. Maar gelukkig is Peter, de buurman van James, een onafhankelijk financieel adviseur met jarenlange ervaring, en James komt op het idee om hem om hulp te vragen. Peter is bereid te helpen en dus gaat hij zitten en neemt al het papierwerk door.

Dan zegt hij tegen James: “Je moet deze situatie niet negeren. Schrijf onmiddellijk terug en zeg dat u ermee instemt elke financiële verplichting te betalen die u rechtens verschuldigd bent”, OP VOORWAARDE dat zij:

 1. Een bewijs van de schuld geven, dat wil zeggen, de werkelijke boekhouding.
 2. Verificatie van hun vordering op u, d.w.z. een ondertekende factuur.
 3. Een kopie van het contract dat beide partijen (u en zij) bindt, en stuur die brief aangetekend, zodat er een onafhankelijke getuige is dat hij is afgeleverd.
  Op elke brief die je schrijft moet duidelijk ‘Zonder vooroordeel’ staan, hetgeen betekent dat je je al je wettige rechten voorbehoudt. En geen contract aanvaardt tenzij het wettig blijkt te zijn door te voldoen aan de vier voorwaarden die essentieel zijn voor een wettig, bindend contract, namelijk:
  1. Volledige openheid van zaken (u werd niet verteld dat u het krediet creëerde met uw handtekening)
  2. Gelijke tegenprestatie (zij hebben niets van waarde ingebracht en hebben dus niets te verliezen)
  3. Wettige voorwaarden (de uwe waren eigenlijk gebaseerd op fraude), en
  4. De handtekeningen van beide partijen (bedrijven kunnen niet tekenen omdat zij geen recht of zin hebben om een contract te sluiten, aangezien zij zielloze juridische ficties zijn, en geen derde partij kan een contract in hun naam tekenen)
Hoewel het ‘drukken van geld’ economische problemen lijken op te lossen, gebeurt er eigenlijk precies het tegenovergestelde. Tot groot genoegen van de ‘powers-that-be’ die het spel tot in de finesses corrumperen.

Buurman Peter vertelt James vervolgens dat hij niet voor de rechter kan worden gedaagd als hij ermee instemt te betalen, op voorwaarde dat bewijs van een wettige schuld kan worden overgelegd, omdat rechtbanken alleen rechtspreken tussen partijen die een geschil hebben, en aangezien James ermee heeft ingestemd te betalen, is er geen geschil, dus zou de rechtbank geen verzoek om een hoorzitting inwilligen. Indien de Oplichtersbank zo dwaas zou zijn het te proberen, behoeft James de rechtbank slechts een kopie van zijn brief toe te zenden waarin hij ermee instemt te betalen en de zaak zou onmiddellijk worden afgewezen (en de bank zou wel eens kunnen worden gestraft voor het verspillen van tijd aan de rechtbank).

De bank zit nu in de problemen, omdat zij James feitelijk heeft opgelicht en dus niet de documenten kan overleggen waar James om heeft gevraagd. Het verzoek van James was in alle opzichten redelijk. Een leningsovereenkomst is echter een contract en dus moeten alle details volledig openbaar worden gemaakt (wat niet het geval was), moeten beide partijen iets van gelijke waarde inbrengen (wat niet is gebeurd) en moet het contract door beide partijen worden ondertekend (wat de bank niet kan doen). Dus, de bank heeft een echt probleem.

De bank zal waarschijnlijk een verklaring sturen van wat zij James wil doen geloven dat het uitstaande bedrag is. James moet dit terugsturen met een beleefd briefje waarin hij zegt dat een verklaring geen factuur is, dus zou hij alstublieft een ondertekende factuur willen sturen zoals gevraagd. Zij zullen waarschijnlijk ook een fotokopie van zijn aanvraagformulier voor een lening sturen, waarop James beleefd moet terugschrijven en erop wijzen dat dit geen contract vormt aangezien het slechts door één van de partijen (hijzelf) is ondertekend en hij om een door beide partijen ondertekende kopie van het contract heeft gevraagd.

De bank zal op dit punt waarschijnlijk zwijgen en niet langer met James corresponderen. James moet dan opnieuw schrijven met het verzoek hem de nodige documenten binnen de komende veertien (of misschien 28) dagen toe te zenden, en als dat niet gebeurt, zal hij de schuld als volledig kwijtgescholden beschouwen. De bank zal ofwel zwijgen ofwel terugschrijven om te zeggen dat de schuld volledig is kwijtgescholden.

Als de bank probeert te bellen, zeg dan gewoon beleefd dat u deze zaak alleen schriftelijk wilt afhandelen, en sluit het gesprek af.  Blijft de bank gedurende de gestelde termijn stil, dan dient James terug te schrijven met de mededeling dat James, omdat de bank niet binnen de gestelde redelijke termijn het nodige bewijs van een rechtmatige schuld heeft geleverd, nu van mening is dat de schuld volledig is kwijtgescholden en de bank te vragen dat schriftelijk te bevestigen.

De bank zal normaal gesproken schriftelijk terugschrijven om te bevestigen dat de schuld volledig is kwijtgescholden en dat er niets meer verschuldigd is, en als zij dat niet doet, dan zal zij gewoon geen verdere betalingen meer vragen. Hoe en waarom dit gebeurt, vergt heel wat uitleg en veel mensen vinden het moeilijk te begrijpen. Daarom wordt het hier in detail behandeld. Veel mensen denken dat dit proces klinkt alsof je de bank berooft, maar dat is zeker niet het geval.

Wat is geld?
Oorspronkelijk heette de geldeenheid in Engeland ‘one pound sterling’. Dat was omdat het letterlijk, sterling zilver was met een gewicht van één pond. Omdat het nogal moeilijk was om een paar pond munt met je mee te dragen, werd geregeld dat het eigenlijke zilver in een bank kon worden bewaard en werd er een promesse uitgegeven, wat in wezen een ontvangstbewijs was voor de storting van elk pond zilver. Het was veel gemakkelijker om deze “bankbiljetten” bij je te dragen en er zaken mee te doen.

En als je wilde, kon je immers altijd met deze biljetten naar een bank gaan en vragen of ze geïnd konden worden, en wat er dan gebeurde was dat de bank je in ruil voor de biljetten het equivalente gewicht aan sterling zilver overhandigde. Vandaag is de munteenheid in Engeland nog steeds ‘bankbiljetten’, die zeker
gemakkelijker zijn om mee te nemen, maar er is een zeer belangrijk verschil. Deze biljetten worden uitgegeven door het particuliere bedrijf ‘The Bank of England”‘(wat net zo goed een naam voor een bedrijf is als elke andere naam..! ).

Als je  echter met een van hun biljetten naar de lokalen van dat bedrijf zou gaan en zou vragen om het te innen, zou men je alleen maar een ander biljet geven met hetzelfde aantal ponden erop geschreven, of anders enkele andere biljetten met kleinere getallen erop gedrukt. Dit komt omdat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke bankbiljetten, er niets van enige fysieke waarde achter de bankbiljetten van vandaag zit – zij zijn alleen het fysieke papier waard waarop zij zijn gedrukt..

Zilveren dollars, uitgegeven onder het presidentschap van John F. Kennedy. De eigenaar van deze dollar, kon het bedrag op het biljet omwisselen in zilver..! Met het uitgeven van deze zilveren dollars, ondermijnde de regering Kennedy, het monopolie van de US-dolla, die de FED uitgeeft.. Inmiddels weten we allemaal wat er met John F. Kennedy is gebeurd..

Het wordt nog erger. Wat tegenwoordig het meest gebeurt, is dat ze niet eens meer de moeite nemen om die stukjes papier te drukken. Nu tikken ze gewoon wat
getallen in een computerbestand, of als ze ouderwets genoeg zijn, schrijven ze de getallen in een grootboek. Wat stellen die getallen voor? Helemaal niets – ze hebben geen werkelijke waarde, met andere woorden, evenveel waarde als wanneer je ze in uw eigen computer zou typen – volkomen betekenisloos.

Als het uit het ‘NIETS’komt, zal het daar ook wel weer in verdwijnen niet..? Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link)

En toch zal een bank of een andere financiële instelling u die getallen vrolijk ‘lenen’ in ruil voor jaren van uw werk – is dat nu niet heel genereus van hen? Eigenlijk is dit helemaal niet grappig, want als je hen het geld niet blijft betalen dat je met je echte werk hebt verdiend, dan zullen zij proberen je huis en bezittingen af te nemen. Dit zal niet gebeuren als je begrijpt dat wat ze je geleend hebben eigenlijk waardeloos was.

Het mooie verhaal van Jerome Daly.
Neem het geval van Jerome Daly uit Minnesota in Amerika. In de rechtbank vocht Jerome het recht van de bank aan om beslag te leggen op zijn huis dat was gekocht met een lening van de bank. Jerome voerde aan dat elk hypotheekcontract vereist dat beide partijen (dat wil zeggen hijzelf en de bank), een legitieme vorm van eigendom inbrengen voor de ruil. In juridische taal wordt dat een legitieme ’tegenprestatie’ genoemd die door beide partijen bij het contract wordt ingebracht.
Jerome legde uit dat het ‘geld’ feitelijk niet het eigendom van de bank was, aangezien het uit het niets was gecreëerd zodra de leningsovereenkomst was ondertekend.

Dat wil zeggen, het geld komt niet uit de bestaande activa van de bank, aangezien de bank het eenvoudigweg verzint en de bank in werkelijkheid niets van zichzelf inbrengt, behalve dan een theoretische verplichting op papier. Naarmate de rechtszaak vorderde, nam de president van de bank, de heer Morgan, het woord en gaf toe dat de bank, in combinatie met de (particuliere commerciële onderneming genaamd) ‘The Federal Reserve Bank’, het volledige bedrag van de lening in krediet in haar eigen boeken creëerde door middel van een boekhoudkundige boeking, waarbij het geld en het krediet ontstonden toen zij het creëerden.

Verder gaf Mr Morgan toe, dat er geen wet of statuut van de VS bestond, dat hem het recht gaf dit te doen. Er moet een wettige tegenprestatie bestaan en die moet worden aangeboden om de leningsovereenkomst te ondersteunen. De jury oordeelde dat de bank geen wettige tegenprestatie had geleverd en dus verwierp de rechtbank de vordering van de bank tot gedwongen verkoop en behield Jerome Daly zijn huis. Dat is precies de situatie met alle Britse hypotheken.

Wanneer iemand een aanvraag indient voor een hypotheek of een andere lening, is de handtekening van de aanvrager vereist op het aanvraagformulier voordat de lening wordt goedgekeurd. Die ondertekende aanvraag is een waardevol stuk papier dat de bank in haar rekeningen kan opnemen als een krediet voor de bank voor het bedrag van de lening. De bank zou dat aanvraagformulier gewoon kunnen houden en £100,000 of wat dan ook, voor zich kunnen houden, maar zij willen meer, veel meer.

Zij willen dat de lener hen datzelfde bedrag weer betaalt, gefinancierd door jaren werk, en niet alleen het bedrag van de veronderstelde ‘lening’ maar een aanzienlijke extra aan rente. Waarom denk je dat ze jou zo graag ‘geld’ willen lenen – zij zijn zelfs bereid om leningen te verstrekken aan mensen met een zeer slechte kredietwaardigheid, omdat de bank op geen enkele manier verlies kan lijden op de deal, wat er ook gebeurt..! Banken creëren geld, terwijl je ernaar kijkt..

Dit is de reden waarom, als een bedrijf begint met de betaling van grote sommen geld te eisen, je begint met hen te vragen om de ‘boekhouding’ van de deal te leveren. Met andere woorden, je vraagt hen om schriftelijk aan te tonen dat zij iets van echte waarde hebben verstrekt als hun kant van het leencontract. Aangezien zij het geld hebben uitgevonden als getallen in hun boeken, zonder echte waarde verbonden aan die getallen, zitten zij diep in de problemen.. Aangezien ze niet kunnen voldoen aan jouw eis om hun boekhouding voor de deal te zien. Heb je je ooit afgevraagd hoe de gemiddelde bank erin slaagt, elk jaar miljarden winst te maken? Nou, je kijkt precies waar een groot deel daarvan vandaan komt.

 

* * *

3 gedachten over “Weet je dat jij een officiële ‘stroman’ hebt..!?!

 1. Vertaald uit het Engels. Goed maar vertaal het nou eens in de Nederlandse situatie .Geen gedonder over Engels recht en bestuur enz. Maar hoe het in Nederland loopt. In het Nederlandse systeem. Dan zal het voor een hoop mensen veel begrijpelijker zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.