Advertentie

50% Nederlanders betwijfelt officiële 911-versie..!!


profs on 911 en Gage

x

x

x

50% Nederlanders twijfelt aan officiële versie 9/11..!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

ae911 logoWe kunnen natuurlijk simpelweg blijven herdenken en min of meer inactief blijven bij de 14-jarige herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 op de vrijheid van burgers in de VS. De idee kwam op, om samen met een groep Nederlandse mensen, die o.a. achter AE911Truth hun werk doen, een enquête uit te voeren, naar de geloofwaardigheid van de officiële 9/11-versie bij Nederlanders. Daarnaast wilden we zien, hoeveel impact deze aanslagen nog hebben op de huidige gevoelens van mensen en hun houding ten opzicht van de Nederlandse en Amerikaanse regering.

Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911 (klik op illustratie voor link)
Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911, staat zijn mannetje als het aankomt op het ontmaskeren van leugens, bedrog en valse wetenschappelijke claims..

De uiteindelijke enquête werd uitgevoerd onder zo’n 250 personen en de 10 vragen die zij beantwoordden, bestrijken een breed spectrum van facetten van de 9/11-gebeurtenissen. Zo hebben we een primair onderscheid gemaakt tussen studenten en niet-studenten in de verwerking van de gegevens. Niet alleen omdat Richard Gage van AE911 in april een daverende presentatie had gegeven voor 1000 personen in de TU-Delft, waaronder zo’n 700 studenten, maar ook om andere reden.

Het is vanzelfsprekend dat door het technische karakter van de aanslagen, met instortende gebouwen, ontploffende vliegtuigen e.d., de meeste studenten een -al dan niet kleine- wetenschappelijke voorsprong hebben op niet-studenten, ‘gewone’ burgers dus. En vanzelfsprekend bevinden zich onder dit deel van de bevolking ook goed-geschoolde personen, die deze 9/11-aanval vanuit een breder perspectief kunnen bekijken en analyseren, alleen zijn studenten in die zin een meer homogene groep en het dus statistisch ook ‘waard’ om separaat te worden bekeken. En zo geschiedde..

En ja, de resultaten..

Hieronder de meest opzienbarende:

 • Op de vraag:
  Heeft u zelf twijfels over de officiële verklaringen van de aanslagen van 11 september 2001?

  Blijkt dat maar liefst 63% van studenten twijfelt aan de officiële versie van deze aanslagen..!
  Onder de Nederlandse bevolking blijkt dat maar liefst 50% van de ondervraagden deze twijfel heeft en dit spreekt!
  x
 • Op de vraag:
  Vindt u, dat als er ook maar enige twijfel bestaat over het instorten van de 3 WTC torens, er dan een nieuw onderzoek zou moeten worden gedaan?

  Blijkt dat 78% van de studenten en 71% van de totale groep ondervraagden een nieuw 9/11-onderzoek wil.
  x
 • En spreken we over de op dit moment nog voelbare consequenties van de 9/11-aanslagen, dan blijkt dat op de vraag:
  Hoe belangrijk zijn op dit moment, naar uw mening, de aanslagen van 11 september 2001 nog?

  Dat maar liefst 59% van de ondervraagden vindt, dat deze aanslagen nog steeds hun gevolgen/invloed hebben op onze huidige maatschappij.

 

gehele enquete

x

Neem gerust je tijd voor het bekijken van de uitkomsten van de verschillende vragen; kjik naar de grotere trend, waarbij in onze ogen een duidelijk miskend gevoel van de ondervraagden komt bovendrijven, over de voortdurende impact van deze ramp op onze wereld.

De implicaties van deze resultaten zijn nogal verstrekkend. Want als meer dan de helft van de Nederlanders twijfels heeft over de officiële versie/verklaringen van de aanslagen van 11 september 2001, en rond de 70% van de Nederlanders een nieuw onderzoek wil, dan hebben we hier in het land toch wel een stevig betrouwbaarheidsprobleem, van het volk t.o.v. onze regering.. 

Een 'grote EU-leider' die kennelijk achter de manipulaties aanliep van een 'groot VS-leider'..??!
Een ‘grote EU-leider’ die kennelijk achter de manipulaties aanliep van een ‘groot VS-leider’..?! En ja, voor wat, hoort wat.. (klik voor artikel)

Immers, kabinet ná kabinet heeft ons voorgehouden, dat zij namens alle Nederlanders de VS volgden, in haar strijd tegen het ’terrorisme’. Dat wij als domme schaapjes, zonder enige kritische noot, achter de VS-troepenmacht aanhollen, om dezelfde rommel achter te laten in Irak en dezelfde schade op te lopen als de Amerikanen en andere landen dat deden in Afghanistan.

Onafhankelijke deskundigen spreken over een aantal slachtoffers van rond de 2 MILJOEN in Irak en Afghanistan. En was het niet de Commissie Davids, die met name de zelfingenomenheid van Jan Peter Balkenende opblies, met zijn conclusies van het Irak-onderzoek, waarbij hij het volstrekt ontbreken van legitimiteit van de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak werd benadrukt..?

Geloof jij nog in de sprookjes van officiële regeringsstandpunten..?
Daar waar vele mensen, zoals hieronder oud-minister van Buitenlandse Zaken van het UK, spreken over de misleiding, de manipulatie en de schandalige manier waarop het volk, wij allemaal, worden bedonderd, worden officiële daden nog steeds uitgevoerd, op basis van diezelfde manipulaties.. Wanneer worden we wakker..!?

x

Robin Cook Al Qaeda

x

Mensen zijn het ZAT, de waarheid alstublieft boven water, geen spelletjes meer!
Of het nou om Osama Bin Laden, Al Qaida of ISIS gaat, het verhaal is een repeterend angstsprookje..! Een verhaal van angst-en-verdeeldheid zaaien en overheersing van eigen en andere volk(eren) oogsten..! Kijk eens naar de uitspraak van veel erudiete mensen, professoren (bovenaan 4 van deze wetenschappelijke toppers), oud-regeringsfunctionarissen en oud-militairen, die spreken over een ‘flut-onderzoek’. Een onderzoek dat pas na grote druk van het Amerikaanse Congres op de president Bush jr en vice-president Cheney, mocht gaan plaatsvinden, nadat familieleden van slachtoffers hadden geklaagd bij hun Congresleden.

bush cheneyToen, uiteindelijk 442 dagen na de aanslagen, mocht de 911-commissie aan de slag om een ‘officieel onderzoek’ te gaan doen, naar de grootste aanslag op de vrijheid van Amerikaanse burgers sinds het bestaan van de Verenigde Staten van Amerika.. Vervolgens werd er door de heren Cheney, Rumsfeld en Bush een budget ingeruimd voor deze commissie van… US$ 3 miljoen.. Na grote bezwaren werd dit budget opgetrokken tot een schamele US$ 13 miljoen. (Ter vergelijking: het Lewinksy-onderzoek naar o.a. de spermavlek op de jurk van Monika Lewinsky kostte US$ 30 miljoen.)

En ja de beide heren Cheney en Bush jr. wilden wel getuigen voor deze 9/11-commissie, maar alléén onder deze bizarre voorwaarden:

 • Bush en Cheney wilden niet onder ede worden gehoord. (andersom gezegd, ze waren juridische dus niet gebonden om de waarheid te spreken!)
 • Bush en Cheney wilden per se dat ze sámen werden verhoord; dus niet onafhankelijk van elkaar. (Op deze manier konden ze dus geen tegenstrijdige verklaringen afleggen op de vragen van de commissie.)
 • De gezamenlijke sessie met de commissie mocht NIET worden opgenomen op band of op film. (Zo zouden bewijzen achteraf dus gebaseerd zijn, op hún woord tegen dat van de commissie!)
 • De inhoud van de vragen/antwoorden uit deze sessie mocht niet publiek gemaakt worden, noch worden opgetekend..!
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van de misstanden, waarbij de burgerrechten werden verpletterd, ná de aanslagen van 11 september 2001.

En zo gaat het maar door met de manipulaties, leugens, het bedrog en vooral het bedekken van de Waarheid achter de 9/11-aanslagen.

Het motief..
Ben je op zoek naar het motief, want elke misdaad heeft toch een motief.. Wat dacht je van deze lijst.. Een lijst die Richard Gage van AE911 ook altijd in zijn presentaties laat zien. Dit is het motief om deze misdaad te plegen, als een valse-vlag-operatie, waardoor de ware schuldige zich kan verbergen, een onschuldige als dader wordt aangewezen, en de werkelijke dader/schuldige zijn agenda kan uitrollen..

 • creatie van een strategische positie in het Midden Oosten, waar daarvoor geen of nauwelijks invloed was van de VS. Kijk naar dit filmpje, waarin gepensioneerd generaal Wesly Clark vertelt, hoe VER VOOR 9/11 de orders al klaar lagen om Afghanistan en later Irak binnen te vallen..!
 • een exorbitante verhoging van het defensiebudget, zodat het militair-industrieel complex haar vingers kon aflikken. Het budget werd in paar jaar tijd verhoogt van ruim US$ 400 miljard, naar ruim US$ 650 miljard PER JAAR… En dat allemaal om een man op een ezeltje, met een laptop op schoot, ergens in de bergen van Afghanistan, beter te kunnen bestrijden. Want dat was gebleken noodzakelijk te zijn..
 • aanname van de Patriot Act, waarbij burgers voortaan werden gezien als ‘potentieel gevaar’ en dat daarmee bijna alles geoorloofd was om vrijheden volledig  teniet te doen.
 • instellen van het spionagemiddel voor burgers bij uitstek via het Department for Homeland Security
 • creatie van vrijheidsbeperkende middelen, waarbij het ongemotiveerd en tijd-ongelimiteerd vastzetten van personen mogelijk werd.
 • het feitelijk ontvreemden van overheidsgeld voor industriële doelen. Kijk hoe in Irak, ná de val van het SadamHussein-regime, de Amerikaanse multi-nationals vrij spel kregen..
 • destabiliseren van de regio, zodat de Israëlische hegemonie niet in gevaar zou komen, wanneer Arabische landen verdere samenwerkingsplannen hadden gesmeed.
 • enz.

Conclusie
Dit onderzoek toont des temeer aan, dat we de moed moeten gaan opbrengen, in kleine en grotere kring met elkaar over deze aanslagen te spreken.. En dan dátgene te delen, waarvan we voelen dat het de waarheid is. In plaats van het napraten van de officiële versie van deze aanslagen. Vele erudiete mensen gingen je al voor, vele overheidsdienaren, militairen, veteranen, piloten, brandweerlieden en professoren, vertelden HUN WAARHEID. En precies dát is de waarheid die niet alleen regelrecht vloekt met de conclusies van het officiële rapport, maar daarnaast ONS kan en zal bevrijden van de monstrueuze vrijheidsbeperkingen, waar de presidenten Eisenhower en Kennedy, begin jaren 1960 al over spraken..!

* * *

x

did_kennedy_really_say_that

JFK on conspiracy

x

x

President-Eisenhower_s-Message-Of-The-Military-Industrial-Complex

110 gedachten over “50% Nederlanders betwijfelt officiële 911-versie..!!

 1. Vijftig procent van 250 ondervraagden is geen reprentatief onderzoek, en heb ik het juist dat die vragen zijn voorgelegd aan bezoekers van de presentative van Richard Gage? Waarom wordt dat niet duidelijk uitgelegd?

  1. Jos.
   Normaal is Maurice de Hond de eerste die peilingen doet en daar de uitkomsten van bekend maakt.
   De vragen die hier gesteld zijn zullen door hem waarschijnlijk nooit voorgelegd worden want dat zou mensen wel eens tot nadenken kunnen aanzetten en dat mag natuurlijk niet vooral als het voor de handel en wandelwijze van de grote bondgenoot de VS nadelig uitpakt.
   Commentaar geven is makkelijk maar beter deze enquete dan geen enquete.

  2. Hmm, weer zo’n korte voornaam: ‘Jos’ het zal toch niet… nou ja… een… Internet trol zijn?

  3. Dat lijkt me wel.
   Ik heb geprobeerd me te verplaatsen in alle Jossen etc hier.
   Als ik dit allemaal onzin zou vinden, zou ik deze site gewoon links laten liggen.
   Mijn conclusie is dus inderdaad: Trol…

  4. Verdacht is ook dat dergelijke ‘korte voornamen’ bijna altijd meteen opduiken zodra een dergelijk artikel is gepubliceerd. Zij zijn vaak de eersten die een negatieve reactie schrijven. Als ik niet geïnteresseerd ben in een onderwerp, dan zoek ik er ook geen artikelen over op. Dit soort figuren moet dus bijna wel op dergelijke artikelen gewezen worden, zodat zij bovenaan staan met negatieve commentaren. Er moet ergens een ‘instantie’ ‘instelling’ ‘eng mannetje’ zijn dat 24 uur per dag via opgegeven trefwoorden informatie ontvangt over artikelen op het Internet. Wordt er bijvoorbeeld op trefwoord ‘9/11’ wat gemeld, dan wordt METEEN een bij hen aangesloten 9/11-Internet-Trol gebeld om te trachten de boel te laten ontsporen.

   Als iemand nog denkt dat zoiets vergezocht is, denk dan maar eens aan de moderators bij Wikipedia, de zogenaamde open encyclopedie waaraan iedereen een bijdrage kan leveren en bestaande informatie kan aanpassen. Behalve als je iets aanpast dat niet in het straatje van de gevestigde orde past, binnen korte tijd is de aanpassing weer ongedaan gemaakt. Er zijn zelfs wetenschappers die hun eigen informatie en biografie niet meer kunnen aanpassen.

  5. Ah, dus nu moet ik weer volledige namen gaan gebruiken om hier ‘geloofwaardig’ te zijn? Merkwaardig, dat terrotoriumgedrag. Kritische vragen stellen wordt duidelijk niet op prijs gesteld. Hier staat dus boven dat 50 procent van de Nederlanders de officiele versie niet gelooft of daaraan twijfelt. Dat kun je niet zo stellen op basis van 250 mensen. Schrijf dan: de helft van de ondervraagden in een onderzoek vindt….en dan ook even toelichten waar is ondervraagd. Want mijn vraag hierover is nog altijd niet beantwoord.

  6. Wij stellen kritische vragen, een evenwichtige discussie juist érg op prijs. Het gaat er ook een beetje om, wie de persoon is, die de lucht door zijn stembanden laat gaan en de vragen/opmerkingen formuleert. En verrassing: niet een beetje, maar een boel.
   En niet zo te koop lopen met je domheid Jos. Wat weet jij nou van marktonderzoek, steekproefgrootte, standaarddeviaties, betrouwbaarheidsbegrenzingeen etc. etc. Kennelijk niet op de link gekeken die ik plaats hierboven. Of kom je er niet uit..?
   Bijzonder e-mailadres heb je overigens.. Je was kennelijk de eerste ‘Jos Apple’..? Heel bijzonder.. 😉

  7. Grappig, kritische vragen worden wel gewaardeerd, maar pas nadat de steller van de vraag is gefileerd….

  8. Hoezo Whatever? De antwoorden op de kritische vragen van Jos zijn toch gegeven?

 2. Ik ben al sinds jaren lid van Architects & Engineers for 9/11 truth.
  Jarenlang heb ik verjaardagen en partijtjes verpest door te spreken over ‘mijn’ waarheid omtrent de gebeurtenissen op 11 september 2001.
  Ik sprak over de zwaartekracht met ingenieurs en dat een gebouw niet kan instorten met de snelheid van de zwaartekracht tegen zijn eigen draagconstructie in. Tenzij die constructie is weggenomen..
  Ze gaven me massaal gelijk (allicht) en toch geloofden ze me niet..
  Ik kon de haren wel uit mijn hoofd trekken, intelligente mensen wilden niet lastig gevallen worden en spraken liever over bridge en golf..
  Nu weet ik hoe het komt.
  Men wil niet geconfronteerd worden met een wereldbeeld dat niet het hunne is. De Amerikanen zijn onze bondgenoten, ze hebben ons bevrijd en alles wat ze ondernemen is goed. False flag, wat is dat? Hun visie is de mijne en hun lezing is mijn waarheid. En val me nu niet verder lastig!
  Cognitieve dissonantie wordt het genoemd lezer, psychiaters geven de verklaring voor dit gedrag, waarin intelligente, nieuwsgierige mensen nog geen 10 minuten willen besteden aan waarheidsvinding. Ze weten niet eens dat er nog een derde skyscraper instortte die dag. Het verstoort immers allemaal hun afgestompte gevoelens, waarmee ze onze nog steeds welvarende samenleving wensen te genieten en uitmelken. Hun comfortzone, dat is waar ze voor kiezen, niet voor de waarheid.
  Gelukkig wordt nu snel duidelijk hoe machteloos onze politici eigenlijk zijn. Hoe onze democratische verworvenheden worden gesloopt door incompetente bestuurders die gewoon de zeepbel weer opnieuw willen opblazen en helemaal niets doen om onze wereld in de kern beter te maken. Een nieuw onderzoek naar de gebeurtenissen op 9/11 zou een fantastische start zijn. Het is buitengewoon prettig dat ‘Want to know” zoveel aandacht besteedt aan deze zaak.

  1. En daar zit je dan met je intelligentie.
   Ik heb best medelijden met mensen, die zichzelf met zulk een intelligentie beperken tot wat ze op school leren…

  2. hoe kan het dat een ‘lucide’ (quote nabestaande collega hexie Yessie say yeah, nooh nuh nooh nooh) post moderne kunstenschrijver als Joost niet zo fijn met de wereld had kunnen afrekenen door 911 eens grondig in het licht te zetten, daarom hoef ik mijzelf echt niet meer voorbarig van deze wereld te scheiden, wat had ik deprie zeer levenslustige energieke Joost, met z’n foute medicijnen die bekend staan om wat ze slopen in een zenuwgestel, wat was er eerder, de wens of de foute veel te goedkope benzo big pharma pillen van de dokter, wat had ik JOost en z’n literaire handlangers dat gegund, waar hebben ze zich feitelijk mee bezig gehouden al die media jaren, met zichzelf kwamen ze gedwee, de vaste gasten commentaar koningen (waarom?) bij dwdd tot die collegiale conclusie, geen wonder dat je je niet meer op je gemak voelt, de onverklaarbare antieke pré 911 gruwel wereld is de mijne geworden juist door 911 en daardoor maak ik er eindelijk compleet deel van uit, sindsdien, toen ik door had, dat het een slager’s Gimmick cheap trick was van de meesters die ik zo verafschuwde stuk voor stuk op school, de verklaring der verklarende bevestiging dat ik het goed gevoeld had al die tijd, wat een opluchting in retroperspectief, en Joost en de zijnen bleven maar in een zompige veel te nette officiële chaos draait door wereld rond banjeren, daar hielp rok en rol geen moedertjelief meer aan, Bono als voormalig frisse jongeman als lege huls op visite bij de queen Lizard voor een lintje, daar waar al die Afrikanen zo graag naar toe gaan, hip praten over kunsten is niet genoeg, het is in en in verschaald stale braaf en daarmee verachtelijk… daarom wil ik de ouwe kunsten opnieuw heruitvinden, nakauwen is een voorverteringsfase nu het echte werk, opnieuw opbouwen naar eigen inzicht in de geest van de tijd liefst richting een toekomst.

   De Wereld Draait Door 9 sep 2015 : De Wereld Draait Door
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/495140400/0

   http://www.thefreedictionary.com/stale

   Cheap Trick – I want you to want me 1979 (dat was het toch Joost, heb ik kook hoor… er zijn er maar verrot weinig die dat hardop durven te zeggen)
   https://www.youtube.com/watch?v=BJs_L7yq5qE

   U2 – Boy (1980) toen ze nog wel fris fruitig waren, wat en wanneer is het mis gegaan, in ruil voor het eeuwige showbiz leven dat wat mij betreft geen cent meer waard is, wat die nieuwe lichting idiote 3fm dj jongetjes ook kwelen voor de gieldebielplant mike.. had je maar eerder geboren moeten worden, te laat jammer dan. Witteman kreeg kort geleden op z’n donder van plantgiel dat ie Fortuyn indertijd live ruimte in het melkbloedbaddebat had gegeven, das eng, heel eng, hoe fout kan je wezen.
   https://www.youtube.com/watch?v=yu3CDCnw5us

   ‘Your Eyes make a circle…., Your Eyes… walk away walk away I will follow..’ kippenvel etcetera je kent hetwel…) en neeh dat soort ultra onbevangen musiceren kan je niet vangen in technische akkoorden en drum kennis, jammer voor de jeugd, is niet te vangen, ervaren en daardoor ontvangen zonder malle appie geneuzel

   http://www.encyclo.nl/begrip/kwelen

 3. Nee, dat is niet duidelijk uitgelegd, welke ‘openbare gelegenheden’? Terrassen waar? TU Delft? Het gros van de Nederlanders weet niks van WTC7, maar de ondervraagden blijken opvallend goed op de hoogte. Tenzij er heel wat uitleg is gegeven voorafgaand aan het antwoord. Deze vraag is daar al een voorbeeld van: ‘Vindt u, dat als er ook maar enige twijfel bestaat over het instorten van de 3 WTC torens, er dan een nieuw onderzoek zou moeten worden gedaan?’
  Die vraag kun je met totaal andere inhoud stellen en krijg je hetzelfde antwoord.

  1. Het gaat hier over een enquete die gehouden is en waar iets uitgekomen is wat hier te zien is.
   Mijn vraag aan jou is of jij ook een enquete hebt gehouden?
   Want hoe weet jij nou dat het gros van Nederland niks weet van WTC 7 waar je vervolgens wel je conclusie aan verbind?

  2. Hoe zou jij die vraag (over het instorten van de 3 WTC gebouwen) zelf eigenlijk beantwoorden Jos, maar dan WEL nadat je je op de hoogte hebt gesteld van de wetenschappelijke feiten dat het instorten van ELK van die 3 gebouwen volstrekt ONMOGELIJK is?

  3. Paul.
   Moeten we hem niet een kans geven en even wachten met moeilijke vragen stellen anders heeft hij zijn instructies waarschijnlijk nog niet kunnen doornemen,laat staan dat hij dan weet wat hij mag antwoorden.

  4. Weet je Arnold, als ze het antwoord niet hebben gaan ze over op de ‘verdoezel-je-gebrek-aan-kennis’ tactiek, ze gaan dan op hoge poten vragen of je svp ‘inhoudelijk’ op hun commentaren zou willen ingaan. Iets dat je al lang gedaan hebt natuurlijk, maar het is een vaag begrip, het zorgt er voor dat mensen zich gaan afvragen of ze inderdaad toch te weinig verstand van het onderwerp hebben en dus beter hun mond kunnen houden. Het is in feite een ‘bedekte’ wijze van iemand als dom betitelen waarbij de Trol zelf intelligent overkomt.

  5. Paul.
   Jos komt bij mij niet zo slim over gezien zijn vragen als welke openbare gelegenheden?terrassen waar? TU Delft?
   Voor mij geeft aan dat wanneer je niet weet wat bv een openbare gelegenheid is of niet weet waar terassen zijn en je zelfs een vraagteken achter TU Delft zet dat iets uitleggen verspilde moeite is omdat hij dan waarschijnlijk nog moeilijkere dingen helemaal niet zal begrijpen.

 4. Nu op de buis: de documentaire ‘102 Minutes that Changed America’… Heftige beelden over 9/11. Maar is dit alles wat er over 9/11 te zeggen valt?

  Wil je meer weten wat er echt allemaal heeft plaatsgevonden achter de schermen!? Kom dan vrijdagavond naar Centrum Zonnewijzer naar een speciale lezing (ism WantToKnow.nl!)over dit onderwerp en meer:

  http://www.wanttoknow.nl/aanbieding/vrijdagavond-11-september-lezing-mind-control-911/

 5. wat me hier vooral intrigeert is, vooral bij de enquête onder de studenten….
  zij die ondanks alle aan hun verstrekte informatie toch blijven vasthouden aan de officiële versie!!

  het zijn waarschijnlijk niet de heggensluiters van hun jaar….waar komen deze dan later terecht???? in het opportunistische zakenleven of….. misschien meer geschikt voor de politiek ;-))

  1. Ik heb de lezing van Gage aan de TU Delft live op Internet gevolgd en ik vond het goed dat hij vooraf en tijdens zijn presentatie de koppen telde van mensen die de officiële theorie geloofden en van hen die (gaandeweg de avond) zijn verhaal als geloofwaardiger zagen. Natuurlijk, aan het begin van zijn lezing is het niet erg om je hand op te steken waarmee je te kennen geeft dat je de officiële theorie aanhangt (nou ja, na alle info van de laatste 14 jaar is het toch wel iets om je voor te schamen hoor), maar zelfs aan het eind van zijn presentatie waren er nog zat mensen die voor de officiële theorie kozen. Daar zullen ook beslist studenten, docenten en professoren onder gezeten hebben. Allemaal mensen die een ‘wetenschappelijke’ instelling behoren te hebben, en dus gepresenteerde wetenschappelijke feiten als ‘feit’ moeten accepteren. Dan vind ik hen behoorlijk onprofessioneel als ze dat niet doen, dat ze zelfs voor de andere aanwezigen trots hun hand opsteken om daarmee te laten zien dat zij niet in complottheorieën geloven en het de anderen kwalijk nemen dat ze een dergelijk onderwerp op ‘hun’ universiteit hebben binnengehaald.

   Studenten die een technische opleiding volgen of gaan volgen, en na de lezing van Gage niet in zijn wetenschappelijke feiten geloven, moeten die wel een technisch beroep gaan uitoefenen? De eerste docent bouwkunde aan een TU die tijdens een doorsnee les materialenleer vertelt dat brandende kerosine gehard staal in boter kan veranderen, wordt binnen een dag bij de rector geroepen en krijgt dan eenmaal de kans om zijn studenten te vertellen dat hij er volledig naast zat, blijft hij bij zijn bewering, dan haalt zijn carrière het einde van de maand niet. Maar als het over de ‘officiële’ 9/11- beweringen gaat dat kerosine twee wolkenkrabbers heeft doen smelten, dan durft blijkbaar zelfs een rector zijn hand op te steken om trots te kennen te geven dat hij daar een aanhanger van is!

  2. tjeu en Paul, jullie vergeten in mijn ogen, dat als je student bent, je ook mens blijft. Het vermogen om met een open mind, een alternatief te omarmen, van de huidige officiële theorie over hoe de gebeurtenissen van 11 september 2001 verlopen zouden zijn, is niet iedereen gegeven.
   Of om het in simpele mensentaal te zeggen: ‘Je wereldbeeld sodemietert in elkaar!’.. Enja, dat VOELT je onbewuste, DUS schiet je per definitie in het fenomeen cognitieve dissonantie, dat in mensen zit, om hen te beschermen tegen traumatische gebeurtenissen. Zoals heftige, fundamenteel schokkende informatie. Daar maak je dan zelfs geen ruimte voor om over ná te denken..!
   De mens achter de student redeneert vervolgens via een ‘dat kan gewoon niet waar zijn’-constructie de realiteit van de leugens weg en blijf hangen in ‘schijnveiligheid’ van de vorige situatie.. Er is zover ik nu zo’n 14 jaar het alternatief aan mensen vertel, maar 1 persoon geweest, die na een paar weken erover gedacht te hebben, eerlijk bekende: “Ik kan het gewoon niet geloven, dan dondert mijn hele wereld in elkaar!”. Kijk, die man, daar heb ik respect voor, die heeft in zijn systeem gegraven, oprecht en kwam zichzelf tegen.. En deed daar verslag van.. 😉

  3. Voor velen is het gewoon nog niet te bevatten dat een gebeurtenis als 9/11 door insiders bedacht en uitgevoerd is. Het gaat het voorstellingsvermogen van velen te boven. Het begrip “massamoordenaar” krijgt op deze manier een heel andere betekenis. Want het zal toch niet zo zijn, dat er 3000 onschuldige burgers door hun eigen regering worden vermoord?
   Hoeveel mensen geloven 52 jaar ná de moord op JFK nog in de officiële versie? Genoeg, volgens mij. Omdat velen een andere versie niet kunnen bevatten.
   Ik vraag me nog steeds af hoe we het zo ver kunnen krijgen, dat de MSM gewoon niet meer om de False Flags heen kunnen. Zo ontzettend veel intelligente mensen, die alles bloot leggen en nóg verschijnt hier niets over in de MSM. Zo veel informatie betreffende JFK, 9/11, Londen, Madrid, Sandy Hook, Boston, Parijs, MH-17 en noem ze allemaal maar op en nog steeds komen ze ermee weg. Frustrerend!

   @Guido:
   Genieten toch als je merkt, dat iemand er in ieder geval over nagedacht heeft en dan kwetsbaar toegeeft, dat hij er niet mee kan omgaan. Ik merk het wel vaak aan mensen. Dan gaan ze in de ontkenningsfase en luisteren ze al niet meer naar wat je te zeggen hebt. Dan voel ik al, dat ook hun dat te veel is.
   Maar vaak genoeg merk ik ook, dat ik mensen aan het denken zet. Ik heb gelukkig geleerd te doseren met alle informatie en ik voel nu ook een stuk beter aan tot hoe ver ik kan, moet en wil gaan bij bepaalde mensen.

  4. Studenten zijn denk ik intelligent genoeg om dingen te volgen en te begrijpen.
   Eerder denk ik dat een mogelijk probleem is wie leert ze wat.
   Laatst had ik een gesprek met een beroeps kok en die vertelde het volgende:Tijdens de opleiding tot kok voorzag een bedrijf de school van hun producten zodat wij er gewend aan raakten om met hun producten om te gaan en de bedoeling was dat als je eenmaal kok bent dat je dan ook hun producten blijft gebruiken (is kopen is winst voor dat bedrijf).
   Wie zegt dat hetzelfde niet bij huisartsen opleidingen gebeurd?
   Met andere woorden het gaat er niet meer om wat ze geleerd wordt maar wat zij aan de man brengen (het gaat dus wederom om winst voor bedrijven die scholen sponsoren).

  5. Tsja, de tere studentenzieltjes, heb ik even niet aan gedacht Guido.

   Maar mijn reactie gaat over de studenten en docenten die bij de lezing van Gage aanwezig waren, die wisten toch wat ze te wachten stond? En als ze dan de feiten op een presenteerblaadje krijgen, hoe is het dan mogelijk dat een aantal nog steeds de hand omhoog steekt als wordt gevraagd of ze nog steeds in de officiële theorie geloven?!

  6. Paul.
   Ik hoop dat ik niet voor mijn beurt spreek maar zou het misschien kunnen dat hen aangeleerd is dat wat de MSM in het nieuws brengt waarheid is,ik bedoel de meesten geloven ook nog steeds dat wat in de geschiedenisboekjes staat dat dat ook waarheid is.
   Als je dan ook hen wijsmaakt dat er anders denkenden zijn maar dat dat complotdenkers zijn dan wordt het al een stuk moeilijker hen te overtuigen.
   Dit probeerde ik ook in 6.4 uit te leggen worden zij niet bewust een bepaalde richting van denken opgestuurd?
   Wat je niet weet weet je niet en daar kan mee gestuurd worden.

  7. Ja, dat kan Arnold, dat studenten net als een groot deel van de mensheid niet beter weten en denken dat de gevestigde media altijd de waarheid vertelt. Als je vervolgens naar de universiteit gaat, word je daar niet verteld dat het anders is, een universiteit maakt ook deel uit van de gevestigde orde, vandaar dat er zo’n hoop ophef onder het bestuur is als er weer eens een onderwerp in Studium Generale aan bod komt, dat dwars tegen de gevestigde gedachtegang ingaat. Maar als je als student van te voren wordt geïnformeerd wie en wat Richard Gage is en wat hij komt beweren/vertellen, dan snap je toch dat de man met behoorlijke feiten moet komen wil je hem geloven. En als die feiten dan genoemd worden, gestaafd met bewijs, is het dan echt zo moeilijk om dat idee van je dat de media altijd de waarheid in pacht heeft wat te nuanceren?

   Overigens, iedereen (nou ja, bijna iedereen) is vandaag de dag toch ook wel door allerlei schandalen zo wijs geworden dat de meest vastgeroeste opvatting ietwat is losgeweekt, hoeveel mensen zeggen niet, als je ze van een schandaal op de hoogte brengt: “Oh, dat zal me niets verbazen.” Dat het gemak met de mens is en de meeste mensen geen zin hebben om Goede Tijden Slechte Tijden of het nog achterlijke programma Utopia te missen, en dus zelf verder niet op zoek gaan naar meer info over dat schandaal of bv 9/11, dat is een gegeven. Maar de meeste mensen weten het vandaag de dag echt wel, overigens lezen de meeste krantenlezers de krant voor het lokale nieuws en echt niet om het wereldnieuws te volgen of om de volgende belofte van de politiek tot zich te nemen, een belofte waarvan ze weten dat die toch nooit waarheid wordt.

   Ik praat tegenwoordig wel eens met mijn moeder van in de 80 over dit soort zaken en ook zij weet dat 9/11 stinkt en dat de media en politiek door en door verrot zijn. Ik heb het haar nooit verteld, omdat ik dacht dat het geen zin had, maar ze weet het toch maar mooi wel.

  8. Paul.
   Deze studenten wordt niet verteld dat de MSM niet de waarheid brengt en de universiteiten maken ook deel van het systeem uit.
   Deze studenten leren voor een goede/mooie toekomst dus als zij dan Gage gelijk geven door hun arm op te steken of niet wordt dat ook door de universiteit gezien wat deze studenten mogelijk last kan bezorgen.
   Misschien is dat de reden?

  9. Ja, je hebt gelijk, ik wilde in mijn reactie er nog bijschrijven dat het grootste deel van de mensheid bestaat uit ja-knikkers en angsthazen en het wordt ons met de paplepel ingegoten dat ‘anders denken’ wordt gezien als dom, dat je beter de gevestigde orde naar de bek kan likken, dat staat intelligent. Dus steken een aantal van de aanwezigen bij Gage beslist hun hand op omdat ze voor de officiële theorie gaan, want dat staat heel intelligent vinden ze.

   Dan is er ook een deel dat bang is om voor de eigen mening uit te komen, bang voor de eventuele gevolgen, maar ik heb het idee dat dat soort mensen sowieso niet naar een dergelijke lezing durft te komen.

  10. Er is me één fragment goed bijgebleven van een 911 documentaire en die gaat als volgt:
   “Stel dat het allemaal waar is wat je verteld, dan geloof ik het nog niet”.
   Duidelijker kan het eigenlijk niet.

  11. Ja, duidelijker kan niet, maar wat moeten we dan? Het maar vergeten en er geen aandacht meer aan besteden omdat een aantal mensen met tere zieltjes de waarheid niet aankan?

   Ik persoonlijk heb mensen ook horen zeggen: “Oh, daar wil ik niks over weten hoor, dan slaap ik niet meer.” Fijn, stop je kop maar in het zand, maar ik vraag me af of dergelijke mensen dan wel kunnen slapen als de volgende valse vlag aanslag heeft plaatsgevonden? Natuurlijk, die zien ze ook niet in de juiste context, daar willen ze ook niets van weten, ‘want dan slapen ze zo slecht’. Maar laten we het corrupte systeem zoals het is, dan valt er vroeg of laat een keer een ‘valse-vlag-bom’ op hun eigen bed.

   Dus jammer voor de mensen die het psychisch niet zouden aankunnen (hoewel je meer kan verstouwen dan je denkt hoor!), voor het voortbestaan van de mensheid is het essentieel dat we dit soort aanslagen aan de kaak stellen en de juiste ’terroristen’ berechten.

  12. Graag wil ik aan Paul zijn verhaal nog een aanvulling plaatsen ook al besef ik dat dit niets met 9/11 te maken heeft of toch?
   Toen ik deze morgen de hond uitliet hoorde ik twee oudere dames tegen elkaar praten en die hadden het over de vluchtelingen.
   Gisteren zou een bekende persoon op tv gezegd hebben dat dit niet goed komt en zelfs tot oorlog zou kunnen leiden.
   Hun conclusie(uiteraard op niets gebaseerd behalve dan op uitlatingen van deze bekende persoon)was dat de moslims (en dat waren de vluchtelingen in hun optiek) vooral de boel hier kwamen overnemen en wij zouden daar slachtoffer van worden.
   Toen begon 1 van deze dames met “mijn moeder heeft altijd gezegd…” en toen viel ik haar in de rede en vroeg wie was die bekende persoon dan maar dat wist ze niet meer.
   Ik zei toen zou het niet beter zijn naar de beelden te kijken zodat u ziet dat er ook vrouwen en kinderen bij zitten die de wanhoop nabij zijn en vraag u dan af of zij tot uw bewering in staat zijn.
   Daar wisten ze geen antwoord op en ineens moesten zij nog allerlei dingen doen en gingen ze naar binnen.
   Mag ik hier uit afleiden dat wanneer mensen die al een bepaald beeld van iets voor ogen hebben(zoals ook vaak het geval over 9/11 is)zich afsluiten voor andere meningen waardoor zij mogelijk een verkeerd beeld uitdragen naar anderen?
   Als dat zo is dan wakkeren zij de haat aan en niet degene waar zij het over hadden omdat ze mensen op die manier tegen elkaar op kunnen zetten gebaseerd op roddels en niet op feiten.

  1. Neem de enquete daarin mee Jeroen. Hij is het waard, niet alleen vanuit de berg werk die erin zit.. 😉
   Het gaat vooral om mensen te bekrachtigen om ZELF OOK de mogelijke alternatieven van de officiële versie ruimte te geven; en als ze zien dat anderen dat doen, is het eenvoudiger..!

 6. Het wordt tijd dat deze mythe ontkracht wordt, alles vanaf 2001 aan oorlogen en zogenaamde veiligheidsmaatregelen ontleent daar zijn bestaan aan. Op een leugenachtig fundament kan niks waardig groeien, de tijd om een ware florerende mensheid op de juiste fundamenten echt te laten evolueren is gekomen. Gelijkwaardigheid en recht voor allen op aarde (geen isme’s)

  1. Het gaat veel en veel verder terug. Al meer dan 250 jaar wordt de mensheid stelselmatig onderdrukt door een stel psychopaten die inmiddels meer dan 60% bezitten van ECHT ALLES wat op deze aardkloot aanwezig is.
   Deze farizeeërs hebben zo ongeveer elke politicus van zo ongeveer elk land in hun macht. De landen die zij NIET in hun macht hebben worden gedemoniseerd middels MSM propaganda. Het is ZO alomvattend dat het bijna ons voorstellingsvermogen te boven gaat.

   Vanaf 1800 is elke oorlog georganiseerd door deze lieden om er zelf beter van te worden. Beide kampen worden gefinancierd. De “overwinnaar” is bankroet vanwege het oorlogmaterieel dat wordt gekocht; de “verliezer” is extra de dupe, omdat ook nog eens de infrastructuur grotendeels is vernietigd.

   Ze deinsen echt nergens voor terug. Door middel van “valse flag operaties”, wordt al sinds decennia de publieke opinie bespeeld om de lange termijndoelen te kunnen bereiken.

   In 2000 dansten 7 landen niet naar de pijpen van deze volslagen doorgeslagen gekken. Dit waren: Iran, Irak, Noord-Korea, Somalië, Lybië, Mali en SYRIË!!!!!! (Ga maar na of deze hun eigen nationale bank hadden die in handen was van de staat en dat alle geld dat daar gedrukt werd een daadwerkelijk onderpand had.)

   Inmiddels zijn alleen Noord-Korea en Iran nog over. Waarom? Veilig stellen van natuurlijke bronnen en de infrastructuur om het te kunnen transporteren. (En zo nog meer rijkdom te kunnen vergaren om uiteindelijk wereldheerschappij te kunnen bewerkstelligen).

   BRICS is niets anders dan een andere verdeel- en heerstactiek van deze lieden. Rusland, Brazilië, China, Zuid-Afrika en India hebben geen eigen nationale bank die zelf zijn geld uitgeeft. Dit is net als in de rest van de wereld in de handen van private (Rothschild)bankiers.
   http://onsgeld.nu/extern/niemand-begrijpt-het-probleem-van-de-kredietcrisis-michiel-hotte/
   http://www.carlg.org/engwarindustry2.html
   http://www.tomatobubble.com/id861.html
   http://threeworldwars.com/
   http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html
   http://www.zionism-israel.com/an/altneuland.html
   http://beforeitsnews.com/alternative/2015/03/the-untold-history-of-the-united-states-in-58-minutes-must-see-video-3130164.html
   http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerwars.php#axzz3lQ6gtzpZ
   https://duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com/een-nieuw-monetair-bank-en-geldsysteem-vanaf-de-17de-eeuw-gebaseerd-op-geldcreatie-fractional-reserve-banking/
   http://www.ninefornews.nl/de-ijzeren-greep-van-bankiershuis-rothschild/

   Pas wanneer DIT stopt en geldcreatie weer op een fatsoenlijke eerlijke en ethische manier geschiedt wordt de aarde een betere plaats om in te (KUNNEN!!) leven….

 7. Bizar dat er met geen woord over Israel wordt gerept, bang om voor anti semiet te worden versleten? Christopher Bollyn’s diepgaande onderzoek betreffende het gebruik van nano thermite wordt zelfs volkomen genegeerd. Is daar een reden voor?

  1. dag Mark, deze site staat vol van het Zionistische dubbelspel. Ik plaats hieronder nog maar eens Hajo Meyer, die voor zich spreekt. Kijk ook naar de eerste illustratie van Kennedy hierboven. Een uitspraak van begin jaren 1960..
   Het/dit artikel is even te toegespitst op de enquête en korte achtergronden, dat het Zionistische spelletje er alleen maar teveel zure room overheen giet.. Maar je hebt dus geen gelijk dat we het uit de weg gaan. In tegendeel. En dat voor ons het Zionistische spelletje voor veel mensen onzichtbaar is, erger nog, dat men denkt dat het over Joden gaat.. Oppervlakkige dommeriken. Kijk eens naar deze Auschwitz-overlever.. Hoe duidelijk wil je het hebben Mark.

   En het feit alleen al dat Christopher Bolyn wordt verketterd om zijn oprechte analyses, waarbij het ‘jodendom’ de dupe zou zijn, zegt toch genoeg. En zolang mensen het verschil niet wéten, kunnen Zionistische ratjes (om vrij naar Hajo Meyer te spreken) hun gang blijven gaan.

   Dus voor wie nu eindelijk het wil snappen:
   deel 1: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-geheime-maffia-uit-khazaria/
   deel 2: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-door-israel-bezette-khazaren-vazalstaat/

   Hoe de Rothschild’s niet eens joods zijn, maar het joodse camouflagepak aantrekken. Hoe Israël de uiteindelijke camouflageplek is geworden en dat de VS niets anders is dan een Zionistische Rotschild-bastion. Kijk, als je er toch helemaal in wilt, naar David Icke over dit Rabbit Hole..
   https://www.youtube.com/watch?v=0xe5cQDIbMs

   En dan deze plaatjes kijken, die je NOOIT in de main-stream-media zit.. HIER

 8. Klopt, maar ondertussen werd Jos daarbij wel gefileerd. Anyway, de enquete is nogal suggestief.
  “Heeft u zelf twijfels over de officiële verklaringen van de aanslagen van 11 september 2001?”
  Dat kan heel breed worden opgevat.
  Kijk naar Nederlandse rampen: over de bijlmerramp of de vuurwerkramp weten we ook nog steeds niet alles en kun je ook twijfel leggen bij de officiele uitleg.
  Maar dat betekent niet dat de overheid er achter zat en het vrachtvliegtuig heeft neergehaald of de vuurwerkopslag heeft opgeblazen..
  “Op de vraag: Vindt u, dat als er ook maar enige twijfel bestaat over het instorten van de 3 WTC torens, er dan een nieuw onderzoek zou moeten worden gedaan?”
  Tja, lijkt me logisch om die vraag met ja te beantwoorden, ongeacht of je zelf twijfelt of niet.
  Kortom, waardeloos onderzoek.

  1. Zolang niet alles boven water komt en door overheden zaken achter worden gehouden, moet je je de vraag stellen waarom de overheden geen open kaart spelen en alles op tafel leggen? In mijn optiek horen staatsgeheimen niet te bestaan , wij ( het volk ) zijn namelijk de staat en voor ons worden zaken geheim gehouden?? Wij hebben alle recht op duidelijke onafhankelijke en transparante onderzoeken. Wanneer dat dus niet gebeurt hebben de overheden belang bij het geheim houden van zaken en werken dus niet voor het volk, wegsturen die hap dan.

  2. Oké Whatever, dan zijn de vragen nogal suggestief, maar vind je zelf ook niet dat er wat 9/11 betreft al jaren zoveel wetenschappelijk bewijs bestaat (en aanvullende feiten en duidelijke verdenkingen) dat de officiële verklaring absoluut in de prullenbak doet verdwijnen?

   Zijn enquêtes überhaupt nog wel nodig om te peilen hoeveel procent wel of niet enig geloof hecht aan de officiële theorie of aan de medeplichtigheid van de overheid? Ieder weldenkend mens (en daar reken ik dan ook maar even msm journalisten onder) had allang op de hoogte kunnen zijn van de grove leugens van de kant van de overheid, van het faliekante tegenwerken van onderzoeken, van het complete negeren van feiten en bewijs. Je kunt 9/11 niet vergelijken met de vuurwerkramp (hoewel ook daarbij de overheid iets te nadrukkelijk aanwezig is). Bij 9/11 bestaat er onomstotelijk, wetenschappelijk bewijs dat de aanslagen anders in hun werk zijn gegaan dan de overheid beweert. En daarbij nemen presidenten en andere hoge regeringsbeambten heel duidelijk de moeite om het bewijs tegen te spreken, dat maakt dat ze, of zelf betrokken waren, of dat ze een andere ‘organisatie/groepering’ die 9/11 heeft uitgevoerd (GEEN moslimorganisatie) uit de wind willen houden.

   Het is als met de vraag wie er van de chocoladetaart heeft gesnoept en niemand antwoord geeft, maar er 1 iemand met chocolade tot achter zijn oren op de eerste rij staat, de Amerikaanse overheid!

   Het is volgens mij inmiddels een feit dat iedereen die nog niet weet wat er mis is met de officiële 9/11 theorie, dat niet wil weten, om wat voor reden dan ook.

  3. De vraag over de twijfels is PRECIES de vraag die we wilden stellen. Er is niets suggestief aan. We willen/wilden weten hoeveel mensen, in geval van twijfel (of nog opkomende (!!!) twijfel) DAN een nieuw onderzoek willen.
   Andersom gezegd, WAAROM IS ER NOG GEEN NIEUW ONDERZOEK TERWIJL ER ZOVEEL TWIJFEL IS..!?
   Je kunt toch gewoon geen onderzoek willen, ook al bestaat er twijfel over het instorten van de torens.
   (Overigens zie ik bij jou ook alweer zo’n bijzonder e-mail-adres, waarbij ik me afvraag, waarom..?)

  4. Is Whatever gewoon Jos (die in het echt ook geen Jos heet), die verschillende mailadressen aanmaakt?

  5. “Is Whatever gewoon Jos (die in het echt ook geen Jos heet), die verschillende mailadressen aanmaakt?”

   Tja, het fileren gaat gewoon door :o)
   Nee hoor, jos is een ander persoon.
   Maar voel je vrij om iets anders te geloven.

  6. @whatever
   Whatever is gewoon een trol , want reageert niet vanuit eigen gedachten en al helemaal niet met valide argumenten. Hij houd zich krampachtig vast aan wat hem van overheids wegen wordt ingefluisterd en weigert met open mind andere wegen te onderzoeken . Geen gebruik makend van welke eigen intelligentie dan ook.
   Het lijkt er veel op dat er alleen maar reakties worden gegeven om tegen reakties te krijgen , oproepen tot strijd dus , geen zinnig woord om tot waarheidsvinding te komen , dus een dikke troll. Daaag whatever!

 9. Morgenavond om 8 uur dus 20:00 uur s’avonds Collectieve meditatie voor Vrede en LIEFDE op aarde. Probeer er vanuit je hart bij stil te staan. Ook al geloof je niet in zulke zaken en al is het dan maar 5 minuten dat jij je energie, dus je denken, alleen maar richt op en je solidair voelt aan het positieve Collectief waarvan je dan energenetisch deel van uitmaakt en waarin je samen in die positieve vibe Vrede en LIEFDE op aarde wenst. Kan zolang duren als 15 minuten half uur dat staat vrij.
  Je zult er versteld van staan hoe goed dat dat inwendig maar ook Collectief zal voelen ! (En ook al… al zijn het maar 5 minuten) 🙂

 10. Alleen al het feit dat er nog steeds geen eerlijk proces tegen de vermeende kapers heeft plaatsgevonden zou al genoeg aanleiding moeten zijn voor de MSM op opheldering hierover te vragen. Nu wordt klakkeloos beweerd dat er een moslimorganisatie achter zit omdat één vermeende kaper na marteling heeft bekend.

  1. @Jopiek:
   Je weet toch in welke handen de MSM zijn?
   Dan heb je meteen je antwoord waarom dit niet gebeurt…

  2. Lees maar eens:

   Overigens heeft men PAS NA 5 JAAR getracht dit bericht te ontkrachten. Kijk naar de gebruikte tekst hiervoor (Hierbij lijkt het ontkrachten van deze feiten, hetzelfde is als het wijzigen van een kookrecept, door i.p.v. 3 eieren er maar 2 te gebruiken..!) Het is plotseling geen artikel meer, maar een ‘verhaal’.. Zie je het verschil? En er zijn ‘enige discussies geweest’… Mijn hemel.. Het gaat verdorie om één van de meest controversiële feiten achter de 9/11-aanslagen. Enja, het artikel verwijderen, eh, het ‘verhaal’ verwijderen, kan dan ook niet meer, dat zou natuurlijk nóg meer verwarring stichten.. En zo valt natuurlijk niet krom te praten wat recht is..! (HIER)
   Enja, dit is dezelfde BBC die reporter Jane Standley op 11 september 2001 om 17:05, vroeg verslag te doen van een ingestort gebouw, dat nog niet was ingestort. Sterker nog, áchter haar nog gewoon zichtbaar was en 20 minuten later WEL instortte..!
   En dezelfde BBC, die de haar vrouwelijke reporter in oost-Europa in haar hemd zet, door haar verhaal over de MH17-catastrofe in Oekraïne trachten te verwijderen van internet..!

   ‘A five-year-old story from our archive has been the subject of some recent editorial discussion here. The story, written in the immediate aftermath of the 9/11 attacks, was about confusion at the time surrounding the names and identities of some of the hijackers. This confusion was widely reported and was also acknowledged by the FBI. The story has been cited ever since by some as evidence that the 9/11 attacks were part of a US government conspiracy…’

  3. Een eerlijk proces tegen de kapers is niet mogelijk: ze zijn omgekomen in de aanslagen.
   Maar een aantal zijn wel zo vriendelijk geweest om videos achter te laten waarin ze hun motieven voor de aanslagen uiteen zetten.

  4. @Whatever: Je reactie verraadt je. Je leest niet eens en rommelt maar wat. Meerdere “kapers’ blijken toch echt gewoon nog te leven.

  5. Ja, en video’s in scene zetten daar hebben Amerikaanse ‘instellingen’ geen enkele moeite mee, zie de video’s waarin Osama Bin Laden de eer opeist 9/11 uitgevoerd te hebben, zelfs een kleuter ziet dat de man in de video in de verste verten niet op Bin Laden lijkt.

   Maar alweer, duizenden wetenschappers, ingenieurs en technici hebben keihard bewijs verzameld dat 9/11 zo hard stinkt dat je het over de gehele wereld kunt ruiken, maar om dat te weerleggen gebruiken we een videoboodschap van een beweerde kaper?

  6. Nee Danny, de kapers zijn niet in leven.
   De MSM is onbetrouwbaar, daar zijn de meesten het wel over eens verwacht ik.
   Zo ook in dit verhaal, de MSM is aan de haal gegaan met enkele namen die genoemd werden als mogelijke kapers en stuiten op een aantal personen die gewoon in leven waren en niets met de aanslagen te maken hadden. Later toen de FBI met de officiele lijst met namen incl foto’s van de verdachten kwam bleek dat degene die de media hadden opgespoord niet dezelfde personen waren als de verdachten die de FBI op het oog had.
   In de maanden na 911 heeft Al Qaeda diverse videos vrijgegeven waarin de kapers stuk voor stuk verantwoordelijkheid claimen voor de aanslagen. Die videos hebben op een enkele na weinig media-aandacht gehad. Een aantal zijn ondertiteld, anderen alleen in het Arabisch. Meesten zijn te vinden op youtube. Ik kan je wat links geven als je hiervoor belangstelling hebt.

  7. Paul: die video die zogenaamd nep zou zijn duurt meer dan een uur, waarbij niet alleen Bin Laden, maar ook andere kopstukken van Al Qaeda te zien zijn.
   Dus dan is niet alleen Bin Laden nep, maar de rest ook.
   Dat is best veel voor een nep-video die de betrokkenheid van bin laden zou moeten aantonen. En daarna zijn nog een tiental videos vrijgegeven, waarvan een aantal alleen zijn te vinden op Arabische kanalen op Youtube. Die zijn dus waarschijnlijk nooit uitgezonden door westerse media.
   Ik vind het nogal wat om dat allemaal gewoon weg te wuiven als zijnde nep. Zo kun je alles wat tegen je overtuiging in gaat wel als nep wegwuiven.

   Heb je zelf overigens de video wel eens gezien? Ik wel. De video heeft een verkeerde beeldverhouding, maar op zich is Bin Laden in diverse scenes goed te herkennen. Gek genoeg worden die scenes niet gebruikt in de screenshots op sites die aan zijn identiteit twijfelen.

  8. Verder ben ik wel benieuwd naar dat keiharde bewijs dat AE911truth dan boven tafel heeft gekregen.

  9. Uit de consensus: “De Officiële Lezing
   De Twin Towers zijn ingestort als gevolg van de inslag van vliegtuigen, vliegtuigbenzine en kantoorbranden. [1]
   Het Beste Bewijs Ervaring, gebaseerd op fysieke observatie en wetenschappelijke kennis, toont aan dat kantoorbranden, zelfs met de hulp van vliegtuigbenzine, geen temperaturen kunnen bereiken hoger dan 1000 graden Celsius (1800 graden Fahrenheit).
   Maar meerdere wetenschappelijke rapporten [2] laten zien dat metalen in de Twin Towers smolten. Onder andere staal, ijzer en molybdeen – welke normaal niet smelten tot ze temperaturen bereiken van respectievelijk 1482° (2700°F), 1538° (2800°F) en 2623° (4735°F).”
   Tja, de officiele uitleg van NIST verklaart niet dat de constructie moest smelten om voldoende te verzwakken om de instorting te initieren. Dus de weerlegging sluit daar niet op aan. Ik zou hier een weerlegging verwachten die naar de details kijkt van NIST inzake de instorting en dan die details op punten weerlegd.

  10. zelfs verzwakken is nog lang niet gelijk aan Free Fall, kopkleppen af en je ziet het

  11. Het volgende punt kan ook niet worden verklaard door thermiet, zoals in de lezing van Steven Jones.
   Explosieven zouden het kunnen verklaren, alleen maken die oorverdovend lawaai bij detonatie en veroorzaken schokgolven die ramen tot op honderden meters afstand zouden vernielen. Beide zijn niet waargenomen op 911.
   De afstand van de buitenste stalen kolommen kan wel worden verklaar door delen van de perimeter die zijwaarts wegvielen.
   Wat je bij de instorting ziet is dat de vloerdelen recht naar beneden vallen, om de kern van het gebouw heen, en dat de buitenmuren naar buiten worden gedrukt en zijwaarts wegvallen.

  12. zijn wel waargenomen op 911 seismografisch vlak voor de instorting en auditief door mensen oren

  13. in de top een zuurstof arm vuurtje door een zogenaamd ingeslagen ‘vliegtuig’ betekent niet als eerste het verdwijnen van de onderkant

  14. @whatever
   Laatste energie die ik nog in je steek.
   1. je kunt onmogelijk nu al alle links die ik je heb gedeeld uitvoerig hebben beschouwt.( zoals ook duidelijk blijkt uit je meer dan matige weerlegging, hier zie je een rapport dat los staat van wat nist heeft geklad, en dan is het weer niet goed)
   2. Jouw argument rammelt de pan uit van de dommigheid, in verdere links heb ik duidelijke ooggetuigen verslage4nm en wetenschappelijke onderbouwing gegeven voor het gebruik van springstoffen eventueel met brandversterkers.
   Conclusie : je bent niet geinterresseert in een waarheidsvinding , en rammelt alle argumenten die jou onwelgevallig zijn opzij om vast te houden aan een overheids lezing die bol staat van de leugens halve waarheden en niet onderzochte feiten.Dan blijft eigenlijk alleen over je bent een bange wezel die vast houd aan de status qou om vooral niet zelf te hoeven denken en je wereldbeeld bij te moeten stellen of je bent een dikke trol en mijn energie onwaardig!

 11. Een interessante link aangaande een rechtszaak in het Hastings Magistrates gerecht (UK) van een familielid van een van de slachtoffers van 9/11 Matt Campbell, vs the BBC, dit omdat hij weigert de officieele berichtgeving te geloven na enig eigen onderzoek en daarom ook geen tv-bijdrage wenst te leveren omdat hij dan vindt dat hij daarmee het terrorisme als het ware zou ondersteunen. In dit alles baseerd hij zich op het Article 15 – Section 3 of the Terrorism Act. Op onder staande video-link legt politiek analist en activist Ken O’Keefe prachtig met zeer duidelijke en gerechte argumenten uit hoe hij over dit alles denkt.
  KEN O’KEEFE INTERVIEW – HASTINGS, UK – MARCH 2015
  https://youtu.be/LZAQtac8mHU

  1. Marcel als je reactie aan mij gericht is of zou zijn dan heb je mijn reactie niet echt goed begrepen, mijn reactie ondersteunt jouw aandragingen en linken.
   Het is echt een geweldige activist voor de waarheid die Ken O’Keefe, even de clip kijken dus en dan bemerk je dat ik absoluut niks debunk aangaande het ware verhaal omtrent 9/11. Enigzins of-topic maar toch weer niet….O ja nog meer van Ken O’Keefe op Boublog in dit artikel http://www.boublog.nl/2015/09/11/ken-okeefe-praat-over-11-september/

  2. Sorry treowd ik heb mijn reaktie schijnbaar op een verkeert plekje geparkeert , was voor whatever bedoeld

 12. Tja Guido, je belooft e-mailadressen niet te delen met derden, maar ondertussen ga je wel zelf op onderzoek uit. Beetje vaag. Anyway Paul, Het probleem is dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat de officiele verklaring naar de prullenbak zou doen verdwijnen. Het wordt wel door partijen beweert, maar die spreken elkaar weer tegen. Zo heeft de een hard bewijs voor nanothermite, de ander hard bewijs voor explosieven, een derde hard bewijs voor een energiewapen en tot slot zijn er harde bewijzen voor mini-nukes… Tja, dat klopt dus niet. Hard bewijs zou maar in 1 richting kunnen wijzen.
  911 is wel vergelijkbaar met rampen als bijlmer en de vuurwerkramp: bewijs dat verdwijnt, onderzoeken die tegen worden gewerkt, witwasoperaties…. De parlementaire enquete naar de bijlmerramp wordt door critici gezien als 1 grote witwasoperatie. Verder zag je bij de bijlmerramp ook dat de rampplek met een moordend tempo werd opgeruimd. Terwijl men nog geeneens wist of het een ongeluk betrof of een aanslag had Cohen al opdracht gegeven om al het puin af te voeren. De onderzoekers moesten op de vuilnisbelt naar aanwijzingen zoeken.
  Wat de chocoladetaart betreft: degenen die ervan gesnoept hebben hebben dat gewoon meerdere malen toegegeven. Er zijn diverse videos door Al Qaeda vrijgegeven waaruit de betrokkenheid van de organisatie in het algemeen en de individuele kapers in het bijzonder blijkt. Deze videos worden ofwel compleet genegeerd door de 911-beweging of weggewuifd als zijnde nep. En dat vind ik het vreemde aan de 911-beweging. Dat overheden liegen om hun eigen hachje te redden, dat zijn we wel gewend. Ik verwacht niet dat er iemand op dit blog is die gelooft dat de overheid betrouwbaar is en altijd de waarheid spreekt
  Maar van een tegenbeweging verwacht ik wel dat die het complete verhaal proberen te achterhalen en elke bron van informatie serieus nemen en meenemen in hun verhaal.En dat gebeurt niet. Elk alternatieve 911-complot dat op internet te vinden is vertelt alleen feiten die te passen zijn in dat complot. Alles dat er niet in past wordt ofwel passend gemaakt, ofwel erbuiten gelaten. Slechts een enkele website stelt zich neutraler op en probeert zich tot de feiten te beperken. Maar die zijn op 1 hand te tellen en bijna onvindbaar met Google omdat niemand er in is geinteresseerd.

  1. @Whatever: Beertje vreemd, dat je Guido als beheerder van de site verwijt, dat hij e-mailadressen checkt van mensen, die er duidelijk niet op uit zijn om gewoon te discussiëren.
   Verder gaat het er juist om, dat de wereld het verdient om de waarheid te horen, want zowat iedereen geeft ondertussen toe, dat het officiële verhaal aan alle kanten rammelt. Dát alleen al maakt de overheid verdacht. Net als bij JFK. Wie er wél schuldig is, is nu nog niet van belang. Dat komt dan later wel.
   Er kan toch duidelijk geconcludeerd worden, dat de vrees van JFK en Eisenhower waarheid geworden is? Het Militair Industrieel Complex, uitgebreid met media en academici, heeft de macht lang geleden overgenomen. Misschien nieuws voor je, maar Bush en Cheney zijn daar onderdeel van…

  2. Bijna alle wetenschappelijke onderzoekers die 9/11 aan de kaak stellen, tonen met bewijs aan dat de officiële theorie NIET klopt, dus daar valt niet aan te tornen. De puinhoop van de aanslagen zit zo ingewikkeld in elkaar dat er verschillende opvattingen bestaan over waar het bewijs nu op duidt (mogelijk werden meerdere technieken naast elkaar gebruikt), maar dat het absoluut niet om gewone kapers met een paar vliegtuigen ging staat als een paal boven water. Er wordt inderdaad veel beweerd, maar als je alleen al het bewijs zou nemen van de natuurkrachten, dan heb je ijzersterk bewijs dat torens niet op vrijevalsnelheid kunnen instorten. Als je kijkt naar het keiharde gegeven dat kerosine geen staal kan doen smelten, laat staan gehard staal, dan weet je dat de officiële beweringen larie zijn. En zo zijn er nog veel meer bewijzen, die echt bewijs zijn! ALLE getuigen (zelfs journalisten die erbij waren) vertellen je dat er explosies waren, zelfs al in de kelders voordat het eerste vliegtuig de Twintower raakte (dat zegt inderdaad niets over wat voor explosieven er werden gebruikt, maar er WAREN explosies). Maar de officiële instelling NIST heeft er geen onderzoek naar gedaan, vreemd toch?

   Nagenoeg ALLE onderzoekers, veel 9/11-nabestaanden en miljoenen anderen op Internet dringen aan op een onafhankelijk onderzoek om wellicht de zaken duidelijker te krijgen en om de juiste daders aan te kunnen wijzen. Daar draait het om. Er is iets vreselijk mis met de theorie zoals die door de gevestigde media en politiek als pertinente waarheid wordt gezien. De media hoeven geen standpunt in te nemen en ook de politiek niet, maar ze behoren de juiste vragen te stellen en hun gezonde verstand te laten werken, daar hebben we een media voor, daar hebben we politici voor. Maar blijkbaar durven ze niet, zouden zij mogelijk denken dat de machten die 9/11 op hun geweten hebben ook hen zou kunnen raken?

  3. Jowenko zei over de twin towers dat dat geen demolitie was. Steun je die mening ook van hem, HyperAlert?

   Danny: discussies zijn het interessantst als die gehouden worden tussen personen met verschillende meningen, niet door personen die dezelfde mening over het onderwerp hebben.
   Het zorgt er voor dat je geen luie aannames presenteert (want die worden immers onderuit gehaald door tegenstanders), maar de moeite neemt om je beter in het onderwerp in te lezen.
   Sommige personen willen dat uiteraard niet, en die vallen dan de persoon aan met een afwijkende mening ten opzichte van hen ipv dat ze hun eigen mening goed onderbouwen om de ander van zijn ongelijk te overtuigen, danwel accepteren dat de ander op een bepaald punt gelijk heeft en hij/zij niet. Dat Guido e-mailadressen checkt en hier zijn mening daarover ventileert: nee, dat vind ik niet kunnen. Ik vind dat eenieder recht heeft op een eigen mening en niet zou moeten vrezen dat hij/zij vanwege die mening achterna gezeten wordt. Hij kan ook gewoon posters op dit blog checken in zijn taak als moderator en daar verder over zwijgen. Nu drukt hij stempels op personen die kennelijk een mening hebben die hem niet welgevallen is.

   Paul, als we nu de rechterflank van het kwartet nemen: Steven Jones en Judy Woods.
   Ooit beide prominente leden van de 911scholars.
   Alleen groeiden ze uit elkaar door een totaal verschillende opvatting te hebben over de destructie van de wtc-torens. Jones ging voor thermiet en Woods voor een energiewapen. Dat verschil van opvatting bleek zo fundamenteel dat de scholar-beweging in tweeen is gescheurd en daarvan nooit is hersteld. Woods stak veel tijd en energie in het bewijzen dat de thermiet-theorie volslagen onzin is en Jones deed hetzelfde met de theorie van Woods.
   De thermiet-theorie van Jones is in de loop der jaren een aantal malen gewijzigd en toen hij onderzoek deed met nano-specialist Harrit werd het uiteindelijk nanothermiet…
   Jones zijn theorie heeft de meeste aanhang, waaronder AE911truth. Maar Woods heeft nog opvallend veel steun

   Wat nieuw en onafhankelijk onderzoek betreft: je zou verwachten dat een team met meer dan 2500 experts (ae911truth) voldoende kennis en middelen heeft om zo’n onderzoek te starten. Waarom wachten op die toch al corrupte overheid om een nieuw onderzoek te starten waar dan uit zou moeten blijken dat diezelfde overheid achter de aanslagen zat? Dat is natuurlijk bij voorbaat een mislukte exercitie.

   Er is heel veel informatie al beschikbaar. Bijv AE911truth heeft de blauwdrukken van zowel de twin towers als WTC7 weten te bemachtigen. Waarom dan niet zelf een computermodel maken van bijv. WTC7? Computers zijn een stuk krachtiger en goedkoper dan in 2007, toen NIST bezig was met hun simulaties.
   En ingenieurs en andere wetenschappers hebben toegang tot de benodigde professionele software om een dergelijke simulatie mogelijk te maken. Men kan er ook een prestige-project van maken, een showcase van wat de software kan. Dat zie je nu ook al op youtube met showcases van wetenschappelijke software die de crash van de vliegtuigen in de twin towers en de instorting als gevolg daarvan visualiseert.

  4. “want zowat iedereen geeft ondertussen toe, dat het officiële verhaal aan alle kanten rammelt”

   Elk officieel verhaal rammelt. We zullen nooit alle details van welke massale gebeurtenis dan ook weten en er zullen altijd zaken zijn die we niet zullen begrijpen.

   Het officiele verhaal over 911 is niet afkomstig van 1 bron. Het verhaal wordt verteld aan de hand van vele bronnen wereldwijd. Dat maakt het een stuk lastiger om het hele verhaal in scene te zetten.

  5. ik kan er niks aan doen dat je ineens zogenaamd geen Engels verstaat en opzettelijk zomaar wat zegt om mij de tent uit de lokken en daarmee er op gokt dat de meeste hollanders geen Engels kunnen begrijpen laat staan er moeite voor zullen doen om goed te luisteren naar wat er gezegd is door wie en wanneer. hoe laag kan je wezen, ik heb heel goed gehoord wat er gezegd is. het gaat er uiteindelijk niet eens om wat er gezegd is maar wat er werkelijk gebeurd is, en wat je niet Wil weten is mij een zorg en jouw belang en probleem. donder op met je vuile mind fok techniek, dat doe je maar met je geliefde zombie zwijntjes publiek maar niet met mij.

  6. software is software, er bestaat niet zoiets als ‘wetenschappelijke’ software.

  7. niet zullen weten dat maken we zelf wel uit; niet Willen Weten is ernstig verdacht want wat schuilt daar onder dat niet gezien mag worden

  8. software is software is een beetje een dooddoener. Software komt in verschillende categorieen. Je hebt bedrijfssoftware, grafische software, etc. etc.
   Een leek heeft geen toegang tot de software die nodig is voor de simulatie van de brand in wtc7 en welk gevolg die voor de constructie heeft. Een wetenschapper heeft dat wel.
   Daar gaat het om.

  9. en hou op met “flooding” vuile desinfo rat; het overspoelen met mistwolken en ander ziekelijk mensonwaardig corrupt kunstmatig redenatie en ontwijkings gedrag met een nep laagje glazuur van ‘wetenschap’

  10. Verder beweer ik nergens dat ik geen Engels begrijp. Snap niet hoe je daar bij komt. Jowenko is gewoon een Nederlander, zijn uitlatingen over 911 zijn gewoon in het Nederlands verkrijgbaar, evenals berichtgeving over het ongeval met dodelijke afloop.
   Dat mensen zijn dood koppelen met zijn uitlatingen: nogal vergezocht. Jowenko gaf enkel een mening gebaseerd op weinig en ook nog eens deels onjuiste informatie. Zijn mening over de twin towers was niet strijdig met de officiele uitleg en hij heeft nooit beweerd dat 911 een inside job is.
   Verder heeft hij het onderwerp daarna laten rusten.
   Waarom zou de VS een nederlander die in een of ander programma iets gezegd heeft over 911 jaren later ombrengen? Terwijl kopstukken van 911 die wel beweren dat 911 een inside job is en dat ook fanatiek propageren ongemoeid worden gelaten?
   Het is volstrekt onlogisch en veel te ver gezocht.

  11. je bent mijn vampier kleuterjuf niet die mij volstopt met niet terzake doende ‘denk’ activiteiten en spelletjes die nergens mee van doen hebben anders dan afleiden uitlokken uitsmeren en verwarren om ondertussen zo haar uurloon te kunnen opstrijken met mijn levensuren als brandstof en weg moffelen van waarheid als hoogste prijs

  12. Tja, Hyper, jij plaatst 3 reacties, ik reageer erop en dan ben ik aan het flooden en begin je te schelden..
   Kennelijk maak ik je nerveus.

  13. ik heb 5 jaar dag en nacht nujij achter de rug dusz weet ik waar ik mee van doen heb, het laagste van het laagste te vinden hier op aarde dat zich vermomd als ‘wetenschappelijk’ en ‘intelligent’… met 1 verschil, nujij houdt niet van mensen….

  14. Tja, Hyperalert: het enige wat ik doe is AE911truth oproepen om zelf een onafhankelijk onderzoek te initieren, daarbij gebruik makend van de middelen die ze voor handen hebben. Immers, de blauwdrukken van de torens en andere informatie, de enorme expertise van meer dan 2500 architecten en ingenieurs.
   Ik zou verwachten dat je dat toejuicht. Eindelijk duidelijkheid in deze zaak en dan zonder dat we afhankelijk zijn van die corrupte overheid die wellicht zelf achter de aanslagen zit..
   Maar nee, je stuitert opeens alle kanten op en wil alleen maar op de man spelen.. Jammer.

   Aha, dus mijn advies om wetenschappelijke software toe te passen in een onafhankelijk onderzoek zorgde ervoor dat het rood voor je ogen werd.. Tja, beetje vaag. Ik beweer nergens dat ik wetenschapper ben, noch dat ik wetenschappelijk bewijs heb voor wat dan ook, terwijl anderen in de discussie dat wel doen. Geen enkele reden om zo gefrustreerd te reageren.

  15. het enige wat je hier doet is beroepsmatig als een machine de boel hier zogenaamd ‘netjes’ volschijten met bullshit, opzouten nu

  16. you do not give a sjjit, dan wordt het tijd dat de menselijken onder ons part time ook geen sjjit meer geven om jouw artificieel gereutel, part time satanisme als tegengif, dat wat Imke al zei; we do not care anymore, addergebroed met slechte intenties die zich voordoen als ‘intelligent’, ‘wetenschappelijk’, ‘redelijk’, ‘beleefd’, ‘systematisch’… trek dat masker van je computer kop en zie wat daaronder zit; een slachthuis van gewetenloze kilte in staat tot massamoord zonder een grammetje gewetenswroeging, want dat heb je niet; een geweten, een moraal, schijn stijl heb juh, stuk stront en weet je wat volgens mij ben je niet eens Levend…

  17. Whatever/Ben of wie je ook bent met lulverhalen afleiden waar het werkelijk om gaat is niet zo moeilijk gewoon antwoord geven kennelijk wel.
   Guidoj vroeg waarom je zo,n bijzonder E mail adres hebt(10.4)waar hij tot nog toe geen antwoord op heeft gekregen,behalve dan dat je daar kennelijk moeite mee hebt.(ook nu zou je weer kunnen ontwijken door te schrijven dat gaat niemand wat aan)waarom als je niets te verbergen hebt?
   Je E mail adres wordt ook niet publiekelijk bekend gemaakt dus geef eens gewoon antwoord op een normale vraag.
   Wat betreft WTC Met je verhalen doe je jezelf voorkomen of je verstand van het hele gebeuren hebt dus dan kan je ook gewoon in normaal nederlands antwoord geven op een paar vragen lijkt mij.
   Hoe verklaar je dat BBC reportster Jane Standley op de officiele beelden die de hele wereld zijn over gegaan staat te verkondigen dat gebouw 7 is ingestort terwijl het duidelijk op dat moment op de achtergrond nog overeind staat en later pas instort?
   Eerder haalde je zelf de ramp in de Bijlmer er bij(18)
   Laten we dan ook even het Pentagon erbij halen.
   Ook op de officiele beelden is een paar seconden een laag vliegend projectiel te zien met een witte condensstreep achter zich wat op die hoogte bij een vliegtuig onmogelijk is hoe verklaar je dat?
   Als een vliegtuig tegen een bewapende betonnen muur aan vliegt zouden de vleugels en staart af moeten breken en dus moeten daar sporen van te vinden zijn op het gebied voor de muur dat is niet gebeurd hoe kan dat dan?
   Hoe geloofwaardig lijkt het jou dat een aluminium toestel tientallen meters door bewapend beton kan vliegen en zelfs aan de andere zijde van de toren na meer dan 60 meter door beton en staal gevlogen te hebben er vrijwel onbeschadigd aan de andere zijde uitkomt?
   Whatever het kan voor jou toch nooit moeilijk zijn hier antwoorden op tegeven die aan tonen dat ik het mis heb?

  18. @arnold: Tja, ik geef zoveel mogelijk antwoord en probeer on topic te blijven. Guido stelt een retorische vraag over mijn mailadres. Dat is off topic en eigenlijk ook tegen de regels van zijn eigen blog. Hij had dat kunnen doen in een PB of desnoods via dat mailadres. Nu gaat iedereen zich afvragen wat zo bijzonder is aan mijn e-mailadres, terwijl het blog duidelijk belooft geen adressen prijs te geven. Zonder het adres prijs te geven kan ik je niet laten zien of mijn mailadres bijzonder is en waarom. Ik vind het nogal flauw. Ik verwacht een kritisch blog dat privacy hoog heeft staan, zeker in deze tijd waarbij de overheid en bedrijven bij alles over onze schouders heen kunnen kijken en eigenlijk op dezelfde manier reageren als jij als iemand aangeeft dat hij dat niet vind kunnen. Want tja, we hebben toch niets te verbergen?
   Verder ben ik zeker bereid je vragen te beantwoorden. Of ik er verstand van heb mogen anderen voor me bepalen. Ik heb me wel flink ingelezen in het onderwerp. Mocht blijken dat ik het mis heb op bepaalde fronten, dan zou ik het wel zo prettig vinden dat dat als zodanig wordt medegedeeld en niet meteen word weggezet als een trol of iemand met cognitieve dissonantie. Iedereen heeft recht op zijn mening lijkt mij en niemand hoeft de psycholoog uit te hangen, toch?
   Jane Standley is een bekend verhaal. Als je het hele verhaal beluisterd, dan merk je dat de BBC informatie uit een derde bron heeft en die publiceert, zonder uberhaupt te weten waar het precies over gaat. Dat blijkt ook uit Jane, die notabene met uitzicht op de toren ingaat op het bericht. Ze geeft verder aan dat het een vaag bericht betreft. Very sketchy zegt ze bijv.
   Dat de BBC dacht dat WTC7 was ingestort terwijl het er nog gewoon staat lijkt vreemd, maar is het eigenlijk niet als je verder kijk waar het bericht vandaan komt. 3 uur voordat WTC7 is ingestort had de brandweer al geconcludeerd dat het gebouw zou instorten en de ruime omgeving geevacueerd. Hele straten zijn op een afstand van honderden meters afgezet en al het reddingswerk op ground zero in de buurt van WTC7 is stilgelegd. Dat is door verschillende media opgepikt en er zijn nog meer nieuwskanalen die daarover bericht hebben. BBC heeft dat kennelijk verkeerd geinterpreteerd en dacht dat de toren al was gevallen.
   Er zijn vele missers geweest in het nieuws op 911. de NOS heeft vorig jaar of het jaar daarvoor een compilatie uitgezonden over de fouten die zij op 911 hebben verspreid in hun nieuwsberichtgeving, in een item over nieuws tijdens grote rampen, die zonder de normale checks meteen naar buiten wordt gebracht.
   Dan het pentagon, de condensstreep is volgens de officiele lezing het gevolg van beschadiging van de rechter motor doordat die een lantaarnpaal heeft geraakt.
   Het vliegtuig heeft op zijn route naar het pentagon 5 lantaarnpalen geraakt, een hekwerk geraakt, een generatorwagen weggedrukt, een laag betonnen muurtje geraakt, en een boom omver gedrukt. De schade aan de pentagonmuur was ongeveer 37 meter, wat ruwweg overeenkomt met de spanwijdte van de vleugels van het vliegtuig. Dus die sporen zijn zichtbaar.
   De laatste vraag is wat onduidelijk, wat precies kwam vrijwel onbeschadigd aan de andere zijde van het pentagon naar buiten?
   Het aluminium toestel is natuurlijk niet onbeschadigd door het pentagon heen gevlogen. Dat toestel is ongetwijfeld geheel verscheurd toen het het pentagon in vloog. Wat de andere zijde van de binnenste ring wel kon bereiken was het landingsgestel. Die is niet van zacht aluminium en heeft best wel wat gewicht in te brengen.
   Het vliegtuig vloog meer dan 800 km per uur toen het het pentagon raakte. Zekers, het toestel is grotendeels van licht materiaal gemaakt. Desondanks weegt het toch al gauw tussen de 250.000 en 300.00 kilo. Tja, een projectiel van dat gewicht met een snelheid van 800 km/uur. Dat houdt de buitenmuur van het pentagon niet tegen. Verder wijst alles er gewoon op dat er iets van die omvang naar binnen is gevlogen. Het gras lag er nog netjes bij, alleen flinters aluminium van de romp en vleugels lagen her en der verspreid. Geen puin van de buitenmuur van het pentagon, geen inhoud van het gebouw zelf. Alles was naar binnen gedrukt, over een breedte van tussen de 36 en 40 meter. Ik hoop dat ik hiermee je vragen heb beantwoord.

  19. Weet je whatever, jij weet exact wat voor onderzoeken er naar 9/11 hebben plaatsgevonden en je weet dat een groot deel daarvan NIET in overeenstemming is met de officiële theorie, en je weet dat overheden niet te vertrouwen zijn. Waarom dan deze discussie? Wij en jij vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen, om nu eindelijk eens duidelijk te maken wat er werkelijk gebeurde en wie het heeft gedaan. We kunnen hier blijven zeuren over kleine details waar we het hier blijkbaar niet over eens zijn, maar het gaat om het grote plaatje, daar moet een onderzoek naar komen.

   Wetenschappers die op eigen houtje onderzoek doen, ook al zijn ze met 2000 man, krijgen beslist geen gehoor bij het grote publiek dat nu nog een rotsvast vertrouwen heeft in de officiële versie. Alleen een onderzoek uitgevoerd door officiële instanties (ik ben met je eens dat ‘onafhankelijke’ officiële instanties moeilijk te vinden zullen zijn) zal de media en het grote publiek halen. Mensen zijn nu eenmaal zo naïef dat ze het pas geloven als het in de krant staat.

   Ik ge er verder geen welles nietes spelletje van maken, wat mij betreft zitten we op 1 lijn: dat onafhankelijke onderzoek moet er komen en dan pas zullen we hopelijk weten welke mensen achter de aanslagen zaten, wat het werkelijke doel ervan was en welke middelen er zijn gebruikt om een dergelijke vernietiging teweeg te brengen.

  20. Whatever.
   Vreemd dat je niet kunt toelichten zonder je Email adres bekend te maken waarom deze bijzonder is maar goed daar gaat het hier ook niet over.
   18.21.
   Jane Standley heeft volgens jou een vergissing gemaakt OK dat kan.
   Alleen is deze vergissing de hele wereld over gegaan en heeft bij velen vraagtekens opgeroepen.
   Zou het een zender als de BBC kunnen schaden als deze fout wordt gemaakt?Ik denk van wel.
   Maakt een dergelijke fout de BBC/het verhaal ongeloofwaardig?Ik denk het wel.
   Bij een gebeurtenis als waar het hier over gaat en wat de hele wereld in shock heeft gebracht kun je ook als BBC een dergelijke fout niet permitteren en dient deze gelijk recht gezet te worden te meer omdat ze hiermee het officiele verhaal willen bevestigen.
   Waarom heeft de BBC dan hierover alleen maar onduidelijkheid laten bestaan als ze het op een simpele manier zouden kunnen uitleggen?
   En daarmee hun geloofwaardigheid in stand hadden kunnen houden terwijl er nu alleen maar twijffels zijn.
   Dan schrijf je dat de afmetingen van het gat ongeveer overeen komen met de spanwijdte van het toestel.
   Ten eerste het gat in eerste instantie vertoonde geen vorm van de vleugels terwijl dat wel had gemoeten omdat de romp door dat gat naar binnen is gegaan en dat hadden de vleugels dan ook moeten doen.
   Als dit niet het geval is zouden de vleugels afgebroken moeten zijn en dus moeten daar sporen van op het gras te vinden zijn geweest wat ook niet is gebeurd.
   Blijft ook een feit dat zelfs met 800 km per uur een vliegtuig te pletter zou slaan tegen een betonnen gewapende muur waardoor er buiten veel meer brokstukken en lichamen gevonden hadden moeten worden.
   Wat betreft de motor dat is ook onzin omdat de NTSB een reconstructie heeft gemaakt aangaande het afgelegde pad van het toestel en daaruit bleek dat het verhaal over de lantaarnpalen gewoon niet kan kloppen.
   Conlusie je verhaal deugd niet en kan niet onderbouwd worden.

  21. @ Whatever:

   Zou jij met onderbouwde argumenten kunnen weerleggen waarom de gebouwen van het world trade center dus de twin towers en wtc7 na (in verhouding met de aangehaalde voorbeelden in onderstaande toegevoegde link )kortdurende en niet erg hevige uitslaande branden en expliciet en juist alleen vanwege die reden daarom in zouden kunnen storten terwijl ze constructief aan vele hogere eisen voldeden ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwbesluit ) als de gebouwen in de volgende aangedragen voorbeelden in dit artikel ? Other fires in steel-structure buidings: http://www.serendipity.li/wot/other_fires/other_fires.htm

  22. Helaas is Whatever niet meer onder ons. R.I.P.
   Wellicht dat hij, vanzelfsprekend onder een andere naam, weer opduikt.

  23. Het blijft voor mij een mysterie hoe het mogelijk is dat sommige mysteries blijven bestaan zoals bv 18.1 waar mysteries een bijdrage denkt te leveren omdat hij hoogst waarschijnlijk zich gesteund voelde door Whatever.
   Deze persoon dacht waarschijnlijk Guidoj zijn bijdrage (16.3) te kunnen ontkrachten door naar dezelfde bron te verwijzen waar de BBC aangeeft dat er (wederom)een fout was gemaakt welke ze waarschijnlijk na te veel commentaar dachten te kunnen recht zetten door over een naam te bakkeleien.
   Whatever had het over een landingsgestel dat uit hard metaal bestond wat bij mij de vraag oproept uit welk materiaal de plaat voor hun kop dan bestaat.

 13. En ZIE hoe Israhell al haar Koshere Kippetjes bijeen heeft weten te vergaren in (As)Syrië ! :

  http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Ook-China-gaat-islamitische-terreurgroepen-bombarderen-in-Syri

  Met mijn welgemeende excuses voor het Koshere “info”-bronnetje genaamd Xandernieuws hihi …

  De FAKE jews “vervullen” de (tot nogtoe) niet uitgekomen Oud-testamentische / Torah- profetieën “gewoon” zelf !!!

  Zoals ze dit al eerder in 1948 deden met de oprichting van de “Israelische Staat” ZONDER dat “De Messias” was gekomen !

  Want WAAR IS DIE DAN ? ? ?

  O ja … shit-shit … DIT soort kennis moet natuurlijk voor De Massa verborgen blijven hè ?

  Vandaar mijn “welgemeende excuses” aan “Rothschildistan” .. ehh … “Israël” bedoel ik natuurlijk.

  Ahum …

 14. ■ 9/11 ; planes were hijacked in ‘Radar Gaps’ only military and secret service knew about :
  http://www.youtube.com/watch?NR=1HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WC9KZ2Yy5g4&feature=endscreen”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WC9KZ2Yy5g4&feature=endscreen”v=WC9KZ2Yy5g4HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WC9KZ2Yy5g4&feature=endscreen”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WC9KZ2Yy5g4&feature=endscreen”feature=endscreen

  ■ “The Masters Of Deception”, by ZionCrimeFactory :
  http://zioncrimefactory.com/2014/09/05/masters-of-deception-the-true-and-original-version/
  ■ Video- and audio analyzing 9-11 : aluminium nose cone Boeing remained intact (!) and got out on the other side of the building ; 4min30 up to 10min :
  https://www.youtube.com/watch?v=gORu-68SHpE#t=946

  ■ “Missing Links”, docu 2h07min :
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD_vwzjdTi4″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD_vwzjdTi4″v=GD_vwzjdTi4
  +
  http://www.911missinglinks.com/watch-movie/

  ■ “Jewish Neo Cons responsible for 9-11” , doc 14 min :
  http://www.youtube.com/watch?v=h4oj7fjODQQ#t=833

  ■ 125 israeli spies, arrested and (of course) put on a plane the days after 9/11 :
  http://factsnotfairies.blogspot.fr/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html#!/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html

  ■ 9/11 Mossad-CIA job :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2013/07/september-11-inside-job-or-mossad-job.html

  ■ “Criminal Zionists guilty for terrorism and mass murder on 9/11” :
  http://www.takeourworldback.com/911shortproof.htm

  ■ Former french Minister Roland Dumas claims ‘Syria’ was announced by english & israeli officials two years ago, docu 2 min :
  http://www.youtube.com/watch?v=Kz-s2AAh06I

  ■ Dr Kevin Barrett : “Where have all the towers gone ?”
  http://www.darkmoon.me/2013/where-have-all-the-towers-gone-by-dr-kevin-barrett/

  ■ Israel did 9/11 All The Proof In The World :
  http://northerntruthseeker.blogspot.fr/2010/09/israel-did-9-11-all-proof-in-world.html

  ■ “Painful Deception”, docu 1h23min by Eric Hufschmidt :
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iOvWwmiMC48″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iOvWwmiMC48″v=iOvWwmiMC48

  ■ “How they rigged the WTC towers for demolition” : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E3EQV223Y-M”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E3EQV223Y-M”v=E3EQV223Y-M

  ■ “Boston-Bengazi-9/11” (article from 27 may ’13) “all interconnected by Office of Naval Intelligence” ( O.N.I ) :
  http://www.tomheneghanbriefings.com/
  ■ Homeland Security made in Israel” : http://original.antiwar.com/giraldi/2013/08/21/homeland-security-made-in-israel/
  ■ “The Flight 93 Hoax” :
  https://www.youtube.com/watch?v=DaYMhg_plXg

  ■ Super doc “jewish angle” on 9-11 :
  http://youtu.be/MGBguysGnTM

  ■ Soort alternatieve Wikipedia over 9-11 :
  https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it

  ■ Building 7 : Zo’n 4 duizend (!) stalen verbingspunten moesten tegelijkertijd opgeblazen worden :
  http://vidrebel.wordpress.com/2014/07/29/the-brics-alliance-reveals-its-timeline-to-end-american-dominance/

 15. ■ 9/11 ; planes were hijacked in ‘Radar Gaps’ only military and secret service knew about :
  https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WC9KZ2Yy5g4&feature=endscreen

  ■ “The Masters Of Deception”, by ZionCrimeFactory :
  http://zioncrimefactory.com/2014/09/05/masters-of-deception-the-true-and-original-version/

  ■ Video- and audio analyzing 9-11 : aluminium nose cone Boeing remained intact (!) and got out on the other side of the building ; 4min30 up to 10min :
  https://www.youtube.com/watch?v=gORu-68SHpE#t=946

  ■ “Missing Links”, docu 2h07min :

  http://www.911missinglinks.com/watch-movie/

  ■ “Jewish Neo Cons responsible for 9-11” , doc 14 min :
  http://www.youtube.com/watch?v=h4oj7fjODQQ#t=833

  ■ 125 israeli spies, arrested and (of course) put on a plane the days after 9/11 :
  http://factsnotfairies.blogspot.fr/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html#!/2008/03/list-of-names-of-125-israeli-spies.html

  ■ 9/11 Mossad-CIA job :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2013/07/september-11-inside-job-or-mossad-job.html

 16. de “daverende” presentatie viel erg tegen, van Richard Gage…..vooral toen er een vraag gesteld werd over dr, Judy Wood. Toen moest hij hulp krijgen van ” back stage” via zijn oortje.
  Het was een chaótische lezing, waar je om je oren werd geslagen met gesproken en geschreven teksten, en dat tergelijkertijd.

  Judy wood is de meest geloofwaardige, daarna komt David Griffin…..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.