Advertentie

De Hessdalen-UFO’s, een ongekend fenomeen.


x

De Hessdalen-UFO’s, een ongekend fenomeen.

Guido Jonkers © juli 2011 WantToKnow.nl/.be

x

In December 1981, verschenen er plotseling lichten in de hemel boven de Hessdalenvallei in Noorwegen, lichten die heel duidelijk waarneembaar waren voor iedereen. Sommigen hingen meer dan 1 uur stil in de hemel, terwijl andere lichten zachtjes rondzweefden. Maar weer anderen raasden met enorme snelheid langs de hemel. Op een gegeven moment is er in dit verband een radar-observatie gedaan, waarbij men een snelheid mat van maar liefst 8,5 km per seconde, of ruim 30.000 km/uur..!!

De Hessdalen-valei in Noorwegen, het decor voor uitermate boeiende UFO-verschijnselen.

Hessdalen is een vallei in Centraal Noorwegen en ligt Zuid-Oost van Trondheim. De hele vallei is zo’n 12 km lang en er wonen zo’n 200 inwoners. Deze vallei staat dus vooral bekend, sinds het begin van de jaren 1980, om deze mysterieuze lichten. Het waren deze LITS (lights-in-the-sky) in Heslenfeld, die de aandacht trokken van mensen over de hele wereld, en UFO-onderzoekers uit Noorwegen en Zweden begonnen met het bestudeerden van dit fenomeen.
De Hessdalen LITS waren de zo feitelijk de eerste UFO-waarnemingen, die grondig zijn onderworpen aan wetenschappelijk doorlichting, waarbij gebruik werd gemaakt van technische High-Tech-apparaten.

De lichten waren al vaak geobserveerd, vaker laag aan de horizon, dan hoger in de lucht. Niemand in Hessdalen bleek een goede verklaring te kunnen geven voor dit uiterst bijzondere fenomeen. Foto’s die gemaakt werden van de lichtgevende objecten, toonden verschillende vormen. Enkele van de meest waargenomen vormen waren de kogelvorm, waarbij de punt vaak naar beneden wees, en de ronde voetbal-vorm. De laatste, veelvuldig waargenomen vorm, was die van de ‘omgekeerde kerstboom’. 

De lichten zelf waren meestal wit, wit-geel en geel en tussen de witte lichten kon soms een rood lichtje worden waargenomen. Maar soms werden er ook objecten gezien die alle kleuren van de regenboog ‘droegen’. ’s Nachts werden de meeste lichten waargenomen, maar ook overdag werden vaak waarnemingen gedaan, tot soms wel 4x per dag! En ook in de wintertijd bleken er vaker waarnemingen van de lichten te worden gedaan, dan ’s zomers. Omdat Hessdalen te maken heeft met de Scandinavische donkere winterdagen, lijkt dit een logische verklaring.

De lichten werden al snel in 3 groepen verdeeld:

 1. Kleine en sterke witte en/of blauwe flitsen, die overal in de lucht werden gezien
 2. Geel of geel-witte lichten: deze werden vooral aan de horizon waargenomen. Maar deze lichten werden zelfs vlák boven daken van huizen gezien en soms zelfs op de grond..! Deze lichten bleven vaak ook meer dan 1 uur zichtbaar. Soms toonden deze lichten een ongelooflijke accelleratie en een enorme snelheid.
 3. Verschillende lichten sámen, met een vaste afstand tussen hen in. Dit waren ook meestal de gele lichten met af en toe het rode licht ertussen in. Deze lichten bewogen vaak ook langzaam boven de boom- en tussen bergtoppen.

Tot 1982 gingen de waarnemingen van de vreemde lichten door, totdat in het voorjaar van 1983 de waarnemingen sterk afnamen. Maar in diezelfde zomer bleken ze terug te zijn gekeerd, maar in geringere aantallen dan voorheen. In de herfst van 1984 bleken de waarnemingen van de lichten weer op het oorspronkelijke niveau.

.

Omdat geen enkel overheidsapparaat in Noorwegen geïnteresseerd leek in dit fenomeen, begonnen 5 onafhankelijke onderzoekers hun eigen onderzoek: ‘Project Hessdalen’ was geboren. De mensen richten een organisatie op van vrijwilligers en deze bleken al snel uiterst waardevolle contacten op te bouwen met een aantal instituten in Noorwegen, zoals het ‘Norwegian Defence Research Establishment’ en de universiteiten van Oslo, Bergen en Trondheim. Vrijwilligers in het projectteam hadden met veel contacten binnen deze instituten al eerder gewerkt en die contacten bleken waardevol.

De UFO-onderzoeksgroep begonnen met hun veldstudies van de Hessdalen-lichten in Januari l984. Een enorme variëteit van instrumenten werd gebruikt om ‘grip’ te krijgen op de onbekende lichten. Onder deze instrumenten waren batterij-continu-camera’s, radar, spectrumanalysers, Geiger-tellers en nog veel meer.

Het project was nauwelijks begonnen met hun veldwerk of er kwamen direct al positieve resultaten binnen.
– Op 27 Januari l984 werden de lichten door de veldwerkers van het ‘Project Hessdalen’ gezien en ook werden ze waargenomen op radar..! Om 5:32 ‘s middags werd een lang lichtgevend object geobserveerd, dat over de bergtoppen vloog en uit het zicht verdween. Het licht was wit met rood gekleurd, en het rode lichtje knipperde met onregelmatige intervallen.
– Op 28 Januari om 3:49 ‘s middags, werd er ‘iets’ waargenomen op de radar, dat niet kon worden waargenomen met het blote oog.
– Op 29 Januari werd wederom een echo op radar waargenomen, en opnieuw was deze niet te zien met het blote oog van de samengekomen observatoren.
– Op 1 February werden enkele radarobjecten waargenomen, die opnieuw niet voor de mensen zichtbaar waren. Later die avond werd er door 11 mensen bij het observatie-station een waarneming gedaan van een langwerpig lichtobject.
Tijdens de hele duur van het onderzoeksproject werden meermalen observaties gedaan van de lichten en werden ze op verschillende momenten ook gefotografeerd.

Eenzelfde oefening werd uitgevoerd in de winter van 1985, maar door de barre weersomstandigheden, was het niet mogelijk het succes van het jaar daarvoor te evenaren.

De Amerikaanse UFO-onderzoeker Dr J. Allen Hynek, die ooit officieel consultant was van het VS-luchtmachtonderzoek naar UFO’s, ‘Project Blue Book’, bezocht in 1985 het Hessdalen project. Het zou een van zijn laatste trips zijn, voordat hij eind 1985 overleed. Hynek omschreef het project als een ‘UFO-laboratorium’. Hij was ook uitermate sterk onder de indruk van de behaalde resultaten van het project het jaar ervoor. (zie lijst hierboven).

Een van de bijzondere fysieke manifestaties in Hessdalen: onderzoekers staan bij een stuk turf dat met laserprecisie uit de toplaag is gesneden en naast het gat is gelegd waar het uitkwam. Een stuk kletsnat turf dat minstens 2000 kg woog. Geen spoor van enig menselijk ingrijpen noch voertuig te bekennen. (zie de Hessdalenfilm hieronder bij 14’00”)

Het ‘Project Hessdalen’ is sinds die tijd overal ter wereld besproken en onderwerp van discussies geweest. Hoewel de lichten nog regelmatig worden waargenomen, zijn ze niet meer zo talrijk als in de jaren 1980. Er staan nog steeds apparaten, die dagelijks film-tijdsopnamen maken en onderzoekers hopen dat het er nog eens van komt om een nieuw ‘Project Hessdalen II’ op te zetten wanneer de lichten in grotere getalen weer zouden opdoemen.

Er wordt gespeculeerd, dat deze lichten veroorzaakt zouden kunnen zijn door specifieke aardkorst-plooien, waardoor een piëzo-electrisch verschijnsel waar te nemen zou zijn, of dat ze toe te schrijven zouden zijn aan een bepaald weerfenomeen. Sommigen menen dat er bepaalde structuren in de lichten waarneembaar zijn op de foto’s ervan. De lichten blijven echter  ongeïdentificeerd en niemand weet wat het precies zijn.

In het voorjaar van l994, werd er in Hessdalen een workshop gehouden voor een groep van 20 wetenschappers, die 4 dagen duurde. Een paar van de aanwezige wetenschappers waren professor Boris Smirnov van het ‘Institute of High Temperatures’ in Moskou, professor David Fryberger van de ‘Stanford Linear Accelerator’ in de VS en professor Yoshi Othsuki van de Waseda Universiteit in Japan. Zij waren het er allen over eens dat de lichten in Hessdalen ‘echt’ zijn en niet een of andere illusie, en dat ze tevens de moeite waard zijn om verder te bestuderen. UFO’s waren dus gepromoot als onderzoeksobject in de wetenschappelijk wereld, sterker nog, in de Eredivisie van deze wereld!

Wetenschapper Paul Devereux uit Engeland, die onderdeel is van het ‘Project Hessdalen’- consultancy team, was ook bij deze workshop aanwezig in 1994 en hij blijft nauw verbonden aan de leider van het ‘Project Hessdalen’, Dr. Erling Strand. Beide mannen hebben zich toegelegd op het bestuderen van vergelijkbare lichtfenomenen, ook in andere delen van de wereld.

De plaatselijke bevolking blijft tot op de dag van vandaag nog steeds de lichtfenomenen waarnemen, evenals de sigaarvormige UFO’s, die steeds meer lijken te worden gezien. Per jaar worden nu zo’n 10 tot 20 waarnemingen gedaan.

In 2001 werd één heel interessante waarneming gedaan, die door de heer F. Moen is vastgelegd. Op 13 April observeerde zijn zoon in een vallei, iets westelijk van Hessdalen een snel bewegend lichtvoorwerp, over een periode van zo’n 20 minuten. Tijdens de duur van deze waarneming, bleef het object continue van kleur veranderen, terwijl het door de lucht bewoog.

Eerder dat jaar, op 28 Maart, had ene heer Tor Gaserud bij een bergrand een blauw-groen licht waargenomen, vanuit zijn auto, toen hij naar het stadje Roros reed. De heel waarneming duurde zo’n 20 seconden. En aan het begin van datzelfde jaar hadden meneer Peder Gronas en zijn kleinzoon, Bjarne Lillevold, net boven een bergpunt, een uiterst helder licht geobserveerd, toen zij richting Hessdalen reden.

In 1998, wordt er een automatische wetenschappelijk station gebouwd in Hessdalen, genaamd ‘Hessdalen AMS’ (automated scientific research station). Het station registreert de vluchten die op beeld verschijnen en legt deze digitaal vast.  Later wordt het ‘EMBLA’-programma geïnitieerd, hetgeen vooraanstaande wetenschappers en studenten bij elkaar brengt, die deze lichten wensen te bestuderen. Instituten die een rol spelen bij dit programma, zijn het Østfold University College (Noorwegen) en de ‘Italian National Research Council’.

Terje Toftenes
De Zweedse regisseur Terje Toftenes is bekend van zijn uiterst goed onderbouwde graancirkel-documentaire. Hij maakte een prachtige reportage over de lichtfenomenen in Hessdalen. Deze 3 kwartier-durende documentaire zie je hier:

X

Nadat Toftenes dit UFO-fenomeen in Hessdalen bestudeerde, werd hij geïnspireerd een documentaire te maken over UFO’s. Deze kwalitatief uitermate hoogstaande documentaire, ‘The Day Before Disclosure’ genaamd, is hier te zien in onze speciale player. In het Engels, niet ondertiteld helaas.

x

x

7 gedachten over “De Hessdalen-UFO’s, een ongekend fenomeen.

 1. Alle bovenstaande video’s vind ik helemaal geweldig, dat meen ik echt.
  En laat maar komen hoor, die on-aardse volkeren die verantwoordelijk zijn voor hoe we hier terecht zijn gekomen en wat we hier doen. Heb nog een appeltje met ze te schillen.
  Wat voorstellen voor mensheid versie 2.0 :
  – laat ze verdomme in de opstartprocedure van ieder menselijk bewustzijn programmeren wie ze zijn en waarom ze hier zijn, zodat mensen elkaar daar niet over elkaar te lijf hoeven te gaan.
  – kunnen vrouwelijke zoogdieren niet wat minder eicellen krijgen ipv 2×100.000 stuks? Wat denken die gasten aan de ontwerptafel nou? Dat we voor de lol kinderen willen baren en opvoeden? Get real.
  – kan het gen verwijderd worden dat ons als omnivoor laat kiezen voor carnivorische maaltijden ten koste van heeel veeel dierenleed, terwijl we net zo goed en gezond als vegatariërs of zelfs veganisten kunnen leven? Leuke feature hoor dat omnivoor zijn, maar het individu moet carnivor-optie alleen aanschakelen tijdens de survival modus.
  – liegen, willen exploitateren en sadisme zou ik graag willen wissen als mogelijk subroutines in het denkproces.

  Nou wie vult de lijst aan?

  1. Omdat je je bewust bent van al die dingen heb je de keus om je leven te leven zoals jij denkt dat het hoort.
   Niemand is verantwoordelijk voor iemand. Alleen wijzelf voor ons zelf.
   Ik begrijp je verontwaardiging. Maar zolang we niet weten wie het zijn die zich af en toe laten zien kunnen we ze moeilijk gaan beschuldigen.
   Ook bestaat de mogelijkheid dat we het zelf zijn of een groter deel van onszelf dat zich kenbaar probeert te maken.
   We weten nog zo goed als niets. Dit genre filmpjes helpt in ieder geval enorm. Er zijn dus best veel nieuwsgierige mensen op deze wereld die op zoek zijn naar het hoe en wat.
   En daar hebben we wat aan als we ook meer willen weten maar zelf niet de mogelijkheid hebben het uit te vissen.

 2. Leuke documentaire, men spreekt in de documentaire niet over UFOs maar over ’the fenomenon’ dat lijkt hetzelfde maar is het niet.
  Vooral dat stuk aarde dat verplaatst is is zeer opmerkelijk. Jammer dat het onderzoek volgens mij stil ligt want de informatie op de site van Hessdalen wordt niet meer ververst.

 3. Dit is echt een heel mooi artikel met schitterende beelden. Zit er serieus aan te denken daar eens heen te gaan. En als de timing niet goed is, geeft niets want het is een mooi land dat de moeite waard is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.