Advertentie

Wij zijn meester van ons lot..


x

x

‘Wij zijn meester van ons lot’..

Bruce Lipton Ph.D. – © Ode – 2012 door Jurriaan Kamp

x

Stamcelbioloog Dr. Bruce Lipton

Na een lang gesprek over celmembranen, evolutie en het (onder)bewustzijn, vraag ik Bruce Lipton wat zijn belangrijkste boodschap is. Het antwoord komt zonder aarzeling, en met zijn karakteristieke enthousiaste manier van praten lijkt hij net de zoveelste zelfhulpgoeroe of motiverende spreker. Maar dat is hij niet.

Bruce Lipton is stamcelbioloog. Voordat hij zijn in 2005 verschenen bestseller ‘De Biologie van de Overtuiging’ schreef, gaf hij les aan de faculteit voor geneeskunde van de Amerikaanse universiteit van Wisconsin en deed hij grensverleggend onderzoek aan de universiteit van -Stanford. Zijn boodschap berust niet op een vlotte populair-wetenschappelijke interpretatie van de kwantummechanica, maar op zijn laboratoriumwerk met celculturen. Uit die experimenten bleek dat het gedrag van cellen wordt bepaald door omgeving en omstandigheden, niet door genetische aanleg. Volgens Lipton wordt ons leven niet gereguleerd door genen, maar door de omgeving, en met name onze perceptie van die omgeving.

De cover van het opzienbarende boek van Bruce Lipton (klik voor lead naar Bol.com)

Bij de voorbereidingen op mijn gesprek met Lipton stuitte ik op allerlei berichten in kranten en tijdschriften over farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen gericht op mutaties in specifieke genen, en over samenwerkings-verbanden tussen farmacie-giganten en beginnende biotechnologiebedrijfjes die een nieuwe groeimarkt voor medicijnen beloven.

Zij hadden een heel andere -boodschap dan Lipton: we weten bijna hoe het genoom eruitziet, we staan op het punt de oorzaak van talrijke ziekten te ontdekken. De tijd van nog slimmere – en nog winstgevender – medicijnen is aangebroken. Lipton noemt dit ‘het centrale dogma’: het DNA zou al het biologische leven -zoals wij dat kennen- reguleren.

‘Vroeger stond ik ook achter dat centrale dogma. Ook ik heb mijn studenten medicijnen het genetisch determinisme bijgebracht’, vertelt Lipton. In de discussie over natuur versus cultuur was de balans duidelijk doorgeslagen naar de natuur dankzij de Engelse moleculair-bioloog Francis Crick, die zijn argumenten in 1958 formuleerde. Lipton vond dat een deprimerend idee.
‘We kunnen onze genen niet kiezen. Het genetisch determinisme komt erop neer dat alles wat ons overkomt het gevolg is van de genen die we bij onze geboorte meekrijgen. Dat betekent dat ik mijn lot niet in eigen handen heb. We zijn het slachtoffer van onze genen.’

De tijd van het genetisch determinisme voorbij..
Nog los van die fatalistische uitkomst en ondanks de belofte van op het individu toegesneden genetische medicijnen van de farmaceutische industrie, is de tijd van het genetisch determinisme misschien wel voorbij. Liptons onderzoek biedt een heel ander perspectief. Bij genetisch identieke stamcellen in verschillende petrischalen veranderde hij de omstandigheden en ontdekte dat celstructuren in een slecht milieu instortten. Maar zodra ze weer in een goed, voedend milieu werden gebracht, herstelden ze onmiddellijk. Identieke cellen ontwikkelden zich in verschillende richtingen al naar gelang hun omgeving veranderde. Genen reguleren het leven dus niet, maar reageren op informatie.

Liptons ontdekkingen horen bij een nieuw biologisch paradigma dat een heel andere kijk op de evolutie van het leven biedt: de epigenetica. Epi is Grieks voor ‘op’, epigenetica duidt op regulering boven op de genen. ‘Onze genetische verschijningsvorm blijkt te kunnen veranderen als we van de ene naar de andere omgeving gaan’, verklaart Lipton. ‘Als de omgeving niet voedend is volgens onze perceptie, dan kan die perceptie ook een verandering teweegbrengen in onze genen.’

Dat heeft ingrijpende gevolgen. Als je de omgeving verandert, kun je ook je manier van denken veranderen. ‘We zitten niet opgesloten in ons lot, we zijn vrij om de manier waarop we op de wereld reageren te veranderen’, legt hij uit. ‘We zijn niet het slachtoffer van onze erfelijke eigenschappen, maar meester over onze genetische aanleg. Ons lot berust in werkelijkheid op de manier waarop we de wereld waarnemen of de manier waarop we geprogrammeerd zijn die te ervaren.’

Toen Lipton begreep wat de epigenetica inhield, gooide hij het roer om. Hij verliet het laboratorium en de universitaire wereld, schreef zijn boek en ging lesgeven. In de wetenschappelijke wereld werd de epigenetica weliswaar langzamerhand -geaccepteerd als alternatief voor het ‘centrale dogma’, maar hij zag dat veel mensen geen idee hebben van wat die nieuwe inzichten voor hun dagelijkse leven betekenen. De media maken het er alleen maar erger op, vindt Lipton: ze misleiden het publiek met verhalen over de ontdekking van het een of andere gen dat bepalend is voor de een of andere ziekte.

Lipton heeft zichzelf tot doel gesteld uit te leggen hoe onze werkelijkheid nu precies door onze overtuigingen wordt gevormd. ‘We weten uit de wetenschap dat onze genen ons leven niet reguleren, maar als we dat wel gaan geloven, is het ook zo’, stelt Lipton. Om onze werkelijkheid te veranderen moeten we onze overtuigingen veranderen. Niet voor niets luidt de ondertitel van De Biologie van de Overtuiging: hoe je gedachten je leven bepalen. En daarom is Lipton ook werkzaam op een gebied dat lijkt te -worden bevolkt door zelfhulpgoeroe’s met hun new-age-achtige ‘wet van de aantrekking’, die stelt dat geconcentreerde, positieve gedachten de gewenste uitkomst zullen opleveren. Precies dezelfde boodschap, maar dan een andere – niet-wetenschappelijke – oorsprong.

Verander je overtuigingen!
Lipton richt zich in zijn werk vooral op het veranderen van overtuigingen. Hij heeft het net zo vaak over het bewustzijn en het denken als over zijn vroegere laboratoriumexperimenten. ‘De functie van het denken is onze overtuigingen in overeenstemming brengen met de werkelijkheid die we ervaren’, stelt hij. ‘Dus alle ideeën die we in ons denken hebben geprogrammeerd, zullen niet alleen onze genetische aanleg beïnvloeden maar ook ons gedrag, dat erop gericht is aan die overtuigingen te voldoen. Als we positieve overtuigingen in ons denken hebben ingebouwd, voeren ons gedrag en onze genen ons naar gezondheid en geluk.’

‘Creatie’ (Janosh)

Toch bestaat de weg naar gezondheid en geluk à la Lipton uit meer dan alleen positief denken. ‘In onze perceptie sturen we ons leven via onze wensen en verlangens’, vervolgt Lipton. “Maar uit de neurowetenschappen blijkt iets opmerkelijks: we sturen ons leven maar 5% van de tijd met ons creatieve, denkende bewustzijn. 95% van de tijd wordt ons leven beheerst door overtuigingen en gewoonten die in het onderbewustzijn zijn geprogrammeerd. Je kunt wel positieve gedachten denken, maar daarmee verander je erg weinig aan je leven omdat je je leven maar op zo weinig momenten echt met je denkende bewustzijn stuurt.”

Ook al zijn we overtuigd van de boodschap dat we onze werkelijkheid kunnen veranderen door onze overtuigingen te veranderen, dan nog is het lastig die overtuigingen te veranderen, doordat we meestal op de automatische piloot leven. Lipton legt uit dat er een goede reden is voor het bestaan van die automatische herhalingsfunctie van het onderbewustzijn. Als kind leer je lopen. Op dat moment wordt je leven door dat proces bepaald. Je hebt er al je energie en concentratie voor nodig. Hetzelfde gebeurt wanneer je later leert auto rijden. Maar zodra je die nieuwe gewoonten beheerst, verandert het onderbewustzijn ze in automatische procedures. Iets wat op een bepaald moment haast ondoenlijk leek, wordt opeens doodeenvoudig. Je denkt er niet eens meer bij na wanneer je de ene voet voor de andere zet of met de auto naar huis rijdt.

Perceptie en gedrag als overtuiging
Maar we leggen niet alleen eenvoudige motorische bewegingen vast, zoals lopen en auto rijden. Zo leggen we ook bepaalde percepties en gedrag vast. En dat vastleggen gebeurt voor een belangrijk deel in de baarmoeder, in de middelste 3 maanden van de zwangerschap, en in de eerste 6 jaar van ons leven.
‘De fundamentele programma’s van je onderbewustzijn bestaan niet uit je eigen wensen en verlangens’
, merkt Lipton op. ‘Ze bestaan uit gedrag dat je van andere mensen hebt overgenomen, in de eerste plaats van je ouders, familie en naaste omgeving. Jouw overtuigingen zijn eigenlijk hun overtuigingen, hun wensen en verlangens. Jij ‘speelt’ gedrag ‘af’ dat in je is gedownload toen je klein was. En het is vrij onwaarschijnlijk dat dat het gedrag is dat je nu wenselijk vindt. Je saboteert jezelf!’

Dat is niets nieuws. Sigmund Freud probeerde die geprogrammeerde patronen al via psychoanalyse bloot te leggen. Psychoanalyse en psychotherapie hebben misschien wel geleid tot een groter inzicht in de redenen voor ons gedrag, maar het lukt zelden om met die methoden je leven fundamenteel te veranderen. Lipton wijst erop dat het bewustzijn en het onderbewustzijn van elkaar verschillen in hun manieren van leren. Het bewustzijn leert via inspiratie: een boek lezen, naar een film gaan, een interessant gesprek voeren met een vriend of docent. Het onderbewustzijn is niet creatief, maar automatiseert procedures, of vormt gewoonten, zo af en toe in verschillende delen van de hersenen.

‘Je kunt net zo lang tegen een taperecorder praten als je wilt, maar je kunt het programma niet veranderen. Dat kan alleen door een nieuwe opname te maken’, vertelt Lipton. Dat is de reden dat de inzichten die je bij een goede psychotherapie opdoet niet uitmonden in ander gedrag, andere fundamentele overtuigingen en dus een andere werkelijkheid. Die inzichten spreken het verkeerde bewustzijn aan. Het mooie is dat er op dit moment steeds meer veelbelovende technieken worden ontdekt om met het onderbewustzijn te communiceren. Lipton noemt goede resultaten die bereikt zijn met hypnose, onderbewuste bandopnames en ‘superleertechnieken’.

Hij heeft een apart deel van zijn boek ‘De Biologie van de Overtuiging’ gewijd aan een eenvoudige techniek met de naam PSYCH-K, die hem hielp zich te ontdoen van ‘overtuigingen die hem beperkten’. Al die technieken brengen informatie in het onderbewustzijn. ‘Met deze methoden kun je in een paar minuten overtuigingen herschrijven die misschien al 45 jaar in je onderbewustzijn zaten’, legt Lipton uit. ‘Je kunt in een kwartier tijd een overtuiging veranderen die je al je hele leven beïnvloedt.’

De gevolgen voor de geneeskunde zijn enorm.
‘Onze gezondheid berust eigenlijk op onze perceptie en onze overtuigingen en houdingen’,
zegt hij. ‘Wanneer we ons in een negatieve omgeving bevinden, wanneer de omgeving in onze perceptie negatief is of wanneer we op basis van saboterende gedragspatronen leven, zijn dit soort overtuigingen vaak ziekmakend. Als je weer beter wilt worden, hoef je geen medicijnen erbij te nemen. Je moet jezelf gewoon weer in een voedende, gezonde omgeving brengen. Ik heb in het laboratorium gezien dat celstructuren kunnen instorten en weer herstellen wanneer hun omgeving verbetert.’

Ter illustratie voegt hij hieraan toe dat uit onderzoek is gebleken dat 90% van de gevallen van kanker en hartaandoeningen – de twee belangrijkste doodsoorzaken ter wereld – niets te maken heeft met genen, maar alles met leefwijzen. ‘Geneeskunde komt veelal neer op het geven van chemische stoffen ter ondersteuning van een ongezonde leefwijze’, betoogt Lipton. ‘Medicijnen zijn er niet om mensen te genezen, maar om ze te helpen een leefwijze vol te houden. Je hebt de meeste medicijnen niet nodig. Je moet alleen je leefwijze veranderen. Je hebt geen arts nodig, maar een coach. Daar gaat het om in de nieuwe geneeskunde.’

Die radicale visie stuit echter op een belangrijke hindernis: een farmaceutisch bedrijf dat de gezondheid wil verbeteren via technieken waar geen patent op mogelijk is, zou de aandeelhouders weinig winst opleveren. ‘Theoretisch is geneeskunde een kwestie van begaanheid, het gaat erom mensen te helpen’, zegt Lipton. ‘Maar in werkelijkheid gaat het niet zo. De geneeskunde maakt winst uit zieke mensen. Dat is per definitie onmenselijk. Geneeskunde zou eigenlijk geen winst moeten opleveren. Zodra er een winstoogmerk is, neemt de winst voor het bedrijf af wanneer de patiënten genezen. Geld zorgt dus niet voor genezing. Integendeel: geld verhindert genezing.’

Het kind en zijn microscoop
Een gesprek met Lipton lijkt wel een turbo-monoloog. Een simpele vraag maakt een hele woordenstroom los en hoewel we via Skype praten, voel ik zijn gedrevenheid, zijn verlangen te vertellen hoe we een gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden. Hij vertelt over de dag dat hij, op zijn zevende, op school voor het eerst door een microscoop keek. Daarna rende hij naar huis en smeekte zijn moeder er een voor hem te kopen. Lipton had zijn toekomst gezien. Sterker nog, hij had een minuscule wereld gezien die wemelde van het leven. Wat hij door de microscoop had gezien, was niet ‘een ding’: het was een gemeenschap met eindeloos veel elementen en stukjes die zich samen bewogen.

‘Zelfs de primitiefste organismen op aarde, bacteriën, leven allemaal in een gemeenschap’, vertelt hij. ‘Ze communiceren voortdurend met elkaar. Organismen leven niet in hun eentje. Hoe complexer het systeem, hoe meer het werk wordt verdeeld.’ Hij zwijgt even. ‘Je bent geen individu. Je bent niet één enkele eenheid. Dat is een misvatting. Je bent een gemeenschap van vijftig biljoen cellen.’

Liptons tweede boek heeft als titel ‘Spontaneous Evolution: Our Positive Future’. Volgens Lipton heeft de Darwiniaanse biologie ons met zijn nadruk op de overleving van de sterkste de verkeerde kant uit gestuurd. ‘Wanneer je het hebt over de overleving van de sterkste, heb je het over het individu. Individuen zijn niet interessant voor de natuur.’ Vanuit de evolutie gezien gaat het niet om afzonderlijke mensen; voor Lipton gaat het om de mensheid. ‘We zijn geen afzonderlijke eenheden, we zijn een reusachtig samenwerkend superorganisme’, stelt hij.

De erkenning dat iedere mens een ‘cel’ is in hetzelfde lichaam, zal een revolutie ontketenen, betoogt Lipton. ‘We leren dan misschien dat het zelfdestructief is om elkaar of onze omgeving kapot te maken en te terroriseren. Er is zelfs een naam voor: wanneer de cellen in ons lichaam elkaar gaan bestrijden noemen we dat een auto-immuunziekte. Op dit moment lijdt de hele mensheid aan een ernstig geval van auto-immuunziekte.’

Hoop uit het ‘huwelijksreis-effect’..
Toch ziet Lipton de toekomst optimistisch tegemoet. ‘Vroeger was ik een pessimist’, vertelt hij. ‘Toen ik de essentie van evolutie begon te begrijpen en inzag hoe alles door de vorming van gemeenschappen wordt gestuurd, zag ik dat het internet dat nu juist doet: het zorgt ervoor dat alle cellen met elkaar kunnen communiceren. We zien de aanzet tot een coalitie van mensen over de hele wereld die inzien dat we één zijn. Dat is het einddoel van de evolutie.’ Lipton put hoop uit het ‘huwelijksreis-effect’, zoals hij dat noemt. Iedereen herinnert zich wel een moment waarop hij hopeloos verliefd was; je voelde je gezond en energiek. Het leven was zo mooi dat het wel de hemel op aarde leek. ‘Dat huwelijksreiseffect was geen toeval; dat maak je zelf’, stelt Lipton. ‘Dat heb je persoonlijk gecreëerd.’

Wanneer we verliefd worden, werkt ons bewustzijn met al zijn wensen en verlangens praktisch continu – niet 5 maar 95 procent van de tijd. Dat kan je leven veranderen. ‘Het enige verschil tussen de hemel en de hel op aarde is het verschil tussen gestuurd worden door de creatieve wensen van het bewustzijn of door de saboterende, uitputtende overtuigingen van het onderbewustzijn.’  Dan zwijgt Lipton even voordat hij een vraag stelt. Stel dat je je onderbewustzijn zo programmeert of herprogrammeert dat het dezelfde wensen en verlangens uit het bewustzijn bevat die de ervaring van de huwelijksreis schiepen? ‘Op dat moment zouden we allemaal voortdurend een -hemel op aarde beleven.’

* * *

Op 10 oktober 2012 geeft Dr. Bruce Lipton het seminar ‘New Biology, New Medicine’ in Amsterdam.
Wil je hierover meer informatie? Kijk op www.blizpro.com

 

Met dank aan Ode Magazine!

160 gedachten over “Wij zijn meester van ons lot..

  1. Ik heb het boek een paar jaar geleden van mijn broer gekregen. Ik waardeer mijn broer heel erg om wie hij is en om het pad dat hij aflegt in dit leven. Echter, ik kwam niet door het boek heen…. en heb het aan de kant gelegd. Het is mij te wetenschappelijk en nog teveel vanuit het brein geschreven…. Ik mis ergens de bezieling, ik mis het innerlijk weten! Samenvattend kan ik het beste het omschrijven als: ik mis het kippenvel gevoel! Zoiets van: yes, dit komt binnen!

  2. …..ik voel dat mijn broer heel goed bezig is op zijn spirituele pad. We hebben daar soms hele interessante gesprekken over. Maar ik voel nog steeds na 50 jaar in hem de jonge die als klein kind altijd met de speelgoed van Mechano zat te spelen (de techneut) en ikzelf die weg kon dromen in de boeken van Dik Trom of Pietje Bel ( de romanticus) of spelen tussen de kafjes en de koetjes. Ik merk gewoon dat we daardoor dingen op een verschillende wijze dingen benaderen! Uiteindelijk hoop en voel ik dat we wel op hetzelfde zullen uitkomen!

 1. Goed interview!

  Bruce Lipton is een van mijn grote helden op het gebied van de invloed van bewustzijn, overtuigingen en intentie op ‘materie’ en het veld Informatie Geneeskunde(net als bijv. Lynne McTaggart en Konstatin Korotkov die ik ook heb geïnterviewd en voor wie ik nu DVDs aan het maken ben over hun werk).

  Binnenkort kun je onze HealingSoundMovement TV-special en TV-interview met Bruce Lipton online verwachten. Een klein stukje hiervan kun je al bekijken aan het begin van deze HSM TV compilatie en aankondiging (via Duurzaam24TV):

  http://www.duurzaam24.tv/video/healingsoundmovement-tv-pre-annoncering-compilatie_680

  1. Kom tijdens het editen van mijn filmmateriaal met Lynne McTaggart voor uitgeverij AnkhHermes net het volgende stukje tegen:

   “We are NOT the masters of our fate, we are more a SuperGalactic Organism!”
   (uit haar boek ‘De Verbinding’, waar ze argumenten aanvoert dat we in feite niet weten waar wij eindigen en iets anders begint…)

 2. Er is, voor mij dan, zeker niets mooiers dan verliefd zijn als het van twee kanten komt, anders doet het pijn. Belangrijk is wel dat het niet een verliefdheid is die berust op een projectie.
  Niet iedereen is in staat liefde te voelen, ‘verliefdheid’ wordt door sommigen als zwakte aangezien, liefdevolle seksuele verlangens als iets zondigs, genegenheid als iets waar je niemand voor nodig hebt…totale ontkenning…waarschijnlijk getriggerd door angst, die voortkomt door ‘valse’ voorstellingen, of door slechte ervaringen die ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om liefde voor een ander te voelen. Hoeveel ‘beschadigden’ lopen er niet rond. Wat zit hier achter?
  Worden wij misschien bewust weerhouden om verliefd te zijn…waar komt die negativiteit of anti-houding vandaan? Zouden we dan niet een prachtige samenleving hebben, als we allemaal sterk en in liefde zijn..in onze kracht?

  Hoe kan een zo ‘gezonken’ samenleving überhaupt verder….als de mooiste en makkelijkste dingen zo moeilijk worden gezien, wil je verliefd zijn, wil je de ‘hemel op aarde’ of wil je een beetje zielig en liefdeloos door dit leven wankelen?

  Dus gezond blijf je als je in je kracht staat…als je liefde kunt ontvangen en geven…dan hebben je cellen het super geCellig…dus mensheid geef je over…laat liefde en verliefdheid toe in je leven en…spring…

  1. @ Monika, ik was in maart aan het skieen in Arnsberg in Oostenrijk. En als ik dan ’s middags naar beneden skiede kwam ik onderweg uit bij de Mooser Wirt. Daar kocht ik altijd een paar 😉 biertjes en ging met een enkele honderden mensen dan helemaal uit mijn dak op dit liedje, het Fliegerlied

   http://www.youtube.com/watch?v=86RKYLWmBVY

   Dus, als jij zegt” Spring…” dan begin ik al te springen en te vliegen en te dansen 🙂

  2. Sta ik als jong ventje, ergens in de jaren 1970.., met maar een beetje kennis van Engelse taal in London in een rij voor het een of ander. Ik dacht: ‘Kom ik probeer eens een praatje te maken met de man achter mij’.. (Die stond per slot van rekening ook alleen maar tegen mijn -toen al- stevig-brede rug aan te kijken).
   Dus ik draai me half om, kijk die man aan en zeg: “Nice weather isn’t it?”, waarop die man naar me glimlacht en knikt: “Yes wonderful, spring is in the air”.
   Leuk, een gesprek, dacht ik, waarop ik meteen enthousiast antwoordde: “Why should I?” Daarna bleek er zich een onoverbrugbare taalkloof te hebben geopenbaard..

  3. Jaaah chronisch Verliefd, zaligmakend en kennelijk niet voor iedereen zo maar weggelegd..

  4. @Cozmic 3.6: Mijns inziens wordt er heel veel in het lichaam geregeld door hormonen en heeft dat veel invloed op zowel het somatische- als psychische lichaam.

  5. http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=3273
   Picobyte: Verliefdheid is ook chemisch dus die foto met dat gasmasker is wel hip
   Vergis je niet,tussen verliefd zijn en ware liefde zit een groot verschil.
   Verliefdheid maakt je blind,liefde doet je een keuze maken.
   Naar wat ik weet kan verliefdheid ongeveer een jaar lang aanhouden,daarna neemt de werking van de chemie af.
   De exacte reden weet ik niet,nooit gevraagd eigenlijk maar het zal gewenning of reductie zijn.
   Gewenning als in drugs of reductie door dat de twee lichamen elkaars code blijven herkennen en weten dat inmiddels er een geestelijke link of falende relatie aan komt.
   iig door langdurig contact zal het dus wel ergens een chemisch relais triggeren.
   Vrij logisch ook,het liefdes hormoon heeft geen nut meer na het vinden van een of meerdere vaste partners.
   In de natuur zou het wel werken iig, de leider aap verliest daardoor de aantrekkingskracht en wordt opgevolgd door jongere apen die meer liefdes hormoon hebben.

  6. Absoluut waar Willie . De oxytocine rush weerhoudt je van kritisch denken , ook al denk je je gevoel te volgen ben je slechts een manipuleerbare zak hormonen en receptoren .

  7. Ligt het eraan dat sommigen zo negatief over de liefde en verliefdheid denken omdat ze het gewoon niet kunnen voelen ook niet in hun hersenen…het bestaat er voor sommigen niet. Het heeft iets ‘on-be-grijpelijks’ en een ander is er mee gezegend?
   Ik b.v. wordt niet om de haverklap verliefd of voel een magisch moment…dat is juist moeilijk. En als ik het ervaar dan kan ik er ook van genieten en mijn hart gaat dan open, dat het ook kwetsbaar wordt. Anderen voelen helaas niets, niet eens als ze de ander pijn doen.
   Ik zou zeggen iedereen zijn ding, als men niet wilt aanvaarden dat de liefde iets moois is, dan mag dat.
   Tip: val anderen daarmee niet lastig en wees eerlijk ook naar degene die wel liefdesvaardig is…is gewoon niet iedereen in de wieg gelegd.
   Misschien wel goed wanneer het je overkomt, het toe te laten en als je het niet kunt voelen of opmerken dan vooral niet zo doen alsof…

   @ Dick, dus je bent zo een skihut-gozer ? 😉

  8. Trouwens Cozmic…was jij niet van de beuk erin en de orgon-orgasme-theorie.
   Hoe doe je dat dan zonder liefde en verliefdheid?

  9. Monika
   Ik reageer even op je oorspronkelijke berichtje nr 3
   Daarin lijkt je te stelllen dat verliefdheid en liefde een en hetzelfde ding zijn, ik ben het daar niet mee eens. Nou hoef je niet op te springen want ik ga je niet aanvallen ,ga alleen uitleggen hoe ik dat zie en doe daarmee wat je wilt. 🙂
   Verliefdheid is een emotionele /hormonale gewaarwording en heeft tot doel de ander te leren kennen.
   Liefde is een dieper voelen voor de ander dus een gevoel
   Een emotie duurt niet lang en stroomt als een storm door je lijf, heerlijk evenzogoed maar slechts heel tijdelijk dus . Je kunt niet heeeel lang verliefd blijven , hoewel veel mensen die emotie denken te kunnen rekken .Maar laat je een emotie niet los dan zal die zich in je lichaam manifesteren als een blokkade !
   Liefde is een veel diepere gewaarwording en heeft met verliefdheid slechts gemeen dat liefde zich kan ontwikkelen naar aanleiding van een verliefdheid( hoeft niet perse echter)
   Liefde is een gevoel en alleen daarom al langer houdbaar!
   Ik denk altijd maar zo wij mensen onderscheiden ons van de dieren doordat wij ons bewust kunnen zijn van juist dat verschil , emotie ( vaak zelfs hormonaal getrikkert) en gevoel. Als je je door emotie laat leven ben je imo niet erg stabiel ,immers dat duurt nooit lang en is snel te vervangen door de volgende emotie . Een ( basis ) gevoel van liefde kan wel een heel gezonde leidraad voor de inrichting van je leven zijn. Kortom wij zijn geen dieren daar wij in staat zijn onze hormonale gedragingen loste laten ten gunste van dieper voelen.

  10. Marcel, ik weet echt wel het verschil tussen verliefdheid en liefde. En dat is ook een verschil. Verliefdheid overkomt je als je je open durft te stellen…en kan idd liefde worden, als men het wil en dus toelaat. Aangezien we allemaal voor de pure liefde gaan, de onvoorwaardelijke, is jouw uitleg voor mij niet echt relevant. Ik ben idd geen dier maar een liefdevol wezen dat de liefde toelaat…en met mij velen

  11. Dick, wat heb je toch een energie 🙂 Ik was voor het laatst 20 jaar geleden skiën. Prachtig in de bergen, vooral als je even niet in de menigte bent…en zo ver boven…dichter bij de ‘hemel’…

  12. Slechts een kotsteiltje heb ik over voor een rancuneuze emotie ; if you cant have it , destroy it

  13. MAH-ni-kah,
   Walgelijk hoe je liefde vermaakt tot een roze oppervlakkig egoïstisch zelfbevrediging. Niet dat dat zo erg is maar wees er dan gewoon eerlijk over. Als je een piep klein inkijk wil hebben van liefde dan kan je beginnen hiermee:

   Kahlil Gibran on Love

   When love beckons to you, follow him,
   Though his ways are hard and steep.
   And when his wings enfold you yield to him,
   Though the sword hidden among his pinions may wound you.
   And when he speaks to you believe in him,
   Though his voice may shatter your dreams
   as the north wind lays waste the garden.

   For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning.
   Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun,
   So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.

   Like sheaves of corn he gathers you unto himself.
   He threshes you to make you naked.
   He sifts you to free you from your husks.
   He grinds you to whiteness.
   He kneads you until you are pliant;
   And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God’s sacred feast.

   All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life’s heart.

   But if in your fear you would seek only love’s peace and love’s pleasure,
   Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love’s threshing-floor,
   Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears.
   Love gives naught but itself and takes naught but from itself.
   Love possesses not nor would it be possessed;
   For love is sufficient unto love.

   When you love you should not say, “God is in my heart,” but rather, “I am in the heart of God.”
   And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

   Love has no other desire but to fulfill itself.
   But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
   To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
   To know the pain of too much tenderness.
   To be wounded by your own understanding of love;
   And to bleed willingly and joyfully.
   To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;
   To rest at the noon hour and meditate love’s ecstasy;
   To return home at eventide with gratitude;
   And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.

  14. @Monika ‘Aangezien we allemaal voor de pure liefde gaan, de onvoorwaardelijke, is jouw uitleg voor mij niet echt relevant. Ik ben idd geen dier maar een liefdevol wezen dat de liefde toelaat…en met mij velen”

   Prachtig, helemaal vanuit de bron.
   Liefde is je eigen ervaring van liefde, je eigen innerlijke setting die je kunt ervaren, er hoeven geen opdrachten in gepleurd te worden om de wereld te bewijzen dat het liefde is… Dat laatste gebeurt nogal eens door mensen die willen vertellen wat liefde is, en hoe die geuit moet worden en ervaren moet worden en ingezet moet worden en tralala.

   Nee, gewoon recht vanuit de bron: ‘Ik ben een liefdevol wezen dat de liefde toelaat’. Great!

  15. Monika, precies, dat gevoel is haast niet te beschrijven, in de bergen, tussen hemel en aarde, even stilstaan op een rustig plekje, in je eentje en genieten. Alle zintuigen wijd open zetten en genieten van de stilte, de wijdse uitzichten, de gezonde lucht in de bergen, de reuk van de bomen en de warmte van het voorjaarszonnetje. Zelfs in de drukte bij de Mooserwirt afgelopen mart, kon ik tijdens het springen en dansen genieten van een geweldig mooie volle maan. Het was een hele bijzondere volle maan.. en dat in de bergen en in de sneeuw. Nu ik het er over heb, kan ik het gevoel gewoon weer terughalen. Heel bijzonder!

  16. Shaun, wie zijn wij om te mogen oordelen, ik voel heel goed wat Monika bedoelt en ik geloof 100% dat zij oprecht is in haar gevoelens. Het heeft er volgens mij gewoon mee te maken dat ze haar Hart heeft geopend voor de Liefde en dat gevoel graag wil DELEN met de ander. Dat is toch heel mooi?

  17. Het met elkaar DELEN van de Liefde is in mijn visie het allermooiste dat er is… en dan is het toch geweldig als je vanuit dat gevoel (het willen DELEN) een ik noem het “heilige relatie” wilt aangaan warin je het meest intieme dat je te bieden hebt SAMEN kunt DELEN?

  18. Dick,
   Het resultaat bij het lezen was een gevoel van walging, normaal niet erg maar ze bleef maar doorgaan en doorgaan, uiteindelijk moet ik dan uitdrijvend vomeren.

  19. Bedankt Dick, je hebt het goed omschreven 🙂

   En Shaun, weet niet hoezo je hier in het Engels een tekst achterlaat, verschuil je je er achter. Kan je die aub naar het Nederlands vertalen?
   Beledigen hoef je mij niet, want ik heb je niets gedaan. Jouw reactie zegt meer over jou dan over mij. Jammer dat je zo vol vooroordelen bent, over mijn gedachtes en algemene vragen? Wat heeft dat met liefde te maken? Nog niet echt het licht gezien.
   Heel erg laag.

   Cozmic, hoezo kan je niet krijgen wat je wilt? Hoezo niet de liefde toelaten in je leven, maakt niet uit wie het zal zijn. Het is maar een vraag en je hoeft niet te antwoorden.

   En als je walgt Shaun, je hoeft de tekst niet te lezen en Cozmic ook niet. Om te voorkomen dat jullie over jullie nek gaan.

   Ik volg mijn weg en die is in liefde, ook voor mezelf idd.
   Waarom heeft men toch zo een aversie tegen een goed gevoel, waarom altijd ‘vernielen’ niet kunnen zien dat anderen blij zijn…heel raar.

   En voor het geval dat er weer een paar misselijk worden…kots ze zou ik zeggen 😉

  20. Shaun, zou het ook zo kunnen zijn dat je een gevoel van walging ervaart omdat je zelf nog heel er je (onbewust) Verzet om je Hart open te stellen voor de Liefde? Ik ervaar namelijk bij het lezen van de woorden van Monika een gevoel van Dankbaarheid en Vreugde!

  21. Persoonlijk ben ik tegen vertalingen maar desgevraagd doe ik alles.

   Wanneer de liefde wenkt, volgt haar,
   al zijn haar wegen zwaar en stijl.
   En zo haar vleugelen je omhullen, laat je gaan,
   al zou het zwaard, verborgen in haar veren, je verwonden.
   En zo zij tot je spreekt, geloof haar,
   ook al verstrooit haar stem je dromen, zoals de noordenwind je tuin verkeren doet in dorre woestenij.

   Want zo de liefde je kroont, zij kruist je ook. En al dient zij tot je groei, zij snoeit je evenzeer.
   En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt, die trillen in de zon,
   zij daalt ook af naar je wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los.

   Als korenschoven gaart zij je bijeen.
   Zij dorst je tot je naakt bent.
   Zij want je tot je vrij bent van kaf.
   Zij maalt je tot je blank bent.
   Zij kneedt je tot je buigzaam wordt;
   en geeft je over aan haar heilig vuur, opdat je worden zult tot heilig brood voor Gods heilig feest.

   Al deze dingen doet de liefde, opdat je kennen moogt ’t verborgene van je hart en daardoor worden zult een deel van ’s levens hart.

   Maar zo je in je angst alleen haar vrede en haar genoegen zoeken zou,
   dan deed je beter je naaktheid te bedekken en van liefde’s dorsvloer weg te gaan,
   de seizoenloze wereld in, waar je zult lachen, maar niet je volle lach, en wenen, maar niet al je tranen.
   De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen.
   De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden;
   want de liefde is zichzelf genoeg.

   En als je liefhebt zeg dan niet: ‘God woont in mijn hart’, maar veeleer: ‘ik ben in ’t hart van God’.
   En meen niet dat je richting geven kunt aan liefde’s loop, want de liefde richt, zo zij je waardig acht, je loop.
   De liefde zoekt alleen zichzelf te vervullen.

   Maar zo je liefhebt en begeren moet, laat dit je begeerten zijn.
   Te smelten tot een kabbelende beek, die haar lied zingt tot de nacht;
   de pijn te kennen van te veel tederheid;
   gewond te worden door je eigen begrip van liefde;
   en bereidwillig en vol vreugde te bloeden;
   bij ’t morgenlicht met een gevleugeld hart te ontwaken en te danken voor een nieuwe dag van liefde;
   op het middaguur te rusten en liefde’s vervoering te overpeinzen;
   vol dankbaarheid in het avonduur huiswaarts te keren;
   en in te slapen met een gebed voor de beminde in je hart en een loflied op je lippen.

  22. Monika, grappig dat je het woord “vernielen” gebruikt. Onze gemeente is vast van plan om verder te gaan met het kappen van levende en gezonde beuken. Door hetmaar doorgaan van het “vernietigen”van het plantenleven, die ons voorzien van zuurstof, waardoor wij als mensen kunnen keven, “vernietigen” deze mensen als het ware een beetje zichzelf. Zo ver is de mensheid van de Liefde afgedwaald. Geef het maar over en Vergeef het hen! Straal zelf de Liefde uit die je bent! Dat is meer dan genoeg om bij te dragen aan een betere wereld!

  23. Ja Dick, ook de natuur lijdt onder de liefdeloosheid van sommige mensen….ik denk dat moeder aarde meer gebaat zou zijn met ‘verliefde’ mensen 🙂

  24. Shaun,
   Is dat een vertaling van google?
   Ik kan er helaas niet zoveel van maken, beetje rommelig, maar ben ook geen Nederlandse.
   Wat wil je met die tekst zeggen? Is dat jouw tekst of jouw ‘ervaren waarheid’? Waarom plaats je deze tekst?

  25. Ooh Shaun, nu weet ik het…de tekst gaat over liefde, hoe de schrijver het ervaart of ziet…en dat is ook jouw visie? Fijn dat je van deze tekst niet hoeft te walgen..Heb je ook een eigen visie?

  26. Oooh Astrid jij bent mmmmmmm, h(eerlijk), in 1 klap verliefd zoals je dat zegt, I Love You en groeten van mij aan Macha en Eye….

  27. @Monika, afgezien wat er hier allemaal de revue passeert Monika, ik heb geen oordeel. Het is wel zo dat die Nederlandse tekst geen rommelig Nederlands is, het is een in mooi poëtisch ouderwets Nederlands gestelde tekst. Het is prachtig weergegeven, het resoneert bij mij. 😉

  28. @ Willie, ik heb Shaun best hoog zitten ( hij loopt zijn eigen unieke Pad, zoal we allemaal), maar dit is toch echt een tekst van Khalil Gibran in het Engles, met slechts 1 druk op de knop door Google vertaald in het Nederlands.

   http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.katsandogz.com/onlove.html&prev=/search%3Fq%3Dkahlil%2Bgibran%2Bon%2Blove%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DGmP%26rls%3Dorg.mozilla:nl:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvnso&sa=X&ei=5XNcUM24Iuit0QWxrYFw&ved=0CCwQ7gEwAA

  29. Monika,
   Khalil Gibran schreef deze gedichten in 1923 origineel in het Engels.
   Hij zelf was toen een jonge Libanees.
   Dit soort werk is moeilijk te vertalen.
   Er is dan ook veel van de muzikaliteit verloren gegaan.
   Maar je vroeg erom dus het leek mij passend om een vertaling voor je te zoeken die iets van de tijdgeest bevat.
   Als je aangeeft welke taal je wil dan zoek ik een andere vertaling voor je.

  30. @Monika 3.33

   Nee hoor Monika, niks geen computervertaling. Het is de vertaling door Carolus Verhulst. Ik bezit een mooie ingebonden luxe jubileum-uitgave uit 1977 van de eerste vertaling uit 1927, met originele tekeningen van Gibran.
   De teksten van Gibran zijn zeer poëtisch en de vertaler heeft die poëzie en de sfeer treffend weergegeven.
   Gelukkig heeft poëzie de vrijheid woorden zo te schikken dat de tekst ahw. zingt.

  31. Sorry, Willie en Anelle, dan heb ik even voor mijn beurt gesproken 😉 Gelukkig Niet met 1 knop Vertaald, maar Vertaald door een bijzonder begenadigde Vertaler 🙂

  32. @Monika 3.33

   Mijn eerste reactie is blijkbaar ergens in Timboektoe vezeild. Ik kwam op een rare pagina en vind er nu niks meer van terug.
   Opnieuw dus.
   De vertaling die Shaun voor je plaatste is de vertaling naar het NL door Carolus Verhulst uit 1927. Ik bezit een prachtige luxe jubileum-editie uit 1977 van ‘De Profeet’, geïllustreerd met tekeningen van Gibran.
   Gibran hanteerd een typisch oosterse poëtische stijl en Verhulst heeft deze schitterend weten weer te geven.
   Gelukkig hoeft een dichter zich niet zoveel van taalregels aan te trekken en mag hij de woorden in de tekst zo schikken dat deze ahw. gaat zingen. 🙂

  33. Dick,
   Vergelijk de vertalingen eens….
   In sommige opzichten is de google vertaling naukeuriger maar mijns inziens niet beter dan de vertaling die ik gevonden had.

   Maar het is niet relevant hoe het vertaald is of zelfs of het goed vertaald is (hoewel dat wel helpt). Wat relevant is of je de waarde er uit haalt en er iets mee kan. Als kind kon ik er wat mee en dat is 40 jaar later nog steeds waardevol.

  34. Anelle, ik heb die facsimile uitgave ook. Maar ik had al reeds kleine boekjes van hem in bezit gehad die ik telkens aan mensen weggaf waarvan ik wist dat zij dat mooi vonden. Reeds vanaf mijn 15e jaar, nu 50 jaar geleden, had ik het gedicht van hem in mijn portemonnee: “Je kinderen zijn je kinderen niet, zij komen door je maar zijn niet van je……..”. Later kwam ik er achter van wie het was en kocht ik gelijk het boekje DE PROFEET!
   @Dick, even schrok ik, want ik kende dit gedicht en dacht: “heb ik het zo mis?”, maar kon het eigenlijk ook niet geloven. Dus, niet mis. 😉

  35. @Shaun 3.45: je hebt gelijk Shaun. Khalil was als jonge man uit Libanon vertrokken, ik meen met of naar zijn vriend Mikhail Naimy, ook een zeer bijzonder en groot schrijver. Ik weet dat Kahlil naar Amerika is gegaan. Ook heel bijzonder en mooi is Het Boek van Mirdad van Mikhail Naimy.

   En dit bericht stond op de verkeerde draad, moest op deze draad staan:
   21 september 2012 om 15:22
   Ik denk dat de tekst die Shaun neergezet heeft van Khalil Gibran is.

  36. Shaun, dat weet ik dat het origineel in het Engels is. Maar je vroeg aan Monika of ze een andere vertaling wilde. Monika heeft nog niet geantwooord. Maar je zou mij een plezier doen met een Arabische vertaling, zijn Moedertaal!

   Overigens laat de Liefde vanuit het Hart zich niet door Woorden vertalen 🙂 Het is een staat van ZIJN, die ieder op zijn/haar eigen Wijze mag beleven!

  37. Op bovenstaande een aanvulling:
   Het Boek van Mirdad: “Mikhail Naimy werd in 1889 in de Libanon geboren. Hij kreeg de gelegenheid, behalve in zijn geboorteland ook te studeren in Rusland, FRankrijk en de VS van Noord-Amerika. In laatstgenoemd land, waar hij, samen met zijn jong gestorven vriend Kahlil Gibran, een groot aandeel had in de herbeleving van de Arabische literatuur, heeft hij – met een enkele onderbreking – van 1911 tot 1932 gewoond” ……

  38. @Dick, 3.47: ik zou er aan kunnen komen Dick. Een vriendin van mij, helaas is zij verhuisd en weet ik het adres niet (meer), is drs. Arabica. Als ik mijn best doe, kom ik er wel achter. Bovendien is zij ook, uiteraard, gek op de Arabische poëzie. Zij is ook afgestudeerd op het Soefisme.

  39. Dick,
   Thy will is my command.

   إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها,
   وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة.
   إذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها,
   وإن جرحكم السييف المستور بين ريشها.
   إذا المحبة خاطبتكم فصدقوها,
   وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان قاعاً صفصفاً.
   ***
   لأنه كما أن المحبة تكللكم, فهي أيضا تصلبكم.
   وكما تعمل على نموكم, هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم.
   وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة المرتعشة أمام وجه الشمس,
   هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل.
   ***
   المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار حنطة.
   المحبة على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم.
   المحبة تغربلكم لتحرركم من قشوركم.
   المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء.
   المحبة تعجنكم بدموعها حتى تلينوا,
   ثم تعدكم لنارها المقدسة, لكي تصيروا خبزاً مقدساً يقرّب على مائدة الرب المقدسة.
   كل هذا تصنعه بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم, فتصبحوا بهذا الإدراك جزءاً من قلب الحياة.
   غير أنكم إذا خفتم, وقصرتم سعيكم على الطمأنبنة واللذة في المحبة.
   فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم البعيد حيثما تضحكون, ولكن ليس كل ضحككم; وتبكون, ولكن ليس كل ما في ماقيكم من الدموع.
   المحبة لا تعطي إلا ذاتها, المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها.
   لا تملك المحبة شيئاً, ولا تريد أن أحد يملكها.
   لأن المحبة مكتفية بالمحبة.
   ***
   أما أنت إذا أحببت فلا تقل: “أن الله في قلبي”, بل قل بالأحرى: “أنا في قلب الله”.
   ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة, لأن المحبة إن رأت فيك استحقاقاً لنعمتها, تتسلط هي على مسالكك.
   والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها.
   ولكن, إذا أحببت, وكان لا بد من أن تكون لك رغبات خاصة بك, فلتكن هذه رغباتك:
   أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه.
   أن تخبر الآلام التي في العطف المتناهي.
   أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك, وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتبط.
   أن تنهض عند الفجر بقلب مجنح خفوق, قتؤدي واجب الشكر ملتمساً يوم محبة آخر.
   أن تستريح عند الظهيرة وتناخي نفسك بوجد المحبة.
   أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكراً:
   فتنام حينئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك, وأنشودة الحمد والثناء مرتمسة على شفتيك.

  40. Willie, lief van je, maar het was een flauw grapje van die Arabische vertaling. Wat ik bedoelde is dat je vermoedelijk nog het beste in je Moedertaal onder woorden kunt brengen wat Liefde werkelijk betekent (Khalid Gibran schreef het echter in het Engels toen hij in de VS woonde). Maar eerlijk gezegd is Liefde niet onder Woorden te brengen. Het is een staat van ZIJN die iedereen zelf op zijn/haar eigen wijze mag ervaren. Ik ervaar meer en meer EENHEID en vanuit die EENHEID wil ik graag DELEN!

  41. Shaun, dank je, je bent geweldig, nu resoneert het bij mij ook geweldig, ik voel het dwars door het scherm heen 🙂

   Ehhhhhh, Shaun, “thy will is my command” klinkt wel heel streng en heel bijbels

   Zullen we er maar van maken “You’re wish is my command”? 😉

  42. Willie,
   Oh, ik zal eens naar dat boek kijken.
   Ja, wat mij en velen hebben bezig gehouden is hoe het mogelijk was dat Khalil zoveel inzicht leek te hebben. En dan duik je even in zijn verhaal, vreemd, triest, mooi, alles wat je maar kan bedenken. In die tijd was het geaccepteerd dat een fotograaf mooie jongens, schaars gekleed om zich heen had lopen. Die fotograaf heette Fred Holland Day. En dan moet ik ineens denken aan de zoon van Oscar Wilde, Vyvyan Holland die zijn naam veranderde uit schaamte voor zijn vader’s geaardheid. Misschien dat daarom Nederland voor mij meer een cultuur leegland is.

  43. Dick,
   Tomato Tomata, will wish, jadajadajada.
   Ik heken een meester of die het zelf weet of niet.
   The treetrunk is out there.

  44. Voor Willie:

   Lobgesang

   Wie das Meer
   ist die Liebe:
   unerschöpflich,
   unergründlich,
   unermeßlich:
   Woge zu Woge
   stürzend gehoben,
   Woge um Woge
   wachsend verschlungen,
   sturm- und wettergeberdig nun,
   sonneselig nun,
   willig nun dem Mond
   die unaufhaltsame Fläche –
   doch in der Tiefe
   stetes Walten ewiger Ruhe,
   ungestört,
   undurchdringbar dem irdischen Blick,
   starr verdämmernd in gläsernes Dunkel –
   und in der Weite
   stetes Wirken ewiger Regung,
   ungestillt,
   unentwirrbar dem irdischen Blick,
   wild verschwimmend im Licht der Lüfte:
   Aufrausch der Unendlichkeit
   ist das Meer
   ist die Liebe.

   Richard Dehmel (1863-1920)

   Willkommen und Abschied

   Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
   Es war getan fast eh gedacht.
   Der Abend wiegte schon die Erde,
   Und an den Bergen hing die Nacht;
   Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
   Ein aufgetürmter Riese, da,
   Wo Finsternis aus dem Gesträuche
   Mit hundert schwarzen Augen sah.

   Der Mond von einem Wolkenhügel
   Sah kläglich aus dem Duft hervor,
   Die Winde schwangen leise Flügel,
   Umsausten schauerlich mein Ohr;
   Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
   Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
   In meinen Adern welches Feuer!
   In meinem Herzen welche Glut!

   Dich sah ich, und die milde Freude
   Floss von dem süßen Blick auf mich;
   Ganz war mein Herz an deiner Seite
   Und jeder Atemzug für dich.
   Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
   Umgab das liebliche Gesicht,
   Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter!
   Ich hofft’ es, ich verdient’ es nicht!

   Doch ach, schon mit der Morgensonne
   Verengt der Abschied mir das Herz:
   In deinen Küssen welche Wonne!
   In deinem Auge welcher Schmerz!
   Ich ging, du standst und sahst zur Erden
   Und sahst mir nach mit nassem Blick:
   Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
   Und lieben, Götter, welch ein Glück!

   J. W. von Goethe

   Woher sind wir geboren?
   Aus Lieb.
   Wie wären wir verloren?
   Ohn Lieb.
   Was hilft uns überwinden?
   Die Lieb.
   Kann man auch Liebe finden?
   Durch Lieb.
   Was läßt nicht lange weinen?
   Die Lieb.
   Was soll uns stets vereinen?
   Die Lieb.

   J. W. von Goethe

   Freudvoll
   Und leidvoll,
   Gedankenvoll sein,
   Hangen
   Und bangen
   In schwebender Pein,
   Himmelhoch jauchzend,
   Zum Tode betrübt –
   Glücklich allein
   Ist die Seele, die liebt.

   J. W. von Goethe

  45. Shaun, ik snap eerlijk gezegd nog steeds niet van wat jij walgde? Pure projectieve selectie volgens mij.
   Vooral met het gedicht, dat bevestigt toch juist mijn pleidooi voor de liefde?
   Btw als je google vertaal als nauwkeurig beschouwt…muah

  46. Monika, ik kan en wil het je best minutieus uitleggen maar daarbij heb ik motivationele bedenkingen, dus jij heb je ding gezegd, ik heb mijn ding gezegd, is het niet beter om het daarbij te laten?
   Of zullen we concluderen dat we het anders zien ofzo..

  47. @ monika
   je lijkt er voor te kiezen er een soort van duel van te maken , iets in de trant van mijn liefde is beterder dan de jouwe . Ik vind dat best hoor , doe daar alleen niet aan mee . Sterker nog heel liefdevol omarm ik jouw visie en schrijf hem bij in het grote boek , waarna ik hem vervolgens voor mijzelf verwerp. Neem het vooral niet te persoonlijk !
   http://www.youtube.com/watch?v=FmnDXRJ7btE

  48. Monika, je blijft lekker doorgaan, hier een ode aan je, ins deutsch.

   Ich bin der Reiter
   du bist das Ross
   ich steige auf
   wir reiten los
   du stöhnst
   ich sag dir vor
   ein Elefant im Nadelöhr

   Rein Raus

   Ich bin der Reiter
   du bist das Ross
   ich hab den Schlüssel
   du hast das Schloß
   die Tür geht auf
   ich trete ein
   das Leben kann so prachtvoll sein

   Rein Raus

   Tiefer tiefer
   sag es sag es laut
   tiefer tiefer
   ich fühl mich wohl in deiner Haut
   und tausend Elefanten brechen aus

   Der Ritt war kurz
   es tut mir leid
   ich steige ab
   hab keine Zeit
   muss jetzt zu den anderen Pferden
   wollen auch geritten werden

   Rein Raus

  49. Hans Dorrestijn

   Vergeleken bij een sjaggerijnig wijf

   Zo’n wijf dat klaagt en zeikt en zeurt

   Ook als er iets leuks gebeurt

   Die, al doet haar man zijn best

   De stemming in het huis verpest

   Die hem vernedert en hem vliegen afvangt

   Die eist dat hij afwast of de kamer behangt

   Haar kop is vijandig, slecht haar humeur

   Wat hij ook doet, ze slaat met de deur

   ’t Is allemaal erg, heel erg voor die man

   ja, het is zefs nog veel erger dan

   Wanneer hij aan een hangbrug hangt

   Aan strengen touw die langzaam scheuren

   Aan rafelige touwen die verleten zijn

   Hangt hij boven het diepe ravijn

   Aan rafelige touwen die één voor één knappen

   Maar dan nog maakt die pantoffelheld grappen

   Van: ik kan hier nog jarenlang hangen

   Zonder ooit terug naar huis te verlangen

   Wat kan mij boven een afgrond gebeuren?

   Al schijt ik stront in zeven kleuren?

   Al drijft Magere Hein me in het nauw

   Ik hoef nooit meer terug, nooit meer terug naar die vrouw

   En hij roept tijdens de valpartij

   Holadiejo, halleluja, joechei!

   Dit is een heerlijk tijdverdrijf

   Vergeleken bij een sjaggerijnig wijf

   Nu voel ik tenminste dat ik leef

   Da’s heel wat anders dan thuis bij die teef!

  50. Of om het op mijn eigen poëtische manier te verwoorden : hormonale geëngageerde verliefdheid kan niet meer zijn dan een lichte wegstervende rimpeling in het vredige diep doordringende water van de onvoorwaardelijke liefde van de ziel.

  51. Marcel, ik heb je niets gevraagd…en ik ben niet in een duel wie beter is…wat is dit?
   Het wordt wel heel persoonlijk zo, ofwel ik alleen gedachtes neer schreef, mijn vragen en gedachtes. Hoop dat het goed met je gaat in ieder geval.

  52. Maestro Cozmic, spring is in the air.
   En jij vormt de sluitspier van de Quadrivium, dus ik ben blij dat je geniet.

  53. @ Shaun ,
   het belang van een goed werkende sluitspier wordt inderdaad menigmaal zwaar onderschat , zeker tijdens een intensieve actie als een viersprong .

  54. @ Shaun ,
   Sorry voor het niet verstrekken van voldoende informatie , ik krijg wel vaker te horen dat ik te vaag ben .

  55. Iedereen aan het lachgas vanaf nu. Ouwe wijven gezeik hier steeds. Paul zeker op vakantie? Ik mis die gast nu al.

  56. Gezeik is leeftijdsloos Martijn , niet netjes dat je alleen de oudere dames er op afrekent 🙁

  57. @ monika
   Begrijp niet zo goed waarom je je zo aangevallen voelt , maar daar zal je dan wel je reden voor hebben . Dat gaat mij verder geen moer aan . Ik gaf ook alleen maar zo mijn gedachten en had slechts voor ogen een verbreding van menig blikveld te bewerkstelligen . Dat jij dat anders ervaart is hooguit jammer ,maar je eigen keuze. Bovendien had ik je duidelijk gewaarschuwd het niet te persoonlijk te nemen, jij lijkt dat echter wel te verkiezen ,het zij zo . Overigens gaat het heel lekker met mij dank je , hoop dat dat ook voor jou geld.

  58. Shaun, ik kom net van het feestje, woon in de buurt. Tieten kon je wel shaken en ik neem aan dat je geen pedo bent 😉

  59. Tja, tegenwoordig is zeiken als een oud wijf heel erg in de mode. Kunnen ook jonge mannen of vrouwen zijn. Kinderen ook hoor, zeiken als een oud wijf gaat ze beter af dan krijsen of schreeuwen als een jongen/meisje. Jeetje, ik lijk wel een oud wijf hier, sorry, sorry.

  60. Ik ben maar een domme import grunniger boer en snap van al die heisa geen ene moer .
   Daar ik tieten nog konten begeer kom ik op maar weinig feestjes meer. Dat kan mij verder niet veel deren daar er toch op zulke feestjes niet veel valt te leren .
   Slechts hormonaal geneuzel tieten en konten in de gestolde reuzel .
   Die dingen heb ik reeds gezien en beleeft van daar dat ik meer om verdieping in stilte geef.

  61. Marcel, waarom altijd of/of? Waarom mag het niet en/en? Geniet van het Leven, het duurt maar Even. 🙂

  62. Ach dick en/en of of/of het maakt niet echt veel verschil ik ga steeds meer voor nou enof

  63. Cozmic, de grap is dat je dan juist met de beste vondsten komt.
   Maar dat kan een kwestie van smaak zijn.
   Morgen ga ik zo’n David Byrne pak kopen.

  64. Ah Shaun , ik ben ook maar een moody basterd , tijdje terug werd ik door jou getriggerd door de retoriek . Als ik het gevoel heb dat iemand zit te fucken word ik ff pissig , later realiseer ik me dat ik da mijn ‘cool’ heb verloren . So be it , so what . http://www.youtube.com/watch?v=0XoyDqFy5pU

  65. Nou, ik begreep niet waarom en dus voelde ik me onbegrepen en daardoor raakten je woorden me (ik moest eerst wel even opzoeken wat fn ass was in de urban dictionay, het was dus niet een functie f(n) ).
   Niet kwetsen of ander fake gedrag vind ik veel erger.
   Wel kwetsen vind ik wel eerlijker.

  66. Well Shaun , ik had het idee/gevoel dat je een beetje met me zat te spelen terwijl ik serieus was . Ik heb het idee dat jij zeer goed tussen de regels door kan lezen , dus dan weet je wat ik bedoel . Als Englishman weet je heel goed wat fn betekent , niet flipping dus , derrrr

  67. Dat ‘spelen’ kan ik verklaren maar wat jij bedoelt is volgens mij met een valse motivatie ‘spelen’, dat is niet wat ik doe.

   Sommigen denken dat ik met ze loop te fokken of onnodig loop te prikken omdat ik daarvan zou genieten ofzo.
   Sommigen zeggen tegen mij “jij speelt graag advocaat van de duivel” en andere onzin, dat ze vrijwel nooit kunnen staven.
   Swa.

   In werkelijkheid probeer ik iets of iemand te snappen.
   De commitment waarmee ik dat doe wordt soms helaas verward met andere zaken (op deze site gebeurd dat extreem snel), iedereen heeft andere triggers (op deze site zijn de tenen erg lang).

   Ik schuw dat niet, ik schuw ook niet om iemand te kwetsen, ik vind dat je altijd bereid moet zijn om iemand functioneel te kwetsen, maar je zult mij niet snel betrappen op een discutabele motivatie.
   Wanneer ik bij mezelf motivationele bedenkingen bespeur dan spreek ik spijt uit of hou ik mijn mond.

   Wat allemaal niet betekend dat ik niet net zo fucked up ben als de gemiddelde earth rover (om ontopic te blijven).

  68. Anyway , no hard feelings , in digistroom kunnen verwarringen voorkomen , het is allemaal het moment , gekoppeld aan persoonlijke interpretatie .

  69. crossfire 😆
   het kwam bij mij zo over , ok , en dan ben ik echt een vet moody basterd die fel uit de hoek komt .

  70. ja, maar het was wel (h)eerlijk.
   Ik zie het als een zeldzame rijke ervaring en zonder als een zeikend oud wijf over te willen komen zou ik rouwen om het verlies van die geweldige links!

  71. ha dat bedoel ik nou, omg, I so deserve to die.
   Ik heb de pretentie opgegeven om andere mensen te bereiken, ik ben tevreden als ik af en toe even mijn zegje kan doen op mijn manier.
   De rest is leerzaam (vaak alleen voor mij), leuk of bijzaak.
   Van jou leerde ik wel dat ik voor mezelf schreef, dat was zeer nuttig.

  72. Hmmmm , ja , misschien begrijpen we elkaar wel en hebben eigenwijzen een bepaalde confrontatie nodig om het verschil op te lossen , ego of niet .

  73. Maurice Cotterell legt heel leuk uit wat het nut van confrontatie is, als er geen confrontatie was dan zou iedereen het altijd eens zijn, dan zou iemand kunnen bedenken om zelfmoord te plegen en zou iedereen het daarmee eens zijn en dat voorbeeld volgen.

   Dat er binnen de educatie nauwelijks aandacht is voor confrontatie en de Trivium methode voor kritisch denken geeft te denken.
   Wat ze lijken te willen zijn zich gedragende robots die als goede burger, werknemer en consument geprogrammeerd zijn maar nauwelijks kritisch of creatieve denkvermogens hebben.

   De eigenwijzen doen dat volgens mij wel maar het gevolg is vaak uitsluiting of gedoogde fringe effectiviteit, door die frustraties onmtstaan de ego strijdjes vanzelf en lost het probleem van de eigenwijzen zichzelf op.

  74. Soms zou het ook wel handig zijn om te zeggen wat je te zeggen hebt, zonder allemaal abacadabra indirect eromheen lul shit erbij te halen. Bang voor emoties guys? Erg emo? Mag allemaal hoor. Krijg je des te meer fans hier. Allemaal heel gevoelig, tot puntje bij paaltje komt vanzelf. Dan zijn ze ook zeer op hun kleine teentjes getrapt. Dan breekt de hel los… Wat ik erover te zeggen heb? Tis maar een spelletje…

  75. Je hebt wel gelijk Martijn maar er is ook niks mis met een dansje doen.
   eigenlijk maakt het allemaal niet uit, ’tis een spelletje, wat er wel toe doet is hoe bewust je van het spelletje bent en hoe je het spelletje speelt. Dus niet altijd proberen het spel te bederven en niet te achteloos omgaan met de andere mede spelers. verder mag en kan alles. Zelfs kun je de regels van het spel buigen of breken mits je ruimte houd voor plausable deniability zodat het spel zelf niet in gevaar komt. In dit spel is de spel zelf ook een mede speler die aan jou kant staat.

  76. Shaun, ik heb er geen enkele moeite mee dat jij en anderen spelletjes met elkaar en met zichzelf willen blijven spelen. Iedereen heeft zijn eigen Pad te gaan in dit Leven. Het is jullie feestje!

   Ik vind het alleen wel jammer dat het nodig wordt gevonden om iemand die haar Hart durft open te stellen en zich hier kwetsbaar opstelt door open en eerlijk daarvan te getuigen zo onderuit te halen. Wie zijn wij om ongenodigd binnen te treden in iemands anders gevoelsleven?

  77. Dick, Je lijkt te zeggen dat iedereen op zijn iPad speelt.
   Maar point taken and appreciated.

  78. Is dat nieuw hier ,dat er om de haverklap Engels word gebruikt?Vooral ene cozmic maakt zich daaraan schuldig.Wat een onzin.Nederlands niet goed genoeg,of wil je laten zien,hoe goed je Engels wel is.

  79. @ Shaun ,
   toch wel vreemd dat jij een Engelse tekst moet vertalen en dat er daarna door dezelfde persoon een Duits geschrift wordt gepost . Gelijke kappen ?

  80. Dick , ik neem aan dat je hier geen verkapt ‘Issy’ moment uit weet te herkennen ? wake up dude

  81. @ Cozmic, ik ben smoordronken, ik kom net thuis, ben net op de feestweek in Roden geweest, zat op de achterbank van de taxi bij Debby, lekker warm, ik vind het niet gepast dat je Issy hier bij betrekt, het is absoluut geen vergelijk.

  82. Cozmic, ik ben me door mijn ervaringen er heel goed van bewust van wanneer iemand nog niet in staat is om zijn/haar Hart te openen voor de Liefde. Dus, dank je voor je tip om Wakker te worden, ik stel het echter op prijs dat je wat dat betreft ook de Moed hebt om ook even naar je zelf te kijken. Succes ermee!

  83. Cozmic, 3.100, is het al tot je grijze hersenCellen doorgedrongen dat het heeeeeeeeeeeeeeel erg moeilijk is om het begrip Liefde onder woorden te brengen. En dat misschien wel een mooi gedicht in je eigen Moedertaal het dichts bij het gevoel komt dat je daarbij ervaart? Monika probeerde onder 3 dat te beschrijven. Ik weet niet of het het je opgevallen is. Ze schreef het woord “verliefd” tussen aanhalingstekens. Het is echter door menigeen hier opgevat als een lagere sexuele energie, terwijl ik uit de tekst duidelijk lees dat ze het vanuit een geheel andere context bedoelde. Maar dat het dan juist heel fijn is om vanuit dat gevoel de Liefde met anderen te delen.

  84. Hihi, Enig idee hoe grappig dat commentaar is, met jouw nick; Dutchie?
   Voor de rest; make love, not war – als suggestie dan he, niet dwingend bedoeld. Anders krijg je dat weer.
   En vooruit, speciaal voor Dutchie; Ga neuken,geen ruzie maken( moet je toch toegeven dat dat niet zo lekker overkomt)
   Moon, dat Rein Raus was nou een typisch staaltje mannen humor. Ik kon er wel om lachen.( met de beat erbij is ie lekkerder http://www.youtube.com/watch?v=g2-9BN-dhtM&feature=fvst) Trek het je allemaal niet te persoonlijk aan, jij bent wie jij bent en zoals ik je heb gezien is dat een uniek, warm,temperament- en liefdevol mens.

  85. @ dick op 3.105
   Nou wil ik geen mierenneukende muggesifter wezen maar waar zie jij de aanhalingstekens staan ?

   monika
   20 september 2012 om 12:16

   Er is, voor mij dan, zeker niets mooiers dan verliefd zijn als het van twee kanten komt, anders doet het pijn. Belangrijk is wel dat het niet een verliefdheid is die berust op een projectie.

   Het heeft er alle schijn van dat de volgende zin in dat comment de reden is van alle misverstanden en defensieve reacties. Immers daarin wordt verliefdheid wel degelijk op gelijke voet met liefde gesteld en een ieder die dat niet zo ziet lijkt daarin dan toch als ‘beschadigd of vol zondige gevoelens ( wat zijn dat?)’te worden weggezet. De rest van het comment spreekt niet echt duidelijk van een verschil tussen verliefdheid en liefde. Sterker nog het is imo een warboel van luiefde en verliefdheid op eenzelfde plan zetten, ik kan het daar absoluut niet in vinden en ben verder niet een beschadigde vol zondegevoelens ,niet liefde accepterende mens.
   Dus nog maar even voor de duidelijkheid :
   Verliefdheid is hormonaal /chemisch en een emotie.
   liefde is een gevoel een basis van waaruit je leeft.
   Ik zie daar een heeeeeeeeel groot verschil in , en een ieder die dat niet ziet even goede vrienden maar dan heb je toch het een en ander even niet helemaal begrepen volgens mij.

  86. Toch Marcel, op gevoel snap ik Monika wel. Tis zeker zo dat ze verliefdheid en liefde hier en daar door elkaar laat lopen maar in het betoog is het duidelijk dat het meer over liefde gaat. Van mij hoeft niet altijd alles te kloppen in bewoordingen, zal wel Steiner goed zijn. Laat het vrij, laat het open. Iemand die het leven als verliefdheid doorgaat lijkt misschien bezopen. Toch, dronken lieden spreken de waarheid. Ik zie er geen kwaad in. Het is in liefde. Liefde kan alleen veel verder gaan dan verliefdheid op een persoon. Liefde, daar kunnen we elkaar allemaal in vinden. Tis de bron van het bestaan. Alles bestaat uit liefde.
   Waarom al die ellende? hoor ik nu al roepen. Tja, gebrek aan liefde. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen.

  87. Marcel, ik doel op de volgende passage

   Niet iedereen is in staat liefde te voelen, ‘verliefdheid’ wordt door sommigen als zwakte aangezien, liefdevolle seksuele verlangens als iets zondigs, genegenheid als iets waar je niemand voor nodig hebt…totale ontkenning…waarschijnlijk getriggerd door angst, die voortkomt door ‘valse’ voorstellingen, of door slechte ervaringen die ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om liefde voor een ander te voelen. Hoeveel ‘beschadigden’ lopen er niet rond. Wat zit hier achter?

   In de eerst zin schrijft Monika ” verliefdheid” tussen aanhalingstekens. Ik voel uit de gehele tekst hierboven dat e probeert duidleijk te maken dat niet iedereen het Hart durft te openen, zodat de Liefde kan stromen ( geven en ontvange van liefde)

   Ik herken het zelf ook heel sterk vanuit het verleden. Ik durfde mijn Hart ook niet te openen, waardoor ik mijn hele Leven niet voelde wat Liefde is. Daardoor liep ik ook mijn hele leven tegen het probleem aan dat ik niet het onderscheid kon maken tussen Liefde vanuit het Hart ( vanuit je Ware Zelf) en sexuele verlangens. Ik verwarde dat met elkaar. We hebben daar uitgebreid over van gedachte gewisseld naar aanleiding van ” Mijn verhaal” van Cozmic. Doordat ik nu wel voel dat ik mijn Hart geopend heb, sta ik heel anders in het Leven. Nu kan ik dat onderscheid wel maken. Ik voel me nu Vrij. En ik voel ook aan de mensen om me heen dat ze dat waarnemen ( een veranderende energie). Ik merk gewoon dat ik vreugde begin uit te stralen en mensen reageren daar heel sterk op. Ik merkte dat gisteren weer bij dat feest en daarna toen ik de taxi instapte bij een aantal jonge wildvreemde vrouwen. Vrouwen voelen dat je helemaal jezelf bent en ze voele zich daar “veilig” bij. Het heeft gewoon met een andere uitstraling te maken. Ik merkte ook dta ik gewoonweg met heel veel wildvreemde vrouwen gisteren kon dansen. Begrijp je wat ik bedoel? Doordat ik me Vrij voel en niet meer gericht ben op de lagere sexualiteit, die vaak een belangrijke rol speelt in kontakten tussen mannen en vrouwen, onstaat een hele andere uitwisseling van Energie. Het is net of iedereen in mijn omgeving dan ook Ontspant! Zo bedoel ik het.

   En over de Lagere sexuele energie…. daar is niets mis mee. Ik WEET gewoon zeker dat als ik al mijn Lessen heb geleerd, ik ooit de vrouw zal Ontmoeten waar ik een ‘heilige relatie’ (beide vanuit ons Ware Zelf) mee aan zal gaan… en dan mogen we ook het meest intieme met elkaar Delen en ervan Genieten!
   Ik heb echter het gevoel van Onrust dat ik mijn heel leven heb gehad en waardoor al mijn liefdesrelaties op de klippen zijn gelopen achter me gelaten. Ik voel nu Eenheid. En dat geeft zoveel Rust. Ik ben alleen, maar voel me nooit alleen. Ik zie het vanmiddag al tegen Martijn. Ik voel me Al-Een!

  88. Uiwisseling van energie tussen mensen die hun Hart hebben geopend voor de Liefde zal altijd plaatsvinden vanuit Verbinding. Uitwisseling van energie tussen mensen die hun Hart nog niet hebben geopend zal altijd plaatsvinden met tussenkomst van Mind (zoals Dutchie waarschijnlijk zal zeggen, Imke 😉 ) of Brein (zoals Sofia zal zeggen). Dan zit altijd ons geconditioneerde Denken er tussen. Alle oorlogen, maar ook ruzies/woorden binnen (liefdes)relaties, vinden hun oorzaak erin dat mensen hun Hart hebben gesloten voor de Liefde!

  89. En wat ons hier op wtk Verbindt is dat we allemaal mensen zijn die heel veel Liefde in hun Hart hebben, maar nog niet allemaal de Sleutel hebben gevonden om de Poort naar het Hart te openen!

  90. Ik kom nog even terug op het geconditioneerde Denken ( Mind of Brein).Mindfullness is tegenwoordig het toverwoord! Ik heb in de loop van de jaren heel veel gedaan aan meditatietechnieken, yoga beoefening, energetische massages (shiatsu e.d). Allemaal niets mis mee en heeft me geholpen om dichter bij mezelf te komen. Echter, het allerbelangrijkste is voor mij geweest de Moed om mijn eigen Angsten onder ogen te durven zien. En door dat te doen raakte ik meer en meer mij Bewust van die geconditioneerde Denkpatronen, waardoor Brein langzamerhand uit mijn Leven is verdwenen en ik automatisch ging Vertrouwen op mijn Gevoel en mijn Intuitie. Mijn verstandelijke vermogens heb ik nu ten Dienste gesteld van mijn Gevoel en Intuitie i.p.v. andersom. En het Leven is nu voor mij een grote Meditatie, zonder dat ik er nog speciale technieken voor nodig ben.

  91. @Dick 3.109 en Monika 3
   Van toen ik de eerste woorden las had ik de indruk dat Monika’s post slechts voor één persoon was bedoeld en dat WTK de enige mogelijkheid was om die persoon te bereiken.
   Al haar andere reacties hebben die eerste indruk slechts versterkt.

  92. @ Anelle
   Wat ben je een wijze vrouw, maar net niet wijs genoeg…
   Dick is wijzer 🙂
   Hoe ik over de liefde denk is een basisgedachte. Dus compleet niet afhankelijk van een persoon. Wat je verder denkt is voor mij niet belangrijk, als je nog iets te melden hebt kan je dat direct naar mij mailen via Guido. Opmerkelijk dat je als mens niet eens kunt herkennen hoe vijandig en belachelijk door sommige ‘heren’ is gereageerd. Altijd maar in een wond gaan porren…vind je dat leuk?
   En ja je hebt de originele uitgave van ene schrijver, dat weten we nu allemaal, mooi voor je ego…

  93. tut tut Monica, is dat nou het gedrag van een liefdevolle persoon of van een hypocriet?

  94. Monika, we bevinden ons allemaal op ons eigen unieke Pad in dit Leven. Iedereen mag in het eigen tempo en op de eigen Wijze dat pad lopen. Ja, op de eigen Wijze. Er betaat niets iets als Wijzer, dat is een Illusie vanuit ons Denken. Daarmee creeer je Onderscheid! Iedereen is Gelijkwaardig!

   Ik Voel wel een Hele Diepe Liefde tussen jou en Cozmic. Ik herken heel veel in het Pad dat Cozmic aflegt. Ik voelde nog niet eens zo lang geleden ook diep Angsten en had soms zware paniekaanvallen. Ik herken dat als het laatste stukje verzet van Brein om het over te geven. En ik Voel jouw Diepe Liefde voor hem. je ag geen andere Weg meer dan via wtk om hem te proberen te bereiken en van jouw Liefde te getuigen. Geef elkaar Tijd en enige Ruimte. Alles komt goed, alles is goed!

  95. En Shaun, jij bent de man van de spelletjes, beetje lopen etteren hier schiet ook niet op. Vind je niet, Dutchie?

  96. Bedankt Dick. Ik weet dat de liefde haar eigen weg bewandelt…ze verbindt en ze laat ons allemaal wijzer worden…
   Wel grappig dat uit alle hoeken wordt ‘geschoten’, blijkt een boeiend onderwerp te zijn… 😉

  97. @Monika

   Ik gaf slechts weer wat mijn eerste gedachte was toen ik je post las, ZONDER waarde-oordeel.
   Wanneer je zaken in de openbaarheid brengt, Monika, verleen je aan anderen het recht om zich hierover een mening te vormen…
   Het spijt me dat ik je bedoeling fout heb geïnterpreteerd.

  98. Anelle,
   Integriteit is ook een recht…
   Een mens kan maar zoveel hebben als die kan hebben.
   Zonder oordeel kan dat? Het wordt wel gezegd maar…
   Onbewust (be)oordeelt iedereen denk ik…het zijn de overpeinzingen en overwegingen die in seconden gemaakt worden, het vormen van een mening is voor mij ook ergens een oordeel.
   Mijn grens is bereikt, ik ben er klaar mee, met het onderwerp ‘monika’. Sta niet zo graag in de middelpunt van belangstelling.
   Verder even goede vrienden 🙂

  99. @Anelle, gaat Brein weer met je aan de loop? Kun je het niet laten om te blijven “prikken”? Ik GUN je zo dat je Vrij komt van je Denken en daardoor echt kunt ZIJN!

  100. Alle Denken komt voort uit een grote Illusie (vaak gestuurd vanuit het Onderbewuste)! Liefde ervaren we vanuit een staat van ZIJN, daar waar de STILTE is!

  101. Dit onderwerp is voor mij ook klaar. Ten slotte geef ik zelf steeds aan dat een ieder in het eigen tempo en op de eigen wijze het Pad van het Leven mag afleggen!
   Voor mij is het Helder en begint het Licht te Stalen! 🙂

  102. @ dick
   Is het niet zo dat degene die zich geprikt voelt wat heeft uit te zoeken voor zichzelf? En niet zozeer degene die beschuldigd wordt van geprikt te hebben? Voor de rest een prachtige wens voor anelle die je daar doet ,voor iedereen wel!

  103. Marcel, ik BEN niet “geprikt”, dat is onmogelijk, ik VOEL alleen dat er vanuit het Denken wordt gereageerd en niet vanuit het Zijn. Dat zijn 2 verschillende Wereldbeelden die nooit Samen kunnen vallen. Vanuit het Denken blijven we beschouwen wat ons Verdeelt (onderscheidt) en vanuit het Zijn zoeken we altijd de Verbinding!

   Die Oren heeft die Hore! 😉

  104. @ dick
   Ik weet dat jij niet bent geprikt , reageerde slecht ter aanvulling op jouw comment. En ook voor mij is de energetische uitwisseling hier niet wereldvreemd.

  105. @Dick 3.123

   Wa’s dààr nou mis mee?
   Wat bedoelde ik? Wel, dat ik ook maar een mens ben en daarmee ook de zwakheden van de mens met mij meezeul.
   Even verklaren : dat mijn denken met mij op de loop was gegaan en dat ik ‘naast de kwestie’ had gelezen.
   Ik ben er zeker van dat Monika genoeg humor heeft om mijn zelfrelativerende hint te snappen.

  106. @Dick 3.123 en verder

   Please! Geen goeroe-taal aub, zò vanuit het dénken gepost!
   Dit soort taal heb ik – door ervaring – leren wanttrouwen en al jàren achter mij gelaten.
   Als verlichting ook betekent dat de zin voor humor en zelfrelativering verstikt wordt, hoeft het voor mij niet.
   Ik heb resoluut voor het vrolijke en blije pad omhoog gekozen, zonder diepe denkrimpel tussen de wenkbrauwen.

  107. Monika heeft heel veel humor, Anelle, dat is het punt niet. En ik hou geweldig van goede humor, mag ook snoeihard zijn. Geen punt. Het onderwerp hier is echter “Wij zijn Meester van ons Lot” Willen we de Keus maken om in ons Lijden te blijven hangen (ons laten Lijden door ons Denken) of maken we de Keus om vanuit ons ZIJN te Leven ( en de Harts-Verbinding met elkaar te zoeken) en van daaruit te Genieten en een geweldig mooie “nieuwe hemel en aarde”te bewerkstelligen. Ik voel Monika heel goed aan als ze zegt dat ze het onderwerp “Monika” wil Eindigen. De LIEFDE, zoals zij het bedoelt, gaat niet over “Monika”of over “Dick” of over wie dan ook. Het gaat over Leven vanuit je Hart en vandaaruit de Verbinding met jezelf te zoeken.

   Ik heb mij afgelopen weken nog 1 keer laten leiden door mijn Ego. Ik was zo vastberaden om de beuken bij ons te redden, dat ik zo Standvastig en Steil was als een Beuk. Nadat vorige week bleek dat zelfs het bestuur van een dorpsgemeenschap aan de beukenlaan Verdeeld was over ondersteuning en mij lieten vallen in mijn voornemen om bij de voorzieningenrechter een kapverbod in te stellen zolang de bezwaarprocedures lopen, voelde ik ineens dat ik dreigde te verworden tot een Don Quichotte. Ineens voelde ik dat ik het mocht overgeven. Ik ben direct daarna langs de Beuken gelopen, heb mij helemaal leeg gehuild en ze gevraagd om me te ver-geven, zodat ik het kon over-geven. Sindsdien is de Rust en Stilte in mij groter dan ooit!

   Ik Voel nu ook dat ik hier klaar ben en dat ik verder mag gaan op mijn Pad. Ik heb op WTK niets meer te Geven en ook niets meer te Ontvangen. Ik wens jullie allemaal toe dat jullie Meester mogen worden over jullie Eigen Leven. Het Lot is in jullie eigen handen!

  108. Mooi materiaal voor een gedicht:

   De dansende beuken

   de grillige verstarring
   van dansende beuken
   reikt naar de hemel
   een dreigende storm

   het bladergoud verdoft
   de geur van de herfst
   stormt door het bos
   raast over de bodem

   de wolken sluiten en
   verdonkeren deze plek
   een veluws mysterie
   woelt in de razernij

   vannacht zal de legende
   in ‘t zilveren maanlicht
   nahuiveren door dit woud
   in een onwezenlijke stilte

 3. Als je als menselijk wezen een geestelijk pad bewandelt en gaat transformeren/transfigureren verandert je hele lichamelijke gesteldheid en ook je hormonale gesteldheid. Dan gaat de hormonenhuishouding veranderen. Je hypofyse gaat dan een grote rol spelen in je lichaam en wezen.

  1. Willie, zo ervaar ik het ook. Mijn lichaam kan heel veel zaken niet meer verdragen zoals roken, bepaalde voeding (zoals vlees), koffie en alkoholische dranken. Ik kan het echter niet laten om soms nog een wijntje of een biertje te drinken. Ik heb afgelopen zaterdag echter iets meer biertjes gedronken dan normaal 😉 ’t was ergens beregezellig en ik ging mee in het tempo.. Zondag voelde mijn lichaam nog ok, maar maandag kreeg ik verschrikkelijk last van een peesontsteking bij mijn linkerlies. En mijn lichaam voelde geweldig opgeblazen. Dinsdagmorgen kon ik nauwelijks mijn bed uit komen van de pijn en dnsdagmiddag kon ik de ene voet niet meer voor de ander krijgen. Ik heb mijn huisarts gebeld en kon woensdagmorgen komen. Het bijzondere was dat ik in de loop van de dinsdag zuurstof ging uitblazen uit mijn lichaam en ik knapte toe heel snel op. Dinsdagavond ging ik al weer naar yoga en woensdagmorgen voelde ik al helemaal niets meer. Ongelovelijk! Gelukkig zei de huisarts ook dat het een peesontsteking was en ik me geen zorgen hoefde te maken. Ik heb daarna niets meer gevoeld en heb al weer 10 km hardgelopen. Ra,ra,ra… hoe gek zit ons menselijk lichaam in elkaar!

  2. Dick 4.2: ach Dick, al doende leert men en ondervinding is nog steeds de beste leermeester. Veel liefs van mij 🙂

  3. @Willie

   Helemaal waar!
   Mijn man en ik merken dagelijks dat wij helemaal niet meer geven om waar we vroeger erg om gaven. Eten en drinken bv. dagelijks ons glaasje wijn bij het eten, apéro en pousse-café niet te vergeten. Veel meer vlees dan nu, terwijl we nu hoofdzakelijk bio-gevogelte op tafel zetten. Nu verdraagt ons lichaam de zwaar bourgondische levensstijl niet meer en kiezen wij spontaan voor lichtheid.
   Ons tv-kijken is ook erg veranderd. Géén nieuwsuitzendingen meer, al evenmin alles wat crimi en andere gewelddadige koek is. Als we al ’s een film kijken, is het meestal een vrolijk verhaal, lichtvoetig en fijnzinnig gebracht zoals alleen de Fransen dit kunnen, of een natuurdocumentaire. En op al die vlakken zijn de Franse tv-zenders onovertroffen.
   Muzikaal ben ik wel het ergst veranderd! Mijn lievelingsmuziek is nu STILTE.
   De radio staat nooit meer aan en mijn cd’s liggen stof te vergaren.

  4. @Anelle, 21-09-2012,17:03: hahaha, ja inderdaad, op alle vlakken verandert het. Zelfs als vegetariër verandert er al sinds een tijdje het een en ander. Lichte kost, minder zetmeel, meer noten/zaden, fruit en groenten en kiemgroenten. Praktisch geen melkproducten behalve geitenkaas en eieren. Ook die TV ja, daar kijk ik praktisch niet meer naar, nooit zoveel gedaan ook, maar de bagger die er tegenwoordig op te zien is, hoef ik niet. Ja, de Franse TV, ik keek altijd naar TV5 Monde, verder was er niets hier van Franse zenders, behalve als je een apart abonnement neemt, hadden heel goede documentaires en films. En dan dacht ik altijd, waarom is dat hier niet te zien; altijd maar weer die Am. shit. België had ook vaak heel goede documentaires, tegenwoordig wel wat minder maar toch nog. Ook België gaat achteruit in wat er aangeboden wordt; ik keek overigens op de Vlaamse TV. Jammer. Soms is hier op de Nederlandse TV wel wat moois te zien bij de VPRO. Maar nu kijk ik dus bijna helemaal niet meer en dat is toch ook weer winst, niet?

 4. Ik vind dat Lipton zichzelf lichtelijk tegenspreekt, vooral daar waar hij het over de beïnvloeding door de omgeving en de heersende geloofsovertuigingen heeft. Hij zegt dat het niet de genen maar wel de omgevingsfactoren die doorslaggevend zijn, om meteen eraan toe te voegen dat het onderbewustzijn en de generatieslange ingesleten gewoonten en overtuigingen zo goed als niet te verschalken zijn.
  Moeten we met z’n allen naar de hypnotiseur dan?
  Swedenborg zegt dat de mens door zijn overtuiging diens eigen hiernamaals creëert. Wanneer je doordenkt lijken de hemelse maagden van de Islam niet eens zo gek meer. 😉
  Indien we Swedenborg’s stelling naar het leven in het nu verplaatsen, komt het er op aan een manier te vinden om het onderbewustzijn te ‘herprogrammeren’.
  Door meditatie misschien?

  1. Misschien dat Bruce daarom regelmatig samenwerkt met neurowetenschapper Dr Joe Dispenza. Je kent hem wel, van de film What the Bleep do we Know!? Deze hele innemende maar ook intelligente man leert hoe je die hele oude neuroverbindingen (oude overtuigingen) kunt verbreken en daar nieuwe voor in de plaats zetten die ondersteunen wat je wilt bereiken in je leven. Toevallig is Dr Joe deze week in NL en geeft hij donderdagavond een lezing in Soesterberg! http://www.blizevents.com

 5. Verliefdheid is inderdaad een chemisch proces. Het kan heerlijk voelen maar je kan er ook ziek van worden. Zoals je je voelt als je niet bij die persoon bent of het er op lijkt dat het niet wederzijds is. Dat kan dan weer jaloersheid opwekken en zo.
  Liefde is de werkelijke basis van het bestaan van alle dingen. Het is de eenheid, het is onze ware zelf in diepste essentie. Kijk maar eens een baby in de ogen, maak contact zonder denken, dan is het er ook.

  1. Martijn, heel mooi, Liefde is inderdaad de Eenheid, Zijn. Als je dat stadium hebt bereikt sta je werkelijk in je Eigen Kracht en ben je Meester geworden over je eigen Leven. Juist dan kun je werkelijk Genieten van alles dat ons gegeven is. i.p.v. in het Lijden blijven hangen, zoals ik helaas nog steeds bij veel mensen hier proef. Jammer!

   Gisteravond heb ik geweldig genoten van heel veel mooie muziek. Ik heb de hele avond gedanst en geweldig veel lol gehad. En toen ik terug wilde naar huis ben ik een taxi ingedoken bij een paar meiden en we hadden het onderweg reuze gezellig. En daarna ben ik heerlijk AL-EEN gaan slapen!

   En vanmiddag heb ik al weer 10 km gelopen en is het bier er hopenlijk uit. En nu nog een uurtje op de motor om nog even te GENIETEN van de mooie nazomerdag!

  2. Zo is dat Dick. Moet wel eerlijk zeggen dat mijn oude ikje nog wel eens wil opduiken om toch het roer tijdelijk over te nemen. Niet dat ie varen kan, ja, in 7 sloten te gelijk.
   Ik was vroeg m’n bed in met vrouw lief. Lekker uitgeslapen, daar hou ik ook van. Straks naar mijn ouders en zus met zwager die een klein mannetje van 2,5 maand hebben. Wat straalt zo’n kind toch. Zo mooi. M’n vader houdt ineens van koken en gaat mosselen maken en nog wat vis en zo. Heerlijk. Lekker genieten Dick, daar gaat het toch eigenlijk om.
   Enjoy the Ride: http://www.youtube.com/watch?v=ETQqLrxtLvc

 6. volgens mij ontgaat me even wat. Heb net het stuk over GMO bekeken. 24-9-2012 Wat doen al die omgevingsfaktoren als GMOzooi met je?

  B.L. ‘We zijn niet het slachtoffer van onze erfelijke eigenschappen, maar meester over onze genetische aanleg. Ons lot berust in werkelijkheid op de manier waarop we de wereld waarnemen of de manier waarop we geprogrammeerd zijn die te ervaren.’

  Hoe neem ik de wereld waar als je ouders hebt die b.v. pesticiden hebben gebruikt of oplosmiddelen of zich sufgerookt hebben. Door er anders naar te kijken en anders over te denken kun je dus alles verhelpen? Hoe ben ik meester over mijn genetische aanleg?
  Zou detox het toverwoord moeten zijn? Nog beter; wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit. (denk ik dan, maar is dat positief genoeg gedacht om van een fysiek vervuilt lichaam af te komen??)

  1. Ieders leven hangt bij zijden draadjes aan elkaar. Niets is vast, niets is onmogelijk. Neem een duik in het diepste in jezelf en je zult zien dat alle potentieel er is in jezelf.

  2. Dag Loes,(en andere medelezers hier) Ik wil je graag laten weten dat alle woorden ’toverwoorden’ kunnen zijn want het woordje ‘detox’ in jou verhaal heeft mij namelijk getriggerd om te reageren teneinde aandacht te vestigen op een methode om onder andere, te detoxen met affirmaties. Woorden kunnen helen. Iedereen die uit is op Heling en (wereld)vrede voor anderen en zichzelf zou een kijkje moeten(lees:willen) nemen op de website van Mireille Mettes over haar Veilige en Vrede bevorderende MIR-methode. http://www.mirmethode.nl

 7. Ik zit midden in het boek van meneer Lipton. En ik geniet ontiegelijk. Ik begrijp weer een heleboel meer. Ik lees met een wijde glimlach. Dit boek maakt me blij. Het is ook wel grappig om te ontdekken dat een ego echt niks voorstelt. Je hebt de dingen in je leven niet als “ego” voor elkaar gekregen maar als “intelligente eenheid”. En je voelt je goed als je die eenheid kunt laten werken in één vloeiende beweging die alleen uit is op gezondheid en intelligentie. Heel mijn lijf werkt dus mee om slimmer te worden. Nu begrijp ik opeens een heleboel. Fantastisch toch. 🙂 Ik ben blij met dit boek. Je krijgt een fantastische uitleg, met een gezond gevoel voor humor bovendien. Iedereen zou dit moeten lezen. Ik zal het zeker aanbevelen in mijn omgeving.Of hij alles precies bij het goede eind heeft doet er eigenlijk niet toe. Het gaat om de richting waarin we moeten denken. Het mooie is ook dat deze theorie ook langzaam aan wordt toegepast in het bedrijfsleven, eigenlijk overal als je goed oplet en de juiste berichten er uit pikt in de media. Dit is ook waar Herman Wijffels het over had.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.