Advertentie

Wetenschap toont aan: je kunt je DNA veranderen!


We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering.. Hoe verwonderlijk.. Een 'zichzelf programmerend' DNA.. Het DNA als opslagplaats van onze realiteit..!
We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering.. Hoe verwonderlijk.. Een ‘zichzelf programmerend’ DNA.. Het DNA als opslagplaats van onze realiteit..!

De wetenschap staat op de drempel van een enorme shift rondom het begrip ‘erfelijkheid’. De ontdekking van wat nu ‘epigenetics’ heet, de epigenetica, of de verborgen invloed op de genen, kan elk aspect van onze levens gaan beïnvloeden..! In de kern van dit nieuwe veld ligt het simpele maar even controversiële idee, dat genen beschikken over een ‘geheugen’. Dat de levens van je voorouders, in de zin van het eten dat ze nuttigden, de lucht die ze inademden, en zelfs de dingen die ze zagen, een direct effect op jou kunnen hebben. Tientallen jaren later, en ondanks het feit dat je deze zaken zélf niet hebt doorgemaakt. En natuurlijk ook omgekeerd: dat alles wat jij doet een effect heeft op jouw kleinkinderen…

De oude gedachte is dat ons DNA al onze over-erfbare informatie in zich draagt en dat niets wat een individu doet in zijn leven, overgaat op diens kinderen. Voor téveel wetenschappers echter, berust epigenetica op een soort ketterij, die de vraag naar boven brengt of ons beeld van het DNA en de ontwikkeling ervan, nog wel klopt, als hoeksteen van de moderne biologie. Epigenetica voegt een compleet nieuwe laag toe óver het DNA heen. Het is het idee dat er een controlesysteem bestaat in de genen, dat deze ‘aan’ en ‘af’ kan zetten. Epigenetica dat de zaken die mensen beleven, zoals voeding en stress, deze ‘aan’- en ‘uit’-knoppen kunnen bedienen en zelfs kunnen zorgen voor erfelijke effecten in mensen.

Hoever dit gaat kun je in onderstaand artikel lezen, het DNA blijkt binnen de ‘zachte’ wetenschappen al lang in staat om te veranderen. Maar ook in de ‘fysieke’ werkelijkheid blijkt epigenetica een heel realistisch idee, waarvoor bewijs ná bewijs wordt geleverd door de wetenschap.

x

* * *

x

Wetenschap toont aan: je kunt je DNA veranderen!

2013 © Carolanne Wright (NaturalNews)

vertaling © 2013 Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Als je denkt dat je bent overgeleverd aan de nukken en gratie van je DNA, dan hebben we groot nieuws voor je: dat ben je NIET! Epigenetica is de Volgens de wetenschap die epigenetics bestudeerd, blijkt dat stamcellen en zelfs ons DNA kan worden veranderd door magnetische velden, de hartcoherentie, een positieve mentale staat en intentie. Topwetenschappers over de hele wereld zijn het erover eens: het determinisme is een theorie die keihard onderuit is gehaald.

Over de wijze waarop ons DNA werkt als motor van al onze fysiek-menselijke frequenties is nauwelijks een voorstelling van te maken..
Over de wijze waarop ons DNA werkt als motor van al onze fysiek-menselijke frequenties krijgen we steeds meer de magische werkelijkheid te zien..

Buig die genetische slachtoffer-mentaliteit om..!
Het DNA waar je mee geboren bent, is niet de enige bepalende factor rondom je welzijn en gezondheid. Dr. Bruce Lipton is stamcel-bioloog en bespreekt het belangrijkste verschil tussen genetische determinisme en epigenetics, in een interview met het tijdschrift ‘SuperConsciousness’.

“Het verschil tussen die twee is significant, omdat het fundamentele geloof dat we omschrijven als genetisch determinisme, letterlijk betekent dat onze levens, die gedefinieerd worden als fysieke, psychologische en emotionele gedragseigenschappen, gecontroleerd worden door de genetische codes. Dit soort geloofssystemen geeft volop voedsel aan mensen om zich slachtoffer te gaan voelen, optieloos gevangen in je eigen DNA..

Want als de genen onze levensfuncties controleren, dan worden onze levens gecontroleerd door zaken die buiten onze mogelijkheden liggen, om deze levens(functies) te veranderen. En natuurlijk leidt dit naar het versterken van het gevoel van de ‘slachtofferrol’ en dat ziekten en aandoeningen, die vaak in families voorkomen, doorgegeven worden via onze genen, die geassocieerd worden met deze aandoeningen. Maar laboratoriumonderzoek toont keihard aan dat dit NIET WAAR IS..”

Deze theorie van Bruce Lipton wordt steeds vaker bevestigd in nieuw onderzoek. Carlo Ventura (M.D., Ph.D.) is professor en onderzoeker aan de Universiteit van Bologna in Italië. Dr. Ventura heeft aangetoond via lab-testen dat het DNA van stamcellen gewijzigd kan worden, door de invloed van frequenties uit magnetische velden/bronnen.

“Het is een soort tijdmachine. Je programmeert als het ware achteruit met deze cellen, naar een bepaalde staat waarin elke mogelijke beslissing op de een of andere manier nog mogelijk is; zelfs de beslissing om virtueel elke mogelijke organische cel te worden. Denk eens aan de waanzinnige potentie van deze ontdekking!”

Dr. Ventura voegt daaraan toe dat het twee wetenschappers en Nobelprijswinnaars zijn, die ontdekt hebben dat ‘volwassen niet-stamcellen kunnen epigenetisch ‘achteruit’ geprogrammeerd worden, naar een staat waarin zij aan de basis kunnen staan van zenuwcellen, bloedvatcellen, skelet-spiercellen of insuline-producerende cellen…”

DNA-verandering door intentie!
hearts joining together
Volgens het ‘Institute of HeartMath’ in Boulder Creek, California, laat de epigenetica veel meer zien dan het DNA-gebied, onze omgeving en levenservaringen. Na twee decennia van studie, hebben wetenschappers aan dit instituut dat factoren als ‘liefde’, ‘waardering’ en/of ‘opwinding’ en ‘boosheid’ invloed hebben op de blauwdruk van een persoon. In een experiment bleek zelfs dat geselecteerde personen in staat bleken hun DNA te wijzigen met een positieve mentale staat. Het bleek dat de controlegroep van vrijwilligers, die een lage hartcoherentie hadden, niet in staat bleken om de DNA-monsters te veranderen. Deze proef wordt als volgt omschreven:

‘Een individu die 3 DNA-monsters vasthield, werd gevraagd een hartcoherentie op te wekken, met behulp van de HeartMath-techniek die gebruik maakt van het laten horen van de hartslag en positieve emotionele intenties. De hartcoherentie die daarbij ontstaat, is te karakteriseren als een mentale-, emotionele-, en fysische staat van balans en harmonie. Het lukte deze proefpersoon om –zoals geïnstrueerd- via intenties en gelijktijdig twee van de drie DNA-monsters af te wikkelen naar andere patronen en een derde DNA-monster ongewijzigd te laten’.

Wie liefde ervaart, voelt zich niet alleen blij en gelukkig, maar produceert ook meer hormonen die o.a. veroudering, Alzheimer, geheugenverlies, diabetes, depressie en vermoeidheid tegengaan.

Tegenwoordig wordt dit hormoon (DHEA) in pillen verkocht in drogisterijen en natuurvoedingswinkels.

Gezonde cel-werking en het ‘kwantum-voedings’-dieet..
Het ‘HearthMath-instituur’ raadt aan, als we ons lichaam willen voeden op cellulair niveau (en geen ziekte willen stimuleren), om overvloedig kwantum-voedingsstoffen te eten en drinken. Als we gestrest zijn of een negatieve houding hebben, worden onze biologische reserves afgeleid worden van de essentiële taak om ons lichaam te repareren en te verjongen.

We kunnen deze celversterving tegengaan door onszelf te focussen op een oprechte staat van zorg, waardering en liefde. Deze positieve emoties versterken ons energetisch systeem en voeden het lichaam. Zelfs op het niveau van ons DNA. En dan komen we op de omschrijving van deze ‘positieve gevoelens’, die ‘HearthMath’ benoemt als ‘kwantum-voedingsstoffen’. Dit instituut biedt verschillende gratis gereedschappen aan om je te helpen een coherente staat te bereiken, in korte tijd en met groot gemak. Je vindt twee van deze voorbeelden hier and hier.

Het klassieke plaatje, dat maar een klein deel van de waarheid/werkelijkheid toont. Fysiek zichtbare chromosomen, maar de onzichtbare informatie die ze bevatten is niet zichtbaar..!
De klassieke plaatjes zijn bekend.. Maar het is maar een klein deel van de waarheid/werkelijkheid. Fysiek zichtbare chromosomen, maar de onzichtbare informatie die ze bevatten is onzichtbaar..!

Nog een paar voorbeelden van epigenetics..
In een afgelegen plaatsje in Noord Zweden blijkt bewijs te bestaan voor het radicale idee van epigenetics. In het plaatsje Overkalix bestaat een gedetailleerde registratie van geboortes en overlijdens en ook de gedetailleerde registratie van de oogsten van boeren herbergt een geheim dat het traditionele wetenschappelijke denken tart. Marcus Pembrey is hoogleraar klinische genetica aan het ‘Institute of Child Health’ in London en in samenwerking met de Zweedse onderzoeker Lars Olov Bygren, heeft hij in de genoemde registers van het plaatsje, bewijs gevonden, dat milieu-effecten rondom het dorp, specifiek de oogsten van de boeren aldaar, worden doorgegeven naar volgende generaties. Deze beide wetenschappers toonden aan dat hongersnood in kritische tijden, tijdens de levens van grootouders, grote invloed heeft op de levensduurverwachting van hun kleinkinderen.. Het eerste bewijs dat een milieu-effect bij mensen via de genen kan overgaan..!

In andere, onafhankelijke groepen over de hele wereld, komt ook aan het licht dat er meer te doen is rondom erfelijkheid dat tot nu toe aangenomen. Het mechanisme waardoor deze buitengewone ontdekking kan worden verklaard, is zich aan het tonen..  Professor Wolf Reik van het ‘Babraham Instituut in Cambridge, heeft jaren besteed aan het bestuderen van deze ‘niet-fysieke’ wereld. Hij kwam erachter dat alleen al het manipuleren van de embryo’s van muizen, ervoor kan zorgen dat bepaalde genen in een ‘aan’- of ‘uit’-stand werden gezet.
Het werk van Reik gaat nog verder, waarbij hij aantoonde dat ook deze schakelaars kunnen worden overgegeven aan volgende generaties.

De duiding van de DNA-'lagen' door de onstoffelijke bron: 'KRYON'. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit 'lichtlagen'.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)
Hoe de wetenschap onze spirit volgt.. Een spiritueel plaatje, dat ons de inhoud van een channeling laat zien; de duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)

Hij toonde aan dat genen én hun omgeving niet exclusief zijn, maar bijzonder in elkaar zijn gewikkeld, waarbij de een de andere beïnvloedt. Het idee dat je niet alleen maar de genen erft, maar ook dat er ‘schakelaars’ in kunnen zitten, die zelfs ‘aan’ of ‘uit’ staan, is een volstrekt nieuw grensgebied in de biologische wetenschap. Er komen vervolgens vragen tevoorschijn, die enorme implicaties hebben, waarbij het vooral de vraag zal zijn, welke omgevingsfactoren in staat zijn om deze ‘schakelaars’ te beïnvloeden..!

11 September 2001..
Na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001, bestudeerde Rachel Yehuda, psycholoog aan de ‘Mount Sinai School of Medicine’ in New York, de effecten van stress op een groep vrouwen die in de WTC-gebouwen zaten op het moment van de aanslagen, en in verwachting waren. De vrouwen slaagden er allemaal in om aan de dood te ontsnappen, en deden vervolgens mee aan het onderzoek van Dr. Yehuda.

De uitkomsten die uit haar onderzoek naar voren kwamen, blijken volstrekt in lijn te liggen met de uitkomsten van onderzoek dat Dr. Jonathan Seckl deed, een arts in het Schotse Edinburgh. De stress-effecten worden doorgegeven aan volgende generaties.
Inmiddels is er onderzoek aan de gang aan de ‘Washington State University’, waaruit blijkt dat de effecten van gif op ratten, zoals schimmels en pesticiden, biologische veranderingen in deze ratten teweegbrachten, die maar liefst 4 generaties lang doorwerkten..

Al dit werk staat aan de basis van een paradigma-verschuiving in wetenschappelijk denken. Het zal onze kijk veranderen op hoe ziekten hun oorzaken hebben. Evenals de effecten van de manier waarop we leven en zelfs van de invloed van onze familiaire relaties. Wat mensen dus doen, beïnvloedt dus niet alleen henzelf, maar kan van invloed zijn en zelfs bepalend, voor de kinderen en kleinkinderen, in de tientallen jaren daarná.

Bronnen:

heartmath.org     superconsciousness.com    bioenergy.com

Meer informatie:

Nederland: Heartmathbenelux.com
Verenigde Staten: Heartmath.com.

Afgezien van de invloed van onze eigen ‘programmering’ op ons DNA, is er het laatste decennium al een verandering opgetreden in de wetenschappelijk kijk op DNA. Veel mensen weten dit niet, omdat het informatie is, die de wereld op zijn kop kan zetten. Er werd in channeling-informatie uit de afgelopen tien jaar ook al over gesproken, bijvoorbeeld door Steve Rother en de Groep, en voor velen paste het al in de Aardse veranderingen, of beter: ‘ont-wikkelingen’.. Het is nu aan grotere groepen mensen om aan dit fenomeen handen en voeten te geven voor zichzelf..

De verstoring zit hem daarin, dat ons DNA niet als motor gezien dient te worden, maar als een soort ‘rigide’ materiaal, met vooral veel ‘junk-DNA’.. Zodanig dat we eigenlijk er een vreselijke hekel aan krijgen..! Wat zijn we toch een ‘losers’.. Die overtuiging die we ingestampt kregen/krijgen van jongsaf, dat we niets waard zouden zijn, dat we geen ‘goden’ zijn, scheppers, hoe je het ook wilt noemen. Er is een groep die niet gebaat is -volgens deze groep dan- bij de informatie over de oneindigheid die in ons DNA schuilgaat.. Maar dát er ook van ‘binnen’-uit veranderingen optreden in het DNA, is duidelijk, getuige o.a. Dr. Berrenda Fox:

DNA changes

X

En last but not least…. Over ‘epigenetics’ gesproken:

x

Kijk deze (engelstalige) BBC-documentaire,

waarin het wetenschappelijk bewijs stevig wordt aangetoond!

x


BBC.The Ghost In Your Genes 2006XviD door singaporegeek

 

x

Loesje avontuurlijk DNA

50 gedachten over “Wetenschap toont aan: je kunt je DNA veranderen!

  1. Daarentegen , velen zijn zo verslaafd aan het lijden dat je een miljoen van dit soort artikelen kan plaatsen , en toch gaat men voor het lijden . Ook weer vrije wil dus . ik kom steeds weer terug op de woorden : Ken uzelve .

  2. Regressie is een van de vormen om je DNA weer terug in de shape zien te krijgen, je kan het opnieuw ervaren waar je de verkeerde afslag nam. Je hoeft enkel dat moment in je bewustzijn terug te vinden en het andere gevoel in te kleuren dan verandert ineens je profiel in je neuronen energetische structuur. Wat je eerst had houdt ineens op met bestaan en is niet meer te ervaren opnieuw. Tijd bestaat toch niet en alles is op het zelfde moment aanwezig dus ook de verandering in je DNA/RNA binnen je bewust zijn dat het mogelijk is. Ziektes zijn niet meer dan aan geprate illusies door mensen die jou willen uitmelken voor hun portomonnee. Het er aan ontsnappen is wel een stuk moeilijker omdat je steeds weer moet terug keren naar dat ene moment. Pffffffffffffft.

  3. Hallo Paul, Ik wil straks, als ik nog niet in slaap val, terugkomen op de regressie. Maar nu even over de tijd die je benoemde dat deze niet bestaat, illusie. Het is ongrijpbaar, onbenoembaar maar toch we leven er naar in onze dagelijkse doen. Ik wil iets kwijt over wat er deze week iets sterk opviel en ik niet alleen. Iedereen spreekt over van wat gaat de tijd toch razendsnel de laatste tijd, wie je ook spreekt. Deze dinsdag 24 september, bemerkte ik iets heel opvallends, de tijd ging langzamer!!! Niet dat het ineens heel traag ging, maar meer van, ja zo was het een tijd geleden ook. Het is nog steeds zo. Ik sprak mijn zoon hierover aan op woensdagmorgen van; Je weet dat de laatste tijd, de tijd zo snel gaat hè? Het lijkt wel of het nu weer langzamer gaat. En tot mijn verbazing zei hij, Ja sinds gisteren!!! Zelf ik kan met mijn pet hier niet bij. Ik heb al heel wat theorieën er op losgelaten inclusief de gemanipuleerde matrix. Voor de rest vind ik het wel even prima zo, meer rust en tijd 🙂 . Maar toch, wat is dit??

  4. hmmm kan kloppen Odette want sinds een aantal dagen heb ik ineens genoeg aan 6 uur slaap in plaats van het dubbele, en toch heel uitgeslapen…

  5. @ Lieve Odette

   Geen tijd wat ik bedoel heeft eerder te maken waar wij dus vandaan komen, hier op het HOLOdeck waar wij in een tijd factor van de wobbling van de aarde een 24 uurs systeem hanteren van een rotatie om de zon heen techniek. Er is een soort Shift geweest in een slakkehuis tijd effect, na de keerpunt zal het slakkehuis van tijd weer veel trager gaan worden, een over gestelde tijds factor moet weer balans gaan veroorzaken. Maar regressie is een soort time travel, je kunt terug reizen in de tijd, maar het is dus ook mogelijk vooruit te zien, je weet dan wat er komen gaat. Dus dan weet je het eigenlijk al, verleden, heden en de toekomst is binnen 1 gedachte vat en hanteerbaar. Net als Ekhardt Tolle kan je hier bedreven in zijn om tijd eigenlijk te kunnen manipuleren, zeker gezien als je in staat bent om je neuronen veld in jezelf te veranderen. (negatief/positief)
   De wereld waar we nu in 3D in leven is gebonden aan een tijdsfactor, aangene zijde kunenn we levens uitzoeken in verschillende tijdsperiodes verleden, heden en de nabije toekomst. Vooruit kunnen kijken noemen we dus eigenlijk virtualiseren over vooruit blikken/plannen. En eigenlijk wat eigenlijk heel normaal is om steeds te doen, we staan er praktisch niet bij stil elke keer.

  6. Hallo Paul, Ik begrijp jouw uitleg maar niet die van Tolle, Ik heb het tijd, haha, gegeven. Dus ik ga in mijn perceptie nu langer door een dag, het is nog steeds zo, en tijd zal zich steeds meer rekken of uiteindelijk nul te komen staan met een 360 graden blik in alle tijdlijnen in ons universum of misschien ook wel in de paralelle universa. Wat een kennis en overzicht, je moet dan wel in een lichtlichaam zitten want dat brein van ons is dan echt te klein! 🙂

 1. Het is eigenlijk best wel gek dat je de woorden ‘materieel’ en ‘stoffelijk’ in relatie tot ‘werkelijkheid’ nog zo vaak tegenkomt aangezien al weer een tijdje bekend is dat stofjes en deeltjes in hun ‘fundamentele’ vorm te reduceren zijn tot louter raadselachtige eigenschappen.

  let me put you right..

  1. M.a.w, er ís niémand op de hele wereld die er ook maar een ruk van snapt!

   En dat is best wel apart! maar ook fascinerend!

 2. Wij staan aan de vooravond van zeer grote veranderingen .
  De kracht van het mentale is tot zeer grote dingen in staat .
  ZIE OP YOUTUBE > “HEAL IN 3 MINUTES ” .
  Verdere ontwikkelingen op gebied van geneeskunde komen uit Nano goud en zilverwater.
  Die nu zelfs gecodeerd kunnen worden met frequency’s .
  Wat nu al effect heeft op patienten , en positieve resulaten .

  Dit kan nog niet openbaar gemaakt worden , om dat zeer grote Pharmacy enorme macht hebben .
  Deze kennis zal openbaar gemaakt worden en Vrijelijk ter beschikking komen voor de mensheid .

  Verdere ontwikkelingen zijn er ook in frequency’s die uitzonden worden over groter gebied die de mensewn helpen om weerstand te hebben tegen negatieve frequency’s.
  Die negatieve frequency’s elemineren , zo als H.A.A.R.P. , WIFI ,ELECTRICITEIT .

  ~Rey

 3. Ik zag de afgelopen 12 uur dat ik met mijn reactie weer even in het ‘verdwijndoosje’ was beland op de nieuw aangegeven reacties, de boodschap op 1.3 van het DNA artikel is wel goed geplaatst. Dus nog even bij deze. H.G. Odette

  1. Lieve Odette,

   Ik hoop je ooit te mogen ontmoeten. Mochten we elkaar hier niet meer treffen, zul je altijd in mijn hart verblijven.

   Wat betreft de tijd (1.3) ik kwam dit tegen: “In maart 2010 beweerde NASA dat de Chileense aardbeving met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter de Aardas had verplaatst en de lengte van een dag had bekort.”

   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/de-belangrijkste-overgang-deel-8/
   Veel liefs & HG! <3

  2. Lieve Sun,
   Was een technisch foutje hoor, geen gummetje. Nauurlijk blijf ik nog wel maak je maar geen zorgen. Wie weet wat voor prachtigs er in het verschiet ligt! Wat betreft de aardbeving zou het dus sneller moeten gaan maar bij mij is het tegenovergestelde gaande, trager. Lees Paul zijn reactie op die van mij, ik moet er nog steeds op broeden. Time goes smooth, Hartegroet Odette

  3. Hoi Odette, dat wist ik wel. Het ging meer over mijzelf. Als ik hier niet meer ben. 🙂

  4. Odette, hoe meer je verbonden bent met het universum, hoe meer je ook invloed ‘verkrijgt’ over je eigen tijd/ruimte ervaring.
   Dus je kan de tijd letterlijk stoppen, wat de waarneming aangaat.
   Je schept als het ware je eigen universum.
   Ik heb dat ook al meegemaakt (ervaren)…het lijkt net een cadeautje.

  5. Lieve Sun,
   Ik heb niet eerder kunnen reageren daar ik werken moest vandaag. Ik las net je berichtje 4.3 en ik heb een vaag vermoeden. Het heeft misschien met G.S. te maken. Ik had je sowiezo in mijn hart gesloten en er is vooralsnog en andere weg zolang de tijd duurt. Ik weet, ik weet maar toch. Ontmoeten gaan we elkaar toch!
   Lieve Hartegroet, Odette

  6. Wat mooi dat je dat hebt kunnen ervaren Monika. We lopen in feite allemaal in dezelfde richting met onze neuzen. 🙂 🙂

 4. Mooi, dat er nu eens een artikel apart van vit. D 3 dit feit naar boven brengt.
  Tijdens de presentatie van Gabriele Stähler, toen over vit. D 3, heeft ze al laten weten, dat het dna niet vast staat. Een vit. d 3 eigenlijk een soort hormoon is, dat bij deze processen een grote rol speelt.
  Het is ook al lang bekend, dat ook de cellen van de organen zich om de paar jaren (verschillend p. orgaan) vernieuwen…dus soort nieuwe prijzen en kansen 😀

  1. Het is ook precies DE manier waarop we worden onderdrukt.. Door de hypnose ONS te laten geloven, dat we watjes zijn, kracht- en machteloos.. Inferieur.. etc. etc.
   Laten we in onze grootsheid stappen en niet in onze minkukel-overtuiging..!

 5. Wellicht vinden jullie onderstaande sites ook interessant in kader van bovenstaand artikel.
  http://exendo.be/epigenetica/
  http://exendo-epigenomics.com/index.php/
  Exendo Epigenomics is gespecialiseerd in DPP-IV enzym en endorfine/dopamine ondersteunende voedingssupplementen
  Deze pdf is ook interessant
  http://exendo.be/wp-content/uploads/2013/07/Endorfine-deel-2.pdf
  Citaat hieruit:
  In 2012 werd aangetoond dat het loslaten van trauma’s en nare ervaringen wordt geregeld door de KOR-receptoren.50
  Bij een KOR-downregulatie – ten gevolge van chronische stress en/of overstimulatie van het beloningssysteem – bleken dieren in eerste instantie te reageren vanuit het vasthouden van hun traumatische ervaringen.
  Zodra de werking van de KOR optimaal was, herstelden de dieren van hun nare ervaringen.

  1. @ Anna 🙂
   Zeker interessant. Het woord hormoon komt uit het Grieks, en betekent ‘iets in beweging zetten’. Dus dan wordt het wel duidelijk dat hormonen en neurotransmitter een grote rol spelen.

 6. De wetenschap is het principe van karma en purificatie aan het ontdekken.

  Ik heb reeds lang gevoeld – en beweerd – dat wat DNA is en doet, zich afspeelt op het grensvlak van lichaam en geest. Ik geloof echter niet zo zeer in een plotselinge omkering van onze werkelijkheid; hieronder een link naar nottitie (in het Engels) uit 1995 over geloof en de ziel – en waarom de verandering alleen maar geleidelijk kan gaan.

  http://www.facebook.com/notes/hans-van-dijk/belief/10151887495661941

  1. @ Hans
   zelfs dan komt deze boodschap :
   Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar
   Deze pagina kan nu niet worden weergegeven. Mogelijk is deze tijdelijk niet beschikbaar, is de link verlopen, of heb je geen toestemming om deze pagina te bekijken.
   Terug naar startpagina

   lang leve facebook 😉

  2. Hans, simpel gewoon een http://link plaatsen op van een https:// link, dus zonder ‘s’. Anders wordt het zo een blubberzooi van uitglijden en glibbeten.

  3. Rustig rustig rustig.. Het is allemaal opgelost.. De magische gum doet wonderen.. Hij kan namelijk ook van ‘https’ een ‘http’ maken.. 🙄

 7. ’toevallig’heb ik er net een toegankelijke blog over geschreven “Ben je bewust van je gedachten – de kracht van Perceptie”, aangezien deze in de nieuwsbrief van September 2013 van http://www.KankerVoorbij.com is opgenomen.
  Want onze gedachten en m.n. onze overtuigingen zijn ook ‘omgeving’ en spelen dus ook een grote rol in de activatie/gedrag van cellen/DNA…
  M.n. dus ook belangrijk voor onze gezondhedi en m.n. bij het ontstaan, voorkomen en genezen van ziekten..
  (ik zal een link naar de inhoud van de nieuwsbrief later posten)

  Blog: http://www.lifebydesign.nl/blog/ben-je-bewust-je-gedachten/
  Epigenetics: met 2 relevante videos Bruce Lipton: http://www.lifebydesign.nl/home/scientification/epigenetics/

  1. Geert, het is volgens mij zelfs zo dat ALLES door ons via intenties wordt gecreëerd.. Ook het niet-geloven.. Dus de weerstand ertegen.. Voed je ongeloof, dan krijg je ongeloof en het niet-lukken als oogst..

  2. @Guido Juist! passage blog: “Alles wat je creëert of manifesteert in je leven (we doen dit continu elke seconde van de dag) en zelfs het vertrouwen hebben in iets (want je hebt altijd ergens vertrouwen in, de vraag is of je het prefereert), gaat automatisch. Je ‘schept’ je eigen realiteit, zowel je leven als je gezondheid, als een wezenlijk onderdeel daarvan.”

   ‘Twijfel bestaat eigenlijk niet.. Je heb altijd ergens 100% ‘vertrouwen’ in.. Twijfel is dus geen gebrek aan vertrouwen, maar een volledig vertrouwen in iets wat je niet prefereert..

 8. Anu van Leeuwen daar ben ik mezelf al 33 jaar bewust van. Fijn dat de wetenschap dat heeft onderzocht en de ruimte bied voor de ervaringsdeskundigen , alternatievere denkwijze en methodes.

 9. magnetische velden hebben invloed op ons DNA. Wat zouden al die kunstmatige magnetische velden van ons stroomnet en van draadloze communicatie met ons DNA doen???:)

 10. Dit is het Ontwerp van DNA, dat spreekt over DNA in en als het fysieke lichaam.
  In de baarmoeder ontwikkelt het fysieke lichaam zich gelijktijdig met het mindbewustzijnsysteem. Met andere woorden, het mindbewustzijnsysteem is een interdimensionale installatie, dat zich integreert met het driedimensionale, fysiek gemanifesteerde universum als menselijk lichaam, dat wordt ontwikkeld in de baarmoeder. DNA
  Wat er gebeurt, is het volgende. In de atomen van het fysiek menselijke lichaam zit de installatie van een magnetische frequentie, die de installatie van het mindbewustzijnsysteem aantrekt en het mindbewustzijnsysteem manifesteert zich in en als het fysiek menselijke lichaam en ontwikkelt zich gelijktijdig met het fysiek menselijke lichaam, waarbij het mindbewustzijnsysteem wordt aangetrokken en wordt aangesloten op de installatie van de magnetische frequentie van de atomen in het fysiek menselijke lichaam.
  Op die manier worden het fysieke lichaam en het mindsysteem geïntegreerd, zodat ze zich samen ontwikkelen tot één geheel.

  Dus als je wordt geboren is je fysieke lichaam al helemaal ingericht en gemanifesteerd als een mindbewustzijnsysteem. In de baarmoeder worden tevens het onbewustzijn, het onderbewustzijn en het bovenbewustzijn aangelegd in het gebied van het hoofd en die verspreiden zich helemaal door het fysieke lichaam als geïnstalleerd fundament van het mindbewustzijnsysteem.
  Dus het mindbewustzijnsysteem, dat zich tegelijkertijd met het fysieke lichaam ontwikkelde in de vorm van je onbewustzijn, je onderbewustzijn en je bovenbewustzijn, is het platform waarop je drie bewustzijns worden geplaatst.

  In de baarmoeder haal je informatie op uit je moeder en je vader evenals collectieve informatie uit deze hele wereld, dat het Verenigd Bewustzijnsveld wordt genoemd.

  Zoals eerder is uitgelegd, bestaat het Verenigd Veld uit de onderlinge verbindingen van alle mindbewustzijnsystemen van het collectieve onbewustzijn, die allemaal met elkaar in verbinding staan als mindbewustzijnsystemen, die het Verenigd Bewustzijnsveld creëren en manifesteren.
  Je hebt dus het platform van je mindbewustzijnsysteem, waarop de drie lagen van bewustzijn in je fysieke lichaam zijn geplaatst. Samen met de gedownloade informatie in je onbewustzijn – zodat je een mindbewustzijnsysteem wordt in het Verenigd Bewustzijnsveld op het moment dat je wordt geboren samen met de gedownloade informatie van je moeder en je vader in je onderbewustzijn – vormden die de informatie die je nodig hebt om je zogenaamd unieke persoonlijkheid te vormen.
  Het idee over je eigen ingebeelde zelfbeeld van wat je bent binnen het Systeem.

  Wat is nu de rol van het DNA in dit alles?
  Het DNA in – en als – je fysiek menselijke lichaam bevat àlle voorgeprogrammeerde, vooraf ontworpen informatie, die is opgehaald uit je moeder en vader en uit het collectieve onbewustzijn van het Verenigd Bewustzijnsveld van dit hele bestaan.
  Met andere woorden, laten we zeggen, dat je een virtuele realiteit schept en die ziet eruit als een vierkante doos. In die doos lopen virtuele wezens rond. Ieder virtueel wezen heeft een bepaalde code, een bepaald gecodeerd programma, dat de totale virtuele realiteit van zichzelf vertegenwoordigt. Dit is precies hetzelfde wat met mensen gebeurt.
  Het DNA in je fysieke lichaam is de representatie van de voorgeprogrammeerde gecodeerde informatie van je mindbewustzijnsysteem.

  Dus het DNA van ieder mens is de handtekening van zijn mindbewustzijnsysteem in – en als – het Verenigd Bewustzijnsveld van deze wereld. Dus iedereen in deze wereld heeft een specifiek voorgeprogrammeerde signatuur, die in hun DNA wordt gemanifesteerd in – en als – het Verenigd Bewustzijnsveld.

  Waarom is dat nu in het DNA gelegd?
  Kijk, het DNA wordt dan de geïntegreerde installatie van het mindbewustzijnsysteem in – en als – je fysieke lichaam.
  Je mindbewustzijnsysteem begint na de leeftijd van 28 jaar vloeibaar te worden in – en als – het DNA van het fysiek menselijk lichaam. Met andere woorden, vanaf de leeftijd van 28 jaar is je hele lichaam
  de essentie geworden van het mindbewustzijnsysteem.
  Voor mensen boven die leeftijd is het soms moeilijker om dit proces door te maken, omdat het mindbewustzijnsysteem zich dan al heeft geïntegreerd op het niveau van het DNA in – en als – het DNA als het fysiek menselijke lichaam.

  Toch wil ik aantonen, dat de stelling verkeerd is, wat degenen betreft boven deze leeftijd en dat zij het moeilijker hebben, want tot nu toe hebben we geen mens boven de 28 aangetroffen, die zoveel
  zelfdiscipline had, die zo effectief was en zo oprecht met zichzelf was, om met een absolute overgave door dit proces heen te gaan. Dus ik daag degenen uit, die daarginds zitten.

  Dat is dus het doel en de reden voor het DNA.
  Vanaf de leeftijd, dat de mens wordt geboren en waarop het mind bewustzijnsysteem in – en als – fysiek menselijk lichaam wordt geïnstalleerd, en de informatie in – en als – DNA in het fysieke lichaam vloeibaar wordt als voorbereiding op de leeftijd van 28, waarop het mindbewustzijnsysteem in – en als – DNA wordt geïntegreerd – is het met de mens afgelopen.
  Dit mechanisme hebben we natuurlijk stopgezet, zodat het niet blijft doorgaan en zich blijft manifesteren.
  Mensen hebben daardoor nog wel geïnstalleerde systemen, die je interdimensionaal kunt zien bij mensen, die jonger zijn dan 28 desondanks zijn er toch nog informatie, voorgeprogrammeerde coderingen en installaties in je DNA aanwezig, die afkomstig zijn uit de periode vanaf het moment van je geboorte tot je huidige leeftijd.

  Dus mensen, degenen die nu ouder zijn dan 28 kunnen met de inlichtingen, die ik hier heb gegeven, twee dingen doen:
  Ofwel je geeft het op door jezelf niet toe te passen en je erbij neer te leggen.
  Of je zegt, “Ik ga aantonen dat dit DNA niet klopt.”
  Ik ga het ontwerp van DNA aantonen wie ik werkelijk ben!”

  Dank je wel. Dit is het Ontwerp van DNA.

  Bron: http://desteni.net/index.php?option=com_content&view=article&id=246:het-ontwerp-van-dnaj-&catid=52:hetontwerp&Itemid=258

 11. Prachtig. Lees het evangelie : alles is gericht op de verandering van ( de slechte zaken van ons dna : vandaar het begrip zonde ) ons DNA. Dit dna moet te maken hebben met onze ziel : vandaar het belang van berouw, boete, beterschap, intentie ed. Vandaar ook het belang van het lijden in dit proces. Zie naar Onze gekruisigde Heer en alles wordt ons duidelijk.

  1. Ik heb onder mijn deurbel een extra bel gemonteerd voor Jehova getuigen , ik noem die bel ook de bij-bel . Komt een klein stroomstootje los als je hem indrukt , een soort wake-up call . Tweede voordeel is dattie verder nergens is op aangesloten , zelfs mijn hond kan rustig doorslapen en ik kan mijn droomavonturen met beachbabes in alle vrijheid afronden .
   Bizar hoe reliefreaks alles weer tot het grote sp(r)ookjesboek weten terug te leiden en in de handen van onze lieve Heer te leggen .
   \___/

  2. Of gewoon niet op de bij-bel drukken . :doh: Hoewel , de bij-bel is ook ooit gedrukt , ahh nevermind .

 12. Ik vind deze discussie steeds leuker worden. Mede dankzij de relifreaks en andere filosofen (reken mij daar ook gerust toe) en de reacties daar weer op. Dat krijg je wanneer gepoogd wordt datgene wat slechts door ervaring gekend kan worden in exacte, traditionele of alternatieve, “wetenschappelijke” termen te gieten. De alto’s en de reli’s maken zich aan precies hetzelfde euvel schuldig als de gevestigde wetenschap. Gelukkig hebben we altijd de humor nog. Boeiend. Ga zo door.

 13. David Wilcock heeft het in the source field investigation over dat als je een lazer door een kikker ei stuurt en dan door kaatst via een spiegel naar een Slamander ei dan wordt het Salamander ei een Kikker .

  Dit is mogelijk omdat DNA een code is dus je begrijpt misschien wel dat je codes kunt veraranderen .

  1. Prachtig!! Leermoment.
   Het DNA wordt als rigide afgeschilderd, om ons onze kracht te ontnemen ermee te gaan werken. Het is onze taak, onszelf niet als mislukkingen te zien, maar als de god-creator die we zijn. Scheppers en geen failures.

   While we live according to race, colour or creed
   While we rule by blind madness and pure greed
   Our lives dictated by tradition, superstition, false religion
   Through the eons, and on and on

   Oh yes we’ll keep on tryin’
   We’ll tread that fine line
   Oh oh we’ll keep on tryin’
   ‘Till the end of time
   ‘Till the end of time

   Through the sorrow all through our splendour
   Don’t take offence at my innuendo

   You can be anything you want to be
   Just turn yourself into anything you think that you could ever be
   Be free with your tempo be free be free
   Surrender your ego be free be free to yourself.

   http://www.youtube.com/watch?v=cpys1c3jCNs

 14. Een zenuwcel en spiercellen zijn totaal verschillend, maar genetisch identiek. Het verschil, epigenetica, welke genen staan uit en aan. Dat is al erg lang bekend. Wat nu duidelijk wordt is dat alles wat we doe, denken, voelen en tot ons nemen( geestelijke en fysieke voeding), dit beïnvloedt. Dat opent gigantisch nieuwe mogelijkheden om ziekte te bestrijden, gezond te blijven en te groeien als mens. Zo is het DNA bekeken van mensen die yoga en mindfulness beoefenen. Na een sessie waren 350 ongezonde genen uitgeschakeld en 359 gezonde aangeschakeld. Fascinerend.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.