Advertentie

Wat voert Di Rupo in zijn Dutroux-schild..? (update!)


x

UPDATE 20 september 2012


Ontspringen Di Rupo en zijn Dutroux-bende vandaag (20/09) de dans?

Fernand Haesbrouck, 20 september 2012, 08h00:

“Er zijn aanwijzingen, dat een normaal procesverloop er deze middag (20/09/2012) bij de Raad van Beroep van de orde van apothekers, Henri Jasparlaan 94, Brussel, om 14 uur, niet zal komen. Ik vrees en verwacht dan ook dat op de zitting meteen een arrest zal voorgelezen worden, zonder dat mijn advocaat zijn juridische aspecten en ikzelf het belang van de aanvankelijk anoniem gehouden klager zal hebben kunnen aantonen, omdat een en ander teveel de belangen van de wel gekende tegenpartij (in casu: de Hoge Raad van Orde van Apothekers die optreedt ten gunste van de bende van Dutroux en Di Rupo) zou kunnen schaden.

In elk geval zal vermeden worden dat publiek het schouwspel zal meemaken, immers na een eerste bijeenkomst van die Raad van Beroep op 31 mei 2012, die in chaos eindigde, reageerde de raadsvrouw van de Hoge Raad (hoogst ongewoon voor iemand die ook advocaat is), en ik citeer: “Dat de miserie met zo’n zaken nu eigenlijk de openbare behandeling ervan was…”.

Om dat te vermijden zou het wenselijk zijn, dat nadien een persbijeenkomst zou georganiseerd worden, waarop de argumenten van de verdediging dan wel kunnen worden belicht. Vandaar, nu opnieuw en met iets meer aandrang: een uitnodiging aan de pers (ook de buitenlandse): dit wordt de publieke opvoering van een nieuwe doofpotoperatie.”


* * *

“Mijn strijd tegen psychose-medicamenten voor kinderen,
schijnt leden van de bende van Dutroux te raken.”

Fernand Haesbrouck, september 2012

x

* * *

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck is al jaren bezig met een offensief tégen Big Pharma, en vóór zijn medemensen!!

Het gebruik van geneesmiddelen tegen ADHD stijgt razendsnel, en zorgt voor een heftige discussie tussen voor- en tegenstanders. Rond deze middelen, zoals Ritalin (Rilatine en Concerta) rijst de vraag of ze niet te snel worden voorgeschreven. Bovendien is het gebruik ervan allesbehalve ongevaarlijk. In Nederland steeg het aantal voorschriften voor Ritalin tussen 2002 en 2007 naar 600.000. In België zijn er gevallen bekend van schoolklassen, waar de helft van de kinderen Ritalin blijkt te gebruiken, een middel met de actieve stof methylfenidaat, die bepaald niet ongevaarlijk is, zoals je hieronder kunt lezen.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck weet daar alles van. Als logo-informaticus, die statistieken over geneesmiddelen maakt, komt hij veel in psychiatrische ziekenhuizen in België. In de kliniek waar hij werkte, werd in 5 jaar tijd het gebruik van Ritalin ver-10 -voudigd, wat hem grote zorgen baarde. “Ik begreep maar niet dat patiënten die in de psychiatrie terechtkomen met deze stoffen -die psychotisch maken én verslavend werken- behandeld worden door ze diezelfde psychotica te blijven toedienen.”

Fernand Haesbrouck ziet dit heel duidelijk. “Men is eigenlijk normaal gedrag als een psychiatrische aandoening gaan beschrijven. Nu de situatie danig uit de hand loopt, geeft men schoorvoetend toe dat men in feite een therapeutische indicatie heeft willen vinden om een stof te slijten, waarvoor geen indicatie bestaat. Juist omdat men het werkingsmechanisme van die medicijnen wel kende. De oplossing was : het werkingsmechanisme onbekend maken. Men redeneerde dat drogeren bij iedereen helpt.”

Naar wat voor krankzinnige wereld zijn ouders en medische wereld onderweg met kinderen aan de Ritalin?

Zijn bewering werd nog versterkt door een bericht van het Belgische College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (2005): lage doseringen methylfenidaat verergeren de symptomen van ADHD . “Bij twijfel over een diagnose werden nu proefverpakkingen voorgeschreven en meteen bleek, dat de patiënt nóg drukker werd (want hij was gedrogeerd!) en zo wist men zeker dat de dosering hoger moest, tot dwangmatig psychotisch. Zo werd er een stevige basis gelegd waarbij bijna iedereen, die in handen viel van het zorgcircuit, meteen ook prijs had. En daar wordt een gigantische farmaceutische industrie natuurlijk beter van.”

Het meest eigenaardige, vindt Haesbrouck, dat gesteld wordt dat ADHD een neurobiologische aandoening zou zijn. “Waarom loopt iedereen dan naar een psychiater, die eigenlijk geen neuroloog is maar een gedragsdokter? Er is geen enkele neuroloog die ADHD als diagnose zou stellen, doodgewoon omdat men dit neurologisch zou moet aantonen. En zoals de diagnosemethodiek nu is, blijkt dit helemaal niet wetenschappelijk te bewijzen, en bewijst het nog minder dat het om een ziekte zou gaan. Sinds drie jaar vroeg ik een twintigtal neurologen: welke zenuwziekte kan men behandelen door neuronen op die manier te verwoesten? Allemaal antwoordden ze hetzelfde: ‘geen enkele’.”

Maar inmiddels is Fernand Haesbrouck, via allerlei tips en kanalen, gestuit op een onverwachte heftige link tussen deze psychotica en kindermisbruik.. En niemand minder dan de premier van België, Elio di Rupo, schijnt ALLES in het werk te stellen om zich ‘achter de schermen’ te kunnen blijven verbergen voor deze link.. Gezien het feit dat wij niets anders willen dan datgene te tonen dat ‘achter de schermen’ plaatsvindt, schrijven wij hier over deze zaak; daarover zwijgen zou WantToKnow onwaardig zijn. Daarom vragen we je om Fernand Haesbrouck te steunen in zijn verdediging en daarmee in zijn opstelling dat onze kinderen worden gedrogeerd.

x

* * *

Wat voert Di Rupo in zijn Dutroux-schild..?

2012 WantToKnow.nl/.be

x

De premier van België, Elio di Rupo. Wie is deze man en wat heeft hij te verbergen in het kader van de bende van Dutroux?

Apotheker Fernand Haesbrouck: “Ik nodig iedereen uit en meer speciaal de internationale pers in Brussel, Henri Jasparlaan 94 om 14h, op de zitting van de ‘Raad van Beroep van de Orde van Apothekers’. Deze behandelt de klacht die de Hoge Raad van Orde der Apothekers tegen mij heeft ingediend om de belangen te behartigen van een lid van de bende van Dutroux. Mijn strijd tegen het instellen van een toxicomanie met psychotica bij kinderen zou een schade toebrengen aan onder meer ook sommige meer notoire bendeleden, die ook minister zijn in de federale Belgische regering.

In eerste aanleg weigerde ik om gevolg te geven aan drie dagvaardingen, omdat men de identiteit van de klager tegen mij onbekend bleef houden, waardoor ik bij mijn verdediging de belangen van die klager om mij veroordeeld te zien, niet kon uitzoeken. Daarop werd ik bij verstek veroordeeld tot de tuchtstraf van de berisping….!

Op een eerste zitting van de Raad van Beroep (31/05/2012) werd uiteindelijk toch de naam van de klager bekend gemaakt, en die persoon kan gelinkt worden aan andere leden van de bende en dus ook aan Di Rupo. Jawel, u hoort het goed, het is de minister-president van België die in dit spinneweb een belangrijke rol schijnt te vervullen..! Want de klacht van die stroman tegen mij kwam er enkele weken, nadat ik de constructie bekend had gemaakt.
Hierbij een partijgenoot van de eerste-minister, als minister verantwoordelijk op Volksgezondheid en Sociale Voorzorg, gelden uit de ziekteverzekeringskas laat vloeien naar de eigen partijkas. Een en ander om corruptie-en zwijggelden te financieren omwille van de zeer chanteerbare premier Di Rupo. Het is volkomen onbegrijpelijk dat een orde van apothekers daarmee wil vermijden dat dit misbruik gepleegd door een regering, wordt bekend gemaakt.”

 

Apotheker Fernand Haesbrouck,

14 september 2012.

* * *

Over Ritalin en haar verwoestende werking

x

Ritalin bevat de actieve stof Methylfenidaat, wat tot een van de vier groepen scheikundige stoffen behoort:

 • Indolen,
 • Cannabis producten,
 • Phenylalkylamines en
 • Piperidylbenzilaatesters, die als psychotica, hallucinogeen werken, doordat ze hersenneuronen verwoesten.

Methylfenidaat wordt al sinds 1944 gemaakt uit amfetamine sinds chemicus Leandro Panizzon, van het Zwitserse bedrijf CIBA, het ontdekte. Amfetaminen stonden toen al erg in de belangstelling: stimulerende stoffen uit het Chinese éfedrine’-plantje ‘Ma Huang’. Deze stof jaagt het centrale zenuwstelsel op, door energiereserves versneld op te branden. Dit gaat gepaard met een verhoogde bloeddruk, hartslag, longfunctie en ook een verhoogde concentratie als gevolg.

Sinds 1932 was amfetamine al een huismiddel tegen astma, verkoudheid en ongewenste kilo’s, en vanwege euforische bijwerkingen populair als straatdrug. Het werd gesnoven of geïnjecteerd voor een explosieve psychische flash, de keerzijde was de diepe crash die erop volgde, met hoogmoeds- of achtervolgingswanen en een diepe depressie. In de Tweede Wereldoorlog werden methamfetaminen-houdende ‘panzerschokolade’ ingezet in het Duitse leger, waarop soldaten een paar dagen en nachten op door konden vechten; vol zelfvertrouwen een constante concentratie en zonder honger. Aan het eind van de oorlog werd het middel weliswaar op de opiumlijst geplaatst, maar de pakhuizen die er nog van vol lagen, vonden gretig aftrek onder ex-soldaten, sportlieden, studenten en artistieke types.

Ritalin en soortgelijke middelen staan wereldwijd onder druk. Ook het gebruik als ‘smartdrug’.

Ritalin en kinderen
In de kinderpsychiatrie werd de werking van het middel op kinderen per toeval ontdekt: de hersenen van ‘onaangepaste kinderen’ werden al sinds het begin van de 20e eeuw onderzocht. Als kernsymptomen van de veronderstelde ziekte zag men hyperactiviteit en concentratiegebrek. In 1937 maakte de onderzoeker Charles Bradley röntgenfoto’s van de hersenen van levende overactieve kinderen, met behulp van lucht die als contrastmiddel de hersenkamers in werd gepompt.

In een opwelling gaf deze onderzoeker de kinderen wat Mehylfenidaat tegen de hoofdpijn die ze kregen door het onderzoek. Het bleek dat de pillen niet hielpen tegen de pijn, maar de amfetamine bleek in lage doses uiterst effectief tegen het probleemgedrag van een aantal van de zwaar hyperactieve kinderen. Volgens Bradley was dit toe te schrijven aan de concentratie verhogende werking van het middel. Kinderen bleken soms voor het eerst in jaren in staat, zich op één ding te concentreren.

Bradleys opvolger bij CIBA, Maurice Laufer probeerde het nog eens met een nieuwe amfetamine-variant, genaamd ‘Methylfenidaat’, het middel dat sinds 1955 op de markt is als ‘Ritalin’. Toen nog gebruikt als stimulerend middel voor lusteloze bejaarden. Maar op chronisch hyperactieve en snel afgeleide kinderen had het een geweldig effect: die leden zogezegd aan een onverklaarbare hersenziekte. Zo drong Ritalin met succes door in de kinderpsychiatrie en huisartsenpraktijken. En… in het drugscircuit.

53 gedachten over “Wat voert Di Rupo in zijn Dutroux-schild..? (update!)

 1. Ik kan natuurlijk niet weten of dit allemaal klopt met de feiten. Maar ik sta ook nergens meer van te kijken.
  Het verhaal klinkt daarbij te logisch om een leugen te zijn. En dat verontrust mij nog het meest. Ik geloofde lang geleden heel erg in het goede van de mens en wist wel van ontspoorde mensen maar dat had volgens mij een reden door omstandigheden. Nu neem ik heel gemakkelijk aan dat er vreselijke “monsters” in de top van industrie, banken, verzekeringen en vooral regeringen zitten. Ik twijfel af en toe aan mijn eigen bestaan. Ben ik wel echt? Zit ik niet als een ledenpop gevangen in één of ander drama. Ben ik wel echt een mens? Ik zie namelijk allerlei figuren in deze wereld die ik niet met mijzelf kan vergelijken. Als zij echte mensen zijn…. wat ben ik dan? Geen mens?

  1. Ja Selene, ditzelfde heb ik ook. Ook ik begin steeds meer aan mezelf te twijfelen. Ook ik vraag mezelf af of ik wel echt ben. Het is allemaal zo onwezenlijk. Ja, als zij echte mensen zijn, wie ben ik dan? Niet dat ik mezelf een beter mens dan anderen acht, maar inderdaad, ben ik dan ook een mens of een ledenpop gevangen in een of ander drama. Je verwoordt het helemaal zoals ik dit ervaar. Ik sta ook nergens meer van te kijken. Ook ik geloofde heel lang in het goede in de mens en in de redelijkheid. Dat er maar weinig mensen waren die gewetenloos door het leven gaan. Maar dat is heden wel anders. Ik zie steeds meer gewetenloze figuren in de top. Ze worden doorzichtig voor mij en het verontrust mij dat het openlijk gewoon doorgaat. Ze schamen zich niet, ze voelen zich ver verheven boven ons, denken alles te kunnen maken en breken, Ze voelen zich hoog te paard. Ze zien ons als vlooien die uitgeroeid moeten worden. Zij gaan straks bepalen wie mag blijven leven (voor hun welzijn dan wel te verstaan) en wie niet.

  2. Het is net andersom Selene. Jij bent een mens en “zij” zijn het niet. “Ze” doen zich voor als mensen maar het zijn een bende psycho-en sociopaten, een aantal witte raven niet meegerekend…

  1. Imke, ik hoop het toch. Want ik vind dat er toch heel veel tijd overheen gaat voordat er echt iets gebeurt, als het zoiezo zal gebeuren. Misschien ben ik een pessimist. Maar gezien Joris Demminck en zijn medeplegers heb ik er een hard hoofd in. Maar ik hoop het zo.

  2. Naar mijn gevoel beginnen er nu van alle kanten stukjes van de verrotte puzzel belicht te worden. Ik merk dat in mijn omgeving zelfs degenen die een rotsvast geloof in de “autoriteiten” hadden, af en toe argwanend beginnen te worden. Het is gemakkelijker om pessimistisch te blijven maar ik heb goede hoop. Kijk maar naar al dat paniek voetbal dat op diverse vlakken getoond wordt.

  3. Imke, ik ben niet echt een pessimist, maar af en toe zit ik er wel tegenaan. Hoop nou tocht dat de muren inderdaad beginnen in elkaar te storten. Er is heel heel heel veel mis! Groet van Willie

 2. Jammer dat België slechts één moedig expert terzake telt. Net als Peter Vereecke nu, is Haesbrouck al jaren de vervelende luis in de pels. Moeilijk als fantast weg te zetten, omwille van zijn gedegen kennis, maar wanneer men te dicht bij een bepaalde groep komt, is er altijd wel een stok te vinden. Zie de Dutroux-affaire : het onderzoek ging teveel de richting uit van de hoogste klasse en twee geniale magistraten werden prompt vleugellam gemaakt.
  Op de website
  http://www.haesbrouck.be/
  staat een ellenlange lijst met artikels over het misbruik van psychotica, hoofdzakelijk bij kinderen.
  Ritalin is hét zoethoudertje in het Buitengewoon Onderwijs. Elk levendig kind dat wat leerstoornissen heeft, krijgt algauw het etiket ADHD opgeplakt, en daar hoort natùùrlijk Ritalin bij!
  Het gaat zelfs zover dat ouders van normaal begaafde, maar erg levendige kinderen, van de arts Ritalin eisen om meer rust te hebben!
  We weten onderhand dat verkeerde voeding (veel suiker, synthetisch gekleurde snoep ed.) en te weinig beweging een kind behoorlijk onhandelbaar kan maken, net als te weinig liefdevolle aandacht van de druk bezette ouders. En dan laten we de nieuwetijdskinderen hier helemaal buiten beschouwing. Het Ritalingebruik is van een medisch probleem nu ook een maatschappelijk probleem geworden omdat het een gemakkelijkheidsoplossing is geworden, net zoals de tv als babysit, gevolgd door de gsm als toezicht-op-afstand.
  En dan het politieke luik. Tja, vice-premier Laurette Onckelinx is allesbehalve een onbesproken blad en heeft zich met de jaren tot ‘incontournable’ gemanipuleerd en geïntrigeerd. Di Rupo dan. Ik denk dat men hem het voordeel van de twijfel gunt, want briljant strateeg en politicus. Ook denk ik niet dat zijn homoseksualiteit hem chanteerbaar maakt, want algemeen geweten. Zijn achillespees zouden zijn gangsterbroers kunnen zijn, die aan de Napolitaanse maffia gelinkt worden en die hij mogelijk in bescherming neemt. In hoeverre is hij betrokken partij?
  Overigens denk ik dat al wie zich, in alle gelederen van onze huidige maatschappij, aan de top bevindt, vele duistere geheimen kent of heeft en toedekt.
  De zgn. crème de la crème is behoorlijk ranzig.

 3. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  exopolitics.org

  Hierbij een partijgenoot van de eerste-minister, als minister verantwoordelijk op Volksgezondheid en Sociale Voorzorg, gelden uit de ziekteverzekeringskas laat vloeien naar de eigen partijkas. Een en ander om corruptie-en zwijggelden te financieren omwille van de zeer chanteerbare premier Di Rupo. Het is volkomen onbegrijpelijk dat een orde van apothekers daarmee wil vermijden dat dit misbruik gepleegd door een regering, wordt bekend gemaakt?!!!!Bewijzen….

  Het verantwoorde gebruik van medicatie, liefst zo weinig mogelijk tgv van eventuele bijwerkingen, zijnde een bekend advies, vraag raad aan de apoteker, wie solt daarmee! Big pharma, kiwimodel…
  Zo weinig mogelijk medicatie is goed voor de patient als consument en belastingbetaler, minder geldelijke uitgaven voor de sociale zekerheid ziekteverzekering.

  men moet eerst zelf beleven patienten voor ogen met chronische pijnen, niet mogelijk te leven zonder morfine, patienten te zien wegrotten van de bijwerkingen en niets anders hebben tegen de pijn, uiteidelijk creveren, hetzelfde als morfinedruggebruikers

 4. Voel mij niet lekker… Ben wat dieper gaan graven op de website van Haesbrouck… Wat wéét Di Rupo? En over wie? Nu begrijp ik beter waarom nérgens de overheid ingrijpt tegen pedofilie, psychotica voor kinderen etc. Eén groot glibberig kluwen van niet-mensen/on-mensen (René Clever noemt hen geest-loze mensen)op sleutelposten in instituten, commissies, kabinetten, parlementen en regeringen die ervoor moeten zorgen dat de beerputten afgedekt blijven. Zij dienen duidelijk een andere meester, en die is niet het volk.
  En over die zwijnenstallen zweeft hier en daar een witte raaf, op zoek naar een schone landingsplaats…

  1. Wie beschermt Di Rupo? Wie manoeuvreerde hem in de premierstoel? Waarom zwijgt iedereen, ook en vooral de pers? Welke krachten hebben het in werkelijkheid voor het zeggen dan?
   Voor Di Rupo aan de macht kwam, hoorde en las men overal dat hij een gangster was. Er werd verteld dat ‘Het Paleis’ (versta : de koning en zijn adviseurs) steeds haar veto stelde tegen het premierschap van DR. Nu is het oordervovend stil.
   Stilte voor de storm?
   Ik mag het hopen.

  2. Anelle, ja, ik ben al sedert een lange tijd verontrust over dit soort zaken en ontwikkelingen. Maar de laatste tijd bekruipt me een zeer beklemmend gevoel, het vliegt me naar de kaken. Ik stuur regelmatig verontrustende berichten die ik op internet tegen kom naar de tweede kamer en naar politiek partijen. Nooit een antwoord of een standaardmail van wij hebben uw mail ontvangen bladiebladiebla. Alleen de SP en Partij voor de Dieren reageren wel eens positief. Laatst kreeg ik nog een brief van de SP dat zij ok niet zo gelukkig zijn met die Bilderbergclub en -praktijken.
   Ik hoop dat die mijnheer Haesbrouck succes heeft met zijn actie, Het zal potverdrie toch eens tijd worden. Ik begrijp ook werkelijk niet dat alles maar onder de pet blijft en wordt gehouden. Hoe groot moet die stinkput wel niet zijn? Ik heb wel mijn betuiging beloond naar die mijnheer Haesbrouck.
   Anelle, jij bent toch Vlaamse? Lees je er nooit over in de pers, al is het maar een klein berichtje. Misschien toch ook maar de Vlaamse (en Waalse) pers verwittigen van wat allemaal op het internet te vinden is? Of ben ik nou naïef, want misschien zijn ze wel bang? Als het zo’n maffiagebeuren is, dan houd ik mijn hart vast.

  3. Nou Willie, dan houd je hart inderdaad maar goed vast.
   Waar rook is, is immers vuur, en ja het is allemaal nog veel erger dan je vermoed.
   Vooral in Belgïe, één der grootste wapenleveranciers in de wereld, via de uraniummijnen in de Congo.
   Tis geen toeval dat Brussel de hoofdstad is van Europa.
   Kijk eens op “Herstel de republiek”, als je een beetje op de hoogte wilt blijven, if you want to know…….

   Groet,

   Zjoz.

  4. Beste zjoz, ik kijk regelmatig op de site van Herstel de Republiek. Veel informatie, helaas komt het gros van Nederland hier niet mee in contact. Wel verontrustende ontwikkelingen toch? Het meest verontrustend vind ik zelf dat de media absoluut zwijgzaam hierover is en dat betekent dat er behoorlijk krachtig bedreiging gebruikt wordt. De angst zit er goed in. Daarom wat een dappere Mischa Kat zeg. Daar neem ik echt mijn petje voor af. Zo zijn er nog meer klokkenluiders natuurlijk, waar ik ook m’n petje voor af neem. Geen wonder dat het met de meesten, vooral die te dicht bij de bronnen hebben gezeten of van de bronnen zelf verslag kregen, niet zo goed afloopt.

  5. Lord Halifax,- 1633-1695, zei: ” Wie alles bij zijn ware naam noemde zou haast niet op straat kunnen komen zonder als een gemeenschappelijke vijand te worden neergeslagen”. Nu, 2012 is het niet anders.

  6. Zo zjoz, ja ook toen al. Het is misschien ooit (in het allereerste begin miscchien misschien?) anders geweest. Maar ik denk dat het nooit anders is geweest. Waarheid is gelijk aan Liefde. Leugen, manipulatie gelijk aan Haat naar Het Licht!. Ik ga die tekst bewaren. Het is zo waar hier in dit donkere ondermaanse, toen en nu!

  7. Zeker Willie, Waarheid is Liefde.
   De Liefde duld geen leugens.
   Beetje bij beetje komt de waarheid, de Liefde terug in het Licht.
   Vandaar dat we niet hoeven te vrezen.
   Immers, waar angst is, kan geen Liefde zijn, het is niet te verenigen.
   Het enige wapen wat de elite hanteert is angst, geregeerd door de leugen.
   Dat is een tijd goed gegaan, maar het verliest zijn kracht.
   Het werkt niet meer, mensen ontwaken, vragen zich af wat er aan de hand is, en komen er uiteindelijk bij uit dat ze zichZelf vergeten zijn.
   Dit proces vraagt tijd, maar is gaande, en niet meer te stoppen.
   Alles wat er gebeurd is onderdeel van dat proces, het is noodzakelijk dat het er is daar juist daardoor het bewustzijn kan groeien.
   Dat het niet altijd even leuk is is een ander verhaal, maar zouden mensen wakker worden als de droom altijd mooi is?

   Stay Human, kies voor het goede.

   Zjoz.

  8. @Willie

   Ik ben ermee opgehouden zaken mét links, zodat ze alleen maar hoeven te klikken, naar de zgn. onderzoeksjournalisten van de ‘progressieve’ pers door te sturen. Kreeg zelfs geen standaard andwoord.
   Want àlle pers hoort tot corporaties en ja, het is slechts op het internet dat je een stukje van de waarheid kan vinden.
   Ik denk dat we zullen moeten wachten tot het uiteenvallen van de illuminatiekliek om de volledige waarheid te kennen. Da’s gelukkig niet zo lang meer… hoop ik. 😉

  9. 9.8 Anelle: hoop ik ook lieverd, hoop ik ook. Kan eigenlijk bijna niet meer wachten. Het zal toch moeten hè.

  10. Anelle, Willy, Zjoz;
   Ik weet lang niet zoveel als jullie, en lees jullie schrijfsels graag. Uit eigen lijfs( psyche)behoud lees ik bewust niet alles meer. Op de een of andere manier denk ik dat het naar buiten brengen van al die gruwelijke zaken ons ook weer in het harnas houdt, dat van angst idd. Een fikse depressie en het verlangen om hier op aarde maar op te houden te bestaan hebben mij nu opgeleverd dat ik niet meer bang ben. Niet voor het leven, maar ook niet voor een eventueel vroegtijdig einde. Ooit heb ik hier eens neergeplempt dat de dood misschien wel de grootste hoax is. Dat begrijp ik nu vanmijzelf beter. Al eeuwen lang wordt er hel en verdoeminis gepredikt om de mensen vooral angst aan te jagen voor de dood.( en zelfdoding is helemaal uit den boze, ja, dank je de koekoek, zo blijven je slaven wel in leven…)
   Er komt nu steeds meer shit bovendrijven, en op de een of andere rare manier geeft me dat een gerust gevoel. Misschien is het wel een soort stilte voor de storm; buckle up!

  11. Haha, wees gerust Dick, er staat een concertje gepland voor vrijdag avond, die wil ik niet missen.
   Maar verder, ik zie het allemaal wel gebeuren en als het over is ,is het over. Niet in een negatieve manier hoor, maar ik ga het allemaal niet meer zitten pushen en willen.

  12. Mooi zo, overgave dus. Welk concert ga je naar toe? Imke, er staan nog wel hele mooie dingen te gebeuren de komende jaren hier op onze Moederplaneet hoor. Hou maar Moed! En inderdaad, ik lees ook niets meer dat mij gevangen houd in de “matrix”, inclusief alle intriges e.d. . Ik probeer me allleen nog bezig te houden met zaken die me positieve energie opleveren!

  13. De wereld andersom..? In een channeling las ik eens het volgende dat me raakte..
   Wij ‘aan de andere kant van de sluier’ vinden het mooi om te zien hoe jullie een bepaalde angst hebben voor de dood, terwijl dat vanuit ons perspectief juist prachtig is, je mag weer naar huis terugkeren.. Wij vinden juist het moment van ‘geboren worden’ in een lichaam, een heftige gebeurtenis..

   Het is allemaal kennelijk een ‘moment in time’.. 🙄

  14. @ Imke , Y&T komen ook in NL in oktober ( dat je het ff weet 😉 )
   Verzadiging van beerputinfo heb ik zelf ook wel behoorlijk last van , pas klikte ik perongeluk de beelden van een onthoofding in Syrie aan en dat bleef smerig lang op mijn netvlies . Je bewust zijn van de rottigheid is goed , teveel er mee geconfronteerd worden zuigt bij mij de levensenergie weg .
   Y&T dirty girl http://www.youtube.com/watch?v=SD_FNeaqzHY&feature=related

  15. @Coz, dat bedoelde ik een tijdje terug ook met dat ik weer in de “lalala” stand ging. Het is geen ontkenning, maar die ellende zuigt je inderdaad compleet leeg. En dat is exact de bedoeling denk ik.
   Van gitaren daarentegen krijg ik een enorme energie boost, dus ff kijken of ik in Oktober kan gaan rocken, bedankt voor de tip.(in Zwolle kostte het kaartje 22.50 gulden weet ik nog….)
   @ Guido, klinkt heel logisch eigenlijk.

  16. Hihi. ’t zat er zelfs nog onder geloof ik. Diesel voor 30 cent, ah good old times. Tijdens het zoeken naar tourdates kwam ik prijzen rond de 50 euri tegen, vandaar. Strakke vid. Billy Sheehan nog met Mr Big dat boor truckje zien doen http://www.youtube.com/watch?v=OD-C-oS–xQ
   ( off topic Guido sorry, maar ik heb kennelijk de verkeerde gympen aan en krijg geen toegang tot de chat)

  17. Gewoon doorgaan Imke.. Met die gympen en met offtopic sjetten.. Komt allemaal goed. Welcome, feel at home! Truste!

  1. @Jhon
   Arjan Plantinga plaatste zijn laatste column ‘Ik ben moe!’ op 25 juni. Jammer, want ik hield van zijn geestige, licht stekelige stijl.
   Moe gestreden dus.
   De andere link werkt niet.
   Ik geef ook vaak een reactie, waarvan 1 op 2 niet geplaatst wordt, vooral bij HLN. Ben er zelfs een tijdje uitgesloten geweest.
   ‘De Wereld Morgen’ doet gedegen onderzoek, maar wordt natuurlijk als erg rood gedoodverfd. Zij plaatsen wel alle recties.

 5. De update net gelezen op unitynet! Openlijke brutaliteit en schoffering is steeds meer vandaag aan de orde. Was het in vroegere dagen nog in het geniep (want onwetendheid bij de mensen) nu verblikken of verblozen ze er niet eens meer van en zijn gewoon openlijk bezig. GATVERREDAMME!

 6. @Willie
  Die ipdate stond gisteren hier op WTK, bovenaan het artikel te lezen 😉
  Ben al naar Haesbrouck’s website en kijkje gaan nemen om te weten hoe alles is verlopen, maar kon niks vinden.Ben benieuwd.
  Heb intussen ook de petitie getekend (is nogal moeilijk te vinden).

 7. @Willie
  Die update stond gisteren hier op WTK, bovenaan het artikel te lezen 😉
  Ben al naar Haesbrouck’s website een kijkje gaan nemen om te weten hoe alles is verlopen, maar kon niks vinden.Ben benieuwd.
  Heb intussen ook de petitie getekend (is nogal moeilijk te vinden).

  1. Hallo,

   ik ben deze petitie gestart,omdat ik eindelijk iets wilde doen om Fernand te steunen. Het is ZO erg, dat velen hun mond houden, de lippen stijf op elkaar…omerta dus. Onderwijsmensen, CLB’s, psychologen, verwarren creativiteit, levendigheid met ambetant gedrag en straffen onze volgende generatie ermee: scholieren en kleine kindjes zitten ‘verdoofd’ in de banken, vastgeketend aan de zwaar verslavende drug Relatine, Concerta of andere troep. Wat dan weer leidt tot psychose en GEWELD ( denk aan schuttersfestijnen, moorden zonder gevoelens zoals Kim De Gelder, enz…)Wij hebben dringend mensen nodig die de moed hebben hier tegen in te gaan en recht voor hun raap die troep weigeren aan kinderen te geven.Dank aan al diegenen die tekenen! Mieke Houthaeve http://www.sarahbeweging.be Bouwen aan Welzijn. Fernand staat bij de ‘achterban’op de homepage

   http://petities.nl/petitie/steun-eerlijke-apotheker-fernand-haesbrouck-in-proces

 8. Het is mij al 15 jaar bekend,door een Heilpraktiker in Duitsland die veel in de VS kwam,dat retaline genomen door kinderen op latere leeftijd{30 jaar} de symptomen vertonen van de ziekte van Parkinson.
  Ik ben ook op de hoogte van een Instituut,waar een kast staat van muur tot muur en van op de vloer tot aan het plafond,vol met deze “medicatie”.Kan men dit nog medicatie noemen,is eerder vergift.
  Waar zijn de politici mee bezig?Weg met die handel,het is de hoogste tijd dat alles transparant wordt zodat wij weten wat er allemaal zonder ons medeweten wordt vastgelegd bij wetten en regeltjes waar alleen schade mee aangericht wordt aan onze kinderen,kleinkinderen,achterkleinkinderen!!!!

  1. Excuses – iPad ging Eigen gang. Jammer dat je eigen tekst niet kunt corrigeren.
   … Voor mij blijkt alleen maar dat er wordt gereageerd op wat ergens gebeurd.
   Maar waarom doen wij met zijn allen niets aan deze onderdrukkingen?
   Kunnen we als collectief niets doen, of willen we alleen maar papierlijk reageren?

 9. Hallo,

  ik ben deze petitie gestart,omdat ik eindelijk iets wilde doen om Fernand te steunen. Het is ZO erg, dat velen hun mond houden, de lippen stijf op elkaar…omerta dus. Onderwijsmensen, CLB’s, psychologen, verwarren creativiteit, levendigheid met ambetant gedrag en straffen onze volgende generatie ermee: scholieren en kleine kindjes zitten ‘verdoofd’ in de banken, vastgeketend aan de zwaar verslavende drug Relatine, Concerta of andere troep. Wat dan weer leidt tot psychose en GEWELD ( denk aan schuttersfestijnen, moorden zonder gevoelens zoals Kim De Gelder, enz…)Wij hebben dringend mensen nodig die de moed hebben hier tegen in te gaan en recht voor hun raap die troep weigeren aan kinderen te geven.Dank aan al diegenen die tekenen! Mieke Houthaeve http://www.sarahbeweging.be Bouwen aan Welzijn. Fernand staat bij de ‘achterban’op de homepage

  http://petities.nl/petitie/steun-eerlijke-apotheker-fernand-haesbrouck-in-proces

  1. Ook gelijk getekend. Ik lees al lang alles van deze eerlijke apotheker. Deze man is een voorbeeld voor velen.

 10. ik heb miekes petitie-link
  en het ‘gele’ artikel
  naar mijn email-adres gestuurd
  mensen kunnen niet genoeg weten,
  ahoewel,
  de meeste zitten met hun kop in het zand
  voor zich uit te wauwelen
  en waarheden te verkondigen die hen voorgekauwd zijn
  door de offergeit, de top-ambtetantenaren en de beeldbuis…

  allo, meneer den uil!!!
  hier is de onderbroek wel ‘geel’ vuil

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.