Advertentie

WNF – WereldNatuurFonds of oplichtersclub..? (+ update)


Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF. Hij haalt in 1967 als eerste mega-sponsor SHELL binnen.. Koninklijke (smeer) Olie?

De film van Wilfried Huisman is een volledig virtuele aardbeving voor het WNF. Hij is 1 jaar bezig geweest met zijn film ‘The Silence of Pandas – What the WWF Isn’t Saying’ (De stilte van de Panda’s, wat het WNF niet vertelt), maar de inbreuk op het imago van het WNF zal vele tientallen jaren besmet zijn. En terecht, wanneer je Huisman mag geloven. Hij spreekt over geheimen achter de schermen van het WNF, over de grootste boeven van deze  wereld, die achter de oprichting van deze milieuclub zitten. Zelfs een geheime oprichterslijst wordt openbaar gemaakt, een lijst die het hart van dit groene imperium keihard blootlegt. Het vertrouwen in de ‘Panda’ lijkt voorgoed gesneuveld..!

Het WWF/WNF is de grootste milieu-beschermingsorganisatie ter wereld en het vertrouwen in het WNF is bijna ongelimiteerd. Deze organisatie durft het dan ook aan om zowat iedere burger op deze planeet direct aan te spreken op zijn of haar geweten.  Iedereen zou -zo vindt het WNF- zijn steentje moeten bijdragen aan het voorkomen van bijvoorbeeld de met uitsterven bedreigde diersoorten of de verwoesting van het regenwoud. En ook het klimaat is voor het WNF een ‘hot issue’. Het WNF werd 50 jaar geleden opgericht, op 11 September (!) 1961. Vandaag de dag is het WNF één van de meest invloedrijke lobby-groeperingen ter wereld. Het WNF heeft contacten in alle invloedssferen ter wereld, zij het politiek of industrieel. Het WNF loopt op het randje van de grens tussen committeren en omkoopbaarheid.

Het lijkt of in deze dagen geen masker meer op zijn plaats blijft zitten. Is de WNF-panda nu een hoer-logo gebleken? Je betaalt ervoor en je mag het gebruiken, zonder aanziens des persoons? Dat lijkt er dus wel op, of erger nog, het lijkt erop alsof bedrijven en organisaties het Wereld Natuur Fonds willens en wetens hebben opgezet om hun vuile zaakjes te verpakken in een mooi Panda-cellofaantje..! Wilfried Huisman heeft dus de eer om dit groen-wasbolwerk te hebben ontmaskerd.

Kijk naar deze preview van de film die Huisman maakte, en een interview met hem over dit onwelriekende zaakje. Het WWF is dus flink door de mand gevallen, nu boven water is gekomen, dat ze geld ontvangen hebben van o.a. Monsanto, de club die van uw voedsel hun goud hebben gemaakt. De top van het WWF staat achter de gentech-ontwikkelingen van Monsanto en met hun toestemming en samenwerking zijn duizenden hectares regenwoud platgebrand in Indonesië, en vele landen in Zuid-Amerika. Het is bizar en uiterst shockerend dat een organisatie met zo’n reputatie hiervoor mede-verantwoordelijk is.

De Duitse documentaire “Der Pakt mit dem Panda” werd vorige week uitgezonden op de ARD en ondanks het late uur hebben er 900.000 mensen gekeken! In Nederland gaat VARA’s Zembla de documentaire in september a.s. uitzenden. Onderaan plaatsen we de volledig Duitse uitzending van Wilfried Huisman, zoals deze op ARD te zien was. (“was”, want het interview is inmiddels van youtube verwijderd en niet meer terug te vinden)

x

Kijk hier naar de volledige uitzending van de ARD:

‘WWF – Der Pakt mit dem Panda’

x

De ARD documentaire  is helaas verwijderd door Youtube dus plaatsen we hier een zembla uitzending over deze documentaire:

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

* * *

– UPDATE –

N.a.v. dit artikel plaatste Désirée Röver, onderzoeksjournaliste,
hieronder een 2-tal reacties,
die we graag aan dit artikel toevoegen. Dit is haar bijdrage:

x

11 september 1961

De voornaamste collaborateurs van prins Philip bij de stichting van het World Wildlife Fund (WWF) als wereldwijd geldfonds en opererende arm van de International Union for the Conservation of Nature, zijn Sir Julian Huxley en Max Nicholson. Alledrie zijn zij vurige voorstanders van eugenetica en rassenzuivering. Huxley is op datzelfde moment voorzitter van de Eugenics Society.

Julian Huxley
In 1948 heeft Huxley (zie ook 1946) de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) helpen oprichten, waarvan de statuten zijn geformuleerd door de British Foreign Office. In 1960 reist Huxley door de voormalige Afrikaanse koloniën, die op dat moment steeds meer onafhankelijk worden. Hij bekritiseert de nieuwe overheden in hun vermogen om de natuur en de wilde dieren te conserveren. Aan de vooravond van de oprichting van het WWF, benadrukt Huxley openlijk dat de ecologische beweging het voornaamste wapen is van de Britse oligarchie om een Malthusiaanse orde in te stellen over het lijk heen van het volksstaatsysteem en – nog belangrijker – van de Verenigde Staten. Ter financiering van de uitbreiding van de IUCN-activiteiten wordt in 1961 het World Wildlife Fund (WWF) opgericht, tegenwoordig het World Wide Fund for Nature.

Eerst als hoofd van de United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO), en naderhand als stichter van het WWF, predikt Huxley de noodzaak om nieuw leven in te blazen in de rassenwetenschap en in de dringende missie van het ’ruimen (’culling’) binnen de menselijke kudde’ – in het bijzonder die van de donker gekleurde rassen van Afrika en Zuid-Amerika. In het stichtingsdocument van de Unesco erkent Huxley ruimhartig de moeilijkheden die hij in het licht van de Nazi genocide zal tegenkomen bij het weer tot leven brengen van de eugenetica.

”Hoewel het zeer waar is dat iedere vorm van eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn”, zo schrijft hij, ” is het belangrijk dat de Unesco inziet dat het publiek informatie heeft gekregen over waar het om gaat, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op z’n minst denkbaar kan worden”.

De methode die Huxley en anderen (w.o. de Club van Rome) bedenken om de mensen te dwingen ’het ondenkbare te denken’, is om het idee van de eugenetica te vervangen door het idee  van het milieu. Voor Huxley, prins Philip en de anderen zijn binnen hun manier van denken deze twee termen volledig uitwisselbaar.

Bernhard moest na de Lockheed-affaire weg bij het WNF. Hij werd in 1977 opgevolgd door jonkheer John H. Loudon, oud Shell-topman. Bernhard bleef evenwel een machtige man, door de controle over zijn 1001-club. ‘Project Lock’ werd een volgende pijnlijke kwestie. Begin 1989 had de prins 500.000 pond van het WWF gekregen voor een anti-stropersproject in Zuid-Afrika. De paramilitaire commando’s die de illegale handel in ivoor en hoorn een halt moesten toeroepen, hielden zich al snel bezig met eigen smokkellijnen. De buitenwereld hoorde voor het eerst over deze praktijken van het geheime legertje van de prins in 1991. Het Nederlandse WNF, waarvan de prins nog altijd president was, ontkende iedere betrokkenheid. Het ging om een privé-actie van de prins, die er volgens de RVD een slordige fl 2 miljoen aan ‘eigen vermogen’ in zou hebben gestoken. Nederland nam die uitleg, maar elders in wereld leden pogingen van journalisten om deze schimmige zaak aan de grote klok te hangen schipbreuk.

Bernhard von Lippe Bisterfelt
Begin jaren 1970 stichten Bilderberg oprichter en voormalig SS-officier prins Bernhard der Nederlanden, en eveneens Zwarte Adel lid prins Philip van Engeland het 1001 Nature Trust, een administratieve en fundraising tak van het WWF. Zowel Bernhard als Philip zijn enige tijd WWF-voorzitter. De 1001 Nature Trust ronselt 1001 leden die ieder $10,000 in de kas storten.

Prins Philip is altijd het hoofd geweest van het WWF, hij kiest prins Bernhard (voormalig Nazi SS officier) en prinses Alexandra (volle nicht van koningin Elizabeth) als hoofd van WWF-International, en verschillende andere prinsen, lords, baronnen en koninklijke lakeien als presidenten and vice-presidenten van locale WWF-afdelingen. Zoals gezegd, wordt het WWF gefinancierd door de geheime 1001 Club, met leden vanuit ’s werelds meest vooraanstaande bedrijven in mijnbouw, olie, chemie, voedsel en banken.

Het is interessant hoe opvallend de landkaart van de Britse koninklijke reikwijdte (Elisabeth) overeenkomt met de kaart van de internationale operaties door het World Wildlife Fund for Nature (Philip). Het WWF wordt door de Britse prins Philip wereldwijd ingezet voor het reserveren van natuurgebieden, het inrichten van reservaten voor minderheidsgroepen zoals Indianen en Inuit (menselijke dierentuinen). Deze gebieden blijken echter dubieuze dubbelfuncties te vervullen:

Rwanda – in een ’gorilla beschermingsprogramma’ doen de wildparken dienst als trainingsbases en wapendepots voor Oegandese soldaten en officieren; de Rwandese genocide is geen stammen- of burgeroorlog, maar een door de Britten georkestreerd moord- en invasieplan.

Zuid-Afrika – het Krugerpark is een basis voor de RENAMO en FRELIMO machten in de 20 jaar durende oorlog in Mozambique. Tussen 1987 en november 1988 voeren moordbrigades in Operation Stronghold moordpartijen uit onder zogenaamde stropers, onder wie enkele leiders van de militaire vleugel van het Afrikaanse Nationale Congres. In Operation Lock, voor het oog een beschermingsprogramma van de neushoorn, financieren prins Bernhard en John Hanks, Malthus-aanhanger en Afrika’s WWF-directeur, een team van voormalige Britse commando’s om de zogeheten stropersbendes te infiltreren en saboteren. Zuid-Afrikaanse bronnen melden dat operation Lock het centrum vormde van wat later bekend werd als de derde macht, een paramilitaire macht van buitenaf die opruide tot geweld binnen de zwarte bevolking zelf tussen het ANC en de Inkatha Vrijheidspartij door het uitvoeren van gerichte geweldsacties. Met als doel het ontketenen van een bloederige burgeroorlog en het voorkomen van het einde van het apartheidssysteem en de reïntegratie van Zuid-Afrika in de wereldgemeenschap.

Oost-Afrika – Kenya en Soedan zijn andere landen die speciaal doelwit zijn van de Britse Kroon. De Club of the Isles figuur van Tiny Rowland, tot voor kort directeur van de Lonrho Corporation, schepte voor de Kenyaanse radio op dat hij al heel lang lid is van het Zuid-Soedanese Bevrijdingsleger van John Garang, die oorlog voert tegen de overheid in Khartoem. De op genocide gerichte WWF/Club aanhangers wensen dat de Soedan, potentieel de korenschuur van heel Afrika, een strijdperk is, geen graanveld.

Zuid-Amerika – In Peru blijkt dat de moordzuchtige narco-terroristengroep Shining Path te zijn gefinancierd door het WWF. In het Apurimac-reservaat in de bovenste vallei van de Huallaga rivier, ’s werelds oudste cocaïne producerende streek, zijn recentelijk massagraven ontdekt van de Ashaninka Indianen, Shining Path slachtoffers. Al in de jaren rond 1960 was dit gebied al door de WWF aangewezen als een ideaal gebied voor een toekomstig beschermd gebied.

Centraal Amerika – de staat Chiapas in zuidelijk Mexico is het toneel van jarenlange guerrilla opstanden door de EZLN, het Zapatista nationale bevrijdingsleger. Ale vier WWF-beschermde gebieden zijn door lokale boeren aangegeven als trainingsterrein van de Zapatistas.

Californië – onder de California Desert Protection Act, gepasseerd in oktober 1994, zijn er 8 miljoen acres of land gereserveerd. Daarvoor was dat al gebeurd met 12 miljoen acres. Onder bestaande en ophanden zijnde wetgeving is binnenkort 80% van de staat Californië off-limits. Niet alleen is de WWF erop uit om de Westelijke staten van de VS in één groot natuur- en jachtgebied te veranderen, buiten bereik voor welke vorm van economische ontwikkeling dan ook. Deel van een zeer oud commitment van de Britse monarchie is ook het omverwerpen van de Federale Constitutie.

Australië – Eén blik op de kaart laat zien hoe met enerzijds reservaten voor de inheemse bevolking (menselijke dierentuinen) en andere landreserveringen het WWF erin is geslaagd om het continent praktisch in tweeën te hakken, de oostelijke en westelijke delen van het land af te snijden en een semi-permanente staat van onderontwikkeling te verzekeren.

1970

Om het werk van de WWF verder te verspreiden, gaat prins Philip in zee met voormallig SS-officier en voormalig spion voor IG-Farben, prins Bernhard van Nederland, die al een prominente speler in de WWF is. Doel is om een permanent financieringsmechanisme te creëren voor het toenemend aantal opkomende ecologische fronten, om de droesem van de tegencultuur van de late jaren ’60 te verzamelen, en die als de stormtroepen van het ’nieuwe’ groene fascisme in te zetten.

De ‘1001: A Nature Trust’, onder de leden bekend als de ‘1001 Club’ is gecreëerd als een aanhangsel van prins Bernhard’s welbekende Bilderberg Groep, het geheime genootschap van leidende Noord-Amerikaanse en Europese oligarchische insiders: 1.001 nauwe persoonlijke relaties van prins Bernhard en prins Philip worden uitgenodigd om voor een aanvangsbedrag van $10.000 per persoon lid te worden van de 1001 Club.

Het leeuwendeel van de leden wordt aangetrokken vanuit de bestuurslichamen van de leidende Club of the Isles kartels voor ruwe grondstoffen, banken, verzekeringsmaatschappijen, en family trusts (the fondi). Typerend voor deze kaste zijn:

 • John Loudon, voormalig CEO van Royal Dutch Shell en voorzitter van Shell Oil Co., die van 1977 tot aan zijn voorzitter is van het WWF;
 • Maurice Strong, hoofd van de Power Corporation in Canada, en een van de meest belangrijke WWF-operators;
 • Baron Aubrey Buxton van Alsa, van Barclays Bank;
 • Bertold Beitz, directeur van de Alfred Krupp von Bohlen en Halbach Foundation;
 • Conrad Black, voorzitter van Groot-Brittannië’s leidende media kartel, de Hollinger Corporation;
 • Peter Cadbury, van de George Cadbury Trust;
 • Anton Rupert, van de South African Rembrandt tabaksbelangen
 • Sir Kenneth Kleinwort, eigenaar van Kleinwort Benson, een van Engeland’s oudste investeringsbanken; en
 • Henry Keswick, voorzitter van Jardine Matheson en broer van John Keswick, de voorzitter van Hambros Bank en een directeur van de Bank of England.

Maar ook majoor Louis Mortimer Bloomfield was een 1001 -clublid van het eerste uur, evenals een aantal hardcore zwendel-bankiers, zoals Robert Vesco en Edmond Safra.

Tegen de tijd dat prins Philip en prins Bernhard de US$ 10 miljoen als oorlogsschatkist hebben verzameld, zijn de eerste leidende eco-fascistische frontgroepen en denktanks al gelanceerd.

In 1969, sticht een Sierra Club official, David Ross Brower, de Friends of the Earth, dat enkele jaren later openlijke terroristengroepen in het leven roept zoals Greenpeace en Earth First.

Ook in 1969 sticht WWF voorzitter Sir Peter Scott Survival International, oorspronkelijk bekend als het Primitive Peoples Fund, waaruit drie jaar later de Cultural Survival ontstaat.

In 1968 sticht Aurelio Peccei, een voormalig executive van Fiat (Fiat President Gianni Agnelli was een charter lid van de 1001 Club), de Club of Rome, een andere alleen-op-uitnodiging club die een nieuwe, gecomputeriseerde variant van de Malhusiaanse principes voorstaat.

Ingehuurd door Peccei bereidt in 1970 Jay Forrester, een Massachusetts Institute of Technology computer whiz-kid, met een subsidie van de Volkswagen Foundation, samen met een team van zijn studenten een rapport voor over de wereldbevolkingscrisis. Dit wordt enkele jaren later gepubliceerd onder de titel ‘Limits to Growth’. Met gebruikmaking van een frauduleus concept voor ’draagcapaciteit’, dat menselijke wetenschappelijke ontdekkingen volledig uitsluit, claimen Forrester en zijn studenten Dennis en Donella Meadows dat een combinatie van overbevolking en depletie van grondstoffen de planeet zullen vernietigen.

De Club van Rome wordt niet alleen een leidende establishment lobby voor ieder mesjogge milieubedrog, het lanceert ook de beweging voor zero bevolkingsgroei, tegenwoordig verworden tot een eis voor drastische bevolkingsreductie, oftewel genocide.

Gedurende dezelfde opbouwfase lanceert de voorzitter van de Ford Foundation, McGeorge Bundy een gezamenlijk project met de Sovjet overheid: het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), met het hoofdkwartier in Laxenburg, Oostenrijk, om een begin te maken aan het proces om de radicale ecologie zero-groei manie in het Warsaw Pact binnen te frommelen. Tegen de tijd dat Mikhail Gorbachov in 1985 in het Kremlin aan de macht komt, is een heel segment van de Sovjet nomenclatura van ’rood’ tot ’groen’ geworden.

1972

Terwijl de ’paradigmashift’ van de drug-rock-sex contracultuur (geholpen door het Londonse Tavistock Institute en minde control slaven van de CIA) flink onderweg is, lanceert prins Philip met zijn hulpjes een serie publiciteitsstunts om de rekrutering voor hun irrationalistenbeweging te versnellen. In 1970 richt Maurice Strong met ’Earth Day’ op 5 juni 1972 de schijnwerper flink op de WWF agenda. (zie HIER)

In 1972 organiseert Strong in Stockholm een Verenigde Naties milieuconferentie. Deze zet de verbreiding van de niet-wetenschappelijke misleidingen nog een tandje hoger. Vanuit die conferentie lanceert de VN het United Nations Environmental Program (UNEP), waarvan Strong de eerste directeur is. Op een andere conferentie, die in 1974 plaatsvindt over bevolking in het Roemeense Boekarest, beveelt dezelfde cast van personages, met gebruikmaking van de Club van Rome’s Malthusiaanse propaganda, openlijk bevolkingsbeperking aan.

 

* * *

 

104 gedachten over “WNF – WereldNatuurFonds of oplichtersclub..? (+ update)

 1. Draken kunnen niet tegen hardhout (quote Credo Mutwa)
  Agenda WNF verklaard.
  Kwestie van imago boodschap omdraaien als front cover, al naar gelang het uitkomt…
  Dusz waar wordt de Aarde op moment op voorbereid?
  De wederkomst van Anu en z’n familie?
  Prins Philip, Prins Bernhard…
  Zie ginds komt de stoomboot, ik zie de nassie schotels al weer vliegen als gebakken eieren in lucht.
  Oh nee we gaan naar de vijfde ‘dimensie’ binnen kort.
  Dan maakt het allemaal niet meer uit.
  Gewoon alles nog even snel slopen in 3d.
  Nu kan het nog.
  In 5d is toch alles gratis en voor niets.
  Als voorbereiding gaan we amechtig tot sint juttemis naar de lucht staren en braaf vroom afwachten tot Ze komen.
  Om de verveling en nutteloosheid te lijf te gaan gebruiken we ondertussen massaal ‘Soma’ in de vorm van mediaal mondiaal morfine entertainment, tabletten en balen zware neder wiet.
  Agenda nwo nu al volbracht?

  Quote:

  ” To maintain the World State’s Command Economy for the indefinite future, all citizens are conditioned from birth to value consumption with such platitudes as “spending is better than mending,” i.e., buy a new one instead of fixing the old one, because constant consumption, and near-universal employment to meet society’s material demands, is the bedrock of economic and social stability for the World State.

  Beyond providing social engagement and distraction in the material realm of work or play, the need for transcendence, solitude and spiritual communion is addressed with the ubiquitous availability and universally endorsed consumption of the drug soma. Soma is an allusion to a mythical drink of the same name consumed by ancient Indo-Aryans. In the book, soma is a hallucinogen that takes users on enjoyable, hangover-free “holidays”, developed by the World State to provide such inner-directed personal experiences within the socially managed context of State-run ‘religious’ organizations, social clubs, and the hypnopaedically inculcated affinity to the State-produced drug as a self-medicating comfort mechanism in the face of stress or discomfort, thereby eliminating the need for religion or other personal allegiances outside or beyond the World State. ”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World

  1. Je weet mij altijd onverwacht (aan) te raken Mirakel.
   The Touch.
   Subtiel fragiel maar ooh zo krachtig.
   Vooral als ik het weer eens hard nodig heb.
   En nu kom je ineens heel dichtbij in verschillende opzichten.
   Dat kunst werk is ook nog in de buurt van waar ik woon.
   Toch eens beter kijken als ik de A37 op draai.

   Als ik eerlijk ben Is er volgens mij op moment wel degelijk iets aan de gang in het universum waar de aarde in rond tolt.
   Het Onzichtbare heeft een Enorme Invloed op het Zichtbare.
   Dan is een Hogere Dichtheid Density (5D) ook mogelijk.

   ” Hyperdimensional energy is not directly visible either – but we can see its effects throughout the entire solar system, such as through the emergence of anomalous dust, gas and ionized particles, as well as otherwise-inexplicable geometric phenomena in certain fluid (planetary atmospheric) systems, which appear to be the result of pressure currents caused by resonant vibrations in some hyperdimensional/massless aether “fluid”. (See “The Matrix is a Reality” by Wilcock) ”

   ” Remember, in the Hyperdimensional Model, the “fluid” that we are looking for is not normally detectable – it is a hyperdimensional force that “bleeds through” into our reality via the three-dimensional, massless aether… the invisible “fluid” permeating all of space which, in turn, then reorganizes visible structures of matter and energy in this dimension.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ascension2/esp_dayaftertomorrow2.htm

   Er is nog zoveel te doen en zoveel te ontdekken, laten we weer jong worden Willie, wat kan ons het schelen, als het dan toch niet uitmaakt.
   Jij zou een goede Onderwijskundige Instructrice kunnen zijn Mirakel, die uitleg over reacties op reacties, mmm om te zoenen die instructies, éénduidig gedegen gestructureerd en niet redundant breedsprakig.

   Elbow – High Ideals
   http://www.youtube.com/watch?v=0sxNFyZl5XI

  2. Ach nee he ook nog de A 37, bij elkaar opgeteld ook weer 11.

  3. Lieve Hyperdepieper: ja ik ben al jonger aan het worden hoor. Jong was ik oud en nu oud word ik weer jong.
   Ik was een heel heel ernstig meissie hoor.
   En jawel, het kan me wel wat schelen “als het niet uitmaakt”. Hyper, jij en ik en anderen kunnen het verschil maken. Er is wel werk aan de winkel maar dan anders. Het juiste doen en het juiste niet doen: het Woe Wei zogezeid. Dit poog ik met vallen en weer opstaan. Lauw zijn is er niet bij. 🙂

  4. Nou zeg, is mijn laatste posting ineens naar boven geknald, ik begin op Willie te lijken zonder Instructies, overkoepelende meta manier van communiceren, dan zal het wel belangrijk zijn voor Iedereen!!

  5. Heeh voordat ik een stukkie ga fietsen zo, ik weet wat Willie en Mirakel, als nu blijkt dat dat hemelse kosmische 5d gedoetje ‘wetenschappelijk’ niet door gaat voor de aarde, nou dan doen Wij gewoon alsof het wel zo isz, en dan door gedachten kracht wordt het ook echt zo!! Jippie, 2 handjes omhoog met 4 vingers in Victorie Vorm over de Finish

 2. Waar kun je nu nog in geloven wat een stelletje tuig die dit allemaal doen ,,en maar vragen stort uw geld voor de natuur ,, geld van de gewone mens die vaak
  geld stort hier voor ,,,ze lachen zich kapot om die stomme mensen .
  Al lang geef ik nergens meer geld voor .alles verdwijnt immers bij de zakken vullers .
  Wat ik niet begrijp dat die lui geen enkele schaamte kennen voor de dingen die ze uithalen ..
  Maar je hoe groter geest hoe groter beest toch ,, maar het doet me wel verdriet wat allemaal kapot gemaakt wordt ,, soms denk ik wel eens stop de wereld ik wil er van af .

 3. Als je weer eens wat geld geeft of overmaakt aan 1 van die goede doelen denk dan eerst even aan dit;

  Er worden jaarlijks miljoenen euro’s gedoneerd naar instanties waarvan nog geen 5% aankomt op de plek waar het aan zou moeten komen.

  Als je deze instanties onder de loep neemt zul je zien dat in 95% van de gevallen de directeur een jaarsalaris heeft wat boven de Balkenende norm ligt.

  zie hier:

  Unicef Henk Franken € 371.459

  Rode Kruis Cees Breederveld € 198.000

  Hartstichting Hans Stam € 181.119

  Nierstichting Paul Beerkens € 177.249

  Kerk in actie Haaije Feenstra € 176.000

  KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 175.135

  Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd € 174.000

  Prins Bernard cultuurfonds Adriana Esmeijer € 160.400

  Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff € 154.000

  Plan Nederland Tjipke Bergsma € 136.000

  Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden € 129.498

  Cordaid René Grotenhuis €128.514

  Greenpeace Liesbeth van Tongeren € 126.901

  Woord en Daad Jan Lock € 125.361

  Astma fonds Michael Rutgers € 125.000

  Zonnebloem Marijke van Eck € 122.416

  Terres des Hommes Ron van Huizen € 117.440

  Amnesty International Eduard Nazarski € 115.955

  Oxfam/Novib Farah Karimi € 115.769

  SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink € 103.164

  Cliniclowns Nederland Hans Geels € 94.577

  Liliane fonds Kees van den Broek € 92.016

  1. Ik geef ook al een hele tijd niets meer om al die redenen. Teleurgestelde kinderen met een collectebus ten spijt.
   Afgelopen week heb ik toch 1 lot gekocht van de “zonnebloem”.
   Il kon haar niet doorsturen omdat ik weet hoeveel deze mensen voor deze organisatie doen.
   Bovendien ken ik ook veel mensen die veel plezier hebben van deze organisatie.
   Etentjes met muziek met de feestdagen bijvoorbeeld en niet te vergeten de reisjes met de boot voor vooral zieken en gehandicapten die anders zelden de deur uitkomen.
   Maar ik voel me er niet goed bij. Ik heb niet zo veel inkomsten en moet op de kleintjes passen.
   Toch zal ik iemand wat toesteken als ik weet dat het helpt.
   Maar rijken rijker maken is van de zotte. En daar zijn al die mensen die zich uit de naad lopen voor organisaties die hun directie rijk houden, de dupe van.

  2. Je stort geld omdat het doel waar je het aan geeft voor jou als mens belangrijk zijn,
   net als dat je mensen op straat groet of als je merkt dat je buren moeite hebben met het
   starten van auto dat je even vraagt of ze hulp kunnen gebruiken
   De lijst die je hier boven hebt gemaakt is goed om te weten ,maar als je er de 60% belasting aftrekt is het al heel wat minder, wel vind ik dat men best wat minder mag verdienen 100.000 max. het is wel werk waar je bepaalde capaciteiten voor nodig hebt,
   veel van deze directeuren kunnen met minder doen want hun onkosten worden ook nog eens betaald, daar kunnen vaak 3 of 4 mensen die in de bijstand zitten van leven.

  3. Mijn broer is Inspecteur der Rijksbelastingen en Meester in het Belastingrecht. Nou via hem weet ik dat je beslist geen medelijden hoeft te hebben met die mensen die 50% belasting betalen hoor. Die weten er soms zo goed uit te springen dat hun inkomen nihil is. Hij is ook “gepokt en gemazeld” door bepaalde praktijken van de grootverdieners, nou ja verdieners. Wij verdienen ook beter, maar we krijgen het niet hahahahahahaha.
   Hijzelf heeft ook een zeer goed inkomen maar ik weet dat hij in zijn vrije tijd mensen met kleine inkomens helpt er zoveel mogelijk nog uit te slepen en daarnaast doet hij ook ander vrijwilligerswerk. Ook hij is ongelukkig met het systeem en heeft zelfs in zijn jongere jaren voorstellen gedaan om onderzoek te doen naar de wetjes op wetjes en daarop weer aanpassingen etc. etc. waardoor het ondoorzichtig en ook oneerlijker verdeeld is geworden. Weer terug naar waar de ondoorzichtigheid begonnen is zogezeid. Want op de keper beschouwd is het een soepzooitje. Maar jullie moesten eens weten wat voor een tegenwerking hij heeft gehad en hoe hem dat is opgebroken geweest in zijn werkkring; jullie kennen het systeem dat in werking treedt bij klokkenluiders? Hij zat vroeger ook weleens op het Ministerie van Financien en je wil niet weten aan wat voor verspilling die doen. Trouwens ikzelf ben ooit secretaresse geweest op een accountantskantoor (nu de grootste van Nederland), toen gezeteld in een herenhuis, toen 2 herenhuizen, daarna 3 herenhuizen (aan elkaar), dus er werd al flink uitgebreid. Maar ook toen heb ik gezien dat bijvoorbeeld een apotheker, inkomen fl. 400.000,– , jacht in Frankrijk, huis in Zwitserland, heel veel kon aftrekken zodat hij zoveel mogelijk overhield. En zo heb ik een heleboel de revue zien passeren. Ik spreek over de jaren 62-64 van de vorige eeuw.

  4. ik ga direkt mijn steun aan Cordaid opzeggen , 128.500 euro voor de directeur , zijn ze helemaal van de pot gepleurd ? Dat betekent dat er 1430 donateurs nodig zijn om die zakkenvuller zijn salaris te betalen , denkende dat ze arme kinderen een toekomst aan het bieden zijn , en dat is alleen nog maar de directeur zijn salaris zonder alle aftrekposten en snoepreisjes .
   zum kotzen
   http://www.youtube.com/watch?v=BxIkhQSGlO8

 4. Ja Hannie, ik begrijp volkomen je reactie. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met deze praktijken was dat in de jaren eind ’60 van de vorige eeuw. Ontwikkelingsgeld, een bijvoorbeeld Erithrea: van dat geld bouwden de ministers landhuizen etc.; het geld ging niet naar waar het hoorde. Dit is nog maar een voorbeeld. Zo zijn er teveel om op te noemen. Mijn God, wat was ik bevlogen in die tijd en wat zijn mijn ogen hard geopend. Persoonlijke crisissen heb gehad na eerst ongeloof en later de harde realiteit van die praktijken. Die boeven weten op werkelijk de meest (sinistere) geraffineerde manieren geld te creeeren; daar zijn ze hun hele leven mee bezig.

  Zo zijn er zoveel misdadige, lees gelegaliseerde misdadige, praktijken en dat was toen al en waarschijnlijk al veel en veel eerder. De overheid, een bepaalde top, veegt zijn kont met ons af. En de mensen in Nederland? De meesten wisten dat niet en wilden dat niet weten, konden/kunnen het niet geloven: pure indoctrinatie. We doen er echt niets toe en we laten ons heerlijk prostitueren. Nee, ik heb ook geen enkele maar dan ook geen enkele illusie meer. Ik was zeer idealistisch maar dat is me wel opgebroken toentertijd ja alhoewel daar wel heel heel veel jaren overheen gegaan zijn voor ik mij werkelijk ging afwenden van de wereld. Maar, het heeft me ook heel veel geleerd en dat is dat ik het hier in deze wereld niet vinden kan. Het is ook niet te vinden hier in de dialectische wereld: 3e dimensie. Er is goed en kwaad, en het goede verkeert in het kwade en het kwade verkeert in het goed en dat gaat al maar zo door. In het goede zit het kwade en in het kwade zit het goede alreeds: jin/jang. Het echte goede vind je hier niet: 3e dimensie hè. Als je het wel blijft zoeken zul je uiteindelijk van “een koude kermis thuiskomen”. Dat een droomster en idealist zoals ik was, zo ontnuchterd is geworden. Er heeft heel veel water door de Rijn moeten stromen om alle illusies te laten verdwijnen.

  Het heeft lang geduurd, ik was altijd vrijgevig, maar nu stuur ik de “bussen” ook van de deur. Dat deed me eerst veel zeer en nu doe ik het stelselmatig met een korte uitleg waarom.
  En echt waar, deze “kanker” zit overal in verweven.
  Mijn kinderen zijn van allerlei goede doelen lid geweest, ik liet hen gaan, maar ja ze ontkwamen toch niet aan de artikelen die hun vader en moeder lazen. Ik heb het heel pijnlijk gevonden te zien dat mijn kinderen, (sneller proces dan bij mij, maar ja wij zijn de brug waaroverheen zij trekken hè) voordat zij volwassen werden hier al mee geconfronteerd werden. Het heeft hen cynisch gemaakt.
  Mijn ouders waren ook bevlogen maar met dien verstande dat zij niet door hadden hoe op de achtergrond een en ander in elkaar stak en zij hadden ontzag voor autoriteiten, daarom heeft het bij mij waarschijnlijk langer geduurd omdat ik met “dat geloof” geïndoctrineerd ben geweest.

  Eigenlijk zouden we ons, ontgoochelden, samen moeten bundelen, want dan zou het toch al heel gauw afgelopen zijn met die praktijken. Of zijn er nog te weinig wakkeren? Ben ik nog te idealistisch?
  En eh, lieve Hannie, zij kennen geen schaamte, hebben geen geweten en zij zoeken alleen wat materieel in hun voordeel is. Het zijn de (pooiers)bestuurders van de maatschappij (hé, toepasselijk woord; een BV) en dan weet jij wel wie wij zijn in hun optiek. Nou, ik wil niet meer reïncarneren in deze wereld hoor, maar ja, misschien heb ik nog wel heel veel te leren voordat mijn persoontje transfigureert naar de onbesmette werelden of heeft de Schepper een bepaalde taak voor mij in het verschiet. In de tussentijd probeer ik mijn roer recht te houden. Eens gaat al het leed ten onder en ook deze misdaders wacht Het Licht. Lieve groet van mij.
  Groet

  1. He Willi,
   Even een tip…….
   Wanneer je op Bijvoorbeeld Hanny wilt reageren zou je het volgende kunnen doen:
   Jij wilt reageren op Hanny.
   Dan druk je op reageer op deze reactie van het bericht van Hanny zelf.
   Er verschijnt dan een mogelijkheid in jouw beeld om je bericht op te plaatsen.
   daarna druk je op reageer, waarna jou reactie onder die van de post staat waarop jij wilt reageren.
   Maar wanneer Degene op wie jij reageren wilt al onder andere reacties staat, dan klik je op de post die bovenaan alle reageer postjes staat bijvoorbeeld. Als je dan wilt reageren op Hanny bijvoorbeld dan zet je er een @ voor en dan ziet deze gene jouw reactie.
   Bijvoorbeeld: @hanny
   Dit kun je zo doen, omdat er dan ook wel eens reacties tussen staan, waar je dan niet op wilt reageren. Maar aangezien degene op wie jij reageren wilt er dan wel tussen staat….

   Ik hoop dat je hier iets mee kunt…..

  2. Dank voor de tip Mirakel! Even opletten idd Willie. Helemaal goed.

  3. Kijk ik weet al heel lang wat er gebeurt,en ook ik heb een periode gehad van niet geven voor goede doelen ,maar weet je als mens kun je niet veel doen,
   Maar om dan mensen en kinderen die in alle weersomstandigheden aan je deur komen om die niet een kleinigheid te geven is iets waar ik nu toch weer mee begonnen ben want er zit ook een andere kant aan en wel dat in deze tijd waar heel veel mensen niets meer over hebben voor elkaar er nog steeds mensen zijn die op deze manier nog wel wat over hebben
   voor een ander en daar wat voor willen doen
   In alle organisatie zitten krachten die ten goede of ten kwade kunnen gaan alleen samen kun je verschil maken, ook het WTF kan fouten maken ,kan zelf een instrument worden dat verkeert gebruikt worden ,kijk maar naar de geloven Christenen/moslims/Hindoes of politieke stromingen Stalin/Hitler/Idi-Amin/Mao etc.die hebben miljoenen mensen het leven gekost ook heef daardoor onze aarde daar onder te lijden gehad.
   Nee Willie ik ben niet van plan mijn idealisme op te geven (form van zelfbevrediging)
   voel me daar goed bij, maar ben nu zo ervaren dat ik weet van het hoe en wat
   en laat mijn kinderen hun eigen ervaringen op doen .
   Elke keer als er een hufter op m`n pad komt dan pak ik dat aan want dat ligt wel in mijn macht en geeft mij het gevoel toch m`n steentje bij te dragen.

  4. @helena;
   Denk je dat ik kinderen aan de deur laat staan? Nee, natuurlijk niet. Volwassenen ongeacht slecht weer, leg ik kort uit waarom ik niets geef en veel mensen geven toch wel toe dat zij ook hun twijfels hebben.
   En lieve Helena, ik heb heel veel over voor mijn medemens, heel veel. Ik heb heel veel vrijwilligerswerk gedaan hoor; jarenlang. En nog doe ik veel voor mijn medemens als het op mijn pad komt. In mijn familie en omgeving sta wordt tegen mei gezegd: “je bent ook veel te goed” of “je bent ook gek ook om dat allemaal te doen of te geven”, wat ik niet zo zie. Ik ken mezelf goed genoeg om te zien dat iedereen (incluis ik dus) “goede” en “kwade” eigenschappen heeft: “iedere gek heeft zijn gebrek” zei mijn moeder altijd.
   Ik heb mijn bedenkingen tegen georganiseerde “goedheid”.
   Ooit heb ik een tijdje een particulier fonds gesteund, dat waren twee echtparen die in Venezuela zelfstandig ontwikkelingswerk deden, deze mensen waren eerder daarvoor uitgezonden geweest door het Ministerie van Ontwikkelingszaken (hoe de naam toen was weet ik niet meer); dus deze mensen waren in dienst van Rijksoverheid. Zij wisten mij te vertellen hoe corrupt een en ander was en hoe gefrustreerd zij werden. Daarop hun actie door zelf een fonds te stichten met vrienden en familie. Als zij in de knel kwamen en echt geld nodig hadden, konden zij putten uit het potje. Deze mensen leefden net zo eenvoudig als de plaatselijke bevolking en hebben er geen cent aan verdiend. Dus je ziet Helena, dat ik zeker niet onverschillig ben.
   Ik laat ook mijn kinderen hun eigen ervaringen opdoen, ik meen dat ik dat in dat stukje liet zien.
   En jazeker, heel veel goede bedoelingen van mensen of een mens particulier mondt uit in het tegendeel; daar heb ik het elders in andere bewoordingen al over gehad. Dat is de wet van de dialectiek hier in onze dialectische wereld. Daar zouden we eigenlijk boven uit moeten stijgen; het is wel moeilijk, maar ook mogelijk.
   IK heb meen ik ook duidelijk gemaakt dat mijn idealisme, waarop ik stuk gelopen ben, is uitgemond in wakker worden (pijnlijk proces, maar kan niet anders) en meer bewustzijn en inzicht; dus positief. Aan “zelfbevrediging” (hihihi) wil ik niet doen, dat is m.i. zelfmisleiding, maar een ieder is natuurlijk vrij om te handelen en te zijn zoals hij dat ziet. Daar heb ik geen oordeel over, sterker: ik begrijp. Ieder moet zijn eigen ervaringen opdoen, ervan leren en inzicht verkrijgen en zolang men dat proces niet belemmerd is het al goed, toch? Alles stroomt! Groet

  5. Willie bedankt voor je reactie .
   In mijn omgeving zullen ze nooit zeggen dat ik te goed ben, want altijd als ik iets voor een ander doe of help laat ik ze weten hoe het komt en waarom en wat ze zelf aan kunnen doen, dat heb ik al vroeg zelf geleerd.
   Daardoor zijn de mensen die er op mijn pad kwamen de ogen open gegaan of wisten ze meteen waar ze aan toe waren want o de wereld zit zo vol met doe goeders zoals jij het is jammer dat je dat niet in ziet, want zo heb je wel de misstanden in stand gehouden,
   Nu besmet je mensen die aan je deur komen met je eigen falen omdat je zo nodig de reddende engel wou spelen ,daarom ben je je idealisme kwijt maar dat ligt niet aan de organisaties of mensen maar aan jezelf, beter luisteren naar je instincten en logica gebruiken dan voorkom je veel ellende en is veel eerlijker naar de mensen toe maar ook de organisatie .
   Dit alles klink erg hard , maar misschien begrijp je hoe ik tegen goed doen aan kijk
   Zachte heel meesters maken stinkende wonden en het is beter om mensen hengels te geven dan brood (alhoewel soms is dat ook nodig)

  6. Beste Helena,
   Eerst wilde ik niet op zo een reactie reageren, maar ter leringhe ende vermaeck doe ik het toch maar.
   Ik geloof toch echt dat je me “verkeerd” ziet en dat je “niet goed leest” wat ik zeg.
   Het is de toon die de muziek maakt, kijk zelf maar wat voor een compositie je hebt gemaakt.
   Je klinkt aanmatigend en ik hoef mij niet te verklaren aan jou natuurlijk.
   Ik ben geen goeddoener, dat zijn we geen van allen: we zijn allemaal necromantisten.
   Wie weet trouwens of hij goed doet of niet. Weet jij altijd de uitkomst van je goed doen of niet-goed doen, direct of indirect, nu of later? Weet jij dat? Hoe kun je zo roekeloos concluderen. Ken je me persoonlijk?
   Hoe kun jij oordelen dat ik de dingen niet inzie? En so what, als ik bepaalde dingen niet inzie, het is aan mij om te gaan inzien door er-varing en ont-wikkeling, toch? Ik mag helemaal particulier mijn eigen ervaringen opdoen in mijn eigen tijd en op mijn eigen manier.
   Wie houdt misstanden in stand? Sta jij dan zo recht in het leven? Dat durf ik van mezelf niet te beweren hoor; dagelijks maak ik fouten net als iedereen en ik mag ze maken om ervan te leren hoe het niet zou moeten en hoe het beter kan; dat geldt voor iedereen.
   Dat ik mensen zou besmetten, halleluja, wat een veroordeling.
   Wilde ik – en dan nog wel zo nodig – de reddende engel spelen?
   Mag ik je vragen Helena: ben jij al wijs en ontwikkeld geboren? Nee toch, je hebt toch ook je Waterloo?
   Ik neem het je niet kwalijk omdat ook jij in je wikkeling en ont-wikkeling zit.
   Verder weet ik niet hou oud dat je bent, maar geloof me, ik heb heel heel veel levenservaring en ellende, ziektes, lichamelijke mankementen, bijna-doodervaring, faillissement – wacht wacht met oordeel: niet door onze schuld en/of fraude – waardoor volkomen aan de grond en totaal geen geld en eten (je wil niet weten er gebeurt als je tussen mankementen van de wet valt en dan leert hoe onze samendoding in elkaar steekt ), levensbedreigende ziekte waarvoor nog iedere week 2 injecties nodig zijn, doorgemaakt; zoals mijn echtgenoot altijd zegt: men kan beter aan jou vragen “wat heb je niet gehad”. Zegt dit genoeg Helena?
   Ik heb er voordeel van geen illusies en “idealisme” meer te hebben; ik heb er veel voor betaald. In het “leven” moet men vaak veel betalen voor de echt leerrijke lessen. Ik ben er niet bitter om, integendeel.
   Je bent echt aanmatigend naar mij toe Helena en dat is niet fraai.
   Kun jij oprecht zeggen dat jij altijd handelt naar eer, want je hebt het over eerlijkheid!
   Wie kan zeggen dat hij zo goed bezig is als jij suggereert dat jij doet?
   Goed lezen is ook een vak.
   Volgens mij heb ik niet te kennen gegeven dat ik organisaties en mensen de schuld geef van “verlies van idealisme”, maar dat mijn ogen zijn open gegaan. Bovendien geef ik ook blijk dat ik de ander in mezelf en mezelf in de ander zie, dat we allemaal in dezelfde “schuit” zitten, ofwel “we zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten”. Een en ander geeft mij ook het inzicht of ik helpen of niet helpen moet.
   Helaas moet ik zeggen dat je jezelf blijkbaar als de maatstaf ziet en en dat je mij paternalistisch aanspreekt of ik een kleuter ben (die ik niet zo zou toespreken trouwens) dat kan toch eigenlijk niet, denk ik zo.
   Toen ik jong was zou ik zou gezegd hebben:”och wat zal een olifant zich druk maken om het gepiep ener muis”, maar dat strookt niet meer met mijn ont-wikkeling. Nu zeg ik: ik wens je meer inzicht en wijsheid toe in aller oprechtheid en laat het verder voor wat het is. Ik klink niet als een zachtgekookt eitje hè? Ben ik ook niet, maar ben wel redelijk. Het Zachte in mij is niet van mij maar van de Ander waarnaar ik wel zoveel mogelijk luister.

  7. Goed te zien dat je zo voor jezelf op komt Willie ! Je bent inderdaad niet voor de poes 🙂

  8. Cozmic? Jij ook nog niet naar bedje toe. Ergens last van?
   Ik wel, zenuwstrengetjes in de knel; slecht met liggen. Zit nu met soort harnas om aan de comp. Groet

  9. Nachtuil hier Willie , net als Hyper , op energienivo altijd een mooie tijd om je eigen gedachten te kunnen hebben omdat het gros ergens in het onbewuste vlak zit .
   Beknelde zenuw is erg pijnlijk , misschien kan een IMT therapeut verichting brengen ?

  10. Ik wil het net gaan proberen: slapen. Ben nu zo moe dat het me denk ik wel zal lukken. Pilletje neem ik niet, ik wacht gewoon tot ik doodop ben. Wat is een IMT-therapeut?

  11. Intergrated Manual Therapy , heeft my veel geholpen nadat mijn hart een opdonder heeft gehad . Hoe ze precies werken is mij niet helemaal duidelijk maar het werkt op organen , bloedsomloop , zenuwbanen , botten/pezen , al die onderdelen weer ruimte geven en op zijn plek brengen .
   http://www.imtpraktijk.nl/imt/
   op deze link vind je wat meer info

  12. Moet hier staan:
   Goh Cozmic, hartelijk bedankt. Vandaag ga ik voor controle naar de atlas profilaxe therapeut. Ik wacht nog even af, maar ik heb je link bij mijn favorieten geplaatst. Als ik dit eerder geweten had…….

 5. Zouden deze praktijken ook besproken worden bij de Botertop Bilderberg vergaderingen? Ik denk dat alles maar dan ook alles ver van tevoren is/wordt gepland. De maakbare samenleving, jaja.

  Enneh, ik heb weer even lekker gelachen Hyperalert. “Zijn knecht staat te lachen”, ik ga ook dat liedje met scheve ogen bekijken. Wees maar gerust mijn kind. Hahahahaha, ja in zekere zin zijn en worden we behandeld als onnozele kinderen en dat onnozele daar doen ze zeer wel hun best voor dat zo te houden.
  Wat die oude kinderliedjes betreft: heel veel daarvan zitten vol verborgen venijn en kritiek over de overheid toen en waarmee de gewone bevolking van toen zich vrolijk maakte omdat het verboden was kritiek te leveren en dat weten wij niet eens meer. En de kinderen maar vrolijk zingen jaja.
  Ach, ik ga maar weer stoppen want ik raak op dreef en er moet ook koffie gezet en gedronken worden hier ten huize.

  @mirakel multi D.
  Alhoewel mijn hart zich omdraaide bij de beelden van geweld naar de actievoerders zie je dat men angst heeft voor de kracht van eenheid onder mensen; ze proberen eerst de ketting te verbreken of te verhinderen dat de armen ineengeslagen worden. Ze zijn bang en ze hebben ook wel wat te vrezen. Wie zijn er nu arm?
  Geweldig beeld mirakel multi D.

  1. Goh Cozmic, hartelijk bedankt. Vandaag ga ik voor controle naar de atlas profilaxe therapeut. Ik wacht nog even af, maar ik heb je link bij mijn favorieten geplaatst. Als ik dit eerder geweten had……. 🙂

 6. Dr Hans Moolenburgh schreef er decennia eerder al over. Wanneer een deugdelijke project gelanceerd wordt, is het duister er als de kippen bij om de boel om te keren en voor het eigen gewin te doen werken. Achter de schermen wel te verstaan.
  Persoonlijk koop ik zoveel mogelijk bio streekproducten. En dan nog laat ik mij vangen. Een voorbeeld : ik koop bio uien en wat zie ik bij thuiskomst ? Afkomstig uit Argentinië ! Het effect van deugdelijke landbouw wordt teniet gedaan door de lange, dure en vervuilende reis. Of wil dit zeggen dat de Europese boer achter blijft ? Wat doneren betreft maak ik één uitzondering en dat is voor Artsen zonder grenzen. Want het zijn toch maar zij die ter plaatse medische hulp verlenen aan de van alle hulp verstoken bevolking. Dat er onderweg veel blijft ‘plakken’ neem ik er dan maar bij. Intussen krijgt een doodarme bevolking toch de zorgen waar het recht op heeft.
  Het goede nieuws is dan weer dat overal de maskers aan het vallen zijn…

  1. Ja, die dokter Moolenburgh hè, daar ben ik ook fan van. Al wat het daglicht niet verdragen kan gebeurt natuurlijk achter de schermen, anderzijds hoeft dat niet.
   Ja, bioprodukten uit landen overzee of “verweggistan” in Europa. Tja, ook zoiets. Toch koop ook ik zoveel (als mijn portemonnee het toelaat) bioprodukten.
   Met Artsen zonder Grenzen ben ik ook, treurig helaas, gestopt. Ik heb begrepen dat daar ook politiek achter zit.
   Ik hoop inderdaad dat de maskers nu eens rap wegvallen.

  2. @Willie. Waar zit géén politiek achter ? Het begint in je dorp, over stad, provincie, land, continent… Invloedsfeer, huidskleur, ideologie (religieus of ander). Je kan gewoon niet anders dan keuzes maken en prioriteiten stellen, met compromissen als eindresultaat. Het is een kwestie van wat het zwaarst weegt…
   Bij mij weegt in het geval van Artsen zonder Grenzen het zwaarst, het feit dat honderdduizenden die anders als beesten zouden creperen, toch enige zorg en overlevingskansen krijgen. Wie kan daar tegen zijn ?

 7. Jah en mijn tijdcode opgeteld alleen maar Elfjes.
  10 juli 2011 om 13:25

  En die van jouw Mirakel opgeteld (14:12) 8, het getal waar ik op moet blijven letten
  10 juli 2011 om 14:12

  Klopt wel want in deze draad zegt Willie Precies nu hoe ik het verder ga uitvogelen en proberen en zelfs doen; Woe Wei (wilde chinese arm bewegingen en maori war type demo gezicht en een wildemans sprongetje in de lucht met overstrekte tenen naar beneden op het hoogste punt)

  Dusz jij was ook al zo serieus vroeger Willie, ik ook, stom van ons hèh, soms nog, dan pakken ze je of laten je aan je lot over, nou jah we wisten toen niet beter, wij leven omgekeerd, vroeger was ik zogenaamd vroeg volwassen, dan moet je het later bezuren, volwassenheid is helemaal niks.

  Ik hoor de stem van Mirakel nu bijna Luid en Hoorbaar ” ach neeh hèh ” zeggen, je weet wel met zo’n typische intonatie die vrouwen vaak Uniek eigen isz.. Die intonatie daar zit alles in voor mij, daar kan ik in zwelgen, het zijn de vibraties die het hem doen, de letters zijn bijzaak maar wel mooi meegenomen natuurlijk..

  Shoot zelfs m’n huisnummer is opgeteld een Elfje, brrrrrr wieee wiee twilight zone piepjessz

  1. Jajaja Hyper, het gaat om de inhoud; maar de vorm is nuttig en wel nodig op deze aardkloot. Mag “mooi” of “lelijk” zijn, alssie maar deugt en heel is zodattie de inhoud kan dragen. Neeneenee, niet perse wilde armbewegingen en sprongetjes etc., mag wel natuurlijk. Juiste doen en juiste niet-doen is het devies.
   Op dit moment is niet-doen geboden voor mij. Geen wilde armbewegingen en andere bewegingen momenteel, zitten wat zenuwstrengetjes te etteren bij schouderblad en lende. Aan mijn “kommer en kwel” is een el toegevoegd: wat een el-lende en het verspringt!!!!!. Maar mijn vingertjes vliegen nog wel soepeltjes over het bord. Misschien dat die Annunakigroep mijn atlas weer probeert terug in de verkeerde stand te draaien, want het ging zo goed en dat magnie.

  2. Ja, laten we een eigen wereld creëren. We zijn tenslotte toch goden?

 8. Het WNF is een speeltje van de Windsors en nog wat andere royals . Hun historie kennende zal dit niet opgezet zijn om een verlicht doel te bereiken . Onze Herr Bernard ging onder de vlag van het WNF indertijd ook gezellig tijgertjes schieten in Afrika . Onder het mom van milieubescherming gaan de belastingen omhoog en de vernietiging gaat gewoon even hard door met de winsten in de zakken van een paar multinationals , sad but true .
  Hopelijk komt de conciousness-shift nog op tijd ,
  and the meek shall inherit the eart
  Rush 2112
  http://www.youtube.com/watch?v=SGB5UjzmHLA

 9. ik geeft helemaal niks meer en ik maak ook niets over
  heb zo mijn gevoel erbij gekregen in de jaren die ik hier mag vertoeven
  wat mij ook is opgevallen is dat bij de bekende rampengiro,s heel veel binnen komt
  heel trots word dan vermeld hoeveel milioenen er is binnen geschooierd
  en dan meteen een paar dagen erna komen er bezuinigingen zomaar uit het niets
  ik zeg altijd deze gironummers zijn er om te kijken hoeveel geld er nog onder de burgers zitten

  1. Daar zeg je iets, els. Daar zal ik ook eens opletten. Misschien kijken ze inderdaad naar hoe gul de mensen zijn en zij nog wat kunnen missen; ze willen dan weer een graai uit de ruif.

 10. Jaren lang donateur geweest maar voor 25 euro per jaar maar dat was dus 25 euro per jaar teveel. Nu al weer jaren geen donateur meer. Ook Natuurmonumenten stikt en klaagde zelfs dat de beleggingsresutaten waren tegengevallen. Ook daar gaat al jaren geen cent meer naar toe. Hoe naief kon ik wezen ? Je dacht iets goeds voor de natuur en zeldzame diersoorten te doen.

 11. gelul gelul en gelul wanneer staan wij eens met z,n allen op om dit sooitje ongeregelt te helpen inzien dat wij ? de mensheid en de dieren ook leven willen! en niet afhankelijk willen zijn van geldwolfen !t,word nu wel eensa tijddat er een andere wind komt om dit te willen doen!!onze leef en dierenrijk word om zeep geholpen door deze multinationals en wij ?? vertikken het om er ook maar iets tegen te doen dan alleen maar klagen op deze server en meer niet op deze mannier helpen wij de natuur niet en de dieren niet hoor .DUS?? STA OP MENSEN WORD NU EENS WAKKER EN DOE HIER IETS MEE

 12. 11 september 1961
  De voornaamste collaborateurs van prins Philip bij de stichting van het World Wildlife Fund (WWF) als wereldwijd geldfonds en opererende arm van de International Union for the Conservation of Nature, zijn Sir Julian Huxley en Max Nicholson. Alledrie zijn zij vurige voorstanders van eugenetica en rassenzuivering.
  Huxley is op datzelfde moment voorzitter van de Eugenics Society.
  In 1948 heeft Huxley (zie ook 1946) de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) helpen oprichten, waarvan de statuten zijn geformuleerd door de British Foreign Office. In 1960 reist Huxley door de voormalige Afrikaanse koloniën, die op dat moment steeds meer onafhankelijk worden. Hij bekritiseert de nieuwe overheden in hun vermogen om de natuur en de wilde dieren te conserveren. Aan de vooravond van de oprichting van het WWF, benadrukt Huxley openlijk dat de ecologische beweging het voornaamste wapen is van de Britse oligarchie om een Malthusiaanse orde in te stellen over het lijk heen van het volksstaatsysteem en – nog belangrijker – van de Verenigde Staten. Ter financiering van de uitbreiding van de IUCN-activiteiten wordt in 1961 het World Wildlife Fund (WWF) opgericht, tegenwoordig het World Wide Fund for Nature.

  Eerst als hoofd van de United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO), en naderhand als stichter van het WWF, predikt Huxley de noodzaak om nieuw leven in te blazen in de rassenwetenschap en in de dringende missie van het ’ruimen (’culling’) binnen de menselijke kudde’ – in het bijzonder die van de donker gekleurde rassen van Afrika en Zuid-Amerika.
  In het stichtingsdocument van de Unesco erkent Huxley ruimhartig de moeilijkheden die hij in het licht van de Nazi genocide zal tegenkomen bij het weer tot leven brengen van de eugenetica.
  ”Hoewel het zeer waar is dat iedere vorm van eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn”, zo schrijft hij, ” is het belangrijk dat de Unesco inziet dat het publiek informatie heeft gekregen over waar het om gaat, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op z’n minst denkbaar kan worden”.
  De methode die Huxley en anderen (w.o. de Club van Rome) bedenken om de mensen te dwingen ’het ondenkbare te denken’, is om het idee van de eugenetica te vervangen door het idee van het milieu.
  Voor Huxley, prins Philip en de anderen zijn binnen hun manier van denken deze twee termen volledig uitwisselbaar.

  Begin jaren 1970 stichten Bilderberg oprichter en voormalig SS-officier prins Bernhard der Nederlanden, en eveneens Zwarte Adel lid prins Philip van Engeland het 1001 Nature Trust, een administratieve en fundraising tak van het WWF. Zowel Bernhard als Philip zijn enige tijd WWF-voorzitter. De 1001 Nature Trust ronselt 1001 leden die ieder $10,000 in de kas storten.

  Prins Philip is altijd het hoofd geweest van het WWF, hij kiest prins Bernhard (voormalig Nazi SS officier) en prinses Alexandra (volle nicht van koningin Elizabeth) als hoofd van WWF-International, en verschillende andere prinsen, lords, baronnen en koninklijke lakeien als presidenten and vice-presidenten van locale WWF-afdelingen. Zoals gezegd, wordt het WWF gefinancierd door de geheime 1001 Club, met leden vanuit ’s werelds meest vooraanstaande bedrijven in mijnbouw, olie, chemie, voedsel en banken.

  Het is interessant hoe opvallend de landkaart van de Britse koninklijke reikwijdte (Elisabeth) overeenkomt met de kaart van de internationale operaties door het World Wildlife Fund for Nature (Philip).
  Het WWF wordt door de Britse prins Philip wereldwijd ingezet voor het reserveren van natuurgebieden, het inrichten van reservaten voor minderheidsgroepen zoals Indianen en Inuïts (menselijke dierentuinen).
  Deze gebieden blijken echter dubieuze dubbelfuncties te vervullen:
  Rwanda – in een ’gorilla beschermingsprogramma’ doen de wildparken dienst als trainingsbases en wapendepots voor Oegandese soldaten en officieren; de Rwandese genocide is geen stammen- of burgeroorlog, maar een door de Britten georkestreerd moord- en invasieplan.
  Zuid-Afrika – het Krugerpark is een basis voor de RENAMO en FRELIMO machten in de 20 jaar durende oorlog in Mozambique. Tussen 1987 en november 1988 voeren moordbrigades in Operation Stronghold moordpartijen uit onder zogenaamde stropers, onder wie enkele leiders van de militaire vleugel van het Afrikaanse Nationale Congres. In Operation Lock, voor het oog een beschermingsprogramma van de neushoorn, financieren prins Bernhard en John Hanks, Malthus-aanhanger en Afrika’s WWF-directeur, een team van voormalige Britse commando’s om de zogeheten stropersbendes te infiltreren en saboteren. Zuid-Afrikaanse bronnen melden dat operation Lock het centrum vormde van wat later bekend werd als de derde macht, een paramilitaire macht van buitenaf die opruide tot geweld binnen de zwarte bevolking zelf tussen het ANC en de Inkatha Vrijheidspartij door het uitvoeren van gerichte geweldsacties. Met als doel het ontketenen van een bloederige burgeroorlog en het voorkomen van het einde van het apartheidssysteem en de reïntegratie van Zuid-Afrika in de wereldgemeenschap.
  Oost-Afrika – Kenya en Soedan zijn andere landen die speciaal doelwit zijn van de Britse Kroon. De Club of the Isles figuur van Tiny Rowland, tot voor kort directeur van de Lonrho Corporation, schepte voor de Kenyaanse radio op dat hij al heel lang lid is van het Zuid-Soedanese Bevrijdingsleger van John Garang, die oorlog voert tegen de overheid in Khartoem. De op genocide gerichte WWF/Club aanhangers wensen dat de Soedan, potentieel de korenschuur van heel Afrika, een strijdperk is, geen graanveld.
  Zuid-Amerika – In Peru blijkt dat de moordzuchtige narco-terroristengroep Shining Path te zijn gefinancierd door het WWF. In het Apurimac-reservaat in de bovenste vallei van de Huallaga rivier, ’s werelds oudste cocaïne producerende streek, zijn recentelijk massagraven ontdekt van de Ashaninka Indianen, Shining Path slachtoffers. Al in de jaren rond 1960 was dit gebied al door de WWF aangewezen als een ideaal gebied voor een toekomstig beschermd gebied.
  Centraal Amerika – de staat Chiapas in zuidelijk Mexico is het toneel van jarenlange guerrilla opstanden door de EZLN, het Zapatista nationale bevrijdingsleger. Ale vier WWF-beschermde gebieden zijn door lokale boeren aangegeven als trainingsterrein van de Zapatistas.
  Californië – onder de California Desert Protection Act, gepasseerd in oktober 1994, zijn er 8 miljoen acres of land gereserveerd. Daarvoor was dat al gebeurd met 12 miljoen acres. Onder bestaande en ophanden zijnde wetgeving is binnenkort 80% van de staat Californië off-limits.
  Niet alleen is de WWF erop uit om de Westelijke staten van de VS in één groot natuur- en jachtgebied te veranderen, buiten bereik voor welke vorm van economische ontwikkeling dan ook. Deel van een zeer oud commitment van de Britse monarchie is ook het omverwerpen van de Federale Constitutie.
  Australië – Eén blik op de kaart laat zien hoe met enerzijds reservaten voor de inheemse bevolking (menselijke dierentuinen) en andere landreserveringen het WWF erin is geslaagd om het continent praktisch in tweeën te hakken, de oostelijke en westelijke delen van het land af te snijden en een semi-permanente staat van onderontwikkeling te verzekeren.

 13. 1970
  Om het werk van de WWF verder te verspreiden, gaat prins Philip in zee met voormallig SS-officier en voormalig spion voor IG-Farben, prins Bernhard van Nederland, die al een prominente speler in de WWF is. Doel is om een permanent financieringsmechanisme te creëren voor het toenemend aantal opkomende ecologische fronten, om de droesem van de tegencultuur van de late jaren ’60 te verzamelen, en die als de stormtroepen van het ’nieuwe’ groene fascisme in te zetten.
  De ‘1001: A Nature Trust’, onder de leden bekend als de ‘1001 Club’ is gecreëerd als een aanhangsel van prins Bernhard’s welbekende Bilderberg Groep, het geheime genootschap van leidende Noord-Amerikaanse en Europese oligarchische insiders: 1.001 nauwe persoonlijke relaties van prins Bernhard en prins Philip worden uitgenodigd om voor een aanvangsbedrag van $10.000 per persoon lid te worden van de 1001 Club.
  Het leeuwendeel van de leden wordt aangetrokken vanuit de bestuurslichamen van de leidende Club of the Isles kartels voor ruwe grondstoffen, banken, verzekeringsmaatschappijen, en family trusts (the fondi). Typerend voor deze kaste zijn John Loudon, voormalig CEO van Royal Dutch Shell en voorzitter van Shell Oil Co., die van 1977 tot aan zijn voorzitter is van het WWF; Maurice Strong, hoofd van de Power Corporation in Canada, en een van de meest belangrijke WWF-operators; Baron Aubrey Buxton van Alsa, van Barclays Bank; Bertold Beitz, directeur van de Alfred Krupp von Bohlen en Halbach Foundation; Conrad Black, voorzitter van Groot-Brittannië’s leidende media kartel, de Hollinger Corporation; Peter Cadbury, van de George Cadbury Trust; Anton Rupert, van de South African Rembrandt tabaksbelangen; Sir Kenneth Kleinwort, eigenaar van Kleinwort Benson, een van Engeland’s oudste investeringsbanken; en Henry Keswick, voorzitter van Jardine Matheson en broer van John Keswick, de voorzitter van Hambros Bank en een directeur van de Bank of England.
  Maj. Louis Mortimer Bloomfield was a 1001 Club charter member, as were a number of notorious scoundrels, including swindler-bankers Robert Vesco and Edmond Safra.

  Tegen de tijd dat prins Philip en prins Bernhard de 10 miljoen dollar oorlogsschatkist hebben verzameld, zijn de eerste leidende eco-fascistische frontgroepen en denktanks al gelanceerd.
  In 1969, sticht een Sierra Club official, David Ross Brower, de Friends of the Earth, dat enkele jaren later openlijke terroristengroepen in het leven roept zoals Greenpeace en Earth First.
  Ook in 1969 sticht WWF voorzitter Sir Peter Scott Survival International, oorspronkelijk bekend als het Primitive Peoples Fund, waaruit drie jaar later de Cultural Survival ontstaat.
  In 1968 sticht Aurelio Peccei, een voormalig executive van Fiat (Fiat President Gianni Agnelli was een charter lid van de 1001 Club), de Club of Rome, een andere alleen-op-uitnodiging club die een nieuwe, gecomputeriseerde variant van de Malhusiaanse principes voorstaat.

  Ingehuurd door Peccei bereidt in 1970 Jay Forrester, een Massachusetts Institute of Technology computer whiz-kid, met een subsidie van de Volkswagen Foundation, samen met een team van zijn studenten een rapport voor over de wereldbevolkingscrisis. Dit wordt enkele jaren later gepubliceerd onder de titel Limits to Growth.
  Met gebruikmaking van een frauduleus concept voor ’draagcapaciteit’, dat menselijke wetenschappelijke ontdekkingen volledig uitsluit, claimen Forrester en zijn studenten Dennis en Donella Meadows dat een combinatie van overbevolking en depletie van grondstoffen de planeet zullen vernietigen.
  De Club van Rome wordt niet alleen een leidende establishment lobby voor ieder mesjogge milieubedrog, het lanceert ook de beweging voor zero bevolkingsgroei, tegenwoordig verworden tot een eis voor drastische bevolkingsreductie, oftewel genocide.

  Gedurende dezelfde opbouwfase lanceert de voorzitter van de Ford Foundation, McGeorge Bundy een gezamenlijk project met de Sovjet overheid: het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), met het hoofdkwartier in Laxenburg, Oostenrijk, om een begin te maken aan het proces om de radicale ecologie zero-groei manie in het Warsaw Pact binnen te frommelen.
  Tegen de tijd dat Mikhail Gorbachov in 1985 in het Kremlin aan de macht komt, is een heel segment van de Sovjet nomenclatura van ’rood’ tot ’groen’ geworden.

  1972
  Terwijl de ’paradigmashift’ van de drug-rock-sex contracultuur (geholpen door het Londonse Tavistock Institute en minde control slaven van de CIA) flink onderweg is, lanceert prins Philip met zijn hulpjes een serie publiciteitsstunts om de rekrutering voor hun irrationalistenbeweging te versnellen. In 1970 richt Maurice Strong met ’Earth Day’ op 5 juni 1972 de schijnwerper flink op de WWF agenda, http://www.un-documents.net/unche-we.htm .
  In 1972 organiseert Strong in Stockholm een Verenigde Naties milieuconferentie. Deze zet de verbreiding van de niet-wetenschappelijke misleidingen nog een tandje hoger. Vanuit die conferentie lanceert de VN het United Nations Environmental Program (UNEP), waarvan Strong de eerste directeur is.
  Op een andere conferentie, die in 1974 plaatsvindt over bevolking in het Roemeense Boekarest, beveelt dezelfde cast van personages, met gebruikmaking van de Club van Rome’s Malthusiaanse propaganda, openlijk bevolkingsbeperking aan.

 14. GOEDZO!! publiceer het onoorbare gedrag van onze elite.
  Het wordt tijd (is het al) dat het bekend wordt hoe we gemanipuleerd worden.
  We zouden deze mensen eigenlijk strafrechtelijk moeten vervolgen voor misdaden tegen de mensheid. De tribunalen zullen het druk krijgen.

 15. Tja…wat moet ik zeggen het WNF is in het verleden wel vaker ter sprake gekomen betreffende hun …. praktijken maar onze medemens vergeet nogal vaak wat
  een helemaal natuurgebieden zijn beschermd omdat het puur vanuit een leger point of view bekeken strategische punten zijn.
  Maarja mensen vergeten nogal veel, dat blijkt wel gezien het feit dat wij nog steeds ee n ‘koninklijk’ huis hebben

 16. Wat Wilfried Huisman hiermee aantoont, en in het interview ook letterlijk verwoordt, is dat het bij het WNF (of WWF of inderdaad nog beter WTF) altijd in de eerste plaats ging (en nog steeds gaat) om Macht.

  Dat het machtsbolwerk achter de façade van de panda nu open en bloot op tafel is gelegd past precies in de huidige bewustzijnsontwikkeling, namelijk de overgang van Macht naar Kracht.

  Dank WTK voor dit artikel, en dank Désirée voor jouw gedegen onderzoeksjournalistiek!

  1. Van macht naar kracht ! Een van jouw uitspraken die me erg aanspreken , ik ben bang dat ik em afentoe weleens leen 🙂 .
   Dat sommige mensen een beetje misselijk van dit WTF verhaal worden kan ik me goed voorstellen , want vanuit een gezonde menselijke visie is het bijna niet voor te stellen . Ijverige gepassioneerde medewerkers onderin de pyramidestruktuur die met veel inzet en geloof in de goede zaak alles op alles zetten om met al hun vereende krachten resultaten te boeken , goedbedoelende donateurs die financieel hun steentje bijdragen , en de lieden aan de top die met alle macht er een verkrachting van recht van maken voor eigen gewin en een geheime agenda .
   Helaas kende ik de strekking van het verhaal al , zoals het zich ook in vele andere instellingen manifesteerd . Ik kan wat waargebeurde verhalen uit mijn direkte omgeving vertellen , maar mijn maag draait weer om als ik er alleen maar aan denk .
   Hopelijk gaan we snel naar de volgende stap van de pyramide , van macht naar kracht , van ikke ikke en de rest kan stikke naar inzicht en het wij/allen/alles gevoel .
   http://www.youtube.com/watch?v=DFhJUk7LNT0

 17. Na het hier boven gedeeltelijk gelezen stuk heb ik een ziek makend gevoel in mij en dat komt door de de rotzooi die er geschreven staat en het uitbeelden van een filmpjes die alleen maar dingen stuk willen maken juist nu er meer en meer mensen zich bewust worden
  dat het anders kan, en dat smerige verhaal over prins Bernard spant de kroon .
  Bah Bah en nog eens Bah

  1. Tja, het was toch écht een schavuit Helena..! Neem (of noem..) de 4 (extra) kinderen bij ‘diverse externe’ relaties.. Wat een boefje niewaar?

  2. GuodoJ, nou en dat was zijn zaak en gaat ons niet verder aan.
   Het gaat om het artikel en dat stinkt.

  3. Dat gaat ons verder niet aan…???? Hoe zit jij nou te denken? Weet je wel op welke basis de Oranjes in ONZE democratie staan..? Het volk dient de koning en de koning dient het volk. Voila! En deze aangetrouwde lapzwanskoning stinkt/stonk inderdaad..! Crimineel gedrag, waar elke ambtenaar voor zou zijn ontslagen. Waar rechtszaken op zouden hebben gevolgd. Benno hoefde alleen maar zijn militaire kleren in de kast te laten hangen.. Alsof hem dat wat kon schelen.
   Maar Helena, als je alleen maar blijft zeggen dat het artikel stinkt, kun je beter niets zeggen.. Waarom stinkt het dan? Hoef je dat verder niet te delen hier? Het stinkt gewoon…? Klaar. Of bedoel je misschien: “Ik vind dat het stinkt”..?

  4. Het Konigshuis stinkt! (Vind ik…).

   Ik heb het originele boek bedrog om de kroon (http://www.earth-matters.nl/59/471/nederland/bedrog-om-de-kroon-de-geheimen-van-juliana-en-beatrix.html).

   In mijn editie (in de 2e moest dit verwijderd worden, naast andere details…) staan nog wel de smerige details van Nazi-links (Bernhard was overigens ook spion bij IG Farben en ook op andere manieren goed fout) en zelfs een foto van een collectief gebrachte Hitler groet in het ‘ VIP balkon’ tijdens het huwelijksfeest van Bernhard- ja je leest het goed: het Oranjehuis groet collectief de Nazigroet op het balkon. Oranje boven?

  5. Guido en John e.a.: zolang mensen zich nog (willen) vergapen aan pracht en praal, “koninklijke” “idyllische” huwelijken en dito geboorten van prinsen en prinsesjes en de pracht en praal, aan de “koninklijke soaps, en programma’s als Blauw Bloed gevreten worden, zie ik niet veel heil in de ontmaskerings- of bewustmakende sites en dito artikelen. Zolang blijft/blijven “sprookje(s)” als dit/deze bestaan door de “kracht” van de believers. Tenslotte zijn zij flink in de meerderheid.
   Mocht de belangstelling dreigen te dalen, zetten ze weer een charme-offensief in en hup, het “klootjes”volk tuint er weer in. Het is m.i. ongelooflijk hoe dat telkens weer succes heeft; ik begrijp niet dat het mechanisme dat er achter zit zo sterke kan zijn. Maar ja, misschien ben ik wel achterlijk. 🙂

  6. Het koningshuis stinkt zeker (vind ik), een stank die eigenlijk niet te harden is en waarvoor wij nog grif moeten betalen ook. En zij, zij vegen hun gat met ons af (vind ik) lees: kijken op ons, het plebs, neer. 🙂

   N.B.: in vorig schrijven (hierboven van mij staat 2 e pracht en praal in een zin. Sorry

  7. GiudoJ Over welke democratie heb jij het als jij denkt dat er vrijheid is in Nederland
   dan heb je mis ,het zijn de ambtenaren die aan alle kanten de boel belazeren .
   Waarom zou ik de feiten zoals jij ze in het boven geschreven stuk weergeeft als de waarheid beschouwen?
   Ik heb geen hoge verwachtingen van geen enkel vorstenhuis maar vind wel dat ze een part van onze geschiedenis zijn, dat ze in voormalige grondgebieden nog deel maken uitmaken,
   kan niet anders, kijk allen maar naar Suriname en de Antillen hoe lang duurt dat al voor die helemaal los komen van Nederland, de geschiedenis kan niet terug gedraaid worden.
   Het verhaal prins Bernard is grof en onwaar hij zat in de jeugd beweging en was al met Prinses Juliana getrouwd voor de oorlog begon dus de in druk die jij wil wekken dat hij een Nazi SS officier was is gelogen ,
   Mijn vader heeft meer dan drie jaar in verschillende concentratie kampen gezeten en toen hij daar uit kwam woog hij nog 32kg hij heeft mij als oudste dochter alle documentaties die er op televisie kamen over de gaskamers en het sjouwen met de doden laten zien, want ook hij heeft dat moeten doen en nooit hoorde ik de haat die jij in je stuk schrijft en betwijfel dan ook de objectiviteit.

  8. Dank je Helena voor de toelichting, je verhaal staat me nu duidelijker voor ogen. Het ga je goed. Een advies: Verdiep je in je ‘eigen wereld’, maar blijf deze wel checken, anders leef je in een leugen.

 18. Het nieuwste middel van het WNF, en soortgelijke criminele organisaties zoals Greenpeace, zijn zee reservaten. De Noordzee, de best beheerde zee wereldwijd barst momenteel van de vis. En dit terwijl Greenpeace beweerd dat de zeeën leeg zijn in 2050. Toch moeten de belangrijkste gebieden voor de visserij gesloten worden in de Noordzee. De Nederlandse visserij is al met 50% beperkt de laatste decennia, daarnaast is er proactief gewerkt aan verduurzaming van de visserij.

  Het belang dat er achter zit om de visserij van de Noordzee te verbannen wordt steeds duidelijker. De multinationals die onder andere de olie/gas, windenergie industrie exploiteren willen de Noordzee samen met de milieuclubs en onderzoeksinstituten zelf exploiteren. De visserij wordt met oneigenlijke argumenten verjaagd van de Noordzee gezien dit allemaal kleine bedrijven zijn en deze niets bijdragen aan de omzet van de multinationals zoals Shell en BP. Greenpeace, Stichting de Noordzee, de club van Rome (Wouter van Dieren), WNF, Imares, NIOZ, werken op volle oorlogssterkte mee om de visserij te verbannen van de Noordzee.

  Het is wel duidelijk n.a.v. dit artikel dat de Noordzee visserij geslachtofferd wordt om het belang van het WNF en andere criminele organisaties te dienen.

 19. De ‘draaideurenpolitiek’ (een job van industrie naar politiek en daarna weer terug naar politiek (of ‘watchdog’ organisatie) vanwege ‘bewezen diensten’) reikt ver…

  Zie ook noot 9 van mijn Codex artikel ‘ Van het Veld tot op uw Bord’ voor wat achter grond van de belangenverstrenegeling en misleiding (veel mensen weten niet dat de landbouwsubsidies, milieugroeperingen en voedingsmiddelenindustrie nog smeriger in elkaar zit dan de farmaceutische industrie…):

  http://www.healingsoundmovement.com/articles

  1. Ja John, je hebt gelijk en dat is al heel lang aan de gang. Er wordt in die kringen geld gegenereerd. Ze verzinnen telkens weer iets anders. De “maakbare samenleving” heeft voor mij ook een heel vieze stank gekregen. Het wordt (vind ik) werkelijk van tevoren bekokstoofd allemaal. Mijn moeder zei vroeger altijd (wel heel grof gezegd natuurlijk, maar….): “hoeren en pooiers trekken de kaart” en ze had/heeft gelijk. Het zijn (vind ik) “hoeren en pooiers”, met excuus naar alle “raam”hoeren, die verdoezelen niets en komen er voor uit wat en wie ze zijn en je krijgt ook waar je voor betaald.

 20. Tuig is het zoals de hele “koninklijke” familie ze gaan over lijken en ook over dieren lijken ! Leve de republiek die misschien eens komt zonder al die achterlijke partijen die wij hebben, op een gegeven moment zijn ze het toch allemaal met elkaar eens. Op wie je ook hebt gestemd ze lopen allemaal over tot nu toe ! Pim is ervoor dood geschoten omdattie anders was maar dat mag niet nu gaat binnenkort Wilders er ook aan omdattie ook anders is want dat mag niet je ben verplicht een huichelaar te zijn ! Zo dat was het weer even.

  grtoetjes allemaal

 21. Mag ik ook nog een misstapje tonen van ons vroegere koningshuis?

  Hoe diep kunnen ze hierna nog zinken: Juliana was rond 1926 zwanger van vader prins Hendrik, Marie Claire werd geboren:

  http://elisabethleroi.yolasite.com/

  uiteraard is dit ook in de beroemde doofpot verdwenen, tot enkele jaren geleden.

  incest, bah, hoe ziek kan iemand zijn.

  1. Nu ik die foto weer zie, ik heb het ook gevolgd deze affaire, vind ik nog steeds dat deze Marie Claire heel veel weg heeft van prins Willem Alexander. Zien jullie ook de gelijkenis? 🙂

  2. klopt, zie ik ook Willie, ik heb zelf veel trekken van Alex qua gezicht en verder ook wel, zelfs in karakter volgens mij, en die ‘domheid’ bij vlagen, volgens mij goeiigheid gemengd met zwakte en gewiekste onnozelheid, het wordt tijd dat ik mijn Maxima vind, ik trek het alleen ook moeilijk, moeder van m’n vader is op jonge leeftijd gepakt door Hendrik en z’n rondetafel hoogst waarschijnlijk… moeder van m’n vader was erg kil en gevoelloos, onpeilbaar wezensvreemd koud blauw bloed? ik weet de bloedgroep van haar helaas niet… een echte heks was het wel, ik had geen hekel aan haar, helemaal niet, veel familie wel geloof ik, ze kon heel erg manipuleren, kan ik ook, ze had ‘vreemde’ krachten ook wel, maar net als Alex heb ik genoeg goeiigheid gelukkig wel…

   http://rondehuis.blogspot.com/

  3. Onverdraaglijk zelfs Willie, een oorspronkelijk mens kan dit soort ‘rituelen’ en bizarre gedrag niet eens verzinnen.
   Daarom heeft het zo lang door kunnen gaan tot op de dag van vandaag.
   De meesten hebben geen idee, geen notie van wat er allemaal gebeurt, op plekken waar ze het niet verwachten, juist daar waar je het niet verwacht, daar gebeurt het.

   Een oorspronkelijk mens kan dit soort ‘rituelen’ en bizarre gedrag niet eens verzinnen.
   Tenzij ze je verkrachten, dat hoeft niet altijd lichamelijk, geestelijke (astrale!) verkrachting kan op vele manieren.
   Daarom ben ik bloed fanatiek soms op aangeleerde hufterigheid die veel mensen onderling niet eens meer als zodanig opmerken.
   In die zin ben ik soms een Über dominee, wee je gebeentje als ik dit of dat zie, omdat ik weet wat schade isz.
   Goede Nieuws is dat ik steeds meer zie hoe dat elkaar besmetten met ziek gedrag in elkaar steekt.

   Dat wordt verschrikkelijk onderschat, het wordt uitgezet als conceptuele virussen in het openbaar leven, ‘ontgroening’ bijvoorbeeld op universiteiten, wat daar niet even snel kapot gemaakt wordt door de ‘ouderejaars’ bij de vers ingevlogen ‘groene’ meisjes van het dorp, godverdomme godverdomme (neeh ik vloek bijna nooit) of tiener miss verkiezingen in de regio of strip tease acts in horeca clubs, soap series, de pain game op tv, etcetera, ik dacht daar vroeger ook veel te gemakkelijk over, als je jong en te overmoedig bent denk je altijd ‘mij pakken ze niet’; die oudjes die zeuren maar wat als ze het weer eens over moraal hebben, neeh niet de wormen en maden van bak ellende bedoel ik dan.

  4. Shoot nou zie ik Ineens ‘astrale’ inter dimensionale ‘magische’ logica.
   Moeder van m’n vader is een ‘ongeluk’ overkomen op jonge moeder leeftijd, een bizarre ‘ongeluk’ die ze eigenlijk niet had kunnen overleven.
   Ze is gered door een jongetje van 7, wat niet kan, er is geen jongetje van 7 die die bloedige doods schreeuw horror kan verdragen, die dan nog koelbloedig de juiste beslissingen kan nemen, m’n pa wel.., hij ruikt het verschroeide bloed nog elke dag in z’n neus gaten, dat gaat nooit meer weg, ik weet het, en al die patiënten op z’n spreek uur maar ze*ken over pijntje dit en pijntje dat, ze moesten eens weten al die volgevreten jonge ontevreden ze*k wi*ven die die dag in dag uit gehad heeft, de goeden niet te na gesproken.

   Over krachten gesproken tussen donker en licht, m’n vals verwekte Oma mocht dusz eigenlijk niet eens overleven van de donkere krachten.
   Misschien dat ik daardoor ook een Bijzonder gevalletje ben.
   Legio anderen hadden nooit kunnen doorstaan wat ik tot nu toe doorstaan heb, mensen hebben geen notie, zien alleen mijn niet onknappe buitenkant.
   Ik hoef nooit geen hulp te krijgen, zie ik er uit dat ik hulp nodig had?
   Sjonguh achteraf gezien, wat hebben ‘ze’ me aan m’n lot overgelaten, nou jah ik ben niet voor niets Schrijver aan het worden, zat stof om over uit te wijden en uit te pluizen en te styleren en te documenteren, Harry Mulisch here I come…
   Als je er als een volkse inteelt mongool uitziet en je hebt een probleempje dan krijg je van alle kanten bijstand, niet met een Koninklijk voorkomen en te veel mentale kracht om de ellende te onderdrukken..

   Natalie Merchant – Nursery Rhyme of Innocence and Experience
   http://www.youtube.com/watch?v=depk09Jqsaw

  5. Ik zit gewoon te janken bij dat nummer van Natalie Merchant, verstandelijk snap ik er niet veel van maar het komt bij me naar binnen gevlogen als een donder vogel bij een hel blauw heldere hemel, sorry Dawn dat ik dat gevoel bij jou had en heb, laat mij maar onnozele pietje wezen; als iemand mij kan uitleggen waar het nummer over gaat graag, anders kost het mij weer 7 weken om er verstandelijk achter te komen wat er net met mij gebeurde, snap je er nou iets van Dawn? Wie snapt wat Natalie Merchant doet (bij mij) of bij jou, is zij wel van deze wereld? Kunnen alleen Koninklijken dit vatten of alleen Aapjes, wie is er nog hybride genoeg om tussen de verschillende werelden door te kunnen reizen? Als ze zingt dan hang ik aan haar lippen, lig ik aan haar voeten, ademloze admiratie, dan kan ik zelfs in haar kruipen, en ik weet zeker dat ze daar geen last van heeft omdat ze lichter dan licht is als ze zingt…

  6. Hyper, de griebels lopen over mijn grabbels. Hakt er in hoor; kippenvel over mijn hele lijf en het boort zich een weg naar binnen. Dankjewel voor de gift. 🙂

  7. Ja Hyper, zelfs ik met mijn praktisch verdwenen illusies kan er soms niet bij dat het KWAAD zo gebezigd wordt door dit soort übermenschen. Ik kan er met mijn pet niet bij. De gruwelijke werkelijkheid is veel en veel erger dan de meest stoute fantasieën en ik moet nog zien of die überwezens ooit “hun vet” krijgen. Ik zet Merchant maar weer even op!

  8. En, oh ja, Hyper, we weten toch allemaal dat in de “ridder”tijd de boer’ndeernen eerst” bereden” werden door de landeigenaren, baronnen, graven, hertogen en “koningen, keizers en admiraals”. Eigenlijk had ik daar vroeger nooit zoveel aandacht aan geschonken als er weer eens iets uit die tijden ter sprake kwam; ik geloofde het wel als iemand de praktijken van die “ade-lijken” de door boeren bewerkte velden vernietigden door er doorheen te galopperen bijvoorbeeld (minachting dus) en van het kapen/opeisen van jonge meisjes te berde bracht. Ik stond er verder niet bij stil; het was gewoon een “gegeven”. Nu zie ik het in een heel ander daglicht. Zij waren dus de eigenaars/heersers, zo zagen zij zich en ze konden doen en maken wat zij wilden. “En ik ben met Katootje naar de “botermarkt” gegaan….. “Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen……” Heel veel liedjes uit vroeger tijd zijn mi.i. persiflages op wantoestanden, die niet openlijk aan de kaak konden worden gesteld. Het is niet verwonderlijk dat in feodale dictatoriale systemen het eerst de filosofen, schrijvers, dichters, beeldend kunstenaars er aan gaan. Daar hebben ze wat van te duchten omdat dat meestal mensen zijn die ff meer zien en waarnemen en eventueel anderen bewust kunnen maken en dat moeten ze niet hebben hè.

  9. Ik las ergens dat men van de bard meer te duchten had dan van de ziener of medicijnman . Met zijn rijmpjes en versjes kon de bard de stemming in een cultuur ontzettend beinvloeden , muziek en rijm gaan vrijwel direkt onder de huid .
   Vandaar ook dat veel hedendaagse muziek beladen is met occulte boodschappen .
   the music industry exposed http://www.youtube.com/watch?v=DikoLMfnEgE

   wel een kippenvelsong trouwens van Natalie Merchant , doet me beetje denken aan Tanita Tikaram http://www.youtube.com/watch?v=syRMC7yyGFg&feature=related

  10. Snap je het nou Double Dee, een nieuwe morgen?

   Het wordt een heerlijke jank dag vandaag, heerlijk, buiten regent het ook, compleet in sync met de omringende natuur en het verschijnsel ‘onmensen’ onder het mom van weer een nieuwe sekte, weer een nieuwe religie, als je zelf maar niet hoeft te voelen, dat doen anderen wel voor je, en dan een snoevend spaghetti sausje van je eigen haat en wanhoop als partij lied van het Lichtend Pad onder het mom van de vrijheidSStrijd???…

   Quote;

   ” No one knows what it’s like
   To be the bad man
   To be the sad man
   Behind blue eyes

   No one knows what it’s like
   To be hated
   To be fated
   To telling only lies

   But my dreams
   They aren’t as empty
   As my conscience seems to be

   I have hours, only lonely
   My love is vengeance
   That’s never free

   No one knows what it’s like
   To feel these feelings
   Like I do
   And I blame you!

   No one bites back as hard
   On their anger
   None of my pain and woe
   Can show through

   But my dreams
   They aren’t as empty
   As my conscience seems to be

   I have hours only lonely
   My love is vengeance
   That’s never free

   When my fist clenches, crack it open
   Before I use it and lose my cool
   When I smile, tell me some bad news
   Before I laugh and act like a fool

   And If I swallow anything evil
   Put your finger down my throat
   And If I shiver, please give me a blanket
   Keep me warm, let me wear your coat

   No one knows what it’s like
   To be the bad man
   To be the sad man
   Behind blue eyes ”

   http://www.lyricsfreak.com/w/who/behind+blue+eyes_20146515.html

   Behind Blue Eyes
   http://www.youtube.com/watch?v=O3kVSRQuz1Y

  11. Ooh zo gaaf; Guido, Cozmic, Willie, ik moet even rustig binnen laten komen allemaal wat jullie zeggen, thnx thnx, jullie zijn de top van de top allemaal tegelijk en ieder op zich in het Bijzonder!! Zo eng als ik ‘de controle’ op een goede manier even loslaat en er gebeuren Wonderen…

  12. @cozmic (13 juli 2011 om 15:45) Ja de hofnar en de harlekijn, Jan Klaassen en Katrein waren ook zeer belangrijk. Deze hadden ook een zeer belangrijke bijdrage aan bekendmaking van toe- en misstanden etc.
   Ik weet trouwens nog dat Bal Ellende in het begin op de hak genomen werd door cabaretiers (in feite heel belangrijke figuren) en dat hij (niet tegen kritiek kunnende en voor het publiek te “kakken” gezet te worden) het had over cabaret te verbieden/af te schaffen. Hij trok het heel gauw weer in, want heel veel tegenstand.
   Als hij in het geding was, lachte hij altijd “als een boer die kiespijn had” ; hij kon er niet goed tegen op een dergelijke manier in de picture te zijn, terwijl hij zo publieksgeil was als wat. En als hij met jonge meiden op van die commerciële zenders te zien was, oh oh oh, wat gaffie zichzelf bloot met dat gefrustreerde geitenlaggie hahahahaha.
   Ja, er moet meer hekelende en kritische cabaret zijn en meer poppenspel met Jan Klaassen en Katrien. Maar de jeugd wordt met shit opgezadeld en grootgebracht, mogen vooral niet kritisch schouwen hè. Ze worden opgezadeld met shit.
   Die joetjoep met muziek met occulte boodschappen kon ik niet lang aanhoren hoor cozmic.
   De joetjoep met Tanita Tikaram wel: mooi hoor.

  13. @HyperAlert 13 juli 2011 om 16:36:
   Je hebt de ziel van een bard en een troubadour, te laat of te vroeg geboren?
   Ja je bent een “getekende”. Je moet boodschappen! Maar hang niet je harp aan de wilgen hè. Er zijn mensen die met je meevoelen en je aanvoelen. Nee, je bent niet alleen, je bent met vele andere a(l)enen. 🙂

 22. Hyper Alert . weet niet wat ik zeggen moet ,maar schiet vol van je stukjes ,
  maar je moet weten dat er veel mensen aan je denken ,,en je goede gedachten zenden
  net liefde Hannie.

 23. Ik heb hier maar een woord voor, BAH, wat mogen we niet trots zijn op ons Nederlands koninklijk huis, corruptie tot aan den top, zo verwittigen zij hun doel op het toneel van wereldpolitiek, waarvan Bernard 1 van was, hij is er ondertussen niet meer, maar Bildeberger Bea nog wel hoor. Wanneer worden mensen eindelijk eens wakker, ik hoop dan ook dat vele mensen dit zullen aanschouwen op de zender, vara, zembla wanneer dit in September uitgezonden wordt. Grote multinationals die er voor zorgen dat er telkens minder oerwouden blijven bestaan en niemand die er wat aan doet,
  JA het WNF natuurlijk die helpt ons vechten tegen deze machtige corrupte op geld beluste agressors, “HELP ONS VECHTEN VOOR NATUURBEHOUD” echt een klap in het gezicht, weer een zoveelste schandaal van de bovenste plank, nog een wonder dat dit niet systematisch uit de mainstream media is gefilterd? een pluim voor dit ouderwets knap stukje journalistiek, maar ook voor de ARD en de VARA als Zembla dit uitzend in September. De corruptie is diep geworteld en er zal nog veel meer naar buiten komen zoals al zoveel naar buiten is gekomen, alleen jammer genoeg word het meeste niet verteld op ons gecensureerde media, die bij ons de huiskamer binnenkomt, ja dat zijn nu eenmaal feiten en we mogen daarvoor niet ons kop in het zand steken, hoe negatief het ook mag klinken, dit soort praktijken mogen en kunnen niet meer bestaan en hoe meer mensen ze zich bewust zijn van dit soort praktijken des te meer kunnen we ze aanpakken en aan de schandpaal nagelen.

  Onder het mum van het WNF politieke belangen verwittigen en zo mede een Nieuwe Wereld Orde creëren, schandalig. Kort geleden nog is openlijk toegegeven op Fox televisie (http://www.youtube.com/watch?v=Uai1K52kR9U) dat de nieuwe wereld order toch niet helemaal een conspiracy sprookje is maar wel degelijk echt bestaat, zo worden wij bespeeld door regeringen en vooral door de media en ja ook in ons Nederlandje, nu kunnen ze het gewoon openlijk toegeven want wie houd hun nog tegen denken ze zelf. Het is een plicht van de regering om ons te controleren, net zoals het onze plicht is om de de regering te controleren, dit maakt het samen tot een gezonde democratie, zoals het hoort te wezen, maar helaas is het niet zo.

  1. Rare man.. Ontkrachten.. Wat?? Is het té sterk dan..? Maakt dit ‘weerwoord’ indruk op je..? Kom op zeg..? Is het een ‘wedstrijd’.. De ‘goede’ moet winnen..? Is het WNF slecht..?

   De optiek die ik interessant vind: Vele, vele mensen hebben hun compassie, hun levensenergie gestoken in het WNF. Het wil dus niet zeggen, dat de patjepeërs, die het WNF hebben opgericht, vanuit eigen ‘schuilplaats-camouflage’-motieven, het WNF nog steeds onder controle hebben. Het wil zeggen imo, dat ze een organisatie hebben opgericht die hen heeft overleefd..!
   Het gaat erom, imo, deze club te confronteren met haar donkere kant.. En rara.. We zien onszelf weer in de spiegel..!

   Dit voorbeeld daagt ons opnieuw uit, om je EIGEN standpunt in te nemen, niet achter de grote massa aan te lopen, zeker niet achter WTK…

   Peter, waarom wil je ‘kiezen’.. Wil je antwoord op ‘goed en slecht’..? Of op ‘licht en donker’..? Ik denk opnieuw, dat het gaat om én/én ipv óf/óf..? Dualiteit is DOOD!!!

  1. Hallo cozmic, wat heb ik nu dan “weer” fout gedaan? Ik kwam er namelijk niet achter wat de link van “Herstel de Republiek” was en “unitynet gaf alleen maar bovenvermelde link aan. Begrijp je me nog?
   Offeh, maakte je een grapje en ben ik een beetje dom?
   Groet van mij.

 24. Vele jaren geleden werd ik donateur van het WWF, omdat ik de bescherming van de natuur (o.a. Pandas) en van primitieve ‒in het nauw gedreven‒ volken, waardeerde.
  Ik kreeg daarom de jaarlijkse verslagen van het doen en laten van het WWF als kleurig drukwerk toe gestuurd.
  Toen er werd geschreven dat door de mens veroorzaakt CO2 (AGW CO2) rampzalige gevolgen voor de wereld betekende, heb ik aan het WWF geschreven dat dat onzin is en dat ze dat dus niet behoorden te publiceren.
  Het WWF trok zich niets aan van mijn bezwaar en ging door met het publiceren van angstaanjagende AGW CO2 kolder in navolging van en in overeenstemming met de ‒al meer dan 30 jaar bestaande‒ wereldwijde frauduleuze hetze tegen AGW CO2.
  Na nog enkele keren mijn weerzin tegen die ongefundeerde bangmakerij te hebben geuit en geschreven te hebben dat, bij voortgaande alarmistische WWF uitlatingen, ik geen donaties meer zou doen, voegde ik de daad bij het woord: sindsdien dus geen donaties meer.

  Inmiddels zijn vele jaren verstreken en hebben duizenden wetenschappers de AGW CO2 kolder op vele manieren ontzenuwd, terwijl er nog nooit enig houdbaar bewijs is geleverd dat AGW CO2 wereldwijd van enige aanmerkelijke invloed zou zijn, dan wel zou kunnen zijn, op klimaat en temperatuur op aarde.
  Naar mijn mening zijn de meest steekhoudende en afdoende bewijzen dat AGW CO2 volkomen onschuldig is aan wereldwijde klimaat- en temperatuur- veranderingen als volgt:

  1.) AGW CO2 is slechts 0,001152% van de atmosfeer!
  Het moet dus voor een ieder, met een minimum aan intelligentie, duidelijk zijn dat zo´n futiele hoeveelheid NOOIT reden van wereldwijde aardopwarming of klimaat verandering kan zijn.
  CO2 is een inert, kleurloos, smaakloos, niet giftig, nuttig en zeer noodzakelijk gas om het leven op aarde draaiende te houden, dus kan er nooit een “te veel” aan CO2 in de atmosfeer zijn!
  Deze feiten zouden alle langdurige intimidaties, zoals die door de AGW CO2 “alarmisten” worden verspreid, moeten neutraliseren.

  2.) Prof. Henrik Svensmark’s very convincing scientific explanation of climate change caused by cosmic rays and sun’s activity, resulting in important changes in cloud cover on earth; no CO2 involved at all!
  Cosmic ray quantity and intensity vary greatly while planet earth moves through the spirals of our Milky Way.
  Higher solar activity → strong magnetic field → less cosmetic rays reaching the earth’s atmosphere → less ionized particles in the atmosphere → less clouds → less sunshine reflected into space → more sunshine warms planet → warmer climate.
  Lower solar activity → weaker magnetic field → more cosmic rays reaching the earth’s atmosphere → more ionized particles in the atmosphere → more clouds → more sunshine reflected into space → less sunshine reaches de planet → colder climate.
  This theory is even proven at CERN in Geneva, but is withheld by its (alarmist)Director afraid of repercussions with the financing of CERN!

 25. Het WWF is helemaal geen natuurorganisatie.
  De naam zegt het al, het is een fonds, bedoeld om geld in te zamelen.
  En, hou je vast, de originele naam van de begunstigde club zegt nog veel meer.

  The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

  Natural resources betekend grondstoffen.
  Wat moet een natuurclub nu met grondstoffen?

  Ten tijde van de Apartheid zijn in de natuurparken van de WWF, in de fronlijnstaten, meer dan een half miljoen ‘stropers’ vermoord, vanuit dezelfde helicopters als waaruit ze ‘vroeger’ nog op olifanten joegen.

  http://www.stelling.nl/kleintje/336/Wilgers.htm

  Het WWF is opgezet als fraude.

  1. Het is een club van eugenetici die denken dat de wereld een handje nodig heeft om verder te kunnen zonder al die ‘domme mensen’. Om dit doel te bereiken, schromen ze de meest verschrikkelijke acties niet.

 26. Tijdens de gerechtelijke procedure was de film verboden. Onlangs, einde september 2012, is het vertonen van de film weer toegelaten. En zouden de YouTube-links dus weer beschikbaar moeten kunnen zijn.

 27. Dergelijk systeem kennen we ook met de holocaust (Norman Finkelstein) boek “holocaust industrie” Yad Vashem is als politiek instrument.Zo ook de Anne Frank Stichting.Op dezelfde manier heeft men nep-mensenrechten organisaties en pseudo anti-racisme waar onze elite lid van zijn om zichzelf te verheerlijken,en het volk te belazeren.

 28. IFUD of Human Rights

  Ook de Europese Unie werkt volgens het geheim principe als WMF.Er is bij de EU een kern van elite en vertrouwelingen (dat zijn hoge ambtenaren die kritiek moeten tegenhouden),ook de EU maakt gebruik van veel geld voor propaganda,en op die manier verheerlijken de elite zichzelf.Zie de grote gebouw voor de democratie.De EU is niet voor de burgers,de EU is voor de industrie en de elite.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.