Advertentie

Ziele-communicatie..


Lee Carroll is channel voor de 'engel' KRYON
Lee Carroll is channel voor de ‘engel’ KRYON

x

Ziele-Communicatie

x

2014 © vertaling Margo Schmidt/Centrum Psycho-Sensa Zuidlaren –
2014 © www.kryon.com.

(KRYON via live-channeling in San Antonio, Texas 22-2-2014
Kryon-channel is Lee Carroll (foto))

x

x

Gegroet, geliefden, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Mijn partner stapt opzij. Wat jullie zien en horen op dit moment wordt channeling genoemd en dit is mysterieus voor velen. Wat ons betreft is dit prachtig, het is een methode waarbij de multidimensionale bron van de schepping, die vele van jullie God noemen, de mogelijkheid heeft om te communiceren met dat wat jullie je mens-zijn noemen. Wij noemen dit proces ziele-communicatie. Lieve mensen, dit is een ander proces dan jullie menselijke communicatie en daarom wij willen graag starten met een serie channelings waarin dit proces wordt uitgelegd.

Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor website)
Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor website)

Wij hebben het vaak gezegd: Wij weten wie in deze ruimte aanwezig zijn, en deze ruimte sluit ook diegenen in die het lezen en die luisteren. Lieve mensen, ik ga vanavond onderwijzen maar niet voordat de hier aanwezige familie, begroet is. Ik wil je iets leren over jou. Alles wat ik ga onderwijzen vanuit deze stoel heeft mijn partner geen voorkennis van. Hij weet niet wat er komen gaat. Hij heeft het niet weten wat er komen gaat vele jaren beoefend. Hij heeft – het toelaten zonder filters ertussen – in praktijk gebracht; later zal ik deze zinsnede gaan uitleggen.

Ik ben het portaal, wat jullie channeling noemen, aan het openen om de derde taal toe te laten om binnen te stromen en jullie kunnen dit voelen op een multidimensionale manier. Deze derde taal heeft geen woorden en is niet lineair. Niettemin zullen sommigen van jullie het aannemen. Deze bijzondere boodschap van vandaag zal worden gepubliceerd en sommige van jullie zullen het beluisteren of lezen.

Deze derde taal staat ook jullie ter beschikking omdat ik het potentieel zie van diegenen die dit gaan beluisteren of lezen. Hoe vreemd het ook mag klinken, dit is deel van de multidimensionale informatie van God, zijnde de centrale bron. Het potentieel van jullie ontwaken en het feit dat jullie deze boodschap nu ontvangen was daar altijd al aanwezig. Wij zien potentiëlen als de werkelijkheid zelfs voor ze plaatsvinden, want potentiëlen besturen een andere soort werkelijkheid. Vraag dit aan een kwantum fysicus…!

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.
Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

De complexiteit van menselijk bewustzijn
We gaan starten met een aantal grondbeginselen. Menselijk bewustzijn is complex. Er zal een dag komen dat de wetenschap gaat overwegen om het menselijke bewustzijn als een tak van de natuurkunde te gaan zien. Dit komt omdat het niet de bekende patronen van de lineaire natuurkunde volgt, en zelfs niet de patronen van de kwantumfysica. Bewustzijn is een gesynchroniseerde energie dat structuur heeft. Het heeft kwantum patroonvormen (zoals jullie uiteindelijk te weten zullen komen) maar geen serie logische regels.

In plaats daarvan volgt het, via de Akasha van de individuele Mens, een vooraf bepaalde richting. Het is complex, het is de enige gesynchroniseerde en coherente energie die wij kennen die een eigen agenda en een eigen persoonlijkheid heeft, met het vermogen om te communiceren. Dus het gaat hier over de studie van de ‘levende fysica’. En omdat het menselijk bewustzijn attributen van de ziel in zich draagt, kunnen we dat in de plaats stellen van ‘ziele-bewustzijn’ want dat is hetzelfde, ze zijn namelijk één en dezelfde..
De voorbeelden van ziele-communicatie
Om te proberen de communicaties van en naar deze “levende fysica” te beschrijven moeten we uitstijgen boven de beperkingen van elke gekende wetenschap. Het zal jullie uitdagen over alles anders te gaan denken. In principe zijn er twee manieren van ziele-communicatie:

(1) De communicaties vanuit multidimensionale bronnen naar jou toe, en

(2) Van de multidimensionale delen van jou naar die bronnen toe.

Wij realiseren direct dat jullie in staat zijn om multidimensionaal te communiceren, maar dat mogelijk niet beseffen. Er bestaat een groot verschil tussen lineaire en non-lineaire communicaties. Toen ik dit in het verleden zei, begreep niet iedereen het. Dus ga ik het, zo goed als ik kan, uitleggen op een manier zoals ik niet eerder heb gedaan. Stel je nu even een hele oude typemachine voor. Het is een wat oudere machine waar nog papier ingedraaid moet worden en een lint heeft waardoor de letters op het papier terechtkomen als je typt.

In dit voorbeeld, laten we aannemen dat je verder typt, zien jullie dat de lettertekens in een rij achterelkaar op het papier komen te staan. Al snel zien jullie de letters woorden vormen, dan zinnen en paragrafen – groepen van overeenkomstige gedachten. Dit is lineaire communicatie en is normaal voor jullie. Het is in feite de manier waarop deze channeling is neergeschreven en zoals jullie het lezen – op een zeer lineaire manier – woorden op een rij op een blad papier.

Scrollbar manDus, of jullie nu lezen of luisteren, jullie ontvangen woord na woord in de taalstructuur van mijn partner (Engels). Daarom is het lineair – woorden na elkaar, net zoals de getypte woorden op deze bladzijde. Dit is lineaire communicatie. Dit is menselijke communicatie en dit is de manier waarop jullie brein werkt. Non-lineaire communicatie gaat als volgt: Let op, want dit wordt zoiets als het oprekken van de verbeeldingskracht, zoals mijn partner het uitdrukt.

Stel je voor dat de typemachine op een bepaalde manier blijft hangen, zodanig dat je de hele dag kunt blijven typen maar dat de transportrol stil blijft staan. Het maakt niet uit hoeveel tekens je typt, het enige wat je krijgt is één onleesbare inktvlek. Elk teken komt boven op de volgende terecht. Dus, wat zou je zien, geliefde, aan het eind van een lange brief aan je vriend? Het zou één grote inktvlek zijn! Alle tekens liggen in inkt opgestapeld en je zou geen idee hebben wat er geschreven staat. Je kijkt ernaar en je vindt het jammer dat de typemachine niet goed werkte zonder dat je dat was opgevallen.

Nu, stel je voor dat iemand langskomt die volledige non-lineaire communicatievaardigheden heeft. Die zou naar de inktvlek kijken en duidelijk de hele boodschap zien! Zij zijn conceptueel en non-lineair. Zij kunnen de gedachten zien achter de boodschap en zijn in staat om in de inktvlek te kijken. Herinneren jullie je dat de tekens en de zinnen daar nog steeds zijn, geliefden? Je hebt ze allemaal getypt maar ze zijn daar niet op de lineaire manier. In plaats daarvan vormen alle tekens samen een groep (een enkelvoudige vlek). Iemand die non-lineair communiceert zal de inktvlek zien en de hele boodschap begrijpen.

climbers mountain

x

In verband hiermee is er een bepaald attribuut dat moeilijk te omschrijven is voor jullie. Het kent niet de logica waar jullie aan gewend zijn, maar laat me proberen het uit te leggen. Kryon zegt tegen (zijn partner) Lee: doe het langzaamaan zodat ze het begrepen zal worden. Wanneer een conceptuele, non-lineaire persoon naar de inktvlek kijkt, kijken ze naar iets dat al bestaat. Een bericht dat uitgetypt is. Dus verzinnen ze niets of raden ze niet naar wat er staat. Het enige wat ze doen is iets lezen dat al op een non-lineaire manier bestaat. Het bericht is geschreven en alle tekens zijn er – aangeboden als één vlek – maar wel geschreven in jullie bestaande tijd.

Autisme
Een non-lineair verstand, dat jullie autisme noemen, heeft een attribuut die jullie moeten bestuderen. Er zijn veel autistische mensen die jullie kunnen vertellen welke dag van de week het is, van elke maand en van elk jaar. Als jullie die persoon zouden vragen: “Welke dag van de week is het op 15 mei 2035?”, velen van hen weten die dag onmiddellijk. De meeste mensen zouden naar adem snakken na hun inspanningen om hier een rekenkundige berekening van te maken. Maar het maken van berekeningen heeft hier niets mee te maken. Het is geen formule en ook geen wiskunde; het antwoord bestaat al, dus wordt het geweten. Jullie kunnen op bijna elke computer, die kalendervriendelijk is, die informatie vinden omdat het al bestaat. Het is een idee dat al ontwikkelt, uitgevoerd en opgeslagen is.

in je hoofd zittenHet non-lineaire brein werkt op deze manier. Velen die een autistisch brein hebben zijn in staat deze informatie bijna onmiddellijk te interpreteren, omdat zij het concept zien. Zij berekenen niets; dat is dus het verschil tussen lineair en non-lineair. Het autistische brein is de voorloper van zaken die komen gaan en een onregelmatigheid binnen de toekomstige menselijke ontwikkeling. Zij zijn de hooggeleerden van vandaag en veel van hun moeilijkheden komen voort uit hun onvermogen in een lineaire wereld te leven.

Hoe het werkt: van non-lineaire naar lineaire communicatie.
Er is veel communicatie die naar jullie toe willen komen vanuit allerlei soorten bronnen, dus start ik met een lijst. Laten we beginnen met channeling. Channeling is wat jullie op dit moment horen en mijn partner (Lee Carrol vert.) heeft dit al 23 jaar in praktijk gebracht. Toen hij begon, was het ‘erg lelijk’ (zoals hij zelf zegt), maar het is prima nu. Maar jullie moeten weten dat wij niet in een lineaire vorm tot hem het spreken. Jullie horen het van hem op een lineaire manier, maar dat is niet de manier hoe wij aan hem geven.

Weet je, hij is een meester vertolker van non-lineaire concepten die via zijn de pijnappel binnenkomen. Op dit moment geef ik hem deze hele boodschap in één keer – onze inktvlek – en hij vertaalt het voor jullie zodat het klinkt als een stroom van lineaire woorden. Maar eigenlijk is het één enkele, aparte gedachtengroep die ik steeds weer opnieuw aan hem doorgeef. Wij hebben dit samen geoefend en beiden hebben we ons aan moeten passen.

Toen we ermee begonnen gaf ik hem het totale concept, de hele channeling als in één inktvlek. (Lee maakt het geluid van één enkele lettergreep). Zoals dat! Daarna moest hij zich alles herinneren en het aan jullie doorgeven via de channeling. Hij was niet zo goed in het zich herinneren dus probeerden we wat uit. Op het moment dat wij hem keer op keer dezelfde inktvlek gaven was hij in staat het te interpreteren in een lineaire vorm. Tussen haakjes, net gaf ik jullie het geheim van het meester worden over intuïtieve gedachten.

logic intuition einsteinVraag en het zal gegeven worden!
Vraag aan Spirit een intuïtieve boodschap steeds opnieuw te herhalen. Herhaal het! Dat zou jullie verzoek aan Spirit moeten zijn wanneer jullie een boodschap niet begrijpen. Laat de intuïtieve gedachten net zolang herhalen tot jullie het kunnen pakken en dan de schoonheid en de zuiverheid ervan zien. Dit mag vanzelfsprekend lijken, maar herinner je dat jullie vrije wil ons tegenhoudt om wat dan ook voor jullie te doen, tenzij erom gevraagd wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat Spirit dingen herhaalt. Herhaling is een totaal lineair concept, waar jullie om moeten vragen.

We willen jullie tegemoet komen midden tussen het lineaire en het non-lineaire, lieve mensen. Realiseren jullie je dat dit het is waarom Spirit met de mensheid heeft gesproken in kwatrijnen en metaforen al vanaf het begin? Dit is alles wat we hebben – metaforen om jullie te helpen een boodschap te begrijpen omdat wij werken met gedachtegroepen en inktvlekken. Door de interpretaties van deze metaforen werden het echter vaak raadsels.

Mensen lezen soms heilige boeken en vragen: “Waarom kun je niet normaal praten, Spirit?”. Het antwoord is dat wij niet lineair zijn zoals jullie en wij op een voor ons “normale” manier” spreken. Zelfs deze channeling wordt op deze manier doorgegeven. Net zolang als het duurt om de hele boodschap uit te spreken wordt het steeds weer opnieuw, als één non-lineaire inktvlek, aan mijn partner gegeven. Hij vertaalt het dan voor jullie op een lineaire manier. Hebben jullie hem ooit aan het begin van een channeling horen vertellen uit hoeveel onderdelen de channeling bestaat? Dat doet hij heel vaak. De enige manier waarop hij dat kan doen is omdat hij, als hij begint, de hele boodschap al kent. Begrijpen jullie? Hij leest de inktvlek.

Wat is channeling?
Wat is channeling precies? Bij channeling opent de pijnappel zich en geeft berichten door vanuit wat jullie De Bron noemen. Wanneer een mens de berichten interpreteert, uitspreekt of uitschrijft maakt het natuurlijk gebruik van de eigen cultuur en de eigen ervaringen. Elke entiteit, alle energie of ware communicatie, die via de pijnappel gaat, komt van De Bron. Zij kunnen verschillende namen hebben en verschillende persoonlijkheden zijn, maar ze komen allemaal van De Bron. De verschillen tussen de channelaars komen voort uit de manier waarop zij het interpreteren en hoe helder de menselijke filters van hun pijnappel zijn (meer hierover in een andere channeling).

Channeling is een open vorm van communicatie naar de mensheid maar jullie hoeven dat geen channeling te noemen. Je mag het van alles noemen, wat je maar wilt en ieder mens kan het leren als ze dat zouden willen. Zij hebben de vrije wil om dat te kiezen maar velen zijn er niet in geïnteresseerd. Waarom doe je het niet alleen voor jezelf? Het hoeft geen engelenenergie te zijn of de één of andere entiteit. Het kan je eigen Hoger-Zelf zijn. Velen noemen dat automatisch schrift.

Deze channeling vindt plaats via een multidimensionaal portaal dat zich opent via de pijnappelklier. Deze informatie komt niet van het brein zoals we al eerder verteld hebben. Dit is ziele-communicatie en is multidimensionaal. Het heeft niets van doen met synapsen – niets. Intuïtie is ziele-communicatie, geen functie van het brein en het is moeilijk “vast te pinnen”; want jullie zijn gewend aan lineaire synaptische gedachten. Zo zijn jullie ‘bedraad’.

what-you-seekWe zeggen nogmaals hoe moeilijk dit is. Dat wat ik vanaf nu in deze paragraaf ga zeggen gaat over ‘anderen’ die met jullie communiceren op deze non-lineaire manier. Deze wijze van communiceren met ‘anderen’ moet op een bepaalde manier, lineair worden geïnterpreteerd. Er zijn veel attributen voor deze manier van communiceren, en daarom geef ik mijn partner een lijst zodat hij kan kiezen waarover hij wil praten binnen de tijd die hij heeft.

Persoonlijk
Laten we het hebben over persoonlijke communicaties. Hoe kunnen jullie horen wat Spirit, of elke andere multidimensionale bron, tegen jullie zegt, wanneer dat in een non-lineaire vorm naar jullie toekomt? Dit is moeilijk! Mijn partner gaf vandaag verschillende antwoorden hierop en de belangrijkste was: door het beoefenen van het herkennen van intuïtieve gedachten en dan inzicht zien te krijgen welke via het brein komen en welke niet. In het begin is dat moeilijk want mensen willen het analyseren of interpreteren met het intellect.

Geliefden, laat niet de synapsen van je brein jullie relatie met God in de weg staan. Moet ik dat nog een keer zeggen? Wat jullie intuïtie betreft moeten jullie leren om het lineaire logische denken opzij te zetten en de schoonheid van non-lineaire ideeën naar de voorgrond van je bewustzijn te schuiven. Misschien dat dit jullie overlevingsmechanisme niet bevalt of dat jullie vrienden het niet leuk vinden wat jullie aan het doen zijn, maar het zal jullie leven verbeteren. Het is moeilijk om de manier waarop jullie denken te veranderen.

Dus wat is het dat mijn partner, ingenieur zijnde, heeft moeten leren om te kunnen channelen? Hij wilde absoluut alles analyseren! Het heeft hem jaren gekost om onderscheid te kunnen maken tussen wat via de pijnappel of wat via het brein komt en om daarna de weg vrij te maken voor de non-lineaire gedachten. In het begin vroeg hij zich altijd af of hij het niet “zelf verzon”! Kwam het van zijn brein of was het groter dan dat?

De intuïtie is ook verantwoordelijk voor dat wat jullie creatieve gedachten noemen – schilderkunst, muziek, poëzie, enz. Dus het is niet verwonderlijk dat hij deze vraag stelde! Dat hoort bij een deugdelijk onderzoek. Dus wat jullie persoonlijk betreft, geliefden, dit is wat jullie hebben te doen, door oefening het verschil kennen. Toch zijn er veel bronnen, die jullie boodschappers van God noemen, die anders werken dan door channeling en die berichten voor jullie hebben op een non-lineaire manier. Wat nu volgt zal jullie verbazen.

vos en de haan lentezonDieren.
Jullie houden van hen, toch? Wat weten jullie over dieren en speciaal over de dieren waar jullie van houden en voor zorgen; jullie huisdieren? Ze hebben een persoonlijkheid en praten tegen je. Hoe klinkt het als zij met jullie communiceren? Hoe klinkt het? Wel, Kryon, je weet dat zij geen echte stem hebben. Oh, echt waar? En hoe ‘praten’ zij dan met jullie? Zij communiceren via concepten.

Zij hebben conceptuele gedachtegroepen en die zijn beschikbaar voor jullie om op te pikken. Dus raad eens waar jullie deze gedachten mee oppikken? Dat gaat via jullie pijnappel, de vertolker van multidimensionale zaken in jullie lichaam. Het is dus niet jullie brein die dat, wat dieren ‘uitzenden’, oppikt, geliefden.

Sommigen onder jullie zijn goed in deze vorm van communiceren. Van diegenen die luisteren worden een aantal daarvan dierenfluisteraars genoemd en zij weten precies waar ik het over heb. Waarom noemen ze het fluisteren? Ik geef jullie mijn interpretatie. Dat komt omdat deze communicaties niet lineair zijn, ze fluisteren naar jullie via de pijnappel en niet via jullie breinsynapsen. Het komt tot jullie in gedachtegroepen, heel subtiel en in één keer tegelijk, zoals bij de inktvlek.

Wanneer jullie het oppikken dan weten jullie wat je hond, kat, paard, hamster of konijn probeert te ‘zeggen’. Je weet wat ze willen, misschien zie je hun stress, hun plezier of voel je hun liefde. Deze manier van communiceren met dieren kennen jullie omdat je dit allemaal ervaren hebben. Ik geloof dat jullie begrijpen waarover ik het over heb. Dus pas deze les toe in jullie leven, want wat ik vandaag heb onderwezen, verschilt niet van en is hetzelfde proces dat jullie gaan toepassen in je eigen leven, in je eigen meditaties wanneer jullie luisteren naar God.

“Kryon, klopt het dat communiceren met dieren ziele-communicatie is?” Klopt. Het is die van hen naar die van jullie en als je goed bent in het interpreteren van hun gedachten, waarom twijfel je dan aan de volgende stap?Beoefen deze manier van communiceren met je eigen Hoger-Zelf. Jullie Hoger-Zelf is dat deel van jou dat hoger vibreert dan je cellulaire structuur en dat deel uitmaakt van je ‘zielengroep’. Een ‘zielengroep’ is één van de negen attributen van een Menselijk Wezen en is de kern van jullie. Het is dat deel dat jullie informatie geeft van de andere kant van de sluier, van dat wat jullie God noemen.

earth-day-2009-sacramentoActie is communicatie.
Mijn partner heeft gesproken over het Kristallijnen Grid en hoe dat zich menselijke handelingen herinnert, bijvoorbeeld dat wat zich in het verleden op een slagveld heeft afgespeeld. Dus de energie van de strijd is daar nog steeds, wordt naar jullie uitgezonden en velen kunnen dat voelen. Hoe denken jullie dat dit in zijn werk gaat? De overdracht van wat daar in het verleden gebeurde vindt plaats via concepten; over dood, drama en angst. De energie wordt direct overgebracht via het Kristallijnen Grid naar je pijnappel en komt dan tot je via concepten of via emoties, dus niet op een lineaire manier. Vele mensen kunnen het voelen maar velen ook niet. Diegenen die gewend zijn energieën te voelen, die begrijpen en voelen dat het eerst.

Sommige van jullie zijn hier goed in en trots op het feit dat je energieën kunt voelen waar je ook bent. Je kunt de energie van een groep voelen; je kunt de energie van een land voelen en dat wat het Kristallijnen Grid is en je kunt de energie van situaties aanvoelen. Maar wat is het precies dat jullie voelen? Het is ziele-communicatie op zijn best! Het is het grid dat spreekt tot jullie intuïtieve zelf; niet via het brein en het is niet intellectueel.

Dat is pure fysica. Jullie pikken het op via de pijnappel, interpreteren het en ontvangen de informatie op een non-lineaire manier. Neem het voorbeeld van het slagveld; er gebeurt iets op de plek waar je staat en je voelt aan de energie dat je zou willen knielen. Dat is communicatie! Maar waarom is de communicatie, die zo persoonlijk is, het moeilijkst te interpreteren? Omdat het de communicatie is tussen jou en jou. Dit is waar de lering vandaag over gaat – het werken aan het toegankelijk maken van dit concept.

dialoog-met-de-natuur
Een van de vele boeken over de ‘Dialoog met de Natuur’.. In gesprek met het bewustzijn áchter bewuste levensvormen. Irene van Lippe-Bisterfeld haalde zich veel hoon op de hals met dit boek. Zij was een Galileo Galileï van deze tijd. (klik voor link naar Bol.com)

Universele communicatie
Wanneer jullie in het bos lopen en de bomen tegen jullie praten, wat gebeurt er dan? Dan praat Gaia tegen jullie! Hoe klinkt haar stem? Dring ik tot jullie door? Begrijpen jullie wat ik zeg? Jullie zijn in staat om deze dingen op jullie eigen manier te horen, maar niet via jullie synapsen. Hebben de bomen het moeilijk? Huilen ze? Misschien vieren ze het leven? Al deze informatie is beschikbaar voor hen die het kunnen horen.

“Kryon is het waar dat in het bos wezens zijn die deva’s genoemd worden?” Dit is mijn antwoord: Maken jullie een grapje? Maar natuurlijk! Ja!

Wat zijn het dan? Het zijn multidimensionale aspecten van Gaia. Ik houd ervan te zien hoe mensen omgaan met multidimensionale energieën. Zij “3-D-eën” ze. Wanneer mensen een multidimensionale energie niet kunnen begrijpen dan maken ze er entiteiten van, doen hen kleren aan (in gedachten), geven hen namen en maken er films van. Deva’s zijn prachtig! Jullie weten dat en ook dat ze overal aanwezig zijn. Ga naar het bos en ze zullen tegen jullie praten. Ga in het gras zitten en laat hen met jullie communiceren.

Zij maken deel uit van de energiesoep dat Gaia is, Moeder Natuur, de persoonlijkheid die de liefde van God in de natuur is. Geliefden, jullie zullen van een deva niets kwaads ontvangen. Jullie zullen geen verkeerde informatie krijgen als je een boom omhelst. Dat weten jullie, toch? Wat zegt je dit over wat Gaia voor jullie voelt? Het zijn maar een paar voorbeelden wat betreft deze universele communicaties van anderen naar jullie toe.

Een andere koers: van lineaire naar non-lineaire communicaties..!
Een mens heeft een lineaire mind en communiceert lineair. Vanwege dit feit beschikken jullie niet over het noodzakelijke gereedschap om multidimensionaal te communiceren. Jullie kunnen dit ontwikkelen als je wilt en velen hebben dat al gedaan. Maar over het algemeen kunnen mensen alleen lineair communiceren. Maar hoe zit het dan tussen jullie en Spirit?
Geliefden, dit is de waarheid: Wij hebben geen enkel probleem jullie te begrijpen! Dit komt omdat wij meester vertolkers zijn. Wij weten precies wat jullie zeggen en het doet er niet toe of jullie het denken of het zeggen. Wij weten wat jullie communiceren omdat wij altijd bij jullie zijn.

Jullie Hoger-Zelf, die hoger vibreert dan jullie fysieke lichaam, kent de psyche van jullie mind. Wanneer jullie gaan zitten om te mediteren, weten wij wat jullie gaan doen, omdat de potentiëlen daar zijn. Jullie denken er aan voordat je dat gaat doen en dat is wat wij zien. Laat mij jullie wat aanwijzingen geven over jullie communicatie met ons. Stop met het geven van lijstjes met wat jullie willen! Wij weten al wat jullie willen. Zeg daarvoor in de plaats tegen ons “Geliefde Spirit, vertel me wat je mij wilt laten weten”.
Geliefden, wij weten alles over jullie leven. Moet ik dat nog een keer zeggen? Wij weten alles al over jullie leven! Kom naar ons toe en laat ons tegen jullie praten. Laat ons gewoon tegen jullie praten en probeer de groepsgedachte te duiden voordat je het gaat analyseren. Raak eraan gewend. En als jullie tegen ons praten dan doet het er niet toe hoe jullie dat doen.

tree sunlightSommigen zullen dan zeggen: “Wel, Kryon, er zijn toch ook verkeerde manieren om met God te communiceren”. Nee, die zijn er niet! “Hoe denk je dan over religieuze groeperingen die zich naar een bepaalde richting moeten keren of die een gebedskleed hebben of die iets speciaals moeten dragen om op een juiste manier te kunnen aanbidden?” Geliefden, laat hen doen wat de tradities in hun eigen cultuur hen leren, want dat is hun eerbetoon aan God!

Is er iets beters dan dat, als voorbereiding om met ons praten? Het is dezelfde liefde die in hun communicatie aanwezig is, als in die van jullie. Culturele verschillen tussen mensen doen niet ter zake aan de andere kant van de sluier, want wij zien een Mens als een lichamelijke vertegenwoordiger van een fragment van God. Alle Mensen! Het doet er niet toe wat jullie dragen of waarop jullie zitten. Is dat duidelijk? Er zijn geen verkeerde manieren om tot de creatieve bron te spreken.

“Goed, Kryon, misschien zijn die er niet, maar ik heb wel een paar keer naar God geschreeuwd. Hoe zit dat dan?Is dat dan niet de verkeerde manier?” Geliefden, wij hebben jullie gehoord maar niet het geschreeuw. Die schreeuw is lineair. Dit is moeilijk uit te leggen. Wat wij hoorden was liefdevolle frustratie. Liefdevolle frustratie. Wij hebben geen boosheid gezien. Jullie waren niet boos, jullie waren gefrustreerd en dat zijn momenten waar wij het dichtst bij jullie willen zijn. Hoe harder jullie schreeuwen naar God, hoe meer engelen er zijn die jullie hand willen vasthouden!

Fractaltreesw VeilDe volgende keer dat jullie besluiten naar God te schreeuwen, willen jullie dan ook je hart openen en toelaten dat wij jullie een tijdje in onze armen houden. Is dat OK? In die momenten van de grootste frustratie wanneer je helemaal geen antwoorden meer hebt en het niet meer weet, kun je je dan alleen maar door ons laten vasthouden? Is dat prima? Daar zijn wij voor. Oude ziel, jullie zouden gewend moeten raken aan deze manier van communiceren; dit staat zo tot jullie beschikking!

Actie is feitelijk een taal. Hoe jullie je gedragen dat praat met het Kristallijnen Grid. Wat jullie denken, praat met het magnetische grid dat wij de zetel van Menselijk Bewustzijn noemen. Zonder wat te zeggen communiceren jullie gedragingen op een andere manier met alles en iedereen om je heen. Wat jullie op een lineaire manier uitspreken wordt gehoord door jullie fysieke lichaam. Hoeveel zelfhulp goeroes hebben jullie al verteld dat dàt naar je toekomt wat jullie hardop uitspreken? Waarom krijgen hypochonders al die ziekten waar ze het meest over praten en bang voor zijn? Dat komt omdat het lichaam dat hoort en hen geeft waar ze om vragen.

Het lichaam luistert, de grids luisteren en zelfs de mensen om jullie heen luisteren. Zitten jullie gevangen in drama’s? Denken jullie dat andere mensen dat boeiend vinden? Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Hoe willen jullie iemand laten zien dat je gelooft dat ‘God binnenin’ is? Door anderen te laten zien hoe onevenwichtig je bent en dat zij dat dus ook moeten zijn? Denk erover na. Hoe laten jullie je meesterschap aan de mensheid zien?

Oude ziel, wat heb je al die eeuwen geleerd dat je mee wilt nemen naar het podium van vandaag? Is het het ronddraaien in drama’s of is het liefde? Wel, Kryon dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe stop ik de drama’s? Hoe stop ik te reageren op een oneerlijke wereld?” Dat heb ik jullie net verteld. Wanneer jullie je hart openen en heilige communicatie toelaten, ontstaat er een kalme zelfbeheersing in jullie. Dit wordt het ontwaken tot spirit genoemd. Dit trekt jullie weg uit de oude gewoonten, uit de oude angsten en begint aanspraak te maken op dat deel van je oude ziel, de God in jou, die beschikbaar is voor jullie, voor de mensheid en voor diegenen om jullie heen.

Multidimensionale communicatie.
Diegenen onder jullie die goed zijn in het praten met dieren hebben een gedachtegroep-communicatie ontwikkeld. Jullie zijn al klaar voor de beste manier van ziele-communicatie die er is en beginnen buiten bestaande kaders te denken. Jullie kijken in de ogen van dieren en jullie laten hen plaatjes zien, ja toch? En zij snappen het, toch? Dit toont aan dat het werkt! Mensen kunnen multidimensionale eigenschappen en -kenmerken ontwikkelen die volledig door het bewustzijn worden aangedreven en via de pijnappelklier overal naartoe kunnen worden uitgezonden.

Cosmic-HeartWij hebben jullie verteld dat er helpers om jullie heen zijn. Moet ik opnieuw een lijstje maken? Er zijn waardevolle entiteiten en groepen om jullie heen. Sommigen zijn van hier (Aarde) en sommigen zijn dat niet. Het zijn niet alleen de Pleiadiërs, de Arcturianen, de Hathors en degenen van Orion en Sirius (om maar een aantal populaire groepen te noemen). Er zijn er oneindig veel! Weten jullie wat hun overeenkomst is? Non-lineaire gedachtencommunicaties. Jullie kunnen met hen communiceren op dezelfde manier als met dieren.

Lief menselijke Wezen, wij gaan, voordat wij deze channeling afsluiten, de deur openen naar volledige communicatie. Wij willen dat jullie het volgende weten. Maak onze communicaties niet mysterieus! Maak het niet vreemd. Ik heb jullie zonet de attributen gegeven om te communiceren met Spirit en vanuit Spirit. In de volgende channeling ga ik verder met een ander onderwerp: Wat is het dat deze communicatie blokkeert? Welke filters zijn er? Wat kunnen jullie doen om deze communicaties te verbeteren?

Ziele-communicatie is, wat een oude ziel moet leren teneinde evenwicht op deze planeet en vrede op aarde te scheppen. Dat begint hier en nu. Het begint met het begrijpen en het demystificeren van alles, zodat jullie de schoonheid van je relatie met Spirit gaan zien. Er ligt een structuur ten grondslag aan al deze heilige zaken samen met een weldadig systeem dat gebaseerd is op spiritueel gezond verstand. Wij nodigen jullie uit om dat voor jezelf te ontdekken, want deze manier van communiceren zal een spirituele evolutie creëren op deze planeet. Dit zal worden ingeleid door precies die mensen die dit nu lezen of hiernaar luisteren. Familie, dit was les voor vandaag. Is het niet prachtig? Het is prachtig!

Alles wat wij willen doen is communiceren en het wordt tijd om daarmee aan de slag te gaan. In deze channeling is uitgelegd hoe het werkt. De suggesties van vandaag zijn gegeven om te leren hoe het beter kan – zelfs voor dat wat jullie nu horen; de channeling. Het herdefiniëren van dat wat sommigen spookachtig, onnatuurlijk en vreemd vinden is de taak die voor jullie ligt. Alleen omdat iets niet lineair is wil dat nog niet zeggen dat het raar is. Dat wat het allerhoogste is, is de liefde. Is dat uit te leggen? Misschien niet. Maar jullie kunnen het nastreven. Ga nu en streef naar de liefde van God binnenin jou voor de mensen om jullie heen.

En zo is het.

KRYON
www.kryon.com

71 gedachten over “Ziele-communicatie..

 1. Guido en Margo hartelijk dank voor dit heldere relaas over communicatie.

  Vanuit de natuurgeneeskunde ben ik gaandeweg mijn leven met vele zaken in aanraking gekomen, die je als mens al snel geneigd bent als ‘belachelijk’ te bestempelen. Zeker als je volgens rechte lijnen hebt geleerd te denken en handelen, want dan kun je zelf en kan jouw omgeving er iets mee. Of het met je eens zijn of het verwerpen. En dat is nu precies, dat me geen fluit interesseert. Ben je het NIET eens met me, OK. Ben je het WEL eens met me, OK. Het speelt geen enkele rol welk waardeoordeel er door iemand aangehangen wordt. Het GEGEVEN, dat een waardeoordeel moet worden verstrekt volgens opgelegde en strak uit te voeren menselijke denkstructuur van het aardse levensconcept, is veel belangrijker dan het waardeoordeel. Dit GEGEVEN betekent namelijk niets meer of minder, dat ongeacht het eens/oneens zijn jij als bewustzijn aandacht schenkt aan communicatie van en met een ander bewustzijn.

  En of je deze vorm van communiceren een naam wenst te geven of niet (praten, schrijven, channelen), of je het bewustzijn waarmee je communiceert een naam wilt geven of niet (mens,dier,plant God), speelt geen enkele rol. Zolang jij je als bewustzijn goed voelt dit te doen vanuit een ander aspect van jouw bewustzijn, waarvan je je zelfs niet eens bewust bent, is het OK, VOOR JOU. En wat een ander daar van vindt of niet, is totaal niet relevant.

  Als je op deze manier van het bewustzijnsproces naar alles om je heen leert kijken, dus naar mensen, dieren, planten en ook situaties, die zich voordoen, begrijp je steeds beter waarom “Het is zoals het is, en gebeurt zoals het gebeurt”. Verbind je niet met zaken, die er volgens jouw bewustzijn niet toe doen en laveer om deze obstakels heen. Je ziet de obstakels wel, maar plak er geen label op, want dan is het obstakel ook jouw deel geworden.

  En dat durf ik hier zomaar te schrijven? Ja, want ik ben een geïnteresseerde leerling en begrijp, dat mijn bewustzijn nooit, maar dan ook nooit, uitgeleerd zal zijn. Ook niet wanneer ik fysiek niet meer op deze planeet rondloop.

  1. Waar bijt Harry dan Jenne? Of voel je je gebeten? Ik niet, vond het helder. No offence

  2. Ach ODETTE, met andere woorden schrijft hij, je kan me wat, beetje erg vrijblijvend, we zijn hier toch bezig met elkaar te communiseren toch, nou met andere woorden dan ik vind zijn verhaal verre van positief, en in wezen is dit onderwerp nog te moeilijk voor de top filosofen van de Sorbonne, die kwamer er ook niet uit, vreselijk complex, en al honderde malen binnenste buiten, en van boven naar beneden gekeerd, het is een Alice een zachte bries, wel mooi natuurlijk, helemaal met de mogelijkheid van het eeuwige voortdurende bestaan, réincarnatie ?, de GRAAL!

  3. Het bewust zijn, het moment van je réaliseren dat je aanwezig bent, bewust zijn van, je bewust zijn is er of hij is er niet, hij kan zich vergroten of verkleinen, hij neemd op geeft door, maar op zich leerd het bewust zijn niets, het is de deur naar je denken, onbewust is een bewust zijns vorm met een stuk intuitie en gelijktijdig automathisme.

  4. Mooi onder woorden gebracht Harrie. Tot voor kort nam ik veel, van wat een ander over mij vond, persoonlijk. Ik “verbond” me met wat anderen van en over mij vonden. In alle vormen waarin communicatie mogelijk is, ook via het ongesproken woord. Dat maakte het leven zwaar en oninteressant. Tegenwoordig laveer ik er omheen en laat wat een ander vindt bij de ander en trek m’n eigen plan.

  5. Agreed Harrie, deprogrammeren noem ik het zelf. Volgen van je eigen-wijsheid wat vaak haaks staat op de algemene waarden, de hersenspoeling.
   Om dat pad te bewandelen moet je een dikke huid creëren of zorgen dat je onzichtbaar bent. De wachters op de drempel en de Mr Smith’s duiken vanuit het niets op uit plaatsen en personen waar je het absoluut niet van verwacht. Plopperdelop en je schijnt iets verkeerd gedacht te hebben en dan ben je van toffe peer plotsklaps een onaangepaste narcist of wat dan ook. When the going get tough…..

  6. Uit deze van applause knallende reactisch spreekt ook de geest van deze tijn, ike ike en de rest kan stikken, als ik het maar ‘denk” te weten, dan doet de rest er niet toe, heel onwijs, en vooral ongepast tegen over de andere welwillende.

  7. Jenne, what about; je eigen gevoel volgens en je los maken van de mainstream? De gehypnotiseerde massa laten voor wat ze is en het pad volgen welke je denkt dat goed is voor jou? Moeten we allemaal als kuddedieren hetzelfde denken en voelen? Zelf heb je het vaak over de elite die het denken beïnvloedt en nu is het ineens niet goed als je je daar van afkeert en je eigen pad volgt ?

  8. En Jenne, ik spreek uit ervaring, pas toen ik niet meer wist of ik ooit nog uit het ziekenhuis zou komen besefte ik me terdege dat ik altijd maar mezelf had verloochend, geprobeerd had om geaccepteerd te worden door de mainstreambende. Oog in oog staan met de dood kan de beste eyeopener zijn om het leven te omarmen.

  9. Beste COZMIC, je weet waar ik voor sta, je weet ook dat ik naast je zou staan, maar mogen we dan ieder ander mens van ons afgooien, om dat we een hardvochtige ervaring hebben of gehad, nee toch.
   Ik denk dat juist met de goeden en juiste mensen het leven plezieriger kan zijn.
   Je kunt je heel goed bevrijden van de mainstream heb ik jaren geleden al gedaan, maar je kunt terzelfde tijd, het humanisme aanhangen, maar goed dit soort gevoelens sleep je je hele leven mee, zonder er echt wijzer van te worden, en vooral gelukkiger.
   Aimicale groet voor jou!

  10. COZMIC, wat jij voorstaat, ik kan het gewoon niet, ik blijf ze helpen ben met ze bezig, het is zo verdomd droefig als je die domme lieve mensen zo af ziet gaan, ben vaak genoeg op mijn hart getrapt, ook hier GUIDO heeft daar ook een handje van, maar ik vergeef en ga verder, ik bedank je voor je mooie gepasioneerde woorden!

  11. Jezelf als kern nemen Jenne, is iets anders dan het egoïsme dat jij bedoelt volgens mij..
   Oudere generaties mensen die ik ken, hebben vreselijk moeite zichzelf te benoemen, te waarderen, een (essentiële) rol in nota bene hun EIGEN LEVEN toe te kennen..

   Andersom geredeneerd: Er is NIETS wat jij waarneemt, dat buiten jou om gaat… Jouw leven hangt of staat als mens bij ALLES wat je zegt, doet, denkt, enz. Jij bent daarmee het centrum van JOUW universum..
   Beetje moeilijk te verteren voor mensen, die dit nog nooit hebben bedacht/gedacht.. Maar geef het een kans, en ontdekt de poort die daar zit.. OP die bedenkplek.. En pas op: het deurtje gaat niet naar buiten, maar naar BINNEN open…

  12. GUIDO.J, zal je morgen antwoorden, ga nu naar bed, ben moe vreselijke harde Wind hier de hele dag, de vent du fou zegt men hier.

  13. Jenne, wat mij heeft geholpen is het volgende:

   Als je het concept kan accepteren dat ieder mens op deze aardbol rondloopt om hier lessen te leren die we voor onszelf uitstippelen, kun van daaruit verder filosoferen. We oordelen zo makkelijk over anderen, zelfs als we oordelen dat die ander zielig is omdat hij/zij ziek is, of arm, of moederziel alleen. We gaan daarbij gevoeglijk voorbij aan het feit dat deze persoon dat op zielsniveau wellicht zelf zo heeft gewild. Natuurlijk is daar de barmhartige Samaritaan om deze persoon in zijn levensloop bij te staan. Echter, iemand zei ooit tegen me: “Je gaat te ver als je het bankstel van je buren buiten zet, omdat jij vindt dat de kleur uit de mode is.”

   Hoe goed, weldoenend en meelevend wil je zijn om steeds andermans’ leven te voorzien van alles waarin het volgens jou tekort schiet, terwijl het juist die levenslessen voor die persoon zijn waar hij/zij iets van wilde leren. Je helpt hem of haar daarmee achteruit, wachten op een nieuwe mogelijkheid die zich zal voordoen om opnieuw die les te mogen ervaren. Snap je?

   Daarom moeten we ons vooral met onszelf leren bemoeien. Niet omdat we het voor een ander niet beter zouden willen, maar omdat wij niet kunnen beoordelen wat beter is voor die ander. Hoe dan ook. Je oordeelt vanuit je eigen waarden en normen wat goed zou zijn voor een ander. Maar wat goed is voor een ander, zou je het beste bezien vanuit de waarden van de ander, niet die van jou. En simpelweg omdat we bedekt zijn met de mantel der vergetelheid, weten we niet welke afspraken er voor de ander zijn gemaakt. Dat hoeven we ook niet te weten, zolang we de ander zijn pad laten lopen.

   Ik wens je energie en inzicht om de goedbedoelde handreikingen van ons aan te nemen, jenne.

  14. Jenne, nog even een toevoeging: komend uit een uitzonderlijk dienstbare familie waarin een mening hebben of jezelf voorop stellen taboe was, weet ik hoe moeilijk het is om niet iets voor een ander te willen doen. Ik kook als een Surinaamse moeder (er is altijd genoeg voor een paar extra borden) en heb een hart dat groot genoeg is voor meer dan 1 gezin en heb dat in het verleden ook in praktijk toegepast (gezin in nood in huis nemen). Dus ik weet waar je vandaan komt. Nog steeds, als ik een hulpvraag zie/hoor, stap ik erin, maar ik merk ook dat mijn schouders te klein zijn om de hele wereld te dragen. Willen we onszelf recht doen, is het belangrijk om goed voor onszelf te zorgen. Immers, als je dat niet doet en je zou kopje onder gaan, wie is er dan om voor een ander te zorgen, toch?

  15. Beste Allaya, we leven alleen in een wereld van ‘wie vraagt wordt overgeslagen’. De verharde maatschappij zet ook, ik begrijp je heel goed hoor in je betoog, de uit de rails gelopen keuzes van de zielen buiten spel. De dankbaarheid in de ogen van een terecht geholpen ‘ontspoorde’ ziel is niet te beschrijven als dit echt nodig was. Er zijn echt wel verschillen, maar die leer je onderscheiden.

  16. Ja, dat klopt Odette, ik zal ook nooit zeggen dat mijn hulp niet in het “zielsplan” van de ander was inbegrepen. Daarom wil ik het naar jenne toe ook nuanceren. Been there, done that… 🙂

  17. Goeie ouwe Jenne schijnt het somt niet goed te lezen of te interpreteren.
   Op zijn boers zou ik zeggen; ik heb er schijt aan gekregen wat anderen denken of vinden wat ik moet denken, ge lekker mijn eigen gang. In dat proces leer je ook scherper te worden op de dubbelheid van mensen om je heen en leer je daar eerder op te anticiperen, in de tussentijd je hart wijd open te houden, maar niet in de valkuilen te stappen die uitgezet worden door sommige medemensen. Gewoon een blije eigenwijze flapdrol zijn die deuren weet te openen die geopend kunnen worden. The world is your oister.

  18. GUIDO.J,

   Al deze drie stellingen zijn mij duidelijk, en iderdaad de eerste is juist, in mijn opvoeding was narcisme/egoïsme volkomen taboe.
   De tweede alinia, begrijp ik, en is volkomen waar, ik heb altijd de volle verantwoording genomen voor mijn doen en laten.
   De laatste zin, ja zo zit ik niet in elkaar maak al meers als 60 jaar deel van een duo uit, en als ik niet een heel sterk vermoeden heb wat er achter dat deurtje op mij wacht, ga ik daar niet binnen je kent de tekst van Hotel California wel, de deur staat open but
   you can never leave.
   Ik heb toch het vermoeden dat je me tikkeltje onderwaardeerd, ik pas mij aan op deze site, er zijn heerlijke mensen bij, en ieder vogeltje fluit zo hij gebekt is, bedankt voor de genomen moeite en blijf hier ovber denken, Groet!

  19. Beste COZMIC, begrijp je opstelling, je komt niet echt over als een boer, of is dat je gewilde uitgangs positie van underdog.
   Mijn hele leven altijd maar weer te aardig geweest, heeft mij veel gekost gevoelsmatig en ook financieel.
   Maar je opvoeding verloochend zich niet, ik vind het ook geen probleem ben vegevens gezind, hou van mensen, met al hun fouten.
   Groet!

  20. Beste ODETTE en Allaya,

   Mooi gesproken, kan me er goed in vinden, maar ben een nadenker en daar door een twijfelaar.
   Voorbeeld,sommige denken dat ik een racist ben, maar verre van dat, maar ben ook geen hypokriet, ik zeg wat ik denk en voel, een mooi gesprek gehad met de toekomstige man echtgenote van mijn kleindochter, hij komt van Quadeloupe West Indies, prachtige Jongen, hij vroeg mij wat ik er van vond, hij met mijn kleindochter, nou wat moet je daar van vinden, het t’is waar steeds meer gekleurde mensen, waar door ?, maar zijn hele familie woond al bijna hier, om dat het hier beter leven is als in Quadeloupe, nou duidelijk, maar nee niet voor mij, het zijn zulke prachtige eilanden paradijs op aarde, maar ze willen bij ons zijn, goed maar waarom zorgen ze niet dat het leven thuis beter wordt, nou het is een ficieuse cirkel, straks zitten wij allemaal op Quadeloupe, ik heb er allemaal moeite mee, ook dat mijn dochter langgeleden met een Kabijl thuis kwam, maar het is hun leven, ben er in mijn denken nog niet helemaal uit, beetje stom bekrompen misschien, maar ik geef het hier om te laten zien wie ik echt ben,Groet.

  21. Mooi gezegd allemaal Allaya. Kon het zelf niet beter verwoorden. Jenne, ik sta ook achter je en begrijp je helemaal. Ik ben door dezelfde processen gegaan nog maar heel kort en dat wat Allaya heeft verteld hier is mij tot zeer kort geleden innerlijk volkomen duidelijk geworden.

   We helpen anderen het best door bij onszelf te blijven, hen af en toe wel een spiegeltje voorhouden of een balletje opgooien maar het moment waarop we merken dat het niet binnen komt bij ze of dat ze vanuit hun ego heftig reageren moet je het laten rusten en het ook zo laten.

   Begin zelfs nu al steeds meer aan te voelen ver van tevoren of ik überhaupt datgene kan delen met ze dat vanuit mijn Hart komt of juist niet. Het intuïtieve groeit sterker. We leren steeds beter om te gaan met alles en iedereen.

 2. Er wordt al duizende jaren over dit onderwerp nagedacht en gediscusseerd, door de knapste Koppen.
  De conclusie is, de ziel is lucht een geurig windje, de ziel bestaat niet, maar hij moet er wel zijn.
  Met de ziel kun je niet communiseren, hij is ligt beinvloedbaar, maar waar door weet niemand.
  Er is ontdekt dat in onze neus cellen aanwezig zijn die direct met onze hersenscellen in verbinding staan, van daar ook waarschijnlijk dat de ziel in de oudheid ook wel neus werd genoemd.
  Dus de aanhef Ziele-communicatie.. is niet juist.

  1. NOU me dunkt, ik verrijk je betoog toch, ik geef weer wat ik hier over geleerd heb, van grote denkers over dit fenomeen, we leren toch allemaal elke dag op nieuw.

  2. GUIDO.J,
   De Ziel is dat ons geweten, Platon. GUIDO.J, volgens mijn schoondochter Proffeseur in de Filosofie aan de Universiteit van Tousouse, zijn ze over dit onderwerp de Ziel, voorlopig nog niet uit gesproken.

  3. Mooi gezegd allemaal Allaya. Kon het zelf niet beter verwoorden. Jenne, ik sta ook achter je en begrijp je helemaal. Ik ben door dezelfde processen gegaan nog maar heel kort en dat wat Allaya heeft verteld hier is mij tot zeer kort geleden innerlijk volkomen duidelijk geworden.

   We helpen anderen het best door bij onszelf te blijven, hen af en toe wel een spiegeltje voorhouden of een balletje opgooien maar het moment waarop we merken dat het niet binnen komt bij ze of dat ze vanuit hun ego heftig reageren moet je het laten rusten en het ook zo laten.

   Begin zelfs nu al steeds meer aan te voelen ver van tevoren of ik überhaupt datgene kan delen met ze dat vanuit mijn Hart komt of juist niet. Het intuïtieve groeit sterker. We leren steeds beter om te gaan met alles en iedereen.

 3. Dank.
  Veel tranen tijdens het lezen,
  er kwam weer van alles los.
  Frustraties ook.
  Schreeuwen naar God.
  Inderdaad.

  We moeten expliciet vragen,
  anders werkt het niet,
  Maar men weet allang wat we willen.
  Ik begrijp dat niet.

  We moeten luisteren.
  OK,
  Ik probeer weer dagelijks te zitten,
  en te luisteren.

  Veel dank.
  Ik kijk reikhalzend
  uit naar de volgende in de serie.
  En zal luisteren

 4. Een hele nieuwe dimensie er bij, bij de Kabijlen is het zo dat op de caveau of grafsteen een bakje water wordt gezet, die als spiegel diend om de l’ame te laten passeren ter bescherming van de geliefden, ook als bijvoorbeeld een nieuw paard cq auto aanschaft wordt deze met water besprenkelt, om de beviende ame de kans om het paard of de auto te beschermen, beetje feodaal, maar dat is de ziel en l’ame ook in wezen.

 5. GUIDO.J, mooi ik weet nu tenminste waar ik aan moet denken als wij contact hebben, heb je forse postuur kunnen bewonderen op een Nederlandes talige site, interessant geprek trouwens, eigenlijk zou je deze introductie van en over je zelf ook op WTK moeten plaatsen.
  Vriendelijke groet van de Kerstkaarten man.

  1. Volgens mij staat het hele verhaal al 2 dagen op de site hier Jenne..!

  2. “geld als gesublimeerde angst” en met de fracking B.I.S. zijn we zeker nog niet jarig, het onwettig gebazel 1234 over wie er de baas is over het ongedekte monopolie geld aus der Schweiz farao houston control poker center parks centraal ski station voor babbel en knabbel decadenten producenten dollar drukkers stekende share holders wereldwijd wijd verbreid op een paar over gebleven weimar landjes na die moedig stand hielden tegen de druk van de majority f16 majoren met de adelijke vlaggetjes die bepalen hoeveel olie centen een euro waard zou zijn volgens de schaarste wet der zwaarste bommen en granaten

  3. Ik heb gisteren avond nog bij John het ad B(e)roer(t)e verhaal mee gemaakt en moet heel eerlijk toespelen dat het bartsen vol met fouten zit. Opnieuw het wankele conspirac verhaal uit geegd. Aan het einde van de rit wordt je uit geparkeerd bij diverse nieuwe infest banken die schoonheids kunsten vertonen met jou geld. Het gerommel over nieuwe systemen die absoluut eilig moeten zijn. Weet je voor mij kan alles wat met geld te maken “op zouten!” Het gestegel steeds over je centen moet eens gestopt worden de smeerlapperij die anderen naam verwierven wordeen door nieuwe meuk gewoon gecopyeerd naar een nieuw infest systeem. Je kan beter helemaal niet over geld praten want dan stop je er geen energie meer in en hou je vreemd genoeg meer over dan je dat bewust bent. In ieder geval heb ik me gisteren avond weer vermaakt met klantenbinding waar strak een primeurtje los komt waar we nog niet open hier rond gaan bazuinen. En als het toch gaat gebeuren dan mag je het vergelijken met een wolkbreuk en heel veel fans die enjoy the party willen gaan doen. Mijn mond is verzegeld nog.

  4. ‘en moet heel eerlijk toespelen dat het bartsen vol met fouten zit’... Ja hallo Paulus..! Ik vind dan zo’n zin al een zichzelf-ondermijnende-voorzegging (SOP = self-undermining-prophecy), doordat het kleine uitdrukkinkje ‘Ik vind’ er weer niet bij staat. En dan klinkt het tóch anders.. ‘IK VIND dat het barsten(s) vol met fouten zit’..
   Ach ja, en zo zijn we allemaal mensen die het ook allemaal niet weten. Geloof ik.

  5. @ Guido

   Je hebt gelijk, tijd dat ik eens een ander mobieltje ga nemen, deze wil niet meer na de zoveelste valpartij. Kleine materiaal heeft spellings zwellingen die je niet meer kunt ontspringen, een PC is altijd een stuk beter. Maar ergens is het ook wel een stukskie kunst om ergens lekker tekstvauten te maken. Maar wel storend voor een Graficus die de Grafische MTS gevolgd heeft die over elke verkeerde punts letter Corps struikelt. Terug naar de Typograag die gegoten vaste regeltjes in lood goot. Of met priem de losse letters uit een zetkolom met priem moest wrikken om fouten te corrigeren, ach handarbeid zet zich om in toetsenbord vauten.

  6. Heb de indruk dat je me niet helemaal snapt Paul. Het gaat om een inhoudelijke reactie op de jouwe.. Die spelfouten ben ik wel gewend..!

  7. Self undermining prophcy zou toch SUP moeten zijn en niet Sop, want dan zou het ZOP moeten zijn.
   Zie je, daar loop ik al klem, is er geen app beschikbaar voor WTK lingo?

  8. Of gewoon een soort startveld -naam- vind dat: bladiebladie bla, ben je van hoop gezeik af. WTK APP 9.0

  9. Snappen zonder dat je Ik VIND er aan toepast ‘Heb de indruk dat je me niet helemaal snapt Paul’. IK VIND is zo EGO gebonden dat IK VIND gewoon weg laat als een bewuste toepassing. Wij van de RNF vinden, klinkt toch een stuk beter, want we zijn toch allen weer een. Afijn me gebit zat ook een beetje los en zal de volgende keer weer wat fixodent gebruiken eer waarde. Dacht ff dat je laatst zei in een filmpje met Ab Broerse dat je Grafisch Mts/Lyceum had gedaan, maar blijkbaar niet eens weet wat een Cicero of een augustfestijn weet te zijn.
   Maar goed snappen is bet weten en dat is dus ook weer niet goed, tja en zo leren we allemaal nog eens wat op wtk met het namaken van bartsen vol met vauten. Als Je maar niet snapt wat ik wel snapt hoef jij het nog niet te willen snappen dat ik snapper dan de beste gesnapte snipsnapsnop ben, gesnapt beste Guido. Nee?! Ok jij je zin 🙂

  10. Undermining klinkt voor mij als steenkolenmijnengels.
   Misschien bedoelt his master voice(Guido): offensive? 😉

  1. mooi! ook al is het een reclame…….vraag is reclame voor wat, toch?

  2. Geweldig fragment Paul. Heb er van genoten! Zie iedereen zowat met bun mobieltjes filmen hahaha. Ipv dat ze lekker meedoen 🙂 Open onze HARTEN!!!! LOVE IS THE KEY, THE WAY AND THE ANSWER!!!

  3. @ Wout van den Berg

   Zullen we dan maar even lekker mee gaan hupsen, Laten we familie Lid Cozmic het wel filmen….

 6. GUIDO.J,
  Je loopt voorbij aan de werkelijke oorzaken van het verslechteren van de gezondheid van de meeste west Europese volkeren, de vervuiling van de leefomgeving, wat nu al 60 jaar aan de gang is, de grond, het water de lucht, en het denken van deze mensen, en ndan kom jij met een Cocosnoot aanzetten, als de oplossing van al deze problemen, dit klinkklare volks verlakkerij.
  De vervuiling is het waarom het gaat, het vergiftigde voedsel, het viese vlees, de zieke kippen, de vis die vol metaal zit, de lucht die vol mini particule zit, het regenwater wat zwaar vervuild is, en dan het denken wat constant wordt weggepoetst en vervangen door seks, vacantie, bier, voetbal, zodat die arme bliksems niet echt bewust zullen gaan denken.

  1. Dit schrijven behoord onder het artikel, over Cocosnoten-olie te staan, jammer slip of the mind.

  2. Je mind slipt wel meer Jenne.. Als je mensen gaat beschuldigen van ‘pure volksverlakkerij’… Zit je weer aan je wiskeytje..?
   De vervuiling is waar het om gaat? OK, dank voor de wijsheid. Deze ontbreekt kennelijk in ons arsenaal.. Maar mensen uitmaken voor volksverlakkers.. Beetje sukkelig.. Idd, ‘slip of the mind’.. Of had je je mind in je slip..?

  3. Ik heb toch gezegt dat deze réactie onder de Cocos Palm thuis hoorde,
   dus jij staat persoonlijk, heb het hier niet over ons, achter dit relaas ten aan zien van verbetering van de gezondheid, zo lang de basis verrot is kun je smeren wat je wilt maar het blijft verrot, dat bedoelde ik in het algemeen met middeltjes die nergens opslaan.
   Verder zijn er maar heel weinig mensen competent genoeg om iets echt zinvols over het eventuele fragile bestaan van de ziel te verhalen, er lopen te veel pseudo Guru’s rond die zich te aanmatigend gedragen.
   En drink graag een mooi glaasje Whiskey, en ik heb mijn mind wel eens in een slip, maar die is dan niet van mij zelf, ja maak hier grapjes over, misschien moet je zelf ook eens een paar glaasjes mooie whiskey drinken verruimd de geest, nou vreet me nou maar niet op, Groet.

  4. Ik nodig je uit om, als je weer in NL bent, bij mij een glaasje wiksky te komen dlinken.. OK?

  5. GUIDO.J, bedankt voor deze invitatie, zal ik graag doen, kan even duren, maar dat lijkt mij een heel goed gebeuren, groeten Jenne.

 7. Beste Lee, ik geef geen reactie in het Engels, maar probeer het in het
  Nederlands.
  Ik heb het al enige malen ervaren, contact met mijn Hogere zelf enz.
  Mediteren is daar een van. Soms gebeurd er iets in mijn leven, dat me eruit haalt.
  Kun jij mij daar in helpen!

  Zielegroet,
  Maria

 8. Hartelijk dank voor deze duidelijke wegwijzer. Heel interessant om alles nog eens duidelijk uitgelegd te krijgen. Het blijft een wonderlijk gebeuren waar ik dagelijks erg dankbaar voor ben. Fijn ook om te lezen dat deze Boodschap een vervolg gaat krijgen, want er zullen vele vragen opkomen bij hen die hier nog niet zo lang ervaring mee hebben, vooral aangaande de blokkades die kunnen optreden en hoe onzuiverheid te voorkomen.
  Het heeft mij ook vele jaren gekost om het denken los te laten en in volle overgave te vertrouwen! Het onderscheid maken tussen wat via de brein en pijnappel komt is niet altijd even gemakkelijk. Ik voel toch ook vaak alsof er een mixer flitsendsnel aan het werk is om alles te regelen, coordineren, uitpakken en in juiste banen te leiden. Knap toch, een kosmisch wonder!

 9. I know, indeed, that brutes do many things better than we do, they act by force of natuur, en als een opgewonden klok, dit gezegt door Descartes, de man van de Ziel.
  Verder over of dieren een ziel zouden kunnen bezitten, zeker is, honden, paarden, en primaten, kennen de volgende gevoelens plezier, pijn, gelukkig zijn, ongelukkig voelen, angst, iets verdacht vinden, verlies, courage, timide zijn, hun lip laten hangen, good gehumeurd, revenge, selfles love, jaloers zijn, verlangen naar een aai of klopje, pride, shame, modesty, en humor, en waarschijnlijk lang voor de mens zijn tijd, curosity, benieuwdheid nieuwsgierig naar het nieuwe, dus ver van het robot type van insecten, hebben zij een ziel misschien toch.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.