Advertentie

Kwantumbewustzijn en 12-tallige wiskunde..


In het onderstaande artikel, belicht Dr. Herbert van Erkelens de rol die wiskunde speelt in ons dagelijks leven. Wiskunde is feitelijk de meest zuivere taal die we kennen. Communiceren met wiskunde, via wiskundige symbolen is voor ons een niet alledaagse bezigheid, maar je kunt zeggen dat de oeroude glyphs van vroegere mensen, wel degelijk dit pad laten zien.

Communiceren met wiskunde is feitelijk communiceren met frequenties. Want elke vorm genereert immers zijn éigen frequentie. Kijk maar eens naar de YouTube hieronder.
Als je vervolgens bedenkt dat al ons voedsel, maar ook medicijnen en zonlicht, om maar eens wat te noemen, allemaal in essentie frequentie zijn, kun je je voorstellen, hoe essentieel dus mathematische wiskunde is. Naar het idee van Herbert van Erkelens wordt ons echter een groot deel van wiskunde onthouden. Hierdoor is onze zoektocht naar essentiële communicatie nóg intenser.

Kijk even naar dit 2 minuten durende YouTube-filmpje m.b.t. mathematische figuren in relatie tot VORM-kracht. Als de vormen je ‘bekend’ voorkomen, dan kan dat..

In het artikel hieronder vertelt Van Erkelens over de uitermate diepe informatie die Lee Carroll ons doorgeeft, via ‘KRYON’. Een verhaal apart, zoals je van WantToKnow.nl mag verwachten. Plezier en inzicht gewenst!

X

* * * * * * *

X

Kwantumbewustzijn en 12-tallige wiskunde

Dr. Herbert van Erkelens © Juli 2010

X

In het werk van Lee Carroll treffen we onder meer wiskunde aan. Dit medium staat vanaf 1989 in contact met een kosmische energie of entiteit die zichzelf Kryon noemt. Kryon beschrijft zichzelf als een engel die zich met het magnetisch veld van de aarde bezighoudt. Gemakshalve zal ik Kryon als mannelijk aanduiden.

‘Mathematica is de hoogste vorm van pure gedachten’. Plato

Hij is in Alchemy of the Human Spirit van mening dat graancirkels een universele code weerspiegelen die in geometrie is uitgedrukt:Geometrie is de gemeenschappelijke wiskunde in heel het universum. De wiskunde binnen de [meetkundige] vormen is universeel voor alle rekenmethoden en absoluut. Het is daarom de meest wenselijke methode om wetenschappelijke principes te communiceren.’

Maar onze wiskunde is op lineair bewustzijn en het tientallig stelsel gebaseerd.

Dr. Herbert van Erkelens: “In de kosmos komen echter geen rechte lijnen voor. De cirkel en de bol liggen dan meer voor de hand als uitgangspunt voor meetkunde.”

De basis waarop onze wiskunde rust is niet galactisch, niet universeel. Wij gaan in onze aardse meetkunde uit van rechte lijnen en in onze rekenkunde gebruiken we als basis het tientallige stelsel. Ons begrip geometrie betekent letterlijk ‘het opmeten van land.’ Daarbij liggen rechte lijnen wel voor de hand. Ook rechte hoeken zijn handig, want de zijden van een rechthoekige driehoek voldoen aan de bekende stelling van Pythagoras: a2 + b2 = c2 .

In de kosmos komen echter geen rechte lijnen voor. De cirkel en de bol liggen dan meer voor de hand als uitgangspunt voor meetkunde. En wat moet je dan met het tientallige stelsel? Een cirkel verdelen wij in 360°, omdat de wiskundigen uit het oude Babylon een zestigtallig stelsel kenden. Met een verdeling van 360° werd een cirkel dus in zes gelijke stukken van 60° verdeeld.

Dit is een natuurlijke verdeling. Want binnen een cirkel kun je met een passer heel gemakkelijk een regelmatige zeshoek tekenen. De wijzerplaat van een klok is in 60 minuten verdeeld en ook daarin zie je dat zestigtallige stelsel weer terug.

Kryon raadt ons aan om met een vergelijkbaar stelsel te gaan rekenen, met een twaalftallig stelsel, want dat sluit mooi aan bij de verschijnselen die we in de natuur en de kosmos aantreffen.

Onder invloed van Napoleon zijn we ons strikt aan een tientallig stelsel gaan houden en dat breekt ons nu op. Maar dat hebben we eerder niet gemerkt. Want we hebben een wiskunde die niet gevoelig is voor de keuze van rekenkundig stelsel. De stelling van Pythagoras zorgt ervoor dat de diagonaal van een vierkant met zijde één een lengte heeft gelijk aan de wortel uit twee. De wortel uit twee is niet te schrijven als een verhouding, een ratio van gehele getallen en zodoende kennen we in onze meetkunde veel zogeheten irrationale getallen. Welke keuze van stelsel we ook zouden maken, al die getallen blijven irrationaal, of het nu om pi gaat, de verhouding van de omtrek van een cirkel tot zijn middellijn, of om phi, de gulden snede.

Voor onze wiskunde zijn irrationele getallen vanzelfsprekend, maar Kryon vindt het vooral vermakelijk dat uitgerekend de omtrek van een cirkel bij ons een irrationaal getal is:

‘Zelfs in de hogere wiskunde en geometrie is alles gedefinieerd aan de hand van een rechte lijn. Daarom houden mensen ervan om een cirkel te definiëren als een veelhoek met een oneindig aantal rechte lijnstukjes. Dat is grappig! Het is bijna zo alsof een cirkel niet in de natuur bestaat en de mensen een formule dienen te creëren met hulp van een rechte lijn om die figuur te kunnen laten bestaan. Is dat niet interessant?’

De reden voor dit merkwaardige gedrag van de menselijke soort is eenvoudig:

Wat jullie al vermoeden is dat zwaartekracht en magnetisme allemaal buiging vertonen. Zij gaan niet in een rechte lijn en dat hebben ze ook nooit gedaan. En hoe staat het met licht? Dat doet dat ook niet. Wanneer het door zwaartekracht en magnetisme beïnvloed wordt, buigt het. Dat zou jullie het een en ander moeten vertellen. Niets is werkelijk een rechte lijn. De enige rechte lijnen die we in de kosmos aantreffen zijn de hersens van mensen.’ (“Needed Science for the Times”)

Dit laatste is een grapje van Kryon. Zelf wijst hij erop dat niet alle mensen rechtlijnige hersens hebben.

Mensen met autisme hebben juist moeite met rechtlijnigheid:
‘Veel autisten kunnen hetzelfde doen wat jullie rekenmachines op jullie bureaus ook kunnen doen, wisten jullie dat? En zij hebben geen rekenmachines nodig. Geef hun een probleem – een getal van twee cijfers vermenigvuldigd met een getal van drie cijfers. Let er dan op hoe snel zij het antwoord geven. Omdat zij niet-lineair zijn! Vraag hun welke dag van de week het zal zijn op 13 augustus 2012 en zij vertellen het jullie zonder dat ze een kalender nodig hebben. Je zou kunnen vragen “Wat voor soort geest kan dat?” Ik zal het jullie zeggen: een niet-lineaire geest zonder de scheidsmuren die jullie in jullie brein hebben.

Hebben jullie daar ooit bij stilgestaan? De autist heeft een niet-lineaire geest. De barrières zijn verwijderd. Kun je je de frustratie van deze mensen voorstellen? Hij is in een wereld van zwart-wit verzeild geraakt, terwijl hij in kleur vertoeft. En niet alleen dat, jullie willen dat hij in een rechte lijn gaat, terwijl hij eraan gewend is in alle richtingen tegelijk te gaan. Dit verklaart ook dat de enige werkzame energieën om hem te kalmeren interdimensioneel van aard zijn: muziek, kunst en liefde. Begint het nu te dagen bij jullie?’ (“Human Evolution”)

Kortom, er is nog hoop. Onze hersenen kunnen ook anders geprogrammeerd zijn, waarbij de behoefte aan rechtlijnigheid juist helemaal afwezig is en er een drang bestaat om in alle richtingen tegelijk te gaan. Maar kun je daarop een nieuwe wiskunde bouwen?

Kryon geeft het voorbeeld van numerologie. Wat betekent het getal één? Dat betekent een nieuw begin. Dat is lineair gedacht, maar wel juist. Vanuit kwantumbewustzijn is het echter een ongeoorloofde generalisatie. Als je negen kaarten zou hebben met de cijfers 1 tot en met 9 erop, dan kun je door één kaart te trekken wel tot één enkel cijfer komen. Maar de betekenis ervan hangt van de totale situatie af waarin je verkeert en die is maar ten dele in die ene kaart zichtbaar. Er zijn als het ware in het verborgene nog meer cijfers aanwezig.

Geometrie is de gemeenschappelijke wiskunde in heel het universum.

Kryon vergelijkt deze situatie met een kind dat een hoop letters voor zich heeft, bijvoorbeeld van het spel scrabble. Het kind trekt een bepaalde letter en vraagt: ‘Wat betekent dit?’
Het antwoord zou moeten luiden: ‘Niets, zonder de andere letters!’ Het Engelse alfabet is immers ontworpen om woorden te vormen en daarmee te communiceren: ‘Aha, zien jullie nu dat getallen misschien een taal vormen? Dat doen ze inderdaad.’ (“What Does it Do?”)

Bij een taal kun je natuurlijk niet zomaar twee letters weggooien. En dat hebben we via het tientallig stelsel wel gedaan. We hebben onze mogelijkheden tot uitdrukking beperkt. Het zou vergelijkbaar zijn met het weggooien van twee sterrentekens van de dierenriem en toch pretenderen dat er astrologisch gezien niets aan de hand is, omdat je een cirkel in tienen kan verdelen. Hier heeft Kryon wel degelijk een punt.

Je zou getallen blijkbaar met de tonen van een toonladder kunnen vergelijken. Wij kennen een chromatische toonladder met twaalf stappen die samen een octaaf vormen. Bij een klavier of een gitaar zijn deze stappen allemaal even groot. Dat heet de evenredige twaalftoons-stemming.

Kryon verbaast zich erover dat we de twaalftoons-stemming die rond de tijd van Bach werd ingevoerd niet meteen naar de wiskunde hebben overgeplant:

‘Hebben jullie je er ooit over verbaasd waarom we jullie twaalf muzikale treden gaven? Dat systeem zit vol kracht, het is verbazingwekkend dat jullie het niet onmiddellijk in jullie wiskunde hebben gestopt. Hoe correleren de trillingsniveaus van de twaalf muzikale treden met wiskunde? Het roept om 12-tallige wiskunde.’ (“The Sedona Surprise”)

Ook nu kunnen we een enkele toon isoleren van de rest, bijvoorbeeld de Bes, en vragen ‘Wat betekent die Bes?’ Dat hangt er inderdaad van af. Als ik mijn gitaar in DADGAD stem, heb ik verschillende snaren met de toonhoogte van D, G en A. Als ik dan een Bes speel, dan klinkt die toon buitengewoon droevig. De reden is dat de andere snaren meetrillen en het totale effect een mineurtoon is. Bij getallen doen we net alsof die wel op zichzelf staan, maar blijkbaar wordt hun betekenis beïnvloed door de getallen om hen heen.

Een klavier met zeven witte en vijf zwarte toetsen, samen een octaaf.

Helaas zal het nog wel even duren voordat we een andere wiskunde hebben. Kryon denkt dat er wel twee of drie generaties overheen kunnen gaan, voordat we kwantumwiskunde ontdekt hebben. Daarin komen volgens hem ‘invloedrijke getallen’ voor:

‘Er bestaan getallen die geen empirische waarden hebben, maar waarden die beïnvloed worden door de getallen om hen heen. Vier is niet vier. Vier wordt gemodificeerd door de getallen naast vier, zoals in een formule, of lineair zoals bij tellen. Als de vier op een lineaire manier wordt gebruikt, wordt hij beïnvloed door de vijf of door drie. Die getallen beïnvloeden alle getallen naast hen.’
Als dat lineair al het geval is, dan zeker in het kwantumgeval. Kwantumwiskunde heb je nodig in situaties waarbij het antwoord van tal van factoren afhangt.

Dit moet een totaal andere rekenkunde zijn dan we nu hebben. Want het effect is verbijsterend:
‘Jullie zullen dan de formule voor een cirkel hebben die een geheel getal is, niet een irrationaal getal zoals nu. Hat zal niet gelijk aan pi zijn. In plaats daarvan zal het ‘pi opgelost’ zijn. We vragen aan de fysici, die hiertoe de noodzaak voelen, om van het eindantwoord terug te werken naar het uitgangspunt toe. Hoe krijg je een geheel antwoord voor pi? Dat zal jullie een aanwijzing geven voor wat er met de rest van de berekeningen gebeuren moet.’ (“Needed Science for the Times”)

Dit is allemaal zo buitenzinnig dat we hier inderdaad een paar generaties voor nodig hebben. Maar als we ooit vrije energie of antigravitatie willen begrijpen, dan zullen we deze kant uitmoeten:
‘Denk je wiskunde in met invloedrijke getallen! Want ieder getal is niet empirisch, maar wordt beïnvloed door de omgeving. Ik geef jullie nu hogere wiskunde en hier komt waarvoor die wiskunde jullie van dienst zal zijn. Wanneer jullie haar beginnen te doorgronden, zullen jullie uiteindelijk gaan begrijpen wat ik de Heilige Graal van de fysica wil noem. Dat is een menselijke term.’

Nicola Tesla (1856 – 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer. Hem werd het leven bijna onmogelijk gemaakt door ‘krachten achter de schermen’..!

Over Nicola Tesla en werken met een onvolledige ’taal’..
In voormalig Joegoslavië was er ooit een beroemde werkplaats. Daar werkte Nicola Tesla met magneetvelden en hij slaagde erin om daarmee de massa van voorwerpen te beïnvloeden. Zij vlogen tegen het plafond op en lieten daar sporen achter die nu nog zijn te zien. Tesla werd zeer gefrustreerd door zijn werk, want hij kreeg de experimenten niet onder controle.
De techniek was nog niet ver genoeg gevorderd om de grootte van magneetvelden fijn te stemmen. En de juiste wiskunde was er niet. Voor de fysica van Tesla heb je volgens Kryon invloedrijke getallen nodig. En die wiskunde vormt de Heilige Graal van de fysica omdat je daarmee ook twee nog onbekende interdimensionale krachten in het heelal kunt beschrijven.

Die twee nieuwe natuurkrachten maken dat er in het heelal meer symmetrie en structuur zit dan enkel uit de zwaartekracht en de oerknal verklaarbaar is. Bovendien blijken de zwarte gaten in de centra van melkwegstelsels dan tweeling-gaten te zijn die niet alleen energie kunnen opslokken maar ook uitspuiten. Dit duw- en treksysteem vormt een interdimensionaal krachtenveld waarvan wij ons nog niet bewust zijn en die de melkwegstelsels de een na de ander aaneenrijgt:

‘Stel je nu in je geest voor dat het quilt werk (gestikte deken) symmetrie en een bepaald doel heeft. Als je van boven naar het midden ervan kon kijken, vanuit een bepaalde hoek naar het midden van het heelal, dan zou je zelfs de symmetrie van een mandala waarnemen.

De melkwegstelsels zijn op een prachtige manier samen vormgegeven in een prachtige dans. De symmetrie is zinvol en gebaseerd op het getal 12. We dagen jullie uit die te vinden. En de krachtlijnen die dankzij die nieuwe sterke en zwakke interdimensionale wisselwerking de galactische centra in- en uitgaan (als de draden van een naald) vormen samen een raster. Het is een raster met symmetrie en een specifiek doel… het kosmische raster.’ (“PHYSICS AND SCIENCE”)

Dit kosmische raster is het voorland van de huidige wis- en natuurkunde. Een enorme overgang naar een heel andere wiskunde en de ontdekking van symmetrie in een heelal dat nu nog onbegrepen voor ons ligt: ‘Het kosmische raster is misschien wat je het bewustzijn van God zou kunnen noemen en toch is het fysica, het is energie, en het bevat bewuste liefde.’

‘Het kosmische raster is misschien wat je het bewustzijn van God zou kunnen noemen en toch is het fysica, het is energie, en het bevat bewuste liefde.’

Verder meent Kryon: ‘Het kosmische raster, geliefden, is wat de mechanica mogelijk maakt voor mede-schepping, voor synchroniciteit, en voor wat we liefde hebben genoemd. Het kosmische raster bevat de mechanica voor de wonderen die op de planeet gebeuren. Het reageert op fysica – het reageert op bewustzijn. En zo beginnen we de versmelting tussen deze twee dingen te zien die in het heelal voor jullie neus zijn geplaatst. Het kosmische raster is niet God! Maar zoals we al eerder zeiden, God (Geest) gebruikt het natuurlijke fysische gebeuren voor de mechanica van wonderen.’ (“The Cosmic Lattice”)

Kryon vertelt ons dit allemaal, omdat hij graag wil dat we op aarde blijven voortbestaan. Daartoe maken we alleen kans als we meer kwantumbewustzijn ontwikkelen, sneller uitvindingen doen en een paar politici aan de kant zetten die vrije energie tegenhouden.

Het is van het grootste belang dat we onze energie uit het kosmisch raster gaan tappen en geen gaten meer prikken in de aardkorst op zoek naar olie. Het gewone volk dient dit te begrijpen en wij moeten de fysici vrijlaten in hun onderzoek en niet langer binden aan zaken die politiek correct en de industrie gewillig zijn. De fysica kan een enorme sprong voorwaarts maken, maar alleen door -wat nu beschouwen als- onorthodoxe wegen te volgen.

Herbert van Erkelens © 2010

De website van Herbert vind je hier.

Bronnen:

“The Sedona Surprise”, Alchemy of the Human Spirit , Kryon Book III, 1993

“The Cosmic Lattice”, Letters from Home, Kryon Book VII, 1999

Zie verder:

KRYON – Channelling menu page

‘PHYSICS AND SCIENCE’ , MT. SHASTA, California, June 17, 2007

“Human Evolution”, Loveland, Colorado, September 26, 2008

“What Does it Do?”, Laguna Hills, California, November 29, 2009

“Needed Science for the Times”, New Mexico, February 14, 2010

82 gedachten over “Kwantumbewustzijn en 12-tallige wiskunde..

 1. Heb het nog niet helemaal gelezen, maar universeel gezien geen rechte lijnen? Als je weet hoe het moet, heb ik gelezen…kun je rechte universeel gezien lijnen toch ombuigen? b.v de lijd en afstand, dat er dan niet meer is….De kennis, die ons hier zo ” gevangen” houdt???

  1. 3 wordt onderst. door 1,2,4 1 nieuw begin 2 disbalans 4 structuur, stipt…….Je begint iets, je trekt zaken uit balans 3 je ervaart dynamiek, 4 door synchroniteid trek je alles in balans 1 is de gedachte het vaccuum de intentie iets willen scheppen… Aha. het getal 12 is 3, zou kunnen staan voor het aantrekken van wat je wilt, vacuuumtrekken, acccepteren van rommeltje……..magnetisme…..Het secret denken……4 synchroniteit het ontvangen?

  2. (N)=14(1+4)=5
   (I)=+9
   (C)=+3
   (O)=+15(1+5)=6
   (L)=+12(1+2)=3
   (A)+1=27 (zevenentwintig)= (2+7)=9=Negen.

   (T)=20=(2+0)=2
   (E)=+5
   (S)=+19=(1+9)=10=1
   (L)=+12=(1+2)=3
   (A)=+1=12 (twaalf)=(1+2)=3=Drie.

   Voornaam 9+3 (achternaam)=12=(1+2)=3=Drie

   Voornaam+achternaam=zevenentwintig+twaalf=39=(3+9)=12=3

   Daarnaast; voornaam+achternaam (niet volgens de regels van de numerologie de sommen opgeteld, maar wel opvallend):
   Voornaam= 14+9+3+15+12+1+20+5+19+12+1=111=1+1+1=3=Drie.

   De voornaam maakt 9
   De achternaam maakt 3
   De drie komt drievoudig naar voren in zijn gehele naam: 3×3=9 dus.

   En nu even niet van mij, maar in dit verband mogelijk verhelderend mbt het getal 9:
   Je ziet het zo vaak voorbijkomen het getal 9, op kassabonnetjes, in geboortedata, in allerlei grafieken, in de numerologie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat niet zo heel erg bekend is over het getal 9 is dat 9 het enigste op zichzelf staande getal is en in relatie staat tot alle getallen maar het sterkst tot 3 en 12..

   Het getal 9 is het enigste op zichzelf staande getal. Hoe vaak je het ook dupliceert de uitkomst blijft 9. Dupliceer het met 2 het wordt 18 maar 1+8 = 9. Dupliceer het met 3 en de uitkomst is 27 maar 2+7=9. En ga zo maar door want na 27 komt 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Daarna komt 99, zie 9+9=18=1+8=9. Zo kan je maar door blijven gaan maar het zal altijd 9 blijven.

   Het getal 1 is de aanvoerder van alle andere getallen, omdat alles in het begin 1 maal op zichzelf staat. Her Ritme van het getal 1 is daarom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waarna 10 komt welke weer 1 is indien terug gebracht naar een enkelvoudig getal want 1+0=1. Deze ritmische beweging deelt het getal 1 daarom automatisch met het getal 10.

   Het getal 2 heeft hetzelfde ritme als het getal 11. het draait hier om het ritme 2, 4, 6. 8, 1, 3, 5, 7, 9. Kijk maar, de eerste 4 zijn simpel als je de tafel van 2 bekijkt, daarna krijg je 10=1, 12=3, 14=5, 16=7, 18=9. Daarna komt 20 en begint de ritmische beweging van voor af aan. Bij 11 heb je 11=2, 22=4, 33=6, 44=8, 55=10=1, 66=12=3, 77=14=5, 88=16=7, 99=18=9.

   Wanneer we dat zo bezien en begrijpen, kan je verder de volgende ritmische beweging van de getallen inzien.

   De getallen 2 en 11 hebben het ritme 2, 4, 6. 8, 1, 3, 5, 7, 9
   De getallen 3 en 12 hebben het ritme 3, 6, 9.
   De getallen 4 en 13 hebben het ritme 4, 8, 3, 6, 5, 1, 9.
   De getallen 5 en 14 hebben het ritme 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9.
   De getallen 6 en 15 hebben het ritme 6, 3, 9
   De getallen 7 en 16 hebben het ritme 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, 9
   De getallen 8 en 17 hebben het ritme 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9.

   Het Getal 9

   En 9 staat op zichzelf, maar zie ook het feit dat er steeds een zelfde ritme bestaat tussen getallen die steeds 9 cijfers van elkaar verwijderd liggen. Ook dit ritme gaat steeds door. Zo heeft 19 weer hetzelfde ritme als 1 en 10, en 20 weer hetzelfde als 2 en 11 en ga zo maar verder. Ook zie je dat alle ritmes eindigen bij 9.

   De negen wordt gezien als de afsluiting, als de voltooiing, als de horizon. Voorbij de horizon liggen de grenzeloze mogelijkheden van de meervoudige getallen die in het oneindige de eerste 9 getallen herhalen. De 9 vertegenwoordigt de grens tussen het aardse en hemelse.

   Het getal negen wordt verkregen door 3×3 en 3² wat de 9 tot een getal maakt van volmaaktheid en compleetheid. De schepping was af met het creëren van de mens. Hierdoor wordt het getal 9 ook gezien als getal van de mensheid. De 9 wordt ook verbonden met een drievoudige synthese van lichaam, geest en ziel.

  3. @ wattenstaafje: heb boek erbij gepakt: 9 liefde op universeel niveau…dienstbaar alle andere cijfers zijn doorgewerkt, auraloos. 9e maya golf??? Maar de ondersteunende cijfers, 10 betekend leiderschap, 11 spiritueel, 12, universele liefde, op zichzels staand 13 is 4 in structuur, 14 is 5, balans. Hij benoemd ook de ondersteunende getallen, hoe zie jij dit? Goed van die 9 man!!!

  4. @Wattenstaafie,

   Je numerologieverhaal geldt alleen in het decimale stelsel, met basis 0-9.
   In het 12-tallig stelsel (dat ziet Kryon graag) is het allemaal anders (bv dan staat ’11’ op zichzelf i.p.v. ‘9’)

   Overigens zitten er nogal wat fouten in het artikel hierboven, het is voor sommige berekeningen heel gebruikelijk om niet in het decimale, 10-tallig stelsel te rekenen, en de wiskunde is allang niet meer alleen maar ‘rechtlijnig’.
   En de stelling van pythagoras is niet a2+b2=c2.
   Er zit nog veel meer onzin in het artikel maar het gaat de meeste mensen hier natuurlijk om de ‘spirituele’ inhoud.

   Zijn er ook nog channelers of lichtwerkers of mediums o.i.d. die gewoon alleen maar ‘spiritueel’ zijn en die geen onzin over wis/natuur/scheikunde nodig hebben ?

  5. Hyper, wattenstaafje? Wat betekend het eigenlijk om op 1 van deze dagen jarig te zijn?

  6. Verdorie Henk, wat ben je weer gemeen. Wiskunde is maar een mening hoor.

  7. Reken maar dat als ik zou hebben willen kunnen rekenen als jij henk de optelsom 1 zou kunnen zijn. Hadden we geen rekening te houden met onberekenbare factoren. Rekening houden met onberekenbare factoren valt niet te berekenen omdat je deze immers niet kent.

  8. Henk zit jij nu ook al te rekenen met dat telraam van Johan, zou ik persoonlijk niet doen want dan kom je niet uit.
   Leen de rekenmachine van wattenstaafie maar eens, die is net zorgvullig schoon gemaakt en rekent als een oc’ed Quadcore.

  9. @ Henk, ik ben lichtwerker “al hou ik niet van die etiketten” maar hou me absoluut niet bezig met wuiskunde. Ik weet dat 9 het Goddelijke getal is en ken de meester getallen en dat is het.
   Ik heb nooit een opleiding gehad dus rekenen is absoluut niet mijn sterkste kant. Ik hou me meer bezig met mijn gevoel en intuitie.

   We zijn overigens allemaal energie “planten, bomen, dieren, stenen en mensen” en trillen allemaal op een bepaalde frequentie en naar mate de trillendsfrequentie stijgt “iets dat nu gaan is” zal ook ons trillingsniveau zich daarop aanpassen. Men zegt dat dit zal voort duren tot aan 21-12-2012 maar ik heb zo’n vermoeden dat het nog wel wat langer zal aanhouden dit verhogen van het trillingsniveau. ♥

 2. wauw het op z’n plaats zetten van de beperkte rechtlijnige geometrische aardse wiskunde is begonnen

  geen wonder dat sterren kinderen zich niet happy voelen tijdens de rechtlijnige (wiskunde) lessen op school

  het onderwijs op de schop en de politici de laan uit

  Author Thomas Woods On Nullification

  Woods is the author of Nullification: How to Resist Federal Tyranny in the 21st Century and Rollback: The Battleplan Against Big Government.

  http://www.infowars.com/author-thomas-woods-on-nullification/
  http://www.youtube.com/watch?v=BJUVhZ3Pomg

 3. Maar het gaat hier om het getal 12 Onderst. door 11, 13? 14 11 staat voor goddelijke scheppingskracht is een hoekgetal. 12 voor dymaniek, 14 voor balans is een 5 Is een besef van het scheppen vanuit goddelijke kracht. vacuuum in bew. zetten. Maar nu mis ik mijn dynamische 3?? structuur en balans. Oja hij is er wel.. 12 @hetzelfde als secret, maar, met meer bewustzijn van het goddelijke??? Zit ik goed met mijn wet van de aantrekkingskracht gebasseerd op het getal 12? off..wet v. scheppingskracht.

 4. 12-12-2010 is 333, herlb naar 9 Maar dan krijg je nog een keer dezelfde trilling op 21-12-2010 weer 333 Is 9 Dus kom ik voor 2010 op 99 in de maand december!!!

  1. correctie, ik ben 3-12 nog vergeten!!! dan kom ik vanuit 3*333 op 999 dit jaar!!! Wattenstaafje, kunnen we hier wat mee? zou dit kunnen betekenen dat we drie dagen in deze maand een trillingsgolf krijgen opweg naar vervolmaking???

  2. MMMM, misschien worden de kerstdagen dit jaar wat intenser dan voorgaande jaren???

  3. He wat bijzonder, zou die bijbel dan toch een toekomstboek zijn? De geboorte van het “Chritusbewustzijn” ? Hemel op aarde!!! 999

 5. Okay Henk, artikel blijkt niet te kloppen, Vanuit berekening uitgegaan van getal 12 Berekening klopt dan nummerologisch ook niet. Gooi maar in de prullebak, dank voor het melden!

  1. Klaar is Kees, Henk hoeft niet eens een genuanceerd argument te geven, het klopt ‘gewoon’ niet. Dr. Van Erkelens is een no-know. Dank Henk voor zoveel ongenuanceerdheid; een wetenschapper gelijk; niet met argumenten, niet met feiten, nee ‘het artikel klopt niet’!

 6. Henk, wel heel leerzaam trouwens! Mooi dat ze door de mand vallen, net als de casus van Steve Rother, die ook vanalles beweert, waar weinig van schijnt te kloppen. Mensen met een wis en scheikundige achtergrond, kunnen hier doorheen prikken, maar voor mensen die dit niet hebben, is het moeilijker te doorzien. Daarom is opletten op school toch handig voor je onderscheidingsvermogen. Het beeld van autisten klopt ook niet in het artikel!!

  1. Volgens Henk is de stelling van Pietje Apegras NIET gelijk aan een Aap in het Kwadraat is gelijk aan een Bee Film tot de tweede macht plus een wCeee eend vermenigvuldigd met zichzelf. Dat is helemaal fout. Dat vind ik knap dat hij dat weet. En volgens iemand anders kloppen autisten ook al niet. En is de huidige viskunde dan wel in staat om de sleutel tot de antieke anti gravitatie techniek te kunnen leveren leviteren?

   En Juf Sas wil dat de kleutertjes de hele dag goed opletten zodat ze later als ze groot zijn heel goed na kunnen denken op een assurantie kantoor als administratief medewerker van 9 tot 5 in de spreadshit file op en neer racen met je viskale co2 koehandel bluemotion 1 op 33 naar de riante vinexwijk 2 onder 1 dak hoekwoning met vrij zicht op carport basement met 5 vierkante meter grind bak tegen het onkruid van de gamma hardhouten schutting mutageen geïmpregneerd met wolmanzouten dankzij de minister van milieu en ontwikkelingssamenwerking in coöperatie met meeldauw chemical onder de schiphol polderbaan rook van de ronde A10.

   Sassie ben jij echt Q&A autistisch en aanverwante eigenschappen in het spectrum? Hip flip floppend hoppend op de grens nu is het fantastisch en nu is het ineens helemaal niks omdat Henk het zegt? En nu ga ik echt op vakantie, toedeloe.

   En Sassie flikker die trendy micro Aaaipad maar weg onderweg, er zijn een helemaal leuke mensen die het bekijken waard zijn en als je thuis komt zie je dan wel meer dan 10 lettertjes op je scherm zodat je ook hier wat gemakkelijker in het geheel kunt integreren zodat wij kunnen blijven denken dat je er echte menselijke eigenschappen op na houdt in plaats van dat mono alogische houten cyborg myopische wanhopig stotterende gehakketak op je 3 en een half inch kabouter schermpje.

   Ik weet dat je het kunt en Juf Sas zegt dat het ook beter is voor je algemene ontwikkeling. Ik vind je wel lief maar ik weet dat ik toch geen antwoord krijg. Ik krijg een beetje het benauwde gevoel dat je vroegtijdig van school linea recta al naar een andere sekte bent gelokt waar ze je geleerd hebben dat de grote leider er straks aan komt en alles gaat oplossen en alles is okay en niets niemand doet er werkelijk meer toe, toedeloe.

   http://dumpjekunst.com/2010/07/autist-tekent-new-york-uit-het-blote-hoofd/

   My Generation
   http://www.youtube.com/watch?v=7xZOrWK6d4g

  2. Fijn dat je er bent Sas, wat moesten we zonder jou. Lekker ongenuanceerd, zonder inhoudelijke feiten, je conclusie trekken: ‘Het artikel klopt niet’.. Nou ik weet inmiddels wel wat er niet klopt en wie er door ‘de mand vallen’ .. hahaha..

  3. He Guido, Wiskunde kin en toal weaze, maar, vrouwen binnen soms ek ingewikkeld te begieppe. Bitsje sneu dwan, vin ik, net sa netsjes van jo! tip: Ik leaze soms de Libelle!

 7. Ik heb er nog even over nagedacht, volgens de berekeningen, zie ik wel de overrenkomsten met het getal 9, in 2010, het is dit jaar tenslotte wel een drie jaar, eigelijk maakt het niet uit dat dit artikkel zo onhandig is opgezet!! De getallen blijven hetzelfde!! p.s. toch maar niet in de prullebak is niet 12 maar 21….Ik verwacht in december op onderstaande data’ s een energietoename, in het kader van 999 van 3 dagen!!! Het artikel was een goede aanzet, super wattenstaafje!!! zielige hyper Hippy

 8. He hallo lieve Sasasne! De 12 zou de 12e maand kunnen zijn, dit is alleen maar een bevestiging. Hype, ga maar lekker fietsen jij, en laat je computter a.u.b maar thuis. Kom na je “ontkenningsfase” maar even lekker tot rust ha ha ha, hippy de pippie

 9. Als de ware wiskunder er op school was geweest en niet dat geneuzel met formules maar meer beeldend met figuren had ik dat rotvak ook niet laten vallen denk ik. Het klopt dan als een bus.

 10. leuk artikel en mijn favoriete vak was meetkunde. daarom begrijp ik die meetkundige figuren. jammer genoeg bak ik niks van wiskunde dus wat er ook over beweerd word. gooi het maar in mijn pet. ik lees wel lekker verder over het kwantumbewustzijn.

  1. @ Jeroen energetisch, gezien….999 is een omgekeerde 666 666 is volg. Nostradamus het getal van het beest. Maar 999 is weer een getal van liefde op hoger niveau. Ik ben geen medium, of de wereld dan vergaat, weet ik niet??? Jaa het is stukken rustiger zo, nu Hyper is gaan fietsen.

  2. yura,

   je hebt er blijkbaar niks van begrepen.
   Ook heb je Hyper niet begrepen.
   Leg eens uit wat je niet snapt. Dan kan je eventueel de hulp geboden worden waarnaar je lijkt om te roepen. Wie zijn overigens ‘jullie’?
   Bedoel je vanuit jezelf gesproken misschien My, Myself and I?

  3. Sasane,

   het zou je niet misstaan jezelf nogmaals te corrigeren.
   Anders fiets je maar een keer met mij mee. Je mag achterop.

  4. Wattenstaafje, Deze mooie vrouw zit bij mij op de motor, en ik zit achterop! Dikke smok (kusje) van de uitlaat van Davidson! Tip van Ruud: Begin eerst eens met een brommer!

 11. Interessant artikel.
  Ik zocht het met wiskunde altijd veel te ver.
  Hoe komen ze in godsnaam aan die formule? i.p.v ze gewoon toe te passen.
  Dan worden je cijfers niet zo hoog.
  Maar we hadden wel een mooie lerares, man wat was ik toen verliefd!!

 12. Eigenlijk als ik het goed begrijp is onze realiteit gebaseerd op muziek.
  In the beginning was the void and then came the word of zoiets. Geluid, muziek en daaruit bestaan wij?
  Truth is stranger then fiction heb ik eens gehoord en het zou maar zo kunnen dat wat wij hier leven noemen misschien wel een symphonie is, muziek dat opgepikt wordt door hoogvoelende mensen als Mozart en Beethoven?

  Een ander iets met geluid zijn de zogenaamde solfeggio frequenties.

  http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/01jan/solfeggio.html

  http://www.solfeggiotones.com/

  1. Bob zegt je dit wat: ‘‘In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord vlees geworden’,’…?

   Wellicht een ‘simpel’ ‘Jahweh’, in-en-uit-ademing van ‘Alles-dat-is’…
   Het woord GOD’s was geen taalwoord, maar een ‘IK BEN’..? Het ‘woord was God’.

  2. Ja ik heb er wel eens over gehoord Guido maar dan op een andere manier dan de bijbel versie.

   Nicola Tesla zegt dat als je de bedoeling van de getallen 3, 6 en 9 door hebt dan heb je de creatie door.

 13. Als je vervolgens bedenkt dat al ons voedsel, maar ook medicijnen en zonlicht, om maar eens wat te noemen, allemaal in essentie frequentie zijn, kun je je voorstellen, hoe essentieel dus mathematische wiskunde is.

  Ahahahahaha. Diepgaand onbegrip van wiskunde. Wat? Het is niet eens wiskunde. Alles is een frequentie…. Schrijver dezes begrijpt echt geen bal van wiskunde. Noch van het ‘heelal’. Interessantdoenerij.
  “T zal volgens schrijver dezes wel een kwestie van ‘invulling’ en ‘ik vind’ zijn. Alles waar de wiskunde dus niets mee te maken heeft.

  Het kosmische raster bevat de mechanica voor de wonderen die op de planeet gebeuren. Het reageert op fysica – het reageert op bewustzijn.

  Dat iemand deze onzin kan opschrijven. Affreus! Ach, volgens de schrijver zou de werkelijkheid er anders gaan uitzien als wij maar anders zouden rekenen. Hoe waarschijnlijk is dat? Het gaat er in als koek. Lariekoek. Allemaal happen!
  Overigens hield Pythagoras zich, voor zich met geometrie bezig gehouden te hebben, bezig met de ‘snaartheorie’. Voor wat dat betreft de ‘muziekhoax’ die hier gecreëerd wordt. Kan niemand die Dr. Herbert van Erkelens (docent alchemistische symboliek ???) eens met zijn beide benen op de grond zetten?
  -restant als zeer beledigende reactie verwijderd-

  1. Gelukkig hebben jouw als -allesweter- hier altijd bij de hand, als we weer zulke onzin voorgeschoteld krijgen. Fijn dat je je wijsheid hier, eigenlijk volledig tegen je zinnen, met ons wilt delen.
   Een normaal mens zou wat beters te doen hebben, nodge nodge.. Maar we zijn er weer.. Van Erkelens is niet integer, een no-know.. Kijk maar, want hij is ‘docent alchemistische alchemie’.. mwaahhahahaha.. ??
   Alleen ‘Allesweters’ kunnen dit maar weten? Wat? Nou dat Van Erkelens als door de bliksem getroffen, onzin uitkraamt. Nogmaals dank dat je in ons midden bent, alleswetende crypto-kever.
   Zijn studies over Jungiaanse psychologie zijn ook volstrekt onzin.. Waarom? Ze passen niet in het beeld van onze gebrainwashte crypto. Wat crypto dus zegt over vE zegt weer eens meer over c. dan over vE. (De wet van Meten en Passen)

  2. Makkelijk om gedeeltes van reacties weg te halen. Zo haalt Guido zijn gelijk. Wet van Meden en Perzen. Jung was een (prettig gestoorde) idioot en niet in het minst bekend met wiskunde. Heeft hier niets mee te maken. Zullen we wat sommetjes doen Guido? Kunnen we kijken wie er wat te zeggen heeft over wiskunde. Geen sinecure lijkt me, dat rekenen. Vooral niet als je er ‘iets’ over wilt zeggen. Begin eens met dat frequentie/materie/energie-verhaal. Leg dat nu eens aan mij (en de andere lezers) op een begrijpelijke manier uit. Ik snap dat namelijk he-le-maal niet. ‘T zal mijn ‘beperkt’ denkvermogen zijn. Neem ik gelijk aan. Doe eens een poging Guido. Ik beloof dat ik niet keihard ga lachen.

  3. @crypto ben ik al weer een beetkje in de gratie heb me al een tijdje stil gehouden dokter

  4. Maak morgen of overmorgen maar even een afspraak. Kijk uit! De vorige anamnese is geen garantie voor toekomstige anamnese. Don’t get your hopes up….

  5. @crypto aaaahh kom op man het werd net gezellig haak je af flauw hoor

  6. Ho, ho Marcel. Guido haakt af.

   Hij zou nog even vertellen over hoe het nu allemaal werkt met die wiskunde, frequenties en getallenstelsels (zie artikel). Dan gaan we samen sommetjes doen om dé nieuwe manier om de werkelijkheid te ervaren…eeeh…..te ervaren.

   Ja toch? Niet dan? Nee dan?

  7. @crypto ga lekker rekenen jongen mijn zegen heb je ,wel uit het hoofd dan he geen machientje gebruiken hoor waar gingen jullie het over hebben bolgoneometrie of meer de straight forward wiskunde je zegt het maar

  8. @crypto oja voor ik het vergeet ga je hier ook weer prints van maken ? net als met die pages van jannes koetsier? Leuk man stuur ze dan even op .

  9. @crypto wel gezellig zo he dokter crypto niet afhaken nu hoor. er kan nog van alles voorbij komen

  10. Crypto, neem het telraam van Johan Oldenkamp maar, daar zul je nog uren pleziertjes aan hebben!

  11. Oh ik richt mijn pijlen op windows 8…

   Denk dat je nog te soft bent met Windows 32 bits, voor hogere levels zal je toch op 128 bits mee moeten komen doen, je loopt helemaal ver achter weer vandaag.

   http://windows8center.com/

  12. @crypto of gaan we het over de wiskundige onderbouwing van de chaostheorie hebben ….. mandelbrod? of toch gewoon de bolgoneometrie ach het ouderwetse zonnetje schieten. Fractals? superstring theorie? Of wacht wacht de tafel van 10

  13. @ Crypto

   Je getuigt van zelfkennis wanneer je zegt “T zal mijn ‘beperkt’ denkvermogen zijn. je neemt dit ook nog gelijk aan, zeg je. Nog realiteitszin ook. Man, man wat een ontboezemingen… Je gaat toch niet tegen je wil in transcendenteren? Ben overigens wel blij voor je indien wel. Ja toch? Niet dan? Nee dan?

  14. @ wattenstaafie je hebt gelijk ik moet wel on topic blijven . haha

  15. @ Crypto

   ‘Ik ben toch niet helemaal overtuigd hoor. Help me dan!’
   Je kunt jezelf al een stuk helpen wanneer je je intuïtie wat meer de ruimte zou geven. Ratio is weliswaar een handig instrument maar kan soms die blinde vlek zijn waardoor je nu net de essentie mist.

  16. @crypto he man we gingen toch rekenen ? nou kom op dan of wordt het te laat nu?

  17. @crypto kom op man wakker worden ….o sorry daar had je helemaal niks mee met die kreet . overnieuw hey man kom op we gaan lekker rekenen

  18. @ Crypto

   en nu ga ik slapen. Ik vind dat ik genoeg in je heb geïnvesteerd. Wat je er uithaalt, er mee uithaalt, is aan jou. Wat je er mee doet is aan jou. Jij weet hoe je iemand belachelijk kan maken. Je bent er aardig bedreven in gebleken.
   Doe dit jezelf niet langer aan.

  19. @crypto luister naar wattenstaafie hij heeft het beste met je voor hahahaha

  20. Dat komt allemaal door Codependentie, heel erg triest, maar heb het heel erg met hem te doen…

  21. Beste Cryptocheilus,

   Scepsis is de meest effectieve manier om helemaal NIETS nieuws te leren.
   Het denken is maya (= sluier van illusie)
   groeten van Monique

  22. @Crypto

   Over wiskunde en of het ontbreken van kennis hiervan, het hier niets hiervan met snappen gesproken…

   Niet kunnen lezen betekent niet dat je niet kunt schrijven.
   Schrift fungeert als voertuig waardoormiddels getracht wordt iets mede te delen.
   Schrift heeft een effectieve soms gepaard gaande met emotionele maar vooral een intrinsieke overdrachtswaarde.
   Wanneer je hier niet meer bent en mensen nog eens iets wat je geschreven hebt lezen, dan geeft dat een extra dimensie aan jouw of hun bestaan zoals deze samen is beleefd, of zoals beleefd door de schrijver. Of aan diegene die eerstens niet luisterde. Je hebt zonder je stem te gebruiken iets nagelaten waardoor er een soort van post mortem communicatie ontstaat en wordt ervaren door mensen die willen horen en wel kunnen lezen.
   Een communicatie die pas vanuit gemis door die ander dan pas als waardevol wordt ervaren.

   Helaas is deze vorm van communicatie dan een anachronisme en eenzijdig.
   Ik zag laatst van die grotschilderingen. Een boodschap zonder ook maar 1 herkenbare letter daarin besloten. Wél kon ik deze lezen.
   De in deze grotschilderingen aanwezige boodschap, deze voelbare boodschap is onbeschrijfelijk helder communiceren. Zonder tools.
   Ik weet ook niet waarom ik schrijf. Ik weet ook niet waarom ik lees. Wat ik wel weet is dat zonder gekunsteldheid deze mensen zich niet van tools hebben bediend en iets hebben willen mededelen.
   Wil ik deze boodschap in volle omvang verstaan dan is mijn eerste opdracht het heden te duiden.

  23. Ah. Volgens mij heb ik het door Wattenstaafje.
   Je pakt de verworvenheden van de natuurwetenschap. Maakt hier een gewichtig mixje van. Je schrijft er een hoop non-sense over op (of copypaste in het geval van Guido het gebruikelijke ‘gefundenes fressen’). Doet een beroep op “ervaringen door mensen die willen horen en wel kunnen lezen” en een “een extra dimensie”.
   Dan laat je uitleggen dat schrift eigenlijk een héél beperkt middel is en alleen ‘ervaren’ kan worden. Behalve als je een mede-grotbewoner bent. Dát is pas hogere wiskunde.

  24. @ Crypto

   Ik had even niets ‘slechters’ te doen haha…
   Zie je de Gulden snede dan niet overal in aanwezig?
   Zelfs de polemiek daarin zit de essentie hiervan. Ik heb het hier niet over de definitie mbt hoeken, niet over hoeken. Gewoon zien en combineren wat je ziet. Uiteindelijk zie je dat alles zijn complementaire component heeft.
   Die component is geen antagonist maar een essentiële conditie om als fenomeen te kunnen existeren. Soort Yin en Yang. Maar ik had het over de Gulden snede en jij hebt het over wiskunde. ‘Hogere wiskunde’ zelfs mij toebedeeld
   gaf je mij als compliment. Nou dat is mij te veel eer. Het inzicht ligt voor het oprapen wanneer je je eerst van je conditionering weet te bevrijden. Ook jij Crypto kan door loslaten in nieuw inzicht in een ‘andere dimensie’ belanden. Gewoon in je eigen tijd en gewoon hier op aarde en gewoon jezelf blijven. Maar dan kan die ‘andere dimensie’ plotsklaps wel je eerdere perceptie logenstraffen. Zie het als een verbeterpuntje welke je jezelf als cadeautje mag geven. Verpakt of onverpakt doet er niet toe als je bereid bent om geheel verrast te worden.

  25. @ wattenstaaffie Daar kan ik niets aan toevoegen.Wat mij betreft een tien met een griffel en een zoen van de juf,beter kan ik het niet zeggen of in goed nederlands hoetaf! En zo; waar,helder, gevat, en poëtisch verwoord.
   thnx dat was genieten
   liefdevolle groet marcel

 14. Guido, Je oordeelt zo snel! Een allesweter, een koningin! Soms is het ook handig om iemand zijn begeegredenen en intenties te begreipen. Je kunt niet overal en op alles en iedereen controle willen houden? en…..1+2 maakt nog geen graancircel, als dit is wat je bedoeld met dit artikel??? Veel zaken kloppen echt niet! dit lijkt meer op numerologie dan wiskunde.

  1. @sasasne, waar heb je het over; wijs aan wat je bedoelt.. Het artikel is van de hand van Herbert van Erkelens, ik heb het niet geschreven. Hij is wiskundige/natuurkundige, schrijft dit verhaal op persoonlijk titel.
   Wat oordeel ik dan; wees ajb duidelijk als je me iets wilt vertellen. Dankjewel!

 15. Sorry voor mijn synische reactie op jullie gereken, maar ik geloof niet echt in het berekenbare en in een god… Wat mij betreft is er maar 1 god van al het leven en dat is de zon.
  In nummers heb je altijd een variabele en kun je pi niet zomaar even oplossen, grappig artikel maar meer ook niet.

 16. “De melkwegstelsels zijn op een prachtige manier samen vormgegeven in een prachtige dans. De symmetrie is zinvol en gebaseerd op het getal 12. We dagen jullie uit die te vinden.”:

  (Hier is het dan!)

  http://www.rjrsnvbrn.nl/wiskunde/x2y2z2r2engevonden.html

  http://www.rjrsnvbrn.nl/wiskunde/x2y2z2r2plaatje1.html

  Voor wie meer ‘bewijzen’ wil: Voer eens proefjes uit met magneetjes die allemaal dezelfde vorm hebben. Er zijn allerlei magneetjes in verschillende vormen te krijgen.

 17. Interessant artikel, op de basisschool moesten we nog leren wat een dozijn en gros voor hoeveelheden zijn. Echter er is gekozen voor het decimale systeem. Ik verwonder me over de schoonheid en logica van de natuur, wiskunde, biolgie en het leven. Dit artikel heeft raakvlakken met het boek “Geheime geometrie van het leven” door Karen L. French.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.