Advertentie

Alfred en de ‘Blauwe Zwaan’-theorie…!


alfred bollebakkerZo’n 4 jaar geleden raakte Alfred Bollebakker als planner betrokken bij een groot project van Rijkswaterstaat; er moesten maar liefst dertig wegen worden verbreed. In die situatie werd toen de ‘Fight for every inch’-strategy gehanteerd, waardoor er meer gekeken moest worden naar kansen. Bollebakker kreeg al snel in de gaten dat het goed uitpakte voor de projecten. Hij zag hoe het team creatiever werd in het zien van kansen om het doel in tijd op zijn plek te houden.

Bollebakker: “Dat creëerde een andere werkhouding. De meeste projecten hebben risico-analyse hoog in het vaandel met bijbehorende tijdbuffers. Maar als je uitgaat van tegenvallers, komen die ook op je pad. Je blijft gefocust op risico’s en daardoor mis je de kansen. Wie doelvast is en denkt in kansen, kijkt meer om zich heen en neemt die kansen ook waar wat positief uitpakt voor het project in tijd en geld.”

Bollebakker noemt het de ‘Blauwe-Zwaan’-theorie, de tegenhanger van de bekende ‘Zwarte-zwaan-theorie’. Die laatste beschrijft onwaarschijnlijke gebeurtenissen die achteraf wel verklaarbaar blijken. “Een blauwe zwaan is het tegenovergestelde. Een onwaarschijnlijk geluk dat neerdaalt doordat je doelvast bent en open staat voor kansen. Je bent alerter. Wie efficiënt te werk gaat en concrete doelen nastreeft, boekt meer succes.”

Even voorstellen: “Hallo, ik ben  Alfred J.Bollebakker en ben geboren optimist.. Ik streef daarbij 2 dromen na. Allereerst wil ik de wereld een stuk efficiënter maken; dat wil ik onder andere doen door digitale handel te stimuleren via de zogenaamde ‘World Trade Ports’. Een voorbeeld zie je hier www.wtpbreda.nl... En in de tweede plaats wil ik, noem het een ultieme droom, bluesgigant worden onder de bluesgiganten…

Vanaf 1980 ben ik als ‘planning engineer’ vaak en veel betrokken bij industriële en infrastructurele projecten. In deze projectenwereld heb ik dus deze ‘Blauwe-Zwaan’-theorie ontwikkeld. Deze naam kwam pas, ná de ontdekking ervan,  in 2013. Daar het leven zélf voor mij een project is, kun je deze theorie ook toepassen om je gezondheid te bestendigen en/of te verbeteren. Daarbij staat of valt áles met zogenaamde ‘Serendipiteit’, een soort geluk.”il ik in deze gastcolumn graag, op uitnodiging, het verhaal toelichten.

x

* * *

x

x

Het ontstaan/ontdekking van de ‘Blauwe-Zwaan-theorie

x
of:
X

bij projecten en voor personen:
X

‘Geluk is met de efficiënten’…

x
2014 © Alfred Bollebakker / deze publicatie © WantToKnow.nl/.be

x

Basis en historie van de ontdekking en de ontwikkeling van de ‘Blauwe-Zwaan-theorie’.  Aan de basis van deze theorie ligt voor mij de aanname, gedaan in 2001, dat de volgende ‘driehoek’ waar is:

  1. Jezus loopt op water, waarmee ik bedoel dat álles mogelijk is..!
  2. De hoogste Jihad (heilige oorlog) is die naar jezelf voert. Dat wil zeggen dat eigenlijke ALLE oplossingen in jezelf liggen. Geef dus nooit een ander de schuld..!
  3. Boedha onthield zich van slaap, maar liefst 7 dagen en nachten lang. Omdat hij iets wilde weten.. Dit wil zeggen: waakzaamheid, doorzettingsvermogen en concentratie en de focus zijn essentieel als je iets wil weten..!

Geschiedenis, of hoe het allemaal zo gekomen is..
2001: De Jehovah’s zeggen me telkens dat ik ‘Waakzaam’ moet zijn in de laatste dagen. Waakzaam zijn is goed luisteren en doen wat er gezegd wordt. Dan pas conclusies trekken is heel moeilijk. Goed blijven kijken en goed voelen. De drempel die genomen moet worden is de driehoek: van Luisteren-> Doen (d.w.z. uitvoeren van wat er gezegd wordt) en daarna de Check (wat natuurlijk pas NÁ het Doen kan plaatsvinden).

2001-2003: Ontdekking van de Belgische definitie van ‘Efficiëntie’… In het kort komt dat neer op ‘Doelen bereiken ten koste van niets’. Project waar ik op dat moment mee bezig was, was de Betuwe Route..

2004: de ontdekking van de genoemde ‘Serendipiteit’. Dit is voor mij het magische woord, en het vond plaats in een gebouw van de ‘Ingenieurs Vereniging Nederland’. En het project waarmee ik bezig was is rotondes en wegen voor Zuid-Holland

2006: Samenstelling van de drie-eenheid: Efficiency – Serendipiteit – Project. Deze 3 woorden hebben het woord DOEL gemeen. Ik werkte toen in Voorburg bij Chevron wat ’thuis’ betekent.

2007-2012: Testen van de theorie die toen, ESP-heette, op diverse grote projecten. Wegen, bruggen, sluizen en tunnels met een waarde van ongeveer € 10 miljard….

2012: De wet van Alfred (‘Geluk is met de efficiënte’) geïntroduceerd als spiegelbeeld van de wet van Murphy, in formule vorm neergezet door drie wetenschappers.

2013: Het woord ‘Efficiency’ gekoppeld aan 2 doelen, 1 voor de wereld en 1 voor jezelf en naar analogie van de ‘Blauwe Zwaan’

2013: De ‘Blauwe-Zwaan-’theorie geïntroduceerd als spiegelbeeld van de ‘Zwarte-Zwaan-theorie’ van Nasim Taleb (2007).

Tussen 2006 en 2013 werkte ik aan diverse mega-projecten van Rijkswaterstaat, Shell, Chevron, Imtech, Ballast-Nedam, Strukton, Mobilis.

Ook de ‘Ice-man’,  Wim Hof werkt met een driehoek namelijk:

  1. Versterken van je wil
  2. Ademhalingstechniek
  3. Blootstellen aan de koude

Met deze driehoek wil hij het immuunsysteem versterken. Het blootstellen aan de koude is heel moeilijk en ik zie niet veel mensen dit doen. Maar misschien is een de Ice-man methode te combineren met de BZ-theorie, waardoor de factor kou verminderd wordt. Soms is geluk, eigenlijk Serendipiteit, net wat je nodig hebt om een ziekte te genezen. En geluk kan overal vandaan komen.. Vanuit je eigen lichaam en/of van buitenaf door ontdekking van nieuwe medicijnen/inzichten/therapieën.  Nu meer over de ‘Blauwe-Zwaan’-theorie.. 

blauwe zwaan theorie

Blauwe zwaantheorie gaat uit van doelen en kansen: dirigeer jezelf naar het geluk
Bollebakker noemt zijn vondst zelf de ‘Wet van Alfred’: geluk is met de efficiënte. Met een knipoog naar Murphy, die met zijn wet uitging van het negatieve. Alfred Bollebakker is een geboren optimist. In navolging van zijn wet, ontwikkelde hij de blauwe zwaantheorie. De kern: geluk is wel degelijk te sturen.

Vier jaar geleden raakte Alfred Bollebakker als planner betrokken bij een groot project van Rijkswaterstaat. Er moesten dertig wegen worden verbreed. Daar hanteerden ze de “Fight for every inch”-strategy waardoor er meer gekeken moest worden naar kansen. Bollebakker kreeg al snel in de gaten dat het goed uitpakte voor de projecten. Hij zag hoe het team creatiever werd in het zien van kansen om het doel in tijd op zijn plek te houden. “Dat creëerde een andere werkhouding. De meeste projecten hebben risico-analyse hoog in het vaandel met bijbehorende tijdbuffers. Maar als je uitgaat van tegenvallers, komen die ook op je pad. Je blijft gefocust op risico’s en daardoor mis je de kansen. Wie doelvast is en denkt in kansen, kijkt meer om zich heen en neemt die kansen ook waar wat positief uitpakt voor het project in tijd en geld.”

Bollebakker noemt het de blauwe zwaantheorie, de tegenhanger van de bekende zwarte zwaantheorie. Die laatste beschrijft onwaarschijnlijke gebeurtenissen die achteraf wel verklaarbaar blijken. “Een blauwe zwaan is het tegenovergestelde. Een onwaarschijnlijk geluk dat neerdaalt doordat je doelvast bent en open staat voor kansen. Je bent alerter. Wie efficiënt te werk gaat en concrete doelen nastreeft, boekt meer succes.”

Michelle Beekers
Michelle Beekers

Shell
Bollebakker werkte zijn theorie minutieus uit. De komende tijd geeft hij workshops bij bedrijven om deze verder uit te rollen. “De blauwe zwaan gaat altijd uit van twee doelen: een persoonlijk doel en een projectdoel. Elk individu moet beide nastreven, waardoor je goede en gemotiveerde mensen krijgt. In de projectwereld is deze theorie het makkelijkst te lanceren, omdat doelen daar altijd heel concreet zijn verwoord. Zelf was ik altijd gefascineerd door Shell, zij bereikten hun doelen altijd. Jammer dat ze laatst hun doelen met betrekking tot olieproductie naar beneden hebben bijgesteld. Je moet altijd het hoogste nastreven. Nu raken de engineers teleurgesteld, ze voelen dat Shell minder in hen gelooft. Zo dirigeer je het geluk van je af.”

School en Maatschappij
Maar ook buiten de projectwereld gaat deze theorie op. Zelfs kinderen en jongeren hebben er baat bij, zegt Bollebakker. Daarom betrok hij onlangs Michelle Beekers bij zijn project. Zij gaat de komende tijd langs scholen.
Beekers: “Efficiëntie kun je leren, dat begint bij kinderen. Als een kind met deze theorie opgroeit, heeft de hele maatschappij daar later baat bij. Vooral dat persoonlijke doel is erg belangrijk. Wie zichzelf aanleert om eigen doelen na te streven, volgens de blauwe zwaan, raakt beter in zijn vel en stuurt het geluk zijn/haar kant op. Op dit moment zijn we in Nederland een derde van het bruto nationaal product kwijt aan zorgkosten. Ik denk dat het percentage omlaag kan als mensen leren ook hun droom na te jagen, naast hun werk. Zij bloeien daarvan op. Dat komt goed uit, want dan kunnen we dat geld mooi in bijvoorbeeld onderwijs en entertainment steken.”

Bedrijven die met de blauwe zwaantheorie aan de slag gaan, wordt gevraagd om een donatie aan het World Trade Port (WTP) dat Bollebakker momenteel over de wereld uitrolt. Het WTP brengt digitaal ideeën, financiers en bedrijven bij elkaar, zodat wereldwijd nieuwe projecten kunnen worden opgezet. Daar hebben de bedrijven en de maatschappij dan vervolgens ook weer baat bij, is de gedachte. “Het WTP biedt immers ook weer kansen en werkgelegenheid, geheel volgens mijn theorie”, zegt Bollebakker. “Zo kun je je eigen geluk sturen. Want het WTP zal vele blauwe zwanen opleveren.”

x

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.