Advertentie

Jongetje (3): “Hier ligt m’n vorige lichaam begraven”..!


Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Voor het geval je nog mocht twijfelen..

We schreven hier al vaker op de site over reïncarnatie; een leven ná een leven, ná een leven.. Her-geboren worden, als ziel in een nieuw lichaam. Opnieuw een Aardse ervaring opdoen. Voor veel mensen is het een brug té ver; het zet hun leven op zijn kop.. Want als je opnieuw geboren wordt, zou de ‘dood’ helemaal niet zo’n heftige ervaring zijn als ‘men’ ons wil doen geloven..!

De reïncarnatie-gedachte is zo oud als de mensheid en veel mensen doen het daarom af als ‘primitief’ en/of ‘gewoon een manier om de dood te accepteren’..

Wat je van veel mensen ook hoort is de tekst: “Leven na de dood? Er is nog nooit iemand teruggekomen om het te vertellen..!” Maar als dit nou WEL het geval is..? Als er WEL duizenden en duizenden gevallen van reïncarnatie zijn beschreven, wetenschappelijk bestudeerd, die allemaal getuigen van een ‘leven ná de dood’, waarom is er dan tóch zoveel ongeloof en weerstand..?

Probeer gewoon Ronald Jan Heijn eens beluisteren in zijn gedachten rondom het construct van ‘de dood’.. Hij spreekt hier over het -inmiddels gestaakte- tijdschrift ‘Staya Erusa’ in het programma DWDD. Daar krijg je in onze ogen een glimp van wat de betekenis is van ‘leven ná de dood’.. Of moeten we zeggen: ‘Leven dóór de dood’….? Kijk naar deze 10 minuten uit het programma ‘De Wereld Draait Door’, waarin Ronald Jan in gaat op de cruciale rol die  ONS BEELD over de dood inneemt in ons leven en in onze maatschappij..!

x

x

Een nieuw boek gebaseerd op een revolutionair onderzoek baart veel opzien. Het onderzoek is wetenschappelijk, uiterst gedegen verricht, internationaal (wereldwijd!) door wetenschappers, die onder leiding staan en stonden van prof. dr. Ian Stevenson, van de University van Virginia. Zij onderzochten uiterst opvallende reïncarnatiegevallen: maar liefst 122 gevallen waarbij kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar, op indringende wijze melding maakten van hun herinneringen aan een vorig leven. Lokale wetenschappers volgden de kinderen in hun zoektocht naar familie, echtgenoten, kinderen uit een vorig leven. Ja zelfs moordenaars uit een vorig leven werden herkend en de moorddaad werd in het juiste daglicht gesteld.. Lees het fascinerende verhaal van kinderen die al eerder leefden..!

x

Het leven vindt niet zijn tegenovergestelde in de dood!

Het tegenovergestelde van dood is..
Geboorte!

x

* * *

x

x

Dit jongetje (3) wist waar zijn vorige lichaam begraven lag…

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Een 3-jarig jongetje uit de Golanhoogten op de grens tussen Syrië en Israël heeft gezegd dat hij in een vorig leven is gedood met een bijl. Hij liet dorpsoudsten zien waar zijn lichaam was begraven. Op de plek werd een skelet gevonden van een man. Het jongetje gaf ook aan waar het moordwapen kon worden gevonden. Toen de dorpsoudsten begonnen te graven vonden ze een bijl.

jongetje Golan reincarnatieHet verhaal van deze jongen is opgenomen in het boek ‘Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today’, van de Duitse psycholoog Trutz Hardo. Dr. Eli Lasch, die bekend werd vanwege het ontwikkelen van een medisch systeem in Gaza als onderdeel van een Israëlische overheidsoperatie in de jaren zestig, volgde het 3-jarige jongetje op de voet en deelde zijn bevindingen met de Duitse psycholoog Hardo.

De jongen behoort tot de stam van de Druzen, een religieuze gemeenschap die gelooft in reïncarnatie in zijn strikte betekenis: de ziel – in zijn voortdurende reis van menselijk lichaam naar menselijk lichaam – verliest nooit zijn Aardse adem. Het jongetje werd geboren met een wijnvlek op zijn hoofd. De Druzen geloven dat deze wijnvlekken te maken hebben met de dood in een vorig leven. Op het moment dat de jongen kon praten vertelde hij zijn ouders dat iemand hem in zijn vorige leven met een bijl in zijn hoofd had geslagen.

Het is gebruikelijk bij de Druzen, dat de dorpsoudsten een kind op 3-jarige leeftijd meenemen naar het huis uit zijn of haar vorige leven, mits het kind zich dit herinnert. Deze jongen wist waar hij had geleefd en eenmaal aangekomen vertelde hij hoe hij in zijn vorige leven heette. Een lokale bewoner zei dat de man die de jongen beweerde te zijn geweest vier jaar daarvoor vermist was geraakt. Maar er was nog iets veel indringender aan de hand…

De jongen herinnerde zich ook de voor- en achternaam van de man die verantwoordelijk zou zijn voor zijn dood. Toen het jongetje de dader confronteerde werd hij helemaal bleek, aldus Lasch. “Hij wilde in eerste instantie niet toegeven dat hij iemand had gedood, maar toen het skelet én het moordwapen waren gevonden, biechtte hij alles op,” vertelde dr. Lasch aan Hardo.

Children who have lived beforeKinderen die eerde hebben geleefd; Reïncarnatie vandaag de dag…
In het boek van Hardy worden 33 gevallen beschreven van kinderen die hun vorige levens herinneren. Deze 33 gevallen, zijn de meest in het oog springende van 225 gevallen die prof. dr. Ian Stevenson, van de ‘University of Virginia – School of Medicine’ onderzocht op het gebied van reincarnatie.

In de meeste van deze gevallen zijn de herinneringen bevestigd door de mensen die deze persoon in één, in ZIJN vorige leven hebben gekend en die vanzelfsprekend zelf nog leven, als het betreffende kind de antwoorden rondom zijn vorige leven beantwoordt. De gebeurtenissen rondom de feitelijke herkenning van, en de hereniging met familieleden uit dat vorige leven, zijn vanzelfsprekend bijzonder heftig en emotioneel.

Op basis van hun feitenrelaas, zoals we er een hierboven kunnen lezen van het jongetje die zijn moordenaar aanwijst, wordt door de mensen die familie van het betreffende kind geweest zouden zijn, ook daadwerkelijk de gedachte omarmt, DAT het kind een reïncarnatie is van de overleden persoon in kwestie. Een buur, een familielid, een vriend, het zijn allemaal mogelijkheden van reïncarnatie.

Opvallend is het daarbij dat deze gevallen vooral worden opgetekend in stammen over de hele wereld, die een plek hebben ingeruimd in hun ‘maatschappelijk denken’ voor de reïncarnatie-MOGELIJKHEID.. Simpelweg zou je wellicht kunnen zeggen, dat JUIST door het ongeloof in reïncarnatie deze gedachte geen kans krijgt in landen waar deze gevallen minder of niet worden opgetekend.

We creëren onze eigen ónmogelijkheid, door ons ‘ongeloof’..
En dit maakt weer ruimte voor de idee dat we ook ons ‘ONGELOOF’ creëren.. We creëren ook dátgene wat NIET kan.. Is dat de reden dat er zelfvertrouwen en geloof-in-eigen-kunnen nodig is om tot topprestaties in sport te komen? In het kader van de gedachte: ‘Als je er niet in gelóóft, hoef je er ook niet aan te beginnen’

Het bijzondere van de culturen waar er WEL ruimte is voor de idee van reïncarnatie, is dat er (op een andere manier) geluisterd wordt naar de verhalen van kinderen, wanneer ze net kunnen spreken en hun gedachten en ervaringen gaan delen met ouders en opvoeders. Het leggen van contacten met situaties en personen uit de vorige levens, die deze kinderen beschrijven is natuurlijk ook een essentieel vervolg op deze ontwikkeling.

Ronald Jan Heijn: “Als we beginnen te beseffen dat de dood een illusie is, en dat het leven eeuwigdurend is; als we DIE stap nemen, dan zijn we in het gebied van HET RUIMERE DENKEN. En daar volgt dan veel uit..!”

Eén van de onderzoekers naar reïncarnatie, professor Ian Stevenson, ontdekte ook veel gevallen van kinderen die hun vorige levens herinnerden. Hij zag dat deze gevallen over de hele wereld werden beschreven, onder andere bij deze volkeren/naties: De ‘Igbo’ in Nigeria, de ‘Druzen’ in Libanon, de ‘Allevites’ in Turkije, de Indianen, de Burmezen, de Thaise bevolking, de bevolking van Sri Lanka, Braziliaanse volksstammen, en toch ook bij bepaalde bevolkingsgroepen in Europa en Noord Amerika.

En juist door het verschijnen van veel boeken en informatie rondom de reïncarnatie-gedachte, blijkt, zoals Ronald Jan Heijn ook in het filmpje zegt, dat de acceptatie van leven-na-de-dood toeneemt in vooral Westerse landen. “We zijn eraan toe!”…

Het geval van het Turkse jongetje.. Hoe overtuigend wil je het hebben..?
Een van de gevallen uit het boek van Trutz Hardo gaat over een klein Turks jongetje dat -zodra hij kon praten- zei, dat zijn naam anders was.. Dat hij ‘Selim Fesli’ moest heten, in plaats van de naam die zijn ouders voor hem hadden bedacht.. Semih Tutusmus. Het jongetje zei dat hij Fesli wás, en dat hij zich de namen van de mensen kon herinneren uit DAT leven, waarin hij deze naam droeg. Daarnaast noemde hij ook veel details, die later werden bevestigd door de weduwe van Fesli..! Dit is zijn verhaal:

reincarnation aboriginalsOp 9 mei 1958, werd in het Turkse dorpje Hatun Köy een man dood gevonden in een veld. Het was Selim Fesli, die was doodgeschoten met een schot in het gezicht en naast het rechteroor. Zijn buurman, Isa Dirbekli, bekende dat hij de schoten had gelost, maar sprak over een ‘ongeluk’, en dat hij op dat moment aan het jagen was geweest.. In het dorpje ernaast, Sarkonak, was Karanfil Tutusmus zwanger; zij kreeg een droom waarin haar ongeboren kind zich aan haar ‘voorstelde’ als Selim Fesli en het kind had een ‘bloederig gezicht’.. Het bizarre van dit geval is, dat de baby die Karanfil ter wereld bracht, een klein, gedeformeerd rechteroortje had, dat correspondeerde met de wond die de vermoordde Fesli had gehad..!

Toen dit jongetje 4 jaar was, liep hij in het dorpje Hatun Köy in één keer naar het huis van Fesli en vertelde Fesli’s ( en dus ‘zijn’) weduwe:
Ik ben Selim en jij bent mijn vrouw Katibe.” Het kind vertelde over intieme herinneringen van Fesli en alle namen van de 4 kinderen die ze samen hadden gehad. Het jongetje bleef de jaren daarna vaak op bezoek komen in het dorpje bij Katibe en behandelde haar en haar (zijn) inmiddels volwassen kinderen als waren het zijn kinderen..!

Het jongetje vertelde ook dat Dirbekli hem met opzet had vermoord, waarbij een muilezel van Fesli de aanleiding was geweest voor de moord.. Deze had staan grazen op het land van Dirbekli. Dirbekli bleef echter volhouden dat het onzin was en dat het een ongeluk was geweest.. Het jongetje was echter steeds zó kwaad wanneer hij Dirbekli zag, dat hij stenen naar hem gooide, en moest worden tegengehouden, wanneer hij zo kwaad werd, dat hij ‘revange’ wilde gaan nemen.. Het was echter dr. Resat Bayer, de Turkse partner van Dr. Stevenson, die de jongen waarschuwde.. “Wanneer jij revange neemt op Dirbekli, zal hij ook terugkomen en jou weer wraken. Hierdoor kom je terecht in een eindeloze cirkel van haat en revange..!”

Reïncarnatie definitief bewezen..!
Feitelijk is nu voor de eerste keer in de historie, reïncarnatie wetenschappelijk bewezen, door het gedegen internationale, wetenschappelijke onderzoek naar dit onderwerp, in het bijzonder door de inspanningen van Prof. Dr. Ian Stevenson. Er is in de beschreven 33 gevallen uit het boek van Trutz Hardo, géén andere conclusie mogelijk dan het accepteren van de gedachte, dat wij niet sterven, maar dat alléén ons lichaam sterft. Wij hebben dus een lichaam en zijn een ziel.. In plaats van de 180-graden gedachte, die de ‘krachten achter de schermen’ ons willen doen geloven, waarbij je een lichaam zou zijn, en een Ziel zou hebben..!

Het wetenschappelijke bewijs dat het onderzoek van professor Stevenson en zijn vele assistenten aantoont, bevat maar liefst 225 gevallen die beschreven worden in zijn werk ‘Reïncarnation and Biology’ van kinderen die zich hun vorige levens tot in detail herinnerden. Veel van deze kinderen werden geboren met geboorte-karakteristieken, en zelfs –afwijkingen, die geen enkele genetische of klinisch prenatale oorzaak hadden. Deze kinderen waren in staten situaties, personen, familiebanden, ja zelfs hun moordenaars ZO te beschrijven, dat er niet veel anders te concluderen valt, dan dat hun Ziel, precies zoals ze dat aangeven, in een nieuw lichaam is herboren.

dr. Pim van Lommel (klik voor artikel over BDE)
dr. Pim van Lommel (klik voor artikel over BDE)

Professor Stevenson noemt al deze gevallen van her-kenning, zaken die zijn ‘opgelost’, waarbij dus de gevoelens en herinneringen van de betreffende kinderen tot in het kleinste detail terug te voeren zijn naar een vorig leven. Professor Stevenson vond het met name heel prettig om met kinderen te werken, omdat zij nog ‘onbedorven’ zijn, en niet of nauwelijks in staat tot het in elkaar flansen van allerlei leugens en fantasieën rondom de diepere kern van hun herinneringen.

Tot slot, last but not least…!
Vanzelfsprekend betekent het accepteren voor jezelf van deze reïncarnatie-gedachte, dat je wereld waarschijnlijk een behoorlijke kanteling zal maken. DAT mensen als dr. Pim van Lommel en dr. Elizabeth Kübler Ross geen fantasten zijn, wanneer ze spreken, zoals in het geval van Pim van Lommel LETTERLIJK over ‘Oneindig Bewustzijn’..  Is het niet ironisch dat de wetenschappelijke wereld, nu uit de mond van pratende baby’s de waarheid rondom het leven en de dood kan en mag leren..? We bedoelen dit niet cynisch noch beledigend, maar als een compliment voor de kinderlijke onschuld..

Zou de wetenschappelijke wereld zich wel mogen afvragen, op grond van dit onderzoek, dat ze zich wat nederiger kan opstellen..? Het is niet het intellect dat de weg laat zien naar nieuwe verten, de maat zal nemen van alles-wat-is, maar het is de kennis die verpakt is in onschuld en simpelheid, die de deur opent naar een andere waarheid en de WERKELIJKE werkelijkheid..!

Buiten het belezen van dit artikel over reïncarnatie, kun je je afvragen, wat voor wereldbeeld ons wordt voorgeschoteld als ‘werkelijkheid’ rondom de dood.. Waarom is er de nodige ‘angst voor de dood’, terwijl we -zoals David Icke En Pim van Lommel dat in onze ogen zo mooi zeggen- ‘Oneindig Bewustzijn’ zijn.. Inifinite Consciousnes…

 

Wil je meer artikelen lezen over dit fascinerende en baanbrekende onderwerp, kijk dan bijvoorbeeld HIER en HIER (‘De Dood in de Doofpot’) op de site. Andere verhalen van kinderen die precies WETEN dát ze een vorig leven hebben gehad en WAT ze daarin hebben beleefd..!

x

* * *

reincarnatie cartoon

 

 

47 gedachten over “Jongetje (3): “Hier ligt m’n vorige lichaam begraven”..!

 1. Bij de stad antakya/Turkije is er een meisje geboren die beweerde dat ze in de vorige leven Lady Diana was ze gaf heel veel aanwijzingen. Er was ook een jongen die beweerde dat hij in zijn vorige leven de Turkse popartiest Baris Manco was hij gaf ook aanwijzingen.

  1. Mooie woorden om te vertellen dat je met je gevoel in de knoop zit. Het artikel staat er 5 minuten op.. Dat gevoel moet dus wel heftig zijn.. Sterkte ermee..!

  2. Ik heb zat ervaringen van mezelf die ik weet en als ik die ter discussie leg wordt ik gelijk als betweteraar bestempeld. Het zelf hebben ervaren van eerdere levens doet er niet toe, wat een klein kind elders weet te verhalen is veel interesse in. Ach op naar een volgend leven voor exact dezelfde resonantie.

  3. zit net bij een flesje wishkey, te luisteren naar Chost riders in the sky, bij Burl Ives, ik zie ze gaan en ik jakker er achter aan op mijn hors, weet zeker dat ik daar ooit was, wat is echt leven toch mooi!

 2. Wat ik jammer vind aan het artikel is het volgende. Het artikel geeft een imo zeer bekrompen idee over reincarnatie weer. Het is een lineaire en 3d gemodeleerde visie.
  stel je eens voor dat je het lineaire tijddenken achter je laat , en zo ook plaats en dichtheids denken tot een beperking verklaard. Dan kun je je voorstellen dat je vele levens in het nu in oneindige hoeveelheden plekken ( planeten sferen dichtheden) beleeft. Ik spreek dan ook liever van andere incarnaties dan van vorige levens. Als je dit gedachten expiriment( voor mij is het een waarheid)kunt bevatten zie je ook dat ideeen als, we zijn allen manifestaties van dat ene bewustzijn dat zichzelf beschouwd door schijnbaar afgescheiden eenheden, mogelijk worden en werkelijk ergens op lijken te slaan. Het grote voordeel daarvan is dat je ziet dat de ander jouzelf is, en wie doet een ander nou aan wat hijzelf niet aangedaan wil worden? En wie weigerd zichzelf te vergeven ?Overigens heb ik aan enkele van mijn ander incarnaties heldere herinnering in deze, vaak nog bevestigt door derden .

  1. Ik kan je volgen Marcel, het verschuiven van het perspectief, maakt meteen de hele gewaarwording ‘anders’.. Het zij even zo, vanuit de 3D is het een begin wellicht voor velen..? Dank!

  2. Bij herlezing van mijn eigen comment , moet ik even nuanceren . Zeer bekrompen is wel een weinig lomp om zo neer te zetten , beperkte visie had wat beter geklonken sorry.

  3. ‘Kortzichtigheid’ is zo’n mooi passend woord, denk ik. 🙄

 3. Australian Aboriginal, trouwens bijna uitgeroeid door die fijne Australiers van Europese afkomst om te grienen.
  Lees hun tekst, zie hun kunstwerken, maar voor echte levende mensen is er nooit plaats, nooit !!!

 4. En wat dan met het leven voor het vorig leven? Heeft een ziel dan oneindig veel levens? Wordt wel een warboel in zijn hoofd, al die levens door elkaar.

 5. Heel bijzonder, dat ik 9 jaar geleden na een zware hersenbloedingoperatie opeens wakker werd met de gedachte dat alleen het lichaam (af)sterft en de geest op de een of andere manier voort gaat.
  heb deze en ook andere gedachten hierover toen opgeschreven .
  heel apart om dit dan te lezen.

  1. Het zou prachtig zijn Ger om dat mogen lezen/delen, alleen als je dat echt zou willen hoor 🙂 Hartegroet, Odette

  2. Wel, dit had te maken met het beeld van God,Jezus en de Heilige Geest, dat toch wat dwars staat op wat mij in het verleden is geleerd. echter zonder de twijfelen aan de goede bedoelingen hiervan. Het is een veelvoud van denkbeelden geworden wat mij in al die 9 jaar erg veel geestelijke rust heeft gegeven. En als het eens anders werd, kon ik hier weer meer verder en wist dan ook beter wegen te bewandelen om mij hier,zo nodig, bij te helpen.

  3. Sorry Gert ik zie iets heel anders dan ik als link gepost had? Kan het juiste ook niet meer voor je terug vinden helaas… Groet

 6. Mooi verhaal over Reincarnatie en het ervaringen mbt orgaan donatie . Er zijn veel voorbeelden te vinden van mensen die na orgaandonatie andere eigenschappen gaan bezitten die ze nooit eerder gehad hebben .
  Energie gaat nooit verloren het verandert alleen van vorm en we zijn spirituele wezens die een menselijke drie dimentionale ervaring willen beleven om zo te leren op zielsniveau . Life is just a ride .
  Waarom we zo bang zijn voor de dood omdat de meeste mensen in een gedateerd boek geloven en omdat schrijvers daarvan mensen wilde controleren door ze angst in te boezemen . God straft , je bent geboren in zonden . Ten eerste zijn we als mensen arrogant om uberhaubt een image van de zogenaamde God uit de Bijbel te maken . Ten tweede is het de schrijvers uitstekend gelukt om de mensen tot de dag van vandaag daarmee in een lage frequentie te houden en om ons te controleren . We kunnen de wereld veranderen als we eerst het besef hebben dat er een bepaalde groep is die ons alles verteld behalve wat de waarheid is . Dezelfde groep laat bijna de hele wereld geloven dat de vijand zich in het Midden Oosten bevond op de bewuste dag die de wereld veranderd heeft .Kijk naar de Natuur hoe alles zo mooi G OOD O RDERLY D IRECTED is . Het meeste funeste is het menselijk denken en Mind controle van de manier van denken .
  Knock ,Knock Neo .

 7. Gelukkig is de mens er steeds meer mee bezig, maar ik vraag mij af waarom ik nooit hoor of lees over de persoon Jozef Rulof die tijdens en na de tweede wereldoorlog zo’n 24 boeken geschreven heeft onder de naam de universiteit van christus en daarmee de belangrijkste voorloper was op het gebied van reincarnatie, en waar men toch echt niet om heen kan.
  Wie het weet mag het zeggen.
  Gr Frans

  1. Dank je Frans; ik denk dat ik in ieder geval dit heb geleerd… Quote: ‘en waar men toch echt niet om heen kan.’ Mag ik dat zelf bepalen..? Ajb? Of ‘vind ik’ zou er -in dit geval zeker- heel mooi achter mogen staan. Idd: ‘vind ik’.

 8. Reincarnatie is even onzinnig als het geloof dat God alles geschapen heeft en het geloof in het bestaan van hemel en hel. Vroeger ook nog vagevuur maar dat is afgeschaft door de vorige paus. Hopelijk heeft hij wel voor de zielen gezorgd, die ich op dat moment er nog in zaten.

  Ook het geloof van het ruimte-tijd continuum waar Einstein in geloofde, is door de kwantumtheorie weerlegd. Dus zelfs het geloof dat de periode van je leven in dit continuum blijft bestaan is niet houdbaar gebleken.

  Blijf gewoon bij de wetenschappelijk, en in dit geval echte wetenschap, aanvaarde evolutietheorie. Deze theorie kan niet alles verklaren maar wat er door verklaard wordt is vrijwel absoluut waar.

  1. De evolutietheorie is niet een wetenschappelijk aanvaarde theorie, het wordt gewoon door de meeste wetenschappers als feit geaccepteerd, maar dat is heel wat anders. Er zijn meer dan genoeg wetenschappers die er anders over denken. En of de evolutietheorie echte wetenschap is, is ook maar de vraag. Evolutie is in ieder geval niet waarneembaar en herhaalbaar.
   Op zichzelf is er niks onzinnigs aan het geloof dat God alles geschapen heeft, in de zin dat het geen enkele natuurwet tart of iets dergelijks. Wat dat betreft is geloven in de evolutietheorie onzinniger, want die bevat aspecten die tegen wetenschappelijk vastgestelde feiten ingaat.

   Dit moest ik even kwijt. Maar we zijn het over één ding eens: geloven in reincarnatie is onzinnig. 😉

  2. Het dragen van een montuur voorzien van wc papierrolletjes , vernauwd het denken tot een onaangename kokervisie. Het is dan ook aan te raden elke vorm van het beperken danwel inkaderen van nadenken of geloven te vermijden. Temeer daar meestal een beperkt denkraam leid tot het veroordelen van mensen met een bredere visie ,ten faveure van de eigen ingenomen beperkte stelling. Zondermeer wordt daar dan van aangenomen de enige waarheid te zijn, dit in tegenstelling tot de wat meer breeddenkende populatie.
   We kunnen derhalve vast stellen dat het dragen van kokervisie bevorderende hulpstukken en het uitdragen van de eigen beperkte visie als was zij de enig geldende waarheid ,niet een verdieping geeft en elke dialoog doet verstommen. Heeeel jammer vind ik!

  3. WILLEM, de evolutie is een aanpassing aan omstandigheden, anders zou het een revolutie zijn, en hij is wel degelijk aantoonbaar, in de archaeologie en etnologie/antropologie, ik denk zelf dat wij in ons leven een spirituele evolutie door maken.

 9. Zulke verhalen zijn helemaal geen wetenschappelijke bewijzen. Uit het feit dat iemand bepaalde specifieke kennis heeft, volgt immers niet dat die persoon een vorig leven heeft gehad. Er zijn eindeloos veel andere verklaringen voor.

  1. Maar we zijn het over een ding eens , in reincarnatie geloven is onzin ?
   Denk dat je moet schrijven dat je er zelf niet in geloofd en anders hadden we niet kunnen discussieren over dit artikel . Het is duidelijk dat er mensen niet in geloven en dat er mensen wel in geloven . Staat totaal los van de theorie over God en wat daar allemaal verteld wordt , niet meer dan woorden door mensen geintepreteerd en in een boek omvat . Pim van Lommel was een Dokter die ervaringen had met patienten die hij ging onderzoeken en tot zijn grootste verbazing kwamen daar feiten van waarheid naar boven die de patienten uit voorhand nooit hadden kunnen weten ?!.Doctoren houden zich meestal vast aan de wetenschap totdat voor hem het overduidelijk bewezen was dat dit niet zo was wat hij altijd voor waarheid had aangenomen .
   De wetenschap heeft een gouden regel , Always keep an open mind .
   Zelf ben ik er net als Pim van Lommel van overtuigd dat reincarnatie bestaat en heb zeer bijzondere ervaringen daarmee .
   Ben wel benieuwd naar de verklaring dat er zovele andere verklaringen zijn voor het incident van deze link , lijkt mij toch wel zeer overtuigend .

 10. Het verhaal van dit Turkse jongetje en vele andere getuigenissen zouden kunnen doen vermoeden dat reincarnatie plaastgebonden is. Iemand wordt hergeboren in de zelfde regio, zelfs in hetzelfde dorp, en dan nog wel quasi onmiddellijk na het overlijden. Is dit een plausible onderstelling ? Nochthans moeten er ook getuigenissen zijn van bv een vorig leven in China, en een wedergeboorte in bijvoorbeeld Columbia of Namibie…En hoe zit het met de tijdsdimensie bij dit alles ? Is het plausible te onderstellen dat een ‘ziel’ pas 500 jaar nà fysisch overlijden zich terug in een ander lichaam manifesteerd ?

 11. De reïncarnatie verhalen kunnen niet rekenen op steun uit wetenschappelijke hoek. Indien reïncarnatie tot de mogelijkheid mag worden verondersteld, dan moeten er miljoenen mensen zijn met waarneembare en toetsbare signalen. Ik geloof allang niet meer in Sinterklaas en al helemaal geen 3 kinderen op de 7 miljard aardbewoners die iets gedroomd hebben richting reïncarnatie. Meestal worden dat soort kinderen gesterkt in hun beweringen door overwegend religieuze volksstammen, hetzelfde geld voor de zogenaamde “paranormale” kinderen. Dat een Pim van Lommel meegaat in een fantasiewereld van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad en hun “geest” zagen opstijgen doet mij denken mensen die aan Uri Geller ook buitenaardse gaven toeschreven ! Dick Swaab heeft in zijn onderzoeken soep gemaakt van Van Lommel zijn uitspraken, mensen in coma of mensen die een BDE-ervaring meemaken hebben een verminderde hersenactiviteit en “zien” daardoor zich zelf uit het lichaam treden.

  Als men deze groep maar lang genoeg blijft steunen in hun bovenaardse verschijningen en verhalen, des te meer zullen ze geneigd zijn te aanvaarden dat mensen die niet in deze flauwekul geloven abnormaal zijn.

  Dergelijke verhalen kan ik weinig chocola van maken !

  1. Als je nou begint met de laatste zin, dan is het voor iedereen duidelijk… Waarom moet je een soort bewijs-dat-geen-bewijs-is presenteren, om je gevoel te ‘verklaren’.. Jij gelooft er niet in, je redenatie daartoe is lulkoek, je intentie om hier wat te schrijven erover te prijzen en je uiteindelijke ‘logische conclusie’ raakt imo kant noch wal..!
   Het gaat dus, Jakob, om wat JIJ voelt en vindt, en niet om wat ‘we’ met z’n allen zouden moeten vinden als ‘de waarheid’.. De waarheid is voor ieder verschilllend.

   Er is mijn waarheid,
   er is jouw waarheid en
   er is de Waarheid.

  2. Ik vind het nogal ver gaan om te beweren, doordat ouders niet verklaren dat hun kinderen gek zijn, als ze met reïncarnatieverhalen komen, kinderen DUS met kletskoek komen hierover.
   Hoe krom kun je redeneren om je gelijk te willen halen. Het is prima zo Jakob; je maakt er hier ook nogal werk van om dat te doen, met een lange reactie waarom iets NIET is.. 🙄

 12. Waarom ik een soort bewijs-dat-geen-bewijs-is pretendeer ? Laat ik beginnen om te stellen dat wat sommige mensen denken te hebben gezien, of denken te hebben meegemaakt, moeilijk te bewijzen valt ! Als er mensen zijn die beweren door ufo’s te zijn ontvoerd worden ze over het algemeen niet erg serieus genomen, als ik beweer een roze mammoet in de parkeergarage van de Hema te hebben gezien evenmin, maar bewijs jij dan maar het tegendeel….en daar zit nu juist het knelpunt, er valt niks te bewijzen. Zo is het met reïncarnatieverhalen hetzelfde, als jij erin gelooft vindt ik het prima, en als jij meer waarde hecht aan de wetenschappelijke conclusies van een Pim van Lommel dan van Dick Swaab is dat jou keus. Niet alles valt wetenschappelijk te bewijzen, maar niet iedereen hoeft mee te gaan in de wonderlijke verhalen van mensen die op generlei wijze te toetsen zijn.

  Wat ik schrijf mag jij lulkoek vinden, maar dan zou je de conclusies van Prof. Dick Swaab en andere vooraanstaande wetenschappers ook in de prullenbak moeten gooien….vooralsnog kunnen een paar kinderen mij niet overtuigen van hun reïncarnatie-ervaringen !

  1. Het gaat dus over wat jij gelooft en niet over wat de wetenschappers, volgens geaccepteerde medische methodes hebben uitgevonden; ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR..!
   Het is wat het is Jakob, niemand wil je overtuigen..

 13. Niets is mij vreemd GuidoJ, maar ook jij zal ongetwijfeld weten dat kinderen op jonge leeftijd vaak fantaseren over dingen die ze niet thuis kunnen brengen (lucide dromen) Mijn vertrouwen in de wetenschap is groter dan de verhalen van kinderen. En nee, ik wil jou niet overtuigen dat ik gelijk heb, maar ik dacht dat dit een forum was waar iedereen zijn mening mag geven.

  Ooit zullen we achter de waarheid komen, en ik hoop daar nog heel lang op te moeten wachten.

  1. Wie heeft er gezegd dat je NIET je mening mag geven. Ik wijs er alleen op hoé je dat doet, door kinderen als fantasten af te schilderen én het onderzoek in een soort ‘diskrediet’ te brengen.. Terwijl je in mijn opinie niet over dit verhaal praat, maar motivatie zoekt om je eigen denkbeelden vast te houden..!

   Ik geef je gewoon een argument, dat de vele onderzoeken, wereldwijd en ONAFHANKELIJK van elkaar, plaatsvonden, en dat het dan wel gek is, dat ál die kinderen dan dezélfde dikke duim hebben, door met FEITEN aan te komen, zoals hierboven in het artikel aangegeven. Ik vind dat nóg knapper, wat je beweert, dan van de simpele gedachte van reïncarnatie uit te gaan.

   Want hoe kom je op de naam van een vrouw, waar je in vorig leven mee getrouwd ben geweest, hoe ken je de namen van al je (vroegere) kinderen! En hoe weet je wie de dader is, degene die je in een vorig leven heeft vermoord..? Een man/dader die tot dan toe onbekend was? Hoe weet je waar het moordwapen is begraven, de precieze plek nota bene!! Dat kind uit het voorbeeld hierboven, is nog nooit in dat betreffende buurtdorpje geweest en weet de weg, zodra hij het dorpje in komt met zijn ouders. Enz. enz.

   (Overigens Jakob, als je regeert, doe dat door RECHTSONDER DE BETREFFENDE REACTIE te klikken, je zit nu telkens bovenaan!)

 14. Als de dood niet bestaat, de hemel geen plaats ver weg is, maar “alleen” maar een bewustzijnsverandering, aangezien we zelf kunnen kiezen voor hemel of hel en alles Een is. En alles wat er is en geweest is niet verloren gaat maar blijft in wat Akasha veld genoemd wordt staat het voor mij als een paal boven water dat re-incarnatie bestaat, voor mij kan het niet anders. Want dan zou ieder mens weer blanco worden geboren, hoe zouden we dan moeten evolueren? Onze ziel heeft NU dit aardse voertuig, ons lichaam aangenomen, ons bewustzijn gaat steeds met ons mee in alle levens, die hoe gek het ook klinkt tegelijkertijd worden geleefd, want er is alleen maar NU.

  Alles is EEN. Dat “bewijst” zelfs nu de kwantumwetenschap, die spreekt van algehele verbondenheid, dat is wel even wat anders dan de vorige wetenschap de “mechanistische” ook genoemd de “materiele” die uitging van afgescheiden-heid, ze geloofden alleen wat ze konden zien en meten…….. maar o.a. politiek, onderwijs en de reguliere geneeskunde zijn hier nog veelal aan verbonden….. en gaan voorbij aan de ziel…… dus ontkennen het diepste wezen van de mens.

  En als je met zo’n achterhaalde denkwijze werkt is er geen plaats voor re-incarnatie, want daar is toch echt de ziel en bewustzijn voor nodig, hoe zouden we anders transformeren en evolueren? Alles ligt opgeslagen in het Akashaveld, we hoeven ons “alleen” maar te herinneren. Het is een prachtige verbinding…. het verhaal van dit jongentje is Uniek en toch ook weer niet uniek…… want we zijn allemaal Uniek. Zoek en vind je eigen mysterie… dat is de UITDAGING van het leven……

  1. Separation is an illusion; energy is eternal.
   We are NOT a body, we have a body.
   We don’t have a Spirit, we ARE Spirit.

 15. Jullie opvattingen dat elke mens de reïncarnatie is van een vorige mens wordt onderuitgehaald door het bevolkingsargument: hoe kan de wereldbevolking toenemen van een handjevol (een paar miljoen mensen eeuwen geleden) tot 5 miljard nu? Als je veronderstelt dat er nog zielen zijn van niet herboren overledenen, dan moet je die nog optellen bij die 5 miljard dus !
  Stel dat reïncarnatie een feit zou zijn, en dat bovendien herinneringen aan een vorig leven mogelijk zouden zijn, dan zou er ongeacht hoe het met die onstoffelijke ziel gesteld was, een enorme hoeveelheid informatie van het ene tastbare systeem (het brein van een stervende) overgedragen moeten worden op een ander tastbaar systeem (het brein van een foetus), mogelijk via een onstoffelijk tussenstadium. Toch is nooit in de hersenen maar het geringste spoor gevonden van iets dat zo’n massaal gegevenstransport zou kunnen verzorgen. Bovendien is om een tastbaar systeem in een andere toestand te brengen, fysische energie nodig. En dan hebben we nog niet eens gesproken over het wonderlijke vermogen van onstoffelijke zielen om foetussen op te sporen en er zich in te nestelen. De slotsom lijkt onontkoombaar: reïncarnatie met behoud van herinnering zou betekenen dat er een onzichtbare wereld bestaat die de tastbare wereld kan beïnvloeden zonder sporen achter te laten.
  Mijn verklaring is dat het verschijnsel reincarnatie ontstaat doordat iedereen hoopt dat het waar is. Een familie treurt om een dierbare overledene, en is blij als ze kunnen geloven dat hij of zij weer opgestaan is. Met deze verklaring zou een kind maar wat praten, terwijl ouders en omstanders blijven zoeken naar een geval dat er op lijkt (dit zou ook begrijpelijk maken waarom gevallen met grote roddelwaarde zo vaak voorkomen). Met terugwerkende kracht wordt het kind dan van alles in de mond gelegd. Als de treurende familie er eenmaal overtuigd is dat ze in het kind het familielid hebben teruggevonden, onderhouden ze vaak hartelijke betrekkingen met het kind.

  Discussie mijnerzijds gesloten.

  1. @jakob
   Je hebt slechts een heel beperkt , en imo vernauwd voorstellingsvermogen. Je stelt dat reincarnatie niet kan omdat er in de hersenen geen mogelijkheid tot gegevensoverdracht op zo’n grote schaal zijn ontdekt. Ook stel je dat het onmogelijk waar kan zijn dat er een onzichtbare wereld kan bestaan die de zichtbare wereld beinvloed zonder sporen na te laten .

   Laten we bij het eerste beginnen ; een onstoffelijke ziel heeft in geen geval een stoffelijk systeem nodig om herinneringen te herbergen of over te dragen. Het is ook nog nooit aanneembaar gemaakt dat de herinneringen zich alleen in de hersenen zouden bevinden in een stoffelijke staat dus. Verder wil ik je wijzen op het feit dat reincarnatie niet per definitie lineair is nog zich hoeft te houden aan dimenties of dichtheden, ook plaats in de ruimte is geen vaststaande. Kortom ( en hier ontkracht ik jouw argument betreffende het huidig aantal aardlingen)
   Reincarnatie staat los van tijd plaats en dichtheid. Ik spreek dan ook liever niet over vorige levens maar andere levens die alle tegelijkertijd worden geleeft op verschillende plaatsen ( planeten, dimenties, dichtheden, paralelle werelden)en vanuit lineaire visie in verschillende tijden. Ik snap dat het je duizeld maar probeer het eens te aanvaarden als mogelijkheid.

   Blijft over het feit dat naast de door jou waarneembare wereld een wereld van energie bestaat. Deze beide hebben een interactie met elkaar en beinvloeden elkaar wel degelijk . Hieraan ligt ook het gebruik van rituelen en symbolen ten grondslag.Een heel waardevol en bekend voorbeeld hiervan zie je bij de beinvloeding van water ( fysieke wereld) door gedachten( energetische wereld) door dr. Emoto. Zelfs jij onderkent op enig niveau de beinvloeding van deze energetische wereld op de fysieke door te stellen dat het onmogelijk kan zijn dat een (energetische) onstoffelijke ziel herinneringen aan andere levens kan hebben terwijl hij die niet stoffelijk zijn doorgegeven ( hetgeen natuurlijk voor een onstoffelijk entiteit onnodig zou zijn).
   Alleen door te stellen dat er een fysieke energie nodig is en een systeem die voor de data overdracht zou zorgen , denk je reincarnatie te kunnen ontkrachten, echter de ziel is energie en heeft in zijn onstoffelijke vorm geen stoffelijk systeem nodig .En als de ziel ‘verhuist ‘van lichaam naar lichaam neemt die alle info met zich mee , de mogelijkheid tot toegang van die info is een geheel andere zaak.

   Kortom jouw argumenten om reincarnatie weg te zetten als wensgedachte komen schromelijk tekort en beperken je voorstellingsvermogen en ontdekkingskracht enorm. En dan heb ik het nog niet eens over de herinnering van volwassen mensen zoals ik aan andere levens. groet marcel.

  2. ‘Discussie mijnerzijds gesloten’ -> de luiken gaan dicht, er kan niets meer bij. We zitten vol.. Geeft niks Jakob, het is allemaal prima. Maar lees toch nog eens het ‘wetenschappelijke artikel’ over cognitieve dissonantie. Wellicht ontstaat er daardoor ruimte je eigen beperkingen óók onder ogen te zien; die zijn er overigens niet voor niets… Ze helpen je, beschermen je.
   Respect!

 16. Marcel, veel (maar lang niet alle) gelovigen denken dat alle mensen in hun vorige leven ook mensen waren. Aangezien er nu vijf tot zes miljard mensen op aarde zijn en enige miljoenen jaren geleden geen enkele, zou dit betekenen dat in de onstoffelijke wereld de regels van de rekenkunde kennelijk anders zijn. Met andere woorden: de onstoffelijke wereld gaat ons verstand te boven, wij dienen domweg te geloven.

  Tegenwoordig is er veel bekend van de werking van de hersenen en de principes van de erfelijkheid. Genoeg in elk geval om onstoffelijke kennisbronnen erg onaannemelijk te maken. Dat betekent dat bewijzen voor het bestaan van onstoffelijke bronnen van kennis, of het nu om reïncarnatie gaat of om psi, buitengewoon sterk moeten zijn. Zulke bewijzen zijn niet aan te voeren !
  Ook zou men verwachten dat het spontaan spreken van vreemde talen schering en inslag zou zijn, als reïncarnatie met behoud van herinnering bestond. Dit verschijnsel, xenoglossie geheten, komt wel voor (voornamelijk onder hypnose), maar als het goed onderzocht wordt door een taalkundige en een echte spreker van de betrokken taal zelf, blijft er niets van over en blijkt het een vorm van *glossolalie met opgepikte flarden van de vreemde taal in kwestie te zijn.

  Maar eens zullen we het nooit worden !

  1. als cellen zich kunnen delen en zo ook vermenigvuldigen waarom zou een ziel dat niet kunnen?

 17. Het ruimere denken wat die ene persoon verteld bij de wereld draait door is de sleutel om meer mensen te overtuigen.. Mensen die geen kennis opbouwen blijven logischerwijs Atheis en sommige Atheisten hebben nu eenmaal wel kennis alleen zij kunnen het zich gewoon simpel weg niet voorstellen.. Over ouri geller of hoe die ook heet, heb ik gezien op een programma dat hij ontmaskerd is en dat maakt alles weer een stukje ongeloofwaardiger helaas..

 18. dit is allang bij hindoes in india en overal in de wereld,maar tmooiste is dat heel veel mensen dat nt wilde geloven,nu zijn de feiten daar .dus soms is t goed om eve te blijven stilstaan als er iets gezegd wordt,er zijn nog meer zaken die elke dag gebeuren .ik bn blij dat niet gelovigen ook met dit fenomeen zitten .ik hoop dat anders denlkenden ook tot t besf komen dat er meer is tussen aarde en zon.

 19. Maar wie heeft bepaald dat we op aarde zijn om te leren? Dat is wel weer een menselijke gedachte. Dan zou er iets zijn dat ons aan stuurt. En dan denken we weer menselijk. Ik heb een aantal dingen zelf beleefd en dan denk ik dat reïncarnatie wel bestaat, maar soms vraag ik me af of het een houvast is, een angst voor de dood en het onbekende wegnemen. Toen mijn man overleed, zag mijn dochter van 2 jaar hem overal verschijnen, dit heeft ongeveer een half jaar geduurd. Vlak voor zijn overlijden hebben we afgesproken wie er ook al eerste gaat, laat iets merken dat het na de dood niet stopt. Maar doe het nooit als ik alleen ben, want dan kan ik er wel bang van worden. En op de dag van zijn auto ongeluk heeft hij inderdaad mij laten weten dat het niet stopt bij de dood, in het bijzijn van 7 andere mensen. Het was een bijzondere ervaring waar ik nu nog vaak aan terug denk. Is inmiddels al 18 jaar geleden. Heb toen ook dingen ineens bedacht hoe het zo zou kunnen zijn, dat was iets dat in mij op kwam toen ik steeds iets hoorde van mijn overleden man, en dat blijft me steeds bij. Ik heb het nog nooit op papier gezet, maar wel aan een aantal mensen verteld. Nu al die jaren later weet ik het nog precies, maar heb ook vaak twijfels. Als iemand wil weten hoe het zit hoor ik het wel. wie weet zet ik het op papier haha.

 20. Mensen niet wil geloven, ik heb respekt voor , maar ik heb wel heel keine bewijzen, hebben jullie ooiet iemand loopt op water/rivier of iemand langs de weg zeef dan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.