Advertentie

De zoektocht naar Liefde; de Feniks ervaren..!


x

x

De zoektocht naar Liefde, het ervaren van de Feniks..

 2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Waar zijn we nu echt naar op zoek? Als wij onszelf afvragen waar we in de loop van ons leven naar op zoek zijn en achter alle innerlijk en uiterlijk opgehangen (rook)gordijnen durven te kijken, dan kunnen we toch alleen maar constateren dat we op zoek zijn naar Liefde. Een Liefde die ons doet voelen dat we er mogen zijn, dat we van belang zijn, dat we mooie kwaliteiten hebben waar anderen van mee kunnen genieten. Dus dat we een bijdrage te leveren hebben aan een toenemende transformatie van een inmiddels totaal ontmenselijkte maatschappij. In feite zijn we in mijn beleving allemaal op zoek naar de perfecte en vervullende Liefde! (HIER)

Arend Zeevat

Doordat de samenleving in de loop der tijd is verworden tot een maatschappij valt er echter bitter weinig meer op een Liefdevolle manier samen te leven.

Omdat wij in een door economische belangen en egostrijd vormgegeven (buiten)wereld leven, zullen we in die wereld deze perfecte Liefde niet kunnen vinden. Alle sociaal-menselijke verhoudingen zijn in de loop der tijd zo verziekt door die economische belangen, dat er geen plaats meer is voor ware Liefde. Liefde heeft met een oorspronkelijke en individuele beleving te maken van de innerlijke Bron van leven, die op een vrije en vooral ook vrijlatende wijze tot uitdrukking gebracht wil kunnen worden.

De Liefde wil het leven in al haar vormen heiligen en ten volle waarderen. Binnen economisch gedicteerde verhoudingen is dat absoluut onmogelijk. Wij kunnen echter wel zelf die Liefde, door deze gedurende het leven in  onszelf toe te laten, in de wereld helpen brengen en daar te verankeren. Economie is gebaseerd op exploitatie door en gewin voor de machtigste en financieel rijkste 0.01% van deze wereld. Hun innerlijk kent geen Liefde. Het kent slechts een satanisch geïnspireerde drang naar macht en rijkdom. Maar zij kunnen hun macht en rijkdom niet meenemen naar het hiernamaals. Dit wordt op humoristische wijze duidelijk gemaakt in de volgende grap waarin Mark Rutte de hoofdrol speelt..

Mark Rutte bij de hemelpoort

Mark Rutte komt bij een verkeersongeluk om het leven. Zijn ziel komt bij de hemelpoort en wordt ontvangen door Petrus. “Welkom bij de Hemel”, zegt Petrus. ”Er is een klein probleem, ik kan je niet zomaar binnenlaten. We zien zelden een zo hoog geplaatst persoon aan de hemelpoort, zie je, dus weten we niet meteen wat te doen met jou. “

“Het spijt me, maar we hebben hier zo ónze regels”, zegt Petrus.

“Geen probleem, laat me gewoon binnen”, zegt de VVD-politicus. Waarop Petrus antwoordt: “Nou, ik zou wel willen, maar ik heb orders van hogerhand. Wat we zullen doen, je brengt 1 dag door in de hel en 1 dag in de hemel. Daarna kun je kiezen waar de eeuwigheid door te brengen.”

“Echt, ik weet het al. Ik wil naar de hemel”, zegt Mark Rutte. “Het spijt me, maar we hebben hier zo ónze regels”, zegt Petrus. Zo wordt de politicus door Petrus geëscorteerd naar de lift en ze gaan naar beneden, beneden en nog verder naar beneden naar de hel. De deuren gaan open en plotseling staat hij midden op een mooie groene golfbaan. Op een afstandje staat het clubhuis en daarvoor staan al zijn oude vrienden en andere politici, waar hij mee heeft gewerkt. Ze zijn allemaal heel blij en gekleed in avondtenue.

Ze rennen naar hem toe, schudden zijn hand, en halen goede tijden op die ze hadden toen ze steeds rijker werden op kosten van de burgers. Ze speelden een prettig partijtje golf en met het diner hadden ze kreeft, kaviaar en Champagne. De duivel zelf is ook aanwezig, die waarachtig een vriendelijke vent is en zich vermaakte met dansen en grappen vertellen. Ze hadden het geweldig en voordat hij het wist, was het tijd om te vertrekken.
Iedereen gaf hem een hartelijk afscheid en ze wuifden, terwijl de lift begon te stijgen. De lift gaat omhoog, omhoog, omhoog en toen hij stopte stond Petrus al op hem te wachten.
“Nu is het tijd om de Hemel te bezoeken.”

In de hemel was het heel gezellig, hij spendeerde zijn tijd met het vergezellen van een groep blije zielen, die van wolk naar wolk dansten, de harp bespeelden en zongen. Ze hadden het dus goed naar hun zin, maar voordat hij er erg in heeft zijn er 24 uren voorbij en Petrus komt naar hem toe. “Nu dan, je hebt een dag in de hel doorgebracht en een dag in de Hemel, maak nu je keuze voor de eeuwigheid.” Politicus Mark Rutte wacht even, dan antwoord hij: “Wel, ik zou het nooit gezegd hebben van te voren, ik bedoel, de hemel was geweldig, maar ik denk toch dat ik beter af ben in de hel.”

Zo escorteert Petrus hem naar de lift en hij suist naar beneden, beneden, beneden. De deuren van de lift gaan open en staat hij in een dor landschap, bedekt met vuil en afval. Hij ziet al zijn vrienden, gekleed in lompen, het afval oprapen en in zwarte zakken stoppen, terwijl er steeds meer stinkend afval naar beneden komt vallen. De duivel komt naar hem toe en slaat zijn armen om hem heen. “Ik begrijp er niets van,” stamelt de politicus. “Gisteren was ik hier en was er een golfbaan en een clubhuis, we aten kreeft en kaviaar, dronken Champagne, dansten en hadden het hier geweldig. Nu is er alleen een dor land vol afval en mijn vrienden zien er vreselijk uit. Wat is er gebeurd?”

De duivel kijkt hem aan, lacht en zegt, “Gisteren waren we op campagne….. Vandaag heb je gekozen.”

Niet te verzadigen
Deze grap over Mark Rutte, laat zien dat al die machtsfanaten eigenlijk wezens zijn, die zichzelf volledig hebben verloren in de uiterlijke schijn van geld, glitter, status, geperverteerde seksuele lusten, vermeende macht en aan het ego gerelateerde roem. Dat is echter allemaal zo vergankelijk! Zij houden voor zichzelf een, op verslaving gebaseerde, illusionaire behoefte in stand, die niet te verzadigen is. Omdat zij zichzelf niet uit die verslaving kunnen halen, willen ze de rest van de mensheid meenemen in hun eigen verslavende ondergang! Dan hoeven zij zich niet zo eenzaam te voelen.

Daarom hebben ze in de loop der tijd voor de kinderlijk naïeve en onwetende mensheid een strak keurslijf bedacht van wetten, regels en voorschriften, die ze met alle hen ten dienst staande machtsmiddelen aan haar hebben opgelegd. Ze menen daarmee controle over de gehele mensheid te kunnen krijgen. Maar ook dat is een illusie! Want wanneer ook maar één individueel mens hun plannen doorziet en gevolg geeft aan zijn/haar drang om Liefde toe te willen laten, is hun illusie al aan diggelen. Ze kunnen nooit en te nimmer de gehele mensheid in haar geheel beheersen, betreffende wat ze moeten denken, voelen en doen.

Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de 3 lagere chakra’s; deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf. Deze periode wordt vaak de ‘Duistere Nacht van de Ziel’ genoemd of het ‘gaan door het dal van de schaduwen.’

Ze kunnen nooit de mens zijn ingeboren vrijheid totaal afnemen. Dat is absoluut Godsonmogelijk! Er zal altijd iets in de mens aanwezig blijven dat naar vrijheid en Liefde zal blijven streven. Dat is vooral de diep in de menselijke ziel verankerde wil om Liefde te kunnen ervaren. Die vrij willen stromende Liefde laat zich niet uitroeien. No way! Laat dit vooral heel erg duidelijk zijn! In het dichtwerk Faust van Goethe wordt dit op een heel mooi beeldende wijze duidelijk gemaakt.

Dus koester je alvast in de overwinning op het Kwaad, waar die 0,01% van de mensheid en haar volgelingen voor staan. Hun strijd is al lang verloren. Ze beseffen het alleen nog niet. In het volgende wil ik een licht werpen op een deel van de trukendoos van Pandora die zij voor de mensheid hebben geopend, om haar mee te nemen in hun illusionaire ondergang. Dit wil ik doen door een algemeen gebruikt misleidend begrip in een ander licht te plaatsen.

Maatschappij
Het verschil tussen de begrippen maatschappij en samenleving is, dat het eerste begrip een sterke vorm van georganiseerde structuur inhoudt die gebaseerd is op wet- en regelgeving. Het begrip samenleving staat voor iets heel anders, waar ik verderop in dit artikel op in zal gaan. De structurerende wet- en regelgeving binnen de maatschappij, vormen uiteindelijk een alles bepalende invloed ten aanzien van het gehele ‘leven’ dat er binnen de maatschappij plaatsvindt. Daarvoor zijn er verschillende verstarrend werkende structuren vormgegeven. Deze zijn door manipulatieve indoctrinatie tot norm geworden en worden door de meeste mensen als normaal beschouwd. Maar is dat ook normaal en wat is normaal? (HIER)

De regels en wetten gelden alleen voor hen die er aan onderworpen zijn en niet voor hen die ze ontworpen hebben! Eén van de geïnstalleerde structuren voor de onderworpenen is de op illusionaire wijze vormgegeven sociaal-maatschappelijke managementlaag van wet- en regelgevende clubs binnen de maatschappij. Deze is binnen de maatschappij op een zogenaamd democratische wijze, door verkiezingen met goedkeuring van de onderworpenen tot stand gekomen. De structuur bestaat uit regeringen en de eigenlijk helemaal niet volksvertegenwoordigende organen.

Zij krijgen in onze economische dictatuur, hun wet- en regelgevende paranoïde dwangneurose ingefluisterd door de economische machtsbelangen van bankiers en multinationals. Zij hebben tot taak het menselijk leven binnen de maatschappij te ordenen en te sturen, door deze met gewelddadig machtsvertoon in verschillende vormen onder controle te houden. De economie is immers het sociaal-maatschappelijke veld, waarbinnen de mensheid door kunstmatig gefabriceerde afhankelijkheidsverhoudingen tot slaaf gemaakt wordt. Dit verloopt geheel volgens een al heel lang van tevoren vastgestelde planning die de basis is gaan vormen voor onze moderne geschiedenis. Zie HIER, HIER en HIER.

Citaat uit de Protocollen van Sion:

‘PROTOCOL 1 (De hoofd doctrine)

 1. Wie heeft de roofdieren, die men mensen noemt, in toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid? Vanaf het begin van de sociale orde hebben zij zich onderworpen aan het ruwe en blinde geweld; later aan de wet, dat niets anders is dan datzelfde geweld, alleen in andere vorm. Ik trek hieruit de conclusie, dat volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.’

Bewakers van het (on)recht
Daarnaast zijn er de structuren die de geïmplementeerde wet- en regelgeving in haar uitvoerende toepassing moeten toetsen, met betrekking tot eventueel ontstane conflicten tussen de deelnemers aan de maatschappij en de bepalende regelgevers. Of tussen de deelnemers onderling. Hier is een heel justitieel en gerechtelijk apparaat uit voortgekomen, dat vormgegeven wordt door mensen die daar intensief voor hebben moeten studeren. Uit de praktische vormgeving van hetgeen ze hebben bestudeerd blijkt echter, dat het niet datgene bewerkstelligd wat met vele mooi verhullende woorden wordt gepretendeerd. Dit is mij mede duidelijk geworden tijdens een interview, dat ik had met de emeritus hoogleraar staatsrecht Twan Tak voor Argusoog Radio.

De rechtenstudie houdt in, dat de studenten zich door het slaven producerende (on)rechtssysteem laten hersenspoelen om dat systeem in stand te helpen houden. Tijdens de latere uitoefening van hun ambt ontwikkelen ze vaak een beroepsmatige afwijking. Deze doet hen vanwege de strijd voor het behoud van hun goed betaalde baan, zich veelal volledig identificeren met de regels en wetten die ze zouden moeten toetsen. Daarbij zijn ze in veel gevallen vergeten dat regels en wetten niets met menselijkheid en Liefde te maken hebben, omdat ze star en veralgemeniserend zijn. Wetten en regels zijn per definitie liefdeloos! Afhankelijk van de sociaal-maatschappelijke status en positie worden overtredingen wel of niet bestraft.

Het wapen van de ‘Vrijmetselarij’

Wetten en regels komen voort uit een op controle en macht gericht intellectueel denken, waar het hart geen invloed op heeft. Deze manier van denken houdt niet het algemeen en individueel menselijk belang voor ogen, maar alleen het belang van de wet- en regelgevers en de daarboven opererende marionettenspelers. Zij hebben een monopolie op geweld en voeren dit via de ‘wetshandhavende’ structuren van politie en legers uit. Zoals al gezegd spelen er bij de vertegenwoordigers binnen de bovengenoemde wet- en regelgevingsstructuur ook de nodige persoonlijke belangen een rol.

Zij worden vooral binnen de ‘ouwe jongens’-netwerken van niet ambachtelijke Vrije Metselaars behartigd. Het is dit op de achtergrond en aan ieders democratisch te controleren zicht onttrokken schaduwgebeuren, dat zo ongelooflijk verziekend heeft gewerkt op de samenleving (HIER). Het is voornamelijk de Maatschap van niet ambachtelijke metselaars, die het grootste belang hecht aan het eigen persoonlijk welzijn. Deze worden dan ook alleen binnen het Maatschap behartigd, zolang ze maar trouw zijn aan het Maatschap en haar doelen.

Daartoe wordt vaak gebruik gemaakt van op de persoon gerichte chantagepraktijken (HIER), (HIER) en (HIER). Als uitvloeisel daarvan zijn zij bereidt, om het welzijn van de menselijke samenleving als geheel ondergeschikt te maken aan hun in (geheim) ‘broederschap’ verbonden belangen. Ze zweren er zelfs een eed op, maar in feite eten ze daarmee een ogenschijnlijk ongeneeslijke zweer op (HIER), (HIER), (HIER) en (HIER), en via eigen onderzoek nog veel meer. Ze blijken daarmee minder vrij te zijn dan ze pretenderen.

Dus al met al is een maatschappij een weergave van de ten dode opgeschreven mens. Want een maatschappij die dode en dodende regels en wetten als basis heeft voor haar bestaan, kan alleen maar ten dode opgeschreven zijn. Het begrip maatschappij is gebaseerd op maatschap, hetgeen een rechtsvorm is die de economische belangen van verschillende mensen op een ‘legaal’/juridische manier veilig stelt. Volgens het Nederlandse woordenboek van Dale heeft het begrip maatschappij de volgende (politiek correcte!) betekenissen:

Betekenis ‘ maatschappij ‘

 1. samenleving, gemeenschap; = wereld
 2. vereniging ter bevordering van bepaalde belangen
 3. vereniging van personen tot een handelsonderneming enz.: verzekeringsmaatschappij (Bron)

Vooral de tweede en derde van de door Van Dale gegeven politiek correcte betekenissen geven exact aan waar het allemaal om draait. De eerst gegeven betekenis, waarin maatschappij gelijkgesteld wordt aan de samenleving en de wereld als geheel, kunnen we maar beter vergeten. Deze betekenis hoort thuis in de prullenbak van ‘Orwelliaanse New Speak’. Want gezien de economische dictatuur waar wij nu wereldwijd in leven mag het inmiddels wel al overduidelijk geworden zijn dat, door de vele miljoenen doden ten gevolge van kunstmatig geschapen oorlogen, kunstmatig geschapen ziekten en kunstmatig geschapen honger, er geen sprake meer kan zijn van werkelijk samen leven.

‘One-World’-magazine laat zien hoe de rijken steeds rijker worden, vooral door het wegnemen van handelsbarrières. Deze zijn feitelijk bedoeld als bescherming van thuismarkten en -economieën.

De economie heeft immers niets met gemeenschap, samenleving en de werkelijk menselijke wereld te maken. Het heeft die menselijke wereld misbruikt om er de tweede en derde betekenis volgens van Dale op te kunnen baseren. Maatschappij staat in concreto dus voor belangenbehartiging en dan vooral de belangen van 0.01 % van de mensheid. Die 0,01% wil de rest van de mensheid in totale verwarring brengen betreffende de Liefde. Dat doet men o.a. door op lagere  en middelbare scholen seksuele voorlichting te geven, waarbij ook verplicht aandacht moet worden besteed aan homoseksualiteit en transseksualiteit.

Onlangs werd in de 2e Kamer een door de SP ingediende motie aangenomen, waarin wordt afgedwongen om weigerende scholen te bestraffen (HIER). Het wordt steeds schadelijker voor kinderen om het door de staat bepaalde onderwijs te volgen. Zou het niet eens tijd worden om die bizar kleine dictatoriale minderheid door het afvoerputje van de geschiedenis te spoelen, zodat zij die werkelijk samen willen leven dat ook kunnen gaan doen?

Wordt het niet eens tijd voor allen die graag werkelijk samen willen leven, dat zij hun eigen emotioneel historische afvoerputje schoonmaken? We kunnen dan weer met een schone lei en schoon levenswater beginnen. En weer opnieuw gaan bouwen aan het op een zuivere manier vormgeven van het leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is!

Veruiterlijkte liefde
In het Oudgrieks zijn er verschillende begrippen voor liefde, ieder met een andere inhoud. Men zou het ook kunnen zien als verschillende niveaus ven beleving. Hieronder een aantal enigszins bewerkte citaten uit een artikel over de Griekse liefdesopvattingen.

Wij hebben één woord voor liefde, maar de oude Grieken hadden er wel zes..
Het begrip ‘Eros’ stond bij de oude Grieken voor seksuele hartstocht en begeerte, en vertegenwoordigde een van de belangrijkste soorten liefde. Maar Eros was zeker niet de speelse deugniet die we ons er tegenwoordig bij voorstellen. Men zag er een gevaarlijke, vurige en irrationele vorm van liefde in, die zich meester van je kon maken, en waarvan je vervolgens volkomen in de ban raakte. ‘ (…)

Muzikaal intermezzo van Gary Moore met I’ve still got the blues for you:

(…)  “Een andere vorm van liefde, philia – meestal vertaald als ‘vriendschap’ – werd veel deugdzamer geacht dan de platte seksualiteit van eros. Filosofen als Aristoteles hebben zich heel wat geestelijke inspanningen getroost om de verschillende vormen van philia te ontleden. Zo was er de philia binnen het gezin – bijvoorbeeld de innige band en de genegenheid tussen een ouder en een kind, of de diepgevoelde, maar niet-seksuele band tussen broers en zusters of neven en nichten, die elkaar door bloedverwantschap na stonden.

Speelse liefde
Philia mocht dan een behoorlijk serieuze aangelegenheid zijn, maar er was nog een derde vorm van liefde die door de oude Grieken werd gewaardeerd: speelse liefde. In navolging van de Romeinse dichter Ovidius gebruiken academici meestal het Latijnse woord ludus voor dit type liefde, dat staat voor de speelse genegenheid tussen kinderen of gelegenheidsminnaars.

Op deze oude Byzantijnse Griekse Icoon, zien we Sophia, het vrouwelijk aspect van God, met haar 3 dochters: Geloof, Hoop en Liefde

Praktische liefde
Huwelijken in het oude Griekenland waren zelden ludiek. Gewoonlijk werden ze door de ouders gearrangeerd en had de vrouw, die geacht werd binnen te blijven, zich maar te schikken naar haar echtgenoot. (Hoezo afgeven op de Islam vanwege het gebrek aan vrouwenrechten? AZ) Dit weerhield de Grieken er niet van een vierde soort liefde te bedenken, die ze pragma – volwassen liefde – noemden, waarmee ze verwezen naar het diepe begrip dat er na lange tijd tussen echtelieden kan ontstaan. (Hier is het begrip pragmatisch aan ontleend. In mijn beleving houdt dit de voorwaardelijke min of meer economische voor wat hoort wat liefde in. AZ) (…)

Verinnerlijkte Liefde
(…) “Ging het bij pragma om geven aan je partner, agape of onzelfzuchtige liefde was een veel radicaler ideaal. Dit Oudgriekse type liefde werd gekenmerkt door zijn non-exclusiviteit: het werd geacht op altruïstische wijze aan ieder mens te worden betoond, of het nu een familielid of een vreemdeling uit een verre stadstaat betrof. Deze liefde werd aangeboden zonder verplichting en zonder dat er iets voor werd terugverwacht – een transcendente liefde, gebaseerd op menselijke solidariteit.” (…)

Onzuivere en zuivere eigenliefde
(…) ”Tot slot kenden de Grieken nog philauteo, eigenliefde, iets wat op het eerste gezicht het tegendeel van agape lijkt: de vijand en vernietiger van naastenliefde. De wijze Grieken beseften echter dat er twee vormen van bestonden. Enerzijds was er een negatief soort eigenliefde: een egoïstische en buitensporige zucht naar persoonlijk genot, geld en maatschappelijk aanzien. De gevaren daarvan kwamen naar voren in de mythe van Narcissus, de onweerstaanbare jongeling die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld in een vijver, zich daar niet meer van kon losrukken en ter plekke verhongerde.

Gelukkig had Aristoteles een gunstiger variant van eigenliefde opgemerkt, die ons juist beter in staat stelt anderen lief te hebben. ‘Alle gevoelens van genegenheid voor anderen’, zo schreef hij, ‘komen voort uit gevoelens voor jezelf.’  Zijn boodschap was dat je heel veel liefde te geven hebt als je op jezelf gesteld en zelfverzekerd bent. Als je bovendien weet wat je gelukkig maakt, zul je er eenvoudiger in slagen dat geluk aan anderen door te geven. ‘Wanneer je daarentegen moeite met jezelf hebt of sommige aspecten van jezelf verafschuwt, zul je anderen weinig liefde te bieden hebben. Het lijkt dus van belang dat we leren van onszelf te houden op een manier die niet ontaardt in obsessief navelstaren. Daarvoor moeten we op z’n minst onze onvolkomenheden aanvaarden en in alle bescheidenheid onze persoonlijke talenten onderschrijven, in plaats van ons blind te staren op onze mislukkingen en tekortkomingen.’ Bron

Het is door het ervaren van een gezonde eigenliefde, dat men ontvankelijk kan worden voor de Goddelijke liefdesvorm agape. De agape-vorm van Liefde heelt de in onze ziel aanwezige wond van afgescheidenheid. Het is tevens de alomvattende vorm van Liefde, die de basis vormt voor een gezond samenleven.

Samenleving
Het begrip samenleving heeft voor mij een heel bijzondere inhoud. Voor mij geeft het aan dat een gemeenschap van mensen samen het leven heiligt in al haar vormen. Het geeft voor mij ook aan dat mensen bereidt zijn om zichzelf en hun medemensen in hun ware aard te zien. Daarmee bedoel ik het zien van de essentieel goddelijk scheppende vonk in ieder ander mens. Liefde wil jezelf, de ander en het gehele leven op een ego overstijgende onvoorwaardelijke manier laten zijn zoals het is. In een gezonde samenleving is mijns inziens een op gezonde eigenliefde gebaseerde agape dus de basis van alle sociale relaties. Het is het element, dat een verbindende draagkracht heeft en tevens mogelijkheden tot verandering en ontwikkeling biedt.

Muzikaal intermezzo van The Vaughan Brothers:

Liefde en kunstenaarschap
Iedere ware kunstenaar zal bevestigen dat zijn/haar kunst voor een belangrijk deel voortkomt uit het op een positieve manier om leren gaan met de in hem/haar aanwezige spanningsvelden, die het leven in deze dualistische wereld met zich meebrengt. De inspiratie die de kunstenaar ontvangt, kan hij/zij alleen ontvankelijk voor zijn als hij/zij volledig in het heden leeft, in directe verbinding met de innerlijke bron van inspiratie. Het wordt de moderne mens echter steeds moeilijker gemaakt om in dat heden te leven.

Door allerlei tegengesteld maatschappelijke krachtenwerkingen wordt de mens in onze tijd enerzijds vastgehouden in de feodale machtsverhoudingen vanuit het verleden. In de antroposofie worden dit de Luciferische krachten genoemd. Anderzijds wordt hij door een vanuit de toekomst komende kracht, die de moderne zeer geavanceerde technologie vormgeeft, in de toekomst gezogen. Deze technologie heeft op de mens een zielsvernietigende uitwerking, daar deze er moreel/ethisch gezien niet op voorbereid is, om daar op een zuivere aan de natuur gerelateerde wijze mee om te gaan.

Hij is ook bekend als een ‘Phosphóros’ (‘Hij die licht brengt’; ook bekend als ‘Heosphoros’) De Griekse god van de Morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman. Vliedend, valk voor zijn moeder Eos, of de Zonnegod Hélios, Met een toorts in de hand. In het Latijn werd hij aangeduid als ‘Lucifer.’

Deze wordt in de antroposofie Ahrimanisch geneomd. Het gebruik van die technologie is ingebed in de groepsegocentrische Luciferische machtssfeer van de heersers van deze planeet. Zij misbruiken het voor machtsbehoud en controle. De mensheid is dus gevangen tussen een Luciferisch op machtverhoudingen gebaseerd verleden en een Ahrimanisch op een niet moreel ondersteunde technologische toekomst. Welcome to the machine (hier).

Overgangstijd tussen twee evolutionaire tijdperken
Astrologisch gezien kenmerkt zich bovenstaande in een overgang van de collectivistisch gerichte groepsmens van het Vissentijdperk, naar de geïndividualiseerde gemeenschapsmens van het Watermantijdperk. Lucifer laat het op macht beluste genius van het verleden zien en Ahriman het technologische genius van de toekomst. De conserverende krachten van het oude tijdperk willen de mens vasthouden in het geprogrammeerd machtsdenken en onder invloed houden van externe autoriteiten.

Tegelijkertijd werken er dus krachten van het Kwaad vanuit de toekomst in op de mensheid. Deze confronteren haar met een zeer geavanceerde technologie die gebaseerd is op natuurkrachten, welke alleen met een hoogstaand moreel/ethische ontwikkeling ten goede te gebruiken zijn. Zo werken de satanische krachten Lucifer en Ahriman samen om de mensheid te verwarren en van haar oorspronkelijk evolutionaire weg af te leiden.

Er is aldus een spanningsveld geschapen, waarbinnen de mensheid uit elkaar wordt getrokken tussen het conserverende machtsverleden en een technologische toekomst die men moreel/ethisch gezien nog niet aankan. Dit is mijns inziens de oorzaak van de diepe spirituele crisis, waarin de mensheid zich momenteel bevindt. De individuele mens wordt in dit spanningsveld tussen ogenschijnlijk tegengestelde krachten innerlijk onbewust tot een gespletenheid gebracht, tot een schizofrene situatie.

Hier is eveneens de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke in te herkennen, maar dan in een demonische uitingsvorm. De machtconserverende krachten uit het verleden zijn Luciferisch en oorspronkelijk vrouwelijk. Deze zijn gericht op het in stand houden van het collectief, ook al moet dat met dictatoriale machtsmiddelen. De uit de toekomst werkende technologische krachten zijn Ahrimanisch en mannelijk. Zij zijn gericht op afscheiding, fragmentarisering en versplintering. W

aar de huidige technologische communicatiemiddelen een belangrijke rol bij spelen, die via een kunstmatig virtuele realiteit een kunstmatig gevoel van verbondenheid geven. Maar tevens de mens steeds meer opsluiten in een illusionaire zelfbeleving, een egozeepbel. Modern narcisme dus. Kijk eens hoeveel vrienden en contacten ik heb en hoeveel mensen mij volgen. Kwantiteit zegt echter niets over kwaliteit. Ze lijken elkaar te bestrijden. Goethe maakte op meesterlijke wijze in zijn dichtwerk Faust duidelijk, hoe die gespletenheid in de mens werkt:

Twee zielen wonen, ach, diep in mijn borst,
De ene wil zich van de and’re scheiden;
De ene klampt in felle liefdeslust
Zich aan de wereld vast met grijpende organen;
De and’re rijst met macht op uit het stof
Naar sferen van een hoger, reiner wereld.
Bron

Goethe, Faust 1, Vor dem Tor

De astroloog Kaypacha legt in onderstaande video aan de hand van astrologische interpretaties, weer heel mooi uit wat de huidige staat van het kosmische krachtenveld is waar wij ons nu in bevinden.

Gestolen tijd
Naast het jaarlijkse gerommel met zomer- en wintertijd, blijken de machthebbers op deze planeet nog veel meer met onze tijdsbeleving te hebben gerommeld. Uit een aankondiging op deze site van een lezing van Cara St.Louis (HIER) blijkt, dat zij door haar spirituele onderzoek tot de conclusie is gekomen dat er in onze ontwikkelingsgeschiedenis zo’n 400 tot 1300 jaar zijn ‘ingevoegd’. Daardoor zouden we in een heel andere tijdlijn terecht zijn gekomen. Nu is het met ons alledaagse mensenverstand moeilijk te bevatten hoe men dat zou hebben kunnen doen.

Wat zij door haar onderzoek gevonden heeft, is in mijn beleving echter een bevestiging van de Ahrimanische werkzaamheid op de menselijke evolutie. Deze werkzaamheid is er op gericht om toekomstige (technologische) ontwikkelingen op een eerder evolutionair moment te laten plaatsvinden, waardoor ze chaotiserend en destructief werkend zijn op de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid en haar sociale samenhang! Het technologische gerommel met dimensies dat men bij CERN meent te kunnen doen is zeker deel van dit geheel.

De voor ons op natuurlijke wijze beleefbare toekomst wordt dus verschoven en ontmoet het heden op een eerder moment, dan volgens de evolutionaire ontwikkeling gepland werd. Op deze wijze doen de samenwerkende satanische tegenkrachten een ultieme poging om de oorspronkelijk menselijke bewustzijnsevolutie om zeep te helpen. Die oorspronkelijke evolutie is er mijns inziens op gericht, om alle bewustzijnsvormen in een toenemende mate en op organische wijze te integreren tot een bewust ervaarbaar onderling verbonden geheel. De samenwerkende Luciferische en Ahrimanische krachten zijn er op uit om de totstandkoming van die bewust ervaarbare verbondenheid te torpederen, fragmentariseren en uiteindelijk te elimineren.

Banda Aceh, een plaatje van vóór en ná de verwoestende aardbeving van 26 december 2004. De band tussen moeder Aarde en haar levende wezens is duidelijk..

Versnelde rotatiesnelheid van de aarde
In 2004 vond er een zeer zware zeebeving plaats bij Indonesië, met een vernietigende tsunami tot gevolg. In 2010 vond er ook een zware aardbeving plaats in Chili. Voor de kust van Japan vond er in 2011 een catastrofale zeebeving plaats met een daaropvolgende tsunami, die een vernietigende uitwerking had op kernreactorcomplex in Fukushima. Al deze aardbevingen hadden eveneens een invloed op de kanteling van de aardas, de rotatiesnelheid van de aarde en dientengevolge de tijd. Zie HIER voor het effect van de Indonesische en Chileense catastrofes. Zie HIER voor het effect van de Japanse zeebeving.

De tijd is door de invloed van deze gebeurtenissen beïnvloed, ze is sneller geworden. Waardoor de dagen bij iedere bovengenoemde gebeurtenis microseconden korter zijn geworden en de nachten dus langer. Direct na de bovengenoemde aardschokken kwamen in de nieuwe mediawereld ook meteen twijfels op ten aanzien van de natuurlijkheid van die schokken. Er werd door velen de vraag gesteld of die schokken door bijvoorbeeld HAARP zouden kunnen zijn veroorzaakt.

Voor mijzelf heb ik geen volledig inzicht in wat het effect van dit alles is, maar wil het toch even benoemen binnen het kader van het rommelen met de tijd door de planetaire heersers. Het is in ieder geval duidelijk dat de tijd op een subtiele wijze samengeperst wordt. Daardoor lijken we minder de tijd te hebben om onszelf en elkaar lief te hebben. Geniet dus ten volle van ieder Liefdesmoment dat je in je leven kunt ervaren en delen met anderen! Je kunt het dan in het hier en nu verruimen tot de eeuwigheid.

Hoe hier mee om te gaan?
Zoals ik in vele eerdere artikelen al heb aangegeven en vele anderen met mij, is de enige optie om hier op een positieve wijze mee om te gaan, het aangaan van een verinnerlijkend proces. Dat houdt in dat men zich vrijmaakt van het meegaan in de steeds waanzinniger wordende technologische ontwikkeling en men trouw is aan de eigen innerlijke ontwikkelingsdynamiek, die zich nu eenmaal niet van buitenaf laat bepalen.

Dit brengt de mens in contact met het hier en nu. Door te leven in het hier en nu, leef je tijdloos. Je plaatst je daarmee buiten de aan ons opgedrongen lineaire tijdsbeleving. Je kunt jezelf dan openen voor een meer cyclische tijdsbeleving, zoals de natuur die ons middels het seizoenverloop door het jaar heen oorspronkelijk ook liet beleven. Het stevig staan in het hier en nu, is de enige manier om de innerlijke onrust tot rust te brengen en zich te openen voor agape.

Het steeds meer versnellende tempo van het leven door de hierboven beschreven Ahrimanische invloed, is er op gericht om mensen zichzelf volledig te laten verliezen in de buitenwereld, die door de Luciferische invloed in toenemende mate dictatoriaal geworden is. Al met al wil men de mens zichzelf laten verliezen in een uiterlijke strijd die, zoals inmiddels wel bekend mag zijn, een reflectie is van een innerlijke strijd.

Wanneer de duisternis van die strijd gaandeweg door bewustwording wordt verlicht en losgelaten, verschijnt er het zonnegloren van een nieuwe dag vol nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen. Liefde is dus een zaad dat in je hart ligt te sluimeren tot het moment dat je het ontdekt en besluit het water te geven. Het kan dan gaan groeien en bloeien. Als je het eenmaal ontdekt hebt en water gegeven, kan het gebeuren dat je het even weer vergeet. Maar dan kan op sommige onverwachte momenten het in alle hevigheid je hart weer binnendringen en overspoelen.

Dit kan beangstigend zijn omdat het door het ego niet te controleren valt. Je kunt het dan alleen maar ervaren en je er aan overgeven. Niets anders is dan meer belangrijk. Alleen die (agape)Liefde! Ik heb die momenten ervaren, ze zijn niet vast te houden. Ze zijn echter wel heel transformerend en geven een onvoorwaardelijke Liefde voor het Zijn, dat zich gaandeweg door je hele zijn in tijd en ruimte wil verspreiden. Zodat je als een feniks op kunt rijzen uit de as van een door gebrek aan Liefde getekend verleden!

Muzikale epiloog met Bette Midler, The Rose:

En Loreena McKennit, Seeds of love:

x

Open je hart en de Liefde zal komen als de tijd er rijp voor is!

Arend Zeevat

14 april 2017

131 gedachten over “De zoektocht naar Liefde; de Feniks ervaren..!

 1. Arend.
  Begrijp ik het goed dat de meeste mensen in een maatschappij leven wat niets anders is dan een illusionaire door die 0,01 procent geschapen wereld is die alleen maar tot doel heeft om die 0.01 procent macht en rijkdom te verschaffen?
  Als dat zo is dan verklaart dat ook waarom men overal reclame voor producten ziet terwijl gelijktijdig correcte informatie afneemt of verdraaid wordt wat dagelijks op TV te zien en horen is.
  Mensen afleiden door in te spelen op hebberigheid heeft dan meerdere doelen namelijk dat mensen door hebzucht niet meer zien dat zij geleefd worden door anderen en die 0.01 procent wordt steeds rijker.
  Sommige mensen zeggen wel eens dat we niet mogen klagen en dat het ons aan niets ontbreekt maar dat zijn dan mensen die niet in de gaten hebben wat er echt gaande is (of juist wel natuurlijk) en door dergelijke uitspraken vormen zij een gevaar voor anderen want zij die daar in mee gaan zullen het nalaten om zelf op onderzoek te gaan zodat ze zelf conclusies kunnen trekken.
  Zolang de mensen hebbedingen kunnen kopen hoor je de meesten niet terwijl ze gewoon openlijk door de overheid en haar ter beschikking staande middelen beroofd worden want hoe normaal is het dat iemand arbeid verricht terwijl de staat haar zakken vult door te hoge belastingen en prijsstijgingen?
  Samen leven in een samenleving wordt wel erg moeilijk als mensen door de maatschappij geleefd worden terwijl ze er geen besef van hebben dat ze door anderen geleefd worden.

  1. Ja, precies Arnold. We leven in een volledig kunstmatige consumptiemaatschappij, waarin steeds meer artikelen en producten ook volledig kunstmatig zijn. Ook het nieuws is kunstmatig en wordt als een te consumeren product gebracht.

   Dus de persoonlijke macht ligt in het doorzien van de consumptiewaanzin en een bewuste consument te worden. Dit kun je doen door alleen dat te kopen wat je werkelijk nodig hebt. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat we de wereld moeten ontkennen en een asceet moeten worden, maar wel dat we kritisch naar ons eigen consumptiegedrag kunnen kijken.

  2. Arnold – Arend :
   Het overgrote deel van de bevolking is niet geïnteresseerd in de waarheid. Men verkiest leugens die men graag hoort. Het overgrote deel is evenmin geïnteresseerd in een kwaliteitsvol leven.. maar verkiest alles wat nutteloos, hinderlijk en schadelijk is, en waarvoor er dan geen geld tekort is. Het overgrote deel stemt voor de 1% percent… stemmen die door deze 1% percent gekocht worden met brood en spelen. Udo Ulfkotte verklaarde in een interview enkele jaren geleden dat er niets zal veranderen zolang er geld is voor de sociale welvaartstaat. Dit laatste is in feite een crimineel corrupt systeem.. dat naar de ondergang moet en ook zal leiden. Niets is immers onuitputtelijk.. !! Deze ondergang is momenteel in volle gang.. en er wacht ons hetzelfde lot als de oude beschavingen in Noord-Afrika en het Midden Oosten, waar Jenne ook reeds meermaals heeft naar verwezen. Als het op leven en dood aankomt, dan geldt alleen de wet van de sterkste… en “liefde” en “goedheid” worden door de “vijanden” aanzien als een teken van zwakheid en bangheid, waar ze onmiddellijk zullen misbruik van maken.Op een bepaald ogenblik dient men dan ook te weten wat men wil : “overleven” of de “ondergang”. Als men kiest om te overleven zal men dan ook consequent dienen te handelen. Nood breekt immers wet. Momenteel is de keuze dan ook, voor alles en nog wat : “overleven” of de “ondergang”. Met een meerderheid die reeds gekozen heeft voor de ondergang… oogt de toekomst dan ook dramatisch.

  3. Sub Rosa.

   Wat je schrijft komt op mij heel realistisch, aannemelijk en plausibel over, echter ook nogal fatalistisch. Ik weiger me neer te leggen bij het lemmingensyndroom van de meerderheid, want ik maak daar geen deel vanuit. Ik blijf vertrouwen hebben in de goedheid van de Schepping, omdat mijn leven mij dat op een heel fundamenteel niveau geleerd heeft. Ik ga dus puur en alleen uit van mijn eigen lessen!

  4. Arend 2.3 :
   Ik begrijp wat U bedoelt… maar ik ben niet fatalistisch maar realistisch.Er is ook de wet van het getal…. en de confrontatie met een vijandig almachtig crimineel corrupt systeem. Daar tegenover stelt U, stellen wij… niet al te veel voor. Mijn ervaringen zijn gebaseerd op 40 jaar beroepservaring.. bij manier van spreken op de straat .. in de goot.. in de riool… en daar leert men het werkelijke leven kennen, en ook wat er om gaat in het hoofd van de mensen. Veel “goedheid” heb ik daar niet gezien…Ik heb dan ook geen illusies meer. Ik zou het liever anders zien.. maar de feiten zijn de feiten. Ik verwijs ook naar een recente reactie van GuidoJ over het gebrek aan vertrouwen, met dan een toenemend wantrouwen, in de maatschappij. Dit gaat dan nog gepaard met afgunst en nijd. Een dodelijk wapen !!!

  5. Sub Rosa.

   Ik kan begrijpen dat jouw visie ook gebaseerd is levenservaringen. Ik schreef ook dat die visie realistisch is. Het is echter wel gebaseerd op het doen en laten van anderen. Mijn visie is alleen gebaseerd op wat ik in mijzelf ervaar. Ik blijf een onverbeterlijke optimist.

   Een heel praktisch voorbeeld waar ik dat aan ontleen is de volgende. Jaren geleden reed ik eens in een oude gekregen auto met een toenmalige vriendin op een snelweg naar München. We hoorden beiden ineens een raar tikkend geluid en konden het niet verklaren. We reden met een snelheid van 120 km/u. Toen hoorde ik in mijzelf een stem, die zei dat ik op moest letten, want er ging iets gebeuren. Op datzelfde moment kwam er een ongekende rust over mij, hield ik het stuur stevig vast, haalde mijn voet van het gaspedaal en remde niet. Ik wist de auto op de vluchtstrook te rijden en langzaam snelheid te laten verminderen door heel zacht te remmen. Toen de auto stilstond, stapten we beiden uit en liepen om de auto heen. Bij het rechter voorwiel zagen we dat daar geen spatje rubber meer op zat en de velg was platgereden. We hadden een klapband gehad. Ik was dus innerlijk gewaarschuwd en begeleid in het omgaan met een heel gevaarlijke situatie. Dit is één van de praktische voorbeelden waar ik mijn vertrouwen in de goedheid van de Schepping op baseer.

  6. Arend, wij bestaan in deze goedheid van de schepping, dat ik het veld van bewustzijn noem. Het zijn deze vorm overstijgende ervaringen die ons bewust maken van ons bestaan binnen dit veld.
   We zijn niet hier om de mens die zich met zijn vorm identificeert te beschuldigen, maar om hem te bevrijden. Daar waar we iemand beschuldigen zijn we medeplichtig en bevestigen we de gedachte dat we een lichaam nodig hebben om te leven.
   Het veld van bewustzijn nodigt ons uit om vrij van vorm en de daarmee gepaard gaande tijd en ruimte binnen haar te leven. Dit is de waarheid die onveranderd blijft. Illusies veranderen en nemen vele veranderlijke vormen aan. De waarheid blijft standvastig.

  7. Voor de waarheid van vandaag, moeten we morgen weer een andere waarheid in vullen, en overmorgen weer een andere, terwijl de menselijke illusie practies gelijk blijft, de wensen dan, ja en dan de schepping, is dit niet gewoon een eeuwig durende evolutie, van waar, waarheen, je kunt alles met een esoterisch sausje overgieten, maar het is de rauwe voorplanting die geld, to be or not to be, de rest put it in your pipe and smoke it, de vredes pijp natuurlijk, peace no war !

 2. Dank je Arend.
  Wat nog bij me op komt nu is de beïnvloeding van gevoel. Ik bedoel, er draait zoveel op gevoel en emotie en dit wordt gekaapt.
  Mijn verwarring hierbij soms is : je kunt in een goed gevoel worden gestopt dat eigenlijk huist op een stort. Zolang je daar geen weet van hebt, of wenst te weten blijf je wel met je ‘goed’ gevoel verder gaan.Punt.
  Als voorbeeld, weet ik door overdracht dat er heel wat Duitsers ‘goed’ en liefdevol voor elkaar waren zonder notie te hebben gehad op wat hun samenleving gebaseerd was, zo allemaal aanrichtte (ook al kwam daar welliswaar een einde aan). Hoe zie jij dat Arend? Dank je, xx

  1. Bedankt voor je reactie Hans. Je hebt gelijk, er wordt ook met ons gevoel gerommeld. Het is interessant dat je ter illustratie daarvan de Duitsers aanhaalt, alsof zij individueel en als volk alleen verantwoordelijk waren voor de gruwelen van WOII. Hoe zit het dan met de Russen tijdens het Sovjetregime, de Chinezen onder Mao, de Japanners tijdens WOII? Maar vooral hoe zit het dan met de Nederlanders tijdens de Gouden Eeuw van kolonialisme, slavenhandel en uitbuiting? En hoe zit het met al die volkeren die deel uitmaakten van de zogenaamde geallieerde bevrijders van Europa, wiens legers enorme oorlogsmisdaden op hun geweten hebben? Bekijk in dit verband eens de film Hellstorm, die toch even een ander beeld geeft van de zogenaamde bevrijding van het nazistische juk in Europa.

   https://www.youtube.com/watch?v=FUt-yxJODxI

   Zijn alle individuen die in die tijd deel uitmaakten van de geallieerde volkeren mede verantwoordelijk voor de gruwelen die de legers hebben aangericht? Ook zij waren gemanipuleerd in hun gevoel dat er gevochten werd voor een goede zaak. Zijn alle Amerikanen verantwoordelijk voor de ellende die er in Hiroshima en Nagasaki is aangericht door de daar afgeworpen atoombommen? Mijn visie is dus, dat ieder individu verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen innerlijk leven en in dat innerlijk leven zelf een onderscheid mag maken tussen waarheid en leugen! Ieder individu mag leren te leven op basis van de waarheid die er in ieders geweten aanwezig is!

  2. Ja, wat niet weet, wat niet deerd !

   Op het internet staan vele malen meer aannames als feiten, de gene die uit ervaring spreken, of persoonlijke ondervinding, zijn niet interessant, niet radicaal genoeg, om een leuk leesbaar artikel voor de onwetenden te schrijven, keihard liegen is het devies.

  3. Freeflip.

   Fijn dat je hem toch gevonden hebt, zodat je hem kunt bekijken.

  4. Arend,

   dank voor je reactie en de bijgevoegde links.
   Ik zal later hier uitgebreider op reageren. Ik vind het behoorlijk essentieel en wens daar mijn tijd voor te nemen. Groetjes, Hans.

 3. Ja hoor geld verdienen is vies, de Franc Maçon hebben het weer gedaan, en vrije liefde in het Byzantynse rijk, geen van de drie is echt gekent door de schrijver, ik voel me niet aangesproken, Jenne

  1. Jenne.
   Geld verdienen is niet vies zolang het op een correcte manier gebeurd.Juist door misbruik is het hele financiele systeem kapot gemaakt.Als hebzucht de overhand krijgt boven eerlijk,oprecht,medemenselijkheid en als men voor eigen gewin ten koste van alles en iedereen alle fatsoensnormen uitsluit gaat alles kapot.

  2. En wat is dan de correcte manier van geld verdienen, winst maken, uiteindelijk is het altijd een wettelijke toegelaten manier om diefstal te plegen, kijk als je dat weet, en rekening mee houdt, kan je heel goed koopman zijn, en je gemaakte winst, spreading your wealth around, gaat het rollen, en daar is het voor geld moet rollen, er is veel leuks mee te doen.
   Ik heb in mijn leven heel veel geld verdiend, door geluk, ondernemingsgeest, risico, timing, en ik voel me niet vies, ik vindt die mensen die dit niet gelukt is, niet minder, jalourse mensen, tja die zoeken het maar uit.

  3. Toen de Friesen in 800, in hun kleine scheepjes over de Noordzee zwalkten, en hun wollen Laken aan de man brachten, in de door hen zelf gestichte comptoirs in Bretange en Zuid Engeland, en dan thuis kwamen met hun gemaakte winst waar door er weer brood op de plank was, nou ja wat een boeven, hé al die anderen uitlachten, die niet die ondernemings geest bezaten.

  1. Liefde is naar elkaar toe groeien en er voor elkaar zijn in voor en tegenspoed ongeacht welke gevolgen dat heeft.
   Liefde staat los van materialisme en kan alleen overleven als het vanuit het hart komt al het andere is gedoemd te mislukken.

  2. Liefde is een toestand van intens harmonieus aanwezig zijn.
   Waaranders dan in het eigen bewustzijn is deze toestand te vinden.

  3. Wellicht is liefde een ’toestand’ waar je van doordrongen bent, iets sferisch, het is geen werkwoord, het is überhaupt geen woord, het is zijn. Liefde ben je. Alles andere wat aan liefde wordt gekoppeld zoals relaties, hebben meer met sociale vaardigheden (interacties) te maken dan met liefde, oid… 🙂

  4. Ook dat is waar mc. Als je de verschillende Oudgriekse benamingen voor liefde bekijkt, zijn er vele verschillende belevingsniveaus in te onderkennen.

  5. mc, wil je voelen en begrijpen wat liefde betekent, ga een poosje in Florance/Firence leven en lees en kijk naar Dante en Beatrice, moet met jouw taal gevoel, voor jouw een een speciale dimensie inhouden, groet Jenne

  6. Ieder voor zich zorgt voor oorlog.
   Leven in liefde voor/met elkaar maakt oorlog onmogelijk.

  7. Precies Arnold 5.8. Iedere oorlog begint in de harten en zielen van alle mensen.

  8. Wat een onzin, een oorlog begint in de harten en zielen van alle mensen, en dan het woord liefde wat constant verkeerd gebruikt wordt, volkomen uitgeholt tot een leeg gelopen ballontje, mensen willen geen oorlog, die willen vrede, het zijn de onmensen die met valse voorwendsels de mensen een oor aannaaien, en met valse voorwendselen, ze aanzetten tot wraak, van daar de valse vlag momenten, respect en tederheid en het sexuele genot, heeft niets uitstaande met liefde, liefde is er en zo is het haat, zegt men, maar dat kan niet want echte liefde kan nooit haat worden, liefde komt van uit je onderbewust zijn, en uit zich voorzichtig via je intuïtie, en daarna is het niet meer van jou of van ons, maar van iets wat ik al eerder zij een residu van het boveraardse uit het Paradijs, het klateren van een bergstroom, het bespelen van een harp, een zachte bries door de bomen, een veld vol madeliefjes, ja het gelaat wat dit in ons oproept, zo iets zou het kunnen zijn !

  9. Jenne 5.10

   Graag wil ik je even corrigeren t.a.v. die onzin, jij vindt het onzin!

  10. Arend,

   dat is van zelf sprekend, zo als het ook zelf sprekend is dat wat jij hier hebt geschreven, zinvol zou moeten zijn, maar het niet is !

  11. Jenne 5.12

   Opnieuw ga ik je corrigeren. Jij vindt het niet zinvol. Je kunt namelijk niet voor anderen bepalen of zij het wel of niet zinvol vinden.

  12. Ik snap jenne wel , ikzelf vind ook niet dat oorlog in de harten en zielen van alle mensen zijn oorsprong vind ( dat op zich is een generalisering ). OOrlogen zijn economisch en geopolitiek gestuurd , en worden ook mensen van goeden wil door de strot geschoven.
   En Arend jij denkt dat iedere oorlog begint in de harten en zielen van alle mensen, dat is niet perse een feitelijk gegeven, dus daar wilde ik jou even corrigeren.

  13. Prima Marcel, ik accepteer en respecteer jouw correctie. Wat ik echter bedoel te zeggen is, dat uiterlijke oorlogen een weerspiegeling zijn van de onbewust collectieve innerlijke oorlogen binnen de mensheid. Wanneer een bevolking niet gevoelig is voor oorlogshitserij zal er ook geen oorlog meer zijn. De economische omstandigheden worden geschapen om oorlogen mogelijk te maken. Die economische omstandigheden, in ieder geval in het westen, sluiten mijns inziens aan bij de hebzucht en behoudzucht van de meerderheid der mensen. Onze huidige economie heeft hebzucht en behoudzucht als basis, zowel bij de elite als bevolkingen die zich daar in mee laten nemen.

   There is enough for everyone’s needs, but not enough for everyone’s greed. Ghandi

   De gebeurtenissen in de buitenwereld zijn in mijn beleving een weerspiegeling van wat er in het collectieve onderbewuste van de mensheid speelt. Mensen die dit doorzien hebben zichzelf vrijgemaakt van die collectief onbewuste sturing.

  14. Wat is zinvol? Is jenne zinvol? Is marcel zinvol? Is Karl Hein zinvol?
   Ik hoop maar van niet.

   Nu bestaat economie en geopolitiek ook alleen omdat er mensen zijn.
   Economie en geopolitiek is niet iets natuurlijks, in het leven van de Dolfijnen kom je het niet tegen.

   Sommige mensen hebben Angst voor Liefde 🙂

  15. Arend,

   o jawel er moet altijd iets pédagogisch in je kritiek zitten, anders is het afbraak kritiek, en daar houdt ik mij niet mee op, zeker niet onder vrienden, je weet hoe ik bij je sta, en niet tegen over je.

   Ik vindt het wel een uitdaging, als jij mij wilt corrigeren, je hebt zeker nooit het verhaal over de Aùmsterdamse Provo’s gelezen, ik heb rake klappen opgelopen voor mijn denken, handlangers van het kapitaal op hun motor met zijspan en de lange lat, drie kromme vingers als souvenir,

   Ik kan nog met een andere kritiek komen, de Vrij Metselaars bestaat uit mensen, en ook nog uit verschillende lijnen, regulieren, en niet regulieren, ken jij persoonlijk Vrij Metselaars, ben je wel eens uitgenodigd in een loge, heb je de rituelen bijgewoond.

   Twee heb jij wel eens handel gedreven, geinvesteerd in iets wat je verwachte meer waard zou worden, dus risico met geld genomen, of in verre landen gezocht naar bijzondere voorwerpen, waarop men in die landen rijs meer stelde.

   Kennis, parate kennis over het Byzantynse rijk, met de goede duidelijke degelijke uitleg, door historicus vastgelegt en beschreven, O.K. hier geef ik je het voordeel van de twijfel, ik weet dat je belezen bent.

   Hier geef ik je toch een mooi repliek mijn beste Arend, groet peace Jenne

  16. Karl Hein,

   Het is lang geleden dat we in de natuurlijke staat in de grotten woonden, ja en toen kregen wij de rede toegediend, en werden wij de hoeders van planeet Aarde, nou kijk eens aan wat we er van hebben gemaakt, nog even en dan zitten wij weer in de grotten, en zien onze vrienden de dolfijnen aan onze voeten spelen, en ons telephatisch meedelen hoe het was, als met de oude griekse filosofen, Jenne

  17. Mooie reactie Karl Hein 5.16. Betekenisgeving en en zingeving kan alleen op persoonlijk individueel niveau geschieden. Het is van buitenaf niet te beoordelen.

 4. De Liefde

  Beste vrienden, innen, Schrijvers en dichters hebben het geprobeerd, maar het is ongrijpbaar, je kunt het niet vast spijkeren, its in the air, het is vluchtig, een geur een beweging, Dreams are made of this,
  please laat het leven, dood en bezoedel het niet, het is het laatste wat ons is gebleven, uit het paradijs.
  Jenne

 5. Marcel 5.14

  ach ik schrijf dus ik blijf, ik ben, maar zo als Karl Hein ook zegt is het zinvol, nee, wanneer ben je zinvol, geen idée, hangt van de beoordeler af, Arend is een aardige mens, maar soms slaat hij de plank zo mis, om dat hij maar aardig wil blijven, ach stonden we nog maar even aan tapkast in de Druif, goeie genade lang geleden, we komen al haast weer terug, groet Jenne

  1. Beste Jenne,
   Natuurlijk mag JIJ vinden dat Arend of wie dan ook de plank mis slaat. Het zou dan wel fijn zijn als je zegt “IK VIND… dat de plank mis slaat”.

   Persoonlijk vind ik dat JIJ in deze “de plank mis slaat” en niet Arend. Lees je eigen commentaar Ad. 6 nog maar eens. En dit vind ik echt dus je hoeft niet te proberen jouw mening nog wat kracht bij te zetten met allerlei zinsneden.

   Maar ach ja, waar l*llen we eigenlijk sowieso over hé… Zinvol?

  2. karl hein

   als je hier iets neer zet, dan is dat toch uit jouw naam, je bent toch geen secretaris van iemand, zo dat je gesoufleert wordt, dan hoef je toch niet altijd van ik vindt te spelen.

   En wat Arend betreft, Arend kan heel goed zijn Eigen woordtje doen, indien hij wil.

   Ik zou niet weten, als ik mijn denken met zinsnedes wil verduidelijken,
   of ik jouw toestemming moet hebben.

   Ja of jij wel zinvol ben, kun jij alleen over oordelen.
   Groet Jenne

  3. “als je hier iets neer zet, dan is dat toch uit jouw naam” ;

   De manier waarop je zinnen formuleert, ook of het jouw persoonlijke mening is of een meer algemene, draagt zeker bij aan betere verstandhouding op dit forum.

   Vraag dat eens na in je persoonlijke omgeving…

   Als tweede geef ik slechts aan dat je geen moeite hoeft te doen om mij te overtuigen van iets anders als wat ik in 7.1 heb aangegeven. Dat is met zekerheid Zinloos.

   Wellicht eerst eens liefdevol mediteren volgens je eigen punt 6. voordat je met een reactie komt? Niet meer reageren is uiteraard ook een optie.

  4. Karl Hein, kun je misschien terug kruipen onder die slijmerige steen waar je onder uit bent gekropen, dan gooi ik er een paar flinke scheppen zand over heen, heerlijk al die trollen onder hun stenen begraven !

  5. Jenne waarom begin je nu op de persoon te spelen? Kun je er niet tegen om wat weerwerk te krijgen? Wil je graag dat mensen het alleen maar met jou eens zijn en jou bevestigen in jouw vermeende gelijk? Als je meent gelijk te hebben, dan hoef je het toch niet meer te krijgen!

  6. Arend, waarom vind je dat ik op de persoon speel, jij schrijft een artikel, waar je verschillende onderwerpen heel negatief neer zet, in een generaliserende wijze bepaalde levens visies tegebruiken om jouw verhaal meer body en overtuiing te geven, je hebt het hier wel over mensen als jij en ik, ik voel me vaak persoonlijk aangesproken, om dat het ook over mijn levenswijze gaat, ik vindt dat je subtieler om behoord te gaan met bepaalde onderwerpen, en dat zal je tot eer strekken, en je schrijven minder exstreem en meer tot de verbeelding gaan spreken, en verleg je terrein eens, wat meer lyrisch romantisch misschien, er zijn prachtige klassieke onderwerpen, waar je eer mee in kunt leggen, groet Jenne

  7. Geef me eens een hint voor een romantisch onderwerp Jenne en ik schrijf er een artikel over!

   By the way, is de Liefde niet genoeg lyrisch en romantisch voor jou?

  8. Jenne, waar komt het toch vandaan dat jij commentaren schrijft waarin je JOUW (EGO) als enige “waarheid” neerzet?

   Misschien toch nog maar eens goed je commentaren van de afgelopen twee maanden tegen het licht aan houden en bespreken met je dierbaren.

   Een optie zou ook kunnen zijn een speciaal “Jenne Column” te maken op basis van je commentaren de afgelopen tijd.

   Voor sommige mensen is de Angst veel groter dan de Liefde.
   Jammer voor je, maar er komt binnenkort een moment van confrontatie.

  9. Jenne, vind je het goed dat ik ook eens op de persoon speel?

   Jenne is bang voor liefde door trauma´s en een gespleten kind in het verleden. Daarom is Jenne erg angstig als er “liefde” op hem afkomt. Jenne vindt het vooral fijn om schouderklopjes te krijgen, kan nooit genoeg zijn. Jenne is vooral blij als er andere commentaren zijn die in zijn straatje passen. Als het niet in het straatje van Jenne past dan gaat hij flink in de aanval maar als er dan een tegenaanval komt, dan komt zijn hele familie om de hoek kijken en het verleden met “Hoge Mensen :)”. Als dat niet lukt dan wordt het van kwaad tot erger. Alles bijelkaar is hier dus een psycho analyse op los te laten maar ja, 80´ers kun je beter maar heen laten doen zolang het niet te erg wordt.
   Een welgemeend advies Jenne, ga eens met je vrouw praten en neem dit commentaar dan mee en stel je voor het eerst in je leven eens echt “OPEN”.
   Succes joh, Karl Hein.

  10. Karl Hein, om niet onbeleeft over te komen, wat mij in wezen koud laat, ook wat jij van me denkt, en je snelle psychoanalyse lap ik aan mijn laars, in de 60 iger studeerde de helft van de jonge mensen Psychologie, werd je dag en nacht geanalyseerd, in wezen zochten zij zich zelf, ik ben altijd een sterk mens geweest die gaf, en toch nooit te kort kwam, en dat doe ik nog, een voortrekker, kom me zelf regelmatig tegen, maar daar ben ik niet bang voor, om dat ik geleerd heb met mijn Eigen ik om te gaan, als of ik het zelf ben, kun je me volgen, nu ik neem een lange koude douche en dan onder de veren, ja ik zal het morgen met mijn Carla bij het ontbijt bespreken, het is altijd goed om de dag met een lach te beginnen.

  11. Maar kijk Cosmic, ze leggen toch in dat zoetsappige gekeuvel een stukje vergif, een addertje onder het gras, zo van jammer voor je maar er komt binnen kort een moment van confrontatie ?, nou ben ik daar niet bang voor, op mijn leeftijd loopt magere Hein altijd naast je te stappen, maar het zijn die schijnheilge insinuatisch die de schrijver karakteriseren, niet echt het goede soort, dus doosje dicht poppetje gezien, welterusten Jauke

  1. Arend 7.7

   ik stel mij voor dat veel mensen, er bij gebaat zouden zijn om eens een fijn uit gebreid artikel te kunnen lezen wat van een onderwerp, bijvoorbeeld Dante ~ Beatrice, wat dan door loopt naar de Tate galerie met de Pré Raphaelite group van schilders die zo passend zijn bij Dantes denken, de stad Firence ~~ Florance, de geboorte stad van Dante met zijn prachtige schrijven over de onderwereld, zou zelfs in delen kunnen, het is zelfs zo, dat jij als bewogen sociaal mens, in dit onderwerp zeker je zelf zal terug vinden, groet Jenne

  2. Ik ben zelf een vriend en liefhebber van de helaas al overleden geniale Italiaanse schrijver Italo Calvino, jullie zijn veel jonger, dus deze man gelezen gaat je leven dusdanig beinvloeden, waar je alleen maar blij om kunt zijn !

  3. Cozmic,
   er was eens een super wielrenner Fausto Coppi, bij elke Finish stond een beeldschone dame in het wit gekleed op hem te wachten, toen in die nog integere tijd, wist niemand wie zij was. Een andere grote Wielrenner, was Bartali de Priester Wielrenner, en die sloten soms een pact, ze waren ongeveer gelijk in hun kracht, maar Fausto was dunner en peziger, en Bartali sneller in de eind sprint, groet Jenne

 6. Arend, goed artikel 😉 Ondanks de commentaren die vinden dat je te negatief bent. De realiteit is nog veel negatiever, de strontput nog veel dieper. Eigenlijk trek je maar een stukje van de sluier weg, zodra je verder gaat zullen mensen het waarschijnlijk niet trekken.

  1. Nou vind ik een beerput opentrekken altijd prima, mits je er iets mee opschiet, om in het wilt om je heen te gaan schieten, zonder een echt doel, vind ik niet interessant, en door constant groeperingen bestaande uit individuen in hun geheel te oordelen, volgens mij begrijp je dan niet wat er speelt achter de coulisen, en dit gaat op voor al het dagelijkse benoemde kwaad, er zijn vele facetten en nuances in het leven, die je toch moet onder kennen, en rekening mee moet houden,dat is dan mijn denken, uit mijn ervaring weet ik dat je overal kaf tussen het koren vindt, maar uiteindelijk gaat het om de grootste gemene deler in alles, Jenne

  2. Onze hersenen hebben moeite om het hele verhaal te zien zoals het is, dat valt over het algemeen buiten het bereik van vooral de linker hersenhelft.
   Arend schrijft ook over de tijdslijn die veranderd is, iets dat ik meerdere malen zelf heb geconstateerd, ga dat maar eens uitleggen op een verjaardagsfeestje.
   Eigenlijk leven we in een realiteit waar geen barst van klopt, daar zit hem de punch.
   Maar wat heeft dat veroorzaakt, wie of wat zit daar achter? Als je daar in gaat graven kom je inderdaad in een beerput terecht.

  3. Cozmic, ik weet niet of je dat zo moet zien, het is zeker geen beerput, het is een zeer geordende chaos, snel gezien ongeordend, maar op de keper beschouwd, werkt het prima, het is ook geen réaliteit, het zit tussen de regeltjes verborgen, als bij de oude Alchimsten, geheimpjes met kleine schuiflaadjes met daar in de enigma, van hun duistere denken, en dat kun je alleen maar leren wanneer je je onder hen begeeft, en die tijdslijnen zijn volkomen fictief en daar door 100% abstract, groet mijn beste Jenne

  4. De beerput is op zijn minst de put waar je ziet waar je je eigen werkelijkheid schept 😉

  5. Anna, die beerput zit vol elementen die mij van geboorte af vreemd zijn en die ik in mijn leven heb moeten ontdekken als “realiteit”
   Het antisociale beleid en gedrag van degenen die de macht hebben, narcisme, sociopatie, incest, pedofilie…. niet mijn stront. Ik heb het moeten leren kennen met pijn en schade. Ik weet ook dat er bewegingen zijn die werkelijk vechten tegen deze machthebbers. Als ik toestemming krijg kan ik er iets over melden.

  6. Cozmic 9.8

   Natuurlijk ben je vrij om er iets over te melden. Misschien is het beter om dat in een echte levensontmoeting te doen. Eerder heb ik al aangegeven een tweede Want to Know-bijeenkomst, een zogenaamde meet & greet, te willen organiseren. Guido en ik zijn op de achtergrond aan het overleggen daarover. Als mogelijke datum hebben we zondag 28 mei gekozen. Verdere aankondigingen en mededelingen zullen op deze site te volgen zijn.

  7. Arend, dit was even een tekstuele verwarring. Artikelen heb ik zat geschreven, hoewel ik ze nu zou herschrijven met voortschrijdend inzicht. Had me de tijd niet ontbroken had ik wel veel meer geschreven. Toestemming zou gaan over het feit dat ik iets zou openbaren wat anderen in gevaar zou brengen, mensen die zich met hun hele ZIJN inzetten om werkelijk verandering te brengen, die WETEN hoe het collectieve veld te beinvloeden en dat ook doen, die de illuminatti een hak zetten waar ze geen antwoord op hebben, een kat en muisspel dat voorheen in de handen van de satanisten lag, maar waar nu de rollen omgedraaid zijn.

 7. De beerput is op zijn maxt dat je stront aan het ruimen bent van een ander.
  Harmonie uiteindelijk kan gevonden worden tussen deze minima en maxima 😉
  Maar je moet ze beiden beseffen, anders gaat het ruimen niet lukken.

  1. En dat heet dan Compassie, wat in mijn beleving in uiting van liefde het hoogst haalbare voor de mens op deze wereld is…

 8. Arend
  AAAAREEEENNNNDDDD,

  grote gebeurtenis, IGGY POP wordt 70ig, men zegt de laatste levende communist, ik weet dat dit niet waar is, trouwens wat is communist, Jenne

  1. Schitterend Odette. 🙂 Ik heb me krom gelachen en het is heel erg lang geleden dat ik die goeie ouwe Bram heb gehoord.

  2. Wat heb je gebruikt Odette, op eens zo adrem, is verbluffend gewoon, en die arme Arend wordt er helemaal krom van, en Odette wat bedoel je met compassie ?!

  3. Jenne, humor is één van de poorten naar de werkelijke realiteit. Volgens mij lachen die engelen in de ons aangrenzende dimensie zich suf om ons.

  4. Water, Jenne, ik drink gewoon water… Maar Jenne, je schijnt alle soorten van de liefde te kennen, maar geen compassie? O wee…

 9. Arend, ter overweging Commedia dell’arte, heb het tweemaal mogen zien, tja wat is Nederland dan cultureel een arm land, wordt Brederode van Vondel nog opgevoerd, mocht ik achter de coulises zitten, want Marie Hamel speelde daar in, en was een hele goede vriendin van mijn moeder, wat ik me herinner speeld Ko van dijk of Guus Hermus er ook in.
  Guus Hermus in Cyrano de Bergerac, was misschien voor jouw tijd, er waren zoveel echte grote artiesten toen, weet niet hoe het nu is.
  Groet Jenne, moet koken onze Italiaanse keuken princes heeft iets beters te doen, dus vis in een zoute kaassaus met kapertjes, met aardappel puré met zwarte olijven, rode bieten sla met voorjaars uitjes een fruitazijn, glaasje witte wijn, niet gek hé !

  1. Ben jij geen fijnproefer Arend, ja door lang in zuid Europa verblijf, ga je het net als zij, het als cultuur zien, niet te veel, niet te rijk maar goede ingrédienten, die mooi samen je palet strelen, ja ik begrijp het, dit is niet wat jou interesseerd, groet Jenne

  2. Ik ben langere tijd in India geweest Jenne en heb daar een heel andere vorm van fijnproeverij leren kennen, die ik daarna inderdaad ook herkende in verschillende Europese cultuurelementen. Zoals bijvoorbeeld de voor onze tijd zeer wezenlijke Duitstalige Midden-Europese cultuurelementen, die door Goethe, Steiner en vele anderen zijn verbeeld en verwoord.

  3. Jouke (Ofwel J.) is wel een heel bijzondere commentator. Zijn inlevingsvermogen is enorm en oordelen over anderen is iets wat in zijn woordenboek niet voorkomt. Altijd voorbeeldige teksten zonder enig venijn.
   Ik ken maar weinige bejaarden met zo´n vechtlust in alle wijsheid..

   Iedereen kan hier een voorbeeld aannemen. Zo meevoelend en indenkend in anderen heb ik hier nog niemand gezien. 1000 schouderklopjes hoor, jouw commentaren zijn altijd perfect; niemand die dat beter kan. Ook niemand die meer ervaring heeft en zoveel ´belangrijke´ (oude) mensen kent. Tsjonge, jonge ik zou willen dat ik ook een Jouke was.

   Nou veel plezier Jouke verder met zo enorm zinvol bezig zijn.

  4. Arend, ja dat kan, bij jouw kan het één niet bij het andere zijn, maar cultuur zit niet alleen bij de top van de intelligentia, en is ook niet alleen te vinden in fylosoien, en ideologiën, ook de gewone man kent zijn civilisatie, hoe je leeft waar en hoe je woond, hoe ga je om met je mede mensen, ja dat is ook allemaal heuse cultuur en daar door civilisatie.
   En die verfijnde mideuropese cultuur hoogte punten ken ik ook, mijnmoeder had een klassieke Duitse opleiding, heb al haar boeken in Gothies schrift netjes bewaard, kan ze heel moeilijk lezen, maar goed heb in mijn opvoeding het één en ander mee gekregen, ik houdt meer van Nietzsche, met zijn Zarathoustra uitleg, maar goed, er is meer Arend veel meer en op alle niveaux, zijn grote denkers te vinden, maar ja die grote jongens hielden ook van mooi tafelen met hun vrienden,
   bij een goed glas wijn, komen de grootste filosofien tot ontplooing, maar ja wat zit ik te doen weer iemand overtuigen dat er meer tussen hemel en aarde meer is, als dat men denkt, dit was Machiavel, helaas een Florentain, groet Jenne

  5. Karl hein,
   Ik geloof niet dat je helemaal weet wie jouke is …. geeft niets maar dan leest jouw commentaar enigzins als een verknipt stukje proza van een wat verward brein.

  6. Heb daar ook geen behoefte aan Marcel. Via de commentaren heb ik genoeg gezien van Jouke.

  7. ROFL, Karl Hein, ben ik nu al bejaard verklaard door jou?
   Ga terug naar start,u ontvangt geen €20.000 ( vette pech) 😛

  8. En Karl Hein, ik zal ook eens een poging amateur psychologie loslaten op Jenne, hoewel ik er geen studie voor heb gedaan. Hopelijk heeft hij met zijn kippetje er morgen een leuk debat over.
   Gaattie;geboren in een redelijk welgestelde familie, rebels geworden in de 60’s en tot zijn zinnen gekomen toen hij verantwoordelijkheid kreeg voor een gezin. Hij is ondernemend en zakelijk geweest ,maar met een ondertoon van idealisme. Goedschiks kom je met hem heel ver, maakte je hem de pis lauw dan was hij een asshole. Na een lang leven vol uitdaging en successen en falen ging hij settelen, genieten met een goed banksaldo. In deze fase ging hij ook meer overdenken, filosoferen en wil dit graag delen. De oude provo neemt soms nog de overhand, wie er doorheen kijkt ziet dat en hapt niet. Als Jenne flink heeft zitten neuten dan komt de bitch naar boven, een goed lezer leest daar doorheen of stelt de juiste vragen en dan komt de werkelijke milde zijde naar boven. Jenne is ook belezen in de oude literatuur, zijn vrouw is wat beter met woorden en neemt soms het woord over, zij is de echte bitch, maar goed van hart. Die 2 zijn een stel apart waar menigeen jaloers op zou kunnen zijn gezien de leeftijd en levenservaring.
   ( bijsluiter; ik heb Jenne nooit ontmoet, mee gemaild of wat dan ook )
   See who is the real amateur 😉

  9. Heftige Achterhoekse boerenlullenrock Cozmic, maar wel heel authentiek. Dat dan weer wel. Laat duidelijk zijn dat ook boerenlullen hun waarheid hebben, die vaak natuurlijker en oorspronkelijker is dan de waarheid van de geleerden.

 10. Nog even Arend, als je veel hebt gereist, en gezien, en dan volkomen verkeerde conclusies trekt van wat je hebt ervaren, nou dan heb ik met je te doen, wat we in India en Nepal hebben gezien is het after live van wat eens was, het is in en in armoedige viese mensen massa die volkomen worden misleid, er is helemaal niets vreedzaams meer aan, nee ik ben er klaar mee, ik vindt het triest en zielig, want het zijn goede mensen, en mooi zijn ze ook.

  1. Jenne, dat is nu precies de opvatting over India die ik bij vele westerlingen ben tegengekomen, die niet verder wisten te voelen dan het 1/10 deel van hun westers denkende linker hersenhelft groot is. Ik heb India op een veel ruimere manier ervaren en heb dat in een in het Engels geschreven gedicht verwoord, na nog geen drie dagen in dat land te zijn.

   A Wish.

   On a sundaymorning, when the sun is coming up in the east
   and the glittering dewdrops of the early morning are falling to the ground,
   a memory of a far and almost forgotten world comes into my mind.
   A world I’ve also been part of.
   The memory fades away.

   Then I’m just wondering about the beauty of the world I am living in now.
   On all levels of consciousness, I am aware of the feeling of happiness,
   that’s flowing through my entire body and soul.
   I am lucky I can see this all.

   In the country where extremely poor and extremely rich,
   have lived together for ages and ages,
   it is hard to understand,
   if you’re not part of it,
   why it is still the same.
   The same as it ever was.

   India, many people know something about you,
   some say you’re poor and dirty,
   others say you’re beautiful and also spiritual.
   To me you are just everything.
   I want to hear you speak,
   like many others before me did
   and many will do again after me.

   I hope you can teach me a lot,
   About another way of living.
   So that when I have to go back
   to that far and almost forgotten world,
   I’ll carry deep inside me,
   the wisdom of your heritage.

   Goa, oktober 1981

  2. P.S. Jenne ieder projecteert in de buitenwereld, waar dan ook, wat hij of zij al dan niet in zichzelf wil zien!

  3. Arend, weet je dat zeker, 1/10 deel van hun westerse denkende linker hersenshelft groot is, nou dat is wel verdomd weinig.
   Ik zie de naam Goa staan, dat is de oude Portugese enclave in het zuidelijke puntje van India, waar al de hippies verblijven vooral veel Israelische drugs verslaafden, ja juist en toen dacht jij dat je in India was, met alle twee je volledige intact zijnde westerse hersenhelften, is dit een grapje of zo.

   Ja ik heb veel gereist en ja heb mijn inzichten hier over, en die zijn en blijven van mij, opgeslagen in mijn nog steeds goed, even afkloppen
   werkende brein, ja ik ben een volbloed Fries en Europeaan, ben gek op de Pickwick club gevoelens, ook de Franse filosoof Voltaire met zijn tafelende vriendenkring boeid me, ben geen hongerende Asceet, bepaalde aspecten van O.A. India vind ik verkeerd, natuurlijk het is een oud land, met veel te veel mensen, zielige mensen zonder enige vooruitzichten, een andere planeet, ik vindt het niet menswaardig, Jenne

  4. En dan die loze kreet, over projecterende mensen, in zich zelf wil zien, nou het zal aan mijn hersens helft liggen, Jenne

  5. Jenne, ik was er voordat de Israëlische tsunami en de Neckerman-toerismegolf India overspoelde. Daar prijs ik mezelf heel gelukkig mee. Ik heb nog iets van het authentieke India mee mogen maken. Vooral ook door de door de Lonely Planet gebaande paden te mijden en voor het pure India te gaan. Ik zou daar veel over kunnen delen, want ik heb dingen meegemaakt die wel zo ontzettend wezensvreemd zijn aan dat 1/10 deel van de westers denkende linker hersenhelft.

   Wat het mij voornamelijk gebracht heeft is dat ik dat 1/10 deel van de westers denkende linker hersenhelft enorm ben gaan relativeren.

   Ooit ga ik nog eens een biografie schrijven, waarin ik al die ervaringen ga opnoteren.

 11. Cozmic, 12.10

  mooi en bedankt, Carla vindt het niet leuk, en ook onnodig, gezien mijn standaard, dit zijn haar woorden, dat ik mij zonder meer laat wegen, en naar alle waarschijnlijkheid later zal worden geoordeeld.
  Ik ben van menig dat ik groot genoeg ben om alle stormen te doorstaan.
  Ben een menselijke spons, neem alles op, wil leren, Plinyus de oude heeft altijd gezegt een werkende geest blijft jong en elastisch, misschien heeft hij gelijk.
  Ik kan ook heel goed de wat jalourse onder toon, en door persoonlijke leef omstandigheden, zo als de Nederlandse samenleving van nu, gemaakte opmerkingen van sommigen begrijpen, en in sommige spelde prikken, daar herken je de mens, ach het is ze vergeven, in de mensen een welbehagen.
  Liegen doe je zelf, en moet je met je Eigen geweten over eenkomen, of biechten indien Katholiek.
  In grote lijnen heb je me aardig getypeerd, in de finesses blijf ik mijzelf, en dat is ook goed zo, je weet en dat heb ik je ook laten merken, dat ik je hogelijk waardeer en respecteer als mens, achter je facade van grappen en grollen, keep it going, beste Jauke, groet Jenne

  1. Kunnen we het nou weer over iets anders hebben. 😉
   Jullie twee (jij en Coz) zijn het zelfde sterrenbeeld, daarom de herkenning. Jullie zijn ook beide eigen-wijze mensen. En ik hou van eigen-wijs, dat ben ik nl ook. Het is niet altijd de leukste manier, maar zeker de leerrijkste. 🙂

 12. Ik word hier letterlijk en figuurlijk stil van als ik al deze commentaren lees. Als kind dachten mijn ouders dat ik niet kon praten, denk dat ik maar naar die status terug ga …

  1. Ja het is soms een heftige familie die WTK ers, en ze nemen geen blad voor de mond, en maken van hun hart geen moordkuil, ja is even wennen, voor sommigen !, in deze wat IPhone gerichte tijd, van spreken met handen en voeten, en ogen niet te vergeten !

  2. Nou Jenne, je kent mijn leven en mijn familie niet maar menig boekenkast zou te klein zijn voor de boeken die ik hierover zou kunnen schrijven, ben dus wel wat gewend.
   Mogelijk daarom mijn ZIN in zwijgen.

  3. Ja ’t is waar soms ontbreken de woorden, je kent ze wel die drie aapjes, horen en zien, en zwijgen is goud !

 13. Arend, niet om gelijk te krijgen, maar met India gaat het niet goed, lees zelf maar.
  Zerohedge.com
  Everything’sworse-where India’s disintegration is set to begin !

  1. Dat weet ik Jenne. Ik heb er nu ook niets meer te zoeken en vinden. India wordt net als alle landen door de bankiers kapot gemaakt. Frankrijk en Nederland krijgen ook nog een verdere beurt van hen.

  1. Freeflip,

   Het is het grote spel, de Joodse Monopely beetje geven veel nemen, toe Mitterand gekozen werd hebben wij de hele nacht feest gevierd, hij heeft Frankrijk niet teleurgesteld, maar het zijn de oude Franse families die de Ministeries besturen, bijna vader op zoon gebeuren, ik moet zeggen ik hoop dat Le Pen gaat winnen, zij is een Francaise een patriot, zo als ook veel Socialisten zeggen, de niet Joodse dan Vendrin bijvoorbeeld, een echte Rural Socialist van het land is niet voorhanden, alleen van die LENA figuren, ja en Rothschild zal zijn uiterste best doen om Macron verkozen te krijgen, maar ik denk dat de Fransen die hun intuïtie laten spreken, in wezen zijn Fransen anti Semiet, ze weten heel goed wat voor kwaad ze aan le Patrie hebben gedaan, in de historie, wordt het Melechon of le Pen,
   anders is volgens velen Frankrijk verloren met zijn all Jewish media .
   Jenne

  2. Lees net dat Centrale Europese Bank, credieten klaar heeft liggen, voor Frankrijk na de verkiezingen, deze bank is net als de USA FED in Joodse handen, met andere woorden de strop ligt klaar, Jezus wat een zwijnen zijn het toch, ik blijf bidden dat Putin een heul Klein goed gericht atoom bommetje op ze kwakt, wat een bevrijding zou dit zijn voor de mensheid.

  1. even diep ademhalen alvorens er diep in te springen, al paar weken laten liggen, zag hum langs komen bij platform Irma paar weken terug ergens geloof ik, laat me raden, de zaken gingen ietwat te goed, op een zeker moment komt er een uitnodiging voor een after before ‘party’… kan het nauwelijks opbrengen om er naar te moeten kijken luisteren, vooral omdat ik in de eerste halve minuut te veel moet lezen in z’n gezicht, van wie ben jij er ééntje, had je mijn oom kunnen zijn en zo, of is het iemand die ik had kunnen kennen of wel eens tegen gekomen oftewel dat ik bepaalde vibes al eerder ben tegengekomen op radio tv foto album en het eggie, en zitten er trekken in z’n voorkomen qua gezicht en zo van waaruit ik zou kunnen afleiden dat er bepaalde genen in het spel zijn, de hulliegullie erfenis van de bastaard zonen van koning keizer farao, zoals we in de tv serie ‘verborgen verleden’ hebben mogen aanschouwen de afgelopen maanden, en de lichaamstaal en de ademhaling en vooral intonatie en geaardheid en taalgebruik en en van die kleine dingen in manieren van doen en zeggen waardoor je proeft dat er bepaalde toonaarden aanwezig zijn die misschien wel correleren samenhangen met dat wat me ergens al lang en breed bekend is, laten we zeggen vroeger toen ik nog veel jonger was en bepaalde ‘volwassenen’ waar ik de griebus griezels van kreeg maar ik kon niet zeggen wat het precies was maar het was erg, of nog erger dat deze gast gewoon guts glory flinkheid en oprechtheid met zich meedraagt, nog moeilijker te verteren, oftewel je moet er maar zin in hebben zo’n videootje, ik ga het proberen op te brengen, in het vernederlands vind ik het meestal een opgave om het geduld er te voor willen kunnen opbrengen, wat iemand die in je moerstaal spreekt heeft duidelijk registreerbaar hoorbaar van die toontjes tussen de toonzettingen door, en die geven vaak wat aan en bloot, en voordat je het weet zie je dingen die je niet wil weten, tenminste zo werkt het vaak bij mij, mist wolken kijker. Mocht het mij gelukt zijn over een uurtje misschien dat ik er nog een boeh of baah over zal zeggen, naderhand, of morgen overmorgen. Neil Young – Words (Between The Lines Of Age) (Glastonbury 2009) https://www.youtube.com/watch?v=wgUDJDbSwg0 kun je iets opbrengen of niet, daar komt het vaak op neer, los van wel of niet kunnen en willen. er komt een moment dat je de donkere materie te goed gaat voorvoelen, ben je statistisch nog voor een half procent je leven zeker na het van jezelf moeten prijs geven van? ook dat soort overwegingen, die voor echte helden niet tellen waarschijnlijk maar voor mij uiteindelijk toch wel, totdat er geen ontkomen meer aan is natuurlijk, en op dat punt kan zelfs ik komen. Moedige Arnold K. geeft het goede voorbeeld, 11000 onnodige doden zijn voor hem geen optie om nog langer te zwijgen; Goedemorgen Nederland 24 apr 2017 http://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1063125-goedemorgen-nederland-24-apr-2017 . ‘geweten in de diepvries’ de gelofte van no care voor het moloch uilen baal beeld, minuutje 3 en 22 seconden, ik geloof dat ik gewoon even moet stoppen, de rest van de drie kwartier misschien een andere keer of niet, kweet toch die stinkdeals en sjit, te stom om voor de duvel te dansen of net slim genoeg juist daarvoor, oude volkswijsheid, op een gegeven moment kom je op een moment; vertel mij wat nieuws, maar goed 1 van de eigenschappen die me tot nu toe soort van overeind hebben gehouden is blijvende Nieuwsgierigheid, dus misschien in kleine etappes van 4 minuten toch maar even afkijken, soms wil ik mij niet laten meevoeren in en dan toch maar weer wel. Soms is 3 minuten en 22 seconden voldoende zoals nu bijvoorbeeld, voorkomt kotsen op de late maandag avond, nouh ik zie nog wel, wel of niet afkijken, dilemma.

 14. Ter ontspanning, er bestaan ook nog andere werelden, als de gene waar we noodgedwongen in moeten leven.

  In een oude gedichten bundeltje wat in in een oude schoenen doos vond, met wens voor mijn moeder Mimi geschreven door Mevrouw Roland Holst.

  Het bundeltje gedichten van Anna Tesselschade Roemer Visscher, Sinnepoppen geheten, zij leefde van/tot 1594 – 1649, prachtig om te ontcijferen, dat oud Hollands wel iets mooier’es als het strengen nieuwe model, dat vind ik althans.

  Mijn moeder heeft er onder geschreven, De Schaduw raapt gehaast haar stappen op, van wie ben ik vergeten, maar wat ongelovelijk mooi zo’n gedachte.
  Jenne

  1. Ik ging er aan voorbij zonder te denken, maar, dit Schreef Anna Tesselschade Roemer Visscher, in haar leven 1594 – 1649, en daar gaat het eigenlijk om.

   Zij Schreef : Elck zijn Waerom, al is die voor alleman niet bekent !

   Voor die tijd bijzonder, mooi mens !
   Jenne

  2. Prachtig Odette, was een hele bijzondere familie, ja ik heb abusievelijk Anna genoemd, maar het is juist zij hete Maria, Anna was haar zusje, ’t is wel vreemd dat er zoweinig over is van zo’n bijzonder mens, misschien daarom de gedachte van mijn moeder over die opgeraapte stappen, zelfs die bleven niet bewaard voor ons, groet Jenne

   PS jong blad van paardebloemen, is heerlijk in de sla, een wat pittige smaak !

 15. Beste Guido,
  het officiële mail adres ben ik alweer kwijt,dus doe ik het bij deze.Niet voor plaatsing dus!
  Gisteren ben ik doende geweest met het schrijven van een hartstochtelijke brief aan het adres van David Icke om hem te bewegen, naar aanleiding van zijn FANTOOMZELF, een boek voor middelbare scholieren, waaronder mijn kleinkinderen,te schrijven ,daar deze toch door HET SYSTEEM gecrasht dreigen te worden: hun vleugels verschrompelen en hun Levensbloem verdort….ze gaan dood van binnen.
  Van ochtend werd ik wakker met het idee om deze in WTK te plaatsen?? Is daar ruimte voor.Liefs,Tineke.

 16. Hallo Arend, ik heb genoten van je ‘Mark Rutte aan de hemelpoort’ Toch ervoer ik een beetje minder HART in je stuk dan in je vorige stuk en daardoor werd het al wat moeilijker voor mij om te lezen….Groetje.

  1. Tineke hult zich in een witte wolk. Blijkbaar wil ze ook onzichtbaar doen. Helaas onthult je jezelf per definitie met ieder commentaar dat je geeft. Het is aan de lezer om daar iets of juist helemaal niets mee te doen. 😉
   Groetjes, koekje 😆

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.