Het ‘Trump-fenomeen’..


 

 

x

x

Het Trump-fenomeen

 2017 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk ben ik wel zo ontzettend moe van Donald Trump, dat ik er bijna geen zin meer in heb om nog een artikel aan deze man te wijden. Bijna geen zin houdt echter in dat er nog wel een klein beetje zin aanwezig is. Dat is net genoeg om dit artikel, voor mij het voorlopig laatste dat ik aan hem besteed, uit mijn toetsenbord te rammelen. Alleen al het feit dat hij wereldwijd zo de aandacht op zich heeft weten te vestigen, doet je haast afvragen of er nog wel een werkelijkheid is zonder Trump.

Zelfs de benoemingen van zijn regeringsploegleden is in de media ongelooflijk uitgemolken. In de afgelopen jaren is vaak getoond dat alle in de media gehypte zaken, dienen om de aandacht van andere politiek/economische af te leiden. De andere zaken worden op de achtergrond geconstrueerd en gefabriceerd en komen dan ineens als een volkomen verrassend duveltje uit een doosje tevoorschijn. Het overrompelende, paniek en chaos veroorzakend effect is dan des te groter. Er wordt met onze geest gespeeld, in ieder geval als wij dat toelaten.

Daarom is het hiervoor benoemd afleidende fenomeen ook vooral bedoel om ons van individueel menselijk spirituele zaken af te leiden. Trump heeft zijn tijdens de verkiezingscampagne gepresenteerde imago voor de komende jaren wel stevig weten neer te zetten. En dat is nu precies de essentie van dit hele Trump-fenomeen. Het gaat om het vestigen van zijn innerlijk leeg, maar uiterlijk financieel welgevulde imago. Het is een wezenlijk kenmerk van een narcist die Trump zonder twijfel is(1), dat het uiterst belangrijk wordt gevonden om het eigen op oppervlakkigheid en uiterlijke schijn gefundeerde zelfbeeld aan de buitenwereld op te dringen.

Dat beeld is bedoeld om indruk te maken op mensen, maar eigenlijk om de totaal innerlijke leegte en gebrek aan vernieuwende visie mee te verhullen. Narcisten zijn meesters in het indruk maken met waar ze allemaal goed in zijn en met wat hun niet evenaarbare ‘kwaliteiten’ zijn. Een smet op dat imago kan hen in woede doen ontsteken en van zich af doen slaan. Narcisten eigenen zich de vrijheid toe om zelf van alles aan sociaal onacceptabels te doen, maar dat ze een ander niet toestaan. America First houdt op een basaal niveau dus in, Trump First!

Het voor langere tijd op een intensieve manier met een narcist om te moeten gaan kan op den duur leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), dat veel tijd vraagt om te kunnen worden geheeld. Ik heb dit zelf in mijn privéleven in de praktijk mogen ervaren. Daarnaast heb ik jaren in de psychiatrie gewerkt en dit soort geestelijke afwijkingen dus veelvuldig mogen observeren. Dat ik het in de omgang met mensen in mijn dagelijkse leven niet altijd meteen heb herkend en er dus voor gevallen ben, maakte deel uit van mijn leerschool en bewustzijnsontwikkeling. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus.

Indruk maken
De indruk makende en verblindende kwaliteiten van een narcist zijn vooral gebaseerd op een mooi misleidende verpakking, waarin liegen en bedriegen de fundamenteel inhoudelijke karaktertrekken zijn. Ze zijn de slaaf van het door henzelf opgeblazen ego. Narcisten zijn echter niet op hun negatieve gedrag aan te spreken. Achteraf ontkennen, verdraaien en legitimeren ze het. Gelijksoortige karaktertrekken kan men ook waarnemen in de psychopathologie van psychopaten.

Beide geestelijke stoornissen hebben een verwantschap met elkaar, hoewel niet iedere narcist per definitie een psychopaat hoeft te zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten zien dat er altijd kandidaten naar voren worden geschoven, die één van beide of beide geestelijke stoornissen vertonen. Het kan ook niet anders, want de Amerikaanse grootheidswaan is gebaseerd op die beide geestelijke afwijkingen. Evenals die van het Zionistische Israël.

Het huidige wereldwijde slavensysteem kan zichzelf ook niet anders in stand houden, dan door alleen maar exacte kopieën van dat systeem in de vorm van willoze en geestelijk gestoord (mis)leidende marionetten aan te bieden. Marionetten die telkens weer ‘nieuw leven’ weten te pompen in een misleidend democratische illusie. Daarmee versterken ze bij mensen het gevoel dat men een vrijheid van keuze heeft.

None are more hopelessly enslaved, than those who falsely believe they are free

(vert. Niemand is hopelozer ’n slaaf, dan zij die fout veronderstellen, dat ze vrij zijn.)

Goethe

Leren van de geschiedenis en (mis)leiders
Aangezien we leven in een onmenselijk door psychopaten en narcisten beheerd maatschappelijk systeem, zijn we gedoemd om het systeem door eindeloos zich herhalende patronen mee in stand te helpen houden. De basis van dit mechanisme is, dat mensen de lessen van de geschiedenis niet willen leren. Men is niet bereid om naar zichzelf te kijken, om te ontdekken dat men telkens weer valt voor uiterlijke hoop biedende (mis)leiders.

 

“Those who don’t study history are doomed to repeat it.
Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it.”

(vert. ‘Zij die de geschiedenis niet bestuderen, zijn gedoemd deze te herhalen.
Daarbij zijn zij die de geschiedenis wél hebben bestudeerd, gedoemd hulpeloos toe te kijken, hoe anderen deze herhalen.’)

(auteur onbekend)

Mensen blijven uit onmacht en angst maar geloven dat de redding in de buitenwereld te vinden is. Velen weten niet hoe men met het eigen leven, de daarin aanwezige onmacht en afhankelijkheid en daaruit voortkomende innerlijke kwetsuren om moet gaan. Een beetje indruk makende (mis)leider, die hen een strohalm biedt om zich aan vast te klampen, wordt dan ook al snel door hen aanbeden en gevolgd. Trump is een sekteleider en vele van zijn volgelingen hebben hem op een voetstuk gezet. Er zijn vele sekteleiders geweest die door hun manipulerende invloed grote groepen mensen tot een massale zelfmoord hebben gedreven. Het zogenaamde Lemmingsyndroom, dat gebaseerd is op een collectief Stockholmsyndroom, het uit overlevingsdrang houden van de onderdrukkers.

De afbeelding hiernaast, is ontleend aan de bizarre omslag van The Economist voor 2017 en geeft niet zozeer aan dat zij Trump tot wereldleider willen maken, wat overigens wel de betekenis van de naam ‘Donald’ is..! Maar veeleer dat de heersers van deze planeet gebruik willen maken van het geestelijk gestoorde karakter van deze man. Omdat zij menen dat hij met die innerlijke opmaak momenteel de meest passende marionet is om hun doelen mee te verwerkelijken.

De heersers van deze planeet maken op dezelfde wijze gebruik van de door hen geïndoctrineerde en misvormde mentale staat van de gehele mensheid. Door haar met dialectisch gefundeerd sociale beïnvloedingsprogramma’s, mindcontrol en angst aanjagende zaken te bestoken, leiden ze de mensheid naar de volledige afgrond van chaos en een totale uiterlijke en innerlijke controle. Ze hebben de mensheid zelfs zo weten te manipuleren, dat zij er ook nog zelf aan meewerkt.

“Thus the Illuminati have a monopoly over our minds. By controlling both Left and Right, education and the mass media, the Masonic Jewish billionaires ensure that the masses are tractable. As the late great Alan Stang warned, the Tea Party is a psy-op meant to channel the Patriot Movement into the Left VS Right matrix.”(2)

(vert. Aldus hebben de Illuminatie het monopolie over onze geest. Door zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke spectrum te controleren, de massamedia én het onderwijs, hebben de Joodse-vrijmetselaar-miljardairs zich ervan verzekerd, dat de massa handelbaar is. Zoals de overleden Alan Stang waarschuwde, is de ‘Tea Party’ een gecontroleerde psy-op, bedoeld om het gevoel van patriotisme, in de matrix van Links vs. Rechts te laten stromen.)

Geloven jullie nu echt dat Trump met zijn multi-miljarden dollars een werkelijke bedreiging vormt voor de Rothschilds, die het gehele financiële systeem in deze wereld beheren en daardoor de meest machtigen op aarde zijn? Het is niet Trump die boven op de aardbol zit, maar de Rothschild-clan die hem daar heeft neergezet. Trump zit dus op schoot bij de Rotschilds. Door Trump af te schilderen als een bedreiging voor het establishment, hebben de Rothschilds precies datgene gedaan wat ze altijd hebben gedaan, namelijk een hen aan het zicht ontrekkend rookgordijn om zich heen geschapen.

Vergelijking met Hitler
De vergelijking van Trump met Hitler is enerzijds totaal misplaatst en wordt gebruikt om weer een nieuw opgeklopt dialectisch vijandsbeeld te scheppen. Met Putin deed men hetzelfde, evenals met vele anderen. Maar anderzijds kan men wel parallellen trekken met de jaren ’30 van de vorige eeuw, de tijd dat Hitler door westerse financiers in het zadel werd geholpen. Ook toen was er een al jaren durende economische crisis en ook toen was er in Duitsland een door WOI en het Verdrag van Versailles ontstane sfeer van hopeloosheid, onmacht en de wil om daar met behulp van een sterke leider uit te komen.

De volksmennerij van Hitler wist daar perfect op in te spelen en daardoor het grootste deel van het Duitse volk achter zich te scharen tegen de Joden en het Angelsaksisch elitaire bankwezen.Het verschil met Trump in deze is, dat hij geen eenheid maar verdeeldheid zaait binnen de Amerikaanse bevolking. Daar valt bij op te merken dat we nu in een andere fase leven van de NWO-agenda. Amerika en Trump hebben een andere rol in deze agenda te spelen dan Duitsland en het Duitstalige Midden-Europa.

Overeenkomst is dat ieder nationalistisch gefundeerde superioriteit om zeep geholpen moet worden, om die ene geglobaliseerde wereld met één regering, één (digitale) munteenheid en één (satanisch geïnspireerd) geloof te kunnen verwerkelijken. Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS.

Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment. In feite wilde Hitler geen oorlog met Engeland(3), maar werd er voor een belangrijk deel door de Angelsaksen toe geprovoceerd. Hij wist het land met grootschalige infrastructurele projecten (Autobahnen) en industrialisering (staal-, auto- en oorlogsindustrie) economisch weer uit het moeras te trekken. De al min of meer beantwoorde vraag blijft natuurlijk, waar hij de financiën daartoe vandaan haalde.

Trump wil door meer werkgelegenheid te scheppen ook zijn land uit het moeras trekken en zeker niet zonder de oorlogsindustrie. Hij heeft aangegeven geen oorlog met Rusland te willen, maar lijkt daar wel op aan te sturen ten aanzien van Iran en China. Vanwege de alliantie tussen die drie landen zal Trump mijns inziens in een oorlog met Rusland gemanoeuvreerd worden. Zo zal ook hij dan, evenals zijn voorgangers, een marionet blijken te zijn van de bankiers en het militair industrieel complex.

Deutschland über alles in der Welt en America First
De huidige situatie in de VS lijkt in vele opzichten op die van Duitsland in de jaren ’30. Het land staat economisch door haar schuldenlast (4) van bijna 20 biljoen dollar (Dat is een ’20’ met twaalf nullen..! US$ 20.000.000.000.000) al bijna op de bodem van de economische afgrond. Trump beloofde Amerika dus uit het moeras te trekken en haar weer groot te maken, door haar op de eerste plaats te zetten. Maar klinkt het Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, nu echt zo anders als het America First, America First?

Trump’s werkelijke bijdrage zal mijns inziens zijn dat de bodem van de afgrond voor Amerika bereikt zal worden. De bankiers en het militair-industrieelcomplex zullen daar echter alleen maar beter en machtiger van worden, zoals ze dat ook deden van WOII, de Koude Oorlog en alle andere oorlogen. Het schijnt een economische wetmatigheid te zijn dat in slechte tijden er altijd een oorlog gevoerd wordt, om de mensen mee bezig te houden en de slaven mee in het gareel te krijgen. Verder is het van wezenlijk belang dat, door corruptie binnen de politiek en bij verkiezingen mensen zo gedesillusioneerd gaan worden door dit misleidende circus, ze daarom de gehele circusshow gaan verwerpen en om een sterke leider gaan schreeuwen. Trump heeft al wat trekken laten zien van zo’n ‘sterke’ (mis)leider.

Veel van wat hij heeft geschreeuwd tijdens zijn campagne is al met de wind verwaaid. Een tegenargument van Trump-aanhangers is hierbij vaak dat hij het wel heeft waargemaakt om het TPP handelsverdrag in de prullenbak te gooien. Dat was natuurlijk gemakkelijk scoren, want dat verdrag was voor zijn benoeming al op sterven na dood. Ga er maar vanuit dat als Trump de eliteagenda volledig heeft helpen uitrollen, er geen handelsverdragen meer nodig zijn. Alles zal ons door de strot worden geduwd, want de fake parlementaire besluitvormingen en goedkeuringen zullen er dan al helemaal niet meer toedoen.

We zien sinds Obama al dat het Congres buiten spel wordt gezet door een lawine aan decreten van de president, de zogenoemde ‘Executive Orders’. In de eerste twee weken van zijn presidentschap heeft Trump laten zien dat in versterkte en versnelde vorm door te willen zetten. Dit wordt door velen maar geaccepteerd en goedgepraat, maar stel je nu eens voor als iets dergelijks hier door Rutte, Wilders of Willem-Alexander zou worden gedaan..!

Trump en de NAVO
Tijdens zijn campagne roeptoeterde Trump dat de NAVO achterhaald is (NATO is obsolete). Nu hij president is, heeft hij duidelijk gemaakt dat de VS de NAVO nog steeds serieus neemt. Hij heeft onlangs meermaals aangegeven, dat hij de NAVO wil blijven steunen. Alle leden zullen dan echter wel een evenredig financiële bijdrage moeten leveren aan de door de Amerikanen veroorzaakte oorlogen tegen de door de Amerikanen geschapen vijanden ten behoeve van de Amerikaanse multinationalbelangen (5). Onder zijn nieuwe presidentschap gaan de troepenverplaatsingen naar Oost-Europa gewoon door(6). Dus ook hier laat Trump zien slechts oude wijn te zijn, die is overgegoten in een nieuwe zak.

Trump en Israël
Obama deed gedurende zijn presidentschap alsof hij op een gespannen voet met Netanyahu was komen te staan. Dit was in mijn beleving echter slechts een poging om het geopolitieke marionettentheater van een extra dramatisch effect te voorzien. Ondertussen bleef de Amerikaanse geldkraan miljarden dollars naar de Israëlische defensie laten stromen, in de vorm van financiële en militair materiële ondersteuning. Trump heeft zijn hart verpand aan Groot Israël. Hij heeft onomwonden zijn steun aan Israël, haar nederzettingenpolitiek en haar anti-Palestijns genocidale beleid uitgesproken.

Alleen al vanwege dit gegeven, zou ieder zichzelf respecterend mens op moeten roepen om Trump in preventieve hechtenis te plaatsen. Want zijn immigratieban voor immigranten uit zeven landen, heeft duidelijk gemaakt dat deze gericht is op het ondermijnen van de Arabische moslimwereld en het versterken van de grootheidswaan van het Zionistisch gefundeerde Israël. Het ging hierbij om 4 landen in het Midden-Oosten, aangevuld met Libië, Soedan en Somalië in Afrika. Dit zijn nu juist de landen waar voormalig generaal Wesley Clark ooit in een interview over zei, dat de VS die kapot wilde maken.

Die genoemde landen in het Midden-Oosten vallen voor een groot deel binnen de door het Groter Israël gewenste grenzen. Clark noemde ook Libanon, dat nu vervangen mag worden door Yemen. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Trump, met vele anti-Iran haviken in zijn regering, het met Netanyahu op een akkoordje zal gaan gooien om gezamenlijk Iran een (militair) lesje te leren.

However, Israel has made it clear that they plan to do more than just contain Iran. Leaked emails revealed that while Israel has more than 200 nuclear warheads pointed at Tehran, Iran has none. This has drawn little international criticism despite the fact Israel has never signed a nuclear non-proliferation treaty (HIER) and refuses to admit the existence of its nuclear program.

Further, the pro-Israel lobby has been busy exerting its influence in Congress. In early January, Rep. Alcee Hastings, a Florida Democrat, introduced the Authorization of Use of Force Against Iran Resolution (HIER). The bill that would authorize the president to launch a “preemptive” war with Iran without congressional approval and without the precondition that Iran would have committed any action that would otherwise warrant a full-scale invasion.” (7)

vert.
“Israel heeft het echter duidelijk gemaakt, dat ze meer willen aanpakken, dat Iran alleen maar in te sluiten. Gelekte e-mails onthullen dat, terwijl er meer dan 200 kernraketten vanuit Israël gericht zijn op Teheran, Iran geen enkele kernraket heeft. Dit heeft tot weinig internationale kritiek geleid, ondanks het feit dat Israël nog nooit ook maar één internationaal non-proliferatieverdrag over de verspreiding van kernwapens heeft getekend. Sterker nog: het bestaan van een eigen kernwapenprogramma volledig ontkent.

Daarnaast is een pro-Israëllobby druk bezig geweest haar invloed in het Amerikaanse Congres uit te breiden. Begin januari introduceerde Alcee Hasting, democraat uit Florida, in datzelfde Congres, de ‘Authorization of Use of Force Against Iran Resolution’. Dit wetsvoorstel geeft de president het recht een ‘preventieve aanval’ op Iran te initiëren, zonder goedkeuring van het Congres, en zónder dat er sprake is van het overtreden van enige internationale regel door Irna, die anders tot een totale invasie van Iran zou leiden.”(7)

Op 29 januari 2017 kondigde het hoofd van Iraanse Centrale Bank aan dat zij de dollar niet meer zouden gebruiken in haar financiële en handelsrapporten. In feite zegt Iran dus nu officieel NEE tegen de (petro)dollar. Daarmee lijkt het lot van Iran bezegeld te zijn. Want Irak en Lybië, die Iran daarin voorgingen, zijn nu volledig verwoest door de Amerikanen en haar Noord Atlantische Vernietiging Organisatie (NAVO).

Trump en terrorisme
De door Trump aangegeven reden om zijn immigratieban af te kondigen was onder andere, het voor potentiële terroristen onmogelijk te maken om de VS binnen te komen. Het bizarre is echter dat hij bij zijn lijst van landen in het Midden-Oosten juist die landen heeft uitgesloten van een ban, die de grootste terrorisme bevorderende en ondersteunende factoren in dat Midden-Oosten zijn. Dit zijn Israël en Saoedi Arabië. Daarnaast nog enkele andere vazalstaten aan de Perzische Golf. Met zijn zeer slecht voorbereide en uitgevoerde commando-inval in Yemen heeft Trump bewezen dat hij ook op dit vlak bereidt is het Amerikaans overzeese terrorisme voort te zetten. Dit was zijn eerste daad, die het kort na zijn aantreden bevestigde.

Het was een door hem goedgekeurde aanval met paratroepen en gevechtshelikopters op een dorp in Yemen. In dat dorp zouden zich vermeende Al CIAda-strijders bevinden. Bij deze aanval kwamen meerdere burgers om, waaronder acht vrouwen en acht kinderen. Bedenk daarbij wel dat de VS eind jaren ’70, onder president Carter, Al CIAda zelf heeft geschapen. Met als één van de doelen om deze als een geopolitiek wapen in latere jaren in te kunnen zetten. Gezien Trump’s houding ten aanzien van de CIA die, tezamen met de Mossad en de Engelse MI5, de wortel van al het terroristische- en oorlogskwaad in de wereld is, zal er in de komende jaren niet veel veranderen op dit gebied (8).

Zo heeft Trump dus zijn eerste, door hem geïnitieerde, satanische bloedoffer achter de rug. Dit zal hem in ieder geval vanuit die hoek de credits geven, om zijn satanische marionettenrol verder te mogen spelen. Hij zal nog meer bloed mogen laten vloeien. Onder andere door vrolijk verder te gaan met het leveren van wapens aan het oorlogsmisdadige regime in Saoedi Arabië (9) en zijn steun aan Israël. En door zijn aansturen op een mogelijke oorlog met Iran en China. Daarmee heeft hij als president zijn handen al ruimschoots in menselijk bloed gedrenkt en heeft dan ook alle recht op een eerlijk proces voor een oorlogstribunaal. Trump and all the rest of those narcissistic psychopaths for jail!

De puppet en haar master… De Rothschilds organiseerden voor haar presidentscampagne een ‘sponsoring’-banquet, waarbij de deelname US$ 100.000 pp. was. Of de Rothschilds ook achter Trump zitten, is waarschijnlijk maar niet helder.

Kritische geluiden
Tijdens de verkiezingscampagne hebben de reguliere media openlijk de kant gekozen van Hillary Clinton en daarmee een anti-Trumpstemming gecreëerd. Zij hebben daarmee op geniaal dialectische wijze kritiek van authentiek onafhankelijke denkers en voelers erg moeilijk gemaakt. Want iedere kritiek op Trump wordt daarmee in het links feministisch, cultureel marxistisch kamp geplaatst. Alsof ieder mens door zijn visie op de wereld zichzelf in een politiek links/rechts-schema moet proppen. Aan de hand waarvan hij wel of niet serieus te nemen is, wel of niet moet worden afgeserveerd en/of buiten- en eventueel opgesloten.

In mijn beleving draagt dit allemaal alleen maar bij aan een steeds grotere waanzin in deze wereld.De mens gaat hiermee naar de volgende fase in zijn devolutie (neerwaarts gerichte evolutie, dus aftakeling). Dit zal uiteindelijk voeren naar de oorlog van allen tegen allen! Het leidt de mens van Homo Naturalis, via de tussenfase van de Homo Technicus/Economicus, naar de Homo Politicus. Welke CUS zal de volgende zijn? De Homo Absenticus (de afwezige mens)? Zo wordt de mensheid geprogrammeerd om zichzelf te helpen vernietigen. Het zijn allemaal uiterst verraderlijke Judaskussen!

Voor alle duidelijkheid geef ik maar even weer dat ik geen Latijn heb geleerd en dat de hiervoor genoemde begrippen door mij verlatijnsd zijn. In alle ismen- en cus-ideologieën wordt totaal voorbij gegaan aan het menselijke in de ander en wordt deze enkel op zijn geprogrammeerde visie en denkbeelden be- en/of veroordeeld.

Het systeem van polarisatie en dualiteit door ons zélf bekrachtigd..
Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking door de ander, vanwege mijn onafhankelijk kritische visie betreffende Trump, abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren..! Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op.

Dit is in feite een nogal triest gebeuren. Waarbij mensen laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen, mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!

Elke dag worden miljoenen mensen onder druk gezet om ‘een kant te kiezen’, door de media, de politici, de ‘experts’ en zelfs goede vrienden en familie. Het lijkt erop dat kritisch denken, wat niet ‘past’ in de kampen van de pro- en contra-Trump-aanhangers, wordt gedegradeerd en geridiculiseerd. Dit is een bijzondere ongelukkige situatie.

Ik geloof dat de burgerij in de VS op dit moment wordt beïnvloed door een soort van massa-krankzinnigheid. Er is geen goede uitkomst, als dit zo door gaat. Als resultaat, voel ik me gedwongen om een stem te gaan geven aan hen die verdwaald zijn in de politieke wildernis. We moeten volhouden en zorgen niet gemanipuleerd te worden door opzichtige en schandalige tactieken, die willen verdelen en heersen en agressief worden toegepast door het hele sociale maatschappelijke spectrum. Als we onze aarding verliezen en onze standvastigheid, wie blijven er dan nog over om het woord te voeren voor hen die simpelweg niet passen in een van de huidige politieke opkomende ideologieën..?” (9)

Andere onafhankelijke visie is mogelijk
Er is zeker nog een andere werkelijkheidsvisie op mens en wereld mogelijk, die buiten alle kunstmatig dialectisch vormgegeven politieke concepten een bestaansrecht heeft. Het is de menselijke visie, die leidt naar de Homo Universalis! Deze stelt de individueel krachtige gemeenschapsmens, met een koel hoofd en een warm hart, centraal. Ze gaat er ook vanuit dat het scheppen van een nieuwe cultuur niet gebaseerd kan zijn op kunstmatig gepolariseerde politieke, religieuze en persoonlijke overtuigingen, die alleen maar strijd en uitsluiting opleveren. Deze visie is niet alleen mogelijk, maar juist nu uiterst wenselijk.

In mijn beleving bevindt de mensheid zich nu, biografisch gezien, aan het eind van de puberteitsfase. Gedurende die fase is het gezond en passend om zich af te zetten tegen uiterlijke autoriteiten, om daarmee gaandeweg de eigen innerlijke autoriteit te ontmoeten en deze vorm te geven in het verdere leven. Wanneer men in deze fase bewustzijnsmatig volgroeid is, breekt de fase van volwassenheid aan. Dat is een fase waarin men volledig in zichzelf gegrond is en in de eigen kracht staat. Men heeft geen bevestiging (kudo’s, credits, likes, clicks en shares) van buitenaf meer nodig om het eigen bestaan mee te legitimeren.

De waanzin van onze tijd laat echter zien, dat velen in de puberteitsfase fase willen blijven hangen en niet door willen groeien naar volwassenheid. Ze willen niet volwassen worden. Ze hebben zich zodanig met hun eigen eenzijdige overtuigingen en gevoelsmatige identificaties geïdentificeerd, dat iedere bedreiging daarvan moet worden bestreden en het liefst geëlimineerd. Daarmee werpen ze zichzelf dus juist op als een uiterlijke autoriteit, waar we nu niet meer op zitten te wachten. Ze blijven zelf door hun voorliefde voor een bepaalde kamp(mis)leider aan een uiterlijke autoriteit hangen. Deze wordt als projectiescherm gebruikt voor al de in het eigen leven niet vervulde behoeften en verlangens. Ze weigeren om deze in zichzelf te willen vervullen.

Hierdoor blijven ze uiterst manipuleerbaar in het geopolitieke theater van telkens weer als nieuw gepresenteerde messiaanse politieke acteurs. In feite weigeren zij het om zichzelf in hun diepste wezen te willen kennen. Hieronder een videoregistratie door We Are Change van een interview met David Icke betreffende wat er in de alternatieve media is gebeurd, sinds Donald Trump op het toneel verscheen. Veel van wat je daarin zult horen, onderschrijft de in dit artikel weergegeven visie.

https://www.youtube.com/watch?v=iHviCCQATvA

Tegenwerping
Men zou bij het bovenstaande tegen kunnen werpen, dat ik mij in dit artikel ook puberaal opstel en me tegen Trump en zijn volgelingen afzet en hem geen eerlijke kans wil geven om zichzelf van zijn goede kant te laten zien. Het enige dat ik daarnaast wil stellen is, dat ik in mijn 59-jarige loopbaan op deze planeet al zoveel nieuwe heilbrengers op het toneel heb zien verschijnen, die uiteindelijk allemaal volksmenners bleken te zijn om de menselijke kudde naar een andere weide te leiden. Bij aankomst in die weide blijken ze echter misleid te zijn en via een verwarrende omweg weer terug naar dezelfde weide te zijn geleid. Het gras is overal altijd groener dan bij jezelf!

Ik wil mij tegen niemand afzetten, ook niet tegen Trump. Ik weiger het echter om partij te kiezen voor wie dan ook en me te laten verleiden tot het volgen van een uiterlijke messias. Mijn levensopdracht is om voor mijzelf te blijven denken en mijn eigen intuïtie en gevoel als uitgangspunt te nemen. Dus trouw aan mijzelf te blijven. Dat dit misschien een sociaal isolement oplevert, so be it. Liever onafhankelijk alleen, dan afhankelijk op te gaan in een gedragsregulerende groep.

De vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf!
Gaande die weg van de eenzame wolf komt men uiteindelijk vanzelf weer gelijkgestemden tegen, die even onafhankelijk denkend en intuïtief zijn. Zo kwam ik een videoregistratie tegen van Pink Floyd’s nummer ‘Pigs (Three Different Ones)’. Het werd tijdens een concerttournee in oktober 2016 door de VS en Mexico door Roger Waters en een band uitgevoerd. Waters laat daarin op beeldende wijze zien hoe hij tegen Trump aankijkt. Op het imposante decor werden aan het eind van het nummer de volgende opmerkelijk narcistische uitspraken van Trump geprojecteerd.

“Ik geloof dat je verontschuldigingen maken een groot goed is, maar dan dien je fouten te hebben gemaakt. Ik zal me zeker gaan verontschuldigen, ergens, hopelijk in de verre toekomst, wanneer ik ooit eens verkeerd zal zitten..”

“Een natie zonder grenzen is in het geheel géén natie; we dienen een muur te hebben.”

“Ik was daar en zag onze politie- en brandweermannen, beneden bij 7-eleven, onder het World Trade center, direct nadat het instortte.”

“Ik heb een fantastische relatie met zwarten. Ik heb altijd een goede relatie gehad met de zwarten.”

“Mijn IQ is een van de hoogsten; dat zul je weten ook! Voel je alsjeblieft niet zo dom en onzeker; het is niet joúw fout.“

“Ik ben geen patzer. Zelfs als de wereld naar de ratsmedee gaat, zal ik nog geen penny verliezen.”

“Weet je, het maakt geen bal uit wat de media over me schrijven, zolang je maar een jonge en mooie reet hebt”

“Als Ivanka mijn dochter niet zou zijn, dan zou ik misschien een date met haar willen”

“Zou ik in het midden van 5th Avenue gaan staan en iemand overhoop schieten, dan nog zou ik geen kiezers verliezen.”

“Het vriest en het sneeuwt in New York; we hebben de opwarming van de Aarde nodig!”

“Wanneer die muur eenmaal staat, zal Mexico beginnen met zich gedragen.”

 “Het punt is, dat je nooit té gierig kunt zijn.”

“Mijn schoonheid is, dat ik verschrikkelijk rijk ben.”

Hier is deze video van Pigs,uitgevoerd door Roger Waters:

Als tegenwicht nog maar weer eens het bekende citaat van Ghandi weergegeven:

‘Er is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.’

De muur die Trump aan de Mexicaanse grens wil bouwen, is een veruiterlijkt symbool voor de muur die hij om zichzelf heen heeft gebouwd. Hij is daar erg goed in en heeft immers jaren lang in de bouwwereld gezeten. Het is tevens een veruiterlijkt symbool voor de muur die de VS tussen haar en de rest van de wereld heeft gebouwd, waarachter ze zich uit haar angst voor de rest van die wereld kan verschansen. De uiteindelijke slotsom van dit verhaal is dan ook, dat Trump geen bijdrage zal leveren aan de wereldvrede!

Voor de liefhebbers is hier het gehele Desert Trip concert van Waters in Californië te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=u5Oy3TXiQk4

Tot besluit wil ik nog aanreiken:

Laat je door niemand iets wijs maken.

Dus ook niet door mij!

Arend Zeevat

januari 2017

Bronnen en verwijzngen:

 1. https://www.psychologytoday.com/blog/brainstorm/201701/shrinks-battle-over-diagnosing-donald-trump
 2. https://www.henrymakow.com/koch.html
 3. https://www.henrymakow.com/000369.html
 4. http://www.usdebtclock.org/
 5. https://www.rt.com/usa/376504-trump-military-base-remarks/
 6. http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-idUSKBN15E1LA , https://sputniknews.com/world/201611101047279319-donald-trump-nato-pentagon-changes/
 7. https://www.sott.net/article/342236-Decline-of-US-Hegemony-Leading-to-Inevitable-War-Against-Iran
 8. http://www.globalresearch.ca/the-cia-trump-and-his-war-on-terrorism/5571722
 9. http://www.zerohedge.com/news/2017-02-06/everyone-going-insane-lost-political-wilderness
 10. http://presstv.ir/Detail/2017/02/08/509614/Trump-set-to-OK-arms-sales-to-Saudi-Bahrain

Advertentie

452 thoughts on “Het ‘Trump-fenomeen’..

 1. De laatste evolutie inzake Trump. 2 belangrijke elementen :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-05-23/republic-has-fallen-deep-states-plot-take-over-america-has-succeeded
  met citaat :
  “No doubt about it. The coup d’etat has been successful. The Deep State – a.k.a. the police state, a.k.a. the military industrial complex – has taken over. The American system of representative government has been overthrown by a profit-driven, militaristic corporate state bent on total control and global domination through the imposition of martial law here at home and by fomenting wars abroad.”
  En een gevolg van het eerste :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-05-23/did-trumps-islam-speech-saudi-arabia-pave-way-americas-next-big-war
  met citaat :
  “Selling a war with Iran to the American public may be difficult considering the Islamic nation twice elected a reformist who is open to making diplomatic deals with the United States. However, selling a war that will take place inside Syria is somewhat less problematic, even if that war is against the Syrian government, as the American public is easily manipulated by Assad’s alleged war crimes. As Iran is Syria’s closest ally, it will be easily drawn into a confrontation.
  If Saudi Arabia’s coalition of anti-Iranian Muslim nations illegally joins this battle arena, the resulting war will be catastrophic.”.
  Een oorlog die enkel in het belang van Tel Aviv is met het oog op Groot Israël. Daar is het de “Deepstate” enkel om te dien. Of hoe Trump hier wordt gedegradeerd tot een “schoothondje” van Bibi.. en waarbij hij alles verkoopt en verraadt. Dit geldt ten andere ook voor de NATO…
  http://nltimes.nl/2017/05/25/nato-joins-anti-isis-coalition-netherlands-contributes-2-planes-fight
  Het gaat hier helemaal niet om een alliantie tegen ISIS, maar tegen Syrië en Iran op het bevel van Tel Aviv.
  “NATO is joining the coalition fighting against terrorist organization ISIS in Syria and Iraq, the 28 NATO member states decided on Wednesday. The Netherlands will contribute two planes to the fight against Islamic State this year, Ministers Bert Koenders of Foreign Affairs and Jeanine Hennis-Plasschaert announced.
  The decision for NATO to join the anti-ISIS coalition will be ratified in Brussels on Thursday, ANP reports. The American led coalition includes over 60 countries, among which all the NATO member states. So NATO’s membership as a organization is seen primarily as a symbolic step. ….”

  1. Hoe meer elende de Amerikanen hebben hoe meer lol ik heb. Ik heb geen medelijden met ze. Net zo min zal ik medelijden hebben met de Nederlanders. Chose life or death! Een volk krijgt de leiders die het verdient. Ook zij die hen de afgrond in leiden. Altijd blijven lachen!

  2. Dit wilde ik je niet onthouden! Een stukje tekst over Trump in the VS door een van de slimste mensen op aarde. Richard Steven Hack.

   Richard Steven Hack on February 16, 2017 at 1:49 pm UTC

   So far Trump has demonstrated a completely chaotic “foreign policy:

   1) He’s reneged on his Jerusalem embassy move, but is “fine” with a one-state solution.

   2) He wants to get along with Russia, but Russia took Crimea by force and must give it back.

   3) He’s reneged on refusing the “one China” policy.

   4) He wants to start a war with North Korea (50,000 US casualties in the first 90 days, folks.)

   5) He doesn’t like Iran, but he’s reneging on his “tear up the deal” stance.

   What this shows is he is completely clueless and is being led to and fro by his administration advisers. He’s even more clueless than Obama, who at least obeyed his Chicago masters in most things, to everyone’s detriment. It seems from some video images I’ve seen that he’s mostly interested in stomping around giving high signs to reporters to prove he’s really President. He may be even more narcissistic than Obama in that regard.

   I think it’s clear that those who think Trump has some sort of “master plan” to “drain the swamp” – such as Pepe’s “X” – are talking out their butts from wishful thinking. Until I see something substantive from him, I think we’re in for four years of total screwups.

  3. Genies of Death,

   ik heb hier een andere mening over, het is zich nog aan het ontwikkelen in de kinderkamer, maar ik denk dat Trump van achter een rook gordijn bezig is, toch zo onder grappen en grollen door, met hier en daar een mistapje, het één en ander drastisch aan het veranderen is, zijn tegenstanders zijn in wezen oppermachtig, hebben alle touwtjes in handen, hij is bezig met iets wat veel Amerikaanse Presidenten voor hem de kop heeft gekost, hij moet hier gesteund door Putin heel behoedzaam in voor gaan, one thing afther the other,
   ik hoop dat hij slaagt, Jenne

 2. Ik heb het gevoel na dit alles gelezen en gehoord te hebben dat het massaal produceren van negatieve gevoelens alleen maar voeding geeft aan archontische elementen. Het lukte me zelfs niet om de video van Pink Floyd af te kijken. Gewoon massale negativiteit.
  Ik heb me voorgenomen me niet meer bezig te houden met het bekritiseren van Trump en aanverwante zaken. Liever inhoudelijk bezig met Samenspraak, eerder genoemd in deze nieuwsbrief.

  1. Arend, zou het niet beter zijn, en objectiever, te spreken van hij suggereerd door de Trump bubble wat dat dan ook mag zijn, heen te prikken.
   Er wordt wat geprikt in de media, in zowel de leugen media, als de door ons aangenomen progresieve op waarheids bevinding berustende sites.
   Jenne

 3. Aan Guido.J

  Ja ik besta ;

  één man zei tegen WTK
  mijnheer ik besta
  ja maar zei WTK
  het is Giudo die beslist
  hé dat je dit niet wist

  en kom hem niet te na
  geen respijt ook niet voor Opa
  Guido barste in lachen uit
  en nam een cotdaat besluit

  om de strijdbijl te begraven
  en ophield mij te belagen
  ach die Tuyl bestond dus echt
  ook buiten het land van zijn
  daden

  Jenne

 4. Arend,

  heb de moeite genomen en het hele artikel nogmaals terug gelezen, maar het viel mij op nieuw op, dat de werkelijke Trump niet echt aan bod komt, het is die Trump die jouw voor ogen staat, of die Trump die jij denkt, zich aan het ontpoppen is.
  Wij hebben het vaak over brain wash, of brain f..k, ik persoonlijk vindt dit artikel meer als een zweem hier van in zich dragen, ik denk dat meer objectiviteit in dit geval beter op zijn plaats zou zijn geweest, in alle vriendschap, Jenne

  1. Jenne, bedankt voor je welgemeende reactie. Maar wie is de echte Trump? In mijn beleving laat hij zijn echtheid niet zien. Dus wie kan dan beoordelen wie de echte Trump is? Ik baseer mijn visie t.a.v. hem op informatie uit verschillende bronnen en op mijn eigen gevoel. Natuurlijk kan ik het volledig mis hebben en zal dat ook eerlijk toegeven, mocht dat blijken zo te zijn.

 5. Sorry voor mijn vierde post op een rij. Dat is een leuk spel toch, vier op een rij! 🙂

  Maar ik kom zoveel waanzin rond de Messias Trump tegen, dat ik niet anders kan dan dat met jullie te delen. Daarmee wil ik niemand overtuigen. Ik wil het slechts delen. Nu het volgende dus.

  “US President Donald Trump has pledged a “massive” increase in military spending, saying he will implement “the greatest military build-up in American history.” n a wide-ranging speech on Friday at the Conservative Political Action Conference (CPAC) outside Washington, the controversial president vowed to keep his election promises to the American people, including securing the border and fighting terrorism, as well as rebuilding US industry and the country’s military.

  Trump said the military buildup is necessary to fight against the Daesh (ISIL) terrorist group and because the US does not “win anymore” in wars.

  “We don’t win anymore. When was the last time we won? Did we win a war? Did we win anything? Do we win anything?” Trump asked.”

  Inderdaad mijnheer de President, Amerika (de gewone bevolking) heeft nog nooit iets gewonnen. Zij heeft slechts zichzelf verloren aan het Zionistisch bespeelde orkest van het door Israël bepaalde militair/industrieel gecommandeerde complex. En u mijnheer de president slaap zacht.

  https://www.youtube.com/watch?v=6_tfhrTs_ak

  1. Hij komt zich zelf iedere avond en morgen tegen in de badkamer, ja wat denkt ie dan, waar ben ik mee bezig, of God alle Jezus ga ik het levend afbrengen, ze zoeken een uitweg, nou we gaan wapens maken, en kopen die dan zelf met zelf gedrukte $, zal niet lukken hun schuld puilt uit die berg is te groot.
   Het gemakkelijkste een grote oorlog, maar Rusland met Putin houdt ze in bedwang, ze sturen hem steeds opnieuw berichten door middel van vermoorde Russische diplomaten, putin reageert nog niet, maar het broeid, en er hoeft niet zo erg veel te gebeuren, je hoopt altijd van niet, maar de feiten wijzen op een nieuwe grote oorlog.

  2. Arend 55 :
   Trump wordt echter geconfronteerd met een gevaarlijker vijand, en die zit in huis =de FED (het monster van Jekyll Island) :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-23/battle-between-trump-and-federal-reserve-who-really-wins
   met citaat :
   “To summarize, the U.S. economy and the dollar are slated for a controlled demolition. The Fed will do everything in its power to prod Trump and conservatives into war with the central bank, because the Fed is now ready to sacrifice itself and the dollar’s world reserve status in order to clear a path for a new global system and ideology. The Federal Reserve is a suicide bomber.”.
   Achter de FED staan de banksters, de 1% of Wallstreet..Uit dit citaat blijkt ook dat we volop op weg zijn naar deze NWO, via een ineenstorting van het wereldwijde monetair systeem, gevolgd door WO III.(cfr. de jaren dertig van vorige eeuw).Trump speelt hier dan ook de rol die hem werd opgedrongen.(=willen of niet!!).

 6. Het is werkelijk ongelooflijk welk een inspiratie Arjen Lubach en zijn team in de wereld hebben gebracht. Vele landen hebben een welkomstboodschap aan Trump gericht, waaronder China, India, Mordor, het Galactische Imperium, zelfs mars en vele andere.

  https://www.youtube.com/watch?v=NPrdRBmY7cQ

  De boodschap die voor mij het meest duidelijk en tevens schrijnend is, is die van de Native Americans, die gisteren weer met een gewapende overmacht werden geconfronteerd bij het verdedigen van hun heilige land.

  https://www.youtube.com/watch?v=T-lFH_FRZqE

  1. Ja hij weet dat ze volkomen overklast zijn cq worden, in bepaald militaire onderdelen, onder anderen de raketten, lange en kort afstand, met een grote preciesie, verder hebben ze op electronica een hele grote voorsprong wat je niet zou denken, met hun enorme electronica industrie in californie.
   En gelukkig maar, Putin keep it cool, en geef ze een lesje, pas op je diplomaten, 4 hebben ze er al vermoord ?!
   Jenne

 7. Gisteren zijn met veel politioneel en ook militair machtsvertoon de laatste bezetters ban het Standing Rock-kamp in North Dakota verwijderd. Dat is dus Trump’s vormgeving van rechtvaardigheid en het respecteren van de mensenrechten. Die mensenrechten gelden blijkbaar alleen voor de olieboeren, zoals zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die een voormalige olieboer was bij Exxonmobil.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-23/live-feed-riot-police-and-humvees-move-remove-last-remaining-standing-rock-protester

  Trump lijkt ook zeker van zijn zaak te zijn ten aanzien van de in zijn ogen minderwaardigheid van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika. Deze indianen zijn van hun land verdreven en hun land is het kader van Make America voor multinationaal winstgevende doeleinden misbruikt. Zij hebben zich niet om laten kopen voor 1 miljard dollar.

  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/03/saying-no-to-1-billion/308380/

  Want in hun ogen bezitten zij het land niet en kunnen het ook niet verkopen. Alleen mensen die gemindcontrolled zijn door bankiers en zakenlui menen alles te kunnen kopen. Lees de toespraak van opperhoofd Seattle om te ervaren welke een wijsheid oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika bezitten, in tegenstelling tot alle politieke marionetten.

  http://jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1083

  Geen wonder dat Trump zo’n fan van Israël is en zo goed kan opschieten met Netanyahu. Ze delen dezelfde verdorven geestesgesteldheid.

 8. Was het allemaal maar zo simpel als Arend beschrijft. Iedereen die veel geld heeft, is zonder meer een new world order pion. Wat heerlijk overzichtelijk!

  Helaas… nee… gelukkig… is dit niet zo. Binnen iedere organisatie zitten mensen die het systeem van binnenuit willen veranderen. Dit gebeurt allemaal onder de radar. We hebben geen idee van de strijd die er geleverd wordt. Een strijd tussen de ‘goeden’ en de ‘kwaden’, en dan heb ik het nog niet eens over de strijd tussen goed en kwaad binnen ieder individu zelf, die deelneemt aan die strijd.

  Dat iemand narcistische trekjes heeft, wil niet zeggen dat deze persoon alleen maar slechte dingen kan doen en niet een positieve rol kan spelen. Daarnaast: is narcisme wel zo’n duidelijk omlijnd iets? Laat me nog wat bekende uitspraken doen, die onder dezelfde noemer zouden vallen:

  “Ik ben de weg en de waarheid en het leven.”
  “Ik ben het levende brood.”
  “Ik ben het licht der wereld.”
  “Ik ben de deur.”
  “Ik ben de goede herder.”
  “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,”
  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken (…) hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

  Toch beschouw ik degene die deze uitspraken deed (even afgezien van de vraag of dit een fictief of echt persoon was) niet als narcist. Ik omschrijf hem eerder als iemand die zeker is van zijn zaak.

  Ik zeg bovenstaande níet om een vergelijking van die persoon te maken met Trump, helemaal niet zelfs (al maak ik wel terecht de vergelijking dat Trump ook zeker is van zijn zaak), maar om het volgende punt te kunnen maken: het plakken van een labeltje…of eigenlijk psychiatrische diagnose als onderbouwing van: zie je nou wel, die man is slecht.. is te makkelijk.

  Sorry.

  Daarnaast kwam ik in de reacties tegen het argument dat Arend hetzelfde zag gebeuren in 2009 met Obama. Ik zie geen vergelijking. Geen enkele president heeft in 1 maand tijd zoveel verkiezingsbeloften proberen waar te maken (ongeacht wat je ook van die beloften mag vinden). Daar gaat de vergelijking al stuk. Obama sloeg direct na zijn verkiezing een andere toon aan (als gevolg van het ‘verhelderende gesprek’ met zijn ‘bazen’). Ook was Obama het lieverdje van de media. Dat zie ik nu ook niet.

  Men is hard aan het proberen om Trump z.s.m. weg te werken. En ja, ik geloof zeker dat hij omringd is met vijanden. Als hij de handige marionet van de elite was geweest, was dit niet nodig geweest. Dan had de media hem ook zeker niet unaniem geridiculiseerd.

  Mijn intuitie zegt dat Trump een rol te spelen heeft. Ik ben er zeker van dat het Grote Spel niet door de cabal bestuurd wordt, maar door iets veel groters. En dat spel lijkt een nieuwe kant op te zijn gegaan. (Denk je dat de Brexit past in het plan van alle unies samenbrengen tot een NWO?) De cabal is doodsbang voor de onvoorspelbaarheid en de nieuwe spelregels die zij niet kennen. Hun ordo ab chao visie is tevens hun ondergang, want juist vanuit chaos ontstaan vaak krachtige nieuwe impulsen die leiden tot positieve groei en ontwikkeling en een hoger bewustzijn.

  Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan kan ik alleen maar constateren dat de tijden van chaos in mijn persoonlijke leven mij wijzer en krachtiger gemaakt hebben, dan alle rustigere overzichtelijkere tijden daarvoor. En zo zal het met de wereld ook vergaan.

  Dus, nee, ik geloof niet dat Trump een tweede Hitler is, of de Anti-Christ, of juist de grote verlosser.

  Ik zie hem als iemand die een belangrijke rol te spelen heeft in de bewustzijnsgroei op de wereld.

  De NWO gaat dood. Linksom of rechtsom. Met of zonder Trump. Waarom? Omdat het leven een doel heeft. En zolang er mensen zijn die bezield leven, zolang is iedere machtsstructuur vroeg of laat gedoemd te mislukken.

 9. Er begint lijn in te komen, Merkel creéerd het nieuwe NATO REICH, Israel creéerd NATO 2, met zijn bevriende mensenslachters naties,
  in de USA zijn ze aan het bestuderen wat bij een verrasings atoom aan val, de consequenties zijn, aanval op Rusland of China of alle twee.
  Iran en Yemen zijn het volgende doelwit van dit tuig.
  Als je alles afweegt, is misschien een kleine Atoom aanval van Rusland de oplossing om de komende honderde jaren in vrede te leven, Jenne

  1. @ Jenne

   aangezien gedachtenkracht een positieve of negatieve invloed kan hebben zijn er wel positievere gedachten mogelijk om in vrede te leven lijkt mij.

  2. Madeloes,

   daarom juist ben ik heel positief in mijn negativiteit, in vrede leven met wie en wat, heb ik geen probleem mee, ben een man van de vrede, maar toch geen watje, wat er gedaan moet worden, moet worden gedaan, zacht Doktors maken stinkende wonden.
   Buiten mijn schrijfjes hier doe ik vele andere dingen, heb mijn studie club nieuwste onderdeel onderwerp natuurlijk, L’enigme du manuscrit de Voyich, bekijk het eens ? !, de wereld zit vol wonderen, die nog steeds niet allemaal ontdekt zijn, voor veel Europeanen stopt het bij de grenzen van de Balkan, terwijl dat eigenlijk het meest mystieke gedeelte is, een beetje een onachtzaamd gebied, zo van achter de horizon zijnde zwarte bergen, ik vindt het mooi en geheimzinnig, ook door de boeken van Umberto Eco die daar ook graag over sprak, meer dan schrijven, twee maal mogen meemaken op een bijeenkomst, mooi hoor zo iemand, zo’n enorme geest, nou stop maar, groet Jenne

  3. Madeloes,

   Nou ik ben een man, en daar heb ik mijn handen vol aan, hoe mijn vrouw het ziet en doet is haar zaak, het gaat om het beminnen !
   Ja Jezuïten hebben een niet zo goede naam, soldaten van Jezus, maar alles went, ze hebben veel goeds gedaan, en ik hoor soms veel kwaad, mooie film Mission, een hele goed vriend van mij een gedeserteerde Jezuït, vanwege liefde voor een vrouw, ja een mooie echte vrouw, ja gek hè Jezuïten zijn ook mensen, ze hebben wel een hoger caliber intelligentia.
   Wat dit Enigme aan gaat, nou wel een mooi en lang verhaal, Algemisten zijn een heel oud volkje, en nog, hier wel ze hebben behoefde aan levensruimte, oude huizen met een Ame, ik denk dat hier inmijn gebied het honderd voudige aan bijzondere mensen leeft als in heel Nederland, daar verstikt het denken, althans is mijn gevoel.
   Jenne

  4. Scientias, nou nou ver bezijden de waarheid, niets uitstaande met zowel noord als zuid Amerika, misschien een oud dialectique van het Hebreews, de herkomst is de Balkan, misschien met een stukje orientaalisme, het is prachtig, jammer dat die stomme lul die niet wist wat hij in handen had, het aan een USA universiteit heeft vermaakt.
   Wat ik al schreef, die alchimisten en kruiden broeders hielden hun geheimen graag voor zich, het was een kleine wereld, er waren ook niet zoveel mensen op de wereld, velen waren beesten in mensen vorm.
   voorbeeld in Name of the Rose, belangrijk waren de wevers, de pottenbakkers, de boeren, en andere duistere vakken, de smeden bijvoorbeeld.
   Jenne

  5. @ Jenne

   nog even terugkomend op je schrijven over de jezuïten, ze hebben veel goeds gedaan. Wat mij is opgevallen in alle historische verslagen die ik tot dusver heb gelezen dat er bij hele belangrijke beslissingen ten aanzien van de mensheid altijd jezuïten een plek in namen aan de ‘tafel’ en dat dit niet ten goede is gekomen aan de mensheid op deze planeet. Uiteraard kan ik niet spreken over de onderste laag in deze die zoals ik tot dusver heb gelezen erg hun best hebben gedaan om alles in kaart te brengen met uiterste precisie.

  6. Madeloes,

   De Jezuïten waren en zijn een enorme intellectuele macht binnen en buiten de Katholieke kerk, zij hebben het oude Europa mede vorm gegeven, kLoosters, scholen, universiteiten, ja en altijd met inbreng van en respect tot, het Christelijke geloof, wat jammer genoeg niet mee heeft kunnen evolueren binnen onze o zo verlichte samenleving, ik ga hier verder niet op in, je kunt je afvragen hoe het er uit zou hebben gezien zonder hen inmenging, dat worden dan wel is waar aannames en fantasien, maar goed, ik heb ze regelmatig ontmoet, en soms een poosje in een klooster doorgebracht, maar het is net als met andere broederschappen, niemand weet er het fijne van, niemand weet wat ze voor de samenleving doen, maar ze worden dageklijks geoordeeld en ver oordeeld, nu dit is één van de vele antwoorden mogelijk op jouw vragen, groet Jenne

  7. Madeloes,

   ter verduidelijking van mijn standpunt, lang lang geleden in Europa, besochten de Muslim kinderen de Madrasses, religie en onderwijs, de Joodse kinderen bezochten de Scools, religie en onderwijs, en de Europese kinderen stonden er bij en keken er naar, langzaam kwam het onderwijs op gang, Henri the VIII wilde niet en begon zijn Eigen kerk, en geen onderwijs voor het volk, domme mensen had hij nodig, met 8 jaar de mijn in, tot laat in de 19 eeuw, dit opzich is niet alleen een verdienste van de Jezuïten, maar ze hebben er wel een groot aandeel in gehad, want zij wisten beter, ook met hun contact met de Orient, Jenne

  8. @ Jenne 49.8 49.9

   Helder antwoord!:) History heeft geleid tot wat het vandaag is en blijkbaar heeft de mensheid een wereldgeschapen die aan,in mijn ogen, een ingrijpende verandering toe is wil het weer ‘de hemel op aarde’zijn.

 10. De mooiste tijd in -voorbeeld- Toledo, was toen de Christenen : Moslims : Joden samen de inwoners vormden, heb een boek van een reeds overleden Portugese Jood gehad, over zijn familie, en het gaat inderdaad over het geslacht Santil….., prachtige biographie, gaat over langer als 300 jaar het wel en wee, in principe was dit met de andere mensen in Europa niet anders, ach we zijn toch allemaal mensen, en zijn we heel lang geleden niet te samen uit midden Africa komen lopen, heb zelf een korte tijd in een wezenlijke menselijke samenleving geleeft, het Amsterdam van na de oorlog, de verdeel sleuten met Anne Frank en zo was nog niet gevonden, heb er dagelijks heimwee naar, daarom in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  1. Ik kan het filmtje niet bekijken, maar kan mij heel goed voorstellen hoe het moet zijn geweest, alles maar dan ook alles is uit evenwicht, alles is vooral geestelijk verstoord, en waarom, nou ja ik weet het, jij weet het, en ieder één weet het, het staat te lezen in onze menselijke geschiedenis, het woord hier voor is WAAN, waan denkbeelden grootheids waan etc. Groet Jenne

 11. https://twitter.com/realdonaldtrump/status/833435244451753984; Net in de NRC gelezen: Trump suggereerde dit weekend dat er een aanslag was in Zweden. Smart move! Daardoor ging het balletje rollen en weet iedereen dat de Amerikaan Ami Horrorwitch (vriend van de duivel) die zijn film: Stockholm Syndrome presenteerde flink aan het overdrijven was, hier voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=RqaIgeQXQgI Ami en Annika zijn joods, Ami werkte jaren als investeringsbankier en Annika scheidde van haar man omdat hij niet het joodse geloof wou aannemen; ik denk ook dat ze blauwe contactlenzen in heeft, hier foto: http://www.dagen.se/svensk-judinna-soker-asyl-i-sverige-1.105218 Ieder geval in Europa zijn geen no-go-zones; https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-14/debunking-the-muslim-nogo-zone-myth. Pluskant: Annika is naar Iran gegaan en hield van het land en de mensen, Ami heeft een kritische documentaire gemaakt: U.N.Me.in 2012.

  1. Volgens volgens ?? gaat het in Zweden helemaal verkeerd, en dat kan ook niet anders, al die jonge analfabeten staat maar één doel voor ogen versteren, niet integreren, moet nu toch wel duidelijk zijn, het ergste komt nog in zo’n 15 a 20 jaar, of zij of wij !
   Jenne

  2. Nooit van versteren gehoord; jiddish woord=bederven. De wereld is van iedereen en waar een wil is, is een weg. Jenne, jij woont toch ook in een ander land. Misschien moeten we wel allemaal door elkaar wonen om tot de conclusie te komen dat we allemaal gelijk zijn! https://www.youtube.com/watch?v=jp9R2rb0fbQ

  3. Akoeta,

   heb in veel landen langer of korter verbleven heb nog meer landen bereist, en heb in 3 landen gewoond, niet altijd uit vrije wil, maar dat is een ander verhaal, nou mijn conclusie is dat we niet allemaal het zelfde zijn, buiten onze natuurlijke behoeftes dan.
   Jenne

  4. Jakoeta,

   veel mensen die in een land verblijven zijn geen inwoners, zo ook veel mensen die het uiterlijk van een mens hebben, hebben geen menselijke hoedanigheden, of God in allen aanwezig is, betwijfel ik, gezien de vele schandaden begaan tegen het leven, we moeten onderscheid blijven maken, om de mensheid te beschermen, tegen de onmensen.
   Jenne

  5. Natuurlijk, niet iedereen zit in dezelfde levensklas en ook moet je alles tegen het licht houden, strijden tegen onrecht maar bovenal VOEDT GEEN KWAAD (bv negatief over mensen denken (die je niet kent)). Jenne, geloof niet alles wat je leest, die zwartgalligheid is er, om ons onderuit te halen. Ik zie vooral goede mensen om mij heen; soms kortzichtig, maar jij, Jenne, was lid van het handelsgilde en hun hoofddoel is: het slijk der aarde; waar je mee omgaat, word je mee besmet.(veel besmettelijke gure figuren in die beroepstak) Vader van het kwaad: https://www.youtube.com/watch?v=vHyG9H_q0o0 Goede wensen gewenst.

 12. Seamless Continuity of Agenda

  President Trump’s pick of General McMaster as National Security Adviser ensures that national security remains dominated by the corporate-financier funded think tanks that have devised, determined, and dominated US foreign policy for decades. Policy papers General McMaster repeatedly cites in every talk he gives, at one corporate-financier funded think tank after another, are the products of these very think tanks.

  That General McMaster identifies Russia, China, and Iran as “threats” to the United States, not because they seek to harm the US within its territory or within any logical proximal sphere of influence, but simply for attempting to secure their own respective proximal spheres of influence from systematic and overt US subversion, influence, and encirclement, means a continuation of the destructive global spanning warfare seen under the administrations of numerous other presidents, including Presidents Obama, Bush, Clinton, Bush Sr. Reagan, and even Carter.

  http://www.globalresearch.ca/national-security-adviser-general-mcmaster-resident-parrot-of-the-military-industrial-war-complex/5576238

 13. Thus far in his U.S. Presidency, Donald Trump has been serving not the American public but instead the American aristocracy, who loathed him and overwhelmingly preferred his Presidential-campaign competitor, Hillary Clinton. This fact — his serving the U.S. aristocracy instead of the public — is most starkly shown in Trump’s foreign policies, which might even be as strongly anti-Russian as hers were, even though he consistently throughout his campaign for the Presidency, promised that as President he would pursue a cooperative instead of a hostile U.S. relationship with Russia. In his policies toward Russia, thus far, he turns out to be far more Hillary Clinton than (the promised) Donald Trump. He might even be as likely to force World War III with Russia as she would have been as President.

  Ever since Trump won the Presidency, the U.S. aristocracy (who control or outright own all of the U.S.-based international corporations whose sales-volumes depend upon increasing the nation’s and its’ allies’ ‘defense’ spending — and that requires restoring ‘the Cold War’) have been trying to abort his Presidency in any and every way they can. It’s a PR or marketing tactic. Above all, they have been trying to portray Trump as being secretly a Russian agent, a traitor. On February 14th, they clearly conquered him, and brought him fully into line (and not merely partially into line, as before, such as by his abolishing environmental and other regulations that reduce their profits). But did this happen because he is a coward, or instead because he is a fool? How did they conquer him? At the current time, this can be determined only by close examination of the way in which he capitulated. So, the February 14th event will be scrutinized here, in detail:

  http://www.globalresearch.ca/instead-of-draining-the-swamp-trump-is-feeding-the-alligators/5576297

 14. Daar gaan we weer lekker interessant voor mensen die wel inhoudelijk op een artikel willen reageren.
  Misschien dat de site maar een andere naam moet krijgen of zo?
  Site For Frustration and Dualation misschien?

 15. Net gelezen, de Islam is veel verder en dieper aanwezig in de USA politiek als het vermoeden, de Democratische partij is vergeven van verdekt opgestelde Moslim Brotherhood leden, ze zitten overal op posten, met kennis van wat er dagelijks besloten wordt binnen die partij, en over de USA politiek.
  Nu wordt het hele spel van Trump duidelijk, om de Moslims te verslaan heb je Joden nodig, die USA founding father lieden, hebben het niet eens door, of spelen het spel mee.
  Let op er gaan hele vreemde dingen gebeuren de komende dagen, Jenne

  1. Smoke and mirrors Jenne, de cult zit zo diep dat het niet naar religie is te herleiden.
   Tenzij Prochrist het beter weet. Omdat ik therapie nodig heb en dronken ben…. en nog wat.

  2. Coz, wie zich ook achter de naam verschuilt, met pro en christ heeft het weinig te maken, vind ik. 😉

  3. Nou Pro Christ, je deelt uit en je kunt niet incasseren. Vreselijk saai. Zelfreflectie is een dierbaar goed, wellicht een overweging waard voor je?

  4. Prochrist, laat je niet wegjagen, laat je ook niet ophitsen… Mc, ik ben het absoluut niet met je eens en vind dat Prochrist zeker een goede poster is. Wat ik constateer dat het forum in toenemende mate slechts nog wordt bemand door Benidorm Bastards 😉 Het zou een open forum moeten zijn waar een ieder zich welkom zou moeten voelen; echter ik heb het idee dat er veel lef voor nodig is om uberhaupt een reactie te plaatsen, want als die niet in het plaatje past dan ben je een soort van min of meer de pineut. Kennelijk is er alleen plek voor onverstoorbaren?

  5. 43.3 Het gaat morgen stormen, is voorspeld. Niet alleen dieren worden daar onrustig van, sommige kinderen en blijkbaar ook volwassenen krijgen dan opeens de kriebels. Prochrist, laat ze a.u.b. effe extra gek doen 😛

  6. Het leuke is Anna, met jou komt er altijd weer een dimensie bij. Niemand wil pro christ iets kwaads. Alles is goed, maak je niet druk aub…voor je het weet zitten we in een drama, Nee dat is zeker niet de bedoeling. Pro christ kom je weer terug, wil je… 😀

  7. Mc, keer de zaken niet om please, wtkers zijn goed in drama creeeren namelijk; ga hier al wat langer mee 😉
   Prochrist is niet van de wtk cultuur… en probeert open minded te posten en krijgt dan vervolgens een hele riedel over zich heen. Kritisch zijn mag, op de man of vrouw spelen niet.

  8. En als er met mij een dimensie bijkomt dan moet het nog gemanifesteerd worden 😉 Ik ben voor een open platform waarin elk mens mag reageren en niet wordt afgezeken omdat hij/zij op een ander plan zit dan de gemiddelde wtker. Ik denk vervolgens dat alternatieve sites voor de toekomst alleen maar perspectief hebben als ze ook willen ondersteunen dat persoonlijke vrijheid samengaat met universele verbondenheid.

  9. En ik heb gezien hoe hier gaandeweg Prochrist in een soort van zelfverdediging ging en feitelijk ging reageren op een manier die niet van hem is. Nogmaals ik zie wat hier gebeurd, en ben er faliekant op tegen…
   Dus nogmaals Prochrist, laat je niet weer verleiden hetzelfde te doen wat hier een soort algemeen gebruikte manier is. Zie voor wat het is, doe er niet aan mee, blijf posten.

  10. En hetzelfde geldt voor wetenschappers en/of trollen 😉
   Ik heb gelezen dat Ans (weer) een ban heeft; waarom is wtk zo bang voor dit soort reageerders vraag ik me af. Het houdt de discussie scherp en wellicht leidt het er ook toe dat dit soort van betrokken mensen (…) zich ook eens achter de oren gaan krabben. Ik zie alleen maar voordelen haha, geen voor(oor)delen…

  11. Anne wat loop je nou allemaal stoer te doen en met een grote bek te schrijven..?? Donder gewoon op als je je hier niet thuis voelt.. Of -als je wel meedoet- ga niet je eigen bak zitten vervuilen. Komt voor mij een beetje schizo over. Jonge jonge. En dan weer 4 reacties onder elkaar…??!! Jonge jonge wat moet je toch afzien hier..
   Simpele 2 regels: geen beledigingen en on topic blijven.
   En ik geloof dat je vooral met dat laatste veel moeite hebt. Kennelijk liever over de reacties in het algemeen hier onder de artikelen en/of de man/vrouw in kwestie in het bijzonder schrijven.. Nu is off topic vaak niet ‘erg’, maar als het weer om de persoon gaat, glijdt het verhaaltje af naar Bold & Beautiful-niveau.

  12. @Anna
   Je hebt gelijk. Eerst reageerde ik op deze site op items en nu reageer ik op persoonlijke aanvallen. Dat is het verschil.
   Dat de meeste mensen op deze site oud zijn wist ik niet maar het verklaart wel de vastgeroeste ideeën en denkpatronen.

   Sorry Koekje en Anna maar ik zie helaas geen mogelijkheden meer op deze site. Ik wil mensen nog steeds wakker en bewust maken maar ik moet plezier hebben in wat ik doe.
   Wellicht kunnen elkaar op een andere site ontmoeten?

  13. Prochrist,

   Nou zeg hoe kom je daar nu bij, dat leeftijd ook maar iets te maken heeft met intellect of de wijze van reageren, vastgeroest nou dat ben ik zeker niet, maar jij wel een beetje want dat uit zich in je Drammen.
   En dat je reageerde was het niet eerder jouw denken uit dragen, een soort priester, je liet niet veel ruimte, binnen jouw raam.
   Ik zal je niet missen, maar ik zou het toch nog even overwegen, want het WTK is wel uniek te noemen, Groet Jenne

  14. @jenne
   Je kunt alleen mijn naam lezen en dan dénken dat ik altijd alleen maar over Christus schrijf maar je zou ook kunnen proberen mijn reacties daadwerkelijk te lezen en dan kom je er wellicht achter dat ik van de misschien wel honderden reacties meer over farmacie, wetenschap, onderzoek, basisinkomen, politiek, nepnieuws, Syrië, platte aarde, orgaantransplantatie en weet ik niet wat meer heb geschreven en zelden iets over religie.
   Bovendien laat ik ruimte voor een ieder maar je moet wel met iets aankomen om mij te overtuigen en inhoudelijk met mij in discussie te gaan.
   Ik bied mensen inderdaad geen ruimte om mij uit pure onmacht te beledigen en verwacht ook maar niet dat ik daar erg christelijk op reageer. In dat opzicht wordt er dan ineens weer wel een religieuze houding van mij verwacht. Sorry mensen maar zo ben ik niet.
   Wellicht is mijn les in deze dat je met oude mensen niet inhoudelijk over religie kunt discussiëren omdat ze meteen denken dat je hen iets probeert op te dringen. In het leven van jonge mensen speelt religie een andere, meer vrijblijvende rol. Over 30 jaar is WTK wellicht weer een optie.

  15. @ Prochrist 43.16

   dank je voor je bijdrage want zo te zien hetgeen je schrijft is dit één van je laatste berichten of misschien heb ik het mis en zodra de storm is overgewaaid ben je toch gebleven en niet weggewaaid 🙂

  16. Oh, wat een draaaamaaaaa maaaamaa echo echo echo 🙂
   Wie zonder schuld is, he prochrist… Waarom noem je je zo, als je er niets voor voelt? Ik ben ook pro christ, daarom zeg ik ook iets ervan als je iemand die een andere mening heeft, probeert met rare suggesties onderuit te halen. De laatste keer dat je ‘uitviel’ was toen ik je wilde helpen, omdat je wtk wilde verlaten, omdat de verbindingen niet veilig zouden zijn. Nee, prochrist ga even kijken wat je toedoen hieraan is, en niet andere reageerders erbij betrekken en uiteindelijk als slachtoffer het ‘podium’ verlaten. Dat heeft allemaal niets met leeftijd te maken, maar met je gemoedstoestand, lijkt mij. Dus, raap je op, zet je kroontje recht en ga door 😉

  17. Ik wordt er altijd triest van, als volwassen mensen, niet zich zelf bij elkaar kunnen rapen en over de lijn stappen van verongelijkt zijn,
   dat betekend niet veel goeds, een halstarrige houding aannemen binnen een vriendschappelijke schermutseling, kom op zeg, breek je hart open, en giet het vergif er uit, we zijn hier onder vrienden, zonder ooit elkaar persoonlijk te ontmoeten, toch een band te hebben, vind ik bijzonder mooi, groet Jenne

  18. Prochrist, een ieder wil op zijn/haar manier een bijdrage leveren aan het wakker maken. Dat ik een soort van vaste kern Benidorm Bastards noem is gekscherend bedoeld; oud is niet het juiste woord, wel ouder en daardoor ook meer levenservaring, wat vaak weer andere inbreng genereert.
   Je moet zelf beslissen wat je gaat doen, maar ruziemaken heeft feitelijk geen zin. Je kunt daar in jezelf iets mee doen, maar uitspelen op een forum werkt niet want het kan niet in de context van de werkelijke persoon worden geplaatst. Stel je zou iemand wel in het echt kennen, dan verdwijnt ook deze behoefte. Ik waardeer je nogmaals om je bijdragen, jong en oud tesamen vind ik iig alleen maar waardevol. En of er sites zijn waar je beter op je plek zou zijn; ik weet het niet, is ook onderwerpafhankelijk. Misschien anders eens de sites nalopen van alternatieve media http://nieuwemedianieuws.nl/
   En je kunt altijd op meerdere sites reageren toch. Doe ik ook. Maar goed, ik denk dat je hier deels wel op je plek kunt zijn maar dan gewoon je eigen ding doen zeg het maar 😉

  19. Cozmic, ik ken je ondertussen, hopelijk nog een keer in het echt, dus ik snap wat je bedoeld 😉

  20. Cozmic, ik had trouwens je reactie 43.20 niet gezien toen ik mijn posting 43.21 plaatste. Ik hoop dat Prochrist zich daardoor niet in verwarring laat brengen want dat was de bedoeling van mijn reactie niet. Weet je, misverstanden kunnen snel ontstaan door dit soort van niet voorziene omstandigheden.
   Dus ook aan Prochrist, zie het in een juist perspectief.

  1. Madeloes, leuke link, maar dat bedoelde ik niet.
   Lieden die in slangentaal spreken zijn van die gladde alen die hun zinsopbouw dusdanig maken dat ze je tegelijkertijd paaien en onderuit halen. Prochrist is er zo eentje. Jij spreekt duidelijke taal, Koekie ook en zo nog vele anderen, dat waardeer ik.
   voor de rest; https://www.youtube.com/watch?v=rWk5wr1p3mk

  2. Cozmic,

   duidelijke taal, je taal gebruik hangt ten nouwste samen met je leef en werkomgeving, je opleiding, dan nog de vak talen, maar ik begrijp je, duidelijk zonder blad voor de mond nemend zeggen wat je denkt, ben zelf een taal gedrocht, met mijn door heen gehas’pelde woord gebruik.
   Over die hier aangegeven sites, het zijn dus duidelijk de kwade en goede Joden du, die hun vetes uitvechten, ik denk dat wij, niet veel kans maken in deze benauwde dogmatische wereld, ik ken de sfeer heel goed, heb er lang aan zij van gelegen, de kwaaien zijn de Khazaren, de Spaanse en noord Africaanse Joden is weer een andere groep, en dan ja hoor je weinig van, de Portugese intellectuelen, die zich eigenlijk van het ordinaire Jodendom verre houden, prachtige mensen, vind ik, volhardend in hun oprechtheid.
   Heb hier twee vrienden, beiden uit het zuiden, nou we hebben het er nooit over, is ook niet nodig, echte vriendschap gaat boven alles.
   Groet Jenne

  3. Lees nou een keer je eigen posts terug, zie hoe vaak jij vindt dat IK therapie nodig heb, dat ik gezopen heb, en dat je vindt dat ik problemen heb 😉
   Ik ken jouw soort pikkie, geen stuiver waard. Verschanste woede en frustratie die zelf therapie nodig heeft, maar dat ga ik je niet aanraden want dan verlaag ik me tot jouw niveau.

  4. Prochrist vanaf nu zal ik je in iedere comment noemen zodat je je aangesproken zal en mag voelen. May your star rise in the west 😉

  5. Je mag mij in al je reacties noemen. Als jij daar een goed gevoel aan overhoudt dan gun ik jou dat. Maar wederom zie ik dit als een schreeuw om aandacht. Het is écht heel zielig. Dat meen ik.

  6. Madeloes 42.2 :
   Uw link geeft al een idee waar het probleem ligt voor Trump.
   In de volgende link komt zijn “entourage” nog beter in beeld :
   http://new.euro-med.dk/20170220-soros-meisterplan-kaufte-trumps-judischen-schwiegersohn-um-sicherheitsdiensten-und-neocons-zu-verhelfen-mossad-agenten-trump-in-mossad-und-judische-elite-einzupacken-die-nun-usa-total-regie.php
   Hij moet dus niet zijn stijl of zijn pet veranderen.. maar de “entourage”. Met zou een omgeving is zijn project al vooraf mislukt, zeker als binnen de “entourage” dan nog clans zijn die met elkaar overhoop liggen.
   Intussen wordt een burgeroorlog voorbereid :
   https://deutsch.rt.com/meinung/46725-nur-tote-konnen-trumps-amerika/
   met citaat :
   “Die USA könnten auf der Kippe zu einem dunklen Zeitalter stehen. Während mächtige Oligarchen wie George Soros und tiefe Strukturen im Staatsinneren die Konfrontation mit Trump suchen, hat dessen Top-Berater Steve Bannon einen möglichen Bürgerkrieg strategisch schon eingepreist.”
   De laatste zin van de tekst, die in zijn geheeld dient bekeken te worden, is ook veelzeggend :
   “Erinnern wir uns nochmal der Worte von Platon: “Nur die Toten haben den Krieg schon gesehen.”
   Het voormelde bevestigt nogmaals dat het belangrijkste zich afspeelt achter de coulissen van de macht, met Trump als boegbeeld omringd door handlangers van de samenzweerders.

  7. DSM is de bijbel voor psychiaters, die door de American Psychiatric Association is samengesteld. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Psychiaters gebruiken dit boek om niet bestaande en nooit bewezen diagnose-etiketten op mensen te plakken. Omdat deze niet bestaan zijn ze ook niet te genezen, maar ze hebben ondertussen Big Pharma er wel veel geld mee laten verdienen. Vaak voldoen vele psychiaters zelf ook aan de criteria voor diezelfde etiketten.

  8. Jezelf verheffen, de lucht in heffen, door een ander kopje onder water/in de stront te duwen. Het blijft maar doorgaan, met oordelen hier en oordelen daar. Laat dingen nou gewoon eens lekker van je afglijen en denk aan Jan en Piet:
   ‘Wat Jan zegt over Piet, zegt alles over Jan en NIETS over Piet’.

  9. @ Cosmic 42.6

   geschreven woorden geven vaker aanleiding tot misverstanden dan in een rechtsstreeks gesprek. Het voordeel van iets wat geschreven staat geeft je even de gelegenheid om afstand te nemen en daarna pas te reageren. Als iemand denkt het recht te hebben een ander ‘onderuit’ te halen zoals jij het benoemd is dit een gedrag wat je niet hoeft te tolereren en is het aan jou of je hier op in wilt gaan of niet en uiteraard op welke manier. Blijf wie je bent! en laat je niet beïnvloeden door anderen voor hetgeen henzelf dwars zit 🙂

  10. @ Sub Rosa 42.15

   uw zin;

   ‘Het voormelde bevestigt nogmaals dat het belangrijkste zich afspeelt achter de coulissen van de macht, met Trump als boegbeeld omringd door handlangers van de samenzweerders’ is kort en krachtig samengevat 🙂 en helaas zo te zien nu nog steeds ‘waarheid’.

 16. Arend 40 :
  De tekst werd ook gepubliceerd op Zero Hedge. Bij de reacties zijn er interessantere dan de tekst zelf :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/illusion-freedom-police-state-alive-and-well
  Als John Whitehead van het Rutherford Institute er voor de zoveelste maal Nazi Duitsland bij sleurt.. en zwijgt over de communistische terreurregimes(ongeveer 120à 150 milj. doden) en licht over de islamitische terreur gaat (270 milj. doden) dan gaan er bij mij de alarmbellen af!! Als hij toch heeft over Nazi Duitsland dan moet hij ook de moed hebben om te zeggen wie er achter schuil ging. Dit zijn trouwens dezelfde die vandaag in de USA ook de werkelijke macht in handen hebben, en waarover hij ook zwijgt. Deze politiestaat is in de eerste plaats niet gericht tegen de misdaad en het terrorisme, maar wel tegen de autochtone vooral blanke bevolking, die een hinderpaal is voor de NWO en die uiteindelijk moet verdwijnen.
  Nog enkele bemerkingen :
  -Als men zijn vrijheid opgeeft voor veiligheid, verlies men beide,
  -Het is gemakkelijker laf te zijn dan moedig,
  Over de achtergronden van de politiestaat :
  http://pers.vpro.nl/uitzendingen/vpro-tegenlicht-staat-van-paraatheid-volgens-israel/
  Bekijk de tekst !!!!
  Een citaat :
  “Wat beveiliging betreft verkeert Europa nog in de ontkenningsfase’
  (Michal Marmary, Homeland Security Tel Aviv)”.
  Diegenen die hier in de EUSSR verantwoordelijk zijn voor de “false flags” komen nu lessen geven…om verder te evolueren naar een dictatuur. Of een vb van het NWO motto : “problem reaction solution”.
  (waarachter de RKM schuil gaat). Dit had ik allemaal willen lezen van de John!!!

  1. Inderdaad Sub Rosa, ik heb dat artikel op zerohedge ook gezien, maar de reacties niet gelezen. De rest van jouw reactie is een uiterst interessante aanvulling. Bedankt voor het delen!

  2. Het ene land zegt dat ze camera,s ophangen ivm de verkeersveiligheid en het andere land komt met de smoes in de strijd tegen de misdaad/terrorisme enz.
   Het gekke is dat in maart 2013 de burger in Nederland al door zo,n 200.000 camera,s in de gaten werden gehouden wat dus voor de aanslagen was wat men vaak als excuus gebruikt.https://www.trouw.nl/home/meer-dan-200-000-camera-s-houden-burger-in-de-gaten~a9a0e8e3/
   Langs de snelwegen komen ook in Belgie slimme camera,s die ook gezichten kunnen herkennen en niet alleen nummerplaten.
   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2886393
   En als klap op de vuurpijl komt nu ook Duitsland terwijl Merkel gezegd heeft Wir schaffen das met slimme camera,s op het Sudkreuz station in Berlijn maar misschien dat de treinen net zoals de auto,s in Belgie nogal eens te snel rijden? http://www.slimbekeken.nu/index.cfm?page=actueeldetail&id=39700 Feit is wel dat u overal in de gaten gehouden wordt terwijl de EU zich chantabel heeft gemaakt door met de Turken in zee te gaan door ze geld te geven voor het tegenhouden van grote getalen vluchtelingen die ze elk moment door kunnen laten als de EU niet genoeg geld meer betaald of wegens andere onenigheden tussen de EU en de Turken.
   Niet de eigen bevolking bespioneren is de oplossing maar vanuit de EU zorgen dat je niet chantabel bent en een goede oplossing vind voor het vluchtelingenprobleem zou prioriteit moeten hebben.
   Maar goed de EU is wel gemoderniseerd want in de jaren 40 vorige eeuw was het de Gestapo die iedereen in de gaten hield en nu camera,s dus ze gaan vooruit en als je dan ook openlijk vraagt aan mensen via tv om elkaar te verlinken wanneer u vermoedt dat er dingen gebeuren die mogelijk niet door de beugel kunnen dan is de situatie ongeveer identiek aan die van toen.

   Zoals velen weten hebben vele ministers banden met het bedrijfsleven zo ook de Belgische minister van binnenlandse zaken Jan Jambon.
   http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3063670/2017/01/25/Grensovergang-E17-in-Rekkem-krijgt-slimme-camera.dhtml Hier kunt u lezen dat hij al een budget klaar had liggen en in de volgende verwijzing kunt u lezen dat dit heerschap voor IBM,SD Worx en Bank Card Company heeft gewerkt wat natuurlijk veel duidelijkheid geeft voor de ziener.https://www.n-va.be/wie-is-wie/jan-jambon
   Rutte Unilever,Merkel BASF/Bayer en ga zo maar door.

   http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170222_00036669/lek-komt-bij-beveiligingsdienst-aan-als-mokerslag Als ik dan toch bezig ben dan ook maar de beveiliging in Nederland erbij.
   Plasterk geeft toestemming om uw en mijn telefoon en internetverkeer makkelijker te kunnen aftappen (uiteraard tegen terrorisme).
   Als ik dan lees dat onze veiligheidsdiensten het nog niet eens voor elkaar krijgen om een politicus te beveiligen en dat MOGELIJK informatie in verkeerde handen is terecht gekomen dan vraag ik me af waar Plasterk het lef vandaan haalt om toestemming te geven om iedereen te bespioneren want wat gebeurd er dan met die informatie?
   UWV,gemeenten,belastingdienst enz alles moet digitaal omdat het weer geld oplevert omdat mensen door computers vervangen worden en door die aan een centrale databank te koppelen weten ze alles van iedereen maar kennelijk ook zij die het niet behoren te weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *