Advertentie

Attentie: de focus van je intentie..


Hello, my name is John Smallman.

John Smallman, nomen est omen..?

“Ik ben al lang, sinds 1995 om precies te zijn, bezig te schrijven op basis van de inspiraties van mijn vriend Saul. Als je deze aantekeningen wilt zien, kijk je op deze link.

Een paar maanden geleden voelde ik intuïtief dat Jezus informatie door mij heen wilde channelen, maar ik voelde me heel sceptisch, er zijn al zoveel mensen die hem channelen, dus waarom zou er dan behoefte zijn aan nóg een kanaal voor de boodschappen van Jezus..? Hoe dan ook, ik ging ervoor zitten, met de pen in de hand en vroeg:

“Goedemiddag waarde Jezus. Dank dat u het menselijke leven heeft geleefd, waarin u de basiswaarden van het menselijke leven demonstreerde, liefde, vergeving en acceptatie. Dank u ook voor Een Cursus in Wonderen’, waarin ik een voortdurende, opbeurende en bijzonder ondersteunende ervaring vond.

Stelde ik het me maar voor, dat u een paar weken geleden tegen me sprak, en me vroeg om informative op te schrijven..? Was het mijn eigen (egoïstische!) inspiratie, mijn eigen intuitieve gedachtenvorming, of was het werkelijk een boodschap van u? U heeft Helen Schucman (schrijfster voor ‘Een cursus in Wonderen’) gezegd dat u altijd gehoor geeft aan hen die u aanroepen? Ik denk dat er veel anderen zijn, die u beter zouden kunnen horen en eenvoudiger en betere aantekeningen zouden kunnen maken.
Maar als u tóch wilt dat ik naar u luister en daar aantekeningen van maak, dat wil ik dat doen, ben ik daartoe bereid en voel me daarmee uiterst vereerd. Dus spreek tegen me, dan zal ik het opschrijven. Als mijn intuïtie verkeerd was, vergeeft u me, en laat deze oproep in stilte zijn.
Met liefde, John.

Het antwoord kwam direct:
“Natuurlijk wil ik met je spreken John, ik wil graag met iedereen spreken, die bereid is naar me te luisteren. Jullie zijn allemaal mijn broeders en zusters, ik hou van jullie allemáál heel intens, en het is mijn plezierige taak om jullie allemaal helpen te ontwaken. Luister goed en neem je tijd, we hebben tijd genoeg. Schrijf op wat je ‘hoort’; je zult het met gemak volbrengen.
Je liefhebbende broer, Jezus.”
x

Na het doorlezen van de informatie die John Smallman op 18 December en vandaag, 1 januari doorkreeg, besloten wij ze hier te plaatsen, in het kader van het nieuwe, magische jaar 2012. Plezier ermee!

* * *

x

De focus van je intentie, is waar je je attentie plaatst.

© Jezus via John Smallman – 18 December 2011

© Nederlandse vertaling – Guido Jonkers / WantToKnow.nl

x
x
Verwachtingsvol wachten, zoals jullie doen, is belangrijk, omdat het dat jullie focussen op jullie intentie om te ontwaken in jullie natuurlijke en volledige bewustzijnsstaat. De focus van je intentie, is waar je je attentie plaatst. Dat is ook de wijze waarop je je verlangens in de realiteit manifesteert. Om iets te ‘doen’, dien je er eerst je attentie op te richten, en jullie willen ontwaken. Maar velen raken afgeleid door de vele spanningsvelden die de illusie hen presenteert in hun dagelijkse leven. Zij vergeten daardoor hun intenties opnieuw te richten, om te ontwaken.
Wanneer je niet je intentie blijft richten, verandert deze, en dat is een bizarheid, waaruit de illusie bestaat. Velen van jullie zijn je hiervan bewust en maken ‘to-do’-lijstjes, om er van verzekerd te zijn, dát je de dingen doet die je belangrijk vindt. Nou, in dat opzicht is het nodig dat je je verlangen om te ontwaken, bóvenaan dit lijstje zet! Onderaan het lijstje zal het alsnog worden vergeten.

Een bak met ‘To Do’-briefjes..? Behandel ook deze liefdevol..

Een dergelijk lijstje kan uiterst behulpzaam zijn, maar vaak staan er téveel zaken op, die je een gevoel kunnen geven van overladenheid, wat ertoe kan leiden dat je het lijstje verlaat of dat het in vergetelijkheid raakt. Dan kan een negatieve zelfveroordeling tot gevolg hebben, waardoor mensen zichzelf onvrijwillig tot actie dwingen. De manier om zaken voor elkaar te krijgen, is door de stress en het spannigsveld los te laten, wanneer je zaken niet zou doen.. Laat de ‘zou-moeten’ en ‘het-moet’-gevoelens en laat bij jezelf toe dat je ze intuïtief doet, wanneer dat, zelfs al lijkt daar geen reden voor, het moment goed voelt.

Om je bewust te worden van je intuïtieve leiding, is het nodig dat je tijd besteed, zonder dat er externer afleidende factoren zijn, zoals mensen om je heen, kinderen, collega’s, telefoon, TV, computers en zonder dat je gedachten overlopen van zaken die nog gedaan moeten worden.
Gedachten zullen opdoemen, maar raakt er niet in verstrengeld…. Laat ze gewoon voorbij-gaan, en terwijl je geest rustig wordt en vredig, creëer je ruimte voor je intuïtie om jou liefdevolle sturing aan te reiken, en dat zál ook gebeuren.

.

Jullie intuïtie is een groot talent, dat ieder van jullie heeft! Velen zijn er zich niet van bewust, geloven dat zijn het niet hebben, en anderen gebruiken intuïtite slechts voor een deel van hun levens. Het is er echter en dient te worden ontwikkeld, zodat je je altijd bewust zult zijn van haar aanwezigheid, haar leiding-geven, dat altijd spontaan en vriendelijk in je gedachten zal zijn, zodat woorden en acties vol wijsheid en compassie kunnen worden gericht, in elk moment.
Het kost tijd om te ontwikkelen, maar aan de andere kant, als je er regelmatig ruimte en tijd voor vrijmaakt, dan zul je merken, dat de stress en oprust in je leven tot rust zal komen, en dat deze wordt vervangen door een vredevol vertrouwen.

En wanneer dit gevoel van vredelievend vertrouwen je geest regelmatig zal vullen, zul je erachter komen dat je veel eenvoudiger met de problemen en onderwerpen om kunt gaan, dat het leven in illusie je presenteert. Je zult in staat zijn je meer in gelijkmoedigheid van je taken te kwijten, en de druk en de spanning die de woorden en acties van anderen opleverden, zullen je dan zelden nog raken. Eigenlijk zal elk aspect van je leven zich beter uitbalanceren, stabieler worden, serener, als je bereid bent te accepteren wat zich aandient in het moment. In de wetenschap dat je alle noodzakelijke talenten en vaardigheden in je hebt, om met de ‘flow’ van het leven om te gaan.

Het resultaat van jouw spirituele groei, die gaat optreden wanneer je jouw intuïtie leert ontwikkelen en gebruiken, zal vooral zichtbaar zijn in het fenomeen dat mensen je zullen benaderen, omdat jouw energieveld zo kalm, acceptabel en ontvankelijk is geworden. Dit zorgt ervoor dat hún energievelden worden geraakt, en dat zij ervoor kiezen om in jouw omgeving te zijn, in de rust en veiligheid die dat veld hen biedt. Zij zullen in dit veld een bepaalde mate van vrede en vertrouwen voelen, dat jij manifesteert en deelt met iedereen die jij ontmoet. Deze vredelievende ont-moetingen zullen verveelvoudigen en in intensiteit groeien, omdat zij onderdeel zijn van het goddelijke plan om de mensheid te assisteren in het ontwaken. Tevens vormen ze een essentieel onderdeel van de taak die jij op je hebt genomen, op het moment dat dit wonderlijke moment nadert.

Your loving brother, Jesus
X

* * *
x

Veel gebeurtenissen staan op het punt zich te ontvouwen.

© Jezus via John Smallman – 1 Januari 2012

© Nederlandse vertaling – Guido Jonkers / WantToKnow.nl
x

2012 Zal een jaar worden van veranderingen en verrassingen, waarvan sommige onrustbarend, maar velen inspirerend en energie-gevend. Wanneer het jaar zich verder ontvouwt, zal het duidelijk zijn dat een grote groep mensen zich succesvol en effectief heeft losgemaakt van de angst-boeien en van de liefdeloze houding die door angst aangemoedigd wordt. De mensheid kan en zal niet terug glijden naar de oude handelswijzen, die hebben geleid naar onderdrukking, conflicten en oorlogen. Jullie zijn op weg op een magnifiek evolutionair pad, gedreven door liefde en compassie voor alle wezens, en jullie zullen niet afgewezen worden, noch ervan afgeleid.

Onnodig te zeggen, dat er nog steeds velen zijn, die een voorkeur houden voor de ‘oude manieren’, en deze zullen gebruiken voor het trachten te verhinderen dat er veranderingen worden doorgevoerd, die essentieel zijn voor jullie spirituele evolutie, maar zij zullen daarin niet slagen. Hun kracht en invloed neemt zienderogen af, vooral tot verwondering en ongenoegen van henzélf.  Zij zijn in een staat van verwarring, die hen verhindert en zal blijven verhinderen, om de macht te blijven uitoefenen, die zij al zo lang onder hun controle hebben. Hun verwarring zal tot hun ineenstorting leiden, en mensen van eer en integriteit zullen op de machtsposities komen en zich bekommeren om het bezweren van de vele beschadigende crises, die tot op de dag van vandaag al zoveel lijden over de hele wereld hebben veroorzaakt.

Er vindt een enorme verandering plaats van de houding van mensen over de hele wereld, die zich realiseren, dat de oude methodes’ van dreiging, bluf, confrontatie en onoprechtheid als wapens om beschadigde relaties te herstellen, totaal ineffectief zijn. Dit is altijd het geval geweest, maar eindelijk beginnen steeds meer mensen in te zien, dat er ‘een betere manier moet zijn!’. Ze ontdekken dat deze er ook daadwerkelijk IS. En dat een open en eerlijke discussie, die een totale openheid inhoudt van de behoeftes en wensen van alle partijen, zónder enige vorm van ‘geheime agenda’s’. Wanneer gesprekken plaatsvinden in een dergelijke open atmosfeer, waarin allen compassioneel en empathisch samenwerken, dan zullen er totaal GEEN onoplosbare problemen zijn op deze planeet.

“Iedereen zal worden aangemoedigd om te assisteren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen in die vakgebieden die hen aanspreken.”

Er nadert een tijd van grote kansen voor iedereen op Aarde, om zich te bewegen naar een levensstijl die oprecht met hen resoneert. Omdat de liefdevolle houding, die al zovelen van jullie hebben aangenomen, het onmogelijk voor mensen maakt om werk te gaan doen dan feitelijk ongeschikt is voor hen. Aanvullend hierop, zullen vaardigheden, talenten, vakkundigheid en  competenties van mensen niet langer als concurrerend worden behandeld. Daardoor is het onmogelijk voor autoritaire, hiërarchische organisaties om nog een bestaansrecht uit te oefenen, omdat zij uitgaan van respect en eer, vanuit de positie die een mens inneemt. In plaats daarvan zullen allen gelijkwaardig worden geëerd en gerespecteerd, ongeacht de titel van hun functie, maar op basis van wie zijn zijn, geliefde kinderen van God, en broeders en zusters van elkaar.

De besluitvaardigheid van de oude-manieren-van-doen zijn eindigend. Iedereen op deze planeet verdient liefdevolle acceptatie en het respect, zonder oordeel of de evaluatie van hun vaardigheden, hun positie in de gemeenschap of organisatie, hun ras, cultuur, geloof en/of hun levensstijl. En omdat jullie je oude liefdeloze en beslissende houdingen loslaten, zal dit hele proces spontaan en met groot gemak worden ingevoerd. Alle dreiging van afkeur zal verdwijnen, en zal worden vervangen door de fascinatie en het verlangen om hen te begrijpen. Wanneer het moment daar is, de onbekende culturen en geloofsovertuigingen te ont-moeten, in plaats van hen te vermijden..

Het gevolg van deze veranderingen zal de inspiratie vormen voor verbazingwekkende samenwerkingsvormen, waarin allen die zich hiertoe voelen aangetrokken, deel zullen nemen. Iedereen zal worden aangemoedigd om te assisteren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen in die vakgebieden die hen aanspreken. Er zullen mentoren beschikbaar zijn om deze mensen te begeleiden en inspireren, teneinde vaardigheden en talenten te ont-wikkelen, die daarvóór diep in hen verborgen lag.

Een nieuw tijdperk van verbazingwekkende en briljante creatieve ideeën doemt aan de horizon, waarin iedereen de kans krijgt om te participeren, effectief en competitief. Het resultaat hiervan zal een ongekende gelukzaligheid en tevredenheid opleveren, overal op de planeet.

Your loving brother, Jesus.

* * *

x

12 gedachten over “Attentie: de focus van je intentie..

 1. Hi Guido,
  Yes, thank you very much. It is good to see the Jesus and Saul messages that I post translated and available to as many as possible worldwide.
  I like the presentation on your web site with the added pictures — very creative.
  Best wishes for 2012,
  John Smallman.

 2. Hallo Guido en team,

  hierbij wil ik iedereen alle goeds wensen voor 2012.

  Daarbij vind ik het een hele eer dat ik via jouw site zoVEEL informatie mag ontvangen over actuele zaken die spelen in de wereld.

  Een eervolle groet aan jullie van

  Bertina Janssen.

  Namasté, Liefde, Respect en Dankbaarheid…

 3. De eerste stappen in 2012 zijn gezet. Aan het hele team en alle lezers mijn beste wensen voor een prachtige beleving van alle nieuwe elementen – waarheden, kennis en hun toepassingen – die dit jaar als een Lichtdouche over ons heen zullen stromen.
  In de eerste channeling vertelt Jeshua over het belang van gefocust te zijn.
  Enige tijd geleden werd in een You Tube filmpje (weet niet meer van wie) mooi uitgelegd dat, (wie of wat) waar je gedurende vijf minuten je volledige aandacht op richt, je dààr ook bent. “Daar waar je vijf minuten lang je aandacht op richt, daar bén je.”
  Over het vinden van innerlijke vrede bestaat een gemakkelijk hulpmiddeltje. Je gaat met je bewustzijn naar binnen, naar je hart(orgaan). Onmiddellijke vrede en vreugede zijn je beloning. Steeds weer wanneer de omstandigheden je in verwarring dreigen te brengen, ga je naar binnen, je thuis. Dan vind je vlot een antwoord of oplossing voor je vragen of problemen. Of gewoon voor het plezier geluk en vreugde te ervaren
  Gelukkig Nieuwjaar 2012 !

 4. EERLIJK gezegd hij kan mooi praten ,maar waarom laat hij dan al die akelige dingen toe . 18 dec werd er bij mijn buurvrouw van 94 jaar ,en bij mij 80 jaar in gebroken [[17 u tot 18,45 u ,,,,ramen kapot deuren kapot en alles overhoop gehaald alles lag op de grond ,en dingen gepikt .. met het gevolg het beetje geloof dat ik nog had in het menselijke bestaan ,is weg en geloof niets meer ,
  En ik vraag me ook af ,wat moet er van die mensen die dit doen terecht komen ,,zo geweten loos als ze handelen.
  Nu hoop ik maar dat er licht komt in deze nare wereld ,,
  allen een liefde vol 2012 ,,,

  1. weet je nog Hannie dat je een aantal maanden terug vertelde dat je over over buurvrouw was overvallen?!
   en dat ik toen zei dat juist weerloze mensen het recht op zelf verdediging zouden moeten hebben?
   volgens Lex in Texas gebeuren daar vrijwel geen overvallen, men kijkt wel uit daar, trespassing, het binnen dringen van een ander z’n erf en huis is daar voldoende reden om iemand point blank zonder waarschuwing door z’n kop te schieten…
   In de staat Washington zeggen de mensen dat het daar de omgekeerde wereld isz, de boeven hebben daar wapens, net als in verNEderland.. daders hebben rechten, slachtoffers niet, lijkt wel new age

   Quote:

   ” Trespass is an area of tort law broadly divided into three groups: trespass to the person, trespass to chattels and trespass to land. Trespass to the person, historically involved six separate trespasses: threats, assault, battery, wounding, mayhem, and maiming. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Trespass

  2. Hannie, misschien ‘horen’ al die ‘nare’ dingen er gewoon bij. Hoe ‘shit’ dat ook voor velen moge wezen.. Als we in staat zijn om een hemels paradijs hier op Aarde te stichten, dan lijkt me dat de andere kant ook mogelijk is..?!
   En als we dát niet willen, zijn we net een stelletje verwende kinderen.. Wel de ene kant van een munt, maar niet de ‘andere’… Vertel mij maar eens hoe dát dan moet..? Een halve munt.. Je houdt ALTIJD een ‘andere’ kant!

 5. Mooi artikel. Ik kan me helemaal vinden in het feit dat ik ook vaak veel te veel wil doen en lezen of bekijken. Soms wis ik een hele lijst en laat het aan de voorzienigheid over om de belangrijke dingen weer onder mijn neus te duwen.
  Het boek ” Een Cursus in Wonderen” heb ik in mijn bezit. Ik ga daar ook weer eens in lezen. Het zijn heel mooie teksten. De “voorzienigheid” herinnert mij er vandaag dus duidelijk aan en dan kan ik daar beter maar notitie van nemen. Anders laat ie het vandaag of morgen nog afweten. 🙂
  Het is ook weer de boodschap dat we het zelf zullen moeten doen en wel met zijn allen.
  @Hannie, het is vreselijk wat er overal op de wereld gebeurt en ik ben daar vaak verdrietig over maar weet ook dat dingen niet zomaar gebeuren. Er is een oorzaak of een reden. Die is meestal niet duidelijk omdat je misschien ver terug moet om hem te vinden. Het is ook niet altijd een troost.
  Maar ik probeer altijd te luisteren naar kleine tekens. Dingen die opeens tegen zitten of op vreemde wijze opeens heel anders gaan dan anders. Ik vraag me dan altijd af wat er geprobeerd wordt mij duidelijk te maken en doe mijn best daar achter te komen en er naar te handelen. Ik weet uit ervaring dat het anders helemaal mis kan lopen.

  1. zoals hij vertelt per plaatje hoe zijn jeugd naar de filistijnen is geholpen, doet me denken aan 15 jaar terug dat een straat medium plots klaps tegen mij zij dat mijn jeugd in rook was opgegaan, niet zichtbaar aan mijn buitenkant voor de gewone onoplettende mens, zij voorspelde dat ik toen al bezig was om de volgende fase niet mee te maken, toen dacht ik nog dat ik aan het vechten was voor een normaal werkzaam leven, nu 15 jaar later besef ik dat zij helaas gelijk heeft gekregen, dat ze het goed gezien had, geen beroepsleven meegemaakt en mijn leeftijd is te hoog aan het worden om dat nog te kunnen uitvlakken,

   2 van de 4 fases van mijn leven niet kunnen beleven, gelukkig had zij ook “gezien” dat ik een soort schrijver zou worden, ook iets met ‘engels’ zag zij en ook het ‘bewerken’ of het als klankbord gebruiken van een ander z’n teksten, een soort springplank schrijver…

   ook zag zij helaas dat ik meerdere malen in aanmerking kwam voor het meest pijnlijke gemis dat ik ooit al die tijd geleden heb, Zij zag dat Hare Majesteit verschillende keren mij alsnog aan m’n lot zou overlaten omdat ik geen gewone medische chirurgen budget heb te verteren, dat dat in deze barre tijden uiteindelijk bij de meeesten de doorslag zal geven, de fluit en de duit van Moskofiets, Youp beschrijft dat pijnlijke besef ook, Bart Chabot kon 25 jaar geleden nog rekenen op een vrouwelijke Arts die zijn late winstgevendheid als schrijver door de vingers kon zien, toen er nog geen verplichte verdubbeling van inktkomen nodig was om normaal te kunnen eten

   helaas is die voorspelling ook aan het uitkomen, ik begrijp het wel maar kan de hardheid nauwelijks onder ogen zien, niet alleen mijn overbuuffie op mijn flat die inmiddels alweer naar een ander vluchthuis is gevlucht buiten het dorp, ik verdiende te weinig, de klik was er wel, vroegâh in het begin was dit niet zo, in de jaren tachtig dachten wij nog lang niet in termen van inkomens, carrières en hypotheken, toen was er nog echte liefde, niet dat we het konden vinden, maar we dachten echt dat dat er nog wasz, nu is het vanzelfsprekend dat dat er niet isz, daaar kan ik niet overheen komen, onacceptabel dat dat acceptabele mainstream is geworden..

   Youp ziet het Goed.. niet alleen vorig jaar met zijn voorstelling “Omdat De Nacht”, ook dit jaar met “De Tweede Viool” (voor de kat z’n viool bezig zijn, samen met Jan-Kees, is het nu Jan of is het nu Kees, met dubbele namen dan weet je het wel, ik heb ook dubbele namen, z’n X geaardheid als Main hoofd Topic op de voorpagina van de Volkskrant, dit was inderdaad vroegâh ondenkbaar, wat is er in zo’n korte tijd met een bevolking gebeurt, we zijn letterlijk verkocht aan de Chinezen, rijp voor Mao, in ruil voor geld, we zijn Amsterdamned waar de studentes in het geniep bij verdienen door het ergste dat je als mens kan doen..

   en dan nog een grote bek toe dat wij iets van ‘slappe lullen’ zijn, ik vind niet raar met zo’n naam Liesbeth, vroegâh was het voor een stand up comedian duidelijk wat de naam Liesbeth voor een dubbele betekenis had, sinds de ouwejaars Wim Kan conferentie overgenomen is door Beau de land verrader van RTL$ hebben we geen humor meer te verteren, geen dieptezicht, zien niet in hoe gekleurd we er op staan, geen zicht meer op niveau verschil, de 1 kan met geslachtsdelen gooien om de beschrijving voor gouwe engeltjes vrij te maken, de ander opent de beerput om er voor z’n plezier baantjes in te trekken, ieder z’n habitat verschil is er en moet er wezen, niet iedereen is gelijk..

   een paar dagen terug zag ik een blog reaguursel van een grachten gordel teef, ik ben bang een knappe, dat ze Beau veel liever had “want Youp die werrrrrrkte (gooise ruft r) niet hard genoeg naar haar zin, ik dacht ooh my god, vast zo’n opgevoerde uitzend BNK” ;

   “zij werrrrrrkte namelijk ook heeeeeeeel hard, en net als Beau gaf zij daar de veurkeurrrrrr aaan, gadverdamme, vals plat aan de amstel, de nwo medewerkster zonder kiel zonder diepgang, absoluut inhumaan als resource plat geslagen door de kul tuur van het bruine kabinet, arbeit macht frei, net als in de jaren 30

   Youp van ’t Hek: De Tweede Viool
   http://player.omroep.nl/?aflID=13583719

  2. oh nou sznapikut, algemene afgunstige intentie van ambtelijke kantoor klerk mensen die willen juist graag onbeperkte detentie van (jong) vrij talent (N.D.A.A.) ..

   Quote merlin_the_magician (posting nr. 224):

   ” Mooi, gefeliciteerd Laura.

   Wanneer komt ze terug? Dan kan verwende zeilserpent meteen opgepakt en onder toezicht van jeugdzoeg geplaatst worden. De onderwijsonspecite heeft dan ondertussen ook nog wel wat dingetjes waar ze het wel eens met haar over willen hebben.
   Misschien is detentie zelfs wel mogelijk, ze is immers zonder toestemming het land ontvlucht? Ouders dan ook meteen aanhouden en de ouderlijke macht ontnemen, want ze hebben toegestaan dat en zelfs geholpen om deze snotneus het land uit te krijgen, hebben het avontuurtje gefinancieerd en hebben meegewerkt aan het feit dat het kind zich heeft onttrokken aan de leerplicht. ”

   http://www.nujij.nl/algemeen/zeilmeisje-laura-bijna-de-wereld-rond.15129236.lynkx

  3. alles wat we nodig hebben is meer vrijwillige stockholm gestapo gekken, de mensen zijn er weer klaar voor, de vereiste gemiddelde zeer zure lage ph waarde is overal alom aanwezig dankzij de alu hydroxy tramrails en de mol teevee voor de minne mindere afgunstige ontevreden mind..

   het volgende nummer heeft voor mij een zeer bijzondere betekenis, in die tijd hoorde die video er nog lang niet bij, andere associaties, heeft niks te maken met dat kort Amerikaans snauwerige afdwingende verwende me and my pappie 2 video wicht, laat ik zeggen dat ik op een Trans Atlantische plek was waar Laura hoogst waarschijnlijk langer dan een paar dagen aangemeerd heeft gelegen, die sfeer en beelden hoorden toen bij deze muziek, schalde door de speakers van het verre overzeese tropische vliegveld.. het stond ook loodrecht op het enorme continu survival spanningsveld om me and my pa, het heeft een tijdloos positief gaatje geslagen in mijn battered geslagen aura..

   Air – All I Need
   http://www.youtube.com/watch?v=Aw8i28bNoYY

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.