Advertentie

Over het eeuwige ‘NU’; het einde der Tijd…!


In de tijd dat we op weg waren naar 2012, werd er vaak gesproken over het ‘einde van de Maya-kalender’. Regelmatig vroeg ik me, of dat niet zou kunnen betekenen dat de tijd stopt. Want hoe zou anders een kalender kunnen ‘eindigen’..? Die gedachte vatte steeds meer post bij me, naarmate we de ‘magische datum’ van 21-12-2012 naderden. Nu.., na 3 maanden ná deze datum, voelt menigeen het tijdsgevoel wegebben.. Het ‘NU’ manifesteert zich op uitdrukkelijke wijze.

Eckart Tolle:
‘Niets gebeurde er ooit in het verleden; het gebeurde in het NU. Niets zal er in de toekomst gebeuren; het zál gebeuren in het NU’

Het is Eckart Tolle geweest, die ons al een decennium lang bekend heeft gemaakt met het begrip ‘NU’. Feitelijk is er niets anders, zo betoogt ook Eckart Tolle, dan dat eeuwige ‘NU’. Dus wellicht zijn we ons dan ‘op dit moment’ in dat feitelijke ‘NU’ aan het begeven… Het onderstaande artikel van de erudiete John Smallman, is in dat kader het lezen meer dan waard. Het reikt je ’tools’ aan, om wellicht jouw persoonlijke situatie in een groter perspectief te kunnen plaatsen..

x

* * *

x

De tijd zal zó worden samengeperst, dat het ophoudt te bestaan..!

2013 © John Smallman

 2013 © vertaling Cobie de Haan – denkmetjehart.blogspot.nl

x

John Smallman (klik voor ander artikel hier op de site)
John Smallman (klik voor ander artikel hier op de site)

Hier in de spirituele rijken is alles op schema om jullie bij het ontwaken te verwelkomen. Jullie gaan ontwaken, dus laat jullie twijfels los, jullie angsten, jullie ongerustheden, en focus je op jouw intentie dat te doen. Jouw intentie is essentieel, en iedere dag sluiten nieuwe leden zich bij de club aan wiens doel het is om de mensheid wakker te maken en de illusie toe te staan zich te ontbinden. Zoals wij vele keren gezegd hebben, is jullie ontwaken onvermijdelijk.

Negeer de ‘nee’-zeggers die suggereren dat jullie ontwaking honderden of zelfs duizenden jaren in jullie toekomst zou kunnen zijn. Tijd is van de illusie, het is illusionair, dus houdt ermee op er zoveel aandacht aan te besteden. Ja, jullie hebben het begrip ‘Tijd’ nodig om er jullie aardse activiteiten mee te coördineren en alleen voor dát doel is het bruikbaar. Heb echter de bedoeling in elk en ieder NU-moment te leven, wat het is dáár waar dat jullie leven aan het gebeuren is.

De tijd is als een zeer lange tunnel: stijf opgerold als een veer neemt het zeer weinig ruimte in, en toch kan het tot een eindeloze lengte uitgerekt worden. De mensheid is die veer nu aan het samenpersen welke zo buitensporig uitgestrekt geweest is. Het zal zo samengeperst worden dat het ophoudt te bestaan, en jullie zullen allemaal in het eeuwige nu moment ontwaken, waarvoor en waarna absoluut niets is..!

tijdHet is een zeer moeilijk concept voor jullie om te begrijpen wanneer alles wat je denkt, wat je zegt, of wat je doet door de tijd geregeerd lijkt te worden. Nochtans, heeft de moderne wetenschap bewezen dat de tijd illusionair is, dat het een denkbeeldig concept is, maar desalniettemin: tijd blijft binnenin het illusionaire milieu, waarin het lijkt dat jullie je bestaan hebben, een zeer bruikbaar stuk gereedschap.

Wetenschappelijk onderzoek doet jullie een groot plezier terwijl het verouderde en verwarrende concepten van de werkelijkheid onderuithaalt, die alleen dienst deden om jullie spirituele evolutie te beperken. Bijvoorbeeld, de Newtoniaanse natuurkundige wetten zijn zeer bruikbaar omdat zij jullie toestaan de resultaten van mechanische wisselwerkingen te voorspellen, en de kwantumfysica heeft het mogelijk gemaakt om vele elektronische apparatuur uit te vinden en te produceren.

Nochtans, zetten zij daarnaast óók schijnbaar limieten op jullie vermogens om nieuwe technologieën in het leven te roepen omdat zij aan jullie suggereren dat bepaalde nieuwe ideeën – ideeën die enkele van jullie nieuwere en jongere wetenschappers zich verbeeld hebben – uitermate onpraktisch zijn.
Desalniettemin, is de wetenschap altijd voorwaarts gegaan en heeft aangetoond dat ideeën waar eerst over gedacht werd dat die krankzinnig onmogelijk waren, in feite wel degelijk mogelijk zijn.. En jullie gaan door met vooruitgang te maken, omdat jullie weigeren de limieten te accepteren, waarvan eerdere generaties dachten dat die absoluut in steen uitgehakt waren.

leeftijd kaasJullie spirituele evolutie doet zich op een gelijkaardige manier voor. Vele religies vestigden richtlijnen welke toen opgevolgd werden door regels die op hun beurt leiden naar dogmatische verklaringen van goddelijke waarheden die zogenaamd in het geheim geopenbaard waren aan een ‘uitgekozene’ door de grondlegger, of zelfs door God Zelf.

Door de tijd heen werd het duidelijk dat deze zo-genaamde goddelijke waarheden over het algemeen niets anders waren dan ijdele en wenselijke interpretaties van de richtlijnen van de grondlegger. Die oorspronkelijk nederig werden aangeboden om anderen te helpen op hun evolutionaire spirituele pad, maar welke zijn senior volgers zelf-dienend gebruikten om niet-gerechtvaardigde posities van autoriteit voor zichzelf te vestigen en ook te handhaven.

De mensheid is ontwaakt tot de ongeldigheid van vele van deze ‘goddelijke waarheden’, waarvan men vond dat die hardvochtig, verdeeldheid-zaaiend en polariserend waren. In feite is dat in bijna volledige tegenstelling tot de allesomvattende, willekeurige en onvoorwaardelijke Liefde die God aan al Zijn kinderen aanbiedt, en waarvan Hij wenst dat deze met elkaar gedeeld worden zoals Hij met een ieder van hen doet.

Er is slechts Eén: God, en de gehele schepping. Nochtans, er zijn ook een oneindig aantal van aspecten van die Ene, welke, terwijl levend binnenin de beperkingen van de illusie de mensen ervaren als individualiteit. En vanwege het overheersende gevoel van vrees welke de illusie bevordert, dat individualiteit in plaats van jullie allemaal samenvoegt in harmonie en samenwerking, zoals het dat doet in de Werkelijkheid, het wantrouwen, competitie en onenigheden aanmoedigt.

spiral timeEonen lang leven in die onharmonieuze en oncoöperatieve manier heeft jullie uiteindelijk geleerd hoe krankzinnig het is, en dus openen jullie jezelf nu om de Liefde te accepteren die jullie Vader sinds het moment van de schepping jullie onophoudelijk aangeboden heeft.

Terwijl jullie je ertoe openen, vaak in stille wanhoop en hopeloosheid, omhelst het jou barmhartig en met genoeg intensiteit voor jou om Diens kracht en Diens volledige acceptatie van jou te voelen zonder dat je overweldigd raakt. Wanneer dat gebeurd, is de ervaring verheffend, levensbevestigend, en onvergetelijk. Velen van jullie hebben levens-lang gewacht op zo’n ervaring, omdat je diep binnenin jezelf wéét dat het mogelijk is en dat het met jou zal gebeuren. En wanneer jij je uiteindelijk overgeeft, daarbij alle vooraannames van wat te zoeken of te verwachten afdankend, zal het je gebeuren, wanneer je het het minst verwacht.

Houd jouw Licht hoog, deel de liefde die jou omwikkelt in ieder moment zonder onderscheid en onvoorwaardelijk, want door dat te doen zal je het zelf beginnen te ervaren. Om liefde waarlijk aan te bieden en te delen is een zeer genereuze en verlichtende vorm van eigenbelang waarmee je een verbintenis aan kunt gaan. Aarzel niet. Doe het!

Met heel veel liefde, Saul.

 

41 gedachten over “Over het eeuwige ‘NU’; het einde der Tijd…!

 1. “Ik leef in het moment. Ik leef in het nu. Ik ontken de meest wezenlijke kenmerken die mij onderscheiden van de rest van de dierenwereld, namelijk het feit dat ik onthoud wat er in het verleden is gebeurd en kan filosoferen over en anticiperen op wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

  De mens kan niet in het nu leven. Daar is hij ook niet voor gemaakt. Wij zijn wie we waren en wie we zullen zijn. Het nu is ongrijpbaar en moeten we met rust laten. Waarom denkt u dat er in de wereld zulke enorme hoeveelheden alcohol worden genuttigd? Omdat dat een van de snelste en goedkoopste manieren is om dat waar we zelf niet toe in staat zijn – het verleden en de toekomst uitschakelen – te bewerkstelligen.

  Wantrouw dus al die ‘nu-goeroes’. Ze snappen er niets van of – erger nog – ze proberen u bewust op het verkeerde pad te zetten.

  Maar dat doen niet alleen de nu-goeroes, de leef-in-het-moment-hogepriesters.

  Op tal van manieren wordt de mens in het Westen afgeleid van zijn diepste innerlijke wezen.

  Waarom? Omdat een echte mens, krachtig en machtig is. Een echte mens is een bedreiging voor de onmensen die proberen hem te overheersen en tot slaaf te maken.

  Maar mens zijn is out.

  Man zijn is out.

  Vrouw zijn is out.

  Kleuter zijn is in.
  http://www.zonnewind.be/2013/men-wil-dat-u-vergeet.shtml

  1. Even een spinsel 🙂
   Te bedenken dat ’tijd’ op zich sowieso niet bestaat. Als we verleden,toekomst en nu niet aan de ‘niet existente tijd’ verbinden, zal er ook geen ‘nu’ zijn.
   Als we aan frequenties denken, lopen dingen tegelijkertijd in verschillende velden af. De aarde staat onder invloed van het heelal, de frequenties veranderen, dus wat we als b.v. ‘verleden’ zien is niet meer dan een toestand in de ‘leegte’ onder andere frequentie-invloeden?????

  2. Het hele verhaal is natuurlijk gebaseerd op de idee dat er niets anders is dan ‘NU’.. Tja, als je dan vervolgens weer terug gaat op je tijdlijntje, dan kan ik me voorstellen dat je er niet uitkomt.. Het gaat er naar mijn idee om wat je zélf waarneemt, wat je zélf voor gevoel hebt.. Laten we de tijd vooral daarbij niet laten stilstaan.. Die draait NU zijn rondjes.. Waar is anders de overgang van de ene naar de andere seconde..? Om maar eens een vraag te stellen. Enne..

   Hoe kun je in het verleden kijken, als dat voorbij is? Het verleden IS.
   Hoe kun je anders de toekomst zien, als die er nog niet zou zijn. De toekomst IS..?

   Alles NU gestapeld in frequentiële soep. Richtingaanwijzers ontbreken, je focus is je route, je intentie je kompas. Denk ik.. (Morgen weer anders natuurlijk 🙄 )

  3. Estimada hermanita Monika, gracias por tus lindas plabras. Y mi corazon (El Macchu Picchu de mi Alma) me ha dado un mensaje para ti: Mi corazón y mi persona le desean mucho amor, beatitud y felicidad para siempre. Y para Cozmic y Alice tambien. Y ahora me voy de este sitio, por que tu ya sabes que va pasar.

   Saluditos y abrazos comicos para Cozmic, Alice y MONIKA

   El payasito Pablito 🙂 🙂 (de Colombia y no Peru, pero para mi Alma es igual)

   El Condor Pasa

   http://youtu.be/pMchCEhEjfE

   o

   http://youtu.be/Z1E0nEe8RxM

   Ps Guido, nu ben ik echt pleitehhhh, hasta en el cielito

  4. Estimada hermanita Monika, gracias por tus lindas plabras. Y mi corazon (El Macchu Picchu de mi Alma) me ha dado un mensaje para ti: Mi corazón y mi persona le desean mucho amor, beatitud y felicidad para siempre. Y para Cozmic y Alice tambien. Y ahora me voy de este sitio, por que tu ya sabes que va pasar.

   Saluditos y abrazos comicos

   El payasito Pablito (de Colombia y no Peru, pero para mi Alma es igual)

   El Condor Pasa

   http://youtu.be/pMchCEhEjfE

   o

   http://youtu.be/Z1E0nEe8RxM

   ***********

 2. Leven in het NU, het grote NU
  In het NU weet ik de weg
  met mijn innerlijk kompas
  Dit raadpleeg ik in de stilte
  de stilte van mijn Hart.

  Dan hoef ik geen programma meer
  geen gebruiksaanwijzing van
  “Zo MOET je leven”
  want zo hoort het.

  Iemand anders heeft
  dit voor mij beslist
  Oordelen en veroordelen
  in de wereld gebracht
  Naar deze maatstaven zijn
  we gaan leven.

  Zo komen we als mens
  ons eigenlijke ZIJN, in het gedrang.
  Het verleden is geen richtlijn voor de toekomst
  en de toekomst weet niet wat hij wil
  dus kunnen we daar onze zekerheid
  niet aan ontlenen.

  De zekerheid van het Leven is het Hier en NU
  Het NU is zonder grenzen
  dan is Leven grenzeloos.
  In het NU vinden wij we de eeuwigheid
  De Eeuwigheid: “De Bron van alle Leven”

  Dat is de zekerheid van ons Bestaan!!!

  Alice/Aly

  1. Cozmic, jouw quote “Een echte mens is een bedreiging voor de onmensen die proberen hem te overheersen en tot slaaf te maken” staat in mijn opinie haaks op jouw quote “Waarom denkt u dat er in de wereld zulke enorme hoeveelheden alcohol worden genuttigd? Omdat dat een van de snelste en goedkoopste manieren is om dat waar we zelf niet toe in staat zijn – het verleden en de toekomst uitschakelen – te bewerkstelligen”

   In mijn visie is de enige die in staat is om een SLAAF van mij te maken dat ben ik zelf. Niemand, maar dan ook niemand anders kan mij tot SLAAF maken. Als we dat zeggen geven we onze eigen VRIJHEID weg. Ieder moment van de dag kunnen we we weer uit Vrije Wil keuzes maken, als het goed is steeds weer vanuit het Hier en Nu. Zolang we daar nog geen 100% gebruik van kunnen/willen maken, zijn we nog op een of ander wijze VERSLAAFD (lettelijke betekenis voor mij: nog niet VRIJ). Ik zie daarbij zelf nog als grootste VERSLAVING een ingeslepen patroon van denken…. VERSLAAFD zijn aan het denken… Denken om het denken! Het denken wil zich er nog steeds mee bemoeien, bijvoorbeeld door mij wijs te maken dat het veel te gemakkelijk is om VRIJ te worden door NIETS te doen of NIETS te denken…. Gewoon ZIJN, wil er soms nog niet helemaal in! Het klinkt te gemakkelijk!

  2. Sorry Alice, mijn reactie onder 2.1 moest eigenlijk onder 1, maar goed…. het staat hier al. Ik kan me helemaal in jouw tekst vinden. Prachtig! Ik kijk op dit moment naar RTL7, het programma Voetbal International. Daar zit op maandagavond een vaste gast Rene van der Gijp. Die oud-voetballer heeft vorig jaar een boekje geschreven en dat is door ruim 270.000 mensen gekocht. Ongekend voor Nederlandse begrippen. Hij had het net over zijn bezoekje aan het Boekenbal afgelopen vrijdag. En werd werd nog even met verbazing en verwondering er over gesproken hoe het mogelijk is dat dit boekje in zo grote getale is verkocht. Ik denk dat Rene zo juist zelf de verklaring heeft gegeven, zonder dat ie er zich misschien bewust van was. Hij zei letterlijk” Zo nu en dan lig ik lekker relaxen op de bank en dan denk ik wel eens wat ik nu weer zal gaan doen. En soms komt er niks in mijn gedachten. Och, dan blijf ik maar lekker liggen relaxen en zie wel wanneer er weer iets komt”. Dat is voor mij vrijheid. Gewoon ZIJN, in rust en pas in BEWEGING, actie komen als er een impuls verschijnt! Die Rene is gewoon zich zelf en gaat gewoon relaxed zijn eigen gang zonder zich iets van de rest van de wereld aan te trekken. Is dat egoisme? Misschien wel, ja, maar is daar iets mis mee?

  3. @Dick,

   Over leven in het begrip NU zijn de meningen en ervaringen verdeeld. Anelle verwoordt het hier ook zo mooi in reactie 4. Het NU kon ik eerst ook in de verste verte niet vatten, het leven een illusie? tijd een illusie? De wereld met alles wat er in gebeurt lijkt toch zo werkelijk?
   Maar net zo als Anelle ook beschrijft je komt hoe langer hoe dichter bij je kern en het NU wordt veel meer “zichtbaar.” Zoals Guido beschrijft het verleden IS, de toekomst IS
   dat houdt in dat werkelijk alles opgeslagen ligt in dat Akasha veld, het veld van de onbeperkte mogelijkheden, dit zijn een paar benamingen maar er zijn ongetwijfeld meer die hetzelfde bedoelen. En het is ook AL-DAT-IS, zelf vind ik dit de mooiste benaming waarmee we contact krijgen als we ons bevinden in het NU want daar is onze kern mee verbonden. Hiervan spreekt mijn gedicht ook op reactie 2. Leven in het verleden is iets anders, het verleden is geweest. Als je zegt: “de geschiedenis herhaalt zich, dat blijkt wel uit het verleden is dit iets anders dan dat je zegt: “wat gisteren zo was, hoeft vandaag niet zo te zijn”. Dan sta je open voor verandering, voor het NU. Als het vandaag op weet ik wat voor manier tegenzit, heb je de neiging om te verwachten dat het morgen wel beter gaat. Er is imo niks mis met verwachtingen doen we allemaal wel, maar ons er op vast pinnen en weer teleurgesteld zijn, zo Leven we ook niet in het NU, maar ook niet in de toekomst want die is er nog niet. Dick, je hebt het over Renee van der Gijp, ik ken hem alleen van gezicht, maar je vroeg aan het eind, misschien is dit egoïsme, zoals jij dit beschrijft kan ik het geen egoïsme vinden, hij doet imo niemand kwaad, als hij iedereen het zijne gunt mag hij toch leven zoals hij wil. Mensen die het elkaar naar de zin willen maken zijn meest zo gelukkig niet.
   Deze spreuk heeft mij vanaf dat ik hem las in 2002 enorm aangesproken: “Het vinden van DE WARE VREUGDE is de moeilijkste van alle spirituele opdrachten. Als de enige weg om jezelf vreugde te schenken het doen van dwaze dingen is, doe dat dan.”
   Rabbi Nachman van Bratslav
   Dit omschrijft hoe ik over het leven denk, die spreuk kwam vanzelfsprekend niet voor niks op mijn pad. We zijn allemaal verplicht om voor ons eigen geluk te zorgen, dat is het eerste en misschien wel het enige, want als iedereen zichzelf gelukkig maakt is ieder mens gelukkig, echter zonder onszelf of een ander te beschadigen. Vandaar ook dat C.G. Jung zei dat we eerst en vooral onze eigen innerlijke duisternis op moeten lossen, dit maakte ook diepe indruk op mij, want ik kan er NU aan toevoegen als wij zelf ons Licht van binnen niet aansteken kunnen we het ook niet verspreiden.

 3. Leven we wel in het nu, of is het allemaal een eindeloze slaap, of gewoon een illusie, moet vaak bij dit soort onderwerpen denken aan het verhaal van de rivier de Lethe, waar mensen langs zijn oevers wandelen en in he zachte gras liggen te slapen, na dat ze van zijn water hebben gedronken, dat zou een mooiere manier zijn als constant in deze wirlpool van ellende te moeten leven, we willen steeds meer, vooral meer geluk, meer liefde, meer genegenheid, waarom is dat, die fijne momenten uit je jeugd intrigeren je, je probeert ze terug te vinden, bij de warme kolen haard, je vader de krant lezen je moeder hoor je ergens in de keuken, die rust die warmte waarin je rond dreef, zo’n beetje half slapend ja half suffend, het kranten geritsel het inzakken van de kolen in de haard, dingen die je nooit kunt vergeten, zo zal het nu nooit meer zijn.
  Ik bedoel te zeggen het zijn die kleine momenten waar je het mee moet doe, toen en nu.

 4. Wanneer we over het begrip NU lezen of horen vertellen, gaat het mi om een poging om tijdloosheid te verwoorden.
  Dat moment van tijdloosheid ervaart men als een soort bel waarin alles, hier en elders, vroeger, later en nu, samenkomen in één ruimte. Een eindeloze ruimte zonder enige begrenzing, waar alles in eenzelfde tijd gebeurt in een moment van volledig bewustzijn.
  En bij het reconstrueren van dat moment, vertalen wij die bel, dat alles bij en door elkaar als een NU-moment.
  Een moment waarin we het dichtst bij onszelf zijn, is ook een NU-moment.
  Ik ben het met Plantinga niet eens wanner hij beweert dat NU ons bij onszelf weghoudt, ons belet te zijn wie we werkelijk zijn. (Cozmic 1)
  Belangrijkste is toch jezelf uit te diepen, uit te breiden tot ver buiten de opgelegde grenzen van bewustzijn.
  Daar zijn wij als God. Daar kan men ons niet raken.
  Daarbij denk ik dat NU ook nog een werkwoord is voor het oefenen tot het bereiken van onbegrensd bewustzijn.
  Er zijn veel NU’s.

 5. De staat van zijn. De rest is een beleving van tijd. Als je een boek leest beweeg je je in tijd. Je lichaam beweegt zich in een heel andere tijd op dat moment. Hetzelfde geldt natuurlijk voor film, email, reacties als deze en alle multimedia. Een staat van zijn mag eigenlijk helemaal niets zijn. Geen gedachte, geen beweging, zelfs geen ademhaling. Dat lukt dus niet zomaar om dat te kunnen beleven. Het beste wat we kunnen doen is ons bewust zijn van iedere ademhaling en van iedere gedachte. Misschien dat het dan wat stiller wordt in ons.
  Bij te veel lawaai zetten we de oorzaak uit of vermijden die.
  Dat kunnen we vast nog beter. Maar eenvoudiger wordt het niet met al die feiten die in deze tijd aan onze ogen en oren voorbij komen.

 6. In het Nu leven is onmogelijk, op het moment dat ik dit schrijf is het Nu van een ogenblik geleden al weer verleden tijd, vadertje tijd
  is gewoon niet bij te houden.

  1. Een ogenblik geleden is geen nu, het nu is er altijd en gaat niet weg. Straks komt nog, daarnet is voorbij, maar nu is eeuwig.

  2. Men maakt steeds weer de fout om het NU in de lineaire 3D-tijd af te meten!!!

   NU is tijdloos. Een beleven van volkomen bewustzijn waar alles IS.
   De lineaire tijd van de 3D bestaat in de hogere dimensies niet omdat het AL-tijd is.
   Voor, na, vroeger, straks, gisteren en morgen zijn loze begrippen, omdat die tot de gefabriceerde 3D-illusie behoren.
   Er is alleen NU.
   Alles in hogere dimensies IS tegelijkertijd.
   En eindeloos.

  3. Ach je moet ergens beginnen, zonder deze termen zullen de mensen die op deze termen leven het nooit begrijpen. Als alles volgens plan loopt ga ik vanavond trainen. Dat is dan misschien vanavond wel nu. Maar bekijken in het nu wat je vanavond gaat doen kan toch geen kwaad lijkt me?

   Morgen ook weer werken, ben wel liever nu thuis hehe… Maar tijd is verzonnen indd. Maar de zon komt toch weer op en volgens mijn contract moet ik dan toch gewoon weer aan het werk, als ik daar nu geen rekening mee houd zit ik morgen met een probleem. De stelling “nu is voor eeuwig” kan ik niet omheen, maar morgen staat wel voor de deur

  4. Toen in de vroege middeleeuwen,voor het eerst de kerkklokken het levens ritme aan gingen geven, moesten de mensenbewuster met deze tijd gaan leven, en dus ook meer rekening gaan houden met deze tijd.

   Het nu waar we over discusseren, is een bepaling in het leven geroepen via de calender, en de kerkklokken, we werden ons bewust van dit NU zijn, voor heen was het ritme van het licht, zons opgang en zons ondergang, het deed er niet zo veel toe, het leven kabbelde rustig voor zich heen, en wij met dit leven.

   Maar goed ik geef mijn denken voor wat het waard is natuurlijk, en neem graag betere denkwijzen tot mij.

   En bedankt voor je groet Alice, goed gevoel bedankt, Jenne

  5. Ik vraag me het allemaal ook alleen maar af, wel grappig het leven in het nu is voor jou dus de klok van het universum volgen, seizoens gebonden op aarde. Een soort van biologische klok terwijl mensen tegenwoordig hun biologisch klok op hun wekker hebben afgesteld. Het wordt me wel steeds duidelijker 🙂

  6. @Anelle,

   Goed omschreven, die lineaire tijd brengt nog steeds heel veel te weeg. Maar voor het merendeel van de wereld bevolking is zij echt. Je zal het met mij eens zijn dat het fijn is dat je anders kan en wilt ervaren Anelle, dat je je verbonden weet met AL-DAT-IS. Iedereen durft het niet, of het komt hoe dan ook nog niet op hun weg, dat is weer die angst zodat mensen zich niet open durven opstellen. Zo blijft de afgescheidenheid van het NU waar we toch allemaal in Leven. Daarom ben ik zo blij dat de zienswijze van de spiritualiteit (onzichtbare wereld) en de wetenschap (zichtbare wereld) dichterbij elkaar komen, en meer de overeenkomsten gaan zien dan de verschillen. Disciplines gaan hierdoor hoe dan ook veranderen zoals b.v.: onderwijs, geneeskunde en politieke systemen omdat het niet anders kan. Zij zien NU ook in dat alles met elkaar verbonden is en niks los van elkaar staat.

   Gisteren gezien in een tijdschrift: “Het Nieuwe Bewustzijn, nu tijdelijk met fikse korting.” Het betrof een cursus maar dat was niet gelijk duidelijk. 🙂

 7. Jenne,

  Er is elk moment weer een nieuw NU!!! Je schrijft het zelf: “het NU van een ogenblik geleden is verleden tijd,” en in het verleden Leef je niet. Daar denk je aan terug.
  Het NU heeft niks te maken met de tijd op onze klok. Dus eigenlijk is het omgekeerd, “niet Leven in het NU is onmogelijk”. We Leven allemaal in het NU, want NU is er niks anders. Alleen onze gedachten gaan terug in het verleden of snellen soms vooruit naar de toekomst. Daarom vergeten we dat we Leven in het NU. Het is ook een moeilijk begrip, zeker als er gesteld wordt: “tijd is geld.” Zie als je wil ook mijn reactie op 2.3.
  Ik wil er duidelijk bij zeggen dat ik je niet hoef te overtuigen, ieder zijn weg en dit is mijn zienswijze die gevormd is door mijn referentie kader, en gekoppeld aan mijn werkelijkheid die voor een ieder anders is.
  Hartegroet Alice/Aly

  1. Alice, alleen de reden waarom we vaak teruggrijpen op het verleden of vooruitkijken naar de toekomst is in mijn visie toch in de basis vanuit een gevoel van Tekort, misschien ten diepste wel veroorzaakt door de Angst voor de Dood. Acceptatie van het NU als hetgeen Al Dat Is, is in mijn visie ten diepste kiezen voor het Leven, vanuit een gevoel van Overvloed. We krijgen alles aangereikt wat ons toe-valt!

  2. Ik vind het geweldig klinken. Maar hoe plan ik mijn vakantie dan over een paar maanden. Heb toch dit weekend ook ingeplanned om mensen te zien waarmee ik mn liefde wil delen. Als ik nu iets voor het weekend vergeet ik dan te leven in het nu?

 8. Ik keek gisteren avond een ’tijdje’ naar de maan….

  ’tijd’ is (niet meer dan) de waarneming van beweging (materie) en daardoor de waarneming van verandering van materie in een ruimte…

  ’tijd’ is nodig om sequenties te kunnen ‘berekenen’…

 9. Wordt nogal een chaos als alles tegelijk plaatsvindt. NS heeft er overigens wel baat bij, treinen rijden altijd op tijd…Helaas voor diegene die geschiedenis hebben geleerd. Een vak zonder toekomstig bestaansrecht….Geld overigens ook voor de paragnosten die in de glazen bol je toekomst weten te voorspellen..Het NU laat zich niet voorspellen het is er al.

  Ach zolang ik maar bij de tijd blijf kan die tijdloosheid me gestolen worden…

 10. Is discussieren over het nu eigenlijk ook niet een vergaande ervaring? Bezig zijn om in het nu te leven is niet moeilijk dat gebeurt, er bewust mee bezig zijn is natuurlijk de key, maar een ander uitleggen dat in het nu leven belangrijk is voor bevreiding. Lijkt wel alsof je gevangen zit in het nu.

  1. Het NU is een concept, een idee, dus een val. In de werkelijkheid is er geen denken dus NU lost op in dat wat is. Alles lost er in op, alles is vergankelijk behalve dat ene.

  2. Alles komt op en vergaat in bewustzijn. Alleen bewustzijn is echt, NU bestaat alleen als er ook vroeger en later is dan NU toch?

 11. Ik zat me af te vragen of NU en NOOIT misschien familie van elkaar zijn . Zelfde als presidentskandidaten , dat je moet kiezen tussen Nauw en Neffer terwijl het handen op dezelfde buik zijn .
  Leven in het NOOIT , hmmmmmm….. klinkt eigenlijk ook wel aardig .

  1. Als je ‘nooit’ goed bekijkt zie je dat het gelijk staat aan ‘altijd’.
   Nooit betekend dus ‘voor altijd niet’. Altijd en nooit gaan dus hand in hand.

   ‘Nu’ gaat hand in hand met niks en met alles. Alles is alleen nu aanwezig maar niks kan worden omschreven als hét nu. Het nu is niet iets… het is bijzonder genoeg (maar stiekem helemaal niet bijzonder 🙂 alles en niets tegelijk.

   Als jij je nu realiseerd dat jij continue bewust bent van nu terwijl alles om je heen veranderd… Wie ben jij dan? Duidelijk niet het lichaam want dat veranderd terwijl jou bewustzijn van dit moment gelijk blijft. Je gedachten kunnen tijden afwezig zijn terwijl jij wel aanwezig bent, die vallen dus ook af.
   Jij en nu zijn dus één, waarom? omdat jij en nu onafschijdelijk zijn. Zonder jij is er geen nu te ervaren en zonder nu is er geen jij in het nu aanwezig. Wat zegt dit? Dat jij eeuwig bent, net zoals het nu.

   Alleen gedachten maken er ‘iets’ of ‘iemand’ van en dat wordt heel sterk geloofd.
   Laat het geloof los en je stapt direct terug in de eeuwigheid die je bent en die je nooit niét kan zijn, zelfs niet als je dit niet geloofd.

  2. @Michiel11.1

   Wat goed verwoord! Ben het helemaal met je eens.
   In het universum kent men geen enkele vorm van negatie. Het is er nooit ‘nooit’, niet ‘niet’ geen ‘geen’ enz.
   Op het ogenblik dat men het NU begint te ‘denken’, neemt je ego het van je over. De zgn. logica of het logisch redeneren à la Koen zorgt voor een chaotisch beeld : “Alles tegelijk? Huh, wat een zootje krijg je dan!”.
   Het NU valt niet te beredeneren, want niet werkbaar in 3D.
   Zolang we nog grotendeels vast zitten in deze 3D wereld, valt het NU slechts in flitsen, ogenblikken te beleven, zoals Imke het vertelde.
   We komen dicht in de buurt wanneer we naar binnen gaan, naar het hart. Hoe vaker we van binnenuit gaan leven, hoe gemakkelijker wij NU momenten kunnen beleven.
   In het slechtste geval zijn we dan toch mooi gecentreerd. 😉

  3. Nu…is dan weer geen palindroom…Omgekeerde palindroom kan dan weer wel 🙄

  4. @ Cozmic,

   Bedoel je now en never, of wat ever !

   Leven in het nooit, moet je echt doods verachting voor hebben, het klinkt aardig vind je, nooit is een persiflage op de black holes, het niets van iets, als je van iets niets weet, ja dan besta je niet, het is dan niet iets, maar niets.

 12. Het einde der tijd, of tijden, want dat is het eigenlijk, tijden, cyclus, toen de Boreanen hun maagden met de prachtige boeketten ijsbloemen zonden, om de Grieken er aan te herinneren dat niet zij maar de Boreanen over de seizoenen en dus tijd beschikten, de ijskoude Noordelijke wind die rechtstreeks van de pool het land van de Boreanen komt, en alles doet in slapen, tot het moment gekomen, dat de cycles voor bij is, en de wind gaat liggen, en het leven ontwaakt, en een nieuwe tijd inluid, met warmte, liefde en voorspoed, en nieuw leven.

  Bij mijn bezoek aan het Tarim bassin, en kijkend naar al die mummies,
  overvalt mij de gedachte van wat is tijd, sommige liggen hier meer als 6000 jaar te wachten op hun ontdekking, in het warme droge zand,
  het is een minuscule stukje uit de menselijke geschiedenis en tijd, waarom willen wij toch niet zien hoe lang en moeizaam onze weg is geweest, om tot hier te geraken, waarom al die valse profeten op geroepen om ons te misleiden, en uitéén te slaan.

  Zo maar wat citaten, om aan te tonen dat de tijd van ontzettend veel verschillende factoren afhangt om door de mens te worden gezien, opinies, facetten in ons denken, hebben allemaal met het fenomeen tijd te maken, maar gelukkig gaat hij zijn eigen gang, en is niet echt te beinvloeden, wel anders uit te leggen, bijvoorbeeld de revaliditijds theorie, goed te begrijpen dat de oude volkeren de sterren als regelmaat gebruikten en vooral de maan, zon, en de helderste van allen, sirius, de mooieste klok is je eigen hartslag, dat is je persoonlijke ritme der tijden, als dat stopt, ga je over in een ander tijdperk, het welke, ja dat weet niemend, Jenne

  1. Dat uitéénslaan, slaat op het Tarim bassin gebruikt door de Chinezen voor hun atoom proeven, over kilometers verspreid liggen stukjes van de oude volkeren, hun skeletten en kleding verpulvert door de atoom explosies, hadden ze de Chinezen dit ook gedaan als het Chinezen had betroffen, nee, dit waren oude indo-europeaanse volkeren, waar we heel zuinig op behoren te zijn, maar ach voetbal is veel belangrijker, en dan misschien hadden zij ook over die realiteit beschikt, het ook op voetbal gehouden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.