Advertentie

Over hypnose, Robbie Williams, de kracht van intentie, Harry Potter en medische kosten.


In de dualiteit van onze wereld is een bijzondere afweging aan de gang. Die van angst tegenover bekrachtiging. Kun je jezelf bekrachtigen als je je wentelt in negatieve berichten en kun je je gemoedstoestand hoog houden, als je alleen maar ellende op je netvlies ziet..? Het antwoord lijkt duidelijk: NEE! Maar is het woord ‘negatief’ daarmee niet gemaakt tot het antwoord geven, vóórdat je de vraag stelt. Met andere woorden, zijn zaken waarvan wij weten dat ze een ‘zwaar onderwerp’ vormen, ook positief te zien..? Zijn positiviteit en negativiteit ook menselijk gecreëerde grootheden..?

HYPNOSE

Op een dag benaderde een man Ikkyu en vroeg:

“Meester, wilt u alstublieft een aantal grondregels van de hoogste wijsheid voor mij neerschrijven?”
Ikkyu nam zijn penseel en schreef:
“Aandacht”.
“Is dat alles?” vroeg de man. Ikkyu schreef daarop: ‘Aandacht. Aandacht.’

“Wel,” zei de man, “ik zie niet echt veel diepte in wat u hebt geschreven.”
Daarop schreef Ikkyu hetzelfde woord nog drie keer: ‘Aandacht. Aandacht. Aandacht.’

Half kwaad eiste de man: “Wat bedoelt u nu eigenlijk met dat woord ‘aandacht?”
Ikkyu antwoordde vriendelijk: “Aandacht betekent aandacht.”‘

Het is al weer een week geleden dat David Icke zijn indrukwekkende betoog hield in de RAI. Hier op WantToKnow vind je een verslag van zijn presentatie. Dit verhaal gaat over de factor ‘angst’ in relatie tot de factor ‘bekrachtiging’. Kun je, anders gezegd, jezelf nog voldoende in  balans houden als je jezelf voedt met negatieve informatie. Of ligt de sleutel juist in dat woord. Negatief. Is negatief altijd negatief en positief altijd positief? Als je begrijpt wat ik bedoel. Of maken we het negatief door onze  suggestie dat dit ‘niet-goed-voor-ons’ is. Aandacht voor negativiteit..! Energy flows where the attention goes.

Steeds meer blijkt dat wij als mensen gezegend zijn met een ongelooflijke kracht, een scheppend vermogen, waarmee we wonderen kunnen doen. Althans, in de definitie zoals we die nu kennen. Maar volgens David Icke is het niet mogelijk deze wonderen dagelijks te verrichten, doordat we gevangen gehouden worden, zónder dat we dit zelf eigenlijk goed in de gaten hebben..

David Icke haalde de beeldspraak tevoorschijn, van de orkaan die achter je rug dichterbij komt, maar waarvoor hij niet zou mogen waarschuwen, ‘omdat ie je anders in angst zou vangen’. Het is een prachtige beeldspraak, maar in feite is hier wat anders aan de hand dan alleen een orkaan, die op ons afkomt. Niet dat daarmee zijn beeld fout is, maar het ligt wat genuanceerder.

Het gaat niet om de kracht van de orkaan, maar om de interpretatie van de kracht van die orkaan!! Als je niet in paniek raakt, dat kunt, als je niet in de angst schiet en rustig, in alle kalmte van je hart je weg uit de misère zoekt, is er in feite niets aan de hand. Het ligt er maar aan waar je je focus legt. We zijn onszelf maar amper bewust van onze focus. Onze focus creëert de wereld om ons heen, de positieve, maar ook de negatieve..

Wanneer je over focus spreekt, spreek  je al snel over hypnose. De definitie van hypnose is: ‘Een kunstmatig gecreëerde toestand van bewustzijn, waarin men ontspannen is en geconcentreerd op één onderwerp’.

De wereld zoals de gehypnotiseerde persoon die beleeft, is volledig out-of-focus van zaken waar hij NIET op geacht wordt te letten. Waar hij zich NIET mee moet bezig houden. Maar dit wordt andersom verteld aan hem of haar. De aandacht wordt willens en wetens gefocussed op andere zaken, dan op ‘afleiding’ ..

In dit filmpje wordt de werkelijk ongelooflijke kracht van onze focus, de kracht van hypnose duidelijk. Robbie Williams is het vrijwillige slachtoffer van de Engelse magiër Derren Brown. ‘Three blind mice’ is een kinderliedje dat Robbie Williams als focus krijgt om zijn omgeving én zichzelf te ‘vergeten’.

(HELAAS werkt de YouTube  hier even niet, maar kijk HIER om het filmpje rechtstreeks op YouTube te kijken in een apart venster)

Wat kan hypnose nog meer voor ons doen, anders dan als entertainment, wat kan het praktisch voor ons betekenen, bijvoorbeeld als positieve factor op de kosten van gezondheidszorg… Het is een stap, maar lees rustig verder. Sta versteld van deze rapportage van onderzoek naar de invloeden van hypnose op de gezondheidskosten aan Harvard University.

x

* * *

x

Hypnose in relatie tot de kosten van gezondheidszorg

by Steve G. Jones, M.Ed., citizen journalist
vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl/.be

Het onderzoek naar de toepassingen van hypnose in de gezondheidszorg, richt zich op een behoorlijk aantal onderwerpen, van het behandelen van de medische condities, zoals astma, tot het onderzoek van pijncontrole bij hoofdpijn en chirurgische ingrepen. Het hypnose-onderzoek richt zich ook op beelden van de hersenen, om te weten te komen, welke delen van de hersenen worden beïnvloed door hypnose en hoé dat daar dan gebeurt.

Maar er wordt op dit moment ook onderzoek verricht om te kijken of er kostenvoordeel te behalen valt, bij het gebruik van hypnose in relatie tot het niet gebruiken van plaatselijke verdoving en pijnstillers. Onderzoekers hebben op dit gebied al enorme verschillen aangetoond, waarbij hypnose werd vergeleken met reguliere verdovingstechnieken met narcosemiddelen. (Naar verwachting zal in de VS alleen al, in 2009 een bedrag van US$ 2.500 miljard gemoeid zijn met de gezondheidszorg.)

Hypnose werkt! Maar de vraag is of je dat gelooft..!
Hypnose werkt! Maar de vraag is of je dat gelooft..!

Een van de studies betrof een onderzoek onder 161  deelnemers, die een vasculaire- of andere bloedvat-ingreep dienden te ondergaan.  Bij deze deelnemers werd met name het kostenaspect van anesthesie onder de loep genomen. Waar de helft van de  groep de reguliere middelen kreeg toegediend, kreeg de andere helft hypnose als verdoving/anesthesie toegediend, in de vorm van imaginaire beelden en ontspanningstechnieken.

Alle kosten van beide technieken werden tegenover elkaar gezet, waarbij ook de kosten werden geteld, van de extra anesthesie die mensen nodig hadden, nádat zij onder hypnose waren gebracht. Dit bleek bij 44 van de 82 personen het geval. (Ook bij de standaard anesthesie bleek het nodig na de eerste toediening nog extra toe te dienen. Ook dit werd in het kostenplaatje meegenomen).

In het geval van hypnose kwamen de kosten uit op US$ 300 per patient en in het geval van de standaard anasthesie kwam het resultaat uit op maar liefst US$ 638. Maar ook kwamen andere, niet-financiële zaken als voordeel van hypnose naar voren. Patienten die hypnose hadden gekregen, bleken veel minder tijd kwijt te zijn met de voorbereidingen; maar liefst 58 minuten! Hoewel de kosten per behandeling gelijk waren qua tijdseenheid, had hypnose dus in feite nog een extra financieel voordeel toegekend dienen te worden!

De hypnose-patienten bleken achteraf stabieler uit de behandeling te komen, hadden minder complicaties en hadden ook minder behoefte aan pijnstillers in de nabehandeling van de operatieve ingreep.

De studie vond plaats aan de prestigieuze universiteitskliniek van Harvard University. Direct na de uitslag van het onderzoek, volgde het team van de afdeling Radiology een hypnose training, zodat zij deze zouden direct kunnen gaan toepassen in de procedures om mensen te helpen met het reduceren van pijnklachten na afloop van een operatieve ingreep. Hoewel de studie dus alleen nog maar op dit onderdeel van het medische veld plaatsvond, dus de bloedvatwetenschap, is de conclusie gerechtvaardigd dat hypnose een bijzonder welkome aanvulling is, zelfs een vervanging kan zijn, op de bestaande anesthesie-methodes.

Bronnen:

Bates, B. (2001). Hypnosis reduced surgical cost, time, and anxiety. Family Practice News.

Health Insurance Costs. The National Coalition on Health Care. Retrieved September 11, 2009: http://www.nchc.org/facts/cost.shtml

Lang, E.V. & Rosen, M.P. (2002). Cost analysis of adjunct hypnosis with sedation during outpatient interventional radiologic procedures. Radiology, 222, 372-385.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En dan, last but not least, kijken we naar de invloed van (onze) suggestie op ons eigen waarnemingsvermogen, op datgene dat een negatieve of positieve invloed op ons heeft, of moet ik zeggen: Zou kunnen hebben?

Eerst even een test..? 1 Minuut van je tijd om te laten zien dat jij ook je focus kunt richten. Tel het aantal passes van de mensen in witte kleding met de  basketbal in dit groepje. En kijk of je het goed ziet.

Tot slot terug naar David Icke. Het selffulfilling prophecy verhaal van het ontsnappen uit de negatieve spiraal van lagere emoties. Lagere emoties die weer lagere emoties tot resultaat hebben. Enzovoort. Of, en dat is hier de vraag, zijn we ook sterk genoeg deze emoties de ‘baas’ te zijn. Er niet tegen te willen vechten, maar er naar te kijken en  ze los te laten..  That’s the question!

Een indringend verhaal over hoe negatieve emoties een negatieve invloed op ons hebben. Lagere vibraties opwekken, die precies dát kunnen doen, waar we bang voor zijn. Een dilemma lijkt geschapen, of praten we dan over een dilemma uit de lagere vibrationele wereld en is het een voorbeeld van een oerwet, de wet van creatie en gevolg..?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samenzweringstheorieën en angst: waar je op focussed dat bekrachtig je!

© 2006 Julia Rogers Hamrick

“Er gaat nauwelijks een dag voorbij waarbij ik niet geconfronteerd wordt op het Internet met iemand die me gepassioneerd voorhoudt dat de wereld in de boeien is geslagen door een samenzwering van kwade krachten en dat de hulpeloze menselijke bewoners van deze planeet, als slaven worden gehouden door hypercalculerende, snode mensen (of zelfs aliens) en hun boze organisaties. Wat kan nou een meer klassiek dualiteits-matrix-thema zijn dat dit..?

Hoe welgemeend de bedoelingen ook zijn van hen die dit rondvertellen, en hoe waar deze uitspraken wellicht ook zijn, in relatie tot de een bepaalde kijk op de werkelijkheid, tóch is het natuurlijk geen wereld van harmonie en plezier die je wenst! Elke passie die je investeert in de dualiteitsmatrix, door buiten je zinnen te raken over zoveel ‘boosheid’ en ‘kwaad’ doet precies dátgene, dat jou en de rest van de mensheid in een lagere vibratie houdt: je bekrachtigt de macht van deze entiteiten in de achterwaartse polariteit, door hen te voeden met deze negatieve energie. Datgene waar je op focussed of datgene waar je tegenaan duwt, dat bekrachtig je. De sleutel van de oplossing stijgt boven het vraagstuk uit.

Het 'kwaad' wordt van binnen verlicht. Door de focus te verleggen kun je beiden 'zien'..
Het ‘kwaad’ wordt van binnen verlicht. Door JOUW focus te verleggen kun je beiden ‘zien’..

Heb je weleens bij jezelf opgemerkt hoeveel angst je ‘aftapt’ als je leest, hoort of zelfs denkt aan en over de ideeën dat je gecontroleerd en gemanipuleerd wordt? Heb je weleens het dal in je energiefrequentie waargenomen en de afname van je vreugde, die beiden worden veroorzaakt, wanneer je jezelf in deze discussie mengt van de samenzweringen? Wat zegt dit jou? Als je er alert op bent, zul je merken dat je bent ‘opgeschoven’ naar het gebied in jezelf dat op angst floreert..

Welk aspect van jou is het dat opgewonden raakt van en gevoed wordt door angst? Het is jouw reptiliaanse brein. Hoewel het reptiliaanse brein een paar belangrijke taken voor je uitvoert, zoals je autonome zenuwstelsel controlleren, en ervoor zorgt dat je niet wordt overreden door een bus, is het tóch niet het deel in jezelf dat jou zal leiden naar vrijheid en geluk. Wanneer je gehoor geeft aan de oproep van het reptiliaanse brein, zal dit je naar een lagere frequentie leiden en daarmee verder van de paradijselijke werkelijkheid van rust en vreugde.

Dus waarom zou je je frequentie verlagen door je te laven aan, en het delen van angstige materie? Boven deze roep van je reptiliaanse brein voor nog meer heavy stuf, is je reptiliaanse brein ook bezig je status te geven, doordat hoe slimmer jij lijkt te zijn, hoe hoger je status is.

Omdat in de reptiliaanse breinwereld status een sleutel is voor overleving. Jouw ego, dat in feite de psychologische mantel is voor je reptiliaanse brein, vindt voldoening in de presentatie van jezelf als een van de weinigen die wakker zijn en betrokken is de manipulaties van de kwaad-doeners aan het licht brengt.

De ironie wil echter, dat naarmate er meer mensen zijn waarmee je deze informatie deelt, en daarmee ook de angst er omheen, des te lager ook de frequentie en het corresponderende bewustzijnsniveau van de hele mensheid zal zijn. En hoe meer vastberaden de mensen worden om het kwaad te bestrijden door ertegen aan te duwen, des te sterker zal het worden. Dus hoe meer energie we geven aan de theoretische samenzweringen, des te meer zullen deze samenzweringen, of de angst die zij genereren, worden versterkt, en des te meer zal de mensheid kracht verliezen.

Hoe lager je frequentie/bewustzijnsniveau, des te minder ben je in staat te ontwaren, en des te makkelijker ben je te manipuleren. Dus als je je zorgen maakt om de slavernij van de mensheid (of wat de samenzweringstheorie van de dag ook is), het minst behulpzaam ben je om deze problemen op te lossen, als je ermee aan de haal gaat, je jezelf erin wentelt en deze angstige materie deelt met iedereen!

De zwarte humor rondom deze samenzweringstheorieën, is dat ze op angst drijven, en dat de kennis over deze theorieën niet een of andere belangrijk bewust-Zijn bij je oproept, dat naar een morele overwinning van het ‘goede’ boven het ‘kwade’ leidt. Je kunt het kwade niet onder de knie krijgen door ertegen aan te gaan hangen of door je er op te focussen.

Hokus Focus.. Harry Potter is natuurlijk hét prachtige voorbeeld van de kracht van focus.

De manier om te ontsnappen aan de klauwen van het kwaad, is door je te verheffen boven de realiteits-dimensie waar er zoiets is als ‘goed’ en ‘kwaad’. Je doet dat door je frequentie te verhogen boven de dualiteitsmatrix, door vreugde en onconditionele liefde uit te sturen, dat is de weg die de spirituele meesters ons tonen. Dit zal een hele teleurstelling zijn voor de reptiliaanse hersenen, dat leeft in de overtuiging dat ‘vechten’ de beste manier is om problemen op te lossen!

Het meest krachtige instrument dat je bezit is je bewust-Zijn om te kiezen voor een focus op en het wentelen in Vreugde. Om Liefde uit te stralen in plaats van angst, en daarmee de hele mensheid hoger te brengen in frequentie. Dát is nou precies wat de mensheid vrij zal maken. De werkelijke vrijheid van de tirannie van angst vind je in het verhogen van je frequentie, weg van de angst en in de vreugde die je krijgt als je je focus verplaatst van datgene wat je niet wilt, naar datgene wat je WEL wilt.

Menselijke wezens snappen hun ware kracht alleen wanneer zij op een voldoende hoog vibratieniveau van bewustzijn staan. Dus als datgene wat je wilt, het bekrachtigen van de mensheid is, het focussen op vreugde, dan is het nodig om je eigen vibrationele veld te verhogen, naar het niveau waar je vreugde daadwerkelijk ondergaat. Tevens zal dit het bewustzijn van de mensheid helpen verhogen en je medemensen helpen om de kans te grijpen hun eigen kracht op te pakken. Wanneer jij je werkelijke kracht kent, is het niet langer mogelijk dat je een krachteloos slachtoffer bent. Dus doe jezelf en de hele mensheid een plezier, en hou je focus in lijn met Liefde en Vreugde.”

27 gedachten over “Over hypnose, Robbie Williams, de kracht van intentie, Harry Potter en medische kosten.

 1. @ Guido: dank je wel voor de hint voor deze link en deze info! Belangrijk, want dit is nou precies wat de psycho-neuroimmunologie (wetenschappelijk vakgebied wat ‘mind over matter’ aantoont- beter mind=matter?). Ik heb in 1997 een literatuurstudie hierover gedaan (effecten van bio-feedback, suggestie, conditionering, humor, hypnose, etc) maar ben ik nog aan het zoeken voor je…Het intentie experiment van Lynne McTaggart is ook een briljante verzameling studies die dit artikel en die over bewustzijn etc bekrachtigen. Vele herhaalde studies die onomstotelijk aantonen dat materie te beïnvloeden is. Ook levende! Bacteriën, virussen, cellen, planten, mensen. Non-lokaal, dus op afstand. Met intentie. Bewustzijn… Ik zal de komende dagen af en toe de conclusies van fascinerende studies kort noemen.

  ps ik kende het principe maar zag de moonwalkbeer ook niet. Heerlijk zo,n filter op interferentiepatronen 😉

 2. Ik heb zelf een tijd mensen behandeld met hypnose. De resultaten die je kunt bereiken met dit fenomeen zijn verbluffend. Mijn schoondochter had altijd last van koortslip na een sessie nooit meer terug gehad, wat heel veel tubes zovirax scheelt. Vrouw verslaafd aan kalmerings tab. weer normaal kan functioneren, zonder vergif tab.
  Hyperventilatie, film gezien van vrouw die onder hypnose een keizersnee ondergaat. Dat je mensen zelfvertrouwen kunt geven en sterker in het leven staan.En natuurlijk willen de artsen er niet aan. Ze schrijven liever pillen voor kun je tenminsten nog eens terug komen voor een herhaling recept. En nog een een portie vergif nemen. Mensen die zichzelf met degens doorboren zonder te bloeden zelfhypnose. Als mensen eens wisten wat je met dit kunt doen zou de wereld er mooier uitzien. Nee je wordt naar een psychiater gestuurd of een specialist voor nog meer geld en nog meer pillen, de mens weet niet dat het zelf in staat is om een gebroken been te helen.De mens kent zijn eigen krachten niet. En de heren doktoren zijn ook niet van plan ons daar op te wijzen. De energie die je kunt geven aan mensen maakt ze ook bang, ik heb eens iemand die last van zijn knie had alleen met hand oplegging gedaan deze persoon kreeg zoveel energie dat zij niet kon slapen. En was bang voor mij. Iemand die niet meer kon bukken van de rug pijn hand erop en lopen maar. Mooie dingen alleen jammer dat mensen er moeite mee hebben.

 3. En wie bewijst heeft helemaal gelijk, ook al zou hypnose op ‘suggestie’ berusten, dan is er des te meer reden om suggestie’placebo-effecten en de kracht van (interne of externe!) suggestie wetenschappelijk te bestuderen, toch? Gelukkig is dit een retorische vraag, het wordt namelijk al gedaan en aangetoond dat dit werkt, inclusief een heel scala aan concrete herhaalbare vormen van beïnvloeding van diverse levensvormen en fysiologische parameters.

 4. Ik ben geregistreerd quantumtouchtherapeut en met deze methode kun je zelfs ruggen rechtzetten en iedereen kan het leren. Dat is het mooie ervan. Je leert ook jezelf helen met klank kleur en intenties. En het werkt.
  Dwz als degene die de behandeling ondergaat er aan toe is. Want er kunnen verborgen blokkades ten grondslag liggen aan het symptoom en dan is het zaak om deze eerst aan te pakken. Men gaat er vanuit dat degene die behandelt wordt zelf de genezer is. Diegene die behandelt schept slechts de juiste voorwaarden. Het gaat ook over entrainment. Door de frequentie te verhogen wordt een blokkade die een lagere frequentie heeft beinvloedt en gaat meeresoneren.
  Het is een hele mooie methode om te helen.

 5. http://www.argusoogradio.org/?page_id=1808 Geachte lezers, hier een interessant en belangrijk verslag wat te beluisteren is (je kunt het interview pauzeren of in het midden klikken van de player om verder of terug te gaan tijdens het luisteren!)

  De linkt speelt het radiointerview van gisteren af (het Argusoogradio programma ‘Gezond en Wel’, met de presentatoren Desiree Rover, Johan Oldenkamp en vanaf 11 oktober ook ikzelf).

  Belangrijke informatie en inzichten op het gebied van intentie, placebo-effect, bewustzijn, holistisch en energetisch helen, bewijzen voor homeopathie, acupunctuur, non-lokaal genezen, bio-resonantie, samenhang, verbondenheid en heelheid!

 6. Wil je echt weten waar de hele wereld om draait, wat wanttoknow.nl zo angstvallig vermijdt: S E X. HET levert ultieme verslaving op en dus ultieme macht. Liefde ook schrijven ze hier. Wat een flauwe kul. De meesten denken dan echt gewoon aan S E X.
  Waarom was Tessa zo’n publiekstrekker, waarom moet John zo’n stoere bink zijn, waarom is vleeseten hier taboe????
  Wat ligt het dichtst bij doodsangst: S E X.
  Alleen wat mensen willen horen en willen zien dringt tot hun waak-bewustzijn door.

  Mooi zo, kunnen wij repto’s nog een poosje ons gang gaan.

 7. Misschien, als je er tijd voor vrij kunt maken, zou je er een boek over moeten schrijven, of zo, denk ik. Dan krijgt dit verhaal wellicht nog een staartje.
  Ik wens je een warm hart toe.

 8. David Icke zegt ongeveer hetzelfde, maar dan, vind ik, wat genuanceerder: ‘Je kunt het negatieve (lees: reptilians & Co) niet bevéchten door ertegen te vechten, omdat deze energieën daar slechts door gevoed worden. Ze wíllen juist graag dat je straks weer gaat meevechten in een of andere 3e wereldoorlog, want dat soort emoties, angst, woede, verdriet, dat is hun voedingsbron. ‘Liefde is alles wat er is en in Liefde ligt onze wáre kracht” kan je David Icke horen zeggen. Maar …. liefde op die manier (met een Hoofdletter) ontstaat door een opening, een objectivering van bewustzijn, waar de geest helemaal vrij is geworden van hypnotisch materiaal en daardoor ‘gewoon’ kan zien wat IS en óók intuïtief zal aanvoelen waar energieën geblokkeerd, gehypnotiseerd zijn. Alleen al door zo zich optimaal bewust te zijn, heeft zo iemand passief al een enorme positieve, ont-hypnotiserende, invloed op zijn omgeving.

  Er zijn daarenboven ook nog Warriors-van-het-Licht die hun bewustzijn zodanig kunnen richten, die hun spraak zodanig kunnen formuleren en die hun lichaamskracht zodanig kunnen beheersen, dat zij niet alleen een passieve lichtkracht vertegenwoordigen, maar ook daadwerkelijk kunnen ‘ingrijpen’ en in alle liefde en wijsheid onze duistere broeders weer effectief hun plaats weten te wijzen. Zo een grote LiefdesPower ontstaat niet door je hoofd in de grond steken, om je lekker bewust proberen te blijven van alleen je eigen lieflijke gevoelens in de veronderstelling dat er tóch geen goed of kwaad is en dat alles helemaal cool is als wij maar innerlijk blijven glimlachen, temidden van alle leed in de wereld.
  Er is wel degelijk een gevecht aan de gang tussen duister en licht en het is zaak om – vanuit liefde – deze zaak te belichten om op die manier de grondoorzaak van negativiteit, zijnde hypnose en onwetendheid, op te heffen. En, nogmaals, dat gaat niet lukken door het negatieve, de onwetendheid, in onszelf en in anderen, te negeren, zijn gang te laten gaan en er maar eenvoudigeweg op te vertrouwen dat het allemaal vanzelf wel goed gaat komen, als “ikke me maar positief en goed voel”.

 9. Kortom:
  Niet bang willen zijn en daarom het duistere om en in ons te negeren door je stevig te blijven focussen op en wentelen in je oeroude eigengemaakte of anderszins verkregen (‘in-gehypnotiseerde’) nep-vreugde-dingetjes……. dat ís angst en dat houdt je klein.

 10. @keescomm

  Ik ben het helemaal met je eens.
  Kijk naar de strijd in je eigen
  geest en je weet wie je vijand is.
  Dit wil de mens graag overslaan.
  Maar wie zichzelf kent kent de wereld zou ik zeggen. Wat zich daarbuiten afspeelt speelt zich
  ook af in jou. Maar dat willen de meesten niet weten. Liever met het vingertje naar buiten wijzen.
  Juist het licht laten vallen op datgene wat zich in het duister bevindt in jezelf en in de buitenwereld maakt dat je veilig bent. Het vraagt wel om moed en een
  heldere geest. Om je angsten onder ogen te durven komen, maar volgens mij is het de enige weg naar echte bevrijding.

 11. Quote : “Tot slot terug naar David Icke. Het selffulfilling prophecy verhaal van het ontsnappen uit de negatieve spiraal van lagere emoties. Lagere emoties die weer lagere emoties tot resultaat hebben. Enzovoort. Of, en dat is hier de vraag, zijn we ook sterk genoeg deze emoties de ‘baas’ te zijn. Er niet tegen te willen vechten, maar er naar te kijken en ze los te laten.. That’s the question!”

  Antwoord :
  JA DAT ZIJN WE !
  Er is geen reden bang te zijn van welke emotie dan ook, want in werkelijkheid leert en zegt elke emotie je iets over een functie of gedeelte in je lichaam. Het zij “hulpstukken” zowel de als hoger en de als lager bestempelde!

  Mijn “lagere” emoties hebben parels aan kennis en inzicht naar boven gebracht !
  Het is dwaas om de illusie van hoog-en-laag je in te laten kaderen.

  In plaats van er naar te kijken en ze weer los te laten is er nog een tussenstap nodig : namelijk “het in de hand nemen en AANDACHT en liefde geven aan die gevoelens”. Pas als ze bestaansrecht hebben gekregen zullen ze weer in balans komen en zijn met wie je bent en is het een natuurlijk los laten dat geen enrgie meer behoeft.
  Elke emotie is een communicatiesysteem in werking ! Ben je bereid om slechts gedeeltelijk met je Wezen en Lijf in verbinding te staan of ben je bereid om naar alles te kijken en te luisteren en een symbiose te vormen?
  Wees niet BANG om elke nuance van jezelf toe te staan in communicatie met jezelf te treden.

 12. @Krispy: dank! Hoger en lager is geen ‘minder dan’ of ‘slechter dan’. Het is wat het is, hoger en lager. Hoger dan waar je NU bent, en lager dan waar je NU bent. Het je realiseren van het NU-punt, waar je op dat moment bent, heft de ‘waarde’, of de ‘rangorde’ van Hoger en Lager helemaal op.
  Het bijzondere is dat wanneer je dit letterlijk voor jezelf uitbeeldt, hoger (boven je hoofd) en lager (onder je), is het ook neutraal. Zonder oordeel. En inderdaad Krispy: doe dit KADERLOOS. (niet in vakjes vangen)

  Wanneer je van polariteiten uitgaat, zoals beter/slechter of goed/fout, kom je als vanzelf op een horizon terecht, met links de ene polariteit en rechts de andere, OP GELIJKE HOOGTE MET JEZELF IN HET ‘NU’… Gebarentaal doet polariteiten als vanzelf ook op een horizon zetten. Links en rechts.. Maar dat is mijn observatie..!

 13. Quote:
  “Menselijke wezens snappen hun ware kracht alleen wanneer zij op een voldoende hoog vibratieniveau van bewustzijn staan. Dus als datgene wat je wilt, het bekrachtigen van de mensheid is, het focussen op vreugde, dan is het nodig om je eigen vibrationele veld te verhogen, naar het niveau waar je vreugde daadwerkelijk ondergaat. Tevens zal dit het bewustzijn van de mensheid helpen verhogen en je medemensen helpen om de kans te grijpen hun eigen kracht op te pakken. Wanneer jij je werkelijke kracht kent, is het niet langer mogelijk dat je een krachteloos slachtoffer bent. Dus doe jezelf en de hele mensheid een plezier, en hou je focus in lijn met Liefde en Vreugde.” ”

  *
  *

  BAH BAH BAH !!!!
  Die laatste zin is werkelijk weerzinwekkend !!! Mag ik ff een kotsbakje aub ?

  Door alleen je focus te houden op vreugde en liefde beland je in een eenzijdige illusieve werkelijkheidswaanzin.
  Liefde en plezier zijn zeker sbelangrijk en hebben wel degenlijk de potentie om energieën te veranderen en het klopt dat je je dan gelukkig voelt.
  Maar we zijn hier niet op aarde om het Eenzijdige van een medaille te ervaren, we zijn hier om beide zijden te ervaren en Het-Al_wat_is in ons tot uiting te laten komen en er bewust van te worden. Hoe kun je Al-dat-is zijn als je alleen maar geluk en liefde wilt zijn ??????

  Q: “Menselijke wezens snappen hun ware kracht alleen wanneer zij op een voldoende hoog vibratieniveau van bewustzijn staan”

  Hoe denigrerend klinkt deze zin in mijn oren !!! Hoe graag wil iets of iemand ons op een hoog en onbereikbaar en afgelegen eiland hebben ?
  De Ware Kracht ligt in het beheersen/aankunnen/kunnen ervaren en begrijpen van ALLE vibratie-NIVO’S,
  bewustzijn ontstaat wanneer de wisselwerkingen tussen de nivo’s zichtbaar worden en hun symbiose begrepen word.
  Ware Kracht onstaat wanneer je niet meer het gewogene bent (links-rechts of licht-donker of licht-zwaar of negatief-positief) maar zelf het Middelpunt vormt en de Weegschaal Zelf wordt.
  je kunt slechts Het Geheel zijn als je ook Alles omvat.

  Als je begrijpt wat ANGST werkelijk is, dan kun je het helpen dan mag Angst er zijn … zonder dat er een fel wit helend licht op geschenen word … dan mag het er zijn zoals het is, dan heeft het bestaansrecht in zijn eigen hoedanigheid en maakt het deel uit van het geheel, dan kun je kracht ervaren uit zijn functie.
  Teveel en ongepast LICHT wekt weerstand op en verblind …

  Vele mensen denken dat de Reptilians zoals beschreven door Icke alleen leven en profiteren van emoties als angst-verdriet-verzet … Ik zeg je uit eigen ervaring dat dat NIET zo is.
  Ze slurpen ook via mensen van het Witte Licht! Ze gebruiken jou poort naar die energie om voor zichzelf energie weg te trekken.
  Mensen die het Witte Licht schijnen zijn als bakens, als vuurtorens voor hun waar ze net zo gemakkelijk op in tappen als op angst en pijn. Jij als Lichtwerker wilt pijn en verdriet “helen” en dus richt jij je aandacht daarop, als de persoon in kwestie er nog niet klaar voor is of zelfs de heling als moeilijk en pijnlijk ervaart ligt er een lijn open naar diegene die uitzuigen en gebruiken.

  Er zijn zelfs Reptilians (om ze zo maar even te noemen) die geïnfiltreerd zijn in de spirituele werelden, en ze willen ook daar dat mensen zich afhankelijk van hen maken en dat ze zich zo gaan “verhogen” dat ze op een eiland terecht komen waar echt contact met de middelste en lagere energie- en levensnivo’s verloren gaat. De middelste en lagere nivo’s kunnen de hogere nivo’s niet meer verstaan en begrijpen op hun zwevende wolkje … De wijsheid en de informatie van het hogere kan dan niet meer overgebracht worden naar het lagere, waardoor de macht over de lagere en middelste regionen van de Machtswellustigen steeds groter word…. Zie je ze in hun handen wrijven ?

  Het is prima om je capaciteiten te vergroten door kundig en bekwaam en bewust te worden van de energieën van de hogere vibraties, maar keer altijd terug naar je centrum ! Vanuit het Midden zijn alle richtingen en vibraties bereikbaar en sta je in contact met de 3 zijden van de medaille, de 3-eenheid : voor, achter en hetgeen eromheen. Al-dat-is.

  Wees de weegschaal ipv het gewogene en zoek de stilte op in het centrum van het oog van de storm !
  Wees niet bang voor de orkaan want zij is niet slechts desstructief, soms is zij ook bevrijdend en zuiverend, zij is schepping en chaos.
  Word 1 met alles, ipv half te zijn.

  *

  Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik probeer te verwoorden.

 14. @ Krispy

  Mijn respect voor je uitleg. Ik begrijp volkomen waarover je het hebt. We zullen alles in onszelf moeten laten zijn zoals het is.
  Herkennen Erkennen Accepteren en dan heelt het vanzelf.
  Door in strijd te gaan met datgene wat we niet kunnen accepteren verliezen we onze kracht. We raken verdeeld. Wanneer we onze kracht verliezen zijn we de speelbal van
  diegenen die controle willen zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld.
  Dank je wel voor je heldere uitleg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.