Advertentie

De opdracht: smeedt ijzer tot goud..!


tessa cosmic woman in elkaarTessa Koop begon haar loopbaan in de journalistiek. Ze was in 2008 medeoprichter van WantToKnow.nl en 2016 staat voor haar vooral in het teken van het verschijnen van haar boek ‘Cosmic Woman’. Ze deed de afgelopen jaren zoveel persoonlijke kennis op over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar op weg zijn, dat ze besloot zich te wijden aan het uitdragen en delen van deze informatie. Ze doet dat op uiterst toegankelijke wijze en vooral op haar eigen wijze, met een heel praktische inslag en dito voorbeelden..

Tessa: “Voor Cosmic Woman is het universum haar ‘speeltuin’. Ze volgt niet het pad van een ander maar ze definieert ‘Kosmisch Bewustzijn’ op haar eigen manier, in harmonie met het universum. We zijn geboren als scheppers van oneindige mogelijkheden, maar we zijn ook geboren om wijs te zijn, vrij, krachtig, gezond en happy. We zijn niet geboren als makke schapen of als robots. Ik hoop dat ik je mag inspireren een Cosmic Human te zijn in een holografisch universum.”
Meer informatie vind je hier op de splinternieuwe site van:
cosmicwoman.nl

x

x

* * *
x

‘En we zullen stijgen
Boven liefde, boven haat’

‘Iron Sky’ | Paolo Nutini

x

x

De opdracht: het omsmeden van ijzer in goud

2016 © Tessa Koop | Cosmic Woman – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Kristalhelder heb ik voor ogen wat het doel is van het drieluik ‘Cosmic Woman’, waarbij ik in drie fasen uitgroei tot een moderne, multidimensionale, kosmische vrouw. De titel gaat niet alleen over mij, maar over wat we als mens op het punt staan te worden: kosmisch, multidimensionaal. Het is een groot mysterie dat in ons aan het licht komt. Daarin is ‘Cosmic Woman’ een stille getuigenis van een ongelooflijke bewustzijnstransformatie die wereldwijd gaande is.

2016-06-15_100103In het boek deel ik hoe mijn proces naar een kosmisch bewustzijn is verlopen. Dat is het volgende bewustzijnsniveau van de mensheid. Het is de wetenschap dat er slechts één Universele Geest is en dat alles daarin met elkaar is verbonden. Dit perspectief verandert alles. Ik begin de eerste twaalf maanfasen (boek 1) als ‘Cosmic Girl’ (het jonge meisje of de maagd) dan doorloop ik in Maanfase 13 (boek 2) de initiatie als Cosmic Woman (volwassen vrouw) en in deel 3 ben ik de ‘wijze vrouw’ en mag ik meer delen over onze verbinding met de sterren en de eeuwenoude profetie: ‘The Return of the Star Nations.’

Dat wist ik niet toen ik in 2012 aan dit boek begon. Dat wist ik niet toen in 2011 de Grootmoeders begonnen te spreken. Je kunt dit eerste boek lezen als een fijne, praktische handleiding om van hoofd naar hart te gaan en mijn persoonlijke verhaal jou laten inspireren. Je kunt er uitpakken wat bij je resoneert, wat je hart raakt, wat je nieuwe perspectieven aanreikt. Je hoeft ,behalve een open mind en een open hart, niet per se iets met sterrenmensen. Het is toegankelijk voor een groot publiek.

Een drieluik met een Plan..
Achter deze drieluik ligt een Plan ten grondslag. Er is vanuit hoger hand over nagedacht, en via mijn Hogere Zelf ben ik altijd haarfijn op dit Plan aangesloten geweest. Het zat als een diamant in mijn hart toen ik voorafgaande aan deze incarnatie besloot naar de aarde te komen, in deze lus van tijd, op deze gouden spiraal.

animated sacred-geometry2Het plan zou zich in mijn menselijke energiesysteem vertalen als ‘groots en meeslepend’, iets met ‘beroemd’ worden, mensen inspireren en informeren… Poeh, mijn ego zou me nog regelmatig vermoeien en tot wanhoop drijven. Hoe vertaal je immers een plan voor je leven, vanuit energetisch perspectief, met je verstand, met wie je denkt te zijn?

Nu besef ik dat het grote en meeslepende gevoel te maken heeft met mijn liefde voor Moeder Aarde, mijn opwinding over de tijd waarin we leven, waar we naar op weg zijn en mijn grote compassie voor wat er gaande is op aarde. Maar ook: het feit dat ik zou gaan ontdekken en ervaren wie ik werkelijk ben en vanuit deze staat van zijn zou ik mijn blauwdruk op aarde neerzetten.

Punt is alleen, en dat zou ik vaak zeer frustrerend vinden, dat ik steeds kleine plukjes grotere geheel aangereikt zou krijgen. Ik zou ongelooflijk veel geduld moeten hebben en bijna de 40 jaar aantikken, voordat het los zou komen. Met ondertussen die herinnering in mij meedragend over mijn kwaliteiten, psychische vermogens, andere manieren van het ervaren van de realiteit…

golden spiralDe gouden spiraal waarin we leven, wordt door Paolo Nutini bezongen als Iron Sky’. En dat klopt, want als je ernaar kijkt vanuit het autonome, mannelijke bewustzijn is er geen gouden randje meer in deze wereld te bespeuren. Alleen koud ijzer. Ken je dit nummer niet? Je zou haast even alles terzijde moeten schuiven om het te gaan beluisteren. Dat heb ik net ook gedaan en het heeft me direct in deze frequentie gezet om dit stuk te schrijven.

Het zal jou wellicht in de juiste frequentie zetten om jouw missie te voelen en jou de wilskracht geven om boven liefde en boven haat uit te stijgen. Boven je eigen verdriet voor wat er gaande is in deze wereld, waarin kinderen, vrouwen, mannen en dieren lijden en machtswellustelingen over onze hoofden regeren. Over onze hoofden ja. Niet over onze harten. Want zoals Charlie Chaplin in dit nummer wordt aangehaald met zijn speech uit ‘The Great Dictator’:

“Voor degenen die mij kunnen horen, zeg ik: wanhoop niet.
De ellende om ons heen, is slechts het doorgeven van hebzucht – de bitterheid
van mensen die bang zijn voor de manier van de menselijke vooruitgang.

De haat van mensen zal voorbij gaan, en dictators zullen sterven.
En de macht die ze afnamen zal weer terugkeren naar de mensen.

En zolang mensen sterven, zal vrijheid nooit verloren gaan.

Geef jezelf niet over aan deze onnatuurlijke mannen – machinemensen met machinegeweren -geest en machineharten!
Jij bent geen machine! Jij bent geen vee… Jij bent mens!

Jij hebet als mens de macht om dit leven vrij en mooi te maken,
om dit leven een prachtig avontuur te maken.

Laten we die macht gebruiken – laat ons verenigen.”

the great dictator charlie chaplin

x
Wat is dan de Waarheid over de tijd waarin we leven?

Wat is dan de Waarheid over wie jij bent? En HOE kom je dan bij de kern van de meest gezochte kwaliteit in ons leven: de Waarheid? Je kunt de Waarheid vaak herkennen als kippenvel of een sterk innerlijk weten. Als ik naar dit nummer van Paolo Nutini luister, krijg ik kippenvel, voel ik een enorme wilskracht te doen wat er te doen is. Om uit te stijgen boven liefde en boven haat, daar waar Eenheid is. Geen polariteit.

golden ratioGeen goed tegenover kwaad maar dat wat is: energie. Een gouden spiraal. Waar je magische dingen mee kunt doen. De energie waarmee we onszelf kunnen bevrijden, waarmee we van ware Vrijheid kunnen genieten. Het maken van de verbinding met jouw innerlijke Waarheid, is het verkrijgen van toegang tot de kennis en macht die in jou liggen. Door deze verbinding herken je wat goed is, wat waar is. En het helpt jou jouw persoonlijke Pad te verlichten.

Want ja… kijk eens om je heen, voel eens in je hart… Als de inhoud van mijn boek bij jou resoneert, dan weet jij toch ook dat jij hier met een speciale reden bent gekomen? Je bent hier toch niet gekomen om jouw macht uit handen te geven aan dat wat zich buiten jou lijkt te bevinden? Jij bent hier toch niet gekomen om de Iron Sky te voeden?
Om deze frequentie van haat, kou en lijden te versterken? Erin mee te gaan? Eronder te lijden. Jezelf slachtoffer te voelen wat hetgeen de wereld ‘buiten’ jou over jouw hoofd uitspookt? Jij hebt vrije wil!

In de Gouden Spiraal ben jij een Cosmic Man of een Cosmic Woman in een holografisch universum. Het enige wat je daarvan echt hoeft te begrijpen is: jij bent zowel de druppel, als de zee in de druppel. Jij bent tot in het diepste van je cellen, een spiegel van de kosmos. Jij bent: ‘Zo boven, zo beneden.’

Als je multidimensionaal naar jezelf zou kijken, zou je zien dat je een wandelende melkweg bent. De dynamiek van jouw cellen vertoont overeenkomsten met die van sterrenstelsels. De enorme ruimte die bestaat tussen elektronen en de kern van van elk atoom is ‘leeg’. Jij bent zuiver licht.

Hoe kan er een wereld zijn buiten jou?
Hoe kun jij jezelf loskoppelen van het allesomvattende veld waar je één mee bent en wat mens en materie met elkaar verbindt? Je kunt alleen maar in de illusie van deze ‘realiteit’ leven. De realiteit is niet vast, niet gefixeerd, niet van ijzer maar van vloeibaar goud. Het is alleen donkere materie als jij het bestaan ervan ontkent. DE realiteit bestaat niet, alleen JOUW ervaring van de realiteit.

Je bent een ster,
gebonden aan
een lichaam.

– De Smaragden Tafel

Dit gezegd hebbende, dit wetende… In wat voor tijd hebben we dan al die tijd geleefd? Of beter gezegd: geslapen? We hebben geslapen in een Iron Sky, maar de hemel boven onze hoofden en in onze harten breekt open en we herrijzen als een feniks uit het as. We worden wakker in de droom. En achter dit proces ligt orde en harmonie ten grondslag.

In de drieluik van ‘Cosmic Woman’ beschrijf ik het proces hoe ik als een feniks uit het as herrijs. En ook al is mijn verhaal anders dan jouw verhaal. Ook achter dat van jou ligt een plan ten grondslag, dat verbonden is aan het plan voor de mensheid, het plan voor de aarde en dat van het universum. Dat komt omdat jij en ik in de basis één zijn. Ik ben een andere jij.

animated pebbles riverHet belangrijkste wat je te doen staat..
En weet je wat het belangrijkste voor jezelf is om te doen in deze tijd? Er is werkelijk in essentie geen andere opdracht dan jezelf opnieuw te verbinden met wie jij werkelijk bent. Jezelf opnieuw te versmelten met jouw Hogere Zelf, jouw innerlijke Zon, jouw Godsvonk, jouw energielichaam. Aan jou de taak om jouw donkere materie om te vormen tot goud, vloeibaar bewustzijn als een Alchemist van het Hart.

We ervaren onze persoonlijke Waarheid op basis van ons overtuigingssysteem. Jouw overtuigingen bevatten een deel van jouw scheppingskracht en vormen het raamwerk voor jouw unieke realiteit. Jij bent zowel de Waarnemer als die Waargenomen wordt en jij mag kiezen wat jij wenst te ervaren. Deze cirkel van eenheid is eeuwenlang op Aarde gebroken geweest.

‘Het menselijke bewustzijn is op dit moment door twee polariteiten gegaan – het aardebewustzijn van de moeder en daarna het mannelijke bewustzijn van de vader, maar ze hebben zich niet met elkaar verenigd. Die twee moeten nu samenkomen, zodat het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar in evenwicht zijn.’

(Uit: het Hathor-materiaal | Tom Kenyon)

In mijn tweede boek lees je hoe ik in de wereld van oude Egyptische mysteriën word getrokken. Maak ik kennis met oude Hermetische Principes, verdiep ik mij in de Smaragden Tafel en lees je hoe ik steeds meer met mijn eigen androgynie in het reine kom. Als je naar de cover van dit boek kijkt, zie je ook hoe deze androgynie tot uiting komt.

Androgynie komt van het Grieks voor ‘man’ (ἀνήρ, aner) en ‘vrouw’ (γυνή, gyne). Je spreekt van androgynie als iemand zowel ‘vrouwelijke’ als ‘mannelijke’ eigenschappen in zichzelf combineert, ontwikkelt en toepast. Het is niet toevallig dat dit Alchemistisch Huwelijk plaats moet vinden. Dat we allemaal aan de vooravond staan van dit Grote Werk, zoals het in de alchemie ook wel genoemd wordt: het omsmeden van ijzer in goud.

‘… en tot het einde, is hij bevrijd door zijn strijd.
Alleen door worstelen en zwoegen tot het uiterste zal de ster in uw binnenste uitbloeien tot nieuw leven.
Hij die de geboden van alle dingen kent, vrij is zijn ster van de rijken van de nacht.’

– De Smaragden Tafel

Introductie: de Spirituele Raad van 13 Grootmoeders

Het omsmeden van ijzer in goud… dat is dus de opdracht van ons allemaal. Maar is het dan echt zo dat ‘alleen door worstelen en zwoegen tot het uiterste, de ster in ons binnenste uitbloeit tot nieuw leven’? Is er geen makkelijkere, kortere weg?

Wordt natuurlijk vervolgd 🙂

Tessa / Cosmic Woman

 

PS Woensdagavond 29 juni geef ik een lezing over ‘The Return of the Star Nations’. Kijk HIER voor alle info op mijn website CosmicWoman.nl. En als je mij wilt steunen: je kunt deel 1 van ‘Cosmic Woman’ nu al bestellen! Dan steun je mij in het uitgeven in eigen beheer; naar verwachting verschijnt het boek eind dit jaar.

cosmic woman logo klein

10 gedachten over “De opdracht: smeedt ijzer tot goud..!

 1. Op aarde komen? Je meest nabije stukje aarde is je eigen lijf. En androgyn is voor mij: vanuit spiegelend zelfhartbewustzijn een androgyne relatie aangaan met body en mind…. Het lood (mind, Saturnus) wordt dan omgezet in goud, hart… als energie tussen 2 polen: LIEFDE

  Tja, zo simpel!! in bv de brug achterover… en daar heb “ikken” har(d)t voor gewerkt…. thuiskomen in het HierNUmaals…. mbv de Tantra-YORT®

  1. Een behoorlijk new age gezwets dit stuk. Mind is Mercurius (kwik) overigens en is ook gelijk aan Toth. Saturnus staat wel gelijk aan lood ja. Maar GOUD is onze Zon Surya/Jezus of Shamash of wat voor naam je het ook wenst te geven. Het gaat hier louter om Alchemie. Donkere materie is fictie (er is slechts energie/bewustzijn/Licht) en donkere gaten zijn ook de grootst mogelijke onzin. Er is geen enkel bewijs voor. Wel dat er juist heel veel LICHT uitgezonden wordt in het Hart van iedere geschapen galaxy. En laten we maar helemaal niet beginnen over de elohim en consorten.

   Btw, stuk van CC is nostalgie en helemaal waar. Wij kunnen de kracht weer terugnemen van de duisteren omdat het aan onszelf is. Ontwaken is de kunst en er niet meer aan mee gaan doen. Dit westerse systeem praat ik dan over. Als we allemaal zouden opstaan en niet meer gaan werken, stort het per direct volledig in. De elite niemand meer om op te bouwen en laten we dan eindelijk eens als volwassen volgroeide spirituele mensen elkaar helpen zonder geld en machtsmiddelen. Omdat we elkaars spiegels zijn. Jij gunt een ander toch net zoveel als jezelf, toch!?

 2. Tes, wat onwijs leuk en fijn je weer eens tegen te komen bij Guido!

  Cosmic woman ja.. zekers te weten..

  Mooi neergezet door je van Charlie Chaplin, echt !

  groet Luna

 3. Hallo Tessa, de liefde en verbondenheid met moeder aarde is, denk ik een belangrijke stap om ook ons eigen lichaamsbewustzijn niet te vergeten.

  Lichaamsbewustzijn (zich thuisvoelen in zijn lichaam)is de eerste behoefte en verantwoording van een baby. Een baby is er intensief mee bezig dit instrument te leren kennen en zich hiermee in verschillende situaties uit te drukken.

  Als een mens opgroeit komt er zoveel informatie van buiten op hem/haar af,zoveel sociale aanpassing, controle, onderdrukking van natuurlijke en zielebehoeften, dat de kinderen al helemaal in hun hoofd/denkmechanisme terecht komen en het bewustzijn omtrent hun lichaam langzaam maar zeker verliezen. Daarmee is het weten verbonden te zijn met een universele spirit ook verloren, want een mens voelt zichzelf (vooral zijn lichaam) niet meer.

  Daarmee ontstaat afgescheidenheid,ontevredenheid en vooral gerichtheid op kunstmatige compensaties, zoals overdreven materialisme, streven naar macht en roem en alles wat het ego zo uitdenkt om de pijnlijke levensomstandigheden te verzachten en niet hoeven te voelen.

  De eerste stap terug, de weg van de sjamaan is dan inderdaad terug naar moeder aarde, verbinding met de natuur en contact met ons eigen lichaam.

  In ons centrum in Frankrijk (8 Hectare omringt door bossen, beeken en bergen)hebben we al enige ervaringsvelden gerealiseerd, waarin gasten en groepen worden gemotiveerd om hun lichaamsbewustzijn weer op een speelse manier te versterken. We hebben een zweethut, een vuurloopplek, een katharsisparcours (om stress en spanning te ventileren)en we zijn bezig met een leembaarmoeder, waarin de frequenties van moeder aarde je weer kunnen aarden en opladen.

  Morgen op de lezing kun je misschien een groepje optrommelen, die het leuk vinden om een weekje lichaamswerk/genot te doen. De mensen kunnen hier slapen, eten, doushen ,enz , dus nu de sprong in de praktijk. http://www.totalartoasis.net

 4. Dante omschreef het al mooi; ‘O, eeuwig Licht, dat slechts berust in uzelf, slechts uzelf kent en aldus, gekend en kennend, uzelf bemint en toelacht.’ (Uit de goddelijke komedie)

  Ik vond mooie verklaringen voor Kosmos geschreven door Dr. K.D. Goverts
  Kosmos, datgene wat orde brengt

  Het wijde betekenis-veld van het woord kosmos
  1. Het woord kosmos betekende oorspronkelijk orde.kosmos
  2. De tweede betekenis is: wat betaamt, wat zo behoort.
  3. Van daaruit kom je bij de derde betekenis en dan gaat het de staats­-or­de aan­­duiden.
  4. De vierde betekenis gaat nog een dimensie verder en dan is het de wereld­­orde, de schepping.
  5. De vijfde betekenis is de wereld op aarde en dan kan het ook de aarde be­­tekenen.
  6. De zesde betekenis kan ook de mensheid aanduiden.
  7. In de zevende plaats is het ook degene die ordent. Het kan zelfs de titel zijn van een magistraat, iemand die bestuurt, een regeerder.
  8. Bij de achtste betekenis wordt het ook sierlijkheid of sieraad, iets wat prach­tig op orde is.
  9. In de negende plaats kan het ook betekenen lofzang, huldigend ver­haal. Ver­tel iets heel moois over iemand en op die manier zet je als het wa­re de kos­­mos neer.
  10. In de tiende plaats kan het ook nog betekenen gebruiksaanwijzing. Je koopt een stofzuiger of een magnetron en vraagt: Hebt u er ook nog een kosmos bij? Dat is een gebruiksaanwijzing, een bijsluiter of zoiets.
  11. Als elfde betekenis kan het ook nog zijn: lof, eer of roem.

  Het woord kosmos heeft dus een heel wijd betekenis-veld.

  Het betekent dus in het algemeen: datgene wat orde brengt. Oorspronkelijk betekent het woord kosmos: een ordenend woord, iets wat orde schept. Het woord kosmos komt ook een paar keer voor in de Griekse vertaling van het eerste testament. De allereerste tekst waar het woord kosmos ge­­noemd wordt, staat bijna aan het eind van het verhaal over de schep­ping. Daar wordt verteld hoe de hemel en de aarde tot stand kwamen door het spreken Gods. In Genesis 2:1 staat als een terug­blik: “Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer” {Gen.2:1}. In de Septuagint staat: “Toen werden voltooid de hemel en de aarde en al hun kos­mos”. Hier wordt genoemd alle kosmos van de hemel en de aarde, alle or­de­ning, alles wat er ordelijk in rij en gelid stond, heel die wereldorde, die schep­pingsorde. Lettend op het verband tussen de Hebreeuwse en de Griekse tekst, zien we het volgende: In de Hebreeuwse tekst staat het woord tsaba‘, dat vertaald wordt met heer, legerschare. Daarbij zou je ook kunnen denken aan de hele wereld van de engelen, aan de hele onzichtbare dimensie. Het woord tsaba‘ is in het Hebreeuws legerschare en in het Grieks kosmos. Heel die legerscharen van engelen en machten en krachten staan Hem ten dienste en beheren en besturen het universum.

  En wat eenheid betreft;
  De schepping is pas voltooid als uit de veelheid weer de 1 is gekomen, die echter weer terugkeert tot de eenheid welke bestond voor de schepping, voor dat de 2 werd gemaakt 😉

  1. Mooi! Bedankt voor het delen. Dit soort reacties zijn echt waardevol en voegen iets moois toe. Lieve groet Tessa

 5. “Ik begin de eerste twaalf maanfasen (boek 1) als ‘Cosmic Girl’ (het jonge meisje of de maagd) dan doorloop ik in Maanfase 13 (boek 2) de initiatie als Cosmic Woman (volwassen vrouw) en in deel 3 ben ik de ‘wijze vrouw’ “

  Ja lol 😆 . Sommigen worden wijs geboren, maar de meesten hebben gewoon een heel leven nodig om uit te rijpen. Sommigen spelen in het bejaardenhuis nog steeds dezelfde infantiele machtsspelletjes. Wanneer een kind gaat lopen, de fijne motoriek zover ontwikkeld is dat het beginnen kan met schrijven leren, een bloem zich opent, een vogel uitvliegt… voor alles staat een tijdspanne.
  Zouden zweethutten, vuurlopen, catharsis, LSD, en andere dergelijke drama’s nou echt helpen om bijvoorbeeld het intense verdriet van een moeder om haar doodgeboren kindje te begrijpen? De wanhoop van een vader die geen contact met zijn kinderen kan maken, de paniek van een gezin dat op straat gezet wordt????
  Misschien begin je pas, als je zelf een heel leven achter de rug hebt, echt te begrijpen en heel misschien ook tegelijkertijd de betrekkelijkheid ervan.
  In ieder geval worden naarmate de ouderdom toeneemt mannen vrouwelijker en vrouwen mannelijker. Androgynie op een presenteerblaadje 🙂

  Ikzelf glimlach altijd een beetje om mijn eigen jeugdige overmoed zo’n 30? jaar geleden. Ach, zo schattig en onschuldig destijds
  🙂 🙂 🙂

 6. Het citaat ,,We worden wakker in de droom. En achter dit proces ligt orde en harmonie ten grondslag”, kan ik alleen maar beamen. Ben ook een paar maal ‘wakker’ geworden in een droom. Vorige week werd ik echter ineens wakker door een voorval vlak voor mijn deur. Er zat n.l. een jonge man met een kaal hoofd en gekleed in een oranje gewaad op een grote plantenbak. Zo te zien te wachten op iemand.
  Een kwartier later wilde ik in mijn auto stappen en zag de man nog steeds zitten. Ik liep op hem af en sprak hem aan met de vraag of ik hem misschien kon helpen. Ergens naar toe brengen?
  Hij vertelde dat de kennis die hij wilde bezoeken aan het werk was en andere kennissen (anderhalf uur rijden) hem zouden ophalen. We raakten aan de praat een ik vertelde hem dat ik zijn geloof een warm hart toedraag. Ik liet hem de zilveren lotusring zien die mijn moeder en grootmoeder reeds droegen. Er was iets met die ring;ik voelde me er zeer mee verbonden.
  De monnik bekeek de ring en vertelde dat de lotus het symbool was voor het ontwaken. Het begint met de wortels die gehecht zijn in de aarde (materie). Daarna volgt een zoektocht omhoog door de duisternis (troebel water). De plant komt plotseling tot volle bloei door het licht(van de zon)wanneer ze de duisternis achter zich laat!
  De symboliek achter ‘mijn lotusbloem’ hoorde ik voor het eerst en begreep dat ik deels instinctief leef. De uitleg van de monnik was met recht een ‘ontwaken’!

  Fijn dat je er weer bent Tes!

 7. Tja de wonder schone en wel doordachte uitspraken, gedaan door deze twee dames, Koekje en Odette, zijn allezins de moeite waard om te lezen, ook de Lotus ring is heel passend, dus Tessa inspireerd toch, wat ik niet had verwacht.
  Jenne

 8. “Wel dat er juist heel veel LICHT uitgezonden wordt in het Hart van iedere geschapen galaxy”. Mooi uitgelegd. Ik was dus een galaxy op het moment dat ik letterlijk door een liefdevolle gedachte met mijn ogen (mijn lijf was op dat moment niet aanwezig) de ruimte waarnam zoals een astronaut ziet als hij boven het aardse zweeft. Een oneindige stroom glazen bollen (net zoals bij het bellen blazen) zweefde door de ruimte komend vanaf één punt en stroomde het heelal in. De bollen brachten zes noten van de toonladder voort wat in deze verstilde wereld wonderlijk mooi klonk. En het gekke: een droom vergeet je snel; dit blijf je je hele leven zien en horen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.