Advertentie

Puur Goud: historisch instrument teruggebracht!


 

Nina Brown is de oprichter van de ‘Bijeenkomst van de Gouden Dolfijnen’, (Gathering of the Golden Dolphins) én de auteur van het indrukwekkende boek: ‘Return of Love to Planet Earth: Memoir of a Reluctant Visionary ‘ (Cauda Pavonis, 2010, 2011)  Op Nina’s website zul je veel over haar achtergronden kunnen lezen, maar we besteedden al eerder aandacht aan deze prachtige initiatieven van haar en de Gouden Dolfijnen’, een collectief veld van onze hogere Zelven.. Informatie van de ‘Golden Dolphins’, zoals ze deze via Nina Brown doorgeven:

* * *

 x

Puur Goud – historische instrumenten keren terug.

 x

‘Golden Dolphins’ via Nina Brown.

2011  © Nina Brown /  2011© vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

x

Deze laatste paar maanden hebben de ‘Gouden Dolfijnen’ onze verbinding ter discussie gesteld met de nulpunts-frequentie van puur goud. Dit gebeurde binnen het bewustzijn van het ‘gouden-dolfijn-kwantumveld’, ook wel het ‘verenigd- kristallijnen-veld’ genoemd.

Nina Brown bracht de ‘Golden Dolphins’ in beeld. (klik op de illustratie voor ons vorige artikel hier op de site)

Volledig uitgelijnd zijn met goud.
Geliefden, op deze ons welgezinde dag (de herfstequinox van 2011), wensen we met jullie te spreken over de frequenties van goud. Er is veel discussie op jullie planeet dezer dagen over goud-als-valuta en goud als basis voor de bescherming van bezit en welvaart. Wij komen vandaag, op een moment dat het licht van het Universum doorbreekt, om met jullie te delen dat goud méér is dan alleen maar bezit, of een vorm van welvaart en status. Goud, zoals wij dat kennen, is ‘communicatie-valuta’ door de hele kosmos.

Goud is van een dusdanige pure vibratie, dat wij, de Gouden Dolphin Avatars van Sirius B, het gebruiken als instrument van geperfectioneerde communicatie. Het heeft geen dimensionale restricties en ook geen planetaire restricties. Wij zijn in staat om het te gebruiken als versterker van onze communicatiemiddelen met jullie. We spreken niet over goud dat is verdund of dat haar hoogste en pure vibrationele capaciteiten heeft verloren, maar we spreken over puur goud, dat de hoogste frequenties uitstraalt van liefde en licht. We vragen je nu, vandaag, om je hoogste waardering voor dit nobele metaal uit te  breiden en puur goud te zien als een transportband van kosmische, en niet slechts als planetaire welvaart. Wanneer je in de juiste afstemming bent met goud, zul je krachten en mogelijkheden hebben, die tot nu toe onbekend zijn binnen jullie levensvorm. Dit vergt altijd een geloof in je werkelijke zelf en weten wie je werkelijk bent.

Zonder begrip van je menselijke goddelijkheid, kunnen de geschenken die goud je brengt niet worden uitgedrukt. Er zal een blokkade worden opgeworpen door het collectieve bewustzijn, omdat dit veld van dualiteit je vertelt dat dit simpelweg niet waar kán zijn.  De bankschroef, waarin dit veld je heeft vastgezet, heeft jouw de toegang ontnomen tot het wérkelijke geschenk van goud. Daarom raden we je ook niet aan om nu plotseling naar buiten te rennen en goud te komen voor haar ‘kosmische waarde’ die we benoemen, tenzij jij je volledig bewust bent van de heelheid die jij bent, omdat er anders niets anders van dit goud naar je toe zal komen, dan van andere valuta van deze planeet.

Ben je echter volledig de meester waarin je geïncarneerd bent, dán zal het goud in haar hoogste liefdes- en lichtfrequentie zich openen en zal het gebruikt kunnen worden als een kosmisch instrument, zoals we dat zojuist aangaven. Nu de mensheid zich vanuit het collectieve bewustzijn begeeft naar het Gouden Dolfijn kwantumveld, of ook het verenigde kristallijnen veld genoemd, dáár waar menselijke goddelijkheid omgeven wordt door de ‘Al-Goedheid’, in contrast tot de behoeften van het individu, zullen de giften waar we over spreken volledig gerealiseerd worden. In dat nieuwe veld van de nieuwe Aarde, wat een kwantumrealiteit is van liefde, licht, compassie en zelfliefde, dáár in dat veld, zal goud zich tonen in haar volledige kracht. Daar zullen we ook in staat zijn om met gemak en eenvoud met jullie te communiceren en zullen jullie met ons versmelten, de hoogste vibratie van jullie hogere Zelf. Dán zullen we ook met jullie de wetten van de Kosmos kunnen delen, de wetten van intergalactisch Zijn en de wederkerigheidprincipes van uitwisseling, op basis van eenvoudige wederzijdse instemming.

Puur goud

Er zal nog veel meer zijn dat met jou gedeeld zal kunnen worden. Deze wetten en de informatie die we met jullie willen delen, zijn echter niet toegankelijk door middel van de goudfrequenties, wanneer je bewustzijn in het huidige collectieve veld blijf hangen. Dat is ook de reden dat we gevraagd hebben om de ‘Gouden Dolfijnbijeenkomsten’ te creëren, omdat tijdens deze bijeenkomsten het gouden-dolfijn-kwantumveld toegankelijk is en je de mogelijkheid hebt om IN deze ruimte van Zijn te komen.

Uiteindelijk zal de gelukszaligheid die daar wordt ervaren, een verlangen aanwakkeren binnen in deze persoon, om uit het collectieve veld te vertrekken en te gaan verblijven in het nieuwe verenigde kristallijnen veld. Dan zullen de geschenken die goud biedt, volledig worden begrepen. We vertellen jullie dit op het moment dat de mensheid de transitie maakt naar de Nieuwe Aarde en jullie dus kunnen anticiperen op het ontwaken van de geschenken die jullie geboorterecht zijn!

Dit geliefden is onze waarheid en wij, evenals jijzelf, delen dit met jullie, zodat het binnenkort ook jóuw waarheid mag zijn. We staan nu naast je met het gebed dat jij ons wilt belichamen. Dan kunnen we sámen door en over 2012 héén, spelen, stoeien en glijden, naar een nieuwe realiteit die al een natuurlijke kwantumstaat is, daar waar niets beknot wordt of achtergehouden.
Het zal een veld worden van enorme snelheid en onzekerheid, maar het instrument dat we je vandaag presenteren, zal beschikbaar zijn om jou te gidsen en te ondersteunen naar een nieuwe manier van leven. Goud zal daarom een nieuw magisch tapijt worden voor iedereen, wanneer je anticipeert op doorglijden van het kwantumveld van de Nieuwe Aarde. Begin met nieuw respect te ontwikkelen voor dit edelmetaal, dat wacht op het moment dat jij toegang vindt tot haar volledige potentieel.

Kwaliteit versus kwantiteit.
Vraag aan de ‘Gouden Dolfijnen’: “Zullen de geschenken die we aan puur goud kunnen beleven in het verenigd kristallijnen veld (het gouden dolfijn kwantumveld) proportioneel zijn aan de hoeveelheid goud die iemand in zijn ‘bezit’ heeft..?” 

Geliefden, we waarderen deze vraag die je direct aan ons stelt, omdat wij de meesters zijn van puur goud. We vertellen je dat het niet om de hoeveelheid gaat; het gaat om de kwaliteit. De kwaliteit van het goud, de kwaliteit van iemands intentie, en nu voegen we daaraan de kwaliteit toe, waarmee iemand het kwantumveld binnengaat, is datgene dat toegang geeft tot de kwantuminstrumenten waarover we eerder spraken. Maar wanneer er, zoals er in het collectieve bewustzijnsveld een verstoring is, zal de beschikbaarheid van de geschenken van het goud sterk verminderen of helemaal niet beschikbaar zijn.

Daarom zeggen we tegen hen die deze vraag beschouwen, wees je bewust van menselijke goddelijkheid, omhels dat besef met zelfliefde en heb de intentie om je Zelf uit te drukken, vanuit de originele blauwdruk en wees in de nabijheid van de pure goudfrequentie om de kwantumgeschenken te activeren, die beschikbaar zijn via dit pure goud. Dit kwantumveld is geschapen in de plasma-oceaan, waarin we je aanmoedigen om te leven. In deze plasma-oceaan heeft goud de capaciteit om als een communicatie-vehicle te functioneren voor jouw woorden, en tevens de geschenken op te laten lichten, die de mensheid gegeven zijn als hun geboorterecht.

En om dus terug te komen op je vraag, het gaat om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Puur goud zonder verstoring is essentieel, ongeacht de hoeveelheid. We vertellen je dat andere metalen gebruikt kunnen worden in combinatie met puur goud, teneinde het te ondersteunen en het uit te breiden, maar het is het pure goud dat de antenne voor ons is, voor jou en voor de hoogste vibratie van jouw hogere Zelf. Welvaart of bemiddeld zijn, zullen dit geschenk niet verstoren. Dat zou niet onze manier zijn. Kwaliteit in plaats van kwantiteit.

.

Puur goud als instrument voor heling.
Tegen de gouden dolfijnen van Tammy uit Austin zeggen we: Omdat de gouden dolfijn-amuletten, die worden gemanifesteerd, heel zijn en geen energetische overdracht van de ene naar de andere persoon tegenhouden, maakt dat van deze amuletten dan een goed instrument om deze als healer te gebruiken voor je cliënten?
Geliefden, opnieuw spreken we onze waardering uit voor de helderheid van deze vraag en belangrijker, je verlangen om de mensheid te dienen. Waar we altijd op terugkomen is het belang van jezélf als eerste te dienen. Wanneer je perfect gegrond bent in het bewustzijn van je eigen goddelijke mens-zijn, en je jezelf volledig kunt omhelzen in zelfliefde, dan is dit geliefden, het grootste geschenk dat je kunt geven aan je cliënten. Zonder die helderheid van besef en de vaardigheid om in je volledige kracht te stralen, ben je niet echt aan het dienen. Zie je dat? En als dat gezegd is, willen we opnieuw spreken over het gouden-dolfijnen-kwantumveld, het veld dat aan het expanderen is, en het collectieve bewustzijn zal vervangen. Het is in dát veld, dat puur goud een instrument gaat zijn, maar dat gebeurt niet in de collectieve ‘bankschroef’.

En wanneer jij dan, als healer, je eigen heelheid kent, en dan bij je cliënt bent, wiens intentie is om hetzelfde te bereiken, en je gaat sámen het veld in, samen ook met puur goud, dan zal het gebeuren. Dan wordt goud, net zoals jij, een voertuig voor de overdracht van pure liefde en lichtfrequenties. Het gaat over het veld in combinatie met intenties. De cliënt hoeft zich niet volledig bewust te zijn van diens menselijke goddelijkheid, de ware bron van alle heling. Zij hoeven alleen maar de intentie te hebben van deze uitkomst. Het kwantumveld in combinatie met de toegevoegde intentie aan het kwantumkarakter van puur goud, zijn een verfijnd instrument en zullen dit zijn, voor het hogere bewustzijn dat wordt gezocht. Want weet je geliefden, de cliënt IS volledig perfect, en IS volledig goddelijk? Het gaat slechts om het besef, dat niet heel is. En dat is het ontwaken dat gezocht wordt. Jazeker, de gouden-dolfijn-amuletten, zijn een perfect middel om dit te bereiken, zoals ze zijn en zullen worden gepresenteerd, maar altijd in dit veld en met die intentie.

Wat is de betekenis van ‘Puur Goud’?
Tegen de gouden dolfijnen van Margaret, goudsmid voor de gouden dolfijnen: “Wat wordt bedoelt met de uitdrukking ‘Puur Goud”?

Geliefden, op verzoek van onze zeer geliefde Margaret, in wiens handen we de kosmische manifestatie van onze symbolen en kwantumcommunicatie-instrument overdragen, namelijk puur goud, zijn wij zeer verguld met deze vraag.

Zoals altijd refereren wij naar de frequentie, niet naar het actuele (fysieke) materiaal en haar pure, of minder pure compositie. Puur goud, wanneer wij die term gebruiken, gaat over de potentie ervan om de frequenties over te brengen van ons naar jou. Dit zal in toenemende mate mogelijk worden, wanneer het gouden dolfijn kwantumveld exponentieel zal expanderen op 11-11-2011
En in dit vers geëxpandeerde veld, dat zoals je wellicht weet, is geboren op 5 Juni 2011 in Santa Fé, New Mexico, zal zóveel pure intentie aanwezig zijn, dat de frequentie van goud zal responderen op een ontluikende kwantum manier. We zullen uitgebreid uitgebreid op de details ingaan mettertijd, omdat het concept wat we jullie nu aanreiken, nieuw is, en daarom allereerst rustig dient te worden geïntegreerd

Wij willen graag spreken over de geschiedenis van goud, tot op het moment van Nu. Goud is gedurende eeuwen een gebruiksvoorwerp geweest door hén die een dualistische intentie hadden. Het ‘atomaire weefsel’ van goud heeft deze energie van dualiteit afgedragen vanuit haar voormalige uitdrukkingskracht aan deze planeet.

Dit voorjaar, heeft een kleine, maar uiterst krachtige groep ‘Earth Keepers’ elkaar ontmoet in Atlanta, Georgia, op verzoek van Aartsengel Metatron, om met pure intentie de donkere imprint van slavernij, oorlog en agressie van het land te verwijderen, van de rotsen en van de aarde, die deze frequenties vasthielden. Op dat moment hebben wij deze boodschapper (Nina Brown gj) gevraagd ook ‘goud’ toe te voegen aan de lijst waarop de krachtige intenties invloed uitoefenen. Deze taak is op een briljante wijze uitgevoerd en de smetvlek van eeuwen van misbruik van goud werd verwijderd. Dit misbruik gaat veel verder terug dan de geschiedenis van de Verenigde Staten. Op dat miraculeuze moment in de vastgelegde geschiedenis, herkende ieder wezen in de Kosmos dat het kosmische quantum gereedschap ‘GOUD’ daadwerkelijk terugkeerde naar haar pure staat van expressie.

Dit geliefden, is wat we bedoelen met de term ‘PUUR goud’, goud dat in balans is, goud dat in haar natuurlijke staat is. De dualistische indruk van goed/slecht werd verwijderd; het ‘zero-point’ werd bereikt. Op dat moment bereikte AL het goud op planeet Aarde het ‘zero-point’. Het was een schitterende gebeurtenis om te aanschouwen, en wij, de avatars van Sirius B, waren opgetogen, omdat wij de kracht kennen van ‘puur goud’ als een intergalactisch kwantumgereedschap, waarvoor het opnieuw kan worden gebruikt!
En dus beantwoorden we de vraag. Puur goud is die staat waarin goud in haar ‘zero-point’-frequentie is..!

Speel, speel, speel…!!

Laten we nu spreken over de ‘reis’ van deze frequentie door het collectieve bewustzijn; het potentieel is daadwerkelijk aanwezig, dat het bereikte evenwicht verloren kan gaan. Zoals dit gebeurde in het verleden, zo kan het absoluut opnieuw gebeuren. En HIER begint het punt waarop de intentie van de individuele persoon een krachtige impact begint te krijgen om het kwantumgereedschap: puur goud. Wanneer iemand, in de nabijheid van het nieuw-uitgebalanceerde goud, de intentie heeft om het kwantumveld binnen te gaan, dáár waar menselijke goddelijkheid, zelfliefde, pure liefde en licht en compassie regeren, dan zal dat goud in dát nieuwe bewustzijn haar vermogen vasthouden om de communicatielijnen van de Kosmos naar planeet Aarde met ‘zeropoint’ te beschermen.

Dit onderwerp zullen we ook nader uitbreiden in de nabije toekomst. Dus om kort te zijn: goud is opgeschoond. Goud is beschikbaar, in elke hoeveelheid die gewenst is, om te dienen als een kwantumgereedschap voor de opkomende gouden dolfijnen, binnen het nieuwe, gouden dolfijnen kwantumveld, door middel van pure intentie.  Pré-historisch gereedschap keert terug.

Spelen, het meest belangrijke van alle esoterische onderwerpen..
Er is inderdaad nog een stukje dat je dient mee te nemen bij deze nieuwe informatiee, die we met jullie hebben gedeeld: SPELEN.. Het lijkt misschien niet zon serieus onderwerp, in vergelijking bijvoorbeeld met kwantumvelden, de puurhied van het nobele metaal goud en het menselijke bewustzijn, maar we vertellen je, dat het het meest belangrijke onderwerp is van ALLE esoterische onderwerpen!

Het is een onderwerp dat de mensheid terzijde geschoven lijkt te hebben, in haar continue ‘drive’ om in het collectieve bewustzijn te handelen en zijn. Maar niets in het leven zou ‘moeilijk’ moeten zijn.. Het is slechts een ervaring, die weliswaar gepaard kan gaan met een bepaalde mate van ‘moeite’, maar zélfs die ervaringen kunnen bekeken worden met een licht hart. Om dan te ‘spelen’, dat is wat we van jullie vragen, wanneer je de kwantumeigenschappen van puur goud tot je bewustzijn toelaat.

x
Wanneer je de uitnodiging accepteert om te verschuiven van het collectieve bewustzijn naar het kristallijne veld, het gouden-dolfijnen-kwantumveld, en de pure goudfrequenties omhelst zoals je je eigen menselijke goddelijkheid omhelst, wat gebeurt er dan…?

x
Wij zeggen: ‘Spelen’!

x

Denk aan ons zoals we spelen in de wateren van de grote oceanen op Aarde. Het kan stevig tekeer gaan op deze wateren, maar wij blijven met gemak en gratie zwemmen. Dát is ook de wijze waarop we jou zouden willen zien navigeren op de kosmische plasma-oceaan, waarin de Gouden Dolfijnen zwemmen en spelen.

Het leven, de ervaring om een goddelijk mens te zijn, zou vervuld kunnen zijn met plezier en hilariteit. Want dan, wanneer de momenten arriveren waarin ‘actie’ gevraagd wordt, zul je in staat zijn om dóór het wormhole te gaan, door middel van efficiënte manoeuvres, naar de volgende ‘speelplaats’.. Zie jij de ritme van de nieuwe Aarde, die wij sámen met jou willen ontdekken? Speel in het volledige bewustzijn van wie je werkelijk bént. Spéél in de oceanen van de nieuwe dimensionale velden van de Aarde. Gemak en gratie zullen je naar de uitgang voeren van dié ervaring, zodanig, dat je het spel weer op kunt pakken, of als je wilt: de ervaring van het leven weer kunt be-leven, in het nieuwe speelveld. Het dient een prettig ritme te zijn geliefden, zeker geen last! Maar een ervaring van alle verschillende aspecten van het leven, elk aspect bevat een geschenk dat in staat is jou verder de spiraal van het leven op te leiden.

Puur goud is een gereedschap dat gebruikt dient te worden in het plasmaveld, als hét communicatiesysteem, waarover we de afgelopen maanden hebben gesproken. Wij zullen degenen zijn, die zich aan de andere kant van de lijn bevinden, de hoogste vibratie van je hogere Zelf. Wij zullen je inspireren, je gidsen en assisteren, bij de ervaringen van de ruwe golven die je zult gaan tegenkomen.
We zullen een stuk dichterbij je zijn, beschikbaar zijn voor je, als een hoger vibrerend aspect van jou.. Zie je dat? Je bent op dit moment zo dicht bij het tijdloze Nu, om het verenigde kristallijne veld binnen te gaan, en dat zal als ‘vreemd’ voor je overkomen. Velen zullen ook terugkeren, weggaan om het comfort van het  ‘alledaagse’ weer op te zoeken. Dat is ook de reden dat we met jullie de kwantumeigenschappen van goud willen delen, want het is een instrument dat we beiden zullen gebruiken om elkaar te assisteren in de transitie.

Zorg ervoor dat je gewend raakt aan dit ‘pure goud’.
Kijk er anders naar, dan als een betaalmiddel of een ornament van versiering. Verschuif je bewustzijn, en verschuif je waardering voor dit nobele metaal, dat goud is. Het is van vitaal belang dát je deze verschuiving maakt, omdat álles om je heen aan het verschuiven is..!
Want wij geven je nu de kennis, die lang voor jullie verborgen is gehouden, de kennis van de kracht van puur goud. Wij bieden je dit laatste informatie-puzzelstukje aan. In het kwantumveld van de Nieuwe Aarde, zal de frequentie van puur goud je assisteren om met ons verbinding te maken, zodanig dat alle be-levenissen als spel gezien kunnen worden. Je zult dóór de golven glijden van de plasma-oceaan met gemak en gratie. We houden intens veel van jullie.

x

Golden Dolphins via Nina Brown

x

13 gedachten over “Puur Goud: historisch instrument teruggebracht!

  1. Ach, Eyeinorange, iedereen beschikt over “oud goud” . Maar de kunst is om de Alchemist van je eigen leven te worden en Lood te veranderen in Goud! En wel het Goud dat vaak nog verborgen is in het binnenste van ons hart, het christusbewustZIJN!

  2. Een Willem 3 tje uit 1877 , oud genoeg ? Staat tien gulden op maar ik neem aan dattie ietzz meer dan vierenhalve euri waard is .

  3. @Cozmic, wil hem wel kopen 😉 Die dingen zijn in 5 jaar het dubbele waard geworden.
   Nee, hou maar lekker hoor, hij is in mooie staat zo’n €250,= waard op dit moment.

   Voor oud goud ben ik trouwens altijd in, heb altijd een loepje op zak. 😉

  4. Moet hier geplaatst worden: sorry!
   @Dick: Exact! Ben het helemaal met je eens broeder 🙂

 1. Zo kwam ik weer op een gekke site uit hierdoor:

  http://www.semoea.nl/werking-edelsteentherapie/overzicht-elementen.html

  Goud:
  * Is verwarmend, net als de zon, en stimuleert de bloedsomloop en het hart. Geeft energie en maakt vitaal. Helpt bij problemen aan de geslachtsorganen. Harmoniseert de zenuwprikkels.
  * Helpt bij somberheid en depressie, maakt gezellig en geeft plezier in fysieke zaken (voedsel, seks). Maakt zelfbewust, doelgericht en creatief.
  * Helpt het ego te ontstijgen, maakt edelmoedig.

  Chakra: zonnevlechtchakra, kruinchakra

 2. Hallo Guido,
  Waar heb je die prachtige goud kunstwerkjes (hologram art?) vandaan. Ik heb op het web gezocht maar niet gevonden. Ik zou heel graag deze website bezoeken. En wat een mooi artikel, bedankt!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.