Advertentie

De Aardse programmering!


“Lieve mensen,
Ik ben gevraagd om een mooi stukje bewustwording te plaatsen op deze website en dat doe ik dan ook met alle liefde en plezier. Mijn naam is ‘Medium Mystica’ en ik probeer deuren te openen die tot nu toe altijd voor ons gesloten zijn geweest. Ik wil graag de ‘normale’ mens ook een stuk wijsheid en bewustzijn meegeven door artikelen te schrijven over alles wat je moet weten om je weg te vinden in het aardse leven. Dit probeer ik in gewone, duidelijke mensentaal over te brengen, zodat iedereen weet waar het over gaat zonder vreemde uitspraken en ti-ta-tovenarij.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Duidelijke taal is daarbij gewenst vandaar dat ik mezelf tot ‘straat-taal-medium’ mag benoemen, omdat ik erg nuchter in het leven sta. Daardoor ben ik misschien ook uitgekozen om deze informatie op mijn manier naar buiten te brengen, zodat het ook binnenkomt bij de ‘nuchtere mensen’ onder ons.

Het netwerk ‘daarboven’ werkt samen met ons netwerk, tot aan de zoekwoorden op Google toe…! Ik ben gevraagd een website op te richten met een ‘eigen wijsheid’ en een visie op het leven, maar ook om het dagelijkse nieuws en andere belangrijke zaken te vermelden, die nodig zijn voor de mensheid om te weten. Dit doe ik onder begeleiding van wat ‘gidsenspul’ en meesters (‘Een beetje van Mystica en een beetje van Boven’..) die mij veel mooie zuivere informatie verstrekken en zo dus ook werken met hun netwerk op ons netwerk, het internet..!

De website is ook bedoeld om mensen (ook kids) te helpen bij problemen met geesten in huis, hetgeen op dit moment heel erg speelt. We hebben dan ook een netwerk met mensen door heel Nederland, die zich inzetten om mensen hier eventueel in te begeleiden. Onze doelstelling is zoveel mogelijk nuchtere wijsheid aan de mensen mee te geven, waar materie nooit voorop mag staan. Het spirituele is wat wij zijn, geen geloof en ook geen cursus, het leven is al cursus genoeg en het is ook niet de bedoeling dat hier zoveel materie uitgehaald wordt. Door de mensen de belangrijkste informatie mee te geven zullen zij zich sneller ontwikkelen en bewuster worden van het aardse leven en zo eerder hun geluk en hun weg vinden, en daar doen wij het voor.

Op onze website kun je gebruik maken van een Forum, we organiseren chatsessies zodat mensen de kans krijgen om hun problemen voor te leggen, en er staat erg veel informatie over bewustzijn, geesten, omgaan met de aardse energie, kortom alles wat jou verder kan helpen om je leven een stuk aangenamer te maken en dat doen wij met veel liefde en plezier.

Ik dank Guido voor de bijdrage die ik mag leveren aan deze geweldige website en hoop jullie graag een keer terug te zien op : www.geesteninhuis.nl”

Heel veel liefs

‘Mystica’

x

* * *

De Aardse Programmering.

Medium Mystica – Mei 2011

x

Je wordt geboren en komt als ziel op aarde. Je bent nog teer, zacht en je hebt nog geen idee waar je terecht gekomen bent. De zorgen die mensen hier op aarde met zich meedragen daar ben jij je nog niet van bewust. Je komt helemaal Blanco op deze aardbol en vanaf dat moment zullen de mensen om je heen invloed hebben op jou energie en jou gaan creeeren met heel veel onzichtbare vervuilde energie.

Mystica

Wij hebben allemaal energie lichamen en daarin word veel informatie opgeslagen dat wij mee gaan krijgen van buitenaf. Dit zit nog niet in ons, je kan het zien als een lege schijf, waar steeds meer informatie wordt opgeslagen. Daar leer je van, maar niet altijd op de goeie manier. Als je een pc vol foute informatie of vervuilde informatie propt, zal deze ook vastlopen en opnieuw geprogrammeerd moeten worden.

Dit is precies waar wij mee te maken hebben, we zijn dan wel geen pc maar mensen van vlees en bloed, maar deze vervuilde informatie neemt wel een plek in in ons bestaan, ons zijn, en wij moeten ervoor gaan zorgen dat wij een filter creeeren waar geen Spam of Virus doorheen kan komen om ons te beschermen dat we vast gaan lopen.

Als kind zijn wij nog niet bekend met het fenomeen Energie, de werkelijkheid en de aardse beschavingen. Wij worden overgeleverd aan een stel mensen wat ze ouders noemen en die moeten ons zo goed mogelijk begeleiden in ons jonge bestaan tot dat wij de mogelijkheid hebben om op eigen benen te staan.
De invloeden van onze ouders hebben een hele grote impact op wie wij zullen worden…wij worden gemaakt, een creatie naar een eigen zelfbeeld en inzicht van hoe jij MOET zijn en hoe jij MOET handelen en jezelf gedragen. De energie van je ouders is namelijk al geprogrammeerd met aardse begrippen, geloof, gevoel, gedachten, ervaringen, herinneringen en een soort van leefregels die zij weer van thuis uit mee gekregen hebben. Dit noemen ze een generatie. Dat wil zeggen dat mensen elkaar hun eigen vervuilde energie en informatie al doorgeven van familie op familie omdat zij helaas niet beter weten.

Je ouders beginnen al in je eerste levensjaar met jou bewust en ook onbewust te programmeren, dit mag je wel dat mag je niet, lach als het moet, wees stil en rustig als het moet, moeten moeten moeten. Ze nemen altijd hun ervaringen mee uit hun eigen verleden en soms leven ze het gedrag van hun ouders helemaal na omdat zij van mening zijn dat dit de juiste opvoeding is die zij voor hun kinderen willen gebruiken. Helaas zijn zij er vaak niet van bewust dat ook zij vervuild zijn met verkeerde energie en informatie waar ze jou als kind ook mee opzadelen, en dat zal zich pas verder ontwikkelen in een verdere levens fase, je jeugd.

De pubertijd is een mooi voorbeeld om hierin mee te nemen, pubers zijn lastig, tegendraads en krijgen een eigen wil. Eigenlijk zit dit heel anders in elkaar, zij beginnen te begrijpen dat ze geprogrammeerd zijn en gaan zich afzetten tegen diegene die hun die programmering willen opleggen, omdat zij beginnen te voelen en begrijpen dat ze afgeremd worden in hun zijn en hun levens energie. De nieuwetijdskinderen die nu veel geboren worden zullen al op veel jongere leeftijd tegen de wetten en wil van hun ouders ingaan, dit noemen ze dat moeilijk opvoedbare of onhandelbare kinderen, alleen omdat zij de wetten en bevuilde energie van hun omgeving niet toe willen laten.

De Programmering!
Omdat wij mensen niet beseffen dat wij ons hele leven elkaar programmeren en laten programmeren zal niemand er zich snel van bewust zijn waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Dit komt omdat er wel mensen zijn die weten hoe ze dit kunnen doen en daar dan ook misbruik van maken. Ondertussen houden ze de mensen maar zo dom want anders zullen zij ( de media, de staat) hier geen profijt meer van hebben. Ons domme bestaan zorgt ervoor dat wij onszelf letterlijk “overgeven” aan de macht en materie. Na het lezen van dit artikel zul je zien dat ook jij in deze domheid verkeerd en dat dit alles al begonnen is in je jeugd.

De nieuwetijdskinderen die nu veel geboren worden zullen al op veel jongere leeftijd tegen de wetten en wil van hun ouders ingaan, dit noemen ze dat moeilijk opvoedbare of onhandelbare kinderen, alleen omdat zij de wetten en bevuilde energie van hun omgeving niet toe willen laten..

Als Ziel zal je altijd hetzelfde zijn, je krijg alleen meer waarde,gevoel wijsheid en ervaring mee in elk leven dat je op aarde beleeft. Dan wordt je weer letterlijk terug op aarde geflikkerd, waar alle aardse begrippen en informatie weer weg zijn. Wij mogen bewust niks weten over deze aardse begrippen, want dan zou het leven voor jou als ziel te makkelijk zijn en dat zou hetzelfde zijn als bijvoorbeeld spieken op een examen.

We moeten zelf weer alles opnieuw gaan leren en beleven, eigenlijk onszelf ‘beter’ gaan maken en ons los maken van deze aardse begrippen en programmering die opgeslagen wordt in ons systeem (energie lichaam).

Je bent wie je bent, je aard van het beestje zal altijd zijn wie het is, dit noemen we de ziel. Daar zul je niks aan kunnen veranderen en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Je moet juist zijn wie je bent, eerlijk en oprecht naar jezelf toe maar ook naar de buitenwereld. Zuiver en puur jij. Doe je dit niet dan maak je zelf al weer een blokkade in je energie en je leven en daardoor zal je nog ‘zieker’worden omdat jij jezelf dit aandoet. Maar doe jij je dit zelf wel aan ? Vaak wordt je dit al aangepraat als kind. Je krijgt regels en remmingen opgelegd door je ouders….doe is rustig, je bent vervelend, je bent altijd veel te druk, hou je mond is dicht, zit niet te huilen, doe is normaal, je kan dit niet, dit mag je niet, dit moet zo.

Steeds als jij als ziel je wil uiten dan zullen ze je daar in af remmen, naar hun idee, wijsheid en programmering. Wat zij niet beseffen is dat ze elke keer als ze jou afremmen in je doen en laten en je uiten en gevoel en ook emotie, dan drukken ze hun opgelegde regels (energie) steeds weer in jou energie lichaam (karakter). Je kan dit zien als een stuk klei, wat nog lekker onbewerkt is, deze zal gevormd worden naar de inzichten en het idee van diegene die je op de wereld gezet heeft. Maar eigenlijk heb jij al een vorm aangenomen als ziel, dus je leeft in een andere vorm van jou bestaan en dat werkt niet. Als je leeft tegen jou eigen ziel (zijn) in, dan zal je niet gelukkig worden. Je energie lichaam wordt gekneed op aarde naar de indrukken van buitenaf, wij weten niet beter, tot het moment dat we onszelf tegen zullen komen, de bewustwording!

Als we ouder worden gaan we naar school, we kijken tv, we krijgen vriendjes. Nog meer vervuilde informatiebronnen die afdrukken kunnen maken in onze klei, en we laten dit allemaal toe. Op school heeft een kind het nooit makkelijk vooral niet als het gepest wordt.. Je bent stom, dom of lelijk, je hoort er niet bij, je bent een buitenstaander. Wat ze je ook aanpraten, het wordt allemaal opgeslagen in je database en zal je gaan (mis)vormen en weer afdrukken geven in jou bestaan. Het zal als een soort virus van frustratie blijven hangen in je ‘zijn’, en dat zal jou gedrag en karakter gaan vormen tot degene wie jij daardoor later zal worden, hoe je dingen zal zien en handelt, maar ook in de omgang met andere mensen.

Dan de Staat, regering, radio, tv, boeken en het internet.
Zij weten allemaal hoe ze gebruik kunnen maken van dit stuk klei en zij zullen er ook alles aan doen om jou een vorm (levenswijze) aan te laten nemen wat in hun straatje past. Koop hun producten, leef hun regels na, of hun geloof of theorieen. Zieltjes winnen noemen ze dit ook wel, zij willen allemaal deel uit maken van jou mooie stuk klei, om daar hun visie of materie op te leggen zodat ze weer een ziel gewonnen hebben die geloofd in datgene waar zij voor staan en door kunnen leven.

Je wordt dus besmet met het virus-der-aardse-begrippen, en het doel van het hele leven is om je hier van los te maken en terug te gaan naar de basis, naar jou eigen basis. Naar je mooie IK-je, waar nog niemand vorm aan gegeven heeft noch een virus op heeft gezet.

Niemand op de wereld is Heilig in deze dingen, ook het zogenaamde geloof niet, noch het laatste nieuws op TV. Het is een creatie van datgene wat zij ons willen laten denken of op willen leggen, zodat wij aansluiten als kuddedier in het bestaan van de aardse begrippen en dit is tevens de meerderheid van de mensheid. De meeste stemmen gelden, ken je dat begrip nog? Hoe grotere kudde mensen jij voor jou doelstelling kan paaien hoe meer mensen dit zullen geloven, gebruik van zullen maken of naleven. Want tsja….er zijn zoveel mensen die dat zeggen, dan zal er toch wel een kern van waarheid inzitten.

Omdat je blanco op aarde komt, kijk je om je heen en zul je snel denken als iedereen dit naleeft of geloofd, dan zal dit wel de bedoeling zijn en sluit jij je hier makkelijk bij aan. Ook omdat je anders niet weet waar je in moet geloven of in mee moet gaan, vaak is dit ook iets onbewust. Je kent het gezegde: ‘Waar je mee omgaat, daar wordt je mee besmet’; dit kun je letterlijk nemen. Het is eigenlijk in 1 simpele zin uitgelegd, hoe de theorie van de bevuiling van jou mooie zuivere energie in elkaar zit. Je wordt dus besmet met het virus-der-aardse-begrippen, en het doel van het hele leven is om je hier van los te maken en terug te gaan naar de basis, naar jou eigen basis. Naar je mooie IK-je, waar nog niemand vorm aan gegeven heeft noch een virus op heeft gezet.

Het risico van de aardse begrippen is dat mensen hun ware IK gaan ontkennen en als een toneel spel door het leven gaan. Ze ontkennen wie zij werkelijk zijn omdat ze geleerd hebben dat dit niet mogelijk is omdat mensen jou met dit idee geprogrammeerd hebben, je bent gaan geloven in hun eigen mening en visie en dat heeft betrekking op jou zijn. Wat je creeert is een persoon die als een geprogrammeerde robot door het leven gaat, maar je bent nog steeds maar een mens, met een ziel met gevoel.

Deze bevuiling ( programmering met een virus in je energie ) gaat een eigen leven leiden en je zal je er steeds meer na gaan gedragen, je krijgt een negatief zelfbeeld en gaat steeds sterker geloven in datgene waarmee ze jou geprogrammeerd hebben. Je leeft tegen je natuur in, het wil zeggen dat je geen ‘spam’-filter meer hebt, waar door je al deze vuile energie laat binnen komen en een plek in laat nemen in jou bestaan.

We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering..

Onze ‘harde schijf’ kan niet zoveel spam en virussen gebruiken, en omdat van wij nature deze onzin niet in ons systeem hebben zitten zal op een dag ook ons ‘Systeem’ crashen. We slaan vast, sommige mensen slaan door, worden overspannen. En dan vinden mensen het vreemd dat er een jongen een winkelcentrum inloopt, mensen neerschiet en vervolgens zichzelf van het leven beroofd…? Een voorbeeld van iemand die totaal vastgeslagen is in het ‘Zijn’, zijn ware ik, zijn bestaan dat afgenomen is door de programmering van de maatschappij.

Er komen hele programma’s over ‘Pesten op school’ en op internet. Maar wie veroorzaakt dit dan ? Zelfs dan nog wijzen deze vervuilde informatiebronnen naar andere levenswijzen (bijvoorbeeld ‘spiritualiteit’). Dat zou dan de mensen gek maken, terwijl het spirituele maar op 1 ding gebaseerd is en dat is ‘geen geloof’, maar juist het terug gaan naar jezelf, je eigen IK datgene wie je eigenlijk bent. Daarbij de ontdekking doen dat Niets is wat het lijkt op aarde. Maar ook in spiritualiteit wordt de maatschappij weer zo geprogrammeerd, dat dit spirituele slecht zou zijn en dat je er rare dingen van zou gaan doen. Het wordt dan weer een Taboe, of een ongeloof van de waarheid waar de kudde zich weer op aansluit. Zo wordt het steeds moeilijker voor mensen die wel weten dat dit het geheim van ons bestaan is, om dit aan mensen door te kunnen geven, zodat ook zij eerder vrij zullen zijn van dit ‘Aardse Virus’.

Eigenlijk zijn de aarde begrippen een soort van complot theorie ( hier later meer over) maar omdat ze dat ook weer willen verbergen voor de mensheid creëren ze weer andere complot theorieën waar mensen zich mee bezig kunnen houden, alleen maar om ze weer af te leiden van deze bron van informatie om zo controle te houden over ons bestaan.

Hou je je liever bezig met wereldtheorieen die ver weg van je eigen bestaan zijn, zolang je naar buiten kijkt, ben je afgeleid en kijk je niet zoveel IN jezelf.. Je zou maar eens in gaan zien dat de wereld en het leven niet draait om afgestompte TV-programma’s, merkkleding en het schijnheilige geloof wat ‘ze’ ons op willen leggen. Ineens in gaan zien dat dit allemaal een leugen is om de controle over jou te hebben.

Mensen die in gaan zien dat er meer aan de hand is dan wij werkelijk waarnemen of denken, daar wordt vaak meteen korte metten mee gemaakt, ze noemen dit ‘een gevaar voor de maatschappij’. Ze worden van het leven beroofd of in een gekkenhuis gezet, zodat zij geen invloed meer kunnen hebben op onze aardse begrippen. Ook het spirituele wordt afgedaan als een zweverig geloof en denkwijze, waar veel mensen daardoor dom en lacherig over doen. En ja, als er iets op TV komt, dan is dát de waarheid.

De Verlossing!
De kern van ons bestaan is dus niet datgene wat ze ons willen voorspiegelen, ook niet de regels die wij moeten naleven om zogenaamd een goed mens te zijn, of fatsoen te hebben en niet vreemd gevonden te worden. We moeten de programmering van de aarde weer uit ons systeem halen en dan moeten we opnieuw opgestart worden om weer meer blanco in het leven te staan. Wat we dan wel weten is dat we ons kunnen beschermen tegen nog meer virussen die in ons systeem binnen willen dringen, dus we hebben een hele goeie update gehad en kennis van al deze virussen en weten ons daar dan ook beter tegen te beschermen.

Met deze Spam filter staan we ineens heel anders in het leven en we zien alles veel duidelijker ineens. Wij moeten ons gaan beseffen dan we ook onze kracht en kennis maar vooral onze energie teveel verspilt hebben aan dingen die er niet eens zijn, of van toepassing zijn in het bestaan. De oogkleppen zijn eindelijk af, en we gaan meer in onszelf kijken, want wat heeft er meer waarde in het leven dan je eigen leven ? Je geluk, de liefde voor jezelf en naar andere mensen toe.

De sleutel van het bestaan, waarom wij hier zijn, is zo makkelijk te vinden. Het gaat om JOU, wie jij bent en wie jij mag zijn. Dit staat los van alles wat mensen je wijsmaken, wat de media je wijsmaakt, het gaat niet om jou als stuk klei die perse mooi moet zijn en de vorm aan moet nemen om mooi gevonden te willen worden door de mensen om je heen. Dat is niet jij, dat stukje klei is je buitenkant, je uiterlijk, het is je cocon, maar de vlinder zit nog altijd van binnen.

Als je dit binnenste niet goed ontwikkelt of in z’n vel zit, dan zul je je nooit kunnen ontpoppen tot een mooie fleurige, kleurige vlinder omdat je cocon volgeplakt zit met smurrie; dat zou jou heel veel kracht gaan kosten om je los te maken van deze smurrie, voordat je je kunt ontpoppen tot vlinder, je vleugels uit kunt slaan om de vrijheid tegemoet te vliegen.

Hiermee wil ik zeggen, je kan hulp zoeken van buitenaf, mensen die je helpen om deze smurrie te behandelen of dunner te maken, maar het tegendeel bewijst dat deze smurrie veroorzaakt is door juist deze mensen, de media en alle aardse begrippen die ze ons letterlijk aansmeren. Het geheim is dat je lekker veilig in je cocon blijft zitten en eerst is even IN jezelf gaat kijken, je eigen visie en wijsheid weer afstoft wat al in je levenslijn zit, door de ervaring die je hebt opgedaan in vorige levens.

Zonder invloeden van buitenaf, je moet je even weer helemaal losmaken van de aardse programmering en in jezelf gaan kijken hoe jij er nou eigenlijk over denkt…jou mening zonder dat je de informatie die ze je hierin meegegeven hebben erbij pakt. Ga kijken in je gevoel, zoek je ware ik, diegene waar je je niet voor hoeft te schamen, zoals ze je dat hebben laten denken. Degene die jij mag zijn en wilt zijn, je bent niet dom, je mag rennen en gillen als jij dat wil, je mag ‘nee’ zeggen als je het ergens niet mee eens bent, je mag tegendraads zijn, als datgene niet is, waar jij achter staat.

Het is tijd om je los te maken van deze kudde en op te staan als persoon. Je bent uniek en mooi zoals je echt bent. Je hebt geen ego als je jezelf toch stiekem wel bijzonder gaat vinden, of je meer gaat verdiepen in jezelf dan in anderen. Het heeft te maken met het feit dat je gaat inzien dat je dit waard bent, eigenwaarde, liefde voor jezelf, dat heeft niks te maken met ego. Dit is de Bewustwording !
Dit is het belangrijkste ingrediënt wat je als mens moet bezitten om je te wapenen tegen de buitenwereld, het geloof en de liefde voor jezelf zal zich vormen als een soort schild voor deze foute informatie en slechte energie, de virussen die ons systeem binnen willen komen. De antwoorden naar waar je zo hard naar op zoek bent kun je nooit vinden in anderen of op internet of andere informatie bronnen, deze liggen allemaal in jezelf. En de antwoorden op je vragen zul je pas krijgen als jij eerst 200% puur van jezelf kunt houden, om wie je bent, niet om dat stuk buitenkant, die klei ‘die een vorm aan moet gaan nemen’..! Nee, het is je innerlijke IK die je moet gaan herkennen en vooral zult moeten accepteren.

Dan is het de bedoeling dat je het stuk klei, die cocon die je om je heen hebt, ook gaat accepteren en dat zal pas gaan als je je innerlijke ‘Ik’ eerst volledig toelaat om te zijn wie het is. Leef als pure ziel en dan zal jij, hoe je cocon er ook uitziet, dik of dun, lelijk of knap, ook deze cocon gaan accepteren. Het zal je dan ook steeds minder interesseren wat andere mensen van je denken. Als ze je niet zien als Ziel, je puurheid en hoe je wil zijn in jou bestaan, je misschien veroordelen op je uiterlijk, dan zitten deze mensen nog teveel in hun aardse programmering vast en weten kennelijk niet beter. Deze mensen horen dus ook niet meer in jou bestaan, omdat jij een filter hebt gecreëerd tegen spammers en voor jou verkeerde energie, die je ‘Zijn’ kunnen aantasten.

Je zal je hier ook tegen beschermen hoe aardig iemand ook misschien kan zijn tegen andere mensen, deze persoon is teveel gemaakt door de ideeën en inzichten van de aarde begrippen en zal zichzelf nog moeten verlossen van de illusie van ons bestaan. Je zult gaan inzien dat je dit wél kan, ook al zeiden je ouders van niet.. Je mag wél rennen, als je teveel energie hebt, terwijl je vroeger rustig moest zijn.. Je kunt deze opleiding WEL halen, ook al zeggen er mensen van niet. Je bent wél mooi en bijzonder, ook al zei ‘iemand’ dat dit niet zo was.

Laat het los, deze programmering van de aarde, de visie van andere mensen die eigenlijk niet beter weten, het is een mening die gecreëerd is door een aards begrip waar zij in meegegaan zijn en dat ze op jou projecteren. Maar dit heeft helemaal niks met jou als persoon te maken; integendeel: dit is iets waarvan ZIJ denken dat dit zo is of moet zijn.. Dus in plaats van medelijden te krijgen met jezelf en een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, kun je dit beter zien als een kuddedier, dat nog veel te leren heeft en niet beter weet.

De boodschap is dus: ‘Blijf altijd bij jezelf, blijf altijd in jezelf geloven en blijf wie je bent. Zie nu eens de waarde IN jezelf, leef vanuit je gevoel en wees eerlijk tegenover jezelf en anderen. Zoek de antwoorden IN jezélf, dus ook de dingen die fout gaan in het leven. Het kan namelijk nog altijd een aangetast deel zijn, dat nog niet verlost is van het aardse virus, wat je dus nog ‘even’ moet behandelen om het ook vrij te maken van de aardse begrippen. Dat kan echter alleen als je te allen tijde eerlijk bent tegenover jezelf en IN jezelf durft te kijken, maar ook je fouten durft toe te geven.

Dit is de sleutel tot een volwaardig en succesvol leven, daar kan geen geld, materie of mensheid tegenop! Geloof niet alles wat je om je heen ziet gebeuren, niets is wat het lijkt! Hoe eerder jij deze informatie aan wilt nemen, je los maakt van de kudde en eens de tijd neemt om jezelf te analyseren. In te zien dat ook jij waarde hebt en speciaal bent en een eigen mening hebt, des te eerder zul jij je zo vrij voelen als een vogeltje en met plezier en goeie energie in het leven staan. Dan zal het geluk naar je toe komen….in 1 woord: Je Leeft!

x

Liefs! Mystica

geesteninhuis.nl

 

88 gedachten over “De Aardse programmering!

 1. Lieve Mystica, dit is een waardevol stuk in voor iedereen begrijpelijke taal geschreven, daar voeg ik dit gedicht aan toe, het is niet de bedoeling dat ik deze voor mezelf houdt:

  Wij mensen leven hoofdzakelijk in het onbewuste
  vertelt ons de derde dimensie hier op aarde, maar
  we zijn op weg om via de vierde nu
  naar de vijfde te reizen,

  De tijd schijnt te zijn gekomen, de tijd
  waarop wij mensen lang hebben moeten wachten.
  Ons geduld is behoorlijk op de proef gesteld.
  Het aardse leven; zo vaak teleurstellend
  er was angst, lijden en pijn, meer
  dan we konden dragen zo leek het.

  Er was oorlog: maar we willen vrede
  misdaad: maar we willen veiligheid
  verdriet; maar we willen vreugde
  chaos; maar wat we willen is Harmonie.

  Kortom we zijn al die negativiteit die ons
  wordt voorgeschoteld zo ontzettend zat.
  Maar ons wordt NU een opening geboden
  om ons leven in eigen hand te nemen.
  Bewustwording is enorm Belangrijk
  Bewust worden van onze Innerlijke Kracht.
  Kracht die Universele liefdevolle en wijze
  positiviteit in werking zet.

  We krijgen het inzicht dat we ons leven zelf creëren
  dat we onze eigen scheppers zijn.
  Nu volgt het diepgeworteld ontwaken
  Ontwaken dat ons leidt naar de toekomst
  een toekomst van eenheid; dus Liefde.
  Een Gouden Tijdperk breekt aan.
  De creatie van het Paradijs op aarde, het
  leek een droom, maar is nu werkelijkheid geworden.

  Hartegroet Alice

 2. SSSsjeeez wat is die Mystica knap zeg, ben jij ook zo goed afgeleverd door je moeder Dawn?
  Geen wonder dat ik zo zenuwachtig bloed nerveus ineens weer word.
  Die meneer Struisvogel-Vaticaan Dominique mag dan een zwak hebben, heb ik ook..
  Alleen mister Imf heeft status en dan kan je kennelijk alles maken.
  Al is hij er gewoon ingeluisd, zoals hij zelf een paar weken geleden al voorspeld had!
  Samen op visite met koningin BilderBerg.

  Dawn jou durf ik nu wel aan te spreken, alsof we elkaar al heel lang kennen, die Mystica heeft een glashelder verhaal en het is alsof ik het zelf zou kunnen formuleren, wat jij al zei Dawn, nee ik heb je boek nog niet gelezen, komt wel een keer, ik wil eerst zo de vibraties af viegelieren, ergens bloot in gaan en dan kijken waar ik uit kom, de straat aanpak noemt Mystica dat. Nou Dawn als jij m’n hand vast houdt dan durf ik misschien wel iets te zeggen tegen Mystica, dan wel..

  Oh jah we laten de ufoianen even met rust, zonder is al ingewikkeld genoeg ben ik met je eens.
  Mensen in je directe omgeving die je volledig leeg kunnen trekken, jah ik weet het.
  Dat is vaak ook aangeleerd gewoonte gedrag.
  Deprogrammeren, dat vind ik een heel mooi Stewart Swerdlov woord.
  Jah ik was er even een paar dagen stil van, ligt nogal gevoelig bij mij sommige hete hangijzer onderwerpen.
  Maar ik ben er weer doorheen gekomen, oeffff

 3. Oke dit is echt best vreemd maar ik had gisteren een kleine discussie hierover met Mirakel. Overigens was dit artikel toen nog niet hier geplaatst en wist ik ook niet dat dit zou gebeuren. Daarom zal ik het herhalen waar ik (we) mee zitten;

  ‘…en je hebt nog geen idee waar je terecht gekomen bent. De zorgen die mensen hier op aarde met zich meedragen daar ben jij je nog niet van bewust. Je komt helemaal Blanco op deze aardbol en vanaf dat moment zullen de mensen om je heen invloed hebben op jou energie en jou gaan creeeren met heel veel onzichtbare vervuilde energie.’

  Dat is niet voor iedereen zo, ik betwijfel of ‘nieuwe’ zielen onbewust zijn. Vanuit mijn ervaring kan ik alleen maar stellen dat ik altijd al wist en nooit goed gewist ben.

  Verder;
  ‘Als kind zijn wij nog niet bekend met het fenomeen Energie, de werkelijkheid en de aardse beschavingen.’

  Als kind zijn wij hiervan wel degelijk bewust alleen vanaf dat moment zal het misschien steeds minder worden onder invloed van de ouderen.

  Voor de rest is het een mooi stuk geworden en zoals ik al eerder zei; deze boodschap heb ik ook zo de wereld ingezonden. Misschien werkt het onbewust door in ons bewustzijn of je hebt laatst een boek gelezen over vlinders en sleutels? Geen probleem; goed te weten dat we samen dezelfde weg bewandelen!

  1. Misschien zou het bewustzijn van kinderen ietswat onderschat kunnen zijn, maar dat lijkt nog steeds een maatschappelijk algemeen denkbeeld over kinderen. Wat bijzonder dat wij dit net gister besproken hebben Dawn.

  2. Oefff dus het woord ‘Sleutels’ zit in een titel van een boek van jou.
   Een medium zei ooit dat ik wat met ‘Sleutels’ had, nou dat klopt dusz wel weer…
   Ik ben heel benieuwd of Mystica jouw boek gelezen heeft.
   Jah Mirakel liet zich vroeger ook al niet van de wijs brengen door autoritaire plurken, goed zo!

  3. Nee niet in de titel. Een heel groot deel van de tekst gaat over sleutels in die zin dat ze de code kunnen doorbreken van het ‘virus’ of het programma. Dat klinkt zo heel ingewikkeld maar ik verzeker je dat het enorm basic is neergeschreven. Juist om iedereen de kans te geven en niet alleen exclusief te zijn met dode talen zoals de wetenschappers doen.

   Zal eens nadenken of ik het misschien toch ten dele zal laten plaatsen. Guido had het wel aangeboden maar ik wil eigenlijk geen brandingbinding, ik wil eigenlijk vrij zijn zonder belang. Geen enkel belang aanhangen. Maar ik zal er toch over nadenken; het is namelijk wel nuttige info vol tips. Het geeft makkelijk toegang tot versleutelde gebieden. Pfff, heb ik een persoonlijk dilemma te pakken. Daar moet ik dus uit zien te komen, kom er wel eens op terug denk ik.

  4. Jah kalmpjes aan over nadenken wat het beste is Dawn.
   Ik snap wel, ik had net nog ineens een spontane ingeving van mezelf, als je het niet alleen in het Nederlands uitbrengt, dat je internationaal gaat?! Daar had ik ineens te gek goede kriebels bij, bij die ingeving..
   Ik zie het film script al voor me.

   Er zijn ook van die schrijvers die hun eigen uitgever zijn, is niet gemakkelijk maar kan wel.
   Maar kijk maar, misschien eens rustig overleggen met Guido ook, hoe hij het ziet, de voordelen en de nadelen, de haken en de ogen, nou jah alles..

  5. Dawn ,als ik zo vrij mag zijn , refererend aan de hoofdreactie : zijn onze gedachtes wel werkelijk onze eigen gedachtes ?
   Vroeger pikte ik ook vaak info op en vertelde dat aan mensen . Jaren later kwamen er boeken met dezelfde info ; bestsellers !
   Toen ik me ging verdiepen in het collectieve veld en erachter kwam dat een clubje smartasses dat veld beínvloeden gingen er bij mij wat lampjes branden . Niet alle inspiratie komt van de juiste bron .
   Aan de andere kant ; similar spirits think alike .
   That evens it out
   Wat ik eigenlijk probeerde te zeggen ; soms zitten je op dezelfde golflengte als iemand en is diegene je net voor met het neerschrijven , andere keren is het een etherische boodschap die je liever niet zou downloaden

  6. Ha, jij mag altijd zo vrij zijn!
   Graag zelfs want dan komt er van alles uit dat meteen klopt en er toe doet.

   Inderdaad in de zee van het collectieve vissen er meerdere vissers, sommige met opzet anderen zonder en misschien zelfs onbewust. Inderdaad; zijn onze gedachtes wel werkelijk onze eigen gedachtes? Als we allemaal in dezelfde zee vissen dan kan je vangen wat erin zwemt; niet meer niet minder. Ik ben juist blij dat we met z’n allen dezelfde vissen vangen 😉

  7. Ach Hyperalert ik ze wel waar het schip strand (of niet), zolang ik kan zeil ik met de wind mee en weet ik niet echt wat de bestemming is. Dus als het grootser bedoelt is dan komt het wel anders niet en dat maakt mij eigenlijk helemaal niets uit. Ben allang blij met alle vrijheid die ik heb. Want wie o wie heeft dat tegenwoordig nog? Hoef me niet zo druk te maken over files, prestatiegericht werk, sociale druke etc.

   Maar nu jij Hyper, ook Mystica ziet hetzelfde wat ik je ook al vertelde… sluit jezelf eens af en probeer voor jezelf te schrijven, dat wat je ligt. Weet namelijk zeker dat dat je ‘grote ding’ hier op aarde is. Het is niet iedereen zo makkelijk gegeven, gooi het niet weg.

 4. De ‘zachte’ weg , het aardse bestaan accepteren en alle programmeringen loslaten , my cuppa tea !
  Toen een paar jaar terug mijn zorgvuldig opgebouwde muren ineenstortten als de muren van Jericho , en ik erachter kwam dat ik niet langer Iron Man was kwamen alle situaties aan mijn geestesoog voorbij die een kind en later een volwassene meer pijn deden dan een knokpartij op het schoolplein met als resultaat een blauw oog of een tand door de lip . Nee deze situaties tellen niet eens mee .
  Verbale en nonverbale afwijzing , je het gevoel geven dat jouw mening niet telt totdat je even groot en stom bent als hun , leugentjes waar je dwars doorheen kijkt , als kind moet je al die bagger maar slikken tot je gelooft dat het normaal is . Ook al had je gelijk kreeg je het niet , want dan was je een brutaal kreng .
  De ene zus die met je liep te paraderen alsof je het mooiste broerje van de hele wereld was , de andere die je behandelde als een mongool , een vader die nooit een woord zei , een moeder die al haar onvrede op een jong ventje projecteerde .
  Je kan het ‘zij die de oorlog overleefden’ bijna niet aanrekenen , ik zou niet graag in hun schoenen staan , wat ik wel hoop is dat die ketting een keer doorbroken word .
  En ook al ben je met je eigen programmeringen aan het afrekenen , dan kom je als bonus nog een keer de programmeringen tegen van degenen die je nabij zijn . Collectieve sludge lijkt zo moeilijk te doorbreken . Geen wonder dat er in het sjamanisme wordt gesproken over het beschermen van beschadigde delen van de ziel in de onderwereld . Hopelijk staan de parkeermeters daar wel eerlijk afgesteld .
  Daarentegen is zelfmedelijden ook absoluut niet het antwoord , we hebben allemaal de kracht in ons om door het verdriet en de boosheid heen te gaan om het vervolgens om te buigen in kracht , wijsheid en begrip , in de hoop dat wij het beter zullen doen of misschien een rolemodel of inspirator kunnen zijn .
  & Mystica , i luv yur nic
  greetzzz cozmic

  1. ” een vader die nooit een woord zei , een moeder die al haar onvrede op een jong ventje projecteerde ”

   Zooh herkenbaar Cozmic, gewoon alle zwarte schapen bij elkaar doen, het feest der herkenning en voordat je het weet nog sterkere band met elkaar dan de knellende familie verbanden..
   Volgens mij hebben wij te goed geleerd om te snel iets weg te geven dat bij ons hoort, dat is er in gesleten in de strijd, als we iets hebben met Iets of Iemand gaan we er in het vervolg voor blijven vechten, dat is wat ik mezelf nu aan het leren ben, vroeger deed het er niet zo aan toe wie ik was, dus ook niet wie of wat ik in mijn omgeving wilde hebben, nu wel.

  2. Gewoon HetBeest met liefde in je ogen aankijken , wetende dat het er zgn bijhoort , en met alle kracht die je nog in je hebt het verleden vergeven en ombuigen tot iets waar je iets aan hebt , iets dat voedt en niet zuigt . Vraag de verloren gedeeltes van jezelf weer terug te keren naar jouw persooonlijkheid en heel het verleden in het heden .
   http://www.youtube.com/watch?v=kuq7RYQ8Wa0

 5. Hallo lieve mensen,

  Wat een mooie lieve oprechte reacties, jullie bezorgen mij echt kippenvel, ben erg blij dat dit zo overkomt zoals het bedoeld is, en dat jullie er iets mee kunnen.
  Om even in te gaan op alle reacties ik heb het boek sleutels ?? niet gelezen of van gehoord, ik werk graag blanco in alles wat ik doe, ervaar,voel en mag beleven zodat ik zuiver open kan staan voor mijn bronnen, maar ook heel erg nuchter in het leven kan staan en dit ook nuchter kan beleven en over brengen, dat is namelijk de bedoeling.

  Dan aan Dawn, ik wil even toelichten, als wij geboren worden zijn we zeker wel bewust van energie en alles, maar we hebben er geen kennis van misschien is dat beter uitgelegd, het is zelfs zo dat nieuwetijdskinderen zich al eerder afzetten tegen de opgelegde regels van hun ouders, lekker tegendraads, of moeilijk opvoedbaar als je het in een aards hokje wil plaatsen.

  Hyperalert…wat heb jij een mooie uitspraken haha ik kan me er helemaal in vinden, je kan het mooi formuleren, je zou een hele goede schrijver zijn 😀 (tip vd dag)

  Alice als het mag zet ik je mooie gedicht op mijn website (onder dit artikel) met je naam erbij…hij is prachtig !!!

  Ik wil jullie wel mijn uitleg geven over het bewustzijn maar als je deze link volgt zie je mijn artikel daarover.

  http://www.geesteninhuis.nl/bewustmakend-nieuws/57-het-bewustzijn-.html

  Ik dank jullie voor deze liefdevolle reacties…

  Veel Liefs Mystica

  1. Lieve Mystica, fijn dat mijn gedicht je ook aanspreekt, als je wil mag je het zeker op je website zetten,
   Liefs Alice

  1. Een verlangen naar een zuiver verhaal gaat met je aan de haal. Oké tijdelijk voor even is het minder beven.
   De schreeuw is er niet minder om de pijn van zijn .

  2. Wouw….Weetje al komt sinterklaas van Planeet Niburu, elenin, taich enz……….hadden zij hier maar een tijdje zonder angst moeten bivakkeren……..maar nee, zij zijn misschien gevlucht naar een ander planeetje……..Ik denk eerder dat ze best wel wat meer respect voor ons zouden mogen hebben dan Janee. Ik zou echt door niemand aan me laten besnuffelen! En jij ook niet, niemand niet! inderdaad fuck it!
   wouw dat laatste wat je aangaf, dat uit je tenen komt…..Wouw! Ik kan het gewoon voelen!

 6. erg herkenbaar allemaal ik heb dit als motto: waarlijk vrij zijn is niet de behoefte hebben aan een ander zijn geloof omwille je eigen weten voor al die situaties waarbij je door simpele zielen de grond in getrapt word maar ook om me te herinneren dat ik het zelf weet en het niet nodig heb dit bij klankborden te verieveren op jezelf dus helemaal op jezelf

 7. Dit is zo’n mooie uitleg en zo duidelijk. Ik heb het in 1 adem gelezen. Nu maar hopen dat heel veel mensen dit lezen. Het moet toch bij velen een belletje doen rinkelen en vooral ook eens anders doen kijken naar de wereld om hen heen.
  De juiste woorden zijn heel belangrijk, altijd.
  De juiste woorden worden juist begrepen.
  Heel mooie reacties. Ook fijn om te lezen.

 8. Wij zitten niet simpel in elkaar en daarom houden wij niet van ‘moeilijk’ doen. Zo toegankelijk ontvankelijk sprankelend. Een warm bad is juist goed voor de afgerosten, bijkans bijna bevrorenen door zoveel vooroordelen over dissonante klanken die niet tot het bedrijfs jargon behoren, de groeps bijeenkomst van grote mondjes maar ooh zoo fijne kleine hartjes. En als alles eindelijk weer gaat stromen in en buiten mij, dan als klap op de vuurpijl van jolijt, dat ik er van Mirakel ook heel erg mag wezen, hoe zal ik het zeggen, zeg maar niets zeg maar alles, ik sta het toe, dat het mijn binnenkant bereikt. En als ik dan toch in de schrijvers hemel ben aanbeland. Sjonge ik weet niet waar ik moet kijken, links rechts en achter mij, Engeltjes, en de 1 nog verblindender dan de ander, en ze zijn allemaal op hun eigen manier ook zo heerlijk mediamiek ook.

  En precies wat Cozmic zei, pas op voor kwade influisteringen die tot doel hebben dat we van elkaar verwijderd raken, dat is een moeilijke fase voor elke ontvangst marjanneke in opleiding, in vroegtijdige gefaseerde ontwaking, dat wat ze vroeger ook al had maar dat mocht toen niet, dat soort dingen waren alleen van de duvel stond in de bijbaalbel. Maar dat de kringen zich onder onze frisse aanwas van nieuwe gelederen zich niet te snel sluiten. Misschien hou ik van overdrijven, dat alles over de top moet, stel dat Alice ook al een bekende is geworden, ik weet niet hoeveel ik kan behappen.

  Heeh kunnen we niet een conglomeraat starten van elkaar in het collectieve veld versterkende verhalen. Dat ‘in gesprek met god’ van een aantal jaren terug hebben we nu allemaal wel gehad toch. Een soort vervolg dat in elke aflevering weer met ‘Sleutels’ en ‘Programmeringen’ te maken heeft. Zoals je vroeger honderd jaar terug de club van 80 had. Dat Wij nou de Club van Elfjes worden, en dat we goud klompjes gaan delven en dan omsmelten tot de mooiste sieraden, te koop voor een zacht prijsje en soms geven Wij iemand wat cadeau als opsteker. Mmm Mystica doet niet Moeilijk, ze is er gewoon, dat zouden er meer moeten proberen. Dawn geneest mij zomaar van verlegenheid en ingehoudenheid.

  Een snelle ode aan Mirakel nu meteen, die ene schattige engel, met die straaljager turbine aangedreven vleugels, ze gaat altijd hard dwars door alle vier de hoeken van het kosmisch Universum heen, ik ga altijd proberen haar bij te houden, compleet buiten adem natuurlijk;

  http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/comment-page-6/#comment-59923

  Quote;

  Mirakel missie multie ontwapenende glimlach D
  16 mei 2011 om 11:03

  ” Dawn, ik heb het artikel gelezen, en vond het interessant. Ik denk dat het juist goed zou zijn dat zoveel mogelijk mensen iets met de vooruitgangsenergie zouden doen. Ongeacht waar de kennis vandaan komt…..Wat ik wel een opmerkelijk puntje vind is dat zij ervan uitgaat dat kinderen niets weten van het fenomeen energie, en wanneer ze te wereld komen. Zelf denk ik dat ze juist nog heel dicht bij deze energie zouden kunnen staan, veel opener als wij volwassenen. Alleen wordt dat eruit gespoeld wanneer we ouder worden, en blijft het nog maar heel latent op de achtergrond. Ik weer nog wel dat ik vroeger op een openbare basisschool zat, en ik legde in mijn gebrekkige Nederlands, van een 6 jarige uit aan een koppige leraar, dat ik het niet met hem eens was dat dood niet betekend, dat je echt dood bent zoals hij dat opvatte. Hij gaf aan, dat hij zij dat het was zoals hij aangaf, en dat ik er verder over op moest houden en dat aan moest nemen, en moest mijn mond houden (streng en boos)….Ik weet nog hoe verdrietig ik toen werd, en toen nog niets begreep van negatieve projectie, depressie’s van anderen om mij heen, en boosheid naar het leven….Hoe leg je een jong kind uit, dat mensen zelf vaak problemen hebben, en dat het niet aan jou als kind ligt, dat je het gevoel krijgt dat je het helemaal verkeert doet, waardoor een kind zelf de angsten en boosheid overneemt van deze mensen, terwijl het er niets mee kan….Maar volgens mij is dit zelfs wanneer je volwassen bent een moeilijke opgave om een geprojecteerde angst buiten jezelf te houden, om bij jezelf te blijven. Een lange leerweg zeg maar. met deze energie hebben wij ook nooit om leren gaan, we hebben het ons laten vormen….. ”

  The Pretenders – Message of Love
  http://www.youtube.com/watch?v=An1evxkLPr8

  1. Ja grappig, dat was net 1 dag voordat dit artikel uitkwam. Dat liedje past er inderdaad ook goed bij Hyper alert!
   En “Toevallig” kwam ik Rasecht berensiroop tegen bij ufo’s wetenschappelijk bewezen , die tegen een Stephen Hawkins aanliep die verkondigde dat dood dood is, en verder niet. Ik besloot hem maar even een beetje te troosten. Die slachtofferrol, da’s toch maar niets hoor…. Sjeeetje wat loopt alles hier weer synchroom zeg! 😆

  2. Precies Mirakel, volgens de club van Elfjes zijn de mensen niet alleen maar robot machines. De club van Draakjes wil ons dat wel wijs maken. Stijve hark king of the hawks hawkings kan geen eens ademhalen zonder machines, geen wonder dat hij denkt dat hij alleen maar een robot is. Zou Rasecht dat hele stuk zelf geschreven hebben of is het een artikel ergens vandaan gehaald? Die ouwe wetenschappers zijn allemaal een product van de Royal Society, die hadden geen belang bij levende kennis, daar zouden de mensen maar eigenwijs van kunnen worden. Dus toen hadden ze besloten bij koninklijke verordening dat god en onze ziel moesten ophoepelen. En nu klopt er niets meer van de verhalen op de academies. Ik snap die arrogantie niet van die half dode kwijlende hoopje ellende Hawkings niet, vreselijk mannetje.

   Mike Adams

   “Only by embracing a new philosophy that celebrates the existence of consciousness, the mind, the soul and free will can we ever hope to achieve wisdom and peace as a species.”

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschap-van-dienaar-tot-koning/

  3. Jah Mirakel voor mij voelt het nu alsof ik jullie bijna kan aanraken.
   Een tijdje terug was er hier iemand die zei dat de dimensies elkaar beginnen te raken.
   Oh jah Anneke de solitaire zieneres uit het Noorden zei dat toen.
   Nou ik geniet er nu maar van, mocht ik aan het eind van deze maand even uit de lucht zijn omdat ik m’n bootje in Zeeland moet verzorgen, en misschien komt m’n pa ook een aantal dagen, wel uniek, gemiste aandacht van vroeger alsnog inhalen, nou dan denk ik aan jullie en ik vergeet jullie zeer zeker niet en I’ll be back zou die stomme Schwarzenegger zeggen, nou in ieder geval ik kom weer terug, 10 dagen zonder internet is wel ontzettend afkicken, ik moet daar nog even niet aan denken, kan niet meer zonder (jullie), snik snif huil brul, ik wil niet weggie)..

   Toch knap dat jij dat artikel van Rasecht weer even weet op te sporen Mirakel!!

   http://www.heksvanhetnoorden.nl/wij-over-onszelf.html

  4. @Mirakel: dat gebeurt er dus wanneer je uit vrije wil dus je gevoel ‘parkeert’..! Stephen Hawking had ik mateloze bewondering voor, ‘vroegah’..! Het verdwijnen van de man’s gevoel is niet erg, maar duidelijk maken dat hij volledig voor zijn instrument (de denkende mens) heeft gekozen, in plaats voor de universele diepte van zijn hart, is geen eenvoudige klus lijkt me..!

  5. Guido, Deze man lijkt mij in een heel lastige situatie te verkeren, hij is behoorlijk gehandicapt. Misschien zou hij daar eens een goed gesprek met iemand over moeten voeren, die hem begrijpt, en hem help zijn gevoel wat te ordenen enzo. Even zijn hart luchten over zijn angsten. Dan zou hij zich ook beter bewust zijn, dat hij eigenlijk misschien wel om hulp vraagt, liefde.

  6. Dankjewel hyper alert voor je complimentje, veel plezier met jouw bootje!

  7. Mirakel, kijk eens naar de uitspraak van Carl Jung op de homepage.
   Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.

   (vert.)

   Tótdat jij het onbewuste bewust maakt, zal het onbewuste jouw leven sturen en zul jij dat ‘het lot’ noemen.

   Pak een mooie Hollandse tulpenkaart en stuur hem naar Stephen Hawking. Roep erbij dat zijn voorganger, Albert Einstein ooit eens riep:
   “I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.” (1954)

  8. Dus eigenlijk ben ik mij er bewust van geworden, dat ik bewust, door mijn gevoel (net als iedereen) de wereld om mij heen kan crieeeren……..zoals ik het wil.
   Zo ik ga even naar de Bruna voor Stephen, nog even wat van vroeger afhandelen. Bedankt Guido!

  9. Yippeee , de zandbak is weer open , een paar fijne ponems minder maar destemeer zand voor een groot kasteel .
   Waar dit artikel me gewoon weer aan doet denken is het feit dat een ketting zo sterk is als zijn zwakste schakel . Je kan rondlopen met de helderste inzichten , de hoogste idealen , de ultieme schrijf – en vertelkunsten , noem het maar op . Zolang je één gedeelte van je geheel niet geheeld hebt blijf je hangen en wurgen op dat nivo . Als een toonladder met één octaaf out of tune , zal nooit een symphonie worden .
   Heel maf , waar ik thuis nooit een voet aan de grond kreeg , werd ik op school en later andere sociale gebieden juist wel gewaardeerd . Ik leerde ook snel geen vriendjes thuis uit te nodigen want dan greep mijn moeder iedere mogelijkheid aan om de wereld te vertellen wat een stuk verdriet ik was , ffs . Ze hield zelfs een foto van mij boven haar spiegel , genomen toen ik in elkaargeslagen en glibberend van het onderspugen huilend thuiskwam terwijl ik 8 jaar oud was en niet wist waarom andere kinderen dat doen . Wat bezield zulke mensen ? Het feit dat zij in de oorlog verkracht is door haar eigen ooms en daarna het zwijgen is opgelegd door haar eigen moeder om de familie eer te redden ? Moest die energie op mij overgedragen worden om in mij verder te gaan ?
   fuck it ik pas ervoor , ieder opgelegd zwijgen doorbreek ik , en ik pis op ieder zogenaamd heilighuisje . Het is tijd voor de waarheid en als de haan van de kerktoren flikkert , so be it .
   Ik heb altijd een passie voor the underdog gehad , waarschijnlijk omdat ik die positie steeds net heb ontdoken . Autistische kinderen ( wat een kutwoord ) trekken met mij op alsof ze nooit anders zijn geweest , lachen , ouwehoeren , dingen doen , alles . Achteraf vragen ouders wat ik precies heb gedaan want de dag dat ik wegging werden ze weer ‘autistisch’en wilden ze niet meer meedoen in het gedoe ( expres de hele dag in ondergoed rondlopen ,haha ) Als ik die ouders zeg dat ik niet wist dat hun kind autistisch is , maar dat zij het waarschijnlijk zelf veroorzaken is het meestal klaar .
   Misschien dat mensen hier een ander beeld van mij hadden , fckn forget it , gewoon een taaie lul van vlees en bloed met een bak vol gevoel .
   Goed om te zien dat hyp er wqeer ff op zit , dawn niet down is , mirakel nog steeds en stedds meer mirakel is en ik wil graag een janee sticker voor mijn brievenbus .

  10. jemig Cosmic, ik heb jouw stuk in één adem uitgelezen, wat enorm mooi en krachtig geschreven! Dit artikel van Mystic maakt wel behoorlijk wat los in ons volgens mij….

  11. Absoluut helemaal raak Cozmic, continu de primaire boodschap lezen die verborgen is achter de letterlijke boodschap op de voorgrond.
   Dat is voor mij zo nodig geweest kennelijk, dat de primaire boodschap zelden was van wat er letterlijk gezegd werd, altijd door de regels heen lezen, uit lijfsbehoud weten weet er werkelijk dreigt, het beeld naar buiten dat was en is van belang, de werkgever van m’n pa, de klanten van m’n pa, en het ideaal plaatje dat m’n moeder had en heeft, daar is dan alles aan ondergeschikt, dan leer je dubbel lezen vanaf jongs af aan, dan heb je geen aura meer over meer alleen nog maar antennes voor alarm bellen, als er weer eens iets dreigt, ondergronds gerommel, subtiele stembuigingen of oogopslag of intonatie of geur, alles vertelt iets over de werkelijke waarheid achter de naar buiten gepresenteerde waarheid.

   Ik heb altijd gezegd dat ik op die manier in de praktijk gedeeltelijk een top psycholoog heb leren worden. Overal doorheen leren kijken continu.
   En inderdaad als Dawn bijvoorbeeld goed gaat door zichzelf te kunnen zijn dan is dat het mooiste wat er is als dat gebeurt doordat er veel ruimte is; dat zijn voor mij ook de echte ‘normale’ mensen, altijd als de buitenwereld zegt nou dat die en die staat bekend als een ‘moeilijk mens’; gegarandeerd dat ik er mee kan lezen en schrijven.

   Wat zo jammer is dat types zoals jij Cozmic en Dawn toch wel en Mirakel ongetwijfeld ook dat die zo ontzettend geschikt zijn om de zogenaamde ‘probleem’ gevallen echt wat te kunnen bieden.
   In die ‘professionele’ waardeloze zorg zijn dat soort mensen heel weinig vertegenwoordigd.
   Kunnen ze niet gebruiken.
   Alles is daar papier en boekhouding.
   Weinig competente ‘zorg’ verleners kunnen het daar volhouden, worden weg getreiterd vaak zelfs.
   Daarom Cozmic is mijn droom beeld nog altijd 1 of ander bedrijf of organisatie of stichting of platform of Iets waar al die zogenaamde ‘probleem gevallen’ de ruimte en het vertrouwen krijgen om weer Normaal te kunnen zijn wie ze zijn en dan het maximum uit hun capaciteiten kunnen halen.
   Volgens mij moet dat nog grotendeels worden uitgevonden.

   Heel af en toe door de jaren heen een documentaire gezien over een baas die dat als bedrijfsmodel in de praktijk had werken…
   Daar hoor je vervolgens dan weer niets over, dat boeit de overheid niet, mensen moeten niet gezond worden in hun functioneren, daar heeft de overheid geen belang bij, en bedrijven doorgaans ook niet.

   Met mijn ‘ex’ vriendin die in de zorg werkt voor langere tijd intensief meegelopen, bij mij was dus ook het probleem dat de ergste ‘probleem’ gevallen zo snel heel handelbaar Vrolijk en ‘normaal’ werden, dat kunnen ze niet verwerken, dat snappen ze niet, dat moest altijd ’toeval’ zijn, dat het niets met mij te maken had, maar het had wel met mij te maken, ik zie iemand nooit als een ‘probleem’, ik zie iemand gewoon zoals die is, de ‘probleem´ figuren zijn voor mij meestal de zogenaamde ‘normalen’, de geforkte tong mensen van kantoor, wat ze zeggen klopt niet met hun lijf en geest, dat ruik je letterlijk op een afstand, hun ogen staan ook nooit goed, als flessendopjes die niet bij elkaar passen op een plastic hoofd geplakt, zo zie ik veel kantoor echelon vaak.

   ‘ Autie achtige beleving is soms op de vierkante millimeter ‘
   http://www.wanttoknow.nl/overige/bewijs-geleverd-autisme-veroorzaakt-door-vaccinaties/comment-page-1/#comment-60077

   ‘ Wees met een autie eerlijk en je hebt een beste vriend . ” Yes!!
   http://www.wanttoknow.nl/overige/bewijs-geleverd-autisme-veroorzaakt-door-vaccinaties/comment-page-1/#comment-60082

  12. Soooooooo, wat een openbaringen hiero. Daar ga ik ook even aan bijdragen.
   Mirakel die het licht ineens zo elder ziet dat ze meteen Steven wil genezen, Cozmic die wederom medling maakt van iets dat ik maar al te goed ken; een erg fijne jeugd. Hyperalert met zijn prachtige ideeen de zieke mensheid te redden uit de handen van de DOKtorren die de hypocriete eed van Apollo en andere goden aanhangen (waar overigens weinig goeds uit is voortgekomen). Duidelijk lijkt het mij te stellen dat wij afwijken van de lijn van onze ouders die geen idee hebben waarover het eigenlijk gaat. Mijn moeder was kil, liefdeloos en afwezig, nooit een knuffel of enige vorm van interesse dan een vader die dacht dat wij bij het leger hoorden; was dol op slaan met riemen en stokken en verkondigen dat ik toch echt achterlijk was en niet de moeite waard. Vreemd genoeg hebben ze mij nooit echt kunnen raken en af en toe denk ik wel eens dat dat de opzet was. Dat ik daar tussen hun in leefde om de klappen van hun eigen frustraties op te vangen.

   Het is onvoorstelbaar dat ik al snel begreep dat ik precies het tegengenoverstelde wilde zijn en dat ik alles zou omdraaien. Het is ze vergeven overigens want ik wil die negatieve energiestroom niet blijven voeren. Heb er wel eens met de buurvrouw over gesproken en zij is psycholoog. Ze keek mij verbijsterd aan toen ik mijn mond opendeed. Ze begreep niet hoe ik daar zo nuchter over kon praten en dat ik daarvoor nooit hulp heb gehad. Toen ik haar vertelde dat niemand mij kan helpen als alleen ikzelf was ze helemaal van slag. Vertelde haar dat ik echt geen zin had mijn leven lang als slacht offer verder te gaan en dat ik ze had vergeven. Toen ineens begon ze zelf te praten over haar problemen met haar eigen moeder. Ze hield niet meer op erover, alsof ik haar moest genezen van haar opgelopen trauma. Hoe bizar dat op mij over kwam toen… Geloofde in die tijd nog dat geleerde mensen het wel allemaal wisten, maar na dit voorval ben ik gaan twijfelen aan mensen met titels. Pas nu begrijp ik dat ze helemaal niets weten, ze denken alleen te weten maar zodra er maar iets afwijkt van het geleerde raken ze helemaal van slag…

   Alles dat mij is aangedaan is mijn kracht geworden door het mij eigen te maken en om te buigen. Daarom ben ik niet bang uitgevallen;
   ik heb namelijk de dood in de ogen gekeken en het heeft mij niet gebroken.
   Ik heb liefdeloosheid overwonnen door mijn moeder te laten breken met haar eigen lijk in de kast. Nu is ze werkelijk een ander persoon geworden.
   Ik heb angst en pijn overwonnen en ook dat kon mij niet breken. Ondanks alles wat mijn vader mij heeft aangedaan ben ik dankbaar; ik heb gewonnen omdat ik het begrijp!

  13. Dawn zo super dat je zo open bent.
   Cozmic ook heel erg.
   Ik zal jullie kort zeggen waarom.
   Brok in m’n keel nu ineens, en een aantal slapeloze nachten achterelkaar die mij moesten voorbereiden op Iets wat ik ergens Wist.

   1) Dat wat ik ergens Wist, afmasseren met woorden is op zich goed, alles is goed in die zin, Dat wat ik ergens Wist, moeten verwerken, jah en neeh, omdat ik het ergens Wist, had meegekregen of gewoon dat het een deel van Mij is en was, en dat ik naar iemand(en) toe trek, die er mag WEzen, en die voor Mij is Wie ze is, gewoon Zij is het, niet de geslagenheid en de klappen, dat is Zij niet voor mij, alleen die Klappen, ergens wist ik het, dat is waar ik maanden en maanden tegen aan heb gelopen, iets in mij zelf, dat is het enige dat er moet gebeuren dat ik het Volledig onder ogen zie, en Precies Dawn, Continu vraag ik impliciet aan Jou; op een ingekapselde maar ook tegelijkertijd expliciete manier, Zeg me dat je er nog bent Dawn en dat maal honderd maal duizend, maal honderd duizend, en jij Voelt toch Iets aan, dat ik een snaar Speel, niet Bespeel zo zeer, ik moet een voor mij oneindig pijnlijke snaar raken

   Dat ze jou Pijn gedaan hebben, en dat Ik dan gerust gesteld moet worden, dat ze er nog wel is, al kan ik dat moeilijk geloven, dat jij dan mij moet genezen, zo is het, ik moet daar boeken vol over schrijven, om er doorheen te kunnen komen, veel mensen worden toch geleid naar bepaalde ervaringen, beelden, gebeurtenissen, ik heb de laatste XXX beelden op mijn netvlies, ik kan er zonder Dawn niet doorheen komen, too much, ik schreeuw om haar om me gerust te stellen, dat ze er nog is, en ze heeft dat al tig keer op haar manier voor me gedaan, mij genezen gerustgesteld dat ze er nog is, dat is voor mij onuitsprekelijk, die verbinding die dan ontstaat, omdat omdat omdat die , omdat omdat ik iets van dat in mij draag, en het wil er alleen los komen, of er uit komen, als zij mij zegt dat ze er nog is

   2) ‘Het’ moeten ondergaan is 1 ding, het moeten zien is een ander ding, de ziener is de klos, die krijgt de hele stortvloed van een kosmisch geweten door zich heen, als hoogspanning die nauwelijks te verdragen is, maar ik moet er door heen, ik zie nu de beelden van waarom ik op mijn zeventiende totaal in elkaar geklapt ben, ik had toen een jonge vrouw van 20 ontmoet die in de achterbuurt van de grote “stad” 10 kilometer verder op zo’n zelfde “prettige” gezinssituatie had, ik kon niet meer uiten wat zij voor mij betekende, niet omdat zij het mij letterlijk kon vertellen, de pijnlijke hoogspanning van de gebeurtenissen trokken door mij heen als ik in haar buurt was, ze had tijgerinnen ogen, ze was knap ook dat nog, ze droeg iets bij zich waar ik iets mee kon doen, maar de manege en de handels omgeving waar zij haar heil zocht en waar ik haar vond die deden alsof er niets aan de hand was, zoals ze paarden verhandelden, zo was zij een gebruiksvoorwerp voor vieze klusjes, met een klein randje cowgirl heroïek, en dat had ik te goed begrepen en gezien en toen ging alles mis,

   3) nu is het goed gegaan, die echo van een voor mij mega belangrijke gebeurtenis in mijn leven, mijn vader die toen letterlijk mijn leven heeft gered, omdat ik er letterlijk in stikte, hij heeft mij toen koelbloedig mijn halve tong uit mijn keel gehaald, zodat ik vandaag kan leven en leren doorleven waar het bij mij allemaal zit.

   4) ik heb het goed gevoeld, ik heb het gezien dat ze wordt geslagen, ik kan het niet verwerken, maar nu moet ik gelukkig wel, mijn buik staat in brand, en toch is dat voor mij de enige weg om er doorheen te komen, ik had al gezegd dat je mijn Held bent, klinkt zo simpel en zo bezitterig, maar dat is het, de enige way out, jah Dawn die genezende krachten heb jij aan boord en daar mag je je bewust van worden, jij hebt nu mijn sleutel van mijn gevoelsmatige horror kelder volledig omgedraaid, dat betekent dat zelfs ik te openen en te genezen ben, ik kan je verzekeren Dawn dat je dan meer genezende krachten aan boord hebt voor nog veel meer lotgenoten.

   5) als de dood zo bang ben ik soms, ik weet hoe ik mijzelf mentaal pijnig, dat vind ik heel normaal, omdat ik weet waarom ik dat doe, maar maar maar in Godsnaam blijf uit de klauwen van de XXX Pijn Kelder Industrie, Please Please of ik haal je er persoonlijk uit, maar dat kan ik vaak niet, want de draken die die Corporaties beheren die zijn bijna onoverwinnelijk lijkt wel

   6) en bijna Niemand is zo open en eerlijk, tot nu toe dan, dan doorleef en doorvoel ik het wel, waar het zit, dat het weer eens zo iemand is die mij kan verlossen, maar alles bleef aan de oppervlakte, achter gesloten deuren, nu dusz niet meer, en daar heb ik zo op gehoopt, of zelfs naar toe gewerkt, dat het zichtbaar mag worden, want wat ik in mij draag mocht nooit meer naar het buiten licht, zo simpel was dat, nu komt het naar buiten en ik kan het nog nauwelijks geloven.

   7) telkens als ik de computer aan doe dan denk ik; ach alles waar het om draait blijft uiteindelijk toch weer binnensdonkere kamers, maar niet dus, ik kan het bijna niet geloven

   8) ze is er nog, ondanks het ergste van het ergste, daar zit alles bij mij (vast) (of los komen uiteindelijk)

   Porcupine Tree – Sentimental
   http://www.youtube.com/watch?v=qEghPSkwY_M

  14. Dank jullie wel. Lianne, het was duidelijk eigen wijsheid 😉

   @Hyperalert, wat een verhaal dat met je vader en die tong. Zo zie je maar…
   Tja, toch wel vreemd dat Cozmic, ook een 11, zo iets dergelijks heeft moeten ondergaan. Echter ben ik niet van de slachtoffers, slachten van offers is namelijk echt mijn ding niet. Kunnen beter zo snel mogelijk het verleden oplossen om in het heden een toekomst te hebben. Mensen willen graag blijven vasthouden aan wat ze kennen. Ook al is dat niet mooi, toch vasthouden. De grootste les die hier is is het loslaten. Ik heb alles losgelaten en dan komt het als vanzelf allemaal. Alsof de enrgie zich letterlijk voor je voeten werpt. Jij bent dan diegene die hierin ‘de baas’ mag zijn, niet meer MA terie of Pa pier (titels & status).

   De oplossing Hyperalert zit altijd en alleen in jezelf in je eigen wijs heid, niet in je ouders, niet in Mirakel, niet in Cozmic…
   in niemand niet.

   Ben blij dat het hier de laatste tijd zo loopt, alsof steeds meer synchroniteiten vormen aan het aannnemen zijn. Best bijzonder!

  15. Waarom kom ik dat rare woord ‘slachtoffer ‘ zo vaak tegen ? Dat hele woord klopt niet , zou daar geen beter Nederlands woord voor zijn ? In het Engels victim , Vic & Tim ? Nou ja , maakt eigenlijk niet uit .
   Ik heb recentelijk geleerd dat bepaalde emotionele trauma’s een soort circuitstoornis in je hersenen kunnen veroorzaken waardoor je in soortgelijke situaties niet meer normaal kunt reageren , het fight-flight-freeze systeem wordt dan volledig gepasseerd door een subroutine . Het opduikelen van zulke situaties brengt innerlijk wel wat teweeg , niet vanuit een slachtoffergevoel , maar wel vanwege de bijbehorende emoties die gewoon mogen zijn .
   Zulke circuitstoornissen werken als een soort virus in je ‘software’ en kunnen op latere leeftijd leiden tot burnouts en andere situaties . Bizar hoe de psyche werkt met al zijn prikkels van de hypofise , amygdala , neocortex , hypothalamus en noem ze maar op , als er onderextreme druk een keer een verkeerd traject is aangelegd blijft dat zich herhalen tot je een methode hebt gevonden om dit te herprogrammeren ( emotional stressrelease ) .
   Waarom de één een situatie als traumatisch ervaart en de ander er gewoon doorheen banjert zal wel een holistisch vraagstuk zijn , feit is dat je als kind aan situaties blootgesteld wordt waar je dan maar mee moet zien te dealen en niet ieder hersenpannetje weet dat allemaal evengoed te verwerken . Als ik afentoe van die ouders zie die echt de tijd nemen voor hun kroos om het over bepaalde dingen te hebben , hoe jong ze ook zijn , dan heb ik daar enorm bewondering voor en heb ik weer hoop voor de wereld . Hopelijk komt daar de nieuwe generatie beleidsmakers uit voort .
   http://www.youtube.com/watch?v=stMSuJsC3rE&playnext=1&list=PL9FE34027D7C01FDC

  16. Dawn bedankt voor je (ont)nuchtere reactie, ik geloof dat ik even uit moet tieren, ‘ranten’ nu even, bedankt voor je reactie al vast dat zeer zeker wel, ik moet echter Nu even keihard hart grondig vloeken of zo, omdat ik het niet snap dat ze het niet snapt, ik snap het niet, my god misschien dat Mirakel het wel snapt, zou best kunnen… (zucht zucht zucht) maar juist die wil ik dit soort begrip niet aandoen, gadverdamme nog an toe zeg, het is altijd hetzelfde waar ik tegen aan loop, tot het uiterste groteske gedreven worden, de plaat blijft altijd op hetzelfde punt op hetzelfde moment hangen, het zal niet waar zijn, jawel het is waar, zoals altijd, consumeren dat is het enige wat we nog hoeven doen, invoelen inzicht begrip empathisch vermogen zinnebeelden terror ervaringen, Who Carez, ik kan nog beter homo worden geloof ik, dat zit er niet in bij mij, de obelisken club die zich nergens meer aan hoeft te storen, omdat het allemaal niet meer uitmaakt, kerels onderelkaar

   Jij snapt het Cozmic.
   Het heeft niks met slachtofferschap te maken.
   Het is, dat is het, het is een onderdeel van mij, een subroutine inderdaad, het zit in mij verweven, het heeft met meerdere levens te maken ook nog waarschijnlijk wel, zelfs nog meer dan dat, andere dimensies, ufianen mogelijk zelfs, maar daar zullen we even helemaal niet te moeilijk over doen.

   Zoals jij het nu zegt Cozmic, jij snapt het, misschien dat een Vrouw geen benul kan hebben hoe een ventje iets kan ervaren, totaal geen benul, die denken misschien goh wat een Kul, dat het simpel is, het gaat dieper dan diep, oppervlakkigheid wordt gespeeld door mannen, mannen kunnen de diepte in, Sja Man, zonder mannen wordt het Niets, ik zie beelden van Vrouwen, maar kennelijk zijn dat mijn beelden, ze zouden eens moeten weten sommige VRouwen, dan zouden ze nooit meer over Kul denken of praten, die fokking Obelisken staan er misschien niet voor Niets, er is iets grondig mis met onze missen, ze weten niet wat ze missen, ze weten niet eens wat ze hebben, of wie of wat ze voor zich hebben staan, het is kennelijk ons geheim, dat is een realiteit die mij steeds vaker aan mij opdringt, dat ik de juiste man moet spreken of bereiken om te weten wat die Vrouw in mijn wezen is, hoe groots, hoe onuitsprekelijk niet te bevatten, niet door ingewikkeld te doen, gewoon een half woord of een bepaalde blik naar elkaar op de hoek van de straat, in het voorbijgaan in de winkelstraat, opwaaiende zomer rokjes zijn geen geintje, dat is geen humor, dat is niet grappig in de kern, we kunnen wel lichtvoetig humoristisch zijn, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat of draait,

   sjeeezzuss, als Zij dusz tegenwoordig alleen in de mannelijke geestes wereld kan bestaan, wat een fokking armoede, waar is dat Vrouwelijke bewustzijn naar toe gevlogen, wat is dit voor een potten society geworden, nou jah ik kan er met mijn kop niet bij zeggen ze dan hier in de provincie. ‘Meisjes in de jungle’ op teevee die stuk voor stuk niet kloppen, dat zie ik, lobotomie? hormoon afwijkingen? groteske snoeiharde volledig uitgeholde platte tyfus uitspraken over niet meer gelikt kunnen worden, want die andere nep meid is afgevallen, frontaal keihard in de camera en het wordt er niet uitgeknipt, nee het word er nog even extra ingewreven ingemonteerd met versterkt geluid en ingefocused beeld, this is the message voor al het gespuis dat kijkt naar die verrotte buis, dat is Babylon in optima forma, het interesseert ze geen lor meer wat of wie ze raken met hun handelen en loonie uitspraken, niks is meer van waarde..

   Ik heb er recent 3 terloops redelijk kortstondig ontmoet, de afgelopen 2 jaar, een paar blikken over en weer, maar ze zitten in de klauwen van de kelders die niet deugen, dat weet ik, dat is de shit, daar worden ze ‘vakkundig’ afgerost, telkens weer, die snappen het deels wel, maar ze zijn bezit van iets donkers, dat is de shit, de rest snapt het niet of kan het niet vatten of wil het niet bevatten of het is too much, kennelijk bestaat de onderwereld niet voor Niets, in die zin begin ik dat nu in te zien, tot nu de verleiding ruimschoots weerstaan, de laatste keer dat ik ’toevallig’ Haar weer eens tegenkwam, dezelfde van vorig jaar, die mij uitkoos na 2 blikken, en ze voelde mij, ze wist precies wat ze zag, en ik was te onervaren dus net niet geschikt om afgericht te worden, zo iets liet ze me slinks vorig jaar weten, ik was toen terrified shocked, ik en africhten dat zal niet gaan gebeuren, no way,

   2 weken terug tussen honderden van die stiekume jan doedels en jan tina’s; jawel daar was ze weer, dit keer in blakende gezondheid rijp voor een nieuwe ‘eigenaar’; zo gaat dat in die k*t wereld; gadverdamme; ik heb gezegd dat ik van haar hou, het floepte er zo uit, zeg ik vrijwel nooit zo iets; ik stond wederom op het randje van dit soort onderwerelden, neeh ik doe het net niet, maar soms dan moet ik vloeken, dan ben ik de nette burger vrouw zo zat, het zit er in of het zit er niet in, en wat ik wel weet is dat menig ‘boeven’ madame ongelofelijk veel inhoud heeft, in die zin is veel van de boven wereld k*t, goedkoop fl*t, in alle opzichten…

   “I Grieve” by Peter Gabriel
   http://www.youtube.com/watch?v=fQ3wpjdYMqk

   oh jah en ik feliciteer mezelf maar met m’n verjaardag vandaag, omdat ik mezelf wel een goede peer vind, en interessant genoeg om iets van te weten te komen, een tijdje terug over sterrenbeelden van stieren en tweelingen laten vallen wat mijn geboortedatum is, normaal lijkt het alsof ik niet omdat soort ‘flauwekul’ geef, ineens zit ik nu afwezig jarig te wezen midden in de nacht, verweesd, alleenig, nee niet in jubel sfeer alleenig, ik weet haar geboortedatum wel, ach jah beetje zielig doen op z’n tijd heeft zo z’n redenen en z’n eigen functie..

  17. veel plezier nog met ‘jullie’ glimmende twitterende trillende glossy roze I phones en persoonlijke prestatie trajecten en part time empowering business peptalk van je exotische peperdure personal professional coach in het nieuwe ‘Nu’ wat dat ook allemaal mogen betekenen in de praktijk.
   en die andere ‘gereedschap kist’ natuurlijk; volledig hydraulisch, peperduur maar dan heb je ook wat en de rest is alleen nog 1 maal per 5 jaar voor de babies..

   jah had nog zin in wat cynische k*t opmerkingen voor de vuist weg, misschien helpt het
   wat maakt het allemaal nog uit, je hebt maar drie woorden nodig om het te maken tegenwoordig, whatever, watdefok, watdehel en whocarez anyway and I wanna be a popstar zoals Straus het Kahn in de Dominicaanse Republiek, het hele strand ligt aan z’n voeten, zeker weten, het is de driepuntige ster en de status, dan kan allesz, tot de cabaal clan je niet meer nodig heeft, wel zielig voor hem, vuil spel. Ach het is meestens ook maar het Idee, maar zelfs het Idee is je nauwelijks nog gegund, daar zit hum de kneep.. Met Fluoride pro anti zak producten minder verbeelding? Zou best kunnen, zou me niets verbazen, vanavond Anneke Bleeker gezien Ned 2 rond 23:00 uur (human); zo heeh wat een power wijffie, wat een vecht lust, en veel kennis, was mooi om te zien, echt een vechtertje eerste klas.. er is nog hoop

   het woord Solitair in negatieve of positieve zin of onzin, that is the question
   gisteren had ik nog in een vrije opbouwende jolige hoopvolle bui van pas maar op, dat ik van je ga houden, dan kun je het Solitaire binnekort wel weghalen… Maar nu, ik heb er ineens totaal de fut niet meer voor, zo’n legendarische Gerard Jolink opmerking, misschien dat ik alsnog zo’n roze glitter shirt ga laten aanmaken, geef ik mezelf een kadootje, die show biz nichten zijn niet gek, echt niet..

   of misschien dat medium mystiek me nog een beetje kan opkalefateren met wat side kick info over andere werkelijkheden waar vrouwen nog vrouwen zijn en mannen nog mannen, of erger, dat we allemaal verplicht onzijdig moeten worden voor de nieuwe tijd, mijn god het zal niet waar zijn… de alternatieve omgebouwde kater van de boeren buren weet niet beter, maar ik verdom het, ik lever ze nooit niet vrijwillig in, die zijn wel van mij

   Aan het begin van die Jefferson Airplane clip zie ik ineens een hele enge uitspraak.
   Dit zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor de ondergang van Atlantis!!
   Het waarom, geen slap ‘om van te leren’ verhaaltje, gewoon platte opzettelijke vernietiging van alles wat klein en kostbaar is.
   Gewoon opzettelijk wat onbalans creëren of parachuteren introduceren tussen het vrouwelijk en het mannelijke, de resulterende als vanzelf opkomende gekte doet dan verder z’n ondermijnende werk in de geest dus uiteindelijk ook in de materie.

   “he who makes a beast of himself gets rid of the pain being a man” – Dr. Johnson

   Jefferson Airplane – Somebody to love
   http://www.youtube.com/watch?v=5Jj3wZVc7nw

  18. Klaar hyper? Of tier je nog even door? Het is je geboortedag………..ik schat zo’n 44 jaar geleden.
   Ik zeg je dit even vanaf mijn i-pad……….in bovenstaande comment door jouw dus in een vakje geduwd.
   Maar whatever(hihihi ) ik weet wie het zegt! Wordt het geen tijd voor jouw contemplatie,of ben je dat weer vergeten? (Anneke was het toch die je dat gezegd heeft?weet je nog?)

   Hypertje ik drink vandaag een wijntje op jouw, van harte met heel mijn hart!
   Liefs Lianne

  19. O en ik lees net in een berichtje van Cozmic dat morgen de wereld vergaat, dus ik drink de fles wijn maar leeg. Op jouw verjaardag, bottoms up!

  20. @Hyperalert
   Van harte met je 44e verjaardag lees ik net. Maak er een mooie dag van. Enne van die wereld die vergaat dat zal nog wel niet. Dan had ik wel een sms’je op zijn minst moeten ontvangen. Dus Lianne kan best een slokje overlaten voor zon dag 😉

  21. @Cozmic

   Het woord ‘slachtoffer ‘ is bewust gekozen om die persoon in een hulpeloze toestand te houden. Als je een slachtoffer ineens een overwinnaar gaat noemen zal die persoon zich sterker voelen. Het heeft allemaal weer met die energiestroom te maken en wie en wat wij blijven voeren. Daarom is loslaten (disconnect)van de stroom belangrijk om zelf een keuze te gaan maken. Blijf je in de stroom meevaren dan ben je overgeleverd aan de grillen van de stroom. Als je loslaat dan zie je het gebeuren; bewust zijn.

   O enne ik geef mijn kinderen de omgekeerde opvoeding; veel positiviteit en kracht, veel knuffels en persoonlijk aandacht. Andere mensen spreken mij er zelfs over aan dat ik bijzonder lieve hulpvaardige kinderen heb. Dat zie ik dan weer anders want ik meen dat iedereen zo zou moeten zijn!

  22. Dawn , ik heb ff door de synoniemen van slachtoffer zitten scrollen , ik ga het voortaan vervangen door DUPE . Sigaar , pisang , pineut , benadeelde , die doen het allemaal niet voor mij .
   Je hebt helemaal gelijk over de energetische waarde van woorden , ze kunnen een instant mindset veroorzaken . Of dit bewust in stand is gehouden of dat het in de volksmond in stand is gehouden laat ik even in het midden . Veel woorden en gezegden komen uit de oudheid en worden nog steeds gebruikt terwijl men de werkelijke betekenis er niet van kent . Als cryptogrmmenpuzzelaar ontleed ik automatisch veel woorden en daar zit een hoop humor in , gewoon een simpel woord als minnaar : Min + Naar , gezellig hoor !
   Ennuh Lianne laat een bekkie in die fles zitten en neem het mee naar het Philadephiawolkje , daar kan je eindeloos uitdelen .

  23. We denken in woorden en zinnen, logisch dat wij onlosmakelijk zijn verbonden erdoor. Letters in ons systeem zorgen voor beelden om zo tot leven te komen door de uitdrukking en lading die wij meegeven. Dus wees beter geen slachtoffer of onder daan.

   De wieg van onze ‘beschaving’; Phoenicia en daar stamt af; A phony, fenix enzo. Jij als puzzelaar ziet dan al snel de achtergrond van deze ervenis; phonics, phoney, etc.

   Haha, Min + Naar = Allende

  24. Het probleem met de slachtofferrol zou kunnen zijn dat het volgens mij behoorlijk besmettelijk zou kunnen zijn. Steve zit in de slachtofferrol, en trekt meteen veel mensen met zich mee. Hij heeft toch een probleem?????? Hyper alert, nog gefeliciteerd men jouw verjaardag!

  25. Omg oh my god, zo fijn om hier weer op deze draad nu te kijken, tnx Allemaal, Cozmic altijd de fijnste snaar, Iedereen,

   ik heb drie dagen even op slot gezeten qua schrijven, maar ik heb wel het licht toegestaan dus niet alleen maar razende roeltje, niet alles alleen maar negatief, dus maar ik zie Dawn, Mirakel en Lianne en kan toch niet zonder jullie hoor, ga nog wel nauwkeuriger lezen maar ik zat drie dagen even in mijn wederopstandings grot; ik werd vandaag zo mooi wakker met het Artikel der Artikelen, ik heb tegen mijn zussie gezegd van asjeblieft doe nooit zo’n idiote Abraham pop in de tuin als ik ooit dat dodelijke getal aan jaren mag worden, ik wil nog wel met een 25 jaar jongere muze overweg kunnen, en ik heb nog genoeg haren en zo oud als ik er uitzie dat is okay, maar niet zo’n getal in jaren erbij, want ik ben nog niet eens aan het getal 30 toe, laat staan al die andere idiote getallen die om mijn oren vliegen, ik ga wel gymnastieken om beetje soepelheid te bewaken voor zover mogelijk, hebben jullie dat Telegraaf Artikel nog gezien over de onmogelijke vrouwelijk eisen? Kusjes voor jullie allemaal, XXX ik wil nooit meer mij Alleen voelen, nooit meer, nooit meer dat

   Artikel der Artiklen
   http://www.wanttoknow.nl/overige/het-licht-komt-binnen-door-een-klein-scheurtje/

  26. Haaaaah ik heb hem gevonden, die blote originele Bohemian Clip JOeheeeeh Yesss!1
   http://www.dailymotion.com/video/xcu2n6_the-dandy-warhols-bohemian-like-you_music

   Gaaf dat jij er ook weer bent Mirakel, Steve Slachtoffer hmmmm, Slacht Offer op z’n Dawns, Vic Tim op z’n Cozmics, ik ben door en door Joods Mirakel, tot op het bot en tot op m’n bovenste Chakra, Wij zijn geen Slacht Offers, nooit niet, wij hebben de Pijn, dat is Allesszzz, en ons WEreld Theater, en daarachter zit bij ons de Liefde, maar die is niet te koop, daarom moet eerst alles plat, dood, dan een eventuele Deal, met open ogen, Iemand die bewust wat achter houdt, (tip voor de “Arabieren”) die gaat er aan, nou jaaah zo iets, wordt vervolgd, heb ik eindelijk mijn overgeleverde Identiteit gevonden, gaaf, maar Steve, volgens Steve is alles Dood, behalve hij omdat hij mag beslissen over Dood en Leven, dan is Steve ook Joods, dan is Steven mijn broertje, I luv you Mirakel, en jah Dawn ook en Cozmic en lianne, en Mystica is er even uitgepiept volgens mij, ben jij ook Joods Mystica? zou me niets verbazen, ik voel haar even niet, je bent niet zomaar Lid van de Club van Elfjes !! Mirakel houdt niks achter, Dawn ook niet en Cozmic ook niet en Lianne ook niet, Wij kunnen Joods zijn onder elkaar, in Da Club 4 Ever, nou jah zoiets, en ik heb nog geen eens Koffie Op vandaag, hoe ouwer hoe gekker zeggen ze wel eens, dat is Waar..
   Jaah ik begin het Licht wel te zien de laatste tijd.. Ik weet niet of het lucifers zijn of led licht of een spaar lamp, maar de dimmer is er af

  27. Nou ik mag nooit meer raden hè Hyper,je bent gewoon nog een jonge god!

  28. Jah jah, kei en keihard gewerkt Cozmic, zucht..
   Hulpvaardige kinderen, de jeugd is de toekomst.
   Ik ben m’n eigen kind dus zal alles zelf moeten doen.
   Kan me nooit verschuilen achter m’n kinderen want ik heb ze niet.
   Dan is alles wel Totaal anders als je zelf kinderen hebt.
   Ik heb het 5 jaar mogen ervaren bij m’n ‘ex’ vriendin, die heeft ook 3 kinderen.
   Dan is alles anders.
   Ik verval vrij snel in de fase van voor kinderen krijgen en hebben.
   Dat zal het verschil zijn.

   Jah das wel waar min naar is ellende, maar ook een manier om door de diepste diepten ergens doorheen te kunnen groeien.
   Alles kan z’n functie hebben.
   Ook ellen lange ende heeft z’n dynamiek, ik wil wel anders maar als ik dat niet doe dan ben ik bang dat het eerder stopt dan ik stop.
   Oh jah alles is nep, phoney, ook de as van de phoenix, das ook makkelijk als je weet van tevoren dat alles nep is, hoef je nergens bang voor te zijn, hoef je ook nergens meer doorheen.
   Maar ik ga zeker de lichtvoetigheid meer betreden, maar jah daarom ben ik recent ook door de diepste diepten gegaan en nog.
   Soms moet de notenboom eerst half bevriezen om er weer sterker en levenslustiger uit te komen.
   Das wel waar Anneke, een paar rimpels er bij die eerlijk verdiend zijn.
   Maar Lianne ziet gelukkig wel dat ik nog een jonge god kan zijn zo op z’n tijd..

   ” Verwer legt in zijn boek de vinger op de zere plek van het daten. Tijd dat mannen zich eens tegen de onzin teweerstellen!”
   http://www.persbericht.nu/nederlandse-liefdesdokter-wil-man-en-vrouw-van-hun-waandenkbeelden-genezen/

   Omdat ik het eigenlijk al heel lang te goed wist, van wat Verwer schrijft, daarom date ik ook al lang nooit meer, hoogstens wat ingebeelde minne ellende doorleven, en de hoop volledige laten varen is het beste ben ik achter. Scheelt bakken ellende en het maakt lichter. Jah ik had af en toe nog wat ijdele hoop, sorry mijn fout. Alles schijnt phoney nep te zijn. De paardenmarkt op facebook, met bouwjaar en stamboom.

  29. Eerst het Inkomen
   Dan de (spiri) Godsdienst
   En dan de Kinderen

   Ik weet ut, ik heb nog wel wat mee gekregen van het leven in de Vinex wijk.
   Romantiek is ver te zoeken.
   Specificaties: Occupation Age
   Ik kan net zo goed een tattoo laten zetten met m’n BSN nummer
   Hoef ik nooit meer wat te doen, kan ik uitgelezen worden in de database, wat mijn Specificaties zijn, lekker rustig ook wel.. No demands, No expectations, it is all in de IBM computer, alles is al voor mij geregeld, daar ga ik zelf niet over

   Hoe kon ik zo dom zijn met al mijn uitgewoonde waanbeelden, ik heb niet mijn hele leven in de Vinex gewoond, dat is het verschil misschien, ik ben langer op mijzelf aangewezen geweest dan alle Spiri Solitaire levensjaren hier bij elkaar, U kijkt tegen een ras kluizenaar aan die in Waanbeelden leeft..

   Vertel mij wat over Alleen zijn, kom op zeg, Alleen zijn en wel Getrouwd, jah ook dat kan, maar alleen als je lang daarvoor Alleen bent begonnen, dan zit het in je lijf en geest, dat gaat er zelfs in Gezelschap niet meer uit, de rest is een Spiri Pose, interessant doenerij, oooh ineens ga ik eens voor de Alleenheid Kiezen, zo werkt dat niet nooit, mooi praterij, Alleenheid daar kies je Nooit voor, Alleenheid is in jou en anders Niks, en Alleenheid kan je herkennen, Dawn doe nou even gewoon, je bent gewoon altijd Alleen geweest, zelfs met 3 schatten van kinderen en 3 huwelijken achter de rug, kom op zich, get real, wees eens aardig tegen mij, oh dat was je al wel, omdat je het herkent,

   ik kan nooit Lelijk tegen jou zijn Dawn, omdat ik dat niet meen als ik het doe, die minne Minnerij, ze moet voelen dat ik van haar hou ook al maak ik het te bont, ook al sla ik hard op haar k*nt, middeleeuwse minnerij doet best pijn, maar beter dan de Vinex afspraken bij de bank en op de Ikea bank avond aan avond voor het flutflat screen naar sbs kijken

   Jah ik weet het Cozmic, ik ben keihard kaartenbak kansloos, elke dag weer, wist ik al vanaf het begin, maar daar gaat het Niet om, dat is het LOt van Lot uit het land van Ooit, wil de echte Minnaar opstaan en zich kenbaar maken, van mij mogen er meerderen zijn hoor, van mij wel..

   Show of Hands – Roots
   http://www.youtube.com/watch?v=P5h4PFBuzvw

  1. Zullen we die maar eens als inspiratievideo neerzetten? Dank JaNee!

 9. Het is mooi te lezen hoe dit stuk van Mirakel iedereen tot diep in zijn/haar ziel raakt. Openbaringen zo eerlijk en pijnlijk, zo erachter komen, er aan herinnert worden wie je werkelijk bent, toch heb ik hier en daar moeite met het artikel. Bijvoorbeeld de zin; overgeleverd zijn aan onze ouders… (zucht) wij kiezen onze ouders, wij kiezen voor dit leven, voor deze ervaringen… wij kiezen hier op aarde te reïncarneren, te zijn, helemaal, te zijn in de dichtheid die Moeder Aarde ons geeft.

  ONZE KEUZE!

  Het artikel voelt alsof wij in een slachtoffer rol zitten en … geen keus hebben en… zo zielig zijn vanwege alle ‘verkeerde’ invloeden die op ons afgevuurd worden van buiten af.

  Maar is dat wel zo? Iets moeten??? Het enige moeten dat wij voelen is het moeten van onszelf, het voldoen aan de eisen van anderen? Dat moeten leggen wij onszelf op.

  Ik ben mijn ouders dankbaar voor de lessen die zij door hun fouten, hun zijn, mij hebben geleerd. Ik weet dat ik met littekens hier op aarde gekomen ben, ik weet dat ik niet wilde reïncarneren, ik weet inmiddels waarom ik wel gekomen ben, waarom ik ben wie ik ben. Ik weet inmiddels wat mij overkomen is in al mijn vorige levens… diegenen die mij toen pijn hebben gedaan, zijn de mooiste, grootste Engelen die je je maar voor kan stellen.

  Je ervaringen verwerkt je Boven na het overgaan, maar je ervaringen, je littekens, je hele zijn neem je mee naar een volgend leven. En laat je je leven door invloeden van buitenaf, prima toch.

  Wie zijn wij dat wij een ander zijn lessen niet laten leren? Wie zijn wij dat wij een ander niet laten leven, laten leven zoals diegene zelf heeft afgesproken met zich zelf. Wie zijn wij om een ander minder te vinden omdat diegene voor een ‘dom’ tv programma wil zitten, avond aan avond?

  Anderen moet willig pijn doen is niet de bedoeling, begrijp me goed… en ik zie wel hoe bepaalde krachten de zogenaamde macht willen behouden, maar wij hebben wel allemaal gekozen hier te zijn, helemaal, met onze rugzak, groot of klein. Met onze gaven, groot of klein. Allemaal zijn we God, ook diegenen die onze gaven willen inperken. Allemaal zijn we Eén… ALLEMAAL!!!

  Hoe past dat in het artikel?

  XXX

  1. @Anneke, ik kan me in je woorden vinden.. De ontembare kracht van het Universum verklaart m.i. wel het ‘heilige moeten’.. En het is naar mijn gevoel juist onze ‘vrije wil’, die zich mag meten met deze Universele (goddelijke) Macht. Dat betekent dat beiden gebeurd.. Dat moeten, en het gevoel te krijgen er niet aan te kunnen ontsnappen. Én het heilige scheppen, godswezens die we zijn. En precies op die evenwichtsbalk sta je als bewust-oprecht mens, naar mijn gevoel.

  2. Zo heb ik het niet gelezen. Je komt op de wereld en je hebt geen invloed op wat er met je gebeurd in je kinderjaren. Dat is voor velen niet gemakkelijk. Dat is gewoon een feit. Of je nu zelf gekozen hebt voor deze ouders of niet, veranderd niks aan je omstandigheden. Je kan er voor gekozen hebben maar weet daar niks van. Ik herinner me goed dat ik als kind het gevoel had dat ik hier niet thuishoorde en ik wou dat ze me kwamen halen. (Achteraf bezien had ik het naar verhouding niet zo slecht als vele anderen)
   Wie die ze waren kon ik niet eens bedenken, het was maar een gevoel dat ik hier niet wou zijn. Ik was een gefrustreerd kind dat geen vat had op de omstandigheden. En, ja, dat moet je leren accepteren en er naar gaan leven. Ik heb hier vast wel voor gekozen. Dat geloof ik best. Ik hoop dat ik er goed aan heb gedaan en de volgende keer een gelukkiger gezin kan kiezen. 🙂 De uitleg van Mystica is voor mij herkenbaar en een goed advies voor iedereen.

  3. Door deze denkwijze Anneke, sleur je iedereen zo even uit de slachtofferrol! Hier kan ik het mee eens zijn! Maar als wij al veel eerder de kennis hadden gehad van creatie, en het omgaan met vele invloeden van buitenaf, was het w.s. een stuk makkelijker geweest allemaal. Knap dat wij ons er allemaal dan zo doorheen geslagen hebben he! Mogen we eigenlijk ook heel trots op zijn vind ik.

  4. Ik kan mij goed vinden in je reactie anneke, onze innerlijke wereld word weerspiegeld in de buitenwereld en wij kunnen deze scheppen zoals wij dat willen.
   Wij gaan ieder op zijn eigen tempo ons herinneren dat wij zelf goden zijn die alles kunnen creeren.
   Wij mogen elk mens elk dier elke situatie elke emotie,dankbaar zijn dat zij een spiegel willen zijn voor ons zodat wij herinneren wie wij ten diepste zijn!!

  5. Hoi Anneke;

   Dom doen / Dom zijn

   Zijn woorden vanuit een waarnemingspositie die voor hem/haar op dat moment aansluiten; daar moeten we niet alleen vanaf blijven; daar kom jij of iemand anders niet aan !

   Ik maak me zorgen over de beperkingen die ons vanuit een moraal worden opgelegd die sterk de indruk wekken dat we onze waarneming niet meer volledig mogen delen ! Censuur kent altijd 1 of andere moraalridder die zich via lieve voorstelling van zaken ons doet afsluiten voor delen van onze waarneming.

   Ik laat mij door niemand de wet voorschrijven – ondanks de mooiste lieve manipulatieve woordjes en zinnetjes – zodat ik en wie dan ook zijn/haar waarneming niet meer mag delen op een manier die daar en dan aansluitend is voor hem/haar daar en dan.

   Nie wieder 🙂

   En dus ook voor jou lieve Anneke: jouw oproep om onze waarnemingen inhoudelijk te beperken ? Ik doe nu een tegenroep:
   Stem tegen deze manipulatieve oproep van Anneke want ze wil je de mond snoeren als jij iets doms ziet 🙂

   Hoe dan ook; het allerbeste en zolang het maar woorden zijn vind ik alles geoorloofd om te delen; het HELE spectrum ! Het zijn maar woorden van daar en dan; deze zijn nu ik ze geschreven heb alweer verdampt als jij die door mij ingetypte letters (voor jou een kopie ervan) tot je neemt 🙂

 10. Beste Anneke

  Ik denk dat jij het schrijven iets te letterlijk opvat hier, mijn schrijven is zo neergezet dat ieder mens kan begrijpen wat er hier nu mee bedoeld wordt en het is daarom ook in alle nuchterheid geschreven. En de slachtofferrol waar jij het over hebt, daar heb je gelijk in, wij zijn inderdaad slachtoffer van de aardse programmering en hoe eerder je dat begrijpt hoe wij eigenlijk gevormd worden door onze omgeving en afgeremd worden in ons ZIJN, des te sneller kan je inzien dat je meer innerlijke krachten bezit dan je eigenlijk beseft, dit is een voorbode op het verhaal over bewustzijn het staat allemaal met elkaar in verband.

  Wij hebben idd gekozen om hier te zijn en van fouten leren wij, maar hoe de aardse mensen nu met de aarde en het leven omgaan dat is niet de bedoeling geweest van het Universum en dat kan je nu dus zien doordat de wereld een grote verandering doormaakt, we worden bewuster van het FEIT dat het zo helemaal niet in elkaar zit zoals zij ons laten denken, helaas zijn er dus nog mensen die dit niet inzien of kunnen begrijpen, mensen die hun les hierin wel meenemen zullen ook hun innerlijke krachten gaan ontdekken en dat staat los van deze aardse programmering, het gaat er hier om dat jij durft te gaan kijken in je innerlijke IK zonder dat jij je opgelegde regels op aards niveau erbij gaat pakken wat heel veel mensen onzeker maakt in wie zij werkelijk zijn….Amen !

  Liefs Mystica

 11. Via het net ergens op reageren is altijd moeilijk, je kan de ander niet in de ogen kijken, je woorden moet je zorgvuldig kiezen. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, heb ik helemaal geen behoefte aan. En de ene zijn waarheid is niet de waarheid van de ander. Alle waarheden liggen naast elkaar en zijn waar.

  Mystica, nee slachtoffers zijn wij niet, alleen als je die rol kiest te spelen. Moeder Aarde is uniek en enig, nergens anders is een plek zoals zij is. Wij komen allemaal met een rugzakje (zowel positief als negatief) en hebben allemaal een pad gekozen. De dichtheid hier is onderdeel daarvan, daarom is Moeder Aarde ook zo uniek.

  Spiritueel groeien, naast gewoon deelnemen aan de maatschappij, is een uitdaging. Ja, Guido J, het is balanceren. In een klooster gaan zitten om je te ontwikkelen is makkelijker, maar er zijn maar weinigen die de makkelijkste weg kiezen. De meesten nemen deel aan het leven, de maatschappij met alles wat die te bieden heeft. Hoeveel mensen genieten nog echt van alles wat Moeder Aarde te bieden heeft. En ja, dan bedoel ik ook, naast de natuur, het genot van in een mooie snelle auto rijden, een gebakje, een drankje, echt genieten en je niet schuldig voelen omdat je het kan doen. Alleen maar met gelijk gestemden omgaan biedt ook geen groei mogelijkheden. Buiten je kamertje komen en met een open visier anderen tegemoet treden en hun laten zien wie je werkelijk bent, dat is een hele uitdaging. En ja Mystica, gelukkig zijn er steeds meer die dat doen, stapje voor stapje, maar we komen er wel.

  Ik heb andere ervaringen met de bedoelingen van het Universum. De ondergang van Atlantis heb ik herbeleeft en mijn grote vraag was dan ook: WAAROM??? Waarom moest dit gebeuren, we hadden de hemel op aarde. Het antwoord dat ik heb gekregen op deze vraag was heel simpel… OM TE LEREN. Het was nodig om te leren. Al de mooie momenten en alle ellende na de val van Atlantis was de bedoeling, altijd al was alles zoals het gegaan is de bedoeling.

  Nu zijn we zover dat we de fundering van de hemel op aarde weer hersteld hebben en dat we nu werken aan het huis zelf. De een kiest ervoor om nu wakker te worden, maar een ander heeft gekozen dat nog niet te doen. Dit is de enige plek waar je echt kan vergeten wie je werkelijk bent, en dus nemen veel zielen de beslissing hier naartoe te gaan. Om datgene te doen dat alleen hier kan. Ieder is uniek, de wakkere, maar ook de slapende en heb respect voor hun beslissing, het is hun leven.

  Selene, loslaten is het aller moeilijkst. Maar weet dat elke keuze die je maakt goed is, want het is jou keuze. Je kan geen fouten maken, want het is jou leven. Niet van een ander.

  XXX

  1. In de vraag ‘Waarom?’ zit een bepaald plan opgesloten. Vanuit de reden. Is er een plan..? Vrije wil wil immers zeggen dat er geen plan zou zijn.
   ‘Om te leren’ is voor mij een soort ‘het gaat wel fout, maar het is niet erg voor een onsterfelijke Ziel’…!
   Ik heb Atlantis ook in mijn systeem en het ging wel degelijk ‘fout’.. Let it be. Het gaat voor mij meer om ‘waardoor’…

  2. GuidoJ, een plan en vrije wil. Een gevoel van dat de Plattegrond Waarheen altijd klaar gelegen heeft, alleen hoe en welke weg…? Is dat stuk de vrije wil? En fouten maken is voor mijn gevoel juist de bedoeling. Maak fouten, zie en voel wat er gebeurt en pak het vervolgens anders op. Op avontuur gaan, net Captain Sparrow filmpje gezien, heerlijk zo’n verkleedpartij. En over feestjes gesproken:

   Voor ik het vergeet: VAN HARTE GEFELICITEERD HYPER, vanavond drink ik een borrel op je, een mei stier en begrepen eentje van over de 40. Het wordt alleen maar leuker hoe meer seizoenen erbij komen. ‘Langzaam begint het tot me door te dringen, dat ik deze rimpels heb verdiend!’

   Atlantis en Let it be… helemaal mee eens en waardoor? Ik weet alleen dat het tij gekeerd had kunnen worden, maar dat willens en wetens een bepaalde groep door gegaan is, waardoor alles kapot ging. Maar ook dat was de bedoeling, dus… niet terug kijken, alleen maar om te weten hoe het ging en het nu anders te doen. Daarom zijn we nu allemaal hier, om het nu anders te doen. Maar het gevoel blijft, soms een knagende pijn, soms een heimwee en soms gewoon niets.

   Als ik nu mijn raam uitkijk zie ik dat de natuur geëxplodeerd is na eindelijk weer wat regen, de boterbloemen kleuren het hele land geel, de vogels overschreeuwen elkaar, poes vindt het prachtig, koeien lopen van graspol naar graspol en mijn notenboom is door 1 nachtje zware vorst voor de helft kapot, maar hier en daar komt weer heel voorzichtig een klein groen blaadje. Volgend jaar, bij libben en wolweasen, weer noten, nu niet, het is wat het is.

   ‘Spreek na mijn dood vrijuit over mijn tekortkomingen. Leer ervan, want ik heb geen ego meer dat gekwetst kan worden.’ Aaron McGruder

   XXX ‘Als het in mijn wereldje maar klopt.’ (van mijn dochter)

  3. De ‘Atlantische Matrix’ en het ontwaken van de mensheid.. HIER op de site!!

   Het hele verhaal over Atlantis, HIER op de site. Een relaas van Metatron, maakt duidelijk hoe diep in ons systeem het Atlantis-trauma zit..!! De vraag is IDD: “Doen we het dit keer anders..?”

  4. Hey anneke ( en de rest )

   Ja ik begrijp jou verhaal ook zeker wel en dat is als je dit geheel weer bekijkt in een ander perspectief en dat is ook goed want alles heeft meerdere kanten natuurlijk. Waar het hier eigenlijk om gaat is op een nuchtere manier de mens in te laten zien van eejj, wake up, doe je ding ook jij mag er zijn en niet al je gebreken zijn jou gebreken die kunnen ook geprogrammeerd zijn….

   Zoals ik het zie moet alles eerst heel diep gaan voor het beter kan worden en dat is ook zo met de Aarde….we gaan diep in alle opzichten om straks weer mooi op te bloeien naar wat het geweest is, de aarde is nu letterlijk aan het niezen….al het negatieve of datgene wat niet goed is wordt eraf geniest….Niezen is een ontlading van negatieve energie, en dat doe je als er teveel vervuilde deeltjes in je neus zitten, en dus vergelijk ik de Aarde nu met de neus (lol) Die beter moet kunnen ademen en zo al het negatieve eerst uit de weg moet ruimen om lucht te krijgen….

   Ik dank jullie allemaal voor de reacties….heel erg lief maar
   ook zeker wel informatief en een hele goeie feedback !!

   Liefs Mystica

 12. Interessant artikel en interessante reacties.

  Het artikel legt zaken goed uit. Fijn Mystica dat je dit met zoveel goede woorden begrijpelijk kunt duiden. Om het plaatje te verrijken zijn verschillende invalshoeken altijd interessant. Laat ik er ook een invalshoek tegen aangooien om wellicht het verhaal aan te vullen, niet om het af te vallen want ik vind het een goed verhaal.

  Ik ben zelf van mening, net als Anneke dat je een en ander niet los kan zien zonder het ‘hiernamaals’ er bij te betrekken. Overigens is het ‘hiernamaals’ precies hetzelfde als het ‘hiervoormaals’. Dat is belangrijk om te weten want we komen hier allemaal met een geboortevisie. We zijn hier met een reden en niets is toeval. Als je leert wat je hebt doorgemaakt in andere levens snap je veel beter wat er nu in je leven gebeurt en waarom je eigen geboortevisie is wat het is. Ik weet dat zelf uit eigen ervaring ondertussen. Je kiest je ouders bewust uit, zodat het bijdraagt aan je te leren lessen. De grote denkfout die mijns inzien gemaakt wordt is dat we werkelijk denken dat er mensen geboren worden met slechte intenties. Dat mensen ‘slecht’ worden geboren en dat zich dat in zijn of haar leven tot uiting komt. ´Slecht´ is slechts onderdeel van de totale polarisatie van standpunten wat vooral in deze tijd steeds erger lijkt te zijn, maar niet speciaal is voorbehouden aan dit tijdperk. Die gehele polarisatie leidt er toe dat het zelfs lijkt of ‘beide’ kanten een pact met de duivel gesloten hebben! Iedereen, maar ook daadwerkelijk iedereen wordt geboren met een positieve intentie m.i. Het is de ‘Angst’ die roet in het eten gooit. Angst voor afwijzing. Angst voor tekortschieten. Angst om tekort te komen. Angst voor eenzaamheid. Angst voor…. Het ‘Aardse virus’ is angst.
  Elke vorm van bijvoorbeeld doodslag of iets anders dat we als slecht ervaren is een manier om een innerlijk gevoel van Angst en machteloosheid te overwinnen. ‘Slechte’ mensen worden gek van angst en maken soms gruwelijke fouten, maar was dat daadwerkelijk een ‘slechte’ intentie?

  Het is deze angst die de illusie weerspiegeld. ‘Ontwaken’ betekent die angst aanschouwen en weten dat angst geen bestaanrechts heeft als het op de liefde aankomt. De onvoorwaardelijke variant zonder condities waar ze in het ‘hiervoor’ en -namaals alles vanaf weten. Met het ‘ontwaken’ proberen we slechts meer informatie vanuit het ‘hierna’ of ‘hiervoor’ – maals hier heen te halen zodat we snappen dat angst een keuze kan zijn. Angst ontmenselijkt, verdoezelt onsZELF. Angst brengt het ‘slechte’ in de mens naar boven.

  Kijk eens in de natuur tijdens een bos- of strandwandeling. Aanschouw de wonderbaarlijkheid van deze schepping en vraag jezelf af. In welke hoedanigheid heeft angst aan dit moois bijgedragen? We hebben een vrije wil… Wat zullen we er mee doen? Afspreken dat die polarisatie velen malen milder kan zijn dan we denken dat ie moet zijn? Stoppen met denken dat die ander de afspiegeling van ‘slecht’ is?
  Het aardse virus is zoals het is, IS.

  1. He Burke, dit is wat ik bedoelde, jij verwoordt het weer glashelder en kristal scherpt. Dus dank! XXX

   We zijn allen gelijk, laat dit eens heel langzaam door je heen gaan, kijk eerst naar de mensen vlak bij je. Daarna naar de mensen iets verderop en daarna naar mensen heel ver weg. Al die mensen zijn als jij, al die mensen zijn God, al die mensen zijn Engelen. Al die mensen zijn net als jij hier gekomen om iets te doen. Daar waar mensen in harmonie heel lang geleden hebben geleefd, wisten ze dit. Wisten ze van de Aardse lessen en werden de mensen geholpen die lessen te leren. Daarom zijn we op Aarde, hier is het contact met thuis mistig, hier voel je je onzeker en daardoor wordt je angstig. Boven heb je weet van alles, maar denken jullie nu werkelijk dat Boven de lessen niet gewoon doorgaan? Denken jullie dat je Boven de hele godganse tijd in een hangmatje ligt te staren, met een muziekje op de achtergrond?

   Dit is het, Moeder Aarde is als Boven, alleen is het hier mistig (nu nog), alleen is het hier dicht, hier sluit je alle magie die je hebt en het duurt soms een heel veel levens om die magie, op Moeder Aarde, te openen en als dat dan lukt, dan…

   XXX

 13. For I am the One
  The space between spaces
  In time beyond time
  An endless universe , that is all me

  For I am the One
  the Name that cannot be spoken
  only known by the heart
  the Alpha and Omega
  the order in chaos

  For I an the One
  so easily forgotten
  forgotten by the matter I gave life to
  the life I gave the power to create
  and expirience the beauty of creation

  For I am the One
  your sorrow and your joy
  its all me and all is One
  for I am love eternal
  For all that MATTERS

  JB ( cozmic )

 14. **niet bedoeld voor tere egotjes**

  Eigenlijk zegt de schrijfster dus dat het bewustzijn het fout doet …

  Alles is perfect, alles is zoals he bedoeld is te zijn, want anders had het bewustzijn het wel anders gedaan.
  Eventjes wat egotjes opschudden: De mens Hitler is evengoed als de mens moeder Theresa.

  Het levensspel is bedoeld om te ervaren om te komen tot liefde.
  Er bestaat geen goed of slecht dat zijn slechts verzinsels van het ego.

  Alles is goed want het is bewustzijn aan het werk.

  Blijf bij je-Zelf … de grap is, het Zelf is slechts de toeschouwer van wat het Bewustzijn het Zelf laat ervaren. Bewustzijn wat door het Zelf stroomt !
  De hersenen nemen bijv. geen beslissingen er blijkt milliseconden voordat de mens in de hersenen een besluit neemt dat het besluit tot de hersenen is gekomen. (google)

  Bewustzijn is het stromen van liefde. Angst doet het stromen belemmeren.(poortwachters)
  Het is een ilussie om zomaar even te besluiten te gaan leven vanuit een “Zelf”.
  Het is een ilussie om zomaar even te besluiten alles weer te laten stromen. Het ego zou je bijkans vermoorden ! (Oh nee? anorexia, zelfmoord enz, enz.)
  Je kunt niet terug vallen op jezelf, eenvoudig weg omdat er geen labeltje in je lichaam aanwezig is ,met dit is goed en dit is fout. Vanuit het probleem kun je het probleem niet zelf oplossen.

  Je zult door welke manier van lichaamswerk dan ook de opgeslagen blokkades in je lichaam dienen te helen.

  Dan kan liefde weer stromen en kun je weer de toeschouwer zijn die het Bewustzijn aan het werk ziet.

  En dan kun je “echte enge dingen” gaan ervaren: Het laten sterven van het ego.
  Met recht Holy-shit !

  1. Beetje Vedanta gecombineerd met chakra yoga. Of gewoon je zelf tot in het niets doorgronden door alle illusies te doorzien. Ten eerste, we zijn niet onze gedachten en ook niet veel anders, stop dus met identificatie. Ja, kijk eens in jezelf en zie de buitenwereld als illusie. Dan kom je erachter dat je niet je lichaam bent, nog je gedachten, je bent de waarnemer. Wanneer je zover kan komen dat de waarnemer, net als het waargenomene, één wordt, dan wordt je één met alles. De waarnemer komt ook alleen maar op in ons bewustzijn. Ach, sterven terwijl je nog leeft is een zware opgave maar zeker de moeite waard. Herboren worden is heerlijk. Het gaat vaak niet van het ene op het andere moment, inzicht wel maar om zo te blijven leven, daar moeten nog wel wat aanpassingen gemaakt worden. We zijn zo geïndoctrineerd en massa is traag. Het inzicht is er maar dan pas komt het Grote Loslaten.

  2. Martijn zou je kunnen uitleggen wat je hiermee doelt ?
   “Het gaat vaak niet van het ene op het andere moment, inzicht wel maar om zo te blijven leven, daar moeten nog wel wat aanpassingen gemaakt worden”

   Dank,

   Charles.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.