Advertentie

Kryon, de aardse kracht van 2017 in numerologie..


Kryon is een bron van ‘dienstbare informatie’, die al vele jaren uiterst indringende informatie doorgeeft via de Amerikaan Lee Carrol. Wijzelf hebben deze informatie altijd als van zeer hoge kwaliteit ervaren. Nooit oordelend, humorvol en vooral ‘ten dienste van ‘..! We plaatsten hier al enkele berichten van Kryon op de site. Bijvoorbeeld over ons DNA en over de Akasha-informatie rond de Aarde. Eén van de meest indringende openbaringen van Kryon van de  afgelopen tijd, is deze verhandeling over de meest universele sleutel waar we ons in bewegen.. Getallen… Vreemd? Lees dan zeker door…!

Deze channeling vond plaats in december 2016 en handelt over de jaren 2016 en 2017 in relatie tot de grote veranderingen op Aarde. Feitelijk vanaf 21 december 2012, het einde van de Maya-kalender. Het moment waarop velen een fysieke shift hadden verwacht. Maar deze shift was absoluut energetisch. Zoals uit deze channeling blijkt. Hieronder de originele opname en daaronder, in artikelvorm gevat, het transcript van deze informatie-sessie. Leerzame momenten gewenst!

“Er is geen agenda, er is geen manipulatie;
er is geen plan om je wil te vangen.

We willen alleen je hart openen. Dat is geen agenda.
Mensen zoeken de Schepper.

Dat doen ze al vanaf hun geboorte,
maar er is iets dat ontbreekt.
We noemen het de toon,
het lied dat ze reeds sinds Aeonen horen.
Aan de andere kant van de sluier. Mijn kant.”

Kryon,
uit: ‘Het veranderende DNA‘

x

x

Kryon, de aardse kracht van 2017 in numerologie..

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd..

Gegroet geliefden, ik ben Kryon van ‘magnetic service’; mijn partner stapt hier nu tussen uit. Dit is de laatste grote channeling van 2016. Ik ga iets doen wat ik voorheen nog niet deed, namelijk onderwijzen over een onderwerp, waarvan velen al hebben gevraagd het eens te behandelen. Omdat ze er de basis-uitgangspunten van willen weten. Wat ik erover ga zeggen, volgt zo meteen. Maar er is een reden waarom het relevant is, specifiek geschikt voor dátgene wat op dit moment op deze planeet zich voltrekt. Het is specifiek op dit moment omdat jullie op dit moment (eind 2016 redactie) overgaan naar een nieuw jaar en in dat verband wil ik over de energieën ervan spreken.

Lee Carroll is channel voor de ‘engel’ KRYON

Wat ik allereerst wil zeggen, is dat de energieën waarover ik spreek, vaak controversieel zijn. Omdat ze systemen vertegenwoordigen, uit de oudheden. En ze vertegenwoordigen zaken, die sommigen geloven en anderen weer niet. Dus wil ik gewoon dat jullie gaan zitten luisteren en meer volledig willen begrijpen wat tot op heden nog niet gedaan is. Er zijn specifiek redenen hiervoor, zoals je zult horen. Ik wil vandaag specifiek spreken over numerologie.

Ik wil starten met de voor-opzet en dan verder gaan met de definities. Ik wil jullie vertellen over getallen; ik wil jullie vertellen hoe deze ‘bestaan’, en met deze de shift, de verschuiving. Wat deze betekent en datgene wat het NIET betekent. Numerologie vertaald vanuit de naam, is de energie van getallen. Het is namelijk heel simpel: nummers hebben een energie. .En wanneer je dat zo zegt, zullen sommige mensen je aankijken en met hun ogen rollen en zeggen.. “Maar niet in mijn wereld. Getallen zijn simpel getallen, die zaken aanduiden en dat is alles waarom ze bij elkaar staan. Voor calculaties, dat is alles”..

Wat is numerologie..
Numerologie is een zeer oude kunde en ik wil starten met mijn excuses aan de numerologen, omdat er veel soorten numerologie zijn en zelfs de eenvoudige die ik jullie vandaag aanreik, is extreem complex. Ik geef jullie dan ook alleen de basics. En daarom gaan we starten met het meest oude systeem dat je kunt vinden op de planeet; een systeem dat nog steeds wordt onderwezen. En dat is het Tibetaanse systeem. Maar de opstelling ervan is voor sommigen nog steeds moeilijk. “Hoe kan het nou dat een getal iets betekent? Hoe kan het méér zijn dat inkt op papier, of een gesproken woord?”

Maar als je erover gaat denken, zul je al snel zien, dat elke keer dat je een getal ziet, het normaal gesproken dan altijd in verband staat met communicatie, of dat nou calculatie is of wellicht wordt gebruikt als positionering. Als je bijvoorbeeld iets ziet staan op pagina 30, dan zit daar een ‘boodschap’ in. Stel je voor dat er een boek wordt gemaakt, maar dat daar geen paginanummers voor worden gebruikt. Dat zou een chaos worden, want je zult niets kunnen terugvinden over wat je gelezen hebt, zonder een of andere markering. Dus zijn er getallen gebruikt in het boek; betekent dat dan niet voor jou dat deze nummers/getallen een boodschap dragen? De energie van het paginanummer vertelt: ‘Dit is de pagina waar zaken plaatsvinden die hebben plaatsgevonden op deze pagina…!’

Er is niet alleen een pagina vóór me en een pagina áchter me, die andere getallen hebben, maar het verhaal op de pagina vertelt een verhaal en in dat verhaal schuilt energie. Nu is dit slecht een klein voorbeeld hoe een getal een boodschap kan dragen, hoe een getal een verhaal kan vertellen en niet alleen maar bestáát en daar maar staat..

Dit is de basis voor generieke numerologie. Dat in de meest eenvoudige manier betekent dat getallen energieën dragen, die we kunnen duiden en definiëren. Wat zover gaat, dat je slechts een nummer ergens uit dient af te leiden, om het een verhaal te laten vertellen.. Zoals het voorbeeld van het boek en de paginanummering, zijn er ook generieke betekenissen voor getallen/nummers.

Nu zal het systeem dat ik zal aanreiken –en dat ik nooit tevoren in een channeling behandeld heb- een uitleg geven over de basisgetallen/nummers en wat ze betekenen. Maar voordat ik dát ga doen, zal ik je vertellen dat numerologie voorkomt in systemen, waarbij je totaal niet zou verwachten dat het iets te doen had met getallen. Heb je bijvoorbeeld weleens gehoord van het duiden van theeblaadjes..? Wat lezen deze getrainde mensen nu eigenlijk? Het is een combinatie van het theeblaadjespatroon en meer specifiek: van de getallen.. Je leest namelijk de randjes van het patroon of het getal. En je krijgt een betekenis uit de getoonde getallen/nummers.

Misschien heb je ook weleens gehoord van mensen die Runenstenen lezen? Wat lezen ze nu eigenlijk in die stenen? Laat me je een geheim verklappen: ze ‘tellen de zijdes van de symbolen’ Zoals je dobbelstenen kunt lezen, door de nummers op te tellen en het totaalgetal dan te duiden. Dus zo heeft numerologie veel gezichten. De oude numerologie is de meest simpele, en die gaan we hier beschrijven.

1 tot en met 9
Het meest eenvoudig is het duiden van de 1 tot en met de 9. Ik vertel over de definities zoals de Tibetanen ernaar kijken. Ik vertel je ook dat er in alles een verlengde ligt. En de extensie van deze duiding is zo complex, dat ik er niet over zal praten. Dat niet alléén, maar het blijkt dat ze ook een ‘NUL’ hebben weggelaten. Er zijn betekenissen aan deze ‘nul’, maar deze dienen later mee te worden genomen, in een complex systeem, zodat je überhaupt de reden van bestaan van de ‘nullen’ kunt plaatsen.

Laten we daarom de 1 tot en met de 9 beschrijven. Laten we dan ook eens een kijkje nemen naar het tijdperk waarin jij leeft. Laten we kijken naar het jaarnummer en naar sommige van de namen die je omgeven. En laten we kijken of er een samenloop is van ideeën die overeenkomstig zou kunnen zijn. En nogmaals: alléén gebaseerd op de energie van de getallen.. Er zijn sommige die het alfabet ter hand nemen. En getallen toekennen aan de letters van dit alfabet, waarbij het niet uitmaakt wat voor alfabet je neemt, omdat de basis van de numerologie altijd de bovenliggende factor is.

En daarin bestaat er ook niet zoiets als ‘toeval’, als het erover gaat wat de kern-bezieling van de planeet is. Via vrije keuze geliefden zijn jullie in staat te creëren wat je wilt. Maar als je aandacht besteed aan dátgene wat er al is, hier in de fysica, in de getallen, in de kleuren en in de gevoelens, in het grid van planeet Gaia, dan komt het allemaal bij elkaar voor je. Systemen, overal waar je kijkt.

Wanneer je dus een alfabet neemt, en je kent een cijfer toe aan elke letter uit dat alfabet, dan neem je bijvoorbeeld je naam en tel je alle cijfers op; je krijgt dan een antwoord. En dat antwoord bestaat uit een energie die rondom je hangt. En je zou dan kunnen zeggen: “Tja, dat is één kans.” Maar dat is het NIET, het is geen toeval, zelfs niet met welke naam je bent uitgerust.. We hebben al eerder gesproken over ‘potentiëlen’. Als mensen bewust meedoen met bijvoorbeeld deze sessie, dan is er weinig kans, dat je niet ingeplugd bent in de metafysica van deze planeet.

Laten we de nummers/getallen gaan duiden.

 1. Laten we hier eens goed naar kijken. Het getal 1 is in heel basaal gezegd ‘een nieuw begin’ Het is het begin van iets. Het is het hérschrijven, het is het ‘reframen’, het betekent ‘NIEUW’. Het is het eerste getal, dat is in ieder geval eenvoudig en je herkent dit aan haar meest basale. Ze zijn eenvoudig.
  x
 2. Dan wordt het complexer. Het getal 2 staat namelijk voor ‘DUALITEIT’. Het grijpt ook terug naar ‘vrije keuze’ in dat perspectief. Dus als je een getal 2 ziet, rondom een situatie, dan liggen er beslissingen om de hoek, keuzes die gemaakt dienen worden. Daarbij zal de dualiteit zich manifesteren en er een moeilijker puzzel van maken. Het getal 2 is gevuld met de ‘menselijke vrije keuze’.
  x
 3. Het getal 3 is een BEWEGINGS KATALYSATOR. Als je het getal 3 aantreft, rondom een bepaalde situatie, dan zul je zien dat deze energie andere dingen doet bewegen, zonder daarbij zelf teloor te gaan..! En dat is preciés de definitie van een katalysator.. (Een stof, die zonder zichzelf teniet te doen, een proces in werking zet, versneld of vertraagd. Red.)
  Veel healers en leraren zullen 3-en rondom hen dragen. Continue. Sommige maken de vergissing dat dit dan ‘spirituele systeem 3-en’ zijn, die ook bestaan overigens. En daarvan hebben we er dan meteen een voorbeeld van in onze spirituele cultuur. Velen van jullie verdelen God in 3 delen.. Dat is een katalystisch getal, waarbij deze 3 delen, vervolgens andere zaken ‘doen bewegegn’. Een healer met een 3 rondom zich heen, zal iemand zijn, die bestaat zonder dat hij/zij wezenlijik veranderd. En iedereen die in hun leven voorbij komt, zal veranderen. Dat is de 3.
  x
 4. De 4 is een Aarde-nummer. Het is ‘gemeenschap’; het is Gaia. Het bestaat uit meer zaken dan je kunt definiëren, maar het is het nummer/getal van ‘AARDING’. Je zult vanuit dit perspectief veel boeren aantreffen die een ‘4’  rondom zich dragen. Zelfs bij sociale organisaties als de Amerikaanse ‘4H-clubs’ (HIER)  En rangers die te maken hebben met het werken met dieren, véél 4-en, overal. Dat is de energie van de 4.
  X
 5. De 5 draagt de energie van VERANDERING, RUWE VERANDERING. Als je een 5 in een bepaalde situatie ziet, of in een stad of een adres, of een bepaald jaar, dan is dat verandering. Er zijn al mensen met slechts 5-getallen rondom zich. Wie zegt dat ik het niet helemaal eens ben met dit allemaal. Ik zou mijn leven kunnen leven met totaal geen weet van deze zaken en daarin heb je gelijk. Want je hebt namelijk vrije keuze, waarbij je ook over al deze zaken heen kunt walsen. En ze zullen je niet beïnvloeden, niet écht, omdat je je eigen unieke nummer bent.
  x
  Dat is de vrij keuze die je hebt..Je hoeft niet in deze zaken te geloven. En ze zullen je niet beínvloeden, niet écht. Omdat je ze anders zult overrulen. “Kryon bedoel je dat wanneer ik een getal-van-verandering te zien krijg, het me dan niet zal beïnvloeden?” Bij verandering is dit heel moeilijk uit te leggen, mijn beste. Als je het niet gelooft noch herkend, wat betekent dat het ‘niets’ voor je is, dan is dat ‘realiteit’ en deze waarheid zal ervoor zorgen, dat deze verandering je niet zo krachtig zal raken. Niet, omdat je al een een andere paradigma van jezelf zit.
  X
  Mijn partner Lee was zoals dit voorbeeld, totdat ik hem ontmoette. Hij geloofde geen bal van deze zaken, en was niet gevoelig voor deze zaken. En zo waren getallen voor hem ook simpelweg getallen.. En hij werd aldus zoals we hierboven beschrijven. Maar als je deze zaken begrijpt, en je bent onderdeel van het systeem en met je vrije keuze herken je dit, dan ben je in staat om zoveel zaken uit te zoeken, te duiden. Want dan ben je ‘aan boord’ en gevoelig voor dit soort zaken. Voor de invloed van de meta-fysica van deze planeet..!
  x
 6. Nummer 6 is een moeilijk getal, het is een spiritueel getal. Een hoog getal, maar in essentie betekent het ‘HARMONIE’. Dus de energie van de 6 is feitelijk de energie van harmonie. Zoals je kunt zien, zullen sommige van deze getallen, wonderschoon zjin, om ze te gebruiken in een adres bijvoorbeeld. Of dáár waar je bent, of waar je heen gaat. Of misschien de numerologie van een project, gebaseerd op haar naam, uitkomend op een 6. Deze 6 is dus ‘meewerkend en harmonieus’. En dat brengt ons bij iets anders. Er zijn veel namen die alleen maar gebaseerd zijn op numerologie. Een naam die op een ‘betere’ betekenis uitkomt, wanneer je de getallen van deze naam optelt.Sommige mensen zullen in dat verband hun eigen naam wijzigen, de naam die hen is toegekend bij geboorte.En dan zul je afvragen: “Werkt dat op deze manier?”.. Laat me je daarover iets zeggen. Als menselijke wezens jou een andere naam gaan geven, dan zal ook die naam een energie dragen, waardoor ze deze uitspreken omdat je veranderd bent. Omdat je deze intentie had en.. het werkt!
  x
 7. Nummer 7 betekent ‘SPIRITUALITEIT’. Alle zaken die met een zeven in verband staan, hebben een spirituele boventoon of een spirituele basis. Goede getallen voor altaren dus, voor ander-soortige organisaties, voor activiteiten, waar je spreekt over zaken, die feitelijk betekenisvol zijn voor je. EEN SPIRITUEEL GETAL.
  x
 8. 8 Is de basis voor ‘MANIFESTATIE’ en ‘OVERVLOED’. Iedereen wil een 8 en dat hoeft niet perse verband te houden met geld. Omdat je ook gezondheid kunt manifesteren, leven, een lang leven. Je kunt een krachtig immuunsysteem manifesteren, je kunt in overvloed denken in het metabolisme van je lichaam. Je ziet dat overvloed en manifestatie veel betekenissen hebben. Maar ze zijn alles wat je zaken aanreikt en je in staat stelt om zaken in overvloed te creëren.
  x
 9. Nummer 9, het nummer van dit jaar (2016) is het nummer van ‘VOLTOOIING’. En dat kan betekenen het voltooien van vele zaken. Het einde van iets, maar het is afgerond, dus ben je klaar. Een 9 kan ook staan voor afstuderen, je hebt de cursus afgerond. En de dag dat je geslaagd bent zou een mooie 9-dag zijn. Het gaat over het ‘einde van zaken’ en het kan heel goed staan voor het einde van systeemparadigma’s. Het kan ook het einde van je zorgen betekenen. Het kan het einde tonen van een bepaalde manier van denken in de maatschappij. Het einde van een oude manier van.. Het einde van een project. Het beëindigen van iets dat hiervoor nog wel bestond.

Dit zijn de negen getallen en we hebben ze nog nooit op deze wijze besproken in een channel. Dit is gecompliceerd en dus zullen we er niet verder op ingaan, dan je te vertellen over deze complicaties. Het allereerste. Wat gebeurt er wanneer je getallen hebt, die naast elkaar staan op één bladzijde. Het ene getal beïnvloedt het andere getal, afhankelijk van de energie van dat specifieke getal. En veel getallen staan niet in volgorde naast elkaar. Stel je voor het getal 481 bijvoorbeeld. Het getal 8 van overvloed, wordt beïnvloedt door de 1, afhankelijk van hoe lang het daar al staat.. Je kunt het zelfs kwantum-numerologie noemen, omdat de nummer die om een getal staan, invloed hebben op de invloed/eigenschappen die dát getal heeft. We zullen hier niet verder op ingaan.

Elk nummer… -ben je er klaar voor?- heeft zijn eigen astrologische bijdrage. En ALLE planeten zijn betrokken bij de numerologie, en die verandert, afhankelijk van de situatie, net als bij astrologie, van minuut tot minuut..! Dus als je werkelijk naar de complexiteit van de systemen wilt kijken, die niet alleen de getallen identificeren en de energie van zaken, maar door gaat om de astrologische bijdrage te bekijken van dat specifieke geval, is het mogelijk om zaken totaal te herdefiniëren en laten passeren, zodat het heel, heel specifiek wordt. Dat zijn de 2 gebieden waar we dit keer niet over zullen spreken. Ik wil het simpel houden, omdat ik jullie wil laten zien, waar we uithangen.

Laten we eens beginnen met de precessie van de equinoxen, de keerkringen. Daarbij zijn getallen betrokken. De manier waarop numerologie werkt, is dat hoe lang een nummer ook is, je het optelt tot uiteindelijk één getal Er is maar één uitzondering op deze simplistische numerologie in dit axioma. Dus allereerst: hoe lang het getal ook is, maak er één getal van. Dat is dan de energie waar je op dat moment mee te maken hebt.

Meestergetallan.
De uitzondering die ik noemde is dat wanneer je 2 dezelfde nummers overhoudt, die alleen staan, náást elkaar, zoals 11, 22, 33, 44, 55, enz. helemaal naar 99, worden deze gedefinieerd als ‘meestergetallen’. Deze getallen hebben een eigen ‘identiteit’ en een eigen energieveld van zichzelf. Zo is 11 bijvoorbeeld gekenmerkt door de energie van VERLICHTING. De 22 is een sterke DUALITEIT. En 33 is het meest compassionele getal dat jullie hebben.

En voor al degene die jarenlang de 11:11 op klokken hebben gezien: het was de voorbode van de aanstaande verlichting..! Verlichting, verlichting, 11:11, dat was wat het betekende. Je telt deze 4 énen niet op om een 4 te krijgen. Elf is het meestergetal en dan zie je het twee keer als benadrukkende bekrachtiging van het bovenstaande. Geliefden, 4 jaren van de 11:11-verlichtings-shift die jullie hebben doorgemaakt, het licht zal winnen. Je kunt nu begrijpen, waarom de 11:11 alleen maar op klokken te zien was, zo ver vóór de shift en niet noodzakelijk nádien. Niet veel van jullie zien deze 11:11 nog en als dat wél het geval is, is het ‘slechts’ en herinnering eraan, dat je midden in deze shift zit, die was voorspeld..

Het bijzondere is, dat wanneer je je verdiept in meestergetallen, je zult zien dat ze slechts goed zijn gedefinieerd tot 33. Wat een toeval dat dit ook het actieve getal is van je DNA. 44 is onbekend en 55 en verder zijn niet te vatten. En wat de Tibetanen hierover zeggen is dat er een bepaald punt-van-begrip is, waarbij de meestergetallen voorbij 33 geïdentificeerd kunnen worden. Met andere woorden: ze bevatten concepten, die buiten je begripsveld van dit moment liggen.

En dat heeft niets met wetenschap te maken; het is actie vanuit compassie. Het is representatief voor gedrag dat je nog niet hebt gezien. Het is meesterschap; het spreekt over meesterschap die je nog niet hebt verworven. Hierdoor is het ongedefinieerd. 33 Wordt gedefinieerd als de compassie van de Meester. De hoogste graad van compassie die bestaat in het menselijke veld, is een 33…

Chili…
Wat dacht je toen de 33 mijnwerkers uit de grond kwamen in Chili? (HIER). Wist je dat degenen die met reportages rondom deze situatie bezig waren, overal 33 zagen..? Wat dacht jij toen deze mijnwerkers uit de grond kwamen, één voor één. Het was niet alleen een getal van de mijnwerkers. Het waren ook het aantal dagen voordat ze gered werden, het aantal boorscenario’s om bij hen te komen, het ging maar door.

33 Was overal en degenen die zich numerologie hebben eigen gemaakt, wisten wat eraan zat te komen.. Dat alle mijnwerkers uit de grond zouden komen, Geheel en al, gezond en wel. Dat er gevierd zou worden en plezier gemaakt. De compassie van de Meester was daar. Zelfs vóórdat het boren begon. Je kon het zien aankomen, je kon voelen dat ze hen zouden vinden en dat ze veilig gered zouden worden. En zo ging het.

Zie je hoe de numerologie als het waren aanduidt, wat de energie is van dátgene wat gaat gebeuren? De precessie van de keerkringen op Aarde, de equinoxen, maakt een precessie van 26.000 jaar in een tollende beweging van de Aarde. En daardoor ontstaat een.. 8. En deze tolbeweging van de Aarde is niet waar we het over gaan hebben, wanneer je een bepaald punt voorbij, namelijk 21 december 2012 (= 21 12 2012 = 11!!) Het is het verhaal over de manifestatie, de overvloed die optreedt bij deze 26.000-jaar tolbeweging, is de Aarde die in een afrondende fase komt, naar meesterschap glijdt, in het DNA, wat gaat verschuiven naar een hogere frequentiegraad. Je zit er midden in, het is al gemanifesteerd, dat is waarom het gaat om 26.000. (= 8)

De grote shift van 2012 was voor velen een verwachtte materiële shift. Die niet kwam. Maar het bleek, dat wel degelijk een grote shift in volle gang kwam. Iedereen voelt inmiddels de ‘energetische’ verschuivingen.

Heb je ooit de volgende getallen bij elkaar geteld..?  Het gaat hier beslist niet over ‘toeval’ of ‘per ongeluk’… De precessie van de equinoxen zelf.. De tijd die nodig is, voordat deze tolbeweging de hemel veranderd, wanneer deze door de Melkweg gaat, is 36 jaar. Negen. Let op alle 9-ens die komen. Want de precessie van de keerkringen schreeuwt gewoon: “Negen, negen, negen, negen”. Het is het einde van het oude en het begin van het nieuwe. 18 Jaar onderweg Negen. 18 jaren eruit. Negen. De 9-ens zijn koning..

Wanneer het over de shift gaat, blijkt dat keer op keer geduid wordt, dat het oude verdwijnt. Alles waar je aan dacht, over je ‘waarde’ als mens, zal wezenlijk veranderen. En het zal vele malen groter zijn dan je ooit maar gedacht had, dat het zou gaan worden. De liefde van God zal door je bewustzijn stromen. Baby’s zullen geboren worden en WETEN waarom dat ze hier zijn. Er zal een bewustzijn op deze planeet zich manifesteren, dat boven 44 en zelfs boven 55 zal gaan. Waarmee je zult beginnen om daadwerkelijk de meester-gereedschappen te gebruiken. Je zult zelf de tijd meester worden! Misschien zelfs het leven zelf, de fysica zal dat beginnen te doen, wat je kunt beïnvloeden..

Geliefden, dit gaat over hoger bewustzijn en je hebt het gezien bij en in de meesters. Het gaat een hele tijd duren. Degenen die jullie voor waren, gingen door ditzelfde proces, ze hadden geen precessie, hadden geen tolbeweging van hun planeet. Zij hadden een ander scenario waar ze mee dienden te dealen, maar het kwam van de sterren. Het had te maken met zonnen die dicht bij hen kwamen. Zich op een bepaalde manier verenigden. En toen dat gebeurde -en dat was hetgeen wat er alleen maar gebeurde- zo’n duizenden jaren los van elkaar, gebeurde er iets krachtig. En ze gingen door de shift, dezelfde shift waar jullie doorheen gingen, en hun bewustzijn begon ook te shiften en veranderen.

Hun historie was heftiger dan die van jullie, we hebben dit voorheen ook al gemeld. Jullie geloven dat er bij jullie marginaal sprake is geweest van genocide, tijdens de oorlogen die jullie hadden. En de zorgen waaronder jullie leden. Zij hadden VOLLEDIGE genocide en toch herstelden zich er volledig van. Jullie voorgangers, geliefden, zijn door heftiger processen gegaan dan jullie nu gaan. Hoe lang het duurde vanaf hun precessie, vanuit hun shift, naar waar ze jullie konden doen verschijnen..? Ik wil jullie dat helemaal niet vertellen, hoe lang dat heeft geduurd. Want dan zullen jullie gedeprimeerd worden, wanneer je zult gaan denken, dat het voor jullie wellicht ook zolang zal duren..

Geliefden, ik wil jullie houding ten opzicht van tijd veranderen. Jullie meten tijd, aan de hand van hoe lang je leeft. Zo doen jullie dat. Jullie kijken naar een mensenleven en proeven aan de energie van het aantal mensenjaren. Wat zou je zeggen, wanneer ik je vertel, dat dat niet juist is, niet accuraat. Omdat jullie EEUWIG leven.. Je zult er dus ALTIJD zijn, leven ná leven, na leven. En je zult wakker worden en levens leven in herinnering, als je er bent. De volgende keer dat je weer hier bent. JAZEKER, je komt terug. Heb je me gehoord?  De volgende keer dat je hier komt, zul je wakker worden in de wetenschap dat je de fouten niet weer gaat maken, die je dit leven maakt.

Dit is de oude ziel die zich verplaatst naar een energie die ánders is. Het zal de eerste keer zijn, dat je ontwaakt na deze shift en het zal volledig anders zijn dan de laatste keer dat je ontwaakte. Dat wil zeggen, dat de keer dat je nu geboren werd, er een bepaalde geboorte-energie was en vanaf nu, zal eer een andere energie zijn, als je geboren wordt. Je zult weten dat je een oude ziel bent, je zult de wijsheid hebben om niet meer de fouten te maken die je dit keer hebt gemaakt.  Mensen zullen er ‘anders’ uitzien. Kinderen zullen in de shift terecht komen, zelfs nu en je zult erover spreken dat er een dag zal komen, dat zij allemaal als ‘wonderkinderen’ gezien zullen worden. Zoals je hen vandaag de dag inschat. Het is slechts op ‘opgroeien’, in plaats van in de speeltuin rond huppelen. Nu ben je in de situatie, dat je elkaar ziet en van elkaar gaat genieten.

En wat gebeurt er wanneer ze opgroeien? Dit is wat er gebeurt wanneer je opgroeit tussen 8 en 18. Je komt sociaal tot leven en je zult zó anders zijn. Dit is wat er met de mensheid. Jullie zullen geen oorlogen meer voeren en je zult andere mensen niet meer doden, omdat je hen kent..!  Ze zullen niet ‘mysterieus’ zijn, het zullen geen situaties zijn, waarin definitief gehandeld wordt, als ‘de oplossing van een puzzel’ en je zult terugkijken naar dit specifieke geval. En je zult zeggen: “Dat was ultieme barbaarsheid!” Je zult het niet meer overwegen, het is té ver weg van het bewustzijn om wat voor levensvorm dan ook te beëindigen. Dat is zoals je zult worden.

De 9 staat representatief voor deze hele tolbeweging. 26 Jaar, de manifestatie die rolt naar de negens die je nu ziet. Het is het einde van de oude manier van beschaving. Alles wat je ooit geweest bent, mens, gebeurde in deze laatste 26.000 jaar. Je hebt altijd in deze energie gezeten, zoals die nu bestaat. En de nieuwe tolbeweging, de wobble is begonnen, snap je. En deze beweging zal doorgaan, alleen.. deze tolbeweging is nu totaal anders, meet een heel nieuwe nummer, een nieuw getal dan de vorige.

2016 en 2017
Geliefden, ik wil dat je nu kijkt naar het jaar dat we achter ons laten, 2016. Wat een toeval.. Het is een… 9. Er zijn 9-ens overal nu. Wat betekent dan deze specifieke 9..? Het betekent dat de re-calibratie-energie, die plaats vond in 2012, aan zijn einde gekomen is. Dat de frustratie voorbij is, van het zoeken naar een nieuwe frequentie waarop we in kunnen tunen. Veroorzaakt door dezelfde shift. Het betekent dat de Zon tevoorschijn zal komen, in veel van onze levens. En de astrologie die daarbij hoort vandaag, bevestigt dit ook nog eens. Hij past volstrekt 1 op 1 op deze nieuwe situatie..

2017
Het nieuwe jaar 2017 draagt een mooie energie. De energie van de 1.. (2+0+1+7). Het is het resultaat van de cyclus van de jaren, er zullen veel ‘negens’ en ‘enen’ samen komen. Het is nu 2016, een negen. Die ook staat voor grote veranderingen, omdat wanneer je iets bij elkaar pakt, en je je paradigma’s verandert, je uitgangspunten in het leven, en naar iets anders toe beweegt, je te maken zult krijgen met de energie van de 5.. Misschien dient die nog gezien te gaan worden, maar hij is in de astrologie zichtbaar al. Dit allemaal over getallen.

Wie ben jij nu? Dan zou je dáár eens naar kunnen kijken en zien of je er chocola van kunt maken. Ik ga eindigen met het volgende. Alles dat nu gebeurt op numerologisch gebied, komt tot vruchtbare afronding en schildert de streken van een nieuw begin. Je kunt jezelf in een puzzel wanen, op dit moment, waaruit je even geen weg naar buiten ziet. Ik ga je daarvoor een advies geven. Je zit een paar dagen vast met een energie van de 1, deze schreeuwt je toe: ‘Nieuwe Start!’ Zelfs als je achter datgene wat plezierig is, aanwezig bent. Zelfs als je maar niet die plezierfactor in jezelf kunt vinden. Ik wil dat je een altaar van plezier bouwt, fysiek of mentaal. En ik wil dat je naar dat altaar toé gaat en Spirit bedankt voor datgene wat plaats vindt op dit moment. En dat gebeurt allemaal in je hart, je geest en in je leven.

Door dit te doen, stuur je een magisch signaal, dat mee resoneert met de planeet, dat meehelpt, met het veld, met de numerologie van dit jaar en al deze dingen. Ik zie je intentie en de zaken beginnen te verschuiven in deze shift. Dit is de schoonheid van de fysica, de natuurkunde, die wéét wie jij bent..! Weet je, ze zijn aan elkaar verbonden. Dat begrijp toch wel? Alles hangt met elkaar samen. Pas op de synchroniciteiten, het ‘toeval’, wanneer je hiermee aanvang maakt.

Je mag/kunt je ook blijven wentelen in het ‘oude’… Natuurlijk!
Als je jezelf blijft wentelen in het oude, geliefden, dan zal NIETS op een andere wijze plaatsvinden. Hoor je dat? Als je je blijft wentelen in het ‘oude’ zal niets op een andere wijze plaatsvinden..!! En je zult dóórgaan op hetzelfde pad, met dezelfde zaken, dezelfde richting volgend naar waar het altaar staat.. Het is het innerlijk kind, dat blij wakker gaat worden. En het is onschuld van de dingen rondom dit innerlijke kind, dat hen zou kunnen schaden.

Maar in jouw geval is het geen onschuld. Het is de wijsheid, die sturend kan zijn, rondom hen, die feitelijk je eigen ‘chemistry’ kan veranderen. Het kan zaken bouwen, die goed voor je kunnen zijn. Verlengd leven aan het einde van.. de angst. Verlengd leven en het einde van de angst..! Kun je dat geloven? Voor jou als luisteraar van deze boodschap, kun jij geloven, dat ik voor jou wil, dat jij dit altaar gaat bouwen?

Kun je het niet fysiek maken, bouw het dan mentaal, Zet er kaarsen op, op die plekken waar je wilt dat licht schijnt en maak van elk van de altaren iets speciaals. Dat bereik je. Maar vooral gaat het om de lol van de compassionele actie op deze planeet. Je ziet god aan het werk, je ziet jezelf aan het werk en dingen zullen veranderen..! Omdat numerologie en de energieën die tevoorschijn komen, gelijk zijn aan de numerologie van het veld. En dat alles is nu begonnen en is te zien in een krachtige 6.. Weet je nog wat de 6 is..? Vertel het maar? HARMONIE!  De grote 6 is onderweg. Dit ben JIJ, in HARMONIE met de PLANEET.

Er zijn nieuwe getallen die je zult gaan zien op de klok. En ze zullen een betekenis voor je hebben, maar zullen niet meer op een globale schaal plaatsvinden. Ze zullen er alleen VOOR JOU zijn..! Je zult getallen-combinaties gaan zie, keer op keer. En iemand anders zal weer ander getallen te zien krijgen, numerologie zal een meer geavanceerde nieuwe start maken, meer intuïtief! Het zal je verhalen vertellen en plaatjes tonen, omdat het de energie is van deze planeet. Dit is wie jij bent..!
Neem dit channelbericht niet té licht op. Oh geliefden, omdat jullie binnen treden in een nieuw begin, van veel 9-ens, (bijv. 2016), de oude manier completerend. Bekijk het gewoon vanuit een vuilnisbak, een prullenmand. Het heeft totaal niets met mij te maken, zie het als SPLINTERNIEUW. Het schildersdoek is compleet wit en jij gaat een altaar bouwen en het plezier vieren, dat eraan zit te komen. Kan ik nóg duidelijker zijn?

Zoals gewoonlijk, zullen deze specifieke bericht-channelingen, worden geridiculiseerd, door mensen die geen ‘begrip’ hebben, er zal om gelachen worden, de draak mee gestoken. En degenen die dit doen, hebben geen enkel oordeel over ons hebben. Omdat zij een ánder’ onderdeel van God zijn. Er zijn verschillende niveaus van ontwaken. Oude zielen, jullie zijn hier al zó lang.. Jullie weten toch hoe deze zaken werken? Daar spreken we hier over en tegen jullie spreken we. Zij die dit niet zien, zullen aan de beurt komen en wellicht zijn zij nieuwe zielen op de planeet. Ze laten zich niet ‘verleiden’ om in deze ‘zaken’ betrokken te raken. Simpel is het feit, dat ze er nog niet ‘klaar’ voor zijn.

Toen je nog een schoolkind was, en je was in het laatste jaar, de laatste klas aan het afronden, afstuderen, bleek dat degenen die net op school waren gekomen, niets wisten en jij wist precies waar het allemaal om ging.  Het is niet anders dan dan dat er geen oordeel is, over hen die weglopen en je uitlachen en je belachelijk proberen te maken. Omdat jouw intuïtie en jouw wijsheid je vertellen dat het waarheid is. Dit is allemaal waar. En dan zijn er degenen die roepen dat ze ‘onderdeel van willen zijn’. En wanneer jij dit zegt, zul je het bevestigen en je zult er onderdeel van zijn. Welkom op de nieuwe planeet Aarde. Zodat deze energieën kunnen bijdragen aan de harmonie van jouw leven. Dat is het voor nu en zo is het.

* * *

x

x

28 gedachten over “Kryon, de aardse kracht van 2017 in numerologie..

 1. Met alle respect voor Kryon Guido, maar wat deze man hier allemaal zegt is conform waarzeggerij op de kermis. Maar voor diegenen die het graag willen geloven, gaat vooral uw gang.
  Ieder in zijn waarde maar ik ontdekte al lang geleden dat die hele “numerologie” en kabalah dwaalsporen zijn om de mensen vooral bij het echte V.M.-verhaal , een verhaal ver-TELLEN weg te houden. (op mij kun je REKENEN, met iemand afREKENEN, een REKENing vereffenen etc. etc.)

  1. Je ontdekte al lang geleden..? Dan heb je daarvan nog wel ‘bewijzen’ voorhanden toch..? In ieder geval onthouden, want anders zou je niet zo reageren volgens mij. Kun je iets noemen, waardoor we kunnen zien dat de ‘dwaalsporen’ die jij ontdekte, inderdaad dwaalsporen zijn? Neem aan dat velen, evenals ik zelf, geïnteresseerd zijn in jouw ontmaskering van de numerologie. Dank voor je reactie alvast.

 2. Fantastisch dat ze vanuit de ruimte contact zoeken met “ons”.
  In het engels nog wel, voor hetzelfde geld spreken ze mandarijns of eskimo’s, moet je alles nog gaan vertalen……… 😉
  @Erik, je hebt helemaal gelijk, mensen genoeg die de realiteit liever “wegdromen” dan dat ze iets zouden moeten doen om hun leven aangenaam te maken.
  Ze zijn bang voor liegende politici en roeptoeters in uniform? Evil prevails when good people do nothing!

  1. De natuur dus en de kosmos. Toch? Dan zijn cijfers toch de spiegel van die beide axioma’s en het uitgangspunt voor de numerologie. Heb je het stuk wel gelezen..? Dit staat namelijk, bijna letterlijk in het verhaal.

  2. En wat als ik nu uit Ethiopie zou komen, het is daar 2011. Gelden daar andere regels dan?

  3. Heb het gevoel dat je véél te intelligent bent voor me. Dat je daardoor zelfs niet normáál kunt communiceren enz. Of in gewoon Hollands: ‘Wat bedoel je in hemelsnaam?’ Spreek je moerstaal.. 😉 Oh, ik heb al antwoord gegeven zie ik.

 3. tsja….is allemaal weer heel
  n u m e r o logisch……….
  Tarot, numerologie….voorspellend zijn….
  in the NOW…
  Voor mij is het een VORM van manipulatie…
  Zogenaamde geruststelling….
  Zelfs astro logie….
  Finding GOD true??????
  well, do have a good day, all of you…
  namaste

 4. Fantastisch dat dit voor allen opnieuw wordt gepresenteerd.
  En inderdaad zeg ik (maar wie ben ik) opnieuw.
  Want dit is al eeuwen bekend en afgeleid van de joodse leer de Kabbala.

  Maar prachtig dat het hier is weergegeven. Enkel er staat een kleine onjuistheid in vermeld en dat is nummer 6. Want nummer 8 is juist de Harmonie,evenwicht of balans.
  Ik heb de eer om o.a. met dit systeem jaren gewerkt te hebben in de cursussen die ik mocht geven en consulten. Dus het verrast mij in positieve zin dat ik het na al die jaren hier tegenkom.
  Maar het neemt niet weg dat dit tevens bevestigd: ‘Er is niets nieuws onder de zon”.
  Groetjes, Wim.

 5. Erik, als je ergens geen verstand van hebt van iets wat al eeuwen gebruikt wordt maar onder de noemer ‘Esoterie’ valt en betekent dat het enkel begrepen kan worden voor hen die de waarheid zoeken, zeg dan niet iets doms.
  Dus m.a.w., het is Esoterie opdat het niet door derden bespot en gehoond zal worden.
  Zo te lezen en met alle respect hoor jij niet tot die groep die daarin ontwikkeld zijn.

 6. Je hebt boeken en filmen en die kan je lezen en kijken, soms vind je het een mooi boek, of een grappige film, heb je een verhelderend moment, en soms niet.
  Zo is dat met een channneling. Kryon is voor mij een stukje nostalgie (net tijdens het lezen..) van zo 25 jaar geleden. Ik vond het een grappige schrijfstijl omdat het veel humor bevat en liefdevol is, positief vooral en het helpt/hielp veel mensen op hun weg naar spirituele ontwikkeling. Daar is volgens mij niets mis mee, in tegendeel. Je gaat ook soms de sauna in, en dan weet je ook dat het alleen in de sauna zo heet is….
  Ik vermoed dat men in channelings meer kwijt kan aan ‘waarheid’ als in de NYT…
  En ja wie denkt dat getallen niets zeggen, die moet dan nooit meer een verjaardag vieren. 😉

  1. Wel weer een mooie verhelderde benadering mc, vooral origineel in zijn denken, heb laatst een reactie aan je gelaten, over wat ze op de Soumirische kleitableetten hebben gevonden,
   plimton 322 1000 jaar ouder als Hipparchos, Trigonometrie, Dreiecke dreht. Jenne

  2. Jenne, niet gezien, het waren hier dan ook wel een beetje ‘wilde tijden’. Hoop dat we nu in rustiger vaarwater belanden…hartelijke groetjes.

 7. Mooi Guido.J. maar het heeft vele facetten, en is volkomen abstract, en zelfs vijandig, als het je innerlijk niet kan beroeren, je moet het ook leren zien, en dan kunnen begrijpen, daarom vind ik dit zo mooi om dat je de mensen hier iets geeft wat hun leven enorm kan verrijken, na de eerste afwijzing volgt dan het toch er over denken, het intrigeert je onderbewust zijn, ik kom het vaak genoeg tegen, door dat mijn intuïtie mij het laat zien via mijn schilderijtjes, mijn moeder haar potretje toen ze leefde in het jaar 1936, toen ik uit haar geboren ben, toont duidelijk een lok haar op heur voorhoofd in de vorm van een 8, ik noem het vorm of teken, ik vindt cijfer iets anders,
  het is mooi en verrijkt ons denken door zijn eigen dimensie, die hiaten opvult die je in je onweten niet waren opgevallen, groet Jenne

 8. Het verhaal is wat onnauwkeurig. De precessie van de keerkringen op Aarde, de equinoxen, maakt een precessie van 25 920 jaar. Dat zijn 12 periodes van 2160 jaar, een tijd waarin de energie van een bepaald sterrenbeeld overheerst. We hadden het vissentijdperk en gaan nu naar het waterman tijdperk voor de komende 2160 jaar. Bij deze numerologische optelling komen we dus bij nummer 9 en niet bij 8. Eigenlijk past 9 ook veel beter, want het staat voor voltooiing.

 9. Als ik dingen niet begrijp, dan heb ik de Bijbel in mijn achterhoofd om te zien of de zaken wel of niet ’toegestaan’ of zinvol geacht zijn. De Bijbel namelijk is, in mijn ogen, een goede richtlijn om zaken veelkleurig helder te belichten, als een soort perspectief van dingen in het leven, zeg maar.
  En zo een soort perspectief is nodig, immers, zonder goede lens of achtergrond is er weinig te zien. Zonder kennis is er geen kennen, herkennen en nieuw weten. Zonder achtergrond is er geen zicht, zonder woorden is er geen geest, zonder geest is er geen waarlijk leven, zonder leven is er niets. Tenminste, dat denk ik.

  Nu staat in de Bijbel dat we ons afzijdig moeten houden van bijgeloof en dergelijke zaken. Echter, er staat ook geschreven dat de hemel er is om de tijden te duiden. Logisch, denk ik, als je moet zaaien en oogsten is het belangrijk te weten of het tijd is. Daarom is het goed om naar de hemel te kijken, deze geeft immers de tijd aan. Is het zomer, herfst, winter of lente? Welke dag is het? Welke week, maand? Dat staat allemaal aan de hemel geschreven, als je het weet te lezen.

  Maar om er nu meer uit te halen? Ik geloof het niet en ik vind het ook niet belangrijk. Eerst rust en vrede op aarde, dan pas bijzaken, dat is mijn idee. En naast rust en vrede moet er tenminste gezondheid, eten en drinken zijn.

  Wat ik wel geloof en denk te weten, is dat de mens zichzelf moet kennen alvorens iets anders te kunnen kennen. Zonder zelfkennis is er geen werkelijk kennen van andere zaken, daar de bron van kennen de mens zelf is.

  Hierdoor is het juist belangrijk, lijkt mij, dat de mens éérst zichzelf kent, en pas daarna naar andere zaken te kijken. Want, dat zelf leren kennen, dat duurt jaren en jaren, is moeilijk, het vereist een abstracte geest, het vereist een zuivere geest en heel veel doorzettingsvermogen, naast andere aspecten.

  Zonder zelfkennis kun je mediteren tot je een ons weegt, je kunt pilletjes gebruiken, paddo’s eten, et cetera, maar dat baat je niet.
  Zelfkennis bijvoorbeeld is zoiets als wanneer de (eigen) geest in de spiegel zichzelf bekijkt en zich dan afvraagt wie of wat dat daar, in die geestelijke spiegel, is.
  Je eigen wakende ‘droomwereld’ doorgronden is niet eenvoudig. Dat vereiste geestelijke kennis en het is maar weinigen gegeven deze kennis te bemachtigen, daar er vele vele dwaalwegen en dwaal-leringen zijn. En toch is zelfkennis vergelijkbaar met een gebruiksaanwijzing en uitleg van de eigen geest, het eigen zelfbewustzijn en het eigen lichaam. Misschien vergeet ik nog dingen zoals een ziel… een geweten… een intuïtie, een eindeloze liefde, een Goddelijke vonk, een verleden en een nu en een toekomst.

  En dan zijn er nog de obstakels van de angst, de zelfzucht, de ambitie, de oneindige eenzaamheid, de jaloezie, de driften en de buien et cetera.

  Kortom, er is zoveel tijd benodigd om ‘de weg’ te gaan (als die al bewandeld wil worden natuurlijk) zodat het zonde is om de tijd te verdoen met bijzaken.

  1. dank je!
   Yes, Know thyself….
   The seasons have there way…
   no mortal can understand!
   De schepping is een spiraal…
   Dieper en dieper in het bestaan gaan…
   Overwin alles en behoud, WEES het goede…
   De liefde voor al dat is…
   Ja, discipline voor nodig, om stil te worden…
   Je gedachten te ZIEN voor wat ze zijn…
   Je hebt een lichaam en bent dat niet…
   Je hebt gedachten en bent ze niet…

   namaste

  2. Nou Antisoof…als ik tegenwoordig naar de hemel kijk zie ik vette geo-engineering, cloud seeding en het ontwrichten van ons (leef)klimaat.
   Goddelijke vonk of niet, wat doe je eraan? Wellicht kan je dat ook ff in de bijbel opzoeken… 😉
   Je kunt ook naar Max Igan luisteren, van 4 dagen geleden. ‘What divides us, enslaves us’
   https://www.youtube.com/watch?v=8EMPhrm-Zak

  3. Ik dacht dat we het tijdperk van de opgeheven wijsvinger van mijn overgrootvader de Dominé, achter ons hadden gelaten, door ons nieuwe bewuste wijze van denken, ons hier aan hadden ontworsteld, de dogma stelling met de bijbehorende netjes, waar de ongelukkige anders denkende in wordt op gevangen, en afgevoerd naar ja waar, het domme hoekje nou ja van die het is nou ook weer niets zo erg als je het allemaal niet begrijpt, wij denken dan wel voor jou en de anderen, ga je verhaal afsteken voor een Moskée, dan ben je onder dogmatisch denkende vrienden, wij zij verlicht door het ware denken, wat ons geestelijk heeft bevrijdt, en tot een mens het unieke wezen met ieder zijn Eigen denken en misschien créateur, maak geen misbruik van onze twijfel, die heerst bij denkende mensen, bij de dogmatische mensen heerst geen twijfel, alleen domme slaafse navolging, groet Jenne

  4. mc,
   Ja, ze waren weer goed bezig hè? Ik stoor me er niet meer aan. Want ik geloof dat het er in Nederland misschien maar duizend zijn die het zien. Anderen kijken nooit naar boven, waarom zou men?
   Ik vind het wel jammer dat we de hemel niet meer goed kunnen zien, dat wel. Omdat ik graag fotografeer ben ik me ook bewust van het licht. En omdat ik graag tuinier ook.
   Maar ja. Het leven is te kort om ons druk te maken over bijzaken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.