Advertentie

De diabolo en de ‘Christos’ energie


x

x

De diabolo en de ‘Christos’ energie

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

In de binnenkant van het hart bevindt zich een heel groot veld van neurologische bedradingen en stoffen, die pas heel recent worden bestudeerd. Het wordt ook wel het brein van het hart genoemd. Wetenschappers hebben ontdekt dat dit brein vele malen krachtiger is, dan het brein in onze hersenen. Het heeft namelijk een veel grotere rekencapaciteit om informatie door te geven aan het lichaam. Denken en voelen zijn twee hele verschillende velden. Denken is een neurologisch bewustzijn, dus geen echt bewustzijn, dat voortkomt uit en reflex. Voelen is het echte bewustzijn.

Denken op basis van je hersenen is een mathematische formule. Denken vanuit het hart, is het weer terug in balans brengen. Kwantum mechanica laat heel duidelijk zien, dat wezens die een voorstellingsvermogen hebben, een verandering brengen in de informatievelden in het brein. Dit zijn trillingsvelden van informatie. Alles wat zich buiten ons afspeelt, speelt zich af in je brein. Het zijn energie of frequentiegolven, die wel of niet samenvloeien met je eigen energieveld.

Vloeien ze niet samen, dan veroorzaken ze stress, trauma en/of angst. Deze activeren de stresshormonen in je lichaam die het afweersysteem uitschakelen. Hierdoor kun je dan misschien ook begrijpen, hoe het komt, dat we met kwantum mechanica een verandering kunnen aanbrengen in onze realiteit. Wat zich binnen in ons afspeelt, is echt. Hier maken we contact met onze echte wereld. De meeste mensen zitten niet meer in hun lichaam. Ze zijn volledig buiten zichzelf getrokken.

Om in het hart terecht te komen, is voor velen heel moeilijk, omdat ze niet langer in staat zijn, om te voelen waar het hart zit. Hiervoor is het noodzakelijk om eerst weer helemaal aanwezig te komen in het lichaam. Ben je weer geheel aanwezig in het lichaam, dan breng je tegelijkertijd de focus naar het centrum van je hoofd. Deze simpele oefening activeert het scheppingsvermogen, dat we van oorsprong hebben. Hierdoor vindt er een verandering plaats in de frequentie van de hersenen.

Informatie wordt als eerste opgevangen door het hart. Het hart stuurt de instructies naar het brein in het hoofd. Van hieruit wordt de informatie naar het lichaam gestuurd, waar het uitgevoerd kan worden. Het brein staat dus eigenlijk in dienst van je hart. Zodra de hersengolven worden geraakt door het voorstellingsvermogen, gaan de hersenen anders bewegen, waardoor ze het informatieveld van het fysieke hart kunnen gaan ontvangen. Het brein van het hart is verbonden met het theta-bewustzijn. De hart intelligentie wordt geactiveerd door creatieve vermogens.

In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’.

In het thetabewustzijn stemt het brein zich af op het hart. De hele agenda achter deze realiteit is erop gericht om ons hier buiten te houden en dit dus niet te laten plaats vinden. Het betabewustzijn is verbonden met de linkerhersenhelft in je brein. In deze staat is het brein dominant en zijn de intuïtieve gevoelens uitgeschakeld. Hoe meer je gedurende de dag gewoon aanwezig bent in je lichaam en tegelijkertijd in je hoofd, hoe beter de resultaten. Je bewustzijn is dan, de grootste kracht om je veld van denken ineens anders te laten stromen.

Wanneer je daar uit stapt, keert het bewustzijn in eerste instantie terug in de oude staat waarin je brein dominant is. Hoe meer je dit traint hoe minder dominant je hersenen worden en hoe krachtiger je wordt. Je zult merken, dat dingen anders zullen gaan verlopen in je leven, waar geen logische verklaring voor bestaat. Je kunt het alleen maar doen. Onze aandacht brengt verandering aan in het informatieveld en gedachten zijn niets anders dan informatievelden.

Pijn zit niet echt in je lichaam. Pijn ontstaat uit je gedachten. Wanneer je onder hypnose wordt gebracht en de hypnotiseur geeft je een instructie van buitenaf, dan is de pijn verdwenen. Ontwaak je en de pijn komt terug, dan heb je deze opnieuw gedacht. Het is een reflex, dat voortkomt uit niet bewust leven. Pijn ontstaat op plekken waar bewustzijn afwezig is.

Trillingen, of bewustzijn, kunnen worden gedempt, waardoor ze minder uitzenden. Vergelijk het met een trommel, waarbij je één hand op het vel legt. Wanneer je nu met de andere hand gaat trommelen, ontstaat er een demping. Dan klinkt de trommel niet langer als voorheen. In déze werkelijkheid, wordt je gedempt door alle krachten, gedachten, formules, etc. die er zijn. Ze leggen allemaal hun handen op jouw trommel, totdat je niet meer klinkt. Dat is de pijn die je voelt in dit lichaam, de pijn waar de mensheid hier, mee te maken heeft.

De gedempte bewustzijns wezens
De enige die de handen van jouw trommel af kan halen ben jezelf. Niemand anders kan dit voor jou doen. We kunnen elkaar wel begeleiden in dit onderzoek, omdat we er stuk voor stuk mee te maken hebben. We worden door andere beschavingengedempte bewustzijns wezens‘ genoemd. We zijn als mensheid gehackt in de frequentie of trilling, die we wèrkelijk zijn. Hier komen we pas achter, als we beseffen, dat we in werkelijkheid niet de identiteit zijn, die we bij de geboorte hier hebben ontvangen.

En dit ontdek je alleen maar van binnen uit. Die identiteit is slechts een rol en een krachtig middel om ons gevangen te kunnen houden. Die rol zit vast aan familie; kinderen; vrienden; werk; stress; angst; pijn; trauma; religies; spirituele groeimodellen etc. en wordt in stand gehouden door de mind; taal; dualiteit; hiërarchie; media; SMART-technologie; en door mensen steeds meer weg te houden bij de natuur etc. Je neigt heel snel dit proces te willen samendoen met je familie of vrienden maar dan werk je opnieuw vanuit je persoonlijkheid ofwel rol, dus vanuit het brein.

Een andere groep die hier aan ten onder dreigt te gaan, is de groep die zich heeft laten inpakken door de New Age. De New Age is opgezet als een ontvoeringprogramma, om het menselijk bewustzijn opnieuw in te kaderen. Hier wordt ‘verlichting’ gezien als ‘de hoogste staat van zijn’, waarin je je gehele vorm hebt getransformeerd in licht. Vorm is niet langer aanwezig en verdwijnt vorm….. dan heb je volledig afstand gedaan van je eigen scheppingskracht, waarbij je letterlijk ophoudt te bestaan als een scheppingswezen uit de oorspronkelijke wereld.

Wij hebben altijd geleefd en zullen altijd leven.
Het is de spiraal naar beneden, in de tekening, die ons terugbrengt naar wie we werkelijk zijn, het is de ‘Christos’ energie. De Christos is de innerlijke, bevrijdende kracht van de mens. Het woord Christus is hier een verbastering van, om ons af te leiden. Deze is ingezet door de kerk om je te laten geloven dat deze energie enkel toebehoort aan Jezus Christus, die je vervolgens dient te aanbidden.

De wereld hier staat letterlijk op zijn kop en is één grote leugen. We zitten niet in een groeimodel. We bezitten alle kennis in ons. Deze is slechts gedempt. We hoeven alleen maar ons eigen zuivere bewustzijn aan te zetten, helemaal los van formules, dus nergens meer aan verbonden. We moeten ons hierbij weer realiseren, dat we een wezen zijn, komende uit een andere werkelijkheid, die deze huidige werkelijkheid ervaart. Hierbij hoeven we alleen maar onze eigen waarneming en bewustzijn aan te zetten.

Dus….. vraag jezelf steeds af:

Is dat waar? Klopt dat wel? Wat voel ik daarbij?
Wat is er binnen in mij aan de hand?”

Hiermee genereer je een enorm eigen vermogen van waarneming, met betrekking tot waarnemen en voelen, dus ook je beslissingsbevoegdheid.

Dit is een trillingsveld, dat steeds sterker wordt en zich gaat stabiliseren. Hierdoor wordt je steeds minder toegankelijk voor mensen, die nog geheel vastzitten in de volgsystemen. Jij volgt je gevoel. Hier komen vervolgens andere mensen op af, die dezelfde weg binnen in zichzelf volgen. Je wordt volledig autonoom. Er is niets meer waar jij je door laat afleiden.

Dan komt het moment dat je overlijdt, dat je de shift maakt van dood en naar de hemel gaan. De scripts die hierbij vrijkomen, om je opnieuw in dit systeem terug te plaatsen, zullen nu geen invloed meer op je kunnen uitoefenen, omdat je deze niet langer volgt. Je bent volledig in je lichaam aanwezig, waarbij je niet opnieuw gehackt kunt worden en de demping verdwijnt. Je wordt opnieuw zichtbaar en gehoord. Er ontstaan golven van binnenuit, met kleuren, trillingen en levensvelden, die weer actief worden. Je keert terug in een wereld waar je bewustzijn niet gedempt is. Dit moment sluit exact aan op het moment dat het bewustzijn uit ging.

Dit ontstaat, omdat alleen het NU moment verifieerbaar is. Alles wat er in het verleden heeft plaatsgevonden is slechts herinnering. Hebben deze herinneringen werkelijk plaatsgevonden, of zijn deze door onze machthebbers ingevoegd, om ons collectief, of als individu ergens in te laten geloven? De toekomst is onmogelijk te voorspellen, omdat er talloze tijdslijnen met mogelijkheden voorradig zijn. Dus…… haal je het verleden en de toekomst weg, dan ontstaat er een grote leegte en kom je terug in wie je werkelijk bent.

Dan stopt het leven waarin je verstrikt zat,
want alles valt weg, ook de kwantum mechanica stopt. De invasie, die ons bewustzijn heeft gehackt, valt eveneens weg en we worden wakker in wie we werkelijk zijn. Er bestaat een hele grote interventiemacht, om ons uit onsterfelijkheid naar een kunstmatige werkelijkheid te brengen, waar we voldoen aan de wetgevingen van hùn werkelijkheid. Bij de hacking proberen ze je in een rol te duwen, die voortkomt uit de koker van de Artificiële Intelligentie.

Er zijn verschillende intelligenties, die vechten over deze wetgevingen om de macht te krijgen over de scheppers, die hier nu leven in een ‘gevangenis’. Ooit waren deze werkelijkheden, experimenten waar we zelf aan hebben meegewerkt. In die experimenten waren we bezig, om een nieuwe realiteit binnen de bestaande realiteit te creeeren. Alle tijdslijnen en keuzes die er in deze realiteit gemaakt zouden kunnen worden, werden hierbij in kaart gebracht.

Toen dit project zo goed als voltooid was, is ons bewustzijn gehackt. Hierdoor, kwam al deze informatie terecht bij onze machthebbers en werd dit tegen ons ingezet om ons gevangen te kunnen houden. We zijn dus als het ware verstrikt geraakt in onze eigen medecreaties. De énige route hieruit is, dat we het gaan omdraaien, dus, volledig van binnen uit, zoals in de diabolo staat afgebeeld.

Wanneer wezens los zijn van formules, dus een soort Atheïst worden, zien ze hun eigen innerlijke kracht, als een bandbreedte van al het organische leven van, kosmische wezens, bomen, planten etc. Je komt dan terug in de vrije zone, waar we, als de ‘echte’ goden, die we zijn, weer wèrkelijk communiceren. Dit heeft dus niets te maken met de ‘God’ uit de religies, maar met wezens, die de eerbied in zich dragen, voor zichzelf en voor elkaar.

Harriet Algra

oktober 2019

TotalHealthFoundation.nl

1 gedachte over “De diabolo en de ‘Christos’ energie

  1. Harriet, ik wil op momenten waarin we nu leven en in een staat van oorlog bevinden gericht tegen de menselijkheid juist benadrukken dat er een beroep gedaan kan worden op de krachten die jij in dit artikel bedoeld. Deze krachten in tegenstelling tot wat naar mijn idee volledig onterecht energieën genoemd worden zijn in staat direct arbeid te leveren zonder het idee dat het energie is. Energie is vergelijkbaar met een batterijtje waar je ook in directe zin niks mee kunt tenzij je deze aansluit op een lampje of bijv. motortje.
    Ik heb niet alleen gisteren in Groningen maar ook eerder op de Dam in A’dam, een grote groep mensen mogen aanspreken en daarbij gewag gemaakt van het gegeven dat er een kracht bestaat die staat te springen om actief te worden als men daarvan bewust is. Het is de ongeziene kracht die juist in deze tijd manifest is volgens het principe, zo beneden, zo boven!
    De satanische krachten worden enorm gevoed door bijv. Arimanische krachten (kijk naar de kop van Remkes) en rituele kinderoffers en gecreëerde angst voor een virus. Tegelijkertijd manifesteerd zich de omgekeerde kracht. Vergelijk dit met de observatie van Victor Schauberger die zag dat een forel tegen de stroom in naar boven kon zwemmen door de tegenovergestelde stroom op te zoeken en deze te volgen tot bovenstrooms. Vergeet de vertroebeling die religie heeft gebracht om dit potentieel af te doen als iets wat buiten jezelf staat, zoals je terecht ook aangeeft maar in de hart-krachtbundel wacht om bij geschakeld te worden. Alleen dán pas zijn we volledig en voldoende bewapend om de tegengestelde krachten te kunnen weerstaan. Pas dan krijgt naar mijn mening de term liefde en licht de nodige uitrusting om volledig manifest te worden! Niet voor niets wordt er alles aan gedaan om via rituele blasfemie de inwendige krachtdrager te ontkrachten. Omdat men doodsbang is dat deze opnieuw wordt ontdekt! Tussen eenieder en de Bron…. staat niets!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.