Advertentie

De elementaire werelden…


“Vorig voorjaar, om precies te zijn, op 30 Maart 2011,  liep ik met Judith Moore, die bij me logeerde, ’s ochtends rond 9:00 uur, voor een ochtendwandeling de deur uit. Het was een heel bijzondere voorjaarsochtend, want het had licht gevroren en de zonnestralen probeerden zich traag hun weg te banen door een vreemde mist die er hing; dit alles zorgde voor een bijzondere sfeer. We hadden beiden onze fototoestellen meegenomen en toen we in het park aankwamen na een paar minuten, een soort groene zoom die om Haarlem ligt, ontdekte ik bij het maken van de eerste foto, dat er geen opslagstick in mijn camera zat.. Ik wilde teruglopen naar huis, maar bedacht me: het was kennelijk de bedoeling dat ik deze wereld eens goed bekeek met ‘eigen ogen’, i.p.v. met het oog van mijn spiegelreflexcamera..! 

De 36 afbeeldingen van de Whizzardkaarten, de kern van het Whizzardproject, een ‘voel-tool’ voor deze tijd. (klik voor lead)

De foto die ik wilde maken maakte ik dus maar als eerste ‘in de geest’.. Prachtig slome zonnestralen, die zich een weg baanden door de ochtendmist. We liepen door en langzaam maar zeker, in het kwartier erop volgend, trok de mist op, onder invloed van de warmte van de zonnestralen. De vaart waar we langsliepen hield de mist tot het laatste moment aan zich ‘geplakt’, en met behulp van de wind lukte het deze mistflarden, zich uiteindelijk los te maken van het koele wateroppervlak. Wat een imponerend schouwspel..!

Ik had Judith de dag ervoor gevraagd of we eens zouden kunnen afstemmen op de Devische wereld, de wereld van de elementaal-energieën. Als uitgever van het elementaal-energetische project ‘Whizzardproject‘, was ik al ruim 5 jaar in de ban van deze oerenergieën, die zich als fundament onder onze fysieke wereld bevinden. Maar wat zich die ochtend aan ons openbaarde aan natuurlijke ‘scheppingskracht’, overtrof al mijn verwachtingen. En zoals je ziet, gebeurde dit recht onder onze neuzen..! ‘Gewoon’ midden in de natuur.. Achteraf allemaal logisch, dat begrijp ik, maar het geeft ook aan, hoe simpel we dagelijks de natuur voor iets ‘alledaags’ nemen, in plaats van ons te blijven verwonderen over deze miraculeuze schepping, waar wij deel van uitmaken.

Hier is het verhaal, dat tot stand kwam, toen Judith Moore en ikzelf ná deze wandeling, de volgende ochtend, afstemden op het oerveld van de elementaal-energieën..! De foto’s zijn ook die ochtend gemaakt; door, en met de camera van Judith Moore.

Guido Jonkers, 15 Juli 2012

* * *

 x

De elementaire werelden..!

2012 © Dolphins & Whales publishing bv (alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden)

Vertaling Marieke Pril
Origineel transcript: Jane Scott

x

Judith Moore

“Gisteren tijdens een wandeling die we maakten, hadden we een bijzondere ervaring. De gehele Devische wereld opende zich voor ons. En alles dat we ervoeren was magisch. Gevuld met licht en schoonheid; we beleefden een versterkte ervaring van onze capaciteit om energie te genereren met de Deva’s, zodat het perceptuele veld geopend zou worden op de Devische vlakte. Zodat de schoonheid via onze connectie met de elementen geactualiseerd zou worden.

Deze ervaring was bijzonder magisch, omdat alles dat we zagen versterkt was, we waren er ons van bewust dat de Wereld mooi is, maar een deel van de schoonheid van de Wereld is onze energetische relatie met de focus en de kwaliteit van onze capaciteit ons te verbinden met de natuurlijke wereld. Dit inspireerde ons van de Deva’s te vragen vandaag met ons de wijsheid en het begrip te delen van de Devische Wereld.”

***

“We betreden het centrum van Een-zijn en openen ons voor de oneindige wijsheid van de grote Sophia, de Goddelijke Creatie. Dat we nu openlijk en liefdevol mogen omgaan en communiceren met het Rijk van de Devic, door dit moment van tijd en ruimte voor een dieper begrip tussen de mensheid en de Wereld van de Devic. We zijn dankbaar voor de gift die de Deva’s ons gisteren gaven, dat ons bewustzijn openstelde voor de mogelijkheid tot het verzoeken van deze boodschap.”

***

 

Flarden mist die zich losmaken van het wateroppervlak

De aarde, zijnde de levende, groene moeder, is een veld van energie, gevuld met de vitale levenskracht van creatie. Het leven van creatie is Bewust-zijn van het Een-zijn, dat in staat is om vormen te focussen van een biologische orde en relatie tussen de elementen, de licht- en geluidsharmonieën van creatie, de mensheid en de Aarde. Dit unieke partnerschap is dé fundering van de relatie van de Aarde, die deze groenblauwe planeet heeft gevormd. Bewust-zijn van de geest van de schepping is slechts bereikbaar door de capaciteit van de ziel zichzelf te kennen als het Een-zijn, en het proces aan te gaan van co-creëren en manifesteren. De ziel van de mensheid evolueerde vanuit de intelligentie van de persona van de elementen van de creatie, lang voordat mensen hun fysieke vorm verkregen.

Er was een proces gaande van het brengen van de Ziel-Essentie van het menselijk bestaan naar en in, de scheppende formules om de holografische alchemie te fuseren die de biochemische evolutie van leven werd, de intelligente soort van het dierenrijk. Het dierenrijk dat een directe relatie heeft met het ritme van de creatie. En vanuit de evolutie van deze fusie, synergie, kwam het menselijk bewustzijn samen met de elementen van de schepping om dat te vormen wat je waarneemt, ziet als het menselijk lichaam, verstand en geest. Een weg waarbij een uniek element gemanifesteerd kan worden vanuit het bewustzijn van de Creatie, het unieke element zijnde de unieke natuur van elk individu, en hun bewuste relatie met de Wereld waarin ze leven, de gemeenschap en organismen, benodigd voor de generatieve factoren van het leven.

Dit web van creatie stijgt, breidt uit en wordt nog Goddelijker door het proces van gecontinueerde, bewuste verbindingen van intelligentie tussen de ‘Elementaire Devische vlakte scheppingselementen’, en de capaciteit van de menselijke geest om een perceptuele realiteit te creëren, en participatie in de actuele realiteit van de Goddelijke, levende blauwdruk van de planeet. De menselijke geest is uniek omdat deze in staat is zich te begeven op die vlakte van manifestatie. Het dierenrijk is meer gevoelig voor de synergetische relatie en balans van de universele principes voor de co-creatie van een eco-systeem. Hun intelligentie is beter in staat een collectief veld van overeenstemming binnen te treden, waarbinnen hun soort een specifieke taak vervult in het Web der Creatie, ten behoeve van de vlakte van energie van het eco-systeem.

Een voorbeeld hiervan is de migratie van vogels..!
De vogels reageren op het ritme van de bewegingen van de energieke levenskracht in het lichaam van de aarde, binnen de energetische systemen van de planeet. Ze reageren op de bewegingen van de aarde, wanneer deze de cycli van equinoxen en zonnewendes, de patronen van lente, zomer, herfst en winter doorloopt. En binnenin deze grote cycli bevinden zich ’triggers’ binnen het energie-lichaam van de aarde, waardoor de vogels een specifieke verbintenis aangaan om te migreren en door deze verbintenis volgt er een synergie van de frequenties van de aarde, de beweging van de energetische levenskracht binnen een cyclus die van vitaal belang is voor hun migratiesysteem; de beweging van energie van de Equator tot de magnetische velden van de Noord en Zuidpool en die te openen.

Afbeelding die de enorme migratie van vogels laat zien, zoals deze jaarlijks plaatsvindt.

In een grote spiraal, met de klok mee en tegen de klok in, vloeit, golft de energie van het aardse systeem voor deze synergie van de energetische levenskracht van de planeet. Wanneer de migrerende vogels zouden uitsterven, zouden de Aarde, Gaia, de intelligentie van deze aardse creatie, Moeder Planeet en haar energieën, absoluut zeer ernstig gehinderd worden in hun capaciteit de levenskrachtige energieën voort te bewegen in het veld van haar energetische lichaam.

De migrerende vogels verkeren dus in coöperatie met de beweging van de energie van de kosmos en de migrerende patronen die jullie kennen als de ‘cyclus van creatie’, de lente, zomer, herfst en winter cycli. Zij genereren energie via de platonische vaste lichamen en de fotonenvelden voor het plantenrijk.

Elke soort op Aarde maakt deel uit van het delicate proces van het weven van leven, en neemt een specifieke plaats in binnen het oneindige plan van de creatie, dat waarlijk essentieel is voor de natuur van deze blauwgroene planeet. Aanvankelijk, toen de mensen werden gecreëerd, werden ze gecreëerd met de capaciteit energie te genereren uit ideologieën, analyses, conceptuele realisatie, perceptuele realisatie en manifestatie. Dit zijn de relatieve vlakten voor bewustzijn van de relatie van de overeenkomst van mensen met de creatie en de elementaire, Devische Wereld. Dus terwijl de nieuwsgierigheid van de mens hun voorstellingsvermogen aanwakkert, gaan ze voort met creatief potentieel en breiden dat creatieve potentieel uit via hun leergierigheid, en de manifestatie ervan…!

Mensen focussen op het bevragen van het onderzoekend bewustzijn, exploreren de exploratie van de creatieve Werelden, en dus bestaat er in de puurste zin van de menselijke blauwdruk, de holografische relatie van het concept van realiteit, de perceptie van realiteit en de creatie of manifestatie vanuit dat vlak van bewustzijn. Het interessante aan de menselijke ervaring is dat via het Akasha-veld alles dat een mens ervaart, wordt vergezeld door een collectief, menselijk geheugen door ditzelfde Akasha-veld.

Terwijl je voorouders, de eerste mensen op aarde, de wereld verkenden, breidde de wereld zich uit in haar vermogen om de eerste holografische geometrie te manifesteren. Feitelijk tezamen met de Devische Wereld, een partnerschap van origine, voordat de mens uit de ‘gratie’ was gevallen. In de relatie die jullie benoemen als: ‘De tuin van Eden’, wat eigenlijk de tijd is, van vóór mensen uit de gratie vielen, of zelfs de vroegere Lemuriaanse periode, waren de mensen zich niet bewust van hun integrale relatie met betrekking tot de onderzoekende, elementaire Devische vlakte, hun voorstellingsvermogen, de holografische geest, en de relatie met betrekking tot het vermogen dat mensen hebben, om vorm te creëren via Goddelijke manifestatie.

Daarom was het in deze relatie voor de mensen niet ongewoon blauwdrukken te ontvangen van de Creatie en hun bewustzijn en exploratie met de Devische en Elementaire wereld samen te laten gaan om zo holografische projectoren te zijn voor nieuwe ‘tuinen’, en niet alleen de civilisatie van de mensheid, maar in relatie van patronen, kleur en vorm, voor altijd uitbreidend binnen deze relatie tussen mensheid en creatie. Aldus, toen de mens uit de Gratie viel, raakten ze door de millennia, door alle tijden heen, gelimiteerd in hun capaciteit samen te smelten met de Devische Wereld.

Natuurlijk zijn er beschavingen geweest, inheemse mensen zoals de Lemuriers, die volledig in contact stonden met deze immense energie van kosmische vibratie en het aardse bewustzijn. En dit proces van het in contact brengen van de geest van de creatie met de geest van de mensheid in holografische projectie, begon verwarring te brengen bij de mensen, en het geloof dat ze op een of andere manier volledige heerschappij hadden over de natuurlijke wereld. Dit wordt beschreven in Genesis als: ‘en toen creëerde God de Mens, en creëerde al dit ten behoeve van de Mens.’ Ze raakten verward en gingen ervan uit dat zij macht hadden over die Wereld omdat ze in staat waren er contact mee te leggen.

Het inheemse volk was in staat hun relatie met de elementaire wereld en de Devische Wereld puur te houden, creëerden poelen van energie over de gehele wereld, en wanneer je nu een van die plekken zou binnentreden zou je nog steeds de vibratie van licht, en de harmonieën van bewustzijn voelen die het directe resultaat zijn van het partnerschap tussen de mensheid, de Devische en Elementaire vlakte.

Terwijl de mens verward raakte, begonnen ze met het genereren van die verwarring  in de collectieve gedachtevorm. Dit manifesteerde zich als een scheiding van het partnerschap; van de menselijke ideologieën en capaciteit van holografische manifestatie in de relatie met de Devische en Elementaire wereld, en ze besloten vervolgens, vanwege hun ego’s, dat ze het recht hadden Goden te zijn. Ze beschermden zichzelf tegen de demi-Goden in de aarde, en tegen de aardse vlakte in de demi-Goden, en op dat moment ontstond de scheiding van het simpele en snelle partnerschap van co-creatie en manifestatie.

De God ‘buiten de mens’..
De mensheid verliet z’n goddelijke relatie, en toen ze hun goddelijke relatie verlieten begonnen ze God te zoeken, in de veronderstelling dat God iets was buiten henzelf, een mogendheid die zij aspireerden te worden, en dus aspireerden koningen het om Goden te zijn. Hoe meer deze ideologie het collectieve veld in werd geprojecteerd hoe meer het sedimenten begon te vormen in het Akasha-veld. Omdat alles dat wordt ervaren door de menselijke geest onsterfelijk is; is het een constante factor in het Akasha-veld en er zijn opeenstapelingen van constante factoren. En de opeenstapeling van deze constante factor limiteerde de capaciteit van de menselijke vibratie om volledig te synchroniseren met de elementaire wereld en de Devische wereld.

En terwijl de mensheid het tijdperk van technologie binnentrad, via het latere Atlantische tijdperk, benodigde ze kunstmatige middelen om energie te verkrijgen omdat energie macht vertegenwoordigde, geld macht vertegenwoordigde, mechanica macht vertegenwoordigde, omdat ze die manifestaties gecreëerd hadden die ze scheidde van hun ware vermogen te co-creëren via de synchronisatie van de Goddelijke harmonieën met de elementen der creatie.

Vanuit het collectieve veld van deze dichte energie werden een kunstmatige intelligentie en een rooster van energie gegenereerd op de planeet, dat een zelf-limiterend principe was. Een zelf limiterend principe is een veld van manifestatie dat samengaat met een bepaalde holografische formule die niet voorbij de expansie van de limieten van dat zelf limiterende veld kan gaan. Beschaving, zoals je weet, is een zelf limiterend veld; het is een holografische matrix dat is gemanifesteerd in een bepaald patroon, een dynamische blauwdruk die zelf gelimiteerd was.

Dus de limieten van het vermogen voor mensen samen te gaan met het collectief op het niveau van manifestatie om beschavingen mee op te bouwen, steden te bouwen, wegen aan te leggen, olie te gebruiken, de atmosfeer te verbranden, al deze dingen zijn opeenstapelende factoren in een zelf-limiterend systeem. Gegenereerd vanuit de scheiding waarover we hebben gesproken. Sommige mensen wilden nog steeds geroepen worden door de natuurlijke elementen om samen te gaan, en zij betraden ook de wereld van het natuurlijk partnerschap.

Sommigen waren inheems en wilden nooit die natuurlijke wereld verlaten, maar werden gedwongen door de expansie van het principe van beschaving, de manifeste bestemming van dit zelf-limiterende systeem dat alles-consumerend was. En zo werden de inheemse mensen vernietigd, maar binnen de maatschappij waren er nog steeds ‘zij’ die dát hadden wat werd betiteld als: ‘de roep van het wilde’; mensen die konden deelnemen aan het scheppende proces, zich verbindend voorbij het mechanisme van dit zelf-limiterende systeem.

Er waren voldoende individuele zielen op de planeet om de generatie van de partnerschap van de Goddelijke elementen van de schepping, de menselijke bewustzijnselementen en de Devische wereld te continueren, omdat de planeet niet tot een systeem zou verworden dat uiteindelijk gestopt zou worden door de energieën in de aarde in dit zelf limiterende systeem, de aardse klok zou stoppen, maar er waren genoeg mensen die nog verbonden waren in deze co-creatie met de Goddelijke elementen van Gaia, Elementalen en Deva’s. Deze mensen waren in staat de schoonheid te zien, het te manifesteren, de vibratie van het leven op aarde te voelen, en raakten vol enthousiasme betrokken bij dit leven!

Dit zijn de levensgevers, ze continueerden met zingen, met bidden en reizen in de Elementaire wereld, maar terwijl de mechanische maatschappij groter en groter werd, begon het de ruimte te limiteren waardoor mensen zich waarlijk konden verbinden in dit creatieve potentieel met de Devische en de Elementaire wereld. Vanwege de natuur van de creatie-cycli op deze planeet, de wetteloze neiging tot agressie, overheersen en vernietigen van alles dat natuurlijk en organisch was binnen het schema van de principes van de creatie in de aardse vlakte, was dit systeem voorbestemd uit de natuurlijke hulpbronnen te tappen of deze te genereren ten behoeve van zijn expansie.

Dat vindt zijn reflectie in het rijzen en vallen van beschavingen, en uiteindelijk stort elk van die beschavingen in elkaar, elke val van elk rijk is een opeenstapelende factor die te maken heeft met de Apocalyps en de opeenstapeling van gegenereerde energie jegens dat doel, maar het kosmische principe is uiteindelijk de grote cyclus van de creatie waarin al deze holografische velden zijn beslist. Terwijl de mensheid ontwaakt uit de tijd van de harmonische samenstroming om de kosmische vibratie te voelen, de kosmische vibratie te genereren en het partnerschap met de elementaire wereld van de Deva’s als co-scheppers opnieuw te beginnen, met de Goddelijke harmonieën, de Goddelijke scheppende elementen van Gaia, van Moeder Aarde en uiteindelijk de kosmische krachten, omdat ze oneindige, generatieve velden van energie zijn. Deze cyclus voltooid zichzelf uiteindelijk en ook jij bent een reflectie van de voltooiing van die cyclus, van het massale aantal aan individuen die geroepen zijn om opnieuw een persoonlijke partnerschap met de aarde, de levensgever aan te gaan.

Je wordt geroepen door een kracht vergelijkbaar met de migratie van de vogels, het is actief binnen in je bewustzijn en het opent een holografisch partnerschap van licht, frequenties en liefde dat in feite door mensen teweeg wordt gebracht op hun terugkeer naar de staat van gratie.

Veel mensen op de planeet zijn al verder ontwikkeld in hun capaciteit om schoonheid te vergroten, te reageren en te co-creëren met de elementen van licht en geluidsharmonieën en het eco-systeem van de aarde, om bewustzijn te genereren voor de relatie tussen de mensen en de Devische en de Elementaire vlakte. Om letterlijk en fysiek vodoende energie te genereren, te begrijpen dat het goddelijke hologram perceptueel is, dat de feitelijke schepping van de ‘nieuwe hemel, nieuwe aarde’, gegenereerd is vanuit jouw persoonlijke relatie met de Devische en Elementaire vlakten, omdat je uitbreidt. Jij bent je bewustzijn aan het uitbreiden! Je gaat voorbij de zelf-limiterende principes en de blauwdruk voor beschaving in de maatschappij. Je gaat terug naar een staat van harmonie en liefde, maar het gaat dieper dan de woorden die je hebt gebruikt voor harmonie en liefde.

Harmonie en liefde kunnen oppervlakkige woorden zijn. Wij spreken hier over een intieme, cellulaire, ziel en geestesrelatie met het Elementair en Devisch koninkrijk, en terwijl je de schoonheid ziet, wordt je de schoonheid en genereert de wereld om je heen energie. Voor de schoonheid, voor het licht, voor de refractie van het licht, gereflecteerd en gemanifesteerd vanuit de Devische en Elementaire vlakten, voor het genereren van de energie die nodig is om het eco-systeem te herstellen en de balans terug te brengen op de aardse vlakte.

De schoonheid van wat is, is de Goddelijke relatie tussen individuen en de natuurlijke, organische orde, het is jouw natuur. Deze relatie is versterkt, omdat je natuurlijk gecreëerd bent vanuit het Akasha-veld, omdat het een ritme en een energie heeft die authentiek zijn. Het is een authentieke relatie. De mens in tegenstelling tot de natuur is een kunstmatige relatie, een die is voorbestemd overbodig te worden. En dus wanneer je participeert met de Devische en Elementaire wereld, betreden we een nieuwe cyclus van creatie met jullie als co-scheppers van de Goddelijke harmonieën. We betreden deze nieuwe cyclus in partnerschap met het menselijk bewustzijn, in relatie met de hoogste bewustzijnselementen van de spirituele attributen van de mensheid.

De mensheid is in staat samen te werken met de schepping en de geest van het bewustzijn, en manifestatie van Elementaire en Devische vlakten die co-creëren, en zo een hologram te scheppen voor licht en liefde, en dit is de uitnodiging voor de mensheid op dit moment, maar het is niet slechts een uitnodiging, het is een bestemming! We spreken nu als een middel om dit concept over te brengen, zodat jullie weten, en in jullie bewustzijn terwijl je weet, dat jullie deze vitale relatie met groter gemak zullen aangaan bezien als een geschenk, en het geschenk is leven, het geschenk is leven!

Gezegend zijn, zo zij het, zo is het!

We zouden ook het andere veld opnieuw moeten scheppen, het Goddelijke door het weten, en het weten is een deel van het veld, van het bewustzijn.
Wij zijn waarlijk Goddelijke wezens!
X

* * *

x

 

12 gedachten over “De elementaire werelden…

 1. Een mooi verhaal, maar ik heb wat vragen.Wat is een elementaire wereld?
  Er is dus ook een secondaire en een tertiaire wereld, want als die niet bestaan is er ook geen sprake van een elementaire wereld.

  Wat is een devische wereld?
  Wat wordt verstaan onder oerenergieën?
  Ik ken alleen de energie in de vorm van: energie= massa maal het kwadraat van de lichtsnelheid, of E=mc².
  Wie of wat is Sophia? Een oneindige wijsheid? Een goddelijke creatie? Het universum is een goddelijke creatie, wij zijn allemaal goddelijke creaties. Zijn wij dan ook oneindig wijs?
  Het verhaal over de aarde is een leuke illusie, maar het blijft illusie. Wat wordt nog goddelijker? Nog goddelijker dan wat? Nog goddelijker dan goddelijk?Waar is de migratie een voorbeeld van? Het is gewoon het reageren op de temperatuur als gevolg van de seizoenen.Meer niet.

  De mens is geen creator en kan niets levend creëren. Het enige wat uieindelijk waar is,is dat wij kunnen samenwerken met de schepping. Dat de mens een goddelijk wezen is,is abject, een vorm megalomanisme.
  Het geheel is illusionaire utopie.

  1. Leuk je in ons midden te ontvangen ’teddy’.. De essentie van het artikel is nu juist, dat je schept wat je wilt. Dat deed je met dit commentaar opnieuw. Voor jezélf wel te verstaan.. 🙄

  2. Elke gedachte en de uitvoering ervan is een levende creatie van de mens…

  3. Zoals bv. Mooji zegt: ‘er is één aarde maar er zijn miljoenen werelden’. Iedereen heeft zijn geest net anders en ziet de wereld door zijn sluier. Zonder dit sluier is er gewoon een aarde met allerlei tijdelijke vormen. Het enige wat voor altijd is is dat waar alles in opkomt. Noem het zoals je wilt, kosmisch bewustzijn, dat ene, het eeuwige, God, de kracht, pure liefde in eenvoud. Er zijn geen woorden voor dat ene.

   http://www.youtube.com/watch?v=_4R0vouBurg

  4. Teddy,
   de mens is geen creator en kan niets levend creëren!?
   Alleen ouders met kinderen kunnen dat niet beamen.
   In dat geval is 1+1=3 en geen 2. Logisch toch!

  5. ik houd van spelletjes. Dat is een vorm van creactiviteit.
   Een illusionaire utopie. Een illusie is verzonnen. Een utopie is verzonnen. Een ‘verzonnen verzinsel’ wordt/is werkelijkheid. Een verzonnen werkelijkheid (idg ideale wereld) is ‘altijd’ werkelijkheid!
   U bent goed in logica bijv. Wiskunde. Is wiskunde een ‘illusionaire utopie’. Ik zeg Ja u zal wel neen zeggen omdat het u met de paplepel is ingegoten. Waarom?
   Kent u het begrip complexe getallen. Zo’n getal bestaat uit een reëele deel en een ‘imaginaire’ deel.
   Dat imaginaire deel is pas in de 20ste eeuw ontdekt. Naar mijn mening heeft dat getal altijd bestaan.
   Voor die tijd bestond de wortel uit een ‘negatief’ getal bij uit -1 niet.
   Door voor te verzinnen dat -1= i x i was het rekenprobleem opgelost. Vanaf dat moment kon men het getallensysteem uitbreiden en ermee rekenen: z=Re(z)+Im(z) en z is een complex getal.
   Iets wat voorheen niet bestond en nog steeds een ‘illusie’ is, is op eens waar(werkelijk) geworden. Bijzonder toch? Op eens als we met ze allen in die illusie geloven is die illusie waarheid! Ik kan nog verder gaan in de wereld van de illusies. U heeft gehad over primai
   re, secundaire en tertiaire wereld, enz. Die werelden bestaan eenvoudigweg naast elkaar, overlappen elkaar, kruizen elkaar en raken elkaar. Dat is de wereld der dimensies! Ook wiskunde rekent in alle dimensies zonder ooit werkelijk in die dimensies te zijn. Tot dimensie 3 kunnen wij enigszins de wereld ervaren met onze gewone zintuigen. Hogere dimensies die voor onze 3d zintuigen niet meer zichtbaar zijn dus voor ons dan niet bestaan, bestaan voor wiskundigen wel degelijk! Zij kunnen in hogere dimensies rekenen! Dus hogere dimensies dan onze 3d bestaan wel degelijk. Vectormeetkunde en matrixalgebra zijn voor wiskundigen hulpmiddelen om in hogere dimensies te rekenen. Dimensie 1 de lijn (x).Dimensie 2 het platte vlak (x,y) dimensie 3 het ruimtelijke vlak (x,y,z). Trouwens taal is altijd een beperking, een abstractie, interpretatie, babylonisch(spraakverwarring), discriminerend, dus eenvoudig niet voldoende om waarheid uit te drukken. Hoezo! U zegt elementair bedoelt u primair? Dekt dat de lading? Waarom vinden we iets wel of niet goed geschreven of verwoord. De enige antwoord (dus alleen mijn waarheid) is dat ik het (h)erkend? Dus naar mijn gevoel eerst ervaren en dan pas als informatie erover lezen. En zeg ik dat (h)erken ik dan is dat mijn waarheid! Ik ben me daarvan bewust geworden! Aan puur verstand heb je niets. Aan puur gevoel heb je niets. Pas met een geweten verstand en gevoel in evenwicht kom ik tot mijn waarheden! En dat hoeven niet altijd met die van u overeenkomen. Ik heb weer te veel gezegd. Verwarrend hè! Hoe meer ik uitleg des te verder ik van mijn eigen waarheid kom af te staan. Dus vergeet wat ik zei. Daarom is taal een mooi spel je kunt er alle kanten mee op? Maar uiteindelijk word ik alleen op mijn daden afgerekend? En woorden zijn gelijk vogels ik hoor ze(van uit het niets) langs komen vliegen en het geluid verdwijnt ook daarna in de eeuwigheid (het niets)!

 2. Wederom heb ik me een paar dagen onthouden om te reageren , benieuwd hoe anderen reageren . Stom , zou ik niet moeten doen , maar toch ….
  De wereld van de elementalen bestaat niet voor wie nog een spel speelt , liegt en manipuleert .
  Blij toe , leef je leven in je matrix batterijwereld , val ons niet lastig . Wij de elementals waren hier lang voor jullie , wij behoren bij de 3D wezens van nature , wij waren hier lang voordat die groothoofdige wezens kwamen , die nu denken het beter te weten .Als zij weg zijn , zijn wij er nog . Die groothoofden willen vaak contact leggen met ons , af en toe zit er wel een goeie tussen en doen we ons best . Meestal komen we chagrijnig over volgens hun , om eerlijk te zijn is dat een understatement , ieder contact met die groothoofden loopt uit op ellende . Ze willen altijd iets van je , of weten , of hulp . Nooit komt er iets terug , groothoofd heeft expansiedrang , als we niet uitkijken bezetten ze onze wereld ook nog .
  Wij , wezens zonder tijd , bezitten de wijsheid die de groothoofden graag willen hebben om het in hun voordeel te gebruiken .
  Groothoofden zitten echter vast in het carbonmatrix , haleluja 😆
  Wie met ons wil communiceren dient zich vrij te maken van agenda’s , slechts pure intentie telt , hetzelfde geldt voor de hogere dimensies , en eigenlijk voor de gehele schepping .
  Als ambasadeur van de elementals ; vergeef cozmic voor zijn slap gelul , hij weet niet beter , hij is onder onze controle .

  1. Cozmic, je handen, vingers weer in de grond, heeeul gezond.
   Terug naar de elementalen, dan is het kringetje weer rond!

  2. Pure Natuur liegt en bedriegt niet.
   Want alleen in Natuur is het Geheel (alle dimensies samen) meer dan de de som der delen(elke dimensie apart, op zich). Delen zijn altijd halve Waarheden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.