Advertentie

Oproep van de walvissen en dolfijnen..


 

.

De oceanen zijn de habitat van de dolfijnen en de walvissen, de meest intelligente en spirituele wezens op deze Aarde, onze blauwe Planeet. De oceanen zijn al vele honderden jaren het domein van jagers en industriële plunderij. En deze prachtige dieren hebben hiervan zeer heftig te lijden; denk alleen maar eens aan de krankzinnige Japanse ‘onderzoekschepen’, die walvissen met honderden per vaart uitroeien.

Ook hun habitat wordt ernstig bedreigd door vervuiling, vernietiging en overbevissing. Ook de proeven met krachtige sonarinstallaties, maken dat hun leven ernstig verstoord wordt.

De spiritueel energie van de walvissen en dolfijnen, of cetaceans, zoals ze ook worden genoemd, is net zo goddelijk als menselijke spiritualiteit, in individuele als collectieve zielekracht.De reikwijdte van hun ‘werk’ hier op Aarde is -vooral door de fijnzinnigheid ervan- nauwelijks te doorgronden.

Maar uit vele bronnen blijkt telkens dat walvissen en dolfijnen uiterst fundamenteel werk doen met het lichtraster van de Aarde en feitelijk de rentmeesters zijn van oudere, zeer spirituele beschavingen die op Aarde leefden. Feitelijk kun je deze walvisachtigen (of Cetaceans) zien als ‘ankers van Licht’ op onze blauwe planeet. Zij zijn het dus, en niet de mensen, wier vibraties het hoogst zijn in het dierlijke koninkrijk. Als soort, zijn de walvissen en dolfijnen daarom de meest spiritueel en intellectueel ontwikkelde zielen in deze wereld, zij verankeren daarmee het licht dat vanuit verre bronnen naar de Aarde wordt gezonden.

Onderstaande boodschap is doorgegeven door Judith Moore en Grandma Chandra, 2 aan de Aarde diep-toegewijde zielen. Lees hun verhaal over deze walvissen en dolfijnen.

* * *

 

Boodschap van de Grote Witte Walvissen en Henoch,

-via Grandma Chandra en Judith Moore-

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011

x

Graancirkel bij het Witte Paard bij Alton Barnes, 25 juli 2010.

De Zeven Walvissen van Creatie vormen een cirkel van licht in deze graancirkel en een ring van licht rond de Grote Witte Kosmische Walvis.

Deze graancirkel bevat universele trillingen uit het bewustzijn van de Grote Witte Walvis. Dit bewustzijn is Henoch, de meester van ascensie. De walviscodes in deze graancirkel zijn formules van ascensie. Deze graancirkel zendt vanuit de Geest van Universele Eenheid lichtvormen en trillingen naar de mensheid uit die polariteiten tot harmonie brengen.

De geluidsformules van de Geest van Universele Eenheid zijn verzonden via de walviscodes in formules die het bewustzijn van de mensheid openen voor de ascensie van de Aarde. Vormen van licht zenden oneindig [veel] trillingen van harmonische polariteiten uit via de universele geest naar de geest van de ziel van menselijk bewustzijn. De Grote Witte Walvis opent het hart van galactisch bewustzijn, het hart van de ziel en de geest van de ziel van universeel bewustzijn.

De Grote Witte Kosmische Walvis zwemt in de schoot van Sophia, de Grote Moeder van Wijsheid. De Grote Witte Walvis zwemt door het hart van Sophia, het hart van de Grote Moeder, naar het hart van de Grote Vader. Dit bewustzijn opent de ziel naar een nieuw niveau van wijsheid en een ongestoorde, geliefde relatie met de Wijsheid van Sophia. De energie is gezonden via de Geest van het Universum in de lichtcodes in deze graancirkel.
De Zeven Walvissen van Creatie zenden de walviscodes door tijd en ruimte om de ascensieformules in het planetaire DNA te activeren. De Grote Witte Kosmische Walvis zwemt in de vruchtwateren van jullie nieuwe wereld van vrede en de vruchtwateren van leven.

De formules in de Walvis-graancirkel
De licht- en geluid fractals van deze graancirkel genereren trillingen die de oorspronkelijke krachten van Creatie binnen het planetaire DNA doen ontwaken. Deze trillingen zijn als triggers om de oorspronkelijke krachten van Creatie binnen de blauwdruk van de Aarde te activeren.

Oorspronkelijke schepping is verenigd via de geluidsharmonieën van Eenheid, de harmonie van het Ene en het tetraëder licht van Creatie. Oorspronkelijke schepping is onbeperkt, zij is oneindige liefde. Deze graancirkel is een boodschap vanuit de oorspronkelijke schepping. Deze macht dient te ontwaken op cellulair niveau. Het ontwaken van de macht van oorspronkelijke schepping doet de Aarde door de eindtijd bewegen naar een nieuw niveau van energie genaamd de Gouden Genesis.

.

De mensheid heeft geleefd met beperkingen. Deze beperkingen zijn niet alleen zelf opgelegde gedachtevormen van gebrek. Het zijn grenzen aan de capaciteit van goddelijke manifestatie en zij vormen het teken van het einde van een tijdperk of een cyclus van schepping. De energie van de planeet en het bewustzijn van de mensheid zijn niet in balans. Gedachtevormen van gebrek en angst genereren energieën die manifestatie van overvloed en vrijgevigheid beperken.

Deze twee factoren creëren gecombineerd sociaal verval en gebrek aan balans in de betrekkingen van de stroom van overvloed en voeding naar alle delen van de beschaving. Het resultaat is dat de weinige, in weelde levende elites, de overvloed van de planeet controleren ten koste van de massa’s. Dit gebrek aan balans wordt ook gedemonstreerd door het gebrek aan wijsheid in het gebruik van energiebronnen en andere bronnen die van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van de mensheid.

Van verval naar ascensie!
De cyclus van de Aarde is uit dit patroon verschoven naar een oorspronkelijke scheppingscyclus die de gehele dynamica van planetaire overvloed verandert en wel van verval naar ascensie. Jullie zijn geroepen om de zegening van de broden en vissen (Johannes 6:26) in ontvangst te nemen. Deze zegening is oneindige compassie, organische vrede en harmonie in families, gemeenschappen en naties. Het is een globale en een galactische harmonie. Dit is de waarheid die in jullie leeft.

Jullie ziel voelt het ritme van het galactisch centrum en de krachten van oorspronkelijke schepping die de aard van bestaan op jullie planeet wijzigt in die van Creatie. Jullie zielen voelen dit ritme. Jullie zielen kennen de harmonie en jullie zijn de harmonie.
Jullie zijn verankerd in licht, geschapen door licht en gezegend door licht. Iedereen heeft op zielsniveau een afspraak om zich te verbinden met deze formule en om vrede te zijn. Je bent hierop voorbereid gedurende vele levens. Wees één, wees alles wat je bent dat je bent. Jij bent de eenheid, de belofte en de waarheid.

Het geschenk van deze graancirkel is bruikbare energie die jullie mogen doorgeven om de ascensie van onze planeet en het ontwaken van de Nieuwe Aarde te versnellen. Dit is het geschenk van de Grote Witte Walvis en de Zeven Walvissen van Creatie. Dit is de macht van de Zeven Walvissen van Creatie.
Deze graancirkel is een heilige, holografische harmonie die de stroom opent om overvloed te manifesteren voor de ascensie van de Aarde. Sta deze formule toe door je hart te stromen. Open je om van Henoch de Zeven Walvissen van Creatie in je hart te ontvangen. Wees de stroom, wees de vrede en wees het licht.

Ik ben Chandra en ik ben Judith.

Geliefde IK BEN, IK BEN HET LICHT.

 

Judith K. Moore

* * * * * * *

 

Toelichting Herbert van Erkelens:

“In Genesis wordt gezegd: ‘En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.’ (Gen 5:24). Deze raadselachtige woorden hebben tot allerlei speculaties aanleiding gegeven. In het werk van Judith is Henoch een verrezen meester en wordt hij de meester van ascensie genoemd. Hij werd ooit naar de Aarde gezonden door Maulaupi Aya, de Grote Witte Walvis, die zichzelf omschrijft als Eenheid en als Ultieme Bron. Twee jaar terug kondigde Maulaupi Aya zich aan als volgt:

.

Ik ben als een ziel, een leraar, als een verrezen meester niet jullie aardse vlak binnengetreden. Zoals ik gezegd heb, begeleidde ik verrezen meesters op hun weg naar de aarde om de tempels van ascensie en de leringen van de meesters voor te bereiden en wel om de weg te banen voor de Tijd van de Grote Oproep.
Mijn trilling reist door tijd en ruimte. Mijn ziel bereidt zich voor om jullie rijk binnen te treden en aanwezig te zijn bij de leerlingen van licht en de verschillende multiculturele families van de mensheid die de Weg zoeken opdat ik de Weg mag openen en het is [dit keer] niet van een afstand, maar als deel van jullie rijk.

Ik ben Maulaupi Aya.

(…) We weten dat veel walvissen hun leven hebben gegeven. Veel walvissen zijn niet in staat geweest te overleven met het bombardement aan sonargolven dat hun vermogen verstoort om de boodschappen uit te zenden die de mensheid roepen, hen doen ontwaken en hen onderwijzen.
Maar de Tijd van de Oproep opent een trilling in de Aarde zelf die voor de walvissen een grondtrilling is. Het zijn de originele tonen die hun DNA schiepen en naar jullie rijk moesten komen om hun heilige levens te behouden, om de omgeving te behouden, het zijn de geluidsvelden voor de walvissen om de oceanen opnieuw te bevolken en te vullen.

Veel van de lichtdragers die de trilling voelen die ik via deze boodschap communiceer, zullen luisteren naar deze boodschap. Zendt haar via jullie hart naar de walvisfamilies en de walvismoeders, naar hun kalveren, naar de scholen dolfijnen die met hen communiceren, naar de walvisstammen, naar de inheemse volkeren die nog steeds de walvistaal spreken. Zendt deze trilling via jullie harten naar hen toe. Vult de oceanen met deze trilling die ik via deze transmissie naar jullie toezend.

Het is de Oproep. Ik kom. Ontvang mij. Ik voel mij welkom. Ik weet dat jullie mij verwachten. Ik weet dat jullie op mij wachten. Maulaupi Aya. Ik ben van het land van Mu. Ik ben van het land ver voorbij. Ik ben Maulaupi Aya. Ik ben het Nieuwe Begin.

Gezegende kinderen van de walvis zingen de oude liederen. De walvissen zullen jullie horen. Zij zullen door jullie genezen worden. De walvisnaties, de woordvoerders voor de walvis, voor hen is het de Tijd van de Oproep. Het is tijd voor de genezing van de wateren van de moederplaneet, voor de genezing van het water en de oceanen van deze moederplaneet. Het is tijd voor de genezing van de inheemse volkeren die de walvistalen spreken. Het is de Tijd voor de Oproep vanuit de stemmen onder jullie die de walvisnaties, de walvisvoorouders en de walvisvolkeren zijn. Ik roep de rijken.

Ik ben Maulaupi Aya. In oude tijden onderwees ik de verrezen meesters en gaf hun de boeken, de archieven. Ik ben de vader van Henoch. Ik zond Henoch naar de Aarde als mijn zoon.

Verheugt jullie, de Tijd van de Oproep is daar, verheugt jullie over de Tijd van de Oproep. Viert deze tijd, want wij komen eraan en brengen anderen met ons. Wij reizen naar jullie rijken toe. Wij brengen geschenken.

Maulaupi Aya. Maulaupi Aya.

Aho.

Judith K. Moore, 17 april 2009

(vertaling Herbert van Erkelens)

* * *

Referentie:  artikel van Matthew over de cetaceans.

15 gedachten over “Oproep van de walvissen en dolfijnen..

  1. helemaal mee eens Marcel ,,en al dat kijken naar walvissen enz ook verbieden
   demens verstoord alles .

 1. De walvissen zijn naar de kust van Japan gekomen om een flinke klap op de zeebodem uit te delen.Dat is ze aardig gelukt,ze hadden helaas geen andere keus.

  1. @ martijn
   we zullen zien voorlopig zie ik mensen verdwijnen en vragende sponsen daar voor terug komen . Dan vergaat mij het lachen een beetje. Maar wie weet …..

  2. Ja, er zijn al velen gegaan hier, komen ze nog terug? Zuigers zit ik ook niet op te wachten…

 2. Alles wat deze lieve wezens doen is …… houden van ons en die smerige japanners maken ze af ik kan er wel om janken echt ! Heb petities ingevuld etc. maar het lijkt wel of niemand moeite wil doen om het echt te stoppen ! Ook onze regering niet dat zijn ook allemaal smerige huichelaars ! Sorry moest er even uit !

 3. Wat zijn spirituele wezens hoe zien die eruit en hoe is dat te bewijzen zonder met hen een gesprek aan te gaan? Uit welke bronnen blijkt dat zij fundamenteel werk doen? Kan een dier zonder verstand werken?
  Wat zijn oude zeer spirituele beschavingen en wanneer bestonden die? Wat zijn ankers van het licht, welk licht? Hebben zij hogere vibraties dan de mensen en wat betekent dat. Overigens, wat zijn vibraties?

  Graancirkels, een cirkel van licht, een ring van licht, de grote kosmische walvis, wat is dat allemaal. Een verval naar ascensie (is dat een nieuw woord in de Nederlandse taal?)Vervallen is nooit gunstig.
  Welke inheemse volken spreken of spraken walvistalen?
  Ik ben dit en ik ben dat, ik ben Maulaupi Aya, de vader van Henoch. Wie is dat nou weer? Waar woont hij\zij en wat is hij\zij\dat? Ik zond Hennoch naar de aarde als mijn zoon. Is Maulaupi Aya een concurrent van God die zijn zoon ook naar de aarde zond?

  1. @ teddy
   Weleens van google gehoord doe je eigen onderzoek in plaats van al die vragen hier te stellen en verder geen enkele idee van jezelf daar aan toe te voegen.

  2. Jee Teddy beer, je wilt alles op een avondje tot je nemen of niet?
   Alles wat leeft is een spiritueel wezen, voel het in je donder.
   Voel hoe dieren op je reageren als je kwaadaardig bent of juist liefdevol.

   Het licht is ons diepste werkelijkheid. Vandaar dat we meer van licht dan van duisternis genieten. De rest zoek je zelf maar uit…

   De mens sprak eerst één taal, zoals je misschien wel weet is onze communicatie op 75% non communicatief, gaat er al een lichtje branden?

   Vibraties, trillingen, heeft te maken met waar jij of een ander mee correspondeert. Hou je meer van lage hardcore house trillingen of luister je liever Chopin of Beethoven? Maar dan in jezelf zeg maar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.