Advertentie

De kracht van een ritueel..!


De kracht van een ritueel

 Oude natuurvolkeren kenden lang geleden al het geheim van creatie..

© Tessa Koop augustus 2011

x

Tessa Koop

Voor natuurvolken gaat er geen dag voorbij zonder een ritueel of een ceremonie. Voor hen is het een onmisbare levensader. In onze ogen ziet dit er vaak lachwekkend uit. Getooid met veren, gekleed in dierenhuiden, compleet met rare kreten en gebaren wordt een kinderlijk schouwspel opgevoerd dat wij als een folkloristisch cultuurverschijnsel bestempelen.

Maar om een droom, intentie of verlangen kracht bij te zetten is een ritueel misschien zo ‘gek’ nog niet. Volgens oude natuurvolken is in de Geest namelijk alles met elkaar verbonden. Nu ook de wetenschap met nieuwe ontdekkingen komt, wordt ons mens-zijn in een compleet nieuw daglicht geplaatst. Benutten we wel onze ware kracht? Of zijn we nog meer tot wonderen in staat?

Grootmoeder: “Via ceremonies en rituelen krijg je toegang tot je ware kracht en potentie. Vanuit je hart verbind je je met Vader Hemel en Moeder Aarde. Je realiseert je dat je er één mee bent. Dit ontsluit je ware kracht die je beperkte ik overstijgt. In onze menselijke geest creëren we veel beperkingen. Zijn we geneigd de dingen als afgescheiden te beschouwen. Zeker in de moderne wereld, waarbij technologie en materie heilig zijn. Voor oude natuurvolken zijn Moeder Aarde en Vader Hemel heilig. Ze zijn zich bewust dat ze zonder de Bron nergens zijn.”

‘Mitakuye Oyasin
Al geruime tijd loop ik rond met het idee een artikel te schrijven over de kracht van rituelen en ceremonies. Het toeval wil (of moet ik synchroniciteit zeggen?) dat ik onlangs werd uitgenodigd een zweethutceremonie bij te wonen op landgoed Essentia in Veelerveen. Hier biedt de organisatie Mitakuye Oyasin de mogelijkheid ceremonies bij te wonen, gebaseerd op die van oude natuurvolken. Mitakuye Oyasin is een Lakota-groet en betekent: ‘Aan al mijn verwanten.’
Doel is vooral – naast zingeving en onthaasting – het cultureel erfgoed van inheemsen te bewaren en door te geven aan de ‘moderne’ mens. Deze ceremonie heeft diepe indruk gemaakt, maar bovenal heb ik respect gekregen voor met name de Native Americans – die wij ‘indianen’ noemen.

De essentie van haar teachings
Ik ben recht in het hart geraakt door de wijsheid van Grootmoeder, waar ik mee heb gesproken. Om haar wens te respecteren noem ik haar niet bij naam. Ook wilde ze niet op de foto. Maar ik kan je wel zeggen dat deze oude dame van oorsprong Lakota is. Dit is een inheems Amerikaans volk uit het prairiegebied van Noord-Amerika. Grootmoeder behoort tot de Rosebud band (stam) en ze is opgegroeid in het Rosebud Indian Reservation in South-Dakota. Speciaal voor o.a. deze ceremonie en haar bijbehorende teachings was ze op uitnodiging van Mitakuye Oyasin overgekomen uit Amerika.

Een grootmoeder van de Lakota-indianen

De essentie van haar teachings neem ik mee in dit artikel, niet mijn persoonlijke ‘zweethutervaring’. Ik heb me nooit gerealiseerd dat hun kennis en wijsheid nog wel eens datgene zou kunnen zijn wat de moderne wereld nodig heeft om de geschiedenis van de mensheid te veranderen, en dus onze toekomst zeker te stellen. Met dit artikel hoop ik jou als lezer iets aan te reiken, waardoor je wordt uitgedaagd anders naar jezelf en de wereld te kijken. Je bent namelijk zoveel meer dan je altijd hebt gedacht.

Heilige Geboden

Grootmoeder: “Het zou mooi zijn als de moderne mens zich de waarde van een ceremonie en ritueel opnieuw gewaar wordt. In 200 jaar tijd heeft de moderne beschaving Moeder Aarde naar de rand van de afgrond gebracht.

Onze Heilige Geboden, die ons al miljoenen jaren laten leven in harmonie met onze Moeder, hebben jullie uit macht, hebzucht en onwetendheid met de voeten getreden. De kennis van oude volken wordt letterlijk de nek om gedraaid. Jullie hebben weinig respect voor oude natuurvolken, en hun kennis en gebruiken.”

Tot op de dag van vandaag lijdt het volk van Grootmoeder onder zijn bloedige geschiedenis, die nu al ruim 500 jaar voortduurt. Gewetenloos hebben de Verenigde Staten de oorspronkelijke bewoners systematisch beroofd van hun heilige gronden. Sinds 1492, toen het Grote Verdriet begon, zijn de inheemse Amerikanen het slachtoffer van hebzucht, machtswellust, vernielzucht, landhonger, jaloezie en moordlust van grote groepen blanken. Dat geldt niet alleen voor de Lakota, maar voor natuurvolken wereldwijd. Haast ieder natuurvolk heeft zijn eigen gruwelijke geschiedenis.

Ceremonies verboden
Wat ik begrijp van Grootmoeder is dat haar volk tot in het diepst van zijn ziel gekrenkt werd, doordat het onder dwang werd bekeerd tot het Christendom en de Amerikaanse wetgeving hen verbood nog langer ceremonies uit te voeren.

“Jullie hebben rituelen en ceremonies, en dat zijn heilige momenten die je niet moet onderschatten. Wij realiseren ons deze waarde en het is onze levensader. Wij kunnen niet zonder. Met gevaar voor eigen leven vonden veel belangrijke ceremonies dan ook stiekem plaats.”

Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen: dat rituelen en ceremonies zo belangrijk zijn dat je je leven ervoor in de waagschaal legt. Maar de ceremonie – bestaande uit diverse rituele handelingen – is een vorm van rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met al het leven, overal.

Grootmoeder legt uit dat ceremonies worden gehouden voor genezing, het krijgen van visioenen,  om talenten te ontwikkelen, intenties te versterken, voorouders te raadplegen, innerlijke kracht te versterken, te bidden voor een goede oogst, voor vrede tussen volkeren, voor een nieuwe levensfase en oh nog veel meer! Voor natuurvolken als de Lakota is het een wetmatigheid dat – voordat er enige verandering in de wereld kan plaatsvinden – eerst een ceremonie gehouden moet worden. Op deze wijze betreden ze een heilige wereld, van oneindige mogelijkheden. Grootmoeder vertelt getuige te zijn geweest van veel gebeurtenissen, die wij als wonderen zouden bestempelen.

“Er vindt een verandering in jou plaats als je bewustzijn groeit. Eén van de grootste is dat je je minder zorgen gaat maken. Je vertrouwt op Groot Mysterie; deze is rechtvaardig en zou je nooit opzadelen met een verlangen dat niet gerealiseerd kan worden. De tweede verandering is dat er  ‘toevalligheden’ in je leven gaan plaatsvinden. Wij noemen dat synchroniciteit. Een wonder is niet meer dan een synchronische gebeurtenis, waarbij de tijdspanne tussen intentie en de manifestatie ervan drastisch wordt verkort.”

“Je zoekt de kracht buiten jezelf en dat is altijd een illusie”, zegt Grootmoeder.

Natuurlijk hebben wij in het Westen ook rituelen en ceremonies. Vooral bij belangrijke fasen in het leven spelen rituelen een grote rol, zoals bij geboorte, huwelijk, religieuze- en sociale verbintenissen, de dood en op feest- en gedenkdagen. Vaak doen we bepaalde rituelen vanuit een gewoonte of traditie, zonder ons echt de betekenis te herinneren.

Wel kunnen we erg hechten aan onze dagelijkse, persoonlijke rituelen. Dan heb ik het niet over de dag steevast met een kop koffie drinken maar bijvoorbeeld het dragen van een talisman. Dit is een voorwerp waarvan wordt geloofd dat het bescherming biedt. Of bij een belangrijke wedstrijd altijd dezelfde onderbroek dragen.

Simpelweg tegen jezelf zeggen: ‘Je kunt het!’ is vaak niet voldoende. Een ritueel moet je dan zien als een hulpmiddel om jezelf mentaal en emotioneel op te peppen. Zo kunnen rituelen overslaan in iets waar je afhankelijk van wordt. Je zoekt de kracht buiten jezelf en dat is altijd een illusie‘, zegt Grootmoeder. Deze rituelen vallen vooral in de categorie: bijgeloof. Meestal heeft bijgeloof betrekking op het verwerven van geluk. Bijgelovigen hebben dan de overtuiging dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn, die van invloed kunnen zijn op de toekomst. Bepaalde rituelen kunnen deze krachten dan bijsturen of oproepen. Dit komt in de buurt bij de betekenis van ceremonies voor inheemsen. Met één groot verschil: het centrum van waaruit creatie plaatsvindt.

Grootmoeder: “Het is logisch dat zich in de moderne wereld weinig wonderen voltrekken. Jullie scheppen met jullie verstand, vaak geregeerd door angst. Daarbij lopen jullie rond met zoveel emotionele bagage en beperkingen, wat het creatieproces frustreert. Ander euvel is dat jullie controle willen hebben. Hierdoor vinden jullie het eng om jezelf over te geven aan je gevoel en het denken los te laten. Wij herinneren ons dat ware creatie altijd in het hart begint.”

Doorleefd gezicht met diepe groeven
Grootmoeder windt er geen doekjes om maar ik hang aan haar lippen, op deze mooie zomerdag. We zitten voor de tipi, een traditionele indianentent, waardoor ik me toch een beetje waan in Sout-Dakota. Had ik al gezegd hoe ze eruit ziet? Haar gezicht is doorleefd, met diepe groeven en rimpels rondom haar mond en ogen. Haar kleding is verre van traditioneel; gewoon een spijkerbroek, makkelijke slippers en een T-shirt.
Ze gaat duidelijk voor comfort, na zo’n lange reis. Maar haar lange zwarte haren draagt ze wel in een vlecht op haar rug, waardoor ze oogt als een echte Lakota-woman. Het meest onder de indruk ben ik van haar kleine bruine muizenoogjes, die ondeugend schitteren en boordevol wijsheid zitten. Nee, geen verbitterdheid. Wat al een wonder op zich is. Hierover zegt ze:

 “Mij is het vermogen geschonken het grote geheel te mogen zien en begrijpen. Over deze tijd wordt al eeuwenlang in profetieën gesproken. Wij wisten al lang van te voren dat de blanke overheersers eraan kwamen. Wij snappen dat dit onderdeel uitmaakt van het evolutieproces van de mensheid, wat jullie nog maar net beginnen te snappen.”

Wat je denkt materialiseert..
Het is wel grappig; iedere beschaving is geneigd zichzelf als het ‘hoogst haalbare’ te beschouwen. Dus oude indianenvolken omschrijven we als ‘primitief’ en hun ceremonies als iets wat ze doen op basis van onwetendheid. Maar wie zijn hier onwetend? Gelukkig begint onze (mag ik zeggen) hoogmoed plaats te maken voor baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, waaruit blijkt dat inheemsen eeuwen geleden al het geheim van creatie kenden. Pioniers in de wetenschap durven hun mechanische visie op de kosmos langzaam aan te verruilen voor die van een ‘levende kosmos’.

“Je hart is als een poort. Zet je de deuren van je hart wagenwijd open, zul je merken dat er een grotere interactie is tussen jou en Moeder Aarde, tussen jou en de kosmos.”

Vanuit de kwantum fysica en wetenschappers als Alain Aspect en David Bohm (die concluderen dat het fysieke universum lijkt op een gigantisch hologram!) wordt een wetenschappelijke basis gecreëerd voor wonderen. Kenmerk van een hologram is dat ieder deel alle informatie bevat die eigenschap is van het geheel. Dat betekent dat de mens letter tot in het diepst van zijn cellen een spiegel is van de kosmos. En dus over krachten beschikt, waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Deze wetenschappelijke ontdekkingen – die helaas nog geen wereldnieuws zijn – is wel iets dat de moderne wereld hard nodig heeft. Willen we in ons ware kracht komen, zal ons verstand ervan overtuigd moeten raken dat alle kennis en alle antwoorden die we zoeken IN ons zit.

Willen we wonderen tot een alledaagse ervaring maken, moeten we ons denken en onze beperkende overtuigingen veranderingen richting een ruimere werkelijkheid. Belangrijke sleutels voor verandering ligt in het denken. Als we het gaan geloven, kunnen we het gaan ervaren.

Het grootste geheim waar Grootmoeders over spreekt is toch wel dat de aarde geen levenloze rots is en dat ware creatie begint met de verbinding met Moeder Aarde. Volgens oude volkeren is alle materie op het diepste niveau gemaakt van energie, die kan worden beïnvloed door wat wij denken. Ofwel: ‘Gedachten creëren de werkelijkheid.’ Wat je denkt, materialiseert.

Grootmoeder zegt: “Je hart is als een poort. Zet je de deuren van je hart wagenwijd open, zul je merken dat er een grotere interactie is tussen jou en Moeder Aarde, tussen jou en de kosmos. Is er een grotere wisselwerking met jouw fysieke omgeving.
Dan zul je dus een magneet zijn voor al het goede in het leven. Jullie denken bij creatie vooral in actie te moeten komen door te doen, terwijl het vanuit je hart meer een ‘laten gebeuren’ is.”
x

.

De proef op de som
Er is nog een lange weg te gaan voordat het merendeel van de mensen hun omgeving niet langer beschouwt als een afgescheiden realiteit. En we spirituele krachten toekennen aan onszelf en de Aarde waar we op leven. Veel mensen zullen na het lezen van dit artikel Grootmoeders teachings weghonen. Want de aanvaarding ervan vraagt dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze daden en onze angsten in de ogen kijken.
Echter, misschien is het de hoogste tijd om opnieuw te kijken naar het geheim van ceremonies om de heiligheid ervan in onze eigen levens te herstellen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze natural playground. Ik zou zeggen: neem zelf de proef op de som. Doe eens ‘gek’ en doe eens een ritueel en ervaar zelf de magische werking die ervan uitgaat. Succes!

Tessa Koop,

25 Augustus 2011

x

Meer informatie? Kijk voor het volgen van ceremonies en workshops op www.mitakuye-oyasin.nl.

En voor boeken over rituelen kun je bijvoorbeeld bij bol.com de zoekwoorden Rituelen, Natuurvolkeren intikken. Voor wetenschappelijke inspiratie lees het boek The Holographic Universe van M. Talbot. Of Het Intentie-experiment van Lynne Mc. Taggart. (Zie de boeklinks hieronder.)

56 gedachten over “De kracht van een ritueel..!

 1. Tja als de “spirualiteit” de geur van geld heeft geroken …

  De strekking van het verhaal is dat u vooral op uw eigen krachten dient te vertrouwen.
  Echter, dan wel eerst a raison van …. even een cursusje bij collega’s van Tessa dient te volgen….

  1. Straks weet ik alles van geprojecteerde Elenin hemel lichamen wel of niet intelligent op afstand bestuurd door Anu’s en Illu’s maar niets van de Liefde op aarde; ze zitten tot hun nek in De Industrie, ze hebben kennis aan ‘Verlichte’ geesten maar niet langer tijd voor een bakkie koffie met hieperdepiep suiker klontjes nervositeit, hufters en hofdames is de formule, lopen over je heen als een rood uitgerold showbizz tapijt in Cannes, de cash kassa ringelt ringeloort en ratelt, ze negeren je op gezette uitgekiende strategische momenten alsof je lucht bent (achter de ellebogen werk noem ik dat, zo’n schurft hekel heb ik daar aan, het Zonnige LPF Hollands glorie liefje uit de Leidse bilderberg Telegraaf van Kadaffie duck heeft nog meer stijl ben ik bang.

   De enigen die nog een beetje normaal kunnen doen en dus scherp aanvoelen met de medemenselijke maat zijn Cozmic, Lianne, Willie, Mirakel en nog een paar, in dat tekstueel zeer sterke Romeo nummer daar zit alles in, ach ik moet het doorleven, er tot op de bodem dwars doorheen, de rest is totaal verdwaasd ondergesneeuwd door pregnant papieren eigen belang en vindt het niet eens meer de moeite waar om nog te resoneren met ‘simpele’ mensen zonder aandelen in de lallende zweethut B.V.’s

   Ondanks mijn enorme kater na zoveel interactief asociaal beton geweld in zo’n korte tijd de afgelopen aso dagen (vijfde nacht van Johan? Totale Destructie in zeer korte tijd loep lus) heb ik vannacht de moed ergens vandaan kunnen halen om naar de site van Kerry Camelot te gaan; m’n laatste helden vriendin in barre tijden met beeld en geluid, een beetje 3d geur en kleur, het driedelige Skype interview met, we zijn intussen weer een letterlijke moord aanslag verder en wie is er tegenwoordig nog die naast de spirituele zweethut aandelen nog om zoiets ‘futiels’ maalt.

   Maar goed Dutchsinse heeft dusdanig goede Elenin analyses op joetoep geplaatst dat de zwarte cia busjes met a.k.47 mitrailleurs onlangs zijn langs geweest, een paar dagen terug, zijn beste vriend hebben ze doorzeefd als waarschuwing… De beste aanwijzing dat er ergens Waarheid is aangeboord, de omgekeerde wereld, de gouden kettingen daar zit het niet altijd, daar waar de kogel gaten in de armoedige ongeschilderde afgebladderde beschimmelde studenten muren zitten daar is iets Gevonden van Echtheid op een joetoep site van een heldere programmerende denker zonder veel centen.

   Als het geluid weg valt is dat geen toeval, dat er nu geen beeld van hem is is ook geen toeval…;

   Project Camelot; Dutchsinse Part Two
   http://www.youtube.com/watch?v=hMsuH6wEc58

   Deze is voor Dawn en Tessa en snoeiharde Mascha, met een bloedend hart alsof je neus bloed, het gaat ook over zoiets als wisselgeld, hakte er diep bij mij in, thnx Cozmic en ach ik wilde eigenlijk niks overdrijven of inwrijven maar gericht opzettelijk negeren is ook regeren en ik haat dat met redenen dus bij deze who carez anyways these days;

   The Killers – Romeo & Juliet – Abbey Road Live
   http://www.youtube.com/watch?v=kkoY8t1VFSI

   Met een Knoop in mijn Maag, net als vroeger op school, die meiden rammen wel door, net als vroeger, toen dacht ik hmmm, ik zou toch niet de enige kunnen zijn die dit zo ervaart? Tegenwoordig is er geen jongen die nog goed functioneert in de middelbare klas…. Ik was m’n tijd zeker ver vooruit.. Ik dacht hun zijn zestien en ik zeventien, was een verkeerde gedachte, de gymleraar was 27 en die ene knappe engelse leraar 29; dat was meer hun ‘niveau’, de social cues over en weer gingen totaal over m’n hoofd heen, er was ook een correlatie met cijfers, wel eens een opstel uit handen gegrist met een negen waardering van de meester van zo’n blond alfa vrouwtje, kinder verhaaltje was het, mijn opstel ging over de waterstof economie van de toekomst, een gereformeerde 5.5 kreeg ik daarvoor, snapte de leraar niet, er is niets veranderd in geen 20 jaar…

   Voor de rest gaat het wel met mij op deze druilerig regenachtige zondag waar geen spoor van de ‘gezelligheid’ en constructiviteit van een tijdje terug op wtk te bekennen is, ieder voor zich doorrammen, bah, ik ben gevoelig voor sferen, ik kan er niet tegen, word er zelfs behoorlijk pisszzed vann…

   Ik lees nu dat op het Elenin draadje iedereen met iedereen ruzie heeft, de vijfde nacht van Johan waarschijnlijk, wat een chaos, wat een rot sfeer…

   Ik ga een ritueel een bakkie troost zetten, neeh het is niet erg goed voor m’n gezondheid, maar ik heb troost en warmte nodig vandaag, ik zal het zelf moeten doen, da wist ik al wel…

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-verschijnsel-meervoudige-chaotische-knooppunten/

  2. Shit hyperalert, wat is daar aan de hand? Zag nu pas je stukje tekst staan, ben nu eenmaal niet altijd de snelste (zal ik ook nooit worden). Ga het meteen even bekijken.

  3. Ja de sfeer lijkt inderdaad snijdend bij het elenin draadje Hyper Alert. beetje chaos inderdaad, jammer, ik ga ook een warm kopje thee zetten! Warmte doet een mens goed!

  4. Komt goed Dawn, komt goed Dawn (meen ik zoals ik het zeg, zonder grammetje negativiteit).

   Heel apart een minuut geleden was ik nog niet bij je berichtje, maar ik ‘voelde’ of ervaarde ervoer of merkte dat ik ‘er’ ineens doorheen kwam, m’n hart kijkt dusz een minuut in de toekomst soort moeite, soort dieptepunt in mezelf vanmiddag, soort mini rouw proces, ik had nog maar de helft van de nieuwste postings gelezen, komt goed komt goed, ik stroom nu over naar het andere uiterste, het golft uit m’n handen zo het toetsenbord in, voel me goed nu wel heel warm en goed, soort catharsis gevoel zoals ik wel vaker heb om de zoveel tijd. Er komt nu een waterval uit m’n aura of zo, moeilijk te omschrijven maar wel Diep Dankbaarheidsgevoel ook ontzettend naar jou toe nu, je was precies op tijd of zo, Mirakel ook en Simba we maken er wat van, komt wel goed, geweldig sommige observaties die ik net weer van je las, Dawn ik kan nie goed uitleggen maar ben je nu weer zo ontzettend DAnkbaar, het is kennelijk een golfproces in mij, maar voelde me vanmiddag ontzettend verlaten desolaat maar wel bij kennis, niet dat ik het zal opgeven, dat nooit, maar totaal Alleen, wat op zich tijdelijk nog niet verkeerd is maar nu weer het andere uiterste, nou jah het duurt even voordat het positief en warm in mij wordt; ik stop effe met ratelen anders knal ik zo 3 A4tjes door; maar ik weet zeker dat je wel beetje snapt, en als je niet goed begrijpt is ook zo liefff; ik leg het nog wel eens uit.. Jah koppie thee doet wonderen Mirakel, tof mensz, rots in de branding

  5. Goed om te weten hyperalert. Trouwens volgens mij viel het wel mee met die dutchsinse. Zou goed kunnen dat er een katalysator nodig is om een projectie op te kunnen laten draaien. Dacht dat ze daarvoor geen rookgordijn nodig hadden maar het zou wel de trail en vervuiling in de lucht kunnen verklaren. Een filmdoek is immers ook wit en een monitor heet ook een schild nodig om de projectie op te laten zien.
   Denken ze nu echt dat de mensheid zo dom is? Waarom maken ze het zo opzichtig met hun haarp troep en hun kaarten, films en noem maar op. Het is de hoogmoed die ze ten val zal komen te brengen. David Icke schijnt ook al een hooggeplaatste illuminati te zijn net zoals Sitchin met zijn Annunaki verhaal. Allemaal nep figuren met nep praatjes, zogenaamde verlichting komen brengen aan de domme sheep. Nu voel ik mij langzamerhand ook een domme gans. Voor een tijdje had ik de illusie dat men het goed bedoelde, daaraan twijfel ik nu. Altijd weer dat gvd’de (excuus) geld gedoe. Voor geld krijg je alle verlichting die je maar wilde, hoe meer flappen hoe meer energetische verlichting. Sorry dat ik nu ineens te keer ga hier. Geheel of topic ook nog, niet echt mijn stijl niet eens. Misschien ook de hoogste tijd voor een kop thee. Pffff, lucht ergens wel op!

  6. @Charles,
   I.v.m. de column van Tessa alhier heb je het over je eigen kracht. En natuurlijk is dat de bedoeling; onze eigen kracht, innerlijke waarheid, maar niet iedereen schijnt te weten hoe hierbij te komen. Als je mensen dan kan helpen om die kracht te zoeken en te vinden is daar toch niks op tegen? Deze wereld hangt door het dualisme nog aan geld, geen mens kan toch zonder. Als Tessa oprecht denkt mensen op deze manier te kunnen helpen om in hun kracht te komen is daar toch niks oneerlijks aan. Ik breek hier geen lans voor Tessa maar voor het promoten van de “spiritualiteit” in het algemeen. Je hebt tenslotte altijd zelf de keus of je een cursus, workshop e.d. wilt volgen, en zelf de keus wat het beste bij je past, en hoeveel geld je eraan wilt/kunt besteden.
   Als je dicht bij jezelf kan blijven en weet wat je eigen waarheid is hoef je geen cursus meer te volgen maar er zijn nog zoveel mensen zoekende, volgens mij weet Tessa wel wat ze voelt, wil en doet. Mocht het onoprecht zijn komt ze zichzelf heus wel tegen, zo werken de wetten vanuit de onzichtbare wereld wel, wat ik de werkelijke wereld vind (Liefde en Licht) we leven in een illusionaire wereld waar het geld nog steeds een grote rol speelt, maar men wel de keus heeft hoe men zich hiertegenover opstelt en mee omgaat.
   Maar het gaat me vooral om dat bij je eigen kracht komen, dit vind ik het belangrijkst. En heb je hierbij hulp nodig, wat niet ondenkbaar is, we hebben tenslotte een hoop ballast opgeslagen, kost het soms geld.
   Ook kan ik nog een boekje aan bevelen op dit gebied, kost weinig want het is een ankertje: Vonken van waarheid; Michael Roads.

   Hartegroet Alice

  7. hmmm het is toch al heel lang zo sinds de oprichting van De Kosmos 1977 a 1978 op de prinshendrikade te Amsterdam een dikke belegde boterham verdiend wordt?
   ik kan mij nog de 1ste cursussen van Reiki herinneren die des-tijds werden aangeboden 1 cursus Fl.3000,00(iets meer dan 1500,00 euro tegenwoordig) en daar zat nog niet eens een kopje kruidenthee bij inbegrepen.En het werd grif betaalt, we moeten niet zeuren ,maar ons verstand gebruiken.
   Wat zou men willen betalen voor ‘kennis’ of wetenswaardigheden?.
   dat zou men zich ook kunnen afvragen.
   en heeft men zelf geen wijsheden? ik bedoel heeft men zelf geen gedachten over bepaalde onderwerpen? en neemt men die wel serieus?

   ps De Kosmos te Amsterdam was de 1ste spirituele winkel ,waar men zen-cursussen en astrologie cursussen kon volgen hier in Nederland.En ook kruiden ,wierook enz. kon kopen.

  8. @Alice #1.7

   Dat DE wereld aan geld hangt, is natuurlijk een beschrijving van jouw observatie (= projectie)

   Ik meen dat als de man of de vrouw weer tot Mens (mannelijk en vrouwelijke eigenschappen geintegreerd) is gekomen, de Mens zowel de schepper is als degene die zijn/haar schepping ervaart.
   Ik vind het prima dat vrouwen of mannen cursussen verkopen, echter wat mij stuit is dat zij/hij het verkopen alsof zij iets spiritueels bereikt zouden hebben.

   Op het Mens niveau kun je uitsluitend de overvloed van het Bewustzijn ervaren en nood je geen geld.

   Het simpele feit dat zij/hij geld vraagt, duidt het niveau van bewustwording en de weg die de verkoper zelf nog te gaan heeft.

   (volgens mij vroeg Jezus nooit geld, echter hij was een waarlijke schepper die de overvloed van het Bewustzijn ervoer)

  9. @Charles, 1.9
   Ik zie en wij weten dat iedereen hier op aarde nog geld nodig is voor zijn/haar levensonderhoud. Als dat projectie is? gelukkig weet ik en jij denk ik ook, dat het om Liefde moet draaien en niet om geld. Als spiritualiteit misbruikt wordt en er ten onrechte geld mee wordt verdiend kan ik mij daar ook niet in vinden. Maar wie ben ik? Ik wil niet meer oordelen, iedereen heeft zijn eigen pad en net zoals ik al eerder zei: sommige hebben en willen hier hulp bij, en anderen denken dat te kunnen geven, dat is hun pad.
   Tussen haakjes ben jij al zover als Jezus dan? (:-=)
   Warme groet Alice

  10. Wie is “wij” ? in je 1ste zin ? Heb je een grootschalig wereldwijd onderzoek uitgevoerd of zoiets ?
   Er zijn in Thailand en China Monniken die van giften leven in de tropische oerwouden en vele andere plaatsen leven de mensen door middel van het delen en verzorgen aan en van elkaar.

   Maar inderdaad dat oordelen he !

  1. @Charles, Niburu is wat mij betreft inderdaad van de afdeling Project Blue Beam… zie deze projectie over China maar eens. Overigens beschikken de Chinezen zelf ook over die technologie hoor, hebben ze al regelmatig gedemonstreerd.

   http://www.youtube.com/watch?v=K_7rBpoZ-bw&feature=player_embedded

   Elenin maakt daar geen deel van uit, die is echt onderweg, maar in tegenstelling tot alle doom en gloom verhalen, zou Elenin wel eens een boodschapper kunnen zijn met positief nieuws voor de mensheid, oftewel, de start van The New Golden Age.

  2. @Simba

   Positief en negatief zijn slechts verzinsels van het ego.
   Alles is bedoeld om te komen tot alles wat is: Liefde.

   Hitler of Zuster Theresa, het is allemaal hetzelfde: Liefde aan het werk.

  3. Haarp staat vaak behoorlijk te branden, daar zijn gravieken voor waaraan je dat wetenschappelijk kunt zien, zeg maar.
   Nu heeft iemand al Haarp ringen gesignaleerd in Hurricane Irene. Kan best zijn dat Elenin komt, maar aan natuurgeweld hoeft niet altijd elenin schuldig te zijn…..Waardoor je angstig wordt voor de komst van Elenin…..wat gebeurt er dan wel niet als elenin zo dicht bij de aarde komt………..

   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=7847

  4. @Charles, sorry hoor maar dat alleen maar liefde geleuter trap ik niet in. Zoals positief bij negatief hoort, Jing bij Jang zal donker en licht, goed en kwaad altijd blijven bestaan en dienen in evenwicht te zijn. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben, nu combineer ik wetenschap met spiritualiteit en dat zijn de universele wetten van dit universum of de cosmos of hoe je het ook wilt benoemen.

   Ik weet heel goed waar je op aan stuurt maar ik koop het niet…

  5. Ik denk dat elenin en Niburu er wel zijn, maar dat ze misschien voor die tijd hun Bleubeam zouden kunnen inzetten. Een kat in het nauw kan vreemde sprongen maken toch?

  6. @ Simba #2.4

   De waarheid IS en kan niet verkocht worden. (Behalve als je zweethut-aandelen hebt en Tessa heet natuurlijk)
   Ik heb wel interesse als je mij uitlegt waar je moeite mee hebt.

   Want alles is in evenwicht ?

   Alles is te komen tot wat IS en dat is Liefde.
   Liefde is het ENE wat ontstaat uit twee. (dualiteit)
   Echter dat vereist de dood van het ego.

   Groet,

   Charles.

  7. Charles, geniet jij nou ook zo van de natuur. Ik kan zo genieten van het simpele leven en zo afgeleid worden door het leven wat met geld verdienen te maken heeft. Ergens is er iets onnatuurlijks aan. Mensen denken aan hunzelf en hun eigen kleine kudde (gezin, familie, vrienden), terwijl ze zichzelf niet eens kennen. Wel een lachertje deze wereld vol mensen met maskers. Het wordt tijd dat iedereen zijn masker afzet want het niet meer langer zo. De aarde pikt het niet meer maar het overgrote deel van de mensheid ook niet meer. Het gevoel komt straks boven het verstand.

  8. @Martijn #2.7

   De natuur … ben er veels te weinig.
   Bewustwording gaat met veel angsten gepaard, omdat het ego weet wat er komt: de dood van het ego.
   Levend te sterven en blijven leven 🙂

   Ik denk dat geld verdienen een teken is van on-bewustzijn (Tessa ?) Ik denk dat bewustzijn is het zich bevinden in de stroom van Alles wat IS.
   Ik denk dat op het moment dat je Bewust bent, je de schepper en de ontvanger bent.

   We zijn opgegroeid met inprentingen dat het houden van jezelf iets vunzigs had (in ieder geval dat herken ik uit mijn inprentingen)
   Nu begrijp ik waarom: de mens die van zichzelf houdt is onverslaanbaar.

   Bij elke inademing: Ik hou van mijzelf zeggen geeft zoveel ruimte.
   En dan op naar het sterven van het ego, Da’s pas een enge gedachte !

  9. Ach, je hebt alle tijd om je ego op te lossen en als je het niet doet dan kom je vanzelf steeds verder in de narigheid, tot je wel los moet laten.
   Ertegen vechten lukt niet, het accepteren en proberen boven de gedachten uit te gaan om zodoende naar je gedachten te kijken, is wel een goede mogelijkheid.
   Hou van jezelf en accepteer het ego voor zover het er nog is. Gebruik je verstand, laat het niet je leiding zijn. Groetjes.

  10. Ennuh… net als van jezelf houden niet vunzig is, is geld verdienen ook niet vunzig. Ook spiritueel gezien, sommige dingen moeten betaald worden, mogelijk gemaakt worden en hier is geld voor nodig. Om het spirituele en paranormale heerst zo’n zelfde sfeer als in de jaren 60 bij muziek gold. Mensen werden helemaal nijdig omdat ze moesten betalen voor een concert. Maar ja, hoe kan een muzikant nu leven zonder betaald te worden voor zijn muziek? Snap je, het is het één of het ander in deze.

 2. @charles 2.6,
  Want alles is in evenwicht ?

  Nee, moet nog in evenwicht komen…en daar zal de mensheid anno 2011 zelf aan moeten werken anders hebben we niets geleerd en zal de geschiedenis zich blijven herhalen.

  Nu spreekt even mijn linkerhelft (dus ook mijn ego want die is nog niet dood) en probeert af te stemmen met mijn Intuïtie waarbij de uitdrukking Geloven, eigenlijk moet zijn Weten…

  Ik geloof in de universele wet van de aantrekkingskracht, dat we meerdere levens leven met een leer/kennisdoel en dat we een cosmische oorsprong/verleden hebben. Ik geloof dat de mythische ondergang van Atlantis deels op waarheid berust en we dezelfde kant op gaan als het overgrote deel van de mensheid in haar negatieve, doemdenkende slachtofferrol blijft zitten en elkaar angst aanpraat over enge hemellichamen die vooralsnog niet zijn waargenomen.(Niburu)

  Ik geloof NIET in New Age kerkjes van personen die op hun gat blijven zitten en door te roepen dat als je maar voldoende liefde uitstuurt, het op basis van louter liefde allemaal goed gaat komen of nog erger, eigenlijk niets van buitenaardsen willen weten maar stiekum toch hopen dat deze ons straks komen redden. (misschien doen ze dat ook wel want Vader en Moeder blijven tenslotte toch waken over hun kroost als het erom gaat spannen)

  Tot slot geloof ik in de 2011/2012 evolutiesprong maar dat de definitieve uitkomst zal afhangen van onze eigen bereidheid om in actie te komen om het donkere weer tot evenwicht te dwingen door onze gezamenlijke injectie van licht…

  En daar ligt wat mij betreft de crux… Zolang zogenaamde spirituelen op dit soort sites alleen maar oog hebben voor Doom & Gloom en Fear Porn en het dan ook nog meehelpen te verspreiden zal de weg naar het Licht nog wel eens heel erg lang blijken.

  1. @simba, in ieder geval is nasa het met je eens.

   ‘Often, comets are portrayed as harbingers of gloom and doom in movies and on television, but most pose no threat to Earth. Comet Elenin, the latest comet to visit our inner solar system, is no exception.’

   en nog meer goed nieuws van nasa;

   ‘I’ve heard about three days of darkness because of Comet Elenin. Will Elenin block out the sun for three days?

   “As seen from the Earth, comet Elenin will not cross the sun’s face,” says Yeomans.

   Bron: nasa
   http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-255&cid=release_2011-255

   Dus waar maken wij ons druk over? Volgens nasa kunnen we rustig gaan slapen.

  2. Natuurlijk heeft nasa helemaal niets met passers en illu te maken.
   http://www.nasascale.org/logos.htm
   Dus kan ik rustig mijn oogjes gaan sluiten.

   Maar ff alle gekheid op een stokje, als een bron al onbetrouwbaar is dan is nasa het wel. Nu wil ik niet zeggen dat we alles moeten omdraaien wat ze stellen maar het zeker met een korrel zout nemen. We moeten het gewoon afwachten en tot die tijd hebben we ruimte om onze toekomst te vormen. Wat wil je? Vertrouwen op nasa of je eigen intuitie volgen? Zoals ik al eerder zei; ik weet op wie ik inzet. Verder meen ik duidelijk te zien wie allemaal bang aan het worden zijn. De obelisken brokkelen letterlijk af. Hoe hoog solide en sterk een stenen gebouw er ook uit mag zien het stelt niets voor. De mensheid is dwaas in zijn zucht naar macht en overheersing van alle elementen.

  3. @Simba #4

   Ik lees: “Zolang zogenaamde spirituelen op dit soort sites alleen maar oog hebben voor Doom & Gloom en Fear Porn en het dan ook nog meehelpen te verspreiden zal de weg naar het Licht nog wel eens heel erg lang blijken.”

   En alles trok elkaar aan schreef je ? Misschien toch maar weer dan je eigen overtuigingen onderzoeken.

   It’s simpel.
   Dualiteit is ziel versus ego. (twee) Of ego versus ziel.
   Gaat het ego de ziel overheersen (lage trilling) of gaat de ziel het ego overheersen (hoge trilling)

   Hier staat hetmisschien leuker beschreven: http://www.crystaldimensions.nl/nicoappelmanopwegnaareenheid.php

  4. @Dawn, natuurlijk moet je NASA in beginsel helemaal niet vertrouwen. Het is niet voor niets dat mijn bron, Richard C. Hoagland, is weggegaan bij die club en is hij de Maan, Mars en haar huidige Mission Dawn (hé wat toevallig) publiekelijk gaan ontleden en openbaren wat NASA voor ons verborgen heeft gehouden zoals resten van beschavingen op de Maan, Mars en nu op de restanten van de verloren oude planeet Maldek, onze huidige asteroidengordel. De foto’s die daar nu van binnenkomen, tonen geometrische en symetrische patronen die eveneens duiden op restanten van oude beschavingen in ons zonnestelsel.

   Dát is zijn doel en missie, onze geschiedenis, hoe die werkelijk is blootleggen zonder de bekende mambojambo en is ook precies datgene waar ik persoonlijk in ben geintresseerd.

   Omdat hij een autoriteit is op dat gebied, heeft hij zich op verzoek van zijn fans (o.a. David Wilcock en George Kavassilas) tegen Elenin aan bemoeit omdat de hype/hoax over Elenin en daaraan gekoppeld Niburu letterlijk ontplofte op Internet en veel mensen verder de angst in werden geduwt waar een vermoedelijke agenda achter zit.

   Hij kent de spelletjes op dat nivo en weet meer over de technieken die ze in bezit hebben als geen ander. Van NASA zal je voorlopig niet vernemen dat wij niet alleen zijn in dit universum maar daarintegen stelt NASA wel beelden van haar ruimtesondes e.d. beschikbaar die door alle bekende astronomen en faculteiten gerespecteerd worden. Onafhankelijke sterrenwachten en andere professionals met hun eigen apparatuur kunnen NASA vooralsnog niet betrappen op het feit dat de beelden gemanipuleerd zijn dus betrouwbaar. Hierdoor staat dus ook vast dat object Elenin nog niet met het blote oog waarneembaar is en Niburu/X sowieso nog niet is opgedoken terwijl het Internet vol staat met foto’s en filmpjes van NoBrainers die beweren dat ie al sinds Juni volop in het zicht staat boven hun huis.

  5. @simba,
   Dat is allemaal niet zo toevallig. Het onderbewustzijn van de mensheid is men behoorlijk aan het conditioneren. Dawn is tegenwoordig een trent in projecten en missies. ‘Men’ is op de hoogte van de komende natuurlijke shift en wil de teugels doorvoeren naar en door de deur. Ken je de term it’s darkest before Dawn? Niets toeval! Daarna gaan roepen dat ‘The new Dawn’ van hun is. De geconditioneerde mens gaat dan amenra roepen, snappie? Mijn naam die gelijk is aan deze terminologie heb ik al wat langer, ook mijn dna lijn zou bijzonder gezien kunnen worden. Laat ik zo zeggen er zijn wat abnormaliteiten en teveel toevalligheden die mij omzwerven. Niets is zo lastig te conditioneren als een eigen wijze en ‘wetende’ ziel. Dit om uit te leggen dat wat jij toeval noemt geen toeval hoeft te zijn.

   Net zo min het zo zou moeten zijn dat iemand die bij nasa werkte, ontslag nam om vervolgens ‘over te lopen’, niet meer werkzaam zou kunnen zijn bij nasa. Men bespeelt de twee kanten van het schaakspel, zowel pro als contra, alfa en omega. Dat is ze in hun bovenkamer geschoten, menende dat ze alles onder controle kunnen brengen. Alleen de vrije geest is een lastig ding he?

   En ja, natuurlijk kent hij de spelletjes. Je hebt nu eenmaal spelers (acteurs) en toeschouwers, leiding en lijdende is het niet? Het elenin verhaal doet mij namelijk sterk denken aan stargate, die film waarin de goden op een planeet kwamen met een piramidevoertuig. Maar iedereen moet vooral geloven wat hij/zij gelooft. Wees je echter wel bewust of het je eigen vormsel van iets is of een opgedrongen beeld.
   Wij zijn namelijk allemaal geconditioneerd, lees gehypnotiseerd, door Hollywood!

  6. @mirakel 11.01?? Haha, je hebt het in je 😉

   @Simba, kwam net toevallig dit tegen. Dit zegt alles wat ik bedoelde te zeggen;
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hhaRkiyryFk

   Dit is overigens on topic dacht ik? Kijk maar; het hologram is afhankelijk van onze imput, daarom kan niets belangrijker zijn dan bewustwording van onze eigen denkprocessen en dus ook bewustwording van diegene die dat willen beinvloeden. Wij zouden ons eigen spel moeten spelen en zo onze eigen rituelen starten.

  7. http://api.ning.com/files/bP7pQo8eDEalpsHU5T5YiJUhJgqKMKl-P6sPq1VhSJbYKr48yobWhE5rgq0crFQ0/17849_242958077918_501447918_3441082_7659454_n.jpg?width=604&height=463

   Dat geconditioneerde, waaronder we idd bijna allemaal vallen (school enzo), maakt het ook zo ingewikkeld om de waarheid te ontmantelen. De meesten van ons volgen niet 1 stroming of 1 persoon, als aannemende onze waarheid. Niemand heeft de waarheid in pacht, die voor geld verkondigd wordt. Wij voelen de waarheid door hiermee te resoneren, wat niemand ons op kan leggen…..als de geconditioneerde, conditioneert!

  8. Oeps had de video niet helemaal af gekeken, dan krijg je dat. Naja het gaat om het idee en dat lijkt mij duidelijk. De hoogste echelons geloven in het systeem van Baal dat wezen met die andere 1000 namen. Alleen de pionnen geloven nergens in, lege hulsen zijn makkelijk te bedienen over het zwart witte vlak. Zelf ben ik ook niet van het menselijk geloof, menselijk geloof werkt mij te beperkend – te hokkerig. Daarmee wil ik zeggen alles is afhankelijk van onze perceptie en wij zijn niet in staat alles te begrijpen met de beperkingen die ons nu zijn gegeven. Wij zijn niet eens in staat sneller te denken dan dat wij praten en dat is tijdsonderhevig. Naja ik wil zeggen vergeet het einde van de video, dat zat er nu eenmaal achter. Voor mijn gevoel; in die keus horen wij vrij te zijn, geen opleggingen en manipulatie door ‘godsdienst’ van angst. Van geen enkele zijde!

  9. huh 111, grappig Dawn.

   Wel een aardige film hoor! idd het laatste stuk een beetje heftig. De kaarten komen ook duidelijk in dit filmje weer terug.

   Wat we met elkaar bedoelen Dawn Simba en ik, is denk ik…..heb geen angst!

  1. WTK Cyberspace? Zie de reactie van de Admin hierboven. Je hebt volgens mij wat woorden gebruikt waardoor je reacties on hold zijn gezet om te controleren of het geen spam is. Probeer maar eens te reageren bij online kranten, je zal merken dat als je woorden die met s** te maken hebben gebruikt je er niet doorheen komt.

 3. Beste mensen. Om jullie even op de hoogte te brengen waarom jullie reacties op dit artikel vaak in moderatie worden gehouden. Ik zag dat jullie plotseling allemaal het woord “porn” (fear porn) gebruiken. Reacties met dit soort woorden worden standaard in moderatie gehouden om te controleren dat het geen spam is.

 4. 4 Geschenken die gratis zijn en tegelijkertijd erg schaars.
  Deze geschenken zijn stuk voor stuk zeer gewild en stiekum begeerd,
  maar vreemd genoeg niet voor iedereen beschikbaar.
  En dat terwijl ze kostenloos kunnen worden gereproduceerd door ieder mens.

  Deel deze 4 geschenken;
  1 Je volle aandacht,
  2 Je tijd,
  3 Je liefde,
  4 Je waardering of bewondering.

  bron ; http://www.sochicken.nl

 5. De jaren 60 (de tijd van mijn ouders) zie ik altijd als een tijd van een jaar of tien, waarin het waterman tijdperk zich alvast even liet zien. Natuurlijk gaf dit vele conflicten, politiek en religieus. Veel mensen uit die tijd waren hun tijd ver voorbij. Neem Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jim Morrison, etc.

  Zo ook John Lennon, de muziek is niet denderend maar let eens op de tekst:
  http://www.youtube.com/watch?v=mnM66YKHYec&NR=1

 6. @Charles 1.9, vanuit een hemels perspectief heb je gelijk maar helaas zijn wij nog niet in 7D en zeker al geen engeltjes dus als je ervan moet leven in onze alledaagse 3D Matrix heb je weinig keuze als je over vaardigheden beschikt waarmee je anderen junt helpen in deze moeilijke tijd.

  Ik ben het wél met je eens dat er helaas veel charlatans zijn die de New Age misbruiken tot bijna religieuze proporties en er dus een “kerkje” van maken om er financieel beter van te worden. Kijk maar eens op paranormale beurzen bijv. wat en crap daar vaak zit.

  1. @Simba
   Wat ik ook zie is dat Bewustwordings-begeleiders een gift vragen en het aan de begeleidene overlaat hoe hoog deze is. (maar nog wel in geld)

  2. Aanvulling op #11.1

   Wat mij echter wel stoort is dat klaarblijkelijk de begeleider mist dat hij/zij zelf ook met een Bewustwordingsproces bezig is en de “klanten” ontvangt die hij/zij nodig heeft voor zijn bewustwordingstraject.

   We zijn namelijk allemaal dienaren van elkaar.

 7. Als ze mij zouden betalen om mijn kennis over te dragen, best. Des te meer tijd om lekker te ouwehoeren waarover je maar wilt, beetje mooie verhalen vertellen, vredespijp roken. Ik neem aan dat die oude indianen ook niet meer op jacht hoefden. Veel te kostbaar bezit voor de kudde. Ik zie dus echt het probleem van geld niet.

  1. Er is helemaal niets mis met geld verdienen.
   Maar ga dan niet een spiritueel artikeltje plaatsen met als achtergrond de zweethut-ceremonies te verkopen.

   Wanttoknow accepteerd gewoon reclame-banners, dus betaal dan en maak dan gewoon reclame ! (maar als je goed bent weten de mensen je vanzelf wel te vinden (..) Dan trek je ze aan)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.