Advertentie

De menselijke Engel..


Het schilderij van Birkhäuser: 'Koningin van de Nacht'
Het schilderij van Birkhäuser: ‘Koningin van de Nacht’

Dr. Herbert van Erkelens (Alkmaar, 1952) studeerde theoretische fysica en promoveerde op een kosmologisch onderwerp aan de UvA. Daarna wijdde hij zich aan de relatie tussen natuurkunde, dieptepsychologie en religie om zich vervolgens aan de VU in Amsterdam enige jaren bezig te houden met de kernwapenproblematiek en de relatie tussen kwantumfysica en godsbeeld.

Op aanraden van psychologe Marie-Louise von Franz verdiepte hij zich vervolgens in de ongepubliceerde nalatenschap van de eminente Wolfgang Pauli. Deze beroemde theoretisch fysicus is de dromer uit Jungs werk ‘Psychologie und Alchemie’. Samen met de Jungiaanse analytica Eva Wertenschlag duidde Van Erkelens vele nog onbekende dromen van Pauli die als kernthema ‘een nieuwe alchemie’ hebben. Beiden werkten in dat kader ook mee aan de tv-documentaires ‘Passions of the Soul’ van regisseur Philip Engelen. Deze documentaires over de wereld van Jung werden in de herfst van 1991 door de IKON uitgezonden.

Eind 1995 publiceerde Van Erkelens ‘Het spel van de wijsheid’, dat nader op het werk van Jung, Pauli en Von Franz ingaat, met betrekking tot synchroniciteit. In 2003 besloot hij het werk voort te zetten dat Jung en Von Franz op het gebied van getal-archetypen hadden verricht. Hij begon het werk van de kunstschilder Peter Birkhäuser en de getal-archetypen vijf tot en met acht te onderzoeken.

De Maya-kalender en de graancirkels uit Zuid-Engeland inspireerden hem twee jaar later om tot en met het getal-archetype dertien te gaan. Over deze zoektocht schreef hij vervolgens zijn boek ‘De dertien tonen van de schepping’ (2006) en ‘Modern Alchemy’ (2007). Zijn interesse gaat momenteel vooral uit naar de klimaat- en energiecrisis op aarde. Van Erkelens geeft colleges aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen.

x

* * *

x

De Menselijke Engel

2013 © Dr. Herbert van Erkelens

x

Ooit heb ik een ring gevonden die het vermogen bezit liefde en synchroniciteit aan te trekken. Eigenlijk was ik niet van plan om dat te bekennen, maar Maria Magdalena heeft mij ervan overtuigd wat met die ring te gaan ondernemen, omdat er een nauwe relatie ligt met de Heilige Graal. En die Graal vormt volgens Carl Gustav Jung de genezende schaal voor de Westerse wereld. Daarom ben ik een workshop aan het voorbereiden waarin ik de ring heb vertaald naar een visie op onszelf, een visie die enige verlichting kan brengen in een wereld die gebukt gaat onder een toenemende economische malaise. De try out van de workshop gaat op zaterdag 2 november in Haarlem plaatsvinden. Daarover nu het volgende:

Dr. Herbert van Erkelens, theoretisch fysicus en alchemist.
Dr. Herbert van Erkelens, theoretisch fysicus en alchemist.

De inspiratie voor de workshop is op een gekke manier tot mij gekomen. Op elf september verstuurde ik om elf over elf een pakket met mijn onlangs verschenen boeken, ‘De spiegel van Magdala’ en ‘Maria Magdalena, Profetes van het Levende Verbond’ naar een camping in Zuid-Frankrijk. Het pakket was bedoeld voor een zekere Myriam, maar bleef volgens de gegevens van track & trace in het sorteercentrum van PostNL in Amsterdam liggen. Het duurde vervolgens tien dagen, toen het pakket gearriveerd was, vóórdat haar man het pakket zag liggen op de camping. Zijn vrouw was onder haar meisjesnaam daar niet bekend. Maar het verwarrende was natuurlijk dat track & trace al die tijd aangaf dat het pakket nog in Nederland was..

Inmiddels had ik zoveel e-mail-contact met deze Myriam, dat zij kans zag mij een nieuwe kijk op de erfenis van Maria Magdalena te geven. Zij mailde mij dat de graalcodes 2008 haar zo ontroerd hadden. Toen ik die codes op internet gevonden had, bleken die door de aartsengel Michaël via Celia Fenn te zijn doorgegeven en door Jolanda Klaassen vertaald te zijn in het Nederlands. De graalcodes bleken te gaan over de leer die Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk had gebracht. Zij hielden verband met de vrouwelijke Christus.

Maria Magdalena Profetes cover
(klik voor artikel)

Celia Fenn zegt erover: ‘De activering van de graalcodes vormt een belangrijk deel van onze overgang naar de Menselijke Engelenvorm. De graalcodes stellen ons in staat om de vrouwelijke Christusenergie te verankeren en zo onszelf in een totaal en volledig evenwicht te brengen, zodat wij op evenwichtige wijze kunnen leven en scheppen in de vijfde dimensie.’ De Menselijke Engel is een symbool afkomstig van Steve Rother. De verticale lemniscaat stelt de verbinding tussen hemel en aarde voor en de horizontale lemniscaat de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke.’

Michaël voegt hieraan toe: ‘Wij willen hier eenvoudigweg zeggen dat jullie de ‘Heilige Graal’ zijn en wanneer jullie je verhogen in bewustzijn tot jullie vermogen van Menselijke Engel, dan volbrengen jullie de zoektocht en worden jullie de Graal. Dit was de kern van de leer van Maria Magdalena die zij naar Frankrijk bracht om gedeeld te worden met heel de mensheid, als een gave van het Licht uit de Bron. Maar vanwege de vervolging door diegenen die een pad van macht en overheersing hadden gekozen werd de waarheid van de Magdaleense verborgen en gecodeerd in verhalen en liederen en gedichten, die werden doorgegeven van generatie op generatie.’

Hoofse liefde
Opmerkelijk vond ik dat Michaël de leer van Maria Magdalena ook met de hoofse liefde in verband bracht. Het pad van dienst dat de energie van het vrouwelijke Christus-bewustzijn activeerde was verloren gegaan, maar de essentie ervan was toch behouden in de graallegenden en in de traditie van de hoofse liefde. Als leerling van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz heb ik mij enige keren op het pad van de hoofse liefde gewaagd, simpelweg omdat er voor mij als man geen andere manier bestaat om mij van de anima, de vrouwelijke component van het onbewuste, bewust te worden.

Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het onbewuste, een pionier, die zijn tijd ver vooruit was.
Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het onbewuste, een pionier, die zijn tijd ver vooruit was.

Blijkbaar gaat het er ook om dat mannen via de hoofse liefde de werking en aanwezigheid van de vrouwelijke Christus leren kennen. In het sprookje dat ik deze zomer heb geschreven krijg ik dat voor elkaar door Joël, een Joodse graalridder, te laten houden van Sara, de verloren Graalprinses. Verder heb ik Joël op zijn queeste de ring gegeven die ik zelf draag. Sara legt hem netjes uit waartoe die ring en daarmee de hoofse liefde dient. Via Sara heeft Joël ook toegang tot de Graalsbeker die op aarde overvloed kan brengen als hij kans ziet hem naar het kasteel Camelot te brengen, waar koningin Guinevere op de afloop van zijn avonturen wacht.

Om dit sprookje dichter naar mijzelf toe te schrijven heb ik van de ring een symbool van het tijdloze gemaakt. Want op die manier heb ik de ring zelf leren kennen. In een actieve imaginatie van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli komt een Chinese dame voor die boven de tegenstellingen van het mannelijke yang en het vrouwelijke yin staat.

"Tijd is niet lineair, objectief of neutraal maar cyclisch. Er is slechts Een Moment: het eeuwige NU. Tijd staat stil."
“Tijd is niet lineair, objectief of neutraal maar cyclisch. Er is slechts Een Moment: het eeuwige NU. Tijd staat stil.”

Deze dame, een personificatie van de goddelijke wijsheid, schenkt aan Pauli een ring omdat deze teveel in termen van verleden, heden en toekomst denkt. Haar ring stelt naast het heilige huwelijk het tijdloze voor dat hij te snel vergeet. En het merkwaardige is nu dat de aartsengel Michaël uitvoerig op dit tijdloze ingaat in relatie tot wat hij de oneindigheidscodes 2007 noemt.

Zo legt Michaël uitvoerig uit hoe het concept van de lineaire tijd ons heeft afgesneden van de kosmische hartenklop die de hemel op aarde had kunnen brengen. Gelukkig zou in december 2012 een einde komen aan de lineaire tijd: ‘In 2012 treden jullie de ’tijdloosheid’ binnen. Jullie zullen het concept van lineaire tijd loslaten en de holografische ofwel kosmische tijd binnengaan. Het effect hiervan zal zijn dat tijd zoals jullie die kennen niet zal bestaan.

Lineaire tijd is een onnatuurlijke constructie dat een ritme creëert dat niet in afstemming is met de kosmische pulsatie… Het proces van lineaire tijd is een controlemechanisme… Nu begeven jullie je binnen een ogenschijnlijk algemeen veld waar de wetten van synchroniciteit en resonantie de realiteit creëren en dit geschiedt buiten de lineaire tijd.’

De menselijke Engel..
Nu begrijp ik beter waarom mijn Joël met een symbool van het tijdloze rondloopt en het pad van de hoofse liefde betreedt. Het hangt met elkaar samen. Het tijdloze is een wereld van oneindige mogelijkheden die zich voor ons opent zodra we de lineaire tijd loslaten. En als een man op die weg ook nog via de dienst aan de Vrouwe van zijn keuze het mannelijke en het vrouwelijke in hemzelf in balans brengt, dan wordt hij de Menselijke Engel die in co-creatie met de Bron zijn eigen werkelijkheid creëert.

HumanAngel1Color_250
In het symbool van de Menselijke Engel afkomstig van Steve Rother zijn twee energiespiralen zichtbaar die de weg vrij maken naar co-creatie met de Bron. De verticale lemniscaat verbindt hemel en aarde. De energie gaat door deze spiraal stromen als de elfde sefira van de kabbalistische Levensboom wordt geactiveerd. Dan opent zich de weg naar de oneindigheid van creatieve ruimte. De horizontale lemniscaat stelt binnen de Tweelingvlam van liefde de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke voor.

Wat mij bij dit alles opvalt is dat Michaël over de oneindigheidscodes begon te spreken op het moment dat mondiaal de kredietcrisis van start ging en er aan een periode van relatieve welvaart een einde kwam. Voor Michaël vormde de periode tussen 26 juli en 12 augustus 2007 de ‘Leeuwenpoort’ voor de verrijzenis van de Nieuwe Aarde, voor de beleidsmakers in Europa was dit de periode waarin maar liefst € 95 miljard voor de banken beschikbaar werd gesteld om een door en door ontaard systeem overeind te houden.

Als ik economie had gestudeerd, dan had ik misschien geweten op welk punt in het banksysteem de Menselijke Engel zijn of haar vleugels had ingeleverd. Nu heeft journalist Joris Luyendijk twee jaar lang in de City of London onderzocht hoe een klein groepje financiële experts de rest van de wereld oplicht. Maar anders dan St Joris heeft hij geen lans om de draak ook nog te verslaan. Wie moet dat dan gaan doen? Kan een sprookjesschrijver de wereld van de ondergang redden?

city-of-london-blackHet was al heel wat dat ik met het sprookje mijzelf kon redden. Ik was na het schrijven van twee moeilijke boeken over de betekenis van Maria Magdalena echt toe aan een verhaal waarin nu eens geen ingewikkelde codes staan en alles draait om de betekenis van liefde. Achteraf ben ik wel verrast dat wat ik heb geschreven zo dicht staat bij de boodschappen die Michaël in 2007 en 2008 via Celia Fenn heeft doorgegeven. Blijkbaar is Joël op weg een Menselijke Engel te worden. In zijn eentje kan hij dat niet en daarom heeft hij een dappere vriendin die hem ondersteunt bij zijn zoektocht naar de Graalprinses. En dat heb ik allemaal zitten schrijven omdat de Roomse kerk het ooit nodig vond om Maria Magdalena en haar dochter Sara weg te schrijven uit de geschiedenis.

Werkelijke sprookjes..
Na de leugens en terreur vanuit Rome kwam de natuurkunde die driehonderd jaar lang de lineaire tijd aanbad totdat Einstein op het idee kwam om zich eens af te vragen hoe je twee klokken op verschillende plaatsen met elkaar gelijk kon zetten. Daarvoor had hij lichtsignalen nodig en uit het gedrag daarvan beredeneerde hij dat ruimte en tijd relatief waren. Vandaar is het nog een hele stap naar de oneindigheid van tijd en ruimte waarover Michaël spreekt, maar in de kwantumfysica bleek in de jaren twintig van de vorige eeuw al dat er op atomair niveau enkel sprake was van een wereld van mogelijkheden. Dertig jaar later ontdekte Pauli dat de wereld een goddelijk spel is dat de wetten van synchroniciteit volgt. Wij scheppen zelf de werkelijkheid die zich buiten ons manifesteert. Ons innerlijke bewustzijn geeft de uiterlijke realiteit vorm.

MichaelEn zo kan een sprookjesschrijver en iedere andere Menselijke Engel toch iets doen om de malaise die vanuit het bankwezen en vanuit politiek Den Haag wordt geregisseerd te keren. Wij hebben volgens Michaël de vrijheid om te creëren vanuit de essentie van liefde en vreugde in het onmiddellijke moment. En als we dat vanuit gemeenschapszin gaan doen kunnen we voor elkaar overvloed scheppen. Nu is het zo dat een paar enkelingen financiële overvloed voor zichzelf creëren ten koste van vele anderen. En zolang dat het geval is, hebben we volgens Luyendijk een probleem. Daarover merkte hij eind september in NRC Next op: ‘Het is een probleem dat ongemoeid gelaten steeds groter zal worden. Nog erger: er is vooralsnog geen werkbare oplossing of uitweg voor handen.’

Die oplossing is er niet omdat onze manier van probleemoplossing te rationeel van aard is en voorbijgaat aan de mogelijkheden die vanuit een dieper niveau van de werkelijkheid worden aangedragen. Wij hebben het punt bereikt waarop alles ons te groot is geworden of het nu om de financiële crisis of de klimaatproblemen gaat. Daarom dienen we te luisteren naar wat het veld van oneindige mogelijkheden ons influistert. Zelf is Michaël optimistisch over wat wij langs deze weg kunnen bereiken.
Als wij vanuit liefde, vreugde en dankbaarheid gaan creëren, kan de Nieuwe Aarde inderdaad verrijzen: ‘Jullie zullen niet langer een gewelddadige en gevaarlijke wereld van gebrek en armoede aanschouwen en aanvangen met het creëren van een stralende en sprankelende wereld van liefde, vrede en schoonheid.’   

Herbert van Erkelens

oktober 2013

 

 * * *

4 gedachten over “De menselijke Engel..

 1. Ik heb met grote interesse bovenstaand artikel gelezen en ben toen met grote aandacht
  jouw website ingedoken. Het artikel ‘Het metalen ei van John Lennon’ met als link: http://herbert.vanerkelens.nl/2010/10/het-metalen-ei-van-john-lennon/ is zeer bijzonder. De manier waarop jij jezelf naar de wereld presenteert, zowel op jouw website als in het geplaatste artikel hierboven, werkt op mij inspirerend. Eindelijk weer eens een ‘wetenschapper’, die het weten omzet naar scheppen en omgekeerd en naast de fysische kant de theoretische onderbouwing ook vanuit spirituele ervaring/weten aandurft.

 2. In mijn jongere jaren toen ik nog op mijn bike rond reed, heeft een oude biker eens tegen mij gezegt om niet harder te rijden als dat mijn bescherm Engel kon Vliegen.
  Van middag op bezoek geweest bij een oude vriendin van ons, ze woond in een, groot oud huis erg afgelegen in een enorme verwilderde tuin,
  ze heeft geld genoeg om te doen waar ze zin in heeft, geerfd van haar overleden egtgenoot, die dan ook in de privékapel begraven is, in Frankrijk als je over voldoende land en Protestand bent kun je bij uitzondering op je Eigen land begraven worden.
  Nu Eugenie leeft daar in haar grote donkere huis vol mooie meubels en kunst, zij omgeven door snuisterijen leefd daar met de muziek, momenteel veel Pink Floyd en Vivaldi, tot mijn verbazing zaten er drie heren beetje vreemd gekleed voor waar wij leven, zij zaten in de enorme salon, heel stil ze zijden geen woord, ik vroeg aan Eugenie
  wie of dit waren, zij zij dit zijn Engelen Jenne, wat ze hier precies komen doen weet ik ook niet, maar ze doen geen kwaad, heb ook geen last van ze, heb wel tegen ze gezegt dat ik drie Engelen wel genoeg vindt.
  Ben toen ook in de salon gaan zitten om ze eens goed te bekijken, en proberen met ze te praten, op mijn vraag wat of ze hier deden bij mijn vriendin Eugenie, kreeg ik te horen dat er overal op aarde Engelen waren ondergebracht, in afwachting van de grote evenementen die waarschijnlijk plaats zouden gaan vinden, om in geval van nood de mensen te helpen en te begeleiden.
  Over de eventuele gebeurtenissen wilden zij niets zeggen, maar de situatie was heel ernstig, ook dat sommige wereld leiders ook Engelen waren, en met hun macht probeerden het kwaad te bezegelen.
  Ze stonden op en zijden dat ze gingen mediteren in de tuin, en dat ik daar niet bij kon zijn, ben toen met Eugenie wat gaan drinken luisteren naar Pink Floyd, ze heeft werkelijk alles van ze maar we eindigen meestal met I wish you where here, ze zou me op de hoogte houden, volgens mij weet ze wel meer over die drie Engelen, want ik herkende ze direct van de muurschildering in de Kapel waar haar man begraven ligt, later op weg naar huis in mijn auto, réaliseerde ik me, dat ik het allemaal zo eenvoudig had aan genomen en ook helemaal nier verrast was door die drie Engelen, bij thuis komst vertelde ik mijn verhaal aan mijn vrouw, nou die Eugenie heeft wel een speciale invloed op je Jenne, maar bel haar op en vraag of ze de volgende week wil komen tafelen, en of ze die drie Engelen dan mee wil brengen, heb ik gedaan en nu maar afwachten, heb een vriend van me gebeld die heet Engel, en is ook een Engel en woond in Staphorst,
  als ik hem opbel, is het altijd Engel hier, ik zal hem vertellen over zijn vrienden, zal hij leuk vinden.

  1. Heb Eugenie van morgen gebeld, om te vragen naar de namen van die drie Engelen, hun namen zijn nou zeg ze zijn volkomen weg gepoetst uit mijn geheugen, nou en ik ben niet vergeetachtig, black hole, vreemd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.