Advertentie

De Maria Magdalena Code: Aarde speelt sleutelrol


cover_mariamagdalenaHet bijzondere van dit nieuwe evangelie van Maria Magdalena ligt vooral in de onderlinge samenhang tussen alle verschillende niveaus. Individuele processen weerspiegelen de collectieve, de collectieve de kosmische en omgekeerd. Hierdoor is het boek de Maria Magdalena Code weliswaar een boek voor gevorderden, maar als je er het met voldoende aandacht in leest, dan openbaart zich als een schitterend kunstwerk de mens zelf, de menselijke geschiedenis en de schepping als geheel. Dit maakt de Maria Magdalena code een inspirerend en veelzijdig boek. Zowel voor antwoorden op diepere levensvragen als voor de meer alledaagse vragen over bijvoorbeeld relaties of over communiceren vanuit het hart.

“Een reden waarom we hier zijn, het is niet alleen maar voor de gezelligheid. We moeten allemaal wennen aan wie we nu zijn, aan wie we zijn geworden.” Maria Magdalena

Door: Johannes Kunst

Wonderlijke getuigenis

Toen ik de Maria Magdalena Code in handen kreeg en de eerste hoofdstukken ging lezen werd ik al snel gegrepen door het wonderlijke getuigenis van Maria Magdalena. Hierin vertelt ze openhartig over haar eerste ervaringen als pas geschapen ziel. Een proces dat zich afspeelt in de spirituele dimensie en maar moeilijk in onze taal te vatten is. Ze vertelt onder meer over ontmoetingen met Jezus, haar meest naaste zielsverwant. Over hun intense liefde en gezamenlijke avonturen nog voordat ze naar de Aarde kwamen.

Eerste stappen van de mensheid

Vervolgens gaat Maria Magdalena dieper in op haar allereerste incarnaties. Dit is een speels proces met allerlei uitdagingen en een nieuwe kennismaking met zichzelf als fysiek menselijk wezen. Als je hier in kunt meegaan is het een heel krachtige getuigenis, dat in jezelf resoneert en eigen herinneringen tot leven roept. Voor mijzelf gaf een beschrijving van de eerste contacten met de Aarde een duidelijk gevoel van herkenning. Sommige passages zijn zo nieuw en onbekend dat ze bevreemdend overkomen. Bijvoorbeeld de ervaringen van Maria Magdalena op andere planeten en de eerste stappen van de mensheid, die worden beschreven als het begin van een lange ontwikkeling. Een fascinerend evolutieproces dat volgens deze openbaringen al veel eerder begon dan wat de huidige wetenschappelijke kennis ons hierover meedeelt.

Getal 13

Na deze opening is de Maria Magdalena code verder opgedeeld in drie delen: de Kosmische, de Collectieve en de Individuele code. De kosmische code bevat openbaringen over het begin en het einde van de schepping. Diepe filosofische en religieuze beschouwingen over het leven op Aarde en de schepping komen hier aan bod.
Volgens de kosmische code is er direct na het ontstaan van de schepping een structuur gevormd, die nog steeds in alles en iedereen aanwezig is. Wonderlijk is dat het getal dertien hierin telkens terugkeert. Zo zijn er de dertien scheppingsprincipes, dertien hartskwaliteiten en dertien bewustzijnslichamen. Ook wij zelf als mensen dragen deze structuur in ons en kunnen die opnieuw activeren. In dit proces worden we door Maria Magdalena bij de hand genomen door middel van oefeningen, gebeden en proclamaties.

Mensheid als geheel

Bij het activeren van dertien hartskwaliteiten, zoals liefdevolle intentie, mededogen of vergeven opent zich ons hart. Dit vraagt om een heel verfijnd proces van bewustwording dat meerdere incarnaties in beslag neemt. Deze incarnaties vinden plaats op verschillende momenten in de geschiedenis. Onze individuele bewustzijnsontwikkeling is namelijk ook verbonden met die van de mensheid als geheel. Activatie van de verschillende hartskwaliteiten vindt plaats door het scheppen van ervaringen in ons dagelijkse leven en met alleen maar mediteren komen we er dus niet. De drijvende kracht achter alle levenservaringen zijn onze verlangens, die er gelukkig helemaal mogen zijn. Zoals het verlangen naar erkenning, ruimte innemen en jezelf in de wereld neer te zetten.

Heel mooi om te lezen is dat er een duidelijk doel aan alle menselijke ontwikkelingen ten grondslag ligt. Namelijk het openen van ons hart, een ontwikkeling naar eenheidsbewustzijn en uiteindelijk het kunnen ervaren van onze Goddelijkheid op aarde.

Onvoorwaardelijke liefde

In de collectieve code openbaart Maria Magdalena dat de menselijke geschiedenis niet alleen op Aarde plaatsvindt maar ook nog op twaalf andere planeten. De Aarde speelt een sleutelrol als planeet die verbonden is met de hartskwaliteit ‘onvoorwaardelijk liefde’. In het boek wordt op een vernieuwende manier de menselijke ontwikkeling door de eeuwen heen beschreven. De grote lijn bestaat uit drie cycli van incarnatie. De eerste cyclus werd afgerond met de ondergang van Atlantis en inmiddels bevinden we ons in de vierde subfase van de tweede incarnatiecyclus. In deze huidige fase zijn we bezig met het activeren van het vrouwelijke principe in ons hart. Heel mooi om te lezen is dat er een duidelijk doel aan alle menselijke ontwikkelingen ten grondslag ligt. Namelijk het openen van ons hart, een ontwikkeling naar eenheidsbewustzijn en uiteindelijk het kunnen ervaren van onze Goddelijkheid op aarde. Een Goddelijk plan of spel, waarnaar we kunnen luisteren om richting te vinden in onze individuele en collectieve processen.

 

De Maria Magdalena Code,
Het nieuwe Evangelie van Maria Magdalena.
Auteurs: Gabriela en Reint Gaastra-Levin
ISBN 978-90807478-83

Over auteur Johannes Kunst

Johannes Kunst (33) is historicus, onderzoeker en journalist. Momenteel is hij actief als freelance schrijver met een passie voor de diepere betekenis van de mens, de menselijke geschiedenis en de ‘bigger picture’.