Advertentie

De terugkeer van het vrouwelijke principe..


Mannelijkheid allom in deze maatschappij.. Van stoere bankdirecteuren (M/V), die heldhaftig hun bedrijf en misschien zelfs het land redden, tot de stoere mannen van het Nederlands voetbalelftal, dat met ‘stoer en stevig’ voetbal zomaar de 2e plaats in het wereldtoernooi bereikte. Mannelijkheid staat gelijk aan ‘vormkracht’. Vrouwelijkheid daarentegen gaat om inhoud. Wat is de één zonder de ánder..? Inhoud zonder vorm, is een wolk of een plas, waar geen grenzen zijn, en die dus grenzeloos strekken kan. En dan is het woord ‘zwakte’ daarbij vaak het synoniem dat we aan structuurloosheid geven.. Is dat zo?

Mannelijkheid is in zijn vormkracht creatief, maar zonder inhoudelijke kracht een lege huls.. En toch..! We maken een karrewiel en het is het gat in het wiel, waar het letterlijk om draait.. De as in dit geval.. We maken een emmer, om de leegte van de ‘inhoud’ af te bakenen, maar het gaat dus om de leegte van de emmer..

Het vrouwelijk principe is door machthebbers uit de mens verdreven. Het liefst uit ieder mens, man of vrouw. Heksen werden verbrand, vrouwen werden letterlijk en figuurlijk te licht bevonden…

Inhoudelijke zaken als ‘gevoel’ en ‘hartelijkheid’ waren geen zaken waar je geen oorlog mee kon winnen, sterker nog, een stelletje gevoelige burgers,  zou zomaar ineens in opstand kunnen komen, omdat ze zich ‘onderdrukt voelden’. En daar schiet je als machthebber niets mee op, laten we wel wezen…

Weg dus dat gevoel, niet zeuren, werken en luisteren. De mannelijkheid heeft IN IEDER MENS een té grote rol gespeeld en deze mag nu iets meer op de achtergrond treden. Plaats maken voor vrouwelijkheid, plaats maken voor gevoeligheid, plaats maken voor de emotie van het Hart. Hierover gaat het onderstaande artikel van Dr. Herbert van Erkelens.

* * * *

x

De terugkeer van het vrouwelijke principe

september 2010 © Herbert van Erkelens

x

De vraag naar de betekenis van het vrouwelijke principe werd ineens voor mij urgent toen ik twee maanden terug het bericht ontving dat de Canadese Loryn Ka Strong naar Nederland zou komen. Nog geen jaar terug vroeg zij aan een medium wat nu eigenlijk haar missie in het leven was en toen kreeg zij te horen dat zij intiem met de moeder-energie, met de energie van de oceaan verbonden is. De geschenken die zij met zich meedraagt zouden schoonheid, symmetrie, balans en harmonie zijn. Zij zou vast besloten zijn om de schoot van Moeder Gaia voor eens en voor altijd te helpen genezen.

27 Juli 2009, Alton Barnes (Devizes – Wiltshire): een graancirkelformatie verschijnt die betrekking heeft op ‘De Grote Moeder’..

Loryn werkt sinds 2006 nauw samen met het medium Judith Moore, wiens levensdoel het eveneens is om Moeder Aarde te helpen. Dat doet Judith onder meer door boodschappen over graancirkels door te geven.

Twee jaar terug is er op 27 juli bij Alton Barnes, in de buurt van Devizes in Wiltshire, een graancirkelformatie verschenen die op de Grote Moeder betrekking heeft. Johan Keijser leefde toen nog en verwerkte de transmissie van Judith over die graancirkel in zijn postuum verschenen Werken met de Graancirkel Codes (Dolphins & Whales Publ,, 2009).

De kern van de transmissie van Judith Moore, gaat over de ontheiliging van het vrouwelijke principe.

In neolithische tijden zou de Moeder van Creatie geregeld met diverse ceremoniën in Zuid-Engeland geëerd zijn. Deze vonden plaats in een tijd voordat de vrouwelijke energieën afdaalden in de onderwereld en wel ‘op twee locaties, voor mannen bij Stonehenge en voor vrouwen in de vallei van de Goddelijke Moeder die nu bekend staat als het gebied van Alton Barnes en Devizes.

De visionairs en mystici wisten dat de heilige leringen van de Godinnenculten uiteindelijk verloren zouden gaan of vernietigd zouden worden. Ze wisten dat het verlies van deze heilige tradities en ceremonieën een nadelig effect zouden hebben op de planeet.’

De ceremoniën omvatten heilige gezangen die krachtige energieën in de aarde activeerden. De mensen uit het neolithicum kenden de tijdstippen die in kosmische zin geschikt waren om zich open te stellen voor de Moeder van Creatie en levengevende energieën toe te voeren aan de baarmoeder van de Aarde:

‘Ze wisten ook dat de tijd in aantocht was waarin ze niet langer in staat zouden zijn om de Aarde te helpen en hun leefwijze zou verdwijnen. Hun kennis werd geleid vanuit dezelfde bron van intelligentie die de migratieroutes van volkeren gepland had en die de cycli van de maan en van de vrouwen en van de geboorte van kinderen gepland had. Deze wijsheid kan niet uitsterven; zij maakt deel uit van de natuurlijke orde van Creatie van deze levende groene moederplaneet.

Zo kwamen deze mensen bijeen om hun heilige gezangen te zingen naar de baarmoeder van de Godin in dit heilige gebied. Ze brachten een gewijde tempel tot stand diep in de aarde en verzegelden deze tot de cycli zouden veranderen. Ze verzegelden de heilige trilling, tot het tijdstip waarop de kosmische krachten zich zouden uitlijnen vanuit het hart van Moeder Aarde naar het Hart van de Moeder van Creatie.

Dan zou de Godin wederkeren en zouden de heilige portalen zich openstellen zodat levengevende energie de Aarde in zou kunnen stromen vanuit het Hart van de Moeder van Creatie.’

Blijkbaar is de energie van de Godin al gedurende de hele Maya-cyclus van ruim 5000 jaar diep verborgen in de aarde geweest. Aan de oppervlakte van onze planeet woedden oorlogen waarbij een specifieke mannelijke energie de hoofdrol speelde. Het motief voor al deze oorlogen was het genereren van angst. Rond 1618 begon de laatste en dertiende periode van 144.000 dagen van de grote Maya-cyclus. In West Europa ontwikkelde zich de moderne wetenschap, maar ook die onderneming werd ingekapseld in een negatieve, dominante, mannelijke energie gericht op vernietiging.

1 juni 2008 Bij Barbury Castle in Zuid-Engeland verschijnt deze graancirkel die later als de weergave van Pi wordt geduid.

Op 1 juni 2008 verscheen bij Barbury Castle in Zuid-Engeland een graancirkel waarvan de code naar het transcendente getal pi verwijst. (zie foto) Je kunt het meetkundige patroon lezen als 3,141592654 ofwel als pi in negen cijfers achter de komma nauwkeurig. Volgens de transmissie van Judith is de graancirkel een antwoord op de bezorgdheid die bij veel mensen heerst over de koers die de moderne wetenschap vaart:

‘Een belangrijk aantal mensen heeft de hogere Galactische Raden bewust om hulp gevraagd. Bij deze mensen bestaat een bewustzijn dat er een mate van corruptie in de wetenschappelijke gemeenschap heerst die gericht is op het vernietigen van het leven zoals jullie het kennen op jullie planeet.

Er vindt collaboratie plaats tussen buitenplanetaire krachten en de heersende regeringen om rampen te creëren en een ecologische Holocaust.

Er zijn mensen die onafhankelijk en binnen de gevestigde wetenschappelijke wereld (zoals NASA) werkzaam zijn, die werken aan het oplossen van deze crisis en het behoeden van het leven op aarde.

De crisistoestand waarin de planeet verkeert is urgent en vereist interventie indien de planeet dient te overleven. Het behoud van de Aarde is belangrijk voor andere ecosystemen en zeker voor het Goddelijk Plan van Creatie.’

Het is hiermee wel duidelijk dat we niet abrupt van het ene moment naar het andere een nieuwe wereld op aarde kunnen verwezenlijken. De mannelijke energie is gecorrumpeerd door interventie van buitenaf en de vrouwelijke energie heeft zich diep teruggetrokken in de aarde. Daarom spreekt de graallegende uit de twaalfde eeuw van een woestenij. De Visserkoning die het mannelijke principe personifieert is volgens deze mythe aan zijn schaamstreek gewond geraakt en de Graal als symbool van het vrouwelijke principe bevindt zich in een burcht die voor Perceval, de held van het verhaal, moeilijk bereikbaar is. De graallegende vormt ook nog voor onze tijd een spiegel voor de toestand van onze ziel.

De grafische duiding van de Pi-circel, hierboven.

Zelf ben ik steeds meer en meer de relatie van de Visserkoning tot mijn eigen familie te zien. De graallegende gaat vooral over zwakke of gewonde vaders. Perceval groeit zelfs helemaal zonder vader op. Zijn moeder is weduwe. Wie in een constellatie met een zwakke vader opgroeit heeft ook innerlijk te maken met een zwakke vader en een dominante moeder.

Zelf heb ik ooit van een therapeute te horen gekregen dat ik in mijn maatschappelijke loopbaan nooit door de vaderfiguren uit mijn eigen familie ondersteund ben. Ik stam af van arme bezembinder-borstelmakers en heb mijn energie altijd naar binnen moeten richten, omdat daar de harmonie tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe verstoord was.

Loryn heeft een familie achtergrond die wat de vader betreft van het type is dat de dingen juist onder controle wil houden. Zij ondervond geen steun bij haar familie als het ging om de vraag wat het vrouwelijke principe voor haar als vrouw kon betekenen. Op jonge leeftijd had zij visoenen van Moeder Maria en op latere leeftijd kreeg zij een diepe band met de godin Isis.

Zij weet nu dat haar levensmissie het versterken van de vrouwelijke energie op aarde is. Ook heeft zij een diepe band met de joodse Kabbala. Voor haar is de kabbalistische Levensboom een metafoor voor de energieën van het menselijk lichaam. Een van haar passies is het in balans brengen van deze energieën.

De genezing van Moeder Aarde begint in de eigen familie, omdat vaders en moeders in principe de relatie van de zon en de aarde weerspiegelen. In een van de transmissies van Judith Moore wordt de zon met het vaderprincipe, de aarde met het moederprincipe en de maan met de heilige Geest vergeleken. Judith is zelf primair gericht op de wijsheid van de zon. Haar transmissies brengen de grote, mannelijke wijsheidscodes weer terug in het menselijk bewustzijn. Loryn is meer gericht op de aarde en de in diskrediet geraakte Moedercodes. Zij heeft het vermogen om diep af te dalen in de duisternis, de energie van de Godin omhoog te halen, de aard ervan te openbaren en in de vorm van liefde op aarde terug te brengen.

Eigenlijk zijn we al een hele tijd onderweg naar een herwaardering van het vrouwelijke principe. De dieptepsycholoog Carl Gustav Jung was in 1952 in Antwoord op Job van mening dat het grootste gevaar van het bijbelse godsbeeld het gebrek aan relatie met de vrouwelijke wijsheid was. In feite is de god over wie de Hebreeuwse bijbel spreekt niet de hoogste godheid maar een god die uit onwetendheid een poging ondernam om schepper te zijn zonder band met het vrouwelijke. In april heb ik samen met Judith Moore hierover een workshop gegeven. Daarbij verkenden we aan de hand van de Kabbala het nieuwe idee van een schepping die rechtstreeks zonder tussenkomst van een schepper uit de Bron afkomstig is.

Dit keer wil ook Loryn Ka Strong graag in Haarlem een workshop geven. Ik merk daarbij dat haar energie anders is dan die van Judith en dat het er nu om gaat volop vrij baan te maken voor het vrouwelijke principe. In mijn beleving kan dat niet zonder dat daarbij het mannelijke principe genezen wordt. Vandaar dat we ons zowel over de wond van de Visserkoning als over het vrouwelijke principe van de Graal willen buigen. Loryn merkt er zelf over op:

‘De gelegenheid om mijn inzichten over het te voorschijn komen van het goddelijke vrouwelijke met mensen in Holland te delen vind ik opwindend. Mijn eigen relatie tot het vrouwelijke is een levenslange weg vol onverwachte wendingen en bochten. In 2006 onderging ik een unieke ervaring toen ik in de City of the Sun in New Mexico was. Ik bevond mij met Sean en Clause, twee vrienden, in de Om Dome. We hadden besloten om een meditatie te doen omdat het volgens de Maya-kalender de eerste dag van de eerste nacht van de onderwereld was. Sean zat bij de zuidelijke deur, Clause bij de noordelijke ingang, Ik zat in het oosten en omdat we maar met z’n drieën waren zette ik een beeld van de Vrouwe van Guadelupe bij de westelijk deur neer.

Toen we onze intenties met elkaar deelden, begon ik te trillen doordat er energie naar mij gedownload werd. Die machtige energie ging ongeveer twintig minuten lang door mij heen. Er kwamen woorden in mij op die erom vroegen uitgesproken te worden: “Ik ben het goddelijke vrouwelijke die uit de onderwereld te voorschijn komt. Bereid een plaats voor mij want ik kom eraan.”

Deze boodschap betreft iedereen. Gedurende de vier jaar sinds deze ervaring heb ik vele inwijdingen gehad bij mijn voorbereiding op het opnieuw tot leven komen van de omarming door de Moeder. Mijn intentie voor de workshop is om samen met Herbert en met de deelnemers een heilige ruimte te creëren om het goddelijke vrouwelijke te ontvangen. Dit is een gelegenheid tot unieke alchemie die via de deelnemers wordt geboren. Door gebruik te maken van het lichaam als een metafoor voor de Levensboom, door de engelen en de drie moeders aan te roepen voor leiding zullen we een unieke schaal vormen voor het Vrouwelijke om binnen te treden.’

Herbert van Erkelens

september 2010

De afbeeldingen van graancirkel zijn ontleend aan: Johan Keijser en Judith K. Moore, Werken met de Graancirkel Codes, Dolphins & Whales Publ., 2009. *HIER*

Op zondag 19 september geef ik in Haarlem een workshop met de Canadese Loryn Ka Strong. Het thema zal de genezing van het mannelijke zelf en de terugkeer van de Godin zijn. Deze gezamenlijke workshop is gepland bij mij thuis (Suzette Noiretstraat 36, 2033 AV Haarlem) van 10.30 tot 17.00 uur. Bij een grotere opkomst/aanmeldingen zal deze meeting plaatsvinden in het Soefi-huis in Haarlem. Je bent welkom! (Kosten bedragen € 55,-) Nadere gegevens staan op mijn website: Workshop ‘The Return of the Divine Feminine’

40 gedachten over “De terugkeer van het vrouwelijke principe..

 1. http://www.youtube.com/watch?v=h-wF5IDvsPo
  Mooi mooi
  Zo/n 20 jaar geleden heeft een Moeder mij ingewijd in speciale leringen, Waarvan nog steeds geen spijt.
  In internettelijke-Stilte heeft zij haar eigen pad,
  Hier kunt U iets van haar lezen alszijnde een mystieke kat.
  http://www.ayurvedadokter.nl/biografie.htm

  Daarna hebben vele inwijdingen door “Toeval” mij bereikt,
  Waardoor ik een gegeven als tip heb hoe ik Cropcirkels bekijk.
  De Quintessentie van Graan/Man-d’Allahs ligt m.i. in het woord Quint.
  waar het getal Vijf (5) zich door de elementen spint.
  http://www.google.nl/images?q=Tattva&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=1024&bih=581

  1. @Budhy
   ooit `per toeval` de biografie van drs. Victor gelezen.
   Waarom ik op de site verzeild raakte weet ik eigenlijk niet meer.
   Ik ben gaan doorlezen omdat de zin-`Ik had het niet naar m’n zin op deze aarde en voor mijn gevoel kon het noodlot ieder moment toeslaan`- mij raakte.
   Bijzonder om iemand zoals Ma als leermeester te mogen hebben, om zo tot je levensdoel te komen.

  2. Heya Yippy YeP Yeah
   Dat was het ook Lianne! en heb er nooit geen spijt van onder mijn dakpanne.
   Als een Esseen ben ik daar ingewijdt en nam toen snel Afscheid.
   Dit had mij allemaal moeten gebeuren Toen kwamen Ashtar en Baba-Ji in mij kleuren.
   En dit opende vele innerlijke deuren maar daar ga ik niet over zeuren.
   Wat het doel hiervan allemaal is zie ik hopelijk net voor of na de 2012 kerstmis.
   Als ik in India had geleefd was ik nu een heilige geweest
   Gelukkig dat het nuchtere leven hier mij niet zo’n leven Geest.
   😉 Toch?
   http://www.youtube.com/watch?v=xTgU4l0dnGU

  3. ??? Wat is dit? Dit lees ik later thxs
   Gaat het over de ChristosMaitreyaanse OverGeest? Wat een Feest.

   Weet je hier nog een In-Buitenaards-Esoterisch-Ge-Haim in een Reim.

   Die Cropcirkels zijn niet alleen voor de mensen dat zijn Arrogante wensen.
   Vele soorten Aliéns communiceren Man-d’Allisch Zo met elkaar als begrijpend Gebaar.
   Want die vele soorten BuitenAardsen kunnen niet altijd Telepatisch met elkander Aarden….!

   http://www.youtube.com/watch?v=4dQ2jV5lm5A

  4. Mooi stukje over die Herinnering van die Esseen Dat is wat ik Meen.
   Maar velen hebben iets niet juist begrepen en hebben zich iets laten opschepen.
   Dat wat men eigenlijk met “Jezus” bedoeld is een Sjamaan ’t-is maar hoe je het voelt.
   In verschijdene Frequenties en Gradaties in diverse dimensies en lokaties
   Jezus en Aliéns zijn nooit van Aarde weggeweest Een Waarheid zo onbevreesd.
   Wat dat betreft zijn We Het allebei tegelijk, Verschijdenheid van eenheden maakt ons Rijk.
   Van de Aliéns zullen we mogen leren dat we elkander maar eerst moeten Accepteren zonder te begeren te Respecteren.
   En dit is hier voorlopig nog v/d baan maar we zitten ertegen aan.
   Eerst maar Accepteren dat je al een Alién bent, die zijn eigen schepping als voorouder hier al kent.
   We testen onze eigen creatie hier uit als Buitenaardse in een Menselijke Huid.
   Nogmaals Ons In-Geestelijk ZielsRijk Spirituele Psyche is van buitenaardse komaf net als je grofstoffelijke lichaam is van een Aardse Draf.
   http://www.youtube.com/watch?v=oti_egSo10s

 2. In het 200.000 jarig bestaan van de mensheid heeft de stoere man nog nooit vrede op aarde weten te brengen. Wel het tegendeel. De wereld is vandaag de dag nog vergeven van de stoere oorlogen. Vroeger in Amazonegebied in Brazilië deden de dames van twee stammen, die al eindeloos in oorlog waren met elkaar, daar iets aan. Als er kinderen geboren werden doden de moeders de jongetjes. Enkele tientallen jaren later was er dus eindelijk vrede!!!!

  1. Vroeger moest de man de vrouw versieren, dat is in NL tegenwoordig eerder andersom.
   Dus mannen waren wel stoer maar niet zo slim! 🙂

  2. Neem een willekeurige homogene gesloten groep vrouwen zonder mannen en de meest gruwelijke (psycho) oorlogen vinden onder het rokende tapijt plaats en inderdaad de meeste kerels zijn te stom en te afgestompt om in de gaten te hebben wat er precies gaande is. Politiek correcte chemische castraten, de mannetjes zijn tegenwoordig ongewenst en de vrouwen worden geleerd via de snoop media hoe je elkaar intensief met plastic voorbind appendixen kunt bewerken.

  3. Grootste misverstand… Als we spreken over het mannelijk en het vrouwelijke..
   Mannen zijn mensen, vrouwen zijn mensen..
   Mensen hebben een vrouwelijke en een mannelijke component. Hun fysieke presentatie, hun fysieke manifestatie is slechts een vorm.. De inhoudelijke manifestatie van de ziel is het gevolg van de werking van beide krachten in een polaire (duale) wereld.
   Uiteindelijk is alles EEN. Mannelijk en vrouwelijk smelten ineen. Weg dualiteit. Heel mens.

  4. Yep Dat vrouwelijke en mannelijke is Aardse RealiteitsSchijn
   En hier op Aarde is De Vrouw soms nog mannelijker dan de man van wege haar WO/MAN zijn
   Zij zouden dan via een dna botje uit ons zijn gekomen maar vergeet niet dat Zij Nu de Geboortepoort is van Alle mensen die hier wonen.
   Vrouwen staan hierdoor dichter bij die Buitenaardse”Goddelijke” natuur Een simpele wijsheid zo goedkoop en niet duur.

   http://www.youtube.com/watch?v=OafqYNCzq5U&p=9B9CF2183570EAAD&playnext=1&index=3

  5. En toch zie je meer vrouwen in een broek dan mannen in een rok. Als je het zo bekijkt lopen mannen emancipatie-technisch achter tegenwoordig.
   Vandaar de broekrok natuurlijk!

  6. Nog nooit gezien: vrouwen met rode oortjes tijdens een modeshow.. ahum.. Zijn die Chippendales aan hoger wal geraakt?
   Enne… Verbeeld ik het me nou of is het zo dat die kilts ook weer korter worden enzo.. 🙄

  7. hehehe 😛 Leuk lianne
   Stevige bries erbij en je hebt een Marilyn Monroe sequel, alleen dan anders…
   Ik denk dat juffrouw Jannie het verkeerde bedrag aanslaat als ik morgen zo ga winkelen.

  8. Leuk ook Lianne dat Credo Mutwa weer terug komt in dit verhaal.
   Een tijdje terug een interview gezien met hem.
   Heeft veel indruk gemaakt op mij, over de Chitauri en zo…, enge vurige koper eters met een penetrant doordringend dow chemical luchtje en geen genade, operaties op mensen zonder verdoving, dood eng allemaal…

   Als je een stukje van hun koperhoudende huid eet word je onoverwinnelijk gezond, als je het overleeft want eerst word je er doodziek van, en als je het overleeft dan kan je ook heel oud worden.

   Inderdaad Guido, we moeten maar weer eens terug naar hoe het oorspronkelijk was in de oertijd, in den beginne toen mensen net zo sterk en wijs als Jerommeke waren.

   Pijl en boog waren niet nodig want 1 doordringende blik op een vogel en het arme beessie viel voor je voeten uit de lucht, das pas power. Was toen schijnbaar heel normaal allemaal.
   Die lelijke groene salamanders hebben ons doormidden geknipt in mannen en vrouwen, werden we kwetsbaar en afhankelijk van dus gemakkelijker te manipuleren en controleren.

   Buddy Bud kan daar vast wel een mooie rap rijm op maken.

   De kracht van het mannelijke en het vrouwelijke in 1 HuWoMan.
   Hee Bud Dat Wo staat toch voor de Djinn?!
   Dat zijn vuurgeesten toch?
   Tenminste volgens de ’the Arrivals’ serie?
   Is dat hetzelfde als het olielampje van Aladdin?
   Drie keer wrijven en dan komt ie er uit en mag je een wens doen.
   Best eng allemaal, ik probeer het maar niet want er schijnt een prijs aan vast te zitten aan zo’n wens.
   Het laatste wat ik gehoord heb is zogenaamde ‘Conformers’ die voor 85% uit Silicium bestaan en zich laten vergezellen door de ‘Tall Whites’ omdat ze zelf te heet zijn om aan te pakken, volgens de gebroeders Pickering in gesprek met Camelot.
   En als ze spreken dan klinkt het voor ons als vallende steentjes in een metalen emmer.

   Quote:

   Credo Mutwa is een Zulu Shaman en een verhalenverteller.
   Afrikaanse mythen en tradities vertellen over de geschiedenis van de mens op aarde.
   De mens had geen geslacht en was volledig telepatisch…
   Toen de Reptilianen kwamen, beloofden ze om ‘goden’ van hen te maken.
   Met mooie praatjes werden ze verleid
   om een groene of een oranje grot binnen te gaan –
   een metafoor voor vertrekken waar hun aardse DNA werd gesplitst en veranderd.
   Wie de groene grot betrad kwam als vrouw naar buiten.
   Wie de oranje grot koos werd man.
   De mannen en vrouwen vonden elkaar walgelijk en afstotelijk.
   Mannen met zo’n slang tussen hun benen
   en vrouwen met rare ballen op hun borst.
   Een universele wet, ‘soort zoekt soort’, bleek van toepassing.
   Ze wilden niets met elkaar te maken hebben.
   Er waren hele reeksen gentechnologische ingrepen nodig
   om hun walging voor elkaar om te zetten in een kunstmatige aantrekkingskracht
   en om het ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’-commando
   in hun DNA te programmeren.
   De verdeel en heers tactiek is op de mens als soort
   zowel in lichamelijke als geestellijke zin toegepast.

   Uit: Matrix V:The Gold Edition/Ancient Earth – Loss of Innocence

   Lang geleden hadden mensen op aarde een schijnbaar ideaal bestaan.
   Ze verenigden beide geslachten in een enkel lichaam.
   De meeste van die lichamen zagen eruit als die van de moderne man,
   met uitzondering van de genitaliën.
   Van de buitenkant zag dat gebied eruit als bij de moderne vrouw.
   Maar zowel de mannelijke als vrouwelijke organen bevonden zich in het lichaam.
   Ze konden zich dus voortplanten met wie ze maar wilden
   en ze konden ook bewust regelen of ze een kind wilden of niet.
   Ze konden genieten van seksuele gemeenschap
   zonder het risico van ongewenste zwangerschap.
   Ze konden de groeimatrix van het vrouwelijke eitje
   gescheiden houden van het mannelijke zaad.
   En natuurlijk produceerde elk mens in die tijd
   zowel het zaad als de matrix.

   http://www.ascensie.nl/DNA.htm

 3. Ik las al die mooie zaken over de mooederenergie en het vrouwelijke en ik moet zeggen dat ik me totaal niet thuis voel in deze wijze van communiceren. Dat is toch gek, ik begrijp het wel maar zou zo graag willen horen van vrouwen die zich innerlijk geroepen voelen om hun missie neer te zetten en dat vertalen in daden en handelingen in het klein in hun eigen omgeving. Het is allemaal zo groots.
  Ik voel mij ook een moeder, vrouw die zich sterk verbonden voelt met moeder aarde, die dat in het diepst van mijn ziel voelt maar zo gauw er woorden aan gegeven worden en het zo groot wordt gemaakt dan verliest het zijn kracht.
  Ik respecteer iedereen die op dit gebied zijn steentje bijdraagt en mijn reactie zal wel het nodige oproepen. Maar
  moeten wij het allemaal zo groots zien? Kunnen we het niet dichter bij huis brengen zodat ieder zich kan herkennen in het werk wat gedaan moet wordent. Vooral door diegenen die niet zichtbaar zijn. Het downloaden van energie, channelen en al dat soort zaken, moet dat nou. Kunnen we elkaar niet gewoon inspireren, steunen en samenwerken om de vrouwelijke energie
  naast de mannelijke te zetten en ons niet te laten overheersen en zo tot een gelijkwaardige samenwerking te komen in onszelf, onze relatie en in de maatschappij.
  Dat kan iedereen toch begrijpen. Ik begrijp wel wat er wordt gezegd, maar de taal spreekt me niet aan.
  Mag het een beetje minder zijn misschien?
  Ik hoop dat er tenminste iemand is die begrijpt wat ik wil zeggen.

  1. @Riet, ik kan me er iets bij voorstellen dat de woorden keus in dit artikel voor veel mensen overkomt als geheim schrift of zweefvliegen. Dat is voor sommigen een uitnodiging zich te gaan verdiepen, en voor een ander een ergernis of een worst, dat lijkt me de normale gang van zaken. Ik persoonlijk geef de voorkeur aan eenvoud en duidelijkheid, maar wat daar onder te verstaan zal verschillen van mens tot mens onder de huidige omstandigheden denk ik dan.

   Kabbalah werkt met archetypes, dus volgens een soort stappen-plan. Dat op zichzelf geeft al een compleet eigen context aan de manier waarop bewustwording indaalt.
   Als je het kan plaatsen heb je er vrede mee volgens mij.

  2. Ik snap die drang naar sensatie nooit zo in spirituele context. Voelt tegenstrijdig dan ergens he.

   Het mannelijke en het vrouwelijke moet je volgens mij voelen, allebei aandacht schenken, een maken.
   Dan zijn al die woorden alleen maar belemmerend, ga je denken, piekeren, verder zoeken.

   Het gaat er altijd om om volledige eenheid van alle schijnbare tegenstellingen te maken. Het mag er allemaal zijn.

  1. Hebben ze het hier niet over de ongeíndividualiseerde/Sexe alszijnde een Alién of zoanders Engel Eerst mogen ze ons dan vangen met een soort lichtHengel.
   Veel Aliéns zijn geslachtloos omdat ze over dit Aardse dierlijke zijn geloosd.
   Maar niet Allen En er zijn Daar een paar lekkere stoten met Ballen.
   http://www.youtube.com/watch?v=yUTE8W_IBkY

 4. @Guido. Wat laat je hier je gebrek aan kennis zien. Wow, de jaren 60 revisited. Een en al zweverigheid, holle woorden. Beste Guido, in deze wereld bestaat geen eenheid, en dat heet gewoon de dialectiek. Dit soort vrouwelijke new age onzin blijft maar verkondigd worden. Maar goed, je krijgt er de workshops wel mee vol. Want ja, de goedgelovigen zullen en moeten natuurlijk 1 worden. En dat te willen is nou precies vrouwelijkheid, namelijk vorm, en niet inhoud. Want inhoud is manlijk. Hoeveel workshops heb je daar eigenlijk voor nodig?

  1. Hahahhahaha… Over holle woorden gesproken Jan.. Inhoudelijk nog iets te melden? Of ben je alleen effe lekker aan het ‘mannelijk mekkeren..? 🙄 Er staat alleen maar buitenkant in je reactie, weet niet of je het ook doorhebt? Maakt verder niets uit, Hahhahaha.. Heeeerlijk Jan, you make my day! Is het niet simpeler gewoon inhoudelijk te reageren, beetje vrouwelijker zeg maar..
   🙄 Maar ik snap je wel hoor, je hebt het over de witte en zwarte punt in de yin-yang-figuur.. Of zoals we het netjes in de Fung Shuei zeggen: “The two sides in one is not simply head and tail of one coin. It is even more than I am inside you while you are inside me type co-existence. Yin is originated from Yang and Yang is originated from Yin. They encircled and embrace each other. The constant moving balance is the ideal image of harmony.”
   Juist ja, het vrouwelijk-mannelijke en het mannelijk-vrouwelijke.

  2. Hoi Jan,
   Een heerlijk dualistisch artikel hierboven, even uit de losse pols geschreven.

 5. man en vrouw ontstonden in de eerste dimentie. Later zijn we verhard en gematerialiseert. maar een vrouw heeft ook mannelijke eigenschappen en andersom. Iedereen heeft geleerd zich te gedragen als een man of vrouw, of iets ertussenin. We zijn daarom afgesneden (navelstreng doorgeknipt) van een deel van ons zijn, dit werd afgestraft door onze opvoeders (b.v. schaamte). Maar we zijn alles, en alles is ons! Denk daar maar eens aan, als je je kaders loslaat! Voel je vrij alles te zijn!

 6. @indigo Jaaa, als dan toch de aarde zou transformeren, dan is dit ook meer dan wij nu kunnen bevatten! Dus niet alleen maar vrouwelijk. Dit is primitief denken! Die workshops zijn dan dus niet gericht op transformatie! Hiervoor kan dus niemand die opgegroeid is binnen dit systeem een workshop over geven. Dit bevestigd het systeem alleen maar, je komt er niet verder mee!

 7. en…..die energie wordt niet gedownload… het was er al die tijd al! Na alle smurrie (rollen in haar toneelspel), moet het gewoon wakker worden, net als bij ieder mens in ontwikkeling. Ze moetten niet zo ingewikkeld gaan doen hoor!

 8. Namaste,

  Ying en yang realiseren. Man en vrouw zijn een. Team Taoisme. Boeddisme is daarna de werkelijke bevrijding van de geest.

  En volgens de Dharma is iedereen in een vorig leven elkaars moeder geweesd. Vrouwen behoren inderdaad geeerd te worden. Maar raak niet uit balans want dan komt het mannelijke aspect weer tekort.

  Free your spirit and reach Nirvana.

  Ohm shanti.

  1. echte mannen, mannen van eer, houden niet van miljarden vrouwen op één wijze, zij houden van één vrouw en laten haar dit blijken op miljarden manieren!

   echte mannen, mannen van eer, Zij beschermen de zwakkeren, de kinderen en de vrouwen des aarde. het is hun plicht als man zijnde veiligheid te waarborgen.

   echte mannen, mannen van eer, zij werken om te leven en de monden van de hongerige en zwakkeren te voeden.

   echte mannen, manner van eer, zij zullen enkel hun fysieke kracht en mogelijkheden gebruiken om rust in chaos te scheppen, vrede te bewaren en de verwerken van de vrije wil te bezegelen.

   echte mannen, mannen van eer, zij kennen geen angt, nog voor het vuur, nog voor de dood, nog voor het duister zij zijn de muur tussen het donker en het licht.

   echte mannen, mannen van eer, zij zijn de dolers des aarde, verguist door het duister, gebracht voor het licht.

   De mannen van eer zijn geboren in het jaar van de os, toen de kracht van de leeuw zich bevond in het 9e huis.

   Zij zullen de massa bewegen, zij zullen de massa geleiden naar de weg.

   Zij zullen zich zij aan zij scharen opdat de dag des handelen zal aantreden en zij op wijsheid balancerend door de eigen kracht verdubbeld zijn en de bezegeling van de vrije wil des mensen zal worden verwerkt.

   Dit opdat er een dag zal zijn dat het hemelse zich op aarde manifesteerd en de gelijkheid die de mens is, in eenheid zal worden betreden, en een ieder het recht op leven in liefde, licht, waarheid en vrede met zichzelve en de naaste mens zal geschiedden.

   In naam der vrije en de hoogste wil der kosmos zullen wij zijn, de mannen van eer, des uomo d’onore

   ik ben Léon, zij noemen mij; un uomo d’onore en zo zal ik zijn.

  2. Mooi Léon,

   Dit gedicht kwam ik ooit eens tegen en heb ik ingelijst.

   Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,
   Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

   Indien, waar and’ren aan u twijf’len, gij uzelven kunt vertrouwen,
   Maar toch die twijfel aan uw trouw ook kunt vergeven en verstaan;

   Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,
   En, als een lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert;

   Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,
   En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

   Indien ge dromen kunt – nochtans u niet door dromen laat regeren;
   Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alleen;

   Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,
   En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

   Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,
   Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

   Indien, als ’t werk van heel uw leven voor uw ogen wordt gebroken,
   Ge ’t weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot;

   Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,
   Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar meer gewin,

   En ’t is mislukt… en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen;
   Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

   Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen
   Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

   Opdat ge nog een laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,
   Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel; Zet door!

   Indien ge met de menigte, maar ook met Vorsten kunt verkeren,
   Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

   Indien welmenend vriend, noch fel verbitterd vijand, u kan deren;
   Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

   Indien ge nooit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,
   Maar elke vliedende seconde naarstig arbeidt aan uw plan,

   Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,
   En wat oneindig meer betekent dan m’n zoon,

   Zijt ge een MAN!

  3. Heel mooi Martijn, heel waar voor mij!

   Van wie is dit ‘gedicht” ik kon deze nog niet!

   het geen ik schreef is de “eed van de familie man” de man van eer, ooit gesticht door de famillies van hoge middenstand die trachtte de brug te slaan tussen elite en arm..

   helaas heeft de geschiedenis geleerd hoe mijn/onze voorvaderen zijn vermoord en verband door de soldaten van de elite.

   er zal een dag komen dat de vendetta jegens de elite word bezegeld en de mens word gevrijwaard van de huidige gebondenheid.

   daarom moeten we elke dag trachtten de naaste mens wakker te schudden, waarheden voor te spiegelen en te verbinden zodat de kritieke massa snel bereikt is en we naar voren kunnen treden en de mensheid waarlijk kunnen dienen in harmonie met elkaar en natuur.

   En ik denk dat dit zal geschiedden nog tijdens mijn en jouw eigen aanwezigheid hier op aarde!

   dank voor je gedicht, als ik hem kan achtehalen zal ik hem naast de eed hangen!

   gr.

  4. Vendetta en het ware zorro gevoel
   Mannen trekt allen ten strijden tegen enge ernst en zijn bruin1 companen
   Twee dikke vingers op straat in de Vette V Vorm
   Tijd voor T-shirts met graffiti, we hebben een graficus nodig Budhy!

   Koefnoen – Week&N!wz: Ernst Hirsch Ballin
   http://www.youtube.com/watch?v=9MMNeXtIMEk

   door hyena
   Overigens……….ben ik een fel tegenstander van inetrnetcensuur en wat voor censuur dan ook, maar verbazen doet dit alles mij niet.

   Ik waag hier te voorspellen dat het allemaal nog veel erger zal worden………de censuur.

   Overheden, bestuurders, regenten en hun sinistere opdrachtgevers houden helemaal niet van vrije burgers, niet van vrije meningsuiting, noch van democratie……………. ook al zeggen die smeerlappen van wel.

   Gatverdamme……………………

   http://www.nujij.nl/censuur-internet-gaat-er-toch-komen!.9844323.lynkx

   Oh shit we mogen niet strijden van Johan Oldenkamp, dat werkt averechts en daar heeft hij een punt te pakken, maar wat dan, laten we ruchtbaarheid geven aan. Dat klinkt als een Ballin zin, we gaan ruchtbaarheid aan alles geven. Klokkenluiders online moeten natuurlijk sluiten van Ernst, dat is wel duidelijk.

  5. En wie is Johan Oldenkamp dan wel niet? Strijden heeft vele kanten in het verschiet!
   Heb je een woordenspeling nodig dan graveer ik die hier snel
   Een mandala nodig? Pak maar wat je hebben wil of ik maak hem wel.
   Tja het nieuwe verkapte Nazisme rukt nu snel weer op.
   Censuur is van Alle dagen en behoort tot die waardeloze politieke Top.
   http://www.youtube.com/watch?v=r1PbffNcbCo&feature=fvst

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.