Advertentie

Het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke..


xmaria magdalena

x

x

x

Het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke..

2015 © dr. Herbert van Erkelens / deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Om een duistere reden staat er in de bijbel dat God hemel en aarde geschapen heeft. In feite gaat het volgens de Hebreeuwse oertekst om de Elohim, maar die worden in de joodse traditie als rechters opgevat. Het Hebreeuwse JHWH wordt als Adonai, ‘Vader’, uitgesproken en daarmee is de Moeder God uit het zicht verdwenen. Er is de Here God overgebleven, een Vader God die een avontuur aangaat met het joodse volk waarbij Kanaän, het beloofde land, centraal staat.

Dit land ligt in een regio waar hevige gevechten en bombardementen normaal zijn. Hoe is dat mogelijk? Het medium Judith Moore heeft al jaren terug ontdekt dat de God van de drie monotheïstische godsdiensten onbetrouwbaar is. Er is een Jehova die een God van liefde is en door haar Jahwe wordt genoemd. Maar er is ook een Jehova die een God van oorlog en strijd is en het Midden-Oosten in een groot slagveld heeft veranderd.

Onlangs heeft Judith in een visioen gezien dat Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus de oorlogszuchtige Jehova tot bedaren heeft proberen te brengen. Maria Magdalena ging voor de troon van Jehova staan met haar linkerhand op haar hart en haar rechterhand gericht op de God van oorlog en strijd:

marymags-karmievarya
Maria Magdalena, door Karmie Varya.

‘Jehova, voer de legioenen van demonische legers niet langer naar de oorlog toe om bloed over de mensenkinderen te brengen. Jehova, het kwaad is machtig op aarde en de kreten van de onschuldigen echoën door de hemelen. Ik beveel je nu dat je door het licht zult worden bevrijd en niet langer hele naties zult verdoemen… Jehova, het tijdperk van oorlog moet op aarde ophouden. Roep je legers, zowel die van de engelen als die van de demonen, terug, zoals ik jou nu beveel, opdat de oorlogen in de hemelen niet langer de oorlogen van de wereld zullen spiegelen…

Ik roep de kinderen van God op, elkaar te vergeven en zichzelf te vergeven, want het Tijdperk van Vergeving is het Tijdperk van Glorie. En de woorden die mijn Geliefde sprak weerklinken door de hemelen en door de woorden heen van allen die lijden: Vergeef hen, Vader, want zij weten niet wat ze doen… Gezegend zij het bloed van het Lam, want het bloed van het Lam is het levensbloed en het stroomt in de wateren van de moederschoot als het eeuwige leven.’

Workshop ‘Ontwaak het Goddelijke Vrouwelijke’..
Met deze achtergrond belooft de komende workshop van 24 oktober in Centrum de Zonnewijzer (Aalsmeer) indringend te worden. De kwaadaardige Vader God heeft Moeder Aarde en daarmee het vrouwelijke principe verkracht. Met de ontkenning van de Moeder God is in feite het hart van de schepping ontkend en is onze planeet in een woestenij veranderd. Nu gaat het er volgens Judith om ons te openen naar de mystieke kracht van de Moeder God opdat wij haar zegeningen van licht, haar wijsheid en haar leiding kunnen ontvangen:

‘Wij roepen haar aan om ons te helpen vergeven, om het gewonde vrouwelijke te genezen en als een feniks uit de as van de vernietiging van onze planeet op te rijzen om een toestand van goddelijke relatie met het heilig mannelijke aan te gaan. Het gewonde vrouwelijke, binnen in ons en buiten in de wereld, roept om de kracht van dit licht. Wij komen samen in een cirkel van liefde opdat de macht van de Moeder God via het heilige centrum vloeit om vereniging naar de wereld te brengen.’

De workshop waaraan Judith Moore, Renske Danceskills, John Consemulder bijdragen vindt plaats op een moment dat miljoenen mensen op de vlucht geslagen zijn en de verhoudingen in de wereld zodanig zijn dat geen enkele regering de spiraal van geweld lijkt te kunnen doorbreken. Er zit dan ook niets anders op dan de spiraal van geweld in onszelf te doorbreken en te gaan staan in het licht van een bron die niet door negatieve krachten is verontreinigd en uit zuivere liefde en compassie bestaat.

White_RoseEnigszins onverwacht ben ik zelf ook bij deze workshop betrokken geraakt en ik heb mij afgevraagd wat ik zou kunnen bijdragen. Vanuit de dieptepsychologie weet ik dat het goddelijk vrouwelijke alleen maar in het leven van een man tot vrucht kan komen als hij een relatie weet te leggen met de anima. Hoe je een dergelijke relatie legt heb ik beschreven in mijn sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses.’

Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van wat Judith in haar transmissies over Maria Magdalena, haar dochter Sara en de Heilige Graal heeft doorgegeven. Tegelijkertijd heb ik mijn fantasie laten gaan en van Sara een animagestalte gemaakt die de joodse Joël op het pad van de Witte Roos begeleidt. De Witte Roos is een symbool van Maria Magdalena. Sara zegt tegen Joël:

‘Ik geef je een witte roos ten teken van de zuiverheid van onze relatie en ook als teken van de weg naar heelheid die je bent ingeslagen. Die witte roos speelt een belangrijke rol in het leven van mijn moeder. Ik begrijp niet alles van mijn ouders, maar wel dat zij een weg geopend hebben van duisternis en ellende naar licht en liefde. Wat voor hen persoonlijk telde was dat zij deze weg gezamenlijk gingen om aan alle offers en alle leed een einde te maken. Mijn moeder stond met een witte roos klaar om op paasochtend een nieuw tijdperk in te luiden, het tijdperk van de opstanding. Deze tuin waarin ik verblijf is een herinnering aan dat moment en wordt de tuin van de Witte Roos genoemd.’

In het sprookje heb ik verder de gedachtegang verwerkt dat de erfenis van Ethiopië als het land van de Moeders in Amsterdam terecht zal komen. Een van de redenen is dat Ethiopië in politiek opzicht zo onvrij is dat daar de eigen erfenis van de koningin van Sheba op dit moment niet tot bloei kan komen. Mensen vluchten ook weg uit het naburige Eritrea. Onze hoofdstad is een van de plekken in Europa waar Afrikaanse vrouwen een nieuw leven kunnen opbouwen. Omgekeerd kunnen wij naar Ethiopië reizen om ons direct met dit prachtige land te verbinden. Judith is dit voorjaar met twee vriendinnen in Ethiopië geweest en in de buurt van Axum heeft zij de geboorteplaats van Maria Magdalena bezocht. Ook werd zij zich bewust van de diepe band tussen Ethiopië en Jamaica:

‘In de tijd van de oorsprong van de grote beschavingen van licht vormde Ethiopië als het Moederland van Afrika het hart dat alle takken van de Levensboom verenigde, want Ethiopië is het hart van de Levensboom. Uit het hart van Gods heilige koninkrijk kwamen twaalf takken voort. De tak van Juda is met Jamaica verbonden omdat de Ethiopiërs en de Jamaicanen één volk vormen… De verloren gegane Tafel van Juda spreekt van de goddelijkheid van de mensheid en van de heilige kennis dat we niet gescheiden zijn van de oorsprong van onze ziel en dat alle naties aan één bron van leven ontspringen.’

cfb_bml__71264x

Op Jamaica heeft Judith de Tafel van Juda teruggevonden en daarmee de stam van Juda verenigt:

‘De Tafel van Juda erkent de bloedlijn van de Leeuw en de stam van Juda die Ethiopië en Jamaica verenigt en daarmee de bloedlijn herstelt. Het herstel van deze tak verenigt de gehele mensheid en herstelt de goddelijkheid, de verbinding en de relatie van alle twaalf stammen van David. De Tafel herstelt hun oorsprong in het bewustzijn van God de Almachtige via het Tabernakel van Zion.’

Kortom het gaat niet alleen om de erfenis van Ethiopië, maar ook om de Leeuw van Juda die Ethiopië en Jamaica met elkaar verenigt. Om deze reden droeg Bob Marley enkele jaren voor zijn dood de ring met het zegel van de Leeuw van Juda. Voor hem was Ethiopië enige tijd het beloofde land waar de zwarte bewoners van Jamaica een nieuw leven zouden kunnen opbouwen. Maar keizer Haile Selassie werd vermoord en toen gaf diens zoon Asfa Wossen via de ring van zijn vader aan Marley de erfenis van Ethiopië door.

De Leeuw van Juda is in de Openbaring van Johannes het Lam Gods dat uitziet naar de Bruid die als het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Maar waar gaat die bruiloft plaatsvinden als de hele wereld in brand staat? Volgens mijn sprookje zou Amsterdam een van de aangewezen plekken kunnen zijn. En het gekke is, Sara is het er nog mee eens ook. Eind juli merkte zij tegenover mij op:

‘Maria Magdalena is als Ethiopische volop met de huidige tijd verbonden. Ethiopië is het land van de Moeders en dit land is in Amsterdam aanwezig. Jij hoeft niet naar verre oorden te reizen. Voor jou is het gemakkelijker naar Amsterdam te gaan, afgekort A’dam, de eerste mens. Laat het sprookje werkelijkheid worden. Je hoeft Amsterdam niet te bedenken. Die stad is er al. De stad draagt het verdriet van de verdwenen en weggevoerde Joden. Joël zou er geboren kunnen zijn, maar dan ontheemd in een stad zonder ziel. Laat de Ark uit Ethiopië komen, de Ark die David dansend naar de heilige stad bracht. Droom de mythe verder. Laat A’dam de stad van Sara worden.’

Er is een vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten en een uit Afrika. Vaders en moeders zijn op de vlucht omdat er voor hun kinderen in het land waar zij wonen geen toekomst meer is. In Jeruzalem is geen tempel van Salomo meer, maar in Amsterdam is er een paleis op de Dam. In Ethiopië is de Ark van het Verbond goed verborgen, maar de Ark in het hart van mensen kan ongezien de douane passeren op weg naar Europa als het nieuwe beloofde land. Eigenlijk was de hele aarde bedoeld als het Nieuwe Jeruzalem, maar als dat visioen nu nog te hoog gegrepen is, kunnen we in Amsterdam beginnen, maar ook in Aalsmeer…

WORKSHOP ZET DE INTENTIES

herbert van erkelens
Herbert van Erkelens

Tijdens de workshop gaan we via meditatie, dans en muziek de takken van de Levensboom tot leven wekken. De Levensboom die via de Kabbala bekend is geworden kent in traditionele vorm maar tien takken, tien sefirot of bollen van licht, terwijl er toch minstens twaalf stammen van Israël zijn. Het lijkt erop dat één tak ruw is afgebroken om de harmonie op aarde te verstoren. Irene Vollenhoven die Judith op haar reis van Ethiopië heeft vergezeld heeft al ervaren dat de ontbrekende sefirot tot leven gewekt kunnen worden.

De elfde sefirot staat voor compassie, de twaalfde voor vreugde en de dertiende voor genade. Sara is als het licht van de dertiende Zon, het licht van de Centrale Zon intiem met de dertiende sefira verbonden. En als zij ons oproept van Amsterdam de stad van Sara te maken, dan gaat het erom om door deze smeltkroes van culturen het licht van genade te laten vloeien. Ooit zijn we uit genade gevallen door een gebrek aan compassie. Maar nu staan we op het punt de heelheid van de mensheid te herstellen. En dat gaan we op 24 oktober in praktijk brengen..!

 Herbert van Erkelens

* * *

x

Judith Moore
Judith Moore

x
x

Workshop over het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke

x
Centrum Zonnewijzer

Linnaeuslaan 2 b, 1431 JV Aalsmeer
x

Zaterdag 24 Oktober a.s. 11:00 – 18:00 uur
x

Toegangsbijdrage/donatie: € 66,-
(incl. lunch, koffie en thee)

Een deel van de dagopbrengst is bestemd voor moeders in nood.

De organisatie van de workshop  is in handen van
Renske Skills en John Consemulder
van Centrum Zonnewijzer

Neem voor nadere informatie contact met hen op via:

www.centrumzonnewijzer.nl/

8 gedachten over “Het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke..

 1. Wat heeft onze bijbel nu in “”Gods naam met de Joden te maken”” deze mensen hoeden hun geiten in het oude Mesopotanië, en heten Semieten, de vervalsing van onze geschiedenis is al erg genoeg, om ook nog eens de religies, ideologiese bedenkselen te corrumperen, dat hele verzonnen verhaal over Noach, wij weten toch wel beter waar de mensen evolutie plaats vond, en hun trek over de wereld delen.
  Konden wij maar het echte geschrevene van Johannes de Doper, in zijn grot op zijn nu Griekse eiland lezen, daar staat de eindtijd in beschreven, dat verhaal van de VIER ruiters met de Walkiri is mooi voor de Wagner muziek, maar is het ook de werkelijkheid, nee toch, dat zal een vreselijke vuurbal van een atoom oorlog zijn, en uit die as zal dan de nieuwe Phoenix verrijzen, dat dekens naar zich toetrekken van de Joden krijgt nu zelf zijn vervolg in de Zonnewijzer, jammer, Jenne

  1. En verder hebben de bouwers van de Chriselijke Kathedralen de vrouwen ge-eerd, door het grote ronde glas in lood raam boven de ingang, een stenen vorm te geven van de vrouwelijke Vagina, zo staat dit beschreven, dat lichaamsdeel is de poort naar het leven, de Clitores fungeerd als de bel om deze poort te openen, en de gezegende bevruchting te doen plaats vinden, wat nu over het hoofd wordt gezien is de enorme belangrijkheid om zich voort te planten, om de soort in stand te houden, ja echt daar gaat het om in de basis van het leven op deze planeet, vandaar dat vrouwen beschermd gerespecteerd en gekoesterd behoren te worden, en zeer zeker als zij zwanger zijn, en ja het mengen van rassen is uit den boze, not done volgens de evolutie leer, in de dieren wereld komt het sporadisch voor, maar geeft nooit een plus, bij mensen ook niet, de beauty of the species, is te respecteren, Jenne

 2. Door reacties te cencureren alleen Maar omdat ze een kritische afwijkende mening van het Artikel herbergen doen jullie in niets onder van de gevestigede MSM, meneer en of mevrouw waarheidsbevinder!

 3. En dat het in Ethiopië zou zijn gebeurd, even het Dogon volk vergeten met zijn veel oudere geschreven geschiedenis als welk ander Africaans volk dan ook, plus de oude volkeren van de Gobekli Tepe cultuur, Maria Magdalena was blanke vrouw, net als haar man Christus, hun dienstmeid was een zwarte vrouw, in het verhaal Sarah genoemd, deze zwarte bediensters kwamen vaak uit de Soudan, toen Maria Magdalena aan land kwam in het nu zuiden van Frankrijk met haar kinderen en Sarah, het gebalsemde lichaam van Christes met zich meevoerende, dit verhaal gaat veel verder met alle zwarte “Sarah” madonna’s, en de Montblanc bergen Montauban, de witte berg, en de grafsteen van de witte Dame, in het verhaal van de rijke Priester, de Konings kinderen, vervolgt en vermoedelijk vermoord door de Joden, die bijna in het zuid Franse gebied de Ariêge een Joodse republiek hadden gecreéerd, zij moeten koste wat het kost domineren, en ik werk daar niet aan mee, Jenne

 4. Oei, onwetendheid?
  Dat goddelijk vrouwelijke staat ook centraal in het gedachtengoed van de mannenbroeders in vrijmetselaars verwante loges als de “Odd Fellows”.

  Lees “de keten gebroken” van ds. J.G. Hoekstra en er gaat een wellicht onbekende wereld open.

  Veel zichzelf christelijk noemende kerkelijk betrokken heren zijn tevens lid van zo’n loge. Het aanbidden van het hogere menselijk maakbare ideaal als de “godheid in jezelf” kan zelfs zo ver gaan dat de onwetende vrouwelijke partner thuis en het gezin een demonische binding kan ervaren. Een intieme aardse seksuele relatie is niet meer nodig in het verweven van kennis over het goddelijk vrouwelijke.

  Enfin, de gevolgen laten zich raden met de steeds grotere tegengestelde belangen in onder druk staande gezinsrelaties. Zie hier maar weer eens van los te komen.

 5. “Op Jamaica heeft Judith de Tafel van Juda teruggevonden en daarmee de stam van Juda verenigt”
  Euhm waar is die dan? kon hem zelf niet vinden toen ik er was… 😉

  Bob Marley, zegt wiki, was van 1945 – 1966 Rooms-katholiek, van 1966 – 1980 Rastafarian en van 1980 tot 1981 Ethiopian Orthodox, en daarna was die dood.
  Zijn blanke Britse vader heeft Syrisch-joodse achtergrond, een overblijfsel van de slavenhandel?
  Bob’s moeder was 18 jaar toen ze ging trouwen met de vader.

  Rastafarians leven heel zuiver in en met de natuur en vanuit hun hart en hebben veel kinderen, vaak van verschillende vrouwen.
  Bob Marley is net een god op Jamaica.
  De mensen zijn sowieso heel gelovig, wat de bijbel en het woord aangaat. Ze accepteren geen homoseksualiteit.
  Ik heb er fantastische mensen leren kennen, van jong tot oud, toen ik in een klein dorpje middenin een maand verbleef. Jammer dat de VS/Engeland zo een grote invloed op het leven daar neemt.
  Al decennia het ‘war on drugs’ beleid, het vernietigen van ‘ganja’ maar helaas ook van veel gewone eetbare planten. De gigantische massa’s aan toeristen vanuit de VS (4 uur vliegen van Chicago) soort Palma de Mallorca, laat ook sporen achter. Ik was er in 1993.

  De mensen dromen van Afrika omdat ze oorspronkelijk allemaal uit Afrika komen en door slavenhandel in de Caribische Zee zijn belandt, dat is hun verbinding.

Reacties zijn gesloten.