Advertentie

Ons etherisch erfgoed..


In dit artikel geeft Manuela van der Knaap inzichten in de betekenis van de astrologische samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman die tussen 2008 en 2015 actief is en de zwarte Maan die nu in Vissen staat. (vanaf 10 augustus tot 24 maart 2011). Een heftige tijd..

Manuela van der Knaap

Deze samenstand van Cheiron met Neptunus creëert veel chaos en verwarring en maakt ons bewust wat spiritualiteit en eenheid werkelijk zijn. Tegenstrijdigheden worden zichtbaar en polarisatie en verwarring nemen toe. Daarom nu nog wat extra informatie over hoe jij je eigen weg kunt vinden naar jouw manier van eenheid in deze verwarrende tijden.
Dit artikel gaat over verlichting in deze overgangstijd, omdat hierover nogal wat verwarring is. We maken helder wat  spiritualiteit van de oude en de nieuwe energie nu eigenlijk is. Dit artikel belicht ook ons etherisch erfgoed, dat zich nu in ons aan het ontvouwen is en hoe wij dit erfgoed kunnen gebruiken om een bewuste Schepper te worden van ons eigen leven.

Een aantal symptomen die horen bij de overgang van het oude naar het nieuwe worden belicht, zoals het wegvallen van de hoofdrol van de ‘mind’. We moeten opnieuw leren ons leven en onze structuren te organiseren in de nieuwe energie.

Manuela is gediplomeerd astroloog en heeft een achtergrond in de psychologische astrologie. Ze heeft 4-jarige opleiding gedaan aan de ‘Academie voor Astrologie’ in Amsterdam en haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Evenals vorig jaar geeft ze in het artikel hieronder haar astrologische visie op het nieuwe jaar.

Het ziet er naar uit dat 2010 een jaar met veel vernieuwing en bewustzijnsgroei zal zijn. Oude patronen voldoen niet meer en zullen worden uitgedaagd en ingehaald door vernieuwingen. Vooral vernieuwingen in ons bewustzijn, op technologisch vlak en in onze energievoorziening. Het is tijd om het mes in het oude te zetten en ruimte te maken voor vernieuwing.

* * * * * * *

x

Ons Etherisch Erfgoed

Manuela van der Knaap © augustus 2010

x

In het april- en meinummer van Spiegelbeeld staat het proces van de samenstand van Cheiron en Neptunus in Waterman al uitgebreid beschreven. Je kunt deze artikelen downloaden bij het hoofdstuk ‘Artikelen’, op mijn website Inzichten.com.

Al(lesomvattend)’ van Wilka Zelders (www.shadeshifter.nl)

In dit artikel ga ik meer in op de verfijnde lagen van deze astrologische stand. De zwarte Maan die het kanaal aangeeft waar de instroom van kosmische energie nu op inwerkt, staat in Vissen en tilt de werking van het etherische op naar een hoger kosmische niveau. Het etherisch veld is zich enorm aan het ontvouwen in ieder van ons en dat ervaren wij als één van de veranderingen.

Deze energie-instroom van het kosmische octaaf van Vissen is opnieuw begonnen op 10 augustus (in maart en april 2010 was deze energie ook actief) en duurt tot 24 maart 2011. Het is een soort snelkookpan om ons naar eenheid te brengen. Alle oordelen in ons (Maagd) krijgen we te zien en te voelen, zodat we de afgescheiden delen kunnen integreren in de eenheid die we zijn.

Overgangstijd
We verkeren nu in een overgangstijd van onze evolutie als mensheid. 2012 wordt vaak genoemd als brandpunt voor deze verandering. Er zijn zeer veel verschillende theorieën over 2012 en deze overgangstijd. Wij bevinden ons tussen twee tijdperken in. Opgedane ervarings- en levenswijsheid van het oude tijdperk van Vissen wordt nu gedolven en de inzichten van het nieuwe tijdperk van Waterman zijn zich nu aan het openen. De kern van deze collectieve transformatie is de vorming van een nieuw bewustzijnsniveau in de mensheid. Dit is een geleidelijk proces dat zich innerlijk in ieder mens (als onderdeel van het collectief) ontvouwt.

Verwarring
Ieder komt vanuit een andere achtergrond en heeft dus een andere invalshoek. We kunnen het beeld van de vogel gebruiken om het evolutieproces van ons collectief helder te maken. Sommige mensen zijn pioniers en begeven zich vooraan in de snavel en anderen weer in de staart om te zorgen voor stabilisatie van het geheel.

Zelfs in je eigen leven kun je in het ene de vernieuwing leven en in het andere weer stabiliteit vinden in bestaande structuren en oude wijsheid. Want ieder mens is in zichzelf ook weer een collectief. Het oude en het nieuwe lopen dus door elkaar heen en creëren soms heel veel verwarring. Het oude is niet meer zo zeker en vast en het nieuwe is er nog niet. Dit proces van integratie van oud en nieuw is in de zomer van 2010 op haar hoogtepunt. Je kunt hier nog meer over lezen in het zomerartikel van 2010 deel I en II op mijn website.

Verlichting van de enkeling
Ook in het spirituele krijgen wij andere inzichten en lopen het oude en het nieuwe door elkaar heen. Het oude spirituele systeem wordt vaak door verlichte goeroes geleid. Zij laten ons zien wat we moeten doen om verlichting te bereiken. Deze verlichting wordt gepresenteerd als een constante staat. Ze is vaak verbonden met een religie en is te bereiken door de enkeling die veel aandacht besteed om zijn of haar bewustzijn te verruimen.

Collectieve verlichting
De nieuwe spiritualiteit is niet meer verbonden met een religie, maar dient een evolutionair proces van ons collectief naar een nieuw bewustzijnsniveau van het geheel. Het is een manier van leven en wil dus geïntegreerd worden in het dagelijkse bestaan. Velen voelen zich geroepen om bij te dragen aan een samenleving met meer verbondenheid, eenheid en liefde. Iedereen heeft zijn of haar stukje van de Bron in zich. Dit is de Godsvonk en uit zich in een kernkwaliteit (zwarte Maan) die verbonden is met de eenheid van de Bron. Deze autonome en authentieke kernkwaliteit van jouw wezenskern laat zich kennen door eenheidservaringen, diep weten en zien wat de goddelijke bedoeling is.

Groei naar verlichting
In deze nieuwe spiritualiteit ervaren we groei en spontane momenten van persoonlijke verlichting van binnenuit. Vaak vindt dit plaats in workshops en door samen te ZIJN in groepen of andere momenten. Als we spontane verlichtingservaringen hebben, werkt de Godsvonk actief door ons heen. (Meer info zie‘Kosmische astrologie‘ op mijn website)
De werkelijke inzichten en wijsheid van de nieuwe spiritualiteit komen door ervaringen van binnenuit, waardoor de behoefte aan goeroes die verlichting voorleven, afneemt. Deze spontane bewustzijnsverruimende ervaringen maken ons onafhankelijk en zetten ons op eigen benen. We worden autonoom en gaan onze authenticiteit herkennen en onderkennen. (Pluto in Steenbok) Gelijkwaardigheid is een sleutelwoord en we vinden zelf onze verlichting in momenten door onze eigen weg te gaan in het leven. Ieder levend vanuit het authentieke Zelf, dat op een natuurlijke manier dienstbaar is aan het geheel.

Integratie van verlichting
Deze verlichting is op dit moment nog geen constante staat, omdat het collectief nog niet op een stabiele octaaf is aangekomen (5de dimensie). We kunnen topmomenten beleven van verhoogd bewustzijn om vervolgens weer andere aspecten van een lager bewustzijn in onszelf te ervaren. En dit allemaal om de verlichte inzichten te kunnen integreren in het totale collectief van wie jij bent en daarmee ook in het collectief bewustzijn van onze planeet.

Realiteit in spiritualiteit
De huidige langdurige samenstand van Cheiron en Neptunus in Waterman (2008-2015) laat ons de wond voelen en zien waar afgescheidenheid in spiritualiteit aanwezig is. We gaan de daadwerkelijke ervaringen met spiritualiteit en eenheid onder de loep nemen en dan wordt ons pas echt heel duidelijk waar afgescheidenheid en macht aanwezig is. Daardoor staan religies nu zo onder vuur en komen de ervaringen van misbruik van de Rooms-katholieke kerk nu aan de oppervlakte om geheeld te worden.

Etherische lagen
Ook in het ‘alternatieve veld’ van spiritualiteit laat deze samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman zich voelen. We krijgen meer bewustzijn over de ongeziene wereld, de etherische lagen van het bestaan. Dit is een wereld van enorme verfijning achter de oude energiesystemen die nu in het alternatieve veld van de spirituele wereld worden erkend (ook Pluto die nu in Steenbok staat geeft dit extra vernieuwing van systemen). We evolueren van een zeven-chakra-systeem naar een meeromvattend kosmisch systeem, waarvan onder andere het chakra- systeem anders is. Sommige ervaren twaalf chakra’s, dertien of veertien, maar uiteindelijk verdwijnt ook deze structuur weer als we deze kosmische energie hebben geïntegreerd en we stabiel functioneren in het kosmisch bewustzijn.

Verloren verfijning
De pijn van de kosmische wond van Cheiron is de drijvende kracht achter het bewust worden en het opnieuw in gebruik nemen van deze Neptuniaanse subtiele kosmische energielagen en ons etherische erfgoed. Deze wond laat ons voelen en herinneren dat we door het indalen in de stof de verbinding verloren zijn met de meer verfijnde lagen van ons etherlichaam. Door het verlangen deze verfijning opnieuw te leven, trekken we deze ervaringen onze realiteit in.

.

Ons etherisch erfgoed
We zijn deze etherische lagen in ons nu weer aan het herkennen, erkennen en integreren. De zwarte Maan staat nu tot 24 maart 2011 in Vissen en tilt de ervaringen en werking van het etherische op naar nieuwe niveaus van omvattendheid. Deze zeer verfijnde lagen laten zich het beste ervaren vanuit de stilte in je hart. Deze energie ontvouwt zichzelf en maakt dat alles een plekje vindt in de eenheid verbonden met de Bron.

Dit heeft tot gevolg dat wij onze scheppings- en materialisatiekracht ook weer kunnen gaan ervaren.

We worden ons weer bewust van ons etherisch erfgoed en de mogelijkheden die wij als mens ter beschikking hebben. Het begint bijvoorbeeld met het voorzichtig scheppen van een parkeerplaatsje en kan zo uitgroeien tot grotere Scheppingskrachten. (Pluto in Steenbok, Cheiron conj. Neptunus in Waterman en Saturnus Maagd/Weegschaal oppositie Uranus en Jupiter in Ram)

Astrale energie
Ook leren we het astrale te onderscheiden van ons etherisch erfgoed. Astrale energieën zijn voornamelijk afwijkingen en illusies die in het etherisch veld kunnen hangen. Overblijfselen van oude ervaringen waarvan de indrukken nog aanwezig zijn en niet verwerkt of geïntegreerd. Als we niet verbonden zijn met onze Wezenskern/Godsvonk en dus niet in onze verticale as ZIJN dan vertroebelen de astrale energieën onze ervaringen. Daaruit komen dan vooral projecties en spiegelingen voort. Ook astrale wezens kunnen aanhaken op deze energieën in je etherische veld. Daarom is het belangrijk hier onderscheidingsvermogen te hebben, zodat illusie kunnen worden doorzien. (Cheiron conjunct Neptunus in Waterman)

Verwerking
Als  potentiële scheppingskrachten zich in ons openen dan worden wij ons ook bewust van de oude wonden en misstappen die hiermee zijn gemaakt in het verleden. Als mensheid hebben we door onze vrije wil een zeer lange geschiedenis met gebruik en misbruik van scheppingskrachten. De val van Atlantis speelt hier een grote rol in. Verwerkingen van deze lessen die we als mensheid geleerd hebben, zijn ook zichtbaar op het wereldse toneel.

Films en het collectieve zijn beide verbonden met Neptunus. Als je goed kijkt achter het uiterlijke vertoon en spektakel van de huidige films, dan laten zij ons zien waar het collectieve onderbewuste zich mee bezig houdt. Films die nu in de bioscoop te zien zijn, zoals ‘The last airbender’ en ‘Sorcerers apprentice’ laten zien dat we oude magische scheppingservaringen aan het verwerken zijn en opnieuw willen aanspreken.

Bewustzijn over scheppen
In het proces van het weer tot ons nemen van onze autonomie en scheppingskracht is er veel verwarring over wat we wel en niet kunnen vertrouwen. De trauma’s laten zich ervaren, door (vaak onbewuste) heftige reacties en projecties. Oude gevoelens van onveiligheid komen weer aan de oppervlakte, zodat het trauma verwerkt kan worden. Hierin is het mogelijk om bewust te worden dat we kunnen scheppen vanuit verschillende lagen in onszelf. Je kunt scheppen vanuit je wil, maar ook vanuit je hart. Alleen het voelen en ervaren in het hier en nu kan uitsluitsel geven of het veilig is of niet om je ergens mee te verbinden en je scheppingkracht in te zetten.

Veilig of niet
In deze verwarrende tijden is nietsmeer zeker. Vooral door de huidige vormen van communicatie via Internet en de mobiele telefoon, is er zoveel verschillende en tegenstrijdige informatie beschikbaar, dat we op allerlei fronten door de bomen het bos niet meer kunnen zien. We kunnen alleen nog maar zelf en in het moment beoordelen of iets goed is voor ons en voelen, weten of ervaren waar de oorsprong ligt. Welke resonantie zet het in jou in gang, word je er blij van of niet? De oorsprong en intentie zijn altijd voelbaar in het moment.

’Scheppend Hart’ van Wilka Zelders www.shadeshifter.nl

Schepping van het hart
Als je vanuit het hart schept, dan ontvouwt deze schepping zich zelfstandig, op een natuurlijke manier als vanzelf en werken de subtiele etherlagen (waaronder de element/natuurwezens) mee. We scheppen dan vanuit ons etherische midden; het hart. Dan ontstaat er een schepping die eenheid teweegbrengt en zich als vanzelf ontvouwt. De energie stroomt doeltreffend en met gemak en alle puzzelstukjes vallen als vanzelf in elkaar. De synchroniciteit is dan enorm.

Deze scheppingen van het hart zijn verbonden met de innerlijke Godsvonk en kunnen zichzelf ordenen in het geheel. Inmiddels kunnen deze scheppingen razendsnel tot stand komen. De gewenste schepping van het hart ordent en creëert zich als vanzelf omdat het een natuurlijke staat is, die verbonden is met het geheel. (Zwarte Maan in Vissen en priapus in Maagd).

Schepping en klank
Ook de herinnering, kennis en ervaringen van scheppingskracht door middel van klank komt terug in ons bewustzijn en leven. Ook hierbij kunnen angsten vrijkomen als we deze vaardigheden weer gaan gebruiken. En ook hierin kun je alleen maar in het hier en nu voelen of het goed is. Klank is oneindig omvattend en heeft enorme mogelijkheden als scheppende en materialiserende kwaliteit. Een ‘aaaa’ klinkt anders als die gemaakt wordt en verbonden is met macht en controle, dan wanneer deze klank verbonden is met liefde. Dat kun je met het verstand niet zien, maar wel voelen, weten en ervaren. Daarmee wordt controle vanuit ‘de mind’ schaakmat gezet als we ons gaan begeven in de hogere trillingen van het bestaan.

Ontwaken van ons etherisch potentieel
Klank en trillingen hebben een enorme potentie om DNA te repareren, vooral als ze gemaakt worden door de eigen stem, verbonden met de Wezenskern (Godsvonk). Klank verbonden met Lemurische energie roept ons etherisch erfgoed wakker en is hierin een zeer krachtig helend veld om mee te werken. Vergeten en verloren kennis en vaardigheden worden weer in ons wakker, zodat we deze weer kunnen gaan leven. Als je interesse hebt om hier iets mee te doen of meer over te lezen, dan verwijs ik je naar mijn website.

Als de ‘mind’ haar hoofdrol moet afstaan en weer haar plekje gaat innemen in het dienstbaar zijn aan het geheel van wie je bent, merk je dat je niet meer puur kunt beredeneren wat te doen.

Mind schaakmat
Als wij ons potentieel weer stukje bij beetje in gebruik gaan nemen, raken oude patronen en gebruiken in verval. De dagelijkse praktische zaken dwingen ons meestal om met de ‘mind’ te beredeneren hoe we iets moeten doen.

Deze manier van ons leven besturen begint in onbruik te raken bij mensen die hun etherisch potentieel weer gaan leven. Als we leven vanuit overleving met het verstand in de hoofdrol, dan is het helemaal niet zo voor de hand liggend om te zien dat er nog andere manieren zijn waarop we werkzaamheden en dagelijkse praktische zaken kunnen aansturen.

Dit wordt meestal pas bewust als de ‘mind’ haar hoofdrol moet afstaan en weer haar plekje gaat innemen dienstbaar aan het geheel van wie je bent. Dan merk je dus dat je niet meer puur kunt beredeneren wat te doen. Sociaal aangepast gedrag valt weg.

Het lijkt alsof je jezelf niet meer bent. Je bent je verstand aan het verliezen. Je kunt je angstig en verloren voelen als je nog niet bewust in de gaten hebt dat je over aan het stappen bent naar een nieuwe manier van functioneren. Je bent aan het evolueren naar een nieuwe manier van bestaan, als kosmische mens. Jouw ‘mind’ staat schaakmat.

Leven vanuit de nieuwe energie
Als we verder evolueren gaan wij ons etherisch potentieel weer leven. Je leven wordt dan meer en meer aangestuurd met de hele organisatie die je bent met het hart als centrum. We mogen dus leren onze praktische werkzaamheden op een nieuwe manier te doen. Nu niet vanuit het verstand, maar bewust vanuit een ander overzicht, die van het hart en het universele dat daar doorheen werkt. De Goddelijke vonk komt weer aan het roer. De uitdaging is om de controle van de ‘mind’ los te durven laten en daar moet je best een bikkel voor zijn in een wereld die deze beweging niet ondersteunt.

Gesloten loop van Schepping
Als je hier doorheen gaat, dan gaan we leven vanuit een staat van ZIJN en nemen wijzelf en onze scheppingen hun organische en natuurlijke plaats in in het geheel van de grotere schepping. De beweging van de grote collectieve schepping en wij als cellen in dit organisme met onze scheppingen raken verbonden in een gesloten loep van schepping. Dan leven we in eenheid met de Bron in ons en buiten ons. Het leven wordt dan vreugde en alles wat nodig is wordt direct in overvloed aangetrokken en geleverd. Het leven wordt eenvoudig en speels.

Voeding
Als de trillingen in ons lichaam omhoog gaan, kan voeding met een lage energiewaarde zorgen voor verstoring. Ons voedsel vult ons, maar het meeste voedt ons niet echt meer. Daarom ga je vanzelf tijdens deze omschakelingsperiode voelen dat je anders moet gaan eten. Het eten van vers levend voedsel zoals biologische kiemen, groente en fruit/sap is daarin zeer ondersteunend. (Boekje: Kiemen in onze voeding van Claude Gelineau ISBN: 90 6030 348 2)

Door het binnenkomen van hogere trillingen zal je lichaam gaan ontgiften en is het raadzaam om aandacht te besteden aan reiniging van je lichaam. Langdurig en consequent gebruik van chlorofyl, vooral bijvoorbeeld verse sap uit tarwegras, is zeer helend, ontzurend, repareert en voedt je lichaam intens. Intuïtief zul je aanvoelen wat voor jou de juiste voeding is en wat je nodig hebt om je lichaam te ondersteunen.

Werk
Pluto in Steenbok, Cheiron conj. Neptunus, Uranus conj. Jupiter in Ram tegenover Saturnus zijn allemaal actuele astrologische standen die ervoor zorgen dat de bestaande structuren aan het veranderen zijn. Alles van buitenaf wat je in structuren dwingt, zoals bijvoorbeeld een chef, baas, partner en baan en daarmee teveel jouw leven dicteren zijn nu onderhevig aan veranderingen. Ze zullen je uitputten, zodat je niet meer verder kunt, want de collectieve energie ondersteunt het doorduwen met de wil steeds minder en minder. Ze zijn niet gebaseerd op autonomie en ondersteunen jou niet of onvoldoende in je authenticiteit. Deze oude machtsstructuren en energieën kunnen niet gemakkelijk meer bestaan in de nieuwe energie.

Symptomen van integratie
De zwarte Maan staat nu in Vissen tot 24 maart 2011 en daardoor wordt de energie van de Bron, eenheid en het universele nu enorm in ons aangesproken en kunnen we opgetild worden in een versnelling naar eenheid. Je kunt een enorme hoeveelheid energie en licht door je heen voelen stromen. Velen kunnen ook niet of slecht slapen door de veelheid aan energie. In deze periode kun je ook problemen ervaren met het focussen van je aandacht of juist een te grote focus waardoor je helemaal in beslag genomen wordt door iets pietluttigs (Maagd-Vissen). Er wordt dan op iedere slak zout gelegd, alles moet perfect zijn.

Organisatie
Het overlevingsmechanisme staat nu tot 24 maart 2011 in Maagd en daardoor worden we geconfronteerd met alle afgescheiden aspecten die wij nog in ons hebben en veroordelen in anderen en in onszelf. Je kunt in het dagelijkse leven veel afgescheidenheid zien. Kritiek en projecties kunnen in deze periode enorm zijn. We gaan zien en ervaren waar organisatie van de praktische dagelijkse zaken niet klopt. Ook de organisatie in bedrijven laat nu de hiaten zien en ervaren en daardoor worden wij ons bewust dat er iets moet veranderen. Kritiek en hameren op betere prestaties zal alles alleen nog maar meer onder hoogspanning zetten en de organisatie nog meer ontwrichten.

Universele organisatie
Alleen organisatie die gebaseerd is op eenheid en universele waarden kan de losse facetten weer met elkaar verbinden. Alleen met andere ogen, gebaseerd op iets wat groter is dan jezelf, kunnen we het universele in ieder los facet gaan zien. We kunnen gaan zien waar de organisatie van de dagelijkse praktijk zoals bijvoorbeeld in een bedrijf het universele heeft verdreven; universele waarden zoals liefde, empathie en eenheid. De universele waarden waar een ieder zich in kan herkennen en voor zou willen inzetten. Dat is de verbindende factor, de lijm die ‘Eenheid’ heet. Iets dat ons boven onszelf uit tilt en doet inzetten voor een hoger doel.

Manuela van der Knaap.

augustus 2010

x

© copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. telefoon of e-mail. Info op Manuela’s website HIER.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op haar website.

8 gedachten over “Ons etherisch erfgoed..

 1. Pluto in Steenbok, Cheiron conj. Neptunus, Uranus conj. Jupiter in Ram tegenover Saturnus zijn allemaal actuele astrologische standen die ervoor zorgen dat de bestaande structuren aan het veranderen zijn.
  🙂
  Bedoel je Cheiron de planetoide ? Waarom heeft die ene planetoide opeens invloed en al die anderen niet ?

  Als Pluto nog steeds onderdeel van de astrologie uitmaakt hebben je dan Sedna http://en.wikipedia.org/wiki/90377_Sedna , ook al toegevoegd in je systeem?

  1. Nou nou nou! Helemaal met je eens! Werkelijk eveneens
   Maak je borst maar Nat en dan ook nog Schaakmat!
   Eindelijk onze gedachten op Irrationeel en onze gevoelens beter op de Rail
   Maar idd Kijk uit? & Pas Op? want planeten stromingen hebben geen dop op de stop
   En mijn vriendjes Zwaan zien mij echt wel Gaan Ook zonder volle Maan.

   http://www.youtube.com/watch?v=mQF-XtANvcU

 2. ‘Astrale energieën zijn voornamelijk afwijkingen en illusies die in het etherisch veld kunnen hangen. Overblijfselen van oude ervaringen waarvan de indrukken nog aanwezig zijn en niet verwerkt of geïntegreerd.’

  Mooi en duidelijk. Astrale energieën als echo van de tijds gebonden perceptie, als een pak kleren om werkelijk kosmische naaktheid. Organiseert zich in banden?
  Verfrissend artikel!

  http://www.youtube.com/watch?v=9c8an2XZ3MU&feature=related

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.