Advertentie

De Venus-transit: update van Ton van der Kroon


x

De Venus-transit: update van Ton van der Kroon

© Ton van der Kroon

2012 Wanttoknow.nl/.be

x

Ton van der Kroon, auteur en hulpverlener in het Joods-Palestijnse conflict, is nu volledig gefocussed op de aanstaande Venus-transit

De Venus Transit op 6 juni is als het ware een wereldwijde constellatie; een soort familie opstelling van lichtwerkers, die op vele heilige plaatsen op aarde verzameld zijn. Venus is de aankondiger – de morgenster – van de nieuwe Christus- energie,net als tweeduizend jaar geleden toen hij de geboorte van Jezus aankondigde: de ster van Bethlehem. Deze Christus-energie is een verhoogd bewustzijn; een bewustzijn dat uitstijgt boven de dualiteit, uitstijgt boven man-of vrouw zijn, uitstijgt boven naties en religies, uitstijgt boven verschillen en ons verbindt met onze wezenlijke essentie; lid van de spirituele familie van de mensheid.

Graag nodig ik je uit om je te verbinden met alle lichtwerkers rondom de aarde, thuis of ergens anders en je af te stemmen op dit Christus-bewustzijn. Ik zelf zal me verbinden met Qumran en de Essenen bij de Dode Zee. Daarnaast zijn er lichtwerkers in Jeruzalem, Monte Amiata, Rome (Italië) Bucharach, Vezelay (Frankrijk), Griekenland, Pyramide van Gizeh (Egypte), Tafelberg (zuid Afrika), Lalibela, (plaats van de 13 ondergrondse kerken in Ethiopie), Kusadasi en Gobleki Tepe, (Turkije), Utrecht, Amersfoort (Nederland), Antwerpen, Scherpenheuvel (België), Machu Pichu (Peru), verschillende plaatsen in de VS, Australië, etc… Voor verschillende locaties kijk op www.worldgathering2012.com. Maar uiteraard zijn er nog miljoenen anderen die zich tijdens de Venus Transit afstemmen op de Zon en Venus…. 🙂

Graag nodig ik je bij deze alvast uit voor een reünie in Utrecht om onze ervaringen en verhalen van deze eerste ‘wereldopstelling’ te delen. Lokatie: In de Ruimte, Utrecht op donderdag 21 juni, (tevens zomerzonnewende en de datum van de Jeruzalem Hug), van 20:00 – 22:30 uur (Bijdrage: vrije gift)

Hieronder 2 doorgegeven boodschappen over de Venus Transit en het nieuwe bewustzijn dat op aarde komt. Als je wilt, stuur ze door en nodig nog meer mensen uit om zich te verbinden en af te stemmen.

Heb een hele mooie Venus Transit!

Ton van der Kroon

* * *

WAVE OF CONSCIOUSNESS

De golf van bewustzijn

x
18 Mei 2012 via Ton van der Kroon

vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be

 x

Welkom in de leegte, de grote Leegte. Dit is waar jullie naar op weg zijn; een tijd in de geschiedenis die je de leegte zou kunnen noemen. Het enige wat je te doen staat is overgave; ‘go with the flow’, de overgave van al je gedachten, al je gevoelens, al je acties ten behoeve van het Hogere Zelf dat zichzelf wil uitdrukken; dat wil bovenkomen uit de diepte van de oceaan van bewustzijn.

Langzaam maar zeker zul je je realiseren dat al je gedachten, gevoelens en dagelijkse daden, slechts afspiegelingen zijn; ze zijn als de golven op de oceaan. Het zijn slechts de zichtbare patronen aan de oppervlakte. Realiseer je dat je bewustzijn, jouw wezen, zoveel dieper en zoveel hoger.. Jouw persoonlijkheid is slechts een klein deel van een groter Wezen. Je bent daarbij zowel de persoonlijkheid áls dit Wezen. Meer en meer zul je je realiseren dat deze beiden bestaan en hoe je ze kunt combineren; genieten van de beide polariteiten. Geniet van je mens-zijn, je ‘kleinheid’ en geniet tegelijkertijd van je ‘grootsheid’. Je zult weten hoe je deze beiden in evenwicht zult kunnen houden.

Dit is jouw taak als lichtwerker: om het goddelijke in contact te brengen met de Aardse lagen, de menselijke manifestatie. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen.. Je dient slechts jezelf te openen en jezelf te zijn. Dit is de eerste regel in het kosmische spel: wees gewoon jezelf! Alles wat je bent en wie je bent, is precies zoals het bedoelt is te zijn. Al je onvolkomenheden, al je zorgen, het is allemaal deel van het goddelijke plan, niets is daarvan uitgesloten.

De tweede regel is dat je volledig vrij bent. Je bent vrij om je impulsen te volgen, dát te doen wat je nodig vindt te doen; om jouw deel van de puzzel neer te leggen. Wees dus niet verlegen; hou jezelf niet in. Maak jezelf ook niet klein, want ook jouw bijdrage is van het grootste belang.

De derde regel is dat het allemaal veel leuker is om het sámen te doen. Je hebt dit werk al heel lang alleen gedaan, al gedurende lange, lange tijd. Dat is waardevol, omdat je het op een bepaalde manier ook alleen maar op die manier kunt doen, maar het gaat nóg leuker worden als we het sámen gaan doen. Dit vraagt om evenwichtig de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen; op beide benen blijven staan en op hetzelfde moment alles dat in je zit te delen met andere mensen: je diepste gedachten delen, je diepste gevoelens, je diepste daden. Wanneer je dit allemaal zult doen, dan zul je zien dat kleine golven één grote golf zullen worden..!

Dát is wat er zal gaan gebeuren de komende weken. JIJ zult een enorme golf van bewustzijn worden, die over de planeet rolt, daarbij zoveel mensen aanrakend en zoveel plaatsen. Je wordt een golf van vrijheid, plezier, een golf van dankbaarheid, een golf van liefde, een golf van wijsheid. Een golf van bewustzijn die je tot op heden nog nooit hebt kúnnen bereiken. Je kunt het het Christus-bewustzijn noemen, je zou het Liefde kunnen noemen, of Co-creatie of ‘God’, dat maakt allemaal niet uit. De woorden zijn niet belangrijk! Dat is slechts de vorm waarin je het giet. Wat belangrijk is, is dat je de golf bént.

We hechten eraan om nog eens onder je aandacht te brengen dat je binnen deze collectieve golf nog steeds compleet vrij en autonoom zult zijn. Je hoeft naar niemands regels te luisteren. En naarmate je dit meer zult doen, zul je je bewuster worden van je innerlijke vrijheid en des te meer open je bewustzijn zal worden. Je zult beginnen met ‘groter worden’ en dankbaar zijn voor wie je bent.

En dit is de laatste regel: de kracht van dankbaarheid naar alles wat is en is geweest. Het is het glazuur op de taart; het zal alles compleet en perfect maken. Door iedereen te bedanken in je leven, de goede zaken, de slechte zaken, het verleden, de toekomst, je ouders, de Aarde, door het danken zul je liefdevol bewustzijn naar alle delen van je leven sturen. Bedank ook alle delen van je lichaam dat ze je ‘bij elkaar’ houden, in het voertuig dat je ook bent. En dank ook Moeder Aarde voor alles dat ze jou en ons geeft: voeding, een thuis en veiligheid.

Dank je relaties, voor de uitdagingen die ze je brengen, voor het plezier dat ze je brengen en voor de intimiteit die ze geven. Bedank zelfs je problemen voor het onderricht dat ze je brengen, voor het tonen van de weg. En tenslotte: bedank jeZelf dat je de moed heb gehad om dit pad te lopen, en in het licht te gaan staan, wat feitelijk de grootste uitdaging is op Aarde.

x

* * *

OPENING THE HEART OF THE WORLD

Het hart van de wereld dat wordt geopend

x
2012 © via Rebecca (Pia) Smith Orleane, Ph.D . & Cullen Baird Smith
vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be

X

De mensheid staat op de drempel van het beleven van een gebeurtenis die een exponentiële verhoging van het bewustzijn van het menselijke ras in zich draagt. Er dient zich een ‘portaal’ aan, en wij hebben de keuze of we bewust de kans nemen of dat we vasthouden aan onze ingeslopen gedrag en geloofssystemen. We spreken over een fysieke gebeurtenis, die een spirituele kans biedt.  Het portaal waar we aan refereren is de Venustransit die plaatsvindt op 6 Juni 2012. Op deze dag zal Venus voor de Zon langstrekken, hetgeen uiterst krachtige energieën zal samenbrengen, welke weer voor onze eigen evolutie kunnen worden aangewend. Wanneer we aandacht naar de vele veranderingen zullen luisteren, die in en buiten onszelf zullen gaan plaatsvinden, daarbij onze reactie kiezend, dan kunnen we gaan deelnemen aan de creatie van een nieuwe golf van bewustzijn.

The power of Love: 'the Heart of Oneness'

Venus wordt al lang gezien als de representatie van het goddelijk vrouwelijke. De Zon wordt gezien als de symbolische afspiegeling van het mannelijke energieveld, dat warmte en voeding aan onze planeet geeft. Wanneer nu de goddelijke vrouwelijke energie, door Venus gesymboliseerd, samensmelt met de goddelijke mannelijke energie, voorgesteld door de Zon, dan wordt een portaal gecreëerd dat ons in staat stelt om een exponentiële stap in bewustzijn te maken, waarbij we ons beseffen wie we zijn als lichtwezens, gevuld met Liefde. Het is de volledige expressie van Liefde en licht, die ons kan wegtrekken van onze angsten, onze menselijke aannames kan doen overstijgen en ons kan openen naar begrip van Eenheid.

Als we er bewust voor kiezen om met eigen evolutie te bewegen, weg van een ‘realiteit’ die gebaseerd is op verwijdering en kunnen opschuiven naar een realiteit die gebaseerd is op Eenheid, dan zullen we beginnen met het bewust worden van de menselijke kracht van gedachten en intenties, bij het creëren van de realiteit die we beleven. Microscopische verschuivingen in bewustzijn vergroten ons begrip van ‘realiteit’. De kracht van gemeenschappelijke intentie werd gedemonstreerd op 11 November 2011, toen mensen over de hele wereld hun intenties bundelden om een betere wereld te bereiken.

Een ander voorbeeld van gemeenschappelijke intenties die een groot verschil uitmaakten, werd gedemonstreerd in Augustus 1987, tijdens de Harmonische Convergentie. In beide gevallen besloten mensen om hun gedachten te focussen en een meer harmonieuze wereld te creëren. Gezamenlijke menselijke deelname aan het verhogen van de gedachten aan een hogere frequentioneel niveau, creëert een krachtige focus van energie, die bijdraagt aan het ont-waken. Elk van de genoemde gebeurtenissen diende als portaal voor een grotere expansie en groei. We zijn nu op weg naar een dergelijk portaal, namelijk de Venustransitie van 6 Juni 2012.

De menselijke intentie tijdens dit Venustransitie-portaal kan een enorm verschil gaan maken. De focus op Venus zal ons het belang tonen van het hart in onze evolutie. We hebben de kans om ons gezamenlijk in het licht te verenigen van wie we zijn in vergelijking met het licht van het Universum, in continue stroom van energie die een andere realiteit kan creëren. Als we er bewust voor kiezen om de energie van wie we zijn, te laten samenwerken met de liefdes- en lichtenergie, die onze Aardse realiteit zal binnenstromen, dan kunnen we een verschil maken, omdat energie die gefocust is, altijd het verschil zal uitmaken in datgene wat zich manifesteert als realiteit. Als we dus onze intentie gebruiken, als een gefocuste stroomgeleider die tegelijkertijd de energie van licht en liefde begroet en uitnodigt, en deze daarna weer als energie van licht en liefde terug zendt in het Universum, dan zullen we een werkelijke verandering in onze levenspatronen teweegbrengen en datgene veranderen wat niet (meer) werkt..!

Deze Venus-transitie nodigt ons uit om op een meer multi-dimensionale manier te kijken. Dualiteit zal in elkaar storten, onder haar eigen druk, omdat de polaire meningen die we hebben vastgehouden hun betekenis verliezen. We schuiven op naar Eenheids-bewustzijn en het bewustzijn dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En hoewel ieder van ons zich uitdrukt op een andere wijze van het geheel, via onze gevarieerde talenten, gaves, gezichtspunten, uiteindelijk zijn we allemaal EEN. We zijn afkomstig en deel van dezelfde goddelijke universele Bron.  

Verenig je met ons op de ware realiteit van het loslaten van de illusies van verwijdering. Verenig je met ons. Gezamenlijk kunnen we dóór het Venusportaal, waarbij ieder zijn deel doet om het hart van de wereld te openen. Het is ONZE keus.
X

* * *

x

16 gedachten over “De Venus-transit: update van Ton van der Kroon

 1. Hoe wij zelf de ellende scheppen.

  Het begrip dat de mensheid van de werkelijkheid heeft veranderde nogal in de loop der tijden. En in ieder van die periodes meende de mens de wijsheid in pacht te hebben. Dat geldt voor de ideeën uit het verleden, het nu en de ideeën die in de toekomst over de werkelijkheid opgeld zullen doen.

  We weten inmiddels dat datgene wat wij zien als materie meer leegte bevat als inhoud. En de inhoud is dan bovendien een aantal atomen die continu in beweging zijn, wat op de keeper beschouwd alleen maar energie is.

  De betekenis van die kennis dringt maar langzaam tot ons door.

  Datgene wat wij meemaken en wat we als werkelijkheid ervaren; onze pijnen en vreugdes, ervaren we als een persoonlijke aandoening in plaats van als energie in beweging. Terwijl we weten dat het universum een bron is van alle mogelijke energieën die eeuwig en altijd van vorm verwisselen voelen wij dat als persoonlijke emoties, gedachten en lichamelijke pijn of pret.

  Daar is niks mis mee. Het is de menselijke manier om in het leven te staan kan je stellen.
  We hebben geleerd om onze intentie te richten op de door ons gecreëerde collectieve werkelijkheid en houden hem op die manier in stand. Die werkelijkheid wordt van ouders op kinderen overgedragen. Omdat die menselijke manier om in het leven te staan er een van velen is, is het de intentie die bepaalt hoe de wereld ervaren wordt.

  Intentie is niet alleen een persoonlijke kracht, het is de drijfveer achter alles in het universum.

  Wij zijn deel van die drijfveer.

  Intentie is een eigenaardige kracht. We gebruiken hem als we een spijker in de muur willen slaan, iemand de liefde verklaren en voor alle andere zaken die bevestigen dat wij in een zus en zo wereld leven. We spelen het theater alsof het werkelijkheid is.

  Er is heel wat discipline voor nodig om de intentie op een andere manier te gebruiken.

  Om onze intentie op een andere manier te kunnen gebruiken, moeten we onze menselijke voorkeuren; gewoontes die het mens zijn scheppen -even- terzijde schuiven.

  Dan komt er energie vrij die zicht geeft op een andere wereld.

  Dat is als wakker worden uit een droom. De droom die de mensheid als werkelijkheid leeft.

  Hebzuchtige bankdirecteuren, oorlogszuchtige generaals, mediageile politici en t.v. persoonlijkheden, zich in hun huis koning(in) voelende arbeiders, denkende filosofen etc. kunnen die stap niet maken. Voor hen is de waarheid mens al wat is. Iedereen heeft wel dergelijke trekjes; dat schept net de menselijke werkelijkheid.

  Het is een avontuurlijke uitdaging om die ‘trekjes’ eens nader te beschouwen:

  Die trekjes hebben er niet alleen al sinds het bestaan van de mensheid voor gezorgd dat er oorlog was, honger en ander lijden, maar zijn deel van het idee dat de mensheid heeft van de werkelijkheid.

  Zo veroorzaken wij ons eigen lijden.

  De oplossing is niet te wensen dat we in vrede etc. kunnen leven, de oplossing is de intentie te leven; het kille aspect van ‘het zal mij een zorg zijn’, ‘na mij de zondvloed’ of er ‘niet over nadenken’ op te lossen in een levend mededogen.

  Dan komt er energie vrij dat een andere wereld schept.
  Intentie schept de werkelijkheid.

  Dat is wakker worden uit de droom. De droom die de mensheid als werkelijkheid leeft.

 2. @een bewustzijn dat uitstijgt boven de dualiteit, uitstijgt boven man-of vrouw zijn, uitstijgt boven naties en religies, uitstijgt boven verschillen en ons verbindt met onze wezenlijke essentie; lid van de spirituele familie van de mensheid.

  Waarom zou ik boven mijn vrouw zijn uit moeten stijgen?
  Waarom zou een man boven zijn man zijn uit moeten stijgen?
  Dit is een diep dualistisch perspectief op mens zijn, alsof we in ons vrouw zijn of man zijn, kapot zijn, en dat moeten overstijgen. Alsof we pas mens zijn als we ons vrouw zijn of man zijn overstijgen. Diep dualistisch is dat.

  De andere dingen die in het stukje tekst genoemd worden, zijn verzonnen dingen. Zoals ‘natie’ bijvoorbeeld. En dat is een afscheiding.

  Man zijn is geen afscheiding, en is niet verzonnen.
  Vrouw zijn is geen afscheiding, en is niet verzonnen.

  Alle ladingen die je zelf op man zijn of vrouw zijn hebt zitten, ontstijgen, ja, ok, dat wel. Maar dat is dus heel iets anders.

  1. Is het voor jou ook nooit volle maan dan, ‘buiten je’..? Bestaat je verjaardag niet en breekt dan ws. ook nooit een van de jaargetijden aan..? Allemaal ‘buiten je’..? Volgens mij KUN JE zelfs helemaal NIETS buiten jezelf zoeken..! Accentverschillâtja..? Gaat het er niet om wat je met de reflectie van je Zelf doet..? Zomaar een paar vragen tijdens het mooie weer, dáár… Buiten.. 🙄

  2. De ene keer is het vader zon en moeder aarde , dan weer mannen van Mars en vrouwen van Venus , daarna is de maan weer represante voor het vrouwelijke , portaaltje hier , portaaltje daar , zonsverduistering , maansverduistering , 11-11-11 , 12-12-12 , het komt allemaal voorbij en er gebeurt niks speciaals . Niet eens een heks die met haar bezemsteel vast komt de zitten aan de kerkhaan . Vandaar dus ; veel plezier met je portaaltjes , stukkie van Ton ligt me wel , dat andere… nou ja , laat maar .
   she’s god It
   http://www.youtube.com/watch?v=U2DBcbZc3ck

 3. Met het bovenstaande kan men in meegaan of niet, een ieders referentiekader is anders. Ik neem er altijd uit mee wat bij mij past, wat mijn waarheid raakt. Dat we door middel van ons bewustzijn op weg zijn naar eenheid, dat staat voor mij buiten kijf. Maar voor mij is het wel eenheid in verscheidenheid, veel meer wil ik er niet over zeggen maar zeg het door middel van dit gedicht, dat ik maakte met behulp van de “andere kant.” Dit wil graag met jullie delen:

  De mens is ingewikkeld in het pakpapier
  van de illusionaire wereld.
  Je ontwikkeling neemt een aanvang
  als je leert luisteren naar jezelf
  eerlijk zijn naar jezelf toe
  jezelf respecteert
  geniet van jezelf, je gehele totaliteit.

  Als je Volhartig kan zeggen: ik hou van mezelf
  Alles aan mij is goed,want
  alleen daadoor herken ik en erken ik de
  ander in mezelf
  oordelen en veroordelen is daardoor
  voorgoed verleden tijd.

  Ik durf, kan en wil leven met mezelf
  Het masker van de lafhartigheid
  is eindelijk gevallen
  Niets meer heb ik te verbergen
  De echte Waarheid die is naakt.

  Een mens met de mensen om me heen
  maakt mij tot medemens
  dan is er compassie en mededogen geboren
  dat is gegroeid uit het pijnlijke verleden.

  Laat dan Liefdevol het oude paradigma los

  Zo kan ik moedig het liefdevolle leven leiden
  in het NU, op eigen kracht
  deze kracht die in ons allen zit verborgen
  ontsproten aan de Bron des Levens.

  dat geeft hoop naar de Toekomst
  een verwachtingsvolle toekomst
  omdat de creatie is
  ontstaan vanuit ons Menszijn
  in samenwerking met het Heden
  het Eeuwige NU.

  Dit is Zielsvolle bewustwording
  de hoogste vorm van Zijn
  Jouw besluit, je persoonlijke perceptie
  is voor ons allen van belang (Christus-bewustzijn)
  Is wat jou betreft die Tijd
  NU aangebroken?

  Die keus ligt echt alleen bij jou!!!

  Hartegroet Alice

 4. @Uitstijgen boven…

  Het gaat helemaal niet om uitstijgen boven… Het gaat om omarmen van… Alles dat Is én indalen in…

  Voor wat betreft ‘man’ en ‘vrouw’ en ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. Zoals het hier staat in dit artikel blijven het holle concepten. Man en vrouw, en mannelijk en vrouwelijk zijn geen concepten. Dan zou je dus kunnen zeggen: de concepten ontstijgen… voorbij gaan aan de concepten, aan het conceptuele (duale): ja, dat klopt.

  Adam en Eva, Jezus en Maria Magdalena, Osiris en Isis, Shiva en Shakti: het gaat allemaal over één en hetzelfde wat door religies in beslag genomen is, zodat wij de diepste eseentie van sexuele energie niet meer zouden (h)erkennen. Het gaat dus om de essentie en grootse scheppingskracht van sexuele energie. De energie van waaruit universa zijn ontstaan. Adam en Eva, o.a., verwijzen naar de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf, die ‘opstijgen’ in de Ida en de Pingala langs de ruggegraat. Bij velen nog is de stroming van de sexuele energie omgedraaid naar beneden toe (in de sexchakra’s) in plaats van naar boven toe, omdat deze weg in zichzelf (nog) afgesloten is.

  Zowel Adam (afgescheiden van Eva) en Eva (afgescheiden van Adam), als Jezus en Maria Magdalena (enz.) verwijzen niet naar personen, maar naar energieën die werkzaam zijn in de kosmos. Jezus, de zon/de Lichtbrenger en Maria Magdalena verwijst naar het sterrenbeeld Maagd (Mercurius), de enige vrouw in de dierenriem. De ancient astrologische kennis draagt wel degelijk bij aan verruiming van bewustzijn van onsZelf. O.a. ancient astrologische kennis is in beslag genomen door religies met de bedoeling de mens ‘klein’ (onbewust) te houden van zichZelf. Hieraan ‘ontstijgen’: ja.

  1. Reactie staat ws. weer op de verkeerde plaats Mascha..?? Neem aan dat die bij Astrid #2 hoort..??

 5. De Venus-transitie wordt wereldwijd in verbinding gevierd.
  Ook in Zutphen organiseren we een bijeenkomst. In alle vroegte om 6 uur verzamelen we ons in open veld, langs de IJssel bij Bronsbergen. Zo zijn we buiten in de vrije natuur, en kunnen als het weer meehelpt rond 6.30 de zon achter Venus langs zien schuiven.

  Met sacrale dans, zang, stilte en een ritueel zullen we dit bijzondere moment gestalte geven. We vragen je om lichte kleren aan te doen, een waxinelichtje in een potje mee te nemen en een zonnebril om de transitie te kunnen bekijken.

  Het is fijn als je bij een van ons aangeeft dat je gaat komen zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer zullen zijn, we kunnen je dan ook nog duidelijker aangeven waar we samenkomen. Iedereen is welkom!
  De bijeenkomst duurt tot ongeveer half 8.

  Christine Derksen: doulapraktijkagathe@online.nl 06-53954520
  Hester Barnhoorn: hester@godisha.nl 06-45544976

  Tijdens of na de bijeenkomst in Zutphen, zal er de mogelijkheid zijn om Munay-Ki inwijdingen te ontvangen. Munay-Ki is een serie van 9 energetische inwijdingen die aan ons zijn geschonken door de Inca’s. Deze inwijdingen kunnen de processen waar we allemaal in deze tijd doorheen gaan opvangen verzachten en in goede banen leiden. Munay-Ki wordt ook wel het treinkaartje voor de tijd na het jaar 2012 genoemd.

  Munay-Ki is liefdesenergie. Het stelt je in staat om van jezelf en anderen te houden zonder oordeel. Het lost grenzen op en brengt je terug in verbinding met heelheid en harmonie.

  De inwijdingen worden aangeboden door Martijn Stevens, een leerling van Gwen Floch (Fourwinds) en de Paqo’s verbonden met Serena Anchanchu.

  Voor meer informatie over het Munay-Ki gedeelte: http://www.munay-ki-training.nl/

 6. De zon van God zei tot hen:
  En maak van de twee één,
  maak het innerlijk als het uiterlijk,
  het boven als het beneden,
  maak het mannelijke vrouwelijk en het vrouwelijke mannelijk,
  zodat het mannelijk niet mannelijk meer is
  en het vrouwelijk niet vrouwelijk
  dan zult Gij binnengaan in mijn Koninkrijk.

  Uit de Nach Hammedi……

  XXIneke.

  1. Schitterend gezegd,1zijn met alles om ons heen,genieten en laten genieten. Helpen en willen geholpen worden, eten en anderen ook te eten geven……..dit is een opdracht! Als we onszelf daar in thuis en gelukkig voelen is de aanzet gegeven. L van leven, L van liefde , L van loslaten…………Be happy! Ikkke

 7. Alleen maar denken maakt dood. Alleen voelen maakt dood. In daden laat ik pas zien dat verstand en gevoel in evenwicht is. Buiten is een illusie. Binnen is een illusie. Alleen als buiten en binnen elkaar omarmen ben ik in evenwicht. Onbewust(onderbewust lichaam) is een deelwaarheid. Onbewust(bovenbewust ziel) is een deelwaarheid. De Gehele waarheid kan ik pas bewust ervaren wanneer onderbewustzijn en bovenbewustzijn elkaar een hand geven en daardoor in evenwicht . Het Geheel is altijd meer dan de som der delen. Dat is de Eenheid. Niets is Alles. En Alles is Niets. Creëren is vormen en loslaten tegelijkertijd. Goed voor jezelf en direct ook goed voor anderen. En hoe je dat is om het even, oneindig veel mogelijkheden oneindig veel oplossingen. Als je onbewust wil blijven leven om ervaringen op te doen ben ik de laatste die zeg dat moet je vooral niet. Ook voortdurend jezelf herhalen kan leuk zijn. En als je het gaat vervelen kies eens wat anders meer voor het bewustzijnspel. Zoals in een computergame iedereen zijn eigen level speelt bewust of onbewust. Waar je plezier in hebt dat moet je vooral blijven doen. Om het een keer anders te doen om de onsterfelijkheid te mogen ervaren dat mag ik zelf doen. De eenheid ervaren is niet beter of slechter dan een deelervaring(alleen met gevoel of alleen met verstand) te mogen ervaren. Alleen door bewust ben ik completer, evenwichtiger en zie ik mij zelf en anderen als een Geheel staan. Samen genieten van die Mooie Aarde genieten voor ons Allemaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.