Advertentie

Coronawetten en de ‘ONAFHANKELIJKE’ Raad van State..??!!


Velen kennen de onvolprezen website VaccinVrij.nl. Ken je deze niet, abonneer je dan op hun gratis nieuwsbrief, want de informatie die zij aanbieden, is vaak fundamenteel, essentieel en altijd feitelijk en ’to the point’..!! De website werd ooit geïnitieerd door Door Frankema, de moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen. In de tijd dat zij haar kinderen ‘diende’ te vaccineren, volgens het Rijks VaccinatieProgramma, besloot ze zich te verdiepen in het fenomeen vaccinaties. 

Door woont in Amsterdam en werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam. Ze ontdekte dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer 20 jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

Haar missie is het voor ouders makkelijker te maken om in de jungle van informatie op onder andere het internet hun weg te vinden. Haar motto: “Moge de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen bewuste keuzes zijn”. Nadat ze de website VaccinVrij.nl in de lucht bracht, bracht dit een soort rollercoaster van bezoekers naar de site op gang. De website werd bestormd door honderdduizenden informatie-gierige ouders, die wilden weten wat er méér achter het fenomeen ‘vaccinaties’ schuilgaat, dan de propagandistische verhalen van de Rijksoverheid je willen doen geloven.

Gestimuleerd door de positieve feedback van al deze mensen, wisten Door Frankema en haar beroepsmaatje Ellen Vader, vanaf ruim tien jaar geleden een site op te bouwen, die als een professionele vraagbaak, de vele honderdduizenden ouders als een volstrekt onafhankelijk adviseur terzijde staat. Het team áchter ‘VaccinVrij’ is inmiddels uitgegroeid tot een grote groep vrijwilligers, die het mogelijk maken, dat deze ‘Stichting VaccinVrij’ dóór kan gaan met haar onvolprezen en zeer nuttige werk. (HIER)

Door Frankema is ook de auteur van het uitmuntende boek ‘Vaccinvrij, ouders artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de ‘Stichting Vaccinvrij’. Het blijkt inmiddels dat het nodig is, dat het initiatief in een eigen rechtsvorm (Stichting) is gegoten, om -laten we het simpel zeggen- van zich af te kunnen bijten..! Het artikel hieronder is een prachtig voorbeeld van de ‘onthullingen’ die het team van VaccinVrij ook op haar naam heeft staan. De vaccinatiewetgeving van dit moment, rondom Covid-maatregelen van de overheid (VWS), dient door het parlement te gaan. Nu heeft ‘D’66-er Thom de Graaf, de voorzitter van de Raad van State, iets uiterst ongebruikelijks gedaan, wat maar door weinigen wordt gesignaleerd. Lees het verhaal en deel deze info met je collega’s, familie en naasten..!

* * *x

 

Coronawetten en de..

‘ONAFHANKELIJKE’ Raad van State..??!!

2022 © Door Frankema | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De Raad van State is een ongekozen, ‘onafhankelijk’ adviesorgaan van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur.1 Koning Willem Alexander is voorzitter van de Raad van State en Thom de Graaf (D66) vice-president. Het laatste advies over de permanente coronawet maakt in één klap duidelijk dat de leden van de Raad niet onafhankelijk zijn, noch kennis van zaken hebben over dit onderwerp. Dat laatste kun je ze misschien maar deels verwijten. De maatregelen die ons land in een ijzeren greep hielden, die miljarden hebben gekost en die enorme schade aan de maatschappij hebben veroorzaakt, zijn niet geëvalueerd. Bizar natuurlijk.

De motie van Fleur Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen werd op 4 mei 2022 verworpen: D66, VVD, CU en CDA stemden tegen.2 Een evaluatie over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland in de afgelopen jaren kreeg opgelegd, is niet nodig? Even voor de volledigheid: het sterftecijfers voor Covid-19 is wereldwijd 0,15% van de mensen die het krijgen.3 De maatregelen waren niet nodig! En een onafhankelijke evaluatie zou direct aantonen hoeveel schade ze hebben aangericht.

Dat dit ‘onafhankelijke’ adviesorgaan -Raad van State- vooringenomen is, of wellicht ook is geïnfiltreerd door het World Economic Forum, valt hén wel te verwijten. Het zal Willem Alexander en de leden van de Raad van Staten niet ontgaan zijn dat Nederland op alle vlakken snel bergafwaarts gaat, dus hoe komen ze tot hun volledig irrationele beslissing?

Nog niet erg genoeg?
De NOS deelde afgelopen 28augustus aan het volk mee dat de Raad van State “in beginsel positief over de Coronawet was, maar zich afvroeg of het wel toereikend was”.4

“In het voorstel zijn onder meer quarantaine-, test- en mondkapjesplicht opgenomen, maar de Raad van State vraagt zich af of dat wel genoeg is bij een grote uitbraak. Onder meer de avondklok, het coronatoegangsbewijs en de bevoegdheid om scholen te sluiten worden niet geregeld.” – NOS4

Dat de Raad het heeft over een ‘noodzakelijke eerste stap om de bestrijding van een epidemie wettelijk beter te regelen’ Dat lijkt wel heel erg op een doorzichtig één-tweetje nietwaar? VWS-minister Ernst Kuipers kon de avondklok niet zelf in de wet opnemen, want op 28 april vorig jaar (2021) vertelde hij zélf bij de RLT-show ‘Beau’, dat die avondklok geen enkel effect heeft gehad.5 En ja hoor.. geen nood, de Raad van State vult de ontbrekende zaken wel aan? (De Graaf weet kennelijk dat die avondklok wél nut had..?)

De avondklok is een gruwelijk instrument van vrijheidsbeneming., vooral gebruikt om het psychologisch effect dat nodig is om de illusie van een ‘crisis’ te ondersteunen. Dan het corona-toegangsbewijs, dat deel uitmaakt van het totalitaire bewind dat het WEF voor ogen heeft! En dan de bevoegdheid om de scholen te sluiten om de vaccins voor kinderen te legitimeren, want pas als alle kinderen gevaccineerd zijn hoeven de scholen niet meer dicht?

Het RvS-advies heeft -op z’n zachts gezegd- een heel rare bijsmaak… En laten we niet vergeten dat er inmiddels, zóveel belastende informatie boven water is gekomen, uit de analyses van overheidsdocumenten die werden verkregen uit ingewilligde WOB-verzoeken. Het klinkt heftig maar uit deze documenten blijkt keihard, dat onze regering en haar adviesraden steeds meer op criminelen beginnen te lijken..!

WOB-verzoeken en WEF-regime
Data-analist Daniel van der Tuin (HIER o.a.) twittert over de avondklok:6

“Raad van State wil avondklok in coronawet. Uit wob-documenten blijkt dat deze maatregel bedoeld is om sociale gehoorzaamheid af te dwingen. Ging reeds op 20 maart 2020 rond op lijstjes van het Rijk. Met virusbestrijding heeft het niets te maken.” Twitter

Op 11 augustus jl. heeft het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, een einde gemaakt aan haar beleid om binnen de COVID-19-preventierichtlijnen onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.7

“CDC’s Covid-19 prevention recommendations no longer differentiate between a person’s vaccination status”.
(vert. ‘De aanbevelingen van het CDC inzake COVID-19-preventie zullen niet langer variëren tussen personen met verschillende vaccinatie-statussen’)

Dat is nogal wat natuurlijk; maar wat is de reden voor de aanpassingen van de CDC? Dr. Greta Massetti van de CDC, hoofdauteur van de nieuwe richtlijnen legt uit:7

“Zowel eerdere infectie als vaccinatie bieden enige bescherming tegen ernstige ziekte, en daarom is het op dit moment het meest zinvol om geen onderscheid te maken in onze richtlijnen of aanbevelingen op basis van vaccinatiestatus.”

Waarom is er überhaupt nog een coronawet nodig, wanneer nagenoeg iedereen al besmet is geweest? Zelfs de CDC erkent nu dat vaccinatiestatus in feite geen meerwaarde heeft..! De CDC is overigens nog wel meer uitleg verschuldigd…

 • Van vechter voor de rechten van de Amerikaanse burgers, tot geïnfiltreerde, corrupte organisatie, die zelfstandig winstgevend mag worden..

  Aan de miljoenen Amerikaanse werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt, omdat ze zich niet wilden laten vaccineren.

 • Aan de miljoenen studenten die ‘kozen voor de prik’, omdat ze anders geen toegang kregen tot universiteiten.
 • Aan de miljoenen burgers die zijn uitgesloten van maatschappelijke activiteiten.

Hoe lang nog blijven incapabele of corrupte officiële instanties wegkomen met hun misdadige beleid? De ‘noodzakelijke eerste stap om de bestrijding van een epidemie wettelijk beter te regelen’ waar de Raad van State het over heeft, is een holle kreet..! Het lijkt er meer op dat zij de uitrol van het nieuwe WEF-regime wettelijk rugdekking wil geven.

En je weet het: ook ons koningshuis heeft banden met het World Economic Forum, en het advies van dit ‘onafhankelijke’ orgaan is niet alleen ondeskundig, maar gaat ook in tegen onze democratische beginselen. (Er wordt juridisch zelfs gesproken over LANDVERRAAD! HIER) Waarom deze wet nodig is..? We citeren het NRC8:

“Voorheen werd de bevoegdheid voor het nemen van coronamaatregelen vastgelegd in een tijdelijke wet. Die wet werd, in afwachting van een meer permanente wettelijke basis, telkens met drie maanden verlengd.

Maar afgelopen mei verwierp de Eerste Kamer een nieuwe verlenging van de tijdelijke wet. Sindsdien is er geen wettelijke basis voor nieuwe maatregelen”,

We mogen hopen dat de Eerste Kamer deze wet niet langer noodzakelijk vond, omdat zij ervan op de hoogte is dat uit de sterftecijfers is gebleken dat Covid niet gevaarlijker is dan een normale seizoensgriep.3

Moet de Eerste Kamer buiten spel worden gezet?
Het is al duidelijk dat de Eerste Kamer kritiek heeft, op het in alle haast opgeschreven ontwerp voor de nieuwe Coronawet. In de periode dat het wetsvoorstel bij de Raad van State lag met het verzoek om advies, heeft de meerderheid van de Senaat al een kritische brief gestuurd naar minister Kuipers.9 En ook in de media heeft de Eerste Kamer heel duidelijk laten weten dat zij ‘inspraak claimt in de coronamaatregelen‘.9,10

“Coronamaatregelen kunnen onze grondrechten beperken. De gemene deler van deze brief is dat wij iets te zeggen willen houden over zo’n ingrijpende beslissing” Trouw10

Kan de macht van Kuipers nog worden gebroken?
Nou nee, niet als het aan de Raad van State ligt… Volgens NOS11:

“De instrumenten kunnen bij een uitbraak van een ernstige infectieziekte ‘onder strikte voorwaarden’ worden ingezet, schrijft de raad verder in het advies. De minister van Volksgezondheid mag de collectieve maatregelen alleen nemen als de Tweede Kamer akkoord gaat. De Eerste Kamer pleitte twee weken geleden ook in de media voor meer zeggenschap, maar de Raad van State noemt de parlementaire betrokkenheid in het wetsvoorstel voor dit moment toereikend”.

Maar het gekibbel over het mogen meebeslissen welke maatregelen worden ingevoerd bij de volgende uitbraak van een ziekte die we voorheen beschouwden als een jaarlijks terugkerend winterritueel, leidt af van waar het werkelijk om gaat.

De maatregelen werken niet..!!
Meneer De Graaf.. de maatregelen werken niet! En dat niet alleen, bijna alle sectoren van onze samenleving lijden onder de maatregelen. Recentelijk hebben wij van VaccinVrij, deze pagina ‘Maatregelen doorgeprikt’ (HIER) online gezet. Op deze pagina hebben we alle maatregelen geëvalueerd: wat was het argument om ze in te voeren, was er een wetenschappelijke onderbouwing, wat is het effect ervan geweest etc. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit laatste twee jaar heeft kunnen gebeuren.

EN.. Keer op keer zijn de maatregelen ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide wetenschappelijke onderbouwing, en hebben ze afgezien leed en destructie, geen positieve effecten gehad op het tegengaan van de verspreiding van het virus.

EN.. Keer op keer zijn de maatregelen ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide wetenschappelijke onderbouwing, en hebben ze afgezien leed en destructie, geen positieve effecten gehad op het tegengaan van de verspreiding van het virus. We hebben gekeken naar ALLE maatregelen: mondkapjes. Lockdowns inclusief thuiswerken en schoolsluitingen, 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren, plexiglas schermen, PCR-testen, zelftesten, avondklok, QR-code met 3G, QR-code met 2G en ventileren.

Voor ALLE maatregelen, met uitzondering van ventilatie, is er geen bewijs dat het een positieve bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid. Integendeel. Met name Lockdowns en vaccins hebben enorm veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, en cultureel leven. De (wereld)economie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn. Wanneer je ‘de dubbele/verborgen agenda’ wilt ontmaskeren is het toch duidelijk dat dit daarvoor zorgt:

Als maatregelen niet werken en..
men gaat er toch mee door,
dan kun je toch alleen maar concluderen,
dat het doel kennelijk niet is, wat men zegt dat het is..!?

Het is voor velen duidelijk. Het ‘nieuwe normaal’ waar politici het al vanaf het begin van deze ‘crisis’ over hebben, is een doelbewuste poging om een medische wereldwijde dictatuur te installeren die wordt aangestuurd door dhr. Klaus Schwab met zijn World Economic forum (HIER), de WHO/Wereldgezondheidsorganisatie (HIER), de Verenigde Naties (HIER), de Europese Unie (HIER) en andere niet democratisch gekozen supra-nationale organisaties.. Het theater wordt steeds grotesker en is gebaseerd op machtsmisbruik.

En omdat we inmiddels weten wat de doelen zijn, worden de uitkomsten het steeds voorspelbaarder. De coronawet gaat er komen, ook al staat erin dat we allemaal van het dak af moeten springen om ons tegen het virus te beschermen, het maakt niet uit. Het gaat niet om redelijkheid, het gaat niet om wetenschap, het gaat zelfs niet om gezond verstand. Het gaat om een nieuwe wereldregering.

En het wordt spannend deze herfst. Zijn er inmiddels genoeg mensen die gewoon heel simpel niet meer meedoen met de mondkapjes en de prikken en de avondklok en alle andere onzin? Gaat blijken dat wetten die niet gebaseerd zijn op waarheid, en die ons niet dienen – niet zo veel macht hebben als de bereidheid van het volk om zich eraan te conformeren ontbreekt, omdat ze zijn gebaseerd op leugens en machtsmisbruik? We mogen het hopen, want het alternatief is dystopisch en onmenselijk.

 

Bronnen:

1. https://www.raadvanstate.nl/overrvs/raad-state-kort/
2. https://twitter.com/mr_Smith_Econ/status/1521823367912996864
3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
4. https://nos.nl/artikel/2442473-raad-van-state-positief-over-coronawet-wel-vragen-of-die-toereikend-is
5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2141983601/kuipers-avondklok-heeft-geen-enkel-effect-gehad
6. https://twitter.com/danvandertuin/status/1564226015689416705
7. https://stichtingvaccinvrij.nl/cdc-past-beleid-aan-geen-onderscheid-meer-tussen-gevaccineerden-en-ongevaccineerden/
8. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/29/avondklok-en-scholensluiting-moeten-in-nieuwe-coronawet-volgens-raad-van-state-a4140154
9. https://nos.nl/artikel/2440376-eerste-kamer-wil-meer-zeggenschap-bij-coronamaatregelen
10. https://twitter.com/gripje/status/1558350054951370752?t=g4RZGITQ4BCzF63pRPuzBA&s=08
11. https://nos.nl/artikel/2442473-raad-van-state-positief-over-coronawet-wel-vragen-of-die-toereikend-is
 

 

6 gedachten over “Coronawetten en de ‘ONAFHANKELIJKE’ Raad van State..??!!

 1. Het is sowieso al iets vreemds dat terwijl er nauwelijks of geen coronaopnamen zijn men bezig is met wetten veranderen die dan in de wet zouden moeten worden verankerd.
  Iedereen kan nu al weten dat ze binnen een aantal maanden de boel weer zullen gaan verergeren zodat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe wet (dat die er doorkomt staat voor mij vast) en waardoor we weer een herhaling krijgen van eerdere corona opsluitingen en andere zaken die alles ontwrichten.Stemmen in de tweede kamer is niets meer dan show omdat de coalitiepartijen misbruik maken van net een zeteltje (lees stem) meer waarmee ze er al veel hebben door gejaagd en nog zullen doorjagen.Eigenlijk is dat kiezersbedrog omdat de uitslag al bekend is voor de stemmingen.Machtsmisbruik en corruptie van de bovenste plank wat gewoon zichtbaar is en waar lieden aan mee doen die bv Bilderbergers zijn of nauwe banden met WEF hebben en dan met name natuurlijk K.Schwab.(Prins Bernhard was medeoprichter van de Bilderbergclub) en familie is nu voorzitter van De Raad van State terwijl een D66er daar de septer zwaait wat natuurlijk ook voor voorspelbare en alleen de elite dienende beslissingen zorgt.Dat is mijn mening.Corruptie,vuiligheid noem maar op de politiek bevat het allemaal.

 2. Sinds zijn aftreden in 2005 als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is onze Thom koninklijk goedgekeurd, want hij kreeg toen een lintje (officier in de orde van oranje-nassau, expres met kleine letters geschreven).

  In 2000 stelde hij vragen aan de minister van minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Kok II Klaas de Vries over de ‘modernisering’ van de monarchie. Naar wij nu weten was dit doorgestoken kaart. Klaas de Vries weet het nodige over de moord op Pim Fortuyn, maar dit is een ander onderwerp.

  In 2009 was hij als burgemeester van Nijmegen zeer dankbaar dat ons toenmalige (en ongekozen) staatshoofd (Bilderbergbitch)Beatrix van Amsberg in gezelschap van prins Philip, de hertog van Edinburgh de herdenking bijwoonde van de bevrijding van de stad van de Duitsers, 65 jaar eerder.

  Thoms vader Theo de Graaf was tussen 1967 en 1977 burgemeester van Nijmegen en hij zou zich omdraaien in z’n graf als hij de ronduit criminele activiteiten overziet van zijn zoon in diens hoedanigheid als voorzitter van de RvS, als onderdanige slippendrager van de ’troon’.

 3. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wetenschappers-krijgen-gegevens-oversterfte-niet-voor-onderzoek-vanwege-de-privacy-zeggen-rivm-en-de-ggd-s~b3222f2a
  Wanneer wetenschappers niet de gegevens krijgen die zij nodig hebben voor onderzoek is het wel zeer waarschijnlijk dat bepaalde instanties iets te verbergen hebben.Ook het niet horen/luisteren naar andere wetenschappers die niet door de staat der Nederlanden worden gekozen of aangewezen wijst in die richting.
  Gisteren heeft de mogelijk niet onafhankelijke RvS (omdat de koning Bilderberger en ik meen ook voorzitter van de Bilderbergers is en voorzitter van de RvS en ook omdat een D66 Tom de Graaf daar de septer zwaait) boeren weer een hak gezet door emissievrije/dempende vloeren af te keuren wat ook betekend dat vergunningen worden ingetrokken of niet meer gegeven zullen worden.Nou wordt er vaak gesproken over corruptie bij overheden en bepaalde instanties en voorgaande wijst toch wel heel erg sterk in die richting zoals ook gisteren in de tweede kamer weer te zien was.Er werden tal van debatten aangevraagd maar telkens zijn het de vier coalitiepartijen die zelfs praten over problemen (want dat gebeurd in debatten) blokkeren namelijk CDA.D66.VVD en de christenunie willen niet het gesprek aangaan omdat hen dat wel eens zwaar in de problemen kan brengen of zelfs het opstappen van de coalitie kan betekenen.Dit is ongehoord en eigenlijk geen democratie meer maar met behulp van blokkades hun wil willen doordrijven.
  Ook zegt men wel eens toeval bestaat niet en anderen geloven natuurlijk wel dat toeval bestaat maar wat nu (al langer) gebeurd is geen toeval maar bewuste opzet waardoor Nederland volledig naar de knoppen gaat.
  1.Er lijken meerdere corrupte overheidsinstanties te zijn zowel binnen de regering maar ook bij gemeenten.
  2.CETA het handelsverdrag met Canada zal zorgen voor de invoer van mogelijk gemanipuleerd en niet aan strenge eisen voldoend voedsel zoals bv chloorkippen.
  3.Eveneens zal gemanipuleerd voedsel vanuit Okraïne naar hier en andere landen komen.(Zie artikel over multinationals in Oekraïne op deze site).
  4.Dan hebben we natuurlijk de vaccinaties die net als gemanipuleerd voedsel DNA veranderingen kunnen veroorzaken.Kennelijk is men op meerdere manieren de mens aan het veranderen en dat kan geen toeval zijn maar gewoon opzet.
  5.Worden mensen dan ziek van al die vaccinaties en gemanipuleerd voedsel dan komt het volgende probleem namelijk een gebrek aan goede zorg omdat er niet meer mensen in de zorg mogen gaan werken zogenaamd om de zorg betaalbaar te houden terwijl die sinds de privatisering al onbetaalbaar geworden is.Kortom lijkt het erop dat mensen bewust ziek gemaakt worden en dat ze geen hulp willen bieden aan hen die ziek worden door geklooi met het DNA.Vaccinaties betekenen dat in een gezond lichaam virusdeeltjes worden geïnjecteerd van het virus dat men zogenaamd wil bestrijden (hoe ziek kan men zijn of worden?).
  6.Ook zorg voor mensen met handicaps.ouderen enz wordt steeds minder.
  7.Daar bovenop komt het bewust kapot maken van MKB bedrijven en vooral ook de boeren (waarschijnlijk omdat die een sta in de weg zijn voor dat gemanipuleerde “voedsel”) maar ook omdat het gezonde voedsel niet gewenst is wat men kan zien aan vegetarisch kunstvlees en ander kunstmatig ontwikkelde troep want het verdiend niet eens de naam voedsel.
  Voorgaande geeft toch aan dat ze bezig zijn met het bewust ziek maken van mensen en het kapot maken van MKB bedrijven (overigens komen daar dan nog de gevolgen van andere zaken bij zoals bv van 5G) en natuurlijk moet er zo min mogelijk gezondheidszorg overblijven want je kunt natuurlijk niet tegelijkertijd mensen kapot maken en goede gezondheidszorg blijven leveren.
  Wie nu nog niet ziet wat er gebeurd kan mogelijk op de wachtlijst staan voor geestelijke gezondheidszorg die ze niet (snel) zullen krijgen en Artsen zonder grenzen heeft het al te druk met onder meer economische vluchtelingen want een man die zijn gezin in een kamp elders achterlaat en alleen naar Nederland komt had ook bij zijn gezin kunnen blijven wat ook veilig is want anders zou hij zijn gezin achter gelaten hebben in een onveilige omgeving en dat doet een normaal iemand niet natuurlijk.Dergelijke personen verkeren dan ook niet in levensgevaar maar zijn zoals veel migranten op zoek naar een beter bestaan/leven en daarvoor zouden ze niet als asielzoeker of vluchteling gezien en ingeschreven moeten worden maar gewoon via een andere route zich moeten inschrijven als iemand die als migrant naar hier komt op zoek naar een beter leven.
  Dit zou veel opvangplaatsen kunnen opleveren voor mensen die wel vluchten omdat ze het anders niet overleven en van Der Burg zou ook niet meer de dwangmaatregelen hoeven inzetten denk ik.
  Niet Poetin zorgt voor armoede in Nederland maar de EU want zij hebben de sancties tegen Poetin die niet Poetin raken maar wel de burgers van landen in het leven geroepen en doorgevoerd.
  List.leugens en bedrog zorgen ervoor dat al het goede kapot wordt gemaakt wat door vorige generaties is opgebouwd en dat KAN NOOIT TOEVAL ZIJN MAAR OPZET.Dat is mijn mening en niet meer dan dat.

  1. PS
   Vandaag gaat de ECB de rente verhogen om het nog iets erger te maken want hypotheken en leningen zullen duurder worden en dat doen ze met de smoes dat ze de inflatie willen tegen gaan want ze hopen dat mensen minder gaan kopen wat dan de prijzen van producten zou moeten doen dalen.Vergeten wordt dat mensen met leningen of hypotheken deze niet meer zullen kunnen aflossen en mogelijk hetgeen waar ze voor geleend hebben kwijt zullen raken en wat betreft hypotheken zullen huisuitzettingen gaan volgen.Voordeel is natuurlijk wel meer opvangplaatsen voor deels gelukszoekers.Ook telkens dat gezeur van de Nederlandse overheden over toeslagen gaat helemaal nergens over en zal resulteren in leningen bij bv de ECB die dan de rente zullen opschroeven zodat de lening nooit afbetaald kan worden.
   Toeslagen die mogelijk later weer worden teruggevorderd zijn niet de oplossing de enige oplossing is zorgen dat mensen rond kunnen komen van hun loon/uitkering of anderszins,
   Gebeurd dat niet dan vrees ik dat er straks ook geen geld meer is voor sociale voorzieningen zoals bv uitkeringen en andere zaken die bedoeld zijn voor iedereen die daar gebruik van moeten maken.Waarom zien velen niet wat er gaande is?

 4. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/kankermobieltjes/
  Men zou veel kunnen afdoen als flauwekul of onzin.misschien zelfs als fake news maar waar doen mensen verstandig aan?
  Ik denk dat informeren en uitzoeken nodig is om tot een conclusie te komen en ook verbanden signaleren kan belangrijk zijn.Voedsel (gemanipuleerd),vaccinaties,(met een stukje “virus” erin) en natuurlijk invloeden van buitenaf kunnen schadelijke gevolgen hebben.Als voorbeeld noem ik het feit dat bekend is dat bij mensen die onder hoogspanningskabels wonen of in de buurt daarvan leven meer kanker voorkomt dan bij mensen die niet in de buurt van die hoogspanningskabels leven.Is het dan vreemd om twijfels te hebben over apparaten die draadloos werken en door de lucht verplaatste signalen ontvangen of versturen? Eerder schreef ik ook al dat Mona Keizer op TV aan ambtenaren vroeg geen onderzoek naar 5G te doen maar waarom deed ze dat als er niets te verbergen is of als er geen schadelijke gevolgen voor ieders gezondheid aan kleven?
  Opvallend is ook hier weer dat het op het DNA kan/zou werken zoals ook dat gemanipuleerd voedsel en vaccinaties dat kunnen doen. Telkens zie ik toch dat wel heel erg vaak de nadruk op DNA wordt gelegd zelfs wanneer het gaat om DNA te veranderen om erfelijke ziekten in de toekomst te voorkomen.Men is dus bezig met het veranderen van DNA en dan is het niet ondenkbaar dat men DNA ten goede maar ook ten nadele van de gezondheid kan veranderen.
  Wanneer straling van draadloze apparaten inderdaad schadelijk is vind ik het wel heel erg dat juist het KWF cash geld als donatie niet meer aanvaard en overgaat tot het verplichten van met draadloze apparatuur te doneren wat dus mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken.(Best wel ironisch).Digitale controle hebben ze nodig dus u weet nu aan welke zijde zelfs goede doelen organisaties lijken te staan.Artsen zonder grenzen vond het nodig bij ter Apel geestelijke bijstand te verlenen aan “vluchtelingen” terwijl ze het eerder en nog steeds niet nodig lijken te vinden om gewone Nederlandse mensen in geestelijke nood ook hun hulp aan te bieden terwijl ze weten dat daar ook enorme wachtlijsten zijn.Dat is mijn mening weer waarbij ik me afvraag waarom de Nederlandse regering zoveel doet in het nadeel van mensen met een Nederlands paspoort terwijl anderen die (nog) geen Nederlands paspoort hebben vaak bevoordeeld worden.( Zij krijgen toch vaak alle mogelijke hulp en zelfs voorrang terwijl Nederlandse mensen (met een Nederlands identiteitsbewijs) vaak in de steek worden gelaten of nog verder nagetrapt worden).(voorbeeld: status houders moeten ik meen binnen 15 maanden een woning hebben terwijl Nederlanders soms al meer dan tien jaar ingeschreven staan voor een woning waarom niet gewoon achter aan sluiten in de rij?).Ik ben geen racist en vind dat mensen die echt vluchten voor hun leven natuurlijk geholpen moeten worden maar niet zij die alleen maar naar hier komen opzoek naar een beter leven waarvoor dan belastinggeld wordt gebruikt van mensen die zelf al niet meer kunnen rondkomen en waarvoor weinig of niets gedaan wordt.

 5. Deze morgen hoorde ik op TV zeggen dat het aantal zelfmoorden stijgt maar dat is geen nieuws omdat het al langer bekend is.Waar het mij om lijkt te gaan is dat regeringen en bv de EU besluiten nemen die mensen in uitzichtloze situaties brengen met als gevolg dat mensen tot deze daad kunnen over gaan omdat ze geen uitweg meer vinden of zien.De politiek is dan ook de veroorzaker van het aantal zelfdodingen en de stijgende lijn daarvan al zullen die beweren dat mensen daar zelf voor kiezen en niet de politiek.Des te schrijnender en schandalig is de reactie van Rutte die niets doet voor mensen in nood nu waardoor nog meer mensen de keuze kunnen maken uit het leven te stappen.MKB bedrijven zullen door de maatregelen die door de EU genomen zijn en de hoge energiekosten met zich meebrengen in grote getallen failliet gaan en daar heeft Poetin helemaal niets mee te maken.Het is de EU die zint op wraak door sancties en niemand anders.Gewone burgers komen ook door die sancties in schulden terecht en ook dat kan voor sommigen aanleiding zijn om uit het leven te stappen.Hoe kan dan de Nederlandse politiek akkoord gaan met wachten tot prinsjes dag wat Rutte wil? Vrijdag heeft hij dat medegedeeld maar in ca anderhalve week wachten tot de derde dinsdag in september komen mensen onnodig diep in de ellende terecht met alle gevolgen van dien.Rutte kan zelfmoorden misschien voorkomen maar hij kiest voor traditie door te wachten tot prinsjes dag.Zo.n 8 weken was de kamer met reces en nu ze terug zijn doen ze niets behalve de verkeerde dingen die het nog erger maken.
  Voedsel,vaccinaties,draadloze apparaten,het niet ingrijpen van Rutte terwijl dat wel kan terwijl ze weten dat mensen in de stront zitten alles lijkt erop dat ze mensen willen laten verrekken en zelfs gewoon dood laten gaan.Nou heb ik het boek van R.de Ruiter er eens bij gepakt en velen zullen dat boek bestempelen als complottheorie of zoiets maar feit is wel dat veel van wat in zijn boeken beschreven is wel uitkomt.Men zegt op dit moment dat Co2 grote problemen geven voor het milieu maar ik las dat ene Benjamin Adamah in Frontier maart/april 2011 een artikel heeft geschreven over draadloze apparaten en internet die dergelijke problemen zouden veroorzaken.
  De titel was “Onze Eurocommissarissen plannen de digitale apocalipse” Natuurlijk zullen velen dat afdoen als complottheorie en daar heb ik geen problemen mee want als ze ziek willen worden mogen ze dat zelf weten natuurlijk.Feiten zijn wel dat er steeds meer kanker voorkomt de laatste jaren en dat Mona Keizer geen onderzoek naar 5G wilde en Rutte doet samen met de tweede kamer nu niets om levens te redden.Sterker nog in een verslag van de Bilderbergconferentie uit 1973 staat vermeldt dat er gesproken is over overbevolking van onze planeet wat aangeeft dat ze ermee bezig zijn.Voor verwijzingen en bronnen verwijs ik naar het boek van R.de Ruiter “De 13 satanische bloedlijnen”.Ondertussen zullen veel MKB bedrijven dagelijks verder in de problemen komen zoals ook burgers zonder bedrijf dat zullen gaan mee maken wat zal resulteren in jammer dan nu kunnen we niets meer doen voor hen vrees ik.Dat is mijn mening en niet meer dan dat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.