Advertentie

Een boodschap van Grandma Chandra..


Grandma Chandra is mens en multidimensioneel lichtwezen tegelijkertijd. Van jongsaf is ze helderziend, helderhorend en heldervoelend. Ze volgde onderwijs voor hoogbegaafden en studeerde in fysica en wiskunde. Uiterst opmerkelijk als je bedenkt dat deze bijzondere jonge vrouw door haar fysieke handicap niet kan lopen noch kan spreken..! Grandma Chandra is nu 28 jaar en ontving op haar 16e verjaardag de eretitel ‘Grandma’ van Chief Golden Eagle van de Yankton Sioux.

Grandma Chandra en Judith Moore vullen elkaar optimaal aan

Grandma Chandra bezocht Nederland al diverse keren en eind September 2011 zal zij opnieuw in Nederland zijn. Grandma Chandra heeft prachtige essentiële oliën ontwikkeld die een diepgaande transformerende werking hebben voor toepassing door therapeuten en gebruik van mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen. Chandra is zoals een Avatar volledig gericht op hulp aan de mensheid om de trillingsfrequentie van mens en aarde te (helpen) verhogen. Medium Judith Moore werkt vaak met Chandra samen en in is in staat bij vol bewustzijn Chandra’s spreekbuis te zijn, waardoor communicatie met groepen eenvoudiger en toegankelijker is.

Grandma Chandra is door haar talenten in staat de subtiele lichtlichamen van mensen af te lezen, waardoor ze weet waar in dat lichaam en geest onbalans bestaat en hoe deze opgeheven kan worden. Door haar telepathische communicatievaardigheid, werkt ze met vele mensen over de hele wereld op afstand. Zij kent ook de taal van de walvissen en dolfijnen. Een door Grandma geïnspireerde CD ‘Awakening Codes’ bestaat uit gezongen gewijde teksten uit vele landen, die resoneren met in het lichaam opgeslagen codes, waardoor mensen een volgende stap in bewustzijn kunnen maken. Met de CD ‘Whalespeak’ activeert zij de boodschap van de walvissen aan de mensheid in onszelf.

x

* * *

Grandma Chandra heeft een boodschap voor iedereen die het wil horen.

© Grandma Chandra 2011

x

Deze boodschap gaat over de nieuwe aarde die aanstaande is. De veranderingen gaan nu erg snel. Daarom is het belangrijk om de nieuwe aarde zoveel mogelijk in al zijn facetten te visualiseren. Want jullie lichtwerkers zijn zelf de scheppers van de nieuwe aarde. Jullie maken de nieuwe aarde waar. Daarom is jullie aanwezigheid juist in deze tijd zo belangrijk. 2011 is het jaar van de ommekeer, die ingezet wordt met chaos en wanorde. Wanorde omdat vele mensen nu ontwaken en niet langer mee willen doen met de gevestigde orde. Zij wensen niet meer deel ten nemen aan de huidige wereldorde. Zij roepen allen om verandering.
Eerst leek het vooral te gaan om de Arabische wereld. Waar miljoenen mensen ontwaakten en opgestaan zijn om hun onvrede te uiten omtrent hun situatie. Nu staan jongeren in westerse landen op om aan te geven dat men verandering wil. Dat men niet meer mee wil doen met het handhaven van de huidge situatie. Een situatie waar grote delen van de jongeren geen perspectief hebben, zij tellen niet meer mee. Zij schreeuwen om betekenis en zin in hun leven. Zij willen erbij horen. Zij willen meer verbondenheid en zetten zich af tegen de ongelijke verdeeldheid.

In Noorwegen, het land van de Nobelprijs voor de Vrede, is getroffen door een tragisch incident veroorzaakt door een enkele man. En man die juist streed voor verdeeldheid, voor rassenscheiding. Dit heeft vele mensen in Noorwegen en elders in de wereld echter doen ontwaken. En in hun ziel getroffen. Hun saamhorigheid is juist enorm gegroeid door dit gebeuren.

De financiële wereld staat op instorten een wereldwijde crisis is aanstaande. Dat zal de weg openen voor een ander financieel systeem. Een financieel systeem dat niet langer gebaseerd is op het vergaren van alsmaar meer bezit voor enkelen, maar op een duurzame en gelijkwaardige verdeling waardoor de aarde en alle mensen op een goede en gezonde manier kunnen leven. Het is belangrijk om niet in de angst te schieten met alle veranderingen en chaos die deze tijd met zich meebrengt. Je kunt je gemakkelijk overweldigd voelen. Velen zullen zich vermoeid voelen omdat angst hen beheerst over wat er komen gaat.

Op individueel niveau gebeurt er ook erg veel. De energetische trillingsfrequentie is versneld aan het toenemen. Dat maakt dat je snel uit balans kunt zijn. Zowel fysiek als mentaal als emotioneel. Zoals het voor de hele wereld deze periode een tijd van chaos en wanorde kan zijn, zo kan het ook op individueel niveau erg verwarrend en onrustig zijn.
Je fysieke lichaam moet wennen aan de verhoogde frequentie. Daardoor kan het zijn dat je last krijgt van lichamelijke klachten. Vaak zullen het klachten zijn waar je in het verleden al last van hebt gehad, maar die nu opnieuw opspelen. Laat deze pijn toe, voel het en tracht te doorgronden waar het vandaan komt en wat de betekenis daarvan is. Kijk of je hier nog iets te doen hebt en leer ervan. Maar hecht er niet aan, laat het weer los in het besef dat dit niet langer nodig is in je toekomstige leven. Het is als een laatste reiniging op een nieuwe laag, een dieper niveau. Deze reiniging, dit loslaten van ballast uit het verleden, is nodig om uiteindelijk de nieuwe trillingsfrequentie toe te kunnen laten in het lichaam, in al je cellen.

Ik zeg jullie allemaal, het is geen einde der tijden. Het is een begin van een nieuw tijdperk.

Misschien weet je nog niet hoe de nieuwe gouden tijd eruit zal zien, maar vertrouw erop dat een fundamentele verandering zal plaatsvinden.

Een verandering waardoor de mensen zich bewuster zijn van hun verbondenheid met alles en iedereen en vandaar uit anders zullen omgaan met elkaar en met de wereld.

Het is belangrijk om in deze tijd rustig en kalm te blijven.

Op emotioneel niveau kun je last hebben van sterke stemmingswisselingen. Ook daar is misschien nog werk aan de winkel in de zin van loslaten van oud zeer en het herijken van relaties. Sommigen zullen opnieuw hun relaties herzien of duiken in het verleden om te zoeken naar de waarheid en de zin van hun leven. Emoties kunnen fel opspelen, vaak gepaard met een gevoel van eenzaamheid. Dus ook op emotioneel vlak is er sprake van een diepgaande reiniging. Laat het toe, maar hecht er niet aan vast; kijk het aan en laat het los. Vergeven en loslaten is nu meer aan de orde dan ooit. Om zo de weg vrij te maken voor de nieuwe verbindingen in de nieuwe gouden tijd.

Op mentaal niveau kunnen mensen uitgedaagd worden om hun bestaande denkkaders en patronen los te laten. Op de een of andere manier passen deze kaders niet meer bij je in deze tijd. Alles wat je ooit gedacht hebt kan in een ander daglicht komen te staan. Daardoor is het niet meer zoals het altijd leek te zijn. Dat kan het gevoel geven dat de vaste grond onder je voeten verdwijnt. Alsof je op drijfzand staat. Als het je lukt om je oude gedachten los te laten ontstaat er ruimte voor geheel nieuwe inzichten en gedachten. Daardoor wordt je bevrijd uit je eigen beperkende gedachtewereld. En je zult beseffen dat er vele mogelijkheden zijn om naar een situatie te kijken. Daardoor ga je minder snel oordelen en sta je meer open voor andere inzichten en meningen. Dit is belangrijk om open te komen voor de nieuwe tijd, het gouden tijdperk van eenheid en verbondenheid.

Als het je lukt om je oude gedachten los te laten ontstaat er ruimte voor geheel nieuwe inzichten en gedachten. Daardoor wordt je bevrijd uit je eigen beperkende gedachtewereld. En je zult beseffen dat er vele mogelijkheden zijn om naar een situatie te kijken. Daardoor ga je minder snel oordelen en sta je meer open voor andere inzichten en meningen. Dit is belangrijk om open te komen voor de nieuwe tijd, het gouden tijdperk van eenheid en verbondenheid.

Op spiritueel niveau kan het lastig zijn om de verbinding te blijven voelen met je begeleiders en gidsen uit andere dimensies. Er is veel verstoring waardoor de verbinding moeilijker waargenomen kan worden. Het is als een soort mist waar je niet doorheen kunt kijken, maar je weet dat de verbinding er is. De chaos in jezelf en om je heen kunnen je ook onzeker maken waardoor je jezelf niet meer verbonden voelt met je innerlijke kracht, je goddelijk zelf. Weet dat er niets mis is met je eigen goddelijke zelf en met jouw waarnemende vermogens. Laat je niet weerhouden door de verstoringen, door de mist.

Blijf standvastig in het contact maken met je eigen innerlijk kracht en met je begeleiders, gidsen en meesters uit andere dimensies. Weet dat zij in groten getale aanwezig zijn om jou als lichtwerker bij te staan. Vraag hen om hulp en je zult merken dat de verbinding en hulp er altijd voor je zullen zijn. Deze tijd daagt je juist uit om in je kracht te gaan staan en je werk als lichtwerker te doen. Meditaties kunnen je daarbij helpen, Zoals de meditatie waarbij je gouden licht energie in een spiraalvorm vanuit de kosmos door jezelf heen laat stromen tot in de kern van de aarde.

Ik zeg jullie allemaal, het is geen einde der tijden. Het is een begin van een nieuw tijdperk. Misschien weet je nog niet hoe de nieuwe gouden tijd eruit zal zien, maar vertrouw erop dat er een fundamentele verandering zal plaatsvinden. Een verandering waardoor de mensen zich bewuster zijn van hun verbondenheid met alles en iedereen en vandaar uit anders zullen omgaan met elkaar en met de wereld. Het is belangrijk om in deze tijd rustig en kalm te blijven. En te beseffen dat de gebeurtenissen nu nodig zijn te komen tot fundamentele veranderingen in de wereld.

Visualiseer en benoem de nieuwe gouden tijd van eenheid en verbondenheid zoveel mogelijk zowel in meditaties als in het dagelijks leven. Zie de toekomst als een paradijs waar mensen respectvol omgaan met elkaar en met moeder aarde. En voel dankbaarheid en vreugde dat de nieuwe tijd aanstaande is. Zo help je als lichtwerker mee om de nieuwe gouden tijd van het paradijs op aarde te creëren. Lichtwezens in het hele universum zijn opgewonden en blij en ondersteunen jullie in dit proces. Tracht contact te maken en te houden met de lichtwezens, met je begeleiders en gidsen zodat je bewust wordt van wat er gaande is en zodat zij je kunnen ondersteunen met jouw eigen bijdrage in dit hele transformatieproces naar de 5e dimensie, de gouden tijd van eenheid en verbondenheid.

 

Ik groet jullie allen vanuit mijn hart,

Grandma Chandra

 

3 gedachten over “Een boodschap van Grandma Chandra..

 1. Mooi en geruststellend zijn deze woorden. Zulke berichten kunnen er niet genoeg zijn. Er zijn er best veel maar niet allemaal even geloofwaardig.
  Dat is jammer omdat het geen loze praat is.
  Iedere keer als ik artikelen lees als deze voel ik me weer op mijn gemak gesteld, Het is allemaal een beetje vaag voor veel mensen zodat ze er maar een beetje om lachen en het allemaal wel geloven.
  Belangrijk is dat ze toch op de hoogte zijn van deze aankondigingen. Want dat zijn het tenslotte,aankondigingen van grote veranderingen in deze wereld.
  Het lijkt allemaal fictie omdat de realiteit op dit moment toch nog het meest tastbaar is en niet bepaald veel goeds belooft voor de komende tijd.
  Zo sta je met één been in het heden je af te vragen hoe het in vredesnaam allemaal af gaat lopen en sta je met je andere been al ergens je voorzichtig af te vragen hoe het eigenlijk mogelijk is dat we ons nog druk maken om alledaagse problemen.
  Je hoort en ziet de afgelopen tijd ook veel bang makende verhalen. Over de vernietiging van onze mooie planeet (dat hebben we zelf toch al gedaan?) of de massamoorden die gepland zijn door Illuminatie of Bilderbergers.
  Wat maakt het ook uit.
  Ik denk maar zo; We gaan er met zijn allen voor. Er onderdoor of overheen. De tijd zal het leren. Maar hoe meer we ons best doen als één geheel te bestaan hoe sterker we zijn. Saamhorigheid is het woord dat de komende tijd normaal moet worden denk ik.
  Dan kunnen al die andere benamingen, die juist benadrukken dat we verschillend zijn, gewoon worden uitgegumd en vergeten.
  Dat zou toch een mooi begin zijn van vrede onder de gewone mensen.
  Slaap lekker straks allemaal. Morgen is er weer een dag. 🙂

 2. On this day of your life, dear friend, I believe God wants you to know…

  …that the gifts you have to give are multitudinous and magnificent — and your time to give those gifts has only just begun.

  Een email die ik net las, ongeveer 2 minuten nadat ik zat te denken, stel dat ik god een kadootje zou willen geven, wat geef je dan aan iemand die echt alles al heeft en niks nodig heeft? De gift van je liefdevolle attentie aan haar/zijn kinderen. Promt lees ik die mail en denk yup ik zit goed.

  Vervolgens lees ik hier dit prachtige stuk van een wondermooi mens. Verduveld ik zit echt goed.

  Ff snel een kleine ‘promotiestunt’ voor wie het nog niet gelezen heeft, The shack van W. Paul Young. Een hele grote aanrader!!

 3. Anders Breivik heeft een afschuwelijke daad verricht, door jonge mensen met een nog niet gerijpte geest af te slachten.Echter, dit had niets met rassenhaat te maken.
  Breivik wilde waarschuwen tegen de islamisering van Noorwegen en de rest van de wereld.
  Geen mens wordt als moslim geboren, maar als moslim opgevoed.
  De islam is bepaald geen vredelievende religie.Kijk naar islamitische landen waar de meest gruwelijke dingen gebeuren.In de Koran staat: “Dood Joden en ongelovigen”.
  De hele wereld is in de ban van islam-terrorisme, en we geven miljarden uit aan beveiligingen.Het doel van de islamieten is een wereld-kalifaat te stichten, waar iedereen moslim is.Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.
  De wetgeving van de islam- de Sharia- kent onmenselijke straffen zoals steniging, afhakken van ledematen enz.Vrouwen worden gezien als eigendom van de man en zijn niet vrij te gaan en staan waar zij willen, hebben minder rechten.In Egypte is 90 % van de bevolking vóór de Sharia.
  Ik heb niet zoveel vertrouwen in die Arabische lente.Ik ben niet racistisch, we zijn allemaal broeders en zusters van het menselijke ras, maar ik kan geen respect opbrengen voor een doctrine waar geleerd wordt een ander te haten, te vermoorden of te onderdrukken.
  Ik zou niet graag willen dat mijn kleinkinderen onder de Sharia zouden moeten leven.
  Daarom moeten wij de aard van de islam aan de kaak stellen, en er kritisch naar kijken.

  Jezus predikte alleen maar liefde voor de medemens, geen haat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.