Advertentie

Een simulatie als initiatie..!?


*
*

Een simulatie als initiatie..!?

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

*

Harriet Algra

Het is inspirerend om te zien hoe denken en bewustzijn aan het openen zijn bij de jongere generaties. Het lijkt erop, dat menigeen van deze groep ook de idee omarmen, dat we hier op Aarde in een simulatie zitten. Bij hen komt dit voort uit het kunnen begrijpen, waarom de huidige wereld is zoals deze is. Want zouden we daadwerkelijk in een simulatie leven, dan houd dat in, dat al het gruwelijke wat de mensheid elkaar hier heeft aangedaan, slechts heeft plaatsgevonden binnen deze simulatie..! Iedereen zou dan dus nog leven in de/een ‘echte realiteit’. Die gedachte maakt het voor velen dragelijk.

Ook helpt het om grote concepten als God en het leven, de dood en reïncarnatie opnieuw te kunnen definiëren. Of je af te vragen of het misschien mogelijk is om deze wereld te veranderen wanneer je achter de spelregels van deze simulatie komt. Hierdoor krijgt je leven een functie en wordt het een uitdaging en dan kun je ook de vraag gaan stellen: “Wanneer zal deze simulatie eindigen.“ Als je er vanuit gaat dat een simulatie hetzelfde werkt als een computerprogramma dan kan dat op twee manieren:

   • De tijdsduur van de simulatie is voltooid
   • De harde schijf is te vol geraakt door teveel data

Alles wat we hier meemaken wordt toegevoegd als data op die harde schijf. En zou dit eindigen in een nucleaire oorlog waarmee wordt gedreigd, dan zou dit een dusdanige overload aan informatie toevoegen, die de simulatie onmiddellijk zal doen eindigen. Je kunt je natuurlijk afvragen wat het doel van zo’n actie zou zijn.

De MATRIX: het besef van ‘hersenspoeling’..
Degenen die het meeste profiteren van die kennis zijn de mensen in de simulatie zelf omdat zij hier zijn om iets leren. Zo’n manier van denken veroorzaakt een echte paradigmaverschuiving. Eeuwen lang zijn we gehersenspoeld met het idee dat ons leven geen enkele waarde heeft. Laat staan dat we in staat zouden zijn daar invloed op uit te oefenen.

De film ‘de Matrix’ was één van de eerste inspiratiebronnen waarmee ons denken begon te veranderen. Keanu Reeves, die de hoofdrol van Neo speelde, zei dan ook heel direct dat de Matrix niet als een film maar als een documentaire beschouwd diende te worden omdat deze ons de echte werkelijkheid laat zien.

De synergie als krachtige synchroniciteit..!
Er is ook een mooie synergie aan het ontstaan die laat zien dat onze gesimuleerde werkelijkheid en de elektromagnetische velden van de aarde duidelijk met elkaar verbonden zijn. De polen zijn al jaren lang aan het verschuiven en niemand schijnt te weten waarom dat het geval is.

Het verleden heeft echter al verschillende keren aangetoond dat het verval van het magnetische veld, de polen doet switchen. Zo’n poolverschuiving zou dus het einde van de tijdsduur van de simulatie kunnen inhouden. Want gaan we ervan uit dat een simulatie net als een computer maar een bepaalde hoeveelheid informatie kan bevatten, dan zou het magnetische veld kunnen fungeren als de lijm die alles bij elkaar houdt in ons bestaan.

En wanneer we de drempel bereiken waarop  we geen informatie meer kunnen vasthouden zou dat verklaren waarom het magnetische veld naar NUL zakt en het weer zal opstarten in een omgekeerde richting. Door bepaalde informatie niveaus in bepaalde delen van het magnetische veld te elimineren, zou het equivalent zijn van het wissen van gegevens. Wanneer de kern weer begint te roteren en we blijken er nog steeds te zijn, zou te maken kunnen hebben met een reset binnen de simulatie.

Dat heeft zich in het verleden al meerdere keren voorgedaan en zou kunnen verklaren waarom de inheemse beschavingen aangeven dat we nu het einde van de vijfde wereld hebben bereikt. In computertaal zou je zo’n moment kunnen uitleggen als het blauwe scherm dat verschijnt wanneer je harde schijf te vol is geraakt. Om door te kunnen gaan zul je met een nieuwe schone schijf moeten starten.

De wetenschap beschouwt ‘tijd’ als een parameter. Andere parameters zijn bijvoorbeeld temperatuur, druk, chemische potentiaal (HIER), magneetveld (HIER) of elektrisch potentiaal (HIER) e.d. Parameters binnen een simulatie kunnen gewijzigd of verwijderd worden. Vanuit deze simulatie gezien is de parameter ‘tijd’ het programma waarin we leven, en dat de andere parameters aanstuurt. Het fungeert als de paraplu waaronder alles functioneert.

De tijd brengt ons vooruit, en de hoeveelheid informatie zal bepalen wanneer de magnetische resets plaatsvinden om de simulatie voort te zetten. Dus door de simulatietheorie te omarmen er een soort logisch gevolg omdat het de deur opent naar het daadwerkelijk verenigen van vele stukken, die we tot nu toe als ongelijksoortig en gescheiden beschouwden.

De invloed van de menselijke factor..
Meditatie en gebed kunnen elk worden beschouwd als een vorm van denken, aangezien bij beiden het gebruik van gerichte intentie, lichaamscircuits en een verschuiving van de lichaamsfrequentie door middel van denken inhoudt. Zowel meditatie als gebed kunnen worden bereikt, door middel van specifieke technieken die zijn toegesneden op een specifiek doel. In de westerse culturen wordt gebed vaak beschouwd als een vorm van ingrijpen, waarbij God of een hogere macht achter de schermen wordt gevraagd, om een bepaalde gebeurtenis toe te staan of te voorkomen. Voorbeelden van vaak gehoorde gebeden kunnen zijn:

  • “Alsjeblieft God, laat er vrede zijn in de wereld”
  • “Alsjeblieft God, laat mijn auto deze ene keer het benzinestation halen en ik beloof dat ik mijn tank nooit meer zo leeg zal laten raken.”
  • “Alsjeblieft God, laat me gezond worden en deze ziekte overwinnen…”

In elk van deze gevallen vraagt de persoon die het gebed initieert om tussenkomst van een hogere macht in de richting van de situatie waarover hij/zij is geconditioneerd om een gevoel van machteloosheid te accepteren. Juist omdat ze zich hulpeloos voelen om gebeurtenissen die zich in hun wereld en hun leven ontvouwen zelf aan te gaan pakken, lijken hun gebeden niet gehoord. Hoe komt dat?

Alles wat er plaatsvindt in je leven dwingt je uit je comfortzone te stappen. Hierdoor komt alles in beweging waardoor je automatisch meer in het NU gaat leven waar ons echte leven plaatsvindt. Een fundamenteel concept, ontwikkeld binnen de oude mysteriescholen en die wordt gedeeld in de tradities van inheemse volken en vele oosterse religies, is dat de menselijke vorm een onderdeel is van de schepping en er dus niet los van staat. Het individu speelt dus een belangrijke rol in de oorzaken van gebeurtenissen binnen de schepping.

Het gebed, een diepere creatie dan we denken..
En wist je dat je door de gebedshouding, waarin al je vingertoppen en je handpalmen elkaar raken, je jezelf hebt gepositioneerd om alle zones van de schepping aan te raken, elke energetische realiteit waartoe je lichaam toegang heeft, in dat tijd/ruimtemoment.

Als de koppeling eenmaal tot stand is gebracht, is het door de kwaliteit van gedachten (helderheid, duur en verlangen) dat de circuits van het lichaam worden afgestemd op de rasters. De gevoelens die het gevolg zijn van je levenservaring, je vreugde, pijn en alle variaties van deze uitersten, leren je letterlijk hoe je frequentie moet denken en voelen. Je gedachten zijn het gereedschap dat je gebruikt om jezelf in resonantie te brengen met verschillende aspecten van de schepping.

Gedachten en gevoelens zijn jouw afstemmings-mechanisme! De hoogste vorm van interventie die een individu kan bieden in een bepaalde situatie, is niet vragen om iets te zijn, maar om te worden wat gewenst is! Als vrede de gewenste realiteit is, moet vrede de realiteit zijn, jij moet die vrede worden.

Alles in de natuur heeft een bewustzijnsveld. Bij de meeste mensen is de intuïtie onderontwikkeld omdat ze volledig mentaal geschoold zijn en het contact met hun gevoel zijn kwijtgeraakt. Hierdoor konden allerlei valse geloofsovertuigingen worden ingevoerd. Deze werden zo geraffineerd gebracht dat mensen er in gingen geloven waardoor ze door hun eigen scheppingskracht werden gecreëerd.

Die valse geloofsovertuigingen waren (en zijn!) er stuk voor stuk op gericht om de mens te ondermijnen om te voorkomen dat we zouden ontdekken wat onze ware potentie is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

   • Ons lichaam verouderd met het verstrijken van de jaren.
   • De medische wereld is erop gericht om ons weer gezond te maken.
   • Supermarkten verkopen gezonde producten.
   • De zon is gevaarlijk
   • Er is een schaarste aan brandstoffen
   • God is enkel te bereiken via de priesters van de verschillende religies
   • De overheid dient de bevolking etc. etc.

Alles in de natuur is een intelligentie en erop gericht om in Liefde en harmonie samen te werken met als doel te kunnen evolueren. Daar bestaat geen competitie zoals ze ons willen laten geloven. Diep in ons hart kunnen we dat ook  voelen. Ons lichaam weet exact hoe het in staat is om zichzelf te genezen. Wanneer we in een positieve hoge trilling verkeren zijn we tot alles in staat. Maar verkeren we in een lage negatieve frequentie dan stort ons bewustzijn in. En hoe meer je in staat bent van jezelf te houden, hoe krachtiger je bewustzijn wordt.

In die staat is het onmogelijk om iets te doen dat schadelijk is voor anderen omdat dit puur Liefde is. Het is dus heel belangrijk dat we gaan beseffen wie wij mensen werkelijk zijn en waar we toe in staat zijn. Die kennis zal, wanneer deze volledig is ingedaald, een enorme verschuiving op gang brengen en ons een nieuwe wereld binnenleiden die weer gericht is op respect hebben voor alles dat leeft.

De zinnen en hoofdstukken in ons.. .DNA
In 2007 heeft professor Masaru Tomito, die werkzaam is aan de Keio Universiteit in Japan, aangetoond dat er allerlei informatie in de vorm van codes is opgeslagen in ons DNA die tegenwoordig door computers kunnen worden gelezen. Hierbij worden de DNA strengen gezien als ‘hoofdstukken’ en de genen als de ‘zinnen’. Hiernaast is een afbeelding van een dergelijk bericht in onze cellen.

Deze bevat een basis van 4 letters namelijk T (Thymine), A (Adenine), C (Cytosine) en G (Guanine) die de eiwitten vertegenwoordigen die ons leven mogelijk maken. Die letters bestaan stuk voor stuk uit waterstof, stikstof, zuurstof en koolstof, die op het periodieke systeem (een nuttig raamwerk om chemisch gedrag mee te analyseren) beschouwd worden als de elementen van het leven.

En waarom is dat belangrijk?
Eén van de eerste boekwerken over de Joodse mystiek is de ‘Sefer Jatsira’ uit de 3de eeuw na Chr. Hierin beschrijft God, met behulp van getallen en Hebreeuwse letters, de schepping van de kosmos van de wereld voor Genesis. Ook is ontdekt dat alle alfabetten verborgen en geheime nummerequivalenten bevatten die ze uiterlijke en innerlijke betekenissen geven. Deze nummers/cijfers zijn nauwkeurig en specifiek.

De overeenkomst tussen de moderne elementen uit het periodiek systeem en deze oude tekst is, dat ze beiden de schepping beschrijven als woord en getal. Woorden kunnen in de loop van de tijd veranderen maar de cijfers blijven altijd gelijk. En wanneer de eerste laag in onze menselijke cellen wordt vertaald, dan bestaat die boodschap uit twee delen: namelijk ‘YH’ en ‘VG’.

Deze kan vertaald worden in ‘Wij zijn God’ ofwel ‘Het eeuwige in het lichaam’ en wordt in iedere mens aangetroffen. Is dit puur toeval? Nee, de kans om willekeurig een betekenisvol woord van vier letters te vormen uit de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet is 0,00042%. Deze ontdekking ondersteunt dus het bewijs dat er 200.000 jaar geleden een interventie heeft plaatsgevonden in de oorspronkelijke mens.

Heel lang geleden zijn wij doordrenkt met kwaliteiten als sympathie, empathie, mededogen en het vermogen om ons zelf aan te passen aan veranderingen. Nu dit wetenschappelijk is bewezen, wordt het tijd dat we dit leren toepassen zodat we weer zelf de touwtjes in handen kunnen nemen. En wordt je dan geconfronteerd met een uitdaging, dan verander je je denkwijze door je af te vragen hoe zou God dit probleem oplossen. Op die manier bekeken kan het leven ook gezien worden als een vorm van initiatie.

Vertaling van onze menselijke cellen

Het pad naar buiten…!
De 5de wereld die nu ten einde loopt lijkt de zwaarste initiatie tot nu toe te zijn. Had je in het Oude Egypte de inwijdingsscholen, tempels of geheime genootschappen om je angsten en hoofdzonden de baas te worden, in de huidige wereld wordt de mens gedwongen die antwoorden binnenin zichzelf te ontdekken. Om deze simulatie/initiatie te laten slagen was het noodzakelijk dat we vanaf onze geboorte volledig in het diepe werden gegooid.

Onze herinnering over wie we werkelijk zijn, is gewist met als gevolg dat we geheel op eigen koers de uitgang zullen moeten vinden. Deze kan pas gevonden worden wanneer we binnenin onszelf de balans hebben teruggevonden. Die balans is het eindpunt van een initiatie waarbij je weer meester  bent over wat in de Bijbel de zeven hoofdzonden wordt genoemd te weten:

Trots; hebzucht; toorn; jaloezie; lust; gulzigheid en luiheid.

Zolang dit niet het geval is zullen deze thema’s keer op keer in een nieuwe vorm op je pad komen, tot het moment bereikt is dat je ze hebt overwonnen. De kwantumcomputer is onderdeel van onze terugkeer naar de echte wereld. Deze is continu bezig om ons te lezen waarbij alles wat nog uit balans is, in kaart wordt gebracht. De kwantumcomputer staat haaks op de spionagepraktijken van de DeepState en Big Brother die alles in het werking hebben gezet om jou te laten zakken.

Alles is door hen omgedraaid, alles is vervormd om de weg naar de uitgang zo moeilijk mogelijk te maken. Ze hebben religies ingevoerd om je te laten geloven dat God zich buiten je bevindt; ze hebben je wijs gemaakt dat je sterfelijk bent;  ze hebben keer op keer onze geschiedenis gewijzigd; de kalander is veranderd wat ons bioritme volledig verstoorde, met name dat van de vrouw. (Ons echte nieuwe jaar start namelijk op 21 maart met het begin van de lente en had 13 maanden van 28 dagen en 1 van 29) enz. enz.

INWIJDING
Als mens ben je hier de processen aan het doorleven die de afgelopen 11.000 jaar werden gemodelleerd in de inwijdingskamers. Je leven is je aan het voorbereiden op de grote verschuiving die voor de deur staat. In de mate waarin je in staat bent om lief te hebben zonder angst te ervaren, zonder oordeel en door mededogen toe te laten, bereid jij jezelf voor om de verschuiving/ascensie emotioneel, psychologisch en fysiek te overleven. Je leeft dus de inwijding!

In deze inwijding gaat het puur en alleen om jou. De mensen om je heen fungeren als acteurs om jou af te leiden. Wat deze acteurs in hun eigen ervaring meemaken zul jij nooit weten omdat ook jij in hun leven fungeert als een acteur en in die rol misschien volledig anders reageert en handelt als dat je in het echt zou doen.

In deze initiatie is het noodzakelijk dat je angst leert omarmen als een krachtige bondgenoot om te voorkomen dat deze werkelijkheid wordt door jouw eigen scheppingskracht. Dit eist een demonstratie van Meesterschap van het allerhoogste niveau.  We worden momenteel allemaal op onze eigen manier geconfronteerd met onze diepste angsten. Deze tijd wordt ook wel ‘de Donkere Nacht van de Ziel’ genoemd.

Op het moment van je donkere nacht van de ziel,
zul je worden gevraagd om elk deeltje wijsheid dat tot je beschikking staat, diep van binnenuit, te gebruiken om de schijnbare kracht die je aan de angst hebt gegeven teniet te doen. Realistisch gezien zal dit waarschijnlijk een herhalend proces zijn waarbij het verlammende effect van de angst bij elke herhaling steeds minder wordt.

Het doel van het proces is om tot het besef te komen dat wat er ook op je pad komt, waar je ook mee te maken krijgt, hoe verwoestend een situatie ook mag lijken, het altijd goed komt met je. Er kan namelijk geen angst zijn, als de angst geen kracht krijgt waarmee ze zich kan voeden. Eenmaal succesvol voltooid, ben je niet langer het onderwerp van dood, ziekte, ziekte of de beperkingen van lineaire tijd.

In de voltooiing van dit niveau van meesterschap over angst, emotie en de illusie van scheiding tussen lichaam, geest en ziel, heb je het vermogen bereikt om een hoger octaaf van expressie te ervaren namelijk dat van een herrezen wezen……

Harriet Algra

maart 2023

thenewstrain.org

Bronvermelding:

A New World at the Speed of Love‘ with Gregg Braden https://youtu.be/bf-czGyH79w

‘Hoe anders zou je leven als je dit wist?’ met Gregg Braden https://youtu.be/hYcv2LB72pE

‘Awakening to the Zero Point: the collective initiation’ door Gregg Braden

https://www.youtube.com/watch?v=pFAI2IYNJqo The love for all

https://sunnysjournal.com/2023/03/12/sg-anon-audio-file-44-march-11-2023/

https://www.youtube.com/watch?v=ORx1xiyigR0 HT Live Event: ‘Gregg Braden’s Secret Scientific Discoveries’ Hosted by Steve Farrell & Ken D Foster

https://youtu.be/izRtYZRtSiM  Gregg Braden – ‘The end of Simulated Reality through the Reversal of Earth’s Magnetic Fields?’

* * *

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.