Advertentie

Het WEF verwerft Goddelijke Krachten


*
*

Het WEF verwerft Goddelijke Krachten

2022 © Drs. Ad Broere | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Drs. Ad Broere toont trots zijn boek ‘Geld in de Bijrol’, een menselijke kijk op economie, waarbij niet geld, maar de mens centraal staat. Een boek over échte duurzaamheid..! (klik voor artikel)

Voor wie mijn nieuwsbrieven leest, wekt het geen verbazing dat de spindokter van het World Economic Forum onlangs heeft verklaard dat de ziel niet bestaat en dat Jezus niet meer dan een verhaal is. Deze spindokter is Noah Yuval Harari en hij noemt de mens in zijn huidige staat ‘een hackable animal’. Wij zijn dieren en ons verstandelijk vermogen kan van buitenaf worden gestuurd. Dit betekent dat we worden gedacht, dus dat ons denken en onze gedachten niet van onszelf zijn. Ze worden ons door insertie ingegeven.

Als je objectief probeert waar te nemen, dan moet je toegeven dat Harari een punt heeft. Willekeurig welk onderwerp er via de media wordt ingebracht, het heeft tot gevolg dat de een de ander na papegaait. We hebben een mening over van alles, zonder ons écht in het onderwerp verdiept te hebben en eigen onderzoek te hebben gedaan.

Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de energieprijs, over David Icke, de oorlog in Oekraïne en nog veel meer onderwerpen die de emoties in beroering brengen. Veel mensen pretenderen precies te weten hoe het in elkaar steekt en zijn ze zich er niet van bewust dat hun mening gebaseerd is op ingebrachte ideeën. Harari zegt dat er een einde komt aan de mensheid in zijn huidige vorm. Het is tijd voor een verbeterde vorm.

Hij noemt het de volgende stap op de evolutieladder. Met behulp van technologie en kunstmatige intelligentie wordt de transhumane mens gecreëerd. Een mens die de gebreken van de huidige te boven is gekomen, intelligent en niet gedreven door emoties. Een mens die mee kan bouwen aan een nieuwe wereld, zonder oorlog, zonder hebzucht en egocentrisme. Dat de mensheid een moeilijke periode tegemoet gaat van afbraak en zelfs vernietiging is in de ogen van mensen zoals Harari onvermijdelijk. G.O.D. is de generator, operator en destroyer; de schepper, bestuurder en vernietiger.

We zijn nu in het stadium van vernietiging beland.
Het oude moet plaats maken voor het nieuwe, desnoods met geweld. De kans lijkt groter te worden dat degenen die zichzelf in de rol hebben geplaatst van de schepper, bestuurder en vernietiger succes gaan hebben. Alle golven die over de mensheid worden losgelaten lijken in die richting te werken, of het over gezondheid, oorlog en terreur, geld en economie, tekorten en armoede gaat. Steeds wordt er effectief ingespeeld op de onderbuikgevoelens van mensen, waarbij angst de hoofdrol speelt.

De verwarring en chaos wordt met de dag groter en daarmee ook het irrationele en explosieve in het gedrag. Er is veel boosheid en woede en daar lijkt ook alle aanleiding voor te zijn. We worden letterlijk in de kou gezet, de boeren worden opgeruimd, rapporten van serieuze onderzoekers over onderwerpen zoals de mRNA vaccinaties worden onder het tapijt geschoven, informatie over oversterfte wordt niet verder onderzocht, de inflatie tast onze koopkracht aan en nog veel meer. Kortom er wordt een sfeer gecreëerd, waarin de mensheid stormrijp wordt gemaakt voor de operatie transhumane mens. De mensheid, want overal is er sprake van onrust, chaos en repressie, in China, Canada, VS, Europa, Iran, Australië, de wereld wordt op zijn kop gezet.

Dit gaat waarschijnlijk leiden tot ‘ingrijpen van bovenaf’.
Als de nood het hoogst is, komt de ‘redding’. Een lange tijd voorbereid plan komt dan ten uitvoer. Het wordt haast onontkoombaar gemaakt om er niet in te stappen. Er komt orde in de chaos, honger en gebrek worden de wereld uitgebannen, iedereen kan overal voorzien in zijn basisbehoeftes door een Universeel Basisinkomen en er worden strakke regels aangegeven waaraan moet worden voldaan om niet buiten de maatschappij te worden geplaatst. Er zal worden gewerkt aan vermindering van de wereldpopulatie, om de mens niet langer een pest te laten zijn voor de aarde, natuurlijke hulpbronnen en de natuur.

We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering.. Hoe verwonderlijk.. Een ‘zichzelf programmerend’ DNA.. Het DNA als opslagplaats van onze realiteit..!

De mensheid wordt in een heropvoeding gesticht geplaatst. Tegelijkertijd zal het DNA worden gemanipuleerd, waardoor de mens grotere vermogens tot zijn beschikking krijgt. Dat wil zeggen, het deel van de mensheid die mee kan gaan in deze ontwikkeling. De rest valt af. Harari drukt het uit op een manier die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Het is een volgende stap op de evolutieladder en de mens in zijn huidige vorm houdt op te bestaan.

We leven in een matrix, een computersimulatie. Je zou daarom kunnen zeggen dat deze werkelijkheid al door kunstmatige intelligentie is gecreëerd. Wij beleven deze realiteit als werkelijk omdat onze zintuigen ons dat vertellen via horen, voelen, ruiken, zien en proeven. De zintuigen geven signalen door aan ons brein, dat de zintuigelijke prikkels vertaalt in beeld, geluid, reuk, gehoor en smaak. Het brein construeert de werkelijkheid. Op zijn beurt is het brein geprogrammeerd om dit te doen. Een gesloten circuit dus, een computer waar de laptop waarop ik deze nieuwsbrief schrijf, volkomen verbleekt.

Kunnen wij ontkomen aan deze gevangenschap?
Om hierop een antwoord te kunnen geven, moeten we eerst in onszelf nagaan wie aan de gevangenschap wil ontkomen. Het kan zijn, dat je leven zo troosteloos is door allerlei mogelijke oorzaken, dat je verlangt naar bevrijding. Dit verlangen is volkomen legitiem, maar waar hoop je op? Dat ‘het lot’ zich ten gunste van jou gaat keren? Dat je na je overlijden in een betere wereld terecht komt?

J.K. Rowling, creator van Harry Potter. Van bijstandsmoeder naar miljardair.

J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken zat in de bijstand, voordat haar boeken een wereldsucces werden en zij miljonair. Hierdoor veranderde haar leven en was ze niet langer geconfronteerd met armoede en gebrek. Ook is het mogelijk dat je in het hiernamaals dat ervaart wat je tijdens je bestaan op aarde hebt gemist, of dat je jouw verloren liefde weer ontmoet. Het programma heeft voor elk wat wils en geeft ons ook de idee van rechtvaardigheid door bijvoorbeeld de illusie van karma. Alles blijft echter zich afspelen binnen de simulatie.

Als je naar bevrijding gaat verlangen van de gevangenschap van deze simulatie, dan wordt het anders. Dan zijn de lotswisselingen niet langer bepalend voor jou. Degene, die verlangt naar bevrijding uit de simulatie is daar niet mee verbonden. Wel met een ander veld, waarop de simulatie geen greep heeft.

Het verlangen naar die bevrijding komt voort uit de Ziel.
Dus datgene waarvan mensen zoals Harari zeggen dat het niet bestaat. Logisch niet, want hoe kun je iets waarnemen dat niet in jou als levend beginsel aanwezig is? Hij is als de leider van de Archonten is de ‘Hypostasis of the Archons’ (Gnostic Library):

De grote boodschapper die ons informeerde over de duistere machthebbers, vertelde ons dat “onze strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen de machthebbers over de wereld en de geest van goddeloosheid. Ik heb u dit gezegd omdat u vraagt naar de realiteit van deze machthebbers. Hun leider is blind. Vanwege zijn macht en zijn onwetendheid en zijn arrogantie zegt hij: “Ik ben god; er is geen ander dan ik.”

Wie is de grote boodschapper?
Dat is in deze tekst de Mens die wij kennen als Jezus. De tweede op wie Harari zijn pijlen richt. Waarom wordt hij hier boodschapper genoemd? Omdat hij ons – mensen – herinnerde aan onze afkomst. Dat wij niet gedoemd zijn om in eeuwigheid onder het juk van de zelfbenoemde goden te leven. Wij dragen het beginsel van de Oorspronkelijke Mens in ons. De boodschapper herinnert ons eraan. Er zijn in de mensheidsgeschiedenis meerdere van de Oorspronkelijke Mensheid geweest, die in ons midden leefden.

Zij wezen ieder in de voor de cultuur en het ras begrijpelijke woorden naar de manier waarop wij de Oorspronkelijke Mens in onszelf kunnen doen herleven. Voor ons westerlingen is de boodschap van Jezus Christus bestemd. Het is begrijpelijk dat mensen zoals Harari niet anders kunnen dan zich over Jezus uitlaten op de manier waarop hij dit doet. Hij is in zijn geheel opgenomen in het veld van de Archonten.

Wie zijn wij – de meeste mensen – dan?
We zitten er als het ware tussenin. Enerzijds zijn we al een product van de kunstmatige intelligentie, anderzijds dragen we het kernbeginsel van de oorspronkelijke mens in ons. De Ziel is de verbinding tussen ons en de Oorspronkelijke Mens. Daarom is de Ziel zo belangrijk en daarom wordt er door de G.O.D.’en alles aan gedaan om deze uit ons leven te bannen.

Door kinderen niet op te voeden in het bewustzijn dat zij een ziel hebben, door de scholing volstrekt materialistisch te maken waardoor al op jonge leeftijd alleen deze fysieke werkelijkheid, de simulatie bestaat en de mens zijn leven lang in de illusie leeft dat er niets anders is dan dit, waarbij ook ‘de andere kant’ gevangen ligt in de simulatie en we voortdurend worden gerecycled binnen het systeem.

´Alchemy of the Heart´ (© Jhadten Jewall)

Het lijkt op deze manier hopeloos te zijn. Dit is het echter niet.
De Grootste Kracht in het Universum is de Liefde. Hier kan geen zelfbenoemde god tegenop. Voor de Liefdekracht, die van de Oorspronkelijke Mens in ons uitgaat moet alles wat zich daarmee niet verhoudt wijken. Niet door strijd, maar door te Zijn.

Daarom, wat er ook aan ons werd en wordt geknutseld om ons in overeenstemming te brengen met de Archontische gedachte, uiteindelijk zal het geen stand houden. Het is echter geen automatisme, zo van ‘nu heb je genoeg geleden en is het voorbij’.

Uiteindelijk is dit levensveld bedoeld om ons de kans te geven tot de kern van ons leven door te dringen. Geholpen door de Ziel. Dus luister niet naar hen die zeggen dat de ziel niet bestaat. Het is een misleiding om ons af te houden van wie we werkelijk zijn.

© Ad Broere

           * * *

Regelmatig laat Ad Broere zijn licht schijnen over actuele onderwerpen. Deze zijn te vinden op zijn website: https://adbroere.nl/  En zijn Telegram kanaal: www.adbroere.nl

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.