Advertentie

Maakt de mensheid ’n onbewuste initiatie door?


x

Maakt de mensheid een onbewuste initiatie door?

2022 © Hugo van der Zee |deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het videokanaal Truthstream publiceerde een tijdje geleden een interessante video, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de corona crisis, en de wijze waarop de autoriteiten hier mee omgaan, alle karakteristieken hebben van een rituele initiatie. Vorig jaar publiceerde de makers van Truthstream Media al een video (zie hierboven), waarin is te zien hoe de huidige samenleving een onbewuste initiatie doormaakt, onder de titel ‘Does Society Realize It Is Being Initiated?, of in goed Nederlands ‘Realiseert de maatschappij zich dat het geïnitieerd wordt?’. In deze video’s komen een aantal bijzondere feiten aan bod. In dit artikel zal ik trachten een overzicht te geven.

Bij rituele initiatie, of ‘inwijding’, denkt men aan geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij. Wat men vaak niet beseft is dat de occulte symboliek van dit soort genootschappen in de hele maatschappij terug te vinden is. Zo is de piramide en het ‘alziend oog’ onder andere te vinden op het dollarbiljet, het grootzegel van de verenigde staten en het gebouw van het hooggerechtshof in Israël. De architectuur van het Amerikaanse Witte Huis, laat zien wat het werkelijk is, een tempel.

Ook het interieur, de kunstobjecten en de muurschilderingen, het is een etalage van occulte symboliek. Openbare ceremonies zijn vaak doorspekt met symboliek. De openingsceremonie van de Olympische spelen van 2012 in Londen was een macabere vertoning, met een opmerkelijk thema, een virusuitbraak. De openingsceremonie van de Gotthard tunnel, waarbij veel Europese regeringsleiders aanwezig waren, was een drie uur lang satanisch ritueel. Kijk zelf:

In de popcultuur is satanisme alomtegenwoordig. Videoclips zitten vol occulte symboliek. De optredens van lady Gaga zijn satanische rituelen waar het bloed soms letterlijk van af druipt. Het argument is dat men in de popcultuur nu eenmaal graag flirt met het duistere, en dat het uiteindelijk om een vrije culturele expressie gaat. Als hier echter iets uit spreekt dan is het wel onvrijheid.

Lady Gaga

Bij initiatierituelen is er sprake van een diepgaande transformatie.
Het lijkt erop dat de wereldbevolking op het moment een dergelijke transformatie doormaakt, waarbij de mensen zowel toeschouwers als deelnemers zijn. Net als in de oudheid is er een elite, een priesterklasse, die de initiatie begeleidt en stuurt. Het is een onbewuste, en dus onvrije initiatie. Hieronder worden enkele stappen van rituele initiatie beschreven:

 • Isolatie
  Het initiatieproces begint met afzondering. Afgesneden van andere mensen, en van de dagelijkse bezigheden, raakt men in een andere (ontvankelijke) mentale staat. Maskers spelen vaak een rol bij rituele initiatie. De film ‘Eyes wide shut’ van Stanley Kubrick geeft hier duidelijk een blik op. Het dragen van een masker is een ook een vorm van isolatie. Je sluit je af van je directe buitenwereld, en je bent niet herkenbaar als individu.
 • Herhaling
  Wanneer de mentale staat van de geïnitieerde veranderd is wordt deze nu verder voorbereid. De aandacht wordt geleid naar één onderwerp (vandaag het coronavirus). Dit gaat met herhalingen. Wereldwijd, en via alle kanalen (media, politiek, instellingen) gonzen de uniforme boodschappen als nieuwe mantra’s: ‘blijf thuis’, ‘hou afstand’ en ‘dit is het nieuwe normaal’. De uniformiteit van de boodschappen laat zien dat het om een gecoördineerd proces gaat. Het resultaat is een staat van spanning en angst die de mensen in de greep houdt.
 • Doodsbedreiging
  De angst wordt opgedreven met een doodsbedreiging. Dit is een essentieel element bij rituele initiaties. De geïnitieerde ervaart op de drempel van de dood te staan. Dit is ook duidelijk te zien vandaag. We worden constant gewaarschuwd dat we in levensgevaar zijn, en we worden gebombardeerd met cijfers van infecties en sterfgevallen.
  Bij een initiatie is er vaak sprake van offers. De ‘slachtoffers’ sterven op het altaar van de hogepriesters. De media laat ons beelden zien van corona slachtoffers. Men toont ons rijen doodskisten, of schokkende beelden van patiënten in ziekenhuizen verpakt in plastic met slangen en ademhalingsapparaten. De traumatische beelden en boodschappen maken dat de mens mentaal begint te zwichten. Men verliest de grond onder de voeten, en zoekt houvast bij de autoriteiten.
 • Transformatie
  De geïnitieerde komt nu in een soort geestelijk niemandsland. Het oude leven wordt afgelegd als een oude huid. De mens, nu kneedbaar als zachte klei, wordt gevormd, geprogrammeerd, voor de nieuwe wereld, voor het ‘nieuwe normaal’.
 • Opstanding
  De initiatie is nu afgerond. De nieuwe mens is geboren, met nieuwe gedachtepatronen, geschikt voor een nieuwe samenleving met nieuwe gedragscodes en nieuwe omgangsvormen.
 • Integratie
  De mens kan zich nu in de nieuwe samenleving invoegen. Hoe zal deze ‘nieuwe samenleving’ er uit zien? Het zal zeker een maatschappij zijn met een centraal geleid bestuur, waarbij technologie een dominante rol zal spelen, met onder anderen microbiologie (vaccinaties) ICT (straling) en kunstmatige intelligentie. Algoritmes zullen geleidelijk aan de menselijk beslissingen gaan overnemen. De Nederlandse overheid heeft laten weten de komende jaren € 2 miljard aan kunstmatige intelligentie uit te geven. (HIER) Menig persoon zal hiervan zeggen, ‘maar daar heb ik toch niet voor gekozen?’
  Menselijke keuze speelt echter geen rol in de nieuwe samenleving.
  x
  Volgens Yuval Harari, die met zijn boeken de weg heeft vrijgemaakt voor deze nieuwe samenleving, is menselijke vrijheid ‘niet meer dan een Christelijke mythe’, en past niet bij de 21ste eeuw. Het nieuwe wereldbeeld van Harari is het transhumanisme. Automatisering en kunstmatige intelligentie zullen een groot gedeelte van de mensen overbodig maken, en een kleine rijke elite van robot mensen (cyborgs) zal de dienst uitmaken.

Je zou kunnen denken dat het toch nooit zo ver zal komen, dat de mens een dergelijke maatschappij niet zal aanvaarden, maar zo wordt het niet verkocht. De politiek en de media, en schrijvers als Harari spelen in op de onderliggende gevoelens van de mensen.

De meeste mensen voelen wel aan dat de huidige maatschappij zo niet langer door kan gaan, en dat er een ingrijpende verandering nodig is. De nieuwe wereld dictatuur zal worden gebracht als een ‘internationale samenwerking’ die de oplossing zal brengen voor maatschappelijke problemen zoals gezondheid, veiligheid en milieuvervuiling.

Overheden, instituten en alle grote bedrijven zijn klaar met nieuwe technologieën en nieuwe wetten die onze vrijheden nog verder gaan beperken. Er komt een grote uitrol van 5G, verplichte vaccinaties en invoering van kunstmatige intelligentie. Het is allemaal onderdeel van het COVID19 noodprogramma van het World Economic Forum, wat betekent dat het in grote snelheid uitgerold gaat worden. Tienduizenden satellieten worden gelanceerd in een nauwe baan rond de aarde.

De satellieten moeten een netwerk vormen voor internettoegang (5G) en kunstmatige intelligentie. Toen Elon Musk, de initiator van dit project, in een interview werd gevraagd welke kant de maatschappij opgaat met kunstmatige intelligentie, antwoordde hij ‘with artificial intelligence we are summoning the demon, (met kunstmatige intelligentie roepen wij de duivel op).

Belangrijke denktanks (think tanks) en instituten maken ook geen geheim van het doel, en dat is een nieuwe wereld orde onder centraal geleid bestuur. In rapporten van denktanks zoals de PNAC staat dat ‘alleen een gemeenschappelijke vijand de wereld zal kunnen overtuigen dat een wereldregering noodzakelijk is’. Het internationaal terrorisme was een dergelijke gemeenschappelijke en verborgen vijand, en heeft ertoe geleid dat we veel van onze vrijheden hebben moeten opgeven.

Het belangrijke instituut MIT (Massachusetts Institute for Technology) concludeerde dat, gezien de vanzelfsprekendheid waarmee de mensen de nieuwe beperkingen na 9/11 hebben aanvaard, men ook zonder problemen die nieuwe maatregelen aangaande COVID19 zal accepteren. De nieuwe gemeenschappelijke vijand is het coronavirus. Het is de ultieme onzichtbare vijand die voor afleiding zorgt en het voorwendsel levert om het plan te voltooien. Zowel bij het
internationaal terrorisme als het coronavirus gaat het uiteraard om misleiding.

De oplossing is dan ook dat de waarheid naar boven zal moeten komen.
De grootste zorg van de meeste mensen is de fysieke opsluiting. Als we ons hiervan willen bevrijden dan moeten we eerst uit onze mentale gevangenis komen. Dit is een grote stap. Wanneer je beseft dat regeringen en instituten, waarvan we dachten dat ze ons vertegenwoordigen en beschermen, juist het tegenovergestelde doen, dan is dit uiteraard traumatisch.

Wanneer het de mensen lukt de waarheid onder ogen te zien en besluiten actie te nemen dan zullen de tegenmachten hier weinig tegen kunnen doen. Wat deze machten doen is uiteindelijk niet meer dan een karikatuur van iets dat zich alleen in volle vrijheid bij de mensen zelf kan ontwikkelen. De vrije mens is uiteindelijk onoverwinnelijk.

* * *

2 gedachten over “Maakt de mensheid ’n onbewuste initiatie door?

 1. Het Washington Monument in de Amerikaanse federale hoofdstad is een eerbetoon aan de opperbevelhebber tijdens de opstand tegen de Engelsen (1775 – 1784) en de eerste president (1789 – 1797) van de Verenigde staten George Washington (1732 – 1799). De bouw vond plaats met onderbrekingen tussen 1848 en 1888. In dit laatste jaartal zit het meestergetal 88(8) en de omvang van het in oktober 1964 verschenen Warren-rapport over de moord op president John F. Kennedy (1917 – 1963) had een omvang van 888 pagina’s. Een van de leden was de latere president (1974 – 1977) en – natuurlijk – vrijmetselaar Gerald – Jerry – Ford (1913 – 2006). Kennedy werd vermoord op 22.11.1963 en als je 22 en 11 optel, krijg je 33!
  Het Washington Monument heeft een hoogte van 555 feet en 11 feet bevindt zich als fundering in de grond, dus bij elkaar 666 feet. De top komt overeen met de op het een dollarbiljet afgebeelde uit dertien onderdelen bestaande piramide; it’s that simple.
  De afstand tussen het paleis van Versailles en het Washington Moment bedraagt 3.333 miles en de afstand tussen het voornoemde paleis en de rotskoepelmoskee in Jeruzalem, waar de derde tempel van Salomo zou (had?) moeten komen is 3.333 kilometer.
  Voor meer info over de invloed van de vrijmetselaars op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Amerikaanse hoofdstad lees dan: ‘The Secret Architecture Of Our Nation’s Capital’ van David Ovason (2012).

 2. Een mooi artikel van Hugo van der Zee waarvan de essentie over de massa’s die zich onbewust laten initiëren door het kwaad bij mij nog al wat los maakte.
  Bij inwijdingen en initiaties denk je al gauw aan dikwijls kleine religieuze gemeenschappen, zoals b.v. bij de kerkgenootschappen, de Rozenkruisers en Vrijmetselaars, waar priesters en andere religieuze leiders volgens bepaalde protocollen worden ingewijd. Het gaat dan vrijwel altijd over een bewuste handeling die tot doel heeft om in het innerlijk van de ingewijde een ruimte te vormen waar de geest van de schepper kan plaatsnemen. Natuurlijk is deze ruimte geen fysieke plek, doch een geestelijke plaats waarin de krachten va Goede, Ware en het Schone werkzaam kunnen zijn, zodat de ingewijde als lichtend voorbeeld zijn gemeenschap kan leiden. Bij deze inwijdingen wordt gebruik gemaakt van symbolen die worden ervaren als levende entiteiten die plaatsnemen in de ruimte van de ingewijde mens.
  Vanzelfsprekend kunnen deze krachten misbruikt worden. Zij kunnen misbruikt worden door wat in Heilige boeken (denk b.v. aan het boek Henoch I) de ‘gevallen engelen’ worden genoemd die zich hebben afgewend van de Bron van het Goede, Ware en Schone en de dragers zijn geworden van het Kwaad. Ook zij kunnen inwijdingen verrichten.
  En dat worden dan de leiders van kwade gemeenschappen, die het kwaad verder over onze wereld verspreiden.

  En zo gaat het al eeuwen lang.
  En eigenlijk is het enige verschil tussen toen en nu dat de wereld thans beschikt over supervernietigingswapens op een zodanige schaal dat daarmee de hele Aarde en alles wat daarop leeft, uitgeroeid kan worden. Daarnaast beschikken deze leiders ook nog over een heel scala van moderne communicatie technologie waarmee ze naar willekeur de meest affronte leugens kunnen verspreiden om op die manier hun wanstaltige doelen te bereiken.

  Hoe is dat mogelijk?
  Hoe kan de mens in staat zijn die leugens zodanig te verpakken dat grote groepen mensen daar in trappen en zo’n mens de vrijheid geven de wereld te vernietigen?
  Dat kan alleen maar wanner die grote groepen mensen als robots door het leven gaan. Hoe zij als mechanische mensen reageren op dit soort leugens. Hoe zij als slapende mensen hun dagen in zinloosheid doorbrengen, verblind door de schijnglans van de gevallen engelen.
  Zij zijn niet in staat het Ware te onderscheiden van de leugen.

  Zij zijn de moderne slachtoffers van het kwaad, die leven in de onnozelheid van de schijnwereld, hun schijnvrijheid…. Voorgelogen door de woke men, de mensen die menen dat ze wakker zijn geworden en de schijnwereld kunnen doorzien. Dat zijn die mensen die het kwaad aanbidden, de brallende schreeuwers….
  De dictators, de techno reuzen, de bankiers, oligarchen, kerkvorsten, zij allen maken slinks gebruik van de slapende mens. Ze zingen hun betoverde gezangen vol onvervulbare beloften terwijl ondertussen deze prachtige Aarde naar de kloten gaat.
  En de massa’s ? Zij laten zich onbewust van het gevaar inwijden in deze betovering en zingen mee….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.