Advertentie

Aangenaam, Dingeman is de naam..


x

x

Aangenaam, Dingeman is de naam..

2018 © Dingeman de Visser | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Hoi Krachtig Mens, ik ben Dingeman. Mijn Leven lang vanaf mijn geboorte ontzettend gemotiveerd, vastberaden en vasthoudend hierin om de wereld te veranderen. Te verbeteren zogezegd. Meer Heel. Meer Liefde, meer Kracht, meer Bewustzijn, meer Weten, meer Vertrouwen, meer Zijn. Meer natuurlijk, Leven en verbonden zijn, voor alles en iedereen. Dus meer gevoel, wat ik zelf heel veel heb, o.a. in mijn Hart, en hiermee zie en weet en voel wat ‘ander’ Leven is, zoals dieren, natuur en gewoonweg alles. En ook ik. En ook wat niet Waar is, dus wat er wel is, maar onbewust of uit Eenheidskracht/Bron/Leven en wat zo een vreemde beweging/vorm heeft doordat het omgedraaid is, doordat het er in werkelijkheid niet is.

Dit ben ik mijn hele Leven al aan het onderzoeken en dit drijft mij. Door uit te pluizen en waar te nemen wat nu daadwerkelijke duisternis is en of dit er daadwerkelijk is en in welke vorm en wat dit dan is? Zo ook onbewust-zijn en ook Licht. En onderzoeken, met o.a. vele soms zeer heftige en krachtige ervaringen hoe dit zit. En dat bijvoorbeeld alles een spel, een illusie is. Het is er wel en goed dat dit spel gespeeld word, zo kom je achter dingen, maar het spel klopt niet meer. En alles kan in essentie wegvallen, want alles is er in feite niet.

En dit heb ik zelf ook letterlijk en figuurlijk ervaren, op diverse manieren en soms lange perioden, in diverse bewustzijnslagen, of dat dit juist ook allemaal wegvalt, en dus puur ‘is’. Dus enkel ‘is’ overblijft en dat je hiermee bestuurd en creëert. En dan zijn er ‘hogere machten’ die dit niet willen en dan alles op alles zetten om je over te nemen en uit te schakelen. Via vele diverse manieren. Deze machten willen niet dat er Kracht en hele Krachtige Kracht aanwezig is in deze Aarde en dus gaan ze te werk.

Dit is even een klein stukje.
Wat ik nu wil en doe, is mijn angsten overwinnen door deze juist aan te gaan, recht in de ogen te kijken, (dus juist zeker ook mijzelf, helemaal puur, helemaal bloot), in te voelen en dus ook de blokkeringen aan te gaan en deze uit of juist in elkaar te laten spatten, die van jongs af aan in mij zijn gevoegd of die er op andere wijze zijn. Dus juist ook dingen die je liever niet ziet en voelt (dit kan buiten je zijn of lijken), te integreren, zo transformeer je het in plaats van dat je je ertegen afzet en vecht.

En zo haal je je delen en krachten terug. En zo zijn er vele wijzen, dit ben ik allemaal aan het ont-dekken, onderzoeken, ervaren, experimenteren en weer aan het integreren, of juist loslaten. Veel dingen die ik vanaf mijn kind zijn al wist en in en bij mij droeg, maar er niet helemaal was, omdat dit in mij was uitgeschakeld/onderdrukt/weggenomen (zo ‘lijkt’ dit althans). Wat bij velen zo is en is gedaan en in bewerking gesteld en zeker bij hen die bedreigend en krachtig voor hen zijn en grote Kracht in zich dragen.

En uiteraard zijn er vele lagen/velden, etc., wat heel veel door elkaar heen loopt, want gelijktijdig zegt dit ook weer wat over jou en hier zit juist jouw kracht. Dus zelf DOEN! Ik wil verandering brengen. En dit gebeurd in ieder-Één. Iedereen moet en mag het zelf doen. Dus niet wachten.  En gelijktijdig dit naar buiten brengen. Want wat er gebeurd er wanneer wij weer gaan spreken? En dus Echt Spreken?! Onszelf Echt bekijken met alles en iedereen wat er is en dit uiten en dat dit er echt allemaal mag en kan zijn? Voor mij? Zo veranderd dit.

Zo word het ongeziene, hetgeen wat onderdrukt is en er dus niet mocht, mag of kon en kan zijn, er toch zijn. Zo verdwijnt de vreemde vorm van het onderdrukte, de trauma die hieruit voortkomt en zo zijn uiting hierin heeft en de entiteiten en energieën die hieruit voortkomen of zo worden gecreëerd die vervolgens overmacht gaan krijgen.

Alles mag er zijn, uitgesproken en gezien worden.
Doordat alles er mag zijn, uitgesproken en gezien mag worden, dus ook alles in en van mij en jou, dus zodat wij dit allemaal in en vanuit o.a. ons Hart waarnemen, met Liefde en ontvangst zonder veroordeling en wel helemaal eerlijk en oprecht, dus ook wat je voelt, dus alles heel eerlijk, puur en zuiver er ECHT laten zijn, zo veranderd het ‘duistere’ het mag er zijn en het is niet slecht. In welke vorm dan ook. En daarom verdwijnt de schaamte, de haat, de corruptie, de mishandeling, de verslaving, de ongezondheid, de verkrachting, omdat het er mag zijn.

En daaronder zit wat er echt gewoon enkel wil zijn. Liefde dus. Leven. Heel. Bron. Dus de vreemde vorm hiervan die het heeft omdat het is onderdrukt, verdwijnt direct. En hiermee ook alle vormen en energieën die dus niet ‘ziel’ en bezield zijn. Door het waar te nemen. Er met Liefde te laten zijn en vanuit Liefde en Kracht aan te kijken. recht in de ogen. Recht in de Ware werkelijkheid. Dus niet het hoofd in het zand en door wegkijken. En soms zijn hier handelingen voor nodig, omdat je zelf met zoveel shit zit.

En wanneer dit er allemaal mag zijn, dus ook weer dit, dan veranderd alles en dus werkelijk alles en overal, in alle universums, wanneer zo ook daar (dus hier) word aangeraakt in pure Liefde en Natuur. Harmonie. Leven. Kracht. En dit is een klein deel hiervan, want het is complex. En toch zo supereenvoudig in werkelijkheid. Juist die werkelijkheid is weggemoffeld en is zo enorm veel afleiding en verleiding waardoor we steeds worden weggetrokken en ergens ingetrokken wat geen WAAR is.

Kracht, Sterkte en Ware Liefde..
En zeker in en bij mensen die heel Krachtig en Sterk, veel Ware Liefde zijn en veel beweging brengen. Dus niet die gecreëerde/nep Liefde, als een poppenkast die hier ook zoveel is en word ingebracht (o.a. ook via het hoofd), en waardoor mensen gaan zweven en niet werkelijk zijn en dus in blindheid worden getrokken, waardoor ze juist worden afgeleid en niet in Echte Liefde/Kracht/Puur/Vrijheid/Heelheid zijn en deze ‘Echte’ niet meer zien en ervaren en zelfs ook niet willen zien of onderzoeken, omdat die gecreëerde nep-Liefde hen hier in trekt en dus inderdaad Blind maakt. Als een verslaving.  ‘liefde’ dus.

Ik wil uiten wat ik weet en zie en voel en bij mij draag, enzovoorts. En zo beweging brengen. En dit is veel bij mij afgepakt en onderdrukt. Het is dus mijn leven lang een enorm gevecht geweest waar ze me stevig, heftig en op vele manieren en hele lange tijden, diepe ruimten en in verschillende lagen, bewustzijnsvelden en andere velden te grazen hebben genomen, hebben proberen over te nemen en totaal te breken.

Mijn doel is om Waarheid te brengen en mensen zichzelf weer gaan zien en voelen en dus ook alles en iedereen wat buiten hen gebeurd en hier gewoon heel rustig zonder veroordeling naar kunnen kijken. En dit is juist wat zo moeilijk is voor mensen., Daarom confronteer ik ook. Zodat het word aangeraakt. En daarom ervaren mensen mij soms op een bepaalde manier. Want het gaat diep. Sommigen zijn hier bewust zijn en anderen niet. Toch word er veel beweging gezet. En daarom ben ik hier. Zelfs wanneer ik niets zeg en zing.

En we hoeven ook niet bang te zijn dat we arrogant overkomen en we hoeven ons ook niet kleiner moeten voelen dan we zijn. Laten we gewoon alles en dus ECHT Alles uitspreken en uiten en in Waarheid zien. Dan veranderd het. Misschien is er eerst heftige chaos, ziekte,dood en veel strijd, o.a. door en via wezens, machten en energieën en mensen die dit niet willen en dus (ook vooral stiekem) vechten om Waarheid en Kracht en dus Leven uit te schakelen en steeds verder te onderdrukken.

De ondermijning van de mensheid..
Bijvoorbeeld via een geldsysteem, kunstmatigheid, straling, computers, reguliere media en een Nederlandse Overheid die om deze redenen zijn opgezet. Laten we gewoon alles eerlijk bekijken. Dit wil niet zeggen dat we het dan meteen niet mogen of moeten gebruiken of het direct moeten veranderen, maar laten we alles heel eerlijk zien en voelen en tot ons nemen, dan veranderd het vanzelf al een deel. Hoe confronterend dan ook. En dit is wat ik graag wil.

Dat alles en iedereen gewoon bekeken word. Dus vooral ook in jezelf. Hiermee veranderd het. vechten tegen buiten werkt niet zo makkelijk. De verandering zit in onszelf. Juist door ook heel eerlijk naar buiten te kijken wat er gaande is en dan naar binnen toe te gaan En zo weer naar buiten toe. In en uit, in en uit, in en uit. Alles mag gezien. En geuit.

En dit is wat ik doe.
Ik zet mij hiermee tevens in mijn Kracht. Door juist te doen wat niet heel makkelijk is. En wat niet heel veel word gerespecteerd en geaccepteerd. Door niet voor het populaire te kiezen. Maar voor mij, de Aarde, Alle Leven en Waarheid. En dit uit ik. In o.a. mijn teksten en muziek. Muzikaal komt dit ook door, ook al hebben ook heel veel mensen dit niet door. Er trilt van alles en dit komt van Echt, Puur en diep. En dus ook heel veel diepe emotie en niet allen van mij, van van hele lange en diepe geschiedenis van Aarde, dieren, natuur, Mensen en vele wezens en energie.

Wat er gewoon wil zijn en aangeraakt worden en meegegeven worden, ontvangen zodat er Leven en dus beweging is en komt. En ik vertel steeds meer aan het publiek, dus ook in en via woorden en dit lukt mij steeds beter onder woorden te brengen en te uiten wat ik in en bij mij draag en zo ook wat ik weet, voel en zie en dit dus in letters om te zetten, wat een hele kunst is voor mij omdat de Nederlandse taal voor mij wat beperkt is en ik vooral veel communiceer via andere wegen zoals het hart, gevoel en emotie, waarneming en uitwisseling hiervan en er gewoon zijn.

Dus niet perse hoeven praten via de mond. En omdat heel veel anders opgevat kan worden hoe en wat je schrijft en welk gevoel en emotie en code je hierin legt en dan zelf  aanvoelt hoe het bij de ander binnenkomt (of zelfs verdraaid word door wezens en ‘hogere machten’, wat bij velen extreem gebeurd).

Het afstemmen hiervan en dus de verbinding leggen en dat je al voelt dat/welke andere wezens/machten/’mensen’ en energieën ermee aan de haal gaan en je boodschap verdraaien en je zelfs bedreigend vinden en je gaan veroordelen en aanvallen, en dan creëren hoe je dit gaat doen, dus dat je dit bewust zo laat en misschien juist wilt zodat er iets los-geconfronteerde word of gespiegeld, of dat je juist wat veranderd omdat je wilt dat de ander niet meteen in opstand komt of je geen ‘ruzie’ wilt, is een hele kunst.

Het zwaard ‘Excalibur’: “Blijf standvastig in jullie waarheid en jullie zult in je kracht komen.”

De kunst van afstemming en het woord.
En de kunst van de beperkingen en verdraaiingen, manipulaties en triggeringen en hoe je hiermee om gaat. En dus buiten jezelf, bij de ander en ook weer in jezelf. Dus ook wat er wel en niet aan en binnen kan komen bij de Mens Nu, in het algemeen, of bij de ene wel en bij de ander niet. Het is een heel onderzoek, geobserveer en geëxperimenteer. Een hele kunst dus..!

En heel veel aanpassen. En hier veel ervaring in doen. Met heel veel vallen en telkens verder opstaan. En dit is wat ik doe. Zo ook vooral in en met mijn muziek en mijn aanwezig-zijn en wat ik tussendoor tussen de liedjes vertel. Ik wil alles opengooien en vertellen en uiten, dus ook wat mensen eigenlijk niet willen zien en horen. Waardoor er beweging komt en dus de blokkade weg, waardoor ze het juist zelf wel gaan bekijken omdat de angst en het geloof,  dat het bijvoorbeeld niet goed is om hier naar te kijken of te onderzoeken en in twijfel te zetten, weg is.

Of er nog is en dit tóch aan te gaan. Zodat er juist beweging en terug Leven komt. En dit hierdoor al aanwezig is. Harmonie. Heelheid en Kracht. Door juist disharmonie aan te gaan. En soms juist helemaal harmonie. Niet vanuit keuze: angst, maar vanuit keuze: keuze. Dus Kracht. En dit komt er puur en kwetsbaar uit. In mijn liedjes en muziek hoor en voel je dit.

Heb ik je interesse opgewekt en heb je interesse in een gesprek met mij of dat ik bij jullie op kom treden met o.a. mijn muziek, wat ik heel graag doe? Of weet je nog een geschikte locatie voor mij? Dit kan een huiskamerconcert zijn en ook lekker Vrij in de natuur, een persoonlijk optreden of in een theater, bij een feestje of op een groot festival. Hieronder staat mijn oproep en contactgegevens.

Hoi Mooi Kracht-Mens,

Ik treed heel graag bij jullie op. Kan dit voor jullie?

Ik ben Dingeman, o.a. zanger-liedjesschrijver, Schepper en Vrijheid-spreker.

Mijn liedjes zijn in het Nederlands, Zeeuws en Engels.

Met Dingeman speel ik vooral mijn Nederlandse liedjes door het hele land.

Met Dingeman in ’t Zeeuws speel ik mijn Zeeuws-talige werk.

Met Dingeman alive mijn Engelstalige werk.

 

Mijn muziek word regelmatig op de radio gedraaid en met mijn rockband Donder kwamen we binnen in de mega album top 50 en werd mijn muziek gebruikt voor o.a. de televisieserie A’dam en Eva.

Hebben jullie interesse dat ik bij jullie optreed?
Dit vind ik heel leuk!

Hartegroet,

Dingeman

PS. Neem ook een kijkje op mijn website: www.dingeman.jimdo.com en www.dingemanalive.jimdo.com

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.