Advertentie

‘BANCOR’, aangenaam, de nieuwe wereldmunt!


BANCOR is de naam van de Wereldmunt die een schokkend IMF-rapport voorstelt in te voeren.. De vraag is alleen of het IMF hierbij een schimmig plan bedekt, om een totale heerschappij te krijgen op de wereldhandel en alles wat wij mensen in de wereld produceren en bezitten. Want dat alles heeft in de economie een tegenwaarde, die we in geld uitdrukken..

Soms komen wij zaken tegen die we niet willen rapporteren, tenzij we compleet kunnen zijn en totaal gedocumenteerd. De laatste jaren zijn er veel geruchten ontstaan over een mogelijke wereldmunt, maar vaak was het dan heel moeilijk om de bron van de geruchten voor die plannen hard te maken. Maar dat is voorbij! Er circuleert een document, dat getiteld is:

* * *

X

‘Reserve Accumulation and International Monetary Stability’.

X

Het is opgesteld door de afdeling ‘Strategie, Beleid en Onderzoek’ van het Internationale Monetaire Fonds, en deze afdeling beveelt een wereldvaluta aan, genaamd “BANCOR’. Eén wereldbank zou moeten worden opgericht om toezicht te houden op deze munt én deze natuurlijk uit te geven. Het betreffende rapport is uitgegeven op 13 April jl. en je kunt nu hier op WantToKnow een kopie downloaden.

Het IMF plaats met haar rapport een bom onder ons internatiole economische systeem: ‘Reserve Accumulation and International Monetary Stability’.

Helaas is dit GEEN HYPE en GEEN GERUCHT.. Het is een uitermate serieus voorstel van één van de meest invloedrijke instituten die de wereldeconomie draaiende houden: het machtige IMF.

En iedereen die een beetje volgt wat het IMF voor wensen uit, weet dat het IMF ook meestal krijgt wat het wil.. Dus de legitieme vraag die nu gesteld kan worden is: ‘Zou één wereldvaluta, die inmiddels de ‘Bancor’ wordt genoemd, aan de horizon gloren?’ Dat is de legitieme vraag die we kunnen stellen.

Maar waar komt deze naam ‘Bancor’ voor deze wereldmunt vandaan..? Wikipedia weet een definitie te geven van deze ‘Bancor’.

‘De ‘BANCOR’ was een Wereld Valuta Rekeneenheid die nooit werd ingevoerd, maar voorgesteld werd, door John Maynard Keynes, als leider van de Britse delegatie én voorzitter van de Wereld Bank Commissie, tijdens de onderhandelingen die leiden tot het instellen van het ‘Bretton Woods-systeem’.

Het IMF-rapport refereert aan deze vergadering en aan het voorstel van Keynes om deze wereldvaluta ‘Bancor’ te noemen en wil Keynes eren met het toekennen van deze naam.

Maar wat gebeurt er dan met de zogenaamde SDR’s, de Special Drawing Rights, die nu als het ware de wereldvaluta onderling uitvlakken. Het genoemde rapport beschrijft een visie, waarbij de SDR’s ‘het elementaire reservebezit’ vormen, in de ontwikkeling naar één wereldmunt..

‘Als aanvulling op een multi-polair systeem, of zelfs een meer ambitieuze aanvulling, lijkt het logische eindpunt van dit systeem, dat een grotere rol voor de SDR’s dient te worden ingeruimd.’.

Het rapport onderkend echter ook, dat deze SDR’s, enige ernstige beperkingen hebben. Omdat de waarde van deze SDR’s strak verbonden is aan de valuta van alle deelnemende landen, zal elk effect op die valuta, ook effect hebben op de SDR’s. Op dit moment bestaan de SDR’s uit een mandje van verschillende valuta.

Dit is dat lijstje van componenten:

* Amerikaanse Dollar (44%)

* Euro (34%)

* Japanse Yen (11%)

* Engelse Pond Sterling (11%)

Het IMF erkent dat het omarmen van deze SDR’s al een gedeeltelijke stap is, die wegvoert van de US-dollar als wereldvaluta, en zij beveelt dan ook dringend een nieuwe valuta aan, die daadwerkelijk ‘internationaal’ is. De waarheid over de SDR’s is, dat ze log zijn en -mede daardoor- uiterst onhandig.

‘Vergeet niet, dat er machtige partijen zijn in de wereld, die absoluut van plan zijn om deze wereldmunt te gaan invoeren, tezamen met die Centrale Bank voor de wereldeconomie, waarin jij en ik vandaag leven.’

Nu moeten deze SDR’s namelijk telkens weer omgerekend worden naar de nationale valuta waaruit ze bestaan, voordat ze weer verder gebruikt kunnen worden, en vooral dat aspect beperkt de toepassingen ervan, alsdus het IMF-rapport. In het rapport staat het als volgt omschreven:

‘De beperkingen van de SDR’s, zoals we die hiervoor hebben besproken, ligt vooral in het feit dat het geen munteenheid op zich is. Zowel de SDR’s als de instrumenten om SDR’s te gebruiken, dienen beiden telkens te worden omgerekend naar een van de nationale valuta, waaruit de SDR’s bestaan.
Dit leidt tot een log mechanisme van het internationale betalingen en interventies, waarbij de SDR’s worden gebruikt. En hoewel de SDR’s al een stevige stap zijn, wég van de nationale valuta, blijven deze valuta, waaruit de SDR’s bestaan, stevig verbonden aan de condities en prestaties van de belangrijkste landen die de valuta leveren van de SDR’s in kwestie.’

Dus, wat is nu het antwoord?
Nou heel simpel, het genoemde IMF-rapport gelooft absoluut heilig in de adoptie van één wereldvaluta, die wordt uitgegeven door een wereldbank, dat is het antwoord op de problemen.

Weinig mensen weten dat de Federal Reserve Bank, de EIGENAAR is van de dollar, maar deze FED is ook eigendom van particulieren.. De US-dollar is dus niet van de Amerikaanse burgers....!

De opstellers van het IMF-rapport geloven dat het ideaal zou zijn als de ‘Bancor’ onmiddellijk ingezet zou worden als munteenheid, door zoveel mogelijk landen in de wereld. Maar zij voegen daar onmiddellijk ook aan toe, dat een meer ‘realistische’ benadering zou zijn, om deze ‘Bancor’ te laten meegroeien met de bestaande valuta in de wereld.

‘Een van de mogelijkheden die we hebben om de Bancor geaccepteerd te krijgen als een gemeenschappelijke munt (zoals dat met de Euro is gebeurd), is een benadering van onmiddellijke verspreiding over de hele wereld om daarmee vooral de wisselkoersen tussen de landen die hem gebruieken, onderling teniet te doen. (vergelijkbaar bijvoorbeeld met Cooper (1984, 2006) en ‘The Economist’ (1988)).
Een iets minder ambitieuze (en meer realistische) benadering gaat ervan uit, dat deze ‘Bancor’ zal gaan circuleren, náást de bestaande valuta. Daarbij is het dan wel noodzakelijk dat een aantal landen deze munt gaan gebruiken, teneinde de munt op de wisselmarkten te kunnen verhandelen.’

Wie zou deze nieuwe munt, de ‘BANCOR’ gaan slaan en beheren?
Dat dient natuurlijk te geschieden door een Centrale Bank. Het zou een bank kunnen zijn zoals ‘the Federal Reserve’, die volledig buiten de controle van particuliere nationale overheden werkt…

‘Een wereldmunt, de Bancor’, die uitgegeven wordt door één Centrale Bank (zie supplement 1, sectie 5), dient ontworpen te worden als een stabiele ‘opslag’ van waarde, die niet specifiek gebonden is aan één specifiek land. Omdat de handel en de financiële ontwikkelingen in de wereld zich bijzonder snel ontwikkelen, én globale integratie toeneemt, is het belangrijk een breder perspectief te ontwikkelen, zodat groei door kan gaan’

Op één punt gaat het IMF-rapport specifiek in op de vergelijking van de voorgestelde Centrale Bank met de ‘Federal Reserve’….

‘Deze wereldbank zou kunnen fungeren als leenbank en als laatste ‘toevlucht’, die de noodzakelijk liquiditeiten (cashgeld) in het systeem laat lopen, in het geval van een fundamentele schok, wat dan ook meer vanzelfsprekend is, dan de huidige situatie. Deze liquiditeit werd in de huidige financiële crisis vooral door de US-Federal Reserve ter beschikking gesteld, die echter niet altijd in staat zal blijken te zijn om deze liquiditeiten aan te bieden’.

Dus de vraag is óf we dit werkelijk nodig hebben. Eén wereldmunt die uitgegeven wordt door één Centrale Bank, die wordt opgebouwd, zoals de Amerikaanse ‘Federal Reserve’ is geconstrueerd.

HELEMAAL NIET…

Enige jaren ná de overname van de dollar door de FED, verdween de melding 'Worth 1 dollar IN GOLD' van de Amerikaanse dollarbiljetten. Vanaf dat moment was het goud van de particuliere(n) (banken) die de FED vormen..! (Klik op de illustratie voor info)

Zoals ik in het verleden heb geschreven, is de Federal Reserve in de VS verantwoordelijk voor de devaluatie van de Amerikaanse dollar, sinds haar ontstaan, van maar liefst 95%! En de Amerikaanse overheid is opgezadeld met de grootste schuld in de historie van de wereld, juist door dit Federal Reserve-systeem.

En dan zouden we nu een dergelijk systeem voor de hele wereld gaan installeren..?

De waarheid is dat één wereldmunt (of die nou ‘Bancor’ genoemd wordt of ’n volledige andere naam krijgt) een grote coupe is om de nationale soevereiniteit van ieder land te ondermijnen, en tevens een enorme stap (voor- of achterwaarts..) is, naar een wereldregering..

Overweeg eens hoe desastreus het systeem van de Federal Reserve heeft gewerkt en ander Centrale Banksystemen in de wereld. Waarom zou dan iemand maar in zijn hoofd halen om een Centrale Banksysteem te gaan opzetten, dat gelijk is aan het Federal Reserve-systeem..??!!

Laten we alsjeblieft hopen dat deze wereldmunt, de ‘Bancor’ nooit het levenslicht gaat zien..! Maar vergeet niet, dat er machtige partijen zijn in de wereld, die absoluut van plan zijn om deze wereldmunt te gaan invoeren, tezamen met die Centrale Bank voor de wereldeconomie, waarin jij en ik vandaag leven.

Het zou één groot misverstand zijn, om ervan uit te gaan, dat dát niet zou kunnen plaatsvinden..!

22 gedachten over “‘BANCOR’, aangenaam, de nieuwe wereldmunt!

  1. @ Bud

   Je kan rijmen zoals Sijmen, maar zoals kakkepiet kan jij het niet.
   Niet onaardig bedoeld, het is juist vanuit mijn geaardheid ontstaan dat ik dit vanuit de ether dit jou mededeel.

  2. @ Bud
   It was me, It was I making this mistake. Je stond nog op het klembord. Ik hoop dat je het me niet al te kwalijk neemt dat ik fouten maak.

 1. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  De jaarlijkse verlofmaanden juli en augustus zitten erop.
  De rest volgt het kan spannend worden…. den WERELD-BANCOR

  Europa legde de basis voor de invoering van de Euro in december 1991, als de regeringsleider het Verdrag van Maastricht tekenden. Dat voorzag in de oprichting van een Europese Monetaire Unie, en dus ook van de Europese eenheidsmunt. De Europese Unie realiseerde zich dat het een machtig economisch blok is, goed voor een kwart van de wereldproduktie, maar dat het gebruik van 27 verschillende nationale munten een grote handicap vormde. Daarenboven vormden de vele munten en hun dagelijks wisselende koersen een dankbare prooi voor speculanten, die soms zelfs de monetaire stabiliteit in gevaar brachten en brengen. Na talloze oproepen van de Russische en Chinese regeringen voor een nieuwe wereldmunt, was het de beurt aan de VN om een nieuwe wereldmunteenheid voor te stelle ter vervanging van de fragiele dollar. Volgens de VN zal de nieuwe wereldmunt de economie laten bloeien. De armoede en de achterstand op educatie en ontwikkeling zal over de hele werel langzaam verdwijnen. De VN ziet de potentie in wereldhandel zolang er geen grenzen zijn tussen de landen. De wereld als één land funtioneert, is het ook niet nodig om geld in wapenontwikkeling en industrie te steken. Oorlogen worden hierdoor merendeels opgelost. Vechtende soldaten worden omgebogen tot milieustrijders

 2. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  één wereldtaal één letterschrift en cyferschrift lost de humane planetaire communautaire problemen op voor bijna 7 miljard mensen zowel in vakantie- en werktijd en privé.
  Degenen die dit niet willen begrijpen hoeven zich niet in laten
  met spacescience en extraterrestrials,geen fundamentalisme,
  conservatisme of traditionalisme, maar progressief intellectualisme een eerste vereiste is

  Het moderne Engels is wereldwijd verspreidt als resultaat van de militaire, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke invloed van het Britse rijk via de voormalige kolonies, gedurende de 18e, 19e en begin 20e eeuw en de invloed van de VS vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden. Het Engels wordt uitgebreid gebruikt als een tweede taal of als officiële in het Gemenebest en is de voorkeurstaal van vele internationale organisaties. Het Engels is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, entertainment, toerisme, radio, diplomatie en de zakenwereld.
  Een goede kennis van het Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica ten gevolge daarvan spreken ten minste één miljard mensen de beginselen van
  het Engels. Het is ook één van de zes officiële talen van de VN
  Officiële status in tal van landen wat neerkomt op voor ongeveer 2.135.000.000 burgers

 3. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  Dank u voor de talrijke commentaren op tal van web-sites.
  Samenwerken met Extraterrestrials in Belgie voor het ogenblik, mij niet gezien, niet als prof of amateur.
  In het straatlatijn is men goed thuis, hoe wenst men samen te werken met Extraterrestrials, al dan niet via kolonisatie van planeten en er mee samenwonen, vele gegevens ontbreken echter. De eerste voorwaarden: een dak boven mijn hoofd, kleren aan mijn lijf en op tijd eten op mijn bord, waar iedereen over dezelfde kam geschoren wordt binnen hun planetaire maatschappij, en waar niemand een proefkonijn of laborat moet spelen voor experimentele doeleinden
  Daarom wordt uitgekeken naar de Extraterrestrials civilisaties die het verst gevorderd is op gebied van ruimtevaartwettenschappelijke kennis en techniek en het best
  sociaal samenlevingsmodel hebben enz

  1. Heya Berenhoning
   Met alle respect hoor maar draai je niet Rationeel door?
   “Logisch” is het een Irrationeel gegeven dat E.T.s leven!
   De mensheid loopt de boel te verpesten Geloof jij dat E.T.s ons nog dieper werken in de nesten?
   Zij verdienen een kans ook al dreigen ze evt. met een StralenLans.!!!
   Wat? Als ze ons willen Helpen iets te stelpen
   Zou je dat niet willen horen voordat we ze de neus uitboren???
   Hier iets om te bestuderen Tenzij je niets wil leren.
   Tuurlijk is alles te verwerpen om je in een evt, negativiteit te sterken.
   http://www.youtube.com/results?search_query=Sheldon+nidle&aq=f

  2. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
   Space planetary scientific politics and moneytary systems
   exopolitics EU

   Ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum. Van Extraterrestrials die met hun ruimtevaartuigen Vlaanderen aandoen en diplomatieke en samenwerkingsakkoorden aanvaarden,er zal uitzonderlijk veel
   aandacht geschonken worden aan het levensontstaan op de
   planeet(en) van deze kosmoscivilisatie
   en hun planetaire maatschappijgeschiedenis, zoals men dit gewend is op de Aardeplaneet zelf.
   Het misterievat van de ruimte ontsluieren is door het gebrek aan ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek
   onmogelijk op de Aarde, tenzij via Extraterrestrials zelf.
   Met vooruitlopen op feiten en zinloze kastelenluchtbouw heeft niemand iets. Ufo-coverups in standhouden is een rechtstreekse aanslag op het studiepotentiel voor de jongere generaties en beroepsrisico’s voor ruimtevaartwetenschappers verdoezelen zoals voor elk ander
   beroep, binnen en buiten de ruimtevaartbedrijven voor werkgevers en werknemers. Er zal in Vlaamse parlement zeker
   niet gelachen worden, wees er stellig van overtuigd, deze dagen zijn geteld

 4. ja alles komt uit wat groep bilderberg heeft gepland deze satanische groep deugt niet dat bewijst de video the bohemian grove op google video we hebben te maken met lui die de eu beheersen en bijna de wereld doe overigens satanisch blijken te zijn.prettige dag nog

 5. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  Extraterrestrials die met hun ruimtetuigen de Aarde bezoeken,deze Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s, van planetaire civilsiaties tot planetaire civilisaties. De Extraterrestrial civilisatie
  is of zijn gebonden aan hun planetaire maatschappij wet en orde, en die niet van uitgaande de Aarde,VN,VSA, ESA, NASA enz men houden deze zaken strikt gescheiden.
  Krijgt men in Vlaanderen van Extraterrestrials een uitnodiging om hun planeten te bezoeken en zich met hun beschaving samen te voegen, zal dit door de volksvertegenwoordig rustig onder de loep worden genomen.
  Eén ding de Aarde houdt haar volledige politieke planetaire
  bestuursautonomie, er zijn vrije planeten genoeg om te koloniseren met Extraterrestrials. Geen enkele vlaming zal gedwongen worden gaan deel uit te maken van een Extraterrestrial civilisatie. In de ruimte met Extraterrestrials kan men met dollars en euro’s niets beginnen. Ondanks alle politieke moeilijkheden, vormt dit geen enkele hinder Extraterrestrials te ontvangen via hartelijke groeten aan iedereen. Binnen elke vlaamse politieke partij zijn volksvertegenwoordigers genoeg die zich enkele voormiddagen of namiddagen kunnen vrijmaken om deze zaken voor hun kiezers te wikken en te wegen.

 6. Tezamen met de volgende ontwikkelingen in NL, wordt nu duidelijk welke kant het op gaat.

  ‘Magneetstrip bankpas moet zo snel mogelijk weg’
  (Novum) – De magneetstrip op bankpassen moet zo snel mogelijk vervangen worden door een chip om skimmen tegen te gaan. Dat zeggen Nederlandse banken zaterdag in een uitzending van KRO Reporter. Vorig jaar werden de rekeningen van 32 duizend Nederlanders geplunderd. De schade was 36 miljoen euro.

  Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3193975.ece/_Magneetstrip_bankpas_moet_zo_snel_mogelijk_weg_.html

  en:

  Ministerie van Veiligheid
  Het Ministerie van Veiligheid dat er nu wellicht komt, wordt een samenvoeging van grote delen van Binnenlandse Zaken en Justitie. Daarmee heb je natuurlijk nog maar een deel van het veiligheidsgebeuren onder één dak. Wat denk je van Defensie? Nu ja, die moet er ook bij – de PVV wil toch al de KMar probleemwijken in kunnen sturen. De douane zal ook moeten verhuizen, van Financiën naar Veiligheid, willen we bommen en illegalen aan de grens kunnen tegenhouden. Hetzelfde geldt voor de gespecialiseerde opsporingsdiensten van andere ministeries. Er komt dus een forse reorganisatie aan, met als resultaat een superdepartement, dat waarschijnlijk in de wandeling MinVeilig gaat heten.

  Bron: http://www.argusoog.org/2010/09/ministerie-van-veiligheid/

  Dit zal waarschijnlijk het volgende sceanrio opleveren. De bankpassen met chips zullen slechts een tussenfase zijn, want ook deze kunnen gestolen worden. In het kader van de veiligheid zal dan ieder gechipt gaan worden en al het contante geld uit de roulatie worden gehaald. Op de geïmplanteerde chip zullen bankgegevens, Burger Slaven Nummer, medische gegevens en andere gegevens i.v.m. de veiligheidsstatus van de persoon worden weergegeven. Dit alles komt dan onder verantwoordelijkheid en controle te staan van het nieuwe Ministerie van (Staats)Veiligheid. De Nederlandse Stasi dus.

 7. Een wereldmunt lijkt leuk, maar is niet houdbaar. Zie maar aan de Euro, hoe kwetsbaar die is geworden door landen die gesmokkeld hebben bij de aansluiting hiervan. En dan zou je met een wereldmunt dat niet hebben? Het monetaire systeem staat al op instorten en is al eigenlijk failliet. En dan proberen om een nieuwe wereldmunt te introduceren die op de zelfde grond beginselen staat, is geen haalbare kaart. En dan ook nog beweren dat er groei dan in de economie zit, hoe dan? Als je 1 land zou zijn, bestaat er geen export meer en geen import meer. Dit zijn nu juist de economische aanjagers.

 8. wees waakzaam mensen. De wereld munt die komt er en snel ook maar het zal niet gaan om geld het geld gaat weg. er komt een chip die wordt geplaatst bij mensen op de rechterhand en wie het aan neemt is verloren want het heeft het teken van het beest 666 ten samen met een wereld leider die eerst wonderen zal vertonen,zijn naam is de anti christ.(de bijbel spreekt de waarheid) mensen die de chip niet aan nemen kunnen niet kopen of verkopen maar dat geeft niet want god zal ons voorzien van eten.neem de chip niet aan want dan ben je verloren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.