Advertentie

Familie van Licht; familie van Duisternis..


x
“Je kunt het licht niet bereiken zonder de duisternis te kennen,

en de duisternis komt nu in enorme hoeveelheden vragend om genezing.

Er zal een geweldige onthulling van choquerende perversies plaatsvinden,

omdat het ontbreekt aan liefde van moeder naar kind en van vader naar kind.”

The Pleiadians

* * *

Cover van de Nederlandse vertaling van het boek van Barbara Marciniak. (klik voor lead naar bookshop)

We plaatsen hier op WantToKnow, in 2 afleveringen, een speciaal hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’ van Barbara Marciniak, namelijk het hoofdstuk ‘Familie van Duisternis’..! We hebben al eerder aandacht aan haar werk besteed, en beperken ons daarom in deze inleiding tot het geven van de link naar dit artikel, hier op WantToKnow. (HIER).

Deze delen van het boek, plaatsten we in 2012 voor het eerst. Informatie uit het boek van Barbara Marciniak, met speciale toestemming van de Nederlandse uitgever Petiet (HIER). Als tegenwicht van alle onevenwichtige pogingen van velen, om zich ván het Duister af te keren, in een onevenwichtige poging, onszelf alléén maar met ‘Licht’ bezig te willen houden. Want velen willen het ‘donker’ niet zien, terwijl dit toch minstens een creatie van onszelf is en is geweest..

Het wordt in alle leringen en de laatste jaren in alle channelingen, keer op keer herhaald: wanneer we de nieuwe tijd binnengaan, zónder onszelf te bekommeren om de ‘donkere kanten’ van onszelf, zullen we een onevenwichtige positie innemen in de overgang, waar we midden in zitten. Dit kan ertoe leiden dat we gedesoriënteerd raken en onszelf deels vergeten te zien. Het is dit speciale hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’, dat juist dit facet van ieders persoonlijkheid, ieders Zielekracht in het zonnetje zet..

Over het boek ‘Familie van Licht’.
“Met compassie en op indringende wijze nemen de Pleiadiers, tijdreizigers uit de toekomst, ons op reis door ‘Het boek van de Aarde’, dat alle menselijke ervaring bevat. Nu ons wereldbeeld op de kop wordt gezet in deze unieke tijd bieden zij ons ‘gereedschap voor overleving’ aan. In de cruciale periode tussen 1987 en 2012, een nanoseconde in de annalen van het bestaan waarin geheimen en oplossingen besloten liggen, hadden wij de unieke kans om een stap te doen van diepe verdichting naar de hoogste frequenties. Hierbij zullen we gaan bewegen van een lineair naar een multi-dimensioneel leven.

Om deze overgang te maken moeten wij niet alleen de begrenzingen onder ogen zien van onze 3-dimensionele wereld met al haar elektronische manipulaties en overheersingen, maar moeten wij ook en vooral, onze eigen wonden en die van onze voorouders en leiders helen. Voor onze eigen heling en om onze frequentie te verhogen van wanhoop en angst naar een van grootse inspiratie en liefde, sporen de Pleiadiers ons aan om onze denkpatronen te herzien en ons leven te herwaarderen: Jullie zullen veranderen, jullie moeten veranderen omdat dit de tijd van verandering is.” 

x

* * *

x

x

* * *

x

FAMILIE VAN HET LICHT

– HOOFDSTUK 8 –

‘FAMILIE VAN DE DUISTERNIS’

 – deel 1 –

1999 © Barbara Marciniak / Nederlandse vertaling Uitgeverij Petiet.

x

Jullie zijn, als verkenners van bewustzijn, op een reis die heel snel van koers van wisselen. Het ene moment kunt je je in balans voelen, alsof je bovenop de melkweg zit, en het volgende moment kun je in een van de diepste en donkerste zwarte gaten van het bestaan zitten. Als je de kant van vergroot bewustzijn op gaat worden er veel toetsen van je verlangd, en deze reis zal je ook naar donkere, onheilspellende plaatsen brengen. Velen van jullie zullen halt willen houden voordat je de donkere grotten in gaat, alsof er binnen gaan de garantie zou zijn voor zelfvernietiging. Wij vragen jullie te erkennen dat het donker het diepst is vlak voor de dageraad, en dat de duisternis vele sleutels bevat.

Wij spreken jullie aan als Familie van het Licht  – zij die hun voorouderlijke kennis vergeten zijn en die er nu naar streven zich die te herinneren. Jullie tegengestelde pool, de Familie van de Duisternis, herinnert zich de onzichtbare werelden en de leringen die de voorouders mondeling doorgaven, of die zij in geheime teksten en tafelen bewaarden, of in steen uithieuwen. De Familie van de Duisternis heeft veel geheimen bewaard.

Volgens jullie bewaart het donker geheimen omdat je niet kunt zien wat er zit. Verken het idee eens om je ogen in het donker open te doen en er aan te wennen, te kunnen zien in het donker en het daardoor te accepteren. Sommigen van jullie zijn als de dood voor de duisternis buiten je voordeur, of weigeren een onverlichte kamer in te lopen. Jullie denken dat er in het donker allerlei entiteiten bestaan. Jullie voorstellingsvermogen is rijk, en als zij zich net zo aangetrokken zou voelen tot de andere kant van de medaille zouden jullie je groei zeer versnellen.

Een deel van jullie psyche is op een macabere manier gefixeerd op de duisternis, zij wil het kennen en is er tegelijkertijd doodsbang voor. We zullen jullie nu het donkere pad wijzen dat in het Boek van de Aarde overheerst heeft, een duisternis die geheimen bevat die velen ervan zouden weerhouden er doorheen te gaan, een duisternis die op zich een inwijding is. Toch is daar een macht.

We kunnen het geen ‘slechte macht’ noemen, want macht is macht net als geld, geld is, en technologie, technologie. Intentie stelt altijd de focus voor het gebruik van kennis, en beïnvloedt hetgeen je schept. Terwijl je verder met ons reist wordt het terrein geheimzinniger en de schaduwen dieper, de spelonken versmallen en de geluiden van onbekende energieën worden intenser.

‘Een deel van jullie psyche is op een macabere manier gefixeerd op de duisternis, zij wil het kennen en is er tegelijkertijd doodsbang voor.’

Stel je voor dat je in je eentje een donker, verboden gebied inloopt. Adem diep en ontspan je, denk dan aan sommige helden van jullie planeet, of dat nu denkbeeldige figuren zijn of levende mensen, die in hun eentje uitdagingen aangingen, hun eigen angsten onder ogen zagen en er doorheen gingen. Laat je helden en heldinnen nu in je gedachten komen, zij die zelf pioniers waren, die hun eigen licht hoog hielden terwijl ze zich een weg baanden door uniek en ongekend gebied.

Steeds als je naar nieuw gebied gaat zul je zonder twijfel iets onbekends tegenkomen. De vooronderstellingen die je hebt over het onbekende gebied bepalen wat je zult ervaren. Je kunt niet naar een hogere energiefrequentie zonder elk gebied daarvan te verkennen; daarom roepen de donkere kant van de mensheid en de duistere kant van het bestaan nu naar je ze te onderzoeken en begrijpen.

De donkere kant van de macht heeft veel geheimen – zij verbergt jullie erfenis als wezens van een magnifieke biologie, alsook de kennis over de kracht van de geest, het vermogen jezelf te regenereren en te vervangen, en om de processen van seksualiteit, geboorte, leven en dood werkelijk te begrijpen.

Jullie moeten leren ophouden het donker te vrezen en de grote verscheidenheid aan seksuele uitdrukkingen die macht scheppen begrijpen, een macht die zich in de kern van jullie erfenis als menselijke wezens bevindt. Terwijl jullie waarden en normen veranderen moeten jullie je de Goddelijke Moeder herinneren, de godinne-energie, want zij is het die ontbreekt aan de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Haar plaats in jullie verhalen van moed en leven moet haar rechtmatig teruggeven worden.
De Godin kan zowel in mannen als in vrouwen gezien worden, al wordt het in de uiterlijke afbeelding als vrouw weergegeven. De vrouwelijke energie heeft vele vormen aangenomen: soms schijnbaar heel beknot, bedoeld om degenen om haar heen te behagen; en soms van een woeste kwaliteit van een krijger, zoals in de legenden over de Amazones, de vrouwen die op dappere paarden ten strijde trokken.

Hoe begrijpen jullie tegenwoordig de vrouwelijke energie?
Historisch gezien werd de Godin in het Vissentijdperk verbannen. Het was pas na de eerste vijfhonderd jaar van dit Tijdperk dat een overeenkomst werd gesloten om de moeder van de verlosser te eren, degene die jullie de Christus noemen, een brandpunt van dit Vissentijdperk. Het verhaal van de moeder en het kind is eeuwenoud en dateert in feite van duizenden jaren terug door beschavingen die wisten dat de moeder de macht van het bloed bezat. Alleen zij kon zonder wonden bloeden, en dit was een duistere magie.

Bloed bevat de rijkdom van alles wat je bent, de totale som van je trilling; bepaalde rituelen van het Vissentijdperk schreven zelfs het drinken van bloed voor en het eten van het lichaam. Waar doen deze woorden je aan denken? Je kunt zeggen dat het metaforen zijn; toch zeggen wij dat alles in code een diepere betekenis heeft en dat er waarheid achter waarheid schuilt en plan achter plan.
Waarheid berust altijd op je vermogen om van samentrekking naar expansie te bewegen, van degeneratie naar regeneratie. Om dus je gezichtspunt uit te zetten moet je het ondenkbare overwegen, het volledig en totaal belachelijke. En begrijp dat kennis opdoen niet betekent dat je bekeerd bent.

Al kunnen er door de macht van seks energieën gecreëerd worden, jullie beleven om veel verschillende redenen de seksualiteit. Voor de meesten van jullie schijnt daartoe een gedrevenheid te bestaan; je zegt dat je hormonen opspelen, en je zoekt een partner om een ontlading te bewerkstelligen en een uitwisseling van energie. Je beleeft plezier, krijgt wat je hebben wilt en gaat weer over tot de orde van de dag. Wat er op biologisch, cellulair niveau plaatsvindt associeer je niet vaak met de seksuele daad.

Seksuele geslachtsgemeenschap is een regeneratieve kracht, en de orgastische ervaring van worden gebruikt om een veel sterker energieveld op te bouwen. Niettemin kan uitdrukking geven aan seksualiteit ook iets  heel anders opleveren. Als seks niet op liefde gebaseerd is maar wordt aangewend voor ritueel, misbruik of geweld kunnen er heel andere dingen gebeuren.

Sommige oude culturen op jullie planeet, vooral in het Oosten, onthielden zich gedurende verduisteringen, nieuwe en volle maan van seksuele omgang. Ze begrepen dat de Hemelse energieën invloed hadden op jullie energieveld dat je met de etherische rijken verbindt. Ze begrepen ook dat de astrale rijken een plaats zijn waar wezens in gevangen kunnen raken. We durven zeggen de Aarde nu wemelt van de verloren en gefragmenteerde wezens die heelheid zoeken, en die in jullie energievelden zijn gevallen. Je angst om te leven trekt deze entiteiten aan, en dan voelen zij zich thuis bij je. Vaak zijn het mensen wier geesten door het sterven versnipperd raakten, hun energieveld versplinterd omdat ze niet wisten hoe ze moesten sterven of zelfs niet beseften dat zij dood waren.

Door verhalen die jullie niet verbinden met wie je bent zijn jullie de kant van het angstige sterven opgestuurd, en dus sterven jullie ongezond – ziek en giftig. Het is moeilijk om als een fontein omhoog te rijzen en jezelf heel te houden als je de grote poort van de dood in zo’n toestand nadert. Dit is een geweldig probleem op jullie planeet. Deze astrale wezens zijn als parasieten die tot jullie aangetrokken worden.

De astrale werelden storten nog steeds in en regenen neer op jullie mensen; dan raakt je bezeten door deze energieën, en al herken je hun aanwezigheid niet, je leven verandert erdoor. Je kunt je leeg en uitgeput voelen, of je ontwikkelt plotseling bizarre gewoonten, en ‘s nachts kun je niet slapen, krijgt hoofdpijnen en onverklaarbare lichamelijke pijnen en zieken. In feiten strijden jullie tegen meer dan een giftige Aarde waar voedsel wordt bestraald, of buiten je land verbouwd en vol gif teruggestuurd.

Het denken van mensen is rusteloos en wordt zo leesbaar dat het in de lucht niet meer vredig is, en als je heldere vermogens groter worden zult je de rusteloosheid voelen. Angst wordt altijd gebruikt om mensen te verdelen en te heersen, en in alle tijden zijn jullie verdeeld en overheerst geweest. Dat is een andere proef van dit tijdperk. Zullen jullie de grote toestromende energie verzamelen en jezelf weer in elkaar weven?

Of zullen jullie versnipperen en meer oorlogen en separatie scheppen? Er bestaan energieën die jullie op het fysieke niveau en op de interdimensionale niveaus graag gescheiden willen zien. Grote wezens die in jullie termen al duizenden jaren leven, regeren en bemoederen jullie voor de kost, hun gevoel van eigenwaarde aan jullie ontlenend omdat jullie jezelf waardeloos en doelloos hebben gevonden.

Degenen die op de fysieke en multidimensionele niveaus over jullie heersen begrijpen de macht van jullie genitaliën om leven, vreugde, pijn en dood te scheppen. Zij gebruiken jullie genitaliën als poorten zonder dat jullie het zelfs maar beseffen. En nu wordt het denken van jullie kinderen langzaam beïnvloedt zodat hun onschuld op onzichtbare wijze wordt afgetapt, en ook dit hebben jullie niet in de gaten. Het dient jullie niet om boos te worden en anderen te schuld te geven van wat er gebeurt, want dit zijn de tekenen van de tijd. Als de onschuld van de kinderen verloren is, kijk dan naar jezelf en bezie hoe jij dat hebt laten gebeuren.

.

Het is voor jullie belangrijk het verhaal van de moeder en het kind dat over de hele planeet bestaat te onthouden. Symbolen spreken luider dan wat voor de hand ligt. Waar is de vader in deze verhalen? In deze dagen van klonen en nieuwe reproductiemethoden, zullen veel mensen zich willen regenereren door middel van technologie, door lichaamsdelen aan te schaffen, en door chirurgie – plastische en anderszins.

Er vindt een geweldig misbruik van macht plaats met menselijke embryo’s die op jullie planeet gekocht worden, alsook met mensen van allerlei leeftijd die verdwijnen. Sommigen verlaten de planeet en sommigen gaan ondergronds; er bestaat een grote markt voor de verkoop van mensen op jullie wereldbol. Hoe zullen jullie dit veranderen? Allereerst moeten jullie het leven dat je voortbrengt door de seksuele koppeling leren eren, want als je dat leven niet eert, kan het z’n eigen waarde niet scheppen.

Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf. Deze periode wordt vaak de Duistere Nacht van de Ziel genoemd of het door het dal van de schaduwen gaan

Mensen die de weg wijzen, her-kaderen vele realiteiten..
Ze leven stilletjes, en misschien kom  je hun namen nooit te weten, toch banen zij nieuwe frequentiepaden waar de donkere samenzweringsverhalen over planetaire, solaire en galactische overheersing begrepen kunnen worden. Dit is voor degenen onder jullie die de aanwijzingen over de jaren hebben opgemerkt, de synchronismen die je een groter beeld van het geheel gaven, waar alles veel meer verband houdt met elkaar. Toch werden jullie aangemoedigd te geloven dat niets met elkaar verband houdt.

Om de herstructurering van Aarde’s frequentie te begrijpen moet je eerst weten van de overheersers van de Aarde want de uitdagingen waar jullie de komende vijftien jaar (1998 -2013) voor zullen komen te staan zullen verband houden met de donkerste van de donkere energieën, de duisternis voorafgaand aan de dageraad.

Sommigen van jullie zullen uiteindelijk vragen: “Hoe is het mogelijk dat alles zo verdorven is geworden?” Nou, hoe ging dat? Dat moeten jullie beantwoorden. Het is jullie uitdaging om van de laagste frequentie tot de hoogste te gaan, en het onderzoeken van het duistere misbruik van macht zal je daar brengen.

Jullie weven een nieuw energie-web om de Aarde en veranderen de trilling, zodat de lichten één voor één aan gaan en er energievelden verankerd worden. Jullie moeten leren ophouden met het voeden van die energie zuigende vampiers van het astrale gebied, van de dimensies, en van op en onder de Aarde zelf. Jullie seksualiteit en hoe je die gebruikt zijn daarbij de sleutels.

Leiders zijn de échte leiders niet…!
Veel leiders over de hele wereld, vooral in het politieke -, religieuze- en het onderwijsveld – vooral in die gebieden die voorgeven aan kinderen te zijn gewijd – behoren tot een enorme bedekte organisatie van pedofielen die kinderen gebruiken voor seks. Dit kan gebeuren als ouders niet communiceren of contact houden met de kinderen zelf. Het kan gebeuren omdat deze neiging van het ene familielid aan het andere generatieslang wordt doorgegeven.

Dit is een van de donkerste geheimen van de Familie van de Duisternis op jullie planeet. De huizen van de rijken zijn vergeven van dit geheim: seks met gezinsleden, seks voor ritueel misbruik, seks voor het aanroepen van de duisternis en de donkere Godin, waar de liefdesfrequentie niet bestaat, alleen een macht zoekende trilling.

Als we spreken over macht en duisternis denk dan niet dat je moet weglopen van dit gewaar zijn om licht te kunnen dragen. Jullie moeten weten over de macht van de duisternis om de wonden en de dwaling in de zielen van deze wezens te begrijpen, wezens die wanhopig zoeken naar iets dat ze nooit van hun ouders of van wie dan ook kregen. Vanwege dit gebrek blijft het gedrag in hun familielijn. Wat missen zij? Dat weet je al: het is liefde. De dwarse mensen op jullie planeet, of dat nu moordenaars, verkrachters, pedofielen of massa manipulators zijn, komen allemaal liefde tekort en weten het niet. En dus wordt jullie taak om de planeet te helen groter naarmate de donkere geheimen van de heersende families van de wereld en hun duistere occulte praktijken ontdekt worden.

Het Boek van de Aarde
Als we het Boek van de Aarde bekijken, zien we dat jullie voorouders in zo veel gevallen dezelfde fouten hebben gemaakt. Zij wilden het ceremonieel van de koninklijke huizen die vòòr hen paradeerden, vooral toen hun eigen vieringen en festivals kun betekenis verloren, toen de cyclussen van de tijd en de betekenis van licht en donker – de modulatie van cyclische veranderingen – verloren gingen en ze op een uiterlijke wereld gefixeerd raakten.

Jullie gaven je macht weg aan de leiders die zich op vele manieren verplicht voelden de macht die jullie op hen afschoven aan te nemen; ze wisten niet hoe ze zelf macht konden genereren. Hun vaders en moeders en grootouders werden blootgesteld aan mysteriën en praktijken die vaak goedaardig begonnen. Voor jou geldt wellicht hetzelfde. Niettemin, als de duisternis je pad kruist kun je er, op de weg naar macht, niet van weglopen.
Toen de duisternis hun pad kruiste sloten veel van deze heersers – die ooit goedwillende machtige wezens waren – er een verbond mee. Ze aanvaardden macht over anderen door middel van geheimzinnigheden en leugens, en aangezien de ene leugen de andere oproept werd het steeds moeilijker eerlijk te blijven.

Misbruik van seksualiteit is niet nieuw. Kinderpornografie en kinderslavernij, de slavernij van mannen en vrouwen over de hele wereld, en verkrachtingen van mannen en vrouwen zijn er altijd al geweest. Jullie hebben die praktijken verstopt in jullie verhalen over de Aarde en bestuderen het onderwerp niet in jullie klaslokalen. Misschien zullen jullie wel overwegen de duisternis te bestuderen, zullen jullie een vakkenpakket samenstellen gewijd aan het duistere misbruik van macht?

Er is niets wat je niet kunt en de illusie dat je nog te leren hebt is een onderdeel van de misleiding.

Als jullie jonge mensen onderwijzen is het belangrijk om de kaarten van de duisternis openlijk op tafel te leggen. Op vele plaatsen op de wereld worden de donkere krachten erkend en worden offeranden gebracht, tekens achtergelaten. Zelfs in het uitdrijven van entiteiten die aan mensen kleven wordt een offer van etenswaar of zoetigheid gebruikt om de entiteit mee te verleiden.

Jullie doen afstand van je geschiedenis, jullie verhaal over de rijkdom van het leven, en ruilen dit in tegen betekenisloze teksten die voorschrijven dat je betekenisloze gegevens produceert zodat jullie een betekenisloos leven kunnen voortzetten. Jullie gaan naar familiebijeenkomsten, op uitjes en naar feesten, elkaar ervan verzekerend dat jullie de hypotheek zullen blijven betalen en brave burgers zullen blijven.

Jullie eten en drinken het vergif van jullie samenleving en leveren jullie kinderen uit aan een Big Brother, hersenspoelend Wereld Management Team, waar men niet nadenkt, maar gewoonweg flitsend functioneert of uit de weg geruimd wordt. Kranten, televisienetwerken en de media zijn allemaal eigendom van en worden geëxploiteerd door een handjevol individuen. Wie deze ondernemingen werkelijk bezitten is moeilijk te achterhalen omdat er plannen binnen plannen bestaan en spelers achter spelers, en niets is helemaal wat het lijkt te zijn.

Het is tijd om wakker te worden en te beseffen dat jullie informatie wordt voorgeschoteld die bedoeld is jullie klein te houden en te beheersen, om je zover te krijgen dat je deel wordt van de doodseconomie. Als je je vitaliteit verliest ren je van de ene zogenaamde medicus naar de andere, je ziektekostenverzekering verspelend, je erfenis, om wat te garanderen? Hoe zieker je wordt en hoe meer je zoekt, des te meer je deze economie van de dood doet gedijen. Begrijp je?

‘Proptected by Angels’ © Willeke Hendrikx

Als we het donkere deel van het verhalen met jullie delen, zoals de verborgen en perverse seksuele praktijken van jullie heersers, is het niet aan ons namen te noemen. Jullie zullen zelf ontdekken dat in alle landen  van de wereld mensen in hoge posities zijn gezet omdat zij door hun perversies gekwalificeerd zijn om macht over anderen te hebben. Dit is eeuwenlang een geheim geweest, maar gaat er zogezegd een boekje open. Burgemeesters kleden publiekelijk in kleren van het andere geslacht, en binnen kort zullen jullie een president hebben of een paus die als een balletmeisje rondspringt..

Alles gaat ondersteboven, en niemand weet meer zeker wat wat is. Jullie waarden zijn helemaal uit het lood, en terecht. Dat is een goed begin. Als je de het donkere misbruik van de mensheid onderzoekt en hoe jullie beetgenomen zijn, om de tuin geleid en bedrogen, zullen jullie wellicht alle frivole versierselen weg doen en opnieuw een waarde voor jezelf vaststellen die stoelt op jullie macht als spirituele biologische wezens. Idealiter zullen jullie deze waarschijnlijkheid kiezen als de draden van verandering zich door de late twintigste eeuw en vroege eenentwintigste eeuw op Aarde slingeren en weven.

Van mensen over de hele wereld zullen er boze protesten te horen zijn en de energieën zullen tot  idiote hoogte intensiveren, energieën die jullie vragen te veranderen. Er zullen zich choquerende gebeurtenissen voordoen en schandalen zoals je nooit eerder hebt meegemaakt. Het zou ideaal zijn als je wakker werd en zou zien dat wat zich in het ene land afspeelt overal aan de gang is. In een ander tijdperk werd de mensen eens gescheiden door de Toren van Babel, toen de Goden naar beneden kwamen en zeiden: “Deze mensen zijn zich aan het verenigen en binnenkort zullen ze groter zijn dan wij. Laat ons de tongen verwarren en hen verdelen.”

“Ik begrijp steeds meer dat de schaduw net zo belangrijk is als het licht. Net als de innerlijke en uiterlijke werelden, beiden zijn ontzettend belangrijk in de ervaring van de volledigheid van het leven. Ik wil veel meer manieren vinden, ontdekken, om die twee te integreren en er balans in te brengen. Ik weet dat elke persoon die ik ontmoet me iets kan leren wanneer ik er voor open sta.”

En zo werden de diverse talen gecreëerd. Vandaag zijn maar weinigen van jullie tweetalig of drietalig. Voor het grootste deel zijn jullie geïsoleerd en opgedeeld in je eigen kleine huisjes, los van je buren en van de aardbol waarop je leeft; toch zeggen jullie een wereldgemeenschap te zijn, levend door de elektronica, alsof de levensduur van de aardbol die al vele miljarden jaren leeft, niet tot je doordringt. Merkwaardig.

Terwijl jullie opgeroepen worden jezelf te vernieuwen vragen wij jullie om opnieuw je leven te evalueren en er over na te denken. Je gaat veranderen, je zult veranderen, je moet veranderen, want het is het seizoen van de verandering. Wanneer de stormen donker worden, raap dan je moed bijeen en zie je angsten onder ogen. Vraag hulp van je grote vertrouweling, de administrateur, die je zal helpen de duisternis te vinden en de ontmoeting te overleven.

Als je van de duisternis wegloopt geef je hem meer macht, sta je toe dat hij zich voortzet. Als je praktijken die anderen schaden negeert, voor seksuele praktijken, dan houd je de gewelddaad hoog. Op ieder van jullie wordt een beroep gedaan om de menselijke geest te helen, om een trilling op Aarde te maken waar pasgeboren baby’s, die de liefdestrilling zullen meebrengen, worden geëerd en op hun beurt worden liefgehad.

Jullie moeten garanderen dat jullie kinderen geen geweld zal worden aangedaan, niet tot gehersenspoelde zombies worden gemaakt of tot seksslaven, niet naar andere planeten worden afgevoerd om daar op boerderijen te werken, geen genetische laboratoria worden voor lichaamsdelen, of hun kinderen baren voor zoekende multi-dimensionelen die wanhopig hun eigen uitgeputte genetica willen versterken.

 Wil je alvast verder lezen, klik dan HIER voor het tweede deel van
‘Familie van de Duisternis’.

* * *

x

38 gedachten over “Familie van Licht; familie van Duisternis..

 1. Wow !! Quote uit dit artikel ‘ Degenen die op de fysieke en multidimensionele niveaus over jullie heersen begrijpen de macht van jullie genitaliën om leven, vreugde, pijn en dood te scheppen. Zij gebruiken jullie genitaliën als poorten zonder dat jullie het zelfs maar beseffen ‘ einde quote .
  Enkele jaren terug kwam ik hierachter , het plaatje werd duidelijk . Ik zag en voelde hoe een portaal gekoppeld aan mijn tweede chakra mij keer op keer weer naar persponen trok die duistere seksuele verwondingen hadden , zelf had ik ze niet maar in de familielijn was die wel aanwezig , alsof ik het stokje had overgenomen van de vrouwelijke lijn . Een sterk occulte kracht die me leek te leiden , maar me steeds weer naar het lijden zoog . Een magneet voor verwonde vrouwen met al hun bagage en de entiteiten hadden een feestje .
  Die dwingende drijvende kracht voelde voor mij als een ontneming van mijn vrijheid en ik heb de portalen ook met kracht dichtgesmeten , het voelde als een bevrijding . Vervolgens ben ik me volledig in de occulte krachten gaan verdiepen die met dit onderwerp te maken hebben , om er met inzicht tegengas aan te kunnen geven . De enorme wereld die er dan voor je opengaat is met geen pen te beschrijven , het is immens als je er in zit . Wees er vooral niet bang voor , zodra je het doorziet is het krachtloos .
  Gelukkig heb ik de balans hervonden en loop niet meer rond met een overgeërfde ervaring die me stuurde , ik ben wel de ervaring rijker geworden om in te kunnen leven wat verwonde mensen meedragen .
  Hopelijk komt het komende tijdperk in het teken te staan van seksuele gelijkheid en wat mij betreft mogen de vrouwen een poosje aan het stuur staan om de oude wonden te helen . Daarmee zou tegelijkertijd de verkrachting van moeder aarde geheeld kunnen worden .

  1. Het lijkt er op dat ik de ‘deur’ heb opengezet , het plaatje van het dualisme komt ineens weer voorbij . Ik herinner weer hoe het witte broederschap zich in vele facetten in mijn derde oog manifesteerde terwijl op onbewaakte momenten via de achterdeur ( 2e chakra ) duistere krachten zich manifesteerden , mijzelf in het midden latend , afvragend : WIE BEN IK ? Jackel & Hide ? In ‘verkeerd ‘ gezelschap en een paar liter bier absorbeerde ik zoveel bagger dat ik me daarna een paar dagen af moest zonderen en veel in de natuur moest zijn om mezelf weer terug te vinden . Uiteraard mezelf afvragend WAAROM ? en wie ben ik nu echt , zijn we niet allemaal poppenspelers in een groot theater ? Ben ik hier wel gekomen met mijn hele pakket of dans ik mee op de golven van de oceaan der gedachten , inclusief het zieke duistere ?
   Ik deel dit omdat er misschien mensen dit herkennen en er baat bij kunnen hebben , empatische mensen hebben zelden iemand om zich heen om dit aan te kunnen reflecteren .

  2. @ Cozmic, ik voelde het al bij het lezen van hat artikel gisteren, maar door jouw openhartige commentaar hier krijg ik helemaal kippenvel en zit met tranen in m’n ogen. Nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats! Dank je!

  3. http://www.ygevisser.nl/mijn-moeder-ze-voedde-alle-vrouwelijke-haat-in-haar-om-geving-ver-nietigde-conti-nu-de-balans

   Ik heb de indruk dat we – elke keer weer – het man/vrouw aspect door elkaar halen.

   Het is het waarnemende vermogen van elk individu waarmee geen onderscheid wordt gemaakt tussen individuen. Macht is vergelijkbaar met een bos van verbogen bomen die naar 1 boom verbogen zijn. Kracht staat gelijk aan recht-op staande bomen die souverein omhoog kunnen groeien & in onafhankelijkheid zich realiseren ook een bos te zijn.

   De rest is geschiedenis en zit in ons ego-gerelateerde lichaam; een fysiologische loslating dus, die de de continue leegte accepteert & omhelst van het continue hier en nu !

   Wij zijn zelf-creeerende souvereine wezens die zichzelf – en in samenzijn exponentieel zelfs – gaan ontwikkelen in2012. Cruijff is slechts 1 speler die nu naar voren komt en hij speelt als voorbeeld-figuur samen met allerlei van zulke spelers zoals wim hof en een hele schare die zich in2012 gaan verenigen. (Dat pink floyd juist in2012 het afsluitende concert gaat uitvoeren bij de OS in London is ook geen toeval)

   Ik heb een vermoeden binnen welk organisatie-verband deze spelers elkaar allemaal gaan vinden; jij ook al een beetje Guido ?

  4. zo is het snelle Coszzworth Tnx Man!!
   ik ga er op mijn manier wat mee doen.
   het heeft inmiddels mijn halve leven tot op het bot verwoest, dusz in feite niets meer om bang voor te hoeven zijn, al het erge en het “allerergste” is inmiddels tot op de dag van van vandaag al tig keer gebeurd.

   soms zijn het wel hardleerse stomme misspiggies hoor die biatches, ze hebben geen cognitief coschappelijk IDEE of ID van het slachtveld dat mijn ingebouwde secundaire tweede chakraal tornado rimmer rammer scanner ruikt

   op een kilometer afstand, de ergste gevalletjes, stekende buikpuinpijn was altijd “liefde” voor mij, en vaak genoeg nog hoor..

   In 2012 lopen er nogal wat struise nep verlichten rond, voor 2012 was dit minder erg, ‘ze’ denken nu plots dat het nu allemaal klaar isz, dat ze klaar zijn,

   ik heb waarschijnlijk mijn goeie ouwe 3d ‘X” Missie (ook oorspronkelijk uit het bollen Westland, kattekliek) van het weekend voor het laatst persoonlijk op invitatie visitatie gezien, over een paar korte kleine weken tijd heeft ze over een nacht definitief gekozen voor het frankestein omhulsel van een oud afgeleefd mannetje, al haar Vrouwelijkheid is plots verdwenen, ben bang dat het haar finale isz,

   De Wraak van LiesbeD noem ik het, bizarre om te zien, over een paar maanden zal haar rondheid wel omgevormd zijn tot het bekende waggelende zwaait uit 14 meter vierkante blok beton bouillon bagger, Bekeerd tot “het hoeft niet meer leger”, meestal gaan de mooie meisjes haartjes er dan ook aan, coupe rood geverfde wc borstel, en een onuitsprekelijke mannelijke gestolde verwrongen agressie in het gezicht, poeder wit, er zit geen oestroh bloed blos meer op haar gezicht, soms heb ik dat ook wel in periodes, verschrikkelijk al die bij leven doods indicatoren dictatoren..

   ooh over mijn moeder, breek mij de bek niet open zeg.., jah ze had nu de ogen van m’n moeder, de warme gloed er uit getrokken geheel vertrokken blikkerig schel lakkerig hard als een plat geslagen tranige schelvis op sterk water gemengd met penetrante petroleum resten..

   het slappe BNK pauwel gewauwel is niet alleen een mannelijke escape, jullie zien je reflexie en jullie wraak in wat voor vorm ook zal mij Worst zijn, ik lust jullie RAUW

   gelukkig heeft Turbo Sierra Tango CozzzzWorth de ruimhartige Vrouw Vriendelijkheid ruimschoots kunnen opbrengen deze keer weer, gaan ze weer verder met op te grote voet leven, naast hun schoenen lopen

   ik kom net bij m’n X missie misselijk weg en ben er niet Vrolijk van geworden, ik zeg na 8 uur non stop “gewauwel” over en weer tegen haar, dusz hieroooh is het ook al Relie Neellie BNK 2012 onder het mom van de ijskoude vrede, wat een wraakzuchtige verwoestende energetische ellende was het dit keer, misschien wel niet voor niets ‘de laatste keer’, ik heb het gedoe 8 jaar volgehouden, wat niet wil dat wil niet, en ook bij haar zijn er tig andere zeer donkere krachten die zich op de voorgrond blijven wringen, ik zeg nu heb ik echt zooooo lang allesz gegeven maar ik zie ook helderder dan ooit,

   oh jah vlak voor mijn nucleaire total collapse op mijn 17e levensjaar zag ik het allemaal wel goed, het was alleen niet te verdragen, nu nog niet maar ik heb nu een stukkie van De Gnostische Knowledge aan mijn voeten liggen als Zwaard f u Jehova Lichtzwaard f u Dawnie BNK Pawnie Ponie met je Relie gewauwel tegen Jeroentje Kapoentje Kampioentje op argus, verraadster, dat kan ik alleen zeggen omdat ik deep down nog steeds gek op haar ben, Dawnie Pawnie Ponie, maar het is helaas een oneindig diep zwart gat, zelfs ik ben daar niet tegen opgewassen..

   De tergende klamme verlammende onheilspellende verraderlijk f u stilte in het weekend op Wtk, ik heb je wel gevoeld Dawnie, stiekum leuteren bij de argus buurtjes onder een schuil huilnaam, okay het is nog steeds je eigen naam Ly & Die, kwam ik pas zondag avond achter, gadverdamme, liever kinderachtige en eerlijk dan huichelachtig verschrikkelijk inwisselbaar 5d inschikkelijk, Jeroentje Kampioentje is Iemand anders dan Ikkie Dawnie, maar da kan jou geen zure bom skelen neem ik ruimschoots aan.. en zo gaan die dingen dan, niet alleen vroegâh voor Wtk maar ook tijdens Wtk en zelfs na Wtk ben ik bang… fijn hèh tweeduizend en twaalf

   ooh jah m’n missie 3d eXie was heeeeel vals afgelopen koffie zondag, ik zat nu ineens op 1 lijn van dat weekdier van 1 van haar vroegere familiaire katteklieke dorpsverkrachters, ik zeg je hebt mij altijd kunnen benaderen en zelfs tijdens een secundaire sacrale tijdelijke ‘waas voor het gaas’ ben ik nog hyperalert, kan je me nog benaderen, dusz schuif me niet hetzelfde in mijn schoenen als van dat sluipende dracula weekdier van een oompje van jou, jah ik heb die man tijdens een Westland bollen familie bijeenkomst van haar een paar jaar terug mogen ontmoeten, heel zachtaardig (veel te gedwee klein zacht te week) mannetje, met een verborgen donkere kant, hij kwam zelfs bij ons 2 schuilen,

   de gehele zeer grote katteklieke deels zakelijk zeer succesvolle middenstands familie huichelt naar hem, bij ons kwam ie meteen schuilen, voelde zich terecht veilig bij mij meteen merkte ik, wel terecht, zal hem geen kwaad doen, nooit niet, al weet ik wat voor schade hij berokkend heeft tot op de dag van vandaag is dat niet gestopt, heeft een hele verzameling afgewerkt, alles in de familie, ik snap zo’n familie niet, bij mij zou zo’n bezeten weekdier ‘mannetje’ totaal niet bang hoeven zijn, maar er zullen zich dan ook geen ongeziene “incidenten” meer voor doen aan de lopende band, neeeh voor mij geen kinder oppas,

   maar die familie is zo dubbel iedereen weet het maar ze laten hem nog rustig oppassen op diegenen die gegarandeerd ongezien weer een keer in het donker in z’n klauwen terecht komen, al is het in een demonische waas, die kans zou hij in mijn invloed nooit krijgen, is kwestie van alertheid maar ook goedheid scherpheid, het medisch circuit weet zich geen raad met zo iemand, genezing uitgesloten, laat staan preventie, dit soort families daar sterft het van in verNederland,

   ze Willen Niet WEten, dusz gaat de ouwe shit met de ouwe daders slachtoffers gewoon door, zwaar katteklieke kerk op de achtergrond en met z’n allen de kop in de grond, ONBEGRIJPELIJK, de eerste keer dat ik die familie moest ontmoeten, werd ik meteen HELEMAAL GEK, ze hadden nog nooit zo’n RAAR DRUK iemand meegemaakt, zo reageeerde ze, ik snapte naderhand wel waarom, ik was het zogenaamde probleem, zo doen ‘ze’ dat, je wil niet weten hoeveel ‘nette’ aangepaste ‘succesvolle’ middenstanders met dit soort secondaire sacrale sjjjitt rondlopen en er geen flikker van willen weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit, het zal zo nooit stoppen, ACHTERLIJK pastoraal parochie LANDJE vlak achter de duînuhh…

   AC/DC – Back in Black (Live at Donington)
   http://www.youtube.com/watch?v=2cqU2GjYw8M

   Amy Winehouse – Back To Black
   http://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8

  5. dank voor je reactie Yge; mijn gevoel is simpel in dit opzicht: Een organisatie die dienend is, zéker wanneer ze dienend bedoeld is te zijn, dient (!!) zich ook als zodanig te gedragen. Als we weer naar die samen-werkings-vormen toe kunnen, waarschijnlijk dus terug naar ‘keep it small’, dan denk ik dat er van samen-werking in organisaties sprake kan zijn.
   Maar nu is het zo dat het ‘grote verwoestende spel’ tot stand komt door de ‘verbroken beloftes’, de ‘leugens in een mooi jasje’.. De feitelijk misdadige manipulaties.

   Maar méér waarschijnlijk nog, ligt naar mijn gevoel in het falen van (de werking van) huidige organisaties een andere factor ten grondslag:
   Het uit handen geven door mensen van hun eigen macht, door diezelfde mensen die zich nadien weer verwonderen, hoe ze zich weer een oor hebben kunnen laten aannaaien. Doordat deze mensen ‘niet-wakker’ blijken te zijn, zich geil laten insussen met beloftes, omdat ze dan verder kunnen slapen…

   En dan daardoor weer: Het Donker dankbaar zijn, dat ze je wakker maken..? Want hoe kun je -zoals David Icke het omschrijft- ‘infinite consciousness’ überhaupt ‘schade’ toebrengen..? It’s all ‘bout ‘experiences of the Soul’.

   Toevoeging:
   Ben net deel III aan het opmaken, dat donderdag wordt geplaatst. Even een citaat hieruit, in dit opzicht:

   In het Boek van de Aarde schijnt het zo te zijn dat, als de Familie van de Duisternis niet elk van jullie waarden en grenzen op schandelijke, onzinnige wijze vertrapt, jullie nooit wakker zouden worden. Jullie zouden zelfvoldaan blijven, als herkauwende koeien, niets merkend van wat er gaande was. Dus zullen de schande, de belediging, de schok, het smartelijk misbruik van vertrouwen hun vlaggen hoog in top hebben op Aarde.

  6. oh jah Sarah Mort On, ik lust jou gemakzuchtige en je alles verlammende lamme inerte gekluisterde nonnen volgelingen en dweperige ontwijkingsdriften trouwens ook RAUW prik er dwars door heen… ik hoef geen mee slijmende onnavolgbare femie fema hema nwo volgelingen meer te hebben, stond er vroegâh alleen voor, heb het geprobeerd in een sociale contexten, weet wat het isz om er alleen voor te staan, ben er niet bang voor, m’n eXie rook weer bloed, je bent dusz bang om alleen te komen te staan, daar reaguurde ik niet meer op, ik weet dat dat voor mij heeeel vertrouwd isz, heb alleen op mijn manier 8 jaar hard gewerkt om ckon t akten aan te gaan,

   het is me niet meegevallen, het vroegere alleen zijn was rijker, mijn beelden waren veel veel belovender en vooral veel ver reikender dan jullie verdomde tuin schuurtjes en bekrompen rotjes ruzies over schuttingen en grinding grind tegel paadjes, en die suffe krijt witte polo autootjes die niks voorstellen als toonbeeld van ambteNaren suck sX, alles is gedownsized, green line 3 pittertjes voor de prijs van 3, minder voor meer bah bah bah,

   jah ik was van mezelluff altijd oootooo liefhebbert, ben nu Enorme Fiets Liefhebbert geworden, okay een voorbeeld van een oor en oog strelend iets uit het verleden, toen de Rockefellows nog graag gorgelende gallow’s gallons per dozijn petroleum verkochten samen met een goede ruimhartige passie Volle Verbrandingsmachine, nog voor het crisis green line management van minder is meer 5 hEuro per liter, om de hoek in mijn woonwijk is er nog 1 jongetje die altijd heel handig aan dit soort lpg gas bakken weet te komen, waar ie ze vandaan haalt weet ik niet, om het jaar ruilt ie voor een andere ruim hartige overweldigende klassieker.. komt gratis en voor niets onder m’n slaap raam langs minimaal 3 keer per etmaal..

   effah snel zoeken of ik wat kan vinden, moet om het half jaar… VVVVVV8888888888

   1) het opgepoetste verkoop praatje van de stroman tussen handELaar maar vooral de Specificaties, hoe zo technologische vooruitgang de afgelopen 50 jaar?! =>

   1964 Buick Riviera 425 Nailhead V8 – Low Mileage Original
   http://www.youtube.com/watch?v=pGA3FjM5lPA

   2) het verblindende superieure uiterlijk begeleid door een pompende onderaardse hemelse bas… :
   1972 Buick Riviera
   http://www.youtube.com/watch?v=LDWuiRBEOf4

   3) het hemelse onderaardse geluid de donkere dreiging van onderuit, toen er nog echte mannen mochten zijn… :
   er zijn weinig aardse geneugen waar ik bijna een moord voor zou doen, okay sommige Vrauwen, en het 1 op na mooiste dat daarna komt, volledig gestyleerd uitgestolde magma alp traum in 3d illusie uitgekristalliseerd maar toch energetisch echt genoeg, vooral als je er voor gaat en het ziet, geen weekdieren produkten anno 2012 :

   Buick Riviera 1967 Purple Power
   http://www.youtube.com/watch?v=PmBGzAiesZE

  7. Dank je wel, Cosmic! Ik herken veel. Heb ook weleens in kringen van ‘lichtwerkers’ laten vallen dat je duister met duister moet vangen. Kreeg ik een hoop bagger over mee heen zeg! Hoe meer licht je op het duister afstuurt, hoe weerbarstiger het wordt.. Dat heb ik aan den lijve ervaren.

  8. in 1 astrale ashtar command Teug geïnhaleerd en genoten thnx Burke Zeer toepasselijk met goede timing;

   Quote:

   ” Sprookjes, een lied van Robert Long

   We zijn teveel met sprookjes opgegroeid
   Waarin ze lang en heel gelukkig leven
   Dat wordt ons met de moedermelk al ingegeven
   En niet zo een, twee, drie maar uitgeroeid

   Sneeuwwitje, Assepoester en Roodkapje
   Het kwade wordt gestraft, de deugd beloond
   De liefde met een huwelijk bekroond
   Jij bent een kind, je weet nog niet zoveel
   Maar de moraal, die snap je

   Sprookjes, sprookjes
   In feite zijn het navertelde dromen
   En dromen zijn nou eenmaal vaak bedrog
   Ze blijken maar zo zelden uit te komen
   En desondanks geloven we ze toch, sprookjes

   Je trapt er dan ook onbekommerd in
   Je bent niet voorbereid op de misère
   Jouw sprookje heet gezinnetje en topcarriere
   Een koning met zijn sprookjeskoningin

   Maar alle sprookjes eindigen bij voorkeur
   Waar jij denkt dat het jouwe juist begint
   En elke generatie staart zich blind
   Op het geluk dat open bloeien zal
   Achter de eigen voordeur

   Sprookjes, sprookjes
   In feite zijn het navertelde dromen
   En dromen zijn nou eenmaal vaak bedrog
   Ze blijken maar zo zelden uit te komen
   En desondanks vertellen we ze toch, sprookjes

   We zijn met te veel sprookjes gek gemaakt
   De mythe van een lang gelukkig leven
   Blijkt vaak in de praktijk een dubieus gegeven
   Waar menigeen door in verwarring raakt

   Toch kunnen we niet zonder sprookjes leven
   We blijven altijd toch een beetje kind
   En hopen dat het goede overwint
   En dat is lief, en ook naïef
   Maar ’t blijft een nobel streven ”

   http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=158284

  9. Cozmic…..’vrouwen aan het stuur’…b.v. Neelie Kroes, Hillary Clinton….neeee dat wil je niet….bedoel je niet vrouwelijke energie?….of man of vrouw dat boeit niet…..de energie is het…;)

  10. Het is alsof je een stukje van mijn leven beschrijft Cozmic!
   Dat gevecht, dromen, herinneringen die ik niet kan plaatsen….maar vooral het gevecht, tweede chakra verhaal en ……alles eigenlijk.
   Mag ik vragen hoe je die deur hebt dichtgesmeten?

   Jeetje

  11. psy op flood shock horMoon kuur voor vroeg ingezakte Soros vega BNK milieu nanny state mama’s?!
   ze krijgt zowaar weer een gezonde kleur in haar poeder witte femie fema hema nwo make up gezichtje
   sommige autie nerds hebben jong en snel goed verdiend met hun Sun city software programmatuur op de zaak in de siliconen woestijn vallei..
   zo’n hoog toerige korte slag Gallardo is geen kooppie doch in goede handen de ideale Wake Up Call blijkt wel..
   weer eens wat anders dan de politiek correcte zwaar ondermaatse crisis is fijn 2 pitter 2 zitter 2 verdiener non familiaire fiat 500 rug en lange benen en stemming sloper

   echt een knappe mama, sjonguh, niets mis met die mama… (zucht)

   Mom’s Reaction to 1250WHP Twin Turbo Gallardo
   http://www.youtube.com/watch?v=nw-fgKuoiPA

   voor gewone brave EUSSR succesvolle bestuurskundige burgers het hoogst haalbare en bepaald niet echt goedkoop ook
   en wij een tijdje terug nog maar lachen om die oostblok Trabanten, heb ik nog tien keer liever een echte oostblok Trammelant, dan dit stijlloze crisis icoon van 2012, in de kleine Fiat past lang geen 100 kilo 1 meter 90, in een Daihatsu Cuore trouwens gegarandeerd altijd wel, rijdt ook niet eens slecht zo’n gekke Daihatsu;

   http://fiatacties.nl/testrit_aanvraag.asp?model=500

  12. Hééééh eindelijk een wereld gevonden waar geen ‘Speed Limits’ zijn, tenminste dat schreeuwt ie, No Speed Limits, de Gallardo Mama zag overal Big Brother Video Camera’s op de weg, Kafka hier op de 3d aardse asfalt wegen, volgens AC/DC mag je in de hel lekker vol gas genieten als je daar eens zin in hebt, toen ik 16 was wasz dit scheur liedje een soort persoonlijke voodoo Epitaph, niet lang daarna voelde ik ook niet veel meer, 1 lange waas werd ut daarna

   AC/DC – Highway to Hell
   http://www.youtube.com/watch?v=ZJEDlOdC9bo

   http://www.woxikon.nl/engels/epitaph.php

   Dit was 1 van m’n favo epitaphs toen ik 14 werd, in die begin 80’er jaren tijd kende vrijwel niemand de artiest uit de archieven in kwestie meer, was ook niet politiek correct genoeg voor op de brave main stream radio van die tijd;

   Jimi Hendrix Voodoo Child Live
   http://www.youtube.com/watch?v=2h2ywNdG45I

  13. Bedankt! Interessant!

   Ik vraag me af waarom je je naam met een z schrijft? En Cozmoz met 2x een z? Ik wil dit graag weten i.v.m. informatie uit een andere bron. Dank je wel.

  1. Tjemig , wat een hoop reacties , maar even voor de voet op…
   @ Jeetje & Willing , ik zal , deze vraag zo goed mogelijk beantwoorden , wetend dat het antwoord incompleet is want er zit zoveel aan gekoppeld …. Toen ik erachter kwam dat er bepaalde energiën mij lange tijd “aanstuurden” en de rode draad zag , onder andere dat compulsieve gedrag om anderen maar te willen helpen , heb ik ahw alles op de grond gegooid en me volledig onthouden van welke vorm van esotherisme dan ook . De energielijnen die ik vanuit mijn 2e chakra zag komen heb ik keer op keer met gedachtekracht afgekoppeld en de energie terug gestuurd naar de cozmos , zonder rancune .
   Vervolgens ben ik me voor lange tijd gaan verdiepen in de materie , zowel duister als licht , en extreem als ik kan zijn me er volledig op gestort . Ik zal je de details besparen 🙂 Uiteindelijk kwam ik weer op het begin uit , oftewel een full circle , met mijn intuïtieve kennis versterkt door ervaring en weten .
   Moraal van dit verhaal ; zie wat er gebeurd , observeer , doe er iets mee , leer jezelf en de wereld kennen , en vooral loslaten en vergeven door inzicht .
   Misschien was het voor mij iets makkelijker om dit punt te bereiken omdat ik ‘slechts’ met een overgenomen ervaring/energie rondliep . In mijn gezin kwamen dergelijke praktijken niet voor , waarschijnlijk dat het me daarom zolang kostte om het te doorzien . Ik zie echter wel in mijn familie dat dit stokje in letterlijke vorm is doorgegeven , doet me veel pijn , maar ik kan niemand helpen zonder dat zij er klaar voor zijn .
   Methodes die helpen zijn onder andere energie uitwisselen met de bron , teruggeven wat jou opgelegd is en de afgetapte energie terugclaimen . Ook goed in je kennissenkring rond kijken wie jou leegtrekt op een bepaald nivo , of een ongemakkelijk gevoel op je projecteerd , neem afstand en je zal zien dat ze bijna in paniek raken . Heel je energieveld door veel in de natuur te zijn , daarna merk je steeds sneller wanneer je energetisch vervuild raakt en ook door wie of wat , let op het is een interactie dus het is niet alleen die ander . Zodra je gaat denken in ‘schuld’ koppel je jezelf weer aan een ander veld , zoek bevrijding , vrijheid , liefde , whatever . Vergeving is vaak een woord waar velen van moeten kotsen , inzien en loslaten is mijn vervanger ervoor .
   Ik druk maar even op Reageer want dit was het nu voor nu 😉

  2. @ guido , ik heb je al eens in een email gezegd dat WTK en alle reageerders mij uit een verrot duistere periode hebben geholpen , Thanx man , en allen . Wat ik nu terug kan geven zal ik niet nalaten .
   @ Dick , ik wens soms dat je mijn oudere broer was 🙂
   @ yge , mooi open verhaal op je site . Zelf had ik te maken met een moeder die verlamd was door angst , geeft ook spastische reacties .
   @ Monika , nee ik heb het niet over vrouwen met testikels die staande pissen . Ik heb het over de vrouwelijke energie die te lang onderdrukt is geweest , de connectie met de natuur en het universum , de wetenschap dat dingen niet geforceerd kunnen worden , maar tijd nodig hebben om te groeien . Alles wat opgedrongen wordt is een vorm van ver-krachting , de één legt de wil op aan de ander en neemt de anders KRACHT weg , of eigenlijk verkracht de anders wil en vrijheid .
   Vrouwelijke energie staat voor mij dus voor een vorm van bewustzijn en regeren met alle concepten van het leven en de cozmoz daarin vertegenwoordigd . Tijd genoeg voor het kind , het gezin , de familie , de samen-leving , en nog steeds volop functionerend . Het is geen utopie , het is gewoon mogelijk als de krachten juist worden verdeeld , zonder haatzaaierij of concurentie-angst .

  3. @ Eyein O
   Hehe , een sparringpartner 🙂
   Dat ik hier mijn ervaringen en gedachtespinsels opschrijf betekend niet dat ik mezelf een deskundige of specialist noem , dat ten eerste .
   Ik heb mezelf redelijk verdiept in dimensionale wezens , sjamanisme en de hele rest . Hoewel het werkelijke sjamanisme uit Siberie komt , uit de tijd dat ze nog huntertribes waren , wordt dat tegenwoordig vermegd met de zgn medicijnmannen/vrouwen uit de native American way .
   Doet niets af aan de kennis hoor , gewoon een feitje .
   De sjamaan maakt onderscheid tussen energiën van deze wereld en die van de onderwereld , werkt ook met soulretrieval , het terugbrengen van geparkeerde beschadigde delen van de ziel , am I right so far ?
   Jouw opmerking over licht sturen naar het duister deel ik volledig , gooi ze uit je systeem en negeer ze , iedere vorm van aandacht is te veel . Veel entiteiten horen niet in deze dimensie en plakken aan ons energieveld , andere zijn wel van ons 3d veld of 4d veld ( negatieve 4e dimensie ) dus astrale bagger , stuur ze weg , mazzel , toedeledokie .
   Ik heb recent een sjamaan leren kennen die claimde tot het nivo van Lucifer te kunnen gaan om dingen voor elkaar te krijgen , whaaaahaha , ik kan hem blokkeren met een fingersnip , stupid asshole .
   Feit voor mij is dat mensen slechts door werkelijk inzicht hun karma kunnen veranderen , energien vanuit lagere dimensies zijn eenvoudig te verwijderen , energien uit huidige dimensies kunnen opgelost worden door inzicht en loslaten . Een therapeut kan daarbij helpen door inzicht te verschaffen en de energie te versterken .
   @ hyper , je weet dat ik je niet negeer

  4. @Cozmic: thanks!

   ik ga ermee aan de slag….nu eens vanuit een andere visie dan dat ik voorheen heb gedaan…

  5. zeker weten Cozz, ik heb nog steeds Verbinding, komt goed, mijn bagger cyclus is wat langdradig maar ik kom weer aan de oppervlakte, zeker Vandaag lichtvoetiger dan ooit sinds tijden weer, en Eye heb ik ook wat mee en dat blijft met of zonder veel woorden

   die Gitaar met die 5 Eigenheimers op de VoorPagina, das een mooie formule als alternatief voor de Wicked, De Bold, De Liefste en De Mooiste, de Vijfde is de grote onbekende die moeilijk kan kiezen maar wil Allesz en Allemaal ins All, zal wel onpraktisch zijn in 3d so be it

  6. Thanks Cozmic!

   Lief dat je zo’n uitgebreid antwoord heb gegeven. Het helpt veel.

   XWilling

  7. Mooi Cosmic, tja alle sjamaman en anderen die claims neerleggen over hun kunnen.. ik draai me op mijn hielen om en ga subiet wat anders doen!

   Een nuancering over sjamanisme. Het is niet ontstaan in Siberië, alleen het woord sjamaan komt daar vandaan. Sjamanisme is van allle (oer)volkeren en culturen.

   De werelden die onderscheiden worden kunnen per cultuur licht verschillen doch het komt neer op: onderwereld, middenwereld en bovenwereld. Deze communiceren met de vier velden van perceptie: spirit, body, mind en soul. Vertaal Soul niet met Ziel, dit begrip is in het Nederlands nogal verward. Ziel is spirit. Net zoals emoties niet gevoelens zijn.

   Body: het fysieke lichaam, de derde dimensie waarin materie vast is (lijkt)
   Mind: het mentale gebied van het denken
   Soul: het gebied van de emotie, het causale
   Spirit: gebied van de geest en zijn motivatie.

   Soul Retrieval is inderdaad het terughalen van zielsdeeltjes. De sjamaan zal ze meestal vinden in de onderwereld, waar de ziel beschadigd is geraakt door trauma.

   Op mijn site kun je dit wat uitgebreider terugvinden, zal hier niet alles herhalen.

   Je hebt gelijk dat veel entiteiten niet in onze dimensie horen. Het is best ingewikkeld, er zijn heel veel lagen. De vierde dim is ermee overspoeld op het moment. Er zijn zoveel soorten. Waaronder de gedachtenvormenn van mensen, die bijna vaste vorm hebben aangenomen. Dat geldt ook voor affirmaties die wij graag herhalen in negatieve vorm: ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand houdt van mij’ etcetera.
   En die worden opgeblazen door de programmering van televisie, popmuziek, chemtrails, gsm-masten en dat soort dingen. Zo komt de 4d helemaal vol te zitten met shit, zodat wij er niet meer doorheen kunnen kijken (voelen) naar de andere dimensies.

  8. Eye , ever so true , over het woord ziel bestaat een enorme verwarring , een beetje een naamsverkrachting .
   Ennuh affirmaties , de hersenen kennen het woord NIET niet , ik ben niet goed wordt: ik ben goed . Echter de diepe wonden worden geslagen door ; ik ben slecht .
   Headfuckers met die kennis gebruiken deze kennis ten koste van anderen en ten gunste van zichzelf ( denken ze ) . Onwetend van het feit dat de slavenmeester nooit vrij kan zijn zolang hij/zij de slaven niet heeft vrijgelaten .

 2. Weten wie je werkelijk bent… je bent wit en zwart, je bent licht en duister, wat jij zo haat in een ander, heb je in je zelf diep opgeborgen.

  Weten wie je werkelijk bent… liefde en haat.

  Weet wie je allemaal bent… je bent niet één stukje, je bent zóveel, al miljarden aardse jaren lang heb je ervaringen opgedaan. Archiveer nu jezelf, ook in de donkerste hoekjes van jezelf en vind diegene die je werkelijk bent.

  Weet dat iedereen ons hier gebracht heeft, in tijden van licht en in tijden van duister. Iedereen heeft alles al een meegemaakt, beleeft en gedaan.

  Hou eens op de vinger naar anderen te wijzen, zij die het zover hebben laten komen zijn wijzelf. Weet dat je alles bent en vind vergeving en dus de balans tussen alles.

  Voor sommigen zal ik hard overkomen, snap ik, ik heb gezien wat anderen mij aangedaan hebben, ik heb gezien wat ik anderen heb aangedaan. Het één kan niet zonder het ander, het hoort bij elkaar. Dat is er achter komen wie je werkelijk bent.

  Licht is kennis, liefde is creëren, je gedachten creëren je leven. Dit simpele zinnetje zegt zoveel…

  Leef, voordat je het weet is je bibliotheek kaart verlopen.

  XXX Anneke

  1. @ anneke
   ik zou haast begonnen zijn met ik durf te wedden dat jij het mij gaat vertellen wie ik ben ….. Maar deze is even zonder humor gewoon rechtstreeks , mooi man/ vrouw, mooie tekst en heel waar. Het zou een hoop schelen als men zich weer even zou bezinnen.

  2. @ the wicked witch off the north
   Ik begrijp je wel , is ook hoe ik zelf in het leven sta . Echter ik heb geleerd om dezelfde boodschap wat zachter over te brengen naar anderen . Werkt een beetje zoals een veiligheidsriem in een auto , trek je te hard dan schiet ie op slot .
   Sommige trauma’s zijn te diep en te actueel om te zeggen : je hebt het zelf gecreëerd , kost een beetje meer tijd en inzicht , stapje voor stapje .
   wees menselijk , ook al heb je gelijk , krijg je het pas als je het verdiend hebt .
   the wicked wizzard off the west 🙂

  3. klopt ik heb ze alle Vier nodig, de Wicked uit het Noorden, de Boldste uit het Westen, de Mooiste uit het Oosten en de Liefste uit het Zuiden, sommige Mensen hebben allesz tegelijk nodig om tot het Beste te komen,

   maar die Wicked trekt me ook heeeeeeeeeeeel erg aan, heb ik ook heeeeeeeeel erg zin in, en ze weet ook een goede Bres in mij warrige veld te slaan, Voel me Vandaag heel Sereen, heeft ie anders nooit, kan je ook spelen met de Wicked? Vast wel, op z’n tijd waaarschijnlijk wel, Eye is ook altijd heftig trouwens, ik wil ze alle 5, dat heb ik weer, wat een zooitje, of is het zo iets als die Gitaar op de VoorPagina, 1 Wicked met 5 mannelijke assistenten, er is zoveel mogelijk in potentie

 3. Eerst wil ik er toch op wijzen dat wij sinds het verschijnen van dit boek in 1999, 13 jaar – het getal van de dood of het einde van iets – verder zijn.
  De meeste, zoniet alle lezers hier zitten niet zonder reden op deze site. Zij hebben hun catharsis en loutering doorgemaakt. Maw. zij hebben op z’n minst een vorm van balans bereikt.
  Nu bestaat er prachtig middel om de toestand van zuiverheid en balans op peil te krijgen/houden en dat is de Violette Vlam van St Germain. Werd de mens aangereikt om ‘een bocht af te snijden’ en zodoende de meanders van nodeloos lijden te vermijden. Dit betekent dat lijden ook een obstructie, een rem kan zijn voor ascensie en niet altijd een ‘heilzame’ schok. Veel mensen konden zich niet meer op eigen kracht vooruit helpen, gebukt als zij gingen onder hun lijden. Want er is karmisch lijden en toegestuurd lijden… Precies daarom kwam de energie van de Violette Vlam, als hoogste energie, naar de mens.
  Ik botste ’toevallig’ op een prachtige tekst over de Violette Vlam. Een tekst die voor een keer niet wollig, omslachtig en zweverig is.
  http://www.para-astro.be/docs/artikels/violettevlam.pdf
  Wij hebben gisteravond, tijdens onze meditatie de raad van AA Michael opgevolgd en de Blauwe Vlam van Waarheid, de Blauwe Diamant van Healing van de Moeder en de Violette Vlam, naar onszelf en ons gezin gestuurd. Ik kan jullie verzekeren dat je het verschil merkt. Diepe gevoelens van vrede en geluk worden je deel. Een zeker teken van innerlijke balans.

  1. Dankjewel Anel!! Ik zal er een artikel van maken, ná afloop van deze serie. Fijn dat je dit onder de aandacht brengt. Ik ken Jhadten Jewall en o.a. zijn weergave van de violette vlam, ken je die? HIER; de afbeelding komt uit DIT artikel.
   Even een citaat eruit (channeling van Michael):
   “Omdat jullie bestaan in de lagere dimensies van beperking en chaos is, is het bijna onmogelijk om voortdurend onvoorwaardelijke liefde vanuit je Hartchakra uit te zenden. Zoals jullie hebben geleerd, moeten de Schepper-partikels van het Leven geactiveerd worden via je altruïstische, liefdevolle intentie. Wees je bewust, geliefden, dat op elk hoger niveau van GodLicht dat jullie behalen, de kracht van de Violette Vlam en de kwantiteit van Wit Vuur-Partikels van de Schepping die je ter beschikking staan, exponentieel toenemen.

   De Violette Vlam bestaat uit de iriserende blauwe vlam van de kenmerken van onze Vader-God; Wilskracht, Vastberadenheid, en de iriserende Roze Vlam van de kenmerken van onze Moeder-God; Liefde, Mededogen, Verlichting en Wijsheid. Samen scheppen de twee schitterende kleuren een iriserende Violette Vlam die een van de Krachten is van de ‘IK BEN’, die aan de mensheid werd geschonken.

   Adamantine Partikels
   Het moet echter wel aangeroepen worden om haar transformerende krachten te activeren. De Heilige Violette Vlam is zuivere Goddelijke Energie, het is een integraal deel van de Adamantine Partikels van SchepperLicht/Leven. Jullie moeten je realiseren hoe belangrijk het is om het merendeel van je zelfgecreëerde dissonante energie te zuiveren.

   Jullie moeten vervolgens constant je aura checken, opdat jullie de maximale hoeveelheid Adamantine Partikels van Licht kunnen integreren en toegang hebben tot de volle kracht van de Transformerende Vlam. Jullie moeten een tamelijk zuiver en gerichte geest hebben, zonder vervormde frequenties om je heen, om je scheppingen niet te verstoren.”
   Maar dit verhaal kende ik nog niet! Dank nogmaals.

  2. Violet is een benaming die eraan is gegeven zodat wij een beetje snappen welke kleur het is. Velen van ons kunnen tegenwoordig die engelenkleuren zien, maar er zijn nog geen namen voor! Germain heeft bij diverse gelegenheiden al eens aangegeven dat je de vlam het best zilverwit-violet kunt noemen. Die info is helaas nog lang niet bij iedereen doorgesijpeld.. Er komen steeds nieuwe inzichten bij, die niet iedereen kan of wil bevatten.
   Vergelijk het met een computer (PC), veel mensen zijn huiverig om te upgraden, omdat ze veiligheid ontlenen aan hun huidige kennis van de software. En als ze upgraden, proberen ze vaak nog de software te gebruiken volgens hun vaste (achterhaalde) methoden. En gaan ze klagen over alle functionaliteiten, omdat ze het nog niet snappen en gevoelens van onveiligheid krijgen. (Veel MAC-gebruikers zullen zich niet herkennen in dit verhaal, zouden zij een ander karaktertype hebben?)

   Germain, bij de weg, is zeker geen heilige, hij is dus geen Sint.. alleen zijn veelgebruikte familienaam is ’toevallig’ St. Germain. Hij vindt het erg amusant dat vervolgens iedereen denkt dat hij heilig is. Verre van dat!
   Hij is ook de paljas, de joker die iedereen graag op het verkeerde been zet, uit zijn comfortzone haalt, alles in het belang van de vooruitgang! Althans, hoe hij het ziet, hij heeft nog de meest menselijke trekken van het hele stel..

  3. Nog even uitleggen, bij de weg, wat adamantine partikels zijn, Guido?
   In gewoon Nederlands zijn partikels natuurlijk deeltjes.. een deeltjesversneller is dus geen partikelversneller.. 😉

   En ik dacht te weten dat adamantine te maken heeft met de Adam Kadmon Lightbody, ons menselijk lichaam, zoals dat is ontworpen door de Architekt.. Adamantien is dan bij gevolg het scheppingslicht.

   Dus je aura checken zodat voldoende van die dingesen kunnen doordringen.. kan me voorstellen dat het voor veel mensen ingewikkeld is.
   Er zijn wel oefeningen voor. En kijk eens bij de afbeeldingen van Janosh.. hij heeft wel een paar bij die dit bevorderen.. Arcturianen zijn echt goed in deze processen.

  4. @eyeinorange
   Klopt. Was ik helemaal vergeten, dankjewel. AA Michael heeft de Violette Vlam ‘versterkt’ met ultra-violetenergie. Je zou dus van de Ultra-Violette Vlam kunnen spreken. Deze energie is nog krachtiger dan de ‘gewone’ Violette Vlam en bestrijkt een breder spectrum. Haar licht zou, naar menselijk waarnemingsvermogen, zilverviolet zijn .
   AA Michael heeft het vaak over adamanten lichtdeeltjes (-partikels). Sinds de aarde de fotonengordel is binnengegaan, worden wij met deze lichtdeeltjes overspoeld. Met de 8-vormige oneindige ademhaling kan je die deeltjes integreren en letterlijk inademen.
   Zodoende adem je letterlijk Goddelijke Lichtenergie in, waarvan de violette energie een bestanddeel is.

  5. In de tijd dat ik aan een mystiekschool verbonden was werd er ook veel gewerkt met de violette vlam , echter gechanneld door ene Elizabeth St Claire , toen ik een papiertje onder mijn neus kreeg om een contract voor het leven te tekenen gingen er echter een paar miljoen alarmbellen af . Het hele witte broederschap wordt door allerlei new-age golddiggers misbruikt als een valse kerk , St Germain incluis .
   Wees op je hoede voor valse informatie , werkelijke lichtmeester stellen geen voorwaarden . Gelukkig had ik El Morya al lang ontmoet voor ik ooit iets over hem geleerd had , kennis kan in de weg staan omdat het het ego kan voeden .

 4. Hoe denken jullie hierover?

  De israhelische president vertoeft in NL.
  Als eerste holde hij naar het Anne Frank huis…

  Dit komt van nu.nl.(omstreden of niet)

  Peres schreef in het gastenboek:
  “Anne behoort tot de geschiedenis van de mensheid, toen de mens het verschil begon te begrijpen tussen kwaad en goed, tussen licht en donker. Haar onschuldige, waarachtige stem zal over de hele wereld te horen zijn, doorklinken in vele generaties, zodat zij het verschil begrijpen tussen menselijk en satanisch zijn.”

  Wat gaat hij (Israhel) met deze ‘inzicht’ doen t.o.v. Palestina?
  Nog meer land afpakken van mensen die er generaties leefden..en ze onderdrukken en langzamerhand ‘uitroeien’….en dat allemaal NA Anne Frank?
  Ik noem zo iets omgedraaide wereld…de leugen regeert!

  1. Nog geen antwoord gehad…. 😉
   Jammer dat recente reacties snel niet meer zichtbaar zijn in de cue op de fp, als er op veel artikelen wordt gereageerd. Daardoor verdwijnt het eigenlijk…
   Maar goed…dan maar geen ‘meedenken’ 😀

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.