Advertentie

De Maya-tijdsverschuiving


maya 2012 freak out

x

x

De Maya-tijdsverschuiving

2016 © Herbert van Erkelens/deze versie WantToKnow.nl/be

x

Herinner jij je nog december 2012, toen een Grote Maya Cyclus van 5.125 jaar afliep? Sommige mensen hadden daarbij verwacht dat de wereld zou vergaan. Maar het enige wat voorspeld was betrof lineaire tijd. Die zou ophouden te bestaan. En is dat gebeurd? Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik hJosé Argüelleset medium Judith Moore uitgenodigd om komende zaterdagmiddag 3 september in het Soefi-huis te Haarlem een korte workshop te geven met als titel ‘Galactic Thirteen Time Spell and the Mirror of Reality.’

Het is die zaterdag volgens de telling die José Argüelles voor de heilige Maya-kalender heeft ontworpen 11 Spiegel. We zitten dan twee dagen vóór de dag 13 Zon die binnen deze kalender de hoogste spirituele energie vertegenwoordigt. Maar wat is eigenlijk een ‘Time Spell’?  Dat is zo’n vreemd woord dat alleen Argüelles het heeft kunnen bedenken. Diens leermeester Tony Shearer was een oom van Judith Moore.

Shearer heeft als eerste blanke westerling de profetieën van de Maya’s en Azteken bestudeerd. José Argüelles heeft een datum die door Shearer was berekend wereldwijd bekend gemaakt via zijn boek The Mayan Factor. Op 17 augustus 1987 zouden de negen hellen van 52 jaar zijn afgelopen en zouden er dertien hemelen van 52 jaar aanbreken.

Dat noemde hij het feest van de Harmonische Convergentie. Argüelles was zich ervan bewust dat er vanaf augustus 1987 tot december 2012 een overgangsperiode van 25 jaar zou komen en die ging hij met eigen profetieën invullen. Toen moet Arguëlles met het idee van de 2012 Time Spell (‘toverformule van tijd’) zijn aangekomen. Maar hij was al oud en toen hij Judith ontmoette, sprak hij de hoop uit dat zij erin zou slagen de 2013 Time Spell te activeren. Zelf heeft Judith geen verstand van Maya-kalenders, maar ze wordt innerlijk door Galactische Maya’s begeleid om deze overgang van 12 naar 13 tot stand te brengen.

De indrukwekkende Maya-kalender graancirkel
De indrukwekkende Maya-kalender graanformatie, 2-4 augustus 2004.

Maar waar gaat het dan eigenlijk over?
Om dat voor mijzelf helder te krijgen heb ik de graancirkels opgezocht die in het werk van Judith met de nieuwe tijdformule verbonden zijn. Bij Silbury Hill verscheen tussen 2 en 4 augustus 2004 een graancirkel die overduidelijk met de Maya-kalender te maken had. Toen ik jaren terug door deze prachtige graancirkel getroffen werd, leerde ik van tekenaar-ontwerper Janosh dat de Maya-glief betrekking had op het fenomeen tijdsverschuiving.

Volgens zijn innerlijke gids Saïe betekende die verschuiving dat we in de aanloop naar 2012 niet ineens tijd tekort zouden komen. Uiteindelijk lag de keuze aan ons. In De kunst van graancirkelcodes beleven merkte Saïe op:

“Alles in ons leven is een keuze. Hoe kijken we? Hoe voelen we? Denken we dat we tijd te kort hebben, dan zullen we – via onze steeds sterker ontwikkelende gedachtekracht – steeds de bevestiging krijgen dat we tijd te kort hebben.
Als we ons realiseren dat we van alles genoeg hebben, ook van tijd, dan zullen we de bevestiging krijgen dat we genoeg tijd hebben. Daardoor zullen we sneller groeien en bewuster voorbereid worden op de verschuiving naar 2012. We zullen door de rust die in ons ontstaat meer kunnen genieten van al onze creaties, van de mooie dingen om ons heen.”

In ‘De taal van Graancirkels’ van Judith Moore en Johan Keijser is Laiolin, het Hogere Zelf van Judith, rond de Maya-glief aan het woord. De informatie is meer technisch van aard dan bij Janosh. Het zou erom gaan dat ondanks de grote verschuiving in bewustzijn de illusie van tijd in de derde dimensie van dualiteit houdbaar zou blijven. En daarvoor had je toch een of andere kalender nodig: ‘Essentieel moet, wanneer de oude kalender eindigt, een nieuwe aanvangen om de schepping te laten uitbreiden in plaats van ineen te doen storten.’

Martinsell Hill bij Wooten Rivers graan crop
25 juni 2009: Martinsell Hill-formatie bij Wooten Rivers

De Morgenster..
In juni 2009 verscheen er bij Martinsell Hill in Wiltshire een graancirkel over de terugkeer van de Morgenster. Ik heb geen kans gezien om de bijbehorende boodschap in het boek ‘De spiegel van Magdala’ op te nemen dat op het werk van Judith is gebaseerd. Het is ook een onmogelijke zaak om alle informatie die Judith doorkrijgt op de een of andere manier te willen samenvatten. De graanformatie laat negen cirkels zien.

De bovenste cirkel is de planeet Venus die ook de Morgenster heet als zij eerder dan de Zon boven de ochtendhemel opkomt. Boven haar zien we de wassende Maan die de indruk wekt de tiende cirkel te zijn. De 2013 tijdformule wordt in de door Judith ontvangen transmissie de 13:13 Adelaar Telling genoemd. Dit is ‘de kalender van Creatie die de eerste kosmische dag van een nieuwe cyclus in Creatie markeert.’

Hierbij gaf de Morgenster door:
‘Het licht van de Nieuwe Dag van Creatie stroomt mild over de Aarde en bezielt het bewustzijn van de mensheid met een nieuw vermogen om lief te hebben… Jullie moeten een nieuwe manier uitzoeken om de werkelijkheid te interpreteren.

Dit is de tijd van overgang. Jullie leven dan op de plaats waar twee kalendersystemen elkaar overlappen. Jullie zullen de manier waarnemen waarop de oude wereld rondom jullie verandert. Jullie kunnen dat alleen ondersteunen vanuit één ruimte, vanuit de eenvoud van jullie ziel als stralend wezen en kanaal van licht. Dit is de straling in de wereld die het Levende Hologram versterkt en de elementen van schepping manifesteert voor de geboorte van Eenheid.’ (zie judithmoore.nl: Terugkeer van de Morgenster)

Wat hadden we eigenlijk in december 2012 moeten ervaren? De aartsengel Michaël heeft in mei 2007 via Celia Fenn het volgende doorgegeven: (Vertaling: Jolanda Klaassen)

‘In 2012 treden jullie de ‘tijdloosheid’ binnen. Jullie zullen het concept van lineaire tijd loslaten en de holografische ofwel kosmische tijd binnengaan. Het effect hiervan zal zijn dat tijd zoals jullie die kennen niet meer zal bestaan. Lineaire tijd is een onnatuurlijke constructie die een ritme creëert dat niet in afstemming is met de kosmische hartenklop. Nu, terwijl jullie deze onnatuurlijke constructie verlaten en het ‘tijdloze’ binnengaan, neemt jullie frequentie toe tot het punt waarop lineaire tijd niet langer voor jullie bestaat. Jullie zullen leven in een staat van totale onmiddellijkheid, hetgeen we ultieme aanwezigheid zullen noemen.’ 

Barbury Castle July 25 2015
Uffcott Down bij Barbury Castle, 25 juli 2015.

De aartsengel gaf verder aan dat er verschillende kosmische spiralen zijn. Eén daarvan werkt met een periode van negen jaar. ‘Een nieuwe cyclus begint in 2008 (1) en eindigt in 2016 (9). Binnen deze cyclus is 2012 het sleuteljaar.’ Als het de bedoeling is dat de illusie van tijd blijft bestaan, dan is het niet vreemd dat het grootste deel van de wereldbevolking doet alsof er sinds 2012 niets veranderd is.

Maar de chaos in de wereld is wel toegenomen en dat kan erop wijzen dat er wel degelijk dingen aan het veranderen zijn. Bepaalde maatschappelijke krachten doen hun best om de overgang naar een wereld van vrede tegen te houden.Omdat we oneindige wezens van Licht zijn, hebben ze daarvoor geweld en manipulatie nodig. Wat we volgens Michaël moeten leren is om de lineaire tijd te vervangen door een besef van mogelijkheden en oneindigheid: ‘Alles is mogelijk in het continuüm van Oneindigheid dat nu jullie creatieve ruimte is.’

In 2009 was de Adelaar-telling alleen toegankelijk voor mensen die vanuit compassie leefden en niet langer in staat waren om iets te haten:  ‘Je zult niet langer hoeven te vergeven omdat er totale genade is. Vergeving bracht jou naar deze weg toe. Maar wanneer je volledig bent, wordt alles ontvangen via het hart van compassie en je houdt op die manier voor anderen de ruimte vast. Je kunt de reis niet voor hen maken. Je houdt de ruimte vast voor anderen, omdat de waarheid van Creatie via de uitstraling van je ziel in het zijn van Eenheid van de Eerste Dag leeft.’

Het lijkt erop dat de Adelaar telling vorig jaar, op 25 juli 2015 pas echt op Aarde landde. In Nederland woedde toen een ziedende storm die ongelooflijk veel bomen velde. Het was volgens de filosofie/tijdrekenwijze van Argüelles de zogenaamde ‘Dag buiten de tijd’ en uitgerekend op die dag verscheen in de buurt van Barbury Castle een graancirkel waarover al snel werd opgemerkt: ‘The Eagle has landed.’ (zie de foto)

Aan deze graancirkel kan ik zien dat de cirkelmakers de overstap naar een nieuwe tijdsbeleving volop ondersteunen. Mogelijk kan Judith Moore zaterdag 3 september haar licht laten schijnen op deze prachtige graancirkel. Ze heeft voorvoeld dat zij zich gaat verbinden met de ‘Negen Heren van Tijd’ uit de Maya-wereld en ik ben benieuwd te vernemen wat die te vertellen hebben..!

Herbert van Erkelens – 28 08 2016

 

x

x

x

'Timeshift' (© Janosh)
‘Timeshift’ (© Janosh)

8 gedachten over “De Maya-tijdsverschuiving

 1. Ik kan hier echt geen touw aan vastknopen, ik heb dit gelezen en ben er niet wijzer van geworden. Het artikel bulkt van de vaagheden, en ik vraag mij af wat ik eraan heb. Ik kan het echt niet plaatsen, met de beste wil niet.
  Groeten Laurent

  1. Geeft niks Laurent. Wanneer je tijd als abstract gaat zien, los van jezelf, maak je ’n grote stap. De Maya’s zagen/wisten van die mens-onafhankelijkheid van tijd. Het gaat dus daarbij over het pad naar je gevoel!! Je hart, het deurtje achter je hart, is de toegangspoort, de onverbrekelijke poort naar de werkelijke werkelijkheid.. We leven in deze ‘realiteit’ in een spiegel, een hologram, in densiteit/dichtheid van de materie.

 2. In de talloze ontmoetingen, workshops, lezingen en seminars (w.o. 7 weken Earth Wizard Seminar in Chili) heb ik José Argüelles/Valum Votan nog NOOIT het woord/begrip “Time Spell” horen noemen. Wel “wavespell”, een periode van 13 (dagen, maanden, eeuwen, etc) of bedoel je misschien Dreamspell? En ik heb hem ook nog nooit de combinatie “Thirteen Time” horen zeggen. Meestal “Thirteen Moon …” met allerlei toevoegingen, zoals Calendar of “World Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement”, dus waar haal je het vandaan, Herbert? Google maar eens “Time Spell Arguelles”, dan zul je die combi nergens zien staan, noch “2013 Time Spell”, tenzij een keer in combinatie met Judith.
  En dan ook nog zeggen dat “alleen Argüelles zo’n vreemd woord heeft kunnen bedenken”. Terwijl hij dat sowieso nooit heeft gezegd. Wat een verhaal zeg, pfff….
  En “Argüelles was zich ervan bewust dat er van aug 1987 tot dec 2012 een overgangsperiode van niet 25 maar 26 jaar, met 25 juli 2000 als draaipunt. (vraag Saskia Bosman maar eens naar die dag en vooral de dag ervoor)
  En wat bedoel je met “de Adelaar telling vorig jaar”? Er bestaat helemaal niet zoiets als ‘een Adelaar-telling’ binnen de Dreamspell of binnen de Wet van Tijd (wat Erkelens “Maya-kalender” noemt) dus zelfbedacht? Om…?
  Wat Argüelles gezegd zou kunnen hebben wat lijkt op “2012 Time Spell” is 2012 Time Shift (wat de titel “De Maya-tijdsverschuiving” is van dit artikel) of 2013 Time Ship Earth, maar niet de voornoemde combinaties van woorden.
  Ik schaam me plaatsvervangend, omdat dit de zoveelste keer is dat hem iets in de mond gelegd wordt. Argüelles is iemand die de mensen veel heeft gegeven voor deze overgangstijd, maar voortdurend op een denigrerende manier aan de kant geduwd wordt. Eigenlijk omdat iemand het niet echt snapt. Dan gaat een persoon net als sommige andere mensen iets ‘verbeteren’: ‘simpeler’ maken, sleutelwoorden veranderen, platter vertalen zodat mensen het hap-snap kunnen innemen. Schande!

  1. Goed dat je dit zo deelt Marjon. Ik geef het zsm aan Herbert door.
   Maak het ook niet groter dan het is..

  2. Ha, Ha. Dan heeft Judith zelf Time Spell bedacht. Daar lig ik niet wakker van. Natuurlijk is de column niet denigrerend over Argüelles. Maar van ‘Tijd en de Technosfeer’begrijp ik maar weinig. Ik ben nieuwsgierig naar wat Judith zal doorkrijgen. En dan zal het een en ander wel duidelijk worden.

  3. Inmiddels heb ik de oorsprong van het woord Time Spell gevonden. De meest uitgebreide uitleg is afkomstig van de Galactische Heren van Tijd in een transmissie via Judith van 15 januari 2008. Het gaat erover dat onze planeet op 17 augustus 1967 een harmonische Wave Spell begon te ontvangen. Twintig jaar later was zoals bekend de Harmonische Convergentie. Over Time Spell wordt gezegd:
   ‘The time of ultimate transition is at hand. Your planet has entered the 2012-2013 Galactic Time Spell. On August 17, 2007, Earth entered what is called the Harmonic Gateway. The planet will be in the Harmonic Gateway until August 17, 2017. The Harmonic Gateway is a zero point energy field. It is an optimum energy field for transformation of consciousness on all levels. It is the time for transition between the end of the old Mayan Calendar and the beginning of what is called the 2013 Galactic Mayan Calendar.’
   Is dit geen workshop waard? Er wordt nog veel meer uitleg gegeven, waarbij het duidelijk wordt dat deze Time Spell een Wave Spell is. José Argüelles heeft hierover met Judith Moore gesproken. Maar die passage in haar werk heb ik nog niet teruggevonden. Jammer. Waar het om gaat is natuurlijk niet de terminologie maar de grote verschuiving waar we middenin zitten. In het werk van Judith kan ik gemakkelijk terugvinden dat er op 28 oktober 2011 een nieuw galactisch tijdperk is begonnen. Maar dat schijnt maar weinigen te interesseren. Terwijl de datum is voorspeld door Carl Johan Calleman.
   Het lijkt mij dat de workshop van a.s. zaterdag juist voor mensen die met het werk van Argüelles zijn opgegroeid een unieke kans is om kennis te maken met een medium dat rechtstreeks contact heeft met de ‘Galactic Time Lords.’ Een Time Spell is een bijzondere Wave Spell waarbij de aard van tijd fundamenteel verandert.

  4. Ja, sorry Guido, ik reageer af en toe wat rauw, dus komt wat heftig over… komt ook omdat zoveel mensen de laatste tijd (onder invloed van hun sms, gsm of ge-facebook) zeggen dat een fout woord of verkeerde benaming niet zo uitmaakt (terwijl dat natuurlijk wél belangrijk is, want woorden zijn ook frequentie-dragers) en omdat er door velen flink gesjoemeld wordt met al dan niet zogenaamde uitlatingen van Argüelles, vooral ná zijn dood.
   De Calleman-datum van 28-10-2011 stond volgens ons onderzoek voor de eindfase van een bepaalde voorbereiding, dus iets anders dan Calleman dacht. Ook logisch, want een datum voor een grote gebeurtenis wordt nooit door maar 1 persoon op de planeet bedacht of ontvangen, maar altijd vanuit meerdere kanten bevestigd (zoals de Harmonische Convergentie waarvan Argüelles de datum achterhaalde en 21-12-2012).
   Middels oefeningen zijn we met honderden/duizenden mensen van 2004/5-2012/13 bezig geweest om de 9 Heren van de Tijd wakker te maken en ‘persoonlijk’ heb ik daar geen hoge pet van op (van die 9), maar het is natuurlijk prima dat jullie deze workshop gaan doen; zoiets mag iedereen zelf bepalen. Have a good one!

  5. Prima, Marjon. Voor mijn gevoel waren de Galactic Time Lords afgelopen zaterdag wel wakker. Ze hadden het erover dat Quetzalcoatl nu is teruggekeerd. Tot slot kregen we te horen dat de Time Spell of Love was geïnitieerd. Nooit eerder heb ik zo’n harmonieus verlopende workshop met Judith meegemaakt. Wat ooit met het werk van Tony Shearer is begonnen werd tot voltooiing gebracht. De Lord of the Dawn is terug.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.