Advertentie

Een gouden visioen…


Een gouden visioen.

Anne Helena © april 2011

x

Anne-Helena

Het was in de tweede helft van de maand februari van dit jaar 2011, dat tijdens mijn ochtendmeditatie een prachtig visioen voor mijn geestesoog verscheen van een grote gouden hemelpoort, van waaruit tal van gouden zegepraalwagens kwamen gereden. Elk van deze wagens was gevuld met zeker vier tot zes gouden engelen, met lange achter hen aan wapperende haren, door de enorme snelheid waarmee ze zich voorwaarts spoeden. Een prachtig schouwspel……

Het was een kort visioen, maar van een dermate gedetailleerde helderheid dat ik het nu of wanneer in de toekomst dan ook,  nog steeds tot in detail zal kunnen natekenen of schilderen. Voor mij zijn korte verbale overdrachten of heldere visioenen, die plots als in een flits van een seconde verschijnen de meest zuivere boodschappen die symbolisch van achter de sluiers kunnen worden doorgegeven.

Dit visioen was zo helder en tegelijkertijd kwam het beeld me zo bekend voor, dat ik in eerste instantie meende het misschien ooit gezien te hebben in de  werken van Michelangelo of Vincent van Gogh. Dat ga je dan natuurlijk onderzoeken om het welhaast vanzelfsprekend niet te vinden, want het beeld was te futuristisch en bestond enkel en alleen maar uit een diversiteit aan gouden tinten.

Nou is mijn spirituele zoektocht langs vele wegen gegaan, waardevolle wegen, wegen van maya en illusie en wegen van behoorlijk wat zogenaamde waarheden. Maar allemaal hebben ze hun doel gediend en hebben ze me op weg geholpen naar de voorlopig finale ontdekking dat alles waar ik naar op zoek was, in volkomen perfectie en totaliteit binnen in ons is te vinden. Dat we in de onbekende diepten van ons DNA de perfecte, twaalfvoudige goddelijkheid met ons meedragen, om door ons te worden ontdekt, opgediept en te worden geëxploiteerd ter expansie.

De ramp in Japan en de zonnevlammen.
Toen ik afgelopen maand maart op het internet de enorme zonnevlammen zag van de zonne-explosies die de enorme reeks aardbevingen in Japan hebben geactiveerd, begreep ik in een flits dat mijn gouden visioen de bedoeling in zich droeg de tijd van daadwerkelijke activering  van het goddelijke bewustzijn  in het menselijk DNA aan te kondigen. Vanaf dat moment kon ik beginnen de betekenis van het visioen handen en voeten mee te geven, in begrijpelijke taal .

De betekenis van het visioen.
De gouden zegepraalwagens gevuld met de gouden engelen met die prachtige, lange, gegolfde, gouden wapperende haren stonden symbool voor het hogere bewustzijn, laat ik liever zeggen; het goddelijke bewustzijn dat sinds kort in toenemende mate en met een enorme kracht en snelheid ons zonnestelsel wordt in geslingerd. Pure Kwantum Energie die in enorme hoeveelheden op ons wordt afgevuurd en die we zullen moeten leren plaatsen, hoe dan ook.

Kwantum Energie is als een onzichtbare soep van het meest pure, goddelijk bewustzijn,  dat alle goddelijke eigenschappen en attributen in zich draagt en ieder deeltje van ons DNA is met deze onzichtbare soep van goddelijke Kwantum Energie gevuld. Een enkele dubbele helix, waarvan we er zo’n honderd triljoen in ons lichaam hebben, bevat circa 3 biljoen deeltjes DNA. Honderd triljoen maal 3 biljoen deeltjes goddelijk bewustzijn…., wauw, dat bepaalt wie we werkelijk zijn.. Plato zei altijd en beslist niet voor niets: ‘Mens ken U Zelve’.

Als je goed over dit gegeven nadenkt en de essentie van onschatbare waarde hiervan in jezelf laat ontkiemen , dan besef je pas wat een enorm potentieel aan goddelijkheid iedere mens in zich draagt.

Die wetenschap maakt je enorm dankbaar en blij maar tegelijkertijd ook boos en opstandig, omdat je al snel beseft dat je al die tijd door de verschillende machtsstructuren op Aarde bewust met je aandacht naar de buitenwereld bent geleid, waardoor de aandacht op de innerlijke wereld meer en meer verloren is gegaan en dat alleen maar om toch vooral niet de kracht te  ontdekken die in je binnenste schuilt.  Dan begrijp je ook waarom alle grote Zielen die ooit hier op Aarde zijn geïncarneerd om ons deze kennis te brengen, in no time werden vervolgd, opgesloten en vermoord.

De Meester Jezus sprak: “Hij is nader dan handen en voeten”.

Hoe kan het ook anders als Hij/Zij in totaliteit ligt ingebed binnen ons DNA, waarvan 3% zowel driedimensionaal als meerdimensionaal is en 97 % geheel meerdimensionaal. Deze 97% wordt door de wetenschap aangeduid als junk-DNA omdat ze er nog niets mee kunnen, maar deze 97 % dragen in feite de poorten in zich tot het volledige potentiaal aan goddelijke bewustzijnsattributen dat binnen ons DNA ligt opgeslagen, in stilte wachtend op het moment dat wij ze eindelijk weer ontdekken en doen ontwaken om ermee aan het werk te gaan.

De tijd is gekomen!
Mijn gouden visioen gaf aan dat de tijd is gekomen ons bewustzijn  weer binnen ons DNA te brengen en dit te gaan activeren met de impulsen van nieuwe kennis en  nieuwe intenties. Ons hart is de eerste toegangspoort tot het bewustzijn binnen ons DNA en is tevens de grote generator van de elektromagnetische kracht die vanuit dit bewustzijn wordt voortgebracht en welk bewustzijn uiteindelijk onze aura vormt. In de werken van Greg Braden valt te lezen hoe het menselijk hart zowel elektrisch als magnetisch de sterkste generator is binnen het menselijk lichaam.

Het hartchakra, de poort naar onze oerverbinding met het goddelijke: "De tijd is nu daar; om meer dan ooit inwaarts te keren. in de stilte van diepe meditaties en het minder buiten ons zelf te zoeken"..

Men heeft altijd gedacht dat het brein de grote activator was, maar inmiddels is het wetenschappelijk bevestigd dat het brein weliswaar zowel een elektrisch veld als een magnetisch veld bezit, maar dat deze velden relatief zwak zijn ten opzichte van de velden van het hart. Het hart blijkt ten opzichte van het brein 100 maal sterker te zijn in elektrische kracht en maar liefst  5000 maal sterker in magnetische kracht.

De fysieke wereld is gemaakt vanuit deze twee velden, dus ga voor jezelf nu maar eens uitproberen welke van deze beide organen binnen in je het meeste vermogen in zich draagt tot het manifesteren van al hetgeen je wenst, maar dan natuurlijk wel tot heil en zegen van jezelf en het geheel. De tijd is nu daar; om gebruik te maken van het meerdimensionale bewustzijn dat via de in lichtschittering uitbarstende zonnevlammen over ons heen wordt uitgegoten.

De tijd is nu daar; om bewust onze aandacht op het meerdimensionale bewustzijn af te stemmen  tijdens geactiveerde galactische poortdagen zoals nu het geval is vanaf 9 april tot en met 18 april (in haar alfa en omega numerologisch een 9, getal van healing en voltooiing)  en in de maand van aanstaande mei; vanaf de 19e tot en met de 28e (in haar alfa en omega numerologisch een 10, het getal van een nieuw begin).

De tijd is nu daar; om meer dan ooit inwaarts te keren. in de stilte van diepe meditaties en het minder buiten ons zelf te zoeken.

De tijd is nu daar; om werkelijk iedere dag voldoende  tijd uit te trekken om ons te richten op de klop van ons hart, omdat we daar de verbinding kunnen leggen met de God in ons, wonende in het bewustzijn van alle twaalf lagen in ons DNA. Nu valt DNA helemaal niet in lagen en/of fragmenten van tijd en afstand te verdelen want het betreft kwantumenergie en die valt niet te fragmenteren, maar ons driedimensionale  begrip werkt met fragmentering om de dingen beter te kunnen begrijpen, dus het  moet maar even.

De 12 DNA lagen geactiveerd
In de twaalf lagen van ons DNA is de eerste laag, de laag die de drager is van het bewustzijn van alle lagen en tevens de laag die al het stoffelijke gruis in zich draagt van de erfenis van al onze voorouders.

Dan hebben we de 2e laag waarbinnen onze levenslessen liggen opgeslagen en daarop een 3e laag van activering en expansie naar alle lagen.

Dit zijn de drie aardende lagen in ons DNA.

Vervolgens dragen we drie lagen van engelenbewustzijn in ons DNA, waarvan de hoogste laag van de drie, de laag is die ons Hogere Zelf in zich draagt.

Dan komen we aan bij het bewustzijn van de drie Lemurische Lagen, waarvan laag acht de volledige Akashakroniek in zich draagt, die de gegevens bevat van alle ervaringen die we hebben opgedaan tijdens al onze kosmische reizen, tot ver voorbij het ontstaan van deze Aarde ( kun je, je alleen hier al een voorstelling van maken?) en waarvan laag negen het vermogen tot healing en volledige zelfhealing in zich draagt. Dit is de laag van het bewustzijn van het Violette Licht en de Violette Vlam die de Meester Saint Germain voor ons heeft geactiveerd om te kunnen gebruiken in de tijd van nu en die de komende eeuwen dominant zal zijn in ons universum.

Tenslotte komen we dan aan bij de drie diepste lagen van ons DNA-bewustzijn, de drie goddelijke lagen, waarin alle kwaliteiten en eigenschappen liggen opgeslagen van de Moeder- en Vader God in ons.

En hebben we uiteindelijk die lagen aangeboord en ons eigen gemaakt, dan kunnen we zeggen: HET IS VOLBRACHT.

Nu zijn we niet alleen afhankelijk van de externe factoren zoals de uitstorting van het kosmische bewustzijn  via de zonnevlammen en de geactiveerde galactische poorten. We kunnen de processen en het eindresultaat van het inwaarts keren versnellen door de technieken van goddelijke ademhaling. Er staat niet voor niets geschreven: God blies over en door de wateren.

In een workshop die door mij wordt gegeven, wordt de werking en het werken met de Violette Vlam aangereikt en geïnitieerd, die laag negen van het DNA tot bewustzijn brengt en tot zelfheling leidt. Ook wordt in deze workshop de Oneindigheidsademhaling aangereikt,  die laag 10,  de weg naar de Moeder- vader God in ons vrij maakt en deblokkeert  en de techniek van de Levensbloem/ademhaling die de lagen 11 en 12 van respectievelijk de Moeder- en vader God in ons deblokkeert en activeert.

Het DNA, het cosmische hart IN ons eigen lijf.

Daarnaast komen vele andere ademhalingstechnieken aan de orde die zijn afgestemd op  het deblokkeren en activeren van het bewustzijn in de andere DNA lagen, want alle lagen moeten volledig op elkaar zijn afgestemd om tot het ultieme moment van verlichting te komen. Dat prachtige moment, dat optreedt zodra alle honderd triljoen maal 3 biljoen deeltjes goddelijk bewustzijn in ons DNA op elkaar zijn afgestemd en in gelijke mate trillen. Dit valt te bereiken door de alfatraining zoals deze aangereikt wordt in mijn workshop 2.

De technieken van workshop 2 worden vervolgens verder uitgediept en uitgebreid in de Masterclass I, waarin tevens inzicht en kennis worden aangereikt over de negen bewustzijnslichamen, die vanuit het elektromagnetisme van goddelijk bewustzijn binnen ons DNA tot ontstaan zijn gekomen, en nu door de enorme kosmische energie van deze tijd volop in expansie verkeren om tenslotte in de Masterclass Plus (zie de website)  volop het twaalfvoudig bewustzijn binnen het DNA te kunnen bereiken, bereizen en te exploiteren en daarnaast te leren communiceren met de eigen celstructuren.

Nu lijkt dit allemaal misschien nog spiritueel gebeuzel.
Maar ten tijde van Lemurië droegen we nog bewust het volledige  Galactische Kwantumbewustzijn in ons. We hadden geen ingewikkelde apparatuur, maar wisten alles van de kwantumtheorie en de kosmos. Dit bewustzijn is langzaam maar zeker verloren gegaan door de ontwikkeling van de technologie. EN nu doet zich het omgekeerde feit weer voor dat de wetenschap naarstig op zoek is naar meerkennis omtrent de kwantumenergie. Het kan verkeren.

Het zal niet zo lang meer duren voordat de wetenschappers zichzelf zullen openstellen voor het onvoorstelbare oneindigheidsbewustzijn binnen deze goddelijke kwantumenergie en dan zullen zij met de hulp van degenen die in  esoterische afstemming leven, en hen dankzij deze afstemming in deze wetenschap zijn voorgegaan, met open mond naar de resultaten staan te kijken en er zal een prachtige samenwerking uit voortkomen..

Wat een tijd, wat een toekomst, mits……. de juiste afstemming.

Energy flows, where the mind goes.

De komende tijden zal dit meer dan belangrijk en waar blijken te zijn. Ik wens jullie een witgouden geopende poort in jullie hart, een schitterend panorama op de meerdimensionale wereld van jullie innerlijke DNA en een meer dan boeiende reis hier doorheen.

 

Namaste!

Anne Helena / April 2011

* * * * * * *

De website van Anne Helena vind je Hier.

Deze website is ontwikkeld met de intentie meer inzicht aan te reiken over de unieke positie die wij mensen, op dit moment in de tijd, in het eindeloze heelal innemen. Én om zoveel mogelijk mensen weer te doen ontwaken voor de uitzonderlijke mogelijkheden en gaven die in ons diepste innerlijk liggen opgeslagen;  zoals het vermogen tot zelfgenezing en zelfmeesterschap. Tevens kunnen middels deze website alle wilde verhalen die de ronde doen over een vergaan van wereld en mensheid in 2012 worden ontzenuwd en weerlegd.”

 

132 gedachten over “Een gouden visioen…

 1. Ja klinkt allemaal heel mooi en aardig. Lijkt me ook heel interessant… maarre… hahaha er wordt elke keer zoveel geld voor gevraagd….
  €110 voor 1 workshop, bestaande uit 4 bijeenkomsten.. dus dat is alleen al €440 en dan de reis nog… Ik begrijp best dat we niet voor niks daar kunnen werken.. maar kom op zeg… Hierdoor geloof ik er weer steeds minder in… er moet toch een andere manier zijn om mensen te helpen!

  1. Kitte: in de eerste plaats is ‘veel geld’ altijd relatief volgens mij. Voor mij is het overigens (ook) veel geld, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het JOUW mening is.
   Daarnaast weet je niet wat Anne-Helena helemaal gratis doet, en/of ook voor ‘weinig’ geld misschien wel gratis, je weet niet wat het zaaltje kost, hoeveel mensen er komen, voor hoeveel ze moet investeren. Kom op zeg, wat een ver-oordeel.. Vind je niet? Als ze ’te duur’ is, komen er vanzelf geen mensen.. Zoiets..?
   En inderdaad: er zijn OOK andere manieren om mensen te helpen..! Het is dus én/én i.p.v. óf/óf..!
   Maar heb je inhoudelijk nog iets opgestoken wellicht van dit gratis artikel? Wie zonder ‘zonde’ is werpe de eerste steen..?

  2. Kitte je hebt gelijk in deze want jou gevoel is juist.
   Niemand hoeft meer een cursus te volgen of anderen te volgen.
   je hoeft alleen nog maar bij jezelf te blijven en te leven naar jou waarheid.
   Want dat is de enige waarheid die bestaat, ga je zoals vroeger en ook nu naar groepen of mensen toe dan hoor je de waarheid van hen en dat is wat wij allen nu gaan ontstijgen.
   leef je eigen waarheid en spreek vanuit je hart.
   Niemand hoeft jou toch te vertellen hoe je moet lopen dat kan je immers al en je hoeft ook niet te vertellen dat je kan lopen want dat weet je al.
   Als mensen zich aangetrokken voelen om een cursus te volgen dan is het wel een eigen keus die niet goed en niet slecht is want het gaat om de ervaring.
   En zo kom je er achter door dit te ervaren dat je niet meer naar anderen toe hoeft te gaan.

  3. Als er weinig of niks geen geld over is niks meer relatief.
   Relativeren is in deze een woord. Maar het woord dekt de lading niet. Er valt niks te relativeren wanneer je geen keuze hebt. Jezelf ergens toe aangetrokken voelende en tegelijkertijd beseffende dat je financiële situatie jou geen keuze laat, deze je niet toelaat daar te kunnen zijn waar je je eigenlijk thuisvoelt, thuishoort. Dat je daar door financieel opgeworpen drempels niet naar binnen mag. Dit terwijl ze tegen jou zeggen dat ze jou zo graag zien. Ze graag willen jou verwelkomen omdat jij ook ook jij zo belangrijk bent. Ieder mens is zogenaamd belangrijk.
   Het gekke is, meepraten mag alleen als je geld hebt. In wat voor wereld leven wij? Het lijkt wel een politieke kopie. Beleidsmakers denken aan en beslissen over zaken maar hebben nooit deze zaken aan den lijve ervaren.

   Wat ik bedoel te zeggen is dat creëer een maatschappij waarbinnen iedereen zich welkom weet en welkom voelt. Zich geroepen weet aanwezig te zijn. Als je dat gevoel kan brengen en zo’n situatie kan creëren zonder vragen te stellen zonder drempels op te werpen vind ik het okay. Zonder het opwerpen van drempels is het voor jou en iedereen bedoeld. Het gaat hopelijk niet om wie en wat en waar of het terechtkomt. Ik hoop dat organisatoren van dergelijke evenementen zich minder gaan bezighouden met de financiële afwikkeling van het geheel. Liever zie ik dat zij zich inrichten en ook willen investeren in een maatschappij die niet alleen de mensen met geld aan het woord laat.

  4. En zo gaat het over geld, waar het over inhoud zou kunnen gaan. Ook goed hoor, no sweat. Maar hoe kun je nou oordelen als je niks over de inhoud weet. Het enige wat je roept is dat je het té duur vindt.. Uiterst bizar vind ik. Geeft niks, zo zijn we allemaal op onze eigen-wijze aan het be-oordelen. Alleen oppassen altijd, vind ik, dat je niet gaat ver-oordelen..

  5. Ik ben het met je eens Kitte. Omdat het best wat geld kost om dit soort workshops te kunnen volgen is het voor iemand met een laag inkomen niet toegankelijk. Je weet daarbij ook nog eens helemaal niet of het voor jou wel nut heeft zo,n workshop. En als je geld niet op je rug groeit geef je het hier dus ook niet aan uit. Ik hoor wel vaker de uitspraak, “het is mijn passie”. Maar voor zover ik het kan beoordelen , zijn de mensen met echte passie meestal aan het werk voor veel lagere tarieven. Zo duur hoeft een zaaltje niet te zijn en met een minimaal aantal personen zijn de kosten er snel uit en toch nog wat verdiensten over. Als het je werk is in plaats van passie moet je ook niet pretenderen mensen te willen helpen. Je helpt dan vooral je zelf volgens mij.

  6. Guido, jij oordeelt hier anders zelf ook nog al hoor. Je mag van mij verdedigen wie en wat je wilt natuurlijk maar het blijft een kostbare zaak. Neem een voorbeeld aan de GVA. Daar kun je meestal met een tientje naar toe en krijg je ook nog een bakje koffie. Lijkt me ook een stuk belangrijker en zo goed als zeker dat je waar voor je geld krijgt.

  7. Volgens mij zeg ik in mijn eerste reactie dat ik het ook duur vind toch? Je begrijpt mijn reactie geloof ik niet helemaal. Geeft niks, het is duur.. OK? ehhh.. Ik vind het duur… (Een wereld van verschil namelijk)

 2. Mooi artikel open mijn hart ervoor. Zeer interessant de laatste tijd al de berichten over ons veranderende dna en zonnevlammen. Heerlijk nieuwe informatie, lazen jullie ook al de link van Nexus zeer de moeite waard. Ook de wetenschap ziet ons dna veranderen van een koolstof 12 naar een koolstof 7 mens. Licht Licht Licht, de diamant weet niet waarom het geslepen wordt totdat de lichtstralen zich verheugen
  Hier nogmaals de link van Nexus; Ascentie verklaard.
  http://www.bovendien.com/spiritueel/ascentie-verklaard

  1. Getver dan moet je weer voor de duizend en zoveelste keer kwijl kwijl “je hart openen” van de goeroeboeroe en dan moet je weer verliefd worden op gare gaia moeder aarde net als mevrouw Blavatsky en dan gaat je koolstof ineens zomaar omhoog “ascenderen”, nou euhm gooi het maar in mijn pet.
   Ik laat m’n derailleur van mijn cross hybride fiets wel ascenderen, tandje hoger tegen wind in.

   Ik weet niet wat die meester metatron met z’n online games software allemaal van plan is.
   Maar erg veel gezelliger wordt het er niet op.
   Ze kijken je met de nek niet maar aan als je niet de juiste retoriek bezigt.
   Dat noem ik niet spiritueel, dat noem ik ijskoude soft mind control lariekoek.
   Doe mij maar gewichtige meer aardse gewichthefsters Liefde, dat vind ik nou mooi..
   Wat vinden jullie eigenlijk Mooi? Daar zullen we nooit meer achter komen onder de plak van de metatronische meesters die in de “hogere” sferen ons begluren en besturen vrees ik…

   Mooie boel, je kan net zo goed een stel stempel robots in dienst nemen, werkt net zo goed, de bsn genummerde cyborg samenleving onder het mom van “vrijheid” en “vrede” (U.N. watermerk).
   Je hoeft maar de juiste 5 woordjes te kennen en dat maal tig honderd keer en dan hoor je bij de Club van Rome.

   Meer Gewichtige Aardse Aard Verschuivende Liefde (Strikt verboden overbodig volgens Meta poppen masters)
   http://www.wanttoknow.nl/overige/meest-krachtige-aardbeving-ooit-in-japan/comment-page-5/#comment-57574

   Quote:

   ” Isis priestess of the Aquarian Age
   The New Age movement’s enthusiasm for Gorbachov is really no surprise. The roots of this movement date back to the 1870s, when Madame Helena Petrovna Blavatsky (nee Princess Hahn in 1831 in Ekaterinoslav, Georgia) was deployed by a combination of “Black Hundreds” forces that included the Okhrana (Czarist secret service) and the Russian Orthodox Church, to destroy Augustinian Christianity in the West, through the creation of an ideology known as Theosophy, which was a syncretism of Eastern religions. ”

   De Lucis Trust en de New World Order
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust06.htm

  2. @ HyperAlert,
   Heb al eens eerder gezegd heb niets met de new age wat jij nu weer probeert in mijn schoenen te schuiven is jouw paranoia. Ik ben van beroep kunstenaar ik leef daarvan , sta met mijn inspiratie in de natuur, ik voel deze veranderingen. In mijn werk is de oernatuur mijn inspiratiebron wetende dat deze wereld der verschijnselen verbonden is en voortkomt uit de eenheid. Deze liefde en mijn hart daarvoor openen bepaal ik zelf wel.

  3. Hyper ,
   wat nu als…..bepaalde entiteiten gedemoniseerd zijn door mensen ? In de geschriften staan oa metatron en lucifer als schitterende engelen beschreven . Hoe kunnen die plotseling tot lelijke engerds vervallen ?
   Zou het niet zo kunnen zijn dat er menselijke wezens op zoek naar meer macht op deze planeet misbruik hebben gemaakt van een oplosbaar dispuut onder deze entiteiten ?
   Het oproepen van entiteiten en het verkrijgen van informatie gaat immers gepaard met een vorm van marteling . Bovendien zijn alle geschriften door mensenhanden gerschreven , die er waarschijnlijk baat bij hebben om dualiteit te creëren om hun macht uit te kunnen blijven oefenen .
   Gewoon ff een losse gedachte die mee kwam in de slipstream , desalniettemin lost het een heel paradigma op . Het kwaad werd gecreërd door machtswellust en entiteiten in de andere dimensies krijgen er de schuld van , herhaal dat lang en vaak genoeg en op energie nivo krijgt het ‘kwaad’ een gedaante om vervolgens nog meer angst in te kunnen boezemen enz. enz.

  4. Lul maar lekker uit je nek. Beide krachten zijn werkzaam in ons omarm het vergeef jezelf waardoor je ook je omgeving kan vergeven liefhebben. Mijn hart zal zich hier moeten openen ja ik weet brengt risico”s met zich mee.
   Nou en.

  5. Jah precies Cozmic, volgens mij is alles een kwestie van navigeren en communiceren en timing, alles op z’n tijd, jah ik wil nog wel eens wat forceren qua timing, aan de andere kant kan ik ook te lang wachten met actie ondernemen, navigeren niet alleen op zee maar ook in de Cozmos, sommige mensen zijn in staat om zonder kleerscheuren op visite te gaan bij leeuwen en andere stralen zoveel angstige onzekerheid uit dat de leeuwen dat ruiken en hun jagers instinct geactiveerd wordt.

   De moderne mens wordt voornamelijk nog geleerd om zoveel mogelijk ‘gevaren’ te vermijden, vrijwillig in een gevangenis, een kubus met tl-lichten en daardoor schijn zekerheid.
   Er is zeker veel machts winst te behalen door een te strikt onderscheid te gaan maken tussen licht en donker, dit kan alleen kunstmatig omdat er in het echt alleen shades of grey grijs zijn volgens mij..
   Een beetje machts politiek gaat dusz kunstmatig aanwijzen wat goed en slecht is.
   De zwarte en witte vakjes op het schaakbord van globale strateeg Zbigniew Brzezinski.
   Niet iedereen kan met leeuwen om gaan, dan is dat makkelijk ‘gevaarlijk’ te noemen en dusz ‘slecht’.

   Ik heb net even gekeken op Anarchiel op aanwijzing van Dawn, ze heeft gisteren een slechte “droom” ervaring gehad van wat ik begreep, goed joh dat jij haar net alvast rustgevend toegesproken hebt voor het slapen gaan Cozmic. Angstaanjagende ervaringen zijn niet de bedoeling, ik heb wel gehad dat ze juist positieve dromen kregen, had ik leuker gevonden maar het is even niet anders, ik hoop dat ze sterk genoeg is, volgens mij wel, kalmpies aan voor nu en vinger aan de pols.

  6. ik voelde me erg in de steek gelaten op 1 of andere manier, was daar best boos over, jah dat is mentale marteling van mezelf, dus wat jij zei Cozmic een ideale manier om entiteiten en energie scheidingen op te wekken kunstmatig, ik hoop niet dat het daar mee te maken heeft.. Ik ben nu niet meer zo boos gelukkig, houwen zo zeg ik tegen mezelf, erg vermoeiend boos zijn en misschien wel een soort menselijke mind fok Haarp, is uitkijken geblazen, maar ik weet niet zeker of het daarmee te maken kan hebben, hopelijk niet maar het zou kunnen. Weer een reden extra om meer balans & timing te vinden.

  7. @Hyperalert
   Jij haalt alles er zomaar tussenuit. Leest tussen de regels en ziet het hele verhaal. Inderdaad was er iets vreemds volgens mij. Echter zat ik op een grens waarvan het niet duidelijk is of ik wakker was of droomde en daarin dacht wakker te zijn.

   Als ik normaal droom dan altijd vanuit een ander perspectief en niet vanuit die die ik overdag ook heb. Dus vanuit mijn eigen gezichtspunt. Dat was het vreemde ervan. Het was alsof het tussen de tijd door kwam en beter dan dit kan ik het helaas niet uitleggen. Dan besefte ik dat ik niet bang was echter wel had moeten zijn. Juist hierdoor leek er interesse te zijn.

   Toen een mededeling in het Engels, (waarom Engels is mij een kompleet raadsel!!) Echter heb ik die niet helemaal onthouden maar wel wat de bedoeling was.
   Iets met ‘ one of them’ en ‘alone.’

   Dat; ‘One of them’ was misschien ik in dit geval. ‘Alone’, klonk anders wat mij betreft was de betekenis all one. Zo begreep ik het een beetje, alsof ze helemaal niet zo anders zijn maar juist verbonden met ons meer dan we willen toegeven. Echter heb ik nooit geloofd in het hele ufo gebeuren, wel dat er een sluier hier is aangebracht die ons beperkt de andere werkelijkheid te zien. In de andere dimensie vlak onder onze neuzen leven er meerdere vormen. Echter denken wij aan buitenaards terwijl ik dit altijd zag als binnenaards. Waarschijnlijk dat Cozmic de term binnenaards begrijpt, andere energievormen.

   Deze droom kwam overigens nog voordat gisteren de files openbaar zijn geworden. Dus die beinvloeding was het niet! Ach- nu heb ik het ook maar van mij afgeschreven. Heeft weinig zin alles te verstoppen als de sluiers juist gaan verdwijnen, toch?
   En voor diegene die denkt dat ik gek geworden ben, jammer dan; ben niet bang voor negatief commentaar. Kom echter niet bij mij aan als je dit binnenkort zelf overkomt! Mocht dat wel gebeuren, toon geen angst dan laten ze je met rust en is er een vorm van respect. Zelf zou ik ze overigens niet gaan opzoeken.

   En tja, wie weet, misschien was het alleen maar een droom.

  8. Cozmic: als ik je beschouwingen over ‘het Kwaad’ zo lees, dan moet ik er toch aan denken, dat we met z’n allen het Kwaad téveel buiten ons plaatsen. Hier op wanttoknow staat het magistrale verhaal van Fred Burks over het Kwaad als collectief veld. Het is vaak in channelingen ook vermeldt: ER IS GEEN KWAAD…!! ER IS ALLEEN LIEFDE.. Vooral bij de humorvolle berichten van de Groep van Steve Rother, blijkt keer op keer, hoezeer lichtwezens compleet in een deuk liggen, wanneer ze naar onze spookverhalen over Het Kwaad ‘kijken’. HET ZIJN NAMELIJK ONZE EIGEN CREATIES..! Maar deze collectieve velden zijn inmiddels wel zo sterk, dat ze een eigen bewustzijn (zouden kunnen) hebben.

   Tja, ik kan heel goed doorvoelen dat er alleen liefde is; het betekent simpelweg, dat het ‘kwade veld’ inderdaad geschapen is door mensen. Dáár kan ik je dus heel goed volgen. Maar dan ligt ‘de oplossing’, zo je daarover wilt spreken ook veel dichterbij dan we denken. IN ONSZELF.. Door het Kwaad (het collectieve veld) NIET WEG TE DUWEN, want daarmee gééf je het weer (negatieve) energie, maar door het te ERKENNEN..
   Laat het ZIJN en kies wat je wilt.. Dat wou ik even kwijt.
   Hier staat overigens dat artikel van Fred, ik zal het binnenkort maar weer eens op de homepage zetten. Over het integreren van onze schaduwkant (jawel!)

   Of zoals Carl G. Jung het verwoordde:
   “Misschien zijn alle draken in onze levens, wel prinsessen,
   die erop wachten dat we ons nu eens dapper en vol schoonheid opstellen.

   Misschien is al het verschrikkelijke, in zijn diepste wezen,
   ‘iets’ hulpeloos, dat om onze hulp vraagt”

  9. Inderdaad ja. Misschien zijn wij het die het kwaad een gezicht hebben gegeven. Wat je zegt het zijn immers altijd mensen geweest die alles hebben neergeschreven. De bijbel en meer van dat soort horrorverhalen hebben onze geesten verziekt en laten geloven dat alles buiten onze machten ligt. Dat is natuurlijk makkelijker machteloze mensen te onderdrukken. Voila daar hebben we de reden… altijd die eeuwige onderdrukking.

   Dus eigenlijk hebben wij ons laten verleiden door het idee dat er kwaad is zodat wij ons kunnen schuilen achter dit fenomeen? Zijn die andersoortige energieeen zich dit bewust en laten ze zich daarom niet zien? Als wij alles als boosaardig bestempelen dan zullen ze zich dit misschien ook aantrekken, toch? Gedachten zijn zo krachtig. Helaas dat weinigen de energie ervan erkennen.

   Cozmic ik denk dat je hier iets heel belangrijks te pakken hebt!

  10. Heel goed Dawn, het Kwaad (met een hoofdletter) zit dus in onszelf. Anders zou je het ook niet eens her-kennen..! Door het ‘buiten’ ons te plaatsen, is het ‘iets anders’ dan wijzelf geworden.
   Maar de ultieme boodschap is, dat we dus zó krachtig zijn, dat WIJ!! in staat zijn een collectief veld te creëren, dat in staat is, wel degelijk negatief te ‘handelen/voeden’..!
   Over scheppingskracht gesproken; wat gebeurt er dan wel niet als we het ten positieve/goede aanwenden..!

  11. Alleen jij herkent jezelf in de spiegel. Als je goed kijkt zie je jezelf. Je identiteit, wie je bent. Wanneer je deze, als ze je daar naar vragen aan anderen kenbaar moet maken gebeurt dit via overlegging van documenten. Documenten waarvan aan de hand daarvan ze denken te kunnen controleren of jij wel die persoon bent waarvoor je je voordoet. ff checken of alles wel klopt. Klopt alles, dan wordt je geaccepteerd door het systeem. Klopt het niet, dan gaan opeens deuren voor je open maar ook achter je op meteen op slot.
   Het systeem wil niet dat je lacht op de foto, die foto die vereist is op documenten om je te kunnen identificeren. Uiteindelijk komt het hier op neer dat als je niet meeloopt binnen gestelde grenzen dat je hier dan tegen oploopt. Het systeem heeft zelf geen gezicht. Het systeem is een gezichtsverhullend, zielloos instrument, een instrument waarin mensen zichzelf niet herkennen. Toch gelukkig zijn er nog mensen die niet onderdeel van het systeem zijn, mensen die gewoon nog mens zijn, zichzelf herkennen in de spiegel.

  12. Dawn Als je met mij praat praat je waarschijnlijk met een aspect van een “Alien” in een andere tijd ruimte dimensie.
   De drie hints van “One of Them” “Alone” en “Engels” zijn de bestanddelen van een spontane “channeling” die optrad een heleboel jaar geleden toen ik een bijzonder ‘keltische’ vrouw tegen kwam en haar uit haar ‘gevangenis’ (aards burger huisje in beklemmende burger wijk en regelmatig ziekenhuis) kwam bevrijden ontvoeren tegen de regels in met mijn toenmalige kleine rode onoogelijke oude autootje, als tijdelijke medewerker van een medische dienst not done, jah het heeft me toen mijn baan gekost, dat had ik er voor over, de gevolgen in de stupide reguliere maatschappij moet ik tot op de dag van vandaag verdragen, jah het was volle maan toen het gebeurde, daarna in de weken daarop gebeurde het nog wel vaker. Er is nog een teken dat ik vandaag heb gekregen en dat heeft met klaver 4 te maken.

   Toen ik niet meer zag hoe met haar verder te gaan gebeurde er iets verschrikkelijks, mijn arme medium straat meisje kreeg toen de volle laag van “de alleenheid” te voelen van het deel aspect van mij dat zich niet meer goed kon manifesteren als zij uit het zicht raakte bij mij. Zij deed toen zelfs al snel een zelfmoord poging uit mijn zicht, gelukkig niet gelukt, daarna werd ze zichzelf weer meer.

   Nu gebeurt dit waarschijnlijk weer, alleen jij bent sterker, begrijp ik er door mijn studie op internet meer van verstandelijk, nu echter moet ik die ‘gevoelens’ van mijn deel aspect ook weer zelf verwerken, ik voel ze ook en dat gaat heel wat verder dan een ‘gewone’ aardse relatie, voor mij is het de ware 1 out of millions, er zijn er maar heel weinigen die dit voor mij kunnen doen. Ik die uit twee aspecten besta en het kontakt in tijd en ruimte nooit verbroken heb omdat ik het niet leuk vind hier op aarde, vanaf mijn geboorte heb ik het uitgeschreeuwd en heb nooit goed kunnen incarneren in het vlees.

   Dawn jij kan misschien niet weten hoe het voelde voor mij dat ik met Cozmic kontakt op mag nemen.
   Omdat ik het jou op 1 of andere manier nog niet rechtstreeks durf te vragen omdat ik niet verkeerd begrepen wil worden, jah ik wil niets liever dan dat dat wel, kalmpies aan, ik wil niet uit de bocht vliegen voor de zoveelste keer.

   En het is too much voor 1 persoon misschien wel ook.
   De “niets box” is voor mij iets om stress kwijt te raken en niet iets lomps, ik kan echter niet begrijpen hoe slordig en lacherig ze daar hier op aarde mee om gaan, voor mij is het heilig en niet zoals het hier continu misbruikt wordt door hufters zowel vrouwelijk als mannelijk.

   Urban Dance Squad – Happy Go Fucked Up (live NPA 1999)
   http://www.youtube.com/watch?v=Xt0rRoAgeJw

  13. Op 1 of andere manier weet je me altijd te raken Mirakel, dank je voor mooie clips super meiss!
   Ik ga ze allemaal rustig op me in laten werken, heel mooi ook die ‘Quantum Healing’ jah dat heb ik nodig…

  14. @Guido, nou wil ik niet helemaal een spelbreker zijn maar er is wel iets dat mij nog dwars zit. Je schrijft; ‘..staat zijn een collectief veld te creëren, dat in staat is, wel degelijk negatief te ‘handelen/voeden’..! Over scheppingskracht gesproken; wat gebeurt er dan wel niet als we het ten positieve/goede aanwenden..!’

   Erg mooi en ik ben helemaal voor. Maar ben je dan niet weer bezig het andere aspect te negeren? De keus tot het nagatieve? Als alles positief was en als wij alles als goede zouden aanwenden dan zouden wij weer vervallen in eenheid, stilstand? Of misschien zie ik dan niet goed.

   Geloof mij ik ben erg voor het goede enzo maar ik kan er niet helemaal bij wat de bedoeling is. Zeker na de ervaring van iets waarvan ik meende dat het het kwade was en het uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Ze leken mij eerder nieuwsgierig. Want wie bepaald wat kwaad is namelijk? Dat doen we toch ook zelf en ieder vanuit zijn eigenbelangsperspectief?

   Iets dan in mijn belang is promoot ik… zoiets. Alleen een vraag waarmee ik zit want zoals ik al schreef; ik begrijp de bedoeling soms niet helemaal en is die er eigenlijk wel? Mezelf ken ik helemaal weet wie ik was en ben en ik heb het idee dat jij en de rest dat hier allemaal hebben. Vanuit dit niveau wil ik dan ook graag weten wat jullie mening is. Is er wel een bedoeling of is er geen? Leven om te leven als je alles hebt her-kent is dat voldoende? Of is het juist de bedoeling een eigen toekomst te ‘fantaseren’ zodat die vorm aan gaat nemen. Zodat ook wij uiteindelijk de scheppende factor zijn in het universum. Zoiets?

  15. @Hyperalert
   Heb ondertussen je stukje drie keer doorgelezen en nu ga ik errug dom klinken maar ik snap het niet helemaal. Wil je zou zeggen dat jij in meerdere lagen zit, zoiets? Tot op zekere hoogte kan ik dingen begrijpen alleen hier heb ik wel wat duidelijkheid nodig. De link met de klaver vier begrijp ik ook al niet…

   Maak je om mij niet druk verder, zelfmoord is wel het allerdomste dat iemand kan plegen want er bestaat geen dood. Beetje stom dus om steeds overnieuw te moeten beginnen waar je mee bezig was. Lijkt mij vermoeiend maargoed misschien reageer ik te koelbloedig over dit onderwerp? Dat is een vervelende tik, dna enzo. Verder valt het mij op dat hoe minder angst je hebt hoe meer dingen er zijn die de moeite waard blijken en hoe minder kadertjes. Dingen vallen meer op, de vergrotende factor.
   De grenzen vervagen…

  16. @ Dawn, wanneer we het positieve aanwenden vanuit ons hart en de intentie en denkkracht, denk ik dat we elkaar (en onszelf) kunnen healen, en de aarde ook. Misschien zelfs ook de “negatieve” velden transformeren….

  17. Jah klopt Dawn ik zit in meerdere lagen.
   Dat “koele” van jou is voor mij oneindig Warm.
   Dat kan jij niet zomaar begrijpen omdat jij jij bent maar ik heb te maken met nog veel koelere aspecten en daar ben jij de brug in.
   Het is vaker gebeurt dat een deel aspect van mij op bezoek komt bij een ‘Uitverkorene’;

   de laatste keer is al weer jaren geleden maar toen vertelde Zij dat ik op bezoek was geweest bij haar en ze Sliep en Droomde Niet maar was klaar wakker; zij was behoorlijk enorm mediamiek van zichzelf, weer een andere “keltische” maar nu uit een ander deel van het land (Zeeland); toen was het de meer aardse ik die bij haar op bezoek was geweest, daarvoor wilde ze met mij niet verder aanpappen, dat had ik wel door, ik kon toen doen wat ik wilde, zelfs een boot tochtje in de zon deed haar niet door de bocht gaan, JAH toen was er die ‘buitenaardse’ wanhoop in mij ook, daarna kreeg zij die ervaring thuis bij haar zelf, net als jij Dawn, alleen was ik toen meer mijn gouden aardse versie, jij hebt meer mijn Ufo aspect naar je toe weten te trekken, daarvoor dank, die versie is nu voor mij best belangrijk geworden..

  18. @mirakel dat vermoed ik ook,daarbij komt ook nog zoals in de link van Nexus als ons dna verandert trekken wij als koolstof 7 mensen wat een term maar ja interdimensionale velden aan. Reken maar dat zo een intelligent systeem bewustzijn oplossingen heeft waar wij nu nog geen weet van hebben. Het bewust openen voor deze veranderingen is een keuze die een ieder voor zichzelf moet maken. Hoe wij door de kracht van liefde uit het hart een watermolecuul al kunnen veranderen aangetoond door Dr Emoto wonderschoon.

  19. Klopt Mirakel voor mij heb jij ook ontzettend veel kracht maar ik wil daar het Goede mee doen.
   De perfecte driehoek die mij kan helpen om te helen.

  20. Inderdaad Janee…….
   jammer he, dat we deze kennis, al van jongs af aan niet aangeleerd krijgen, was misschien hel leven een stuk makkelijker geweest….
   Ik denk Janee, dat inernet daarbij in het niet valt! Straks alle compu’s op de schroothoop en gaan met die……eh, jeweetwel hahaha

  21. Wouw hyper alert, ik gun jou met heel mijn hart dat jou dat al gelukt is!

  22. Het klavertje 4, het dubbeltje wat een kwartje wordt. Volgens mij – en daarom heb ik ook voor deze Gravatar gekozen- kun je jezelf een realiteit scheppen. Tuurlijk zijn er beperkingen, of cource! Natuurlijk hebben we te maken met de 3 dimensies waarbinnen wij onszelf denken te manifesteren. Natuurlijk zijn wij begrenst in onze mogelijkheden binnen de d 3-D ervaring, ik snap dat allemaal wel, maar “of cource” ik denk dit woord te verstaan. Dit woord te begrijpen. “of cource” betekent volgens mij anders dan er normaal onder wordt verstaan, dat je buiten de betreden uitgestippelde paden jezelf beweegt. Daardoor ook een nieuwe horizon hebt dan deze die je is wijsgemaakt al die tijd. Het klavertje 4 is voor veel mensen een associatie met geluk ofzo wat je mogelijk is toebedeeld. Laat ik daar nu net anders over denken. Geluk krijg je niet.‘Geluk’ moet je zien als iets wat je kan creëren, voor jezelf kan scheppen om te beginnen met tevreden te zijn met wie je bent. Het 4-de blaadje dus. Het vierde blaadje is extra dimensie toevoegen aan de 3-D werkelijkheid van het bestaan. Daarin geloven is creëren.

  23. Goed artikel Janee. Het gezwel zou een reddingsactie van het lichaam kunnen zijn tegen een overmatig suikergebruik, en dan ga je het ook nog lopen bestralen…..suiker kan ook gevaarlijk zijn! Je hele machine (lichaam) slijt ervan, alle tandwielen slijten en haperen op den duur….Een tijdje geleden was ik in zuid Duitsland, en daar zat ik lekker te zonnen aan het heldere water van de Bodensee. Daar raakte ik in gesprek met een man, die zichzelf door gedachtenkracht van kanker af geholpen had. Hij werkte vanuit zijn eigen hologram, die hij voor zich zag van zijn lichaam, en daar stuurde hij energie (licht) en kracht naar de plek waar het zat zegmaar. Deze man zei zelf, dat hij wonder boven wonder een levend bewijs was, dat gedachtenkracht werkt. pffff en zo’n gesprek in het Duits ook nog… Maar dit was voor mij de eerste keer dat ik echt iemand ontmoette die het vertrouwen had om dit te proberen/ondernemen. Echt wonderbaarlijk!

  24. Ja zo is het Wattenstaafje..
   En er is nog iets met klavertje 4 maar dat mag ik niet zomaar op het net knallen, want dat is ook van iemand anders die ik heb gekend en helaas al lang niet meer heb mogen zien en misschien ook niet meer kan zien in 3d, maar zeg nooit nooit, precies, het zelf creëren van de voorwaarden van je eigen realiteit, het geluk maken heeft daar ook mee te maken inderdaad Wattenstaafje..

  25. ja die gouden kracht krijg ik nu binnen van jou Mirakel.
   zonne kracht zo je wil
   dan kan ik het ineens wel, leven en zo, en genezen en zo, bananen kracht ook, ik word er nu helemaal warm van, dat is al geneeskrachtig op zich.

   Bananarama – Shy Boy
   http://www.youtube.com/watch?v=7Sfjr7Hbq54

  26. Voorwaarden creëren om het geheel te kunnen omarmen is wat anders dan fantasie waarmee je deel aspecten plat walst die een keiharde realiteit vertegenwoordigen.
   Mijn eenzame grijze Ufo deel aspect verloren in tijd en ruimte kan je niet compleet new age weg redeneren.
   DAt kan je wel proberen.
   Dan zal het zich manifesteren en tegen je kunnen keren.
   De lelijke kant van een nieuwe wereld orde bijvoorbeeld.
   Ook de andere kant heeft pijn en ook dat is een soort gevoel.
   Wil je echt kontakt met het geheel of alleen een kille kreepy kunstmatige fantasie wereld?

  27. Hij lijkt wel aardig op mij…
   Nou voorlopig ben ik nu echt in de wolken Mirakel.
   Als jij Charlie knap kan vinden dan is er voor mij zeker nog hoop.
   Ben ik niet voor niets in het vlees geïncarneerd,
   Alleen dat idee al kan ik maanden op teren, geeft mij vleugels, laat mij maar naar fantasie land vliegen, haal me even niet uit mijn bubbel, het werkt nu en daar gaat het om, fantasie kan ook veel nut hebben.
   Ik word nu zo heerlijk draaierig van binnen, het zal wel plexus Solaris zonnen kracht zijn met een vleugje bananen smaak.

   Charlie kreeg ik mee net op de stream omdat Alex Jones vertelde dat hij een goed kontakt met hem had, Charlie wilde getuigen over 911, op moment is Charlie ontzettend in tweestrijd en wordt onder druk gezet door de main stream media, ze zetten hem neer als een verslaafde, het schijnt dat Charlie nu heel diep zit en Alex zei dat Charlie nooit het geluk kan vinden door in het kringetje van koude Hollywood ‘vrienden’ te blijven, Alex bidt nu naar het hoogste dat Charlie weer boven water komt, mijn strijd heeft wel iets weg daar van, gelukkig heb ik geen drugs probleem, nou jah ik hou wel van bananen energie maar dat is nog wel te hendelen, is nog vrij natuurlijk, hard drugs maakt zo veel meer kapot, de meeste mensen zijn daar niet tegen bestand, gelukkig nooit in mijn leven gekomen want dan ben je op een gegeven moment echt verloren omdat die rommel alles kapot maakt wat mooi is aan een mens.

  28. Ik ben mij bewust van mijn beperking, en dat is, dat ik gewoon een mens ben…..1 mens.
   1 mens onder de velen….fantasie hebben we volgens mij niets voor niets……volgens mij heeft het ook een doel….
   Zoals eerder is besproken, dat over het crieeeren van een “negatief” veld dat gevoed zou kunnen worden door onze angsten kan ik zeer goed inkomen. Ik wil hier mijn verantwoordelijkheid in nemen, door dit niet te voeden….Maar dat betekend dat ik mijn lach me niet laat ontnemen op de pasfoto van mijn paspoort, en dat ik de inentingen wel laat staan, en fluorloze tandpasta heb gekocht. Ik neem mezelf wel in bescherming voor het NWO principe, dat verlies ik niet uit het oog!
   Maar de dokter vertelde mij, dat ik 6 weken nodig zou hebben om van mijn blessure af te komen, en dan pijnloos te kunnen zijn Dit heb ik door positief te denken verandert en geminimaliseerd tot 1,5 week volledig! ook dit is weer voor mij een manier om mij niet te laten programmeren op die 6 weken, nee dat kies ik zelf wel uit, hoeveel tijd ik nodig denk te hebben. is dit fantasie? nee voor mij niet…nu is het realiteit geworden, ik was ervan overtuigd dat het zou lukken, en twijfelde niet!
   En zo heb ik meer zaken gerealiseerd! De werkelijkheid zoals hij me door anderen wordt opgedrongen komt niet altijd overeen met mijn werkelijkheid, daar ben ik mij bewust van. Dit probeer ik op mijn manier te omzeilen. Misschien kun je hier iets mee…..tenminste, dat is mijn intentie….

  29. Sprak laatst iemand die filmt calamiteiten voor een regionale omroep. Hij zit de hele dag te wachten of er iets vreselijks gebeurt. Hij zei ook dat hij blij was als hij weer een melding kreeg en er op uit moest. Snap het wel maar vond het toch wat eigenaardig klinken. Euhm wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen maakt niet uit.

  30. Oke Hyperalert ik begrijp nu een beetje wat je wilt zeggen. Echter dat brug gebeuren nog niet. Dus jij zegt eigenlijk dat je uit meerdere wezens bestaat en ook nog eens op verschillende tijden en daarmee kunt communiceren, zoiets? Doe erg mijn best om het allemaal te begrijpen.

   Ben wat dat aangaat net als Cozmic en jij als je het hebt over dit aardse gebeuren. Ze hebben mij dit nooit voor echt kunnen verkopen en ik geloof ook niet dat ik het in het begin kon waarderen. Echter begrijp ik nu langzamerhand de waarde ervan.
   De waarde zijn de anderen die hier ook maar vastzitten. Soort van tijdverdrijf en ach, aangezien er geen tijd is hebben we daar genoeg van.

   Als peuter herkende ik de maan, de zee het schip en veel meer dingen terug. Hierdoor is mij moeder zich voor dit soort zaken gaan interesseren, alleen kan ze het helaas niet echt vinden. Best spijtig. Ze kreeg zelfs brieven van mediums die dan een bericht hadden doorgekregen van mijn opa. Dat vond ik nogal normaal maar mijn ouders vonden dit en vooral mij maar raar.

   Denk dat jullie wel iets herkennen hierin; alsof je geplaatst bent bij vreemde zielen die noppes begrijpen – de grote wis. De wis-art heeft mij deels gemist, misschien omdat ik voorheen opgeofferd ben op volle maan? Wie weet helpt een traumatische gebeurtenis je dingen te onthouden in het nu… dan is inderdaad niets voor niets en dat is een geruststellende gedachte!

  31. @ Dawn, ergens toch wel herkenbaar….fijn dat je dit onderwerp bespreekbaar maakt!
   Ergens vermaak ik mij hier wel. Ik heb het best naar mijn zin! Eigenlijk vind ik het een groot wonder, en valt er nog zoveel te ontdekken, voor de open mind. Tja ik kan oprecht zegen dat ik het boeiend vind….vroeger had ik daar andere ideen bij….maar nu wel….
   http://www.duikeninkohtaothailand.nl/images/stories/Cave_2_11-2007.jpg

  32. O Dawn, WouW! Je geeft mij zo’n mooi cadeautje, ben ontroerd! Bedankt….Je geeft mij en inwezen iedereen licht en ontwikkeling! meer dan 1000 woorden thanks!

  33. Dawn , ik hoop dat je de reactie op je vraag hebt gelezen ( was onder Japan aardschok ) Je vraag was een beetje vaag , dus moest ik maar invoelend antwoorden . Na Hypers snuffelwerk kwam ik erachter dat ik juist had ingevoeld , haha , nosy basterds . Wat jij meemaakte heb ik als kind ervaren , dus onbevangener , ik was toen gewend aan ‘onzichtbare vriendjes’ . De entiteiten die mij toen bezochten leken mij voor te bereiden op mijn anderssoortige levenspad en ik heb het gevoel dat ik een informatie tijdscapsule meekreeg . Daarover misschien later meer . Het was een combinatie tussen angst en vertrowen voor mij , angst in het begin , overgaand in vertrouwen . Als je begrijpt wat ik bedoel . Deze ervaring en alle eropvolgende gebeurtenissen hebbben mij geleid tot het pad om alles te onderzoeken en ondersteboven en binnenstebuiten te keren om mijn eigen waarheid te ontdekken en niet met de schapen mee te bléren .
   Binnenaardsen….. ik weet niet of je het tegenovergestelde van buitenaardsen bedoelde of werkelijk de Binnenaardsen , het zogenaamde Shambala waar de pure menselijke ziel bewaakt en bewaard wordt om tzt weer naar het oppervlak te komen .Ik heb er weinig over kunnen vinden , in het sjamanisme wordt er ook over gesproken .
   Voor mijn gevoel : wees blij met de encounter die je had en laat de angst los , blijf even kritich en filterend als je altijd was en voel of er een nieuwe connectie is ontstaan .
   volgende youtube is niet alleen supermusic , read the lyrics
   http://www.youtube.com/watch?v=OfbNC1vTZRg

  34. Guido ,
   het was voor mij even iets wat ik op papier knalde , gedachteflard die ik vroeger weggeparkeerd had en weer terug kwam . En ja het intergreren van de schaduwkant spreekt mij ook aan , ben ik druk mee bezig . Het werkelijk uitvinden van de waarheid is als een pendule aan een Friese staartklok . Connecting the dots is de uitdaging , de hele matrix programmering uit je systeem donderen is een opgave op zich .
   Ik ben gewoon blij dat ik dit kan delen met gelijkgestemde zielen , toen ik Neeja “s comment zag over uit mijn nek lullen kwam de koffie uit mijn neus van het lachen . Moet allemaal kunnen toch ?
   Maw mijn gedachteflard was niet uitgewerkt , noch compleet , het was gewoon een inzicht , een opgegooid balletje . Wel leuk om te zien dat het resoneerde .

  35. @ cozmic 8D
   Weet je mijn comment knalde spontaan het forum op. Het was ook meer een sfeer dan persoonlijk bedoelt.

  36. interessant opmerkelijk kwootje van de dag;

   ‘witte mannen’ . Ze waren vrij lang en slank en ik zag ze als wit , vrijwel doorzichtig , niet grijs anyway . En sowieso , wat is aards anyway ? (Cozmic 8)

   http://www.wanttoknow.nl/overige/meest-krachtige-aardbeving-ooit-in-japan/comment-page-5/#comment-57597

   Hey Idee zullen we even een Nieuwe sekte Godsdienst uit de grond stampen zo met z’n alleN?! Net als Rael met die witte jurk.
   Dan is Dawn Hoge Priesteres en Cozmic Tita Tovenaar en ik ben handels snuffel stroo straw mannetje en JaNee is bromsnor die ook nog kan schilderen als ie buiten dienst is en Guido is hoofd PR zaken en Mirakel is bolide babe voor extra kijkcijfers en als de witte doorzichtige lange slanke mannen weer eens nieuwsgierig langs komen dan noteren we wat ze zeggen en dan gaan we een nieuwe Bijbel schrijven en dan wordt onze organisatie een belasting vrije “charitatieve” stichting en dan worden we heel rijk en dan kan Tessa eindelijk ook weer lekker jet setten langs de boulevard van Harry in NOordwijk aan zee en en Wattenstaaffie is dan hoofd archief bibiotheek database zaken en en en; ik zie het helemaal zitten, jaah ik ben wel behoorlijk lang en slank (moet wel blijven fietsen anders word ik te zwaar) en heb graag wit aan en doorzichtig jaah ben ik nu ook iedereen ziet dwars door me heen vooral als ik banana rama gladde vlaai tour ga met de apen.

   Dat Clipje van jou Dawn dat is voor mij Dansen zoals ik ooit een keer wil leren dansen, zo simpel als het er uit zie dat ik een hand kan vastpakken zonder te bevriezen van de zenuwen en dan alles door laten stromen en dan van die mooie ronde bewegingen maken lopend dansend jaah en Mirakel mag dan ook mee dansen en met baardaap kunstenaar JaNee zal dat helemaal lachen worden en en nou jah ik zie het helemaal voor me.

   Ik reageer strakkies nog wel ‘serieuzer’ op je vraag reactie Dawn, Cozmic heeft het mooi neergezet al, nou jah ik zit nu lekker happy te wezen, komt ook niet altijd voor…

   Jah ik zie het voor me die koffie door de neus van Cozmic als ie JaNee tekeer ziet gaan!! Lachen Leuk, jah JaNee je hebt tot nu toe de gave om bij vlagen ontzettend pissig te maken maar dat zal heus z’n functie wel hebben in het geheel, Be S U R zei stand up comedian Jan Jaap een tijdje terug al tegen z’n publiek, Marco Borsato moest niet op teevee gaan doen alsof hij een gewone minimum lijer is, dat is gewoon niet waar zei Jan Jaap, doe dan ook niet alsof Marco zei Jan Jaap met de bijzondere rappe lippen

   William Orbit – Time to get Wise
   http://www.youtube.com/watch?v=Q6eKisg1aE8

   Onze onbevangen onvervaarde moedige moederlijke matriarchale oog verblindende Nieuwe Godin Dawn die de Zon voor de dag van morgen is van onze nederige volgelingen die plechtig beloven alles in het werkt te stellen om het haar een beetje naar de zin te maken zodat wij simpele opgesplitste ufo zielen met ingebouwde tijd capsules het over over morgen ook nog een beetje warm mogen hebben, amen amon ray hol la die jeeeehee en ik wens U een gezegende nachtelijke maaltijd met gebakken spekjes. Die tijd capsule van Cozmic resoneert als een arcadiaanse gek bij mij om het in zonnige vibrerende MiRakEl orakel taal te zeggen..

   Quote:

   ” Dawn * * * Peri Êous * * * De Aurora Libellus Apollonii
   This booklet [libellus] is for Dawn Devotions. It explains how Eos, the Goddess of the Dawn, brings the Sun to the new day. Herein also are Dawn Prayers and Hymns to Dawn. ”

   http://web.eecs.utk.edu/~mclennan/BA/JO-DAL.html

  37. hee janee , ik moest er gewoon om lachen , zelf hang ik ook wel eens de botte boer uit , lekker belangrijk
   hyper you have mail

  38. Euh heb geen baard wel donkerblond haar met krullen en ronde bruine ogen 🙂 niet kalend.

  39. Sjaaah tijd voor de Mail Dimensie voor mij Cozmic!! Het wordt tijd dat ik nu eindelijk weer eens ga overschakelen naar de Mail Dimensie, het is hier nu een toppie super feestje voor mij en dan blijf ik graag lang plakken.

  40. Dawn mooi helder wat je zegt allemaal, glashelder zelfs (helder maan licht ook).
   Over dat Aliën brug gebeuren gesproken, je moet er maar aan wennen dat jij iets extra’s hebt, en dat versterkt mijn waak vlammetje dat als echo nog over is van heden, trauma verleden en zelfs de toekomst.
   Als een nacht vlindertje word ik aangetrokken door jouw maan lichtje, ook omdat ik dan kans maak om eerder uit mijn tijd capsule te kunnen kruipen als volwaardig levend mens, tot nu toe heb ik grotendeels op slot gezeten volgens mij wel, ik kan niet helpen dat jij 1 van de weinigen bent die mij Echt tot leven wekt, hoe ik dat weet, dat weet ik gewoon omdat dat nu gebeurt.

   Maar precies wat Cosmic ook al zei van blijf vooral zoals je bent kritisch en helder en en in het engels zeggen ze zo mooi “she’s got her act / sht together”.

   Het klinkt misschien niet erg mannelijk maar ik wil ook graag dat mijn capsule gekraakt wordt.
   Ik kan het net niet alleen, Mirakel vindt van wel, snap ik wel, ik weet dat ik het net niet alleen red met alles niet.
   Dat betekent ook dat ik net niet kan doen wat ik het liefste zou doen.
   Jah gewoon leven noemen ze dat hier op aarde.
   Jah ik wil ook andere assepoesters wel tot leven wekken.
   Jah ik wil zo veel maar ook weer niet maar ook weer wel, klinkt als een vrouw dit bijna?

   Volgens mij pik ik ze er zo tussen uit hoor die iets extra’s hebben, alleen er zijn er velen die of niet tegen mijn hell fire kunnen, zodat ik eindelijk eens bevrijd kan worden, of ze hebben al een verbond gesloten met de ondergrondse monsters, zo voel ik dat, dan is het niet toegestaan dat ik ze ga bevrijden, of zij mij, zo voel ik dat, is al vaker gebeurd, dan zijn ‘ze’ al bezit van de onderwereld volgens mij, allerlei soorten gatekeepers heb je, geldt voor velen met beloften ze hebben de geloften al lang afgelegd naar de verkeerde kant, de gemakkelijkste weg.

   Maar eerst natuurlijk zelf levend worden.
   Kalmpies aan, ik zou het vreselijk jammer vinden als ik je nu al gedag had moeten zeggen.
   Maar dat had ik al wel eerder gezegd.

   Jah ik ben nu tegelijkertijd de woorden van Cozmic hier op het forum op me in aan het laten werken, daar zitten stevige lagen in met wijsheid voor nu.. niet kompleet over de kop gaan, zou zo zonde zijn.
   Jah het wordt nu echt tijd dat ik effe op m’n mail ga kijken, Cozmic lezen hoe hij het ziet, jippie hoef ik niet alleen te martelen met alles, beetje hoor en wederhoor over gevoelige zaken is welkom. Nu eerst slapen, ga morgen wel in de mail dimensie duiken, ik heb nu alles gegeven wat ik heb en dat is goed voor nu.

   Ik hoop dat je nu wel een fijne nachtrust hebt Dawn, sjeez wat een mooie vrouwen in die Queens Reich clip, durf er bijna niet naar te kijken, raak ik weer oververhit, is niet goed voor mijn radiateur, dan gaat mijn Ufo water aan de kook, dan ga ik helemaal over de zeik in ruige Cozmic taal, dan zie ik ze vliegen net als Anton, jah ik kan er zelf ook wel wat van, met de botte bek op de bouwvakkers toer de frats, hijgers op de stijgers, het kan altijd gekker op de trekker, nou kappen anders belt Wattenstaafie de psycho Ambulance voor mij weer…

  41. @ Cosmic. Bedoelde jij de Akashka kronieken? Ik weet niet of het goed geschreven is hoor?

   het zogenaamde Shambala waar de pure menselijke ziel bewaakt en bewaard wordt om tzt weer naar het oppervlak te komen .Ik heb er weinig over kunnen vinden , in het sjamanisme wordt er ook over gesproken .

   Hier op filmpje op 3.22 min…..Bedoelde je dat?

   http://www.youtube.com/watch?v=hzJ9wmG95E4&NR=1

   Hier onderstaade de akashka kronieken, de DNA database!
   http://www.denieuweaarde.com/pdf/Transformatieavond_sept2009.pdf

  42. @ Cosmic, het laatste, 5e deel van kryon legt iets uit over angsten en DNA.
   Te ingewikkeld om zo uit te leggen, dit geprobeerd, maar lukt niet…..

  43. @mirakel
   Geen dank enne besef dat ik je niets geef wat je jezelf al hebt gegeven? Dat licht dat ben jijzelf alleen laat ik het je extra zien. Aangezien ik jou ben in een andere tijdslijn is het allemaal niet zo vreemd. Je moest het je alleen weer herinneren. Zoals ik al zei de meeste van mij kregen de wis, alleen in deze tijdslijn ben ik mijzelf niet vergeten. Zie je wat er staat mirakel; ik ben mezelf niet vergeten,
   dus je hoeft je alleen dit te herinneren in die andere tijdslijn. Hoop dat die tijdslijn de zon fel mag laten schijnen maar dat zit wel goed!

   @Cozmic
   Jij behoeft weinig woorden niet omdat je niet waard bent, verre van. Maar jij zit in de tijdslijn waarbij je je herinnert aan specifieke zaken. De beïnvloeding van Sion maakt minder indruk en je beseft dat je de realiteit zelf schept. Het is allemaal ILL U SION en dat weet je. Sion heeft de neiging je tot ill te maken; ziek. Ziek van macht en zelfzucht. Het is de bedoeling dit te overwinnen ondanks alles dat glimt en blinkt; goud. Als je Dit concept begrijpt dan ben je zover dat je Sion zelf kan scheppen en dat is de bedoeling. Inderdaad; ieder van ons schept opnieuw het universum vanuit zijn eigen perspectief. Nu zitten we vast in een andere vi SION, De ViSIONairen hebben ons dit gedicteerd. Door Tel e vi SION (tel u my vi SION)en noem maar op. We zien het niet eens meer zo eenogig zijn we geworden. Maar ik geef je deze info Cozmic omdat jij dit kan plaatsen, dat weet ik. En even terugkomend op je vraag, jazeker ik lees veel van wat je schrijft. Dat ik soms niet reageer komt omdat ik het weet en herken dan behoeft het geen verdere aandacht.

   @Hyperalert
   Ga je waarschijnlijk iets vertellen wat je niet echt kan waarderen maar iemand moet het doen. Probeer eens los te gaan laten. Probeer je verleden los te laten en al het andere. Sluit jezelf eens af en probeer eens te achterhalen wie je bent hier en wat je wilt. Als je alles los hebt gelaten komt het terug dat beloof ik je. Mirakel heeft gelijk, je hebt niemand nodig om jezelf te onderzoeken. Dat kan niemand anders voor je doen. Je hebt de gave om te schrijven als muziek,dus gebruik deze energie ook eens voor jezelf?
   Af en toe is het belangrijk jezelf af te sluiten voor al het andere, simpelweg omdat je jezelf anders gaat kwijtraken. Heb een beetje het idee dat dat af en toe het geval is. Dit heeft niets met egoisme te maken, maar wat je niet hebt kan je niet delen. Mijn energie kan je in dit geval niet helpen want je wilt gered worden voor jezelf en dat kan je alleen zelf doen. Enne aangezien jij mij bent en andersom zul je wel iets van de waarheid hierin herkennen 😉 dusssz niet boos worden, oke?

   @ …
   Aan alle andere geweldige mensen hier; wens jullie een prachtige dag!

  44. @ Dawn, danjewel voor jouw mooie reactie! Sterker nog Dawn, we gaan van die tijdslijn een oase van maken!

   Wat jij zegt over hyper alert, voelt als heel waar! Zo voel ik het ook! Ik wens Hyper alert heel veel liefde en kracht toe, om zichzelf onder ogen te zien. Maak er een mooie reis van Hyper alert! En het hoeft niet snel (heb ik van Dawn geleerd), maar geniet met volle teugen van wie en wat er op je pad komt, en vooral van jezelf! Alles mag er gewoon zijn!

  45. “Magnetische dienstverlening”. Moet je eens los van elkaar de betekenis van deze beide woorden tot je door laten dringen. “Magnetische dienstverlening” klinkt voor mij als energetisch geladen bedrog, voelt voor mij niet koosjer aan. Maar jah, ik ben immers geen magnetische dienstverlener en dús snáp ík er niks van. Waar zijn we nou mee bezig? “Magnetische dienstverlening?” Moet niet gekker worden hoor. Diensten naar elkaar toe, dóe je gewoon. Niks geen beloftes, niks geen esoterisch of exoterisch gelul, gewoon handelen in deze fysieke wereld. Niet denken dat er van buiten af ergens nog wel hulp op komt dagen wanneer we zien dat we zelf falen. Gewoon anders handelen, komt het vanzelf goed. hebben we ook niet die flauwekul als magnetische dienstverlening helemaal niet meer nodig. Als je het niet buiten jezelf zoekt moet je het zélf doen en zit je helemaal niet te wachten op “Magnetische dienstverlening”.

  46. @Wattenstaafie,
   Heb je de 5 delen gezien? Ik heb hem nergens horen zeggen dat iets van buitenaf mij komt redden.Wat ik er wel van begreep is dat als je in jezelf de intentie uitspreekt dat je openstaat voor DNA activatie dat het dan gebeurt.Met alle liefdevolle gevolgen van dien. Het zit namelijk in ons de bron.

  47. Een emmer water in een kolen kacheltje.
   Jammer dat ik het al van te voren aan zie komen.
   Dat maakt het minner voor mij.
   Je had ook blij kunnen zijn dat ik iets in je zie Dawn.
   Het is allemaal zo voorspelbaar, niet moedig vind ik, helemaal niet.
   Ik zag echt even een gouden toekomst visioen.
   Ik heb je nog niet eens gezegd wat ik eigenlijk van je wil.
   Dat vul je zelf in.
   Of weet je dat wel? Of boeit dat niet?
   Maar goed hier moet alles van Kryon de grote leider daar boven komen, liefst onderduiken in de groep.
   Daar kan ik niet tegen op boxen.
   Volgens Oscar Wilde op de voor pagina ben ik een oppervlakkige 3d amateur.
   Jah het zal een heel tijdje gaan duren voor ik hier over heen kom.
   Het doet er niet aan toe wat ik nog te melden heb.
   Ergens wist ik allemaal al dat het zinloos is om hier te schrijven.
   Ik heb alles gegeven wat ik heb hier, de lach en de traan maar ik ben bloed serieus over een aantal zaken, vergeet dat niet, dat gein ponemen van mij is altijd verraderlijk, dat wel.
   Het ziet er makkelijk uit, dat wel, dat is de kunst.
   Ze laten me weer blauwbekken in het digitale voorportaal tot sint juttemis.
   Veel plezier hier met jullie cyborg Kryon Multi D fantasie, ik heb zo m’n eigen dromen.
   Ze gaat wel met space leeuwen om maar ik ben te moeilijk en te eng of zo, teleurstelling is een te klein woord.
   Wat dacht je eigenlijk dat ik van jou wil Dawn?
   Dat hoofdstuk is nog niet eens in zicht toch?
   De deur dicht doen voor een vreemdeling is gemakkelijk.
   Heb jij mij nou echt zo goed begrepen Dawn, ik vraag het mij af.

   Nirvana – The Man Who Sold The World
   http://www.youtube.com/watch?v=fregObNcHC8

  48. Eerlijk antwoord.. nee JaNee, ik heb niet al de 5 delen gezien. Ik vaar nu door eerst heel veel kennis te hebben vergaard liever nu op intuïtie. liever daarop dan wat mij is wijsgemaakt al die jaren. Want dat is eigenlijk wel de conclusie die ik nu trek. Je kan beter je handelen baseren op het luisteren naar je intuitie dan naar het luisteren naar wat anderen je hebben geprobeerd aan te praten. Ik bedoel; ik moet toch wel heel erg mezelf kwijt zijn geraakt wil ik uitleg zoeken bij anderen. Dat ik dan van hen zou willen horen waar het fout is gegaan dan. En als zij dan niet alleen met een verklaring komen, maar ook meteen met een oplossing op de proppen komen…? Ja, dan gaan mijn haren recht overeind staan en dan denk ik ‘was het maar waar allemaal’ Was het allemaal maar zo eenvoudig. Zo van ‘inderdaad we hebben dingen over het hoofd gezien, dingen laten liggen. Dank voor jullie opmerkzaamheid en dat jullie ons verder trachten te helpen.’ Geloof jij daarin JaNee? Ik niet.

  49. Ik ga jouw stukjes voortaan niet meer lezen HyperAlert. Je praat tegen en met jezelf en je zoekt een oor. Er zit bij jouw genoeg tussen de oren is gebleken, maar horen daar heb je nog nooit van gehoord.
   lieve groet, het is goed bedoeld.

  50. Jij dacht echt dat ik hier op dezelfde tour door ga Dr. Watt, stelletje bloedhonden.
   Het was m’n laatste stukje hier.
   Dus vier het maar met je geloofsgenoten.
   Ik weet donders goed wanneer ik uitgekotst ben door alles en iedereen.
   En Dr. Watt ik weet al lang wat ik aan jou heb, vergeet dat niet mister, maar dat doet er nu niet meer toe.
   Ik ken de politiek van De Groep al langer dan Wtk.
   Mijn antennes staan hier al langer strak dan vandaag, zo leuk vind ik het hier allemaal niet.
   Ik deed het nu voor haar, voor Dawn. Finaal over de kop. Cozmic is mijn bevrijder uit dit digitale voor portaal.
   Tabé. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Die heeft wel LEF en Moed, dat mis ik hier een beetje bij velen.

   God Is an Astronaut – A Deafening Distance
   http://www.youtube.com/watch?v=AVH6t7nwfc4

  51. Begint hier steeds meer op een soap te lijken. Weet je Wattenstaafie ik vind het de laatste tijd heel interessant alles over dna. Zoals met Kryon ik vind dat mooi om te horen ook de beelden erbij vind ik mooi. Ik ga echt niet met volle maan Kryon lopen roepen in de tuin. Ik zie het meer als onderzoekt alles en behoud en het goede.
   Leven nu ook in een tijd er komt zoveel informatie vrij. En stel mij daar open voor wat niet wil zeggen dat ik gelijk ergens een aanhanger van wordt.

  52. Je weet helemaal niet wat je aan me hebt Hyper.
   Je dénkt het te weten. Valt wellicht makkelijker te absorberen dan de realiteit.

  53. Hmmm… hommelas in de zandbak he ? Ik doe er ff niet aan mee behalve te melden dat ik er niet aan mee doe .
   Mirakel , over Shambala , ik kan er echt niets van terugvinden wat ik er vroeger over had gevonden , helaas . Tijdje terug had ik nog een linkje geworpen , maar waar ? Over dit onderwerp heb ik alleen de bel horen luiden , maar geen idee waar precies de klepel hangt . Misschien komt het weer op mijn pad , als die “wereld” inderdaad zo afgescheiden is op energienivo zou het niet kloppen dat de informatie erover op straat ligt .
   Akasha kronieken daarentegen is een heel ander onderwerp . Naar mijn beste weten Is dat zogezegd een energetische databank met daarin ALLE informatie van alles en iedereen door de miljoenen jaren heen . Als je in het hoger zelf gaat ( zoals Kryon beschrijft ) kan je er als het ware op inloggen en de resonerende informatie binnenkrijgen . Zieners en “helderzienden ” gebruiken dit op verschillende nivo’s .
   Ik hoop dat je mijn versimpelde uitleg waardeert , ik hou ervan om dingen simpel en duidelijk te maken .
   Dawn , same back to you , wat jij vaak neerschrijft is voor mij zo compleet dat ik niet “cheesy “ga lopen reageren om het te bevestigen , bij deze dan even een voorschot op de toekomst .
   Ik heb trouwens al een jaar mijn televiSion niet aangesloten en ik mis het als kiespijn . Het Zionistische denken zie ik als een zielig clubje dat wederom de macht wil houden met technieken waar een groot deel van de mensen niet meer voor valt .
   Dit onrecht kwam in mijn jonge jaren in een terugkerende droom keer op keer naar voren , pisnijdig werd ik dan wakker , vastbesloten om dat zaakje ff op te lossen als ik groot was . Anyway ik heb het gevoel dat ik jou nix uit hoef te leggen wat dat betreft . Wat Guido noemt ‘je schaduw intergreren’ oftewel het accepteren en aanvaarden van je eigen fouten en eventuele donkere kant , op sjamanistisch nivo bestaat er ‘fixing your shadow’
   Door traumatische ervaring kunnen bepaalde aspecten van jezelf in de “onderwereld” terechtkomen opdat ze niet verder beschadigd raken . Later kan je ze weer met jezelf verenigen dmv bepaalde inzichten en ervaringen en vooral de wil om HEEL te worden ( all one , niet alone ) . waarom ik dit meld weet ik niet , maakt niet uit .
   Hyper , ik snap niet dat je Dawns boodschap zo uit zijn context heb kunnen halen , zoals ik het las zegt ze op een liefdevolle wijze dat je alle kracht in je hebt om uit het labyrint te komen , maar dat aanklampen op een ander een tegenovergesteld effect heeft . Het lijkt erop dat anderen meer vertrouwen in jouw kunnen en kennen hebben dan jijzelf .Kom op man , klim uit dat zelfgegraven gat en laat zien wie je werkelijk bent , masochisme en zelfmedelijden leiden tot niets . Een beetje kritiek moet je boven kunnen staan , wees je ervan bewust dat je een hele dunne lijn bewandeld door jezelf steeds zo bloot te geven , maakt niet uit , het getuigd alleen van lef en eerlijkheid . Maar wees je er van bewust dat als je je kwetsbaar voelt , het niet verstandig is om je kwetsbaar op te stellen , dat is vragen om pijn meestal .
   greetinzz to all

  54. Nou heb ik gisteren van Guido geleerd dat je sommige dingen niet moet negeren.
   In plaats daarvan moet je ze gewoon anders kiezen. Negeren heeft het effect dat het naar een collectief veld gaat dat we zelf hebben geschapen daarmee. Vandaar het idee dat ik vandaag niets wilde negeren en heb ik spontaan mijn ding geschreven. Duidelijk is nu dat ik anders had moeten kiezen dus ik zal geen ongevraagde ‘hulp/advies’ geven als men daar niet zelf om vraagt.

   Weer iets geleerd en een mens is nooit te oud om te leren. Niemand hoef verder voor mij weg te blijven, maar die beslissing ligt buiten mijzelf.

   @Cozmic
   Precies wat jij hier schrijf; ‘ het zaakje opknappen als ik groot was,’ heb daar zat voorbeelden van maar je zult ze stuk voor stuk herkennen. Heb daar nu zelfs nog last van. Het valt niet van je af te schudden. Wat dat aangaat is deze plaats niet geheel geschikt want ik besef dat de machteloosheid ook geen goed instrument is. De kinderwens heb ik noodgedwongen moeten bijstellen naar een praktischer doel.

   Wat betreft die alone, die was inderdaad All one. Kan het nu nog moeilijker bevatten omdat het alweer zo ver weg lijkt. Het onderbewuste is soms niet te vangen en als je denkt dat je iets hebt dan vliegt het alweer verder. Wat wel grappig is is dat dit een dag was voordat de ufo files uitkwamen. Alsof het een boodschap was die precies op het juiste moment kwam. Na je opmerking vraag ik mij ook af of ze niet deel uitmaken van onszelf. Zijn wij de scheppers van de werkelijkheid zoals die is?
   Als wij namelijk het kwade veld geschapen zouden hebben dan kunnen wij veel meer? Stel je nu voor dat wij door de tel U my vi sion een beeld hebben geschetst van een buitenaards wezen. Vervolgens gaat dit naar ons collectief en gaat werkelijkheid worden, zoiets… Volgens mij zijn wij namelijk tot alles in staat.
   Dan zou de onderwereld misschien ook maar een beeld zijn door ons gemaakt.
   Zijn wij collectief de scheppers van alle ‘realiteit’.
   Tis alleen maar een idee.

  55. Cozmic Tnx Man; ik weet niet hoe je het doet maar je krijgt mij uit de bagger.
   3 minuten geleden ben ik er 300% van overtuigd dat ik helemaal vast zit for ever.
   En nu 3 minuten later ben ik helemaal uit mijn zielige moeras.
   Dawn ik blokkeer nu want ik wil niet cheesy zijn.
   Maar ik moet het zijn want ik ben beperkt, dus kinderlijk genoeg bij vlagen.
   Dawn ik was er net nog van overtuigd dat je me verder de bagger in zou trappen, deed je niet thnx.
   Cozmic wat je net zei over beschadigde aspecten van het ZElf die in de schaduwwereld terecht kunnen komen Wow.
   Zoiet is het volgens mij wel. Dat is het wel volgens mij.
   Jah cheesy is wel een heel mooi treffend woord; laat het even op mé inwerken.

   Nu net in een flitsje besloten wat ik het liefst wil doen voor zover mogelijk.
   Ik heb in veel opzichten een enorme Piek en een enorme Dip.
   Zowel in intelligentie, in alles.
   VAnaf nu wil ik bewuster daar het Goede mee doen.
   Jah en er zit een deel van mij in een andere wereld volgens mij wel.
   Ben ik daar toch niet de enige in?
   Jah kinderlijk kan ik zijn, maar ook het andere uiterste.
   Kinderlijk; ‘Guido advies gevraagd’ …………….. gooi het maar in m’n pet het zal wel
   Nou jah ikke ook niet alles snappe, flabber gasted

   Ik zit een beetje met m’n cheesy kinderlijkheid opgescheept in mezelf regelmatig is wel waar, nee ik ga niet zielig meer doen, jah nog wel zielig doen als ik zin heb maar niet het zo diep voelen dat ik daar helemaal voor ga, m’n eigen zieligheid doorprikken lukt wel steeds beter, en het heeft geholpen jullie super feedback Cozmic & Dawn.

   Dawn hoe zagen ze er uit? Zijn zij een deel ook van mij? Hoe gevaarlijk kunnen ze zijn? Komen ze uit de toekomst? Zijn het die witte slanke lange doorzichtige mensen van Cosmic? Ik hoop niet dat het te eng is, ik bedoel dat je het moet weg drukken, als het na anderhalve dag al zo lang geleden lijkt. All One is voor mij hetzelfde als All Alone. Cheesy kinderlijk jah ik weet het, het alternatief is dat ik bevries in de tijd, zoiets is het wel, ik kan wel iets blokkeren amputeren maar of dat echt iets oplost ik weet niet. Ik bedoel in de zandbak kan ik toch wel mijn eigen graancirkel schetsen maken?

   ‘Iedereen’ heeft kennelijk al weer ruimschoots uitgebreid met elkaar gesproken achter de schermen behalve ik, en ik ben weer eens het derde wiel aan de wagen net als op het schoolplein vroeger, jammer jammerlijk, kinderlijk jaah, waarheid jaah. Ik doe het wel in mijn kinderlijke zandbak ‘flauwekul’ maar ik beloof plechtig dat ik er zelf niet 100% voor ga, het is maar een beschermende laag van mijzelf, een deel aspect, zorgvuldig gecultiveerd ook nog. En ik hoop dat Dr. Watt braakneigingen krijgt, kan me geen reet meer schelen. Opzouten zoals JaNee dat zo mooi kan zeggen. Ik kots ook wel eens van iemand, daar hoor je mij dan ook niet over. Ach who cares anyway; kinderlijk jaah ik weet het. Nep volwassenheid is pas erg. Kinderwensen zijn er al besproken, kinderwensen of ik die nog heb vraag ik mezelf nu, ik ben zelf m’n eigen kind, praat regelmatig met mezelf heh Dr. Watt, jah dat is waar Dr. Watt, in m’n eigen wereldje, ach gut. Ik sta overal voor l*l of ik begraaf mezelf in stilzwijgen, is weer zielig doen en kinderlijk ook, jaah ik weet het, kotsen maar.

   Op het schoolplein heb je geen prive, net als hier, dan mag je niets laten zien van jezelf want dan komen de hyena’s, verscheur me maar het is hier allemaal openbaar, ze hebben allemaal hun prive maar mijn publieke vernedering is geen probleem; kinderlijk jaah, waarheid jaah, ze praten achter m’n rug om, over gevoelige zaken, niet voor mijn oortjes bestemd maar ik krijg het toch indirect wel mee, as usual, zo moet ik leren over de dingen van de ‘volwassenen’. Dr. Watt kots maar raak, I don’t care, trek m’n ingewanden er maar uit Dr. Watt, op het openbare schoolplein mag alles.

   Deze klassieker jammert en galmt goud van oud nu over mijn radio stream

   Neil Young – Gold
   http://www.youtube.com/watch?v=Eh44QPT1mPE

  56. Quote warftrat87 2 years ago:

   “what Is This Intoxication That Pulls Us
   from Where Come All These Words That Attack Me
   incomplete Pleasures That Bewitch Me
   we Don’t Have The Right To Close These Doors Anymore ”

   Thievery Corporation – Shadows Of Ourselves
   http://www.youtube.com/watch?v=JCNUfYwYKHg

  57. Thnx Man JaNee, zit nu al uren achter elkaar kompleet dazed out naar een wit scherm te kijken en “Faithless – No Roots” te luisteren, de uitdrukking “alle moed is in mijn schoenen gezakt”; dat kan dus echt, helemaal leeg, heel dun, alsof ik kan opstijgen, helemaal leeg, shocked, flabber gasted, voel me geen man nu, helemaal niets, eigenlijk wel goed zo, “kan niks meer klaar maken is ook zo’n uitdrukking”, ik vind het eigenlijk wel best zo, ik was aardig “potent” aan het worden de laatste maanden, in verschillende opzichten, het kan me voorlopig gestolen worden, als ze zonodig moeten adopteren ze maar wat, mijn naam is haas, ik dacht altijd van het ergste wat een man kan overkomen is eunuch in dienst van de farao, het voelt eigenlijk beter dan ik dacht, man zijn is vermoeiend, bakken met energie zijn er mee gemoeid, de verschroeide aarde, geen plantjes, hoef je ook niet bang te zijn voor onkruit wieden.

   Neil Young – Thrasher
   http://www.youtube.com/watch?v=t00MXZKbW0M

  58. @Lianne,
   Ben je zo dankbaar!
   Planet Melona, dat was het, dat was de mededeling!

   Lijkt wel een persoonlijk bericht, echt niet normaal de laatste tijd.
   Ontzettend bedankt voor deze video.

  59. Als ik vlei dan meen ik het.
   Dat zal wel mijn ‘kinderlijke’ inborst zijn.
   En nee ik haat de waarheid niet, sterker nog soms spreek ik de waarheid in vol treffers.
   Dat zal pijn doen, toch staat pijn in geen verhouding tot wat ik nu voel.
   Noem het kinder lijk, een kind alleen op de wereld, dat is het ergste wat er is.
   Noem het des duivels, jah dat word ik er van.
   Noem het Zielig, jah voor mij heeft het met Soul te maken.
   Neeh ik ga geen verkeerde dingen doen, ik kan heel Sterk zijn.
   Naast kinderlijkwitheid en puurheid en onbevangen onschuld heb ik ook iets met STijl.
   Wie heeft er nog STijl?
   De manier waarop, dat is wat voor mij de Crucifix aller tijden is.
   Je mag me alles maken, recht in m’n gezicht of achter m’n rug, prima, maar doe het in STijl.
   Als het niet in Stijl gebeurt word ik lean & mean.
   Ik heb mijn Ickie Thump in tijden niet zo klein gezien.
   Mijn Ickie Thump heeft soms meer benul van de realiteit dan mijn in vlagen hoog begaafde brein.
   Liever een bobbel dan een knobbel, instinct is puur, grijze massa verdonkereMaand.
   De VMBO minner moet voelen hoe het is om minder te zijn om zo het fenomenale feminiene masculiene instinct groepsgewijs te drukken, daar kan geen VWO Think Tank tegen op,

   Nee ik heb deze film nooit gezien maar trek hem instinctmatig naar mij toe nu.
   http://www.filmrecensiepagina.nl/films-instinct.htm

   Meer cheesy voor pagina nieuws Today vandaag.

   Quote:

   ” Men behandelt ons zoals wij behandeld willen worden:
   Wij haten de waarheid
   en men verbergt haar ons;
   wij willen gevleid zijn en men vleit ons. ”

   The White Stripes – ‘Icky Thump’
   http://www.youtube.com/watch?v=5roz5-wdjBg

   Real Echt Newz; De dollar is in vrije val gegaan, brandstof en voedsel prijzen gaan sky high, Bretton Woods 2 heeft plaats gevonden onder leiding van Soros, 30% werkloosheid in Amerika voor jongeren tot en met 28.

   P.S. in tijden niet zulke ijskoude koude handen gehad, tegenwoordig meestal warme handen, zoals het vroeger was meestal, alle jezus wat ben ik razend geweest vroeger, gewoon als standaard gemoedstoestand, Voordeel nu; ik weet weer even waar ik vandaan kom.

  60. Deep Down Dawn vind ik je nog steeds lieff en wie dat moedwillig rücksichtlos beschadigt weet niet wat ie doet en heeft nog veel te leren.
   Ik ga even op oorlogspad op m’n fietsie, alsof de duvel me achterna zit, ik als minderwaardig non burger zal ze leren op het fietspad, ijs en ijskoude handen, dat is meer dan kwaadheid, jah het blijft bij gekke touren op de fiets, voor de rest geen domme dingen, dan had ik dat al veel vroeger moeten doen, über self control als het moet, dat zit er bij mij ook nog in.

  61. Lianne ,
   You picked my brain again , dit was precies de video die ik zocht , met die blote blauwe dames , lol .Gelukkig deze keer met een prettigere stem en niet die nasale vrouwenstem . Hoe doe je dat toch steeds ?
   Ik zit em nu opnieuw te kijken met een ander point of view dan een paar jaar terug , ik moet zeggen , het komt meteen al anders binnen .
   Hyper , ik ben blij dat je weer uit ‘de groppe’ bent geklommen . Ik zag een beeld voor me van jou op de fiets en ben blij dat je wat verderop woont , anders had je wel eens onder mijn bus kunnen belanden , haha . Emoties zijn rare dingen , als je ze de kans geeft om je over te laten nemen sta je als een buitenstaander met open mond toe te kijken wat ze je laten doen en denken . Wees je ervan bewust dat ze allemaal voorgeprogrammeerd zijn door bepaalde aspecten van jezelf . Zodra die aspecten onderlinge balans hebben gevonden zullen de emoties minder grip hebben en gewoon herkend worden voor wat ze zijn . Over intergreren van onze schaduwkant gesproken .
   Dawn , je zat er imo weer boven op met iets wat ik zou moeten quoten , maar kweenie hoe dat mot . Tel u my viSion/ hollywood zet met hun media blauwdrukken neer in het collectieve veld . De nazi’s waren zich daar al van bewust en speelde het via cartoons waarin de slechte wolf steeeds meer een joods uiterlijk kreeg . Het werkt allemaal op het collectief veld , hoe we buitenaardsen moeten zien , wie de goodguy is en wie de badguy is , stomme oorlogheldenfilms . De gojem valt er voor , maar zodra je er doorheen kijkt is het eigenlijk een lachertje .
   De dingen waar je denkt pijn over te hebben , hebben je wel geleid naar waar je nu bent , om het dualisme te kunnen doorbreken is het soms zaak het eerst te doorleven , de pijn en ontkenning die ermee gepaard gaan zijn uiteindelijk vanuit het hogere zelf gezien een tijdelijke illusie die na het doorleven oplost als een druppel ether .
   Ik hoop dat ik jullie niet verveel , in mijn knarretje kwam alles van de ‘Wat als theorie’ weer terug , met toegevoegde waarde van een full circle .
   cozmic greetingzz

  62. Dank , Dawn , hyper , lianne , Mirakel en iedereen
   ik heb teruggevonden wat ik kwijt was
   its beyond words
   I ll be back!!!

  63. Zo heeh Cozmic een heel genezend stukje van jouw hand zelfs waar weer heel veel goeds in zit voor mij nu ook!!
   Jij hebt draadloos kontakt want ik ben net weer helemaal boven Jan. Sjeeeez het zat ineens helemaal vol met F16 vliegtuigen in m’n buik.

   Mooi dat plaatje van mij op m’n fietsie, helemaal daas en verdoofd van de verscheurbuik gevoelens, gewoon veel oud zeer ook maarrrrr met ijzersterke wil mezelf toegesproken.
   Precies zo als jij het zegt, het oude zeer wat ik kennelijk zo graag wilde herbeleven kwam Vandaag in volle glorie 300% uit m’n verborgen schatkamer opstijgen. Identificeer jezelf niet volledig met die emotionele pijn zei ik tegen mezelf om de seconde, maar het was vroeger daar waar ik jaren zowat dagelijks mee rondliep, ik dacht dat dat gewoon was, ik miste het kennelijk of wilde het weer terug zien. Het viel me niet mee en ben rond 8 uur s’avonds bij m’n lieve ‘ex’ vriendin daas dwaas binnen gevallen, zonder aankondiging, ik had geluk, ze zag al aan m’n prik oogjes en witte weg getrokken smoeltje dat ik effe heel diep ‘in de groppe’ zat.

   Jah en dan moet ik aan 1 stuk door ratelen met mijn computer brein, over hoe het allemaal in elkaar zit volgens mijn wereldje, en vooral mezelf op een afstandje bekeken en mezelf ook betrapt op op op, jaah op van alles waar ik vaak zo kwaad op kan worden als een ander zo denkt en doet, ik mag dat wel en een ander niet, toch wel lachen gieren brullen om mezelf maar dwars door de emotie ellende heen. Toch ben ik nu boven water ontspannen en Precies zoals jij zegt Cozmic wat kunnen emoties rare dingen doen met mensen, en verborgen angsten ook wat Dawn al zei ook… Dan word ik er eerst pisnijdig om maar vaak zit er toch wel waarheid wat een ander gezegd heeft, komt hard aan maar het is niet anders.

   Jaah ik moet toch telkens om de zoveel tijd diep door mijn groten deels zelf gemaakte pijn heen anders kom ik niet helder en ontspannen zonder oogkleppen boven drijven.

   Een paar uur terug kon ik niet geloven dat ik me nu al weer zo goed zou voelen.
   Ik heb mijn “ruzie in m’n buik” dit keer omarmd als een oude kameraad die lang niet zo intensief op bezoek was geweest.
   Ik kon zelfs tranen janken in de wind op de fiets, is voor mij wel bijzonder, niet kunnen janken is veel vervelender, dan zit alles vast.

   Zo mooi over het neerzetten van een slechterik in het collectieve veld; jah ik heb mezelf betrapt op denk trucs waarmee ik dat ook regelmatig doe om oud zeer in mezelf te omzeilen. Ik heb dus af en toe iets of iemand nodig om tegen aan te kunnen trappen, dan direct spijt, ik heb gelukkig nog wel een geweten en gevoel, geen zaken psychopaat zonder gevoel en geweten.

   Voel me dan daarna wel opgelucht maar ook wel schuldig, Dawn je mag mij helemaal blauw schoppen nu want ik voel me beetje schuldig…

   En echt waar, door m’n dieptepunt heen heb ik ook iets gevonden in mezelf, iets waar ik altijd heel slordig mee om ben gegaan, durf het nauwelijks te zeggen hier, dat ik meer mens wil zijn dan ooit, niet half maar helemaal, zelfs met alles er op en er aan, maar dat is nieuw voor mij, alle begin is moeilijk.

   Peter Gabriel – Mercy Street
   http://www.youtube.com/watch?v=NX7zIypE2FE

  64. Hyper ,
   Hier op wtk heeft ooit een keer een stuk over het brein gestaan en hoe dat letterlijk uit twee helften bestaat . Ik heb je al eerder vermeld dat ik aardig wat diploma’s in touch for health / toegepaste kinesiologie heb .
   Op het moment dat je brein ‘vast’ komt te staan is de samenwerking tussen de twee hersenhelften ( los gezien van het gestalt-brein )inefficient . Je bent dan niet gek aan het worden , maar de ratio communiceert dan niet met de emotionele kant , en gedachten draaien in een cirkel . Er zijn heel simpele technieken om dat op te lossen ,pijnloos zonder je hebben en houwen te laten zien . Ik zou zeggen , ga een keer op zoek en bevrijd jezelf , geniet van de reis als je het doet . Hoe de hersenen werken in cobinatie met de emoties en de aangekoppelde meridianen , neurolympfatische- en neurovasculaire punten is werkelijk fantastisch .
   Zelf heb ik ook vaak zat hulp gezocht bij diverse alternatieve therapeuten , gewoon omdat ik het in mijn eentje niet trok , helemaal niks mis mee , ff aandacht voor jou en jou alleen . Zeer leerzaam bovendien om uit te vinden wat er in je onderbewustzijn speelt terwijl dat in je bovenkamer niet gemeld is .
   Ok ik loop nu ff verder waar mijn nest staat . tc M8

  1. @ mirakel ,
   Ja wonderlijk weet je heb vandaag net deel 1 2 en 3 gezien van Het ontwakend DNA -Kryon –
   Als ik straks klaar ben ga ik deel 4 en 5 bekijken vind het tot nu toe fascinerend.

  2. Ja ik dacht he sh*t weer een channeling, maar het komt zelfs overeen met dit artikel, de gouden engelen???? Wat bijzonder dat jij deze vanmiddag al gezien hebt? Wouw!

  1. Ja en dan heb je bepaalde ziektes in je DNA, en je kunt geen verzekering meer afsluiten. schending voor de wet op privacy!

 3. Ik was het alweer helemaal vergeten dat ik hier een reactie geplaatst had :s
  Ja, het is mijn mening en mijn gevoel 😉 Ik heb het nu niet alleen over deze dame, maar over het algemeen…

  Waarom wordt er hiervoor zoveel geld gevraagd, ja IK vind het veel…
  Ik heb er geen geld voor en voor over voor iets wat van iedereen is 😉

  Ik vraag er geen geld voor als ik iemand een Shambhala inwijding geef. Er wordt hard geroepen dat het me weer afgenomen zal worden als ik er geen geld voor vraag??
  Maar goed, dan verdienen deze mensen ook geen brood meer….

  Guido, hier heb je een stuk brood terug 😉

  1. sowieso.. Lekker energie breng je binnen…? Vertel het maar hoe het zit; de rest zit fout als het niet gaat zoals jij vindt begrijp ik? Uiterst bizarre reactie, beetje Terzijde..
   Ga gewoon lekker niet, als het VOOR JOU te duur is. Doe je met andere dingen toch ook. Zo werkt dat gewoon. Anne-Helena is voor jou toch geen brood om van te leven..?

 4. Beste Guido, voel me een beetje aangevallen door je…
  Ik heb alleen maar aangegeven dat ik het te duur vind…
  Ik val niemand aan, ken de vrouw verder niet… Ik snap het eerlijk gezegd niet…
  Ik heb het niet als negatief bedoeld…

  Je kent me verder niet.. niet iedereen kan zijn gevoelens goed verwoorden…

  Bedankt in ieder geval.

  1. Dat is niet de bedoeling Kitte! Ik ken jou ook verder niet.. Het gaat er alleen om dat het JOUW mening is, en dat het niet duur is of goedkoop, maar dat dat relatief is. Simpel. Niets meer en niet minder. En dat het je mening is, meldde je in eerste instantie niet. (zie onderaan je reactie)

   Als mensen dan gaan schamperen en roepen dat het duur IS, dan klopt dat niet. Ieder maakt voor zichzelf uit, of iets duur is of niet. (En nogmaals, ik vind het ook duur..! Maar daar gaat het hier niet om.) Laat mensen in hun waarde met het bedrag dat ze voor iets vragen. Laat mensen in hun waarde met wat ze duur vinden en wat niet duur..! Het economisch principe is zodanig, dat er gewoon minder of zelfs geen mensen gaan komen als velen het té duur vinden!!
   Als je dan de reactie van Liesbeth ziet.. ‘Gelijk heb je Kitte ,er mag zoiezo GEEN GELD voor gevraagd worden’… Dat vind ik een uiterst negatieve reactie, iedere andere mening daarmee van tafel vegend..! En dan word ik ’n beetje kriegelig.

 5. Hoi Guido, bedankt voor je reactie. Mijn bedoeling is absoluut niet negatief bedoeld… maar dat heb ik al uitgelegd in mijn vorige reactie.. en in mijn tweede reactie ook weer proberen te zeggen dat Ik het veel geld vond…. Mijn bedoeling is ook absoluut niet om hier negatieve gevoelens uit te lokken bij anderen.. geloof me ben echt de laatste die dat wilt.
  En ik doe mijn best om niet iedereen over 1 kam te scheren en probeer echt iedereen in zijn eigen waarde te laten… Maar ben helaas maar een mens en laat me soms ook meeslepen..

  Fijne dag Guido, gr Kitte

 6. Guido er mag geen geld voor gevraagd worden,dat is gewoon zo.
  Je mag er niks voor vragen,als het goed is dan GEVEN mensen
  er vanzelf iets voor terug.
  Mensen helpen tegen betaling dat vind jij logisch?

  1. Je draait mijn hele verhaal om Liesbeth..! Maakt niet uit, maar je snapt er werkelijk helemaal niets van! Ik heb het over jouw mening en mijn mening. Iets IS NIET. Iets IS, omdat jij ernaar kijkt, iets ervan vindt, enz.
   Ik vraag alleen om je uit te drukken, vanuit JEZELF. En niet te roepen, bijv.: “Als het goed is dan geven mensen”.
   Volgens mij is wat je bedoelt te zeggen: “Volgens MIJ is het goed, als mensen géven!”.

   Snap je me..? Het gaat niet over de inhoud Liesbeth, het gaat over de vorm die je kiest om jouw gevoel te verwoorden. Onderschat niet wat een verpakking (zinsopbouw, gekozen woorden, intonatie, etc. etc.) doet!!
   Welkom op de site en vooral: VEEL PLEZIER!

 7. Ik draai niks om in dit specifieke geval gaat het er dus niet om wat ik vind
  maar is het een feit dat dat niet mag ookal zou ik er iets anders over vinden.
  Ik weet ook niet hoe ik het verder uit moet leggen.
  Het is een gave die je gegeven is,om anderen te kunnen helpen maar niet voor eigen gewin mag gebruiken.Mensen (degenen die geholpen worden) geven je daarzelf iets voor terug in wat voor vorm dan ook.En nog wat; WIJ begrijpen elkaar niet…
  Anyway, geen lange tenen meer Guido je lijkt me een aardige man (vind ik)
  of ik moet me vreselijk vergissen 😉
  CIAO

  1. dus omdat ik geboren ben met de gave om tuinarchitect te zijn mag ik daar geen geld voor vragen , omfg , waar ligt de grens ? aan het eind van de maand mag ik met de wooncorporatie en nuon babbelen hoeveel ik over heb voor hun diensten ?
   Reality is a bitch , we leven niet in die ideale wereld waar de ene dienst de andere waard is , geld zit ertussenin , get real .
   hasta la vista

  2. @liesbeth
   ‘Het is een gave die je gegeven is,om anderen te kunnen helpen maar niet voor eigen gewin mag gebruiken.’

   Zal het je sterker vertellen… anders werkt het helemaal niet. Om vrij te zijn moet je loslaten ook aardse rijkdommen. Dat is overigens een van de moeilijkste dingen hier op aarde. Alles draait erom; macht= rijkdom = voortplaning dus voortbestaan van je genen.

   De natuur is aards, aards is plat in 3D. Het overstijgt zichzelf niet aangezien materie een ander bewustzijn heeft. Hang je in dit bewustzijn dan beperkt je je visie zich tot deze horizontale grens. Het is minder een kwestie van gave maar meer met gevoeligheid en het overstijgen van de verleidingen. In het verhaal van buddha zie je dat duidelijk terugkomen. Zelfs materie in de vorm van een boom boog voor zijn wezen. Omdat de materie zich aangetrokken voelde. Alles dat je loslaat komt namelijk vrijwillig terug. Willen wij het vangen en in kooitjes opsluiten dan gaat het mis.

   Dus inderdaad mensen die dit inzien die zullen begrijpen dat ze iets moeten inleveren als ze kiezen voor aardse rijkdom. Velen vallen voor deze truck en leveren heel veel in, sommige zelfs hun ziel. Ze krijgen van dit materiebewustzijn de oppervlakkige materie ervoor terug. Echter is dit platte bewustzijn loslaten best eng maar het laat je los staan van de beperktheid ervan. Als je dat eenmaal hebt ervaren dan is geen aardse rijkdom het waard dit kwijt te raken. Hoe moeilijk het hier soms ook is.

   Je ziet de ware aard van alles, je ziet hoe alles verbonden is, je ziet al dat is -de hokjes zijn verdwenen en je ziet verder dan de hiorizontale lijn. Maar de hebzucht neemt dit af en maakt blind. Daarom hebben Jezus, buddha, Ghandi en noem ze maar op afstand gedaan van de aardse verleiding. Zij vroegen hun ‘volgelingen’ geen geld, geen aardse rijkdommen, ze gaven alleen maar!

  3. Je zou je zo maar eens vreeeeselijk kunnen vergissen Liesbeth.. grrrrrr.. 🙄
   Dawn, sorry maar het is een lang kletsverhaal in mijn ogen. Daarvoor ken ik té veel mensen met écht veel geld, die zo zuiver van hart zijn, dat die absoluut niet in het door jouw geschetste plaatje passen. Verdiep je bijv. eens in Eckart Wintzen..! Weet je Dawn, dat geld heel vaak de beloning is, van ondernemers die hun hart hebben gevolgd. Wat je hier doet is JOUW vooroordeel over geld neerkwakken. Volgens mij. Sorry voor de uitdrukking. Geld is verdorie NEUTRAAL, het is wat JIJ en IK ervan maken..!!! Snap dat nou eens. En zolang jij er de intentie op legt, dat het verkeerd is, IS HET VERKEERD..!!
   Maar ‘Let it be’, in hemelsnaam.

  4. Sja dat is je eigen interpretatie Guido, ik heb ook zo eentje.
   Behoeft niet veel inzicht hoor. Wat dat aangaat heb ik hiermee ook nog problemen, dus dat maakt mij een schijnheilige maar ik geef dat ook eerlijk toe.

   Als je de geschiedenis bekijkt Guido dan is het verhaal steeds HETZELFDE.
   Noem mij 1 avatar die welvarend was in deze groote; Buddha, Jezus, Ghandi,…

   Krishnamurti himself said as much: You can have wealth or you can have enlightenment, you can NEVERr have both (Jesus also said the same thing, in a different way). For all these reasons there is a large shadow of doubt hanging over the authenticity of Tolle, best encapsulated in his overt and relentless self-promotion. (See also: The Exaggerated Claims of Eckhart Tolle)

   Dus deze zin; ‘Wat je hier doet is JOUW vooroordeel over geld neerkwakken…’ gaat niet helemaal op als je deze werkelijk(heid) begrijpt. Maar iedereen zijn eigen pad, geen probleem, ik kan het laten varen.

  5. Geld heeft toch een waarde die wij eraan toekennen, het is maar papier!!! en nikkel! Heeft toch helemaal geen waarde? Ik hoorde ook eens de opmerking, dat wanneer het geld niets waard is, kun je het ook niet opeten. Wanneer we iets met ons hart doen, denk ik dat daar geen geld tegenop (wit)gewassen zou kunnen zijn. Ik denk ook dat ieder mens graag wil doen, wat zijn of haar hart ingeeft. Ik denk dat dit misschien wel een behoefte van een mens zou kunnen zijn, ook wanneer geld niet zou bestaan.

  6. Gisterenavond bij Michael Roads geweest. Fantastische presentatie, fantastische kerel, in mijn ogen. En in de ogen van veel mensen, die er € 15,- voor over hadden om hem te zien. Waar heb je geld voor over.
   Dawn, wat je doet naar mijn idee, is je nu focussen en jezelf legitimeren, om geld als de ‘Grote Boze Wolf’ te betitelen. Terwijl geld keihard NEUTRAAL IS.
   Het afleggen van geld als ‘mantel’ begrijp ik heel goed; geld neem je niet mee, heb je nergens voor ‘nodig’. Wat ik zeg is, dat in mijn ogen, geld niets meer of minder is, dan de waar-de(waar-heid) die wij eraan toekennen. Ik probeer geen vooroordeel ‘neer te kwakken’.. Ik probeer er dus JUIST NIET over te oordelen. In navolging van Jezus, Buddha en nog zo wat van die meester. Meesterlijk, vind je niet?
   Het grote probleem met geld, naar mijn voortschrijdend inzicht, is dat het als DOEL wordt gebruikt, en steeds minder als MIDDEL. Geld KAN GEEN DOEL zijn want het IS EEN MIDDEL. Een middel om een ‘doel’ te bereiken.

  7. Iemand die nog nooit geldgebrek heeft ervaren kan m.i. niet overzien wat de rol van geld is.

  8. Dawn lieverd als je mij en Cozmic en Guido en nog een aantal hier toestaat om jouw zuinige beschermende muurtjes te verwoesten op een goede manier, dan beloof ik je dan sfweer ik je plechtig dat het loskomen van onze talenten samen tot een vloedstroom van geldelijke energie zullen lijden, kern fusie, ik ben nu zo glashelder en kijk nu tv doc ned1 over Andy Warhol en ik zie een gouden visioen, durf het te verdienen Dawn, datzelfde geldt voor mij, het zal een fantastische ervaring worden Dawn, Nu al voor mij, ik moet eerst door m’n pijntje en dan ben ik glashelder, soms duurt het 3 uur, soms 3 dagen, soms 3 minuten, je zal me niet meer herkennen als die punikende moeilijk doende schrijvert van wanhoopsstukjes, er zit nog wat anders in onze Kokonnen Dawn, gouden heelheid binnen handbereik, ik wil geen slaaf zijn zonder inhoud, wel ontzettend dienstbaar, en het zit allemaal in me, zie het potentieel in een groter verband, we zullen je laten zien wat houden van ook kan betekenen, ex gevangenen hebben een stortvloed te geven, daar moet je tegen kunnen, durf de weelde te dragen, sta het ons toe om te geven, please neem er iets van elke dag weer, maak ons blij, vreet ons op en geniet er ten diepste van, steeds dieper, omdat je het verdient…

  9. Waarachtig prachtig Hyper; wat moest ik zonder je..!! Recht door mijn hart.
   Let the sunshine in, let the sunshine in. The suuuhunshain in..

   @Lianne: indeed! Anst slaat om, kán omslaan in hebzucht. Andersom gezegd: hebzucht en egoïsme zijn een van de sublimaties van doodsangst..!

  10. Zelfs mijn ogen kunnen veranderen als ik het goud gele smachtende smaragd groen blauwe Atlantis licht aanschouw, als ik mij er mee laat doordrenken, letterlijk, letterlijk heb ik dat in relatieve onschuld 10 jaar terug 3 dagen achtereen gewoon gedaan, niemand deed dat daar, de toen nog onvervuilde paradijselijk bounty provincie van Nederland, Bonaire, ik mocht meewerken aan een project multimedia presentatie, gratis kost en inwoning, 3 dagen s’middags met alleen sportsandalen zonder sokken continu gedreven in het zoute water op m’n rug tussen de tropische vissen en de mij van de kant aanstarende leguanen, het water is daar zo zout dat ik bleef drijven zonder zwemmen, wat ik deed was NOT DONE, belachelijke wetsuit uitrustingen heb ik mogen aanschouwen vanuit mijn rebirth jezus water baaitje zonder zwemband, zonder flippers, zonder high tech rvs ventielen en multiple trimix double barrel gas flessen, dat waren de Amerikanen met overgewicht, de Duitsers met overgewicht, jonge mensen met enorme buiken en jeugd obesitas, 48 weken werken voor 7 dagen Bonaire, dat was toen al zo die USA hyper inflatie, dat stond toen nog in schril kontrast met het toenmalige luilekkerland in verNederland, ik wist niet wat ik zag,

   Mijn ogen werden anders, ik gooide het op het prikkende prikkelende bijtende reinigende zout, mijn ogen werden groter en groter en mooier en zelfs smaragd groen, vonkelend, ze kregen diepte, en ik het enige wat ik deed was non conform de sociale omgangs patronen aldaar drijven in het dode zee water dat toen nog krioelde van kleurig leven, nieuwsgierige papegaai vissen die me echt intelligent en met mededogen aankeken, geen haar op m’n hoofd om zo’n mooi dier te beschadigen, ik lust graag vis, daar niet meer, te mooi, die beestjes zijn niet dom, die beestjes hebben ontzettend veel gevoel, die beestjes kunnen ontzettend lijden ook juist bij fout misbruik van hun coulante 4d bestaan, dat heb ik gezien, jah ik heb een paar bijzondere vrouwen daar gezien, 1 kwam uit Nederland, ze was duik instructrice, ze deed knap, ze deed leuk, ze was vreselijk benard, benauwd, in werkelijkheid in de kern zeer onvriendelijk zeer veroordelend, ik heb ook een Amerikaanse vrouw daar ontmoet,

   zij was oorspronkelijk uit Libanon, haar voorouders, een huid die diep kastanje donker olijf kleurig wordt in een uurtje zon, zij was anders, ze was niet meer slank, door haar zware werk jaren lang als brandweervrouw, dat is heel normaal in Amerika toen al, ze maakte ook kunst, foto kunst o.a., ze had een studio opgebouwd met video fanatische duik motor vrienden, dikke zware goeiige hells angels met een gouden hart maar heeeeeeel zwaar maar een scherp oog afgedekt door dikke donkere spiegelende motor zonnenbrillen, jaah ze doken ook, ze waren een familie van 1 vrouw met 4 zware mannen, die ene vrouw had er zowel kinderen aan als beschermheren als zakelijke compagnons, moeder en vriendin tegelijk, moeder overste maar niet koud, warm, oozoo warm, en ze wilde mij er bij hebben, ik kon toendertijd die weelde niet makkelijk verdragen.

   ging aanpappen met zuur ex zee biologisch gefrusteerd duik les meisje 2 jaar terug uit nederland na afgestudeerd geen werk kunnen krijgen, deze knappe jonge vrouw was verwoestend aanmatigend veroordelend, indelend inschattend opkroppend vernietigend calculerend maar soepeerde de rest van mijn tijd daar grotendeels op, zo jammer, een wijze les, toen al waren die long distance amerikanen gewend om internationaal te ICQ’en, in die tijd heette dat nog zo, nu is dat meestal MSN’en geworden, toen hadden die amerikanen al dagelijks video gesprekken met alle landen van de wereld, ik mocht met haar die Libanese droom met inhoud kracht zonder gene met vuur en toch ook blussend sussend vermogen, ik durfde niet eens te video chatten met haar terug thuis, ik baal er nu nog van, ik was een bange groene nederlandse benarde gefrustreerde zeikerd die na m’n academie echt niets meer durfde, alleen maar voyafreustisch kijken hoe anderen het naar hun zin konden hebben, dat was er met mij en m’n video camera van over gebleven.

   dat is wat ik allemaal alsnog goed te maken heb, okay zij was toen 15 jaar ouder dan ik, okay nog even en ik ga uiteindelijk ook haar leeftijd bereiken, ik heb wat goed te maken alleen al vanwege die ervaring, wij Nederlanders doen NIETS met ons potentieel, dat komt omdat we met z’n allen veel te lang aan de OVERHEIDS RUIF hebben gehangen en onze gratis gasbel, alles was voor niets, we werden en masse nooit in onze wezenlijke bestaan bedreigd, dat is funest voor de prikkeling van onze basic instinct lagere heilige boontje chakra’s dat maakt ons ten diepste CORRUPT in de basis;

   ik wil genezen en dienstbaar zijn omdat dat laatste mijn wezenlijke talent is, ik ben smeer olie in wezen van top kwaliteit met finesse in de vingers en ik kan het zien ook, net als Andy Warhol z’n schilderijen toen, dat was vloeken in de toenmalige kerk, hij had een ontdekker, die zag het meteen, later was het al snel gOUD WaarD..

   Dawn bij jou heb ik steeds het Libanon Bonaire gevoel in de kern..

   Toen waren mijn ogen bijna net zo mooi aan het worden als van deze turbo opa, wie weet wat er nog mogelijk is, transformatie ten goede bestaat dat heb ik gezien, het moet nog een keer gaan lukken;

   Iggy Pop – Lust For Life
   http://www.youtube.com/watch?v=jQvUBf5l7Vw

  11. Volgens mijn simpele boerenfilosofie geldt voor geld hetzelfde als voor macht : het ligt eraan hoe je er aan komt en wat je er mee doet .Om als onernemer dik te verdienen is helemaal niet fout , bovendien kan je daarna altijd nog beslissen om het te spenderen waar je denkt dat het ten goede gebruikt kan worden . Natuurlijke leiders kunnen veel macht hebben , dat is hun gegeven in vertrouwen , zolang ze niet in de verleiding komen om die macht te misbruiken is daar helemaal nix mis mee .
   Iemand die een ‘reguliere opleiding’ heeft gedaan in een paar jaar door de staat gesponserde studententijd kan als goedslaafse pillenverkoper tussen de 100 en 150 euro per uur rekenen .
   Doe je een opleiding in je eigen tijd , met alle bijbehorende anotomie en fysiologie studies , honderden uren studietijd en duizenden euries aan cursusgeld , dan mag je voor een handje pinda’s werken omdat je vanuit je idealisme werkt ?
   Bovendien is er ook nog de marktwerking , is die 110 euro gewoon teveel poen dan komt er geen hond op af en basta , hoe simpel wil je het hebben ?

  12. Hyper ,
   in zee zwemmen kan zo ontzettend genezend werken , ik herken jouw verhaal .
   Jammer dat onze Noordzee zo’n troebele erwtensoep is , haalt het gevoel een beetje weg . In de Middelandse zee laat ik me graag uren losweken , het omsloten gevoel , contact met moeder aarde en na het duiken je voorhoofd helemaal leeg laten lopen zodat de snert weer voor je hypofiese weg is , heerlijk . Op Kreta zijn nog vrijwel verlaten stranden waar je je vijgenblad gewoon bij je handdoek kan laten liggen en je heerlijk met de elementen kan stoeien , het oergevoel weer terug kan krijgen . Do like the dolphins do .
   http://www.youtube.com/watch?v=rU_dmrwom6c&feature=related

 8. Hi, ik zag onlangs een visioen in mijn slaapkamer van het ohm teken, ik sliep niet was wakker, nu zie ik vaker visioenen maar dit had ik nog nooit gezien, wat zal het betekenen volgens u?
  Hartegroet van Virginia.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.