Advertentie

Ad Broere over ‘Geld in de bijrol’..


x

x

15 vragen over zijn nieuwe boek.

X
Interview met econoom drs. Ad Broere over

x
‘GELD IN DE BIJROL’..

x

Hallo Ad, deze week komt je nieuwe boek uit, van harte gefeliciteerd daarmee. Wij van WantToKnow zijn onder de indruk van je inspanningen om met je nieuwe boek, daadwerkelijk een krachtig statement te maken rondom de bijna verwoestende rol die geld speelt in onze huidige maatschappelijke samenleving. Een duurzame samenleving, waarin er plaats is voor ieder mens en waar ieder mens in vrijheid en zonder (overlevings-)angst kan leven, is waarschijnlijk dichterbij dan we denken.

Maar daarbij is er bijna niets goeds over geld te vertellen, op de manier waarop het nu wordt geamnipuleerd. Dat is althans ónze indruk. We hebben onder andere hierover een aantal vragen aan je, hoe je ziet dat geld naar de bijrol wordt gedirigeerd. Natuurlijk in het kader van je nieuwe boek met dezelfde thema.

 1. Hoe lang heb je aan het boek gewerkt en waren de contouren ervan meteen duidelijk?

Vanaf 2007 toen ik begon met schrijven, ben ik verzeild geraakt in een voortdurend proces van lezen, luisteren, onderzoek, gesprekken, discussies, artikelen schrijven en lezingen houden. De vijf boeken die ik tot nu toe heb geschreven zijn hiervan het gevolg. De contouren van Geld in de Bijrol waren mij duidelijk toen ik er in november 2017 aan begon. Daardoor ging het schrijven ervan vrij snel.

 1. Waar ben je tegenaan gelopen, in het kader van de realisatie van het (schrijven van het) boek?

Dat het niet meevalt om onderwerpen achterwege te laten waarvan ik intuïtief weet dat ze juist zijn, maar die door mij niet voldoende met harde bewijzen kunnen worden onderbouwd. Een voorbeeld hiervan is de greep die de macht achter de schermen via het geld uitoefent op de mensheid. Ik kan wel over de BIS Bank schrijven en over de sturende rol die hiervan uitgaat, omdat hierover voldoende bewijzen te vinden zijn. De invloed die de extreem rijken op hun beurt op de BIS hebben, is moeilijk te bewijzen. Ze schermen hun invloed vrijwel perfect af. Als je erover gaat schrijven dan loop je al snel in het mes van ‘conspiracy theorieën’. Het proces waarover ik het in de vorige vraag had gaat echter door en ik kom denk ik nog wel achter meer dingen als dat nodig is.

 1. De financiering bijvoorbeeld, heb je gedaan met crowd-funding; hoe is dat bevallen..?

De donatie-actie was fantastisch. Ik heb behalve geld zoveel steun gekregen, dat dit mij enorm heeft gemotiveerd om mijn beste been voor te zetten. Daarbij alle mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven, terug te geven, dit vertrouwen waard te zijn. De donaties hebben het mogelijk gemaakt om veel cartoons en foto’s in het boek op te kunnen nemen. Hierdoor is de soms zware kost een stuk luchtiger geworden.

 1. Welke ‘doelgroep’, zoals dat zo mooi heet, heb je voor ogen; de mensen voor wie het boek een hart onder de riem is; mensen die vrolijk worden van de herkenning van dit materiaal?

Vanzelfsprekend hoop ik dat het een hart onder de riem is voor de mensen die het boek lezen, want het boek beoogt vooral ook hoop voor de toekomst te geven. Ik schaar me niet in de rij van onheilsprofeten. Volgens mij is het mogelijk om met elkaar een omkering te bewerkstelligen. Het is daarbij van essentieel belang dat we gaan verbinden en samenwerken, in plaats van te verdelen.

Eén van de vele marionetten van de elite.. Christine Lagarde, bankier in dienst van.. Voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetaire Fonds.


Als we ons laten verdelen dan blijven we doorgaan met de macht achter de schermen in de kaart te spelen. Het zou heel mooi zijn als er veel mensen na het lezen van het boek de conclusie trekken dat we heel snel af moeten van dit financiële stelsel en van geld met geld verdienen en dat ze tegelijkertijd vrolijk worden van de gedachte aan waartoe wij zelf in staat zijn.

 1. Hoe zie je in het kort de steeds grotere rol die geld speelt in onze samenlevingen, overal in de wereld.

De steeds grotere rol die geld speelt over de hele wereld is het indirecte bewijs voor hoezeer geld wordt gebruikt als machtsinstrument door relatief weinigen om vrijwel de hele mensheid onder de duim te houden. De uitspraak van Jeroen Dijsselbloem, ex-Minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, dat hij achteraf spijt heeft van de hervormingen in Griekenland omdat het Griekse volk er onnodig zwaar onder heeft geleden, is tekenend. Niemand vraagt zich echter af wie er achter die harde hervormingspolitiek heeft gezeten.

 1. Zie je hierin een netwerk van –zoals wij ze noemen- de ‘krachten achter de schermen’, zoals bijvoorbeeld de Rothschild-familie..?

Ja, er is de macht achter de schermen. Het bestaan van de Bilderberg groep, Trilaterale Commissie, Council on Foreign Affairs etc. duiden op die macht. Zoals gezegd wordt de zichtbaarheid van hun invloed vrijwel perfect afgeschermd. Wie het geld heeft, heeft de macht. Extreem rijken hebben grote macht. Sterker, het gaat hen niet om de grootte van hun financiële vermogen, het gaat om de macht die ermee kan worden uitgeoefend.

 1. Een van de ‘Loesjes’ luidt dat geld moet rollen, maar waarom altijd naar boven? Ben je het daarmee feitelijk eens? Worden de rijken steeds rijker en (mede daardoor) de armen steeds armer..? Is dát het grote Ponzi-scheme, zoals dat heet, wat achter de geldcreatie-manipulatie zit?

In het financiële stelsel zit het zogenoemde herverdelingsmechanisme, dat op gang wordt gehouden door het fenomeen van geld met geld te verdienen. Er zijn in de wereld de relatief weinigen die geld voor zich kunnen laten werken en de velen die moeten werken voor hun geld. De opbrengst van het werk van velen wordt (flink) afgeroomd door degenen die geld voor zich laten werken. Het is niet alleen de lening waarover je rente betaalt. In alles wat je koopt, goederen en diensten, zit een aanzienlijk deel dat ‘naar boven rolt’. 

 1. De mensen die achterin je boek hun statements over geld maken, zijn allemaal mensen die bij de fundamentele om-denkers horen; zijn dit mensen die concreet werken aan een nieuwe visie op geld en alternatieven (willen) aanreiken en bestuderen?

Ja de negen mensen die in het laatste hoofdstuk aan het woord komen, zijn stuk voor stuk pioniers, die een betere, menswaardiger samenleving voorstaan. Ze hebben een unieke visie en zetten zich concreet in voor de realisatie van die visie. Ik ben blij met en trots op hun bijdrage. Hun verhalen lopen in elkaar over, waardoor het effect van het met elkaar verbinden wordt vergroot.

Ook om te laten zien dat er verschillen zijn, maar dat die niet tot verdeeldheid leiden. Dit is geheel in overeenstemming met de intentie van waaruit ik ‘Geld in de Bijrol’ heb geschreven. Er wordt ook in de overige hoofdstukken door mij geschreven over initiatieven en mensen, die zich inzetten voor een menswaardige samenleving. 

 1. Welke mensen in regeringen, overheden, de financiële wereld, zie je als ‘white angels’. Mensen die BEWUST bezig zijn om mensen bewust te maken van wat er speelt en daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zoals wellicht de oud-minister van Griekenland Varoufakis?

Het is buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk om van binnenuit het systeem te veranderen. Als de ‘white angel’ uit zijn maatschappelijke rol stapt, dan is er pas ruimte om de eigen visie te laten horen. Er zijn hiervan talrijke voorbeelden. Maar ze missen dan echter té vaak het platform, om hun visie binnen de politiek, de banken of het grote bedrijfsleven te delen of er een directe invloed op uit te oefenen. Het beste wat deze mensen te bieden hebben, is dat ze een onderbouwing geven voor de waarheid achter de leugen.

Fokke & Sukke ontdekken dat het geld en niet ZIJ in de bijrol fungeren..!
 1. Hoe ga je de geboorte van het boek vieren? Of is het wellicht meer een geboorte-traject..?

Een geboortetraject is een mooie omschrijving. Ik denk dat dit boek zijn eigen weg gaat vinden, vooral ook omdat alle donateurs in de eerste week van september een boek thuisgestuurd krijgen. Ik heb het vertrouwen dat onder de donateurs mensen zijn die na het gelezen te hebben ambassadeur voor het boek worden. De reacties van degenen die een recensie exemplaar hebben ontvangen zijn zeer hoopgevend: “Leest als een trein”, “Tot dusver zijn beste boek”, “Uitstekend boek”. Ik denk dat de uitnodigingen voor lezingen, interviews et cetera gaan komen.

 1. Zijn er al veel reacties van mensen die de aankondiging hebben gezien, zoals op Facebook?

De reacties op Linkedin en Facebook zijn haast alle verwarmend, plezierig en vertrouwenwekkend. Veel mensen zijn zeer benieuwd naar het boek.

 1. Ga je ook presentaties geven over de essentie van het boek? En zoja, wil je dat dan ook een keer voor de lezers van WantToKnow komen doen?

Ik zou heel graag een presentatie willen geven met heel veel ruimte voor gesprekken met mensen die het boek hebben gelezen en ga graag met Guido in gesprek over een goede aanpak om hieraan vorm te geven.

 1. Heeft het schrijfproces van het boek je in een nieuwe ‘mood’ gebracht om meer te gaan schrijven/publiceren? Je hebt er ongetwijfeld nu ook weer meer tijd voor.

Het proces waarover ik bij de eerste vraag sprak en waarin ik nu zo’n twaalf jaar zit, zal wat mij betreft nog wel even voortgaan. De ontwikkelingen waarover ik schrijf staan niet stil en ik vind het fijn om op mijn blog www.adbroere.nl en op WantToKnow artikelen te plaatsen, die de voortschrijdende inzichten weergeven.

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.
 1. Is er een relatie te maken met het initiatief van George van Houts en de ‘Stichting Ons Geld’..?

Die relatie was er vanaf het begin. Zowel George van Houts als Edgar Wortmann van Stichting Ons Geld hebben een plaats in ‘Geld in de Bijrol’.  Je kunt elkaar respecteren, waarderen en versterken zonder hetzelfde te doen. ‘Er zijn veel wegen die naar Rome leiden’, luidt het gezegde. Ik kan schrijven en spreken zoals ik doe, omdat ik niet deel uitmaak van een organisatie met vastomlijnde doelstellingen en een vaste structuur. In deze tijd past het heel goed om projectmatig met elkaar samen te werken voor de duur van het project op basis van gelijkwaardigheid. Voordat je het weet sluipt die verdomde piramidestructuur erin. Verbinden en creatief genereren kun je alleen vanuit vrijheid.

 1. Tot slot Ad, is er nog iets dat je kwijt wilt aan de lezers van de site? Natuurlijk gaan ze allemaal het boek bestellen 😉 maar we bedoelen eigenlijk een praktische tip om ‘geld daadwerkelijk in de bijrol’ te laten acteren..?

Geld wordt in de bijrol gezet als het een hulpmiddel is en geen product waarvoor geld wordt gevraagd. Dit omdenken van geld-heeft-waarde-in-zichzelf, naar WIJ creëren de waarde, én geld is niet meer dan een transportmiddel, is de basis voor verandering. De praktische tip is om je te richten op de mogelijkheden die we hebben om die verandering te realiseren. Het boek reikt daarvoor een aantal krachtige handvatten aan.

Wil je het boek aanschaffen? Klik op de cover voor alle info via de wanttoknow-bookshop

* * *

13 gedachten over “Ad Broere over ‘Geld in de bijrol’..

 1. De beste documentaire die ik ooit over geld heb gezien is The Secret of Oz: https://www.youtube.com/watch?v=2VauMFaHJT0&feature=share

  Het laat duidelijk het politieke proces zien van de bankiers om de Amerikaanse centrale bank in handen te krijgen. Een machtsgreep van jewelste want het gaf een particulire groep het recht op het scheppen van geld voor de overheid.

  In dit licht is ook de euro en de ECB een verkapte staatsgreep geweest. De Grieken, Ieren, Italianen en Portugezen hebben het als eerste geweten.

  1. Als het dan ook nog zo is dat de EU ontstaan is via de Bilderbergers en de Bb zijn ontstaan in ’54 naar aanleiding van het Babylonische bloedoffer wat tien jaar dáárvoor op ongeveer dezelfde plek plaatsvond en als bezegeling daarvan een obelisk is geplaatst met de beeltenis van semiramis als piek.
   Dan weet je toch genoeg?

 2. Het zijn duidelijk (voor mij) twee werelden, de ééne die van het grote manipulators, en die van de men in de street, persoonlijk nooit echt geld gebrek gekent, wel eens wat minder maar vanwege mijn opvoeding van mijn moeder vooral, vooruitziende blik, vooral geen schulden, het zekere voor het onzekere kiezen, en voor je zelf en die genen die afhankelijk van je zijn zorgen (voor de dag van morgen)
  Mijn vader was een aanhanger van de Communistische phylosophie, gaf het hemd van ze reet, nou goed, heeft altijd zijn nek uitgestoken, nooit het minste dankje hier voor gehad, zonder mijn moeder arm en berooid aan zijn einde gekomen.
  Mijn hele leven mensen tegengekomen die niet over financiele middellen beschikten maar er wel constant over spraken , dan de altijd bezig zijnde met het creéeren van geld door handel en wandel, de tegenwoordige generatie ziet niets dan plastic, dat is wat ze willen, geen réaliteit, als ik ze aanraad om wat gouden munten te kopen voor later, kijken ze me vreemd aan, en vragen kan dit dan, heb verschillende mensen geholpen bij het saneren van hun schulden, ik kan er droefig van worden, dat onbeholpen gedoe van de mensen, banken zijn onze vijand en je moet gebruik van ze maken, niet zij van ons.
  Boeken schrijven is niet meer zo lucratif als voorheen, wie leest er nog, en de media is gecontroleerd en gecensureerd, groet Jenne

 3. https://nos.nl/artikel/2249178-po-in-actie-wil-landelijk-protest-van-overheidsdiensten.html
  Mogelijk zal ik het verkeerd zien maar naar mijn mening is het onbegrijpelijk dat juist onderwijzers alle overheidsdiensten oproepen om te gaan staken.Naar mijn mening heeft dat geen zin want hoe vaak is al bewezen dat wanneer werkenden er geld bijkrijgen daar tegenover nog hogere belastingen komen te staan waardoor menigeen er meer op achteruit gaat dan vooruit?
  Het hele systeem is verrot en daarom vind ik het onbegrijpelijk dat juist het onderwijs dat niet ziet.
  Binnen alle sectoren geldt hetzelfde namelijk geef ze een klein beetje opslag en verzin gelijktijdig of verhoog gelijktijdig de belastingen zodat het lijkt of ze erop vooruit gaan maar in werkelijkheid gaan ze erop achteruit.
  Beter zou zijn dat het onderwijs zich eens druk zou maken over waar zij les in geven en zich eens afvragen of ze de kinderen niet aan het hersenspoelen zijn door instanties die alleen geld willen verdienen op scholen les te laten geven zoals banken,verzekeraars en gemeenten bijvoorbeeld.
  Ander overheidspersoneel zou zich ook eens kunnen afvragen waar zij voor staan en welke doelen zij dienen want was het laatst niet zo dat mensen in Groningen die schade hadden wat veroorzaakt is/wordt door de NAM door de politie met wapenstok werden bewerkt terwijl ze alleen maar voor hun recht opkwamen wat nodig is omdat de staat en NAM ze gewoon in de steek laten? Vandaag werd bekend dat regels van de NAM zelf (de veroorzaker van schade) het bepalen van schade en welke huizen het eerst verstevigd zouden moeten worden bijna zoniet onmogelijk maken.Welke idioot heeft bepaald dat de schadeveroorzaker zelf regels mag maken waar men zich aan zou moeten houden.Daarom denk ik dat het voor alle overheidspersoneel beter zou kunnen zijn zich eens meer af te vragen waar ze zelf mee bezig zijn en wie of wat daar van het meeste profijt heeft in plaats van alleen maar naar het geld te kijken.

  1. Sommigen zullen nu denken dat commentaar geven vanachter het scherm wel erg makkelijk is daarom draag ik graag een paar dingen aan die naar mijn mening eerst zouden moeten gebeuren.
   1.Niet alleen ambtenaren (overheidsdiensten) zouden moeten staken voor zichzelf maar samen met iedereen dus ook uit het gewone leven en bedrijfsleven voor dingen die ons allen aangaan zodat we solidariteit uitstralen.
   2. Corruptie aanpakken van bestuurders lijkt mij een goed begin.
   https://wordthettochnoggezellig.wordpress.com/2016/01/16/de-nederlandse-politiek-is-door-en-door-corrupt/ en deze om maar wat aan te dragen https://ejbron.wordpress.com/2013/10/13/de-schrikbarende-corruptie-van-bestuurders-in-nederland/
   Wanneer corruptie uitgebannen is zouden we al een heel eind zijn denk ik.
   Bedrijven die de boel besodemieteren gewoon sluiten (ook banken) en de verantwoordelijken geen geldboetes geven maar gewoon opsluiten.
   Zo zou ik nog even door kunnen gaan maar het zal toch duidelijk zijn dat te hoge werkdruk en te weinig salaris peanuts zijn vergeleken bij de echte problemen hoop ik.

  2. Arnold 2.2 :
   Corruptie, samen met chantage , is de olie die het ganse crimineel corrupt systeem doet draaien. Noch de politiek noch big business en zeker niet de “misdaad” hebben er belang bij deze uit te roeien. De selectie van kandidaten voor verantwoordelijke posten bij overheid, administratie, politie, gerecht .e.a. gebeurt op basis van de corruptie – gevoeligheid van de kandidaten in kwestie. Men moet bij manier van spreken in bad kunnen getrokken worden. Integriteit en bekwaamheid zijn onoverkomelijke hindernissen. Diegenen die er blijk van geven, hebben geen schijn van kans, als ze toch door de mazen van het net zouden glippen, worden ze binnen de kortste keren “geneutraliseerd”. Dit geldt niet alleen voor NL, maar voor alle landen van Europa. Ik zie dan ook geen kans dat deze “corruptie” wordt aangepakt. Er is ten andere bij de bevolking ook een deel dat er belang bij heeft. Er is in NL één man geweest die iets had kunnen doen bewegen, wijlen Pim Fortuyn, maar het was al gedaan nog voor hij begonnen was. Kijk naar de MH 17… een schoolvoorbeeld van corruptie bij het onderzoek en bij de “cover up”. Mijn ervaringen in België wijzen uit dat “corruptie” een quasi onuitroeibare kanker is.. een kanker die uiteindelijk leidt tot de ondergang van elke maatschappij.

  3. Sub Rosa.
   De politiek is verantwoordelijk voor alle achteruitgang wat nu in Nederland (en eigenlijk in heel Europa) plaats lijkt te hebben.Dit geeft aan dat zij onbekwaam zijn om het werk te doen wat nodig is om het land (Europa) er bovenop te helpen.
   Segers stelt plat gezegd zijn behaalde voordeeltjes voor zijn partij boven het landsbelang waarbij hij zelfs tegen zijn eigen partij ingaat want die willen die dividendbelasting afschaffing niet.Deze man heeft net als veel anderen in de coalitie en beide kamers geen ruggengraat zo lijkt het en daar maken de VVD en hun achter de schermen opererende krachten gretig ge/misbruik van.Eerder hebben we hetzelfde gezien bij de verkiezingen waar zij allerlei mooie beloften hebben gedaan om zieltjes te winnen waarna er van die beloften weinig of niets meer is over gebleven toen zij eenmaal in de kamer zitting namen.
   http://nieuwsnl.org/wereld/2018/08/25/303110-segers-zal-kabinet-niet-laten-vallen-over-dividendbelasting.html
   Nou wil ik niet zeggen dat de val van het kabinet de oplossing zou zijn maar in ieder geval zou het voor velen een lichte opluchting teweeg kunnen brengen omdat dan dat VVD beleid stopt waar alleen maar de rijken van profiteren ten koste van de minderbedeelden.
   Volgend probleem is dat bij andere eventuele verkiezingen niemand weet waar hij of zij voor stemmen zal omdat ze beloftes doen tijdens verkiezingscampagnes maar niet uitvoeren wanneer ze eenmaal gekozen zijn.(uitzondering is de VVD die ook niet hun beloftes nakomen maar waarvan wel duidelijk is wie zij dienen).
   Echte problemen worden kennelijk niet herkent door de overige partijen laat staan dat zij die benoemen of er iets aan doen.Wat zij wel doen is de eigen bevolking steeds meer onderdrukken en verplichtingen opleggen waarbij tegelijkertijd rechten afgenomen worden.Dit werkt evengoed in het voordeel van de krachten achter de schermen en betekend naar mijn mening dan ook dat de gehele politiek alleen maar de belangen van hen achter de schermen dient en niet het landsbelang waardoor we steeds verder op een dictatuur zijn gaan lijken.

  4. Nu kwam ik een iets ouder artikel tegen dat de smoes van Rutte onderuit haalt dat dividendbelasting afschaffing nodig zou zijn omdat het werk aan mensen zou geven.
   Zelfs de telegraaf lijkt daar ook achter gekomen te zijn wat toch ook iets betekend.
   https://www.businessinsider.nl/unilever-akzonobel-philips-en-shell-steeds-minder-belangrijk-voor-economie-dus-waarom-dividendbelasting-afschaffen/
   In tegendeel van wat Rutte beweerd blijken multinationals in Nederland juist enorm veel mensen ontslagen te hebben uitgezonderd Shell die redelijk stabiel is.
   https://nos.nl/artikel/2236763-shell-ontwijkt-miljarden-aan-dividendbelasting-via-jersey.html
   De afgelopen 13 jaar (2005-2018) zou dat de schatkist al 7 miljard hebben gekost met medeweten van de belastingdienst.
   Een hoogleraar belastingrecht die deze deal met de belastingdienst heeft onderzocht,zegt tegen Trouw dat de fiscus zeer waarschijnlijk in strijd met de wet handelt.
   Eigenlijk zouden we al ons belastinggeld moeten terug eisen en geen belasting meer betalen tot ze hun zaken bij de belastingdienst op orde hebben is mijn mening.

  5. Nadat Engelse beleggers eerder al gezegd hebben dat de dividendbelasting afschaffing daar geen onderwerp van gesprek is haken ook Amerikaanse bedrijven in Nederland af.
   https://nos.nl/artikel/2249419-amerikaanse-bedrijven-in-nederland-tegen-afschaffen-dividendbelasting.html frapant is dat zij al vrijgesteld waren op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.Hoe kan dat allemaal en is dat gewoon legaal?
   Betalen op den duur niet alleen nog de gewone burgers en het MKB voor deze luxe van anderen?
   https://nos.nl/artikel/2249401-rutte-over-witwaszaak-ing-buitengewoon-ernstig.html
   Ook hier vraag ik me dan af wat Rutte bij die gesprekken allemaal bespreekt want laten we eerlijk zijn zowel ING als Rutte doen alles om de aandeelhouders te plezieren en die boete zal uiteindelijk ook door de klanten en/of belastingbetalers betaald worden vrees ik.
   Vooral het feit dat de mogelijkheid bestaat dat terroristen gebruik kunnen hebben gemaakt van deze blunder kunnen ze toch niet afdoen met alleen een geldboete?
   Hoopte het OM misschien dat het met een sisser zou aflopen wanneer zij en niet een rechter de straf hoeft te bepalen? Het zou niet de eerste keer zijn dat het lijkt of het OM hoge lieden de hand boven het hoofd probeert te houden.Denk hierbij aan de aanschaf van politie auto,s bv en de afhandeling daarvan door het OM.

 4. Dank je wel Rothschilds, dank je wel coöperaties, dank je wel grote vogel bisbisbis, waar iedereen zo bang voor is. Als ze niet bestonden, waren we nu allemaal weggevaagd van de aardbodem! Zie Simon Parkes op zijn verjaardag: https://www.youtube.com/watch?v=8YpFFclHbZ8 25min.
  Thank you for the ride and good bye! Dank je wel voor het boek en het mooi kaartje beste broere.
  Ieder geval, goede mensen en ik willen een kom-one oprichten maar dan zonder geld! Voor iedereen die de hoop even heeft verloren of die wil helpen, natuurlijk leven en zonder telefoon. Het is echt niet nieuw, denk maar aan de vele kloosters of aan iedereen die vrije willigers arbeid doet. Hartenwerk.

 5. Wat ik net heb gehoord! Het banksysteem is nagemaakt van onze herinneringsbank! Het heeft te maken met ons bewustzijn. Omdat het niet het echte, zuivere is, worden we geld verslaafd , meer, meer, nog meer. Doreen haalt waarheid uit Hebreeuwse woorden, wat eigenlijk een oude Ierse taal is. De video is 5 jaar oud, maar de banken moeten om, willen we vooruit. https://www.youtube.com/watch?v=7VXX3UbQ4d0 [The IRISH are the real ISRAELITES, the HEBREW language was an Ancient IRISH Language . The Council of Nicea in 325 stole Irish History and pretended that it all began in the EAST, it did not it happened in the WEST. It was the IRISH who wandered in the Desert as they returned to Ireland, the evidence is there, they had sought refuge in EGYPT when the flood happened. Prof. John Mack was a dear friend, he was staying with me when he was killed. The VATICAN took control of Ireland and all the information as to who the Irish are and what Ireland is has been hidden. Thank you for opening people’s minds to the TRUTH. I could share information with you.]Dit zei Veronica Keen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.