Advertentie

Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december!


x

Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december!

x

Channeling van Aartsengel Michaël over 21 december 2012

door Katarina Karanika,The Children of Love (thechildrenoflove.org) .

I.s.m. en bewerkt door Petra Maartense / Happy View (www.happyview.info).

x
Inleiding Petra Maartense
:

Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december!

Petra Maartense tijdens de presentatie van haar boek. (klik voor link)

“Het is een dag om te vieren, om te dansen en te mediteren, 21 december. Om het nieuwe Tijdperk te verwelkomen! Op dit moment hoor je nog allerlei mensen zich vertwijfeld afvragen of het waar is dat de wereld vergaat op 21 december. Nee, lieve mensen. De wereld vergaat niet. Dat de Maya-kalender afloopt, klopt. Dat duidt het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk, waarin we overgaan naar een hoger bewustzijn.
Een nieuw tijdperk, het Gouden Tijdperk, het tijdperk van de Eenheid. Eenheidsbewustzijn, daar gaat het om. We gaan de dualiteit, de afgescheidenheid verlaten. We worden één met onszelf, ons Hogere Zelf, het Goddelijke. En we zullen meer en meer Eenheid ervaren met elkaar, met de natuur, in de wereld. De sluiers van de afgescheidenheid verdwijnen. We gaan de Eenheid ervaren. Dat is een unieke ervaring!

De nieuwe wereld zal geleidelijk aan vorm krijgen. Oude structuren zullen verdwijnen, iets nieuws komt ervoor in de plaats. Dat gebeurt op elk terrein, economisch, educatief, politiek, noem maar op. Ook in ons persoonlijk leven, in onze relaties bijvoorbeeld zal veel veranderen. Iedereen heeft de mogelijkheid over te stappen naar het nieuwe bewustzijnsniveau, maar het staat een ieder vrij daarvoor te kiezen. Want het is een keuze voor een heel proces. Sommigen hebben hem al gemaakt, anderen zijn hier nog lang niet aan toe.

We worden geacht dat vooral te respecteren van elkaar en iedereen vrij te laten z’n eigen pad te volgen. Richt je vooral op jezelf, op je eigen ontwikkeling, het afrekenen met oude patronen, probeer zoveel mogelijk vanuit je hart aanwezig te zijn. Want vanuit je hart ervaar je de eenheid met je Hogere Zelf en dat is wat de Eenheid bewerkstelligt. Leef vanuit je hart, blijf in je eigen kracht door in Liefde en Licht aanwezig te zijn. En geniet van de geweldige instroom van energie op dit moment! Voed je ermee, laat het door je heen stromen, wees Licht en Liefde! Dan reik ik je nu graag een channeling van Katarina Karanika aan. Hierin legt aartsengel Michaël ons uit wat we kunnen verwachten op 21 december, hoe de aanloop is geweest en hoe het er na 21 december uit zal zien en wat het belang is van het vieren van deze dag.”

 

21 december 2012;

De wisseling van de tijdperken

 x

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De magische datum 21 december 2012 waarop jullie heel lang hebben gewacht, nadert. De cyclus van 26.000 jaar is afgerond maar tegelijkertijd is ook de grotere planetaire cyclus van 104.000 jaar aan zijn einde. En dat is wat deze datum zo bijzonder maakt. Het einde van de grote cyclus schept de juiste planetaire voorwaarden zowel voor dit zonnestelsel en dit melkwegstelsel als voor alle anderen om grote veranderingen mogelijk te maken. De kosmos, Alles Wat Is, kent geen oordelen en geen onderscheid tussen goed en slecht, tussen begin en einde. Het einde van een cyclus maakt veranderingen mogelijk die kunnen leiden tot de geboorte van een nieuw tijdperk, die een hogere evolutiefase inleidt, maar ook kan leiden tot vernietiging, die op haar beurt weer de geboorte van een nieuwe fase mogelijk maakt.

Jullie zien, lieve vrienden, dat het einde van deze grote cyclus de mogelijkheid voor jullie planeet in zich draagt van vernietiging en vervolgens een nieuw cyclus of van evolutie naar een hogere dimensie met behoud van de fysieke vorm. Jullie, children of love, Godskinderen, hebben altijd de keuze welke richting de verandering zal gaan. Oorspronkelijk waren jullie van plan samen met het Aardewezen, jullie Moeder Aarde, zoals bij de vorige 104.000-jarige cyclus gebeurde om de planeet voor een groot deel te vernietigen en degenen die over zouden blijven, zouden een nieuw cyclus van dualiteit beginnen gebaseerd op de ervaringen van de huidige dualistische situatie. Een dergelijke beslissing droeg de mogelijkheid in zich om het dualistische denken verder te exploreren, zowel door oude als nieuwe zielen. We verzekeren jullie dat er ook vele kandidaten uit andere sterrenstelsels en melkwegstelsels zich hadden aangemeld om op de nieuwe aarde te incarneren en ervaringen in de derde dimensie op te doen.

In dat oude scenario zouden degenen onder de mensheid die reeds verlichting hadden bereikt de rol van engelen op zich nemen om de nieuwe bewoners te dienen en te begeleiden. De beslissing was niet unaniem. Er waren toch veel zielen die graag in het fysieke lichaam naar de vijfde dimensie wilden ascenderen omdat dit een bijzondere ervaring is. De Tweede Wereld Oorlog gaf de doorslag. Jullie broeder, de gehate en gevreesde Adolf Hitler, een oude en hoog ontwikkelde ziel, nam de rol op zich van de dictator en met zijn racistische wandaden hield hij jullie een spiegel voor, waarin jullie konden zien waar de afscheiding, de dualiteit, toe kon leiden. Toen namen jullie unaniem de beslissing om niet meer te willen experimenteren met dualiteit. Het verlangen naar Eenheid, verbroedering, respect en onvoorwaardelijke liefde welde heftig op.

‘Unity consciousness’

Vanaf dat moment begonen de voorbereidingen op 21 december 2012. De tijdspanne was kort. Er moest veel gebeuren in zeer korte tijd. Vanuit verschillende sterren en melkwegstelsels kwam hulp. Het is een nog nooit eerder gekend experiment. Meester Sananda, jullie geliefde Jezus, bracht tweeduizend jaar geleden het Christusbewustzijn op aarde. Het Christusbewustzijn is in feite het Eenheidsbewustzijn dat de vijfde dimensie kenmerkt.
Onze broeder Sananda nam op zich om het hele experiment van fysieke ascensie te coördineren en alle aanwezige hulp in te zetten. Het Christusbewustzijn was niet nieuw voor de planeet. In het oude Lemurië waren ze vertrouwd met het Christusbewustzijn dat via hun emigratie naar verschillende delen van de aarde verspreid werd en verschillende religies en mysteriescholen deed oprijzen.

De Christus heeft het Bewustzijn van de onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid op aarde gebracht en via zijn discipelen verspreid. Het voorbereidende werk van onze geliefde Sananda zal nu opbloeien en over de nieuwe aarde heersen. Het Nieuw Tijdperk zal het tijdperk van onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk respect, samenwerking, gelijkwaardigheid, overvloed, vreugde en vrede zijn. Het Christusveld zal in de loop der tijd alle andere velden transmuteren en niets dat niet met het de Eenheid resoneert zal overblijven. Hoe lang dit proces van verankering van de nieuwe Aarde zal duren hangt van jullie af. Vergeet niet dat tijd geen rol speelt buiten de derde dimensie.

De datum 21 december 2012 is afkomstig uit oude berekeningen van Wijzen afkomstig uit het Oude Lemuria die de kennis bezaten omtrent de bewegingen van de planeten binnen het zonnestelsel en de bewegingen van het zonnestelsel in de Melkweg. Die datum is niet het enige moment waarop de overgang plaatsvindt. Vanaf het jaar 2000 is deze zich aan het installeren. In de tussenliggende periode zijn diverse momenten van gunstige planetaire omstandigheden geweest waarop de overgang sprongen heeft gemaakt.

Jullie bewustzijn zoals het nu functioneert heeft het ceremoniële aspect nodig als focus en emotie om iets tot zich door te laten dringen. Op deze behoefte van het bewustzijn zijn alle vormen van inwijding, gebeden, de leraren of guru’s afgestemd. Jullie bewustzijn heeft een focus nodig en die focus moet sterke emoties kunnen genereren. Die focus en emotie planten samen de boodschap in het persoonlijke en collectief onbewuste.

Begin nu niet met oordelen, broeders en zusters.
Aanvaard dit feit, deze behoefte en vervul haar. Maak van 21 december 2012 een groot evenement. Wat jullie georganiseerd hadden voor het nieuwe millennium kan door het vieren van het nieuwe Tijdperk overtroffen worden. Bedenk dat een keer in de 104.000 jaar een dergelijke kans tot verandering van tijdperk mogelijk is. Vier het feit dat jullie gekozen hebben voor het vestigen van het paradijs op aarde. Vier het feit dat de Christus wedergeboren wordt; wees dankbaar, vreugdevol en volledig open om de Christus te ontvangen. Het moment is gekomen dat jullie de woorden van de historische Christus kunnen uitspreken: De Vader en ik zijn Een. Dat is de Eenheid, broeders en zusters: Ik ben meZelf of ik en mijn Hogere Zelf zijn Een. Formuleer je eigen teksten en laat die woorden tot ieder cel van je lichaam doordringen.

“Of je er nu in gelooft of niet, je Lichtkant was er altijd al, is er steeds, en zal er altijd zijn. Alleen JIJ bepaalt of je je Lichtkant ervaart of niet. Het is onze Lichtkant die ons voortstuwt, maar tegen ongeloof of doodzwijgen kan zij niet op. Materie is zwaar. Vooral psychische materie kent diepe groeven en patronen. Dus weer zullen we in onze lichthelft mòeten geloven. En moeten geloven in de volkomen eenheid waarmee onze lichtkant het contact onderhoudt met de levende Bron”

Roep degenen die gelijkgestemd zijn bij elkaar en vier gezamenlijk dit symbolische moment. Hoe meer mensen samenkomen hoe groter het veld dat jullie creëren. Hoe groter het veld van Eenheid en Liefde, hoe sneller het proces van het neerzetten van de nieuwe tijd zal verlopen. Breng gelijkgestemden bij elkaar en laat deze dag de eerste dag van de nieuwe tijd zijn. Laat de viering alle elementen van de Eenheid zichtbaar maken: samenwerking, verbinding vanuit het Zelf en niet vanuit het ego, vreugde, dankbaarheid, respect voor alles en iedereen, eenheid in diversiteit en geef deze dag tevens een ceremonieel deel. Dat kan meditatie, gebed, geleid door mensen van verschillende religies zijn, zang, dans en een ceremoniële inwijding voor degenen die het wensen.

Lieverds, de dag op zichzelf is een inwijding, maar het bewustzijn heeft een moment van intens focus en onvoorwaardelijk geloof nodig om bewust te kiezen voor ascensie. Vergeet niet, broeders en zusters dat in het fysieke lichaam ascenderen een bewuste, weloverwogen keuze moet zijn. De nieuwe Tijd en het werken aan het verankeren van de Eenheid vereist bepaalde rigoureuze veranderingen van leefstijl en van Zijn. Dat heeft consequenties voor de naaste omgeving en het fysieke lichaam zal bij velen veel ongemakken vertonen terwijl het proces van zuivering aan de gang is. Deze consequenties kun je als een zegen beschouwen maar ook als iets dat angst en veel ongemak met zich meebrengt. Aan jullie de keuze.

Verwacht niet dat iedereen zal begrijpen hoe belangrijk deze datum is. Nog vele broeders en zusters hebben geen idee wat er gaande is en willen het ook niet weten. Respecteer hun zijn. Stap niet in de valkuil van arrogantie door hen te proberen te bekeren. Richt je op degenen die met jouw gedachten resoneren. De rest zal omhoog getrokken worden als de frequenties nog hoger worden en velen zullen er ook voor kiezen om hun lichaam te verlaten.

Verwacht geen zichtbare veranderingen de dagen en maanden na 21 december 2012. De veranderingen die nu gaande zijn zullen zich na die datum nog sterker en sneller voltooien. Voor degenen die hun ogen blijven sluiten zullen de veranderingen grote zorgen en angst baren. De structuur van de samenleving zal geleidelijk veranderen. Educatie, politiek en economie zullen de komende 10 jaar zichtbare veranderingen ondergaan; veranderingen die niet over het hoofd gezien kunnen worden. Maar hoe deze veranderingen gewaardeerd zullen worden is afhankelijk van het bewustzijn van ieder individu. Maak je geen zorgen over de broeders en zusters, die in angst, teleurstelling en woede leven. Richt je op je persoonlijke proces en zorg dat je je licht naar buiten kunt stralen.

De komende tijd zullen jullie meer informatie door verschillende kanalen doorkrijgen. Blijf onze informatie volgen, lieve broeders en zusters, children of love. Begin alvast jezelf op deze dag voor te bereiden en vraag onze hulp op elk moment. We houden onvoorwaardelijk van jullie en verheugen ons op ons weerzien.

Ik ben

Michael

* * *

Op de website thechildrenoflove.org vind je een serie ‘oplossen van de karmische patronen’, die bij kunnen dragen aan je proces naar het Eenheidsbewustzijn. Karmische patronen waren instrumenten van de dualiteit. We hebben ze niet meer nodig in de Eenheid. Je kunt er dus voor kiezen om ze los te laten. Maar let wel: het is een keuze met gevolgen… Je komt in een stroomversnelling terecht! Hier vind je alvast een introductie-youtube van Michaël (Via Katerina) op het loslaten van de karmische patronen: HIER

 

 

12 gedachten over “Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december!

  1. Hoi Nol.

   Je spreekt toch wel voor jezelf? want als je zegt niemand dan zeg je eigenlijk, alles wat ik niet weet weet een ander ook niet!
   En dus weet niemand volgens jou dan ook iets van de toekomst af.
   Ik weet zeker hoe mijn toekomst eruit gaat zien en hoe ik die vorm heb gegeven in de geest.
   Laat al je overtuigingen los en er zal ruimte komen voor nieuwe inzichten en waarheden.
   Maar ik kan je wel alvast vertellen dat je binnen een paar weken antwoord hebt op 90 procent van al je vragen, en je zal dan ook zien wat je eigen rol is geweest in het geheel, alles zal je worden onthult!
   En vanaf die dag zal alles anders zijn.

  2. lex, drink es een wijntje ipv wijnazijn.
   wat er niet ingaat hoeft er ook niet uit.

  3. Hoe weet jij dat Lex?
   God zij dank weten wij wel beter.
   Je moet ook niet ‘geloven’ maar ‘Weten!’.
   Meditatie is de sleutel.

   Beterschap,
   Willem

  4. Grappig dat iedereen zo oordeelt over iedereen terwijl hier advies over wordt gegeven in het bovenstaande stuk zie:

   “Verwacht niet dat iedereen zal begrijpen hoe belangrijk deze datum is. Nog vele broeders en zusters hebben geen idee wat er gaande is en willen het ook niet weten. Respecteer hun zijn. Stap niet in de valkuil van arrogantie door hen te proberen te bekeren. Richt je op degenen die met jouw gedachten resoneren.”

 1. “In de stilte hoor je alles” zelf weet ik hoe waar dit is, daarom voeg ik dit gedicht toe, aan dit prachtige artikel van Petra, wat in 2011 tot mij kwam vanuit die stilte:

  Als het geloof is over gegaan is in weten
  dan weet je dat de wereld om ons heen een illusie is
  en tevens dat we zelf die illusie scheppen
  dan weet je dat alles Goddelijke kracht is
  dat iedereen zich hiermee kan verbinden
  en dat deze verbintenis NU en eeuwig is.

  Als dit inzicht is verkregen
  overheerst dankbaarheid en vreugde
  evenals Vrijheid, Vrede en Harmonie
  deze innerlijke kracht zorgt voor Liefdevolle
  wijsheid, doorspekt met humor en positiviteit.

  Nu weten wij dat alles ontstaat uit overvloed
  en dat schaarste gecreëerd wordt
  door mensen nog verbonden aan
  onwetendheid en angst, want
  schaarste ontstaat als je verlangt
  naar iets wat er niet is
  en overvloed is overal om ons heen aanwezig.

  Het Universum wil ons alles geven
  we zoeken het Geluk in de verkeerde hoek
  terwijl het voor het grijpen ligt, want
  er is genoeg voor ieders behoefte
  we werpen onze blik te ver vooruit
  we dwalen af van wie we zijn .

  Het lijkt net of de buitenwereld met alles
  wat er plaatsvind het belangrijkste is
  voor ons menszijn
  maar toch komt daar onze onzekerheid
  negativiteit en angst vandaan.

  Ons is niet bijgebracht waar we
  echte innerlijke vrede kunnen vinden
  we vinden dit alleen als we
  durven luisteren naar wat binnen
  in ons leeft.
  Luisteren in alle eerlijkheid
  en met overgave.

  We hoeven dan niet meer mee te gaan
  met de buitenwereld, hoeven niet meer
  in te gaan op wat niet bij ons past.

  In onze eigen grootsheid ondervinden
  we de werkelijkheid;
  de volle rijkdom in ons hart; ons weten
  In de verborgen stilte hebben we
  onze kern gevonden
  daar waar de illusie ons niet meer raakt.

  Alice,

  Momenteel lees ik ook een boek met boodschappen van Aartsengel Michaël, “De toekomst is Nu”, Gechanneld door Ronna Herman. Heel inspirerend om te lezen en zeker passend bij deze tijd nu we over gaan naar een ander Tijdperk, waarbij het oude paradigma zal verdwijnen. Kijk om je heen, religie, onderwijs, politiek, reguliere geneeskunde en het financiele stelsel het rammelt aan alle kanten. Het is de hoogste tijd.

 2. Wanted , dead or alive :
  De verschillende Aartsengelen:
  Ariël
  Jeremiël
  Raphaël
  Azraël
  Jophiël
  Raziël
  Chamuël
  Metatron
  Sandalphon
  Gabriël
  Michaël
  Uriël
  Haniël
  Raguël
  Zadkiël

  1. Pa Rinus en Pa Tries, ik noem dat vrijwillige gemakzuchtige ghetto vorming, gatver, misselijke zelf voldaanheid van ons kent ons, zoals Marcel al aangeeft, de oudjes moeten de jonkies juist Nu een por geven, wij oudjes zitten door onze ouders dichter op de herinnering van de jaren 30 voorbereiding op wo2, de geschiedenis herhaalt zich, we moeten ze Nu bij deze actuele examen eindtijd les krijgen, op alle mogelijke manieren, waar sta je voor, niet waar staar je naar, geen kluitjes vorming van volgevreten arrogante varkens sterren spaarders en staarders en geen doelloos pré pensionado gelanterfanter in de essent ruimte.. Het is weer Neurenberg tijd.. samen in de nEuro gemene gemeenschap op weg naar de ‘fiscale’ klif zoals onze leider OPapa vandaag dreigend heeft afgekondigd op live tv tijdens een onderbreking van z’n zoveelste pierewaaier palmen vakantie van het afgelopen jaar. Waar kies jij voor, met een s of zonder een s van valse veiligheids voorwendselen

   zonder s

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/feest-het-nieuwe-tijdperk-gaat-in-op-21-december/comment-page-1/#comment-96930

   met s

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/feest-het-nieuwe-tijdperk-gaat-in-op-21-december/comment-page-1/#comment-96930

 3. Het is mij gelukt, het hoger bewustzijnsniveau, ontwikkeld door omstandigheden, onbedoeld, ging vanzelf! Het nieuwe tijdperk is de terugkeer naar de ijstijd, maar daarvoor moeten natuur en mens wel in balans zijn! Dus alles wat niet klopt wordt kloppend gemaakt in uiteindelijk razendtempo!! Let op het hoge aantal echtscheidingen, relatiebreuken… de mens was net als de natuur van slag! Maar nu keert het tij. We worden gelukkig!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.