Advertentie

Transitie 21 december 2012 – Nu komt het er op aan…


x

Transitie 21 december 2012  Nu komt het er op aan ……

2012 © Dineke Jongepier-Rijskamp  9 december 2012

x

Nog luttele dagen zijn we verwijderd van de magische datum 21 december 2012. Hoe zal deze dag bij ons overkomen. Velen spreken geruststellende woorden en gaan er van uit dat deze dag weinig verschil zal gaan maken met alle andere dagen van deze maand, behalve dat een mogelijk energetisch proces ons mensen en de aarde zal beïnvloeden en ons naadloos naar een nieuwe tijd zal loodsen.

Dineke Jongepier-Rijskamp

In mijn praktijk meet ik via mijn gave van Radiësthesie een deel van de energetische frequenties, waar voor zover mij bekend nog geen hoogwaardige apparatuur voor beschikbaar is. Deze frequenties zijn zo ragfijn, maar verschaffen wel toegang tot de schatkamer van  waar alle informatie over de aarde en haar bewoners ligt opgeslagen.

Deze schatkamer wordt uiteraard bewaakt door hoge entiteiten en zij laten alleen die informatie voor ons toe, die op een bepaald tijdsmoment correspondeert met het bewustzijn van ons mensen. Ik heb uit deze schatkamer de afgelopen 30 jaar informatie mogen downloaden om de mensen die mij consulteerden een richting te geven in hun levensproces. Iedereen krijgt tot een bepaald niveau informatie dat gekoppeld is aan het niveau van bewustzijnsontwikkeling gemeten vanuit een spiritueel oogpunt.

Een van de belangrijkste voorwaarden om uit deze bron te mogen putten hangt samen met het onderscheidingsvermogen dat een medium heeft ontwikkeld. Alleen met een juist onderscheidingsvermogen kan te allen tijde gecheckt worden of informatie vanuit de ongeziene werelden uit een juiste lichtbron komt, of dat bepaalde informatie aangekleed wordt met mooie zoet veinzende woorden waarbij de ontvanger van dergelijke informatie volledig wordt misleid door donkere krachten, die de mens trachten af te houden van hun spirituele groei.

Het is bekend dat in de laatste der dagen velen gaan roepen hen te volgen of hun informatie te volgen, om het werkelijk beeld van hetgeen op ons af komt te bagatelliseren of te verduisteren. De komende dagen zullen we steeds meer overstelpt worden met informatie, welke ons mogelijk in de war kan gaan brengen. Nu komt het erop aan om heel goed bij je eigen kern te blijven en je niet te laten meeslepen in allerlei uitnodigingen om de 21ste december ver van huis door te brengen. Nu komt het er ook op aan, onderscheidingsvermogen te hebben tussen zuiverheid en manipulatie der dingen. Ik ben zeker bezorgd over het feit dat velen de op handen zijnde transitie af doen als een spel of het zelfs negeren.

Zij die kennis hebben over de Maya’s weten dat dit volk een absoluut betrouwbare en wiskundig onderbouwde kijk hadden op hetgeen op 21 december 2012 zou gaan gebeuren. Ook vanuit andere bronnen weten wij dat er veel geschreven is over deze tijd.  Tot mijn verbazing kreeg ik tot eind oktober geen informatie over 21 december 2012 – Blijkbaar was de tijd op dat moment nog niet rijp om relevante informatie te geven. Vanaf half november opent zich een veld van informatie voor mij, waar ik mag aan deelnemen.

Ik constateer het volgende:
Iedereen die zich enigszins bewust is van en luistert naar zijn/haar eigen geweten en over zijn/haar handelen een rustig gevoel over krijgt, gaat mee in de transitie naar de 5e dimensie, welke haar beslag krijgt rond 21 december 2012. Gelukkig heeft dit alles niets maar dan ook niets met religiositeit te maken. Religiositeit is een vorm van een betere afstemming krijgen met het geweten. Iedereen die met een zuivere intentie zijn levenspad bewandelt, wordt getransformeerd.

Ik meet, dat nu al steeds meer mensen affiniteit hebben met hun nieuwe dimensie en blijkbaar worden van deze mensen de celstructuur zodanig op dit moment veranderd, dat lichtenergie daar deel van gaat uitmaken. Ik meet vervolgens dat na 25 december iedereen die dan meegaat in deze nieuwe energie van de aarde – helderziend gaat worden en zelfs een ander groter scala van paranormale gaven, dan heel gewoon schijnen te zijn. Ik meet ook, en dat doe ik niet zomaar, want al mijn metingen check ik vele malen, dat we ná 25 december als reeds (gedeeltelijk) getransformeerde mensen* minder vermoeid zullen zijn.

Dit gegeven werd pas begin december vrijgegeven om te mogen weten. Op 8 december werd het luik van informatie weer een stukje verder geopend en kon ik de informatie meten, dat:
*ons eetpatroon wordt gewijzigd –
*aankopen worden geblokkeerd en
*elektriciteit uitvalt.
Nu komt het er op aan hoe dit te interpreteren. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze informatie manifest wordt na 25 december a.s., maar als tot nu toe al mijn verifieerbare  informatie klopt, dan is een appèl naar alert zijn, zeker niet misplaatst. Vergeet niet dat de aarde alle duisternis van zich zal afschudden en dat donkere krachten haar transitie trachten te belemmeren.

De krachten die duizenden jaren onze planeet in haar greep hebben gehouden en nu weten dat ze ontmaskerd worden, zullen deze shift proberen te beïnvloeden. We kunnen mogelijk de komende weken en misschien wel tot ver in 2013 een heftige strijd verwachten doordat de ons tot dan toe overheersende krachten, de Illuminati  er alles aan zullen doen om hun macht over de aarde en ons mensen te continueren.  Kijk eens naar hetgeen ‘The High Council of Sirius’ via Patricia Cori ons mededeelt over de op handen zijnde transformatie:

Patricia Cori

Never forget, however, that it is the light amongst you – that light which passes from heart to heart – that shines the way of your evolution. You are sparks of creation, the brilliance of All That Is. It is the love within you and your trust in the purpose of all creation that liberates you from ever doubting the meaning or the outcome of existence.

If you are fearful of the changes that are (very) soon tot occur, worried about the plight of the race and the future of the planet, or if you experience resentment of those who wish to shake you from your cages, then perhaps you might consider that the time has come to heal the lower vibrational centers of your being. (hetgeen nu reeds steeds meer plaatsvindt bij ons mensen) .

As the intensity of your shifting solar family reaches new peaks, you will need to release those blocked energies, letting the waves flow through you and into the earth, where your fears can be purified and grounded. It will be important to resolve your survival issues and center your consciousness in the heart.

(Vertaald (GJ)):
Vergeet echter nooit, dat het het licht is, dat al in jullie midden is, dat van hart tot hart zal gaan, en dat de weg van de evolutie zal verlichten. Jullie zijn vonken van creatie, de afspiegeling van ‘AL-DAT-IS’. Het is de Liefde in jullie, én jullie vertrouwen in het doel van de Creatie, die je verlost van alle twijfel over de betekenis van de uitkomst van het bestaan.

Wanneer je angstig bent over de veranderingen die (al heel snel) zullen plaatsvinden, bezorgd bent over een bezorgde toestand rondom de veranderingen en de toekomst van onze planeet, of wanneer je wrevel ontmoet van hen die je uit je kooi willen schudden, dan zou je wellicht kunnen overwegen dat het moment gekomen is, om de lagere vibrationele centra van je wezen te helen.

Naarmate de intensiteit van de verschuiving van je zonne-familie nieuwe hoogtepunten bereikt, zul je deze blokkades los dienen te laten, de golven dóór je heen te laten tot diep in de Aarde, daar waar je angsten kunnen worden gezuiverd en ge-aard. Het zal belangrijk zijn je overlevingszaken op te lossen en je in het bewustzijn van je hart te centreren. 

Wie geen angst heeft en bewust is van deze gebeurtenissen weet zich beschermd door talloze Lichtkrachten die er alles aan  zullen doen dit transformatieproces te begeleiden en de mensheid straks in een multidimensionaal bewustzijn te verwelkomen in een nieuwe aarde waar ziekte en dood niet meer gekend zullen worden.

Het klinkt allemaal voor vele mogelijk nog als fantasie, maar reeds nu meet ik via mijn gave van Radiësthesie dat invloed op het schaden van de gezondheid nauwelijks of bijna niet meer van toepassing is.

Ik neem b.v. uit het pendelboek van Rudolf Mlaker, figuur 35 de radioactiviteit in röntgen eenheden – Dit is een schaal van 0 tot 600 waarbij een gezond mens een waarde heeft van 0 tot 12 en waarbij bij 200 eenheden de menselijke gezondheid zeer ernstig wordt bedreigd en bij 600 eenheden de dood van de mens intreed.

Deze schaal heeft betrekking op de 3e dimensie, want zodra iemand in het transformatieproces stijgt naar de 5e dimensie (wat bij velen, zonder dat men het merkt, reeds gaande is) dan heeft deze schaal van meting geen invloed meer en overstijgt men in letterlijke zin de dood welke een gevolg is van ontstane ziektes.

Conclusie.
We staan voor de grootste uitdaging van de mensheid en ons begrip over de ophanden zijnde gebeurtenissen gaat werkelijk ons verstand te boven.
Er zijn 3 dingen die ik mee wil geven de komende dagen vast te houden:

1e: Blijf heel goed bij de kern van jezelf en luister naar je intuïtie en voel diep met je hart. Laat je niet meeslepen door de waan van de dag en allerlei mooie verhalen die op je afkomen. Voel of het een waarheidsgehalte inhoudt.

2e Je onderscheidingsvermogen.  Mens ken U zelve is nu meer dan ooit aan de orde. Onderzoek elke vorm van aangeboden therapie ter verbetering van je lichaam en geest. Krachten van het linkerpad  dringen juist in deze dagen van de eindtijd binnen in allerlei therapeutische disciplines. Wees waakzaam !

3e Uiteindelijk komt het aan op vertrouwen, vertrouw op de leiding van de Grote Geest, De Kosmos of, als je wilt, God en de Engelen, zij zijn altijd beschikbaar op het moment dat je je richt op deze Bronnen van Licht.

Ik breng met een open hart deze boodschap nu naar buiten en ik weet dat ik mij misschien kwetsbaar opstel, maar de door mij verkregen informatie is te belangrijk om het voor mij te houden of alleen maar in kleine kring kenbaar te maken.

x

Dineke Jongepier-Rijskamp

www.djr-advies.nl
9 december 2012

Toevoeging:  Op 10 december heb ik mogen meten dat voor de gebeurtenissen in december 2012 het *veiligstellen van dieren wordt aanbevolen. Mijn eigen idee hierop is dat we onze huisdieren rond 21 december beter in huis kunnen houden.

92 gedachten over “Transitie 21 december 2012 – Nu komt het er op aan…

 1. Lieve Dineke,

  Mooie informatie, liefdevol en neutraal. Inderdaad je leest zoveel nu op internet met toch ieders een eigen waaarheid erin, wat eerder angst inboezemt bij mensen. Terwijl de intentie van de nieuwe energie positief is dat vergeten heel veel mensen, voor iedereen niet voor enkelen. Veel succes Liefs Patricia

 2. Dineke heel veel dank! Jouw waarnemingen komen overeen met wat ik elders ook te weten ben gekomen. O.a. dat ons voedselpatroon zal veranderen. Dit gaat gebeuren ook ivm het feit dat men binnen afzienbare tijd interplanetair gaat reizen. Door de globale opwarming zal het op den duur onleefbaar worden op aarde. Mercurius is te heet, daar kun je alleen overleven als kristal. Mars en de Maan worden al onderzocht.

 3. jaja de dag des oordeels komt steeds dichter bij of te wel de nieuwe
  N W O bereid je daar maar goed op voor mogen /kunnen we helemaal niets meer doen wat de natuur ons geeft wij ?? de bevolking mag dan alleen maar innemen wat de farma chemie ons aan vergiffen geeft iets anders mag er dan niet meer zijn .en als ze je dan betrappen met een brannetel theetje ben je nog niet jarig .GODD SCHIEP DE AARDE N W O BREEKT HEM AF

 4. En zo is het Dineke!dank je wel voor dit mooie artikel.
  Zoals èèn van mijn bovenburen al beschreef zullen we inderdaad interplanetair gaan reizen, zal ons eetpatroon worden aangepast (geen vlees meer?) en zal er nieuwe vegetatie naar boven komen.Ook zullen er nieuwe soorten kristallen worden gegeven door moeder Aarde.

 5. Het is geweldig dat er mensen zijn zoals Dineke die dit met andere mensen durven delen, n.l. als je je eigen “grootsheid” leert kennen en je het inzicht krijgt dat je zoveel groter bent dan alleen de zichtbare mens, wat de maatschappij in z’n hele hoedanigheid je wilt doen geloven, is dit zo’n eye-opener dat wil je in eerste instantie met iedereen delen, zeker met de mensen die je lief zijn. Dat dit niet altijd kan, omdat het voor de meesten van ons zo onbegrijpelijk is, zo heel anders dan ons wordt voorgespiegeld, zorgt soms voor verdriet en desillusie. Er staat veel in de weg; allereerst het Godsbeeld, op school is ons voorgehouden dat presteren en diploma’s belangrijk zijn; en dan is daar nog de tegenwoordige “geneeskunde”. Deze leringen gaan alle voorbij aan de werkelijke mens, met zijn Eigen Wijsheid, die alleen in ons binnenste te vinden is.
  Er is een zichtbare werkelijkheid en een onzichtbare werkelijkheid, die onzichtbare werkelijkheid is niet zo ver weg als wij wel denken, we kunnen ons er als we willen direkt op aan sluiten, dit weet ik door persoonlijke tekens, die ik hier niet kan maar ook niet wil delen.

  Wij moeten niet vergeten: “alles wat in het verleden gebeurd is was een voorbereiding op vandaag: een lange weg die ons tot dit moment gebracht heeft. (…..)
  Het materialistische wereldbeeld lijkt zo veilig en vertrouwd en geeft ons de kans de angsten waarmee het leven gepaard gaat te onderdrukken.(…..) Naarmate het spirituele inzicht op onze planeet toeneemt, wordt duidelijk dat er een grote polarisatie plaatsvindt. Aan de ene kant staan degenen die de spirituele renaissance aanvoelen en er in geloven. Aan de andere kant die zich ertegen verzetten, zich aan het oude paradigma vastklampen. Alleen Liefde en een open discussie kunnen deze spanning opheffen en er borg voor staan dat wat waar is op de best mogelijke wijze tot uitdrukking zal komen. Dit is een citaat van James Redfield: “De essentie van het Tiende Inzicht.

  Onderstaand gedicht, wat ik met jullie wil delen, kwam tot mij doordat ik meer contact kreeg met mijn Bron:

  Laat mij Godin van de Dageraad zijn
  de Dageraad van het Gouden Tijdperk
  Ik werk mee aan de grote verandering
  dat besloten ligt in het Goddelijk plan
  de massale bewustzijnsverandering
  die bezig is zich te voltrekken.

  Mensen worden wakker
  het bewustzijn ontwaakt
  zodoende naderen we het prachtige
  en belangrijke omslagpunt.
  Positieve krachten bundelen zich
  Harmonie, Vreugde en Vrede
  aan dit alles wordt gewerkt
  om Plezier, Geluk en Liefde op
  Aarde te brengen.

  Oude programma’s lossen op in het niets
  daardoor verschijnt het nieuwe Paradigma
  De geboorte van de Nieuwe Aarde is aangebroken
  Een geboorte vol van Schoonheid en Schittering
  Wij mensen kunnen ons hieraan spiegelen
  en onze eigen schoonheid en schittering voelen
  dat wat we altijd al waren
  dat wat altijd al in ons verborgen zat.

  En wat maar niet tot uiting kon komen
  Wij dwaalden angstig in de duisternis
  ons voorgeschoteld door een macht
  die zelf bang is voor het Licht.
  Maar nu breekt de Dageraad aan en de
  verlossende geboorte kan niet worden gestopt
  Veel mensen hebben er vol ongeduld op gewacht
  en er altijd in geloofd dat het tij zou keren.

  Wij wisten dat Aarde en Mensheid
  hier niet voor bedoeld waren;
  manipuleren, leugens wat weer leidde tot oorlog.
  NU voorgoed verleden tijd.
  De Aarde en haar mensen zijn het zat
  om geplunderd en voor gelogen te worden
  en dat eeuwen en eeuwen lang.

  Er komt nu een eind aan
  de overwinning van het Licht is groots
  de duisternis zal nu wel moeten wijken.
  Het afgescheiden zijn was een illusie
  Nu de Dageraad gloort, zien we de werkelijkheid
  de werkelijkheid die we nu met ons allen creëren
  gaat ons verstand te boven.
  Maar is deel van het Mysterie.

  Het mysterie, het Goddelijk Plan
  dat eindelijk tot uitvoer kan worden gebracht
  omdat het collectieve bewustzijn is be-invloed
  door de positieve gedachten van de mensheid
  daardoor wordt de duisternis voorgoed verdreven
  En Universeel klinken de woorden:

  HET IS VOLBRACHT, HET LICHT SCHIJNT OVERA!!!

  Hartegroet Alice

 6. Beste Alice,
  Je zult begrijpen dat ik overstelpd wordt met reacties, maar jouw reactie vind ik zo vol liefde en begrip, dat ik jou er voor wil bedanken. Al mijn metingen wijzen in de richting van een ophanden zijnde transformatie van mens en aarde. Niemand van ons heeft daar het juiste zicht op, maar heel geleidelijk blijkt toch dat we voor iets heel moois en groots staan.
  Dineke

 7. De shift, wie wacht er nu iet op?! Ik zelf al een hele lange tijd, eindelijk om eens een heel oud en bevlogen boek uit te kunnen lezen en terzijde leggen. Voor eens en altijd. Wel terug kijkend dat het ooit een geweldig boek was in die visie van ervaring om tot bepaalde inzichten te komen. Altijd heb ik bepaalde zaken geweten en in mijn bezit gehad om te weten hoe het einde er uit ziet voor een nieuw begin. Nu nog een paar daagjes nog vol houden en daar de switch, de shift en een nieuw begin voor een compleet ander boek van een heel ander bewust niveau. Niet alles is te verklaren wat je voelt of ervaart en ook niet altijd goed uit te leggen aan mensen die het zelf nog aan het ontdekken zijn. Maar er zijn duidelijke veranderingen gaande en eindelijk is het zover, waar we al eeuwen reikhalzend naar uit hebben gekeken vinden over een paar dagen plaats. Voor de ene weer ‘Just Any Another Day’ en voor de ander ‘Let’s Shake Rather and Roll’.
  Zelf kijk ik altijd naar de verschillen in channelings, pendelings en uitgesproken bewustzijn visies die uit verschillende bronnen komen en of zij kenmerkend het zelfde gedrag vertonen, een soort biorythem van het systeem. En tot mijn vreugde ontdek ik dan een soort ‘rode draad’ die de totale weg verlichten, zo is het en niet anders, het is geijkt aan ‘mijn gevoel’ aan ‘mijn zijn’ wie ‘ik ben’ als ziel in dit lichaam.

  Ook dank aan Lex Persoon voor de prognose van 2013:
  http://www.broederschap-van-de-ankh.net/downloadmap/wereld-2013.mp3

  Ik ben bijna klaar voor het nieuwe beustzijn boek in 5D kaft! (nog een paar nachtjes slapen)

  1. En tot mijn vreugde ontdek ik dan een soort ‘rode draad’ die de totale weg verlichten, zo is het en niet anders, het is geijkt aan ‘mijn gevoel’ aan ‘mijn zijn’ wie ‘ik ben’ als ziel in dit lichaam.
   En zo is het Paul! Ik heb de prognose van Mr Ivanko en Mr Astra ook beluisterd.

 8. Beste Dineke,

  Bedankt voor alle waardevolle informatie. Ik wil je raad vragen; kun je die dag; 21-12-12 beter thuis blijven bij je kinderen? Ik heb ’s avonds een afspraak staan om mantra’s te zingen,maar ik Twijfel nu of ik dat kan doen. Kun jij deze vraag beantwoorden?
  Hartelijke groet,

  1. Dag Pauline,
   De laatse informatie die ik gisteravond via mijn gave van radiëthesie heb mogen meten en die voordien nog niet werd gegeven is o.a. *Houtkachel aanschaffen – *niet reizen op 21 december en *batterijen kopen. Iedereen die dit leest dient zelf met zijn/haar hart aan te voelen of dit serieus bedoeld is om te gaan doen. Ik geef het alleen maar door en leg de verantwoording bij de mensen zelf. Misschien passeert 21 december al een gewone dag maar dat de dagen verderop in december toch blijken te zijn zoals vele voorspellinmgen het aangeven. Voel bij jezelf wat te doen en neem dan eventueel je maatregelen.
   Dineke Jongepier-Rijskamp

 9. Dineke dankjewel ik heb eten ingeslagen voor mij en mijn beestjes ( al maanden geleden ) en vele andere dingen had dit voorgevoel al heel lang en nu denk ik dat het goed gevoeld is Heb voorraad van alles beter meeverlegen als omverlegen toch ? Er blijkt toch iets te gaan gebeuren en misschien ook niet…..beter maar, maar ik hoop dat alle mensen op deze site en natuurlijk ook alle anderen hun voorraadje hebben ! Wat ik ook wil aan bevelen een lampje waar een alarm een radio en knipperlicht in zit zonder batterijen je moet hem gewoon steeds opdraaien een beetje het idee van stroom opwekken met een fiets maar het is wel efficient ! Doet het altijd ! Veel water inslaan en jodium om vuil water te zuiveren ! Want zonder water kunnen we niet wel een tijdje zonder eten !

  Wens iedereen sterkte toe en als er niets gebeurt dan horen we elkaar wel weer !

  Groet
  Pietje

  Groetjes
  Pietje

 10. Ben ik toch niet de enigste die het laatste jaar eten en drinken aan het inslaan is.
  het is inderdaad nuttig om een houtkachel te hebben(2 jaar geleden aangeschaft)
  Zo ook een waterfilter, hiermee kan ik van sloot/brakwater drinkwater maken.
  Laten we hopen dat het meevalt maar ik vrees dat de massa een behoorlijke shock zal ondergaan.
  Bedankt Wanttoknow en Dineke voor dit artikel.

 11. Dineke,

  bedankt voor de zuivere doorgeving. Bent u gerelateerd aan Karel? Zo ja dan kennen we elkaar van twee ontmoetingen. Zo nee dan kennen we elkaar niet. De ‘nieuwe’ tijd wordt steevast gekoppeld aan het aflopen van de telling van een der kalenders die door de Maya’s worden gebruikt. De kalender van de ‘lange telling’ loopt, naar schijnt, af op 21 december 2012 (dat is numerologisch 11 en ook 2). Niks bijzonders, ware het niet dat 11, 22, 33 en 44 ‘meestergetallen’ zijn. Omdat er zo geknoeid is met de tijdrekening (door Gregorius/Julianus) zitten er wellicht gaten in onze huidige telling. Het kan net zo goed 1981 zijn als 2028. Nee! zeggen de kenners van de Maya-kalender dan; de Maya’s zijn niet afgeweken van hun lange telling en komen, ondanks dat er eventueel hiaten in onze telling zitten, uit op 21 december 2012. De nieuwe tijd heeft ook te maken met de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk en met het gegeven dat we met ons hele zonnestelsel gaan door een zone van lichtdeeltjes, de fotonenzone genaamd… dat zouden lichtdeeltjes zijn die als wolken door de ruimte zweven. In dit geval zou deze lichtdeeltjeswolk zich op een vaste plek bevinden en gaan wij er met ons zonnestelsel op gezette tijden doorheen… omdat ons zonnestelsel roteert met andere zonnestelsels in deze spiraal van de Melkweg. Een andere uitleg is; dat wij geraakt worden door de uitstoot van deeltjes van een ontplofte ster, SN 1987 genaamd. In 1987 was er een zogenaamde SuperNova (zie SN). Vroeger dachten de geleerden dat het de geboorte van een ster was, maar nu weten we dat het een van de fasen van zijn sterven is. En – en let op nu komt het – er nadert momenteel een ster. Ons zonnestelsel kent naast onze ster de Zon (een vaste ster) ook nog een ‘beweeglijke’ ster. Die is bij alle oude volken en in alle oude culturen bekend. De Egyptenaren noemden hem Ra, de Perzen Ahoera Mazda, de Japanners Mazda, Suzuki en Toyota om er enkele te noemen. De noord-Amerikaanse ‘indianen’ (mag niet meer – zijn ‘Nativs’) noemen hem Waka Tanka, Tatanka en zelfs Bison! En Bison lijkt heel veel op ons Nederlands als ik de tweede ster de bij-Zon noem, de tweede Zon. Omdat hij maar eens in de 3600 jaren door ons zonneztelsel reist kun je hem dan ook ‘bijzonder’ noemen. De Hopi in Amerika noemen hem Katchina en in de bijbel wordt hij GOD, HEER en HEERE genoemd. Ons woord GOD stamt af van het oude Soemerische woord GUD. Dat woord valt uiteen in twee lettergrepen. GU.UD. en GU (goe/koe) betekent letterlijk; stier en sterk en UD (oed) is een samentreksel en betekent ‘uitdravend’. Dus het oude woord GUD betekent letterlijk; ‘stier-uitdravend’, ofwel wilde stier en ook aanstormende stier. Deze hemelstier, onze tweede ster de bij-Zon wordt/werd wereldwijd geeerd. We vinden nog elementen terug in het stierenvechten, het rennen door de straten van Pamplona in Spanje, de heilige koeien in India, de acrobatiek met stieren in het oude Mycene, de Minotaurus op Kreta in zijn labyrint, de hoorns van stieren op de helmen van de Vikingen en de Japanse Samourai enz… enz… Vandaar dat de geboorte van witte Buffelkalveren zo werd gevolgd in Amerika en de ‘joden’ in Israel zitten te wachten op de geboorte van een ‘rood’ stierkalf. Allemaal in relatie met de tweede ster. Die komt, nu na een reis van 3600 jaren, weer terug in het midden van ons zonnestelsel en hij is de veroorzaker van aanstaand natuurgeweld. El Ninjo en La Ninja, twee zeestromen worden al door zijn voelbare aanwezigheid verstoord. Ons klimaat is al sinds 1995 van de leg en er zijn nu meer vulkaanuitbarstingen dan eerder en op de kaart van aardbevingen staan nu honderden vlaggetjes langs de kusten van de landen en continenten. Dit is wat er werkelijk aanstaande is. Deze tweede ster zal ‘uitwisselen’ met de Zon en de planeten en enorme zonnevlammen zullen geen uitzondering zijn. Daardoor kan al het radioverkeer, satelietverbindingen en zelf de electriciteit uitvallen. Vliegtuigen vliegen niet meer, Stroomcentrales vallen stil, fabrieken sluiten en aanvoer van voedsel stagneert, benzinepompen werken niet, winkeldeuren zitten op slot, stenen door de ruiten en binnen een week totale paniek en anarchie, inbrekers en geboefte op pad in de donkere dorpen en steden. Totale ontreddering omdat stormen opsteken en iedereen beter binnen kan blijven, stilstand van onze planeet voor drie dagen; zit je aan de zonkant dan brand je weg, zit je aan de nachtkant dan bevries je. Temperaturen kunnen oplopen en dalen tot wel 70 graden. Op de vierde dag zal onze planeet weer gaan roteren…

  groet Udo Limpopo

  1. Ha,ha, je hebt wel veel humor 🙂 , Udo Limpopo, en een geweldige fantasie. Mijn complimenten!

  2. Hollywood komt naar U toe deze winter !!
   Zullen we het hier dan maar Hulstbos noemen ? Of Hulzebos ( iets bekender )
   De drie dagen van duisternis is vaker over gesproken . Een verstoring in de tijd/ruimte ? Tenslotte nemen we slechts waar wat in ons waarnemingspectrum valt . ( Matrix )

  3. Je zoekt het nog steeds buiten jezelf! weet dat alles zich afspeelt binnen jezelf.
   Er komen geen rampen en je hoeft zeker geen voedsel of dergelijke in te slaan, dat is gewoon angst en zo kan je niet meer voelen wat er gebeurt en ga je het in de buitenwereld zoeken terwijl het al in volle gang is binnen de mens!

  4. Udo laat ze maar lachen ik neem jou al langere tijd bloed serieus!! Ze weten niet beter..

  5. @ Cozmic 18.4 en Hyper 18.6, ik neem best serieus dat er de komende tijd omstandigheden zich voor kunnen doen, die het nu verstandig maakt om wel een zekere mate van noodrantsoen in te slaan. Ik heb zelf ook meerdere blikken witte, groene, bruine bonen en bonensoep 😉 in huis genomen om een aantal dagen te kunnen overbruggen, niets mis mee. Een waterrantsoen is ook verstandig, denk ik! Ik geloof er absoluut in dat als planeet X voorbij komt schuiven dat onder invloed daarvan wij zeker er veel van zullen merken. Alleen, niemand, maar dan ook niemand kan ik serieus nemen die precies de inhoud en het tijdstip waarop e.e.a gaat gebeuren aan ons hier als een Waarheid komt presenteren! Dan moet ik heel hard lachen! Wees alleen altijd voorbereid, dat is zeer, maar dan ook zeer verstandig! Het allerbelangrijkste in mijn visie is echter dat we de alle tijd die we nog hebben zouden moeten spenderen door in onze Eigen Kracht te gaan staan! Ik durf wel te voorspellen dat als we niet in onze Eigen Kracht staan, we het verschrikkelijk moeilijk zullen krijgen om de enorme Chaos die van alle kanten op ons af gaat komen te laten passeren. Als de geldsystemen gaan instorten of als moeder Aarde zich laat gelden (en ons het water tot de lippen komt te staan) dan lijkt het me wel belangrijk dat we de rust kunnen bewaren! Natuurlijk denk ik dat de gemiddelde wtk bezoeker wel voorbereid is, maar wat zal de reactie zijn van het “slavenvolk” als de chaos zich gaat manifesteren???

  6. Hoi Dick, ‘rust en enige nuchterheid is geboden’, dat zei ik vandaag hardop tegen mijzelf toen ik vanmiddag weer eens even mad as hell werd, ik had vanmiddag te maken met een zoveelste lamme naaste landgenoot die het probleem niet ziet van klakkeloos zonder nadenken slinks catch 22 afgedwongen privé persoonlijke data gegevens inleveren bij de lekke roverheids ‘service’ diensten op het internet, ‘nou en’, ‘wat maakt het uit’, waren letterlijk z’n standaard dutch duffy duck mantra papegaai ingeprogrammeerde linda der valse wimper show hol woorden en hij meent het ook nog, mijn ex werkgever, ik zeg jah en die codex alibi toespraak die ik je 4 jaar geleden liet zien dat was een hysterisch wijf met een phd zeker, ja zegt ie, de k l oo t zak, mijn pa met z’n dubbele insteek as always, maar goed nog heilig vergeleken met de rest van de gedomesticeerde vrouwen factie, zus en ma, 2 ouwe zure konktie wijven op retour, alles wat ballen heeft moet kapot, naa iers aandeelhouders in dubbele nanny moraal, ik zeg je kan me zo gek krijgen als je me hebben wil, alsof ze op basis van je nsb nummer niet weten wie je bent, misbruik van een medium noem ik dat, elk fysiek service bureau is inmiddels gesloten en inloggen op de Wtk sjjett is dan relatief gemakkelijk,ik zie de tekst van Udo als een Verdichtsel met verschillende lagen en krenten in de pap das wel iets anders dan Fantasia land en op de seconden spoorboekjes. Maar goed ik moet nog effe afkoelen van vanmiddag moet ik toegeven. Ik had zin om keihard te vloeken en te schelden op dat lange rode gravel oprijpad zodat de gehele boeren ploerten staphorst buurt in de ronde omtrek kon mee genieten, stik er maar in met die mooie schijn ophouden van 4 auto’s op het pad en gezandstraalde voegen met een aangeharkte bomen gordel, gatver wat een mentaal geweld was het weer, maar tegenwoordig knal ik het er binnen een seconde uit, keihard, kan het geen minuut meer opkroppen. Maar goed pa zal intussen wel weer lam lazerus op de leren bank voor de platte hypno flat screen buis liggen, niet slecht na een recente drie dubbele bypass, m’n zus is niet te vertrouwen ook niet na inmiddels weer 5 jaar investeren, doe het niet adviseer ik nu, als de redenen voor ruzie politiek gewin zijn een vieze diepe frustraties van binnen dan gooi niet al het goede van jezelf continu in de strijd, als het fout zit zit het fout, het bizarre is dat mijn pa de enige is waar ik op een bepaalde manier van op aan kan, voor de rest heb ik geen familie meer, geen vrienden, niks naadaaa, ik heb zin om te vloeken g v d omme

  7. @ Hyper, ervan uitgaande dat de Godsvonk in het diepste van je Hart zit, lijkt het me nooit verstandig om g v d omme te roepen, want in feite veroordeel je daarmee jezelf. En dat schiet niet echt op, vrees ik. En dat je zus en ma ” 2 ouwe zure konktie wijven op retour” noemt, schiet ook niet echt op. Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld zult worden! Maak je gewoonweg los van je familiebanden, knip ze gewoonweg door, ze houden jou op een of ander wijze energetisch gevangen. Trouwens, je bent ene mooie kerel, je wilde laatst op de sjet jouw mooie zus nog aan mij slijten. Hoe zie je dat dan als het een ” oude zure kontie wijf”is?

   Hyper, weet je wat ik jou kan aanraden. Pak een paa kwasten en een een paar tubes met verf en een doek en een ezel en ga schilderen. Gooi je frustraties er uit op het witte doek en je zult zien dat dat oplucht!

  8. klopt Dick, normaal gesproken zeg ik die domme irritante gvd spreuk nooit, het is de taal van mij pa, die denkt nog steeds na 60 jaar zwaar chronisch vloeken om alles en niks dat dat ‘normaal’ en ‘stoer’ en ‘leuk’ isz, het is Zijn taal, in die zin was het een keiharde spiegelings actie, als je hun taal niet spreekt kom je ook nergens, dusz vandaag was een uitzondering, maar ben het 100% met je eens, vloeken voelt niet goed en waarom zou je aan een god vragen om je persoonlijk onder de ban van een vloek te brengen?! dom dom dom..

  9. ach ik heb het vanaf kleins af aan nooit geaccepteerd dat er kunstmatig een wig tussen mij en mijn vader gedreven werd, het heeft mij veel gekost maar dat heb ik dan wel na al die jaren bereikt, dat mijn pa en ik eindelijk goed beseffen dat we elkaar niet zomaar kunnen ontkennen.. en dat er zelfs kosmologisch meer is tussen mijn pa en ik dan ‘gewoon’ alleen maar vader en zoon.. en hij werd en wordt altijd voor twijfelachtige zaakjes en wagentjes gespannen en ik op andere manieren eigenlijk ook, we moeten de ‘domme’ en de ‘kreupele’ spelen en in the end wel continu de stront blijven opruimen van anderen, dusz nooit aan een eigen leven kunnen toekomen door externe terreur van klassieke oppositie krachten en vieze vice aandeelhouders in spéeee..

  10. schrijven helpt, ik voel nu de hyper alerte spanning ietsje onder de rode lijn zakken, en de wereld verandert dan terstond plotsklaps, ik heb wel de goede beslissingen genomen vandaag, mezelf enigszins kennende, en de extreme opgebouwde hyper spanning van vandaag was nodig om tijdelijk praktisch te kunnen samenwerken met iemand die zelf puntje puntje puntje, geen woorden voor, de snake alertheid was nodig om zonder kleerscheuren een korte procedurele operatie correct uit te kunnen voeren, het bijkans onmogelijke doen, daar zijn zowel mijn pa als ik goed in, dat heb ik ook uitgesproken naar hem, meerdere malen, vergeet niet dat ik ook door zijn Trauma Gekte moet heen worstelen, de meest simpele (administratieve) handelingen en zaakjes kunnen op die manier toch De Kafka Hel zijn waar je door omstandigheden van de actuele week door heen moet op 1 of andere manier…

   In vol verwachting en met hoge Achting kijk ik uit naar het aangekondigde Deep Trauma ARtikel van Cozmic!!

  11. @ Hyper, over trauma’s gesproken, ik heb al meerdere malen verteld dat ik fobische angsten had, veel daarvan zijn overgenomen van mijn moeder. Echt, ze was een schat van een vrouw en ik hou heel veel van haar, maar toen ik me bewust ervan werd dat ik dingen van haar had overgenomen (misschien wel uit schuldgevoel of verantwoordelijkheidsgevoel, maakt niet uit), kon ik haar ziel loslaten en zij die van mij, waardoor ik weer verder kon. En alle fobische angsten zijn verdwenen. Ik voel me vrij van mijn (voor)ouders en ik voel dat dat cruciaal voor mij is geweest om verder te komen (los te komen).

  12. herkenbaar Dick, de afgelopen 7 dagen heb ik vrijwel dagelijks meerdere uren free flow ongedwongen communicatie met m’n moeder gehad, bij heel veel van wat zij zegt en aangeeft, herinneringen, ook van voor mijn geboorte, ervaringen, beelden, ik heb zoooooooooooooooh ontzettend veel alleen al van haar overgenomen, tot en met beelden aan toe die ik chronologisch niet eens gezien kan hebben, jammer dat er vandaag weer even een n a a i angel z’n lelijke kop opstak, dat is m’n moe hèh, paaien en na a ien, je kan er vergif op innemen, en dan moet ik echt oppassen dat ik niet totall loss gestabt geprikt wordt, dat was dusz de prijs van mijn extra inzicht waarmee ik gerust zeker weten naderhand het vergevingsproces wel weer verder laat gaan, niet zonder hort of stoot kan dat, het vieze smerige, soms heb ik wel eens een soort donkere bezetenheid gezien bij haar, en dat wordt dan routinematig op mij afgewimpeld 47 jaar lang, no problemo, ondertussen ben ik behoorlijk bekrast maar heb wel wat Inzicht verzameld, is erg veel waard.. Inzicht is alles..

  13. top uitgelegd! heb er zelf zo ook wel s diep ingezeten.
   is prachtige mythologie, heeft je hopelijk een verduidelijkend beeld gegeven waarom je bent zoals je bent. de zonnestorm met prachtig lichtenergie waarmee we overspoeld worden is NU al volop aanwezig!
   suc6

  1. hey willie,
   dank je voor t posten van deze links. ian was voor mij de beste uitlegger van de maya kalender! erg jammer dat de beste man is overleden. heb de docu 2 jaar geleden gezien, topper!
   dank je trouwens voor de reactie over de klei.
   zal ze volgende week gaan bestellen.
   deze week staat volledig in het thema van meditatie en beweging!

 12. Beste Dineke,

  Bedankt voor een kijkje in jou keuken. Ik zelf kan er niet aan voorbijgaan dat er sinds enkele maanden iets wezenlijke is veranderd.

  Mijn hele leven werd geregeerd door angst.Ik ben volledig angst vrij, zonder ik daarvoor me werkelijk heb ingespannen bv therapie pillen etc.. Niks van dat dus.. Ik kan me ook enorm sterk inleven in alles om mij heen. Het volgende kan stom klinken, maar sinds enkele weken ook in materie. Als ik na mijn tafel kijk, kan ik mij tafel voelen. Ik voel de druk van de poten op de grond. Als ik aan mijn schilderij denk, voel ik mij hangen. ik voel de druk van het doek op de muur. Als ik nu aan een plek denk, ben ik er in mijn gedachten meteen, ik ruik hoor en proef de aanwezige prikkels van dat moment. Ik heb deze ervaringen nog maar kort, en twijfel geen seconde, aan het feit dat er iets belangrijks gaande is.

  Ik heb geen enkel oordeel over alles wat wordt beschreven over de 21 ste etc.. Maar ik kan er niet omheen dat de veranderingen die ik zelf in razend tempo doorloop, voor mij heel veel perspectief geeft. Alleen al de bevrijding van elke vorm van Angst, heeft me zoveel goed gedaan..

  Dus ook al zou er helemaal niks van kloppen van alles wat wordt beweerd. Dan ben ik toch 60 kilo angst lichter geworden. en kijk zeer liefdevol-en zonder enig vorm van angst,vrees uit na een voortzetting van mijn persoonlijke groei..

  Wat ik zelf wel mysterieus vind, is dat mijn persoonlijke ervaringen, veel raakvlakken lijkt te hebben, met dat geen”beloofd” word in veel van dit soort boodschappen. Ik ben van nature uiterst sceptisch en neig erna om alles te willen debunken, toch kan ik niet om mijn eigen waarneming heen……Ik wens daarom een ieder veel wijsheid toe in zijn eigen weg na zijn eigen waarheid. Elke waarheid is een waarheid..

 13. Ik heb geen houtkachel , geen blikken bonensoep in de kruipruimte , geen waterfilter en vooral geen angst . Wat zitten we toch vast in dat 3D denken 😆
  Zodra je een obe hebt dan reis je met je volle bewustzijn door deze matrixwereld , zonder de fysieke beperkingen , je herkent sommige 3D onderdelen nog wel omdat je het energiepatroon nog bij je draagt . Fysieke obstakels zijn er echter niet omdat je zonder moeite door een muur kan gaan en afstanden overbrug je zonder tijd , je heeft alleen aan iemand te denken en je bent in No-Time de halve wereld omgereisd . Aangezien je nog in levende lijven in deze 3D wereld aanwezig bent keer je weer terug naar het fysieke lichaam en is na jou trip alles nog hetzelfde , de herinnering aan het vliegen blijft misschien hangen , meer ook niet .
  Imo is de shift een fikse hapering in de tijd/ruimte matrix waarin we ons nu bevinden en waar in vele zich gevangen voelen . 3 dagen duisternis betekend dan dus dat de huidige realiteit er even niet is , en wie enigszins getraind is kan deze 3 dagen bewust meemaken , je neemt je energiepatroon mee en manifesteerd/materialiseerd deze weer zodra de frequenties / dimensies hersteld zijn in de realiteit die voor jou ’thuis’ is .
  Die houtkachel , 50 blikken bonen en waterfilters zouden alleen maar een blok aan mijn been zijn , manifestaties van angst . Wie zijn geliefden of huisdier mee wil nemen hoeft ze slechts op zielsnivo aan te roepen , ook zij kunnen hun energiepatroon meenemen . Wees echter niet verbaasd als ze er later wat anders uit blijken te zien 😉

  1. Wie op spiritueel nivo nog vast zit in het dualisme zal zich van dit fenomeen achteraf vrijwel niets herinneren en komt weer terug in de tijdslus die ooit is gecreëerd , zij die buiten de tijd bestaan zijn zeer geduldig http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-wachters/ . Het Eindspel zoals Marcel Messing het benoemd zal ook tot het laatste moment worden uitgespeeld , maak je maar geen illusies dat er in deze realiteit een hemel op Aarde zal ontstaan . Hoewel de mens van nature goed is , brengt instinctief lijfsbehoud en gebrekkige zelfkennis menigmaal het slechtste in de mens naar voren , vooral omdat het gevoed wordt door een kunstmatig gecreëerd / synthetisch dualisme waar grotere krachten achter de schermen voor verantwoordelijk zijn . Het lijkt alles bij elkaar een onoverzichtelijk circus , echter ; dit is het puinruimen van een gebeurtenis in het verleden , een zeer complex karmisch spel waarin eens in de zoveel tijd de deur naar huis opengaat voor wie zich herinnerd wie hij/zij werkelijk is . Goden met geheugenverlies die tegen de stroom in zwemmen om hun ware identiteit terug te vinden . Wat je zaait zal je oogsten , wie nu nog vastzit in machtspelletjes en manipulaties zal dat meenemen voorbij de slaap . Het Koninkrijk zoals het in de bijbel heet heeft een poort die gebaseerd is op resonantie , je kan jezelf er niet in liegen , jouw volle bewustzijn en je geweten hebben een frequentie die wel of niet aansluit met die realiteit . Op het laatste moment even gaan mediteren helpt dus ook geen ruk want daarmee los je jouw dualisme niet op , integendeel , het toont een hypocriete aard aan . Even biechten en weer terug naar de hoeren .
   Veel zielen hebben de tijd dat Jezus op Aarde was verward met een moment dat de poorten weer open zouden gaan , dit heeft toendertijd voor verwarring en ontreddering gezorgd , het geloof in rechtvaardigheid was toen behoorlijk aangetast . Echter , Nu is NU , laat je niet foppen door die tijdillusie , blijf niet hangen in je pijndrama , volg de wijsheid van jouw hart ook al gaat het tegen alle kennis in .

  2. Hahaha cozmic. Nee, geen blikken bonen, soep etc. Gewoon mijn boodschappen van een paar dagen vooruit. IK heb toch al een hekel aan deze tijd met zijn jachtige kerstinkopen etc. Jaren geleden afgezworen door er niet meer een mee te doen. Zou ik nu opeens wel…..? Nee hoor, gewoon mijn wekelijkse boodschappies met af en toe nog wat halen voor als enz………

  3. dit resoneert en trilt wild goed bij mij zoals je dit zegt Cozmic, ‘je kan je nergens meer inliegen’, verschuilen heeft geen zin meer, dat is iets van vroeger, bindingen en verbindingen worden intense op de proef gesteld, als je werkelijk iets hebt met iets of iemand kom je elke ruzie war clash contradictie onEnigHeidweer te boven, zo niet dan was de vermeende magnetische correlatie net niet echt genoeg, ruzie maken is zo 2011, voel ik of verneem ik diepte, dat is een teken voor echtheid voor mij, fractaal Vitaal iteratief in zichzelf vermenigvuldigend zonder beperking ongelimiteerd , ‘gaat heen en vermenigvuldigt U’ Unbeschränkt

  4. Peter , ten eerste ; aan wie was jouw comment gericht ? Ten tweede , bekijk jouw eigen (on)zin eens goed , daar zou de gemiddelde dyslexie patiënt zich nog voor schamen .
   De violette vlam van new-age master St Germain schijnt dat dan weer niet te kunnen helen . 🙄

  5. oeps..hierooh dan Hyper 🙂

   monika
   19 december 2012 om 19:01

   En als je je echt eraan wilt laven…http://www.youtube.com/watch?v=EVXXAoPZ_Mw …grijs gedraaid 🙂

 14. ik heb steeds een fijner gevoel naar mate we dichter in de buurt komen van 21 december ik verheug me erop ik kan niet wachten kan iemand mij vertellen of ik dan klaar ben en ook mee over ga

  weet iemand meer

  1. @Robert, daar heeft niemand anders dan jij een antwoord op, dat is nou net het mysterie :-))

  2. Ja robert,
   jij kan gewoon mee als je dit wilt, het gaat er alleen om wat jij wilt! en dat zal geschiedde.
   iedereen die wil die gaat mee.

 15. Ik blijf me verbazen wat voor eigenschappen men het grootste wanproduct van de evolutie toedicht. Dit wanproduct moordt, verkracht, voert oorlog, wil alleen maar meer macht, meer geld, verjaagt, etc. Twee dagen per jaar viert de christelijke/westelijke variant een feest dat Kerstfeest heet. Dan is er een kerstbestand, vreet het wanproduct zich vreselijk ziek, en krijgt dan weer een rein geweten.
  Maar gelukkig, net zoals met vele andere levende wezens, ooit zijn zij ontstaan uit een zaadcel vermengd meteen eicel, en een aantal jaren later is er niets meer van over.
  Lieve medewanproducten, kom terug op aarde, want na 21-12 komt er een 22-12 en is er niets veranderd.

  1. Ja, heel mooi, van 1978…deze plaat heeft me mijn hele leven gevolgd. Ik vind het fantastisch. 2 keer live gezien.
   Cortez the killer past een beetje bij je nick 🙂

  2. Geeft niks Monika,

   Cortez the killer, geweldig mooi en wrang, wij blanken waren eigenlijk 21-12-2012 voor de Inca’s

  3. @ Atahualpa,ben jij bekend met de Annunaki? Weet je dat die hier ooit op de Aarde kwamen en de mens tot “werkslaaf” maakten om voor hun goud te delven, goud dat de Annunaki nodig hadden om te kunnen “overleven”?. Weet je, wat de Spanjaarden in de Andes landen hebben gedaan? Ze hebben de indianen van bijna al hun goud beroofd en verscheept naar Spanje. Zie je het verband? En weet je waar nu bijna al het goud op deze wereld is opgeslagen? Of was opgeslagen? Ja, precies, in het financiele hart van New York. En wat is er gebeurd ten tijde van Sandy? Zie je het verband met de Annunaki? We worden nog steeds als “werkslaaf” door de Annunaki gebruikt. Pas als we het gaan “doorschouwen” kunnen we Vrij worden!

  4. En Atahualpa, ik heb met eigen ogen een UFO gezien in Ecuador (het geboorteland van Atahualpa), in de vallei der Langstlevenden, Vilcabamba, met een heel hoog trillingslevel, en ik zag de UFO opsteigen vanuit de Aarde (ondergrondse ruimte) en opstijgend in de hemel. Wat denk je wat er in die UFO werd meegenomen? Je mag 3 keer raden!

  5. Dick,

   Hoe zijn de Annunaki hier gekomen, per ruimteschip? Of waren de Spanjaarden de Annunaki. En Sandy? Hoezo?
   En Dick, ik voel me heerlijk vrij, daar heb ik geen Annunaki, pendels, etc. voor nodig, laat staan dat ik moet “doorschouwen”

  6. Atahualpa, doe je nu zo naief of ben je het echt! Zie je niet het verband tussen Sandy Hurricane, Sandy Hook en de Annunaki? Weet je wat de Schotse naam Sandy betekent? Het betekent letterlijk: VERDEDIGER VAN DE WERELD! Doorschouw je het nu?

  7. Ik schreef onder 24.5 over de enorme goudroof van de Spanjaarden in de 16de eeuw bij de indianen in de Andes landen. Echter, wij Nederlanders kunnen er ook wat van. Wat te denken over Piet Hein? Deze zeepiraat roofde op zijn beurt van de Spanjaarden volgende de overlevering “de zilvervloot” in de buurt van Cuba in het begin van de 17de eeuw. het zal me niet verbazen dat Piet Heijn ook een graantje heeft meegepikt van de gouden lading uit Zuid- Amerika!

   Het vlaggeschip van Piet Hein was de Vlieghende Draeck en o wat toevallig, wie heeft haar prive jacht genoemd naar het vlaggeschip van deze zeerover. Ja,ja, die mevrouw die zich nog steeds majesteit durft te noemen van alle Nederlanders, waar toch niet iedereen zich in kan vinden ( nietwaar, Marcel?)

   http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groene_Draeck

   Je moet maar het lef hebben om je schip te vernoemen naar een grote crimineel, zoiets als de Klaas Bruinsma van de jaren 80 in Amsterdam. Hoe heette zijn schip ook al weer, waar ik hem zag gepotretteerd met zijn liefje Mabel Wisse Dekker?

   En het ergste is dat we de kinderen op onze basisscholen ook nog liedjes laten zingen dat gaat over de ” heldendaden”van deze zeerover

   Piet Hein, Piet Hein,
   Piet Hein zijn naam is klein,
   Zijn daden benne groot,
   Zijn daden benne groot,
   Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.
   Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot,
   Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.

  8. @ dick
   Ach mevr bea mag denken wat ze wil , of ik daar aan mee doe is een tweede…… ( moet wel lachen om je opmerking je leert me wel kennen)
   Mevr. bea heeft wat hersenspinsels en denk te veel voelt te weinig. Das heer probleem niet het mijne, ik wens haar wijsheid liefde en kracht , ze zal het nodig hebben .

  9. @ Atahualpa, het is maar wat je onder “enge dingen” verstaat! Ik heb mij langzamerhand Vrij gemaakt (weet je nog, de Vrije Wil) en ben me ervan Bewust geworden hoe ik vanaf klein kind op een geweldige wijze ben gemanipuleerd (Monika doelde er vanmiddag ook al even op: we zijn stelselmatig als mensheid door de eeuwen heen “denk-lui” gemaakt.) en maar zingen als klein kindje “Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is Klein, maar z’n daden bennen Groot” en “Lang Leve de Koningin, hiep, hiep, hoera”. En dat terwijl deze admiraal Hein en zijn kapiteins “legaal” uit naam van de Koningin als zeerover zoveel mogelijk Slijk van deze Aarde heeft vergaard (gejat), en daarbij duizenden en duizenden mensen om zeep hebben geholpen. En dat werden dan geuzendaden genoemd op schoool! Vind je dat meneer Hein daarbij zich wezenlijk anders gedroeg dan Klaas Bruinsma en die ander criminelen die vanwege het slijk van de aarde ook menig mens om zeep hebben geholpen? Waarin onderscheidde hij zich? En als de dochter van een grote “legale” crimineel uit Nederland haar schip vernoemt naar het vlaggenschip van die zeerover en daarnaast haar schoondochter zich liet ******* door een andere grote crimineel in Nederland, dan vraag ik me wel af of er niet veel mensen Ziende Blind zijn. Het wordt Tijd dat ons de “schellen van de ogen” gaan vallen!

  10. Atahualpa, en als je doelt op 24.8, waar ik iets vertelde over de betekenis van de naam Sandy (redder van de wereld), dan mag je naar de betekenis van mijn naam zoeken en je eigen conclusies trekken.

   Ik wil alleen nog iets zeggen over de naam Adam, dat is de naam van de man waarvan gezegd wordt dat hij verantwoordelijk is voor de moorden op Sandy Hook.

   Lees maar eens het verhaal over de Annunaki’s in de volgende link

   http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_22.htm

   “They spoke of conflicts between the Anunnaki about the mining, which led to the breeding or cloning from these evoluted beings on earth with the Shaggies also known as Enkiduites who were beings covered in fur from other galaxies (your “Big Foot”); and then even the splicing of genes of one of the Anunnaki called NINTI to put a divine intellect in the beings called Adamites”.

   Is dit symboliek om deze daad te laten uitvoeren (?) door een Adam?

  11. @ dick
   In mijn idee staan wapens tussen het kunnen stoppen en genade betonen aan een opponent in een handgemeen. Je gaat al snel te ver en onomkeerbaar wordt een grens overschreden( er zijn maar weinig mensen die weten wat voor een gaten een kaliber 45 maakt bv.)Als normaal gesproken een mens neervalt is de gene die dat op zijn geweten heeft geneigd( echte rotzakken daargelaten) om het vechten te stoppen. Dat is een biologisch overlevingssysteem van de soort, en dat wordt opzij geschoven bij het gebruik van wapens . Natuurlijk ondersteund door normen en waarden verwoestende ‘spelletjes en films’. Ik ben dan ook geneigd te denken dat dat hele 2nd ammentment een stap te ver is en niet verdedigbaar als een vrije leuze ideologie! Wapens dienen uitgebannen te worden en zeker niet als grondrecht te worden toegestaan.( dat geld dan ook voor naties !)
   Kortom als staatshoofden ruzie krijgen laten ze het lekker met de blote hand gezamelijk uitvechten!

   http://www.youtube.com/watch?v=s6-2b_3Dmxw

  12. de second amendment the right to bear arms ging niet om staats hoofden die ruzie krijgen maar om burgers die niet machteloos hoeven toe te kijken hoe hun rechten en vrijheden privileges plat gewalst worden door uit hun voegen gegroeide geïnfiltreerde tot op het bot gecorrumpeerde gewelddadige overheden, een kleine gezonde overheid staat in dienst van de burgers en niet andersom, de geschiedenis had in 1776 al lang uitgewezen dat een te snel groeiende overheid altijd corrupt wordt, dit is een historisch feit, vandaar de second amendment

  13. een eenzijdig vuurwapen verbod voor burgers betekent automatisch het alleenrecht op het bezit en gebruik van wapens door criminelen en overheden, vraag maar aan de juwelier om de hoek hoe veilig dat is, statistieken laten dat soort scheve verhoudingen direct zien in de vorm van een sterke toename van onschuldige burger slachtoffers..

  14. quotes from Texas to think about today;

   ‘2012, the end of the world is coming’

   ‘i am gonna get teleported out anyways so why do something’

   ’the only reason evil is in charge is because good men and women do nothing’

  15. het kan gekker, gekkenhuis, even etymologisch genieten, in Texas zijn ze verbaasd dat het einde van de wereld op de 21ste tot nu toe zo rustig verlopen is, ze noemen dat daar geen ‘badlam’ tot nu toe, de 21ste is voor de Illu’s een belangrijke datum;

   Quote:

   ” bedlam

   A place or situation of noisy uproar and confusion.
   often Bedlam Archaic An insane asylum.
   Middle English Bedlem, Hospital of Saint Mary of Bethlehem, an institution in London for the mentally ill.
   a noisy confused place or situation; state of uproar his speech caused bedlam
   (Psychiatry) Archaic a lunatic asylum; madhouse
   bedlem, bethlem, after the Hospital of St Mary of Bethlehem in London

   The word bedlam is a contraction of Bethlehem, a hospital in London that became a lunatic asylum.

   a state of extreme confusion and disorder
   chaos, pandemonium, topsy-turvydom, topsy-turvyness

   balagan – a word for chaos or fiasco borrowed from modern Hebrew (where it is a loan word from Russian); “it was utter and complete balagan!”

   bedlam – pejorative terms for an insane asylumBedlam – pejorative terms for an insane asylum
   booby hatch, crazy house, cuckoo’s nest, funny farm, funny house, loony bin, madhouse, nut house, nuthouse, sanatorium, snake pit mental home, mental hospital, mental institution, psychiatric hospital, insane asylum, asylum, institution – a hospital for mentally incompetent or unbalanced person

   pandemonium, noise, confusion, chaos, turmoil, clamour, furore, uproar, commotion, rumpus, babel, tumult, hubbub, ruction (informal), hullabaloo, hue and cry, ruckus (informal) He is causing bedlam at the hotel. ”

   http://www.thefreedictionary.com/bedlam

  16. @ hyper
   Wapens bij burgers …..Ik werkte op een speeltuin in onze hoofdstad en kreeg daar te maken met een meisje van 11 met een ons hasj en een 9mm pistool op zak , tja moet kunnen? Ik vind van niet . Daarvoor werkte ik in amsterdam noord in een tienercentrum met bar, ik wilde om 3 uur ’s nachts toch echt sluiten en kreeg als antwoord een pistool op mijn hoofd van een nogal sullige persoon, tja moet kunnen? ik denk het niet.Nog eerder ik voer en kwam in rosstock (oostduitsland) kreeg van een jochie van nog geen 18 een pistool mitarailleur op mijn borst gericht , een wapen dat ie angstig met trillende vingertjes vasthield( enge nederlanders) tja moet kunnen ? Ik dacht het niet. ALLE WAPENS DE WERELD UIT

  17. Marcel dat deden ze alleen zo gemakkelijk omdat die sufferdjes er van uit gingen dat een onnozele Nederlander ongewapend is en bovendien ongetraind onscherp op dreigend onraad?

  18. @ Hyper,”ongetraind onscherp”, intuitie kun je slechts trainen door dicht bij jezelf te blijven, dus uit het hoofd. Ik heb overal op de wereld gereisd, vaak in mijn eentje en heb nooit het nachtleven in de grote steden waar dan ook ter wereld gemeden… maar ik heb altijd bedreigende situaties kunnen ontlopen… en vooral in zuid amerika lopen in de grote steden veel ventjes met geweertjes met korte loop… de enige keer dat ik recht in de loop van een pistool keek was bij ons in de locale kroeg… en toen was ik 20!

  19. @ Cozmic, leuk, dank je voor de link. Trouwens, die 2% kortingsactie van AH is faliekant mislukt. Heel veel leveranciers, waaronder ons bedrijf, hebben die kortingsbrief van AH (zie link)niet geaccepteerd.

   http://content1b.omroep.nl/40f067a8403e93300cfe3698a462525e/50d5d2b3/nos/docs/110912_brief_ah.pdf

   Dus, die 2% actie is volkomen de mist ingegaan! En je weet, he, bij dit soort grpet concerns moet dan “barbertje hangen” .

   Die meneer bij AH, die de brief heeft getekend, krijgt blijkbaar het mislukken van die 2% actie op zijn konto, want hij verlaat AH, zie link

   http://www.distrifood.nl/Formules/Algemeen/2012/12/AH-directeur-merchandising-naar-Morrisons-1126604W/

  20. Rebellie werkt, de enige wijze om tegenwicht te bieden tegen dit soort “crimineel gedrag” is om in in je eigen kracht te gaan staan en het niet meer te pikken,noch te slikken!

 16. Het is nu 26 december des middags en de zon schijnt.
  Niets aan de hand dus. Geen vliegende schotels of langs scherende kometen,
  gewoon nieuws met het geweld van alledag in alle delen van deze aardkloot.
  Al is de NASA dit hele jaar blijkens enkele krantebrecihten byzonder geïnteresseerd in extra sterke zonnestormen die 1x in de 11 jaren de aarde treffen, maar dit keer sterker zijn en in afkalvende ijsschotsen op de Zuidpool.

 17. En Anno 2017 kunnen we wel rustig stellen dat deze aardkloot nog geen zak is veranderd. Sterker nog het is nog erger geworden. In plaats van een verruimd bewustzijn is de maatschappij verhard en het is een ieder voor zich. We’re fucked.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.