Advertentie

Update! Naar de 21 december 2012-transitie..


Voorafgaand aan dit artikel, is het belangrijk te weten dat we van Dineke Jongepier, samen met haar man Karel, de auteurs van de onderstaande update, al twee artikelen op WantToKnow plaatsten over de bijzondere wijze waarop haar pendel informatie aanreikt vanuit het collectief onderbewuste over 2012 en met name de shift, die op/rond 21.12.2012 zal gaan plaatsvinden. HIER vind je het eerste artikel, waarin Dineke vertelt over de ontdekking, dat informatie vrij komt over de a.s. shift. En HIER vind je het tweede artikel.

* * *

x

De laatste updates naar de transitie van 21 december 2012

2012 © Dineke Jongepier

x

Dineke Jongepier
Dineke Jongepier

“Nu we zijn aangekomen op het belangrijke moment dat we de uren kunnen aftellen tot 21 december 2012 is het mij gegeven om via mijn gave van radiësthesie nog enkele belangrijke updates naar buiten te mogen brengen.  Ik doe dit om een ieder die dit leest de overweging te geven bij zichzelf te rade te gaan of deze informatie die waarde brengt in je hart, dat je er iets mee kunt of dat je er troost of vertrouwen uit put om de komende omwenteling met een rustig en warm gevoel van liefde tegemoet te zien.

Angst over de mogelijke komende gebeurtenissen brengen je alleen maar van je stuk en weet, dat juist in mogelijke kritieke momenten de Goddelijke Intelligenties en Engelen dicht om je heen gaan staan om bescherming te bieden aan jou en je dierbaren. Heb vertrouwen….

Wat ik meet sinds enkele dagen is het volgende. Na 25 december zijn alle chakra’s van iedereen die meegaat in de 5e dimensie volledig geopend. Nu meet ik nog bij velen dat zowel het voorhoofdchakra als de kruinchakra over het algemeen nog gesloten zijn. Het is volgens mijn metingen absoluut waar dat deze chakra’s dan ook volledig actief worden. Een prachtige ontwikkeling, zo voel ik dat tenminste.

Een volgende update is misschien nog wel belangrijker. Ik heb een tabel ontworpen waarop ik kan meten hoe het verouderingsproces bij de mens in de 3e dimensie verloopt. We hebben dan te maken met de lineaire tijd van verleden heden toekomst verloop. In deze tijd meet ik dat het verouderingsproces bij iedereen normaal lineair doorgaat.

2012 sterrenbeeldenEchter en dat is heel belangrijk ik meet ook, dat mensen die een groot deel van hun lopende leven zich zeer spiritueel bewustzijn en daardoor gericht zijn op de Eenheid van de Schepping, er in deze mensen zelfs in de 3e dimensie geen verouderingsproces gaande is maar op latere leeftijd een *verjongingsproces – Je ziet dan ook dat sommige mensen er zeer jong uitzien voor hun leeftijd en dat heeft o.a. ook hiermee te maken.

Maar wat nu zo bijzonder is dat als ik meet wat er na 25 december gaande is als bijna iedereen in de 5e dimensie zit, althans alle mensen die ik de laatste weken heb gemeten, dan gaat het verouderingsproces niet verder en dat kom, omdat we uit de lineaire tijd zijn van de 3e dimensie en dat we in een cyclische tijd zijn aangekomen met mogelijk een alleen maar uitbreidende NU begrip over het beleven van de tijd. In een dergelijk tijdsbesef staat het verouderingsproces stil en gaat zich dan omkeren naar een let op, het klinkt bijna ongelooflijk naar een *Verjongingsproces welk actief doorgaat. Komt dit niet overeen met wat in  de wijsheidsboeken  reeds duizenden jaren geleden voorspeld is geworden !!

Als laatste update wil ik meegeven dat ik meet dat in de nieuwe cyclus te *slachten van dieren gaat verdwijnen, voor mij persoonlijk vind ik dat geweldig en hoop ik dat aan alle lijden van zowel mensen als dieren spoedig een eind mag komen. Ik meet ook dat we nog even door de zure appel heen moeten bijten de komende tijd maar uiteindelijk zullen Licht en Liefde over de Aarde zegevieren.”

Dineke Jongepier-Rijskamp –

Veendam  16 december 2012  www.djr-advies.nl

* * *

UPDATE:
Dineke Jongepier-Rijskamp 19 december 2012

Nu wordt ons alles duidelijk……….

 Het moment van de nieuwe tijd zoals in de Maya voorspellingen zijn gedaan heeft ons bereikt. Van velen is het energetisch patroon verhoogd, zonder dat men het voelt of weet, maar met mijn gave van radiësthesie heb ik dit in alle nederigheid met een zuivere intentie mogen meten en heb ik dit o.a. op deze website naar buiten gebracht.

In de reacties op mijn artikelen vond ik de vraag wat er gaat gebeuren met de wilde dieren na de transitie van de aarde. Zullen zij nog steeds andere weerloze dieren verslinden, of zal op die nieuwe aarde met een resonantie op een 5 dimensionaal niveau dit radicaal veranderen.  Mijn metingen duiden er op dat er geen verslinding meer zal zijn en dat alle dieren herbivoren zullen worden. Dus inderdaad zoals het in de wijsheidsboeken staat: dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. De koe en de berin zullen samen weiden. Jesaja 11:6-9.  Deze voor ons nu nog niet te bevatten enorme transformatie staat ons wel te wachten.  

Mijn metingen van de laatste dagen openbaren steeds meer inzicht in wat ons staat te wachten en veel wat altijd een mysterie is geweest wordt voor ons nu ineens duidelijker. B.v. in mijn laatste metingen over, als wij met velen in de 5e dimensie verkeren, dus op een aarde met een hogere frequentie, dan zullen wij volgens mijn metingen niet meer verouderen.

Gisteren (19 dec.) werd ik attent gemaakt op het gegeven, dat daar in de Bijbel ook informatie over staat en wel bij: Jesaja 65:17 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinig dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven.

Dit nu wordt ons duidelijk wat er mee bedoeld wordt. We gaan uit de lineaire tijd van verleden, heden toekomst naar een cyclische tijd van een permanent uitdijend NU. In deze nieuwe tijd zullen wij niet meer verouderen, maar iedereen zal zijn/haar maximale conditie en uitstraling bereiken zoals ongeveer een 29 jarige dat heeft. Dit is voor iedereen weggelegd. Want in deze toestand met ons nieuw energetisch lichaam zullen wij in aardse jaren een leeftijd kunnen bereiken zoals in het Oude Testament staat vermeld en welke normaal was in die oude tijd die ook wel de Gouden Tijd werd genoemd.

Deze Gouden Tijd ligt voor ons in het verschiet en zal ziekte en pijn niet meer gekend worden. Lees ook dit eens in de Bijbel en dat wist ik niet dat dat daar zo stond, maar via mijn metingen kwam ik uit op het zelfde beeld: Jesaja 65:19 en daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw .

Bij zoveel overeenkomende  uitspraken, blijf ik me wel afvragen en verwonderen over de resultaten van mijn gave. Dit alles is mij overkomen en nimmer heb ik gezocht, om hier ook maar enige ruchtbaarheid aan te geven buiten de kleine kring van vrienden en bekenden. Nu echter we staan voor mogelijke grote dingen, breng ik dit alles nog met enige schroom naar buiten.

Het doel waarom ik dit doe is mijn medemens bewust te maken van de enorme sprong die wij maken in bewustzijn en waarin wij overschaduwd worden door de uitstoting van de onvoorwaardelijke Liefde van de Schepper, die in zij grote wijsheid ons dit reeds duizenden jaren geleden heeft voorspeld en dat vaak zo cryptisch was omschreven, dat geen theoloog hier iets mee kon of van geloofde. Ik wil hierbij nog duidelijk maken dat ik mij niet verbonden voel met kerkelijke instituten of een bepaald geloof. Voor mij is het geen geloof maar een zeker weten gestoeld op de Goddelijke Bron die in alle harten van de mensen zetelt.

* * *

 

27 gedachten over “Update! Naar de 21 december 2012-transitie..

 1. Als ik me hierop afstem maakt mijn hart een sprongetje maar de vraag die altijd in mijn hoofd rondspookt is over de dierenwereld. JE hebt het over de slachting die gaat eindigen, ik eet alleen nog maar biologisch dus ben al heel erg bewust bezig. Maar de vraag in mijn hoofd is dat dieren zich onderling ook af maken. Heel cruw om te zien maar er wordt altijd gezegd ,,Zo is de natuur”. Kijk nou ben ik het helemaal mee eens dat hoe wij mensen het doen echt uit d’n boze is. We slachten meer dan we op kunnen en er wordt onmenselijk omgegeaan met de dieren vandaar dat ik voor biologisch ben. Maar waarom moeten wij mensen helemaal clean worden en in de dierenwereld zie je het tegenovergestelde? Zouden we niet altijd ergens ook jagers blijven zoals heel heel heel vroeger. Is dat niet natuurlijk gedrag? Het zijn allemaal vragen die ik me afvraag.. En waar ik niet uitkom? Of is het mijn menselijk aard tegen het spirituele aard.. Want ik denk dan een leeuw zou nooit vegetarisch worden? Kijk een koe is vegetarisch 🙂 Het hele gebit is erop ingesteld en als ik naar ons gebit kijk hebben we zowel de kiezen voor te vermalen en de mini slachttanden ( zo noem ik het maar dan weet iedereen wel wat ik bedoel) voor het vlees toch? Kijk ben heel eerlijk ik hou wel van een stukje vlees maar ik neem niet meer dan nodig 1 stukje per dag. Ik hoop dat iemand snapt wat ik hier probeer te vertellen haha.. want krijg het niet fatsoenlijk geschreven. Heb ik wel vaker last van.. Heel veel in het hoofd en het niet kunnen verwoorden.

  1. @Anita, ik vind jouw vraag prima verwoordt, erg duidelijk maar een antwoord heb ik hier ook niet op. Dineke misschien wel.

  2. Ok ben blij dat het wel duidelijk is 🙂 Ik wacht rustig af of iemand er een antwoord op heeft.

  3. Ah Hah Jippie een Antwoord Anita, je ben lekker aan de schrijf Annie!! okay dan, schiet mij iets te binnen, een bijzonder iemand die zich Jericho Genesis Sunfire noemt, het zonnevuur van binnen zit in ons mensen, oneindige veel vrije energie, alles wat we nodig hebben zit in ons zelf, deze man ziet er uit als een bodybuilder en hoeft niet meer afhankelijk te zijn van eten en drinken, als dat kan dan kan alles, geen arme varkentjes meer opfhokken in concentratie kamp omstandigheden zonder verkoelende verkwikkende modder baden, de arme beestjes kunnen niet zweten zoals wij mensen, moet een marteling zijn zo’n kaal hok op een vierkante meter beton vloer, om maar niet te spreken over slachten van varkens en andere ‘gebruiks’ dieren.. Ik moet toegeven Anita dat ik om de paar dagen zin in een stukje vlees heb, volgens mij heb ik het nodig, maar iedereen zit anders in elkaar, ze zeggen dat mensen met O positief bloed essentiële bestanddelen missen en dus echte bloed zuigers zijn wat vlees betreft, het valt mij op bij mijzelf dat ik vlees ontzettend snel en gemakkelijk verteer, geen opgeblazen gevoel en zo, okay wel de energetische afdruk van doodsangst en ellende in mijn systeem en vuile pharma medicamenten, dat kan je vaak genoeg aan mijn schrijven zien, de blueprint van een vlees eter, mensen met AB bloed schijnen gemakkelijker op planten te kunnen leven, AB bloed is sterker bloed, ik ben altijd on the run in mind en lichaam om tekorten op te heffen, prooi zoeken letterlijk en figuurlijk, maar gelukkig ben ik dubbel in veel opzichten, voor de helft vind ik het afschuwelijk om predator activiteiten te ‘moeten’ ondernemen, half beast half human, half schatje half predator dictator, wel interessant maar wel verwarrend, een echte Annunaki ben ik Anita, nu nog 6 vingers en 6 tenen en mijn hoofd is al elongated genoeg, en de gepunte flaporen van Obama, kenmerk van een heersende koel cool blooded verrader manipulator, ik zal weer eens contact opnemen met mijn twijfelachtige vriendjes van daar boven in het parallelle universum dat mensen gebruikt als guineapigs proefdieren en batterijen als resources om uit te zuigen en voor ‘wetenschappelijk’ amusement..

   Genesis Sunfire – The Visionary (Part 1)
   http://www.youtube.com/watch?v=B3WHNi89ZCw

   http://jackiesguineapiggies.com/guineapigsounds.html

  4. * Hyper 1.4., grappig, ik vind ze ook heel bijzonder.

   Ik heb heel veel gereisd in de Andes landen en het viel me daar op dat ze heel vaak op het menu stonden. Het stond me echter altijd tegen om ervan te eten. Ik geloof dat ik er geen hap van door mijn keel kon krijgen!

   De cavia schijnt z’n oorsprong in het zuiden van Peru en Bolivia te hebben, al ver van voor de Inca tijd. De cavia wordt daar in de regel ” cuy” genoemd.

   http://cavyhistory.tripod.com/

   Ik heb het onderstaande fragment uit dit artikel even voor je opgenomen:

   “In any event, Peruvian archaeologists contend that domestication of the guinea pig may have begun as early as 5000 BCE in the Altiplano region of southern Peru and Bolivia. It is in this region that wild cavy (Cavia tschudii) populations can still be found to this day.”

  5. Anita, wij zijn van nature helemaal geen jagers! Dat is een fabeltje. De mens is uit pure nood ooit begonnen dieren te eten, tijdens ijsperiodes.
   Als je ons lichaam vergelijkt met die van een dier dat andere dieren eet, zul je ook zien dat wij geen carnivoren zijn. We hebben er de tanden niet voor en onze darmen zijn er ook veel te lang voor.
   Lees maar eens wat info op veganistische sites.

   In lak’ech

 2. Fragment uit ‘gesprek’ van Blossom met de Federatie van het Licht :

  “Er zal iets naar jullie toekomen waar jullie op gewacht hebben. Het komt over jullie heen waarom je hart heeft geroepen om te ontvangen. Toch hebben jullie niet altijd precies geweten waar je om gevraagd hebt. Jullie hadden de wens om ‘naar huis te gaan’ en toch zeggen we… misschien zal het zo zijn dat ‘thuis’ naar jullie toekomt!”

  1. De grootste illusie is, dat de mensheid gered gaat worden door iets van buitenaf. Blossom Goodchild – en vele anderen – speelt in op deze behoefte aan misleiding via haar channelings. Al eerder had zij het mis met haar voorspelling over het verschijnen van de GF op 14 oktober 2008.

  2. Het zijn mooie verhalen…Mooie boodschap zonder geweld, leest lekker dus..
   Verbeter de wereld, begin in jezelf:) geloof in jezelf, dan kan je ook een ander geloven. Hou van je zelf dan kan je ook etc…..

   Ik sta overigens wel open voor alles, echter ik denk dus ik besta, dat vind ik al moeilijk genoeg:)

  3. “…misschien zal het zo zijn dat ‘thuis’ naar jullie toekomt”
   Voor mij betekent dit dat vele mensen de ’thuis’ in zichzelf zullen herontdekken. We hebben het allemaal in ons zitten, alleen waren we dit vergeten. En mochten we ons daar opnieuw bewust van zijn geworden, weten we niet meer hoe thuis eruit ziet. Die herinnering komt terug.

  4. @ Hans ook ik denk niet dat we gered worden door iets van buitenaf. We moeten van binnen veranderen om in de buitenwereld het verschil te gaan merken. Maar het van buitenaf mag best handvaten aanreiken om ons een zetje te geven in de goede richting! En daarbij zou het best dat ze het een keer fout heeft gehad, wat mij tegen staat in je reactie is dat het net is of mensen in het spirituele geen fouten mogen maken. Dagelijks worden er fouten gemaakt door doktoren, artsen en noem maar op en toch zoeken we nog dagelijks onze heil bij deze personen. Maar maken mensen die of ze nu aan channeling doen, natuuurgeneeskunde praktiseren, energetisch behandelen, mensen die readings geven of wat dan ook, als die mensen een fout maken worden ze direct, bij wijze van, opgehangen aan de hoogste boom. We zijn mensen en we maken fouten so what dat wil nog niet zeggen dat alles fout is. Ik heb ook vaker gehad dat ik iets zij wat ik voelde, Ik ben namlijk extreem hooggevoelig, en ik voor leugenaar uitgemaakt wordt en wat is nou het geval een jaar later kwamen ze erop terug want dat wat ik voelde was nog niet in het heden aanwezig. Het maakt wel dat je voorzichtig wordt, jezelf inhoud omdat je bang bent fouten te maken of dat anderen je erop afrekenen, je voor gek verslijten. Maar merk nu dat ik juist mensen heel goed kan verder helpen en dat als ik een fout maak het niet uitmaakt dat mag. Mensen oordelen direct zo hard en sceptisch maar denk er aub bij na want je kunt anderen er behoorlijk mee kwetsen. En dat het voor jou niet waar is hoeft het nog niet te betekenen dat dit voor iedereen zo is. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en dat is prima. Maybe kom ik erg fel over maar dat is niet mijn bedoeling ik wil alleen iets aangeven.

  5. @Anita valt wel mee hoor met je vel-heid…En ik vind dat je het goed verwoord. Maar ook ratten hebben het recht om een rat te zijn 🙂 Ik zelf laat alles en iedereen in zijn waarde. Het een heeft namelijk het ander nodig om te zijn…Ik zelf hecht meer waarde aan de reacties van alles wat mij tegen spreekt.. Dus ook de reacties van Hans. Echter ik deel je opvatting dat ik het zeer vreemd vind, dat mensen bewust informatie ophalen, om daar vervolgers geïrriteerd door te raken.. Ik heb een grote fascinatie voor dit soort gedrag..

   @ hans kan je wellicht uitleggen, waarom je deze informatie bewust op zoekt om er door geïrriteerd te raken… komt beetje masochistisch over namelijk…

 3. Ik word zo moe van al het OEVERLOZE B.S. SPIRI-GELEUTER over chakra´s die al dan niet opengaan, 4 en 5de dimensie, uitlijningen, transities, en mensen die al dan niet ergens aan toe zijn.

  1. Mijn vraag aan jou is.. ,, Waarom lees je het dan als je er zo moe van wordt? Waarom besteed je je aandacht dan niet ergens anders aan?” En laat de mensen die hier wel wat aan hebben in hun waarde. Ik snap dat er mensen zijn die hier niks mee kunnen maar besteed er dan aub geen aandacht aan en doe iets wat je niet zo moe maakt.

 4. @ HyperAlert thanks voor je reactie 😉 Je hebt weer een glimlach op mijn gezicht getoverd. Want bij het lezen van jou hyperdepieper bericht komt er vanzelf een glimlach. En inderdaad ik heb ooit een documentaire gezien over een man ( en dat was geen bodybuilder) die ook niet dronk of at. Vond het wel interessant.

  Ik heb zelf heel wat cavias gehad in het leven, superlief en grappig zijn ze. Als ze honger hebben klinkt hun gepiep door het hele huis haha.. Heb er altijd heel veel lol meegehad helaas heb ik nu geen cavias meer maarrrrrrr voor twee katten 🙂

  @ Elein ik zal mij eens verdiepen in de veganistische sites! Thanks voor de reactie!!

 5. Ik moest even een traantje wegslikken toen ik jouw laatste update las Dineke. Als de belofte zoals die in het Oude Testament staat beschreven inderdaad spoedig werkelijkheid wordt dan is dat fantastisch!
  Dan maar even wat fysieke ongemakken maar die zijn dan ook van voorbijgaande aard…ik moest vandaag veel denken aan de ex van een collega van me, die vandaag een heel zware operatie moest ondergaan, hoe zal dat dan gaan binnenkort…

 6. Tineke van http://www.centerofthesoul.nl schreef hier een erg mooie tekst over. Let ook even op het belang van het getal 144.

  “De activaties via de gouden straal zijn nog volop gaande. 12 -12-2012 zijn de energiestralen op gang gebracht die op 24 -12- 2012 ons gouden hart op gang brengen. Heel rustig werken we toe naar het punt waarop deze hartslag geactiveerd gaat worden. In het begin slaat het misschien maar eens in de 12 maal 12 = 144 uur. Van daaruit gaat het zijn eigen ritme zoeken. Om uiteindelijk eens in de 12 maal 12 = 144 seconden te slaan. De pulseringen zullen in een eigen ritme werken. Zij flitsen door ons energieveld en door het celbewustzijn in een gestage regelmaat. Als een soort van massage zal dit ritme door onze energiecellen heen tinkelen. Elke keer de gouden gedachte van 12 maal 12 uitzendend. De 12-code activeert binnen ons DNA een nieuwe energie. Ons gouden DNA wordt aangeraakt en op geopend.
  Het gouden DNA-veld is gerelateerd aan de Grote Centrale Zon en alle volkeren die van oudsher met dit zonnestelsel verbonden zijn.
  Het gouden DNA activeert op zijn beurt ons gouden lichtlichaam. Dit lichtlichaam is een ingewikkeld fijn-lijnig netwerk van gouden energiebuisjes waardoor van oudsher de zonne-energie ( levensenergie) kon stromen. Het vormt met elkaar een blauwdruk in ons bewustzijn. Een hologram van licht. Hoe meer naar het midden toe, hoe meer oranje-goud-geel licht er in verwerkt is. Met elkaar een zon vormend. De gouden hartslag activeert de kernenergie in die zon. Deze energie zal zich via de meridianen naar de zonnevlecht toe bewegen en in de zonnevlecht zelf een MerKa Ba van zonnezegels activeren. De MerKaBa zal al draaiend om zijn eigen as een fontein van goudgeel licht rondstrooien. De MerKaBa zit in het centrum van het hologram en activeert op zijn beurt weer de zon. De zon zal door deze activering opgloeien en via zijn aura een veld van goudgeel licht verspreiden. Deze aura zal om de twaalf seconden de gouden hartslag van het universum uitpulseren.
  De blauwdrukken/ hologrammen zijn wereldwijd onderling verbonden met elkaar. Door het wereldbewustzijn een tapijt van zonnehologrammen wevend. Binnenin ons celbewustzijn.
  Het is uitermate belangrijk dat ons gouden energieveld gaat werken. Deze is nl. nodig bij de verwerking van de hoeveelheid nieuwe energie die ons zonnestelsel vanaf 21 december 2012 gaat binnenstromen.
  In 2013 hebben we de kracht van dit energielichaam nodig.
  Het gouden licht opent in ons bewustzijn vele energiepoorten. Ook activeert het nieuwe programmeringen binnen ons systeem
  Zo zal er om de pijnappelklier heen een gouden ring zichtbaar worden. Deze ring gaat de gouden gedachte downloaden en is direct verbonden met de Logos van onze planeet.
  Via de gouden schijf komt er een download van lichtcodes binnen die zich zal uitschrijven over ons totale energielichaam. De gouden code bevat de energie van de nieuwe matrixen die we in de nieuwetijdsvelden gaan bouwen. En nu al worden we hierop voorbereid.
  Praktisch gezien kan je de gouden schijf gebruiken om je nieuwe energielichaam te voeden met positieve gedachtes. Je kan leren schakelen binnenin jezelf. Stel je voor dat er rondom de pijnappelklier een oude gedachteschijf draait. Die zich elke keer weer vult met lage trillingen, gekoppeld aan de emoties van anderen en de invloed die dit op jezelf uitoefent. Je kunt jezelf er nu al op trainen dat je als je dit bemerkt een schakeling gaat maken naar de gouden gedachtecirkel. Zodat je jezelf dwingt om NIET meer te luisteren naar de oudetijds dwanggedachten. In de gouden schijf is het schoon, licht en kleurrijk. Door naar deze schijf te schakelen kom je in de hogere energietrillingen terecht en wordt je steeds minder vatbaar voor omlaag trekkende gedachtes die je pijnappelklier gewend is op te vangen. Elk beeld, elk geluid, iedere gevoelsimpressie die via je zintuigen binnenkomt is in staat om een heel scala van associaties op gang te brengen die zich via je hormoonstelsel in je lichaam downloaden en die je sterken of verzwakken.
  Kies er bewust voor dat je de pijnappelklier traint om alleen positieve impressies op te vangen zodat je die kunt overzetten in je nieuwe lichtlichaam. Hier kun je bewust voor kiezen. Door alles wat schoonheid draagt toe te laten en dat wat zich in lelijkheid opdringt uit te bannen. Dit valt niet mee in een wereld die door kranten, televisie en andere elementen onze aandacht vraagt door hun drama en afzichtelijkheden.
  We moeten onszelf trainen om die beelden te vervangen zodat ze niet blijven hangen op ons innerlijk netvlies en schade toe brengen aan het nieuw te vormen energieveld. We gaan doelgericht datgene in ons leven op zoeken wat schoonheid in zich draagt qua klank, beeld en gevoel.
  Dit maakt ons steeds sterker in het uitbannen van de codes van de oude wereld die er op gericht zijn om ons te ondermijnen door angst en agressie.
  Nu de gouden schijf in ons bewustzijn zich opent kunnen we voor het eerst sinds lange tijd de oude programmeringen overschrijven met een hogere intentie.
  Hoe meer positiviteit er op de gouden schijf komt te staan, hoe meer scheppingskracht deze ontwikkelt. Daardoor kunnen we tot manifestatie komen van onze hogere gedachten en wensen.
  We zullen heel gericht en vasthoudend moeten zijn. Zodat we de intenties van een knellende dwangbuiswereld om kunnen zetten tot een vrije ruimte.
  Dit is het begin van de nieuwe wereldorde.
  Waar vrijheid, gelijkwaardigheid en respect hoog in het vaandel staan.
  De gouden hartslag is het kerstgeschenk aan een wereld in duisternis.
  Het zal ons helpen aansluiten op de grote kosmische hartslag die het gehele universum bestuurt.
  Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.”

 7. Nou, wat was die informatie van belang!
  Ik ben van mening dat mevrouw en meneer ongelooflijke bullshit verkondigen!
  En vooral nu, na de 21 ste is het heel erg stil geworden in alto-land over de 21 ste! Zij zullen wel geascendeerd zijn! Haha maar eerlijk, waar zijn al die channelaars gebleven die repten over 21-12-2012? Ze hebben allemaal ongelijk gekregen! Allemaal, geen enkele uitzondering!

  Guido, de methode die ze gebruiken, maken ze je niet maar wat wijs? Laten ze je niet zomaar wat geloven? En nu na de 21ste… zal het vast als vanouds gaan…

  1. word je nooit eens moe van jouw eigen verzuurde galbakreacties Jeroen ?
   Je hebt de diepgang van een bord pap en dat bord heb je bovendien ook nog voor je knar gespijkerd , vage dwaas .

  2. En jeroen als het als ‘vanouds’gaat, lekker voelt voor jou, ben ik blij voor jou. Overweeg dit eens: misschien is de wereld meer omvangrijker dan jouw zintuigen aanschouwen en wat je hersenen processen, wie weet wat buiten dat proces nu allemaal gaande is, wat je nu links laat liggen…Vraagt natuurlijk wel een onbevangen blik…Keus is helemaal aan jou.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.