Advertentie

Het moet toch niet gekker worden..!!


vaccin1

x

x

Het moet toch niet gekker worden!

2015 © mr. drs. Jaap Rameijer -deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Jaap Rameijer
Jaap Rameijer

Nou wil de Australische premier mensen wier kinderen niet zijn ingeent zaken onthouden waar ze gewoon recht op hebben. Is het nu al zo ver gekomen dat men zijn toevlucht moet nemen tot dit soort absurde, onrechtmatige maatregelen? Of is dit een achterhoede gevecht van een handjevol zieke machtswellustelingen die zichzelf nog verder willen verrijken ten koste van onze gezondheid. Of is dit het begin van een nieuwe ‘Brave New World’ situatie?

Want, laten we wel wezen beste mensen, het wordt met de dag gekker met vaccinaties en met medicijn gebruik. Alles wordt uit de kast gehaald om ons ziek en bang te maken en afhankelijk van overheden en veel te machtige multinationals.Maar wie weet zijn dit wel tekenen aan de wand. Wie weet is de strijd op dit moment zo hard omdat de machthebbers aan de verliezende hand zijn. Dankzij het Internet, dankzij de vrijheid van meningsuiting en vooral dankzij een aantal hele dappere mensen.

Laat me u een reeks voorbeelden geven van wat er de laatste jaren zoal boven water is gekomen. Niets nieuws, maar netjes op een rijtje gezet. In de vorm van ‘wist u datjes’

Vaccins

 • wist u dat vaccins boordevol zitten met gifstoffen. Varierend van metalen als aluminium tot dierlijke producten, formaldehyde en andere afvalstoffen
 • wist u dat op de bijsluiter, als u die al te zien krijgt, nog niet de helft van de werkelijke inhoud van de vaccins staat aangegeven
 • wist u dat in veel vaccins gifstoffen zitten die streng verboden zijn in levensmiddelen en cosmetische producten
 • wist u dat talloze babies vaccinatieschade oplopen, varierend van stuipen na vaccinaties tot ernstige chronische ziektes en gedragsstoornissen
 • wist u dat kinderen die tegen bepaalde ziektes zijn ingeent deze ziektes evengoed kunnen krijgen
 • wist u dat kinderen die niet gevaccineerd zijn over het algemeen veel gezonder zijn dan wel gevaccineerde kinderen

Ziektes/epidemien

 • wist u dat de meeste epidemien waartegen nu wordt ingeent al praktisch waren uitgestorven toen men op grote schaal begon te vaccineren
 • wist u dat schoon drinkwater, gezond eten en schone lucht primair verantwoordelijk waren voor het verdwijnen van deze ziektes
 • wist u dat sommige ziektes, zoals bijvoorbeeld mazelen, gewone kinderziektes zijn, waar kinderen wel ziek van worden maar waar ze niet aan dood gaan of lichamelijk letsel oplopen. (slechts in hoogst zeldzame gevallen kunnen kinderen overlijden aan de complicaties van een kinderziekte)
 • wist u dat het doormaken van kinderziektes het immuun systeem van kinderen alleen maar sterker maakt.
 • wist u dat koorts geen ziekte is maar dat het deel uitmaakt van ons immuunsysteem

Doktoren

 • injectiespuitwist u dat doktoren medicijnen studeren. Waarmee ze leren welke medicijnen toe te passen in geval van bepaalde ziektes, maar niet hoe ze mensen beter kunnen maken
 • wist u dat veel doktoren er kennelijk niet meer op uit zijn om patienten gezond te maken, maar eerder om ziektes te bestrijden, met inderdaad medicijnen
 • wist u dat veel dokters niet weten wat er in vaccins zit? En dat ze het in veel gevallen ook niet willen weten
 • wist u dat dokters op grote schaal door farmaceutische industrien ‘aangemoedigd’ worden om hun vaccins en hun medicijnen te gebruiken

Overheid

 • wist u dat het Ministerie van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport weinig eigen beslissingen meer kan nemen omdat het aan de leiband loopt van de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO
 • wist u dat de WHO er, officieel, op uit is om alle epidemien uit de wereld te helpen
 • wist u dat het er, helaas, meer op lijkt dat de WHO er op uit is om de groei van de wereldbevolking af te remmen
 • wist u dat de WHO vaccins gaat leveren aan arme landen waar de kinderen ondervoed zijn en waar de hygiene slecht is, met als risico een sterke toename van de kindersterfte
 • wist u dat er in Nederland jaarlijks tientallen kinderen om het leven komen als gevolg van huiselijk geweld, en dat er meer dan 100.00 gevallen van kindermishandeling zijn, maar dat het ministerie van VWS zich daar kennelijk minder zorgen om maakt dan een ziek kind dat aan de mazelen zou zijn overleden
 • wist u dat de overheid, en namens de overheid het RIVM, en de consultatiebureau artsen de mensen bedroevend slecht informeeert over de gevaren van vaccinaties. Of hen ronduit leugens vertelt.

Moeder en kind

 • wist u dat er nergens ter wereld een hechtere band bestaat dan die tussen moeder en kind
 • wist u dat heel veel moeders intuitief aanvoelen dat de vaccinatie van hun baby/kind geen goede zaak is
 • wist u dat babies van vijf weken oud een onvolgroeid immuun system hebben. Maar dat ze toch evengoed met giftige vaccins worden ingespoten
 • wist u dat ze niet durven te weigeren om hun babies te laten vaccineren uit angst voor de kritiek van consultatiebureau artsen en hun vrieden en familieleden
 • wist u dat door consultatiebureau artsen aan de ouders verteld wordt dat het ‘bewezen’ is dat vaccinaties volstrekt ongevaarlijk zijn.
 • Wist u dat veel babies en kleine kinderen, die vaak nog heel spiritueel zijn, weten wat hen te wachten staat als ze gevaccineerd worden
 • Wist u dat deze kinderen veelal wanhopig proberen om hun vader of moeder te ‘vertellen,’, dat ze niet gevaccineerd willen worden
 • Wist u dat een dokter naast de ouders en hun kinderen zou moeten staan en zich niet tussen een moeder en haar kind zou moeten begeven
 • Wist u dat de consultatiebureau artsen en het RIVM en de ‘officials’ van het ministerie van VWS nog altijd glashard blijven ontkennen dat er een verband bestaat tussen het toedienen van vaccins en het optreden van vaccinatieschade.
 • Wist u dat vele duizenden kinderen, hele leuke, spontane, normale en gezonde kinderen, na een vaccinatie ernstig ziek worden, allerlei stoornissen gaan vertonen of verder als zombies door het leven gaan.
 • Wist u dat heel veel ouders grote schuldgevoelens hebben omdat zij hun kinderen, tegen beter weten in, wel hebben laten vaccineren. Vooral ouders die intuitief aanvoelden dat deze vaccinatie geen goede zaak was

Religie

 • amish children immuniteitwist u dat ook in de ‘Bible Belt’ veel mensen die hun kinderen niet hebben laten vaccineren, dit gedaan hebben, en nog steeds doen, omdat ze goed nagedacht hebben over de risico’s van vaccinaties
 • wist u dat zij geloven dat God de mens goed geschapen heeft, met een prachtig natuurlijk immuun system
 • wist u dat zij dit verkiezen boven ‘immuniteit uit een spuitje.’

Klokkenluiders

 • wist u dat er steeds meer klokkenluiders opstaan die een boekje open doen over wat er in werkelijkheid bij grote farmaceutische industrien, overheden en medische bolwerken plaats vindt.
 • Wist u dat er steeds meer belangrijke personages zijn , zie bijvoorbeeld de ex minister van defensie van Canada, die pubiekelijk vertellen wat er de ware doelstellingen zijn van machtige politici, bankiers en multinationals
 • Wist u dat er steeds meer artsen zijn die na een lange loopbaan tot de conclusive gekomen zijn dat het op grote schaal vaccineren van babies en kinderen een verkeerde zaak is geweest
 • Wist u dat alternatieve artsen, die door hun college artsen als kwakzalvers worden aangeduid, steeds meer terrein winnen. En veel meer respect genieten dan traditionele artsen

Politiek

 • wist u dat het de politiek kennelijk weinig kan schelen dat er zo veel problemen met medicijnen en vaccinaties zijn
 • wist u dat de politiek ogenschijnlijk de ogen sluit voor de grote aantallen kinderen met vaccinatieschade en de kosten daarvan voor de samenleving
 • wist u dat het veel mensen in de politiek kennelijk koud laat wat de gevolgen zijn van het gebruik van genetisch gemanipuleerd voedsel
 • horowitz vaccines safe effectivewist u dat het de overheid kennelijk niets kan schelen dat onze etenswaren vol zitten met smaakversterkers, conseveringsmiddelen en kleurstoffen
 • wist u dat de politiek zich vreselijk druk maakt over allerlei wissewasjes, maar dat de gezondheid van onze kinderen, het hoogste goed in een moderne samenleving, kennelijk van ondergeschikt belang is

Pers en media

 • wist u dat we in feite geen onafhankelijke pers en media meer hebben
 • wist u dat er kennelijk nog maar drie dingen belangrijk voor hen zijn. En dat zijn geld, macht en status
 • wist u dat de pers en media inmiddels zo afhankelijk zijn geworden van de advertentie inkomsten van overheden, semi overheids instellingen, farmaceutische industrieën en medische bolwerken, dat ze geen kwaad woord meer over vaccins en medicijnen durven te schrijven
 • wist u dat een van de hoogste verworvenheden van onze democratie, zijnde een vrije en onafhankelijke pers, nu bijna een lachertje is geworden
 • wist u dat de enkele gewetensvolle journalisten die wel willen getuigen van de misstanden in de politiek en farmaceutische industrie, door hun bazen de mond wordt gesnoerd

Chronische ziekten

 • Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..
  Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..

  wist u dat niemand schijnt te weten waar opeens, in de laatste decennia, de grote toename aan ernstige, chronische ziekten vandaan is gekomen? En dan hen ik het over ziektes als hersenaandoeningen, concentratie stoornissen, autisme, allergie en vele, vele anderen

 • wist u dat deze ziekten best wel eens het gevolg zouden kunnen zijn van het op grote schaal vaccineren van kinderen en van het sterk toegenomen gebruik van bepaalde medicijnen
 • wist u der er wetenschappelijke onderzoeken zijn die onomstotelijk aangetoond hebben dat er verband bestaat tussen deze chronische ziekten, bijvoorbeeld autisme, en bepaalde vaccins
 • wist u dat kinderen die wel gevaccineerd zijn en die ernstige vaccinatie schade hebben opgelopen de schatkist jaarlijks met vele miljarden euros kosten aan
 • wist u dat wij daar als belasting betaler voor moeten opdraaien
 • wist u dat de ouders van kinderen met ernstige vaccinatieschade in feite geen leven meer hebben. Hun hele leven staat in het teken van de zorg voor hun kind
 • wist u dat overheden, farmaceutische industrien en medische bolwerken de zaken nog steeds en bij voortduring blijven omdraaien. Een veel gebruikte methode om hun eigen tekortkomingen te verbloemen of om deze op anderen te projecteren
 • wist u dat zij glashard zonder blikken of blozen blijven beweren dat niet gevaccineerde kinderen een gevaar voor de samenleving zijn. En dat zij geweerd zouden moeten worden uit scholen, kinderdagverblijven en andere openbare gelegenheden.
 • wist u dat het omgekeerde waar is. Dat kinderen die gevaccineerd zijn veel vaker ziek zijn dan niet gevaccineerde kinderen.
 • Wist u dat kinderen die vaccinatieschade hebben opgelopen vaak heel onhandelbaar zijn, moeilijk kunnen meekomen op school, een voortdurende zorg zijn voor hun ouders en een enorme belasting vormen voor de samenleving

Farmaceutische industrien

 • Is vertrouwen in de pharmaceutische INDUSTRIE een bijzaak?
  Is vertrouwen in de pharmaceutische INDUSTRIE een bijzaak?

  wist u dat de farmaceutische industrien jaarlijks vele, vele miljarden winst maken met het fabriceren en verkopen van vaccijns vol giftige ingredienten en medicijnen vol nare bijwerkingen

 • wist u dat de farmaceutische industrien daarmee een groot deel van de bevolking         aan een fors aantal ernstige, chronische aandoeningen hebben ‘geholpen’
 • wist u dat de farmaceutische industrien daarmee zeker gesteld hebben dat deze mensen de rest van hun leven afhankelijk zijn van steeds meer en steeds sterkere medicijnen
 • wist u dat de farmaceutische industrien zich daarmee een riant toekomstperspectief hebben geschapen
 • wist u dat het de farmaceutische industrien, ondanks hun mooie public relations, hun prachtige missies en hun fraaie doelstellingen, geen zier kan schelen dat ze hun gigantische winsten realiseren over de ruggen van de gezondheid van miljoenen mensen
 • wist u dat de farmaceutische industrien wel degelijk onderzoek uitvoeren, of hebben laten uitvoeren, naar de gevolgen van het toedienen van bepaalde vaccins en het gebruik van bepaalde medicijnen, maar dat de resultaten daarvan niet openbaar gemaakt worden
 • wist u dat zij ook externe onderzoeken sponsoren, maar dat de resultaten daarvan uiteraard gekleurd zijn. Want wie betaalt die bepaalt

Amerika

 • wist u dat in Amerika vaccineren verplicht is
 • wist u dat de informatie die daarnij verstrekt wordt over de gevaren van vaccins en over de mogelijke bijwerkingen van bepaalde medicijnen, uitsluitend ten doel heeft om juridische procedures te voorkomen
 • wist u dat er desalniettemin heel wat gevallen van ernstige vaccinschade bekend zijn geworden. Waar grote rechtszaken over gevoerd zijn. En waar grote schadevergoedingen aan de gedupeerde ouders en hun kinderen zijn uitgekeerd
 • wist u evenwel dat geld niet gelukkig maakt
 • wist u dat er tientallen publicaties geweest zijn van belangrijke onderzoeken waarin de gevaren van bepaalde vaccins en van bepaalde medicijnen onomstotelijk aangetoond zijn. Maar dat de resultaten van die onderzoeken door de zeer omvangrijke marketing activiteiten van de grote farmaceutische industrieën als het ware ‘weggepoetst’ worden.
 • Straks ook bij ons? Even je griepprik bij de supermarkt..?
  De idiotie ten top. Straks ook bij ons? Even je griepprik bij de supermarkt..?

  Wist u dat er talloze, uitstekende boeken geschreven zijn over de gevaren van vaccins, maar dat de farmaceutische industrieën jaarlijks miljarden dollars/euros uitgeven om die resultaten daarvan teniet te doen, te onderdrukken of te ontkrachten. En dat er nog meer geld wordt uitgegeven aan het promoten van de boodschap dat vaccinaties veilig en nodig zijn

Ontgiften

 • wist u dat er steeds meer mogelijkheden ontdekt worden om de gifstoffen die tijdens het vaccineren zijn ingebracht weer langzaam uit het lichaam te verwijderen
 • wist u dat er in Costa Rica een speciale organisatie is opgericht die zich ten doel heft gesteld om mensen te ontgiften van verkeerde medicijnen
 • wist u dat er in Amerika jaarlijks 2,5 miljoen mensen sterven aan verkeerd medicijn gebruik
 • wist u dat er steeds meer therapien op de markt komen die geen fysieke inbreuk maken op het menselijk lichaam, maar die zeer doeltreffend zijn bij het bestrijden en genezen van bepaalde chronische aandoeningen. Denk hierbij aan biofotonen therapie, aan neurofeedback, aan acupunctuur en aan vele anderen methoden.

Wat te doen?

 • Het zijn mensen als deze arts, Jannes Koetsier, die het voortouw nemen en een veel kritischer geluid laten horen over vaccins en vaccinaties, dan bijvoorbeeld het RIVM
  Het zijn mensen als deze arts, Jannes Koetsier, die het voortouw nemen en een veel kritischer geluid laten horen over vaccins en vaccinaties, dan bijvoorbeeld het RIVM

  weet u dat er heel weinig te doen is tegen de geweldige macht van de farmaceutische industrieën, tegen de invloed van overheden, tegen de medici die zich vooral richten op het toedienen van medicijnen en tegen de eigen bevolking aan wie, jaar in jaar uit, is verteld dat vaccins nodig en ongevaarlijk zijn

 • weet u wat er wel te doen zou zijn: een strafrechtelijke procedure starten tegen de consultatiebureau arts die verklaart heeft dat het door hem of haar toegediende vaccin ongevaarlijk is, terwijl het kind na toedienen van het vaccin overleden is of ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen. Gewoon aangifte doen bij de politie of het openbaar ministerie wegens dood door schuld of wegens het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Aangifte tegen de CB arts, cc tegen het RIVM, cc tegen het ministerie van VWS, cc tegen de farmaceutische industrie. En dit uitgebreid in de publiciteit brengen.
 • weet u wat verreweg het beste zou zijn: om de publieke opinie wakker te schudden. Want dat is het enige waar overheden en multinationals naar luisteren. Waar ze bang voor zijn. De publieke opinie. Maar hoe krijg je die om? Het beste zou zijn als een of meer bekende Nederlanders, zich duidelijk tegen vaccins zouden Of als er een schokkende film van een gevaccineerd kind vertoond zou worden. Of als er een kind, direct na het inenten, zou overlijden
 • Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen
  Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen als gevolg van vaccinaties..!
  weet u dat een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om beslag te leggen op de dossiers van de farmaceutische industrieën. Of van de overheid zelf, of van overheidsinstanties als het RIVM. Waarom kan zoiets wel bij een verdenking van financiële malversaties. Dan worden er grootscheepse invallen gedaan en worden alle documenten in beslag genomen. Dus waarom zou dit niet kunnen als er verdenkingen bestaan wegens dood door schuld of het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Of bij ernstige verdenkingen dat bepaalde vaccins verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ernstige, chronische aandoeningen. Beslag leggen op de onderzoeksresultaten en deze openbaar maken is een zeer effectieve manier om malafide organisaties er toe te bewegen om zich weer het rechte pad te gaan begeven
 • weet u dat een hoorzitting in de tweede kamer, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of het openbaar maken van bepaalde informatie, ook heel effectief kan zijn. Vooral als de verhoren openbaar zijn en via de TV gevolgd kunnen worden. En als er mensen zijn die durven te getuigen tegen de machtige industriële, overheids en medische bolwerken. Er moet dan ruim publiciteit aan gegeven worden want de gedachte dat vaccins veilig en noodzakelijk zijn voor de gezondheid van onze kinderen, is nog steeds diep geworteld bij de meeste Nederlanders. Alleen heldere argumenten en schokkende beelden zouden daar iets aan kunnen veranderen.

 

Mr. Drs. Jaap W. Rameijer

* * *

vacc safe and effective

7 gedachten over “Het moet toch niet gekker worden..!!

 1. En dan die idioten op radio 2 die alleen maar gewend zijn propaganda te spuien en geen verstand hebben van zaken zich dan ook uit gaan spreken over dit onderwerp waarbij de mensen die niet vaccineren gediscrimineerd worden en onbeschoft worden weggezet. Laat ze zichzelf maar ieder jaar vol spuiten dan zijn we er snel vanaf.

 2. Wanneer komen we nu eens en masse tegen dit soort hemeltergende voorschriften op? Wordt het niet eens tijd dat mensen als mensen behandeld worden in plaats als van voedsel voor de farmaceutische fabrieken en als voornaamste inkomstenbron.

 3. Maandagavond kwamen studenten aan de deur voor het KWF wat ik op zich nobel vind alleen is het wel jammer dat ze niet goed voorgelicht worden/zijn waardoor ze met een verhaal komen dat kant nog wal raakt.
  De persoon dat bij mij aan de deur kwam begon zijn verhaal dat een goede vriend van hem aan kanker was overleden en om dat verhaal kracht bij te zetten droeg hij op zijn kleding een button met daarop de foto van zijn overleden vriend.
  Vervolgens begon hij zijn verhaal dat er een doorbraak was op het gebied van kankerbestrijding namelijk er was een manier gevonden die de slechte bloedlichaampjes zou vernietigen en goede bloedlichaampjes zouden aanmaken wat dan kanker zou helpen genezen.
  Toen ik vroeg of hij in het belang van de farmaceutische industrie aan het lobbyen was begreep hij dat niet goed dus vroeg ik hem hoe wordt het stimuleren van goede bloedlichaampjes en het vernietigen van slechte bloedlichaampjes tot stand gebracht kwam dat doormiddel van medicatie of injecteren?
  Daar wist hij geen antwoord op en vervolgens heb ik hem uitgelegd dat de farmacie alles doet om geld te verdienen ten koste van alles en als voorbeeld gaf ik dat de premier van Australie van plan is om kinderbijslag in te houden als ouders hun kinderen bv tegen mazelen niet willen laten inenten wat gewoon machtsmisbruik is omdat het tot nog meer/ergere ziekten kan lijden.
  Ook vind ik het nogal schrijnend dat deze mensen langs de deuren worden gestuurd zonder dat zij eigenlijk weten waar ze mee bezig zijn.
  Verder heb ik hem uitgelegd dat de farmacie geneeswijzen welke op natuurlijke basis zijn gebaseerd tegen houd omdat daardoor hun verkoop in het geding komt toen zij hij dat hij maar naar de buren ging omdat hij mij toch niet kon overtuigen.

 4. Beste Jaap. Kom naar Nederland en start een zorgverzekering waarbij mensen wel voor deze vrijheid kunnen gaan. U bent al directeur geweest van een ziekenfonds in WestBrabant dus u kent de klappen van de zweep. Mensen zoals u hebben we nu nodig.

 5. Een goed stuk! Wat lezen we hier weinig over. 34 jaar geleden heb ik geweigerd mijn kinderen in te laten enten. Gevolg: je wordt als gek versleten. Er ligt een zware druk bij ouders door omgeving, consultatie bureaus en (huis)artsen. Sterkte in uw strijd en bedankt voor dit waardevolle stuk!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.