Advertentie

‘DNA is toch voordeliger’…


Geachte lezers, ik geef al vele jaren lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van spiritualiteit en nieuwe wetenschap, vooral met betrekking tot non-lokaal bewustzijn en gezondheid, de aantoonbare invloed van intentie en de ‘werkelijke werkelijkheid’ (de ‘blauwdruk’ van geluid, licht en energiepatronen, muzikaal, holografisch en multidimensionaal verbonden aan bewustzijn en levensenergie).

 

Sinds 2008 geef ik ook lezingen over (HPV)vaccinaties, waarbij ik wetenschappelijk aantoon dat vaccinaties niet alleen aantoonbaar ineffectief zijn, maar vooral potentieel levensgevaarlijk voor uw immuunsysteem en algehele gezondheid (vooral voor zogenaamde ‘risicogroepen’ zoals zwangere vrouwen, jongen kinderen, ouderen en mensen met al een verzwakt immuunsysteem!).

Aangezien ik al veel over de onjuiste veronderstellingen, de gehanteerde propaganda technieken en de ineffectiviteit en schadelijke gevolgen van vaccinaties (en ware immuniteit) heb geschreven, verwijs ik u naar de volgende links (zie ook de video lezingen over vaccinaties op mijn website HIER)

Argusoog: HIER en

WantToKnow: HIER (3 delen!), HIER, HIERHIER en HIER. (2 delen, en kijk naar dit videoverslag:

RIVM: niet VIT (verantwoordelijk, integer en transparant) bezig!
X

De wetenschappelijke studies en de bewijzen die onomstotelijk aantonen dat (HPV)vaccinaties in feite onwetenschappelijk, ineffectief en vooral ook potentieel levensgevaarlijk zijn, gelden nog steeds en worden de laatste tijd steeds meer bevestigd helaas.

Vanwaar dan toch dit nieuwe artikel? De reden is de vernieuwde RIVM propaganda strategie (lokkertjes en DNA afstaan van uw dochters) en het feit dat ook de media en politiek nu sterk twijfelen aan de aanpak van het RIVM m.b.t. de (HPV)vaccinaties!X

Zie o.a. HIER en HIER

Guido heeft mij gevraagd om even een boekje open te doen over de redenen die ik aanvoer waarom u dit vooral niet moet doen…Hier volgt dus een kort verslag waarom niet (meer informatie over de ware rol van DNA is ook te vinden in mijn boek ‘Blauwdruk’, vooral in het hoofdstuk ‘DNA is toch voordeliger’- enige verwantschap met de winkelketen C&A berust op toeval…):

X
X

* * * * * * *

X

‘DNA is toch voordeliger (maar wie betaalt uiteindelijk de prijs?’

© Artikel Drs. John Consemulder – April 2010

Er wordt nu zelfs gevraagd of uw dochter DNA wil afstaan! (Zie hierover dit artikel HIER op wanttoknow.nl)

Guido Jonkers heeft mij gevraagd om even een boekje open te doen over de redenen die ik aanvoer waarom u dit vooral niet moet doen…Hier volgt dus een kort verslag waarom niet (meer informatie over de ware rol van DNA is ook te vinden in mijn boek ‘Blauwdruk’, vooral in het hoofdstuk ‘DNA is toch voordeliger’- enige verwantschap met de winkelketen C&A berust op toeval…):

DNA is een bio-spirituele antenne voor energie en informatie!
DNA is herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond een soort ‘bio-spirituele antenne’gebleken voor bio-akoestische, bio-elektromagnetische en bio-energetische signaaloverdracht (energetische overdracht van helende of ziekmakende informatie)! Dit betekent dat ons DNA werkt met (en reageert op en beïnvloedt wordt door!) de fundamentele wereld van geluid, licht en energiepatronen via energetische informatie overdracht!

DNA blijkt maar voor zo, n 3 procent verantwoordelijk te zijn voor proteïne synthese (de ‘stoffelijke’ wereld zullen we maar zeggen). De overige 97 procent durft men ‘Junk DNA’ te neoemen, terwijl juist dit overgrote deel van ons DNA juist verantwoordelijk blijkt te zijn voor…bio-akoestische (geluid en vibratie) en bio-elektromagnetische (lichaamseigen licht) signalering.

Ons DNA blijkt steeds meer DE sleutel te zijn tot de nieuwe wereld. We ontdekken steeds meer de sleutel tot deze sleutel. En dat is een onzichtbare, energetische sleutel, zo blijkt uit dit artikel van John Consemulder.

Kortom: DNA en de communicatie en regulatie binnen en tussen uw cellen werkt met geluid en licht in het lichaam! In feite zijn alle biochemische acties en fysiologische functies dus niet zozeer stoffelijk van aard, maar eerder elektrisch, elektromagnetisch en energetisch!

Een goed begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een benodigde non-lokale bio-energetische trillingsgeneeskunst) revolutionaire gevolgen zal hebben. Dit zijn namelijk de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn, maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)!

Taal van Licht (en Geluid en Water)
Dus deze ‘Taal van Licht’ is de ware taal waar ons lichaam mee werkt en communiceert met de energetische buitenwereld. Misschien is het goed om even te visualiseren dat alle cellen van uw lichaam DNA bevatten in een dynamische energetische en waterrijke omgeving (uw lichaam bestaat in feite zelfs meer uit een energetisch ‘rijke leegte’ en 70 procent water, dan fysieke ‘materie’)…

Even afstand bewaren, of toch niet?
En deze effecten op DNA blijken zelf non-lokaal te functioneren, dus zelfs buiten uw lichaam. Dus afstand speelt hierbij geen rol! Koppel dit gegeven aan de principes van energetische wetenschap, zoals Scalair Elektromagnetisme (Tom Bearden), Energetics (Gariaev, Poponin, Kazachneev, Kozyrev) en Psychotronics en Radionica technieken…en we hebben een perfecte mogelijkheid om fysiologie en lichamelijk welbevinden op afstand…te beïnvloeden…

Licht, (scalair)elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de onderliggende intentie en het uiteindelijk beoogde effect, helende (of verstorende of ziektes creërende) overdracht van informatie kan plaats vinden. De specifieke intentie of bewustzijn ‘lading’ of ‘programmering’ fungeert dan als modulatie van de draaggolf, waardoor deze specifieke boodschap energetisch kan worden overgedragen, zelfs op afstand.

Dus sta geen DNA af zoals het verzoek van RIVM in feite vraagt, want u heeft geen mogelijkheid om te verifiëren wat er de komende 15 jaar…met uw DNA gebeurt!

DNA blijft verbonden met de eigenaar, ook op afstand!
Vele wetenschappelijk studies tonen herhaaldelijk aan dat uw afgestane DNA op een energetische manier verbonden blijft met de ‘rest’ van uw lichaam. Het is een beetje vergelijkbaar met een sms sturen via een mobiele telefoon: hierbij gooit u ook niet de fysieke telefoon naar de ontvanger en ook duwt u waarschijnlijk geen letters richting de ontvanger.

En als u spreekt met een luisteraar, duwt u ook niet fysiek de luchtmoleculen opzij zodat de geluidsgolven ongehinderd het juiste oor bereiken. Toch? In beide gevallen is er een energetische verbinding van informatie gemoduleerd op een draaggolf van geluid of licht. Er is dus een energetische verbinding die in stand blijft (dit blijkt zelfs het geval te zijn op een fysieke plek waar oorspronkelijk DNA aanwezig was, zoals we straks zullen zien)!

Holografisch DNA
Net zoals je een holografische plaat doormidden kunt knippen (in tegenstelling tot een gewone fotografische plaat) en kunt bestralen met een laser (DNA heeft ook een laserachtige omgeving en kan energie naar zich toe trekken als een soort lens!) om toch weer het volledige oorspronkelijke beeld te produceren…is ook uw lichaam een hologram waarbij een deel (uw afgestane DNA bijvoorbeeld!) het geheel in zich draagt! ‘Interconnectedness’, ‘entanglement’, ‘non-locality’ en ‘quantum tuneling’.

Het zijn allemaal bekende en bewezen principes binnen kwantum mechanica (vooral binnen QED, SED modellen). Maar nu blijkt deze onderlinge verbondenheid via energetische informatiebanen ook op grote schaal een bewezen feit te zijn.

Tweerichtingsverkeer zonder ongelukken
Uw DNA en uw lichaam blijven dus met elkaar verbonden en via het deel (DNA buiten uw lichaam) is het geheel (uw lichamelijke biochemie en fysiologie) dus aan te spreken en te beïnvloeden! Van ‘mind control’ naar ‘body control’ dus, afhankelijk van het effect wat men op afstand zou willen bewerkstelligen.

Ook bij Psi, ESP en paranormale verschijnselen is gebleken dat deze energetische informatie overdacht bi-directioneel is: de informatie werkt twee kanten op. Gedachten lezen of gedachten planten versus energetisch informatie ‘uitstralen’ of informatie ‘geprogrammeerd ontvangen’!

De intentie van uw DNA
Binnenkort volgen mijn radio-uitzendingen binnen ‘Gezond en Wel’ met Dan Winter en Glen Rein (beide ook direct en indirect verbonden aan het HeartMath instituut dat met name hartcoherentie onderzoek doet, waarbij oprecht gevoelde emoties en intenties de hersengolven kunnen ‘afstemmen’ en ‘synchroniceren’) Hieruit blijkt ook weer overduidelijk dat DNA op afstand (herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond dus) te beïnvloeden is. Voor heling doeleinden, maar ook voor andere doeleinden eventueel.

Dit houdt in dat jij dit gegeven kunt gebruiken voor heling van uzelf en anderen, maar anderen ook uw DNA kunnen gebruiken met intenties en een beoogd effect, die niet noodzakelijk overeen hoeven te komen met wat u wenselijk acht voor uw lichaam en welzijn (of wat daadwerkelijk wenselijk of gezond is voor uw lichaam en immuunsysteem)…

Mind into Matter, bevroren muziek en gevangen licht
Het is eigenlijk geen mind over matter, maar mind INTO matter. Inmiddels is ook duidelijk dat het veld van psycho-neuroimmunologie (wat bewijst dat suggestie, bio-feedback, hypnose, conditionering, OVERTUIGINGEN en suggestie fysiologische parameters –zoals die binnen in uw immuunsysteem- kunnen wijzigen en beïnvloeden) nog een te beperkt verklaringsmodel is gebleken.

De ware cellulaire communicatie en regulatie is namelijk niet biochemisch, maar bio-akoestisch en bio-energetisch en elektromagnetisch (al je DNA in al je cellen produceren, ontvangen en modificeren licht!). Wij zijn geen biochemische wezen, maar letterlijk lichtwezens! Ons lichaam zou je je kunnen voorstellen als een soort ‘bevroren muziek’ en ‘gevangen licht’!

Het wordt steeds zo snel weer energetisch opgebouwd en in stand gehouden dat je niet ziet dat je het ene moment ‘uit elkaar valt’ en het andere moment weer ‘uitkristalliseert’ (net zoals je de elektromagnetisch hardnekkige illusie van kleur en de ‘gaten tussen de elektronen’ en de opeenvolgende overgangen van beweging van een tv-uitzending niet snel genoeg kunt waarnemen).

De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid
De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid bestaat uit een energetische vacuüm zee van interferentiepatronen en staande golven, die holografisch worden omgezet in de vertaalslag die ons brein maakt naar vorm, kleur en beweging (en afgescheidenheid)!

En het bijzondere is, dat allerlei wetenschappelijk onderzoek aantoont (herhaald en verifieerbaar) dat bewustzijn, intenties, gedachten en emoties ook ‘echt’zijn (net zo echt als de hardnekkige illusie van materie en stof!) Intenties en bewustzijn zijn aantoonbaar in staat om deze blauwdruk te beïnvloeden, te wijzigen en te ordenen via energetische communicatie en informatie regulatie, via de Taal van Licht (en Geluid en Informatie)!

Informatie is dus fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat uit (nulpunt)energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen achter heling, gezondheid en ziekte.

Specifieke intenties hebben een specifieke fysieke uitwerking!
Er is een behoorlijke hoeveelheid bewijs dat wijst op een non-lokale invloed, dus werking op afstand zonder ‘fysiek contact’! Ik heb een uitzending opgenomen met kwantum bioloog en experimenteel biofysisch wetenschapper Glen Rein die binnenkort zal worden uitgezonden (de uitzending dan in dit geval..!)

Je kunt specifieke intenties sturen (herhaaldelijk experimenteel aangetoond door o.a. Glen Rein), waarbij niet alleen de vorm van DNA, maar ook de elektrische lading en andere belangrijke parameters van DNA kunnen worden…gewijzigd…(of een kweekje niet beïnvloeden, van een andere nabij kweekje de groei bevorderen en van een derde nabij kweekje de groei juist remmen!

De Russische wetenschappers Pjotr (Peter) Gariaev en Poponin (allemaal te vinden in mijn boek ‘Blauwdruk’) toonden ook al aan dat woorden en taal (als modulatie voor een draaggolf) DNA (via een draaggolf als geluid en licht) energetisch kunnen beïnvloeden en wijzigen, in feiten zelfs genen ‘aan en uit’ kunnen zetten..)!

Het lichtlichaam van uw DNA
En als je DNA meet in een ruimte (zelfs in pikdonkere ruimte waar altijd nog virtueel licht aanwezig is in de vorm van fotonen) en daarna vervolgens verwijdert,  blijft de ‘organisatie’ van het lichtveld wat zich in een ruimte naar het DNA toe beweegt (op een ‘coherente’, afgestemde en gestructureerde manier, en ordening maakt optimale communicatie mogelijk!) zelfs een maand of langer aanwezig!

Ook al is het fysiek DNA verdwenen dus (het Phantom DNA effect). Rein bewees experimenteel dat als je DNA met een laser ‘bestraalt’ het een fysiek energetisch veld laat zien als projectie. Maar als je het DNA daarna verwijdert en de plek bestraalt waar het object zojuist nog was (maar nu dus niet meer)…dan zie je als resultaat nog een energetische (holografische?) projectie van het ‘lichtlichaam’ van het DNA alsof het nog steeds fysiek aanwezig is en nooit verwijderd is geweest.

Een onzichtbare energetische levenslijn dus als energetische representatie van de ‘stof’. Een soort ‘geheugeneffect van water’ (en realiseer je nu dat DNA zich een energetische waterrijke omgeving bevindt!) van DNA zelf…

Ander onderzoek heeft aangetoond dat als je een rat verdooft (anesthesie) op een plek waar eerder al andere ratten waren verdoofd, het effect van verdoving steeds sneller op trad…Het honderdste rat effect? Zie voor nog meer voorbeelden mijn boek ‘Blauwdruk’, waar ook het werk van Robert Becker, Glen Rein, Pjotr Gariaev, William Tiller, Cleve Backster, Tom Bearden, Robert Oschman, Jaques Benveniste, Iona Miller, Prioré en Pautrizel en vele andere wetenschapper wordt besproken.

Donorcodicil, orgaantransplantaties, of toch een ‘Blijf van mijn DNA’ huis?
Kortom: afhankelijk van de onderliggende intentie en het beoogde effect…kan DNA zowel ‘positief’ als ‘negatief’ beïnvloed worden! Voor heling doeleinden of voor andere doeleinden. Pas dus op als u gevraagd wordt DNA af te staan.

Vaccinaties dienen ons niet, ze zijn ineffectief en potentieel levensgevaarlijk gebleken. Sta dus ook niet toe dat u (en uw kinderen!) op een andere manier als proefkonijnen worden gebruikt zonder uw toestemming (of met uw toestemming, maar zonder eerst van deze belangrijke informatie kennis te hebben genomen).

DNA is toch voordeliger, vooral als u het positief hanteert, programmeert en het leven eert!

Wees bewust, heb lief en leef wel!

Met HARTelijke groeten,

Drs. John Consemulder

Kijk ook eens op deze site over een positief initiatief voor alle kinderen van de wereld, de toekomst van de mensheid.

www.worldpeacechild.com

66 gedachten over “‘DNA is toch voordeliger’…

 1. Dag John
  ik heb je bericht met verbazing gelezen. elk wetenschappelijk bewijs van wat jij claimt ontbreekt volledig.

  misschien dat ik het allemaal verkeerd zie dus ik gooi het nu over een andere boeg. nogmaals dit is niet bedoeld om je af te zeiken maar om voor mijn beperkte geest meer duidelijk heid te krijgen.

  de volgende vragen komen bij mij op

  1 is het wetenschap dat je tracht te bewijzen of is het meer een geloofs syteem ?
  2 je hebt een liedje gemaakt genaamd prayer fore the childeren aan wie is dat gebed gericht ? welke godheid aan bid je in dat lied ?

  Vriendelijke Groet Gait

 2. Uiteraard zou jij de eerste moeten zijn die de eer krijgt om hierop te reageren Gait, we konden (maar hoefden dit niet) erop wachten natuurlijk.

  Vraag 1, lees nu eerst al mijn artikelen en referenties en alle studies en al het wetenschappelijk bewijs dat dit ondersteunt. Ik heb je dit vele malen eerder gevraagd en zelfs tegenbewijs gevraagd voor alle wetenschappelijk bewijs (wat niet verbazingwekkend nooit werd geleverd, omdat al dit regulier wetenchappelijk bewijs inhoudelijk niet eenvoudig te verwerpen valt. Dus verval je steeds tot andere methoden. Tis nie anders, jammer, jammer.

  Maar goed: lees het artikel over De toekomst van geneeskunde hier op de site en het overige bewijs staat in mijn boek en elders (al gekocht of wacht je op een recensie-exemplaar?).

  Ik weet dat je in God gelooft, militair bent geweest en skeptisch bent tegen bewezen principes die jouw warrige geloofsovertuiging niet ondersteunen (is God nou bewezen of jou kritiek nu ongeloofwaardig, weet je het zelf nog wel?), maar dat geeft niet. Wat wel deert, is dat je nooit inhoudelijk reageert op de vele studies die bewijzen dat vaccinaties ineffectief zijn en potentieel levensgevaarlijk.

  En je reageert ook niet instemmend (de vele betrokken wetenschappers die dit herhaaldelijk hebben aangetoond zal dit niet veel uitmaken)op het vele bewijs dat de ware cellulaire communicatie en regulatie niet zozeer biochemisch (stoffelijk en te patenteren), maar feitelijk elektromagnetisch en bio-energetisch is (lichaamseigen en lastig te patenteren, maar wel effectiever voor behandelingen zonder bijwerkingen en verslavingen omdat de chemische en giftige ‘stoffen’ niet meer worden gebruikt).

  In mijn boek Blauwdruk (en in de vele artikelen op deze en mijn site) vind je alle studies, je mag ook mijn uitgever een verzoek schrijven voor een bewijsexemplaar.

  Vraag 2: Soms bid ik voor jou en jouw God Gait, maar het overgrote deel bid ik voor de mensheid en feitelijk bid ik niet eens in religieuze zin! Het feit is namelijk dat het niet uitmaakt vanuit welke geloofsovertuiging of religieuze overtuiging je een intentie, verwachting of hulpvraag-of aanbod ‘aanbiedt’

  Het blijkt (wetenschappelijk en herhaaldelijk aangetoond dus) dat positieve (!) intenties en visualisaties en woorden een positief effect hebben op het welzijn en immuunsysteem van de mens. En DNA is dus op afstand ook te beïnvloeden (weer een bevestiging dat het biochemische en stoffelijke wetenschappelijke model wat ‘afgestofd’ dient te worden en hopeloos verouderd en onjuist is!), dus dit zegt voldoende over de aangetoonde mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben.

  Als al het bewijs wat ik juist steeds lever niet voldoende (wenselijk?) is, is het een idee om je geloofsstrijd wat meer af te stemmen op de nieuwe feiten vanuit de wetenschap, dit reduceert je cognitieve dissonantie.

  Je zult het even moeten doen met alle studies, referenties en alle info in mijn boek, het is niet mijn geloofsovertuiging om alle heilige teksten voor je uit te spellen, een beetje religieus militair als jijzelf neemt de verantwoordelijkheid om wat te lezen. Maar zoals altijd respecteer ik natuurlijk je vrije wil. Leef wel!

 3. Waarom kun of wil je je niet beperkten tot deze 2 kleine vragen ?

  1 is het wetenschap dat je tracht te bewijzen of is het meer een geloofs syteem ?
  2 je hebt een liedje gemaakt genaamd prayer fore the childeren aan wie is dat gebed gericht ? welke godheid aan bid je in dat lied

  1. Beste Gait, je reageert op de voorgehouden spiegel en valt daarom in herhaling. Ook bevestig je hiermee de juistheid van mijn reactie. Ik voel me een beetje de ‘Rijdende Rechter: dit is mijn reactie en daar zult u het mee moeten doen. Ik ga de zon even wat vitamines aanmaken, prettige dag en waak over je DNA!

 4. Het boek ;Heel je Dna
  Heel je leven van Dr. Robert V.Gerard
  is een prachtig boek over dna activatie .
  citaat; Een korte samenvatting hoe de eerste DNA activatie in zijn werk gaat. Allereerst stel je je intentie vast,dat je dit bijzondere levensgeschenk wil ontvangen. Daarna ga je naar theta-bewustzijnsstaat,je verbind je met je Godheid en bevestigt dat de activatie wordt uitgevoerd met de zuiverste intentie en liefde uit je hart. De Universele Energien van Liefde-Leven komen dan omlaag door de bovenkant van je hoofd naar je pijnappelklier,een uiterst heilige klier in je lichaam. Eenmaal aangekomen in de pijnappelklier gaan de levenskrachtenenergien naar binnen in de Grote Meestercel, de eerste cel de cel van conceptie, en ontbieden de chromosomen van Jeugd en Vitaliteit-dit zijn de archetypische chromosomen. Als deze verschijnen, wordt een commandogegeven dat het DNA zich moet ontrollen.De aanroeping van de DNA activatie wordt uitgesproken hierin wordt opdracht gegeven tot activatie van het Jeugd en Vitaliteitschromosoom. Dan worden tien nieuwe DNA strengen in het leven geroepen en paarsgewijs opgestapeld en geintegreerd bovenop het bestaande DNA. Zodra dit klaar is worden er-in de Grote Meestercel- nieuwe Jeugd en Vitaliteits- chromosomen aan gemaakt en aan de uiteinden afgedekt met telomeer eiwit.
  Vervolgens wordt het commando gegeven om de nieuwe Jeugd en Vitaliteitschromosomen te dupliceren in iedere cel in het lichaam. Je haalt een keer diep adem vanuit je buik.Daarna betoon je dankbaarheid aan de Godheid. De activatie is voltooid en het vertrouwen wordt in beweging gezet door driemaal te zeggen
  Het Is Volbracht

  http://www.centralpoint.nl/boeken/petiet-uitgeverij/heel-je-dna-heel-je-leven-art-9789075636376/

 5. john 1 van de wetenschappers die je citeert is Md emoto.
  op zich klinkt dat leuk natuurlijk een echte MD maar ben je er van op de hoogte dat hij MD in de alternatieve geneeskunde is ? dat zijn cursus in 1 jaar volbracht kan worden en dat hij die titel gekregen heeft door 5 mapjes met vragen te beantwoorden gewoon in zijn eigen huis zonder maar 1 “les “bij te wonen ? in de tijd dat emoto zijn studie heeft gedaan koste die maar 350 dollar. wist je dat ?

  ik probeerde juist het wetenschappelijke verhaal enig sinds links te laten liggen om dat er voor jou knip en plak werk geen bewijs is , zoals prof. dr. B. Smalhout aangaf in zijn stuk “drs. John Consemulder, die volgens zijn eigen zeggen „neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker” is. Hij stelt op warrige wijze: „De ware bio-energetische elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons dna en het immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig dna en gif dat in vaccinaties zit.” Hij legt zelfs een relatie met het optreden van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en spreekt van: „Vacci-Nazi’s.”

  en dat zegt iemand die echt heeft gestudeerd john !

  juist dat welles nietes spel wilde ik niet starten ik wilde graag de diepere achtergrond weten van john consemulder ! wat is zijn drijfveer wie is zijn God tot wie richt hij zijn gebeden.

  kun je dat beantwoorden john ? wie is jou God ?

 6. Waar zijn de feiten?!

  Als we DNA getoetst op de pijnbank liggen zou ik wel eens willen zien of mijn eigen DNA zich verbeterd heeft in de afgelopen tijd of niet…
  Dit geeft me te denken dat zelfs de verandering van het DNA niet echt aantoonbaar kunnen worden gemaakt en bewezen geacht, laat ik het verder toelichten dat men technisch nog niet zover is alle DNA profielen weet te beheersen als ik een gooi doe naar meer aan goede bron informatie.
  Ik weet men is heel ver op dit terrein, enkel de broncode is nog steeds een dubbele helix en geen triple of meer strengen.

  1. Op de site van KRYON kun je veel lezen over DNA. Het blijkt -en dat is in feite volledig in overeenstemming met de artikelen van John Consemulder..- dat de ‘nieuwe’ strengen DNA, in feite volledig op een hogere frequentie ‘werken’ en daarmee fysiek, bijna niet meer zichtbaar zouden zijn. Het past allemaal wel, al deze puzzelstukjes Paul..

  2. Hoeveel strengen heb jij al verzameld dan Guido?

   Een updatemeter net als een bloedsuikermeter zou retroriek wel een ingnieuze uitvinding kunnen zijn, als je door bepaalde excercises gelijk je DNA profiel uit zou kunnen lezen en tevens vermoed ik na wat in the Box kan zien of je DNA structuur gelijk ook krimpend is.

   Nee m.a.w. het is niet ff mogelijk voor de gewone man om zijn eigen DNA structuur te kunnen bekijken en zien of er bepaalde veranderingen er in plaats kunnen vinden.

  3. Klopt Paul, we zijn voor deze info van veel instanties afhankelijk. Maar inderdaad, vooral die kinderen met ‘nieuw DNA’, daar ben ik wel benieuwd naar..

   Maar van een wetenschap die rustig 95% van ons DNA typeert als ‘junk’, hoef je naar mijn idee niet veel te verwachten..

  4. Paul je hebt helemaal gelijk er is nog nooit een 12 strengen dna aangetroffen waar dan ook alleen in de sprookjes verhalen van Lee Carroll en nog een paar fantasten.

   toch bijzonder dat ons guidje daar zo weg van is

  5. Daarom zou ik wel eens willen weten hoeveel strengen en tussenvoegsel ik zelf heb bereikt, misschien valt dat in de volksmond wel heel erg tegen Gait, dat ik maar beter me niet meer op WTK kan vertonen.
   Gezien de andere kant bij meerdere strengen me ook iets heeft om bij de pakken neer te gaan zitten als ik de enigste zou zijn met deze vreemde meervoudige vorm van strengen ziekte.

  6. de clou van ons bestaan is dat je er mag wezen Paul hoeveel strengen men ook denkt hebben. maar das is moeilijk te bevatten door sommigen hier. juist door onze verschillende interesses en inzichten ontwikkel je als mens nieuwe inzichten en technieken , om weer verder te komen in het leven.

   waren we allemaal exact het zelfde geweest , dan was het een verschrikkelijk saaie boel geworden

  7. Dank je wel Gait…

   Mijn grote hamvraag is dan ook wie aan de andere kant van deze strengen hangt, jij bent er ieder geval er 1 van, guido zit weer aan een andere string enz enz.

   Denk dat je het kan vergelijken met op de kermis bij een touwtjes trekkraam, wat is de grote prijs die er achter schuilt, niemand kan het van te voren vertellen, alleen de gek die alles aan elkaar geknoopt heeft en je weer een paar eurootjes lichter maakt.

   Heb ik het toch niet allemaal op 1 lijn, dan is een rondje in de 8-baan weer iets wat me strengen verder kunnen verwarren, geen onderzoek verder voor nodig….

  8. Ik geloof…dat jullie de essentie missen. Ik spreek niet eens over meerdere strengen, maar ‘simpelweg’ het vele bewijs dat aantoont dat diverse parameters van het menselijk DNA op afstand en met significante veranderingen..te beïnvloeden zijn met gerichte intentie en hartcoherentie!!! Precies zoals ik in mijn boek veelvuldig aantoon (met alle referenties, publicaties, etc).

   Zoals ik het werk van Pjotr Gariaev beschrijf:
   “De Russische Gariaev groep toonde aan dat de werking van chromosomen erg lijkt op het (her)programmeren van holgrafische bio-computers, waarbij de elektromagnetische laserachtige straling van het DNA zelf wordt gebruikt (en de omzettingen in breedband-radiogolven).

   Het DNA is volgens Gariaev ook op te vatten als een kwantummechanistisch werkende harmonische oscillator, DNA werk non-lokaal als een soort laser (inclusief faseconjugatiespiegels-dus ook hier spelen faseverschillen weer een belangrijke rol) die vooraf holgrafische beelden van biologische vormen kan scannen, opnemen, uitlezen en kopiëren!

   Het DNA bleek ook in staat om de subkwantumruimte te beïnvloeden, dus het fungeert tevens als een soort kosmische netwerkcomputer, vergelijkbaar met de studie van Cleve Backster-gepubliceerd in het tijdschrift Advances- waarbij bewezen werd dat DNA, op grote afstand verwijderd van de donor, veranderingen in elektrische waarden laat zien op hetzelfde moment…dat de donor emotionele veranderingen meemaakt en wordt gemeten (alsof het DNA nooit verwijderd is geweest, vergelijkbaar met ene lichtlichaam of het Phantom-DNA effect van Gariaev en tevens meerdere malen geverifieerd en gerepliceerd door o.a. Glen Rein en anderen)!!!

   De studies van Pjotr Gariaev (alle referenties in mijn boek) tonen duidelijk aan dat DNA letterlijk bestaat uit genetische ’teksten'(denk ook aan het werk van auteur Jeremy Narby!) en dat chromosomen de informatie die in deze teksten besloten ligt kunnen ontvangen en produceren om ze te coderen en te decoderen! DNA is niet alleen op te vatten als een soort holografische biowave-computer, maar is ook te vergelijken met een computerchip waarvan sommige delen aan en uit kunnen staan en geactiveerd kunnen worden…Zo ontwikkelde Gariaev ook apparaten die cellulair metabolisme (stofwisseling, in feite ook een bio-energetische en bio-elektromagnetisch proces) beïnvloeden door middel van geluid en lichtgolven, gekoppeld aan menselijke taalfrequenties. Gariaev kom met behulp van deze methode chromosomen herstellen die beschadigd waren geraakt door röntgenstraling…Geluid gekoppeld aan intentie, vibratie en taal gemoduleerd op een draaggolf dus…

   Op deze manier bleek het mogelijk te zijn om hormonale klieren weer aan te laten groeien bij dieren (denk ook aan het regeneratie werk van Harold Saxton Burr en Becker, die met een elektrisch stroompje bij salamanders een kop kon laten aangroeien waar ene hoofd diende te verschijnen!), de groei van tanden te herstellen bij volwassen mensen, en de genetische expressie te veranderen. Ook bleek het mogelijk om ‘dode’ zaden weer tot leven te wekken…door de opgenomen DNA-informatie van levende zaden in de vorm van radiogolven te gebruiken (denk ook aan het elders genoemde cytopathogene effect met kristal tussen 2 gesloten glazen met weefsels van kaznacheyev)!!!

   Ook Dr. Bruce Lipton neemt aan dat cellen zelf de mogelijkheid hebben om hun eigen DNA te herprogrammeren…wanneer de externe omgeving dit vereist…De genetische Harvard wetenschapper John Keams toonde met een experiment met bacterieen die in staat waren hun eigen DNA te herprogrammeren dat deze hypothese juist is…

   Geloven doen we in de kerk…tenzij we niet in staat zijn (of niet willen) om de feiten onder ogen te zien? Maar gelukkig word zelfs ‘geloven’ (in de vorm van gerichte intentie!) steeds meer bewezen. Het is dus bewezen dat geloven aantoonbaar werkt, en we kunnen dus maar beter vooral in onszelf geloven, in de verbinding tussen alles wat leeft en de synergistische effecten van groepscoherentie en gefocusde intentie. Ook als kortjakje ziek is wat mij betreft…AUM!

  9. Ik mis niets hoor John misschien een paar strengen die jij wel hebt en ik nog niet geactiveerd hebt…
   Snap heus wel waar je naar toe wilt en dat is niet zo moeilijk…

  10. @ Paul: ik weet niet zeker of dit een reactie is op het artikel, aangezien ik het niet over meerdere strnegen heb maar over DNA beinvloeding op afstand an sich.

   In ieder geval zijn de feiten overal te vinden, maar zie alle studies en referenties in mijn boek en zie het werk van de genoemde wetenschappers en auteurs die ik noem in het artikel.

   Een goed voorbeeld zijn de studies van McCraty, Glen Rein en ook William Tiller mbt het HeartMath institute. Besef overigens goed dat deze non-lokale invloed niet alleen betrekking heeft op DNA, maar vooral is aangetoond in duizenden proeven mbt de energetische omgeving (water etc) waar DNA zich in bevindt en andere fysiologische en biochemische processen. Kortom: groei van kweekjes, veranderde Ph waarden, verandering enzymatische processen, etc (maar het ging mij nu even specifiek om DNA).

   Neem een studie van Glen Rein, William Tiller et al: het ultraviolette absorptiespectrum word vergeleken tussen proefpersonen die een wateroplossing met menselijk DNA in ene hand vasthouden en proefpersonen die hetzelfde doen maar voor 5 minuten een focus vanuit het hart ‘richten’ op deze oplossing met DNA (hartcoherentie!). In het geval van de getrainde focus blijkt er een significante verandering plaats te hebben gevonden in de de oplossing. De strengen van het DNA bleek letterlijk zich meer te ‘unwinden’ (ontspannen?)bij liefdevolle coherentie en gerichte intentie!!!

   Tiller zegt hierover (in Science and Human Transformation, blz 222):
   “If such a change can occur to DNA held outside the body…, imagine what is happening tot the DNA of the practicioner’s cells inside the body”!

   Deze studies zijn vele malen gerepliceerd en geverifieerd door andere wetenschappers. Hetzelfde geldt voor de studies van Pjotr Gariaev en Kaznacheyev (de laatste toonde aan dat zelfs een gesloten glas met een ziek of stervend weefsel informatie over kan dragen op afstand aan een eveneens gesloten glas ernaast met gezond weefsel via een soort ‘mitogene straling’ (net als Gurvich herhaaldelijk aantoonde, een soort ultraviolette straling die van levend weefsel afkomt, denk ook aan Popp’s biofotonen!), als er een kristalglas tussen de 2 gesloten glazen was geplaatst!!! Kortom: de stoffen raken elkaar nooit aan en toch vind er ziekmakende informatieoverdracht plaats…Denk nu aan DNA en dit herhaaldelijk bewezen principe…

  11. In een soortgelijk maar anders experiment wat Tiller beschrijft in zijn boek met data en conclusies (ook in mijn radio interview met Glen Rein die nog uitgezonden zal worden, komen al deze experimenten en meer aan bod overigens) wordt bewijs geleverd dat coherente energie vanuit het hart hetzelfde effect heeft op grote afstand en zelfs na een bepaalde tijd, waarna het effect soms nog doorloopt na een bepaalde periode na de intentie…Zie ook het boek ‘Some science adventures with magic’ van William Tiller, zeker ook als je geinteresserd bent in de aantoonbare en herhaalbare effecten van intentie en bewustijn op DNA, water en fysiologische processen, op afstand!

   Zie ook het werk van Cleve Backster, inmiddels ook al gerepliceerd in diverse varianten. Non-lokale effecten op afstand, zonder spuiten, drugs of pillen, maar wel met signifacte veranderingen…

  12. DNA is goed uit te lezen, maar gezien dat DNA profiel niet verraad wat de juiste codering zou kunnen wezen vanuit het oer principe, de echtheid van de werkelijk waardes zijn misleidend zijn maar het kan precies het tegenover gestelde zijn.
   Als DNA door toegevoegde waarde in verandering onderhevig is, treedt er dan een bijwerkings factor op of gaat dit echter ten koste van een reeds bestaand profiel ten verloren.
   Zolang er nooit een eerder DNA proef is afgenomen lijkt men het moeilijk om een eerder conclusie te kunnen trekken.
   Zelfs al zou afbreuk van minder strengen en toevoegingen het lichaams retroriek een eigen voudige meer waarde op informatie.
   Ik mis zlef nog het een en ander op dit terrein, anders is het uitlezen van je eigenbroncode toch wel heel gemakkelijk om je zelf in no-time op te werken als nieuw supermens…

   We gaan wel alles ff doorlezen John, zal wel een maandje of 10 duren voor ik dan weer wat kan posten hier…

   Bedankt !

 7. in een van je reacties gebruik je de volgende termen

  gerichte intentie (onzin term kun je niks mee )
  hartcoherentie!!! (onzin term kun je niks mee, word ook gebruikt op andere sites http://www.stress-hartcoherentie.nl/wat-is-hartcoherentie.html )
  holgrafische bio-computers ( bestaat is is onzin term )
  elektromagnetische laserachtige straling van het DNA ( waar haal je het vandaan wetenschappelijk gezien volslagen onzin)
  breedband-radiogolven. radio golven zijn radio golven ze kunnen hooguit een hogere of lagere frequentie hebben maar radio golven op zich zijn niet breedband of smalband)
  kwantummechanistisch (ook deze term slaat nergens word op internet ook niet gebruikt )
  subkwantumruimte (slaat verder om nergens op)
  kosmische netwerkcomputer (tjonge jonge)
  lichtlichaam (alternatieve term)
  holografische biowave-computer (bulshit nergens te vinden )
  menselijke taalfrequenties (hoorbaar geluid bedoel je )
  hormonale klieren (je bedoeld endocriene klieren die hormonen uitscheiden)
  Harold Saxton Burr en Becker, die met een elektrisch stroompje bij salamanders een kop kon laten aangroeien waar ene hoofd diende te verschijnen!),
  (salamanders hebben zo wie zo een kop beetje warrig consie)
  gerichte intentie! (hoe wil je intentie richten ? intentie is de wil om iets te doen )
  gefocusde intentie. (idem aan bovenstaande)

  john dit is absoluut geen persoonlijke aanval dus zie het ook niet zo ik heb positieve gerichte intenties en een goede hartcoherentie.

  om dit even zonder conjutuerende energetische hypoalergene bijbedoelingen te zeggen, je termen slaan nergens op het is 9 van de 10 keer zelf verzonnen en wetenschappelijk totale onzin, sorry tis niet anders.

  ik heb er een speciale zin voor en die zal jou als multi vocale coherente muziek in de subatomaire oren klinken.

  if you can’t convince them with facts dazzle them with bullshit.

  1. Gait,

   beeldspraak noemen we dat ook wel…of het benoemen van zaken die onstoffelijk zijn, niet zichtbaar met het oog, maar wel aanwezig…Of word die aanname al te listig voor je om te begrijpen? Als jij 100jaar geleden computer zei tegen iemand dan zei hij/zij hetzelfde als jij, geweren werden tot kort door inheemse bevolkingen vuurstokken genoemd! dat het een andere vorm van communicatie is wil niet zeggen dat het niet spreken van waarheden of feiten betreft. Of heb je gewoon moeite met het begrip van je naasten over zaken die jijzelf gekrenkt en gebonden door al je overtuigingen en dogma’s(nog) niet kan bevatten? Sommige noemen dat een visionair inzicht, voortschrijdend of begrip van het onstoffelijke…Ik vraag me dan af WTF is jouw INTENTIE dan want erg GERICHT is ie niet, je denkt met scherp te schieten maar een losse vlodder raakt nog meer…Zo voldoende beeldspraak en voortschrijdende inzichten om je taal toon frequentie te doen verlagen tot focus op zuiverheid, inzake begrip van JOUW wezen en zijn?

  2. en wat zou volgens jou dan een holografische biowave-computer moeten zijn ?

   in echte mensen spraak !

  3. Als je de definitie niet begrijpt van deze woorden, toets ze dan eens in in bijvoorbeeld google en lees eens wat daar naar boven komt. het is wel engels dus misschien wat lastiger te begrijpen daar het niet over jip en janneke gaat…

  4. @ GalliLéon
   jij schreef “het is wel engels dus misschien wat lastiger te begrijpen daar het niet over jip en janneke gaat…”

   daar wil ik toch een kleine opmerking over maken , van de 3 woorden die ik citeerde was alleen het middelste geschreven in het engels. daar komt nog eens bij dat de opmerking die je maakt “daar het niet over jip en janneke gaat..”de plank een beetje mis slaat aangezien de bron opmerking “jip en janneke taal” is . en dat wilde dus zeggen voor iedereen begrijpelijk.

   En dat is een heel mooi streven, want ondanks onze verschillende achtergrond en ideeën iq enz enz zouden we het geschreven woord allemaal moeten kunnen begrijpen, en dat kan nu eenmaal niet wanneer een zogenoemde drs fictieve woorden gebruikt.

  5. @gait

   de meest uiteengezette informatie voor handen over die woorden /onderwerpen zijn allen zo goed als in het engels geschreven, als je geen engels zou kunnen of beperkt, en het is in jip en janneke taal geschreven snap je ook dat niet want je kan het niet begrijpend lezen of er een beeld van vormen wat de schrijven tracht over te brengen. Dat er over een tal van onderwerpen helaas nog geen nederlandse vertaling voor handen is ( die waarschijnlijk word vertaald door mensen van een bepaald kennisniveau die vaak moeite hebben met verklaren in simpel nederlands maar een soort jargon aanhouden) houdt in dat het raadzaam is eerst een beeld te proberen te vormen over het geschrevene en datgene wat je eerst niet direct begrijpt of kan plaatsen voor jezelf uitvogelt, dan kan je iemand bewust toe of aanspreken over het geschrevene. Op deze wijze zoals je jezelf profileert lijkt het eerde op een hunkering naar aandacht waarin de positieve of negatieve uitlatinge jegens jou niet meer uitmaakt en dat is zonde van je eigen geloofwaardigheid, laat staan dat je een ander er op aan kan spreken. snap je?

   MvdG

  6. foi
   ik lees spreek en schrijf engels.
   jou zins opbouw is momenteel zo beroerd dat het lijkt dat je gedronken hebt , of iets dergelijks.

   MvGG

 8. Hoi Mensen,

  Ik moét dit effe kwijt hoor!
  Ben momenteel een boek aan het lezen van Gary Renhard: De verdwijning van het Universum.
  Het is een uitleg van een gechanneld boek “Een cursus in Wonderen” , waar ik zelf nog nooit van gehoord had, maar zeker ga aanschaffen.

  Nu goed, in dit boek wordt op een hele simpele manier uitgelegd (makkelijk voor mij om te begrijpen dus ;)wat God/De Bron is, en hoe dit illusoire universum is ontstaan.
  De uitleg is zoveel meer en dieper dan alle boeken die ik tot nu toe gelezen heb….en nu met dit artikel van John begrijp ik het helemaal..ook al zullen mensen me misschien voor idioot verklaren ( tenzij je Een curus in wonderen hebt gedaan/gelezen misschien.)

  Hieronder het stukje van John waar bij mij het Eureka moment weer kwam:

  “De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid
  De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid bestaat uit een energetische vacuüm zee van interferentiepatronen en staande golven, die holografisch worden omgezet in de vertaalslag die ons brein maakt naar vorm, kleur en beweging (en afgescheidenheid)!

  En het bijzondere is, dat allerlei wetenschappelijk onderzoek aantoont (herhaald en verifieerbaar) dat bewustzijn, intenties, gedachten en emoties ook ‘echt’zijn (net zo echt als de hardnekkige illusie van materie en stof!) Intenties en bewustzijn zijn aantoonbaar in staat om deze blauwdruk te beïnvloeden, te wijzigen en te ordenen via energetische communicatie en informatie regulatie, via de Taal van Licht (en Geluid en Informatie)!”

  De waarheid is echter dat, juist omdat inenties, gedachtes en emoties onderdeel van dit illusoire universum zijn, werken zij slechts gedeeltelijk en tijdelijk! De enige echte manier om verlossing/verlichting te vinden is VERGEVING!!!
  Want alles, werkelijk alles wat zich in dit universum en beyond bevindt is een projectie van onze gesplitste denkgeest. Het is leiding/contact van uit het licht, wat jij ook bent (alles achter de blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid) die je verlossing schenkt. (til effe niet te zwaar aan het woord verlossing hoor)

  Dat houdt dus in dat je de wereld door die “bril” dient te zien, dát deel staat namelijk in contact met de eeuwige perfectie die jij overigens zelf bent. En door dat te beseffen kan je niet anders dan alles wat je ergert, boos verdrietig of ziek maakt te VERGEVEN. Het bestaat namelijk helemaal niet!! Ja alleen in dit universum..wat jij zelf hebt gemaakt in je gedachten!!

  Wat ik hiermee wil zeggen, is dat alles maar dan ook alles wat je gebruikt aan methodes om beter, gelukkiger of gezonder te worden slechts een illusie is. Het is alleen pure vergeving van de zaken of mensen die jouw ergeren wat jou verlichting gaat geven. …

  nogmaals: omdat alles wat je waarneemt in deze wereld een symbool is van jouw gespleten denkgeest. Het Ego deel en het Bron/Godsdeel.

  Nu goed…ik lijk wel een prediker heheh, maar het kwartje valt zo duidelijk nu voor mij. En onthoud, ook al lijkt het een beetje op wat de meeste stromingen zeggen: intenties, positief denken, energetisch etc….het is fundamenteel anders! Het gaat namelijk om de vergeving en vergeving alleen….nogmaals: Omdat je dingen vergeeft die nooit echt zijn gebeurd…we leven namelijk in een droom (als gevolg van onze gespleten denkgeest…en alleen door te vergeven wat jij (illusoir) hebt gecreëerd ( ook die kl**tzak van een buurman bijvoorbeeld), erken je dat niets, maar dan ook niets van deze wereld waarde of invloed op jou kan hebben. Wat je ziet bestaat namelijk helemaal niet !

  Ik hoop zó dat ik een beetje duidelijk overkom 😉

  Ga vooral door met alternatieve therapiëen, helemaal goed als dat “schijnbaar” voor jou werkt, maar onthoud dat alles, maar dan ook alles wat John hier geschreven heeft (inclusief de bewijzen) illusoir zijn.
  Ze kunnen namelijk bewezen worden omdat onze denkgeest dat zo besloten heeft…maar het is nog steeds een droom die echt lijkt…dus lijkt dit ook allemaal te werken voor je herstel.

  Desalniettemin: Goed werk hoor John.

  Fijn weekend iedereen
  Sam

  1. dankjewel Sam, ik ben onder de indruk.
   Cursus in Wonderen staat hier in de kast; geweldige stukken, ook als je het ‘zomaar’ opslaat..

  2. Een prachtig verhaal Sam, wat ik gewoon bevestig.

   Toch even een nuchtere opmerking dmv. van een persoonlijke voorbeeld:

   ik heb een nogal lawaaierige buurman. Na heeeeeel veeeeeel vergeven stond ik laatst om half zeven ‘smorgens witheet aan zijn voordeur om dat ik voor de zoveelste keer wakker werd van zijn keiharde muziek en ik die nacht een nachtdienst had en zo behoorlijk gesloopt werd.

   Nu is er eindelijk rust.
   Maw.: al te goed is buurmans gek: ;)))

   Peace brother

  3. De matrix is de universiteit voor ons vijfde dimensie hogere bewustzijn.
   Nog even…. en je hebt je master Sam!

  4. “De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid
   De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid bestaat uit een energetische vacuüm zee van interferentiepatronen en staande golven, die holografisch worden omgezet in de vertaalslag die ons brein maakt naar vorm, kleur en beweging (en afgescheidenheid)!”

   in een vacuüm is geen lucht geen materie en geen energie, op virtuele deeltjes na dan (vacuüm in de interstellaire ruimte !)

   uit wat voor een energie bestaat die zee waar je over spreekt ?
   wat veroorzaakt de interferentiepatronen en waar bestaan die uit ? licht, geluid, enz ?

   zomaar wat vragen om je te kunnen begrijpen,

   Vriendelijke Groet
   Gait

  5. @Gait,

   Ik weet niet zeker of je onderstaande vragen voor mij bedoeld waren:

   wat veroorzaakt de interferentiepatronen en waar bestaan die uit ? licht, geluid, enz ?van energie

   Maar dat stukje tekst heb ik gekopïëerd uit John’s tekst, om aan te geven dat energie en interferentiepatronen, kortom alles wat überhaubt meetbaar en zich in dit Universum bevindt, dus helemaal niet bestaan volgens de leer van Jezus/de Bron.

   Maargoed ik ben me nog maar net bewust van deze leer (in dit leven), dus ga me vooral richten op het oefenen en toepassen van dit alles…zal jou dus vooral niet gaan overhalen ook zo te denken of iets ;))

  6. Sam goeie vraag , de vraag is bedoeld voor john, maar om dat jij het bewuste stuk citeerde heb ik het dus onder jou berichtje gezet.

  7. maar john reageert niet op vragen , hij beantwoord vragen altijd met andere informatie waar je dan weer vragen over gaat stellen , enz enz enz e

   dus john voor 1 keer beantwoord de volgende vragen

   “De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid
   De blauwdruk van de werkelijke werkelijkheid bestaat uit een energetische vacuüm zee van interferentiepatronen en staande golven, die holografisch worden omgezet in de vertaalslag die ons brein maakt naar vorm, kleur en beweging (en afgescheidenheid)!”

   in een vacuüm is geen lucht geen materie en geen energie, op virtuele deeltjes na dan (vacuüm in de interstellaire ruimte !)

   uit wat voor een energie bestaat die zee waar je over spreekt ?
   wat veroorzaakt de interferentiepatronen en waar bestaan die uit ? licht, geluid, enz ?

  8. @ Gait, je hebt blijkbaar nog nooit wat vernomen over de aangetoonde realiteit die nulpuntenergie (of energie uit het vacuüm) heet? Of scalair elektromagnetisme? In ieder geval is de fysica inmiddels wel zo ver om na het vele bewijs dat er een alles doordringen en verbindende energie bestaat zelfs op een energetisch ‘nulpunt’ van 1-273 graden.

   ‘Space’ is dus geen vacuüm, het is eerder op te vatten als een plenum gevuld met deze energie. dit is dus het inmiddels veelvuldig aangetoonde medium, waardoor zelf elektriciteit, magnetisme en zelfs zwaartekracht…eerder gezien moeten worden als effecten van de interacties met dit energetisch fundamentele veld van kolkende en wervelende levensenergie.

   Vandaar ook de realiteit van vrije energie en antizwaartekracht, aangezien je dus als het ware een stukje lokaal ‘vacuüm’ (plenum gevuld met nulpuntenergie!) kunt ‘engineeren’ en kunt beïnvloeden/manipuleren met het gewenste resultaat.

   Aether fysica dus. Overigens kent zelfs de reguliere fysica …de realiteit van interferentiepatronen en staande golven in geluid, licht en water, principes als resonantie en entrainment en ook coherentie als versterking (constructieve interferentie betekent amplificatie vanwege optimale communicatie door coherentie! Dus goed dat jij nu ook op de hoogte bent van deze allang erkende feiten, kun jij ook weer verder.

  9. Hi Sam, ja maar wat is er eerder, de kip of het ei? Ook vergeving is zo op te vatten al een hardnekkige illusie, een multidimensionaal placebo-effect?

   Het feit is dat bewustzijn (ook in de vorm van intentie, gedachten, emoties, hartcoherentie, vergeving, compassie, liefde, etc) alleen energetische vormen van bewustzijn zijn.

   En bewustzijn is fundamenteel en gedachten en emoties en intenties blijken echte ‘dingen’ te zijn die de fysieke werkelijkheid aantoonbaar blijken te kunnen beïnvloeden Misschien wel ‘echter’ dan de rijke ‘leegte’ van materie (wij zijn 70 % water en 99 % leegte, maar ondertussen rijkelijk gevuld met ‘nulpuntenergie’ die alles verbindt en doordringt, zelfs de illusie van materie dus)! Kortom: we praten in feite over hetzelfde, alleen is het van belang om de effecten van diverse vormen (stadia) en uitingen van intentie en bewustzijn te bestuderen (zowel wetenschappelijk als spiritueel en maatschappelijk) denk ik.

   Emoties, gedachten, intenties, dat blijkt de wereld te zijn die in continue wisselwerking is met de wereld van interferentiepatronen, staande golven en fluctuaties met het multidimensionale en holografische nulpuntenergieveld.

   Het lichaam is dus niet zo ‘fysiek’ als we dachten, en de geest is niet zo ‘immaterieel’ als we dachten. Vandaar de interacties en vandaar de onderlinge verbondenheid. Mind INTO matter (of Soul over Matter?)

 9. Ik ben zelf wel geïnteresseert in genezingen waarbij er sprake is van licht en geluid. In het Prana-nummer van april/mei staat hierover een interessant artikel van Robert Boerman. (waterklankbeelden en kwantummechanica) In het Fronteernummer van maart/april staat een artikel over Harry Oldfield over zijn revolutionaire afbeeldingtechnieken.

  1. Dag franciscus, ik heb een heel hoofdstuk geweid aan dit principe dat Cymatics heet (ook met afbeeldingen van Robert Boerman), met het werk van Chladni, Hans Jenny en lauterwasser daarin besproken.

   Tip: als je deze namen in youtube intikt, krijg je indrukwekkende video’s te zien die aantonen dat trilling en frequentie en resonantie vorm bepalen, niet zozeer functie. Wederom de wereld van interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht en water dus.

  2. Als frequentie een vorm heeft bepaald, dan zal die vorm dus die energie in zich dragen, die hem in origine creëerde..! Deze vorm kaan dan in principe ook weer deze/een frequentie uitzenden. Dan weten we *EUREKA* ook waar we met de graancirkels uitkomen.. Dat die dan ook precies op leylijnen zijn geplaatst, blijkt dan niet zo’n ’toeval’.. Wat past het toch allemaal mooi, als je ‘durft’ te kijken!
   Nu nog op weg naar de ‘Taal van de Graancirkels’..

   Of als je naar DEZE link kijkt.. van zand naar graan en van vorm naar boodschap..

 10. LOOOL!! Die reacties hier zijn hilarisch! Ik snap dat jullie je redelijk kunnen ergeren aan elkaar, en dat maakt alles nog grappiger! hahah! Dank jullie wel mijn dag kan niet meer stuk 😉 keep up the good work! Hehe.

  1. Gelukkig dat je ons gevonden hebt.. We waren al bang, met z’n allen, dat je ons niet zou opmerken..! Alle goeds man!, welkom op de sait.

 11. @Lianne,

  Nou..weet je, zoals het uitgelegd wordt zijn ook alle dimensies illusoir. Er zijn geen 4e 5e t/m 12e dimensies…ja okay ze lijken echt te zijn en sommige mensen hebben daar ervaringen mee,net als contact met buitenaardsen, maar het is en blijven allemaal holografische symbolen van onze denkgeest.

  Zelfs de meest schitterende BDE’s worden zo uitgelegd. Het lijkt op dat moment de hemel te zijn en schitterend licht, echter dat is maar voor even en dan incarneer je weer……als je echt wakker zou zijn, dan zou je gewoon ZIJN…en niet eens de BDE kunnen waarnemen. Want waarneming duidt op verschil constateren en constateren is oordelen en als je weer opgaat met de enige echte Bron/God, dan BEN je alleen en kun je niet waarnemen, want waar perfectie is, valt niets te waarnemen…alleen te zijn..

  Nou….klinkt misschien heel wazig maar het is voor mij zo duidelijk als wat. Was wel enigzins teleurgesteld dat de BDE’s dus eigenlijk ook een illusie zijn…maar daar ben ik inmiddel wel overheen..*grijnz*

  Nou, deze prediker gaat nu oefenen met VERGEVING…Wish me LUCK !!

  1. @Sam

   Het moge duidelijk zijn! Mijn inziens ben je helemaal op de juiste weg! De weg naar vrede is via het pad van der liefde en als ik je reacties zo lees pak je em met beide handen, lekker bezig Sam 🙂 🙂 🙂

   MvdG

  2. Hoi Sam,

   Misschien heb je wel gelijk maar misschien ook niet……
   Uit alle reacties die ik ooit van je heb gekregen begrijp ik dat je het niet ziet zoals ik het zie en weet je da’s prima.

   Ik wens je geluk met de les vergeving……maar is dit niet ook een illusie dan?

  3. Sam
   Lees ik je wel goed? na je reactie bij dna etc….
   Ik heb het gevoel dat ik je reactie negatief lees maar dat jij het positief bedoeld? Zou fijn zijn als we elkaar begrijpen toch?

  4. enne….. eigenlijk moet ik je bedanken dat je mijn spiegel wilt zijn of we het nu wel of niet met elkaar eens zijn……. Ik heb duidelijk nog last van mijn ego!
   😉

  5. Ik vind de discussie omtrent BDE’s juist erg interessant, dus waarom zouden ontdekkingen op fysiologisch niveau automatisch een BDE ontkrachten? Pim van Lommel wijst in zijn boek Eindeloos Bewustzijn specifiek naar het lichaamseigen DMT wat bij een BDE vrijkomt. Het verhoogde CO2 gehalte in het bloed is een ander aspect wat een rol kán spelen bij een BDE. Tegelijkertijd valt een BDE niet onder de categorie hallucinatie, omdat de voorwaarden om aan die definitie te voldoen op teveel punten verschillen. Kortom, er is iets meer aan de hand en er bestaat geen eenduidige definitie voor wat een BDE nu werkelijk is. Maar dat hier fysiologische processen bij meespelen is onmiskenbaar. Dat gegeven is door onderzoekers naar BDE ook nooit ontkent.

   Tijd zou je een vierde dimensie kunnen noemen. Wetenschapelijk is aangetoont dat tijd verschillend verloopt binnen de krommingen van onze Ruimte. Om tot een theorie van alles te komen zijn er meer onbekende voorwaarden nodig om tot een meerdimensionaal plaatje te komen. Tuurlijk, ik vind tevens dat veel new-age bewegingen met bestaande (wetenschappelijke) theorieën aan de haal zijn gegaan en hun eigen fantasieën erop hebben botgevierd. Maar dat maakt de bestaande wetenschappelijke hypothesen er niet minder interessant om.

  6. Probeer eens in slaap te vallen en geestelijk wakker te blijven, groot genot voor iedereen die kan ontdekken wat nou zwaartekracht is, je lichaam en een stapje verder de OBE’s.
   Een vleugje koorts doet vaak ook wonderen.

 12. De mens zoekt maar vind nooit de waarheid.
  De essentie vind de mens als die er klaar voor is.
  In de stilte openbaart het zich waar geen woorden voor zijn.

 13. het is allemaal voor mij (eenvoudig mens)nauwelijks te bevatten!
  het lijkt mij wel zinvol om b.v. een rolstoeler met licht en geluid uit zijn illusoire situatie te trekken.
  maar daar is nog te vroeg voor?

 14. @ Lianne,

  Ik moest even kijken wat je nu bedoelde met mijn reactie na dna…
  als je doelt op het niet overhalen van Gait om anders te gaan denken dan bedoelde ik dat inderdaad positief.

  Het streven is vooral te oefenen in mijn eigen leven met deze leer en daar valt het proberen te veranderen van een ander zijn denkpatroon niet onder. Als iemand vragen heeft kan je hoogstens uitleggen hoe jij het probeert toe te passen. Het is, denk ik, heel veel oefenen, iedere dag weer. En aangezien ik er eigenlijk nog maar net mee in aanraking ben geraakt, lijkt het me van belang om me met mezelf bezig te houden. Ik ben er alleen heel enthousiast over omdat het kwartje zo enorm valt. Veel meer dan met alle andere dingen…vandaar dat ik het zo graag wilde delen.

  1. Mooi Sam,

   Ben blij voor je dat je zo helder bent.
   Gewoon Zijn, in hier en nu.

   Niet de persoon zijn, niet de waarnemer zijn, maar al het waargenomene zijn, waar alles één is.

   Geen Licht, al voelt het wel licht, haha, lekker ZIJN!

   In de essentie zijn we alles en ook weer niets.
   Zonder dualiteit. Er zijn geen woorden voor!

   Dan vergeef je vanzelf alles, daar je geen onderscheid meer maakt tussen vormen.

   I wish you Luck! Be lucky!

  2. Hoi Sam,
   Nee dat bedoelde ik eigenlijk niet. Maar geeft niet het lag aan mij. Ik heb je verkeerd gelezen bij het verhaal van Laura Eisenhower.
   Fijn dat dit voor je werkt☺. Ik wens je succes op je verdere pad.
   Groetjes Lianne♥

  3. @ Sam, ben nu bezig met inzichtelijk boek van Tenzin Wangyal Rinpoche (heb ik binnenkort een interview mee), getiteld ‘Tibetan Sound Healing’.

   Moest aan jouw eerdere reactie denken. veel mooie inzichten over compassie, vergeving, liefde, de rijke leegte van naar binnen gericht zijn en daar het ‘nulpunt vinden’ zullen we maar zeggen. Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar het schijnt dat al zijn boeken zulke mooie inzichten bevatten…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.