Advertentie

WantToKnow-lezing: ‘Door het oog van de naald…!’


x

WantToKnow-mini–symposium 2012:

‘Door het oog van de naald’


 Herbert van Erkelens: ‘De terugkeer van Maria Magdalena als de Zwarte Isis’

Claudia Mars Jansen: ‘Het Goddelijk Vrouwelijke en de donkere kant van het leven’

x

Dr. Herbert van Erkelens

Het jaar 2012… Hoe is het om te leven tijdens de grote verandering der tijden? De Grote Maya-cyclus die in augustus 3114 v.Chr. van start is gegaan nadert op 20 december 2012 zijn voltooiing. Veel mensen zijn juist dit jaar in hun persoonlijk leven op de proef gesteld. Ook collectief gaan we door het oog van de naald. In religieuze zin nemen we afscheid van een mannelijk godsbeeld dat gekenmerkt werd door oordeel.

Er komt een vrouwelijke manier van scheppen die je goddelijke synchroniciteit zou kunnen noemen. Leven in het NU wordt steeds belangrijker; in feite is de tijd van wonderen aangebroken.

Om dit afscheid van het oude paradigma te vieren organiseert WantToKnow een mini-symposium dat op zondagmiddag 25 november in de kunstwerkplaats Quinta Essentia (Zwaanshoek) gaat plaatsvinden. Wij gaan ons richten op wat het, door-het-oog-van-de-naald-gaan betekent. In feite een nieuwe geboorte, die in veel verschillende vormen kan plaatsvinden. Wakker geschud worden bijvoorbeeld, ieder op onze eigen wijze. Maar één ding blijft hetzelfde: voorbij de nauwe poort kijken we met andere ogen naar de wereld.

Onlangs voltooide Herbert van Erkelens een manuscript dat ‘De spiegel van Magdala‘ heet. Aan het begin van dat manuscript trekt Maria Magdalena zich terug in de grotten van Zuid-Frankrijk en ontwikkelt een nieuwe vorm van zien. Ze gaat daarbij voor haar gevoel door een spiegel heen; in feite een vorm van helderziendheid. Zij kan daarbij naar de Binnenaarde reizen.

Zo merkt zij op: ‘Ik zette mijn reizen door die nauwe poort, door de spiegel voort en reisde naar de Binnenaarde, naar het rijk van de Zwarte Isis.’ Zij vertelde over deze ervaring in februari 2007 aan het medium Judith Moore die de opdracht kreeg zelf ook ‘door de spiegel te reizen’. Het begin van een avontuur waar Van Erkelens zelf uiteindelijk ook bij betrokken werd.

De Zwarte Isis klinkt alsof er ook een Lichte Isis. En dat klopt..! De Zwarte Isis kennen we als de ‘Koningin van de Nacht’ en de Lichte Isis als Moeder Maria; met Jezus op haar schoot alsof zij de Oudegyptische Isis is met het zonnekind Horus. Dit kind van haar zou later net zoals Osiris door dood en opstanding gaan.

Daartoe had hij volgens de Egyptische mythe wel een partner nodig. En die werd hem door de Roomse kerk ontzegd. De Kerk beschouwt zichzelf als de Bruid van Christus en intussen werd de echte Bruid op een zijspoor gezet. Maria Magdalena paste daarbij ook niet in de nieuwe dogmatiek.

De donkere kant van Isis werd in het katholicisme afgesneden van de lichte kant. Vrouwen die in de middeleeuwen een band hadden met de Zwarte Isis werden als heksen vervolgd en zelfs zwarte katten waren niet veilig voor de Inquisitie.

We leven nu in een tijd dat Isis echter in haar totaliteit in ons leven terugkeert. Judith Moore ervaart dat als volgt:
‘Ik herinnerde mij dat ik in Frankrijk een heilig schilderij had gezien van een donkere vrouw naast een lichte vrouw. Ik was mij niet voldoende bewust van de implicaties, maar op een nacht toonden de beelden in mijn slaap mij de totaliteit van de energie van de Magdala, de vrouwelijke Christus.

Magdala and the two flames – Georges de la Tour

Ik begreep dat de geheimen van de spiegel van Magdala ontsloten moesten worden om de wereld in balans te brengen. Ik zag Maria Magdalena staan terwijl zij zichzelf aanschouwde als de Zwarte Isis. Alleen Maria Magdalena kan de breuklijn in de schepping en in het bewustzijn van de mensheid genezen.’

Maria Magdalena is de Zwarte Isis die in vele Franse kerken als de Zwarte Madonna wordt vereerd. Haar dochter Sara wordt door de zigeuners van de Camargue vereerd als Sara Kali, Sara de Zwarte. En is Maria Magdalena ook zwart? Volgens de transmissies van Judith komt Maria Magdalena net zoals de koningin van Sheba uit Ethiopië vandaan.

Maria Magdalena zou van Arabische afkomst kunnen zijn geweest, want zij wordt ook getypeerd als een dochter van Hagar. En Hagar is de vrouw bij wie Abraham zijn eerste zoon genaamd Ismaël had. Maria Magdalena keert uit de verbanning terug met de spiegel van Magdala, het geschenk van Isis. De spiegel is de nauwe poort waar wij doorheen dienen te reizen om de wereld als een eenheid te kunnen ervaren. Dan zijn licht en duister weer in evenwicht.

Claudia Mars-Jansen

Voorbij dualiteit
We beleven deze jaren niet het einde van de wereld, maar de geboorte van een nieuw Gouden Tijdperk. En daartoe moeten we blijkbaar eerst het duister onder ogen zien. Anders blijven we in de oude wereld met zijn raster van angst gevangen. Claudia Mars-Jansen beschrijft in haar nieuwe boek over leer- en ontwikkelingsprocessen en bewust Zijn dat zij donkere energie altijd gezien had als iets dat buiten haarzelf stond en van ‘andere’ werelden afkomstig was.

Maar tijdens haar studie ‘HealingArts’ werd zij met allerlei blokkades en ongemakken in haar zelf geconfronteerd totdat zij uiteindelijk haar grootste angst onder ogen moest zien:

‘En daar was toen mijn ultieme test: op een ochtend in juni 2010, toen ik alleen thuis was, kwam er een donkere energie op mij af die ik onmiddellijk herkende. Dit was de meest donkere energie die ik me maar kon bedenken. Dit was het moment waar ik mijn hele leven al bang voor was geweest; alsof Satan zelf op mijn stoep stond!

Maar in plaats van bang te worden voelde ik me stevig geaard. Ik bleef in mijn lichaam, vloog er energetisch niet uit. En in plaats daarvan voelde ik ineens een diepe liefde opkomen en kon ik in mijzelf onvoorwaardelijke liefde voelen. Dat gebruikte ik altijd om mijzelf te beschermen, maar deze ervaring ging elke beleving te boven. Nog nooit had ik zo’n liefde gevoeld.

Het resultaat was dat we uiteindelijk voor elkaar stonden. Op nog geen meter van elkaar. En hoewel de energie als een donkere wolk voor mij stond zag ik alleen zijn ogen. En ik keek recht in die ogen. En ik keek diep in ‘de ziel’ van het donker. En het was werkelijk mooi, want ik kon echt zien wat hij nodig had. Dat was zo’n diepe ervaring. Ik stond daar in mijn onvoorwaardelijkheid en kon alleen maar onvoorwaardelijk Zijn.

Ik wist met de grootste zekerheid dat ik nooit meer in mijn leven bang hoefde te zijn. Dat ik dit nu had gehad. Mijn diepste angsten had doorleefd en geheeld. Niets zou mij ooit nog bang kunnen maken. Die kracht te voelen in combinatie met de liefde was heel intens. Alles was goed. Ik merkte dat ik als lichtwerker me altijd verbond met licht en liefde. Maar het ging om dit alles, licht en donker, om Al Wat Is. Deze eenheid. Ik was nu heel. Ik had mijn eigen donker omarmd, geaccepteerd.’

Herbert van Erkelens,

November 2012

* * *

Dr. Herbert van Erkelens (docent alchemistische symboliek). Hij heeft de verandering van ons godsbeeld bestudeerd aan de hand van de transmissies van het medium Judith Moore. Daarbij werd hij vooral geraakt door de verhalen die hij aantrof over Maria Magdalena. De partner van Jezus werd geleidelijk een levende werkelijkheid voor hem. Hij meent: ‘Het is de taak van Maria Magdalena om in de onderwereld af te dalen en de scheiding tussen licht en duister te genezen. Zij is de Zwarte Isis, de Zwarte Madonna. Alleen het Goddelijk Vrouwelijke kan de breuklijn in de schepping en in het bewustzijn van de mensheid genezen.’

Claudia Mars Jansen werkt aan een fundamentele heroriëntatie in het onderwijs en de gezondheidszorg. Zij is nauw verbonden met de Oermoeder en heeft het gevoel draagster te zijn van alle scheppingen, licht en donker: ‘Via het liefdesveld van de Godin help ik mensen hun diepste angsten en schaduwen onder ogen te zien. Het gaat erom alles te erkennen in jezelf, je licht en je donker. Daardoor komt alles ook voor mij in een ander daglicht te staan. Meer en meer laat ik planning los. Met de aanwezigen wil ik mij graag afstemmen op de energie van het moment. Eigenlijk is dat pure alchemie.’

 

x

 

x

x

27 gedachten over “WantToKnow-lezing: ‘Door het oog van de naald…!’

 1. Ik voel zelf meer en meer dat we hier de kern raken. Niet voor niets staat in de bijbel in een 3-tal evangelieen'(sorry kees66, toch nog even een bijbeltekst) het volgende gezegde van Jezus opgenomen. Deze moet dus wel een heel krachtige betekenis hebben.

  ” Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke binnengaat in het rijk der hemelen”

  Met een “rijke” wordt imo bedoeld een ieder die gehecht is aan de materie,de begeerte hier op aarde. En met het “rijk der hemelen” wordt imo bedoeld de staat van Zijn of Eenheid of Volheid van Geest, hoe je het ook maar wilt noemen.

  Ik ben zelf de laatste jaren heel sterk de weg gegaan van de gnosis ( het proces van naar binnen gaan en gaandeweg het onthechten van de aardse zaken) en ik voel daarbij dat ik gesteund ben door een wijze metgezellin, Maria Magdalena, de Zwarte Madonna. Ik noem haar ook de Heilige Geest. Ik werd mij hiervan voor het eerst bewust tijdens een zweethut in Cusco, Peru, in november 2009 bij een Inca sjamaan (Kush). Ik voelde tijdens die zweethut sessie mijzelf eerst sjamaan worden. De Inca sjamaan voelde dat en deed een paar stappen opzij en vroeg mij op zijn plaats te komen zitten. Daarna voelde ik me veranderen in een Inca koning en tenslotte in Jezus. En ik pakte rijdens die sessie de hand vast van de vrouw die naast me zat en noemde haar Maria. Zij was ook een metgezel op die reis in Peru (ik ontmoette haar daar) en zij had prachtig lang zwart haar en reisde altijd in zwarte kleding. Het was een hele bijzondere ervaring die zweethut, waarbij ik zeker meer dan een uur mij volledig Een voelde, zonder 1 enkele gedachte, maar volkomen Bewust. Pas na die zweethut ben ik geinteresseerd geraakt in Maria Magdalena en er kwam natuurlijk heel veel herkenning toen ik ook nog eens las dat ze de Zwarte Madonna werd genoemd. Ach, de synchroniciteit was nog veel groter, doordat ik op de heenreis in het vliegtuig de film Angels & Demons bekeek. Ik wist niet eens toen dat dat de verfilming was van het Bernini mysterie van Dan Brown (ik had dat boek niet eens gelezen), maar na die reis zag ik overal de verbanden. En na die reis in Peru kwamen zoveel beelden bij me binnen, dat toen ik een jaar later het boek Het Verloren Symbool van Dan Brown las, had ik het kernthema van dat boek al helemaal intern beleefd en tot mij genomen. Dat jaar stond voor mij in het teken van “verloren”, als zijnde een metafoor voor dat ik mijzelf verloren had in de wereld en de weg terug naar “huis” had ingeslagen.

  Ik voel dat ik de laatste jaren heel dicht bij mezelf ben gekomen, maar toch voel ik dat ik soms nog “vlucht” voor een hele krachtige energie die ik voel in mijn hoofd. Deze krachtige energie komt soms op een heel onverwacht moment en ik heb vaak de neiging om er voor weg te lopen en uit mijn kracht te raken (uit mijn aarding), waarna hij sterker wordt en het lijkt er dan op dat ze energie mij volledig “gevangen” houdt. Soms echter kijk ik het ook recht in de ogen, zonder er een oordeel over te hebben, zuiver aankijken, en dan lost het gewoonweg op. Dat herken ik wel van de ervaring van Claudia Mars-Jansen. En ik voel me na zo’n ervaring dan helemaal in mijn Zijn. Toch komt deze krachtige energie vaak nog terug en kan mij nog steeds overvallen. Dus, de tekst van Claudia ” Ik merkte dat ik als lichtwerker me altijd verbond met licht en liefde. Maar het ging om dit alles, licht en donker, om Al Wat Is. Deze eenheid.” kan ik volledig onderschrijven, maar ik vind dit echt het allerlastigste om in mijzelf te integreren..

  1. Dank voor je hartelijke reactie Dick. Zou het fijn vinden om jou (en natuurlijk andere WantToKnow-lezers) te zien op de lezing..!

   In het verband met de krachtige energieën… Lees het verhaal van Karel en Dineke Jongepier op de gastcolumn..! We zitten midden in de heftige transitie.. Onze ankers zijn losgeslagen van de bestaande ‘zeebodem’ en dat ontkennen heeft alleen maar méér onrust en zelfs paniek tot gevolg. Speaking for myself.. 🙄

  2. Guido, helemaal goed, de lezing sluit heel goed aan bij de lezing van Marcel Messing volgende week zaterdag in Zeijen “Tussen Hoop en Verwachting, die ik ook hoop te bezoeken http://www.innerlijk-besef.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:themadag-met-marcel-messing&catid=35:programma&Itemid=59

   Ik kocht ooit een aantal jaren geleden een steen van de Rode Jaspis in een spiritueel winkeltje. Ik zag dat die steen een enorme bijdrage zou kunnen leveren aan een goede Aarding. Toen ik de volgende dag op de bank lag te doezelen, kwam ineens voor mij geheel onverwacht de Ingeving om een bijbel te pakken. Ik had 40 jaar geen bijbel aangeraakt, maar had een exemplaar thuis liggen uit een erfenis van mijn moeder. Ik sloeg de bijbel op een willekeutige pagina open en kwam uit bij Operbaringen 21 ” Ik zag een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde” en verderop over het Nieuwe Jeruzalem “De muur was van Jaspis en de stad zelf was van zuiver Goud, helder als Glas”. Vanaf die dag heb ik altijd die Rode Jaspis bij me gedragen en de woorden in de bijbel begonnen voor het eerst in mijn leven te spreken, de woorden begonnen te Leven en ik nam het tot me als Levend Water

 2. Het gedicht dat ik in augustus 2012 in verbondenheid maakte past hier heel mooi bij:

  Laten we het verleden eindelijk laten rusten
  we balanceren op de grens
  van een oud naar een Nieuw Tijdperk
  Het oude paradigma wil afscheid nemen
  Met alle respect het heeft z’n tijd gehad.

  Wij zijn geneigd het krampachtig vast te houden
  bang als we zijn voor het onzekere
  voor dat wat onzichtbaar is
  Ons bewustzijn is zoveel groter dan we denken
  het staat in contact met alles dat er is
  We hoeven alleen onszelf te zijn
  in evenwicht met ons zielscontact
  accepteren en loslaten van dat wat er is
  vertrouwen hebben in onszelf.

  Het systeem van deze wereld werkt niet meer
  maar daarom hoeven we niet angstig te zijn.
  Het Nieuwe tijdperk is op komst
  het staat te dringen op de drempel
  maar wacht netjes op z’n beurt.

  Daarom moeten we afscheid nemen
  afscheid nemen van het oude
  NU, in het Heden vaarwel zeggen
  met alle Liefde, Dankbaarheid en Respect
  Om NU, in het Heden het Nieuwe te verwelkomen
  alles gebeurt immers in het Heden
  het verleden hoeft niet afgerond.

  Door het Liefdevol los te laten
  kunnen we zeggen:
  NU in 2012: nu is het verleden
  VOLTOOID VERLEDEN TIJD!!!

  Groet van Ziel tot Ziel, Alice

 3. space future exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen.

  Wat staat er echt te gebeuren op 21 december 2012, zonder te kijken in een glazen bol. Een exopoliticus moet openstaan voor de (juiste) feiten, naar de geschiedenis van de Aarde en van Extraterrestrials civilisaties. Planeten koloniseren is enkel mogelijk open te staan voor de wet&orde van Extraterrestrials en wat zij (on)mogelijk aanvaardbaar achten van de Aardse civilisatie in hun directe aanwezigheid, zonder de wet&orde van de Aardse civilisatie op de planeet zelf te verstoren.
  Maar Extraterrestrials die wensen contacten te leggen met de Aardse civilisatie, zal politiek doorgang moeten vinden, omdat ufo-coverups volledig indruisen tegen de normale gang van zaken tussen duizenden en één Extraterretrial civilisaties in de cosmos.De Aadse burgers en Extraterrestrial rassen aanwezig op de Aarde zijn vrije personen, te reizen door de ruimte, het universum is van iedereen zonder uitzondering,het is het samenlevingmodellen die uit de hand lopen…..
  Nuchtere politieke zienwijzen……

 4. Ik houd van Maria Magdalena, heb van kindsbeen af een persoonlijke band met haar. Ook het Isis/Osiris verhaal is mij niet vreemd. Het lijkt alsof dit drama voor velen onder ons eeuwig voort blijft duren. Toen ik ontdekte dat ik als sentinel bij mijn echtgenoot geplaatst was om hem met mijn kracht tegen een voortijdige dood te beschermen, vroeg ik mij af wie mijn man dan wel was. Hoe ik het ook draaide of keerde, steeds weer kwam ik bij een toestand uit vergelijkbaar met Isis/Osiris. Met deze keer dit verschil dat een voortijdige dood niét toegestaan is en altijd verhinderd werd, ondanks de vele intens opgedreven aanvallen.
  Ik denk dat het eigen is aan deze (eind)tijd dat de paradigma’s van vroeger niet meer aan de orde zijn. Zij worden in feite herschreven.

 5. citaat:
  “We zitten midden in de heftige transitie.. Onze ankers zijn losgeslagen…” GuidoJ.

  Weer een zweefartikel zonder enige redelijke basis. Dat jullie ankers volkomen zijn losgeslagen van de realiteit kan ik alleen maar beamen.

  VOORSPELLING: Er gaat helemaal niks bijzonders gebeuren rond de 21e december Maya kalender, noch op de dagen ervoor of erna.

  VOORSTEL om op 2 januari 2013 op deze site deze “heftige transities” en andere kletsvoorspellingen op waarheid te toetsen.

  Ik verwacht dan bijdragen van Alice, GuidoJ, Dick en anderen om mijn ongelijk te bewijzen.

  Vriendelijke groeten, John

  1. @John54, Ik heb nooit beweerd dat jij ongelijk hebt, jij hebt jouw eigen werkelijkheid, zoals ik de mijne heb. Dus jouw waarheid is anders dan de mijne. Ik verspreid het Licht op mijn manier een andere heb ik niet. Authenciteit staat bij mij hoog in het vaandel, dat we naar een andere tijd gaan staat voor mij als een paal boven water.
   De precieze datum is voor mij ondergeschikt, maar mensen die zich verdiepen in het Zonnestelsel en verschuivende planeten denken hier anders over, maar de overgang naar een ander Tijdperk is in volle gang. Zelf ben ik heel blij dat ik niet meer hoef te oordelen en te veroordelen. “Ken U Zelve” is op deze site ook al vaak gezegd, maar voor mij staat en valt hier alles mee.
   Hartegroet Alice

  2. John54, ik wil graag met jou op 2 januari 2013 e.e.a evalueren, niks mis mee, maar ik zou graag van jou willen weten waar je in het artikel hebt gelezen dat er op 21 december 2012 iets bijzonders gebeurt.

   De kern van het verheel is wel dat we in een transitie periode leven, een verschuiving naar een ander paradigma. En ik heb uit het artikel als kern gehaald dat we die overgang samen willen vieren op 25 november.

   ” Er komt een vrouwelijke manier van scheppen die je goddelijke synchroniciteit zou kunnen noemen. Leven in het NU wordt steeds belangrijker; in feite is de tijd van wonderen aangebroken.

   Om dit afscheid van het oude paradigma te vieren organiseert WantToKnow een mini-symposium dat op zondagmiddag 25 november in de kunstwerkplaats Quinta Essentia (Zwaanshoek) gaat plaatsvinden. Wij gaan ons richten op wat het, door-het-oog-van-de-naald-gaan betekent. In feite een nieuwe geboorte, die in veel verschillende vormen kan plaatsvinden. Wakker geschud worden bijvoorbeeld, ieder op onze eigen wijze. Maar één ding blijft hetzelfde: voorbij de nauwe poort kijken we met andere ogen naar de wereld.”

   Ik voel al een paar jaar dagelijks aan de lijve wat de vrouwelijke manier van scheppen, wat je synchroniciteit kunt noemen, feitelijk betekent. Ik voel wat het het betekent om opnieuw geboren te worden. Dat is feitelijk de open-Baring en de betekenis van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Ik ervaar dagelijks hoe wonderen tot stand komen. Voor mij is het geen geloven meer, maar een 100% innerlijk weten. Het gaat mijns inziens daarom niet om hetgeen om ons heen gebeurt, maar wat er met ons persoonlijk van binnen gebeurt. En ik kan je op een briefje geven dat als we als mensheid er in slagen om die trsnsitie in ons zelf mogelijke te maken, dat de wereld om ons heen er radicaal anders uit gaat zien. Dat is voor mij de echte Revolutie! Zo binnen, zo buiten en zo beneden zo boven! Dat is de war betekenis van de Nieuwe Hemel en Aarde.

   John, ik hoop vanuit de grond van mijn Hart dat jij deze transitie in jouzelf ook mag gaan ervaren, het zal je leven enorm verrijken!

  3. @Jhon
   Waarom vind jij jezelf een zwever, en waarom vind je jezelf losgeslagen van de realiteit!
   En je schrijft dat er niets gaat gebeuren, Jhon zitten je ogen dicht dan, kijk eens om je heen kijk naar de processen, kijk naar de mensen en kijk naar de natuur.
   Daar waar je zelf wijst naar anderen gaan er drie vingers naar jezelf toe.
   Ik ga je dan ook niet overtuigen om je anders te laten voelen, nee wel kan ik je zeggen dat ik uit eigen ervaring kan vertellen dat alles al in volle gang is, en dat het nog nooit zo zichbaar is geweest als nu. Zeker nu we ook nog eens bewustzijn erop hebben zitten.
   Ongeveer 7 jaar geleden was het dat ik op een avond huilend in bed lag en op mijn knieen smeekte of god mij niet alstublief wilde helpen. Omdat ik het zelf niet meer zag en wist.
   In die nacht gebeurde het dat ik ontwaakte en een ontmoeting had met het christusveld waarin ik op dat moment bewust uit mijn lichaam trad en alles weer herrinerde,of je het nu noemt god, christusveld, hogere zelf, ik kan het alleen omschrijven als de zuiverste liefde die ik ooit gevoeld heb, en op dat moment wist ik gelijk dat ik zelf die liefde was, ik ben zelf en natuurlijk elk mens hier op aarde een deel van dat grote christusbewustzijn.
   Op dat moment kreeg ik alles te zien, laat ik het zo vertellen, dat een bewoner uit het oerwoud mee word genomen naar de albert hein, en daar een paar uur rond mag lopen en dat hij dat allemaal mag zien.
   Dan mag hij weer naar het oerwoud en daar probeert hij te vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt en gezien.
   Ten eerste kan hij nooit die duizende artikkelen omschrijven, zeker niet vertellen hoe ze smaken of proeven.
   Nee dat moet je zelf ervaren, maar toen ik weer in bed lag en mijn ogen opende wist ik alles nog en ik was helemaal op dat moment vrij van alle gecreerde pijnen angsten, etcetra.
   Ik voelde alleen maar liefde uit mijn zonnevlecht stromen en ik was het gelukkigste persoon op aarde.
   Maar toen wilde ik natuurlijk mijn ervaring gaan delen met iedereen,
   nou ja dat heb ik geweten.
   Mijn relatie wat toen naar 10 jaar ineens klaar, mijn baan bij justitie en mijn baantje als portier kon ik vaarwel zeggen.
   Mijn familie herkende mij niet meer die dachten allemaal, en terecht natuurlijk dat ik van god los was geslagen.
   Dus op dat moment raakte ik alles kwijt, maar dat maakte mij niets uit omdat ik wist wat zij niet wisten, en ik besloot alleen maar mijn hart te volgen en alles kwam op het juiste moment op mijn pad ik hoefde alleen maar naar mijn hart te lusiteren, en dat viel niet altijd mee, maar ik heb doorgezet en ben met mijn huidige vrouw en twee kinderen 7 jaar dag en nacht doorgegaan met het luisteren naar mijn hart en we hebben continu naar alle dualiteiten gekeken waar wij ons als mens in bevinden, en we ontdekten zo alle geheimen van het leven zoals het vaak word beschreven.
   Maar er zijn geen geheimen want het leven is zo simpel als je weet hoe alles werkt, maar daar ga ik straks als wij als mens allemaal weer bewuster worden door de golf van eenheidsbewustzijn meer over vertellen want dan kan je iedereen pas bereiken.
   Nu moesten we vooral aan onzelf werken en ons alle processen eigen maken want als je niet eerst zelf alle processen eigen maakt en ervaart dan kan je immers nooit een steun zijn voor anderen.
   Maar ik weet wat iedereen straks ongeveer, want wat nu gaat gebeuren daar kan ik wel naar raden, maar het blijft ook voor mij een grote verassing die onze levens zo gaat veranderen dat we weer gaan communiceren op manieren waarvan je denkt dat het niet mogelijk zou zijn.
   We zijn nu als gezin zo ver gekomen dat we van elk mens zijn proces kunnen uitleggen, zelfs waarom ze bepaalde vrienden hebben, waarom ze deze familie hebben, waarom ze allemaal een bepaalde baan hebben.
   Korom je kan ze het hele levensproces uitleggen zonder er misbruik van te maken, want dat kan niet meer als je dit bewustzijn hebt.
   Als we nu op dit moment mensen voorzichtig proberen uit te leggen in welke processen ze zitten en waar het mee te maken heeft dan worden ze bang.
   En daarom is het belangrijk dat wij nu massaal allemaal gaan ontwaken zodat je elkaar weer beter kan begrijpen en eindelijk weer weet wie je nu ten diepste allemaal bent.
   Wij zijn allemaal goddelijke wezens in een lichamelijke ervaring en straks gaat er een stuk sluier omhoog en dan zie je wie je echt bent.
   En ook een leuke detail, op het moment dat ik alles los liet wist ik dat alles weer terug zou komen, en laat nu net voor het grote moment alle mensen die ik toen los heb gelaten weer in mijn leven terug aan het komen zijn.
   Ik geloof dan ook niet in toeval, maar wel dat het mij allemaal toevalt omdat ik het allemaal al in de geest heb gecreerd.
   Ik heb er zin in en hier heb ik miljarden jaren op gewacht!

  4. @ Alice: voor alle duidelijkheid, ik ben lang geleden atheist geworden, en al ruim veertig jaar amateur astronoom. In al die jaren is er gewoon niks veranderd in het zonnestelsel. Ja, de poolkappen van Mars smelten en groeien weer aan. En de zon doorloopt haar elfjaarlijkse cyclus zoals gewoonlijk. Maar bijzondere tekenen of substantiele veranderingen zijn er blijkbaar niet. Ik ken ook geen astronomen, hetzij amateurs of beroeps, die iets dergelijks hebben waargenomen.

   @Cozmic: yep, nog steeds gevangen in de kooi die wetenschap heet. Dat deze discussie kan plaatsvinden is namelijk een van de vele resultaten van de wetenschappelijke methode, die er ondermeer voor zorgt dat we kunnen internetten en communiceren, om maar een voorbeeld te noemen.

   Vriendelijke groeten, John

  5. @ Bokito ,
   ik heb ook niets tegen wetenschap , helaas is het grootste deel van de zgn wetenschappers nogal rechtsbreinig bezig , hoewel ook daarin steeds meer verandering komt . In bv de quantumfysica wordt het lineair denken lelijk op de proef gesteld . Atheïst of agnost zijn is imo wel een gezonde levensinstelling om je verder te kunnen verdiepen en niet te stoppen op het vlak waar gelovigen stellen dat dat god zijn terrein is .

 6. Spac future exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  De Aardse ruimtevaart gaat ook haar gang ondanks om het even welke Aardse oorlogen sinds deze eeuw en vorige eeuw.
  Wat eigen Aardse ruimtevaartgeschiedenis van onder de bergen stof, de VSA-ufo-coverups sinds 1947,zowel door republikeinen als democraten, zijn niet iedereen welgezind, hopen op contact met Extraterrestrials via de Pioneer 1 en 2, de Voyager 1 en 2, Vlaanderen-Belgie kreeg als enige Euroland de gouden-CD-gegevens via het VRT-programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte (2008-2009) de ruimte in te stralen via de ESA satelliet Proba1.
  Degene die zich conservatief, fundamentalistisch of deprogressief intellectueel opstellen horen niet thuis in spacescience met Extraterrestrials. Wetenschappelijke vooruitgang is nauw verbonden met technologische vernieuwing of spitstechno, baserend op het negatieve of positieve gebruik ervan tegenover derden.
  Zowel binnen als buiten Vlaanderen is planeten koloniseren met Extraterrestrials een uitgelezen kans voor vele doeleinden.
  Vlaanderen is vele politieke partijen rijk, met haar eigen defensiespecialisten en inzichten en vernieuwende kijk voor samenlevingsmodellen.
  De talrijke Aarde bezoekende Extraterrestrial rassen zijn gebonden aan hun civilisatie wet&orde.
  In Vlaanderen zijn drie soorten kiezers binnen elke politieke partij, op ruimtevaartvlak geen, of wel samenwerking met Extraterrestrials of de kat uit de boom kijken….
  De politiek is nu eenmaal verantwoordelijk de weg te open voor samenwerking met Extraterrestrials, ufo-coverups is een abnormaal gedrag, waarom wel en niet samenwerken met Extraterrestrial rassen, eerst onderwerpen aan de nodige voorstudies. De burgers als kiezers betalen belastingen voor elk politiek probleem te behandelen ook aangaande ruimtevaart en dat zijn geen ufo-coverups

  1. @ Alice

   Je schrijft :@Raymond, wat een prachtige “geloofs” belijdenis!!
   Wat kan ik mij daar bij voorstellen als je zegt” geloofs belijdenis!
   Voor mij zelf heeft het niets met geloof te maken maar meer met een bewust weten van wie ik ten diepste ben.
   En belijdenis zie ik meer als een bewuste Ervaring .
   Maar ik hoor graag hoe je jij geloofs belijdnis ziet of ervaart.

  2. @Raymond,
   Daarom schreef ik ook “geloofsbelijdenis” tussen haakjes. Aan jouw reactie is zichtbaar dat ik het precies zo opvatte zoals jij bedoelde. Jouw bewust weten heeft niks met geloof te maken. Sorry voor de verwarring.

 7. space future exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen.

  http://www.ufowijzer.nl 17/11/2012 en De plasmatechnologie van Mehran Keshe. De technische en medische revolutie: Plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger op http://www.ufo-taboe.be. Wat betreft Mehran Keshe Foundation in Geleen Nederland geregistreerd, opereert vanuit België Ninove,
  zijn totaal gescheiden van het VRT- programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte. Vanuit Vlaanderen, planeten koloniseren met Extraterrestrial ras(rassen), die de privé-eigenaars zijn van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s onderhandelen rechtstreeks met de Vlaams-Belgische leden uit de Federale en Vlaamse regering… De Extraterrestrial spaceleider(s) en spaceleidster(s) geven persoonlijke invitaties tot deelname aan hun spaceprogramma’s, geen voorgestelde of zichzelf voorstellende Aardse derden…De politici doen hun werk op vlak van het politiek bestuur. Punt andere regel

  1. Neem mij niet kwalijk hoor maar M.Keshe heeft nog helemaal niets laten zien! Ik heb zijn boeken gekocht maar het materiaal is toch wat rammelig in elkaar gezet. Hij krijgt van mij nog het voordeel van de twijfel maar mijn scepsis is groeiende.

 8. Laat in hemelsnaam Maria Magdalena hieruit want men weet begod niet waarover men spreekt. Zelf aanvaard ik de boeken van Jozef Rulof voor 100% waarheid en in het kort heeft Maria Magdalene het bruin gebakken en heeft ook nog oorzaak en gevolg goed te maken volgens de meesters (leraren, begeleiders) aan Gene Zijde. En zelf wilt ze ook niet als een heilige gezien worden. Daar ben ik zeker van. Het verstandelijke ego van de mens is in deze tijden op hol geslagen op alle gebieden. Van extreem rechts naar extreem links en zoveel verschil is dit nu ook alweer niet. Heel de spiritualtiteit van vandaag is een geleuter en een gezwam waarbij de ene dit channeld en de andere dat zodat het nu niet meer dan lege woorden zijn waaruit duidelijk te blijken valt dat de meeste, niet allemaal, begod niet bevatten waarover ze spreken.

  Wil men meer weten over de werkelijke wijsheid van Gene Zijde dan staan er een paar mooie recordings te beluisteren op:

  http://www.leslieflint.com/recordingslifeafterdeath.html

  http://www.leslieflint.com/chaptersexperience.html

  Deze wijsheid is in basis voor 95% hetzelfde als de ervaringen van Jozef Rulof in uitgetreden toestand aan Gene Zijde.

  En dat heel gedoe over UFO’s hoop ik dat in de komende tijden ook eens de prullenmand in wordt gesmeten want krankzinniger kan het niet meer worden, lieve mensen. Zoveel rondvliegende bewijzen en nog nooit eens een duidelijk contact. Hoe zou dat komen? Komen die pipo’s hier alleen maar hun stunts tonen om te zien hoe ver ze geëvolueerd zijn of zit er meer achter? Zelf ben ik er zo goed als zeker van dat het nep is en afleiding creeërt van de echte zaken die we met ons allen hebben te doen in deze cruciale momenten. Er zal hier dan ook in geen miljoen jaar één buitenaards groen manneke gaan landen en die ons zal helpen om het paradijs hier te scheppen met hun toverstokjes. Het enige in heel dat UFO gedoe is dat er best wel sprake kan zijn van IFO’s. Identified flying objects. Deze zijn dus van aardse makelij en technologie.

  Ivm. de Maya’s kan ik er in meekomen dat er ook wat inspiratie van Gene Zijde in zit, doorgegeven toendertijd en wat nu actueel is zoals bv. het einde van het “oude egoïsche economische krankzinnige systeem in de zevende graad van waanzin” want zolang dit nog overeind staat zullen er in mijn ogen weinig grote veranderingen ten goede van de mensheid kunnen komen. Dit kan wel eens de tijd zijn om van dat systeem af te komen en de mogelijkheden in die ‘nieuwe wereld’ zijn op dit moment met geen woorden te beschrijven want er wordt zoveel goeds en moois tegengehouden. En als ene keer de dam breekt die het frisse heerlijke water tegenhoudt dan worden we overspoelt en kunnen we eindelijk er eens iets moois van gaan maken maar tot dan zijn de veranderingen nog altijd op individueel gebied. Natuurlijk ook niets verkeerd mee maar ik mis nog veel te vaak samenwerking. Niet in woorden maar in DADEN.

 9. Vrienden, er zullen vele dingen veranderen maar dit is op zich niets nieuws, verandering is een eigen karakteristiek van het bestaan en we kunnen er zeker van zijn dat het enige dat niet verandert, verandering is. Het enige wat we ons af kunnen vragen is of deze verandering wezenlijk is in de zin dat we betere en/of bewustere mensen aan het worden zijn?? Om bij het onderwerp te blijven, het viel mij op dat in vele reakties gesproken word van een zijns-verandering in tegenstelling tot een verandering in levens-omstandigheden en enkele verklaren zelfs het licht te hebben gezien, in dit (licht) hier een citaat van de befaamde Tao meester Chang Tzú, “verlichting is niet iets wat komt en gaat”. Hij zegt hier dat ondanks alle veranderingen die we dagenlijks ondergaan er wel degenlijk iets bestaat wat permanent is, dit iets noemt hij bewustzijn. Door meditatie, door de observatie van ons gedachten proces en onze gevoelens kunnen we deze innerlijke waarnemer ( Sakshi ) leren herkennen. Love Shivam.

  1. @Shivam, dank je, helemaal mee eens, heb ik niks aan toe te voegen, alleen wil ik zo graag dat dit bewustzijn zich onder de mensen meer uitbreidt en vooral vlugger. Het gebeurt ook wel daar ben ik van overtuigd, waarschijnlijk ben ik ongeduldig. 🙂 Het komt vooral omdat ik weet hoe het kan zijn als je je eigen innerlijke kracht leert kennen er gaat zo’n “andere wereld” voor je open. Alles is dan niet zo moeilijk meer en dat gun ik alles en iedereen, niemand uitgezonderd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.